Tag Archive: Wes Annac


Kedves Olvasók!

Nagyon megtetszett nekem ez az üzenet, mert olyan témákat feszeget, ami talán helyére tesz néhány dolgot a galaktikusokkal és a felemelkedéssel kapcsolatban. Hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy bár ők jobban belelátnak a kozmosz kártyáiba, de nekik is döntéseket kell meghozniuk, amiért felelősséggel tartoznak. Jó olvasást! S.

council-of-lightSanJAsKa, Saan / 2013. szeptember 23.

Wes Annac közveítése     

Fejlődésetek fizikai és spirituális

A Föld Felébredésére és Felemelkedésére irányuló folyamatos igyekezetetek és támogatásotok iránt érzett szeretettel és nagyrabecsüléssel beszélek én, SanJAsKa, a Plejádok Felsőbb Tanácsának, a Plejádokbeli Kilencek Tanácsának és az Égi Hivatalok nevében.

Továbbra is figyelemmel kísérjük fejlődéseteket és ennek kiteljesedését a földi igyekezetetek során, és bátorítunk benneteket, hogy érezzétek a szellemet minden pillanatban, miközben kutatjátok az eredményeket, amiket szívesen látnátok.

Ezekben az időkben, amikor a fejlődés történik, ill. amikor mindegyikőtök szíve és értelme kiteljesedik, a szellemi világokkal való kapcsolatotok teljesebbé válik és elmélyül, ha készen álltok, hogy megnyíljatok előttük, hogy megértsétek és megtapasztalhassátok az összefüggéseket és a végtelen és korlátlan képességeiteket a magasabb dimenziós energiák által.

Mindannyian, mindegyikőtök, előrelépéseket ér el életútja során, még akkor is, ha egyesek számára pont az ellenkezője látszik, szeretettel emlékeztetünk benneteket, hogy minden végül a ti javatokat és növekedéseteket szolgálja. Igyekszünk ezekben a nehéz szenvedéssel teli időkben vigasztalni benneteket, és szeretnénk, ha tudnátok, hogy sokan közületek arrafelé hajlanak, hogy úgy érzik, messzi távol vannak a magasabb dimenzióktól, de ti soha nem voltatok közelebb.

Soha nem voltatok közelebb ezekhez a birodalmakhoz, és ha mernétek ugrani, akkor elengedhetnétek félelmeiteket, aggályaitokat és aggodalmaitokat, hogy kijöhessetek védelmező „csigaházatokból” és ráleljetek a végtelen harmóniára, az örömre, amiről oly sok kommunikáció során beszéltünk.

Tiétek az építmény

Új Földetek egy építmény, kedves lelkek, és érezzük, sokan készen álltok a munka megkezdéséhez, hogy társadalmatok problémáin felülkerekedjetek.  Sok megbeszélendő dolog van és miközben tovább haladtok a kiteljesedés felé, még többen fognak aktívan dolgozni a Felemelkedésért, mint azt eddig tették.

Lényegében szakavatottabbnak találjátok magatokat, hogy szóba és rendbe hozzatok dolgokat, ami visszatartotta bolygótokat és annak népességét, hogy elérjék az Isteni tudat-szinteket, amiről már oly sokat hallottatok. És izgatottak lesztek, miközben ezt a munkát végzitek, hogy finoman fogalmazzunk.

Ha az egész emberiség ráébred a szellem birodalmaira és ha felismeritek  a kevesek hatalmának önös akcióit és programjait a Földön, akkor ez ösztönzést, lelkesedést és izgatottságot fog adni az Új Földetek szárba szökkenéséhez.

Természetesen ez egy folyamat lesz, ami megköveteli minden egyes embertől az aktív részvételt és motiváltságot, hogy felépülhessen az Új Föld és ellentétben más véleményekkel, amit elhintetnek köztetek, mi is valóban aktívan dolgozunk a bolygószintű Felemelkedésetekért és mindegyikőtök tudatának felemeléséért.

Nagyon hosszú ideje dolgoztunk fejlődésetek különböző aspektusain a színfalak mögött és majd ég felfedezitek és megismeritek, milyen mélyre ható az összefonódásunk a ti ügyeitekkel kapcsolatban, miközben ti magatok ráleltek az Akashához való hozzáféréshez és tudatába kerültök mindennek, éreztek és felismertek mindent, ami a Földeteken és a teremetésben mindenütt megtörtént.

Mi plejádokbeliek nagy segítségetekre voltunk a nukleáris robbanófejek és más romboló fegyverek deaktiválásában, melyek felrobbanása messze meghaladta volna az emberiség akaratszabadságának paramétereit [romboló ereje más világokra is kihat!!! –ford. megj.] és együttesen a szíriusziakkal és az andromédaiakkal az égboltotokon állomásoztunk, hogy a létrejött szennyeződés javarészét megtisztítsuk és meggyógyítsuk.

Értsétek meg, hogy a jövő, ami felé tartotok: Isteni, amit az emberiség igyekezete által ér el, de azt is értsétek meg, hogy továbbra is kaptok segítséget a spirituális birodalmakból.

Hatalmatok használata

Bátorítunk benneteket, hogy képességeitekkel tegyetek személyes teljességetek és biztonságotok megvalósításán felül, a kollektív egységesítéséért és építsétek fel jövőtöket. Szeretnénk annak megértését is elmélyíteni bennetek, hogy Felemelkedésetek különböző aspektusaiban támogatásban részesültök.

Fejlődésetek fontos aspektusa az egyéni felébredésetek és hatalmas erőtök és képességetek alkalmazása, mert egyénekként sokkal több változást tudtok teremteni, mint azt várnátok.

Az embereknek előrefelé kell haladniuk, növekedniük kell és fel kell kutatniuk önmaguk és fejlődésük minden aspektusát. A ti rendeltetésetek a kutató és kereső minőség, és a ti rendeltetésetek, hogy végül megtaláljátok helyeteket a teremetés Istenségében és kiteljesedésében, amiben léteztek.

Bátorítunk benneteket, hogy korlátlanul tanulmányozzátok és élvezzétek földi tapasztalatitokat, miközben a harmadik dimenziós Földön tartózkodtok, mert ez valóban egy egyedülálló tapasztalat.

A megtapasztalt helyzet semmissé válik, ha egy alacsonyabb dimenziós bolygón létezve nem volt egyedülálló, a kollektív illuzórikus elválasztottság és a meggyőződések, a gyűlölet és fájdalom által táplálva, amit jelenleg átéltek. De annak ellenére, hogy ez látszólag egy szörnyű helyzetnek tűnik, újra felfedezitek, hogy Földetek a kezdetektől szép és Isteni volt és most is az.

Érző növények és állatok

Látni fogjátok Gaia növény- és állatvilágának teljes tudatát és harmóniáját és sokan felnőnek a szeretet magasabb érzékelésébe, miközben megosztják azt a teremtményekkel, akikkel kapcsolatban úgy programoztak benneteket, hogy nem rendelkeznek gondolatokkal vagy érzelmekkel.

Adott időben az emberiség meg fogja érteni az érző állati és növényi tudatot és miközben ezt teszitek, felismeritek, hogy mindenkor kapcsolatban álltatok a körülöttetek lévő tudat mindegyik megnyilvánulási formájával.

A mód szerint, ahogyan az emberek bolygótokon élnek, domináló fajként tekintettek magukra, és ahogyan haladtok a jövő felé, le fogtok mondani az ilyen irányú életmódról, a státuszotokról, mint bolygótok vezére.

Képzeljetek el egy jövőt, amiben a növény- és állatvilágot ugyanolyan tisztelet illeti meg, amivel az emberek bánnak egymással. Képzeljetek el egy jövőt, amiben az állatok segítenek az észlelésetek folyamán és amiben az állatok aktívan veletek együtt dolgoznak, hogy felépítsétek az Új Földet.

Talán nagyon távolinak tűnik ennek az ötletnek a megvalósítása, de szeretettel kifejezésre juttatjuk, hogy ez valóban a jövő, ami felé tartotok. Az állatok képesek lesznek előrelépni a bolygótokon és megmutatják az embereknek, mit tudnak felajánlani nekik, azok számára, akik nem lépnek fel bántóan vagy ítélkezve, akik szeretettel fordulnak feléjük.

Soha többet nem lesz uralkodó az állatok és emberek közötti válaszfal, és magától értetődően így lesz ez az emberek között is.

Miközben a növény– és állatvilággal harmonikus jövőt képzelitek el, képzeljétek el az egymás közti harmóniát is. Képzeljétek el, hogy a bolygótokon mindegyik emberrel jól kijöttök és képesek vagytok szeretetet kifejezni egymás iránt, gyűlölet és acsarkodás helyett.

Képzeljetek el egy világot, ahol üdvözlik a vitákat [eszmecseréket] és támogatják őket, szem előtt tartva a közös alapokat, és ezeket harmóniával és tisztelettel juttatnák kifejezésre, elfogadva az egyéni meggyőződéseket.

Különböző vélemények a magasabb birodalmakban

Mi a magasabb dimenziókban sem vagyunk mindig egy véleményen bizonyos témákat illetően. Minden bizonnyal megvannak a különböző álláspontjaink, a Teremetőnk minden árnyalatával való kapcsolat ellenére, megbecsüljük a különbözőségeket véleményeinkben a különböző vitára bocsátott földi és/vagy világegyetemet érintő kérdésekkel a Felemelkedéssel kapcsolatban.

Véleménybeli és meggyőződésbeli különbözőségek a magasabb forrásokból származó különböző üzenetekben is kifejezésre juthatnak, ez pedig magyarázatot adhat, látszólag miért képviselnek különböző álláspontokat a különböző csatornák.

Ez bemutatásra került, a csatornázók egyéni látásmódja miatt, akik ezeket az üzenetek közvetítik, ez akkor játszik szerepet, ha a csatornázó egoja nem dolgozik megfelelően, hogy létrejöjjön egy filter nélküli kommunikáció, ezért megerősítjük, véleményeink valóban különbözhetnek egymástól.

Ahogy magunknál, úgy nálatok is kérjük, értékeljétek az egyedülálló meggyőződéseket vagy ideológiákat, mert ezzel valami grandiózust [hatalmasat] tesztek a lakosság felébresztése érdekében.

Képességetek, hogy kiterjeszkedjetek és kisugározzatok a magasabb energiák és érzékelés felé, mely zárat feloldotok, sokkal erőteljesebb, mint azt hinni meritek, és ezen szavak által közvetített energiák speciálisan arra lettek kitalálva, hogy segítsenek nektek megérteni személyes erőtöket és képességeteket. Miközben visszafelé növekedtek a magasabb dimenziók irányában, minden csatornátok megnyílik és új magasságokba nyújtóztok fel.

Aktiválódott az adott képességetek, ami átvisz benneteket a magasabb dimenziós energiákon keresztül és azt mondhatjuk, sokatok a magasabb dimenziók aktív csatornái/közvetítői, akik különböző módon jelenítik meg és fejlesztik képességeiket, amikor szándékukat kifejezik a kiteljesedésre. 

Miközben sokatok szerepe kibővül, megkezdődnek az egyéni szerepek aspektusai is, minden eltűnik, amit réginek vagy ósdinak találtok. Vállaljátok fel személyes kiteljesedéseteket és miközben ezt teszitek, azt is fogadjátok magatokba Földetek Felemelkedése során, amivel együtt rezegtek, egy hullámhosszon vagytok.

Célotok az, és mindig az is volt, hogy a lakosságnak segítsetek a felébredésben. Ha a nyilvánosság bizonyos százaléka képes megérteni a kollektív Felemelkedésről szóló felvilágosítást, akkor ennek eredményeként képesek lesztek magasabb dimenziós levegőt lélegezni, annak tudatában, hogy sokat tettetek a bolygótok és a kollektív fejlődés érdekében.

Miközben átadjuk ezt a templomot [csatornázót] az Arktúrusziaknak, szeretettel kifejezésre juttatjuk, hogy folytatni fogjuk kíséreteteket. Minegyikőtök mellett ott állunk és beburkolunk mindenkit energiáinkba és érzeteinkbe. Mi valóban létezünk és valóságosak vagyunk, veletek vagyunk és továbbra is aktívan és boldogan dolgozunk bolygótokért és fejlődéséért.

Az Arktúrusziak beszélnek

Szeretettel üdvözlünk benneteket, Saan vagyok, aki a Galaktikus Föderáció Arktúruszi Tanácsainak nevében beszél.

Mi, akiket ti földönkívüli lénynek érzékeltek, a kollektívetek észleléséhez szeretnék fordulni. Mi, a ti időfogalmatok szerint hosszú ideje kapcsolatban vagyunk és voltunk a bolygótokkal és miközben nem követtük olyan erősen nyomon [fixálódtunk] a földi dolgaitokba, mint a plejádokbeliek és a szíriusziak, mégis érezzük és éreztetjük a Föld iránti szeretetünket és a megvalósításra irányuló segítségünket.

Mi nem vagyunk szörnylények, mint aminek filmeitekben és tévéműsoraitokban mutatnak minket, mi sokkal inkább emberek vagyunk, akik az adott bolygójukon fejlődtek és ahonnan kivándoroltak, hogy sok olyan más bolygót támogassanak a fejlődésükben, amennyi csak lehetséges.

Ez olyan dolog, ami teljesen természetesen történik meg, ha egy egyénekből összetevődő civilizáció fejlődik, kiterjed és mindannyiunk eme hatalmas teremtését kutatja és felveszi a kapcsolatot különböző más bolygókkal és civilizációkkal.

Bolygótokat visszatartották a kollektív fejlődésetek következő természetes lépésétől, az űrutazástól.

Igen, az űrutazással kapcsolatos érzékelésetek köré egy illúziót hoztak létre, aminek a fejlett országaitok aktív részesei. Fejlesztettek űrhajókat, szatelliteket és égitestek irányába utazásokat indítottak el.

Ezt az illúziót azért rendezték meg, hogy kollektívetek előtt elrejtsék a valódi űrutazásokat és technológiákat, amiket képesek megépíteni. Az űrbe indított rakéták meglehetősen túlkorosak a technológiát tekintve, hiszen az 1940-es években használtaknak felelnek meg.

Fizikai és spirituális fejlődés

Készen álltunk és szándékunkban is állt, hogy bevezessük kollektívetekbe ezt a fejlett és érzékelésre képes technológiát, de felismertük, hogy még hosszú út áll előttetek, ami kivezet a megtévesztésből, a megosztottságból és a gyűlöletből, ami még tapasztalható volt társadalmatokban.

A sötét titkos szövetség kevésbé képes megakadályozni az űrhajók észlelését vagy megakadályozni kollektíveteket abban, hogy a szabad felhasználású technológiákat formálisan is megismertesse a világotokkal.

A szabadon felhasználható [ingyenes] energiatechnológiát elnyomták a sötétek, olyan okokból kifolyólag, ami összefüggésbe hoztak a nemzetbiztonsággal, de az igazság az: aktívan dolgoztak azon, hogy visszatartsák a lakosság előtt az űrutazást és meggátolták annak felfedezését, hogy a Föld közelében olyan csillagrendszerek vannak, ahol a bolygókon teljesen fejlett társadalmak léteznek, akik aktívan kísérik Földetek fejlődését.

Az emberiség félreértette a bolygóton való fejlődés természetét, így tesznek sokan azok is, akik meghajolnak vallásaitok dogmái előtt, hogy a fejlődés nem egy konkrét fizikai folyamat, ez pedig nem engedi feltételezni, hogy megértsétek és elfogadjátok a spirituális birodalmak segítségével való növekedést. 

Fejlődésetek fizikai és spirituális természetű, és ha ezt elismeritek, akkor láthatjuk társadalmatokat, amint azon dolgozik, hogy megértse és elérje a spirituális világot.

A technológia alapú stimulációk és elterelések, amikkel behálóznak titeket, aktívan visszatartanak igyekezetetektől és megakadályoznak benneteket, hogy ráleljetek a spirituális birodalmakkal való kapcsolatra. Ha ti írtok, csatornáztok vagy bármi mást tesztek a Föld Felemelkedése érdekében, értsétek meg, hogy igyekezetetekre valóban nagy szükség van.

A sötét titkos szövetség nem akarja, hogy az emberiség megértse, képesek vagytok felvenni velünk a kapcsolatot, mert tudják, hogy ti és mi aktívan fogunk azon dolgozni, hogy felfedjük a propagandát, amit létezésük köré kerekítettek.

Ez a propaganda természetét illetően tudat alatt működik, és filmekben, tévéműsorokban van elrejtve, e filmek rossz szándékának lehetőségét ki is zárjátok, hiszen ezek a földönkívüliek „nem valóságosak”. Ezek [a kitalált figurák] valóban nem azok, de a sötét titkos szövetség arra használja fel őket, hogy a lakosságot a földönkívüliekről és földön kívüli világokról egy fabrikált [manipulált] képet hozzon létre.

A félreértések felfedése megnyugtatás céljából

Ha a Felfedés során üdvözölnénk benneteket, elvárható, hogy ez sokaknak nehézséget okozhat, mert abból a „tényből” indulnának ki, hogy mi szörnylények vagyunk és azzal a céllal vagyunk itt és most a bolygótokon, hogy leigázzunk benneteket.

Valójában mi nem vagyunk ilyen lények, és mi megpróbálunk segítségetekre lenni, hogy megértsétek spirituális lényekkénti végtelen természeteteket. Támogatni szeretnénk benneteket, hogy megértsétek a képességeiteket és azokat teljes mértékben felhasználhassátok, ill. megpróbáljuk a létezésünket övező félreértéseket lecsillapítani.

Mindenekelőtt azon vagyunk, hogy sok szeretetet juttassunk kifejezésre, hogy lehetőleg sok lélek megnyílhasson. A szeretet teljes bőségének és végtelenségének újbóli felfedezése a ti legfontosabb célotok, miközben az alacsony szintű dimenziókban tartózkodtok, ill. ráébredni tudatos teremtő mivoltotokra.

Egyre több lélek kezdi el felismerni képességeit, hogy ő maga teremti tapasztalatait és miközben ezt teszik, nagyobb mértékben fedezik fel saját Isteni származásukat.

Miközben ennek az üzenetnek a végéhez közeledünk, szeretnénk kifejezni tolmácsolónk [csatornázó: Wes Annac] felé köszönetünket és mindenki felé, folyamatos igyekezetetekért. Igen, ez a köszönet gyakran elhangzik és elismerjük és elfogadjuk, hogy ez ismétlődően hangozhat, de ezt szeretettel, örömmel és nagyra értékelve ajánljuk fel nektek. 

Folytassátok küldetéseteket szeretett Isteni lelkek, mert a széleskörűbb érzékelésetek nincs mindenütt [korlátolt].

Köszönet Saan és köszönet az Arktúruszi tanácsoknak, valamint SanJAsKanak és a Plejádokbeliek Tanácsának.

Csatornázta: Wes Annac

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: Wes Annac

Saan és az Arktúruszi Tanácsok / 2013. július 19.

Wes Annac közvetítése

council-of-light“A Föld galaktikus székhely lesz”

Meleg és szívélyes üdvözletünk, lelkünk minden megnyilvánulásától, kik hozzátok szólnak. Saan vagyok a Galaktikus Föderáció Arktúruszi Tanácsaitól.

A Galaktikus Föderáció a ti látásmódotok szerint, számtalan felemelkedett faj és társadalom szervezete, akik a mindenkori bolygójukon fejlődtek és [most] megpróbálnak sok alacsonyabb-dimenziós civilizációk segítségére lenni, hogy azok a lehetőségek szerint maximálisan fejlődhessenek.  

A Föderáció egésze rendszeresen tanácskozásokra ül össze, és tanácsaink minden faj egyesített érdekcsoportjaival és minden tanáccsal együttműködve dolgozik a különböző bolygók és civilizációk Felemelkedésén.

Mi a Forrás szolgálatában állunk, aki a Teremtőt maga „zsilipelte” lefelé, hogy végtelen omnipotenciájának [mindenhatóságának] más árnyalatait megtapasztalhassa. Minden maga a Forrás ~ az Isten ~ a Szeretet. Mi együtt mind ugyanaz a szeretet-energia vagyunk, ami különböző és egyedülálló formákat öltött magára.

Ti a végtelen Felettes-lélek-tudat kiterjesztései vagytok, amit azért „zsilipeltek le” [küldtek az alacsonyabb rezgésszintekre], hogy támogassa a Föld fejlődését és mi azon vagyunk, hogy segítsünk nektek az újbóli növekedésben, hogy visszatérhessetek a tudat azon birodalmaiba, ami a különböző bolygóink és civilizációink sajátja.

A Felemelkedési folyamat egy nem-felébredt lélek számára

Mi [a Föderáció tagjai] is felemeltük saját bolygóinkat, amikor megvetettük lábunkat az individuális létezésben és azon dolgoztunk, hogy a körülöttünk lévőket felébresszük. Mivel a kollektív felemelkedések nem történnek nagyon gyakran, ezért csak felébredt lélekként tudtok azon dolgozni, hogy a körülöttetek lévő emberek ébredését inspiráljátok.

Az [ittlétetek] oka, hogy olyan nagymértékű kétségbeesés és gyűlölet uralkodott a Földeteken, ami a legtöbb alacsonyabb dimenziós világokon nem volt soha korábban tapasztalható. A harmadik dimenziós tudat finom terelése a tisztább tudat és a megértés felé, egyszerűen összefügg az életúttal.

A környezetetekben azok az emberek, akiket nem-felébredettnek ítéltek meg, jelenleg a számukra legkomfortosabb egyéni tudatszinten dolgoznak és tömegesen fognak felébredni, a személyes Felemelkedési folyamatuk és a közvetített, egyre növekvő tisztább minőségű energiák által.

Egyesek számára, akik még nem értették meg a teljes tudat jelentőségét, az irányt, ami felé fejlődtök, nagy nehézséget okoz az energiák befogadása és a hozzájuk való igazodás.

A felszínen nem tudnak vagy hisznek semmit a teljes tudat birodalmairól, ahová újra visszatérnek. De a felszín alatt nagyon is alapos ismeretekkel rendelkeznek ezekről a területekről. Ez azért van így, mert minden lélek ezekről a területekről származik és miközben a Földet, mint Felsőbb Énetek kiterjesztéseként [megnyilvánulási formájaként] tapasztaljátok meg, valójában soha nem hagytátok el a magasabb dimenziókat.

Ezzel azt szeretnénk kifejezésre juttatni, hogy aktív gyökereitek a magasabb dimenziókban, Felettes Énetek személyéből indul ki és a Földön létező alacsonyabb dimenziós énetek a Felettes Lelketek/Énetek egyik árnyalata/megnyilvánulási formája.

Ez az oka, amiért a felszín alatt minden földi lélek teljes tudással rendelkezik a magasabb dimenziókról. Minél mélyebbre hatoltok a saját felszínetek alá, annál közelebb kerültök a Forráshoz és az Önmagatokhoz való kapcsolódáshoz.

Az élettervek megtervezése

Személyes fejlődésetek szempontjából nagyon fontos felvenni a kapcsolatot Felsőbb Énetekkel, mert sok tanítanivalója van és le kell vezényelnie a személyes életetek leckéit. Vezetőitek Felsőbb Énetekkel együtt dolgoznak, ahogyan ti is alvási idő alatt vele dolgoztok, hogy a döntő növekedéseteket megtervezzétek és az életetekben bizonyos módon bekövetkező eseményeket megélhessétek, mert ezek szükségesek a lelketek növekedéséhez.

(Vissza)növekedtek a tudat magasabb dimenzióiba és a folyamat során önmagatok fényes és sötét árnyalataival találkoztok.

Arra kérünk benneteket, ismerjétek fel spirituális lénykénti teljességeteket földi létezésetek minden árnyalatában, minden részt beleérte, az elrejtett részeket és azokat is, amik miatt szégyenkeztetek. A Ti lényetek minden árnyalata isteni és arra kérjük írnokunkat [Wes Annacot], hogy a Ti szót nagy kezdőbetűvel írja, mert ennek jelentősége van.

Isteni lényként hatalmatok egyedülálló és az általatok „rossznak” tekintett oldalaknak csupán megértésre van szüksége.

Ha spirituális lényeteket helyesen értelmezitek, akkor elkezd a biztonságérzés-szintetek is együtt növekedni veletek. Azt szeretnénk, ha mindegyikőtök, mint a végtelen Teremtő Isteni szikrájaként, tökéletes biztonságban érezné magát, mert ez az, ami ti valójában vagytok és nem arra teremtettetek, hogy önmagatokkal harcoljatok, a bűnösség és a bizonytalanság érzésével.

Magatokra, mint a Forrás szeretetének árnyalataiként tekintsetek, ezért mondjuk azt, hogy a Forrás szemében soha nem tévedhettek. Azért vagytok az alacsonyabb-dimenziós Földön, hogy megtapasztaljátok azt és minden bizonnyal már elég sok mindenben volt részetek.

Élvezzétek a földi tapasztalatokat

Az emberi lét aspektusai, amik közvetlenül nem gátolják saját fejlődéseteket (vagy mások fejlődését vagy szabad akaratát nem sértik), azokat kutassátok fel és élvezzétek, mert mialatt a Földön tartózkodtok az alacsonyabb dimenziós élményeket is érdemes megtapasztalni, mert ezeket a magasabb dimenziókban nem lehet megélni.

A Földön vagytok, hogy az ébredést segítsétek, és hogy támogassátok a kollektívát emelkedése során. Kedves lelkek miért nem élvezitek, ezt a tapasztalatot miközben ezt teszitek?

Miért bújtok el a földi tapasztalatok elől vagy miért temetkeztek bele a munkába, még ha azt a kollektíváért is teszitek, ahelyett hogy felismerjétek, hogy egy egyedülálló helyzetben léteztek?

Röviden, arra kérünk benneteket, hogy élvezzétek a földi élményeiteket, ahelyett hogy a magasabb dimenziók felé való törekvésben kevesebbként vagy szükségszerűként tekintenétek rájuk. És valóban a magasabb dimenziók felé növekedtek, de földi létezésetek mindig is egyedülálló volt és most is az, és egy látogatás erejéig érdemes találtátok.

Megtapasztalhatjátok szeretett Földeteket és még otthon is érezhetitek magatokat rajta és már érezzük, hogy a Földre inkarnálódottak közül sokan azzal számoltak, hogy Gaia Felemelkedése után távoznak, azonban ehelyett azt választottátok, hogy hosszabb ideig maradnak, hogy megpróbáljanak a Teremtés hátramaradt részét galaktikus székhellyé emelni, amivé ez a Föld válni fog. 

A Föld valóban galaktikus székhely lesz, mert a Földről kiáramló tiszta és erőteljes energia, ami a hatalmas kollektívátok Felemelkedésének eredménye, valóban együtt fog rezegni más bolygókkal, sőt más galaxisokkal is.

Az általános bolygószintű Felemelkedési protokoll

A földi Felemelkedés kiterjed majd a Teremtés és fejlődés minden árnyalatába.

A Föld reagál más bolygók energiájára, akik népessége egyéni úton, nagyszámban emelkedett fel. Ez a Fény-hányados ezeken a bolygókon képes a Fény javára megdönteni a bolygószintű Felemelkedést. 

Ez a bolygószintű Felemelkedés általános módja ~ az egyéni lelkeken keresztül, akik ezeken a bolygókon élnek, felébrednek és a kollektív energiájukat a Fénybe tolják át [emelik fel].

Természetesen mindegyik fejlődés, legyen az egyéni vagy kollektív, felügyelet alatt áll és Isteni vezettetésben részesül. Hiszen már (korábban is) próbáltatok különböző világokon és civilizációknak segíteni, támogattátok az addig még nem látott fénybirodalmak hatásait, hogy felébresszétek az egyéneket, akik a kollektív vagy bolygószintű felemelkedésben ébredtek fel.

Egyedüli a földi Felemelkedésetekben, hogy a Felemelkedés a kollektív felébredésen keresztül valósul meg, miután a Föld már elérte az 5. dimenzió tiszta állapotát, amivel már valóban rendelkezik.

A Föld szelleme [lelke] nagyrészt már az 5. dimenzióban létezik és a szeretett kollektívájára vár, hogy megérkezzen. Ez valóban szokatlan egy bolygószintű Felemelkedésben, de már rég felismertük, hogy a Föld fejlődése nem úgy zajlik, mint a többi bolygó esetében, mert egyedülálló.

Minden bizonnyal mindegyikőtök egyéni fejlődése egyedülálló és ez az egyik ok a sok közül, amiért arra kérünk benneteket, hogy ne zárkózzatok el a földi tapasztalatok elől vagy ne éljétek meg azokat hozzátok méltatlannak, egyszerűen azért, mert a tisztább tudatbirodalmakban ez nem létezik.

Egyszerűen az öröm és a szeretet az uralkodó

Legyen bizalmatok, kedves lelkek. Oly sok mindent fogtok tanulni és felfedezni a magasabb dimenziókban, de először arra kérünk, hogy élvezzétek a növekvő magasabb dimenziós perspektívát, ami leereszkedik hozzátok, mialatt élvezitek azt a tényt, hogy egy egyedülálló bolygón tartózkodtok.

Láttuk a harcot Földeteken, hisz nagyon sok magasabb dimenziós léleknek hatalmas nehézséget okoz a testetöltés, és hogy élvezzék a tapasztalataikat, de arra kérünk benneteket, lássátok az örömet és a szeretet is a Földeteken és valóban több van belőle, mind bármely más alacsonyabb dimenziós érzelemből, amiket korábban oly sokáig tápláltatok.

Mivel üzenetünk vége felé közeledünk, szeretnénk egy utolsó, az idő fogalmával kapcsolatos megjegyzést intézni az emberiséghez.

Egy állandó energiában léteztek

Írnokunk [Wes Annac] információk utáni kutatás közben, könyvek formájában tanulta meg, hogy a tudomány és a szellem [lélek] összeolvadása ugyanaz az energia, ami megteremti a valóságotokat és fenntartja azt, valamint felelős az emberi tapasztalatokhoz szükséges idő áramlásáért és annak erőteljességéért.

Ennek az áramló energiának az ereje segítségetekre van, hogy dimenziótokban maradjatok és amit az idő áramának éltek meg, az az energia mozgása a ti oldalatokról ~ energia, amit teremtetek, miközben egyszerűen mozogtok földi létezésetek során.

Ebben a pillanatban egy állandó energiában léteztek ~ egy erőben, amit ti hoztok létre, és amin keresztül utaztok, miközben helyben és időben tart meg benneteket és azt látjátok, hogy látszólag lineáris mozgásban vagytok.

Ehhez a koncepcióhoz igyekszünk több információval is ellátni benneteket, de írnokunk [Wes Annac] fogalomkészlete és megértése korlátok között tartja kifejezési lehetőségeinket.

Most pedig rátérünk üzenetünk utolsó részletére, miközben arra emlékeztetünk benneteket, hogy egy teljes galaktikus jövő irányában munkálkodtok, egy jövő felé, mely megerősít benneteket a magasabb dimenziókkal kapcsolatos meggyőződéseitekben.

Egyes dolgok, amiben jelenleg hisztek, talán valóban idejétmúltak, de sokatoknál, amit a magasabb birodalmakkal kapcsolatosan és a saját eredeteteket tekintve éreznek valóságos. Amit mélyen legbelül éreztek, valóságosabb, mint amit szavakba lehetne önteni, és ebből valamint több más okból kifolyólag arra kérünk benneteket, fejlesszétek és ápoljátok ezt az érzést és tudást.

Köszönet Saannak és az Arktúruszi Tanácsoknak.

Csatornázta: Wes Annac

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://aquariuschannelings.wordpress.com

 

HATHOROK üzente / 2013. július 1.

Wes Annac közvetítése

hathor_4Csökkenő energetikai torzulások, a szent kapocs és a „Forrás” szeretete

Számtalan további javulás tapasztalható energetikai téren, egyre tisztább energia formájában áramlik be mindegyikőtök elméjébe és szívébe, amit azért küldenek, mert mindenki reagál rá. Mi, mint sokan mások, támogatjuk a sokatok által kutatott aktív tudatot, miközben magatokba fogadjátok és lehorgonyozzátok a Felemelkedési-energiákat. 

Az általunk említett energiák tisztasága minden pillanatban egyre fokozódik, azért küldik le őket, hogy megteremtődjön a valóságotok és az fenntartható legyen, és ezért ezeknek az energiáknak az aktív felvétele döntő fontosságú a tudatosodás szempontjából.

Továbbra is ellátunk benneteket az energiákkal kapcsolatos friss információkkal, melyek utatok során felbukkannak, belépnek testetekbe és szellemetekben, mert ez az energia a korábbi időkben [is] jelentős és döntő szerepet játszott az emberiség fejlődésében. 

Számtalanszor beszéltünk róla, hogy magasabb dimenziós lények által kerül leküldésre az energia, azért hogy valóságotok megteremtődjön és fenntartható maradjon. Ezek a lények a valóság különböző oktávjain [szintjein] léteznek és segítenek az energiák lefelé irányításában, hogy megtarthatóak legyenek a valóság oktávjai, melyek alacsonyabbak azokhoz képest, melyeken ők maguk léteznek. 

A Napból felvett energia teremti a valóságot

Mi a Nap lényeitől kapjuk az energiát, hogy fenntartsuk a valóságotokat, ezt az energiát különböző magasabb dimenziós lelkek küldik le és lényegében tisztább területekről származik, mint az energiát fogadók létsíkja.

Az energia tisztasága, amiről itt beszélünk, birodalomról birodalomra haladva csökken le, minden lefelé történő zuhanással. A legalsóbb rangú entitások a Napotokban torzítják az energiákat, hogy létrehozzák a földi valóságotokat, mielőtt nekünk küldenék az energiát, hogy mi összehangoljuk ezeket a birodalmainkkal.

Mi ugyanezt a feladatot látjuk el az energiákkal, mielőtt a ti valóságotokba küldenénk le őket. Idővel, mialatt elérnek hozzátok, tisztaságuk jelentékeny csökkentésen esett át, azért, hogy ti képesek legyetek azt felvenni magatokba és hogy a saját tudatszinteteknek [oktávotoknak] megfelelő teremtésre használhassátok.

Mindegyikőtök a tudat különböző szintjein létezik, és így mindegyikőtök lépésenként fogadja magába ezt az energiát. Mint azt már korábban elmondtuk, mi [most] a valóságotokba küldött energiák tisztasági szintjét fokozatosan emeljük.

Ez a mi álláspontunkat tekintve azt jelenti, hogy ennek az energiának a tisztaságát minden alkalommal valamivel kevésbé torzítjuk, amikor testeiteknek és szellemeteknek küldjük le és bízhattok abban, kedves lelkek, hogy ezeket az energiákat folyamatosan küldjük nektek lefelé.

Ez alapvetően azt jelenti, hogy folyamatosan csökkentjük a valóságotokat létrehozó energiák torzított természetét. Igyekezetünk azt a célt szolgálja, hogy egyre tisztább tudatállapotok áramoljanak be a kollektív tudatba, hogy azokhoz alkalmazkodva lehessen felnőni. Az ilyen torzított természetű energiák aktív csökkentésével, amiket folyamatosan küldünk a valóságotokba, az időértelmezésetek szerint nem tart sokáig, míg a fokozatosan tisztább energiahatások tapasztalhatóvá válnak.

Szívesen felajánljuk tanácsainkat és energiánkat

Valójában minden nyílt elméjű és szívű ember számára világos, aki keresi a világotokon történő változások nyomait, hogy fizikai valóságotok a jelenlegi energiákat tükrözi.

Körülöttetek mindenütt olyan lelkek élnek, akiknek a megvilágosodást szolgáló céljaik és programjaik [terveik] vannak, amikkel támogatják az emberiség kollektíváját és segítik minden világotokon élő léleknek a Fény felismerését.

Ennek a felismerésnek a képessége, hogy végeredményben aktív érdeklődést mutassatok a számotokra küldött energiák befogadására, még ha ez tudat alatt is történik, rámutat a motivációra, elszántságra és megértésre mindennel kapcsolatban, amit szükséges megtenni a bolygótokon. 

Valóban sok dolgot kell megtenni az előttetek álló időkben, mielőtt világotok megtapasztalhatná számtalan galaktikus faj és felemelkedett lény jelenlétét, akik hozzánk hasonlóan szívesen ellátnak tanácsokkal és energiákkal a Föld teljességének helyreállításában. A munka során majd mélyrehatóbban elmagyarázzuk az energiákkal kapcsolatos tudnivalókat, amik segíteni fogják fejlődéseteket és a tudatos tapasztalás elérését.

Ha olyan pozícióba [szintre] emelkedtek fel, ahol megértitek a struktúra és a harmónia dimenzióit, melyben léteztek, elcsodálkoztok a Teremtő csodálatos technikáján, ahogyan az alacsonyabb dimenziós világokat teremti. A Teremtőnk beültette a tudat területeire a teremtés folyamatát, mely a különböző magasabb dimenziós szinteken helyezkednek el, ami felé ti is növekedtek.

Ha egy lélek alacsony dimenziós aspektusú teremtésekbe merészkedik le, akkor egy szent és örökre fenntartott kapocs marad közte és a Teremtő között, a Forrás birodalmaihoz, függően a saját dimenziós származástól, ill. a tudat különböző más dimenziói és szintjei szerint.

Egy szikrával rendelkeztek ~ egy belső lánggal, ami kiolthatatlan.

Természetesen egyes lelkek világotokon, akik aktívan szolgálják önmagukat, majdnem teljesen megfojtották belső lángjukat, de a Teremtőnk szeretetét és a saját szent kapcsot a Forrás birodalmaival, nem lehet soha teljesen eltörölni.

A Forrás szeretete korlátlan

Egy alsóbb dimenziós lélek tagadhatja a Teremtő létezését, de minden érdektelen [üres] Istennel kapcsolatos koncepciót meghalad a Teremtő szeretete, ami évezredek óta jelen van világotokon.

A Forrás tiszta szeretete mindenegyes tudatos lény irányában sugárzik, aki a fent említett kapcsolatot fenntartja. Ez a szeretet korlátlan és a teremetés és tudat minden aspektusához örökre áramlik a Forrás Mindenható struktúráján keresztül, hogy utat találjon a kifejeződéshez.

Fontos minden léleknek, minden teremetési területen felismernie, hogy a szeretet Forrása végtelen, és ha ’kopogtatnak az ajtaján’, akkor ott rátalál az ebből származó korlátlan kapcsolatra és óriási előnyre tesz szert. Ezt megmutatták minden ébredő léleknek, akik megnyíltak és létrehoztak egy csodás és folyamatos kapcsolatot a magasabb dimenziókkal.

Megőrizhetitek a Forrás birodalmaival való energetikai kapcsolatot és rátalálhattok a képességetekre, hogy átlássátok [az Isteni struktúrák] működését, felismerhetitek és megérthetitek valóságotok teremtésének nagy mechanizmusait.

Még egyszer ~ veletek leszünk, segítünk bepillantást nyerni a valóságotok teremtésébe, használni fogunk energia- és hangfrekvenciákat és segítünk megérteni, hogy minden kedves lélek által sugárzott harmonikus energia, a kollektív tudatban exponenciálisan növekedni fog [fokozódik].

Ezzel azt szeretnénk kifejezni, hogy minden tőletek eredő jó [harmonikus] rezgés, a világotok teljes kollektívájára hatással van. Minden egyes embert befolyásolnak az érzések, amiket ti választotok a földi teendőitek elvégzése során.

A Földön közületek azok, akik egy megvilágosító küldetéssel és céllal rendelkeznek, felismerhetik a fontosságát a természetes középpontban való maradásnak [egyensúly megőrzésének], ha bizonyos dolgok eltérítenék szándékától. Megtalálhatják bensőjükben a lelkesítő és boldog tudatállapotokat, amik bármikor elvezetik őket a magasabb területekre és kifejeződésekbe, ha ezeket kifejezésre juttatják földi életük során [gyakorolják].

Intelligens, megvilágosodott lelkek

Ti vagytok a legintelligensebb és „legmegvilágosodottabb” lelkek és ezt nem azért mondjuk, hogy egótok étvágyát elégítsük ki. Megpróbáljuk mindnyájatokban megnyitni a megértés kapuját, hogy ti valóban egy nagyszerű cél érdekében vagytok a Földön és hogy sokatok azért jött, hogy bizonyos módon helyreállítsa a Földet, mert úgy érzitek, ezt képesek vagytok magatok megtenni.

Azok, akik utat mutatnak vagy idő előtt aktiválódott bennük a felemelkedési energia és azok a lelkek, akik a különböző magasabb dimenziós energiát tisztán testesítik meg és árasztják magukból, számtalan korábbi élet során és tapasztalatgyűjtéssel felkészítésre kerültek erre a szerepre itt a Földön.

Valójában a döntő többségetek sikeres [gyümölcsöző] földi inkarnációkat tudhat a háta mögött és amikor sikerest mondunk, akkor közületek százakra sőt ezrekre gondolunk. Képesek voltatok, annyi életet igénybe venni, amennyit az alacsonyabb dimenziós földi ciklushoz szükség volt, hogy megismerjétek ezen szeretett bolygó minden aspektusát. Számos kultúrához csatlakoztatok és részesei voltatok annak a kultúrának aminek mostani megtestesülésetek folyamán is vagytok.

Sokatok mindegyik fajban megfordult [inkarnációja alatt], mindegyik korban, mindegyik vallásban, mindegyik társadalomban és civilizációban, ami a világon létre jött. Bízzatok kedves lelkek ~ volt belőle bőven részetek.

A Belső Föld és az Emelkedési energiák

Még nem világosítottak fel benneteket a különböző társadalmakról, amik léteznek, amik a ti világotokon léteztek. Az egyik legfontosabb felfedés minden kedves lélek számára megtudni, hogy a Föld belsejében, a földfelszín alatt élet van.

Rengeteg ember dolgozott azon, hogy ez az igazság napvilágot láthasson, a múlttal és a Belső-Föld létezésével kapcsolatban. Messzemenőkig eltussolták, mert a korábbi negativitáshoz húzó entitások a külső járatokat megszállás alatt tartották és mindenekelőtt eltussolták egy felemelkedett társadalom jelenlétét mélyen a földfelszín alatt.

Az emberiség erről és sok más dologról a felemelkedő energiák és a növekvő tudásszomj hatására fog tudomást szerezni és mindenki hozzáfoghat a Fény befogadásához és az előhívásához [aktív használatához], amit legbelül érezhettek. Növekszik egymás megértése az emberiség soraiban és a teljes teremtés megértése is, ez pedig létrehoz egy új szellemet és szívet a kollektív teljességében.

Ilyen általános jellegű előrejelzéseket hatalmunkban áll adni, mert különböző idősíkokon látjuk Földeteket Egy időben látjuk az 5. dimenziós Földeteket és a veletek való kommunikációt kedves lelkek a specifikus időfrekvenciátokban.

Miközben az alacsonyabb dimenziós Földön tapasztaljátok az idő lineáris irányát és mozgását, mi a Mostban nem tapasztalunk ilyen típusú torzításokat a végtelen pillanatban és megpróbálunk segíteni az idő illuzórikus természetének megértésében. Az illúzió segítségetekre volt, hogy fenntarthassátok tapasztalataitokat a valóságotokon belül, ami azonban ugyanolyan illuzórikus a magasabb birodalmakhoz képest, ami felé növekedtek.

Szeretet: Egy célzott téma

Miközben üzenetünk végéhez érünk, szeretnénk mindazok felé külön kifejezni szeretetünket, akik továbbra is odaadással szolgálnak. Észrevehettétek, hogy az utóbbi időben a szeretet témája sok csatornázónk által lejegyzett üzenetben megjelenik, ennek oka, hogy mindegyikőnk, akik hozzátok beszélünk, a szeretetre emlékeztet benneteket.

Kapcsolatunk továbbra is gyümölcsöző marad, mert mi továbbra is azon vagyunk, hogy mindent megértsetek a magasabb dimenziókról, amire eddig még nem voltatok képesek. Örüljetek a jövőtöknek, legkedvesebb lelkek, mert miden pillanatban ott áll előttetek.

Köszönet a Föld-Nap-Asztrális szintek Hathorjainak.

Csatornázta: Wes Annac

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://aquariusparadigm.com

 

 

HATHOROK / 2013. május 21.

Wes Annac közvetítése

Felemelkedési tünetek, gyors fejlődés és negyedik dimenziós növekedés

1280xMiközben a valóság frekvenciájához közelítetek, megmarad tudatos tapasztalásotok. A tudat ezen speciális oktávja, ahol léteztek szintén egy speciális tapasztalatgyűjtést tesz lehetővé és miközben tudatotokat emelitek, a benneteket körülvevő sűrűséget egyre könnyebbnek és könnyebbnek érzitek.
Ti magatok is kezditek elhinni, hogy csökken a súlyotok a fizikai Felemelkedési folyamat során és az egyik kezdeti tünet, amit észrevesztek, az a formátok látszólagos súlytalansága lesz, ha észleléseteket érzékelhetően egy magasabb szintre viszitek. Tapasztalataitokat sokkal több öröm és szinkronicitás övezi majd, mint jelenleg és általánosságban is sokkal könnyebben megy a hangulatotok emelése.
Pompázatos Isteni energiák közepette ragyogtok majd és egy olyan energiát fogtok magatokban lehorgonyozni, amit a várandós nőknél figyelhető meg, akik úgy tűnik, mintha „izzva” ragyognának, amikor egy új élet és egy új lélek érkezik a magasabb birodalmakból, hogy a Földnek, a Felemelkedésének és a kollektívnak segítsen, hogy felébredjenek a Felemelkedésükhöz.
Ezt illetően az egész emberiség kollektívájában a dolgok egy növekvő tisztább felfogása történik egy új nézőponttal és miközben még nem tűnik nyilvánvalónak, arra kérünk benneteket, hogy bízzatok abban, hogy az Isteni belső munka sok lelket felébreszt, akik amúgy a továbbalvást választották volna.

Előkészület, hogy érezhetővé váljanak a Felemelkedés hatásai
A támogatást, amihez mindannyian hozzájárultok és nyújtotok, jól szolgálatot tesz, hogy széleskörűen létrejöhessen a kollektív felébredés és megpróbálunk egyes kezdeti Felemelkedéssel kapcsolatos tünetet elmagyarázni, amiket érezni fogtok, ha a tiszta energia és észlelés elkezdődik, és így részben felkészülten fogadhatjátok az ilyen érzeteket.
Miközben mi ezt nem érzékeljük, ti az időben ezt lehengerlőnek találjátok majd, ha megtörténik és egyszerűen szeretnénk látni, hogy fel vagytok rá készülve és annyi támogatást és vezetést adnunk utatok során, amennyi csak lehetséges számunkra, hiszen az irántatok érzett szeretet oly erős és tiszta.
Támogatunk benneteket az előkészületekben, hogy megértésetek a teljes tudat területeinek gazdagságát, mely irányba már hosszú idő óta dolgoztatok. Meg kell értenetek minden részét, ami a magasabb birodalmakkal kapcsolatos, mert nem lesz minden megszűntetve, hanem jobbá lesz téve.
Az alacsonyabb dimenziós (jelenlegi) elmétek filterén keresztül fedezitek fel a magasabb birodalmakat és szívetek megnyílása segíteni fog nektek, hogy minden pillanatban egyre tisztább és tisztább betekintést nyerjetek a magasabb birodalmakba. Ezekről a birodalmakról szerzett benyomásaitok növekedni fognak és ezekkel együtt könnyebben lesztek képesek a pillanatnyilag még összetettnek tűnő vagy a fejlődő értelmeteknek és szíveteknek komplikált dolgokat megérteni.
Érzékelésetek tisztábbá válik és látásmódotok minden pillanatban ezt a gazdagodást fogja tükrözni, miközben ráleltek Önmagatokra és exponenciálisan növekedtek és tanultok.

Gyorsléptékű fejlődés
Egyesek úgy érzik lélekkénti növekedésük során, mintha minden elnyúlna, vagy hogy soha nem tapasztalják meg a magasabb dimenziókat. Szeretnénk benneteket arra emlékeztetni, hogy fejlődésetek tulajdonképpen igazán gyors tempóban megy végbe, összehasonlítva azzal, ami normális esetben egy bolygó Felemelkedésénél szokványos. A Föld azon kevés bolygók közé tartozik (eddig) mely megtapasztalja a kollektív Felemelkedést és ha ez bekövetkezik, akkor a szó szoros értelmében, az egész kozmoszban számos Felemelkedés gyújtómotorjaként működik majd.
Ebből és számtalan más okból kifolyólag arra kérünk benneteket, hogy ha képesek vagytok, tartsatok ki az igyekezetetekkel, miközben ezzel egy időben a szükséges nyugalmatok megőrzéséről is gondoskodjatok, ami utazásotok bizonyos pontjain elengedhetetlen.
Metafizikai érzékelésetek minden pillanattal növekszik és fontos számotokra az energiák fogadása és lehorgonyzása, amiknél azt érzitek, hogy képesek vagytok őket használni, és ahogyan a pihenésre is szánjatok időt, ha ezeket az energiákat lassabb tempóban kell felvenni magatokba.
Ezek a tisztább energiák időnként nyilvánvaló változásokat hoznak magukkal a szerveitek működésében, így idézhetitek meg a magasabb dimenziós képességeiteket, hogy a lehető legjobban megérthessétek.
Miközben testetek ilyen hosszú ideig a valóság alacsonyabb dimenziós szintjére hangolódott rá, a belső magasabb szintű észlelések segíteni fognak testetekhez való igazodásban, miközben növekedtek és tanultok, ez által még jobban kiterjesztve érzékeléseteket.
Ti emelitek fel a Föld felszínét
Sokatok érzékel önmagában változásokat és még ha ez nem is tűnik úgy, emlékeztetünk benneteket arra, hogy növekedésetek és tanulmányaitok exponenciálisan növekedtek és ez a tendencia folytatódni fog továbbra is.
Mi itt vagyunk, kedves lelkek és felajánljuk nektek és minden földi lélek számára a mi perspektívánkat a folyamatban lévő Felemelkedésetekkel kapcsolatban, mert szívetek és elmétek egy korlátozottan érzékelhető valóságon belül, a tudat alsó oktávján volt ragadva.
Valóban lenyűgöző látni benneteket, ahogyan szó szerint felemelitek a földfelszínt és az emberiség kollektív tudatát. Magatokat és a körülöttetek lévők tudatát és tapasztalatait egy tisztább oktávba emelitek, miközben a rengeteg napi nehézséggel is szembe néztek.
Minden megtapasztalt kisebb nehézségetek szükséges a lélek erőteljes növekedéséhez, ezért arra kérünk benneteket, hogy történjék bármi az életetekben játsszátok le, szem előtt tartva, hogy mindig és minden erőfeszítés közepette a Forrás veletek van.
Mi mindig is veletek voltunk és sokatokkal kedves lelkek nagyon szoros kapcsolatban voltunk, akik velünk együtt dolgoztak korábbi találkozások alkalmával az univerzum „végső” Felemelkedés során.
Az univerzum Felemelkedése egy felgyorsult fázisban játszódott le, és ez egyre tisztábban lesz látható, miután a kollektívátok megtapasztalj a Felemelkedést és a fent említett árhullám érezhető válik a mindenütt univerzum szerte.
Inspirált fejlődések
Egy olyan kicsiny bolygó számára, mint a Föld összehasonlítva a végtelen világokkal és bolygókkal, ez az erőteljes fejlődés, amit most megtapasztaltok, pontosan az lesz, mely sok más egyéni lelket és kollektívot fel fog ébreszteni, akik valóban hasznát veszik a Föld Felemelkedésének felemelő energiáit.
Ha megérthetnétek küldetésetek jelentőségét és azt hogy milyen csodás amit tesztek, akkor úsznátok a boldogságban, és tudnátok, hogy a magasabb birodalmakban mindig üdvözölve vagytok. Ha teljes mértékben a mi szemszögünkből néznétek a dolgokra és megértenétek földi tartózkodásotok jelentőségét, akkor örömtelibben viszonyulnátok a Felemelkedéshez, amire szükségetek volna, hogy valóban megértsétek, hogy mit is tesztek valójában.
Amikor alszotok, mindannyian találkoztok az Angyalok tanácsaival. A veletek született spirituális énetek az asztrális síkokon mozognak és összegyűlnek sok magasabb birodalomból származó lelkekkel, mi egyek vagyunk közülük.
Kommunikáltatok velünk alvás közben és Galaktikus Testvéreitekkel, az agarthaiakkal és sok más lelkekkel, akikre még emlékezni fogtok, ha bevezetnek minket a fizikai valóságotokban.
Amit Felfedésként és mint a Galaktikus testvéreitekkel való összejövetelként ismertek, az számotokra és számunkra is egyaránt izgalmas, mert mi is vártunk rátok, hogy együtt lehessünk a földfelszíneteken.
Gyümölcsöző bemutatkozások és erősödő kapcsolatok
Bemutatnak benneteket nekünk, a Hathor-Kollektívnek, a Felemelkedett Mestereknek és az Angyalok végtelen kórusainak, akik minden pillanatban segédkeznek a Felemelkedésetekben; valamint a magasabb birodalmak és dimenziók különböző Felemelkedett lelkeinek, akik „segítő kezet” és energiát kölcsönöztek nektek vissza a teljes tudatba való fejlődésetekhez. Szeretnénk ezt a listát folytatni és még sok lelket felsorolni, akiket meg fogtok ismerni, akik tevékenységüket tovább folytatják világotokon, de kicsordultok a boldogságtól olyan sok lélek van akikkel kapcsolatba kerültök és megismeritek mit képviselnek és kik is valójában.
Valójában közületek sokan származnak a magasabb birodalmakból, képviselve minket és már ezeken a területeken tevékenykednek. Már érzékeljük, hogy sokatok küldetésüket könnyedséggel és büszkén fogják végrehajtani.
Természetesen látni fogjátok a szokásos kritikusokat és lelkeket, akik a ti vagy a mi „imázsunkat” becsmérelni fogják, de tudjátok, hogy a sötétség befolyása elhalványul.
Örülünk, ha megnyíltok a magasabb birodalmaknak és nekünk lelkeknek, akik ezekben a birodalmakban egy tisztább módon létezünk, mint ahogyan ez veletek is volt. Örülünk, mert nagyon sok dolog van, amit szeretnénk megtanítani nektek, segítséget nyújtva és szeretetet adva számotokra. Nálunk lehettek, teljességben és tisztán és elkezdhetjük sok dolog és nézet felfedését, kapcsolataink és kötődéseink erősebbeké válnak a jelenlegi állapotnál.
Egyesek közületek, akik most a Földön vannak, már ismernek minket korábbi gyümölcsöző találkozásokból, messze a Föld Felemelkedése előttről, amikor sokatoknak segítettünk különböző bolygók és civilizációk Felemelésében.
Negyedik dimenziós létezés
A Felemelkedési folyamatotok során a tudat különböző al-síkjaival fogtok találkozni és sokan, akik ezt az üzenetet olvassák, minden pillanatban különböző al-síkok között utaznak ide-oda.
A kollektívotok nagyrésze már létezik a 4. dimenzióba, még azok a lelkek is, akik még nem ismerik fel vagy a kezdetekben még nem érdekli őket honnan jöttek és hogy visszatérnek a teljes tudat területeibe.
Ha körbenéztek, talán észrevehetitek, hogy elkezdődtek körülöttetek a 4. dimenziós érzékelés leckéi, hogy elsajátítsátok őket. Messzemenőkig tükröződnek a negyedik dimenziós perspektívából, miközben kezdenek eljutni hozzátok.
Az utolsó téma, amit kaptok a negyedik és az ötödik dimenzióhoz, az az egyensúly és ez az oka, amiért mi és sokan mások igyekeztek közelebb hozni ezt nektek, hogy a mindennapi életetek egyensúlyának szükségességét megértsétek, valamint az együttérzést és a türelmet saját magatokkal és másokkal.
A negyedik dimenziós tanulmányaitok és növekedésetek során úgy alakulhatnak a dolgok, hogy kibillentek egyensúlyotokból, de bízunk benne, hogy sokatok megtalálja ismét egyensúlyát és képesek lesztek azt fenntartani és messze elhúzódtok minden negativitástól, ami befolyásolni próbál benneteket.
Előre örülünk annak, hogy üdvözölhetünk benneteket
Miközben üzenetünk utolsó pontjához érkezünk, szeretnénk közvetítőnk számára kifejezni hálánkat és mindegyikőtöknek, akik folytatják a segítségnyújtást a Föld Felemelkedésének és más Felemelkedésekben, amik történnek még, ha ezt eléritek.
Már örülünk előre, hogy üdvözölhetünk benneteket a teljes tudat birodalmaiban, és ha ez megtörténik, büszkék lehettek, mert a személyes fejlődésetek legnagyobb szerepét játszottátok, ahogyan minden más lélekében, akik veletek együtt ezekben a csodálatos birodalmakban lesznek velünk.
Valóban örömteliek vagytok és tudjuk, hogy mindegyikőtök emlékezni fog az érzelmekre, ha végül a tudat eme állapotát eléritek. Emlékezzetek, hogy Isteni származásúak vagytok és körülöttetek minden szintén a szeret és tökéletesség Isteni energiájából tevődik össze.
Köszönet a Hathoroknak a Föld-Nap-Asztrális síkokról

Csatornázta: Wes Annac
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás: http://aquariusparadigm.com/2013/05/21/the-hathors-of-earths-solar-astral-planes-ascension-effects-a-rapid-evolution-and-fourth-dimensional-growth/, http://www.torindiegalaxien.de/0513/21hathoren.html

Hathorok / 2013-03-13/14

HATHOROK / 2013. március 13-14.

Wes Annac közvetítése

Intenzív márciusi energiák és a kollektív Fénymunkás-tudat 1+2. rész

RÉSZLET

Az emberiség megtanulja megérteni azt a kontrollt, aminek generációkon keresztül és évszázadok óta ki volt téve. Amit ezzel mondani akarunk, hogy mindenre rájöttök és fény derül mindarra a világotokban, amit valaha is hamisan vagy elferdítve állítottak be. Mindannyian tudomást szereztek róla és meg is beszélitek ezeket a dolgokat, hogy ráleljetek a lehető legjobb megoldásokra.

És ismételten arra kérünk benneteket, hogy ne aggódjatok a sötétek vagy azok akciói miatt, mert ők immár csak egy szertefoszló hangot képviselnek világotokban, akik készen állnak, hogy meglássák a fényt, és hogy együttesen emelkedjenek fel, ahogyan annak lennie kell. Tudattalanul mindenki a Felébredés irányában dolgozik, hogy az emelkedett rezgésszintek szárnyán a magasabb birodalmakba rezegjenek. Márciusban egy nagyon tiszta, hűséges, teremtő energiába léptetek be és szokás szerint erősen benne volt a mi kezünk is ezekben a nektek szánt és küldött energiákban.

Mi az időn kívül létezünk, így mi tudatában vagyunk a dolgoknak, miközben ti, kedves fénymunkások, akik ebben a pillanatban olvassátok ezt az üzenetet, ti érzékelitek a folyamatos átmenetet kísérő felerősödött tüneteket, de ezeket képesek lesztek egyre jobban kezelni.

E hónap kezdete egy további tisztább tudatállapotba vezetett el benneteket és talán sokan megfigyelték, hogy a manifesztációitok a megszokottnál még gyorsabb úton öltenek testet, és 2013-ban még tisztább energiával rendelkeztek, amit a fejlődésetek során valaha tapasztaltatok.

Az évszakok váltakozásával további energiaemelkedések lesznek tapasztalhatók és közben továbbra is sokatoknak okoznak nehézséget a fizikai és érzelmi eltolódások, de képesek vagytok a saját természetes energiátokra támaszkodni, hogy pozitív kimenetellel egy emelkedett perspektívából tekintsetek a folyamatos földi tapasztalatokra. Arra is kérhettek bennünket, hogy a gyógyító és áldó energiáinkat küldjük el nektek és hogy váljatok képessé azokat befogadni és kérhetitek azt is, hogy az áldást a kollektív fénymunkás-tudatba küldjük

Szeretnénk a fénymunkások kollektív tudatáról bővebben beszélni és rávilágítani a végtelen előnyökre, melyet számotokra tartogat.

A Fénymunkások kollektív tudata az, amiről az elnevezése is árulkodik. A Föld teljes kollektív tudatának egy részét képezi, mely minden felébredt energiáját, valamint minden fénymunkás fejlődését tartalmazza.

A lelkek minden nap belépnek, majd elhagyják ezt a tudatot, ha tudatosan vagy meditáció útján becsatlakoztok ide, érezni fogjátok az energiát és a sok fénymunkás energiáját, akik ebben juttatják kifejezésre tudatukat és általa képesek vagytok gyógyító- és fény-energiát befogadni és átvenni, amik struktúrájukat tekintve nagyon tiszták.

Aki belép a Fénymunkások kollektív tudatába, azt a harmónia és a boldogság érzete hatja át, és ez a lehetőség minden egyes felébredettnek felajánlásra kerül, a tudás és a Fény után való kutatástok állomásaként. Mindegyikőtök képes telepátia útján az asztrális „fantázia” szintjein kommunikálni, különösen a kollektív tudatotok ezen speciális részterületével, ami természetesen nem „kívül”, az emberi tudat maradékától izolálva [elkülönülve] létezik.

Valójában mindannyian egyek vagytok a szellemben [spirit], Földetek minden megnyilvánulásával, a kollektívotokkal. A Föld kollektívája nem korlátolt és nem köthető helyhez az emberek által. Óh nem, kollektív tudatotok a Föld minden perspektíváját magában hordozza.

Számítógépetek, amin sokatok olvassák ezeket a sorokat is betáplálja a kollektív tudatba az energiáját, egy rajtatok kívül létező kő, amit láthattok szintén betáplálja energiáját a kollektív tudatba, minden állat, minden növény, minden fa ~ hosszasan folytathatnánk a sort, mert minden említett dolog belép és kommunikál a ti kollektív tudatototokkal.

Ti mindannyian a kollektív tudat helyi palettáját tapasztaljátok meg, de valójában nem vagytok elválasztva senkitől, akit képesek vagytok érzékelni, legyen az kulturális- vagy országhatár vagy faji különbözőségek. Ti mindannyian Egyek vagytok a szellem birodalmaiban és tudat alatt, lelketek legmélyén érzitek ezt a természetes spiritualitást, mely áthatja mindegyikőtök szívét és elméjét, mely létrehozza a kollektív tudat-hálózatot, ami maga a Föld.

Az emberiség a helyben tapasztalt tudattal volt elfoglalva és a létrejött akadályok a teljes kollektív tudatotokba beágyazódott, energetikai és mentális természettel bírva. Ezeket az akadályokat mi és ti is feloldjátok, ha tudatosodik bennetek a kár, amit a kollektív tudatnak okoztatok ezzel.

Az szétválasztásnak és az előítéleteknek nincs helye többé a jövőben, és azok akik a kezdetekben ellene küzdöttek felismerik majd a ti új paradigmátokat és a mögötte rejlő ideálokat, ők ezen az úton lelnek Felemelkedésükre, a számukra megfelelő időben. Ti felébredt lelkek nagyon sokat dolgoztatok és az elkövetkező időkben észreveszitek majd, hogy a már megteremtett dolgokra irányuló igyekezetetek értékes volt.

Továbbra is támogatjuk mindegyikőtök erőfeszítéseit, akik a tudat Felemelésén és a Föld Felemelkedésén fáradoznak, annak ellenére, hogy a szándékolt időnél régebben tartanak rabszolgasorban benneteket.

A sötétség java része teljesen felemelésre került és az egyetlen halványuló befolyásuk, az embereken keresztül történik, mint azt korábban már elmondtuk, a széteső illuzórikus hologramon keresztül kerül betáplálásra. Az eredeti negatív asztrál-lények, akik az embereket és a csatlósaik [cabal] elméjét és szívét manipulálták, már nincsenek a negativitás pozíciójában és saját maguknak köszönhetően egy tiszta formátumú Fénykezelésen[Containment]  esnek át, mely messze meghaladja azt, amit az asztrál-lények sok vezetője jelenleg megtapasztal.

A Containment/megfékezés, amiről beszélünk, az olyan szinten erőteljes beavatkozás, hogy ezek a lelkek egy teljes tisztításon és „átvilágításon” [fénnyel való kezelésen] esnek át és felépült egy új hologram is az emberiségnek, hogy a világotok kezdeti történéseit megelőző negativitásotokat betápláljuk (amit még meg kell ismernetek) [az előző ciklusok kudarcba fulladt civilizációira utalhat- ford. megj].

A korábbi negatív fajok, mint az Annunakik is egy hasonló formátumú megfékezésben/ Fénykezelésben vettek részt és most azért dolgoznak, hogy a sötét lelkeket megtisztítsák és több lélekkel dolgoznak, mint ahányat „megfertőztek”. A saját formátumú Fénykezelésük sikeres lezárásával és az azon való túllépés után, az alacsonyabb asztrális-lények is a FÉNYÉRT dolgoznak majd, mint ti mindannyian, egy olyan formában, amiről fel fogjátok ismerni, hogy valódiak [jó szándékúak] és pozitívak, ahelyett hogy félrevezetnének benneteket.

Ez az miatt van így, mert minden motívum, minden szándék és minden gondolat ismertes a magasabb birodalmakban és nem létezhetnek hazugságok, csak az igazság és az őszinteség. Ha egy léleknek az a szándéka, hogy megtévesszen, akkor ezt automatikusan felismeri a Felemelkedő lélek tudati palettájának mindegyik létező speciális oktávja. Ezért láthatjátok, hogy a pozitivitás és a harmónia teljesen mindennaposak és nem táplálhatja semmilyenfajta negativitás.

Ugyanígy nem szeretne egy magasabb birodalomhoz felnőtt lélek sem a negativitás egyetlen fajtáját, semmilyen formában fellelni, sem táplálni, így boldogságtranszformátorként [átalakítóként] működünk, mi és ti: mindannyian, és átalakítjuk az ilyen típusú [negatív] energiák struktúráját.

A valóságotok energetikai alkotóelemeiről továbbra is felvilágosítunk benneteket, mert ezeknek a küldött energiáknak az a jelentősége, hogy a valóságotokat megteremtse és ezt nemsokára nagyobb összefüggésben is megértitek majd. Csak azért voltunk képesek ilyen sok segítséget nyújtani a valóságotok megteremtésének magyarázatával, mert a szerepünk, hogy elküldjük ezt az energiát, valamint ezen energiák funkciója, megfelelő időben történik.

Mint azt már korábban mondtuk, kedves lelkek ezt az energiát Gaia bolygószintű csakráin keresztül vagytok képesek felvenni.

Az energia-kapuk, melyek szeretett Gaia légkörében vannak elhelyezve, sok Fénymunkás tudatos vagy tudat alatti teremtése volt, ami részét képezi a missziótoknak ebben az időszakban. Ezeken a kapukon keresztül fogadhattok energiákat, mely Gaia lelkéből és a Belső Nap lelkeinek segítségével termeti a valóságotokat. Ezeket az energiákat küldik hozzátok Gaia energia-kapuin keresztül hozzátok, szeretett lelkek, melyek a ti csakráitokon keresztül, ill. az általatok köréjük épített korlátokon és zavarokon át halad, azért hogy megtapasztalhassátok és megteremthessétek a valóságotokat, amire képesek is vagytok. Itt azokról az akadályokról és korlátokról beszélünk, melyeket ebben az időben sokatok átalakított [megtisztított].

Miközben felismeritek spirituális természeteteket, ezeket az akadályokat teljességében át fogjátok alakítani, ebben sok lélek segédkezik. A körülöttetek lejátszódó élet és valóság helyzeteinek egy mélyebb vagy tisztább megértésében, sok lélek segédkezik, akik nem csak azon dolgoznak, hogy tiszta energiával lássák el a valóságotokat, hanem hogy benneteket is átváltoztassanak, hogy ezek a blokádok feloldódjanak.

Ennek köszönhetően 2013. kezdetén egy erős kollektív ébredés volt tapasztalható, egyre több csoport és fénymunkás látta át a helyzetet és egyesek elkezdtek világotok legégetőbb problémáiról beszélni.

Azt szeretnénk, ha áldást küldenétek minden léleknek, akik az igazság nevében álltak ki és akiket néha nagyon brutálisan vertek vissza igyekezetükben.

Bradley Manning jó példa erre, ahogyan ez a lélek személyesen is sokat feláldozott, hogy nyilvánosságra hozza az igazságot, melyet elfojtottak. Ennek a léleknek és számos más léleknek szüksége van a ti Fényetekre és a ti gyógyításotokra a kialakult helyzetük és körülményeik miatt. A Fény és az áldás-energia, amit küldtök, nem csak őket éri el, hanem számotokra is hasznos energia.

Mindegyikőtök képes rálelni erre a Fényre és használni azt, hogy világotok számára számtalan lehetőséget biztosítsatok. Ez a Fény valóban nagyon erős és minden pillanatban egyre erősebb, miközben támogatunk benneteket a valóságotok tisztaságának fokozásában.

Ez a fokozódó tisztább energia a tudatototokba vándorol és segíti DNS-etek sok aspektusának folyamatos kijavítását, melyet sokáig nem tartottatok fontosnak. Még a tudományaitok útjai is hamisak és sok mindent eltitkoltak előletek. Az akadémiai tudomány nagy részét arra használják a világotokban, hogy a testiség kényelmét támogassák. A tudomány metafizikai megközelítését kinevetik vagy kritikával illetik.

Fontos, hogy a tudomány és a spiritualitás összeolvadjon és jelen időkben ennek lehettek tanúi, mikor oly sok befolyásos lélek segít a körülöttetek lévő valóság valamint egy sor más valóság spiritualitásának megértésében, melyek a fizikai tudatotokon kívül helyezkednek el.

A belő kutatásotok tehát nagyon fontos, ahogyan a történések érzésekben és gondolatokban manifesztálódnak a világszínpadon. Minden egyes pillanatban bevetésen vagytok, segítsetek a kiemelkedő történések szavakkal való manifesztálásában. Ebből és számos más okból kifolyólag bátorítunk benneteket, hogy manifesztáljátok a feltételeket, amilyennek a világotokat szeretnétek, sugározzátok pozitivitásotokat az új paradigmátokba, hogy mindenki észrevegye és átélhesse, tudattalanul használhassa, mert a külső valóságtokban ez tükröződik.

Minden egyes lélek felébredése döntő a kollektív Felemelkedés manifesztációja szempontjából, és valóban „tűzijáték” lesz, ha a Felfedések és kinyilatkoztatások a köztudatba kerülnek. A bőség fog uralkodni a világotok minden színterén, így személyesen mindenki megtapasztalhatja azt, ami joggal megillet benneteket és sok Fénymunkás fog segíteni, hogy az energiákat átvezessék önmagukon [lehorgonyozzák], mely a jövőt és annyi lélek belépését segíti elő ahány csak lehetséges. 

Igen, igen, a Fénymunkások sok frontra kihatnak és munkátok inspirál benneteket, hogy a magasabb birodalmakba pillantsatok be. Ez mindegyikőtökre igaz és a szerep amit magatokra vetettek, még ha nincs is az az érzésetek, hogy a „történések középpontjában” vagytok, de erősebbek vagytok , mint az felismerhettétek és minden egyes megtapasztalt darabka nehézséggel, nagy mennyiségű pozitív energiát és rezgéseket tároltatok magatoknak, melyek apró pozitív események formájában mutatkoznak meg az életetekben.

Ezek a pozitív történések egyre hatalmasabbak lehetnek, ha helyesen használjátok őket, mint ahogyan a pozitivitással is bántok minden egyes pillanatban. Miközben a negativitás és a nehézségek megpróbálnak felkúszni és meggyőzni benneteket, hogy ti nem teremtetek szuverén jövőt, amiért oly régóta dolgoztok, szeretnénk a figyelmet felhívni arra, hogy ez kétkedés és ennek a befolyása el fog halványodni és nem fog akadályozni benneteket, kivéve, ha ezt megengeditek.

Tehát, ha utat engedtek ennek a befolyásnak, az a negativitás miatti kétségbeesésből fakad, mely megpróbál fogva tartani benneteket, mert a Földön jelenleg minden felerősödik, mivel a Felemelkedés egy önmagában gyorsuló fázisban van.

Asztrális tájak nyílnak meg sokatok előtt az álmodási időszakban. És felismeritek, hogy ti kreáljátok ezeket és az ott tanult leckék, a lélekkénti növekedéseteket szolgálják és eközben egyre tudatosabbá váltok életetek eseményeivel kapcsolatban.

Azok, akik fogékonyak a jelenlétünkre üzeneteket is fogadhatnak tőlünk vagy talán személyesen is találkozhatnak velünk és [szellemi] vezetőitekkel és Felettes Énetek kifejeződési formáival, akik veletek vannak, ők is szintén megjelenhetnek álmaitokban valamilyen formában. Ennek oka, hogy ti is és mi is tanítani szeretnénk, és szeretnénk, ha megtanulnátok a módszereket, mellyel a magasabb dimenzióbeli valóságokba vezet, hogy egy megfelelő módszer álljon rendelkezésetekre, hogy az ilyen típusú valóságokban létezhessetek.

Oly sok erőt, sok tudást és sok képességet horgonyoztatok le és olyan tudatállapotokat idéztetek elő, mely a fizikai emberiséggel szemben támasztott elvárásokat messze meghaladja és a látszólag szilárd és megváltoztathatatlan valóságot, egy áttetsző és hullámzó, könnyen változó valóságként fogadtátok el, amit ti színezetek és teremtetek, mindegyikőtök.

Ti vagytok a teremtők, akik olyan területeket térképeznek fel, mint egy festő a lenvászna előtt állva. Mindegyikőtök, aki ezt elfogadja művésszé válik ~ el tudnátok képzelni, hogy tájakat festetek és beleugrotok, hogy megtapasztalhassátok őket?

El tudjátok képzelni, hogy egy olyan valóságot hoztok létre, ahol minden könnyen formálható és átélhető, testet öltve egy ilyen valóságon belül tanulva? Pontosan ezt tettétek, kedves szenvedést tapasztalt fivérek és nővérek és azért jöttetek, hogy ráleljetek önmagatokra, hogy begyűjtsétek földi tapasztalataitokat a tudat ezen frekvenciájából és területéről. Ezeket a tapasztalatokat, már előtte megteremtettétek és most már olyan jók vagytok, hogy most, ebben a pillanatban is termetetek.

Ti magatok hoztátok létre ennek a valóságnak a sablonjait, egyre teremtve és teremtve, most pedig Énetek kifejeződésének egy másik formájában létezve tapasztaljátok meg teremtéseteket. Most megtanuljátok, hogy hátrébb lépjetek a teremtésetektől, és felismeritek és megvalósítjátok a végtelen lényetek aspektusait, akik valójában vagytok.

Mi támogatunk benneteket ebben a tapasztalásban és ha a tudatszintetekkel eléritek az 5. dimenziót sokatok természetes gyógyító és alacsonyabb dimenziós bolygók fel-emelője lesz, aki küldetését bátran hajtja végre. Továbbra is meglátogattok alacsony dimenziójú bolygókat és csillag-rendszereket, hogy támogassátok őket a fejlődésükben. A Föld kiemelkedően a legnehezebb bolygó az inkarnálódott többség számára, hogy elhozza a Fényt, de hogy ezt megtehessétek és megláthassátok, ezt egy mosollyal az arcotokon tettétek.

Miközben az utolsó benyomásainkat és örömünket fejezzük ki ebben az üzenetben, tudatotok felemelkedő szintje kapcsán, azt szeretnénk mondani nektek, sarkaiból fordul ki a világ és rátaláltok a tiszta örömre és boldogságra, ha ez megtörténik és az egész univerzum fel fog emelkedni. Ezt metaforikusan és valódi értelmében is értjük szeretett lelkek, mert ez a valódi erő, melyet magatokban hordoztok.

Köszönet a Hathoroknak a Föld-Nap-Asztrál szintekről

Csatornázta: Wes Annac

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://wesannac.com/2013/03/14/part-2-the-hathors-of-earths-solar-astral-planes-releasing-preconceptions-the-march-intensification-and-the-collective-lightworker-consciousness/

 

HATHOROK / 2012.december 13.

Wes Annac közvetítése

Az univerzum felemelkedése és a Föld szerepe

Részlet

Az emberiség átmenetileg elfelejtette, hogy összetartozik, de az elkövetkezendő időkben az egységeteket felismeritek, mint ahogyan az egység jelentőségére is újra ráleltek a földi közösségeteken belül.

Volt idő, amikor a teljes emberi közösség nagy előnyöket élvezett, mialatt ezen a csodálatos és magasabb dimenziós bolygón élt.  Mindenki békességben és harmóniában élt, egy célt követve, hogy más galaxisoknak és univerzumoknak segítsenek megtalálni a felemelkedést.

A Föld egykoron a Fény-Hatalmak hajtómotora volt, akik mindegyik kifejezési formában dolgoztak velünk, hogy más bolygókat, galaxisokat és univerzumokat segítsenek a felemelkedésben, és a Föld felszíne visszatükrözte a magasabb dimenziók fényét, mely átlagosnak volt mondható és a Fény-Hatalmak által széles körben elterjedt volt a felszínen, ahol laktak.

Mindegyikőnk, akik a sötétség előtt a [Föld] felszínen léteztünk, sokat dolgoztunk, hogy más bolygókat segítsük a felemelkedésben és erre sok magasabb dimenziós bolygó példa. Ezen bolygókon élő fajok, akiknek segítettünk a felemelkedésben, ma tagjai a Galaktikus Föderációnak és számos más megvilágosodott szervezetnek, akik most is segítenek a Földnek és számos más világnak az univerzális felemelkedésre való felkészülésben, amit mindannyian megtapasztaltunk.

Az univerzum felemelkedéséről kevés szó esett a számos csatornázott üzenetekben, de fontos elmondani, hogy a Föld felemelkedése fontos faktor az univerzum felemelkedésében, mert a Föld az eredeti tűzfényének energiájával és szív-csoportjaival a Fény erők helyett a sötétséget táplálta.

A sötétség, mely a Földön létre jött, egészen Gaia legbelső magjáig hatolva sebezte meg és majdnem úgy nézett ki, hogy el kell hagynia bolygószintű inkarnációját és így teljesen meg kell újítani a bolygót és benneteket is. De ti és Gaia együttes felemelkedésével nagyszerű hullámhatásként egy egész univerzumra erőt fejtetek ki, ill. sok más bolygó, sőt galaxisok felemelkedésében is segítséget nyújtotok.

Igen kedves lelkek, felemelkedéseteknek ekkora ereje van és ilyen fontos.

Mivel ilyen fontosak vagytok az egész univerzum felemelkedésében, ezért a bolygó felemelkedése abszolút biztos, és amellett hogy biztosított a Fény győzelmének kezdeti bizonyossága, arról az Annunakik kapitulációja és Fényhez való átállása tanúskodik.

A Fény-erők tömeges vándorlása és az abból származó Fény, melyet ti áramoltattok, hozzájárult, hogy a Fény-erőket Gaia-n belül egy nagy Fényhálóban egyesítsék. Ez a Fényháló az előző háló sablonja [mintázata] alapján dolgozik, amit Gaia bolygókénti első megszületésekor hoztak létre. Az általatok – hús-vér emberekként- újonnan hozzászőtt Fény lehorgonyzódik a [Föld] felszínen, mely Gaiat kivezeti a sötétségből és segít mindegyikőtöknek a felemelkedésben.

Ezekben az időkben Mindannyian hozzátettétek személyes Fény-jegyeteket a Fényhálóhoz, hogy ez Gaia-n létrejöhessen és tápláljátok Fényetekkel, ezért az egész univerzum nagyon hálás. A legnagyobb csodát valósítottátok meg.

Mindannyian hozzájárultatok, hogy láthassátok Gaia nagyszerű és csodás módján történő felemelkedését és érzékeljük az ezt övező elvárásokat, izgalmat és kérdéseket „mikor válik láthatóvá, mikor tapasztalom ezt magamon is” de szeretnénk, ha tudnátok, hogy TI magatok vagytok a változás és TI hozzátok létre azt [kívül] és akkor látjátok majd az eredményt. Hinnetek és tudnotok kell, hogy minden, amit csináltok, valóságos, hogy megtapasztalhassátok cselekedeteitek hasznát. Tudjuk kedves lelkek, hogy kiérzitek a valóságot abból, ahogyan cselekedtek, hiszen a teljes tudat birodalmából végtelen érvényességet kaptatok.

A Földön mindannyian a teljes tudat birodalmaiból valók vagytok, ti a magasabb dimenziós felettes lélek kiterjesztéseiként az alacsonyabb dimenzionális tapasztalásokat gyűjtitek. Ti a magasabb lényetek kiterjesztései vagytok és ez az oka, miért nem lehet elégszer hangsúlyozni, milyen fontos a vele való kapcsolat felvétele, mert egy magasabb és tudatosabb részetekkel való kapcsolódás több tudást és Fényt teremt.

Szó szerint otthonra lelhettek felettes éneteknél és miközben az ultimatív felettes énetek lélekfeletti-tudatának kiterjesztése vagytok, a kapcsolatotok határtalanul elvezet a képességhez, hogy tudásotokat kifejezzétek és felismerjétek többdimenzionalitásotokat.

Természetből kifolyólag többdimenziós és sokrétű lények vagytok és minden, ami életetekben jelen van, az valamilyen formában önmagatok tükröződéséhez kapcsolódik. Ez különösen igaz egy álomszerű időben, mert folyamatosan közléseket adnak át nektek álmotokban, melyek megfelelő tájékoztatással szolgálnak arról, hol is tartózkodtok egy bizonyos időpontban az életutatokon.

Álmaitok arra szolgálnak, hogy kódolt jeleket és üzeneteket kaphassatok, hogy emlékezzetek a dekódolásukra [megfejtésükre] és értelmezzétek őket, amikor a túl sűrű földi életetek foglalkoztat. Ha emlékeztek, akkor hasznotokra válhatnak az álmaitok, mert tanácsaikkal segíteni fognak utatokon.

A munka neheze meg van Kedvesek, most pedig Gaia felszíni energia tisztaságának kifejezésén dolgoztok tovább és tápláljátok a csodás Fényhálót.

Nagyon szeretünk Benneteket és miközben utolsó szavainkat közvetítjük ebben a csatornázásban, arra emlékeztetünk benneteket, hogy mindenki teljes körű lehetőséggel és képességgel rendelkezik, hogy kapcsolatba lépjen a magasabb birodalmakkal és csak saját belső akadályaitok gátolhatnak a csatlakozásban. Továbbra is emlékeztetünk erre, mint ahogyan a magasabb birodalmak más forrásai is hasonlóan tesznek és ez a legfontosabb igazság számotokra ezekben az időkben.

Köszönet a Föld-Nap-Asztrál szintek Hathorjainak

Csatornázta: Wes Annac

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: www.aquariuschannelings.wordpress.com

A Fiastyúki Kilencek Tanácsa:

A Teremtés egésze: önmagának egy tükre

Copyright © 2012 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
The Pleiadian Council of Nine: All of Creation is a Mirror of Itself

Ahhoz folyamodtunk, hogy a gyönyörű Fiastyúk csillagrendszert lakjuk, és a bolygót, melyet közülünk sokan otthonunkként foglaltunk el, az Erra bolygó, bármikor, amikor nem létezünk és Élünk drága Anyahajóinkon. Ez a bolygó egy kommunikációs súlypont az Univerzum nagy részének minden zugában, és az egyik fő felemelkedett bolygó, melyen a Fényszövetség számos „bázist” és szállítási központot tart fenn.

Számos felemelkedett és fénnyel telített várossal bírunk az Errán, és egy tökéletes rezgéses illeszkedésben rendelkezünk drága bolygónkon területekkel, melyeket sokan úgy vesznek tudomásul, mint e kedves Galaxis minden részében a legszebb természeti helyek közül néhányat. Drága lelketeket fokozódóan teszik ki világotok túlsúlyban lévő szépségének, és azt mondjuk, hogy Erránk nagyon közel áll drága Földetekhez, több módon, mint amit talán felismernétek.

Vannak a drága Földeteket az Errával összekötő csillagkapuk, melyeket kinyitnak [mindenkinek, hogy meglássa] az előttünk álló időkben, és mindnyájatoknak fel fogják ajánlani a szabad „áthaladást” és utazásokat világunkba, ahogy átadják majd nektek a választási lehetőséget, hogy felfedezzétek, valamint a sok jellegzetességet, melyet drága világunk, Erránk felajánlani bír. Megadják majd a lehetőséget nektek, hogy elutazzatok bármelyik más felemelkedett bolygóra is, ahová óhajtotok, és képesek lesztek elutazni minden tárgyra Csillagrendszerünkön belül.

Erra bolygónk valóban összehasonlítható a [nem olyannyira] képzelt „jövő világával”, melyről ti, drága lelkek oly sokat hallottatok és olvastatok azon keresztül, mely képzelt történetek voltak. Míg társadalmaink az Errán egészen fejlettek, vannak kiterjedéseink más csillagrendszerekben, és galaxisokban is, mialatt segítünk, és a Galaktikus Szövetség részei vagyunk, egy átfogó boldogságot és felemelkedett természetre fogtok rálelni ezzel a világgal, és minden más égitesttel kapcsolatosan drága csillagrendszerünkön belül, hiszen közösségként fejlődtünk a teljes tudat / tudatosság birodalmaiba.

Világunkban vannak Követ-központok, más világok és más galaxisok számára, hogy technológiánk gondoskodjon rólunk, hogy egészen egy pillanat alatt képesek legyünk hozzáférni [a Galaxisokhoz].

Tudunk segíteni a különböző civilizációk felemelkedésében, ahogy fejlődnek, és növekedési tervük mentén nagy lépéseket érnek el, mely késznek látja őket egy fejlett társadalommal való kapcsolatfelvételre világuk peremsávjain kívül, és rutinosan teszünk nagyköveti erőfeszítéseket a sok ébredő léleknél, mint például veletek is, kik kezdenek majd nyitottá válni jelenlétünkre és a Szerető és jóindulatú galaktikus fajok egész Szövetségének jelenlétére, akik az egyes nem fejlett bolygók fejlődésében segédkeztek, mint azok a bolygók, melyeket a fejlődésre szántak.

A Föld az egyik ilyen bolygó, mely számos lehetőséggel rendelkezik egy felemelkedés megtapasztalásához, és sok drága lélek a Föld felszínén tapasztalt meg egyéni felemelkedést, míg a világotokban volt, habár a lehetőség az együttes felemelkedéshez nem érkezik el nagyon gyakran, mely miatt erőfeszítéseink, és különösen a ti erőfeszítéseitek több mint szükségesek már elég régóta.

Boldogan utazunk a Galaxison át végig, és segítünk számos fejlődő bolygónak rálelni a tudat / tudatosság tiszta állapotaira, melyeknek elérését segítettük e gyönyörű Szövetség révén, amelynek most részesei vagyunk, és fel kell ismernetek az előttetek álló időben, ahogy drága világotokat beavatják közösségként a tudat tisztább állapotaiba, mely nem fogja lefedni, vagy kiszűrni az információkat, melyeket magatokba tudtok szívni bármely adott időben, miszerint Szövetségünk a sok vezető Fényesített Szervezet közül az egyik, mely segít ennek az egész Világegyetemnek az elkerülhetetlen felemelkedésében.

Eljövünk hozzátok most, friss információkat és kommunikációkat megjelentetve a hajlandó vendéglátókon és írnokokon keresztül olybéli erőfeszítésben, hogy segítsünk benneteket nyitni a metafizikai és „paranormális” energiáitokra, amelyek elvezetnek majd benneteket a tudatossághoz és azon csakrák megnyitásához, melyeknek nyitva kell lenniük, hogy szert tegyetek egy egyéni és együttes felemelkedésre. Mi is különböző és egyedi módszereket hasznosítunk, hogy sok bolygóval felvegyük a kapcsolatot, olyanokkal, mint a drága felébredt világok, melyek kezdenek rátalálni a tudat és érzékelés felemelkedettebb állapotaira, melyek őket kitörni látják az alsóbbrendű dimenziós élményeikből, illetve átváltoztatni észlelik azokat.

Drága lelkek, olyan hihetetlen nagy lépéseket tesztek, és ahogyan azt kifejezésre juttatták, világotok felemelkedésének oly sok drága bolygó felemelkedéséhez vezet el, és az ilyen bolygók közül sok mohón várja világotok felemelkedését, azért, hogy megkaphassák a szükséges energialökéseket, hogy segítse őket saját felemelkedésük elnyerésében.

A Föld volt a Fény jelzőtüze, valamint a súlypontja a sötétségnek és sűrű cselekvéseknek, amelyek más galaktikus fajok negatív tetteiből jöttek létre, akik irányították [kontrollálták] az érdeklődéseteket értetek és világotok számára.

Az ilyen fajokat régóta száműzték gyönyörű, felemelkedő világotok környékéről, ahogy a károk, melyeket már megtettek az ilyen lelkek, belefűzték magukat az együttes gyökereitekbe, hiszen sok drága lélek világotokban folytatja a nagyon sűrű és alsóbbrendű dimenziós megrögzött gondolkodásmódok táplálását, amely sokat tart vissza attól, hogy felismerje a felemelkedettebb és tisztább tudatállapotokat és érzékeléseket, amelyek a sűrű és idejétmúlt, az elkülönülésből, félelemből és gyűlöletből táplálkozó megrögzött gondolkodásokon túl nyugszanak.

Türelmetlenül várunk jelenlétetekre világunkban és hajóinkon, hiszen oly nagyon sok mutatnivalónk van nektek, drága lelkek drága Csillagunk és Anyahajóink fejlett természetéről, Erra felemelkedett természetével egyetemben. A legsűrűbb, mégis az őserdők leggyönyörűbbjét kell megtalálnotok az Errán, ahol a kis fiastyúkiak, vagy máskülönben emberi társadalmakról tűnik úgy, hogy léteznek, mégis, az ilyen területek egészen szépek, harmonikusak és békések lesztek, hiszen ráleltek a világotokban őshonos állatokra, és Csillagrendszerünkre, mely úgy tűnhet számotokra jelenleg, hogy meglehetősen egzotikus és az érzékeléseteken kívül esik.

Állataink nincsenek korlátozva azokra a génekre, melyekre drága Földeteken, és képesek átalakulni, és különböző testeket, szervezeteket felvenni, ahogy megtapasztalják a tudatot, noha ez világotoknak jelenleg lehetetlennek tűnik, az Errán meglehetősen rutinosan végrehajtott folyamat állataink közül soknál.

Mivel az Erra egy felemelkedett világ, úgy fogjátok találni, hogy az állatok, és mi is, [fiastyúki] Emberek, valamint a felemelkedettebb dimenziós [testetlen] energiaformák az Errán természetüknél fogva békések, és közülünk senki sem óhajt még egy légynek sem ártani. Képzeljétek el, hogy egyesültek vagytok azokkal a teremtményekkel, melyek hasonlóak a ti oroszlánjaitokhoz és tigriseitekhez, tudván, hogy az ilyen lelkek sosem óhajtanának nektek ártani, csakúgy, ahogyan ti sem óhajtanátok nekik ártani. A túlélő és védekező gének nem uralkodóak a felemelkedett lelkek között világunkban, akik azt választották, hogy állati formát vesznek fel.

Sok elgondolás lesz a valósággal kapcsolatosan, melyet világotokban tápláltak, amelyet ki kell majd tisztítani, ahogyan elmagyarázzák, hogy nincs lehetetlen a Teremtés egészén át, és szó szerint minden, melyet az ember el tud képzelni, már létezik.

Akármikor, amikor van egy gondolatotok, vagy úgy tűnik, hogy valami újat fedeztek fel, gyönyörű felfogó Fényetek felragyog azon a dolgon, melyet Teremtettek, megtapasztaltak, és újra megtapasztaltak számos alkalommal a Teremtés egészén át végig. Mesélünk nektek világunk néhány jellegzetességéről olybéli erőveszítésben, hogy segítsünk kiterjeszteni érzékeléseteket, és hogy elmagyarázzuk azt is, hogy egy felemelkedett ötödik dimenziós világ milyen, hiszen ti mind olyan észlelések felé növekedtek, mely végtelen az információ kiterjedésében és tisztaságában, melyet képesek vagytok felfedezni bármely adott tárgy vonatkozásában.

A Csillag- és Anyahajók használata mellett, drága lelkek, magatokat képesnek fogjátok találni bárhová elutazni a Teremtés minden zugába, gyönyörű, nyitott elmétek puszta gondolata révén, és rátaláltok a technológiára is, mely inkább segíti a kikapcsolódást nyújtó utazásotokat, vagy Anyahajóink esetében ez fog szolgálni az igen nagy parancsnoki központokként és súlypontokként a jóindulatú fajok számára, hogy összegyűljenek és segítsenek e gyönyörű Világegyetemnek felemelkedni.

Közülünk, ha bárkire bármikor esetleg rátörne különösen a honvágy otthonaink iránt a Fiastyúkon belül, képesek vagyunk teljesen leutánozni az ilyen környezetet, meglehetősen szó szerint kihúzva a pontos energiát az ilyen környékből, és egy határtalan, végtelen „térben” megjeleníteni holografikus technológiánkon keresztül.

Megjegyezzük, hogy bármikor bármilyen fajta holografikus technológia kerül megemlítésre, drága lelkek, közületek sokan automatikusan ahhoz folyamodtok, hogy elképzeltek egyféle átlátszó energiát, mely csupán látható, és nem érezhető, vagy megtapasztalható. Azt mondjuk, hogy ez az elképzelés egy kicsit erős technológiánkkal összehasonlítva, hiszen szó szerint képesek vagyunk Teremteni, és érezni bármilyen és mindenféle környezetet, melyre vágyunk az egyik szobánkban, melyet különösen bármely környék holografikus vetítésére szántak.

Ha szeretnénk, megtapasztalhatjuk Belső Földetek részeit, vagy birodalmakat világotok felszínén, melyek felemelkednek, és kezdenek illeszkedni együtthangzásunkra [rezonanciánkra], és valóban, az egyetlen tényező, mely távol tart bennünket a Teremtés bármely területének megjelenítésétől technológiánkkal, a terület rezgése, melyben magunkat óhajtjuk találni.

Például, meg tudnánk jeleníteni magunkat hajóinkról szeméttelepeitek környékén, vagy bármely más sűrű környezetben, melyet a ti drága világotok felajánlani bír. Jóllehet, magunkat találhatjuk azon terekben / szobákban, melyek megengedik számunkra az ilyen megjelenítéseket technológiánkkal, óceánjaitok területein, melyeket felkészítettek, hogy befogadják a kolóniák emelkedését, melyek hajdan természetükben fényesítettek és felemelkedettek voltak, azonban melyek azóta időtök számára elvesztek.

Ezek a kolóniák, melyeket említünk, fel fognak emelkedni, mert ötödik dimenziós energiákkal és egybeolvadt idővonalakkal fogtok kölcsönhatásba lépni, melyekben ezek a kolóniák nem háborúztak egymással, és inkább felemelkedtek. Természetesen Atlantisz és Lemuria kolóniáiról beszélünk.

E két kolónia meglehetősen jól boldogult más földi idővonalakban, és ez egészen nyilvánvalóvá válik, ahogy földi idővonalaitok egybeolvadnak, és rátaláltok egy ebből eredő emlékezésre, és együttes [kollektív] élményre Atlantiszról és Lemuriáról. Rá kell lelnetek arra a Lemuriára is, mely a föld alá vonult, és világotokban agarthaniakként felemelkedett, és sok más lélek világotokban a felemelkedett birodalmakban boldogan mutatja majd meg magát nektek a kezdeti leleplezéseket és a technológia átadását követően.

Be fognak majd mutatni titeket Agartha felemelkedett együttműködési csapatainak, akik nagyon keményen dolgoztak a mesebeli bejelentéseken, és az ilyen bejelentések jellegein, melyek a Belső Földet fogják felölelni, hogy a lelkek a Belső Földben hogyan lettek azzá, akik, és ebben a bizonyos pillanatban hol vannak, és milyen közel állnak közületek sokatokhoz: a legjelentősebben közületek azokkal, akik Atlantiszban vettek fel Életeket, ahogy figyelték civilizációs fejlődéseteket, háborútokat, és rátaláltak a megvilágosodásra az egész történelmeteken át, beleértve azt a történelmet, melyről még nem beszéltek.

Atlantisz és Lemuria létezése egészen kimaradt jelen történelmetekből, mint az egészen felfedezett igazsága a fejlett és Szerető lények létezésének drága Földetekkel. E lelkek közül sok rutinos kommunikációkat bocsátott ki az emberiséggel, és [ezen túl] oly nagyon sokat tettek, hogy segítsenek nektek beavatást adni a megértés egy állapotába a jelenlétükről és óhajukról, hogy segítsenek benneteket felemelkedni.

Érezzük az ilyen kívánságot is, és míg közületek sokatokkal voltunk együtt legutóbbi és előző civilizációitokban, meglehetősen közel kerültünk e világ felemelkedéséhez, és alig várjuk azt, hogy a csodálatos felemelkedett – hogy így mondjuk – „idővonalban” találjunk benneteket, ahol mi mind egy csodálatos egységet tapasztalunk meg magunkkal, veletek, és a drága Földeteken belüli lelkekkel.

Elegendő azt mondani, hogy mialatt létezik egy Központi Nap Földeteknél, melyet sokan „magként” tolmácsoltak, Földetek valójában belül üreges, és voltak [és vannak] teljes civilizációk, melyek Földetek belső felépítésén belül léteznek. Ez így van, mert ez az, ahogyan Teremtőtök bevezette a tudatosság megtapasztalására a különféle Életet vendégül látó valóság szerkezetet általában: egy külső élmény / tapasztalás mindig párosul egy belsővel.

A Teremtés egésze önmagának egy tükre, és a Földetekben létező lelkek egy szövetség, az emberiség felemelkedett visszatükröződése lévén.

A belső Földbe való belépéssel a lemuriaiak legfelemelkedettebbjei elkezdik újra felépíteni társadalmukat egy új módon, mely kevésbé védekező szerkezeteket, parancsnoki központokat kíván, hiszen mindenkit sajátságosabban fognak megcélozni a béke és a fenntartható összhang [harmónia] irányában Agartha minden területének egészén át.

Valóban, különböző civilizációk léteznek Belső Földetekben, és mialatt a Belső Föld „árnyékbirodalmai” előzőleg alsóbbrendű szándékú lényeket láttak vendégül, akik a földi titkos szövetkezéseitekkel dolgoztak együtt, ezeket a lelkeket kitisztították az ilyen birodalmakból, ahogy az ilyen birodalmakat felkészítették, és a Forrás energiájával „pumpálták” fel, mely hamarosan egészen nyilvánvalóvá válik drága felszíneteken, ahogy ti mind eléritek azokat a pontokat naptáratok mentén, melyek közösségként beavatnak benneteket az ötödik dimenziós tudatállapotokba.

Drága lelkek, mialatt számos váltópont lesz, egészen erősen, hogy elérkezzenek a közvetlenül előttünk álló időben, mindnyájatokat folyamatosan hozzáigazítják majd ezen energiákhoz, hiszen átadják ezeket nektek, és ti mind a felemelkedés megtapasztalásában találjátok magatokat a saját szintjeiteken, ahogy keresztülmentek a különféle gyors állomásokon növekedésetek mentén, mely részetekről nem lát további elzáródásokat, vagy gátlást az ötödik dimenzió birodalmainak megtapasztalásában.

Kezdtek rátalálni az ötödik dimenzió birodalmainak nagyon tiszta érzékeléseire, hiszen ti mind a legrosszabbján dolgozzátok magatokat keresztül annak, melyet önmagatoknak kijelöltetek, és közületek néhányan éppen most láttok neki ezen átváltozások legnehezebb jellegeinek, mialatt mások a leckék végső befejezését éritek el, melyet megtanulni kijelöltetek magatoknak.

Közületek azoknak, akik az utóbbit élik át, elmondjuk, hogy maradjatok erősek, és határozottak vég nélküli kutatásotokban, hogy a Fény és érzelem egyensúlyát megtartsátok, mely meghaladni és felülmúlni lát benneteket annak a legrosszabbjának az átalakításában, melyet magatoknak megtapasztalni kijelöltetek. Átmentek leckéken, melyek próbára tettek benneteket önmagatok velejéig, és mialatt annak a legnehezebbje, melyet kijelöltetek magatoknak valóban átdolgozásra kerül általatok minden pillanatban, azt kérjük tőletek, folytassátok, hogy éberek maradtok, hiszen még mindig marad elvégzendő munka számotokra.

Növekedésetek mentén most értek el egészen új szakaszokat és szinteket, és ahogy ezt teszitek, önmagatokat a tudat / tudatosság alsóbb síkjain létezve látjátok, melyek mindig fogokozódnak tisztaságukban, ahogy a megrögzött gondolkodásotok benneteket e szinteket elérni lát, összhangban növekedési tapasztalásotokkal. Még mindig van a nehéz felemelkedésből egy kevés teendő, azonban legnagyobbrészt, mindnyájatoknak gratulálni kellene magatoknak a növekedés szintjei miatt, mely mentén találjátok magatokat, hiszen ti mind az ötödik dimenziót hozzátok világra, ahogy fokozódóan áramolnak át valóságotokon a szükséges cselekvésekkel, melyeket közületek mindenki állandóan véghezvisz.

Látjuk és érezzük a cselekedeteket, melyeket elkövettek, amelyek egyre inkább elvisznek benneteket a felemelkedettebb birodalmakkal való igazodáshoz, és ahogy néhányatok, drága lelkek, még mindig tápláljátok Életetek bizonyos sugárútján a sűrűséget, a megrögzött gondolkodásaitokról, melyeknek kitettek benneteket, a földi élményetek nagy részének valótlanságának, úgy találjátok, hogy megszerkesztett [fabrikált], és az ilyen szerkesztéseket a Föld közössége táplálta oly nagyon régóta, azonban elmondjuk nektek, hogy akaratotok és szándékotok egészen hathatós, és látni fogja az együttes energiákat növekedni nagy módokon, bármikor, amikor meghozzátok szándékotokat, hogy az új világképet hozzátok át magatokon bármely lehetséges úton.

Azelőtt megvitatásra került a drága együttes [kollektív] tudatotok erős és összekapcsolt természete, valamint az erős energetikai kötések, melyeket ti mind egymással fenntartotok az együttes háló világotokban, az egészen szó szerint egyike az „összekuszálásnak”, drága lelkek, egymás aura mezejével és gondolati, érzelmi energiáival, gondolataitokon és érzelmeiteken keresztül egymás iránt és egymással kapcsolatosan.

Bármely időben, amikor egy társ lélekre gondoltok, rezgéseteket rájuk célozzátok egy sajátságos módon: bármely módon gondolkodtok az ilyen lelkekről. Ezt teszitek velünk, és a felemelkedett közösség maradék részével is, drága lelkek.

Például, bármikor, amikor ti, drága lelkek, azt választjátok, hogy ránk gondoltok, vagy másra, pozitívan, vagy boldogan, tiszta rezgéseket küldtök, és azok, akiknek elküldtétek, egy ebből eredő felemelkedést tapasztalnak az ilyen rezgésekből, még ha tudatosan nem is ismerik fel, hogy egy ilyen felemelkedést kapnak.

Ha bármilyen fajta negatív gondolattal bírtok irántunk, vagy más iránt, akkor rezgéseteket oly módon célozzátok ezen keresztül, mely semmi jót sem tenne bármely lélekkel, olybéli kísérletben, hogy negatív rezgéseket küldjetek nekünk, hiszen ezeket azonnal aura energiánk legszélső részének elérése során a tiszta forrás energiájának legboldogabbjává és legfényesebbjévé alakítják át.

A Föld közösségének energiáinak egyszerű és természetes átalakításait visszük végbe bármely adott pillanatban, ahogy ti, drága Fénymunkások és csillagmagok, akik az együttes sűrűség legnehezebbjét tapasztaljátok, hiszen ezeknek tesznek ki benneteket, és sok esetben, ahogy ez átjön rajtatok, illetve, ahogyan ezt tápláljátok.

Mialatt viseltük a magunk részét [megkísérelt] negatív energiákból a titkos szövetkezés [cabal] tagjaitól, vagy világotokban azon lelkektől, akik nem fogadták el jelenlétünket okok özöne miatt, ti, drága lelkek, akik kitettétek magatokat, és kifejezésre juttattátok az igazságokat, melyeket benn tudtatok, a legvakmerőbb ugrásokat és legerősebb megmérettetéseket vettétek magatokra, hogy a Fényből, és azon lelkektől kapjatok igazságot, akik boldogan és cselekvően dolgoznak a Fényért, világotokban odakinn, és ez az igazság fokozódóan „beszáguld” együttes [kollektív] tudatotokba és tudatalattitokba, és ez a kezdet, hogy elfogadottá és ismertté váljon, hiszen az igazság az ami, sokatok révén világotokban.

Örökké lesznek olyanok, akik még nem hisznek, vagy akik nem vágynak hinni, és kérünk benneteket drága lelkek, ne csüggedjetek mások véleménye miatt, hiszen mindenki a saját csodálatos és bámulatos ösvényén van vissza a Forrás felé, és nem számít, melyik sajátságos úton találtok rá tudatosságotokra drága lelkek, közületek mindegyikőtök érintett a folyamatban lévő felemelkedési mozgalomban / mozzanatban világotokban. Akik meghozzák őszinte és folyamatos szándékukat a felemelkedés iránt: ti mind rátaláltok a tiszta tudatállapotokra, melyek felé fejlődtök.

Végtelenül Szeretnek benneteket mind, és átmenetileg távozunk a kommunikáció e vonalából, ahogy elhagyunk téged, drága lélek, hogy magadba szívd energiáinkat, és átadott rejtjeleinket, melyek végül segítenek neked egységbe rendezni [integrálni] energiáinkat, és az igazságokat, melyeket átadni óhajtunk könnyebb módokon, mialatt közületek sokan lelnek rá egy felemelkedésre azáltal, hogy bármely csatornázott kommunikációt elolvassák, melyek tiszta szándékkal vannak, és a Fényből valók.

Azt mondjuk, hogy energiáink messze nem a Fény legtisztább forrása általi, melyekre rátaláltok, hiszen az ilyen Fény tisztaságát magatokban találjátok majd meg, habár energiáinkat egy teljes tisztaságban adjuk kommunikációinkon keresztül a legjobb kiterjedésben, ahogy tudjuk, egy olybéli erőfeszítésben, hogy átnyújtsuk nektek az ilyen energiák „előzetesét”, melyekre rátaláltok a kutatás és a befelé fordulás révén.

Ti mind rendelkeztek e tiszta képességekkel, hogy befelé forduljatok, és számunka ez egy folyamatos Öröm benneteket látni ennek megtételében. Kezditek érezni a láncokat és kötéseket, melyek az alsóbbrendű dimenziós valóságok csapdájába ejtettek, [ahogy átalakítjátok őket], és kérünk benneteket Szeretettel, és csodálattal, „folytassátok a továbbhaladást”.

Köszönöm nektek, a Fiastyúki Kilencek Tanácsának
Csatorna: Wes Annac

Copyright © 2012 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Copyright – Minden jog fenntartva! Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel a szerző írásos engedélye nélkül, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést. © Wes Annac WesAnnac.com – AquariusChannelings.com

Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Tudatosság – http://univerzumitudatossag.blogspot.com/
Fénytevő – http://fenytevo.blogspot.com/

Forrás: http://fenyvilag-press.blogspot.hu/