Tag Archive: Shogun Amona


Eredetetek emlékeztető frekvenciája – lélekszikrátok energiájaJoy

A forrás határtalan szeretetével és örömével üdvözöllek benneteket – Rafael Arkangyal vagyok és a cetfélék-családjának képviselőivel a bálnákkal és delfinekkel közösen beszélek hozzátok. Mai üzenetünk számotokra egy rezgés – egy mély belső rezgés, ami lelketekből fakad. Ez az eredetetek rezgése, ahonnan származtok, ez egy emlékeztető frekvencia lelketek szikrájának energiájára. Hisz mindannyiunk, ahogyan lelketek eredeti frekvenciája is– maga a tiszta szeretet, ami a forrás határtalan öröméből keletkezett. Az eredet, ahonnan származtok az maga az öröm – esszenciális öröm – a határtalan öröm legfelsőbb formája. Ezután a belső öröm után vágyakozik lelketek annyira. Ez az öröm az, ami megajándékoz benneteket a teljesség érzésével és az egységes egész állapotával. Szívünket teljességgel kitölti az irántatok érzett szeretet és ebből az okból kifolyólag szeretnénk emlékeztetni benneteket eredeti lélekfrekvenciátokra, arra a legfelsőbb teremtő szikrára, ami vagytok, ami a Forrás tiszta és világos szándékából származik, ahonnan érkeztetek és ahová ti és tudatotok visszatér. Azért jöttünk most el, hogy emlékeztessünk benneteket a könnyedség és a végtelen öröm érzésére. Gondoljatok ránk, gondoljatok mosolyunkra és a határtalan szeretetünkre és örömünkre, ami benne hullámzik. Lélekszikrátok mindig magában hordozza ezt a szeretet és örömet és lélekmagotok annyira szeretné, ha újra kitölthetné életeteket a teljességgel és a játékos könnyedséggel. Ez az esszencia mindig is bennetek volt és van – minden formában – testetek minden sejtjében. Ti vagytok a mesterlelkek – akik most erre emlékeznek, és ezzel beindítják az óriási emlékezés hullámát a bennetek körülvevő lelkekben is. Érezzétek a szeretetet és a könnyedséget – eredendő esszenciátokat. Álljatok meg és nézzetek egy kicsit önmagatokba szeretet mesterlelkek és hasson át benneteket közös esszenciánk…Lélegezzetek mélyen és hagyjátok, hogy lelketek esszenciájába megpihenjetek…a mágia a levegőben van –szeretett mesterlelkek…Veletek VAGYUNK.

Rafael Arkanygyal és a Ceta-fénycsalád.

Csatornázta: Shogun Amona

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://shogun-amona.blogspot.de/2015/12/engel-raffael-und-die-ceta-fmilie-des.html

 

Kedves Olvasók!

Egyszerű-nagyszerű, de kissé „snassz” üzenetnek tűnt nekem szíriuszi testvéreink alábbi csatornázása, azonban sok régi megválaszolatlan kérdés éledt fel bennem, azt írják bízzunk az isteni tervben… Valóban van ilyen terv? Ti hisztek az isteni tervben és/vagy a szabad akaratban? Scarlett

Szíriusz ASzíriuszi Fénytestvérek- Bárhová is tekintetek, azt látjátok, amire bensőtök fókuszál 2014-09-18

Kedves földi nővérek és fivérek!
Minden létező szeretetével és fényével üdvözlünk Benneteket. Mi a szíriuszi fénytestvérek vagyunk. Ma, itt és most azért jöttünk el, hogy az általatok beutazott idővonalak legújabb fejleményeit közelebbről szemügyre vegyük. Gaia folyamatosan emeli rezgésszintjét és mindannyian érzitek ezeket az emelkedéseket – mert kapcsolatban álltok Gaia-val. Gaia még mindig finoman szeretne felemelkedni és minden gyermekét magával szeretné emelni, a lehető legfinomabb módon. Itt jönnek képbe ismét az idővonalaitok és az időről, mint kronológiai sorról alkotott elképzeléseitek – minél jobban emelkedik Gaia rezgésszintje, az idővonalak annál jobban egy irányba rendeződnek [összpontosulnak] – az igaz valóhoz igazodva. Így egyre több ember elkötelezett lényként tapasztalja meg önmagát– röviden kifejezve, kezdik felismerni és megélni lelki minőségüket. Időszámításotok szerint sok-sok éven keresztül arra kondicionáltak [szoktattak] Benneteket, hogy nem vagytok többek fizikai léteteknél – fizikai testeteknél, de ez a lehető legtávolabb áll a valóságtól. Minden tudományotok és vívmányotok ebből a világképből indul ki, ami megpróbálja a világot anyagi szinten megmagyarázni – leírni és bebetonozni. Most, amikor a valóságtudat, a minden létező Forrás szívéből szabadon és végtelenül áramlik és mindent felébreszt, a dolgok világossá és láthatóvá válnak. A régi elszigetelő világkép feloldódik és egyesek ezt kellemes megkönnyebbülésként élik meg, mások pedig drámai formátumként, mivel eddig az anyag és a szilárd lét biztonsággal és tartással szolgált számukra. Ismerjétek fel kedves földi testvérek, hogy ebben a folyamatban senki sem veszít el semmit – a félelmen kívül. Bárhová is tekintetek, azt fogjátok látni, amire bensőtök fókuszál.

Ez egy egyetemes törvény és mi mind a rezonancia eme törvényét követjük.

Engedjétek meg, hogy láthassátok és érezhessétek, hogy minden mindennel összeköttetésben van és ez a kapocs a szeretet, ami mindenütt jelen van. Engedjétek meg felsőbb éneteknek, lelketeknek a belső iránytű szerepét. A teljes felébredés folyamatában vagytok és tudatotok minden pillanatban újrahangolódik és összpontosul. Minden az Isteni terv szerint történik. Minden szeretettel történik, mutatkozzék ez bármiféle formában. Bízzatok továbbra is kétségek nélkül és élvezzétek felébredéseteket. Minden, ami létezik tudat. Minden, ami létezik szeretet. Köszönettel küldjük Nektek szívünk szeretetét. Mi vagyunk a szíriuszi fénytestvérek.
Szeretettel, örömmel és elkötelezve…………..Shogun Amona
Csatornázta: Shogun Amona
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás: http://www.shogun-amona.net/channeling-botschaften/

Szíriuszi Fénytestvérek / 2013. október 22.

Shogun Amona közvetítése

Szíriusz ALegyetek üdvözölve szeretett Földi Testvéreink, szeretett emberek a Földön. Mi a szíriuszi fénytestvérek vagyunk és a Ti helyzetetekről szeretnénk beszélni bolygótokon és arról, hogy ez a helyzet hogyan áll összefüggésben a Ti tudatototokkal. A bolygószintű helyzet – ahogyan azt Ti most megtapasztaljátok – valóban olyan egyedülálló az univerzumban, hogy azt szavakkal alig lehet kifejezni. A valóságotok, a Ti érzékelésetek, közvetlenül a hitbeli meggyőződéseitekkel, nézeteitekkel és belső mintáitokkal állnak összefüggésben és így jön létre a Ti valóságotok, beleértve mindent, ami történik veletek, és ami megjelenik számotokra. Ez néha nagyon elbátortalaníthat benneteket, amikor figyelmeteket a hiányra vagy az egyensúlytalanságra összpontosítjátok. És mégis nincs ok az aggodalomra és szeretnénk elmondani nektek miért.

Ti vagytok a teremtők – az angyalok –akik a Földre jöttek, hogy elindítsák és megteremtsék a változásokat. Csomagotokban a szabad akarattal érkeztetek és felszerelkezve mindazzal a teremtő erővel – és a helyzettel kapcsolatos tudatlansággal, ami egy látszólag elszigetelt és harmóniátlan létsíkra vezetett. A tudatlanság abból az elképzelésből ered, hogy valami nem tökéletes. Így ti az érzékelésetek szerint a paradicsomból – ami szívetekben van és mindig is volt – lezuhantatok és magatokra öltöttétek a dualitás és az elválasztottság világát. Emlékezzetek rá valójában milyen hatalmas erő birtokosai vagytok és emlékezzetek rá – tudatototokkal és belső viselkedési mintáitokkal Ti vagytok akik teremtetek és kreáltok – minden pillanatban. Ezért olyan fontos, hogy megnyíljatok a szeretet előtt és átadjátok magatokat neki. Minden amit tudnotok kell és szükséges az időérzékelésetek eme pillanatában már ott van – a szívetek közepében – a szívetek terében. Ott van a ti otthontok. Ti mindannyian korlátlan potenciállal rendelkező teremtők vagytok. Mindannyian – akik ezeket a szavakat olvassák – igen pontosan. Ti vagytok azok – akik lelkük mélyén úgy döntöttek – itt pontosan ebben az időben teszik ezt a szolgálatot. És ez a szolgálat és ez a terv a szeretet – a tiszta szeretet. A terv a szeretet. Ez minden. És a szeretet a belsőtökből indul ki – elér önmagatokhoz és visszatükröződik a külvilágban, mint egy képmás a legbelsőbb Énetekből. Mi itt vagyunk, hogy segítsünk nektek a valódi természetetekre való emlékezésben. Mi a Fény és a szeretet családja vagyunk. Mi a nővéreitek és a fivéreitek vagyunk a csillagokból – a fénycsaládotok. Fénytestvéritek vagyunk a Szíriusz rendszerből.

Szeretettel, örömmel és elköteleződve…………..Shogun Amona

Csatornázta: Shogun Amona

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://www.shogun-amona.net/channeling-botschaften/sirianische-lichtgeschwister/

 

Szíriuszi Fénytestvérek / 2013. szeptember 16.

Shogun Amona közvetítése

Szíriusz ATi vagytok a kapuk – a valóság felé nyíló kapuk

Szeretett földi Testvérek –egyesült létünk szeretetében és Fényében üdvözlünk benneteket. Mi Fénytestvéreitek vagyunk a Szíriusz rendszerből és a valóság rezgésszintjét közvetítjük szavainkon keresztül. A valóság minden lélegzetvétellel visszatér – amit tudatosan engedtek magatokba áramolni és aztán vissza erre a bolygóra. Ti vagytok a kapuk – a Fények, akik az Egység, az összetartozás rezgésszintjét hozzátok el minden pillanatban újra és újra. Ti vagytok a pillérek – a Fény hídjai – és létezésetekkel pontosan ezt a minőséget hozzátok el azokra a helyekre, ahol éppen vagytok. Az ég mélységesen hálás, hogy életeteteket a Fény, az öröm és a béke felé fordítjátok. Kollektívként csodálatos előrelépéseket hajtotok végre és kollektívként való összetartozásotok egyre erőteljesebb szerepet játszik életetetekben. Multidimenzionális észlelésetek – multidimenzionális létezésetek – további információval és a valós élet mélyreható megértésével ajándékoz meg – az Egységben való élettel. Oly nagyhatalmú Fénylények vagytok, és ha szeretettel haladtok az úton és teljességében elfogadjátok önmagatokat – akkor semmi és senki nem állhatja utatokat. Ti vagytok a valóság portáljai/kapui, igen, mindegyikőtök az. Sokan közületek már emlékeznek erre, és azok akik eddig még az alvás állapotban időztek, lelkükön keresztül egyre világosabban érzékelik a valóságból beáramló energiát. Ti mindannyian mélyen legbelül szeretetre vágytok, ami a valóságban létezik. A szeretet – ami feltétel nélküli és végtelen – és ez a rezgés, ez a vágy egyesít benneteket. A mély belsőből eredő vágyatok a szeretetre , az örömre és békére közös és ez indítja be a folyamatokat. Legyet biztosak, kívánságaitok meghallgatásra kerülnek és bízzatok abban, hogy a szeretet a ti természetetek és az mindig megtalálja a hozzátok vezető utat. Nővéreinkként és fivéreinkként szeretünk benneteket. A Fény nagy családja vagyunk. Mi vagyunk a szíriuszi Fénytestvérek.

Béke, szeretet és Egység……………………Shogun Amona

Csatornázta: Shogun Amona

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://www.shogun-amona.net/channeling-botschaften/sirianische-lichtgeschwister/

Emlékeztető:

BÉKE-PORTÁL- MEDITÁCIÓ

2013.08.25. / 23:11

MAGYAR FELIRATTAL:

https://www.youtube.com/watch?v=u6q0SH-QpNg&list=PLVOwQLKLBlsOnr9qGLkOexv5m8iip5jrK&index=5

 

Szíruszi Fénytestvérek / 2013. augusztus 24.

Shogun Amona közvetítése

sirTi vagytok a Fények – ezen időszak útjelzői
A Mindenség Egységének szeretetével üdvözlünk Benneteket kedves földi Testvérek. Szíriuszi Fénytestvéreitek vagyunk – nővéreitek és fivéreitek a csillagokból. A szint – ahonnan szavainkon keresztül most áthatolunk Hozzátok – tárva-nyitva áll. Földi időtökben egyértelműen érezhettétek ezt az oroszlánkapu-nyitással az elmúlt földi hónapotok végén. A tömegek – a kollektív tudat felemelkedéseken megy keresztül – amit eddig még így nem tapasztaltatok. Maga a forrás szüntelen ontja magából a feltétel nélküli szeretetet – a fényt és a kegyelmet a legtisztább formában küldi hozzátok – a szívkaputokon keresztül – a koronacsakrátokon keresztül a gyökércsakrátokba és mindenki számára elhozz a kiterjesztést – valóban mindenkinek – aki készen áll megnyílni és lélekútját követni. Sokatok ismeri már ezt, amiről beszélünk és ez nem újdonság.

Ehhez még annyit tennénk hozzá, ha az az érzésetek, hogy az üzenetekben semmi újdonságérték nincs – akkor már abban a helyzetben vagytok, hogy Felettes Énetek által egyénileg már emelve vagytok felfelé és vezet benneteket. Egyszerűen megértéseteket szeretnénk kérni – a körülöttetek lévő – ébredő lelkekkel kapcsolatban – vegyétek szívetekbe őket, mert sok ember csak most kezdi érteni, hogy még több minden van, sokkal több.  És a körülöttetek lévő emberek érzik – képesek a kapcsolatot és rezgéseteket érezni – sokkal jobban, mint azt talán sejtitek. Ti vagytok a Fények – a nagy változások időszakának útjelzői, amikor az ébredés minden szinten zajlik és a ti Fényetek az, ami kivilágítja az utat – ami most sokak számára látható és felismerhetővé válik. A Felemelkedés mindannyiunkat érint és ez a szeretet az útja – amit választunk – minden percben – minden pillanatban. Azért vagyunk itt, hogy erre emlékeztessünk Benneteket és kísérjük lelketek útját – ami újra összehoz minket Minden létező Egységében – a szeretet Egységében – és feltámasztja azt. Legyetek békével és sugározzátok egyesült szívünk szeretetét és Fényét. A Fény nagy családja vagyunk. A szíriuszi Fénytestvéreitek vagyunk.

Szeretettel, örömmel és elkötelezve…………..Shogun Amona

Csatornázta : Shogun Amona

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás : http://www.shogun-amona.net/channeling-botschaften/sirianische-lichtgeschwister/

Szíriuszi Fénytestvérek / 2013. július 20.

Shogun Amona közvetítése

Harmónia1„Béke és Harmónia“

A szeretet és Fény nevében üdvözlünk benneteket – Fénytestvéreitek vagyunk a Szíriusz-rendszerből és a következő szavakkal szeretnénk létezésetekbe hullámzani. Örömteliek vagyunk és szívünk énekel, ha nektek – szertett földi Testvéreinknek – üzenetünket adhatjuk át. Ebben az üzenetben a harmóniáról és a békéről beszélünk és szeretnénk a benne rejlő igazságot közelebb hozni hozzátok. Valójában természetesen mindig is tökéletesek vagytok és minden időben rendelkeztek Isteni nagyságotokkal – Isteni kifejeződési formátokkal – határtalan Isteni hatalmatokkal.  Ti vagytok a teremtők, akik mozgatják a szálakat, és akik manifesztálnak – függetlenül attól, hogy ennek tudatában vagytok-e vagy sem. Senki és semmi nem választhat el benneteket valódi nagyságotoktól – Isteni minőségetektől – Isteni örökségetektől.

Ezt csak ti tehettétek meg és innen ered az, amit illúziónak neveztek. Ebben a játékban mindegyikőtök teremtő – társteremtő és egyszerre mindannyian játékosok és a játék kitalálói [szellemi szülei] is  vagytok egyben. Ezért olyan fontos – kedves földi Fények – hogy mélyen megmerítkezzetek a békében és a harmóniában, felfedezve a bennetek rejlő képességeket és az azokkal való életet.

A harmónia az összhangból teremtődik – egy érzés, ami az egyszerre felcsendülő hangokat kellemesen hangzóvá teszi. A kozmosz – a természeti törvények – mind a harmónia szabályait követik. Az összhang az, amikor megnyugszik a lelketek és a hazaérkezés érzése fog el Benneteket. A harmónia szemszögéből nézve nem létezik „helyes“ és „helytelen“ – egyszerűen csak hangok léteznek, amik harmonizálnak, és ez által jön létre a kozmosz rendje. Az Isteni rend valósággá válik és a szeretet nyitja meg a kozmosz kapuját – bennetek és körülöttetek. A szeretet köt össze mindent, és ha harmóniában és békével vagytok – felismerhetitek mindezt és a benne rejlő szépséget.

Figyeljetek befelé – és találjátok meg a belső hangot – ami a kozmosszal – ami minden létezővel összeköt és hallgassátok üzenetét. Érezzétek az örömöt és a könnyedséget, ami a ti hangotokban és minden hangban, amit hallotok, ott van. Érezzétek a Forrás szeretetét, ami mindenben ott él és legyetek azok a csodálatos fénylő lények, akik valójában vagytok. Szeretünk benneteket. Fénytestvéreitek vagyunk a Szíriuszról.

Szeretettel, örömmel és elkötelezve……..Shogun Amona

Csatornázta: Shogun Amona

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://www.shogun-amona.net/channeling-botschaften/sirianische-lichtgeschwister/r Lade…

 

Szíriuszi Fénytestvérek / 2013. július 7.

Shogun Amona közvetítése

sir„A valóság energiái”

Szeretett földi Testvéreink – üdvözlünk benneteket a Létezés Egységének szeretetében és fényében. Fénytestvéreitek vagyunk a Szíriusz-rendszerből és ma a valóság energiáiról szeretnénk beszélni veletek. Minden, amit valaha megtapasztaltok – minden, ami szemetek előtt lejátszódik – a képek – mind belülről jönnek. Minden kép valóban ide tartozik – a valóság teljes szerkezete, amit ti emberek a testeiteken keresztül érzékeltek. És mindannyian különbözőképpen észlelitek a valóságot. Ezek olyan dolgok számunkra – amin nagyon elcsodálkozunk. Azért csodálkozunk – mert nálatok a harmadik dimenziós tapasztalási síkon az egy valóság – az igazság – Minden Létezés Egységének megmásíthatatlan igazsága – oly különbözőképp interpretálható [különböző tartalommal tölthető meg]. Ebből sok félreértés és diszharmonikus szokás született a 3D-s időszámításotok során és közületek egyesek – akik még most sem képesek vagy akarnak emlékezni – elhagyatva érzik magukat és nem igazán értik sorsukat.

Szeretett földi Testvérek – minden tapasztalat egy mélyebb jelentéssel párosul – egy jelentéssel – amit csak a lélek ismer és észlelhet. A lélekszintről érzékelve a testetek is ti vagytok – a fizikai megjelenési formátok és ezzel egy időben mindig kihangsúlyozzuk a finomanyagi énetek is – minden, ami a 3D-s szemetek számára még rejtve van és a magasabb dimenziókkal együtt hullámzik [rezeg].  És pontosan itt kezdődik a valóság – Kedvesek – itt kezdődik a valóság birodalma – ahol csak az EGY szeretet létezik, ami mindent EGYSÉGBEN foglal – ami mindent megteremt – ez a Mindenség ami van. Mi csupán ezeket a szavakat tudjuk felajánlani – és a szeretetre való emlékeket – amik ezekkel a szavakkal együtt hullámzanak – hogy emlékezzetek lelketek valódi lényére – önvalótokra. Szeretnénk tolmácsolni nektek, mennyire szeretünk benneteket, mert lélekszinten mindig Egyek vagyunk. Ti mi vagyunk és mi Ti vagytok – valóban Egyek vagyunk. Az Isteni szeretetben, amik mindannyian vagyunk minden tökéletes és teljes. Legyetek békével és szeretettel. Mi vagyunk a szíriuszi Fénytestvérek.

Béke, szeretet és egység………………….Shogun Amona

Csatornázta: Shogun Amona

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás:http://www.shogun-amona.net/channeling-botschaften/sirianische-lichtgeschwister/

Szíriuszi Fénytestvérek / 2013. június 15.

Shogun Amona közvetítése

„Kommunikáció és multidimenzionális érzékelés“

sirSzeretett Földi Testvérek – legyetek üdvözölve Minden létező Egység szeretetében és Fényében. Mi Fénytestvéreitek vagyunk a Szíriusz rendszerből és a nagy kék páholy mindent átfogó frekvenciáján szólunk hozzátok. Ma – most és itt – a kommunikációról szeretnénk beszélni veletek – arról, hogyan tudunk kapcsolatba lépni egymással.

Ha figyelmeteket befelé fordítjátok és elképzelitek, hogy felveszitek velünk a kapcsolatot, akkor ott vagyunk és várunk Rátok. Mindegyikőtök egymástól különböző információt hordoz – és mindegyikőtök egyéni frekvencián rezeg – egy hangon, mely a lélekből ered és minden dimenzióban és létsíkon hallható. A szó – amiket ti a Földön használtok – kozmikus szemszögből nézve kivételes jelenség – szeretett földi testvérek. A mi kommunikációnk sokkal inkább a multidimenzionális érzékelésen alapszik – a hallásra és létezésre – és ha csoportban vagyunk, akkor telepátia útján közvetítjük gondolatainkat, ami azzal az előnnyel jár, hogy mindenki, akik képes a mi szintünkre hangolódni abban a pillanatban, részt vehet benne és hozzászólhat. A kommunikáció eme formája skaláris szinten zajlik – a tudat olyan szintjén – mely minden életformában ott lakozik. Ezzel a tudattal mi mindig kapcsolatban vagyunk egymással és ezen a szinten képesek vagyunk egyszerre közvetíteni képeket és hangokat. Így jön létre egy tiszta kép – az egymás közötti tiszta kommunikáció formája – mely minden lélek számára könnyedén érthető. Így arra kérünk benneteket, hogy hunyjátok be a szemeteket egy pillanatra, hogy átérezzétek magatokban a nyugalmat. Most pedig egy képet – és egy hangot – egyszerűen egy rezgést közvetítünk felétek – amit képesek vagytok magatokban érzékelni  – mely pontosan a ti hullámhosszotokra lett hangolva. Lazítsatok és hallgatózzatok belsőtökben – igaz Önvalótokba. Engedjétek el az elképzeléseiteket és elvárásaitokat és legyetek egyszerűen Önmagatokkal…..

Köszönjük figyelmeteket – szeretett földi Nővéreink és Fivéreink és előre örülünk a következő Veletek való találkozásnak.

Legyetek szeretetben és békével. Mi vagyunk a Fénytestvéreitek a Szíriusz rendszerből – Fénycsaládotok a csillagokból.

Szeretettel, örömmel és elkötelezve………….Shogun Amona

Csatornázta: Shogun Amona

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://www.shogun-amona.net/channeling-botschaften/sirianische-lichtgeschwister/

Szíriuszi Fénytestvérek / 2013. május 19.

Shogun Amona csatornázása

sir„Szent szívetek mély bölcsessége“

Szeretett földi Nővérek és Fivérek – Minden Létező Egységének Fényével üdvözlünk benneteket, a szíriuszi Fénytestvérek vagyunk. Mi egy család vagyunk – a Fény nagy családja. Most – hogy figyelmeteket felénk fordítjátok – lehetővé válik számunkra, hogy beszéljünk hozzátok és hogy beágyazzuk az Egység és a Szeretet energiáját ezekbe a szavakba, amit most elhoztunk nektek. Szeretett Fénytestvérek – most lehetőségetek nyílik ezeket a szavakat a szívetekbe engedni vagy egyszerűen elolvashatjátok és hagyhatjátok elmétek által végigpásztázni. Földi létetek folyamán régóta arra szoktattak benneteket, hogy az elmétek szintjén [mentálisan] észleljetek – hogy a bal agyféltekével teremtsétek a valóságot és hogy azt tekintsétek valósnak.

Ez a döntés – szeretett földi Testvérek – juttatott jelenlegi helyzetetekbe. Ezzel a döntéssel alakult ki az ítélkezés és a dualitás a létezésetekbe és így váltatok keresőkké, kutatva a belső egyensúly után, kutatva a kiút után – mert érzitek, hogy ennél több is létezik. Legyetek tudatában – szeretett Nővérek és Fivérek – hogy a Felemelkedés során áthelyezitek az észleléseteket az elme által irányításból a szívetekbe – szent szívetek legmélyebb bölcsességébe. Szívetek az eredetetek – szívetek már ott volt, mielőtt eldöntöttétek volna, hogy fontosabbnak tartjátok az agyféltekéiteket és az abból létrejövő valóságot, mint a szív-tudatotokat.

Ti a szívetekből származtok – mint minden, ami vagytok és minden, ami körülvesz benneteket. Isteni teremtő Fények vagytok – mindegyikőtök – függetlenül attól, hogy mit tettetek és mit nem. A szív – szeretett földi Testvér – nem ítélkezik – mert ismeri az igazságot – ami mindenben ott van, és ismeri a Kapcsolatot és az Egységet, amit minden létező magában hordoz. Így a Felemelkedés tulajdonképpen a szívbe való visszatérés – itt vár Rátok a Felettes Énetek – itt vár rátok az ég. Arra kérünk benneteket, hogy szívetekkel merüljetek el ezekben a szavakban és vegyetek néhány mély lélegzetet, hagyjátok, hogy átáramoljon rajtatok, hogy felvehessétek magatokba az energiát…

Köszönjük nektek mindazt, amit beteljesítetek és köszönet azért, amik vagytok az Igazság Fényében – Isteni minőségben. A Fény nagy családja vagyunk. Fénytestvéreitek vagyunk a Szíriusz rendszerből.

Szeretettel, örömmel és elkötelezve……………Shogun Amona

Csatornázta: Shogun Amona

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://www.shogun-amona.net/channeling-botschaften/sirianische-lichtgeschwister/

 

 

Szíriuszi Fénytestvérek / 2013.  április 28.

Shogun Amona közvetítése

sirMost Rajtatok a sor!

Ezen Föld szeretett emberi Fényei – Minden Létező Egység szeretetének és Fényének nevében üdvözlünk Benneteket. Fénytestvéreitek vagyunk a Szíriusz rendszerből, üdvözöljük azokat is, akik először olvasnak ilyen típusú üzenetet – mindannyiatokat üdvözlünk. Hosszú idővel ezelőtt, amikor úgy döntöttetek, hogy részt vesztek a Föld projektben – szabad akaratotokból léptetek ki a bennetek rejlő Isteni mivoltotokból – Isteni Fényetekből – hogy a dualitás kísérletében – az elkülönülésben és feledésben – vegyetek  részt. Így egy olyan dimenzióban- energiasűrűségben  értetek talajt- ami sokat megkíván tőletek és testetektől. Szívetek mélyén azonban szétválaszthatatlanul össze vagytok fonódva az Isteni mivoltotokkal. Ebben rejlik a titkotok – a kapcsolatotok – a megélt kapcsolódásotok – a valódi egyesülés a kozmosszal – a teremtéssel és minden élővel.

Sok mester vándorolt erre a Földre, hogy újra élesszék a gondolat magját – az emlékeiteket valódi Önmagatokra. Most Rajtatok a sor – most ti vagytok a Mesterek, kedves emberi Testvéreink. Minden szint támogatását élvezitek – csak a beleegyezésetekre és a figyelmetekre van szükség. A folyamat közepén jártok, mely kezdetektől fogva a legnagyobb változásként lehet tekinteni. Figyelemmel kísérünk Benneteket és ha megengeditek eljövünk hozzátok álmaitokban – érzékelési szintetekre – és segítünk az emlékezési folyamatokban. Maradjatok bizonyosságotokban – szeretett Föld-i Fények – és kérjétek, hogy visszatérjenek hozzátok emlékeitek, melyek világossággal töltenek el benneteket. Figyeljétek  meg a körülöttetek lévő áramlást és lássátok a most  változásokat. Változások – a valódi és maradandó változások, mindig legbelülről jönnek – így van ez a mostani folyamatban is. ti magatok vagytok a változás és senki nem állhatja ennek a változásnak az útját – leszámítva önmagatokat. A Nap szép példája a csendes átváltozásnak – egy olyan változásnak – mely alapokat rengetőbb nem is lehetne. Minden élet – minden sejt – bármely apró részecskét belülről érintett. Napotok küldi számotokra a Fény-emlékeket – minden Fényrészecskén belül és által. Lássátok az Új Földet és lássátok az örömöt is. Ti vagytok a Fényhozók és minden pillanatban teremtők vagytok – Isteni multidimenziós Fénylények és mi is így ismerünk, tisztelünk és szeretünk Benneteket. Azért vagyunk itt, hogy kísérjünk Titeket, előre örülünk a találkozásnak. Fénytestvéreitek vagyunk a Szíriusz-rendszerből.

Szeretettel, örömben és lekötelezve……….Shogun Amona

ERSTKONTAKT – Találkozás Csillagtestvéreinkkel
Shogun Amona – Csillagnagykövet
E-Mail:
erst.kontakt@yahoo.com

Csatornázta: Shogun Amona

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás: http://erst-kontakt.blog.de/
http://erst-kontakt.jimdo.com/