Tag Archive: Mike Quinsey


salusa-imagem-mais-real-deleKedvesek, mostanában hányatottnak érzitek magatokat és van, amikor meglehetősen frusztráltak vagy összezavarodottak vagytok. Ennek oka, hogy egyszerre történik oly sok minden,- és a ti helyzetetekből nézve nehezen ismerhető fel, mindez hova vezethet. De ettől függetlenül koncentráljatok továbbra is a saját helyzetetekre és saját utatokra, és továbbra is áramoltassátok a FÉNYT, mert erre most nagy szükség van, mint korábban valaha. A jövő tekintetében nagyon sok ember összezavarodott és aggályokkal teli és ez nem meglepő, hiszen oly sok minden van változóban. És ezek az idők a sötét erőknek és csatlósaiknak lehetőséget adnak, hogy még több zavart keltsenek, miközben ’nemsokára’ be kell vallaniuk önmaguknak, hogy lejárt az idejük. Valójában azt fogják megtapasztalni, hogy elveszítik hatalmukat és befolyásukat. Mindez a változás részét képzi, mely egész bolygótokon láthatóvá válik, és ami tovább fog terjedni, míg az Új Kor gyökereket nem ver.
Biztosíthatunk benneteket arról, hogy jelen vagyunk, biztosítva, hogy minden az ellenőrzésünk alatt maradjon; – és a háború egyáltalán nem jöhet szóba – és ez már hosszabb ideje van így! Ezen felül készen állunk arra, amire már sok-sok éve örömmel várakozunk, hogy visszatérjetek a FÉNYBE! Világszerte ünnepelitek majd a felismerést, hogy a sötét erők nem rendelkeznek hatalommal és nem zavarják meg előrelépéseiteket [fejlődéseteket] vagy nem akadályozzák meg a világbéke megvalósítását. Kivételezettnek érezhetitek magatokat, hogy megajándékoztak benneteket azzal, hogy ti is részesei lehettek a kiteljesedésben lévő átalakulásnak. És még saját magatokat is ’hátba veregethetitek’, mert valóban megérdemeltétek ezt a lehetőséget. Mindenki, aki jelen van a Földön és síkra száll a FÉNYÉRT, fontos szerepet játszik; de ne aggódjatok, ha látszólag semmi „különleges” dolgotok nincs.[Ide kapcsolódó link https://kristalyhang.wordpress.com/2014/01/07/hathorok-andromedai-galaktikus-tanacs-2014-atmenet-az-ember-3-utja/%5D Minden fénymunkás kiveszi részét abból, hogy a FÉNYT áramoltassa [terjessze], ami már azon van, hogy átvegye a „hatalmi pozíciót”. Büszkeséggel fogtok visszatekinteni ezekre az időkre és örülni fogtok, hogy részesei lehettetek és elvállaltátok ezt a kihívást.
A bankárok, akikről kiderült, kik is valójában, alig vagy egyáltalán nem éreznek szégyent mohóságuk és gátlástalan ’játékuk’ miatt, amit a rájuk bízott pénzzel műveltek. Más emberek pénzével kapcsolatos arroganciájuk és gátlástalanságuk nem ismer határokat; de miközben magukat még ’biztonságban’ tudják, a bankok struktúrája széttöredezik. Fejlődéseteknek köszönhetően – bár most messze a jövőbeli időkről beszélünk – de nyilvánvalóvá fog válni számotokra, hogy eljön az idő, amikor a pénzrendszer nem lesz már szükséges. Hosszútávon bezárnak a bankok és letűnnek a színről, hiszen egy pénz nélküli társadalomban már nem játszanak szerepet. Emberi fajként már most egyre magasabbra emelitek tudatállapototokat, és a beáramló energiák gyorsan a következő dimenzióba emelnek tovább. Azokat, akik még mindig egy másik utat választanak, természetesen egy megfelelő szintre vagy egy megfelelő helyre irányítják, ahol evolúciós tapasztalásaikat folytathatják. Mindegyikőjük pontosan ott találja magát, ahol lennie kell – fejlődési állapotuknak és szükséges tapasztalataiknak megfelelően.
Szeretnénk még egyszer megjegyezni, mindenki – kivétel nélkül –egyéni élettervvel rendelkezik, ami úgy lett kialakítva, hogy garantálva lehessen a ’legjobb haszon’ az adott inkarnációból. És normális esetben vele (=lelkével) is egyeztetésre kerül, – valamint megegyezésen kívüli élet-tartalmakkal is, amik fontosak haladásotokhoz – és gyakran karmikus okaik vannak. Hiszen ha csak véletlenszerűen lenne formálva egy élettartam, akkor az egyértelműen pazarlás volna; ezért szükséges egy életterv, mely segítségével haladhattok előre. Ha nem sikerülne életcéljaitokat elérni, amire már beleegyezéseteket adtátok, abból nem származik semmiféle hibáztatás; ti magatok fogjátok ezeket a kihívásokat egy másik életben még egyszer megtapasztalni. Szóval ne nyugtalankodjatok, amikor felismeritek ’csődöt mondtatok’ bizonyos élettervi aspektusok beteljesítésnek tekintetében.
Sok fénymunkás számára ez lesz az ’utolsó’ élet az alacsonyabb dimenziókban, és ezt intuitívan fel is fogjátok ismerni. Miután oly ’hosszan’ tartózkodtatok benne, minden lélek annyi segítséget fog kapni, amennyire csak szüksége van, hogy tovább haladhasson felfelé. És valójában mindegyik életetekben volt ilyen típusú támogatásotok; csak ha az egyéni rezgésszintjeitek különösen alacsonyak, akkor nehéz a FÉNY számára áthatolni a sötétségen. Mégis minden lélek bizonyos előrelépéseket fog tenni, amire alapozhat addig, mígnem teljes mértékben a FÉNYBEN él. Körülöttetek egyes emberek úgy tűnnek az alacsony energiák foglyai; ’kéz a kézben’ élik életüket a sötét erőkkel. De ne siessetek rögtön az ’elátkozással’, mert egy lélek sem tudhatja, mi egy másik lélek élettervének pontos természete. Vannak alkalmak, amikor a FÉNY lelkei, akik valóban a FÉNYT szolgálják, miközben ezzel egyszerre magukra terítik a ’sötétség köpönyegét’.  Így jobb, ha visszafogjátok magatokat az ítélkezéssel –vagy ami még jobb: egyáltalán nem ítélkeztek.
SaLuSa vagyok a Szíriuszról, és örülök, hogy visszatérhettem a Michaelt (Mike Quinseyt) ért trauma után. Ne feledjétek, hogy a látszólag „feleslegesnek tűnő” tapasztalat szintén értéket képviselhet, mert szükségszerűen mindig újra és újra, mindenhol megtanulásra váró leckék vannak. Ezekben a pillanatokban örülünk, ha az ilyen eshetőségekre úgy reagáltok, hogy egyszerűen tovább ténykedtek a FÉNYÉRT és megtartjátok nyugodt és megfelelő problémamegoldó képességeteket. Minden bizonnyal nem vagytok egyedül, amikor szembe kell néznetek a nehéz időkkel; azonban a kihívás az, ahogyan reagáltok rá. Ezt nem vehetjük le vállatokról, mert akkor elmenne mellettetek a lehetőség, hogy ti magatok emeljétek tovább rezgésszinteteket. Koncentráljatok továbbra is a FÉNY központotokból, annak tudatában, hogy az alacsonyabb rezgésekben tett utazásotok szinte lezárult. Hátrahagyom áldásom és az irántatok érzett SZERETETEMET.
Köszönet, SaLuSa!
Mike Quinsey
Csatornázta: Mike Quinsey
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás:http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

salusa-imagem-mais-real-deleEgy különösen fontos időben vagytok a Földön és Fénymunkásokként köztetek sokaknak specifikus szerepük van a közös segítségnyújtásban, hogy megvalósulhasson az átalakulás. Mindegyikőtök szabadon döntve késznek érezte magát, hogy ezekben a fontos időkben a FÉNYT szolgálja, és biztosak lehettek abban, hogy mindegyikőtök hozzájárulása szükséges a teljes történésekhez. Feltéve, ha képesek vagytok megőrizni a feladatotokra való összpontosítást, mert ekkor hozzátehetitek részeteket az egészhez és megvalósíthatjátok azokat a változásokat, amiket a FÉNY manifesztációjához elengedhetetlenek. Mivel ilyen sok egyén segít ily módon, így tény, hogy a sötét erők elveszítik az irányításuk fenntartásáért vívott harcukat. Annak ellenére, hogy a nagyobb összképre koncentrálnak, mégis teljes megfigyelés alatt tartjuk őket és ismerjük terveiket! Közös igyekezetünk végül oda vezet, hogy egy vérontás nélküli fogással a sötét erők kénytelenek lesznek elfogadni veszteségüket. Át fogunk lendülni ezen az általunk kitűzött haladási lépések segítségével és pontosan tudjuk, mikor van ránk szükség.

A helyzet a Földön sokat kíván meg tőletek; de ne feledjétek széleskörű változások vetik meg éppen lábukat! Biztosak lehettek benne, ismerjük a dolgok kimenetelét és ez a kimenet segítségünkkel sokszor kedvező irányba lesz terelve. Ezért ne engedjétek összezavarni magatokat a körülettetek zajló dolgok miatt, – tudatosítsátok, hogy a dolgok sikeres kimenetele már előre meg lett tervezve. Természetesen tudatában vagyunk, hogy a sötét erők a keserű végig fognak harcolni, de ellenőrzés alatt tartjuk a helyzetet és nem hagyjuk, hogy „kicsússzon a kezeink közül”! De karmikus okokból egyes ügyekbe nem avatkozhatunk be; ezeket a dolgokat végig kell „játszani”, hogy a még fennálló felelősség megtisztulhasson.
Mivel a frekvenciák a Földön lassan tovább emelkednek, egyeseknek köztetek az lesz az érzése, hogy pszichikai képességeik [tisztán érzékelés formái-ford. megj.] fejlődnek és általánosságban is intuitívabbak lesztek. Ez segíteni fog annak eldöntésében, hogy mitévők legyetek, amikor különféle választási lehetőségekkel szembesültök; képesek lesztek bizonyossággal tovább haladni. Ne feledjétek, hogy mi is „kéznél vagyunk” – és soha nem vagyunk „messze távol”, ha bizonyos segítségre van szükségetek. De ne próbáljátok előre elvárni, hogy ez a segítség hogyan nézzen ki, és hogy véleményetek szerint mikor érkezzen meg; annyi legyen az elvárásotok, hogy úgy teszünk, hogy az a legfelsőbb javatokat szolgálja. A lépéselőnyünk annyi, hogy láthatjuk a nagyobb összképet és ennek fényében cselekszünk. Ennek megfelelően kell változtatásokat alkalmaznunk az életetekben, – és ezeket közel kell hoznunk hozzátok, ami nehézségekbe ütközhet. Az emberek hajlamosak ragaszkodni az elképzeléseikhez és ezért a változásokat sem fogadják mindig tárt karokkal.
Az idő tovább gyorsul és most már lassacskán hozzászoktok ehhez és boldogultok vele. Ez azt jelenti, hogy jobban-szervezettek vagytok és a rendelkezésre álló időt teljes mértékben kihasználjátok. A jövőben teljességében más időmérés szerint fogtok élni, mely kereteken belül a most még tapasztalt mindennapos feladatok nem lesznek szükségesek. Szükségleteik legtöbbjét egyszerűen gondolataitok puszta erejéből fogjátok kielégíteni és azok közvetlenül meg fognak valósulni [ford. megj. – természetesen ez csak tiszta és feddhetetlen minőségű tudatállapottal működik]. Már most gyakran tudattalanul erőteljes gondolatokat sugároztok, amik meghozzák a kívánt eredményeket. És ezért mindig azt tanácsoljuk nektek, aprólékosan figyeljétek meg gondolataitokat; mert nagyobb a hatalmatok, mint annak most tudatában vagytok. Idővel képesek lesztek teljes mértékben ellenőrizni gondolataitokat, és egy bizonyos rezgés-szinttől már csak pozitív gondolatok fogják mozgatni lelki világotokat. Azok a lelkek, aki a FÉNY ösvényét járják, már –tudatosan vagy tudattalanul- egy olyan állapot elérésére törekednek, ami minden negatív természetűt kizár.
Ha a tőletek elvárt dolgok nehézséget okoznak, vagy túl nagy kihívásnak bizonyulnak, akkor legyetek bizonyosak abban, hogy csak akkor fognak manifesztálódni a változások, ha készen álltok rájuk. Senki nem fog emelkedési fázisokba préselni benneteket, ha nem állnátok készen rá; és mindenkor sok segítség áll rendelkezésetekre. A tény, hogy itt vagytok ezekben a fontos időkben már önmagában elegendő utalás a képességetekre, a megfelelő előrelépések megtételének képességéhez. Felesleges elmondani: minden hozzájárulás segít a FÉNYNEK a manifesztációban és a tudás és igaz történelmetek elterjesztésében, így a rátok váró jövő gyökereket fog ereszteni. Már többször elmondtuk nektek, hogy semmi sem történik „véletlenül”, ami hatással van az életetekre. Minden egy bizonyos okból történik és azt a haladási irányt tűzte ki célul, mely támogatja lépéseiteket a FÉNY irányában.
Itt szeretnénk még egyszer megerősíteni azt, hogy Obama elnök fontos szerepet játszik a FÉNY Földre való lehorgonyzásában – pozíciójából fakadóan lesz garantálva, hogy az igazság napvilágot fog látni. Ennél még fontosabb: kiegyensúlyozó szerepet játszik a sötét erők és a FÉNY erői között,- míg el nem jön a pillanat, amikor a következő nagy lépést meg lehet tenni. Az eddigi tapasztalataitokra alapozva világosan kell látnotok, hogy a mi türelmünk kimeríthetetlen; és nem teszünk egy lépést sem, mielőtt nem lennénk bizonyosak annak kimeneteléről. Ilyen hosszas munka után, hogy megforgassuk a korszakok kerekét, nem fogunk a célvonal előtt semmiféle tévutakra tévedni! A ti türelmetek cérna vékonyságúra fogyott, de rendkívül boldogok vagyunk, hogy fokozódott a mostanra elért megértésetek mértéke.
SaLuSa vagyok a Szíriuszról, és örülök, hogy elmondhatom nektek, ellenőrzésünk alatt tartjuk a sötét erők ténykedését. Ha az a benyomásotok lenne, ez nem fedi az igazságot, akkor legyen világos előttetek, hogy egyfajta csapdát állítunk nekik, ami látszólag megengedi számukra, hogy kövessék terveiket. Ha pedig felismerik, hogy „átejtették” őket, akkor késő lesz számukra, hogy összegyűjtsék erejüket. Legkésőbb akkor miénk lesz a „színtér” és kezdetét veszi a régóta várt változások bevezetése. Ez egy különösen „magasröptű” időszak lesz, tele boldogsággal és örömmel!
Köszönet, SaLuSa!
Mike Quinsey

Csatornázta: Mike Quinsey
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás:http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

 

Annak tükrében, ami körülöttetek zajlik, úgy tűnik a salusa-imagem-mais-real-deleharmónia és a béke igen messze járnak; de a zavargások lassan alábbhagynak és relatív rövid időn belül a béke fog a Földön teret nyerni. És ez az Új Kor közeledtének lesz köszönhető, ami a rezgésszinteket gyorsabban fogja megemelni. Ezek a típusú változások folyamatosan kísérik majd ezt az időszakot, és végül elkülöníti a felemelkedésre készen állókat azoktól, akik még nem készültek fel. Ez elkerülhetetlen, mert a rezgések tovább emelkednek – egy olyan pontig, ahol csak olyan lelkek létezhetnek, akik elérték ugyanazt a rezgésszintet. Ez sok évezredes és sok különböző korban töltött élet tapasztalatának kicsúcsosodása. Egy ciklus vége fontos időszak, amikor minden lélek szembenéz azzal, hogy életterve mennyiben vitte előbbre fejlődését – és hogy meg kell-e még egyszer ismételni bizonyos tapasztalatokat.

Köztetek a legtöbben már nagy előrelépéseket tettek és ezért készen álnak, továbbfejlődésük következő stádiumába lépni –a már továbbfejlődött lelkek segítségével és támogatásával. Sokan továbbra is részt szeretnének vállalni az emberek általános evolúciójában és folytatják munkájukat; mások úgy döntenek, hogy más fajokhoz csatlakoznak, útjuk  egy másik bolygóra viszi őket. Természetesen egy ilyen típusú tapasztalathoz egy másik megfelelő létformában inkarnálódnak.  Azok, akik tapasztalataikat – a 4. dimenzióban – folytatják, azt fogják megállapítani, hogy az élet egy teljesen új formát fog ölteni, és egy harmonikusabb és boldogabb időben fog lejátszódni. Ekkor a sötét erők saját, elrendeltetett jövőjükre lesznek hagyva, ahol egy további lehetőséget biztosítanak nekik, hogy újra a FÉNY felé forduljanak.

Alig van elképzelésetek arról, mily boldogság és beteljesedés vár rátok; messze meg fogják haladni elvárásaitokat. Ez lesz a jutalma annak, hogy árnyas életciklusokat csináltatok végig – és most sikeresen újra visszataláltatok a FÉNYHEZ. Egyesek köztetek azzal szembesülnek, hogy egyes barátoknak vagy rokonoknak nem sikerült a magasabb dimenziókba elmozdulniuk. Ne aggódjatok jövőjük miatt, mert pontosan ott lesznek, ahol tovább tudnak haladni és előrelépéseket tehetnek a FÉNY irányában. Ti magatok, helyzetetekből adódóan képesek lesztek figyelemmel kísérni előrelépéseiket, és felkereshetitek őket, amikor alvás közben testen kívüli állapotban lesznek. De miközben ti már képesek lesztek az ilyen típusú találkozókat megőrizni emlékezetetekben, ők ismét visszatérnek dimenziójukba, ahol éber állapotukban erről nem rendelkeznek emlékekkel.

Jelenleg épp valódi potenciálotokra ébredtek rá, mivel tudatszintetek kiterjeszkedik, – egészen addig, míg eléritek végül a teljes tudatosságot. Biztosíthatunk benneteket, hogy már sok segítő felkészült, hogy segítsen nektek elfoglalni helyeteket a magasabb dimenziókban. Az élet egy folytonos lehetőség, hogy mindig tovább fejlődhessünk és minden fejlődési szinten sok segítőre számíthattok. Mindenkor a tovább fejlődöttek felelősségén múlik, hogy támogassák az őket [fejlődésben] követőket. Ha hasonló természetű lelkek összetalálkoznak, akkor tudatuk Eggyé válik; de biztosak lehettek benne, hogy mégis meg fogjátok őrizni egyéniségeteket is.

Tudjuk, hogy köztetek sokan belefáradtak élményeikbe, és ez nem meglepő tekintetbe véve a rezgésszint sűrűségét, amiben léteztek. Ez az oka annak is, amiért csak kevés magasabb dimenziós látogató érkezik hozzátok, mert különösen kellemetlennek találják a ti nehéz rezgésszinteteken való tartózkodást. Fordítottan kifejezve, nagyon felemelően érzitek majd magatokat, amikor a magasabb dimenziókat eléritek, és annak minden előnyét élvezni fogjátok. Ha úgy döntenétek, hogy segítetek azon lelkeknek, akik az alacsonyabb rezgések csapdájába esetek, ne tévesszétek meg magatokat azzal, hogy ez ne lenne nehéz feladat. De függetlenül attól, milyen mélységben ragadtak meg, mi mindig itt leszünk, hogy segítsünk nekik újra jogos helyükre visszatalálni.

Kedvesek: az alacsonyabb dimenzióban való tartózkodásotok majdnem a végéhez ért, és sokkal nagyszerűbben fogjátok elhagyni azt, mint egykor, amikor útra indultatok oda. Tapasztalataitok segíthetnek, hasznára válhatnak más lelkeknek és megérdemlitek a dicséretet a meghozott nagy áldozatotokért, hogy hasznukra voltatok más lelkeknek a FÉNY felé vezető útjukon.

SaLuSa vagyok a Szíriuszról, és teljes csodálattal és hálával viseltetek az ’útitársaitoknak’ nyújtott önzetlen cselekedeteiteket illetően. TI Mindannyian Egyek vagytok – egy állandó módon: mert kísérni fogjátok egymást a kozmoszban tett végtelen utazásaitok során. Áldozatotok kiérdemli jutalmát, mert látjátok, ahogyan a lelkek a FÉNY felé mozdulnak és visszatérnek valódi Lényükhöz.   

Köszönet, SaLuSa! 

Mike Quinsey 

Csatornázta: Mike Quinsey
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás: http://www.treeofthegoldenlight.com/ 

salusa-imagem-mais-real-deleAz idő ‘repül’ -mint mindig és gyorsan közeledik a fontos változások pillanatához, ezek a változások az új korszakotok történelemének előhírnökei – egy olyan korszaké, ami a múltat a háta mögött hagyja. Minden a terv szerint alakul és rövidesen egymás után megkapjátok az általatok keresett bizonyítékokat. Nem lesz kétségetek többé, hogy a jó erői egész idő alatt a nektek ígért változásokért munkálkodott, és az Új Kor úgymond a ‘küszöbön áll’. Kívülről sokan még mindig csak a káoszt és a forrongásokat látják a világ több részén is. Ezek a visszavonulóban lévő sötét hatalmak végső ‘vérre menő harcai’. Rövidesen, akik csendben a FÉNYÉRT dolgoztak felfedik magukat, és akkor tudni fogjátok, az Új Kor valóban megkezdődött.
Addig minden Fénymunkást arra kérünk, hogy őrizze meg feszítőerejét és összpontosítson munkájára, ami biztosítja, hogy a FÉNY továbbra is erőt nyerhessen. Már nagyon régóta keresitek az átalakulás bizonyítékait, amiről tudjátok, hogy el kell jönnie, hogy az Új Kor megkezdődhessen. Ez olykor csak korlátozott formában történhet meg, addig, amíg nincs biztosítva, hogy a FÉNY, ami által a haladás elérhető, meg nem nyilvánulhat. De mindenütt számtalan jele van annak, hogy felgyorsulnak a változások – és ezeket a jeleket észrevehetik azok, akik komolyan keresnek utánuk. Egyes lelkek közismertté válnak a fénymunkájuknak köszönhetően és biztosíthatunk benneteket, hogy mi gondoskodunk védelmükről.
Minél intenzívebb a FÉNY ereje, annál több lélek fog lassan felébredni; tudat-szintjük képessé teszi őket, hogy felemeljék egyéni rezgésszintjüket. Már megfigyelhető, hogy egyre több ember beszél nyíltan arról, hogy rátaláltak a dolgok egy újfajta értelmezési módjára; és ezzel megjelenik egy új igény, hogy megvitassák a földi történéseket. A felébredés tovább kígyózik, felgyorsul és összehozza egymással a hasonló természetű lelkeket. De ez ugyanakkor szélesebbre tárja a hasadékot azok között akik a FÉNYHEZ igazodnak – és akik nem akarják elhinni, hogy minek a bekövetkezése várható. De ezzel nem szeretnénk helyeselni semmiféle  próbálkozást, hogy ezt a szakadékot még nagyobbra tárjátok. Szükség van olyan fénymunkásokra, sokkal jobban mint korábban valaha, akik támogatják azokat, akik szándéka a jelenlegi történések jobb megértése.
Egyesek köztetek már régóta arra vártak, hogy aktívvá válhassatok az ‘utastársaitok’ FÉNY felé vezető útján. És most, mikor eljött az idő, sokan megszólítva érzik magukat, hogy beteljesítsék adott életszerződésüket. Biztosíthatunk róla, hogy soha nem kell semminek egyedül nekikezdenetek, mert mindig kísérnek benneteket lelkek, akik azért vannak, hogy titeket szolgáljanak. Így ne tétovázzatok, hívjátok ezeket a lelkeket, ha segítségre van szükségetek. Ha útmutatásra van szükségetek, hogy mi lehet a ti szerepetek, ne aggódjatok; mert ha eljön a számotokra megfelelő pillanat, nem lesz kétségetek afelől, mi az amit várnak tőletek. Szerepetek egyszerűen az lesz, amire már sok élet során felkészültetek, és nincs okotok, hogy az adott képességeitekben kételkedjetek.
Mint azt már tudjátok, a régi korszak végén sok tisztításra váró karma kerül a felszínre, és ez az egyik oka a sok aktivitásnak mostanában. De idővel ez alább fog hagyni és az eddig egymástól elválasztott lelkek egymásra találásának elősegítésével további segítségnyújtás történik. A sötéteknek sok módszere volt, hogy eltérítsenek az Egységbe való rendeződéstől; de ez meg fog változni, mert létrejön a felismerés, hogy az egymással közös sokkal több. A vallás szétválasztotta a népeket egymástól, és ezért sok háborút indítottak a különböző ideológiák miatt. Ezekre a problémákra is megoldást találtok, ha az igazság ismertté válik és ha felismerésre kerül, hogy Mind Egyek vagyunk.
Tehát ne aggódjatok túlságosan amiatt, hogy a “látszólagos lehetetlenül áthidalható különbözőségek” megtisztíthatók-e. Ha közlik veletek az igazságot azok, akikben megbíztok, akkor sok nehézség egyszerűen eltűnik. Szívükben sokan egy békés életre vágynak, és már boldogok lennének azzal is, ha egyszerűen “élhetnének és hagynák őket élni”. Másoknak meghagyni, hogy az egyéni FÉNY felé vezető útjukon járjanak, lassan általánosan elfogadottá válik, és így mindenki képes lesz előre haladni lassan vagy gyorsan – a saját tempójához mérten. Végül mindenki rálel a FÉNYRE, – de végtelen sok út vezet oda.
Őrizzétek meg pozitív hozzáállásotokat mindennel kapcsolatban, amit tesztek és ne engedjétek, hogy szívetekbe kétség fészkelje be magát, mert a sötét erők az utolsó percig azon lesznek, hogy eltérítsenek utatoktól. De egyre jobban elgyengülnek, és nem tudnak tovább beavatkozni felfelé irányuló fejlődésetekbe. Lassan de biztosan elveszítik hatalmukat, és már most sem képesek egykori ‘autoritásuk’  erejével parancsolni [irányítani]. Pontosan figyeljük őket – méghozzá olyan pontosan, hogy nincs többé hely, ahol elbújhatnának előlünk. Nincs menekvés, és hiába könyörögnek majd, mikor megpróbálják megkerülni a tetteikből következő következményekkel való szembenézést.
SaLuSa vagyok a Szíriuszról, és nagy örülök annak, hogy átsegíthetlek benneteket az intenzív változások időszakán. Biztosíthatlak benneteket, legyen bármennyire ‘lehetetlen’ a földi helyzet, – segítségünkkel rövid időn belül át lehet lendülni rajta. Miközben karmikus okokból még be kell járnotok az általatok választott utakat, mi mégis a megfelelő időpontban eljöhetünk hozzátok, hogy segítsünk benneteket országaitok helyreállításában. Tehát ne engedjétek, hogy levertek vagy kétségbeesettek legyetek a “mocskot” illetően, amit maguk mögött hagytak a sok éves háborúk egyes országokban. Mi itt vagyunk, hogy segítsünk nektek egyengetni utatokat a csodálatos Arany jövőbe.
Köszönet, SaLuSa!
Mike Quinsey

Csatornázta: Mike Quinsey
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás: http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

SaLuSa / 2014-01-17

salusa-imagem-mais-real-deleSaLuSa / 2014. január 17.
Mike Quinsey közvetítése

A mi kedvező megfigyelési helyzetünkből nézve a Föld úgy sugárzik, mint egy gyémánt az égbolton és minden megfigyelő számára világossá teszi, hogy a FÉNY visszatér oda! A mi energiaátirányításunkkal és asszisztenciánkkal így is fog maradni, és ezt semmilyen külső befolyás nem fogja megállítani vagy megakadályozni. Úgy rendeltetett, hogy ez az ciklus a FÉNY győzelmével zárul, és ez már eonokkal korábban így lett eltervezve.
Így magatok mögött hagyhatjátok a “régit”, mert az betöltötte célját; és ezután valóban csak a magasabb rezgések fognak létezni. Eddig a ciklusok mindig erőteljes földfelszíni változásokkal jártak együtt, méghozzá olyan átfogó mértékben, hogy csak nagyon kevés maradt hátra a korábbi civilizációk bizonyítékaként. Mivel azonban időközben elsajátításra kerültek a még szükséges leckéitek, az onnan nyert tapasztalatok által kívánatos tudatszint-emelkedést értek el. Erre azért volt szükség, hogy minden arra felkészült lélek megtanulja, hogy egy olyan szintre emelkedjen, ahol az alacsonyabb rezgésekből származó tapasztalataikat lezárhatják. Ez természetes, ha egy ciklus eléri a beteljesedés stádiumát.
Így Kedvesek, most a jövőre összpontosíthattok abban a tudatban, hogy sok változás lesz, ami még magasabb létezési síkokra készítenek fel. Természetes, hogy felmerül bennetek a kérdés, hogyan fog kinézni a családotok és barátaitok a jövő szempontjából; azonban sok csoportosulás [kötelék] a jövőben is megmarad egy időre. Ha egy családtag vagy barát egy másik irányba indul, akkor ez annak a személynek megfelelő, és el kell őt engednetek szeretettel és áldásotokkal. Amire már egy korábbi üzenetben is rámutattunk: a lelkek közötti SZERETET köteléke nagy hatalommal bír és megmarad, függetlenül a térbeli távolságoktól, ami elválaszthat benneteket.
Valójában a SZERETET energiája a világegyetem elpusztíthatatlan kötőanyaga (a “ragasztója”). A végén a SZERETET az egyetlen, ami számít. Köztetek egyesek számára, akik felismerték már a SZERETET hatalmát, világossá válik, hogy az energia mögött rejlik az, amit ti “csodának” neveznek. Egy példa erre, amit a gyerekek iránt érzett “anyai szeretetnek” neveztek, ami oly sok erőt hordoz magában, hogy gyógyító erővel bír, ha a szükség úgy hozza. De ti Mindannyian rendelkeztek bizonyos fokig ilyen képességekkel, amik azonban addig maradnak a ‘félhomályban’, amíg elő nem hívjátok őket.
Az idő előrehaladtával észre fogjátok venni, hogy energiátok lényegesen nagyobb befolyással bír a körülöttetek lévő emberekre, mint azt képzeltétek volna. Azonban a ráhatás jobb és rosszabb irányban is működhet, és ezért nemsokára megtanuljátok, hogy teljes felelősséget vállaljatok értük. Ha egy emberi kollektíva részt vesz egy gyógyító meditációban és gondolatukat egy közös fókuszra összpontosítják, akkor az abból eredő hatásos energia megsokszorozódik. Ezt már valószínűleg ti is tudjátok, de el kell mondani azt is: ha a gyógyítás nem sikeres, az nem feltétlenül a gyógyítók sikertelensége. Más faktorok is szerepet játszanak – mint például az energiát fogadó lélek karmája; tehát ne essetek kétségbe, ha nem jártatok sikerrel.
Ha világossá válik számotokra, milyen mértékben uralkodtak felettetek (ellenőriztek benneteket), megértitek, miért éltetek illúzióban sok életcikluson keresztül. Bár igaz, hogy ti magatok hoztátok létre, ami naponta történik nálatok, azonban ezzel egyszerre mégsem stimmel a dolog teljesen, ha a valódi hátterét is megismeritek. Eonokon keresztül olyan lelkek vezettek benneteket, akik a saját forgatókönyvüket követték és szó szerint sötétségben tartottak benneteket. Hazugságokkal és dezinformációkkal etettek benneteket, ami különösen nehézzé tette számotokra, hogy tudatosítsátok, mi is igaz valójában. De ne essetek kétségbe, mert a sötét erők nemsokára elveszítik a felettetek gyakorolt befolyásukat és hatalmukat.
Maradjon nyitott szellemetek, amikor a felfedések megtörténnek; intuitív módon képesnek kell lennetek azokat az információkat kiszűrni, amik nem érződnek ‘helyesnek’. Bízzatok a kipróbált és felülvizsgált információ forrásaitokban és legyetek gyanakvók azokkal szemben akik félelmet keltenek, mert ez nem módszere a magasabb szintű, FÉNYÉRT munkálkodó lényeknek. Tisztában kell lennetek azzal, hogy a sötét erők még mindig nagyfokú szabadsággal rendelkeznek, hogy kövessék saját forgatókönyvüket, mert ők is rendelkeznek szabad akarattal. De próbálkozásuk, hogy megakadályozzák a FÉNYT, hogy minden szintet [politika, gazdaság…] áthasson nem lesz sikeres; és ezért ‘sikerük’ mindig korlátozott.
Sok lélek úgy éli életét, hogy semmiféle fogalma sincs arról, hogy manipulálják őket. A sötét erők nagyon dörzsöltek abban, hogy elkendőzzék [álcázzák] befolyásukat vagy hogy felismerhetővé váljon, hogy alacsonyabb [rezgésű] lények által tevékenykednek. Mégis késő számukra, hogy megállítsák a FÉNY előretörését, és így egy vesztett ügyért harcolnak. Már felismerik, hogy hatalmuk apad, és nincs lehetőség számukra, hogy újra ‘erőre’ kapjanak. Tehát ne féljetek ezektől a sötét erőktől, mert elveszítik hatalmi struktúrájuk felett az uralmat.
Nézzetek továbbra is előre, abban a tudatban, hogy jövőtök a FÉNYBEN biztosított. Az idő előrehaladtával a kitartás könnyebben fog menni, mert lassan elvágjátok a köteléket mindentől, ami nem a FÉNNYEL áll kapcsolatban. Sokan, sok életciklusból cipelnek nemkívánatos terheket magukkal; de belsőjükben tudni fogják, hogy ez mit jelent számukra; megtisztításuk céljából azok a felszínre fognak hatolni. Tény, hogy minden, ami az alacsonyabb rezgésekhez sorolható, lassan elveszíti vonzerejét számotokra, és ezért lassan lezárjátok ezeket magatokban.
SaLuSa vagyok a Szíriuszról, és nagyon örülök, hogy hozzájárulhatok  a Felemelkedésetekhez, a Galaktikus Föderáció SZERETETÉVEL búcsúzom tőletek.
Köszönet, SaLuSa!
Mike Quinsey

Csatornázta: Mike Quinsey
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás: http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

salusa-imagem-mais-real-dele

SaLuSa / 2013.  december 20

Mike Quinsey közvetítése

Az éves tumultus lecsillapodik, ha sok ember – hitviláguknak megfelelően- megteszi az előkészületeket az ünnephez. És ez már tradícióvá vált, mert azok is elfogadják, akik nem vallják magukat egyik vallási felekezethez tartózónak sem. Ez azt eredményezi, hogy a legkülönbözőbb emberekben jelenik meg az összetartozás érzése és ezzel feloldódnak a különböző vallási irányzatok és felfogások, hogy az egész emberiség egyfajta egységként ünnepeljen. Az energiák növekednek, és a minden ember iránt érzett szeretet mindenkiből a legjobbat hozza ki. Hirtelen megjelenik a különben nem szokványos szegények és elesettek iránti gondoskodás – méghozzá gyakran egy olyan társadalomban, ahol az emberek tökéletesen képesek lennének mindenkit támogatni.

Ezek a helyzetek újra és újra megteremtődnek, és lassan, de biztosan felismerik az emberek, hogy ők „testvéreik pásztorai”. Azok is, akik már a megértés képességében előrehaladottabb állapotban vannak felismerhetik, hogy minden élet [élő] Egy – és egy elválaszthatatlan kapocs köti össze mindenkit egymással, és hogy minden egyes egyén cselekedete befolyásolja az egészet [egységet]. Ha az emberek felelősséget vállalnak a cselekedeteikért, akkor segítenek felemelni a rezgéseket a Földön.  És minél tovább tartjátok fenn a jóakaratot, azokban az időkben, ami most eljön, annál gyorsabban tudtok elmozdulni az alacsonyabb rezgésszintekről, amik a magasabb tudat-státuszotokban nem létezhetnek. Miközben a változások haladnak előre, ezek a rezgések segítenek azokat a lelkeket is felemelni, akik éppen hogy csak felbukkantak a sötétség árnyaiból. Szükségük van egy segítő kézre, hogy a siker útjára lépjenek, és számukra egyszerűbb a haladás, ha valaki már elegyengette előttük az utat.

Sok életcikluson keresztül számtalan fejlődéseteket elősegítő helyzetet éltetek meg. Mint az minden életciklusban lenni szokott, ezek is azért alakultak ki, hogy segítsenek úrrá [mesterré] válni a problémák fölött, amikkel lehet szembe kell néznetek. Tehát abszolút nem létezik semmi, ami nem jó okkal történik, még ha az emberi elme úgy vélekedik, nehéz átlátni a történéseket a fizikai birodalmatokban.  Mindegyikőtök számos segítővel rendelkezik, akik egyetlen érdeke, hogy biztosíthassák, tovább haladtok tapasztalatotokkal. És ezért életetek történési úgy kerülnek „levezénylésre”, hogy fejlődésetek ösvényén lépésről lépére vigyenek tovább. Sok esetben kaotikus helyzeteknek vagytok kitéve, amik látszólag „valódi cél nélküliek”. Higgyetek nekünk, kedvesek: semmi nem történik véletlenül, és legyen bármi, amibe belekeveredtetek – bizonyos mértékben nyereséget is hordoz magában -, és ez nem csak számotokra, hanem minden más érintett lélek számára is így van.

Ne nyugtalankodjatok, ha valami olyan dologba keveredtek, ami egyértelműen negatív eredetű, mert jelenlétetek lehet szükséges, hogy az ott uralkodó rezgések „sakkban tarthatóak legyenek” [kiegyensúlyozásra kerüljenek]. Gyakran elegendő FÉNYT vagytok képesek egy helyzetbe hozni, hogy enyhítsétek a negatív energiákat vagy feloldjátok azokat. Legyetek biztosítva, hogy ez a szituáció a saját tapasztalás és eltökéltség révén jön létre, hogy sugározzátok [terjesszétek] a FÉNYT, és ezek a helyzetek soha nem követelnek meg tőletek többet, mint amennyivel képesek vagytok elbírni [megküzdeni]. És nyilvánvalóan rá fogtok jönni, hogy a végén ti magatok is befogadókká váltok [hasznotokra válik a tapasztalat]; de gyakran kiderül, egy tesztről van szó, ami biztosítja, hogy tudatába legyetek, miként kell viselkednetek. Megismételjük: „semmi sem történik véletlenül”; mindig keressétek meg, melyik lecke lehet, ami ehhez a tapasztalathoz kapcsolódhatott.

Arról is biztosítunk benneteket, hogy életciklusotok folyamán szüneteket is beiktattok; nem várja el senki tőletek, hogy ’szüntelenül’ a FÉNYT szolgáljátok. Bizonyára tudatában vagytok, hányadán álltok, amikor a dolgok áramlatával haladtok és életterveteket beteljesítitek.  De ne feledjétek, hogy úgymond mindenkor lépést kell tartanotok a még jelentkező karmával, ami mindig akkor köszönt be életetekbe, ha képesek vagytok azzal boldogulni. Nem kell ilyenkor riadót fújni, ha ilyesmi történne, hanem fogadjátok el ’jó szívvel’ az élményt, – és, ami különösen fontos: gondoskodjatok arról, hogy tanultok is belőle!

Jelenleg fejlődésetek gyorsabb léptekben zajlik, mint korábban valaha, és minden lélek élettervének utolsó szakaszában van a mostani inkarnáció keretein belül. Ez valószínűtlennek hangozhat, mivel mindannyian fejlődésetek különböző pontján vagytok; de ne feledjétek, hogy nem minden lélek áll készen vagy szeretne már most felemelkedni.  A mostani nap-ciklus [solar-ciklus] egyre közeledik és ez azért különleges, mert a végső időkről már döntés született, – és a sötét erők próbálkozásait figyelmen kívül hagyva, hogy ezt a tervet dugába döntsék, nem lesznek sikeresek ebben a vállalkozásukban. A felemelkedés biztosítva van és mindig a ’solar-ciklus’ végére várható.

Ahol szükséges, ott segítsetek addig ’útitársaitoknak’, – másrészt ne gyakoroljatok nyomást rájuk, amikor rájuk kényszerítitek a tanácsaitokat. Mert jelenleg csak saját, közvetlen tapasztalattal lehet leckéket megtanulni, bár a csoportos tapasztaltok sem szokatlanok. Próbáljatok rugalmasak lenni gondolkodásotokban, ne merevnek, még ha köztetek még nem elegendően hallgatnak intuícióikra, hogy tudják, mikor jön el az idő az irányváltáshoz. Próbáljátok lazán kezelni a dolgokat és ne próbáljátok ’kikényszeríteni ’ helyzeteket, ha nem vagytok biztosak annak kimenetelével kapcsolatban. Tudnotok kell: Ha a dolgok harmonikusan áramlanak előre, akkor csak keveset kell hozzátennetek.

Évezredek óta erre az időszakra lettetek felkészítve, mert mindig tudtátok, hogy elérkezik majd, hogy felemeljen az alacsonyabb rezgésszintből. Köztetek sokan ráébredtek erre a tényre, és most nagy örömmel és nagy várakozással folytatjátok útjukat. Akkor is, ha nem fogjátok fel, milyen nagyszerű korszak nyílik meg előttetek, mégis egyfajta izgalom uralkodik köztetek, ami abból a tudásból származik, hogy tudjátok egy új kor küszöbén álltok. Ez lehetővé teszi számotokra, hogy elképzeljétek milyen lesz, amikor a sötétség eltűnik. Egy ilyenfajta szabadság, a bele nem avatkozás szabadsága, ha felemelkedtek az alacsonyabb rezgésszintekről, az valami tejesen Új lesz és ezt nehéz felfognotok.

Évezredek óta beleívódtatok a dualitásba, így nehezetekre esik megérteni a most előttetek álló drámai és messzemenő változásokat. De ezek manifesztációjukban nagyon közeliek és különösen csodálatos meglepetéseket és messzemenő változásokat hoznak magukkal, amikre rácsodálkoztok, és amiktől el lesztek ragadtatva.

Most pedig itt hagyok nektek mindent, ami reményteli és örömteli, abban a tudatban, hogy az alacsonyabb dimenziókon keresztülvezető utazásotok nemsokára a végéhez ér. Tartsátok meg a rugalmas tartásotokat és járjatok bármerre, árasszátok magatokból továbbra is a SZERETETET és a békét.

Köszönet, SaLuSa!

Mike Quinsey

Csatornázta: Mike Quinsey

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás:http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm  

 

salusa-imagem-mais-real-deleSaLuSa / 2013. december 5.

Mike Quinsey közvetítése

A dolgok most elérkeztek a döntő stádiumba, és ezt olyan tempóban teszik, hogy nyitva kell tartanotok sze[lle]meteket és készen kell állnotok a történések áramlatával való együtt haladásra. Ezekben az időkben a végső magjukig remegnek meg a régi meggyőződések, hogy elindulhassatok az Új Kor felé. Bár a régi meggyőződések egy bizonyos fokig tartalmaztak ugyan igazságot, így képesek voltatok rálépni lábatokkal a felismerés ösvényére, de a most bekövetkező nagy volumenű változásokhoz már nem alkalmazhatóak tovább.

Gyorsan közeledik az időpont, amikor lehetőségetek lesz egyéni rezgésszinteteket olyan szintre emelni, ahol végérvényesen csak az igazság létezhet. Már a teljes megvilágosodás (felvilágosodás) ösvényét járjátok, és sok segítséget kaptok, hogy biztos legyen, megkaptok minden segítséget a felemelkedésetek beteljesítéséhez.

Oly sok minden történik körülöttetek, hogy az összezavarhat benneteket; de ha követitek megérzéseteket és mögé pillantotok, akkor megkapjátok a válaszokat. Legyetek mindig kritikusak és éleslátók és tartsátok észben, hogy a SZERETET és a FÉNY üzenetei mindig egy különleges érzést idéznek elő és soha sem alacsonyabb rezgéseket, amik a negativitáshoz köthetőek. Az időszak, amibe most beléptek, a relatív korábbi időkhöz képest tapasztaltakhoz már egy magasabb rezgéssel rendelkezik. Az idő tovább gyorsul, és ez egyszerű bizonyítéka annak, hogy már a magasabb rezgés-szinten tartózkodtok. Minél erőteljesebben fokuszáltok a FÉNYRE és összeszedettségetekre, annál erősebben álltok készen a saját rezgésszintetek megemelésére, aminek ki kellene emelni benneteket a dualitásból.

Ne hagyjátok magatokat összezavarni az általános tumultus miatt, ami elkerülhetetlen és a most lejátszódó nagyobb volumenű változásokból fakad. Az alacsonyabb rezgésű energiák, amiknek nincs helyük többé az Új Korban, tovább már nem tarthatók fenn. Elveszítik képességüket, hogy ’vállvetve’ haladjanak a most felépülő magasabb rezgéshullámokkal és a harmadik dimenzióban maradnak. A felemelkedés minden most történő változás tetőpontja lesz, és ez végső soron lesz minden dolog kimenetele mindazok számára, akik a magasabb dimenziókba emelték egyéni rezgésüket. Lehetőséget kaptok, hogy örökre áttörjétek és elhagyjátok az újjászületés körforgását; ez egy egyedülálló idő, ami együtt jár az eddigi ciklus lezárásával.

A múltban játszottátok szerepeteket és ezzel hoztátok létre és tartottátok fenn az elszigeteltséget, de ez a korszak elért a végéhez és szembenéz a lezárással. Mindig Egyek voltatok, még akkor is, amikor gyakorta olyan szerepeket játszottatok, ami az ellenzék oldalára helyezett át benneteket. De ez azért történt, hogy a közben nyert tapasztalatok felgyorsítsák fejlődéseteket; és az eredmény az, hogy a FÉNY intenzitásával még gyorsabban haladtok előre. Akik már haladó szinten vannak, másoknak segítenek, hogy azok lábnyomukat követhessék – és ez ugyanolyan módon történik, mint ahogyan ti is jelenleg segítséget kaptok. Naprendszeretekben ti vagytok az utolsók, akik arra várnak, hogy elérhessék a felemelkedést és továbbra is nagy segítséget kaptok egészen addig, amíg minden léleknek sikerül azt megvalósítania.

A sötét erők pánikolnak és minden eszközzel azon vannak, hogy megakadályozzák uralkodásuk elkerülhetetlen végét. Ezzel nem mennek semmire, ezért nincs ok az aggodalomra, ehelyett arra kérünk benneteket, koncentráljatok inkább arra, hogy segítetek a FÉNYNEK az áttörésben. Minél nagyobb az igyekezetetek célotok elérésében, annál gyorsabban következnek be a történések. Mindez elvezet ahhoz, hogy megtörténjen az első Obama elnök általi hivatalos bejelentés, ami megerősíti világűrbeli barátaitok létezését és a velük való kapcsolatot. Ez nyílt vitákat indít el és a létezésük tudatosodásához vezet, valamint egy protokollban való megállapodáshoz, ami lehetővé teszi a nyílt kapcsolatfelvételt.  Onnantól kezdve az egész téma nyílt porondra kerül, és nem lehet már többé eltitkolni.

Ezért arra kérünk benneteket: Tartózkodjatok mindenkor a FÉNYBEN és ne hagyjátok eltántorítani magatokat bármitől, ami nem sorolható a FÉNY sorai közé. Nagyon hosszú időn keresztül visszatartották tőletek az igazságot létezésünkkel kapcsolatban; de nemsokára ismert lesz előttetek. Ez felgyorsítja fejlődéseteket, a sötét erők zavaró beavatkozását mellőzve ez a fejlődés eléri a magasabb szinteket, ami előtte korábban ebben a ciklusban tapasztalható volt. Egy ciklus végén ’szortírozásra’ kerül sor és minden lélek megkapja azt a lehetőséget, hogy létsíkjának a lehető legmagasabb szintjére lépjen tovább. Mivel valójában nem létezik olyasmi, mint az ’idő’, minden a ’mostban’ létezik; ezért nem áll fenn a szükségszerűség, hogy más lelkek fejlődése miatt aggódni kelljen. Minden lélek végtelen mennyiségű ’idővel’ rendelkezik, hogy beteljesítse hazavezető útját. És minden tökéletes harmóniában van minden mással – egybecseng az embereknek szánt Isteni tervvel.

Biztosítunk benneteket, hogy sok lélek kíséri utatokat, így soha nem vagytok egyedül. Segítőitek és útmutatóitok, akik minden lehetségest megadnak, hogy célotok elérését sikerüljön megvalósítanotok. Rájöttök, hogy egyre több fejlett lélek van, akik kiterjesztik segítő karjukat, hogy másoknak segítsenek a ’lábnyomukba’ lépni.  De nem erőszakolják magukat rátok, hanem mindig megvárják segélykérő hívásotokat. Közben szükséges szem előtt tartani, hogy nem mindig azt kapjátok, amit kértetek, mert ezek a lelkek ismerik életterveteket és azzal összhangban a lehető legmegfelelőbb módon cselekednek. Körültekintően a helyes irányba kormányoznak benneteket és együtt ünnepelnek veletek, amikor beteljesítitek életterveteket.

Tekintsetek előre annak tudatában, hogy valójában kevés idő maradt élettervetek teljessé tételéhez; de sok lélek a tőle telhető legjobban teljesít, hogy garantálhassák, hogy ti sikerrel jártok. Mindenkor veletek vannak, osztoznak reményeitekben és céljaitokban, hisz segédkeznek utazásotokban, a FÉNYBE való visszatérésben. Szabad akaratotokat a legnagyobb tisztelettel kezeljük, fontos és nagy körültekintést igényel, ha azokhoz tartoztok, akiknek sorsában az szerepel, hogy ennek a ciklusnak a végén felemelkednek.

Köszönet, SaLuSa !

Mike Quinsey

Csatornázta: Mike Quinsey

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm  

Mike Quinsey személyes üzenete – 2013.04.05.

mikequinseyÜdv Barátaim!

Elhalmoztatok a kedves hozzászólásaitokkal és a jókívánságaitokkal az agyinfarktusom óta. Szerencsére csak egy enyhe szívinfarktust szenvedtem, valójában észre sem vettem, hogy mikor történt, de az egyik szememet megvakította. Azonban sértetlenül átvészeltem és azt mondják, visszatér a látásom. Részlegesen elvesztettem az emlékezetemet, hogy hogyan használjam a számítógépet, de a használat és a gyakorlat következtében vissza fog térni a tudás. Máskülönben az emlékezetem még mindig nagyon jó és remélem visszatérhetek a megfelelő időben. Folytatom a rádióprogramomat és meglátjuk majd hogy megy, de nem számítok nehézségekre.
Magától értetődően egy kicsit könnyedebb életmódhoz kell igazodnom, mert nem vezethetek tovább autót, ezért módosítanom kell a mindennapokon. De még mindig képes vagyok kiállni a Fény mellett és remélem képes leszek a szokásos módon folytatni a munkát. Majd meglátjuk, hogy fog menni.
Köszönöm mindannyiótoknak a jókívánságaitokat, hogy visszatérjen az egészségem és hogy visszatérhessek a normális életemhez.

Szeretettel és Fénnyel: Mike Quinsey

Forrás: http://treeofthegoldenlight.com/First_Contact/new_welcome_home_page_of_et_f.htm

Kedves Olvasók!

Sajnos rossz hírek érkeztek Mike Quinseytől, SaLuSa csatornázójától, egy darabig sajnos le kell mondanunk az általa közvetített üzenetekről.

Sok erőt, egészséget és kitartást kívánunk Neked kedves Mike, gyógyulj meg! S.

mikequinseyÜdv Barátaim!

Az állapotomra való tekintettel úgy döntöttem, hogy leállítom az üzenetek küldését, amíg biztos nem vagyok benne, hogy felgyógyultam a betegségemből. Agyinfarktust kaptam, mely károsította az emlékezetemet és ezért a leírás (az üzenetek begépelése) is csak lassan és nehézkesen megy. Ha teljes mértékben felépülök, remélem, újra neki foghatok az üzeneteknek; de addig is a rádióprogramomat legalább folytatni fogom, hacsak nem érzékelem ott is a nehézségeket. Remélem, hogy idővel újra visszatérhetek a normális énemhez. Csak az idő mutatja meg, milyen lépéseket lehet megtenni. Köszönöm a támogatásotokat és hogy kiálltok mellettem; ezt nagyra értékelem. Remélem, hogy képes leszek visszatérni és részemet hozzáadni a FÉNY végérvényes visszatéréséhez és mindenek felett álló győzelméhez.

SZERETETTEL és FÉNNYEL

Mike Quinsey

Forrás: Mike Quinsey “személyes megjegyzés”

SaLuSa / 2013-03-29

salusa-imagem-mais-real-deleSaLuSa / 2013. március 29.

Mike Quinsey közvetítése

Legyetek a cselekvő FÉNY jó példája  

Úgy látjuk, a Fénymunkások időközben biztos kézzel végzik munkájukat, hogy az embereket az Új Korba vezessék. Az ő értelmezésük által szükségesnek megítélt dolgok segítenek a felébredés folyamatában, mely egyre halad tovább – függetlenül a kialakult világhelyzettől. Fontos, hogy a káosz és rombolás ne vonjon el energiát a FÉNNYEL és SZERETTEL kapcsolatos munkát végző emberektől. A sötétség valamikor kijátssza az utolsó kártyáját is és már érzékelhetően veszít hatalmából, hogy még több félelmet keltsen. Ami utóbbit illeti, tudnotok kell, hogy bizonyos fenyegetések ellenére a háború már nem lesz megengedett. A FÉNY Galaktikus Föderációja ismeri az úgynevezett „nagyhatalmak” szándékait és minden globális háború kirobbantására irányuló próbálkozást megakadályozunk.  A FÉNY erős hatással volt számos háborús gépezetben érintett lélekre, akik időközben már megemelték tudatszintjüket. Várható, hogy kétséget tolmácsoló beszámolókat fogtok hallani a katonai aktivitással és az ártatlan civilek szükségtelen támadásának okaival kapcsolatban. Eljön az a nap is, amikor nem lesz helye életetekben a háborúnak és mindennek, ami azt támogatja.

Arra kérünk mindenkit, aki a FÉNYHEZ sorolja magát, hogy továbbra is minden pozitív dologra összpontosítson, mert a SZERETETBEN van a legtöbb lehetőséget kínáló és leghatalmasabb ’fegyver’, amit képesek vagytok kifejezni. Mindannyian növelitek a rezgésszintet (frekvenciákat), mely a garanciátok arra, hogy testet ölthessen az Új Kor, aminek beteljesedését senki nem tartóztathatja fel. Minden külső látszat ellenére valóban van már befolyása a rezgésszintnek és az élet nem térhet vissza a régi paradigmába. A SZERETET hatja át az intézményeket, a kormányzati csoportokat és a magánszektort és ami a múltban még elfogadható volt, az most megkérdőjeleződik, vajon valóban mindenki érdekét szolgálja-e? A régi ösvényt követő emberek rájönnek, hogy ez a kívánságuk lehetetlen, ez pedig a pénzügyi szektorban rajzolódik ki a legtisztábban. A megvesztegetések mértéke messze meghaladják az eddig nyilvánosságot kapott ügyek számát és végül Fény derül az igazságra, ami sok ’régi utat’ követő bizalmát sokkolni fogja és megrendíti. Egy új rendszer kerül bevezetésre, mely nyíltan működik és átláthatóként lehet tekinteni rá.

Szövetségeseink egyre bátrabbak ténykedéseik során és megerősödtek, ami annak köszönhető, hogy az átváltozás elősegítéséhez támogatást kapnak. Tényszerűen egyik lábatok itt, a másik a másik világban van, és minél hamarabb visszahúzódtok a 3. dimenzió világából, annál gyorsabban juttok el a magasabb dimenziókba. A régi karma még egyszer megmutatkozik, hogy megtisztulhasson, de ez olyan egyszerű lesz, mit a viselkedésetek megváltoztatása és ez magában foglalja a róla alkotott gondolataitokat. A feltétele ennek, hogy abba kell hagynotok az ítélkezést és bizonyosaknak kell lennetek, hogy cselekedeteitek és gondolkodásmódotok nem jelent fenyegetést vagy szerencsétlenséget mások életében. Érdemes átgondolni és emlékezni a (bibliai) felszólításra és „a másik orcát is odatartani”, mert tudjuk, hogy számotokra, mint érzelmekben gazdag, érző lényeknek, nem egyszerű az ilyen provokációkra reagálni. A haragra és a hasonló reakciókra „az emberi természet velejárójára” tekintenek, de ha akadálytalanul utat engedtek ezeknek a reakcióknak, akkor kárt okozhatnak a fizikai testeteknek és megbetegíthetnek. Ezzel semmi esetre sem azt mondjuk, hogy ne védjétek meg magatokat, de lehet lesz olyan pillanat, amikor jobb, ha eltávolodtok a zűrzavartól.

Valójában, ha minél több FÉNYT hordoztok magatokban, annál erősebben érzitek, hogy életetek kevésbé stresszes. Saját magasabb rezgésszintetek nyugalmat és egyfajta „lazaságot” teremt körülöttetek és kevésbé valószínű, hogy fizikai vagy verbális támadásokkal kelljen megküzdenetek. Semmi nem árthat nektek, hacsak azt nem ti magatok idéztétek meg. És ez megint elvezet minket a karmikus tapasztalatokhoz, amik akkor lépnek fel, ha van értelmük és ha a legjobb feltételek kínálkoznak hozzá. Gondoljátok át, ha ez barátok között és a családban történik, akkor valamilyen szinten mindenki részese a dolognak és tanulhat belőle. Nem fáradunk bele az ismétlésbe, hogy a karma soha nem ’bűntetés’, hanem egy eszköz, egy adódó életlecke, mely a szellemi-spirituális fejlődéseteket támogatja. De nem kell szükségszerűen mindent megtapasztalnotok, hogy egy bizonyos értéket vonhassatok ki belőle, legyetek a cselekvő FÉNY jó példája, akkor látni fogják a többiek, mennyire támogat benneteket a karma. Azok közöttetek, akik a húsvétot ünneplik, azoknak ez egy emlékeztető egy nagy tanítómesterre, aki a Földre érkezett, hogy megmutassa, mi az, ami elérhető, ha eléritek azt a szintet, ahol a feltétel nélküli SZERETETET képesek vagytok kifejezésre juttatni.

’Minden ami Létezik’ az SZERETET, és ha tudatában lesztek a sok életen keresztül való ’utazásaitoknak’ , meg fogjátok érteni, hogy ez az egyetlen út, amit érdemes követnetek a fejlődésetek érdekében. Sok hátralépés is történt a fejlődésetek során, hogy újra rátaláljatok utatokra és haladhassatok előre tovább; de így szintén megtanultátok, hogyan tudtok minden helyzetben úgy cselekedni, hogy szem elől veszítenétek az utatokat. Jelenleg a továbbra is a Földre érkező egyre emelkedő energiák könnyítik meg utatokat, míg meg nem tapasztaljátok a magasabb rezgés-szintekre való Felemelkedést. Ha elfoglaljátok helyeteket az 5. dimenzióban, akkor addigra valóban olyan szinten megvilágosodtatok, hogy FÉNYLÉNYEKKÉ váltok. De még akkor sem ér véget a Felemelkedésetek, mert ez a folyamat addig folytatódik, míg vissza nem értek a FORRÁSHOZ. De ez egy hosszú utazás, hiszen még csak most tértek először vissza teljesen a FÉNYBE. A következő közvetlen feladatok az lesz, hogy megtartsátok a FÉNYRE való összpontosítást, és hogy megvalósítsátok a dualitás elhagyásának szándékát.    

Ha a FÉNY útját járjátok lehet, hogy olykor terhes feladat lehet számotokra, mert megkívánhatja, hogy megváltoztassátok életstílusotokat, ill. a barátaitok „megválogatásával” is együtt járhat. Tudjuk, hogy kemény dolog a tudást önmagatokban tartani, míg mások fogékonyakká nem válnak rá; de legyetek annak is tudatában, hogy néha olyan helyzet teremtődnek, ahol mások a ti tudásotokból profitálhatnak.  Ha ti már ráleltetek az igazságra, legszívesebben a ’tetőről kiabálnátok ki a világnak’; de őrizkedjetek az ilyetén akcióktól, mert az erre még nem kész embereket ellenetek hangolhatja. Nincs szükség a sietségre, mert az élet végtelen és minden a megfelelő időben történik! Másrészt viszont ne tántorítsanak el a szándékotoktól, hogy megosszátok a ti összefüggésekről alkotott gondolataitokat azokkal, akik erre készen állnak [egy hullámhossz elve –ford. megj.]. Lehetnek olyan pillanatok, amikor dühös reakciókba futtok bele, de ezek pattanjanak le egyszerűen rólatok és kívánjatok az ilyen embereknek szeretetet és megvilágosodást. Egyszer minden lélek rátalál az igaz útjára, és a mostani tapasztalataik segíthetik őket a jövőjükben.

SaLuSa vagyok a Szíriuszról és oly sok mindent látok a látóhatárban, ami felvillanyoz benneteket! Meglehetősen gyorsan jön és sokakat meglepően fog érinteni. Egy lényegi változás bejelentését érinti, amit gyors tempóban követ a többi. Csodáljuk a jó „szimatototokat” a feladatok terén, ahogyan csodáljuk az odaadásotokat, hogy az általatok választott FÉNY ösvényét követitek. Egyek vagyunk, és bizonyosan közülünk valók vagytok. Ha szereteteteket külditek nekünk, az tízszer tér vissza hozzátok, – és ezért nagyon hálásak vagyunk!

Köszönet, SaLuSa!

Mike Quinsey

Csatornázta: Mike Quinsey

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: SaLuSa