Tag Archive: Uriel


 URIEL Arkangyal / 2013.  január 16.

Günther Wiechmann közvetítése

A napok világosodnak, a Fény visszatér

 Itt Uriel, Isten Fénye.

Szeretet Lény, üdvözöllek utazásodon. A nappalok egyre világosodnak, észrevetted? NEM csak magát a tényt, hogy a téli napforduló után a nappalok hosszabbak lesznek, hanem az emberek szíve is kivilágosodik.

Ha tudatosan szemlélődsz, TE is észre fogod venni.

Még azok az emberek is, akik az imént még [spirituálisan] szunyókáltak és a nehéz anyagi világba ragadtak, kezdenek az életük értelme után kutatni. Aki eddig még nyugtalanul űzte magát az életen keresztül, hirtelen megáll és felteszi magának a kérdést: „Hová is rohanok tulajdonképpen?”  Ez az első lépés a változáshoz, ha a dolgok mögé nézünk, míg azokat el nem fogadjuk ’normálisnak’.

Óh igen, kényelmetlen kérdéseket kell most feltenni, mely a rejtegetett félelmeket kiszabadítja, és mérlegre teszi a cselekedeteket, ami a saját felelősségérzet elmélyítéséhez vezet. És így kezdődik a fejlődés folyamata, mely halkan és finoman érkezik, és ami mindenkit előbb vagy utóbb utolér.

Egyesek ekkor hirtelen egy szakadék szélén állnak, mert a megszokott élet már nem folytatható a régi módon, és az új út még nem rajzolódott ki. Egzisztenciális félelmek kerülnek napvilágra, melyek eddig ilyen formában nem voltak érzékelhetők és ez a szorongás talán időnként el is nyeli a változás minden impulzusát. Így az is lehetséges, hogy átmenetileg minden spirituális, szellemi gondolat a háttérbe szorul, mert az élet biztos bázisa megingott.

Egy ilyen helyzetben az ember csak egyet akar: Tudni akarja, hogyan tovább és szeretne biztosítékot, hogy minden rendben lesz. De ez a fizikai, anyagi szinten nem mindig olyan egyszerű. Ez pontosan az a mozgásban lévő szint, mely alapjaiban kényszerül újraigazodásra.

A lassú Felemelkedés is követel részben jelentős változásokat. Legtöbbször a régit szükséges feloldani, hogy az Új létre jöhessen. Gyakran hangsúlyoztam, hogy Ti vagytok, akik létrehozzák az ÚJ Földet! A ti teremtő erőtök az, ami a szabad akaratotok által, a Ti életeteket és a Ti környezeteteket formálja.

Mit gondolsz szeretett Emberangyal, van folyamatosság és biztonság? Hol található ez a biztonság, mi ad folyamatos alapot, mi az egyetlen konstans kapaszkodója, vezetője, vigasza, bátorsága, ereje, bizonyossága, inspirációja, önbecsülése és szeretete az ember átváltozó világának?

Mindent megtalálsz Önmagadban, minden ott van és arra vár, hogy felfedezd. Egy tanár vagy mester sem adhatja át Neked, mert már birtokában vagy. Minden segítő vagy gyógyító, minden szellemi lény, függetlenül attól, hogy angyal vagy felemelkedett mester csupán a hozzáférést könnyítheti meg számodra, mert ez a Te szívközpontod, mely az életed vezetését át fogja venni!  

Ha ÖNMAGAD legmélyéből cselekszel, akkor természetesen MAGÁTÓL értetődik, hogy mindig helyesen fogsz cselekedni! Ez igaz minden emberre, nincs kivétel.

Az Új Korban csak Egy létezik majd, ami a Te választott utadtól eltántoríthat, ez pedig az egód, mely létezésének biztosítása miatt, a régi gondolatmintákat és mechanizmusokat használja. Ezekhez a mintákhoz tartozik: a függővé tenni, a felelősségérzetet feladni, kicsinek és segítségre szorulónak mutatkozni, hatalmat gyakorolni, érzelmeket elnyomni és még sok más.

Ami közös ezekben a mechanizmusokban, az a szertettől való elfordulás. Ha az egódat szeretettel elfogadod és megköszönöd neki a régi időkben való hűséges szolgálatát, készen fog állni, hogy átadja életed irányítását a növekvő öntudatodnak.

A Szeretet az egyetlen formáló erő, bízz benne.

Szeretett Lényem, életed egy nagyszerű fejezetébe kezdtél bele, az Arany Kor minden ígérete Benned rejlik, találd meg és valósítsd meg őket. A világok közelebb kerültek egymáshoz, a szíved vágyai és imája nagy támogatásra talál a szellemi világban. A tisztítás időszaka még el fog tartani, ne pazarolj túl nagy figyelmet és jelentőséget arra, amit a felszínre hoz, azért jelenik meg, hogy képes legyen feloldódni.

Szögezd szemed mindig a növekvő Fényre, mely néha árnyakon keresztül nyilvánul meg.

Megáldalak Téged, Minden létező feltétel nélküli szeretetével.

Uriel vagyok

Csatornázta: Günther Wiechmann

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: www.guentherwiechmann.de

URIEL / 2012. 11. 02.

Günther Wiechmann közvetítése

Ha bezárul a kör

Itt Uriel, Isten Fénye!

Szeretett Fényeim, közeledik az az időpont, amikor egy nagy ciklus lezárul. Sok magyarázata van az asztronómiai ténynek, ami megmutatja számotokra valódi jelentését, akkor is, ha az sokak számára érthetetlen marad. Az összetett „mennyei működést” valóban nehéz kifürkészni, olyan állandókat [konstansokat] kell számításba venni és kiszámolni, amik nem fordulnak elő a harmadik dimenzióban és az emberek számára csak elméletileg vagy matematikailag léteznek.

Nincsen „halott anyag”, ennek ellenkezője az igaz, mert az univerzumban csak élet létezik. Minden élet egy saját ritmus szerint létezik, magában hordozza saját frekvenciáját, egyenlő a mozgással és a szeretettel. Az élet soha nincs más élettől elválasztva. A tested például számtalan életformát hordoz magában, mint a saját tudattal rendelkező testi sejteket, mikroorganizmusokat, gombákat és néha ’kisállatokat’ is.

Minden életforma egy élettérbe ágyazódik be, ami szintén egy saját tudatot fejleszt ki, mint például egy funkcionális egységet alkotó szerv.

Ez a kis kitérő segít megérteni a bolygótokat, mert a Föld is egy nagyobb egység része. Ismered a Föld által követtett ritmusokat, nappal és éjszaka, apály és dagály, az évszakok váltakozása. Az emberek már ősidők óta ünneplik a nap-éj egyenlőséget, mint különleges alkalmakat, mert azok tükrözik az élet következő egységéhez kapcsolódó ősritmusát.

Ezeken a napokon egy különleges energia érzékelhető, a meditációknak, a kívánságoknak és az imáknak erősebb az erejük, a dimenziókat elválasztó fátyol áttetszőbbek, mint más napokon.

Az emberek papjai ennek minden időkben tudatában voltak és éltek is a lehetőséggel. Ha két rendszer időciklusa összetalálkozik, akkor mindig fokozódnak az erők. Pontosan ez fog most is történni.

Két markáns idővonal találkozik, amik a mennyei működéstől függnek. Ez vonatkozik a bolygó Naphoz viszonyított állására és a Naprendszer a galaxis centrumához / a központi Napotokhoz viszonyított állásához.

Így az egész rendszeretek egy magas szintű energetikai besugárzási területbe és a tudósaitok által, mint a galaxis mágneses mezejeként mért legmagasabb fokú védelembe is kerül.

Szertett Fényem, ez szolgál háttérként a most végbemenő átváltozáshoz.

Ezeket a tényeket már évezredek óta ismerik az emberek, de feledésbe merültek vagy szándékosan elhallgatták őket.

Már korábban hangsúlyoztam, hogy ez a változás elsősorban a tudatban játszódik le, ma pontosítok ezen. Mindegyik lélek, lélekrészeket választott le magáról, hogy a 3. dimenzió sűrűségébe inkarnálódhasson.

Ez a leválasztás a terv részeként szükséges volt, de a Felsőbb Én segítségével ezek a lélekrészek szellemi szinten elválasztatlanul együtt maradtak.

A feledés is szükségesen be volt tervezve az inkarnációba, hogy tapasztalatokat gyűjthessetek a duális világban. Most ezek a szétválasztások feloldódnak, mert akadályoznának benneteket a magasabb szintek megtapasztalásában. Így mindegyik lélekrészetekkel újra egyesültök, ez egy olyan folyamat, ami különben csak a szellemi világban a test elhagyása után mehetne végbe.

Ti lesztek az első emberek, akik [földi] testben tapasztalják meg a lelkek egyesülését és tökéletességüket. Az lényed részeivel való újraegyesülés egy tágabb tudatossághoz, a dolgok mélyebb megértéshez és egy természetes szeretetkészséghez vezet.

Te is visszaszerzed a finomított észlelésbeli képességedet, a természetes egészségedet és regenerációs képességedet, ahogyan a teremtő képességedet is. Ez, kedves Fényem, a Te Felemelkedésed.

Már néhány év óta azon vannak a fénymunkások, hogy integrálják a lélekrészeiket, mert ez a Ti feladatotok.

Ha visszatér egy lélekrész, akkor idegennek érzékelhetjük, mert nem illik bele az ego tervébe. Ezek a nem integrált részek az aura külső részében maradnak, egyfajta hatást gyakorolnak, de nem tudnak kapcsolatba kerülni a tudattal. Következésképp összezavarodtok, elbizonytalanodtok, vagy olyan érzésetek van, hogy kívül semmi sem működik. Ez sokakkal megesik az átváltozás időszakában, mert ezek az emberek külsőségekben várják és kívül élik meg a nagy áttörést.

Ha alszotok, ha az ego és a nappali tudatotok pihen, a vezető angyalaitok szeretetteljesen ismertetnek meg benneteket lelketek levált részeivel. De hogy ezt elfogadjátok [befogadjátok], az a szabad akaratotoktól függ, aki tiltakozik ellene, az elválasztva marad.

Most pedig foglalkozzuk Veled szertett Fényem, mert te a teljesség felé vezető utat keresed és egy „villámreceptre” van szükséged, nem igaz?

Szeretnéd tudni, mit tehetsz a gyors integráció érdekében.

Első lépés: Szeresd Önmagad!

A szeretet a kapocs, a szeretet egyesít!

Második lépés: Szabadulj meg a félelmeidtől!

Minden fajta félelem el akar kerülni valamit, a félelem elválaszt!

Harmadik lépés: Ellenőrizd a viselkedési mintáidat és rutinjaidat!

A mintázatok és rögzült rutin mögött gyakran elkerülési stratégia húzódik meg! Ezekhez annak ellenére is ragaszkodtok, ha már nem szolgálnak benneteket vagy akár károsak is számotokra. Az ego találta ki őket, hogy általa biztosítsa a túlélést.

Negyedik lépés: Békülj ki egoddal, vállald át a felelősséget!

Az egod nem rossz! Az a feladata, hogy gondoskodjon a túlélésedről és jó sorodról, ha az énerődnek túl alacsony az önbizalma-öntudata.

Mondj köszönetet egodnak és tudatosan vedd át életed irányítását!

Ötödik lépés: Válj nyitottá és hívd meg magad!

Engedd meg magadnak, hogy kíváncsi lehess Önmagadra, kövesd a késztetéseket, hogy valami újat próbálj ki. Bízz Magadban! Élj, ahogyan Te szeretnél élni, kezdj neki Most!

Hatodik lépés: Tárd ki szíved az útmutatások és a gyógyulás felé.

Ha megkéred vezető- és őrangyalaidat, segíteni fognak Neked! Beavatkozásuknak határ van szabva, ha nem egyértelmű a jelzésed.

Hetedik lépés: Kezd el az új világodat megkreálni!

Fogalmazd meg a kívánságaidat és küld ki a világba. Add meg a lehetőséget szíved szeretetének, hogy kifejezhesse és megsokszorozhassa önmagát.

Ismerősen cseng minden, szertett Lényem?

Igen, ugyanazok a receptek, amiket a szellemi világ már egy ideje szívednek felajánl.

Mindig azt mondtuk, Te vagy az, aki a változást beteljesíti. Az korszakváltás Benned kezdődik és minden egyes emberben, a Teljes Tudatosság felé vezető úton jártok. A világ struktúrái ehhez fognak igazodni, a szellemi világ feltárul előtted, ha felkészültél.

Megáldalak szertett Fényem. A feltétel nélküli szeretet Forrása örökkön- örökké áramlik, nyisd hát ki szíved.

Uriel vagyok

Csatornázta: Günther Wiechmann

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: www.guentherwiechmann.de

 

 

URIEL / 2012. október 23.

Günther Wiechmann közvetítése

Belső tudatosság

Itt Uriel, Isten fénye.

Üdvözöllek benneteket szeretett Lényeim, mindenek Forrásának áldását és szeretetét hozom el nektek.

A frekvenciák változása bennetek is fokozódóan megmutatkozik. Finomanyagi szintű érzékelésetek egyre kifinomultabbá válik, és most az észlelési képességetek is változni kezd. Ezt egyesek alig érzékelhetik, mert megtanultátok a külső ingerektől való leárnyékolódást. Ebből kifolyólag érzékszerveitek gyakran edzetlenek, sőt néha elcsökevényesedett állapotban vannak.

Védelmetek érdekében ködösítettétek el érzékeléseteket. A ti feladatotok most, hogy ezt a ködöt eloszlassátok, mert saját akaratotokból hoztátok létre.

Ez maga az önmegváltás, hogy a fátylat levetve felszabadítsátok az érzékeléseteket. Ennek eléréséhez pusztán a tiszta szándék szükséges, hogy túlhaladhassátok a saját magatok által létrehozott korlátokat.

Kérjétek védőangyalotokat segítségül, vagy használjátok az „átalakítás tüzét”, nem létezik ’az’ egyedüli jó módszer, ami egyformán beválik, mert mindenkinek a saját útján kell haladnia. De a személyes fátyolon túl már kiszélesednek lehetőségeitek. Ha nyitottak vagytok, észreveszitek, hogy létezik a látás egy magasabb szintje, amire lassan rátaláltok és hozzáfértek.

Amire most szeretném felhívni figyelmeteket, az a színek, formák és képződmények érzelmi érzékelése. Ez egy képesség, hogy a fejlődésben lévő „dolgok mögé” lássunk. Az elkövetkezendő időkben megtapasztalhatod ezt a természetben, mit is jelent érezve, szívvel látni. Egy szélesebb spektrumú érzékelés fejlődik most ki, aminek segítségével felismeritek az igazságot. Így megváltozik a másokkal való interakció is, mert a hazugságot és a becsapást könnyebben felismeritek és az emberek rá lesznek kényszerítve az őszintébb kommunikáció kialakítására.

Érthető, hogy pont most a fejlődés időszakában súrlódásokhoz, értetlenséghez és kétségekhez vezet. De ez a fázis is el fog múlni.

Szeretett Fényeim, kérlek benneteket, bízzatok érzéseitekben, higgyetek szívetekben!

Az általatok választott és vágyott átváltozásban vagytok!

Ne adjatok energiát a dualitás elválasztó erejű két-ségének, hanem szabadítsátok fel magatokat és kövessétek továbbra utatokat.

Fontos a fókuszpontot a szívetekben tartani és a félelmeket átváltoztatni. Szintén tanácsos a jó földelés megtartása és a Fölanyával való szeretetteljes kapcsolat kialakítása.

Egyenlítsétek ki csakráitokat, mert a beáramló fényenergia jelenleg egy nagyon magas rezgésszintet ért el.

Ha figyelmedet befelé irányítod és tudatoddal a szívközpont és a napfonat (Solarplexus) közötti térbe belépsz, egy újfajta megnyugvásra lelsz. Ezen a helyen egy új energetikai központ jön létre, ami harmonizálja és kiegyenlíti az érzékelt benyomásokat a [fizikai] érzékelésen túlival.

Leegyszerűsítve ez a központ veszi át a feladatot, hogy minden kétséget tisztázzon. Ha belépsz ebbe a térbe, felszabadíthatod szellemedet, mert minden információ egy magasabb frekvencián kerülhet kiértékelésre.

Ezt a belső teret „Belső tudatosságnak” szeretném nevezni, amelyben az igazság és a lét összekapcsolódik. Itt összekapcsolódhatsz a Te igazságoddal, a Te testeddel, a TE lelkeddel és a Te Felsőbb Éneddel.

Ha felkeresed ezt a belső teret, ne várj egyszerűen válaszokat kérdéseidre, hanem azt várd, hogy maguk a kérdések oldódnak fel.

Már említettem, ez a nyugalom tere, itt fogsz belekezdeni, hogy búcsút ints a dualitás kétségeinek. Ha a „Belső Tudatosság”-ban tartózkodsz, elkezdesz szembesülni Önmagaddal, felismered valódi Énedet. Ez a belső tér most mindenki számára nyitva áll, és beléphettek oda, ha szívcsakrátok és napfonat csakrátok megfelelően nyitva áll.

Ha nem találnád meg magadtól ezt a belső teret, kérd meg őrangyalodat, vezetődet, hogy vezessenek el oda. Bármelyik magasabb szintű angyalt, mester is kérheted segítségül vagy engem is, készen állunk, hogy segítségedre legyünk, mert eljött az idő, hogy tudatosítsd magadban valódi lényedet.

Megáldalak szeretett Lény, mindenek Forrásának végtelen szeretete a Tiéd.

Uriel

Csatornázta: Günther Wiechmann

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: www.guentherwiechmann.de

 

 

 

URIEL / 2012. október 8.

Günther Wiechmann közvetítése

A felemelkedés belülről indul

Itt Uriel, Isten Fénye.

Szeretett Fényeim, folyamatosan haladtok az átváltozás útján, Gaia pedig magával visz benneteket a létezés egy másik formájába, a tudatos létezésbe.

Szertett Lényeim, elsősorban a felemelkedésért és a Fényért éltetek, harcoltatok és szerettetek, a szellemi világ pedig szeretettel, nagyrabecsüléssel és elismeréssel adózik ezért felétek. Sokfajta támadásnak, csábításnak és rejtélynek voltatok kitéve, beleütköztök gyakorta értetlenkedésbe, elutasításba és mégis hűek maradtok az igazság Fényéhez, amit szívetekben hordoztok. Ezért tiétek az én szeretetem.

Sok csatorna, aki megnyílt a Fénynek most a sötét erők manipulációhullámának van kitéve. A nyílt, korábban megbízható közvetítőket is elcsábítja önmaguk túlértékelése. Amikor az információ csatornázódik a közvetítő felé, akkor a médium ezt úgy éli meg, mint saját képességeinek fokozódását, de néha ezek az információk becsapóak és mérgezettek. Egy édes méreg, ami szétbomlasztja a képességet, hogy meg tudjon különböztetni dolgokat egymástól, valamint helyettesíti a belső egyensúlyt az „igazam van” érzéssel. Az ’Igazam van’, az ego attribútuma és az ego rabságában sínylődő csatornázó, már nem megbízható, mert a médium elszakadt a Fénytől. Az elszakadás azonban nem egyenlő a teljes eltévedéssel, mert aki a Fénynek dolgozva megsebesül vagy eltéved, az bízhat a szellemi világ segítségében. Így kérlek benneteket, ne ítélkezzetek lenézően az áldozatokról, akik veletek együtt a Fényért és a Szeretetért harcolnak. Ne kövessétek el a hibát, hogy összekeveritek a tettest az áldozattal, hanem fogadjátok szeretettel a tapasztalatot és legyetek saját felelősségetek tudatában.

Ne várjatok feltételeket, hogy pontosan mikor mi fog történni, mert nem lehetséges megbízható kijelentéseket tenni.Lássátok, mint változik a világ a „MOST”-ban és nézzetek önmagatokba. Milyen életterv szunnyad Benned, annak megfelelően élsz? Vagy arra vársz, hogy mindennek kívülről kell megváltoznia, mielőtt Te saját Magad lehetsz? A felemelkedés a magasabb dimenziókba egy belső felemelkedés, egy személyes, egyéni történés, ami ki fog hatni az egész bolygóra.

Ezért vagy TE olyan fontos!

Minden összefonódik egymással és senki sem kivétel. Ha olvasod a közvetítéseket vagy hallgatod őket, amik csak a külsőségekkel foglakoznak, amik mások megsegítését háttérbe szorítják, amik szeretet nélküliek vagy konkrét időpontokat jelölnek meg, akkor légy óvatos és vizsgáld meg szívedben, hogy érzed-e az igazságot, az igazat! Az igazság egy Isteni jelző, de Isten sokszínűen fejezi ki magát. De létezik az egy igazság, ami mindenképpen mindenek felett áll, ez pedig a feltétel nélküli szeretet!

Ha a feltétel nélküli szeretet az útmutatód, akkor kapcsolatban állsz Istennel. Ha átsüt a szeretetet a szavakon és eljut a szívedhez, akkor hozzád szól az üzenet. Így mutatja meg neked szíved az utat és felismered az igazságot. A te felelősséged és a te szabad akaratod a jelekre felfigyelni, megvizsgálni és lélektervedet beteljesíteni. Mindannyian egy nagyszerű jövő felé tartotok, megtapasztaljátok inkarnációtokon belül Isten kegyelmét, ami feloldja a karmát és egyengeti a szellemi otthon felé vezető utat, de NEKTEK kell végigjárni az utat. Mindenki magában hordozza a lehetőséget, hogy befogadja az igazság és a szeretet szavait, ti vagytok a Fény csatornái, így tetteitekben, szavaitokban felismerhetővé válik a szeretet, hacsak nem tértek le az útról.

Szertett Lények, hallgassatok szívetek hangjára, ő a legfelsőbb igazság bennetek!

Megáldalak benneteket az Ősforrás feltétel nélküli szeretetével.

Uriel vagyok

Csatornázta: Günther Wiechmann

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: www.guentherwiechmann.de

URIEL / 2012-09-16

Legyen Békével, Szeretettel és Fénnyel áldott minden kedves Olvasó és minden Ember szíve a béke világnapján!

URIEL / 2012. szeptember 16. 

Günther Wiechmann közvetítése

A múlt árnyai

Itt Uriel, Isten Fénye.

Üdvözöllek benneteket szeretett Lényeim, érzem a türelmetlenségeteket, látom a kétségeiteket, a sötét felhők tükrében, amik az utolsó harcokat hozzák magukkal. A háborús uszítók galád eszközökhöz nyúlnak, hogy elvakítsák és felhecceljék az embereket.

A társadalom, a politika és az országok a pénzügyi piacok játékszereivé válnak, sokan úgy látjátok, hogy a világ a szakadék szélén áll. Ha bekapcsoljátok a tévékészüléket, nem értitek mi történik, mert csak szenvedés és igazságtalanság, félelem, aggodalom és káosz vesz körbe benneteket,.

Aki most még ragaszkodik a régi rend fenntartáshoz, kétségbeesett harcokba bocsátkozik, de mégis mindenki tudja, nem marad fenn tovább a régi rendszer! Szeretett Fényeim, ne essetek kétségbe, a réginek el kell pusztulnia, hogy valami új kezdetét vehesse.

Az átalakulási folyamat működik, a világ az átváltozás kellős közepén van. Ez az átalakulás ahhoz hasonló, mint mikor a hajnal első fénysugara feltűnik a horizonton, akkor van a legsötétebb és nem éjfélkor.

Lassan beköszönt a sötét évszak és ez sok értelemben találó. Arra kérlek benneteket tegyétek azt, amit mindig tesztek, ha a sötétség növekedett: gyújtsatok FÉNY-t! A fényt megőrizni és továbbadni, a ti szent feladatotok. A növekvő sötétséggel árnyak is jönnek, de ti vagytok a fény hordozói, ahol ti tartózkodtok, ott elűzitek a sötétséget és feloldjátok a múlt árnyait.

Most az árnyakról szeretnék beszélni, mert lényegük megértése megkönnyíti a feloldásukat. Árnyék akkor keletkezik, ha a besűrűsödött fény, ami nem más mint anyag, a fény előtt áll.

A tárgy egyik fele fényben van és a másik felét a fény nem éri. Ha a tárgy fényáteresztő képességű, mint pl. az üveg, akkor az árnyék nem jön létre, hanem a fénnyel közvetlenül érintkező oldal a fénynyalábokat átengedi és a másik oldal felcsillan.

Ezt a tulajdonságát ismeritek a fénynek az anyagi világban, tehát a fénynek ellenállásba kell ütköznie, hogy árnyék jöhessen létre. Nos, mi a helyzet a múlt árnyaival benned? Mit idéz ez elő benned?

Először a jó hír, ha árnyaid vannak belül, akkor a fényben állsz!

Nos, léteznek belső ellenállások, besűrűsödések, blokkok, amik megakadályozzák a fény és a szeretet útját, hogy áthassanak téged. Ezek a blokkok félelmek, amik régi sérülésekből, hiányokból, kisebbrendűségi érzésekből, bűnösség érzéséből vagy valami hasonlóból erednek, amik természetüket illetően mindig félelmek, szorongás!

Minden szorongás az ego-val kapcsolható össze, mert az ego feladata a túlélés biztosítása. A félelmek azért vannak, hogy figyelmeztessenek a veszélyre, hogy az ego megfelelően reagálhasson, pl. meneküléssel vagy támadással.

Ismételt szorongáskeltés során az ego automatikusan működő reakciómintákat fejleszt ki ellenállás céljával és a kivitelezést a tudatalattinak adja át, hogy más dolgokra időt nyerjen. Maga a félelem, mint alapminta és a hozzá rendelt reakció is összekapcsolódik és elraktározódik.

A tudatalattiban veszélyelhárítás esetére megmaradnak ezek a programozások, mint szorongásminták és részben még inkarnációkon keresztül is képesek fennmaradni. Ezeket a szorongásmintákat nevezem a múlt árnyainak, mert nincsenek „valós” alapjai, ezek már nem valódi félelmek, mert nincs jelen akut veszély, amire figyelmeztetnének. Ez inkább egyfajta szorongás a szorongástól, ami a lehetséges veszélyre figyelmeztethet.

Az ego-nak biztonsági okokból érdekében áll széles körű automatizmusok felépítése, mert az ego halandó, minden mástól elhatárolódott, szellemi vezetés nélküli és a túlélésért felelős.

Már beszéltem korábban az ego-ról és működéséről, ezért inkább áttérek az árnyak feloldására.

(Günther Wiechman megj.: Uriel egy korábbi közvetítésre utal: Recht haben, Rechte einfordern. Ingyenesen letölthető a weboldalamon)

Az árnyék kioltásához természetesen szükséges létezésükről megbizonyosodni, mert gyakran alig észrevehetőek, mert a tudatalatti önmagában működik, így az árnyak feltérképezéséhez elengedhetetlen az önmegismerés szándéka.

Ha felismered az árnyaidat, fogadd el őket szeretettel, mert „ők” segítettek neked azzá válni, aki most vagy. Ezután engedd el ezeket a mintákat, helyettesítsd őket szeretettel és programozd át ennek megfelelően a tudatalattidat.

Kérj angyalodtól segítséget vagy használd az „átváltozás tüzét”, amit már megosztottam veled, mint „munkaeszközt”.

Különböző lehetőségek vannak ennek az önsegítő feladatnak az elvégzésére, de vedd figyelembe, hogy ezek részben nagyon régi programok, amik erősen rögzültek benned.

Szeretet és türelem szükséges hozzá és sikeres leszel kioltásukban. Az aurádban való változásokat valószínűleg csak később fogod tapasztalni, az emberekkel való interakciód során.

Ezek a valódi árnyak, amiktől most meg kell szabadulni, a múlt árnyai láthatóvá válnak és csak a szeretet, az elfogadás és a megértés képes őket kioltani.

Minden győzelemmel a fényed erősebben sugárzik belőled, mert a fénynek egyre kevesebb ellenállási/visszaverődési felületbe kell ütköznie; ilyen módon fejleszted ki saját fénytestedet!

Minél fénnyel teljesebb vagy, annál tisztább lesz a pillantásod és az árnyaktól nem fogsz tartani, mert már nem rezegnek veled együtt.

Minden árny mögött látni fogod a fényt, ami ennek hatására előbukkan.

Ha félnél, maradj szeretetben és hitedben, ismerd fel az árnyat, ami okozza a félelmedet, tudatosítsd a fényt, ami minden alapja és oldd fel a félelmet.

Az egész bolygó soha semmihez nem fogható fényben és szeretetben fürdik. A nagy tisztítás minden szinten zajlik és sok árnyteli dolgot hoz a felszínre, ami már idejétmúlt, régi minták, amik most kioltódnak.

Ne hagyd, hogy eltérítsenek utadtól, mert vannak pont ilyen szándékú erők. Nyisd ki szíved középpontját és szívből fogadd el a tőlem kapott tudást, ami örökérvényű!

Te egy spirituális, teremtő, isteni lény vagy a Minden-Egy-hez vezető utat járva.

Örömömre szolgál, hogy kísérhetlek utadon.

Áldásom és mindenek Forrásának feltétel nélküli Szeretete állandó kísérőd utadon.

Uriel vagyok.

Csatornázta: Günther Wiechmann

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás:www.guentherwiechman.de

URIEL 2012.szeptember 03.

Günther Wiechmann közvetítése

Az eszmélés időszaka                    

Itt Uriel, Isten Fénye.

Most léptek be az eszmélés időszakába. Szeretném elmagyarázni, mit is jelent ez. Az utóbbi időben történt frekvencianövekedés sok változást idézett elő, amit sokféleképpen érzékeltetek. Egyeseknek az az érzése, hogy a nagy változások kellős közepén állnak, míg mások úgy vélik, semmi sem, vagy túl kevés történik. Ez, mint mindig, a szemlélődés helyzetétől és a személyes nézőponttól függ, ki hogyan éli meg.

Még mindig vannak, akik az áttörést kívülről várják, ők úgy láthatják, nem történik semmi. Akik a belső átváltozás útját járják, azok tudatában vannak a nagy változásoknak és az új energiák jelenlétének, amik most egyre erősebb hatással vannak az életre. A folyamatosan növekvő frekvenciák már régen túlhaladták azt a pontot, ahonnan a régi utat lehetne folytatni vagy még visszafordulni.

Az átváltozás most történik és az év végén eléri tetőpontját.

Ha az idővel kapcsolatos változások foglalkoztatnak, akkor verd ki a fejedből, felejtsd el az időt: élj, gondolkodj és létezz a Jelenben.

Válaszold meg magadnak a kérdést, hogy készen állsz-e, hogy a szeretetben tartózkodsz-e?!

Ha a jelenlegi életed nem harmonikus, akkor cselekedj és változtass. Most jött el az eszmélés ideje, de nem a kivárásé, mert a várakozás egy passzív állapot, az eszmélkedés egy aktív folyamat, ami magában foglalja az érzékelés mindegyik formáját, a képességet az önreflexióra [önvizsgálatra] és a feldolgozásra.

Szertett Fényem, érzékeled a Fény növekedését, ami a testeden át áramlik? Meg tudod becsülni, mekkora szolgálatot teszel a világnak?

Légy tudatában, hogy te is Fényt hozol a Földre!

Nélkületek Fénymunkások nélkül, nem létezne a felemelkedés lehetősége, mert csak nektek sikerülhet a Fényt a Földön tartani, amit ti valós anyagi világnak láttok. Az eszmélés nem nyugalmi állapot, az eszmélés a tudat befogadása és kiterjesztése.

Ezután a fázis után egy új időszak következik, nagyobb mértékű naptevékenységgel, ami sokak számára nagy kihívásokat jelent majd, mert az áttörést hozza meg.

A Fény minden lénye számára követendő az erre való felkészülés, és a mostani idő ehhez tökéletesen megfelel. Aki a rezgését a megfelelő szintre emeli, annak később kevesebb problémával kell szembenéznie, mert az alaprezgés további emelése szükséges, hogy a felemelkedés lehetővé válhasson.

A változás során a rezgés felold minden gondolkodásmintát, tapasztalatot és blokádot, amiket a rezgésminták fényhálója raktároz. Ezek a tapasztalatok a te kincseid, amiknek nem szabad elveszniük, hanem csak át kell alakítani őket. Ezen oknál fogva nem törlődnek ki egyszerűen, mert nagyon értékesek, ezt majd egy későbbi időpontban te is felismered. Ennek az átváltozásnak a javarészét éjszaka végzed el [álmodban], egy másik tudatállapotban. De vannak olyan gondolatminták, melyek feloldása a tudatos nappali [éber] állapotot kívánják meg. Ezek a visszatérő viselkedésminták látszólag önállósodtak és automatizálódtak. Azokról az érzésekről van szó, amik valamely oknál fogva kibújnak az ellenőrzésed alól és átveszik az irányítást a cselekedeteid fölött. Itt az elnyomott kényszeres gondolatokról van szó, az értéktelenséggel vagy fogyatékossággal kapcsolatban.

Ezek mögött a minták mögött átélt leckék húzódnak meg, amik csak a dualitás háromdimenziós szintjén lehetségesek. Ez a magasabb dimenziókban tapasztalati kincs. Ha átalakul és megőrződik, akkor mindenki további fejlődésében hasznosítható.

Az őrangyalaid és vezető angyalaid olyan helyzetekbe vezetnek, amikben a leckéidet még egyszer visszatükrözve láthatod. Így az eszmélés fázisa a tudatosodás, megtisztulás és belső önvizsgálat idejévé válik.

Ti szeretett Fényhordozók, Ti annyi támogatást kaptok most a szellemi világból, mint soha korábban, ha pedig már a megfelelő létállapotban vagytok, egyre többen keresnek meg benneteket, hogy tanácsot, ill. segítséget kérjenek.

Ha még nem találod a helyed, akkor segítséget kapsz. Bízz a belső hangod gyengéd, szívhez szóló késztetéseiben vagy lépj kapcsolatba angyalaiddal és kérj útmutatást. Használd ki ezt a rövid, nyugodt időszakot a megerősödésedre, add meg magadnak a szeretetet és tiszteletet, amire rászolgáltál.

Egy felkavaró időszak felé közelítetek, mert a nagy felébredés a küszöbön áll. Ti szeretett lényeim, a Fény által vezérelve mutatjátok majd az utat, ahogy azt a kezdetektől elterveztétek. Azért szólítottak benneteket, hogy másoknak mutassátok az utat, hogy emlékeztessétek őket a szív szeretetére és bölcsességére. Add tovább a segítséget, amit egykor kaptál, de ne feledd, mindenki a saját útját járja.

Megáldalak szeretett Fény, mindenek Forrásának feltétel nélküli Szeretete állandó kísérőd, kérlek vidd el Fényét a világba.

Uriel vagyok

Csatornázta: Günther Wiechmann

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://www.guentherwiechmann.de

URIEL – 2012. augusztus 23. /Günther Wiechmann közvetítése

Szabadság

Itt Uriel, Isten Fénye!

Szeretett lényeim, megint megtettetek egy jó darabot, a Teremtő Fényével és Szeretetével egyesítő úton. Kívánságotok a ’minden-egy’ tudásával való újrakapcsolódásra minden nappal egyre erősebb lesz és hallani az égben is. Ez a fontos feltétele a felemelkedéseteknek most teljesült.

A dualitáson át vezető út, elváláshoz és függőséghez vezetett, ill. egy további szabadság nélküli létbe. A szabadság és a függetlenség utáni vágyatok rendkívül erősen jelen van, mert elementáris erővel bír.

A szabadság minden lélek természetes állapota, de semmi köze nincs az elszigeteltséghez. Hogy a szabadság valódi jelentését megértsétek, fontos a fogalmat a függetlenségtől elkülöníteni és szétválasztva, külön-külön megvizsgálni, mert nem egy és ugyanaz.

A harmadik dimenzióban a függőség normális állapot, csak a függés tárgya változik. A Földön élő összes élőlény, magától a Földanyától függ. Függtök az élelemtől, illetve a külső életkörülményektől. Igen, még egymástól is függtök, a függetlenség illúziója legkésőbb akkor törik össze, amikor testeteknek segítségre van szüksége, legyen ez betegség vagy öregedés okán.

A függetlenség egy illúzió, pont mint az egyed elhatárolódása a közösségtől, egyik sem létezik.

A függőség fogalma nálatok nagyon negatív színezetű, azonban az élet alapjaira, az összetartozásra, az individualitásra és az egységre épül. Az egymástól függés, a közösség, az egység olyan fogalmak, amivel egy egészséges társadalom rendelkezik, a függetlenség nem elhatárolódás!

A szabadság ezzel szemben egy természetes állapot, ami az élet minden területén kifejeződik. A szabadság minden lélek elidegeníthetetlen joga. A szabadság a szeretet, a kreativitás és a teremtő belső állapotától függ. A valódi szabadságot kívülről nem lehet elvenni, csak belülről.

A szabadság ellensége a félelem.

A szabadság a határtalanság és összetartozás; a félelem a behatároltság és elhatárolódás. A belső szabadságot megnyirbáló félelmeket, gyakran függőségként élitek meg vagy nevezitek el, ez azonban félrevezet benneteket és másnak kölcsönöz hatalmat a rajtatok való uralkodásban.

El tudod képzelni, hogy nem állsz függőségi viszonyban a főnököddel vagy a munkáddal, vagy másképpen fogalmazva,  idejét múlt egzisztenciális félelmeid nem rabolják el szabadságodat?

Lehetséges-e az, hogy a saját tulajdonú ház, amiről álmodoztál, pénzügyi rémálommá válik, motiválva félelmeid és a társadalmi normák által?

Az élettársaddal való kapcsolatod nem függőségi érzetet keltő és nem lehet, hogy mögötte az egyedülléttől és magánytól való félelem húzódik meg? – És ezek az érzések nem akadályoznak meg téged az őszinte szeretet kifejezésében?

Ha ez így van, akkor gyakran gondolsz a válásra és bebeszéled magadnak, hogy ezt nem lehet, mert hát te függő vagy.

Kedves szeretett Fényem, ezek példák azokra az elhatárolódásokra, amiket milliószor látok nálatok. Ti magatok zárjátok el szabadságotokat, abban a hitben, hogy így majd biztonságban lesztek.

Közben elhatárolódtok az élet és a szeretet folyamától, ami folyamatosan keresi útját hozzátok, hogy kifejeződhessen. Egyesek azt is elhiszik, hogy elérték a függetlenséget, ha teljesen elhatárolják magukat másoktól és magányos utakon járnak. Azt mondom neked, ez sem fog menni.

Csak a belső szabadság fog téged a hamis függőségektől megszabadítani és a közösséggel, az egységgel összekapcsolni.

A félelmeken kell túllépnetek, hogy a társadalom megváltozhasson.

A felemelkedés egy belső folyamat, ami belülről kifelé halad.

Így a belső blokádokat kell megszüntetni, hogy a külső áttörés megtörténhessen.

Mindig kiemeltem és ma is így fogok tenni, hogy ti vagytok akik lehetővé teszitek a felemelkedést! Ti vagytok, akik a régi gondolkodási sablonokat lecserélitek és így helyet csináltok egy új létminőségnek!

„Szerszámot” adtam a kezetekbe az átváltozáshoz a ’tűz átalakító erejével’ és további segítségre is számíthattok tőlem, hogy felkutathassátok a félelmeiteket és blokádjaitokat, mert csak ők választanak el benneteket a felemelkedéstől.

A félelmeiteket és az elszigeteltség érzését el tudjátok engedni és felszabadíthatjátok magatokat, ez így rendeltetett.

Ha az emberek belülről szabadok, akkor kint sem létezhet más, csak a szabadság.

A bátorság, a bizalom és a szeretet a kulcs, használjátok őket és találjatok vissza a szabadságba és az összetartozás érzéséhez.

Megáldalak benneteket, a Forrás feltétel nélküli szeretetének útján mindig kísérve titeket.

Uriel

Csatornázta: Günther Wiechmann

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://www.guentherwiechmann.de

 

URIEL 2012. augusztus 9.

Günther Wiechmann közvetítése:

Készüljetek!

Itt Uriel, Isten Fénye.

Szeretett Fényeim, eljött az idő, hogy felelősséget vállaljatok önmagatokért, hogy a terv rátok eső részét teljesítsétek. Az emberek figyelmét elkerülte, de sok minden pozitív irányba változott.

Ti csak a számotokra problémás klímaváltozást látjátok, vagy a bankok és mamutvállalatok hatalmi struktúrájának érintetlenségét, az éhezés a háború a Föld népességének nagy részét érinti és ti pedig a továbblépésre vártok.

De higgyétek el nekem, szeretett lények, ez egy nagyon korlátolt látásmód a világra. Ez a harmadik dimenziós szemüvegen való szemlélődés, a lineáris idő által torzított és a múlt manipulált tapasztalatain keresztül leszűrt világszemlélet. Az igazság az, hogy a kapuk nyitva állnak! A Fény minden korábbi korlátot feloldott. A Napotok elfoglalja méltó helyét. A galaxis központjának befolyása egyre növekszik. A Fény aktivitása és frekvenciái felerősödtek.

Gaia, a Földanya, belépett a nagyszabású átváltozási és felemelkedési folyamatba. A nagy eltolódások a Föld belsejében zajlanak és csak egy minimális része kerül a felszínre, így nem lesznek nagy katasztrófák a kontinensek eltolódása miatt.

Az ózonréteg javításai jól haladnak, a befejezés előtt áll. Soha korábban nem voltak az emberek ennyire ráhangolódva az egymás közti békére, mint most. Soha nem volt a szabadság és önállóság iránti szükséglet ilyen magas és a megvalósítása ilyen közel, mint most.

Az egyének spirituális felébredése egyre felerősödik. A régi sebek gyógyulása elkezdődött, a régi karmát isteni kegyelemmel oldották fel. A testben történő felemelkedés terve beteljesül. Megkezdődik az átalakulás, a látható, anyagi formában is tapasztalhatóan, így egyre fontosabb lesz számotokra, nektek akik az elsők közt lesztek, a rezgésszinteteket az átalakuláshoz igazítani.

Aki a csakrái frekvenciáját megemeli és a beáramló energiákhoz hozzáigazítja, az megkezdheti testének regenerációját.

Hogy ez milyen módon történik, korábban már elmondtam. De ez a szabad akarat döntése és az is marad, hogy rálépsz erre az útra: Rajtad áll!

Tudatosan válj le a ragaszkodó régi gondolatmintákról, amik mindig félelemmel, gyűlölettel vagy a magadban való kétkedéssel konfrontáltak. Oldd fel őket és alakítsd át szeretetté.

Kerüld el az olyan dolgokat vagy embereket, akik lehúznak téged. Ha nincs lehetőség az ilyen kapcsolatok elkerülésére, burkold be testedet fényvédelemmel és kérd őrangyalodat, tartsa fenn ezt a védelmet, amíg ezeknek az alacsony rezgéseknek ki vagy téve.

Bízhatsz angyalodban, tudja, hogyan védhet meg téged, csak rajtad múlik, megkéred-e rá. Válj nyitottá a magasabb rezgések számára, kapcsold magad össze szíved szeretetével. Használd a szeretet „szerszámait” és add tovább őket és szeretetedet, hogy világosság legyen a Földön.

Hívd meg a barátaidat közös meditációra, részesedjenek ők is a beavatásokon. A Fény lehorgonyzódott a Földön és ti kedves Fénymunkások és Fényhordozók, ti tettétek ezt lehetővé. A megújulás finomanyagi manifesztációja megtörtént, most kezdődik ennek láthatóvá tétele.

Most kedves Fényem rajtad áll, hogyan teljesedik ki sugárzó erőd. 2000 évvel ezelőtt Krisztus azt mondta nektek: Én vagyok a világ fénye.” –Ma én mondom Neked: „Te vagy az, aki minden létezés forrásának, az Egy Istennek szeretetét és fényét magadban hordozod!”

Ébredj fel, az alvás ideje lejárt, egy új éra veszi kezdetét és te vagy az, aki ezt az új időt alakítod. Nem egyedül, mert már nem lesz többé szétválasztás! Te vagy minden- újraegyesülve az Eggyel az egész teremtéssel. Vég nélküli vagy, végtelen lehetőségekkel a kiteljesedéshez. Kaptál tőlem „szerszámokat”, amik segítenek a gyors felemelkedésben. Éjszaka megkapod a gyógyítást, a vigaszt és a megerősítést, ha elfogadod.

Visszavezetlek a teremtő erődhöz, ha kész vagy rá. Eljött az idő, hogy cselekedj, vizsgáld meg szívedben, kész vagy-e az új világba vezető nagy lépésre.

Megáldalak téged szeretett lény, minden lét forrásának határtalan szeretete kísér utadon!

Csatornázta: Günther Wiechmann

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://www.guentherwiechmann.de