Tag Archive: Jo Amidon


Orion

Az Orion-lelkek ismertetőjegyei

Szerző: Jo Amidon

Részlet a “Where are you really from” [Honnan jöttél valójában] című könyvből

Azok, akik az Orion-t nevezhetik bolygószintű eredetüknek, erős jellemmel rendelkeznek. Magasztos ideákkal és meggyőződésekkel rendelkeznek. Az Orion-lelkek könnyen felismerhetőek arról, hogy sok kérdésük van! Mozgatórugójuk, hogy a dolgok mögé nézzenek és megértsék belső jelentésüket. Hajlamosak arra, hogy az embereket és az eseményeket szükségletük szempontjából próbálják megérteni és elemezni. Ez frusztrálhatja az érintetteket, mivel folyamatosan mérlegelik az érzelmeket, mivel az orioniak inkább az elmére, mintsem az érzelmi szintre hagyatkoznak. És ezt semmiképp sem azért teszik, mert híján vannak az érzelmeknek, hanem ez az elsődleges „üzemmód” egy orioni számára.

Az orioniak azt akarják, hogy mások is elfogadják véleményüket és jól érvelnek, hogy kivívják a tiszteletet és meggyőzzenek másokat véleményük hitelességéről. Az orioniaknak meg kell tanulniuk megtalálni az egyensúlyt a mindent-tudni-akarás késztetése és a mások szükségletei iránti érzékenység között. Az érett orioni megtanulta, hogy fontos számára kifejezni meglátásait és véleményét és hogy azok hallgató fülekre lelnek, de nem szükségszerű, hogy mások is feltétlenül átvegyék azokat.

Az orioniak mélyről fakadó tudásszomjjal rendelkeznek és frusztráltak lesznek azoktól, akik ebben nem osztoznak velük. Számos terület érdekli őket. Nyilvánvalóvá válik egy velük folytatott beszélgetés alkalmával, hogy bizonyos témák nagyon érdeklik őket és meglehetősen jól informáltak vagy egyáltalán nem érdekli őket és szinte semmit nem tudnak erről a területről. Az új meggyőződésekkel kapcsolatban erős szkepticizmussal állnak szemben és meglehetősen nehéz az új befogadása anélkül, hogy az alaposan bizonyítva és annak hitelesség ellenőrizve ne lett volna. Ez a hozzáállás a szellemi pszichés státuszból fakad. Először a dolgok ’értelmét’ logikailag le kell vezetniük, mielőtt elfogadnák bármit.

Az orionak kritikusak másokkal és önmagukkal szemben is. Ez a tökéletesség céltudatos eléréséből fakad.  A részletek jó megfigyelői és ezeket mivel mások nem fedezik fel, el is mondják. Hajlamosak rámutatni ezekre a dolgokra, ha azt hiszik ezek odafigyelést és helyesbítést igényelnek. Ez zavarhatja azokat, akiknek szokatlanok az Orion-energiák és ezt személyes kritikaként érzékelhetik. Jól megfigyelhető, hogy az orioniak erős beleérző-képességgel rendelkeznek, mert megérzik a fizikai lehangoltságot és a kiegyensúlyozatlan helyzeteket. Ez felerősíti a szükségletüket, hogy korrigálják ezt a kiegyensúlyozatlanságot. Ez lehet érzelmi kiegyensúlyozatlanság, amit másokban vagy önmagukban éreznek, valamint testi egyensúlytalanság. Az orioniaknak szükségük van szépségre és környezetük harmonikus energiaáramlására ahhoz, hogy minden szinten a legjobban érezhessék energiájukat.

Kapcsolatokban és az érzelmekkel való bánásmódban intellektuálisan reagálnak és meglephetnek másokat ezzel a reakciójukkal. Az érzelem megértése sokkal erősebb náluk, mint maga az érzelemi reakció. Fontos számukra, hogy megértsék egy helyezet kialakulásához vezető okot, így támogatva a másikat. Egy erősen érzelmekkel telített helyzetben tipikus reakciójuk a kérdésfeltevés. Ez nem jelenti azt, hogy nem érzik át a helyzetet, vagy nem érdekli őket, hanem egyszerűen keresik a probléma megértését. Az orioniak mások számára gyakran kényelmetlen helyzeteket produkálnak az érzelmek terén, mert a többiek előtt nem ismertek az orioniak [megértésbeli] ambíciói. Az orioniak eme szükségletét tiszteletben tartva egy csodás párbeszéd alakulhat ki. Ha nem fogadják el vagy nem értik meg ezt a kényszerüket, hogy megkérdőjelezzék vagy megértsék a dolgokat, akkor elnyomott érzelmi mintákat hozhatnak létre vagy csak belső szintéren kutakodnak tovább.

Az orioniaknak szükségük van privátszférára és időre, amit magukra szánnak, hogy feltöltődjenek, tanuljanak és fejlődjenek. A leghatékonyabban egyedül tanulnak vagy kisebb csoportban. A nagy osztálytermekben/munkaterületeken nem érzik jól magukat. Magas energiaszinten működnek és ezzel párosul a kétkedő természetük, így az orioni látszólag nem toleráns, ha az az érzésük, hogy a tanár/valaki nem teszi helyesen a dolgát vagy nem értelmesen magyaráz. Sok orioni kitűnő tanár, mert a részletek is szem előtt tartó képességük és a dolgok sok „szögből” való megvilágítása érdekessé teszi a tanulást a diákok számára. Az orioniak élvezik, ha mások nevetnek. Jó humorérzékük van, kedvelnek ugratni másokat és szeretnek játszani. Viszont mások észrevehetik, hogy játékosságuk gyorsan átválthat kritikus szemléletbe.

Jó kommunikációs csatornával rendelkeznek a szellemi világgal és erősek a pszichikai képességeik. Spirituális útjuk során nagy kihívásokkal kell szembenézniük a magasabb bizalom és a hit fejlesztése terén. Ez a spiritualitás több rétegére is igaz, mert hittel kell befogadniuk mindent. Az orioniak mély szükségét érzik, hogy mindent megkérdőjelezzenek, bizonyítékokat és válaszokat keresnek és a hit elfogadása előtt logikailag meg kell érteniük mindent. Ez nehézségeket okozhat és belső harchoz vezethet sok orioni esetében, mert meg kell tanulniuk összekapcsolni a „technikai elméjüket” a spirituális önvalójukkal. De pontosan ezek azok a tulajdonságok, amik az orioniakat kiemelkedő információ- és tudásgyűjtővé teszi, és ezeket szeretnének másokkal is megosztani.

Szerző: Jo Amidon

Német nyelvű fordítás: Andrea Deelaia Lightheart 

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://sternensaaten.de/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=632:merkmale-von-orion-seelen&catid=38:infos&Itemid=85

Egy kis csillagászati ráadás:

Orion A legszembeötlőbb csillagkép, bár nagyság szempontjából csak a 26. Az égi egyenlítőn helyezkedik el, így a Föld mindkét félgömbjéről látható; fényes csillagai a Rigel és a Betelgeuse (1-es fényrendűek), amelyek a Nagy Kutya csillagképben ragyogó Sirius felett láthatóak. Az É-i félteke télközépi égboltjának uralkodó csillagképe. Az Orion-köd az Orion „kardjában” található; a legközelebbi és legfényesebb emissziós köd 500 parszek távolságban van; szabad szemmel látható. Valóságos kozmikus gyár, amelyben új csillagok és csillagközi molekulák keletkeznek. Erős radio- és infravörös sugárzást bocsát ki. Szerkezete már egyszerű látcsövekkel is kivehető. Forrás: Cambridge enciklopédia

Plejádok (Pleiades) Nyílt csillaghalmaz a Bika csillagképben, Fiastyúk néven is ismert. Szabad szemmel általában csak hat csillagát lehet látni, de éles szemű emberek kétszer annyit is észrevehetnek. (Atlas, Alcyone, Pleione, Maya, Cetaeus, Taygeta, Asterope A, Asterope B, Merope, Elektra – megj.) A legszembetűnőbb nyílt csillaghalmaz, már Kr.e. 2357-ben említi az irodalom és a mitológia. A 3000 csillagból álló halmaz húszmillió éves. Távolsága 120 parszek. Forrás: Cambridge enciklopédia

A Plejádok naprendszerének egyik bolygója hihetetlen meglepetésekkel szolgált. Az ott lakó Plejádokbeliek az egész bolygót múzeumnak rendezték be, ahol a galaxisban valaha létezett valamennyi faj példányaiból őriztek néhányat, olyanokat is, amelyek Földünkön réges-rég kihaltak. Ősidők előtti fafajták alkottak például erdőségeket, a Plejádokbeliek pedig a legnagyobb elragadtatással ápolták és gondozták múzeumuk kincseit. Forrás: Amorah Quan Yin: Szellemi átalakulás és öngyógyítás a Plejádok Fényküldötteivel

Sirius Az egünkön látható legfényesebb, hatodik legközelebbi csillag. Halvány kísérőcsillaga az elsőként felfedezett törpecsillag (ezek nem működő csillagok, a Föld átmérőjének megfelelő nagyságúra zsugorodtak össze) Forrás: Cambridge enciklopédia

Plejádok11A plejádokbeli lelkek ismertetőjegyei

Szerző: Jo Amidon

Részlet a “Where are you really from” [Honnan jöttél valójában] című könyvből

Akik a Plejádokat nevezhetik bolygószintű eredetüknek, együttérzőek, szeretetteljesek és barátságosak. Bennük él egy mély, állandó vágy, hogy mindenki békében és boldogságban éljen. Ha megkérdezel egy plejádokbelit, hogy mit szeretne az élettől, akkor valószínűleg azt válaszolná „boldognak lenni”. A plejádokbeliek kellemes harmonikus energiával rendelkeznek, ami más embereket vonz hozzájuk, hogy élvezzék ezt az energiát.

Érzelmesek és szeretetteljesek, de hajlanak arra, hogy erre rájátszanak, hogy másoknak tessenek.  Érzékenyek és gyorsan reagálnak a kritikára. A plejádokbeliek hajlamosak saját szükségleteiket feláldozni, hogy másokban ez tetszést keltsen. Ez belső haraghoz vezethet. Ahelyett hogy a plejádokbeli nyíltan kimutatná haragját vagy dühét, passzívan és agresszívan reagálnak, annak reményében, hogy észreveszik érzéseiket és a szembenálló erre reagál anélkül, hogy szót kelljen ejteni róla vagy meg kellene vitatni azt. Meg kell tanulniuk mások felé közvetíteni érzéseiket és szükségleteiket. A plejádokbeliek magukba szívják a dühöt és a nyílt feszültséget kiváltó helyzeteket, azzal a tudatalatti próbálkozással, hogy így közvetítsenek és így simítsák el a helyzetet. Ez testileg megbetegítheti őket. A tendencia, saját érzéseik elfojtása és mások érzéseinek ’felitatása’, energiablokádokat okozhatnak, ha ezt hosszú ideig szívják magukba. Ez esetlegesen testi megbetegedésekhez vezethet.

A plejádokbeliek tanulási tapasztalatának nagy részét az teszi ki, hogy megtanulják, mások saját maguk választották tapasztalataikat, és hogy személyesen ne folyjanak bele és maradjanak ki belőle. Megtanulják, hogy kívánságuk, a másoknak való örömszerzés tudatossá váljon, és hogy felismerjék, hogy mindenki saját maga felelős a személyes boldogságáért és önmaga fejlesztéséért. Meg kell tanulniuk, hogy mindenki maga felel a fejlődésbeli- és tanulási helyzeteiért.  Meg kell tanulniuk, hogy nem hozhatnak mások helyett döntéseket, hogy a másikat mi tesz boldoggá  vagy mire van szüksége, hogy boldog legyen és ehelyett a saját boldogságukra kellene összpontosítaniuk. Milyen igaz, ha felelősséget vállalnak önmagukért és elfogadják személyes boldogságukat, akkor kivirágoznak és fizikai testük sugarakkal fog erre reagálni.

A plejádokbelieknek azon kell dolgozniuk, hogy kifejlesszék kommunikációs képességüket 3. dimenziós szinten, azért is, hogy önértékelésük fejlődjön. Fontos számukra, hogy visszanyerjék személyes hatalmukat, hogy megtanuljanak szabadon és erőteljesen kommunikálni. Néha a plejádokbeliek másokkal szemben túlságosan tartózkodónak és elhatárolódottnak tűnnek. De ez egyes egyedül azért van, mert elmerülnek gondolataikban és a végére akarnak járni azoknak. Csak abban a pillanatban nem közlik gondolataikat. Gyakran azt is gondolják, hogy gondolataikat nem „érdemes” megosztani. Ezen a területen is dolgozniuk kell még.

A plejádokbeliek a valóságtól való elmenekülésük vagy a kommunikációs képességeik „téves” segítségéből fakadóan hajlamosak elveszni a drog- és alkoholfogyasztásban  vagy szexuális és romantikus jellegű drámákban vagy túlzott olvasásban és tévézésben.

A plejádokbeliekre felszabadítóan hat a sírás. Az érzéseik elnyomására való hajlamuk miatt elérhetnek egy pontot, amikor a szomorúság kitör belőlük. Ez egy aktuális helyzetre való túlzott reagálásban fejeződhet ki. Azonban ez több mint az aktuális helyzet feloldása. Az ezzel együtt feldolgozott kommunikációs problémák miatt sok plejádokbelinek problémái vannak a torok-csakrával. Ez nehézségekhez vezethet a beszéd során, mint rekedtség, köhögés vagy a torok-csakra szűkösségének érzése. Ez nem fog többet előfordulni, ha elsajátításra kerül a bizalom és az érzelmek, szükségletek szabad kommunikációja. Ezeket a tüneteket jelként lehet értékelni, hogy valami nem lett megoldva.

A plejádokbeliek hite és bizalma nagyon erős. Erős érzetük van a gyermekkorukból, egy érzés, hogy „tudják”, hogy rendelkeznek az Istennel való kapcsolattal, hogy mindennek van célja és terve, még  a legsötétebb órákban is. Belső vágyuk a spirituális válaszok után való kutatás és az Isten erejére való rácsatlakozásuk. Amikor elkezdenek keresni és tanulni, akkor indul neki növekedésük. Ha elkezdik megvalósítani/élni az Istennel való kapcsolatukat, és mint tökéletes lényként tekintenek magukra, akit mindenki szeret és lát, akkor sok régi érzelem, érzés és önmagukkal kapcsolatos kétség eltűnik.

Szerző: Jo Amidon

Német fordítás: Andrea Deelaia Lightheart 

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://sternensaaten.de/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=629:merkmale-plejadischer-seelen&catid=38:infos&Itemid=85

SzíriusziSzíriuszi lelkek ismertetőjegyei

Szerző: Jo Amidon

Részlet a “Where are you really from” [Honnan jöttél valójában] című könyvből

Azok, akik a Szíriuszt tudhatják bolygószintű eredetüknek, nagyon koncentráltak, eltökéltek és kitartóan összpontosítanak útjukra. Nagyon nehéz egy szíriuszi véleményét megváltoztatni, de amint meggyőződik arról, hogy az új „út” jobban megfelel [a célnak], akkor teljes mértékben az újra koncentrálnak és a régit egészében elhagyják.

A szíriusziaknak erős alapokon nyugvó meggyőződéseik, ideáljaik vannak és erős a személyes integritásuk (becsületesek, őszintén igazságteremtőek, megbízhatóak).

Az inkarnált szíriuszi lojális, megbízható barát, de ugyanezt várja el cserébe. Megsebzettnek és csalódottnak érzik magukat, ha elvárásaik nem teljesülnek. A szíriusziak nem tudják olyan könnyen megosztani másokkal belső személyes önvalójukat és nehézségeik lehetnek szükségleteik, érzéseik és érzelmeik kifejezésében. Ha egy szíriuszi teljességében elfogad szoros, megbízható személyes barátként, az azt jelenti, hogy alaposan le lettél ellenőrizve. A szíriusziaknak nehézségük lehet a kapcsolatok és a barátságok terén, mert azt várják, hogy egy bizonyos módon bánjanak velük, de ezeket az elvárásokat nem osztják meg a résztvevőkkel. Fontos számukra megtanulni, hogy elvárásaikat, ideáljaikat, kívánságaikat és szükségleteiket megosszák a kommunikáció során, hogy elkerüljék a megbántódást és a csalódást. Ez gyakran fellép a kapcsolatokban, a hiányos kommunikáció vagy a kölcsönös megértés és tisztázás hiányából fakadóan.

A szíriusziak inkább a jövő felé orientálódnak, és nem ragadnak le a múltban. Hadakoznak (visszahúzódnak), ha arra kényszerülnek, hogy a múltba tekintsenek. Mert a múltban elkendőztek, megtagadtak és elnyomtak fájdalmakat és érzelmeket, ahelyett hogy annak fellépése idején megküzdöttek volna velük. Ezért nagy mennyiségű régi érzelem lehet, amivel foglalkozniuk kell, amit meg kell oldani.

A szíriusziak nem kedvelik a konfrontációkat vagy a nyílt dühkitöréseket, da ha valami rákényszeríti őket, akkor saját magukat és meggyőződéseiket hevesen védelmezik. Ez különösen igaz, amikor a saját vagy szeretteik méltóságát megtámadják. A szíriusziak egyik leckéje ebben az inkarnációban a régi fájdalmak elengedése és az önmaguknak és másoknak való megbocsátás.

A szíriusziak nagyon egyedülálló és erőteljes humorérzékkel rendelkeznek, ami csak akkor lép előtérbe, ha meghitt közegben vannak együtt és jól érzik magukat.

A szíriusziakat sokan álmodozóknak nézik. Ez az aktív és életteli belső életre vezethető vissza. Ez feledékenységhez vezethet és ahhoz a tendenciához, hogy fontos 3 dimenziós dolgok felett siklanak el a jelenben. Néha érdektelennek vagy figyelmetlennek tűnhetnek, de valójában egyszerűen máshol vannak. Nem ismerik fel, hogy mások nincsenek tudatában az ő belső tevékenységüknek. Annak ellenére, hogy kívülről nyugodtnak tűnnek, belül nagyon mozgalmasak. Gyerekként úgy tűnhet, hogy a szíriusziaknak tanulási nehézségeik vannak, vagy azt gondolhatná az ember, hogy figyelemzavarosak. Ez a belső világ erős vonzerejéből fakad, ami gyakran sokkal érdekesebb számukra az iskolában oktatott dolgoknál. Akkor tudnak a legjobban tanulni, ha vizuális [képi] tanítási módszerekkel oktatják őket, és szükségük van szabadságra, hogy mozoghassanak, és hogy mindent felfedezhessenek. Ők olyan gyerekek, akik erősen profitálhatnak az alternatív iskolákból.

A szíriusziaknak mély kapcsolatuk van a Földdel és a természet energiáival. Sok szíriuszi számtalan életet élt indiánként és szoros kapcsolatuk és emlékeik vannak ezekre az életekre. Nagyon vizuális alkatok képességeik terén, mert olyan dolgokat látnak, amit mások nem  és ez vonatkozik a tanulásmódjukra is.

Szerző: Jo Amidon

Német nyelvű fordítás: Andrea Deelaia Lightheart 

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás:http://sternensaaten.de/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=630:merkmale-sirianischer-seelen&catid=38:infos&Itemid=85