Tag Archive: Sheldan Nidle


A Fény Galaktikus Föderációjának Szíriusz B-beli Regionális Tanácsától

[részlet “You Are Becoming A Galactic Human”  Sheldan Nidle és Virginia Essene – S.E.E. Publishing Co., Santa Clara, California – 1994]

“Mi a Szíriuszi Tanácstól – Washta, Mikah, és Teletron – szeretnék saját Galaktikus Lényként átélt történelmünkről mesélni,valamint a Galaktikus Föderáció nevezetű szervezetről, melynek hamarosan a Föld is új tagja lesz.

A Galaktikus Föderáció 4,5 millió évvel ezelőtt jött létre, hogy megakadályozza az interdimenzionális Sötét Erőket, hogy ezt a galaxist uralmuk alá hajtsák és kizsákmányolják. Ez az interdimenzionális Sötét Erő elvetette a saját természetéhez hasonló, gépszerű, hidegszívű magjait a ’Tejút’ Galaxisban. Külsőleg főleg a reptoid vagy dinoid egyénekhez hasonlóak. Ezek a Sötét Lények kiterjeszkedtek az egész galaxisban és sikeresen nekikezdtek több ezer csillagrendszer leigázásába. Ezek a Reptoidok/Dinoidok azonban elértek a galaxis egy olyan területére, ahol a szabad akaratú, érző Emberi Lények hoztak létre számos civilizációt, így technológiájuk alapján ellenfélbe ütköztek [a Reptoidok/Dinoidok].

Ami következett: – 4 millió éve már ennek – egy rövid, de barbár csillagháború, melyet rövid békeidőszakok szakítottak meg. Bizonyos mértékig ez a háború és a békekötések még a jelen időkig folytatódnak. Amikor a támadások galaxisszerte kiújultak, azok közülünk, akik a Dinoidok/Reptoidok Szövetség ellenségei voltak, szervezetté tömörültek. Úgy láttuk, szükséges magasabban szervezett és eredményesen működő szervezetté fejlődnünk, mely cselekvőképes és védőhálóként működhet a galaxis védelmében, valamint fórumként lehetővé teheti a szükséges emberi és nem-emberi kulturális és kormányzati eszmecseréket.

A Galaktikus Föderáció, mint Csillagrendszerek Egyesült Nemzeteiként tekint magára, melynek egyetlen célja, egy olyan szervezet létrehozása, mely lehetővé teszi a Fény további áramlását a ’Tejút’ Galaxisunkban. Jelenleg több mint 100.000 Csillagrendszer és Csillag Szövetség [Liga] tagja a Galaktikus Föderációnak és legújabb információk szerint 1988 és 1993 között a tagok száma majdnem 200.000-re növekedett. A Fény Galaktikus Föderációjának elsődleges alaptétele a Szeretet.

A Galaktikus Föderáció alapirányelve, hogy gondoskodjon egy rendszerről és megvédje azt a váratlan és illetéktelen támadások esetén. Összességében a Galaktikus Föderációra hárul az a fontos feladat, hogy kutasson, technológiai és kulturális eszmecserét folytasson. Ennél fogva a Galaktikus Föderáció folyamatosan tudósokat és kapcsolatfelvételre csoportokat küld űrmisszióra más Csillagrendszerekbe, akik még nem tagjai a Galaktikus Föderációnak. A másik kiemelendő premisszánk, hogy a Galaktikus Föderáció, a különböző szintű Tanácsainak köszönhetően, megoldást talált a Bolygók, a Csillagrendszerek és a Csillagszövetségek [Ligák] összefogására a ’Tejút’ Galaxis Regionális Tanácsai által.

A Galaktikus Föderáció úgy tekint magára, mint teljes tudatú és békés civilizációk szervezetére és folyamatosan kutatja leendő föderációs tagjait: az irányelveivel megegyező civilizációkat. Ha bármelyik Bolygó vagy Bolygórendszer bármelyik Csillagrendszerben eléri a fent említett technológiai és kulturális fejlődési szintet, akkor egy tudományos értékelés követően kapcsolatfelvételre kerül sor. A tudományos evaluáció [értékelés] széleskörűen vizsgálja a kulturális, tudományos és spirituális kvalitásokat.

A Bolygótok és Naprendszeretek felmentést kapott a Galaktikus Föderáció tagsággal járó követelményei alól, a Szíriuszi Kormánytanács és a Spirituális Hierarchiátok fáradozásának köszönhetően. A Spirituális Hierarchia felhívta a Galaktikus Föderáció Tanácsainak figyelmét a Naprendszeretek és az emberiség különleges és kényes helyzetére. Az érvek végül legyőzték bizonyos Plejádi elemek [Nibiruiak] naprendszeretekben kb.10.000 éve, Atlantisz bukása óta fennálló és szabályozó karmikus törvényeit és így engedélyezték a Föld Galaktikus Föderációs tagságát 1993.március 5-én, Földi idő szerint. Ez az engedélyezett teljes tagság lehetővé tette a Galaktikus Föderációnak, hogy törvényes keretek szerint állítsa össze a Küldetést [’Mentési Akciót’-tudom, ezt a szót senki nem kedveli, de ez állt az eredetiben ford.megj.], hogy papírforma szerint állítsa össze az „Első kapcsolatfelvétel csapatot” és a protokoll szerint készítse elő az „Első kapcsolatfelvételt” és a Földön való leszállást.

A Regionális Tanácsok legmagasabb szintjei alkotják a ’Tejút’ Galaxisunk Fő Föderációs Tanácsát, mely a Vega csillagon székel a Lant [lat. Lyra- 15.000 évvel ezelőtt ez volt a sarkcsillag ford. megj.] Csillagrendszerben. A második szintet a különböző Regionális Tanácsok alkotják. Jelenleg 14 ilyen Regionális Tanács működik a Galaktikus Föderáción belül és lokális régiónk legfontosabb Tanácsa a mi Galaktikus Föderációs Regionális Tanácsunk, melyet Szíriuszi Regionális Tanácsnak neveznek. A ti naprendszeretek is esetlegesen ehhez a Regionális Tanácshoz fog tartozni, mint teljes értékű tag. 

A Regionális Tanácsok különböző problémák fórumaként működik. A régióhoz tartozó területeken segítenek az irányelvek kialakításában és Végső Bíróságként folyamodhatnak a Csillagrendszerek vagy a Csillagszövetségek [Ligák] bármely egymás között felmerült problémával. A kulturális és technológiai információ áramlásáról is gondoskodnak. Így a Galaktikus Föderáció Regionális Tanácsai lehetővé teszik a technológiai természetű félreértések tisztázását és igyekszik áthidalni az intellektuális különbözőségeket [sajátságokat].

Léteznek Lokális vagy Csillagrendszert Kormányzó Tanácsok. Ti földiként naprendszerbeli társaitokkal esetlegesen egy Lokális Csillagrendszer Tanácsot alapíthattok. Ezek a Csillagrendszert Kormányzó Tanácsok két típusúak; az első, egy egyszerű Csillagrendszer Tanács vagy Lokális Kormányzó Tanács, a másik típus egy Csillagszövetséget Kormányzó Tanács, mely 20 vagy annál több kombinált Csillagrendszert Kormányzó Tanácsot ölelhet fel. A leghatalmasabb Csillagszövetség [Liga] a Szíriuszi Regionális Tanács – melynek ti is tagja lesztek- majdnem 50 különböző Csillagrendszer szövetségét képezi.

Csatornázta: Sheldan Nidle

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://www.thenewearth.org

(elnézést előtte fejből írtam a címet tévesen .com-mal)

 

Kedves Olvasók!

Az archívumban kutatva találtam rá erre az anyagra 2006-ból, többek között az univerzum felépítését taglalja. 

A Spirituális Hierarchia és a Galaktikus Föderáció

Sheldan Nidle közvetítése

11 Lamat, 11 Ceh, 1 Caban (2006. március 14.)

Univerzum: A Mennyek és a fizikalitás kapcsolata

Legyetek üdvözölve, kedves Szívek!

Egy további üzenettel érkeztünk.

Ha majd a teljes tudatosság „szemével” tekintetek az univerzumra, akkor meglátjátok benne az élőlényt, amit mi a „teremtés gyermekének” nevezünk. Ez az élő világegyetem rendkívül sokrétű. Egy szellemi [spirituális] szintből áll, ami egy további szintet tartalmaz, amit ti „fizikalitásként” ismertek. Mindegyik szint összefonódik a másikkal. Tehát nem léteznek konkrét határok. De van egy természetes energiacsere, ami körülbelül megkülönbözteti az egyik szintet a másiktól. Ennek a „gyermeknek” mindegyik része ismeri a többi rész felelősségét. Ebből jön  létre egy természetes adok-kapok egyensúly, ami a Mennyei Rend és Tanácsok különböző aspektusai által kommunikál egymással. Ezeken a masszív energia-membránokon belül működik az Isteni terv, melyben csodálatosan és grandiózusan irányítja a segítő részek együttműködését, hogy a szent lények kiteljesedhessenek, ami minden teremtés sajátja. Minden teremtésnek magának kell megértenie, hogy egy jelentős szerepet játszik és ez a [lélek] „rész” egy időben a végtelen számú realitásokban és dimenziókban nyilatkozik meg.

Ez a „veleszületett” összeköttetés, kapocs minden teremtés aspektusában különösen segített, hogy tisztázzuk a fizikalitás működését. A fizikalitás olyan rétegelt, mint egy óriási hagyma héjai. Mindegyik héj [réteg] egy óriási számú különálló részleget [szekciót] tartalmaz. Ezek a szekciók saját maguk is hasonló típusú realitásokból tevődnek össze, amik egy rendszer kisebb egységét [cluster] képezve, minden fizikai dimenzió egy bizonyos része körül rendeződnek el. Ezekben különböző galaxisok, csillagok stb. találhatók, amik fizikai valósággal rendelkeznek, ahogyan azt ti ismeritek. Világotok őslakos népei ezt az Isteni tervet primitív szinten megértették és környezetük minden részére élőlényként tekintettek. Valójában ez csak a történet egy darabkája. Mert a tudatosság mindenben jelen van. Még az általatok előállított, látszólag mű dolgok is ennek a nagyszerű design-nak rendszerét hordozzák magukban. Ezt az energiát a „lélekerő” táplálja, amit ti magatok bocsátottatok saját rendelkezésetekre, amikor ez a valóság egykor létrejött. Ez a lélekerő a szükséges alap, amire mindegyikőtök a mérhetetlen mennyiségű folyamatos életciklusát építette. Ezek az életciklusok egy lélekcsoporton belül és a hozzájuk kapcsolódó csillagcsaládok által jönnek létre.

A Menny egy szent rend szerint épül fel, ami a jelenlegi ’logikai’ felfogásbeli képességeteket meghaladja. Hogy képesek legyetek megérteni az Isteni Rendet, a Menny sok idővel ezelőtt sok tudásszomjas léleknek átadta a szent tanácsok és szent rendek koncepcióját. De ezek valójában a ti világotok [fizikai] tanácsaitól és rendjeitől eltérően működnek. Mindegyik (mennyei) Rend olyan, mint egy folyam, ami egy Isteni Forrás eonjaként ered. Ezek a Rendek hajtják végre a Teremtő mennyei dekrétumait. Mindegyik folyamként viselkedik, ami a hordalékát [iszapot] és más szerves anyagot a folyam torkolatához vagy egy másik folyam kereszteződési pontjához ragad magával. Ily módon vannak szabad kölcsönhatásban a Szent Rendek; valójában egyik sincs ’elválasztva’ a többiektől. A Tanácsok ’kiutalási-állomásként’ működnek. Itt találkozik miriádnyi Rend, akik intuitíven szablyák meg, hogy az Isteni terv dekrétumai, hogyan, mikor és hol nyilatkozzanak meg. Ha ezek a Mennyei Rendbeli csoportosulások és a hozzájuk kapcsolódó Szent Tanácsok a fizikai szintre jönnek, akkor lélekcsoportokat és nagyobb lélekcsaládokat képeznek.

A fizikalitás síkján sokfajta formában van jelen a FÉNY és a sötétség. Ezek a variánsok valójában csupán egy összetettebb terv részét képezik, minden egyes valóságban rejlő összes lehetőség kifejezésére. Gondoljatok arra, hogy a fizikai valóság egy szent tesztfelület, ahol minden lehetőség felkutatható. Az ebből eredő számtalan eredményben az Isteni terv mindenkori ösvénye bontakozik ki, mely a menny által egy időben, egyszerre [szimultán] valósul meg. Ebből az következik, hogy a Mennyek azon részei vagytok, akiknek az a feladata, hogy egy sor fontos specifikus drámát kitapasztaljanak. Bennetek a tapasztalat mértéke szerinti bölcsesség rejlik, mely a Mennyek eszköze, hogy a nagyszerű sokszínűséget kibontakoztathassa, mely minden Isteni Teremtés magját képezi. Az Isteni lélekcsoportotok és a velük kapcsolódó lélekcsaládotok közötti párbeszéd, létezéseteket az egész teremtésen keresztül áthatja. Ezen Isteni folyamattal a fizikai szint minden része kapcsolatban áll a Mennyekkel. És ezt a rendszert ti is egyre inkább feltérképezitek [észlelitek], minél tovább tágul tudatosságotok. Egy jelentős ’mellékterméke’ a fokozott észlelésnek, hogy ráéreztek, hogyan működik a világok közötti „fátyol”, ill. hogyan „lebbenthető fel”.

Számunkra a különböző dilemmák, amikkel megküzdötök, részét képezi az imént leírtaknak. Átmeneti időszakban vagytok most, az általatok jelenleg ismert világból az általatok lassan világosan érzékelhetőbe. A végső erőfeszítéseitek, az útjelző mérföldkövek, a jelenlegi kozmikus drámátok utolsó felvonásában. Mi magunk is abban a birodalomban tartózkodunk, amihez nagy gyorsasággal ti is közeledtek. A mi átlépésünk eonokkal korábban más módon ment végbe, de most az a szerepünk ebben a drámában, hogy legmagasabb szinten tegyünk eleget a szükséges felügyeletnek. Eközben egy másik lehetőségen is dolgozunk, ahol a speciális beavatkozásunk közvetlenebben nyilvánul meg, ott és ahol szükség van ránk. Ez a különleges szerep nagy felelősséggel jár, hogy sikeresen vezessünk ki a mostani meglehetősen ’zilált’ birodalomból, mely valamennyire hasonlatos a miénkhez, ahol mi tartózkodunk. Ténylegesen egy nehézségeken alapuló birodalomból vezetünk ki benneteket egy olyanba, ami a Szereteten alapszik.

Nemrégiben leírást adtunk az Anyahajóinkról és elvittünk egy rövid kirándulásra benneteket a Belső Földre, hogy világossá tegyük számotokra a különbségeket. Valóságotok elért egy olyan pontot (2006), amikor vagy túléltek vagy részt vesztek a világotokon élő fajok gyors tömeges kiirtásában. Ez a lehetséges forgatókönyv a környezetetekről szóló összes tudományos irodalomban megtalálható és a globális társadalmatok működéséről szóló tanulmányokban is [infó, amiket az emberiségről gyűjtöttek ford. megj.]. Amit azonban ezek a tanulmányok nem vesznek figyelembe, az a ti gyorsuló spirituális növekedésetek és a folyamatosan emelkedő tudatszintetek. Egy további, figyelembe nem vett szempont a tény, hogy mi teljes mértékben részesei vagyunk az átalakulási folyamatotoknak. Ez az ’Első kapcsolatfelvétel küldetés’ az elmúlt évtizedben nőtte ki magát egy ’Átalakulást segítő műveletté’. Ez a küldetés jelenleg több szempontból is különös körültekintést igényel, de más szemszögből nézve sokkal direktebb. A legfőbb szempontunk az időzítés. A legfőbb célunk pedig a mi világunkat elhozni nektek! Az ’Első kapcsolatfelvételhez’ vezető utolsó lépések most is zajlanak. A hatalmi pozíciókban lévő emberek a glóbuszotokon zárótáncukat járják. Ebben a táncban meg van a lehetőség, hogy elvezessen benneteket oda, ami még a ’hideg háború’ alatt is ’lehetetlennek’ tűnt. És ez a lehetőség minket is arra kényszerít, hogy világotokat nagy gonddal felügyeljük és minden szükséges intézkedést megtegyünk, hogy az ’Első kapcsolatfelvétel’ létre jöhessen. Számunkra teljesen világos, mennyi veszélyt rejt a globális helyzetetek! De ezek között a szörnyű lehetőségek között ott szunnyad az új valóság magja is. Egy speciális világméretű művelet végre megvalósulni látszik, hogy elérje a nyilvánosságot. Arra kérünk benneteket, hogy továbbra is támogassátok egymást és keressetek utakat [lehetőségeket], hogy egy új örömteli valóság ’születését’ elősegítve cselekedjetek. Mi továbbra is egy új valóság hírnökei vagyunk és rendkívül fontosnak tartjuk aktív támogatásotokat, abban, ami Isten akarata szerinti és meg kell történnie. A bolygótokon rátok leselkedő veszélyek mellett kérünk benneteket legyetek ti is résztvevői a folyamatosan növekvő spiritualitásnak világotokon. Ez a spiritualitás a Szeretetben fejeződik ki, a kölcsönös együttműködésben és egy mélyreható érzékelése az emberiség és az Isteni közötti köteléknek. Örömmel látjuk, amint egy hatalmas meggyőződéseiteket reprezentáló hálózat növi ki magát a glóbuszotokon. Nagyon hálásak vagyunk, hogy elköteleztétek magatokat a Szeretet mellett és bátorítunk benneteket, hogy haladjatok tovább ezen az úton. Ezen lélekcsoportok és lélekcsaládok növekvő hálózatának az akciói, valóban nagyszerű forrása Földanya népeinek és azok belső büszkeségének. Mélyen tiszteljük azt a sok őszintén meghozott áldozatot. Mint azt már megjegyeztük, ekkor cselekedeteitek összetalálkoznak Lord Surea Isteni akaratával. Ez a szent erő, mely mellőz minden kétséget és lehetővé teszi az ’Első kapcsolatfelvétel’ elkerülhetetlen megvalósulását!

Ne feledjétek: “Együtt vagyunk valóban sikeresek!”

Ma ismét a tudat átalakulási folyamatban betöltött szerepéről beszéltünk. Beszéltünk arról is, hogyan kapcsolódik a Menny a fizikalitással. És ismételten tolmácsoltuk mély kötelességtudatunkat az „Első Kapcsolatfelvétel küldetés’ kapcsán.

Kérünk benneteket, kölcsönösen támogassátok egymást és tartások meg pozitív jövőszemléleteteket. Ne feledjétek, nem vagytok egyedül és a Menny, ill. az ’Első kapcsolatfelvétel küldetés’ eltökélt, hogy minél gyorsabban beteljesedhessen az átmenet. –

 Ismét búcsút veszünk. Legyetek áldottak Kedvesek! Tudjátok szívetek mélyén, hogy tiétek az ég örök és végtelen gazdagsága!

Selamat Majon! Selamat Kasijaram! (Szíriuszi nyelven: Örvendjetek! Legyetek áldottak szeretettel és örömmel!)

Csatornázta: Sheldan Nidle

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://paoweb.com

 

Kedves Olvasók!

Ismételten egy régebbi Sheldan Nidle csatornázás következik, most a Föld körüli belső gyűrűt alkotó FGF anyahajókról kapunk információt.

Spirituális Hierarchia és a Galaktikus Föderáció

Sheldan Nidle közvetítése

3 Manik, 10 Zac, 1 Caban (2006. február 21.)

Selamat Jarin!

Újra itt vagyunk kedves Szívek és további felvilágosítással szolgálunk nektek! Az utóbbi üzenetekben a Belső Föld csodáiról beszéltünk és röviden bemutattuk a csodás éteri lényeket, akik segédkeznek a naprendszeretek többi részének fenntartásában.

Most pedig szemléljük meg közelebbről a különböző űrhajókat, amiből a mi nagy „első kapcsolatfelvevő” csillagflottánk áll. Ez a flotta folyamatosan cseréli tagjait. Tényszerűen a flotta körülbelül 10%-a minden két hónapban kicserélődik. A csere a szerteágazó FÉNY Galaktikus Föderációjának különböző csillagnemzetségeinek anyahajóit érinti. Ahol a leggyakrabban történik a rotáció [körforgás], az az űrhajók külső gyűrűje. Ott elsősorban a Galaktikus Föderáció új tagjai találhatóak. Az emberiség még jelenlegi előítéletei miatt a belső körgyűrűn az emberi [humanoid] tagállamok kaptak helyet.

A csillagflotta anyahajói speciálisan vannak kiképezve; eddig kevésbé stresszes küldetésekre használták a tudományos- és kutató flották. Szilárd meggyőződésünk, hogy a technológiailag fejlettebb űrhajók, amik általában flottáink élcsapatai, nem szükségesek az első kapcsolatfelvétel-küldetéshez. A legtöbb régebbi űrhajó körülbelül 30.000 és 50.000 év közötti. Sokan közülük visszahúzódtak a galaxis speciálisan elkerített szegletébe, ahol nyugodtan tölthetik napjaikat. A csillaghajóink élőlények, megbecsüléssel és egész élettartamuk alatt tisztelettel bánunk velük, ami kijár az ilyen idős „hölgyeknek”. Ennek a műveletnek az érdekében megkérdeztük őket, hajlandóak lennének-e egy utolsó küldetésre eljönni és megszakítani pihenő fázisukat. Ezek a nagyszerű lények legtöbbnyire igennel feleltek és máris részesei lettek egy anyahajókból álló összetett körforgásnak, akik egymást váltják a mi világaink és a ti csodás világotok között. Mivel sok űrhajó korábban még részben sem volt átalakítva, ezért engedélyt kértünk tőlük, kismértékű átalakításukhoz, hogy a belső körgyűrűbe kirendelt modern kutató űrsiklókat felvehessék a fedélzetre. Ismételten igennel feleltek a visszajelzésükben. A változtatások kivitelezésével az anyahajók felkészültek az első kapcsolatfelvételre. A legénységeknek is szükséges volt némi idő, hogy megismerkedjenek a kipihent szépségekkel. A belső csillagflotta javarésze ezekből a régebbi űrhajókból tevődik össze. Ha beléptek a fedélzetre, akkor azonnal érzékelhetitek a hatalmas szeretetet és a mélyreható gondoskodást, amit sugároznak felétek. Másként, mint az új modelleknél, ezeket az űrhajókat azért hozták létre, hogy egy specifikus alakzatban maradjanak fenn: vagy szivar alakú burkolattal, ami több száz vagy ezer mérföld hosszú is lehet vagy pedig óriási rombuszformájú, egymással összekötött egységek sorozataként. Ez a két modelltípus probléma nélkül alkalmazkodott az elsődleges követelményekhez.

Általában az egy, önmagában zárt törzsű űrhajókat diplomáciai, kapcsolatfelvételi és védelmi célokra használják, a többszörös törzsűek a sokrétű tudományos területek kutatói számára állnak rendelkezésre. Ehhez a két kategóriához rendelték ki az új űrsiklókat. Mivel ezek az űrsiklók nagyobbak és összetettebbek, ezért szükségessé vált a régebbi anyahajókon nagyobb és modernebb dokkoló kapuk kialakítása és felújított kiszolgáló állomásokkal való felszerelése. Az átalakított dokkok úgy lettek kiképezve, hogy az űrsiklók bármelyik különleges küldetéshez átalakíthatóak legyenek.

A régebbi anyahajókra való belépéssel először is egy más típusú világítás és a fedélzetek technológiája fog szembe ötleni. A folyosók világítása egy speciális fotokémiai folyamat alkalmazásával történik, ami egy finom, teljes-spektrumú fényt, napfényt hoz létre, de annak közismert keménysége nélkül. Ez a világítás szabályozható és a fedélzeti számítógép mesterséges intelligenciájának segítségével egyéni kívánság szerint testre szabható. A padló nyomásérzékeny anyagból van, ami reagál a módra, ahogyan haladnak rajta, ez olyan érzést kelthet bennetek, mintha az ember a „levegőn” járna. Ez a két technológia modernizálásra került és az újabb verziók személyre szabott holografikus technológiával kombináltak, így bármely otthoni világ reprodukálható, ami nektek is nagy örömöt okoz majd. Így a hajón folyamatosan egy olyan környezetben lehettek, ami úgy lett kialakítva, hogy minden szempontból támogat benneteket és képessé tesz a legjobb kreatív formátokat hozni.

A legénység számára kialakított különböző társalgók, termek és a munkarészlegek is szintén optimálisan támogatják a funkciójukat és nyugalmat árasztanak. A flotta anyahajójának fő célja, hogy segítse a legénységet a kirendelt küldetésének teljesítésében. Minden munkarészleg telepatikusan irányítható számítógépes hálózattal és sokféle android asszisztenssel áll kapcsolatban. Minden egyes android egy munkatárs szolgálatában áll. Ezek az asszisztensek segédkeznek a szükséges felszerelés javítási és karbantartási munkálataiban és a tudományos kutató expedíció során gyűjtött adatok kiértékelésében. Minden legénységi tag egy rendkívül jól képzett személy. Már a korai gyermekkorban ismerte mindegyik személy a szakterületét és tudását eszerint gyarapította kitűnően. Az űrhajó androidjai támogatják ezt a szaktudást, amikor segítenek a kijelölt feladat elvégzésnek felgyorsításában. Az ebből származó kooperatív interakció gyors problémamegoldáshoz vezet.

Ezeknek az űrhajóknak egyes részlegei fejlett holografikus technológiáknak ad otthont, ahol természethűen még különleges környezeteket is ki lehet alakítani, amiben akár egy kiválasztott dráma aktív szereplőjeként is részt lehet venni. Lehet irodalmi vagy történelmi dráma, ill. közkedvelt elbeszélések vagy epizódok a saját életből vagy egy saját teremtés lejátszása. Ez a fajta szórakozás lényegi része az életnek a hajón, amiben akár egyedül vagy barátokkal, családdal, legénységi tagokkal közösen lehet részt venni. A legtöbb galaktikus emberi lény furcsának tartja világotok filmjeit, játékait és regényeit. Az agresszió és erőszak olyan mértékű bennük, ami társadalmatok primitív és korlátozott társadalmának tükre. Az első kapcsolatfelvétel elsődleges célja, hogy ezek a körülmények pozitív irányba változzanak, és hogy ennek eredményeként keletkezett többlettudást és kiszélesedett látókört képesek legyetek integrálni életetekbe.

Az anyahajókon található lakónegyedek a lakóik személyiségét és egyéni ízlését tükrözik. Az ételt, a ruházatot és az ingóságokat egy energiaprocesszor hozza létre szinte azonnal; így az ételek elkészítése és a használt edények elmosogatása sem szükséges! Még a dekoráció és a bútorzat is kedv és tetszés szerint kicserélhető. Ez az élettér pillantok alatt átalakítható nappaliból, dolgozószobává vagy hálószobává. Ebben az életkörnyezetben a lehetőségek határtalanok, mint a képzelőerőtök. Mint ahogy mindenhol az űrhajón, a padló és a világítás mindenki számára az egyéni szükségletek szerint kerül kialakításra. Még arra is van általában lehetősége a legénység tagjainak, hogy a kilátást az ablakukból az otthoni világukhoz igazíthassák!

Az anyahajókon található raktárcsarnokok hatalmasak és nagyméretű alkatrészek tárolására alkalmasak, amiket nem lehetne egyszerűen a holografikus fedélzeti eszközökkel előállítani. Ezek a raktárhelységek gyakran több mérföld hosszúak. Itt raktározzák a nagy szerelőpadokat, amiket arra használnak, hogy a hajtóműrendszert megszereljék és a különböző navigációs rendszereket karban tartsák. Ezen kívül speciális alkatrészeket is tárolnak itt, amik szükségesek a navigációs rendszer és a mesterséges intelligencia főszámítógépének hálózatához. Ezeknek az óriási számítógéprendszerek központjai több tíz mérföld hosszúságúak! Ezeknek az alkatrészeknek a mozgatását óriási robotok végzik, amik a különböző raktárcsarnokokhoz vannak kirendelve. Ezeket a robotokat, pedig androidok irányítják és figyelemre méltó pontossággal végzik feladataik teljesítését.

Ma közelebbről megismertettünk benneteket az anyahajóinkkal, amik az első kapcsolatfelvétel flottánk belső gyűrűjét képezik. Ezek a bámulatos világűrbeli „Hölgyek” kapui nyitva állnak előttetek, miután sor kerül az első kapcsolatfelvételre. Örömmel várjuk a napot, hogy megmutathassuk őket akadályok nélkül, nyíltan és közösen ünnepelhetjük majd szép világotokon hivatalos formában is megérkezésünket.

Ismét búcsút veszünk. Legyetek áldottak Kedvesek! Tudjátok szívetek mélyén, hogy tiétek az ég örök és végtelen gazdagsága!

Selamat Gajun! Selamat Kasijaram! (Szíriuszi nyelven: Legyetek Egyek! Legyetek szeretettel és örömmel áldottak!)

Csatornázta: Sheldan Nidle

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://paoweb.com

Kapcsolódó cikk a Kristályhangon:

https://kristalyhang.wordpress.com/2012/09/05/hetkoznapi-galaktikusok-egy-ora-egy-angyallal-interju-2012-07-23/

Kedves Olvasók!

Ez egy régebbi közvetítés 2006-ból, de tartalma a most Ébredezőknek jelenleg is időszerű, ezért fogtam neki a fordításának.

A Föld Belső Világáról, Agartha-ról szól.

Kapcsolódó cikk a Kristályhangon: https://kristalyhang.wordpress.com/2012/08/19/gaia-planetaris-tanacsa-2012-06-01/

Bővebb info Agartha-ról, valamint Sheldan Nidle friss közvetítései megtalálhatók: http://foldimennyorszag.hu

Spirituális hierarchia és a Galaktikus Föderáció

Sheldan Nidle közvetítése

2 Ben, 16 Yax, 1 Caban (2006. február 07.)

Selamat Jarin!

Újra itt vagyunk, hogy sok dologgal kapcsolatban tájékoztassunk benneteket! Miközben közeledünk az első kapcsolatfelvétel felé, figyelmeteket röviden a belső szomszédaitok felé terelnénk. A Belső Földnek már számos mítosz, legenda és fantáziatörténet köszönheti létezését.

Az első ténymegállapítás, hogy a Belső Föld valóban létezik!

Geológiai tudományotok sokáig azon a véleményen volt, hogy a Földanya egy szilárd gömbtest, amit egy sűrű középső rész, a „földköpeny” és egy erős elektromágneses központi mag alkot. Ti pedig a külső „héjon” éltek, ami a földköpenyt körülveszi.

Nos, ma azért jöttünk, hogy elmondjuk, a Földanya felépítése teljesen más jellegű. Mint minden égitest vagy csillag, a Föld is üreges. Ezt a tényt elhallgatják azok, akik rajtatok uralkodnak, mert ez az igazság dominóelvként tarolna és magával rántana további érzéki csalódásokat, amivel benneteket manipulálnak. Az igazság egy nagy varázshatalommal bíró „Szezám tárulj” , ha bölcsen használják és átfogó, új tudományos betekintést biztosítana és bíztatna benneteket, belső bölcsességeteket a valódi feltételekhez való igazításában.

A Belső Föld két fő ismérvvel rendelkezik: Az első a belső héj, ami a külső héj folytatása. Mindkét sarki terület rendelkezik egy hatalmas belépési nyílással. Mint egy kimagozott alma, a héj a földköpenyt betakarja egészen a belső üreges térig. A külső és a belső héj nagyon hasonló topográfiával [tájrajzzal] rendelkeznek: mindkettőnek vannak óceánjai, kontinensei, hegységei, tavai és folyói. Csak a belső héj a Föld középpontjával szemközt helyezkedik el. Ez a centrum (központi „Nap”) sugárzik és áttetsző felhők övezik. A belőle származó fény valamivel tompítottabb, mint a napfény, ezért a Belső Föld nappali fénye lágyabb, mint a Föld felszínén.

A Belső Föld további ismérve, az úgynevezett barlangvilágok. Ezek hatalmas barlangok a „földköpeny”-ben, amiben természetes fejlesztések találhatók, amiket maga a Földanya hozott létre, ill. más fejlesztések is, ami a Belső Föld társadalmának fejlett technológiájának köszönhető, Agartha országából.

Ez az ország a maradványa a Galaktikus Föderáció második kolóniájának: Lemúriának. Lemúria eredetileg földfelszíni társadalom volt, egy földalatti részleggel. Az elsődleges főváros a szigetvilágon volt található, ami 25.000 évvel ezelőtt a Csendes-óceán habjaiba süllyedt. Egy másodlagos főváros a Föld belsejében volt kialakítva. Ebbe a városba költözött át Lemúria kormánya a katasztrófa után. A földfelszíni új uralkodói, Atlantisz Birodalmában elrendelték a főalagutak bejáratainak lezárását. Csupán Atlantisz utolsó napjaiban törték fel a lemúriaiak a zárpecséteket , hogy megmentsenek jónéhány földfelszíni lakost a biztos haláltól. Ezek az emberek egy társadalmat alkottak és valamivel később visszatértek a földfelszínre és megalapították a „Rama” birodalmat, Dél-Ázsiában. A Kr.e. 8000-ben bekövetkező nagy árvíz véget vetettet a kísérletüknek, hogy az emberiséget a sötét Anunnakik ténykedésétől megmentsék. Vereségük ellenére a Lemúriaiak kitartanak szerepük mellett, hogy megvédjék a Földfelszín Világát a semmirekellők pusztításaitól.

Lemúria galaktikus küldöttei voltak, akik ennek a naprendszernek a tagságát a Galaktikus Föderációval fenntartották. A nagy árvíz és a „Rama” birodalom bukása után a Lemúriaiak újra csoportosultak és új összetételű társadalmukat „Agartha”-nak nevezték el. A fővárosukat Shamballah-t, átköltöztették egy barlangba, ami Lhasa város, a mai Tibet terülte alatt fekszik. Sok alagút köti össze Shamballah-t a földfelszínnel a Himalája hegységben. Ezeket olyan szent emberek használták, akik az isteni bölcsességet és nagy energiáikat a külső világba szerették volna kiterjeszteni.

Ezen a környéken egy különleges helyet tartottak készenlétben, ahol szent emberek és tanítványaik találkoztak, hogy fenntartsák Földanya szent energiahálózatait. Ez a munka, a számos Belső Földön megtartott napi rituálékkal együtt tette lehetővé az Isteni energia fenntartását, ami a Lemúriaiak esküje volt a Földanya felszíni népességnek. Lemúria és később Agartha tartotta a FÉNYt, ami szükséges a teljes tudatos fénylénnyé való átalakulásotokhoz.

Agartha nagyban hasonlít a ti világotokhoz. A Belső Föld egy virágzó ökorendszerrel rendelkezik és olyan lények élnek ott, amik a Föld felszínén már rég nem léteznek. Ezt az egzotikus állatseregletet nagy gonddal felügyelik. A különböző városok körül a Belső Földön vannak különleges területek, amikről az Agarthaiak gondoskodnak és, ha szükséges meggyógyítják őket. 

Az Agarthaiak kristályvárosok hálózataiban élnek, amik szétszórtan helyezkednek el az egész Belső Föld terültén. A lakosok száma 10.000 és 1.000.000 közötti, a legtöbb esetben 100.000 és 200.000 közöttire tehető. Ezek a városok, inkább kisebb településekre hasonlítanak, amik együttesen alkotják a társadalmat. Az alapja az egységeknek a „podletek” (kis közösség). A podletek, akik azonos életcélt követnek, klánokba csoportosulnak. A klánok az elsődleges építőkövei a galaktikus társadalmaknak. Idővel a teljes tudatú emberek képessé válnak a harmonikus együttélés formájára, ezt hívják galaktikus társadalomnak, amire Agartha jó példa. Agartha esetében a rendszer 12 klánból tevődik össze, ami a működtető magja ennek a társadalomnak, akik a feladatterületeiknek megfelelően szervezettek, pl. adminisztráció, mérnökség, gyógytudományok stb. Minden klán podletekre (kis közösségekre) tagolódik, a maximális létszám 64 személy. Általában egy klán podlete a másik 11 klán podletjével szabadon vesz fel kapcsolatot. A nagyobb csoportosulások kis-közösségeket képeznek, amikben mindenki hasznosítja ötleteit a problémamegoldásban. A kis-közösségek összekeveredhetnek a városok szomszédságával, így miden város olyan, mint a méhkas, ami személyekből áll, akik összejöttek, hogy szomszédjaikkal megoszthassák ötleteiket a városért és a világért.

Agartha kormányzó tanácsa 12 klánvezetőből tevődik össze, akik az eddigi klánjukért és a társadalomért tett szolgálatuk által váltak méltóvá a posztjuk betöltésére. Ebből a Tanácsból kiválasztanak egy embert, akit a legbölcsebbnek tartanak, és aki a tisztbeli címet: Agartha királya/királynője viseli. Ez a személy felelős a hatalmas seregért, ami küldöttekből és kontaktemberekből áll, akik a földfelszínre és az illetékes Galaktikus Föderációs Tanácshoz küldenek ki. Az ő kezükben a felelősség, hogy felügyeljék fizikai angyalokká való átalakulásotokat, hogy az az isteni terv szerint menjen végbe. A nevetekben végzett munkájuk segített az első kapcsolatfelvétel küldetés tervének megújításában, ami közvetetten a „Decra Zau” vagy a „Spirit művelet”-hez vezetett. Ezen felül a király és tanácsai határozták meg a terveket, ami a világotok való tulajdonképpeni nagyobb mértékű leszállást eredményezi.

A kristályvárosok fejlett technológiájának köszönhetően lakosai önellátóak, mert minden személy saját maga képes élelmének és ruházatának előállítására. A Felszíni Világ mezőgazdasági, építő- és kereskedelmi iparágazatai ezzel a FÉNY-technológiával szemben kicsit idejétmúltnak tűnhet. Így például bárki képes kénye-kedve szerint lakásának belső berendezését és dekorációs elemeit átváltoztatni. Ez a technológia képes egy személyt szinte pillanatok alatt egyik helyről, a másikra szállítani. Ez azt jelenti, hogy a világ egy nagy közösséggé válik, a világ bármely pontja szomszédossá lesz. Ezért az Agartha-iak gondolkodása nincs korlátok mögé szorítva, ahogy az emberek a Felszínen megszokták. A szabadság, ami a FÉNY technológiának köszönhető, sok kreatív tehetséget hozott előtérbe, amit a társadalom is hasznosít. Szerencsére az Agartha-iak ezt a képességet arra használják, hogy újra egyesülhessenek testvéreikkel, a Föld Felszínének lakóival.

Ma egy olyan hívogató világgal foglalkoztunk, ami mélyen a földben, a lábatok alatt fekszik. Ez az ország a Föld belsejében nagyon hasonlít az általatok lakott világhoz, amit ugyanúgy szeretnek és becsben tartanak, mint ti. Ennek az országnak a lakosai, az Agartha-iak tisztelegnek előttetek és örülnek az eljövendő napnak, amikor Földanya mindkét világa újra egyesülhet!

Ismét búcsút veszünk. Legyetek áldottak Kedvesek! Tudjátok szívetekben, hogy az ég örök és végtelen gazdagsága a tiétek!

Selamat Gajun! Selamat Kasijaram!

(Szíriuszi nyelven: Legyetek egyek! Legyetek szeretettel és örömmel áldottak!)

 Csatornázta: Sheldan Nidle

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://www.paoweb.com/