Tag Archive: MADAD


01-salusaSaLuSa / 2013. december 3.

MADAD közvetítése

Érzitek hívásunkat Kedvesek – a hívást, amit energiánkkal együtt küldünk, hogy segítsünk nektek átalakulásotokat lezárni, hogy elérhessétek az általatok választott magasabb valóságot? Ekkor olyan érzésetek lehet, hogy fizikailag emeltek fel benneteket, különösen akkor, amikor teljesen ellazítva alszotok el és szellemetek egészen nyugodt, és ez azt jelenti, hogy ti – mint tudat a mostani formátokban – készen álltok a ’költözésre’, de testeteknek ehhez szüksége van a teljes átalakulás végrehajtásához, mert ti (=tudatotok) lényegesen magasabb frekvenciákkal tértek vissza testetekbe. Érezzétek, hogyan válik intenzívebbé a magasabb valóságok energiája és érezzétek, amint testetek egyre többet képes felvenni belőle, ha az [aktuális] átalakulás lezajlott. Ennek az érzések az intenzitása összhangban van a döntésetekkel és a vágyatokkal, hogy összekapcsolódjatok velünk, mint családotokkal – és mindennek, amit magasabb rezgésű valóságotoknak érzékeltek, és talán meglepődtök szándékotok és kívánságotok hatalmán.

Ezek a pillanatok azért jönnek létre, hogy ráhangolódhassatok minden irányotokba áramló magasabb rezgésű energiára, és az angyalok birodalma is olyan közel van, mint korábban soha, mert az angyalok kívánságotoknak megfelelően Mindannyiatoknak segítenek, hogy elérjétek az ’ajtót’, ami már nyitva áll előttetek, hogy a következő tapasztalatot átélhessétek. Ennek jelét mindenütt felismerhetitek, és érezhetitek energiáját, ahogyan gyengéden körülölel benneteket folyamatosan, hogy a megszokott aggodalmakat magatok mögött hagyhassátok és még több energiával látnak el, hogy a most fontos dolgokra összpontosíthassatok. És egyes dolgok fontossága most világosan felismerhető és Mindenki, aki a további fejlődés mellett döntött nem hagyhatja ezt figyelmen kívül, mert az energia, amibe mindenkit beágyaznak olyan erőteljes, hogy szinte szó szerint a tökéletes ponthoz ’löki’ az illetőt, ahonnan mindent beteljesíthettek, ami a végleges emelkedésetekhez szükséges. 

Mindannyian elcsodálkoztok átalakulásotok lezáruló fázisának erőteljességén és tudjuk, már „érzitek a levegőben”, jön valami nagy és korábban még soha nem tapasztalt valami. Fogadjátok el és hangolódjatok rá erre a felismerésre és érezzétek a saját energiátok által teremtett „szárnyak” csapásait, hogy újra képessé válhassatok a tiszta SZERETETBEN és a tiszta FÉNYBEN való létezésre. Még a fizikai testetek is lassan könnyebbnek érződik, világosabbnak, anélkül hogy veszített volna saját súlyából, méghozzá azért, mert már nem kell cipelnetek magatokkal a megoldatlan témákat a létezésetek mindennapjai során. Így valóságosan is felemelkedtek, ami azzal az érzéssel jár együtt, hogy a „Föld fölött lebegve” jártok. Leljétek örömötöket minden mostani élményben, mert még sokáig fogtok emlékezni rájuk.

SaLuSa vagyok a Szíriuszról és mindannyian örülünk az érzésnek, amit a kívánságaitok beteljesedése okoz nektek és végtelenül boldogok vagyunk, hogy részesei lehetünk ennek a történésnek. Együttesen sikerül létrehoznunk a SZERETET és a FÉNY szövetségét, mely az egész világegyetemre kiterjed, és ami segít alapot teremteni minden egyes léleknek az emelkedéshez.

Csatornázta: Madad

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás:http://salusathroughfaithandhope.blogspot.pt/2013

 

01-salusaSaLuSa / 2013. november 29. 

MADAD közvetítése

Az energia minden létsíkon emelkedik: a bolygó középpontjában-annak külső felszínén –bennetek – és minden életformában, akik veletek együtt mindenütt a bolygón léteznek, – és ez az energia megteremti az általatok várt felemelkedés tökéletes feltételeinek egészét. Minden bizonnyal érzitek ezt az energiát, ami áthatja testeteket, és ami nem hagy bennetek kétséget a felől, hogy történik valami. Ez az energia olyan érzésekre emlékeztet benneteket, amiket ébredésetekkor éreztetek, és amikor ez az energia elkezdett áramolni bennetek és beindította átalakulási folyamatotokat. Időközben azonban ez a lényetekbe áramló energia a felfelé irányuló fejlődésetek előkészületeinek lezárása felé vezet benneteket és bizonyára most sokkal finomabbnak és szelídebbnek érzékelitek ezt, mert most sokkal több minden érzékelésére vagytok képesek; és ezek a magasabb rezgések, amik minden átalakulásotok beteljesítéséhez szükségest hordoznak, tartalmazzák a teljes spektrum magasabb energia-mintáit. Ezek a minták könnyedén elérik azok testét, akik készen állnak létük multidimenzionális valóságába való integrálására és teljes mértékben felveszik az abban tartalmazott információt. Azok, akik egykor még úgy döntöttek, hogy lassabb tempóban haladnak előre, ezt az információt csak lépésről lépésre képesek feldolgozni, míg végül mindenki felveszi magába és készen áll az átalakulásra, amit ezek az energia-minták támogatnak. Ha elfogadjátok ezeknek az energia-mintáknak a testetekbe való belépését, megengeditek nekik, hogy szervezetetek mindegyik sejtjével összekapcsolódjon és azokat teljes mértékben átalakítsa, – amivel minden régi energia-mintát feloldhattok, amik eddig a fizikai létezéseteket teremtették. Ezek megléte a ti létezésetek során többé már nem szükséges, mert olyan eltökélten és intenzitással dolgoztatok a tisztulási folyamatotokon, hogy a megfelelő információkat eljuttattátok a teremtő erőknek – nyomatékkal és tisztán kifejezve felkészültségeteket, hogy egy magasabb létezési-síkba térjetek át [minőségi változás]. Így ez a most érezhető energia képviseli a beteljesült kívánságotokat, hogy felfelé haladjatok; és ha megértitek az élet alapelveit a magasabb valóságokban, akkor készen álltok és képesek vagytok kívánságotoknak megfelelően az utazásotok ezen részét lezárni.

Utazásotok következő állomása előkészítésre került mindegyikőtök számára a megfelelő helyen, és ott nincs több illúzió, ami korlátozhatná víziótokat; tisztán és világosan felismeritek utatok következő részét és habozás nélkül követitek. Aki még nem tudja pillanatnyilag felismerni ezt az új útszakaszt, megkap minden segítséget szellemi vezetőitől– és ez így lesz továbbra is –, akik lépésről lépésre megmutatják a következő szakaszt; akkor is, ha még az egyén az általa választott utat pillanatnyilag még nem kívánja követni, világosan fel fogják ismerni a jelet, ha készen állnak az eddigi rezgést maguk mögött hagyva egy új tapasztalati szintre lépni. Minden bizonnyal egyetlen lélek sem akar a mostani szinten a szükségesnél tovább időzni, mert mindannyian magunkban hordozzuk a vágyat, hogy tovább kutassunk, és hogy belül tanuljunk, ha megérett rá az idő; minden lélek készen áll a továbbhaladásra, ha az eddig szükséges tapasztalatokat megszerezte és kinyerte belőle a szükséges megértést [bölcsességet].

SaLuSa vagyok a Szíriuszról és érzem, ahogyan energiátok gyorsan növekszik, ahogyan ti is érzitek, hogy kívánságotok a manifesztálódás útjára lépett. Érezzétek a testekben vibráló energiát és engedjétek, hogy befejezze az átalakulást. Szinte rögtön érzékelni fogjátok a különbséget, ennek az energiának a hatását és legyetek tudatában, hogy minden általatok várt meglepetés követni fogja azt. 

Csatornázta: Madad

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett Forrás:http://salusathroughfaithandhope.blogspot.pt/2013/11/english-salusa-29112013.html 

 

01-salusaSaLuSa / 2013. november 26.

MADAD közvetítése

Tudjuk, hogy a szívetekre való hallgatás lassan kellemes érzéssel tölthet el benneteket és az így nyert információk iránti kezdeti kétségek helyett növekszik a bizalom érzése, mert mindig amikor egy információ megerősítése után kutattatok, amit ezen az úton szereztetek, az célba talált. Nem mintha örökké létező lelkekként erre szükségetek volna, de elmétek az, ami látható bizonyítékok után kutat, mert így van programozva.

Lelkületetek minden régi gondolkodási mintát elenged, mert már nem tudnak lépést tartani a bennetek cirkuláló FÉNY sebességével, ami egész szervezetetekben áramlik. Jelenleg nem egyszerű átlátni ezen az illúzión, de érzéseitek és SZERETETETEK, amivel újra összekapcsolódtatok, nem fognak kétséget hátrahagyni bennetek. Az igazság köztetek sokakban kevert érzések energiáit kelti, mert nagyon gyakran ellentmondónak tűnő dolgokat hallotok.

Mindenki magában hordozza az igazság saját verzióját, mert mi úgy tekintünk rá, mint információk, tapasztalatok és benyomások komplex csomagjára, amik a vágyaink beteljesedése felé kormányoznak minket. A vágyakozás is egy olyan szó, ami az átalakuló gondolkodásotokban zavartságot okozhat; mi ezt a lélek kifejeződéseként értelmezzük, ami mindenkit elvezet a számára szükséges tapasztalathoz. Tudjuk, hogy, ahogyan az az utóbbi évszázadokban működött, megpróbálta elnyomni és korlátozni az emberek vágyait; de most szabadok vagytok, hogy kitörhessetek a még mindig fennálló korlátokból és hogy teljességében beteljesíthessétek vágyaitokat és hogy elvezessétek magatokat a igazsághoz lényetekkel kapcsolatban. Az önmagatok felismerésének igazsága még több erővel ruház fel és sokkal több lehetősége előtt nyit utat és megmutatja, számotokra melyik a megfelelő út, hogy ’utazásotokat’ és tanulási folyamatotokat teljessé tegyétek. És legyetek tudatában, hogy senki más, csak ti tudhatjátok az igazságot önmagatokról, mert minden információnak lényetekben kell megtalálnia visszhangját, hogy igazsággá válhasson. Másrészt, ha valamelyik információ nem teljesen harmonizál veletek, valaki más viszont azt mondja, hogy az az érzése, hogy ez megfelel az igazságnak, akkor ez még nem ok a kételkedésre, mert ezek az információk számára az igazságot képezik, és őt ez fogja további felismerésekre sarkallni.

Minél jobban elmozdultok a magasabb rezgésszintek felé, annál jobban lesztek képesek érzékelni rezgésetekkel a hallott vagy olvasott információt. Sok információ létezik eljövetelünkkel kapcsolatban és mindarról, ami utána következne, ez jelenleg összezavarhat benneteket; és néha szándékosan hintenek el híreket az összezavarás érdekében; arra kérünk benneteket, hogy világítsátok át ezek az információkat szívetekkel, hogy hordoznak-e szeretetteljes energiákat és összhangot képeztek-e velük. Mindannyian képesek vagytok felismerni ezt a rezonanciát; csak néha megpróbál az elmétek felülkerekedni és bemeséli nektek, hogy nem vagytok képesek a hallottakat beazonosítani. Az elme segít nektek, hogy döntéseitek manifesztáljátok és ez a létezésetek értelme és célja. Szívetek veletek van, hogy felismerjétek az igazságot, – és ha mindkettő (szív és elme) egymással harmóniában dolgozik és mindegyik teszi a maga dolgát, amiért teremtették, akkor csodákat fogtok átélni életetekben. Segítsetek elméteknek, hogy nyugalomra leljen – oly módon, amit időközben mindenki biztosan megtalált, ekkor az elme a rá szabott szerepet el fogja fogadni és ezt bizonyosan ti is érezni fogjátok.

SaLuSa vagyok a Szíriuszról és szeretném, ha olyan szabadon fejeznétek ki vágyaitokat, hogy azok boldoggá tegyenek benneteket, mert magukban hordozzák a magasabb létsík felé vezető utatok tökéletes energialenyomatát, ami megmutatja, hogy valódi vágyaitok támogatásra és megértésre találnak; és ez társadalmunk alapjához tartozik, amiben élünk.

Csatornázta: Madad
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás:http://salusathroughfaithandhope.blogspot.pt/2013/11/english-salusa-26112013.html 
 

SaLuSa -MADAD / 2013-11-22

SaLuSa / 2013. november 22.

MADAD közvetítése

01-salusaÉvetek ezen időszakát [év végét] általában az eddig megszokott igyekezetetek töltötte ki, hogy gyakrabban és szeretetteljesebben gondoljatok másokra. Ezt az időszakot kevésbé stresszesnek élitek meg, teli reményekkel és kívánságokkal kezdtek neki az újévnek, de a lelkesedés aztán az év folyamán ellaposodik. Ennek az évnek a vége azonban köztetek sokak számára nem a megszokott módon fog zajlani, és tudjuk, ezt ti is érzitek. Már nem hajt benneteket a „vágy”, hogy a szokványos ajándékokat szétosszátok és ti sem várjátok a viszonzást. Felismertétek, hogy a legnagyobb ajándék, amit a jelenlegi családtagjaitoknak és mindenki másnak adhattok, az a SZERETET, ami feltétel nélkül áramlik ki szívetekből, és ami segít nekik a saját útjukon való haladásban. Köztetek sokan érzik, hogy nem létezik többé a szükségszerűség, hogy a régihez ragaszkodjatok, mert ünnepélyesen átélhetitek a „bennetek és körülöttetek jelen lévő Fényt”. Mindenki, aki erre készen áll, ezen az új módon fogja megünnepelni a Hálát, kapcsolódva a saját magasabb valóságához még több SZERETET fog sugározni az arra készen állok felé; így még több lehetőséget nyitva mindenki számára, amiből válogathatnak maguknak.   

Ha az egész emberiség kollektív gondolkodásában helyet kapnak ezek a lehetőségek, akkor azok, akik felébrednek vagy – a ti időfogalmaitok szerint – ’később’ zárják le felébredési folyamatukat, életcéljuknak megfelelően a legjobb lehetőséget ragadhatják meg és adhatják hozzá elképzelésüket, vágyukat; ezen a módon mindenki a saját, egyéni formájában élheti át a Felemelkedést. Mindenki érezni fog magában egy nagyon erőteljes és iránymutató erőt, ami az ő általa választott lehetőségek és vágyak irányába fogja terelni. Így elkopik a szükségszerűség, hogy másokat kelljen követni – hacsak nem ez a konkrétan kiválasztott tapasztalat; minden ember érezni fogja a hatalmas erőt, ami elhozza magával a szabadságot, ez pedig elvezet a felismeréshez, hogy senki más, csak az egyén felelős a saját élettapasztalataiért és ezért nem lehet másokat „felelőssé tenni” és nem lehet gyűlöletet és haragot táplálni mások iránt. A belső harmónia és a belső béke áll az első helyen és ez láthatóvá válik a külső világban is, ami az egész emberiség erős akarata által a magasabb [rezgésű] valóság kollektív tapasztalatává válik.

Ez a kollektív átalakulási folyamat természetesen időt igényel, amit ti is tudtok, de az ehhez szükséges változtatások már sok évvel korábban elkezdődtek; és most a fokozott vágyatokból fakadóan felgyorsulás tapasztalható, hogy ezt a világot, mely oly sok drága élményt tett lehetővé, ami bölcsességgé kristályosodott ki, szabadon, kiegyensúlyozottan és egyesítve tapasztalhassátok meg. A ti saját felfelé irányuló fejlődéseteket követve mások könnyebben találják meg az ösvényüket, mert a SZERETET energiája megteremti a szüksége vonzerőt az általuk vágyott cél felé és ez úgy megy végbe, ahogyan benneteket is vonzottak a magasabb rezgésű energiák. A Teremtő kívánsága egy ilyen hatalmas átalakulás élménye egy ilyen világban – hogy az egész teremtés nagyobb részeit kövessük, amiben Mindannyian létezünk. Gondoljatok arra, hogy ti a Teremtő részei vagytok és ezért magatokban hordozzátok ezt a vágyat és felruházzátok saját kívánságotokkal és döntéseitekkel, amik azonosak szabad akaratotokkal és ami egyengeti az utat, ami elvezet Benneteket a teremtő erő teljes Egység-Létébe vezető élménybe.

SaLuSa vagyok a Szíriuszról és azt szeretném, ha felismernétek döntéseitek hatalmát, a SZERETET másokkal való megosztásában. Képesek vagytok másokat a saját szenvedéseikből kiemelni – egyszerűen egy mosollyal vagy szeretetteljes gondolatokkal vagy szavakkal, amit elküldtök nekik. Nem segítetek nekik, ha csatlakoztok (negatív) érzéseikhez, hanem a SZERETET érzésével tudtok segíteni, ami mindenütt jelen van; mert „megmenteni” nem tudjátok őket;- ez az ő hatalmukban áll, hogy megtalálják saját útjukat és helyüket a Minden Létező Egységében.

Csatornázta: Madad

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://salusathroughfaithandhope.blogspot.pt/2013/11/english-salusa-22112013.html 

SaLuSa / 2013. november 19.

MADAD közvetítése

01-salusaKészen álltok, hogy megmerítsétek magatokat a SZERETET egy mélyebb érzésébe, ami körbeöleli lényeteket, amint a magasabb valóságba helyezitek át magatokat? Most ez a SZERETETENERGIA változtat meg benneteket, és minél többet engedtek be belőle, annál jobban fogtok az új élménytartalmak iránya felé vonzást érezni. A SZERETET beengedése azt jelenti, hogy oly módon tekintetek önmagatokra, mint akik valójában vagytok és elfogadjátok mindazt, amit egész lényetek teremt és adhat– megértve mit jelent önmagatok és mások SZERETETE. Testetek minden része, minden emlék, minden gondolat megteremti az Egységet a lelketekkel, a tudatotokkal, aminek az volt a kívánsága, hogy fizikai formában nyilvánuljon meg, ily módon téve megtapasztalhatóvá az élethelyzeteket, amik tökéletes módon elvezetnek arra a pontra, ahol időközben tartózkodtok. Ez a SZERETET olyan mély betekintést nyújt, ami – bölcsességetekkel együtt – kinyerhettek tapasztalataitokból; és ha kinövi magát ebből a megértés, akkor minden nagy fajsúlyú tapasztalatot és az azzal egybekötött emlékeket és gondolatokat elengedhettek és szabaddá tehetitek magatokat az Új számára.

Érezzétek, ahogy az „Új” szó visszhangzik bennetek. Sokan közületek már megtapasztaltak magasabb rezgésű valóságokat, de ezen a felemelkedő szinten még nem emelték fel tudatukat vagy nem hangolódtak rá; de pontosan ezért vonzódtok hozzá annyira, hogy mindezt [ismét] átélhessétek. Minden új dolog vonzó erőt gyakorol ránk, mert tudjuk, hogy mindig új bölcsességet is hoz magával – valamint felismeréseket, amiket nem nyerhettünk volna a mélyen szántó és teljes megtapasztalásuk nélkül. Eljöttek ezek a mostani utolsó pillanatok, a korlátolt élet keretein belül, a régi valóságban, hogy átélhessétek őket és még egyszer reflektálhassatok a döntéseitekről, amik még mindig hatással vannak kedélyetekre és hogy végre elengedhessétek őket – a teljes megértésből fakadóan, amire már időközben mindannyian képesek vagytok. Érezzétek a szabadságot, ami ezt röviddel követni fogja; tudjuk, hogy nem akarjátok ezt a munkát későbbre tolni. Tudjuk, hogy az alacsony rezgéstartományú élmények különösen kemények lehetnek és hogy a mély szomorúságot, valamint más érzéseket is előidézhettek bennetek, amik a SZERETET jelenlétét próbálják tagadni; de mi mindig veletek vagyunk és oly sok SZERETETET küldünk nektek, ami megerősít és segíteni fog nektek, hogy tapasztalataitokat bölcsességgé alakítsátok át.  

Lezáruló tisztulásotokkal együtt Földanya is készen áll, hogy megtisztítsa testét az alacsonyabb frekvenciáktól, és ezen a módon lényegesen támogatva utazásotokat a magasabb valóságokba. Ő is érzi a belsejéből felemelkedő energiákat, amik a felszínén tapasztalhatóvá válnak; mi látjuk, ahogyan teste csodálatosan tiszta FÉNYBEN, a ti közös SZERETETEKBEN tündököl. Érezzétek a vele való Egységet, – mert addig lesz része valóságotoknak, amíg nem lesz Mindannyiatoknak az az érzése, hogy eljött az időtök, hogy valahová máshová induljatok – ahogyan az Ő számára is eljött az idő, hogy új lelkeket üdvözöljön a közös új tapasztalatok megélésére.

SaLuSa vagyok a Szíriuszról és azt szeretném, ha mindannyian megélhetnétek egy békés hangulati állapotot, mert a ti szívetek az, ami Mindannyiatokhoz beszél, és ami ellát a felfelé való fejlődéshez szükséges információkkal. Kérdezzétek szíveteket, mert a szívetek a válaszok legjobb forrása; ott minden fellelhető, amit ebben a pillanatban tudnotok kell; és az információbázis nagy gyorsasággal frissül és tökéletesen illeszkedik a tempóhoz, amit – sétálva vagy akár futva – tesztek meg az Új felé vezető úton.

Csatornázta: Madad

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://salusathroughfaithandhope.blogspot.pt/2013/11/english-salusa-19112013.html

 

 

SaLuSa / 2013. november 15.

MADAD közvetítése

01-salusaMinél jobban felkészítitek magatokat a magasabb valóságba való átmenethez, annál jobban élitek meg azok erőteljes energiáit, hátrahagyva az időbeli korlátokat. Néha az a benyomásotok, mintha az emberek és a dolgok a megszokottnál gyorsabban mozognának, méghozzá akkor, amikor álomból vagy egy mély meditációból ébredtek, amiben a magasabb valóságok időáramlatához kapcsolódtatok. Ez egy meglehetősen jó betekintést nyújt az ottani finoman áramló életről – nélkülözve az eddig megszokott sietséget és hajszoltságot, amiből „visszakapcsoltok egy fokozatot”, ha dolgos napi rutinotok a végéhez ér. Ez megmutathatja, hogy a magasabb valóságok zónájába való belépéssel, ahol „nem létezik az idő”, teljesen természetes módon „kapcsoltok vissza” és mindenben addig lelitek örömötöket, amíg csak szeretnétek. Itt nem kell aggódnotok, hogy valamely élményről „lekéstek”, mert ott az élet arról szól, hogy amit kiválasztottatok magatok számára, azt a lehető legmélyrehatóbban éljétek meg és utána egy újabb tapasztalat felé forduljatok, ha az előtte lévőt egészen lezártátok. Tudatában lenni, hogy saját élettapasztalataitokról nem „késhettek le”, segíteni fog, hogy hozzászokjatok ezekhez a nagy változásokhoz. 

Bátorítunk bennetek, bízzatok magatokban, mert ekkor minden tevékenységeteket nagyobb magabiztossággal fogjátok végezni és minden felmerülő kérdést a saját bölcsességetekkel válaszoltok meg; minden szükségest megértetek anélkül, hogy elmétekben zavar keletkezne; és ezzel az egyéni válaszadással tovább növelitek az önmagatokba vetett bizalmatokat. Ez a folyamat a bizonyosság és a bölcsesség körforgásaként írható le, és ha bármely más ügyre ilyen szemszögből tekintetek, akkor rá fogtok jönni, hogy az élettapasztalatok sok körfolyamatot hordoznak magukban. Mi ezt a Teremtés alapvető értelmezésének tekintjük, mert a körforgás az alapvető állapot, amit mindenütt megtapasztaltok, kezdve az energiák áramlásától – a sejtjeinkbe, a bolygóinkba, a galaxisainkba; a körforgás mintája világosan felismerhető, és ti magatok is megtapasztaljátok az élet körforgását; ha készen álltok tovább előre haladni, akkor létrehoztok magatoknak egy új (tapasztalat-)kört, és az eddigi körötökhöz hozzáveszitek a magasabb tapasztalati-tartalmakat és ezzel létrehozzátok azt, amit ti  „Vesica Piscis”-nek neveztek.

[további információ: https://kristalyhang.wordpress.com/?s=Vesica+Piscis]

(„halbuborék“ = szent geometria: „kapu a galaxisokba“). Az így létrejövő két kör fedettsége biztosítja a két tapasztalati kör közötti hidat; – és ennek a híd-átjárónak tudatában lenni különösen csodálatos tapasztalat.

Tartástok szem előtt életetek során ezt a két kört; segíteni fognak a tisztánlátásban és a szükségtelen dolgok elengedésében. Jelenleg mindent újra és újra megtapasztaltok, és felteszitek magatokban a kérdést, hogy mi az, amit nem vagytok képesek felfogni vagy nem tudtok elfogadni, ha ez a helyzet mindig újra felmerül; rá fogtok jönni, hogy néha szükséges kilépni a körből és az egészet egy más perspektívából szemlélni, ami a mostani átalakulás idején mindig rendelkezésetekre áll. És ha elfogadjátok az igazságot, ami egy ismétlődő helyzetből le lehet szűrni, akkor az egészet jó irányba vihetitek el, amikor magatok mögött hagyjátok azt; átalakítható tiszta felismeréssé, amit hozzá lehet adni a kollektív bölcsességhez, amiből aztán mindenki más tanulhat, ha készen áll rá. Ezen az úton járva lényegében könnyebb lesz számukra, hogy újdonságokat tapasztaljanak meg életükben, és akkor a kollektív döntésetek erejének hatása jelentősen meg fog növekedni.

SaLuSa vagyok a Szíriuszról, és mindanyiatokhoz nagyon közel érezzük magunkat. Elégedetten figyelünk benneteket, mert teljes örömmel átadjátok magatokat az egyetemes tudásnak és rájöttök, hogy a félelmek és az aggályok már nem nyomasztanak benneteket többet. SZERETETERŐTÖK fokozódik, és ha ezt egy körként képzelitek el, ami körbeveszi testeteket, akkor megvéditek magatokat attól, hogy más, nemkívánatos energiakörök a ti FÉNYETEKBE csempésszék be magukat.

Csatornázta: Madad

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://salusathroughfaithandhope.blogspot.pt/2013/11/english-salusa-15112013.html

SaLuSa / 2013. november 12.

MADAD közvetítése

01-salusaÉrzitek az intenzív változásokat a testetekben, kedvesek? Ezek a változások kiteljesednek ezekben a napokban, és ha testetek a most hozzátok küldött magasabb frekvenciákat felveszi magába és ráhangolódik, cserébe szabad lesz, és a választott magasabb valóságokat túlterheltség nélkül élheti meg; mert ezeket a tapasztalatokat mindenkinek fel kell dolgoznia és meg kell osztania másokkal. Közületek már sokan meglátogatták a magasabb valóságokat asztrál testükben, de csupán egyes boldogító pillanatokra emlékeznek csak. Ezek a látogatások a magasabb valóságokba való felemelkedési folyamatotok záró pillanatainak további előkészületére szolgálnak. Ezután a magasabb valóságokban gyűjtött tapasztalataitok minden részletére és minden érzékelésre emlékezni fogtok, és ez lényegesen erősebbé fog tenni benneteket, mint amik most vagytok. Az idő áramlata és annak jelentősége lényegileg átalakulnak, és teljes tudatában lesztek a magasabb valóságban létező kapcsolataitoknak. Minden egyes képesség tökéletesedni fog, és akkor egyszerűen mindkét valóság esetében „a Mostban lesztek jelen”. Testetek a FÉNY erőteljes hangszereként fog működni; befogadja a tiszta magasabb frekvenciákat és azokat olyan magasabb frekvenciákra fogja átalakítani, amiket mindenki könnyedén befogadhat. Ez a frekvencia addig fokozódik, míg köztetek mindenki, aki a felemelkedés mellett dönt, meg is valósítja azt.

A ti átalakulásotokkal jön a társadalmatok átalakulása is – ahogyan a mód is, hogy hogyan érzékeli az emberiség a bolygót, amin él és minden más naprendszerbeli bolygót és galaxist. Egyéni felismeréseitek, ill. azok a felismerések, amiket továbbadtok segítenek „felnyitni a szemet” és felismerni az igazságot a univerzumban elfoglalt helyeteket illetően. Ne becsüljétek alá tudásotokat és felfogóképességeteket, mert a teremtés igazsága egyszerű, és mindenki, aki szívének bölcsességében felébredt, ennek tudatában is vannak. Sok út van, amin keresztül ez az igazság megnyilvánulhat, és ebből az következik, hogy mindegyikőtöknek egyéni értelmezése van ezzel kapcsolatban; de közben az alapvető elvek változatlanok maradnak. Azért vagyunk itt, hogy tapasztalatokat gyűjtsünk. Azért vagyunk itt, hogy minden lehetséges, minket vonzó tapasztalatot megvalósítsunk, hogy átéljük azt, mert minden lélekben ott szunnyad a vágy, hogy még többet megtudhasson [kutasson]. Ez a vágy hajtotta saját kereséseteket is, ami lehetővé tette, hogy felnőjetek a FÉNYBE, és csak a jelenlegi helyeteken való jelenléttel tudjátok meggyújtani a Fényszikrát másokban is, hogy ők is kívánságuk szerint szintén egy lánggá alakuljanak át, ami lehetővé teszi számukra, hogy beteljesítsék létezésük célját ezen a valóságon belül.

Érezzétek át még egyszer a végbemenő változásokat és fogadjátok el azokat a nagy kívánság [terv] részeként, hogy tovább haladhassatok. Segítünk ráhangolódni a magasabb frekvenciákra, mert életformánk érti ennek a módját; és boldogok vagyunk, hogy nyitottak vagytok rá, annak ellenére, hogy ez [fizikai] testeteket tovább fárasztja. Figyelmesen és szeretetteljesen őrködünk azok felett, akiknek az a kívánsága, hogy fenntartsák velünk a kapcsolatot, és hogy energiáinkat közvetlen úton fogadhassák. Ezen kívül kollektíven is küldjük energiáinkat, mert érezzük, hogy gyorsan közeleg az időpont, amikor általában véve is elfogadtok bennünket.

SaLuSa vagyok a Szíriuszról és nagyon boldog vagyok, hogy megoszthatom Mindenkivel energiáimat. Ezek nagyon boldogságos pillanatok, és tudom köztetek sokan szintén megosztanák másokkal saját energiájukat. Tegyétek ezt szabadon és olyan aggályok nélkül, hogy ezek az energiák talán nem lennének elég erőteljesek, hogy másokon segítsenek. Ti felnőttetek a FÉNYBE; áramoltassátok ezt tovább azokhoz, akiknek szükségük van rá,- egyszerűen egy megfelelő gondolattal, ami elér mindenkihez. Gondolataitok lesznek az erre az életidőre kitűzött céljaitok és kívánságaitok beteljesítéshez hozzásegítő eszközeitek, melyek hatalommal bírnak. Ez most életetek ’nagy ideje’ [fordulópontja], és azt szeretnénk elérni, hogy felismerjétek, milyen csodálatos időszak ez.

Csatornázta: Madad
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás: http://salusathroughfaithandhope.blogspot.pt/2013/11/english-salusa-12112013.html 

 

SaLuSa / 2013. november 8.

MADAD közvetítése

01-salusaNapotok nagyon intenzív energia-mintákat sugároz felétek, ami az alapvető átalakulási folyamatotok beteljesedését támogatja – hogy FÉNYLÉNYEKKÉ válhassatok. Amikor feldolgoztátok ezeket az energiákat, testetek készen fog állni, hogy befogadjátok és elfogadjátok mindazt, amit megtapasztalni kívántok. A Nap képviseli a más valóságok dimenzióihoz vezető „átjáró-kaput’ és amit ti „Napfoltokként” észleltek, azok erőteljes energia-transzfer-átjárók a magasabb frekvenciák számára, amiket a bolygótokra és annak minden lakójának küldenek. Képesek vagytok érzékelni a Nap eme tiszta energiáját, ha nyugodtan és mozdulatlanul kiteszitek magatokat a napsugárzásnak: ez a SZERETET egy meleg, szeretetteljes érintése, amit azért küldtek, hogy segítsen testetek átalakulásában, mely által képessé válik fogadni minden jelenleg nektek küldött magasabb frekvenciát. Érezzétek át ennek a FÉNYNEK a testetekre gyakorolt hatását és üdvözöljétek ezeket a magasabb rezgésű energiákat, mert ezek tartalmaznak minden átalakulásotokhoz szükséges energiamintát.

Ebben a pillanatban minden ’régi’ eltakarításra kerül és feloldódik a benneteket körülölelő hatalmas FÉNYBEN; közben megtörténhet, hogy egyes gondolatmenetek vagy emlékek még egyszer felbukkannak bennetek, azt a benyomást keltve, hogy nem szabadultok tőlük, annak ellenére, hogy már elfogadtátok azok elengedését. Szükségetek van egy kis időre, hogy minden végbemenő változást feldolgozzatok; de legyetek tudatában, hogy ezek a gondolati minták már tulajdonképpen letisztázódtak és elmúltak, tehát figyelmeteket nem kell rájuk összpontosítanotok; küldjetek egyszerűen SZERETETET és FÉNYT és legyen világos számotokra, hogy azok nem a szívetekből erednek; ekkor az elmétek is elengedi őket. Elméteket hosszú ideje úgy programozták, hogy valóságotok „programozójaként” működjön és néha még a számotokra korábban „vonzó” dolgok és témák felé orientálódik.

Engedjétek be a SZERETETET önmagatokba és fejezzétek ki, és érezzétek, amint ez a SZERETET egész lényeteken keresztül kiterjed. Engedjétek, hogy a SZERETET teljesen meggyógyítson, és ne mardosson benneteket a kétség, hogy ehhez talán nem lenne elég ereje. A SZERETET a leghatalmasabb erő az univerzumban, és ha szándékotokat félelem nélkül ebbe az irányba kormányozzátok, megtapasztaljátok, amint rendkívüli, de ugyanakkor szelíd ereje belsőtökbe áramlik és egy magasabb szintű valóságba emel. Ne tartsátok vissza azokat az érzéseket, amiket ez a SZERETET előidéz bennetek, mert oly sok ember vár arra, hogy szintén érezhesse ezt, és akik készen állnak felébredni a teremtés magasabb szintű felismerésre. Osszátok meg a SZERETETET bármerre jártok és legyetek tudatában, hogy a SZERETET mindenkor és végtelenül áramlik, anélkül, hogy ’többet’ kellene kérni belőle; és harmóniába ringat benneteket minden megnyilvánulási formáján keresztül, függetlenül a formától, amit éppen magára ölt.

SaLuSa vagyok a Szíriuszról, és én is érzem ezt a különösen erőteljesen jelen lévő SZERETETET saját létformámban, amit jelenleg magamra öltöttem. Legyen világos számotokra, hogy a SZERETET egyetlen egy gondolata oly sok és intenzív energiával láthat el benneteket, ami egy egész napra kitart [veletek lesz]; így megoszthatjátok mindenki mással ezt a csodás érzést. A mindig körülöttetek lévő SZERETET érzése az, amire összpontosítanotok kell. Szeretünk benneteket!

Csatornázta: MADAD
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás:http://salusathroughfaithandhope.blogspot.pt/2013/11/english-salusa-8112013.html 

SaLuSa / 2013. november 5.

MADAD közvetítése

01-salusaHallgassatok arra, amit érzéseitek a SZERETET és a FÉNY nyelvén közvetítenek, akkor pontosan tudni fogjátok, mit kell tennetek, és hogy mi fog történni átalakulási folyamatotok keretén belül következő lépésként. Szívetek információk áradatát fogadja magába, és ezért nagyon elfoglalt ezekben a napokban, így testetek eme szegletében valószínűleg nyomást fogtok érezni. Ha feltesztek egy kérdést, a válasz azon nyomban megjelenik, néha már a kérdés megfogalmazása előtt, mert szívetek kapcsolatban áll a Minden Létező bölcsességével, – és rendelkezésetekre áll minden válasz, ami átalakulásotokhoz és a magasabb valóságba való „költözésetekhez” talán szükségeltetik. Érzékelnetek kell a lényetekbe állandóan beáramló tudásfolyamot, ami összhangban van egyéni felemelkedési folyamatotokkal. Emlékeztetünk arra, hogy nincs két lény, akik megegyező [fejlődési] folyamatot élne át; ezért bölcs dolog inkább befelé figyelni, mint megpróbálni összehasonlítani és kétséget keresni, ha már amúgy minden szükséges lépést megtettetek a Felemelkedésetek érdekében. Ezért összpontosítsatok a belső bölcsességetekre, ekkor minden bizonnyal semmi jelentőséggel bíró dolgot nem fogtok hiányolni, ami hozzájárul további fejlődésetekhez. Mindig rendelkezésetekre áll a biztosíték, hogy iránymutatást kaptok abban, hogy mindazt megtapasztalhassátok, ami segít nektek a mindenkori további felfelé irányuló fejlődésben.

Arra bátorítunk benneteket, hogy előbb szívetek kérdezzétek, mert az erre érkező válasz erőteljes összhangban áll önmagatokkal és megerősíti a saját képességeitekbe vetett hitet, amihez már nem fér kétség, – amikről tudom, közültetek senki sem szeretné újfent átélni; mert ez a felébredés időszaka – a felébredés a létezés egy új módjára, ami mindent magában foglal, ami egyáltalán elképzelhető ennél a fogalomnál. Legyetek annak is tudatában, hogy ehhez az (új) létezéshez sokkal több tartozik, amit most még nem tudtok érzékelni. Azonban egyesek átélték már az igaz esszencia magasabb szintű kifejeződésének energiáját, ami nemsokára mindenkit körülvesz. Eljött az idő azok számára, akik úgy döntetnek, elmozdulnak ezen energiák irányában és azt másoknak is továbbadják, akik éppen az ébredés fázisában vannak, vagy akik éppen megkezdték keresésüket. Érezzétek, ami a szívetekből áramlik kifelé és ami egész lényetekre kihat, tegyétek azt, amiről úgy érzitek szükséges megtenni, mert akkor ismét emelkedtek és csak a békét és a SZERETETET fogjátok érezni, ami belétek áramlik és rajtatok keresztül átáramlik; ekkor nem fogjátok szükségét érezni, hogy olyan alacsonyabb rezgésszintű dolgokkal foglalkozzatok, amik már nem illenek hozzátok; és az emberek körülöttetek érezni fogják a nyugalmatokat és az örömteli hangulatotokat – így inspiráltok másokat, akik úgy döntenek, maguk mögött hagyják a ’régit’ és elkezdik keresni azt, ami segíthet nekik.

Mindenkor veletek vagyunk és tudjuk, hogy jelenlétünk és energiánk segítenek nektek a szükséges belső átalakuláson való változásokon keresztülmenni. Nagy örömöt érzünk a kapcsolatunk miatt és ez csodálatos hatással van „munkánkra”, amiért ide jöttünk, és tudjuk, hogy ez a kapcsolat Mindannyiunk kívánságának beteljesedéséhez fog vezetni. Egy pillanatra sem hagyunk egyedül benneteket, mert közületek már sokan tudják, hogy többek vagyunk, mint valamiféle látogatók a csillagokból, akik azért jöttek ide, hogy egy másik bolygó és annak lakóinak fejlődését megfigyeljék.  Azon vagyunk, hogy SZERETETBEN és FÉNYBEN egyesüljünk és közülünk sokan ugyanerre az ösvényre lépnek és csodálatos élményekkel [gazdagodnak és] gazdagítanak másokat ott, ahol éppen leszünk…

SaLuSa vagyok a Szíriuszról, és boldog vagyok, hogy érzitek, ’utazásotok’ nagyon békésen és SZERETETTEL teljesen zajlik a jövőben, ami mindenütt a béke és a SZERETET megéléshez vezet; – és ez az, amit mindannyian kívánunk.

Csatornázta: MADAD

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás: http://salusathroughfaithandhope.blogspot.pt/2013/11/english-salusa-5112013.html

 

 

 

Kedves Olvasók! Ez a SaLuSa üzenet szépen kiegészíti az előző Arktúruszi tanítást a forma átalalkításáról! Jó olvasást! S.

SaLuSa / 2013. október 29.

MADAD közvetítése

01-salusaÁtalakulásotok felgyorsul, és lassan érzitek a belsőtökben és a körülöttetek lévő magasabb rezgésű energiákat, – függetlenül a helyzettől, amiben épp vagytok. És bár a régi rendszer még mindig valamennyire intenzíven játssza ’játékát’, mégis érzitek a magasabb rezgéseket és nem hagyjátok magatokat bezárni az alacsonyabb rezgések ’karmai’ által. Ez a ti döntésetek függvénye, és meglehetősen szorgalmasan figyelünk mindenkit közületek, akik nagyon gyorsan fejlődnek felfelé és akik az alacsonyabb energiáknak egyre kevesebb lehetőséget adnak a létezésüket befolyásoló megnyilvánulásukra. Egyre nagyobb mélységekbe húz benneteket belső világotok és arra ösztönöznénk benneteket, hogy teljességében érezzetek és éljetek meg minden belső változást; mert semmi sem – ami a külvilágban történik – képes már kielégíteni a belső keresési vágyatokat a magasabb felismerés jegyében. Bennetek van és testetek úgy változik meg, hogy a számotokra szükséges tudás pontosan megfelelő részét, a kétkedésetek minden pillanatában, könnyen „elolvashatja” és „lefordíthatja” magának. Lassan készen álltok a létezés teljes tudat-állapotára [teljes tudás-állpotára], és tudjuk, hogy lassan jól érzitek magatokat a belsőtökben keresett és talált információkkal. Minél több bölcsességet fogadtok magatokba ilyen módon, annál több önbizalmat kölcsönöz ez nektek. Gyakoroljátok ezt, mert ez az egész átalakulási folyamatotok számára szükséges, és rajtatok kívül senki más nem tudhatja jobban, mi legyen a következő lépésetek.

A magasabb valósághoz való kapcsolataitok és az ehhez fűződő élményeitek megsokszorozódnak és közben megtapasztaljátok, ha egy dologra fókuszáljátok figyelmeteket vagy szándékotokat, akkor az megvalósul és az öröm és boldogság erőteljes érzésével ajándékoz meg benneteket. Ez számotokra a legkellemesebben megy végbe, mert tudatában vagyunk, hogy még mindig átélitek a „másik oldalt” is: a félelem és a harag érzéseit; és ezt egy nagy érzelmi-szintkülönbségnek neveznénk – ami nagy vihart kavarhat belső világotokban. Tüzetesen figyeljük előrelépéseiteket és fokozzuk az általunk küldött energiákat. Megerősítjük kapcsolatunkat mindazokkal, akik ezt szeretnék megélni és többet osztunk meg veletek, mint azt a jelenlegi pillanatban gondolnátok. Mindez az energiában van, ami hozzátok és rajtatok keresztül áramlik, és szívetek sokkal több információt dolgoz fel, mint korábban valaha, így ezt szinte szó szerint érezhetitek szívverésetekben. Ne feledjétek, hogy belső átalakulásaitok a fizikai testetekre is kihat, hogy az képes legyen túlterhelés nélkül befogadni mindazt az erőteljes FÉNYT és SZERETET.

A fizikai testeteknek is meg kell tisztulni a ’régitől’, amit az eddigi megszokott módon bizonyos betegségnek vagy fájdalomnak éltetek meg. Talán már elfelejtettétek, hogy testetek bizonyos területein fájdalmaitok voltak, de testi sejtjeitek emlékeznek még erre és ezért lehetséges, hogy átalakulásotok során újra „betegnek” érzitek magatokat vagy fájdalmat éreztek olyan helyen, amiről soha nem képzeltétek volna. A magasabb szintű energiákkal, amik testetekben lassan elfoglalják helyüket, az átalakulás folyamata a lezáráshoz érkezik, és aztán semmi sem állhat köztetek és a magasabb valóságok megélése között. Tehát hallgassatok a testetekre és szenteljetek neki megfelelő figyelmet, mert fizikai formátok az az eszköz, ami lehetővé teszi, hogy megélhessétek a SZERETET minden szépségét, ami újra átáramlik rajtatok. Fejezzétek ki hálátokat ezzel a formával szemben, ami lehetővé tette számotokra, hogy ilyenfajta bölcsességre tegyetek szert, ami különösen erőteljesen kapcsolódik minden létező élethez; és ne feledjétek, hogy minden élet teremtés – és a fizikai és a nem-fizikai teremtés közötti különbség elvékonyodik; mert minden SZERETETBŐL teremtetett és megtapasztalja a FÉNYT, ami végtelen formában nyilvánul meg.

SaLuSa vagyok a Szíriuszról és itt és most fejezem ki nagy örömömet a rendkívüli akaraterőtök előtt, hogy folytatjátok a kereséseteket, amit már nagyon hosszú ideje elkezdtetek, és ami most olyan közel hozott minket egymáshoz. Köztetek sokak számára majdnem teljesen lezárult a keresés az alacsonyabb rezgésszinteken, és mi itt vagyunk, hogy segítségetekre legyünk a magasabb rezgésszinteken történő keresésetekben, ami oly sok minden előtt megnyitja számotokra az utat.

Csatornázta:MADAD

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás:http://salusathroughfaithandhope.blogspot.pt/2013/10/english-salusa-29102013.html