Tag Archive: Marilyn Raffaele


részlet

A világon hittől függetlenül minden ember ünnepelheti a karácsonyt, ha megérti annak valódi jelentését. Karácsony nem csupán egy magas fejlettségi szintű gyermek 2000 évvel ezelőtti leszületése, hanem Krisztus minden egyénben való megszületését jelképezi. Korábbi karácsonyi üzenetekben beszéltünk erről, de megismételjük azok számára, akik még nem tudatosították a karácsony valódi jelentését.

A szó Krisztus, nem [kizárólag] a mesterre, Jézusra vonatkozik – azon kívül, hogy megszerezte ezt a titulust – és nincs köze a valláshoz, amit kereszténységnek neveznek. Krisztus nem ember, név vagy vallás, hanem fényt vagy teljes megvilágosodást jelent. A krisztusi lét minden lélek születési joga és mindenki Isten/Forrás tökéletes kifejeződése, függetlenül attól, mennyire öntudatlan. Csak egy valóság létezik, és ti vagytok az.

Minden, amit az emberi külvilágban láttok, ízleltek, érintetek és érzitek illatát, a spirituális valóság gondolatok által formált interpretációja – a semmiből nem lehet semmit teremteni. A karácsonyi történet és minden, ami övezi, sokkal mélyebb valóságot jelenít meg, ami minden egyes lélekre kihat.

A karácsonyi történet jelképezi minden egyes lélek Krisztusi-tudattá való fejlődését. A teremtés lezárult, ti már teljesek vagytok, azonban a tér és idő által irányított fizikai testben tartózkodtok. A Földön való létezés magával hozza a tudatlanság fátylát, ami miatt a többség nem tudja, kicsoda és micsoda a fejlődés folyamatában.

Mária és József az isteni női és férfi energiák tökéletes egyensúlyát testesítik meg, ami szükséges, hogy egy újabb és magasabb rezgésű tudatállapot alakulhasson ki.

Amikor a tudat gyermeki állapota növekedésnek indul, harmadik dimenziós koncepciók és meggyőződések jönnek létre, amiket vizsgálni és tisztázni szükséges. Ez az érési idő egy élten keresztül is eltarthat, és oda vezet, hogy az ember gyakran belefárad és elveszettnek érzi magát, mivel az általa ismert alap széttöredezik és látszólagos ürességet hagy maga után. Ennek a jelképe az istálló.

Krisztus nem tud és soha nem is születik meg egy olyan tudatba, ami telítve van a harmadik dimenziós koncepciókkal és meggyőződésekkel, ami nem mentes minden hamistól és igaztalantól – utóbbi viszont szükséges a Krisztus-tudat megszületéséhez.

Azok, akiknek van szemük, hogy lássanak, és akiknek van fülük, hogy halljanak, könnyen felismerik ezt, és ez a tudatállapot vonzani fogja őket (bölcsek) és nem gondolnak kellemetlenségekre, ami ezzel járhat, ha a jelenlétében tartózkodnak.

Ezzel egy időben, akik saját hatalmuk és fontosságuk rabságában, a dualitás és az egységtelenség energiájában élnek, fenyegetésként élik meg az erőt vagy a szeretetet [ami a Krisztus-tudatból árad]. A hatalmat csak úgy értelmezik, mint hatalmat valami vagy valaki felett, nem a Forrással való egység erejét, ami születési joga mindenkinek. Így próbálják meg Heródes katonái elpusztítani az újszülött gyermeket.

A Krisztus-tudatot mindig, újra és újra üldözik azok, akik úgy érzik létezésüket (egojukat) mások hatalma fenyegeti. Az újszülött Krisztus-tudatot csendben, elrejtve és belülről kell táplálni, amíg meg nem erősödik, hogy ellent tudjon állni a külvilág pengéinek és nyilainak.

A karácsonyi történet a ti történetetek kedvesek, és minden más emberé függetlenül attól, hol tart fejlődése utazásában, mert mindenki az Isteni tudat kifejeződése és ebből fakadóan már magában hordozza az élő Krisztus teljességét.

Senki nem éri el ezt a tudatállapotot kívülről, valamilyen „igazi” tanártól vagy tanítástól, mert ilyesmi nincs. Sokkal inkább arról szól a fejlődésbeli utazás, hogy felszabadítsátok a „pompátokat”, ami legbelül van.

Teles és valódi saját karácsonyt kívánunk nektek.

Mi vagyunk az Arkturuszi csoport

 

Forrás, csatornázó: Marilyn Raffaele

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

részlet – 

Valójában mindörökké az Isteni tudat/Forrás/Isten kifejeződési formái vagytok. Okozna-e vagy mondjuk okozhatna-e Isten valaha önmagának fájdalmat vagy károsítani-e önmagát? Miközben megtanuljátok felismerni a dolgok valódi természetét, rá fogtok jönni, hogy nincs szükség a megbocsátásra, mert a megbocsátás gondolata azt tükrözi, hogy valami az EGYSÉGEN kívül van.

Az árulás fájdalma (a legtöbb megbocsátásra váró probléma alapja) még sokáig ott ’lóg a levegőben’ és az intenzív érzések tárolódnak a sejtes emlékezetben, hogy a legkisebb provokációra aktiválódjanak.

Ne próbáljatok ellenállni, mert az ellenállás az érzelemnek erőt és valóságot ad, próbáljatok kilépni ebből. Legyetek türelmesek és szeressétek önmagatokat, ha fájdalmat éreztek. Ismerjétek el, hogy ezek a fájdalmas érzelmek az energiátok részévé váltak, de nem létezik olyan törvény, ami kötelezne benneteket a megtartásukra vagy a támogatásukra. Beszéljetek fizikai testetek sejtjeivel, képzeljétek el őket, töltsétek meg őket fénnyel és mondjátok el nekik, hogy minden rendben van és a régi energiák elengedésétől nem kell félni.

Legyetek tudatában, hogy rendben van, ha kényeztetitek magatokat, semmi spirituálisellenes nincs abban, ha olyan dolgokat tesztek, amiket szerettek és élvezitek az életet. Azok a tanítások, amik szétválasztják a spiritualitást az embertől hamisak, ezek fejletlen emberi fejekből pattantak ki és nem isteni eredetűek. Nem létezik semmi az EGYEN kívül, csak az emberi elme hamis hitrendszere, ami néhány dolgot spirituálisnak vél, de más dolgokat nem. Mindenek lénye isteni, ez a mindenség, ami létezik.

A két ember közötti fájdalmas és megoldatlan problémák (gyakran dominancia/áldozat típusúak) megragadnak a sejtemlékezetben és minden életben újra előhívásra kerülnek az érintett emberek közötti különböző szerepek formájában. Ez a fajta emberek közötti kapcsolat energia-szálak létrejöttéhez vezet. Intenzív pozitív vagy negatív energetikai-szálak alakulnak ki közös élmények kapcsán és egyfajta energiamező, amíg az egyik fél meg nem haladja azt az energiát, ami a szálakat pozícióban tartja (így a szálak nem maradhatnak kötött pozíciójukban). Az energia-szálak feloldása nem távolítja el az embert saját életéből, hanem felszámolja az őt kísérő intenzív és gyakran egészségtelen kötöttséget.

Az energia-szálak létrejönnek szexuális partnerek között, gyermek és szülő között, vagy bárkivel, akivel intenzív tapasztalatok kerülnek megosztásra. Az energia-szálak az érintetteket egy velük együtt rezgő energiához köti, amit szükséges feloldani egy energiagyógyász segítségével vagy önállóan határozott szándékkal.

„A felsőbb énem és szellemi vezetőim jelenlétében úgy határozok, hogy (én …) tudatosan eltávolítok minden [fejlődésemet gátló] kötöttséget jelentő energetikai szálat.”

Vizualizáljatok fényt, amint feloldja az általában a napfonat csakrában  lehorgonyzott szálakat és töltsétek meg a teret finom aranyszínű fénnyel. A szándék a lényeg, nem bizonyos szavak használata.

Önmagatok tudatos érzékelése a szabadságba vezető út kedvesek és így megszabadultok a fájdalomtól és a szenvedéstől egy olyan világban, ami energiából áll és nem létezik az Isteni Elmében. Amint képesek lesztek a valóság felismerésére és arra, amik vagytok, a külvilágnak már nem lesz hatalma felettetek, mert felismeritek annak, ami.

A megbocsátás útjain/módján keresztül fejlődtök tovább felfelé az egység megvalósításáig. A fejlődés egy folyamat. Először megérkezik az igazság intellektuális tudata, amit követ egy időszak (néha évek), amit olvasással, tréningekkel és belső szemlélődéssel töltötök. Ha készen álltok, akkor a lélek befogadja az igazságot és az elért tudatszintté alakul át.

Ha egy ember egy korábbi életben már elérte az igazság egy tudatosodási szintjét, akkor a mentális tudat egyszerűen „emlékezni” fog, amit egy gyors és egyszerű integráció követ. Ezért nem tanácsos saját utazásotokat mások utazásával összehasonlítani, mivel mindenki más életekkel és tapasztalatokkal rendelkezik. Bízzatok benne, hogy felsőbb énetek helyesen pozícionált benneteket és ott vagytok ahol lennetek kell és azt tanuljátok, amit kell.

Az igaz megbocsátás egy olyan elért tudatállapot, ami felismeri, hogy nincs mit megbocsátani. Közben fontos emlékezni arra, hogy nem mindenki áll készen ennek a mély megbocsátásnak a megértésére, és így mindig adódhatnak alkalmak, amikor szükséges és illő kimondani és tettekkel kifejezni a megbocsátást. Az egység tudatos megvalósításából fakadó szavak és tettek magasabb rezgésszinttel rendelkeznek, mintha azok pusztán harmadik dimenziós begyakorlott formát tükröznék.

Azok az emberek, akik teljes mértékben a harmadik dimenziós tudatban élnek, inkább ki vannak szolgáltatva baleseteknek és történéseknek, mert a dualitás (ellentétek) és az elszigeteltség energiáinak kifejezői és teremtői. Azonban, ha hasonló tapasztalatok (sokan úgy tűnik, kikényszerítik a megbocsátást) bukkannak fel olyanok életében, akik ráébrednek az igazságra, azok nem a spirituális kudarc jelei, ahogyan azt sokan vélik, hanem születés előtt eltervezett, spirituális növekedés szükségszerűségei [ford. megj. – egyfajta öntesztelésként is felfoghatjuk]. Ez nem jelenti azt, hogy benn kell ragadnotok áldozati vagy károsító helyzetekben, ahol várni kell, míg a másik megváltozik. Ez azt jelenti, hogy szükséges emberi lépéseket kell eszközölni, miközben emlékezetben tartjátok az érintettek isteni természetét. Ne engedjétek, hogy mások érzelmileg vagy fizikailag kisemmizzenek vagy, hogy uralkodjanak felettetek, mert ez az Én ÉN-kénti elismerése [negatív értelemben vett önzés].

Ne essetek vissza régi, megszokott és komfortos hit-rendszerekbe, ha már ráébredtetek ezeknek a dolgoknak egy magasabb értelmezésszintű látásmódjára. Nagyon hívogató a tömeg, a szakértők, vallási vezetők, politikusok, családok és barátok energiáival azonosulni, azért hogy elfogadjanak és szeressenek. Ha [spirituális szintű] vezetésben részesültök, akkor már ne süllyedjetek le a tudat alacsonyabb állapotaiba.

Ha egy olyan tudatállapotba tértek vissza, amit már meghaladtatok, akkor ez fizikai, érzelmi, mentális és spirituális disszonanciához vezet.

Bízzatok benne, hogy felsőbb énetek tudja, hol kell lennetek, mit kell tanulnotok és hogyan, miként kell megérkeznetek oda.

Mi vagyunk az Arkturuszi Csoport

 

Csatornázta, Forrás: Marilyn Raffaele

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Kedves Olvasók!

Az Arkturusziak által szóbahozott igazságra való hangolódás szerintem nagyon fontos téma és személy szerint engem elsődleges spirituális buborékként véd/tart életben ebben a világban és segítségével az ember valóban képessé válik belső igazságát megőrizve a dolgok mögé látni és felfogni a saját és mások pozícióját a térben és időben. De ami szerintem sajátja és kihívása ennek a világnak az az állandó ellenszél jelenléte, amiben folyamatosan helyt kell állni. Ti mit gondoltok erről?

Jó olvasást és szeretetfényes üdv, Scarlett

Az igazságra való hangolódás a valóság minőségében fejeződik ki

-részlet-

Szeretnénk a ráhangolódásról beszélni. Az az energia, amire ráhangolódtok, formaként jelenik meg. A ráhangolódás azt jelenti, hogy átmenetileg vagy tartósan eggyé válsz egy emberrel, egy ötlettel, egy hitrendszerrel stb. Közületek talán sokaknak ismerős, hogy mostanában több baleset ér benneteket, több irritáló dologgal konfrontálódtok. Ez azért van, mert a bolygószintű és személyes energiák nagyon intenzívvé váltak, ami rögtön azt a manifesztációt tükrözi, amire ráhangolódtatok.

Mostantól fontos, hogy a legfelsőbb igazságra hangolódjatok. Ha megmaradtok a harmadik dimenziós koncepcióknál és meggyőződéseknél – legyenek azok bármennyire is irrelevánsak – azokat fogjátok manifesztálni [a világban megjeleníteni], mert nincs kimondatlanul hagyott tudat [automatikusan működik az átvitel]. Szintúgy létezik az igazságra (harmóniára, teljességre, szeretet stb.) való hangolódás és az ezeket reflektáló kifejeződési formák.

A szokványos tapasztalatokat próbáljátok emlékként kezelni [elemezzétek] – „Milyen hittel azonosulok, hogy ez manifesztálódott? A hőn szeretett dualitás és elszigeteltség pillanatnyi és kedvelt koncepcióira vagyok hangolódva vagy az igazsággal vagyok összhangban?” Az igazságról való elmélkedés, annak tanulmányozása és megvitatása minden komoly hallgató számára lezárult, miközben továbbra is a régi hitből él.

Milyen embereket, helyeket, ideákat, meggyőződéseket stb. választok, amikre ráhangolódok? Minden energia. Mindannyian átéltétek már olyan találkozást, ami után kimerültetek és kiüresedtetek. Ez akkor következik be, ha valaki irányában együttérzés helyett sajnálatot éreztek, ami azt jelenti, ráhangolódtok a negatív energiáira és ez energiát von el.

Soha ne kételkedjetek, hogy van egy olyan elem, ami táplálja a háború, az erőszak és a kegyetlenség negatív energiáit [ezeket mi magunk tápláljuk – ford. megj.]. Ha ezt megértitek, akkor nem fog berántani benneteket a sűrű és régóta rejtett energia, ami most a világtudat felszínére emelkedik, hogy az SEMMI-ként felismerhetővé váljon, ami valójában, és amit mindenkorra tisztázni kell.

Hatalmasok vagytok, mert az isteni szubsztanciából valók vagytok. Ha ezzel a ténnyel összhangolódtok, akkor elkezditek életetek minden területén ezt manifesztálni. Ez nem jelenti azt, hogy minden hirtelen rózsás lesz és nem lesz több gond. Hanem meglehet, hogy a teljesség tudatos megvalósítása olyan formán ölt testet, amitől már rég tartotok, de amit sürgősen tisztáznotok is kell.

Engedjétek el a folyamatos igazság utáni kutatásotokat, mert amikor ezt teszitek, akkor éltre keltitek azt a meggyőződést, hogy elkülönültetek az igazságtól és így mindig keresni fogjátok. Spirituálisan tovább fejlődtetek, anélkül, hogy elhittétek volna, egy guru, egy spirituális tanár több nálatok. Gyakran csak néhány lépéssel járnak előttetek az úton. Bízzatok megérzésetekben, mert nem minden tanár megvilágosodott.

Mindenki az isteni tudat bőségét testesíti meg, mert nem létezik más. Csak a dualitás és az elszigeteltség az, ami a tudatba bekerül, ami leképezi a tapasztalatokat a létezésben és ez nem az a belső valóság, ami mindenki sajátja.  A megvilágosodás nem más, mint egy utazás a sok élet tapasztalatain keresztül, ami végül abba a felismerésbe torkollik, hogy amit kerestem, az én vagyok.

 „Vagyok aki vagyok.“ Legyen ez a szent és hatalmas igazság a mantrátok minden helyzetben. Segíteni fog nektek arra emlékezni, hogy minden, amit életről életre kerestetek, teljességében jelen volt lényetekben. Amit kerestem, az már vagyok, EGY mindenkor létező, mindentudó és mindenható valóság.

A szent tudás elköteleződéssel és felelősséggel jár és soha nem szabad önző célokra felhasználni, mint azt a múltban és még a jelenben is teszik.  Nagy terhet vesz magára, aki meggyalázza az igazságot. De értsétek meg a „sötét mesterkedés” teremtése illuzórikus és nem szabad tartani tőle, mert nem az igazságra hangolódott, nem a feltétel nélküli szeretetre és nem az egységre.

Az isteni tudat minden spirituális ihlete ott van minden lélekben – bőség, öröm, béke, teljesség, harmónia, egység és így tovább. Ennek megvalósítása (nem csupán egyszerű intellektuális tudása) az elmén keresztül válik érthetővé az egyén számára és ezt egyéni úton ültetheti át a formán keresztül. A bőség tudatos megvalósítása, mint a forrás állandóan jelen lévő minősége egy az egyén számára szükséges formában testesül meg, amire vonatkoztatható. A világban az isteni minőség állandó jelenléte a folyamatosan fejlődő forma átalakulásaként manifesztálódik.

Az élet mozgásban tart és lényeteket igazságában tiszteli, mert készen álltok és nem vagytok tanulók többé. Olyan idő jön el, amikor a benneteket jól szolgáló, kereséseteket segítő eszközöket egyszerűen el kell engednetek. Egy olyan helyzetben, amikor a tanuló elutasítja a ballagást és örök tanulói státuszban akar maradni annak ellenére, hogy már nincs mit elsajátítani, mindenki kétségbe vonná az illető belátó képességét. Ez érvényes a spirituális iskolára is. Egy bizonyos ponton minden embernek a külső/intellektuális utakból a belsőre vezető útra kell „elballagnia”, ahol az újdonság várja.

Az igazságra való hangolódás a valóság minőségeire való hangolódásban ölt testet. A másra való hangolódás, ami nem az igazság, az csak illúzióként képes testet ölteni és megjelenni.

Mi vagyunk az Arkturuszi csoport.

 

Csatornázta/Forrás: Marilyn Raffaele

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

„Túl sokan ülnek még és várják, hogy mások hozzák el számukra a békét

részlet

A béke a tufederleicht__dat egy fejlettebb állapota és ennél fogva soha nem indulhat ki harmadik dimenziós gondolkodásból, tervekből, összeesküvésekből vagy intrikákból. A valódi béke csak akkor jöhet létre, ha jelen van a béke tudatának szubsztanciája, ami kifelé manifesztálódik.

Fénymunkásként a béke a ti feladatotok. Ti felébredtetek és így minden hétköznapi helyzetben magatokban hordozzátok a fény egységét, ami az egyetlen erő, jelenlét és valóság forrásának tudata, ami minden ember sajátja (belső egység). Túl sokan ülnek még és várják, hogy mások hozzák el számukra a békét. Minden nemes szándék ellenére (és van pár vezető, aki ezt érti) a valódi békét a szükséges szubsztancia – a béke tudata – nélkül nem lehet kívülről manifesztálni.

Sok „vezető” és egyén azt állítja, békét akar, miközben az erőszak tudatállapotából cselekednek, hogy önmagukat, saját önző céljaikat szolgálják anélkül, hogy elgondolkodnának, hány embert sebezhetnek meg vele. Ténykedésüket azzal igazolják, hogy önmaguknak és másoknak bebeszélik, mindez az „emberiség javát” szolgálja. A béke idejének „mímelése” lejár. Minden érintettnek őszintének kell lennie saját magával és a múlt poros koncepcióit el kell hagyni, hogy azok feloldódhassanak a semmiben – ami valódi természetük.

A világban sok békét szolgáló úgynevezett akció nem több mint egyszerű harmadik dimenziós cél, amit magyarázkodó szavak mögé rejtenek, amik a legkisebb ellenállást váltják ki az emberekből. De a világ ébredőben van és gyorsan felfogja, hogy a régi módszerek már működésképtelenek. A béketeremtéssel kapcsolatos hamis információk terjesztése tovább folytatódik, mert vannak olyan emberek, akik profitálhatnak az erőszakból és a háborúból és továbbra is ezt fogják szorgalmazni, egészen addig, amíg a szunyókáló társadalom ezt hagyja.

Az ébredő világnak ez gyorsan túl sok lesz és már nincs egy hullámhosszon az erőszak és a háborús propaganda rezgéseivel. A résztvevők teljességében látják, ami a „csillogás és csodálatosság” mögött van – a fájdalmat, a szenvedést és a halált, minden „újjongó-rendezvény”, zászlólengetés és az ebből profitálók nyomatéka ellenére.

Amikor a világ teljesen harmadik dimenziós volt, a háborúkra és az erőszakra akként tekintettek és annak tartották, amit a többség el is fogadott: egy természetes megoldása az egyet nem értésnek. Nem áll szándékunkban ócsárolni azok áldozatait, akik szeretetből kiindulva tették ezt. A többsége ezeknek az embereknek saját akaratukból a szeretet okán tették ezt másokért és teszik még mindig.

A harcos-energia egy nagyon hatalmas és pozitív energia, amit más életciklusok eseményei révén mindannyian átéltetek és integráltatok. Ne erőszakosnak, hanem erősnek, erőnek és félelemmentesnek tartsátok a harcos-energiát. Akik még igénylik a harcos-energia megtapasztalását és befogadását, azok kapnak lehetőséget rá, hogy a béke, az igazság és a szeretet harcosaiként ezt megtehessék.

Eddig a világ úgy tekintett a békére, mint a háború hiányára, De MOST, MA, EGY ÚJ IDŐ jött el, amikor az emberiség MINDEN irányában egy magasabb tudatszint felé fejlődik. Hogy ez megvalósuljon, a dualitásra és az elválasztottság tudatára alapozó eszközöket, meggyőződéseket és cselekedeteket a tudatállapot egy magasabb szintjéről kell értékelni. Az olyan megoldásokhoz való ragaszkodás, amiket kinőtt az ember, csak azt szolgálják, hogy rögzüljenek ezek a nem működő ötletek és megoldások.

Sokan azt gondolják, hogy a világnak olyannak kell maradnia, mint amilyennek mindig is ismerték és ez egyszerűen nem változhat meg. A fejlődés a valódi én végtelenül zajló folyamata, amit minden ember saját felettes-énje vezet azzal a céllal, hogy az egyén ráébredjen valódi énjének valóságára. A fejlődés akkor történik meg, amikor egy ember a tudatával spirituálisan készen áll a következő lépés megtételére. Egyesek gyorsan felébrednek, mások „ébresztő jelet” igényelnek, de valamikor mindenki felébred az igazságra – mostantól számítva talán sok életciklusban.

A világ az evolúciós változás intenzív energiáinak kellős közepén van és mindenkit áthat ez az érzés. Minden külső világbeli történés ellenére tartózkodjatok középpontotokban. Engedjétek el a szükségességét annak, hogy az éterben lebegő legjelentéktelenebb hír részleteit vagy pletykákat hallgassatok végig és lássatok a valóság mögé, a jó és a rossz hírek mögé is, mert mindkét jelenség illuzórikus.

Mi a valóság? Csak a forrás tulajdonságai képviselik a valóságot és ezeket mindig is az Isteni törvények őrizték. Béke, bőség, öröm, teljesség, egészség, intelligencia, kreativitás stb. ezek csupán az isteni leképződései, ami mindenkiben felismerés nélkül szunnyad. Képviseljétek isteni mivoltotokat Kedvesek, álljatok készen önmagatokra.

Sok olyan fiatal ember van, akik fejlett tudatállapottal rendelkeznek és vannak, akik erre a világra ezekben az időkben így érkeznek meg. Szeretetteljesen válogatták ki őket, hogy támogassák a Föld evolúciós felemelkedését. Fényük a világon mindenhol új módon reflektálja látás- és gondolkodásmódjukat, ne higgyétek, hogy ugyanúgy látják a dolgokat, mint a régi energiákhoz tapadók.

A szülők, tanárok, diákok és családok gyorsan észre fogják venni a fényes kicsiket és tinédzsereket, akik nem a dualitásban és elválasztottságban léteznek vagy a rég megszokott módon cselekednek, így környezetükben mindenkit megbotránkoztatnak, akik azt hiszik csak a saját útjuk az egyetlen helyes út.

Hallgassátok meg őket és ügyeljetek ezekre a fiatal testben élő öreg lelkekre, ne próbáljátok az egyformátumú ketrecekbe bezárni őket, csak mert fiatalok és azt hiszitek, hogy ti tudjátok a legjobban. Igen, szükségük van struktúrákra és vezetésre, de amire a leginkább szükségük van az a szeretet és a tisztelettel teli odafigyelés, mert azért vannak itt, hogy segítsenek az új világ-tudat és a béke társadalmának megszületésében. Bízzatok a megérzéseitekben, mert felismeritek és tudatában lesztek, hogy áldottak vagytok, hogy szülei, tanárai vagy őrzői lehettek valamelyiküknek.

Gyakoroljátok a békét. Simogassátok meg a kutyát, aki rátok néz és egy kis kényeztetést keres nálatok. Mosolyogjatok rá egy emberre az utcán, aki talán nem kapott egész napja során mást, mint eltaszítást és adjatok neki egy kis aprót. Legyetek türelmesek a magányos szomszéddal, aki kétségbeesetten keresi a társaságot. Mindenki felé tisztelettel és elismeréssel forduljatok, aki értetek dolgozik, függetlenül attól mennyire taszítónak tűnnek. Tanuljatok meg a természet minden formája felé gyengédnek lenni.

Ezeknek a látszólag apró tetteknek az energiája békét teremtve áramlik kifelé, mert a béke nem más, mint feltétel nélküli szeretet és ahol ez jelen van, semmi sem segíthet, csak ha mi magunk vagyunk a béke. Ez azonban nem mindig jelenti azt, hogy egy barátságtalan ember felhagy az önzéssel és a barátságtalansággal, sem nem zárja ki a szükségességét egyes emberek számára, hogy egy kis időre elvonuljon másoktól.

Ha ez a harmadik dimenziós hitrendszer butaságán keresztül jelenik meg, akkor a felébredt individuum nem  foglalkozik vele, nem vesz róla tudomást vagy azt mondja: „Isten minden és ez nem játszik szerepet.” Nem von kétségbe, hanem a látáson keresztül ismeri fel azt annak ami, miközben felismeri az alapvető igazságot.

Példa: Egy autóbalesetet láttok, és nem mondjátok azt: “Ó, ez mind csak illúzió,” és elmentek onnan, hanem felismeritek a dualitás (jó/rossz) és az elválasztottság (a két vezető között) energiájának kifejeződését, DE minden tőletek telhetőt megtesztek. Úgy mondják: „Jelen a világban, de nem erről a világról.” Spirituálisan felébredt emberként ez legyen a jelmondatotok a mindennapi életetek során.

Egy spirituálisan fejlett tudatállapot automatikusan fénnyel áraszt el minden helyzetet, függetlenül attól, hogy gyakran látszólag mennyire banális minden egyes probléma tökéletes megoldásának manifesztálása. Ily módon gyengéden, halkan, áldásosan és tudatos gondolatok nélkül ültethetitek a békét a világtudatba.

A béke egy tudatállapot, ami az egységben pihen és gyakran figyelhető meg olyan embereknél, akik látszólag nem mutatnak érdeklődést spirituális témák iránt, mivel ezt a tudatállapotot már előző életeikben elérték. Ezekben az időkben azért vannak itt a Földön, hogy tetteikkel vagy példájukkal előjárjanak, hogy békéjüket teljes egészében a világtudatba oltsák.

Sokakat vonzanak ezek az emberek, mert tudatuk lágy, maguk körül kisugárzó és érezhető energia. Az évszázadok folyamán sok ilyen fejlett lelket istenítettek és tudattalanul olyan spirituális vezetők által irányított nemkívánatos helyekre kerültek, akik nem láttak és még kevésbé értették, hogy ők maguk nem rendelkeznek azokkal a minőségekkel, amit a többi ember célul tűzött ki magának.

Egyre több és több ember ébred fel és sugározza magából a feltétel nélküli szeretet (a béke) energiáját. Ezen az úton lesz képes az egész világ egység-tudata lágyan a béke felé elmozdulni. Ez a ti munkátok.

Mi vagyunk az Arktúruszi Csoport

 

Forrás/Csatornázta: Marilyn Raffaele

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

 

Arkt-tanácsÜdvözlet az Arktúruszi Csoporttól.

…. részlet

Minden az EGYBŐL ered és az EGYBEN van és ez mindig is így volt és így is lesz, mert csak az EGY létezik. Az EGY-ÉN-iségek végtelen formájában és sokszínűségében, de mindig az EGYSÉGEN belül. Nos tehát…amit gondoltok, hisztek vagy másokkal tesztek, azt valójában önmagatokkal teszitek, TI VAGYTOK A MÁSIK. Ez az igazság nem csak meditáció (közös meditáció), hanem beszélgetések témája is lehet, hisz ennek kellene lennie az igazságnak, amiben éltek.

Azt az energiát élitek meg, amire ráhangolódtok. A hiteteken és az ebbe a hitrendszerbe fektetett energián keresztül kapcsolódtok össze egymással. Mire hangolódtok rá… a külsőségeken alapuló igazságokra vagy koncepciókra? Ez a vonzás törvénye.

Összpontosítsatok minél gyakrabban belső csendetekre és ott hozzátok meg minden szükséges választásotokat, döntéseteket vagy cselekvésterveteket. Nem tanúskodik spiritualitásról, ha hátradőltök, nem tesztek semmit és azt mondjátok: „Minden a legnagyobb rendben, csak Isten létezik…, minden csak egy illúzió”. Mert, ha elértétek a teljes tudatosságot ebben az igazságban, akkor azok csak szavak maradnak. Azonban ennek az igazságnak a felismerése és tisztelete fontos lépés utatokon, függetlenül attól, milyen emberi lépések következnek utána.

Egyesek útja nem vezet külvilági nagy tetteken keresztül, hanem egyszerűen felfogják a fényt és megtartják minden érintettnek. Mások arrafelé terelődnek, hogy békés tiltakozásokon vegyenek részt, aláírjanak egy petíciót vagy vezető szerepet töltsenek be, de a spirituálisan ösztönzött cselekedetek mindig a szereteten alapulnak (az Egység megvalósítása) és nem a bosszún (a szétválasztás energiája).

Vannak, akiknek szükséges problémákkal konfrontálódniuk, míg el nem érnek egy pontot, amikor az taszítja őket és végül képesek kimondani: „Ami elég, az elég!”. Utazásuk eme pontján kezdődik meg látásmódjuk és létezésük egy magasabb perspektívája. Ez most sok ember esetében így történik, legyetek tudatában, hogy amit megfigyeltek, sokkal mélyebb lesz, mint a fizikai értelme vagy a külső látszata.

Az első lépés, hogy felfogjuk a spirituális lénykénti teljes felhatalmazás értelmét, amivel már mindenki rendelkezik. Nem kell ezt elérni, mert soha nem is hagyott el benneteket. Ez lényetek valósága, ami arra vár, hogy felfedezzen benneteket. Elérkezett az idő számotokra, hogy önmagatokra úgy tekintsetek, mint spirituális lényre, aki emberi tapasztalatokat gyűjt, nem pedig emberre, aki megpróbál spirituális lenni.

A dualitáson és az elválasztottságon alapuló különféle koncepcióikkal és elképzelésekkel rendelkező harmadik dimenziós világ valóban egy nagyon hosszú létra legalsó foka. Az emberek többsége félt, hogy továbblépjen erről a legalsó létrafokról, mert nem ismerte fel, hogy végtelen sok létrafok létezik, amik új és csodálatos helyekre vezetnek.

A szeretet az az energia, amely az EGYSÉGEN belül összeköt. A magasabb dimenziós energiák a szeretet, az egység és a teljesség energiái. Erről szól a felemelkedés, de hogy együtt rezeghessünk a magasabb frekvenciákkal, fel kell ismerni, tisztázni kell és fel kell oldani az alacsonyabb szinteken felszínre törő dolgokat. Nem minden tisztázás történik tudatos szinten. Sok tisztázás az éjszaka folyamán zajlik, miközben alszotok. Ezek olyan problémák, amik tudatos figyelmet igényelnének, amik életetekben drámai módon nyilvánulnak meg.

A minden lényt egymással összekötő energia valójában szeretet, de ezt a szeretetet minden lény egyéni tudata szerint értelmezi. Az összetartozás energiája a tudat általi értelmezés során elveszhet a dualitásban és az elszigeteltségben, ez pedig háborúként manifesztálódhat, mely sok formában, de meghasonlottan tükrözi vissza a lények közötti elszigeteltségben elveszett hitet. Ez a fajta szeretet mindenkor korlátozó és személyeskedő, ill. csak azok élvezhetik, akiket méltónak találtak erre.

Ez az energia [szeretet] automatikusan egy továbbfejlesztett tudattal működtetve és tudatos gondolatok nélkül teremt, személyeskedés nélkül gondoskodik és gondoz, ami tükrözi az összetartozás érzését önmagunk és a többi lény között. Nem kell kiérdemelni, ill. nem korlátozódik sem bőrszínre, sem nyelvre, sem kinézetre vagy anyagi helyzetre.

Próbáljatok meg tartózkodni az ítélkezéstől, mert minden lény csak a saját aktuális tudatszintjén képes élni. A tudat nagyon sűrű szintjén élőknek nincs fogalmuk arról, hogy ennél sokkal több minden létezik vagy, hogy ebbe a szeretetbe ők is beletartoznak. A fejlődés folyamata állandó, de nem egy pillanat alatt zajlik le. Csak, ha az egyén a tapasztalatai alapján készen áll megnyílni és növekedni, akkor indul el komolyabban az utazása, ami egyesek számára több életciklust is igénybe vehet.

Azonban a világon sokan és nagyon gyorsan ébrednek fel hipnotikusan megkövült állapotukból. Most jött el a megfelelő idő és a többség készen áll. A magas rezgésű energiák, amik a Földre áramlanak nagyon intenzívek és sok téren tapasztalhatók. Egyesek úgy döntenek, elmennek és remélik, hogy egy későbbi időpontban visszatérhetnek az új energiákba. Ez az [új energia], amire az emberiségnek szüksége van, és amit most tesz – egy kollektív lépés a következő létrafokra.

Mérlegeljétek a dolgokat, amiről beszélünk és vonuljatok belső tudatotokba és figyelmetekbe. A mindennapi élet minden aspektusát középpontotokból éljétek meg, azokat a dolgokat, amiket nem igazán kedveltek próbáljátok meg valójukban szemlélni és szeretni. Nem kell elkerülni a félelem, a düh, a csalódottság és az undor stb. érzések létrejöttét, ezek olyan eszközök, amik segítenek hitvilágotok megértésében.

Minden terv szerint halad. Soha senki sem hal meg. Soha senki sem lehet elszigetelve az Egésztől, így el sem veszhet.

A tudat nagyszerű utazásán vesztek részt.

Mi vagyunk az Arktúruszi Csoport.

Csatornázta & Forrás: Marilyn Raffaele

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

re-Részlet

….A Földön ezekben az időkben minden a felemelkedési folyamat része és a ti részetek ebből, hogy az általatok elért igazság tudatának/ismeretének legmagasabb szintjén éljetek. Legyetek jó világ-polgárok, döntsetek és informálódjatok, de ezt intuíciótok vezetésévek tegyétek, vezessen el benneteket ahhoz, ami a legmagasabb fényt tükrözi vissza és figyelmen kívül hagyja azt az embereknek szánt és előírt retorikát, amit hallani akarnak.

Azért tartózkodtok a Földön, hogy az emberiség és Gaia felemelkedési folyamatában részt vállaljatok, nem azért hogy egy meditatív állapotba visszahúzódva megpihenjetek „om”-ot énekelve. A múltban egy egyén csak ezt a spirituális életutat járhatta biztonsággal egy kolostorban vagy egy rend tagjaként és még most is megfelelő lehet egyesek számára ez a forma, de a legtöbbetek azért lépett ebbe az inkarnációba, hogy ennek a [felemelkedési] folyamatnak aktív részeseivé váljanak.

Az élet nem passzív történés. Spirituálisan élni olyan aktivitás, amely a belsőből fakad és független a helyzettől vagy attól, amit mások gondolhatnak. Minden, amire szükség van, csupán az elért tudatállapotok megélése. Az igazság nem lehet többé egy könnyed esti társalgás vagy az elme hátterében meghúzódó érdekes koncepció, miközben hétköznapjaitokat továbbra is szokványosan élitek meg.

Az aktív élet nem azt jelenti, hogy a tetőről kiabáljátok ki az igazságot, vagy hogy ismerőseiteket mindenképpen meg kellene győznötök arról, hogy úgy lássák a világot, mint ti. Az igazság szerint ÉLNI és LÉTEZNI azt jelenti, hogy talán titokban és csendes aktivitásban teszitek dolgotokat.

Fényetek azokat fogja oda vonzani, akik készen állnak meghallgatni azt, amit mondanotok kell, de mindeközben elvégzitek a házimunkát, elmentek dolgozni, megfőzitek az ebédet, lenyírjátok a füvet stb. – folytassátok a hétköznapi tevékenységeket, de egy magasabb tudatszintről élve.

Az a dolgotok a világban, hogy az igazság tanítói legyetek, és ha eljön a megfelelő idő, akkor vezettetésben részesültök. Gyakran érezhetitek a késztetést valami új felé, de a hozzá szükséges energia még nem manifesztálódott, ebben az esetben ne keseredjetek el, majd meg fog érkezni. A legtöbben úgy érzik, hogy az, amit már most tesznek kiteljesedik és a magasba tör. Ez különösen igaz egyes gyógyítók esetében, akik gyakorlati módszereiket és kezeléseiket olyan irányban fejlesztik, amik létezéséről nem is volt tudomásuk.

Ha egy lélek megnyílik a belülről jövő tanítások előtt, akkor a másik oldalon sok, magasztosabb és jobb út nyílik meg fejlettebb lények vezetésével. Ez igaz a zenére, orvoslásra, művészetekre és minden lehetségesre… Ha ezek a dolgok csak az emberi elméből származnak, akkor azok sohasem újak vagy kreatívak. Vannak jeles zeneszerzők, akik egyszerűen odafigyeltek és mindezt leírták.

Ne próbáljatok meg „spirituális” koncepciókat követni, a spiritualitás egyszerűen egy ötlet, hogy ti mit tartotok annak és mit nem. Soha ne feledjétek, hogy minden egyes cselekedet és minden egyes lélegzet isteni tevékenység. A harmadik dimenziós világ, miközben megpróbálta definiálni a nagyság ismérveit (a teljesség és az egység után való kutatás során), sok kedves lélek elbátortalanodott amiatt, hogy elhitték személyük méltatlan és reménytelen a teljességre és egységre.

Soha ne feledjétek, hogy amint elköteleződtök a spirituális utazás iránt, már rá is léptek a spirituális útra. Ez az út talán elvezet egy könyv vagy szemináriumhoz, hogy kibontakozhasson az új útirány, de általában a legtöbbeteknek másra van „szüksége”, mint egy spirituális témájú előadásra vagy emlékeztetésre.

Hiszen készen álltok a belsőtökből kiinduló tanításra, az ebbe vetett bizalomra. Ezért érkeztetek.

Mi vagyunk az Arktúruszi csoport

 

Csatornázta: Marilyn Raffaele

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://www.onenessofall.com/2015-1.html

guardian_angel_of_the_earth_by_shine1000-d4yf45mCsend – a szeretet aspektusai – az univerzális világtudat és univerzális emberi tudat – az Egy energetikai kapcsolata

Üdvözlünk titeket, Gaia kedves embereit. Egyre jobban ragyogó fényt látunk, ahogy egyre többen ébrednek rá, hogy másféleképpen is lehet szemlélni a világot és a benne betöltött helyüket. Ez az evolúció, drágáink, a változások, a nyitottság az új eszmék és a mindennapos problémák magasabb szintű értelmezése felé.

A spirituális felemelkedés normális esetben nem egy hirtelen, vakító villanás, ami után felemelkedettek lesztek (habár ez megtörtént néhány emberrel, akik már egy másik életben elérték ezt a fajta tudatot). A felemelkedés egy olyan tudatállapot, amit számtalan olyan élet megtapasztalása során értetek el, amiket a dualitás és szeparáció energiáiban éltetek le. Ezekből a tapasztalatokból tanul és növekszik a lélek egészen addig a pontig, amikor már felülmúlja ezt a tanulási módot, és elkezd belülről tanulni. Most vagytok ezen a ponton, drágáink.

A válaszok utáni kutatásotokat vigyétek bele a meditációtokba, és ott tegyétek fel a kérdéseket. Kérjetek még több Fényt, még több megértést, és még több tudatosságot, de ne kérjetek „dolgokat”, mert amikor „dolgokat” kértek, automatikusan azt fogjátok kihangsúlyozni, hogy „hiányotok van”, és ilyenkor a „hiányt” fogjátok megteremteni.

A válaszok jöhetnek közvetlenül a meditációban is azok számára, akik rá vannak hangolódva a „csendes, kicsiny hangra”, viszont a legtöbb esetben később fognak kibontakozni a meditáció következményeként. A válaszok hétköznapi módon fognak érkezni, amiket meg tudtok érteni és el tudtok vonatkoztatni. Például a válasz egy könyv formájában jelenhet meg, ami valahogy hozzátok kerül, vagy akár egy illető által elhintett megjegyzésként is jöhet. Válaszok és ötletek gyakran jelenhetnek meg a fejetekben, amikor olyan evilági dolgokat csináltok, mint a mosogatás, mert sok esetben csak ilyenkor elég csendes az elme ahhoz, hogy meghalljátok a belső hangot.

Ha szeretnétek hallani, akkor fontos, hogy távol tartsátok magatokat az állandó zajtól és zavarodottságtól. Sok ember képtelen felismerni vagy meghallani azokat a megoldásokat, amiket kértek, mert egyfolytában zajban tartják magukat és elterelik a figyelmüket, és nem értik miért nem kapnak válaszokat. Ha meg szeretnétek hallani a „csendes, kicsiny hangot”, akkor csendes, összpontosított módon kell élnetek és dolgoznotok, miközben mindig fél füllel „hallgatóztok”. Ez nem azt jelenti, hogy nem szórakozhattok, látogathattok meg másokat, táncolhattok és élhetitek az életeteket, mi inkább azokról beszélünk, akiknek megállás nélkül a fülükben van a fejhallgató, állandóan üzengetnek másoknak, és nagyrészt teljesen önmagukon kívül élnek.

A spirituális kapcsolatokat gyakran úgy ábrázolják a médiában, mint hatalmas lelki eseményeket egy csomó harangzúgással meg sípolással. A spirituális kapcsolatokat szinte mindig csendes és látszólag hétköznapi módon tapasztalják meg, amit a spirituálisan éber ember felismer, viszont azok, akik harangzúgást és sípolást várnak, azt hiszik, valahogyan kudarcot vallottak.

Ha tényleg őszintén kerestek több Fényt bármely témával kapcsolatban, a válaszok és ötletek mindig elő fognak bukkanni, és olyan módon fognak jönni, ami érthető lesz számotokra. A művész nem fog új és kreatív ötleteket kapni egy tudományos áttöréstől, és egy új technikákat kereső sebész sem fog ötletet kapni egy festményhez. Az elme olyan formákra fogja lefordítani a választ (Mennyei teljesség), amik az egyéniségetekkel rezegnek együtt. Lehetnek még leckék, amiket be kell fejezni, vagy régi hiedelmek, amiket el kell engedni mielőtt meg tudna valósulni az, amit kerestek, azonban a döntéseitek és a szándékaitok mindig meghallgatásra lelnek, mert a Felsőbb Énetektől – azaz saját magatoktól – kértek segítséget.

Az Arktúruszi Csoport a szeretet aspektusairól kíván most beszélni. A mindennapi élet minden tevékenysége a szeretet aspektusa, mivel a szeretet a legtisztább értelmezésében egy energetikai kapcsolat, ami az Egyben található sokféle dolog között létezik. Az egyéni cselekedetek a szerint különböznek egymástól, hogy egy egyénnek mik az érdeklődési körei, választott leckéi, és a tudatállapota. Az összes cselekedet, amit magunkért vagy másokért teszünk – együttérzés, megbocsátás, megértés, szolgálat, a munka és üzlet minden formája – valójában a szeretet aspektusa, mert az Egyben minden kapcsolatban áll egymással. A hála a szeretet kifejezésének visszafelé irányuló áramlása. A harmadik dimenziós Földön megtapasztalt élet minden tevékenysége tulajdonképpen a spirituális valóság anyagi értelmezése. Az életformák közötti mindennemű aktivitás az EGY energetikai kapcsolatát tükrözi – semmi más nem létezik ezen kívül.

Az összekapcsolódás tevékenységei „nem szeretetté” válnak abban az általános felfogásban, amikor olyan globális és személyes tudatállapotok szerint értelmezik és hajtják végre őket, amik teljesen a dualitás és szeparáció hálójában vannak. Az Egyben létező, minden lelket összekötő energetikai kapcsolat sosem változhat meg, viszont amikor ezt az igazságot félreértelmezik azok, akik minden életformát elszeparáltnak hisznek, akkor ez egy olyan módon testesül meg, ami ennek a hiedelemnek tesz eleget – erőszak, durvaság, állatkínzás, háború, stb. formájában. Amikor egy egyén addig fejlődik, hogy már eléri a valódi énjét és elkezdi felismerni az élet minden formáját összekötő kapcsolatot, többé már nem fog együtt rezegni a szunnyadó alacsonyabb sűrűségű világokkal és a szeparációra épülő tevékenységekkel.

Ahogy felemelitek magatokat, a világot emelitek fel, mert minden ismert és beépült igazság még több fényt ad az univerzális emberi tudathoz, amiben megtalálható az emberiség minden eszméje és hiedelme, bármilyen szokatlanok is legyenek azok. A Fény rajtatok keresztül feloldja az árnyakat – a harmadik dimenziós gondolatformákat és hiedelmeket, amiket valójában semmilyen törvény sem támogat, de a beléjük vetett hit miatt mégis rabságban tartották az emberiséget.

Az univerzális világtudatból az elmétekbe szivárgó gondolatok és ötletek mindig személytelenek – sose sajátítsátok ki őket, még akkor se, ha úgy tűnik belőletek jönnek. Minden egyén fogékonyabb bizonyos személytelen hiedelmekre a múltbeli életeiben szerzett tapasztalatai miatt. Vannak, akik fogékonyabbak az egészség és betegség univerzális fogalmai iránt, míg mások a személyes kapcsolatok hitvilága felé nyitottabbak. Az olyan erős félelmek, mint a víztől vagy a magasságtól való félelem, szintén azt jelzik, hogy a sejtszintű memóriában még mindig ott vannak a korábbi életekben szerzett tapasztalatok, amik miatt bizonyos emberek fogékonyabbak lehetnek az ilyen fajta problémákra. Amint ezek a személytelen hiedelmek otthonra lelnek az egyéni tudatban, külsőleg is meg fognak testesülni, mivel teremtők vagytok. A külső megtestesülések az útjelző táblák számotokra, amik azt mutatják, hogy mit kell szemügyre vennetek és elengednetek a hitrendszeretekben. Ne tápláljátok ezeket a gondolatokat, inkább használjátok őket eszközként.

A spirituális utazás arról szól, hogy visszaveszitek a hatalmat, amit könnyelműen átadtatok rajtatok kívül álló dolgoknak; szavaknak, gondolatoknak, embereknek, könyveknek, hiedelmeknek, szokásoknak, tanításoknak, vagy bárminek függetlenül attól, hogy hogyan szolgálta az a javatokat a múltban. Ez nem azt jelenti, hogy többé már nem lesznek meg ezek a dolgok, hanem azt jelenti, hogy visszaveszitek a rossznak vagy jónak adott hatalmatokat tőlük. A tudás és fejlődés jöhet rajtuk KERESZTÜL, de TŐLÜK maguktól nem.

Az olyan múltbeli tetteknek, amikor az igazságot figyelmen kívül hagytátok, csak annyi hatalma van, amennyit adtok nekik, tehát kezdjétek el feloldani a bűntudat, düh, sajnálkozás, stb. negatív érzelmeit, amik a harmadik dimenziós hitrendszerben fejlődtek ki. Ha van valaki, akinek meg kell bocsátanotok, vagy akinek meg kell bocsátania nektek, akkor tegyétek meg belsőleg vagy külsőleg, aztán pedig lépjetek tovább. Most van itt az ideje, hogy egyszer és mindenkorra megtisztítsatok minden alacsony rezgésű energiát, amit még magatokban tartotok, hogy a Fény és Szeretet magasabb frekvenciáiba emelkedhessetek.

Együtt vagytok az Istenetekkel, és ez a felismerés adja nektek azt a hatalmat, amire valaha is szükségetek lehet. Nehéz volt a Földön fejlődni, mert az életeitek során a dualitás és szeparáció energiájában éltetek, de jusson eszetekbe, hogy ti választottátok ezt, mert a tűzből egy edzett és erős lény fog előbukkanni. Most már készek vagytok arra, hogy felismerjétek az egységet és megbízzatok benne. Ehhez el kell engedni dolgokat, és ez ijesztő lehet. Mindig emlékezzetek rá, hogy semmilyen ember, semmilyen esemény, semmilyen cselekedet, vagy akár a halál sem választhat el titeket attól, amik vagytok és amik mindig is voltatok, a külsőségektől teljesen függetlenül.

Csak szeressetek, drágáink, éljetek mindig azzal a tudattal, hogy minden az EGYNEK a része, és ez a felismerés fog majd irányítani mindent, amit tesztek. Eresszétek el annak szükségét, hogy áskálódjatok és mindent eltervezzetek, engedjétek a belső éneteknek, hogy percről percre, napról napra, cselekedetről cselekedetre finoman vezessen titeket. Amikor a még alvó emberek tevékenységét látjátok, képzeljétek el azt a pici lángot a szívükben, aminek létezéséről nem is tudnak, aztán tegyetek meg bármilyen emberi lépést, amit útmutatásotok sugall, és menjetek tovább.

Ez a szeretet – olyan cselekvés, ami abból fakad, hogy felismeritek minden ember valódi énjét.

Mi vagyunk az Arktúruszi Csoport

Csatornázta: Marilyn Raffaele
Magyar nyelvű fordítás: Norfeus
Forrás: http://www.onenessofall.com/newest.html

 

 

 

cosmos2Üdvözlet Kedvesek, ismét eljöttünk hozzátok, hogy vezessünk benneteket oly módon, ahogyan az lehetséges számunkra, de mindig emlékeznetek kell, hogy a felvilágosítás a ti missziótok, a ti utazásotok és a ti választásotok. Még mindig vannak egyesek, akik úgy döntenek, nem tesznek semmit miközben egy megmentőre várnak, legyen az egy férfi, egy könyv, egy eszköz, egy esemény vagy galaktikusok. Ez egy régi hitrendszert tükröz, a Forrástól való elkülönülést és a szükséget, hogy önmagatokon kívül keressétek a „megmentőt”.

Megmentőtök önmagatokon belül van Kedvesek – így volt ez és mindig így is lesz – az, akik már jelenleg is vagytok. Megmentőtök csendesen kipihente magát bensőtökben és életről életre elismerésre vár a jó és a kevésbé jó dualitásbeli élettapasztalatok és az elszigeteltség által. Minden spirituális utazás során eljön egy pont, amikor elegendő fejlettségre tettetek szert, hogy felismerjétek az igazságot önmagatokkal kapcsolatban és ezt el is fogadjátok. Az élet gondjai, amik egykor fontosnak tűntek, elkezdenek szertefoszlani a semmiben, ami igazi természetük és az egyén nem érzi szükségét, hogy önmagán kívül kutasson. Elkezdtek a saját isteni esszenciátokban keresni a vezettetést és felfedezitek, hogy ez az, amit kerestetek- a régóta elrejtett titok, Kedvesek.

Az arktúruszi csoport a szeretetről, mint a spirituális növekedés esszenciájáról szeretne beszélni. A szeretet a felismerés és aktivitás, ami az elért EGYSÉG érzésből áramlik, ami minden létezőben jelen van. A dualitás és elszigeteltség háromdimenziós hitrendszerében a szeretet (Egység) egyéni módon kerül értelmezésre, ami függ az egyéni tudatszinttől – így az emberek Egységgel való energetikai kötődése néha jó és néha elégtelen. A szeretet Minden Létezővel való univerzális Egység a jelenlévő örök Isteni tudaton belül, mely mindig végtelen formában és sokrétűen nyilvánul meg.
Ha felébred az egyénen belül az Egység megvalósítása [iránti vágy], akkor ez a külvilágban békeként, örömként, megértésként és együttműködésként jelenik meg, az életet kellemesebbé tévő minőségek formájában – ez sokak EGYSÉGEN belüli aktivitása. Miközben megfigyelitek a viták és háborúk világát, legyetek tudatában, hogy amit láttok, az a személytelen univerzális elszigetelt/duális tudat manifesztációja, ami nem rendelkezik az Isteni törvényekkel, hogy fenntartsa azt.
Az illúzió az, ahogyan szemlélik és értelmezik a világot. A Föld (Gaia) maga nem illúzió, amint azt sokan gondolták, Ő egy élő lélek. Minden látható, hallható, ízlelhető, érinthető vagy szagolható a spirituális valóságotok anyagi értelmezése. Talán azt mondjátok: „ A háború spirituális valóság.” A háború az elszigetelt tudat külső manifesztációja, ami át fog alakulni, minél erőteljesebben felébredtek az Egység megvalósításban. Egy ébredő világ spirituális fénye sok eddig árnyékban rejtett dolgot felhoz a felszínre, amit át kell világítani. Úgy tűnhet, mintha a dolgok személyes és globális szinten rosszabbodnának, de minden régi és lezártat előhoz a fényetek Kedvesek, hogy az megtisztulhasson és feloldódhasson [meggyógyuljon]. Egyszerűen megváltoztatjátok a világ tudatát úgy, hogy úgy élitek életeteket, hogy esszenciátokat az igazság fényében fürdetitek, abban az igazságban, akik valójában vagytok. Miközben növekedik az Egység (szeretet) egyéni és globális tudata, automatikusan átformálja az ellenségeskedést együttműködéssé és békévé, legyen szó családi kapcsolatról vagy a világról.

Fontos megérteni, hogy az Isteni tudattal való Egységetek, a teljességgel való Egységetek – a javatokat képviseli. Ez a külvilágban manifesztálódhat bizonyos dolgok, kapcsolatok vagy tevékenységek lezárásában, melyek nincsenek veletek egy hullámhosszon. Minden, ami különbözik energetikai rezgésektől, nem lesz részese többé életeteknek, mert nem képviseli számotokra a teljességet. Ez az oka, amiért ismételten arra kérünk benneteket, ne próbáljatok ragaszkodni valamihez, ami már lezárult, mindegy milyen jól is szolgált benneteket a múltban. Minden új energetikai helyre és a tisztulás felé mozdul, ami egyre jobban a külső formákban is manifesztálódni fog. Legyetek felkészülve a változásokra, mert a fejlődés mindig változások formájában érkezik.

Miközben szemlélődtök, és más életformákkal kerültök kapcsolatba, önmagatokhoz kapcsolódtok, csak az EGY az EGY az EGY létezik és ezért, amit másoknak adtok, vagy mondtok, azt önmagatokért teszitek meg – látjátok? Ez a karma eredete és ahogyan az működik, amikor egy egyén egy fejlettebb tudat felé fejlődött, akkor nincs szüksége a nehéz és fájdalmas karma-leckékre, ehelyett belsőjéből kaphat tanításokat.

Az idők folyamán az Egységről szóló üzenetet sok mester átadta már, de az üzenet a nem felvilágosult követők általi értelmezések miatt eltűnt, és az eredeti üzenet helyébe korlátozott és kevésbé fejlett elképzelések léptek, amiket tanítottak. Ez a történelem folyamán sok „szent-háborúhoz” vezetett és most is fellelhető. Mindig eltűnnek a tiszta tanok, ha szervezett formába kerülnek és olyanok jönnek, akik saját értelmezésükkel helyettesítik az eredeti tanokat. A hit/meggyőződés, hogy egy szervezet vagy bármely eszköz szükséges a spirituális növekedéshez hamis és idejétmúlt és örökre elszigeteltségben tart benneteket. Bennetek van templomotok, Kedvesek. Az Egység (szeretet) a törvény, a valóság és az igazság, de ez a felismerés azokat összezavarhatja, akik jól érzik magukat a megszokott hitrendszerükben. Az igazság elfogadható és megélhető vagy sem – de maga az igazság nem változik. Sokan élnek spirituális ellenállásban, akiket keményebb módszerekkel, egy „ébresztő hívással” terelnek előbbre. Mások hirtelen „kapják meg” [a hitet], mert más életekben felkészültek erre. Olyanok is vannak, akik más életekben már teljes mértékben felébredtek és most azért döntöttek úgy, hogy a Földre jönnek, mert segíteni szeretnék az ébredő világot.

A nagy változások időszaka ez mindenki számára. Mindenki tudatosan vagy tudattalanul érzi fizikailag, érzelmileg és mentálisan a Földre hömpölygő erős energiákat, ezzel szabadítva fel mindent, ami személyes és globális szinten megoldódott. A Fény úja és magasabb energiái sokakban azt hívja elő, hogy átgondolják hitüket és egyesek a tájékozódás hiányából fakadóan pánikba eshetnek.

Segíthettek azoknak, akik szoronganak és pánikba esnek, hogy megnyíljanak a nagyobb kép előtt [megértsék az összefüggéseket], ez NEM jelenti azt, hogy misszionáriusokká kellene válnotok, de egyszerűen felkínálhatjátok az igazság magját azoknak, akik nyitottak erre. Soha ne kényszerítsétek másokat a mélyebb igazságokra, még akkor sem, ha azt gondoljátok segítetek nekik ezzel, lehet még nem állnak készen és az ilyen akciókat könnyen személyes egótok inspirálhatja – ez pedig olyan hiba, amit sokan elkövettek már a múltban és még ma is ezt teszik

Miközben figyelitek azok igyekezetét, akik a világot szükségben, káoszban és háborúban akarják tartani, legyetek tudatában, hogy nincs törvény mely életben tartaná ezt a jelenséget, mert minden EGY, még ha ennek nincsenek is tudatában. Milyen gyakran imádkoztok az ellenségeitekért Kedveseim, vagy csak az „áldozatokért” imádkoztok?

Csak az EGY létezik, és ez a felismerés a Szeretet és az élet titka, amit oly régóta, életről életre kerestetek, ez jelképezi a Szent Grál utáni keresést. Most mát készen álltok, hogy felfogjátok ezt az Isteni titkot, és hogy eszerint éljetek, és közben meg fogjátok látni az áltatok kívánt változást.

Legyetek a Fény, legyetek az út és legyetek az igazság – egy valóság, ami 2000 évvel ezelőtt csak egy emberre vonatkozott.

Ez az út, a mód, ahogyan a világ felébred majd.

Mi vagyunk az Arktúruszi Csoport

Csatornázta, forrás: Marilyn Raffaele
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás:  http://www.onenessofall.com

truthMi vagyunk az Arktúriai Csoport és azért vagyunk itt, hogy segítséget nyújtsunk a Földön élőknek a szeretet és fény magasabb frekvenciáiba való felemelkedésben… olyan frekvenciákba, amelyek létezéséről talán sokan nem is tudnak. Sokan még tudatlanságba burkolva élik az életüket, akiket a harmadik dimenziós rezgések által nyújtott képek még megigéznek, hiszen a „feledés homálya” még jelen van a Földön. Az emberek azon harcolnak, hogy emlékezzenek arra, kik ők valójában, miközben azon tudatosság sűrűjében vannak, hogy azt hiszik, el vannak szeparálva mind egymástól, mind pedig az Istenüktől…már ha létezik egyáltalán olyan, hogy Isten.

Ne féljetek drágáink, hiszen mindig szeretve vagytok és vigyáznak rátok, még akkor is, amikor nem úgy tűnik számotokra. Hiszen egy gyermeknek is meg kell engedni időnként, hogy leessen és megüsse a térdét! Az Isteni mivoltotok a ti védelmetek és ez azt jelenti, hogy sosem tudtok elkülönülni attól, akik és amik vagytok függetlenül attól, hogy hány millió évig tart ez az egész! Sem ember, sem tapasztalat, sem meggyőződés nem tud sosem elválasztani attól, amik vagytok! Ennek felismerése a ti védelmezőtök és támaszotok minden dologban és ez pukkaszt ki minden jelentéktelen lufit, amivel szembenéztek.

Sose feledjétek, hogy azok a fizikai és érzelmi, fájdalmas tapasztalatok, amikkel találkoztok az élet leckéi, amiket a Segítőitekkel és tanítóitokkal együtt ti magatok hoztatok létre, mielőtt ebbe az adott inkarnációba léptetek. Amint egy személy fejlődik, a nehezebb élettapasztalatok könnyebbé válnak, mivel egy magasabb tudatállapotban van és könnyebb módon tudja az adott dolgokat elsajátítani.

Sose feledjétek, hogy az intenzív, fájdalmas tisztítások, melyeket nagyon sokan megtapasztaltok mostanában, pozitív dolgok, emelkedést jelentenek – olyan jelek, melyek megmutatják, hogy a lélek eléggé fejlett ahhoz, hogy felismerje és megtisztítsa a régen eltemetett és magában hordozott energiákat. Nos, ez arról szól, hogy a múltat el kell engedni és meg kell tanulni szeretni és tisztelni az én minden aspektusát az ÉN megismerése felé tartó utazás során.

Vannak olyanok, akik metafizikai könyveket olvasnak, csoportokba járnak és rengeteg időt töltenek azzal, hogy metafizikai és misztikus igazságokról beszélgetnek, de aztán az életüket ugyanúgy élik, mint korábban. Az igazságot meg kell élni! Gyakorolni kell az élet minden napján függetlenül attól, hogy világias-e. Mindaddig meg kell ezt tenni, míg a tudatállapototok részévé nem válik és nem válik automatikussá és nem lesztek azok, akik valóban vagytok! Az igazság nem csupán egy érdekes teória, amit meg kell beszélni, össze kell hasonlítani, aztán el kell engedni, miután a beszélgetés véget ér!

Az igazságot nem lehet általános csoportokban megbeszélni, mivel minden egyes személy a saját maga által megszerzett tudatállapot alapján éli át a dolgokat és a csoportokban mindig lesznek olyanok, akiknek „nincs fülük a hallásra”, akik egyszerűen csak vitatkozni akarnak. Az igazságot nem lehet megvitatni vagy előírni mások számára. Ez nem jelenti azt, hogy nem kell megosztani olyanokkal a dolgaitokat, akik egy tudatossági szinten vannak veletek, de általánosságban a spirituális utazás egy csendes, titkos és nagyon is megszentelt dolog – élet, mozgás és létezés az Egységben.

A változás a külső világból érkezik, miközben az emberiség belső világa fejlődik. Ennek egy példája: látványos változások vették kezdetét az állatkínzás területén, melyeket ez idáig nem tartottak fontosnak. Amit megfigyelhettek az, hogy mit hoz létre az emberiség tudatossága globálisan és egyénileg. Nincsenek áldozatok. Háború, kegyetlenség, őszintétlenség, erőharcok, stb… ez mind a szeparáció és dualitás tudatosságának megnyilvánulási formája. Mi vs. ők… minden szükségtelen annak fényében, hogy minden EGY és így az EGY nem is tudja megtestesíteni a viszályt. A háború leckéje az egyik olyan dolog, amellyel nagyon sokan fájdalmak között ismerkednek meg a jelen pillanatban is.

Az emberiség készen áll arra, hogy egy új világot hozzon létre az által, hogy elengedi a régi és befejezett dolgokat, és félelem nélkül áll hozzá az egység új és magasabb gondolataihoz.

Szeretnénk a szeretet gyógyító energiájáról szólni nektek. A szeretet az EGY működési és az összekapcsolódási energiája, ami által SOK-ként nyilvánítja ki ÖNMAGÁT. Amint ez az igazság bekerül a tudatossági állapototokba, automatikusan összhangba kerül a magasabb frekvenciákkal, mely a dualitás és szeparáció rezgéseinek sűrű és nehéz rezgéseit eltávolítja – hiszen ezeknek nincs létjogosultságuk a jelenlegi helyükön. Mivel minden egyes személy valódi esszenciája a tökéletes és harmonikus Isteni Tudatosság, minél jobban összehangolódtok az igazsággal, annál jobban fogja a külső világ visszatükrözni azt mind fizikailag, mind érzelmileg és mind mentálisan.

Ez a feladat, ez az utazás! Az igazság egyszerűen mentális tudássá válik, de mégis gyakorolni kell és meg kell élni mindaddig, amíg nem válik a tudatállapototok részévé. Ekkor fog a külvilágban is megjelenni az, hogy mire van szükség… mint például: egészség, gondolatok, közösség, otthon, stb.

A meditáció a legjobb gyógyító és szépség-kezelés, amit nyújthattok magatok számára, hiszen a meditáció során az Egység magasabban rezgő és harmonikus frekvenciáiban pihentek. Az emberiség nagy része készen áll arra, hogy a külvilágban keressen, mivel kezdi észrevenni, hogy minden lényeges dolog belül van. Értsétek meg azt, hogy ezek a szavak nem egyszerűen néhány misztikus költőtől származó szép idézetek! Tanuljátok meg, hogy többé ne a külvilágban keressétek a számotokra hasznos/jó dolgokat, mivel bármi, amire valaha is szükségetek van mindörökre megtestesült abban a Tudatosságban, amik vagytok! Amikor megértitek ezt, de továbbra is a világi javakat keresitek, spirituális hézagot hoztok létre az énetek valódi és csupán érzeti része között!

Ha egy személy egyszer felfedezi az Egységet, a külső szándék/akarat tapasztalatai elkezdik visszatükrözni az örömöt, egészséget, boldogságot és a teljességet – és ezt a világ gyógyulásként fogja látni. A külső változás csupán akkor tud létrejönni, miután a tudatállapototokkal eljutottatok ide, mivel minden dolog szubsztanciája a tudatosság… nem más tudatossága, hanem a tiétek! A magasabb szinten történő gyógyítás egy adott személy energiáját ideiglenesen meg tudja emelni, de amíg az adott személy nem képes ott tartani, addig újra visszakerül majd, a saját tudatállapota miatt.

Azt kérdezitek, hogy mit jelent ez? Hogyan lehetséges, hogy minden szükséges dolog belül van? Az autó, a ház, a munka? Az Isteni Tudatosság (amik ti vagytok) minden spirituális eszmét megtestesít. Ezek a spirituális eszmék valójában a külvilágban nyilvánulnak meg. Olyan formában, amiket meg tudtok érteni és értékelni tudtok. Egy autó a Mindenütt jelenlévőség materiális érzetét testesíti meg. Egy otthon a tudatosság egy materiális érzete – hogy mindig Tudatosságban élem meg az életem. Az a személy, aki szeret egyedül élni, nem fog hirtelen egy társat teremteni maga mellé, hiszen ez nem jelentené a tökéletességet számára. A zene, a művészet, a gyógyászat, a tudomány, az ötletek és felfedezések, ezek minden formája és variációja a végtelen Forrásban és Forrásból árad és fog is, ha az ajtó nyitva áll. Az Isteni Tudatosság – a ti tudatosságotok – önmagát tartja fent. Mindig tökéletes és mindig kinyilvánítja Önmagát. Az, hogy hogyan látjátok ezeket a megnyilvánulásokat a ti ébrenléti vagy épp alvó állapototok függvénye, a tudatállapototoké.

Kezdjétek el igényelni a benneteket születésetektől fogva megillető jogotokat , fedezzétek fel és hozzátok létre! A ti jólétetek nem fog a mennyekből rátok pottyanni abban a pillanatban, amikor elmentek a templomba, amikor a megfelelő imákat elmondjátok vagy egy jócselekedetet hajtotok végre! Csak akkor tudja megnyilvánítani a magasabb és jobb formákat, amikor felismeritek, hogy azok már megvannak!

Ez a feladat és az idő elérkezett!

Mi vagyunk az Arktúriai Csoport.

Csatornázta: Marilyn Raffaele

Magyar nyelvű fordítás: Vénusz

Forrás: www.onenessofall.com

H102EarthAura4-5x7Üdvözlet az Arktúriai Csoporttól!

Annyi fény áramlik az emberiségből, mint még sohasem. Ez a kiáradó fény folyamatosan növekszik és összhangban van minden egyes személy kibontakozó tudatosságával. Vannak néhányan, akik korábban képtelenek voltak egy mosolyt is csalni az arcukra, amikor egy idegennel találkoztak, viszont közülük már sokan örömmel megteszik ezt… ezek az egyszerű tettek mind személyes, mind pedig globális elmozdulást is mutatnak. A fény kifejezésének képessége az adott személy tudatállapotától függ, így kérünk, hogy ne ítéljetek meg egyes embereket, ha esetleg spirituálisabbak másoknál. Mindenki a saját, legfelsőbb tudatosságában létezik, és ahogy ezt teszi, egyre több dolog nyilvánul meg belőle.

A világi harcok és fájdalmak visszatükrözik az emberiség régiből az újba történő utazását, és felfedik a hosszú idők óta bizonyos helyeken és személyekben lakozó, sűrű energiákat. Azok, akik nyitottak és fogékonyak rá, minden nap észreveszik, hogy az igazság még sosem látott mélységekben bontakozik ki bennük és többé nem rezegnek együtt az őket korábban még érdeklő dolgokkal. Figyeljetek az intuíciótokra, drágáink, mivel általa iránymutatást kaptok! Próbáljátok meg kiszabadítani magatokat az univerzális, harmadik dimenziós világ-tudatosságból, mely jó vagy rossz utat tulajdonít minden egyes helyzetnek!

Sose adjatok hatalmat semminek… ez a kulcs! Csupán EGY HATALOM van, és csupán ez VAN! Az emberiség színpadán van jó és rossz – ez a dualitás és szeparáció világtudatosságának külső kifejezése. Vegyétek észre, hogy a jó képek többé nem valóságosabbak, mint a rosszak, mivel mindkettő a dualitást tükrözi vissza, drágáink! És mindkettő csupán egy-egy véglete a dualitásnak.

Az emberek nagyon sokat dolgoznak azért, hogy a „jó” oldalukat mutassák, de előbb vagy utóbb kiderül a másik oldal is, mivel amíg létezik a dualitás és elkülönülés tudatossága, addig ez meg fog nyilvánulni – nincs olyan tudatosság, mely ne nyilvánulna meg! Teremtők vagytok, drágáink! Nem alacsonyrendű emberek, mint ahogyan azt veletek régóta elhitetik!

Szeretnénk beszélni nektek a veszteségről, amely kíméletlen és fájdalmas megtapasztalás lehet azok számára, akik olyan nagyon ragaszkodnak a kényelmesen kialakított életükhöz. A veszteség magában hordozza a puszta szomorúságát annak, hogy valami vagy valaki nem lesz többé… legalábbis nem úgy, mint korábban. A veszteséget általában sajnálattal, szomorúsággal, frusztrációval és reménytelenséggel kísérve tapasztaljátok meg és gyakran eszeveszett kereséssel akarjátok visszahozni azt, ami elveszett. A visszatekintés és a bizonyos helyek, emberek és elmúlt megtapasztalások utáni vágyakozás lelassítja a spirituális felébredést, mivel az új igazságok nem tudnak behatolni a tudatosságba, hiszen az nem nyitott és telve van még a régi dolgokkal.

A feledés fátyla, mely az inkarnációval együtt jár, sokaknál azt jelenti, hogy csak abban hisznek, amit látnak, hallanak, ízlelnek, érintenek vagy szagolnak, és így nagyon erősen ragaszkodnak bármihez, mely reményt, gyönyört, kényelmet vagy örömöt ad.

Fontosnak tartjuk megemlíteni itt, hogy a régi energiák megtisztításának folyamata tudatos emlékezést ad sok régi eseményre. Ez nem ugyanaz, mintha sóvárognánk az után, hogy ezek újra visszatérjenek! A tisztítási folyamatban érezhetitek a szomorúság vagy veszteség érzését, de el is akarjátok ezeket engedni és ki akarjátok szabadítani belőletek… ne próbáljátok meg újrateremteni vagy fenntartani a múltat, ha az jó volt és ne próbáljatok meg megszabadulni tőle, ha rossz volt! Mindenféle veszteség megnyilvánul mostanság, mivel az az energia, mely ezeket megteremtette és fenntartotta, eltűnőben van!

A földi élet célja a tanulás és a fejlődés! Nem jelenti azt, hogy örökké fenn kell maradni! Annak célja, hogy a földi megtapasztalást választottátok az, hogy az igazság tudatosságának lehető legmélyebb rétegeit érjétek el a megtapasztalások segítségével. A növekedés tudat alatt történik a kezdők (fiatalabbak) számára, de azok, akik ezt az üzenetet olvassák, nem fiatal lelkek és ők megpróbálják a tapasztalatokat leckékként felfogni. Ők ezt kérdezik maguktól: „Mit kell ebből megtanulnom? Milyen meggyőződést vagy tévhitet tartok még a tudatosságomban fenn, mely ilyen megtapasztalásként nyilvánult meg?”

A földi tapasztalatok nem mindig bonyolultak és szomorúak, mivel az öröm az az érzés, mely a legközelebb áll Istenhez és ez a benneteket születésetektől fogva megillető jogotok! A harmadik dimenziós hitrendszerben eonok óta tartó tudatlanság miatt gondoljátok azt, hogy olyan sok fájdalmas esemény teremtetett. Vannak olyanok, akik még nem engedik meg maguknak az öröm megtapasztalását amiatt a téves meggyőződés miatt, hogy az embernek szenvednie kell és meg kell vonnia magától dolgokat ahhoz, hogy spirituálissá váljon. Ez nonszensz… a túlzott vallásosság fecsegése! Keressétek meg azokat a dolgokat, melyek örömöt és vidámságot hoznak az életetekbe és élvezzétek, miközben megpróbáltok nem figyelni arra, hogy egy idő után ezek elmúlnak! Ahhoz, hogy egy új és magasabb rendű dolog meg tudjon nyilvánulni, el kell engedni másokat!

A veszteséggel járó fájdalmak normálisak és nem kell nekik ellenállni, mivel ha valaminek ellenálltok, akkor annak erőt (hatalmat) adtok! A komoly spirituális tanítványok hibát követhetnek el, amikor azt mondják: „Ó, nem szabad erre gondolnom! Nem szabad ezt éreznem… ez nem valóság, ez csupán illúzió!” Amikor megtapasztaljátok a veszteséget és az azzal járó érzelmeket, engedjétek, hogy megnyilvánuljanak, érezzétek át őket és fogadjátok el, amit megtapasztaltok! A spiritualitás sosem a megtagadásról szól! Megtapasztaljátok majd, hogy valójában semmit sem kell megtagadnotok! Aztán elkezdtek emlékezni arra, hogy a külső megnyilvánulások csupán ideiglenesek és valójában semmi sem választhat el benneteket attól, amik, és akik vagytok! A fájdalom csökken és elmúlik, aztán folytatjátok az utatokat – de most már mélyebb szintű tudatosságban!

Itt az idő, hogy vállaljátok az isteni mivoltotokat és felelősséget vállaljatok az általatok teremtett dolgokért! Egy olyan ponton vagytok, ahonnét a tudatosság egy mélyebb rétegébe tudtok elmozdulni. Erre sokan készen állnak, de egyesek nem hajlandók ezt megtenni, mivel néhányaknak meg kell tapasztalniuk a veszteség érzését annak érdekében, hogy az a komfort zónájukon kívülre zökkentse őket. Azért szükséges bizonyos emberek, javak és korábban kényelmes, valamint örömteli tapasztalatok elvesztése hogy az adott személyt a következő fejlődési szakaszába mozdítsa el. A veszteség megtapasztalása egy adott személyt arra késztet, hogy felfedezzen és megteremtsen új, gyakran magasabb szintű örömöket, békét és fényt… ez által visszatükrözve azt, ami már készen áll belül, de még nem lett felfedezve.

A veszteség egy érzékelhető megtapasztalás. Semmi valóságosat nem lehet elveszíteni annál fogva, hogy a törvény szerint az Isteni Tudatosságban az végtelen módon megmarad. Nem vagytok egyek az Isteni Tudatossággal! Ti vagytok az Isteni Tudatosság! (Nem az emberi mivoltotokban, hanem a valódi esszenciátokban!) Ez válik a ti új tudatállapototokká… annak az utazásnak az eredménye, melynek során a teljes elkülönülés érzetéből elérkeztek az egység felfedezéséig. Emberi nézőpontból úgy tűnhet, hogy ez egy nagyon hosszú időt vesz igénybe, de valójában sok különböző ösvény van és mind ugyanarra a hegyre vezet… van, amelyik kanyargós, van, amelyik viharos és van, amelyik egyenes.

Amint csak lehet, vegyetek észre és engedjetek el mindenféle veszteséget kísérő félelmet, mivel ami már egyszer meg lett teremtve, az újra is teremthető, és ha spirituálisan éberek vagytok, akkor az egy magasabb és jobb formában fog megnyilvánulni a későbbiekben. A félelem az egyik legnagyobb korlátja az éberség kibontakozásának, legyen az akár az ismeretlentől, akár valami kézzel fogható dologtól való félelem. A félelem egy nagyon alacsony rezgésű energiát hordoz és visszatükrözi a szeparációban való meggyőződést… elkülönülés a jótól (az Istentől) vagy bármitől, amit az kifejez nektek!

A mai lecke arról szólt, hogy el kell engedni minden belső és külső függőséget. Az emberiség arra teremetetett, hogy használja és élvezze a földi dolgokat, de tévesen arra a következtetésre jutott, hogy azt képzeli, ezek nélkül nem tudja túlélni. Mindig jusson eszetekbe az, hogy minden külsőség a mélyebb spirituális valóság materiális részét mutatja (úgy, ahogyan az elme azt értelmezi).

Éljetek, szeressetek, örüljetek, énekeljetek, táncoljatok, játsszatok, tanítsatok, tanuljatok, szolgáljatok, engedjétek, hogy benneteket is szolgáljanak, de sose feledjétek el, kik vagytok!

Mi vagyunk az Arktúriai Csoport

Csatornázta: Marilyn Raffaele

Magyar nyelvű fordítás: Vénusz

Forrás: http://www.onenessofall.com/newest.html