Tag Archive: Günther Wiechmann


Kedves Olvasók!

A folyamatos egyensúlyfenntartás témakörét érinti a most következő üzenet Urieltől, szerintem több, mint aktuális! Jó olvasást! Scarlett

Archangel-UrielItt Uriel, Isten Fénye!

Szeretett lények, már több ízben beszéltem a sebzett lelketekről, a szilánkosodásról [széttöredezésről] és a most kezdődő változásokról.

A fényenergia magasabb frekvenciái új feltételeket teremtettek, melyek által több lélekrészetekkel együtt létezhettek testetekben, mint néhány évvel korábban.

Lelkeitek további lélekrészeket vonzanak magukhoz, így teljesedve ki folyamatosan, akár tudatos cselekedeteitek nélkül is. A lélekrészek integrációja a magasabb tudatszintekre való felemelkedés [fejlődés] időintervallumát alakítja. Mivel lelketek építi fel testeteket, ezért utóbbi is állandó változásban van és így egy nem mindig kellemes folyamatnak van alávetve.

Különösen problémát okozhatnak azok a bevonzott lélekrészek, amik nem integrálódtak még a tudatotokba, azonban energetikai szinten már hatást gyakorolnak rátok. Az így létrejött energetikai egyensúlytalanság megmutatkozhat pszichés és fizikai megbetegedésekben is. Ezek azonban nem azonosak az általános fénytest-tünetekkel, amik a szükséges magasabb rezgéshez való ráhangolódáskor jönnek létre. A fénytest-tünetek jönnek és mennek, gyakran különbözőféleképpen jelentkeznek és általában véve csak irritálóak és zavaróak. […]

A fent leírt folyamattal szemben itt egy egyéni szintű történésről van szó, ezért itt a segítség a szellemi világból csak személyre szabottan érkezhet.

Egyes esetekben elegendő, ha ebben segítséget kértek, de legtöbbnyire elengedhetetlen, hogy megértsétek a folyamatot, hogy újfent megtapasztaljátok saját lelketeket, így jutva magasabb tudatszintre. Csak ha egy új belső egyensúlyi állapot kerül kialakításra, akkor alakul újjá a test és szűnnek meg a testi tünetek.

Az igaz gyógyulás újra egésszé tesz, de ez azonban csak lelki szinten zajlik és már az első tüneteknél megkezdődött, ami számotokra a folyamatban lévő gyógyulási folyamatot jelzi. A lélek gyógyulásához hozzá tartozik a női és a férfi lélekrészek (ismételt) tudatosítása, mert eredendően nem vagytok sem nők sem férfiak, hanem szellemmel [tudattal] rendelkező lények, akik esetleg túlnyomó részt női vagy férfi részekkel rendelkeznek, de mindkét oldal bennetek van, ti vagytok.

Így néhányatoknál a zavarodottság vagy elveszettség érzése léphet fel, mert úgy érzitek, valami nem stimmel veletek. Nem felel meg az adott nemiség forgatókönyve vagy olyan érzésetek van, hogy nem tartoztok ebbe a világba vagy akár a nem megfelelő testben éltek. Ha szeretett fényem Te is ide tartozó embernek érzed magad, úgy biztosíthatunk róla, rendben vagy úgy, ahogy vagy!

Lelked éppen összeolvad az egykor levált vagy elsötétedett lélekrészekkel. A teljesség felé vezető gyógyulás útját járod! Egyesek késztetést érezhetnek, hogy megváltoztassák a testüket, talán túl vékonynak vagy túlságosan elhízottnak, túl magasnak vagy túl alacsonynak tartják magukat, túl kicsi a mellük vagy túl nagy a hátsó felük, túl kicsi az orruk vagy nem megfelelő a hajszínük. Mindig találtok valamit, ami nem stimmel. Azok az emberek, akik ezt nem így érzik, úgy vélekednek hiúak vagytok és csak egy hamis szépségideált hajszoltok, de ez is csak féligazság.

Igazából azt érzitek, mások vagytok, a testetek nem tükrözi vissza belső képeteket, amit magatokról alkottatok.

Neked is szeretném elmondani, hogy pontosan úgy vagy rendben, ahogy vagy!

Te egy átalakulási folyamaton mész keresztül, önmagadat haladod meg lélekszinten, de ne feledd ezt tudatosan megtapasztalni. Ha testedet idő előtt, művi úton alakítod át, akkor elveszed lelkedtől és így önmagadtól a legjobb lehetőséget, hogy növekedj, fejlődj és megtaláld önmagad. Saját lényed tudatosításának fázisában felléphet bátortalanság, kedvtelenség, szomorúság és hangulatingadozás vagy akár depresszió. Ezek a fázisok gyakran ismét gyorsan eltűnnek, mert kierőszakolják a nyugalom, a visszavonulás és a befelé figyelés időszakát. Így megtörténhet a soron következő integráció és a belső egyensúly ismét helyreáll.

Azonban ha ezek a depresszív fázisok állandósulnak, akkor a lelked túl van terhelve az adott integrációs folyamattal. Csak akkor engedheted el a depressziót, ha tudatod felismeri és elfogadja az adott témát. Ehhez esetlegesen külső segítségre van szükséged, mert az egód, az elméd az, ami megtagadja az együttműködést. Az ego mindig keres magának valahol egy bűnbakot, ha nem úgy alakulnak a dolgok, mint szeretné. Belsőleg ez a vétkesség érzésével párosul és kívül pedig elhatárolódáshoz, agresszióhoz vagy visszavonuláshoz vezethet. Azonban a vétkesség, a hibázás nem létezik lélekszinten, ezért nem jöhet létre az integráció.

Az egyéni leckék felfogása és megértése, valamint a szív belső fényével való azonosulás elvezet az önelfogadáshoz és így az Egységhez. A fénymunkások és szellemi gyógyítók feladata, hogy ily módon segítsenek az embereket az integráció útján való haladásban. Elvezetnek benneteket a fényhez, segítenek a lélekkel való kapcsolat megtalálásában, közvetítői feladatokat vállalnak fel, csatornaként állnak rendelkezésre így szolgálják az emberiséget és a fényt; azonban hogy meg is valósul-e a lélek gyógyulása, az mindig az egyének lelkének és szabad akaratának döntése. A szellemi világ kapuja nyitva áll és a magas rezgésszintű fényrezgéssel felétek áramolnak lélekrészeitek. Megkönnyítheted a kapcsolódást, ha ráhangolódsz eredendő energiádra, vagy tudatosan keresed a szellemi világgal való kommunikációt.

Szeretett fény a legfontosabb mindig is a saját szíveddel, a belső igazsággal és a szeretettel való kapcsolat!

A lélek integritásával az egész bolygó rezgése olyan szintre emelkedik, ami lehetővé teszi a teljes körű felemelkedést az ötödik szintre.

Áldásom és a Minden létező forrásának feltétel nélküli szeretete kísérnek Téged.

Uriel vagyok

 

Csatornázta: Günther Wiechmann

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://www.guentherwiechmann.de

Kapcsolódó anyag a kristályhangon: https://kristalyhang.wordpress.com/2014/06/16/lelked-utazasa-lelked-16-reszre-oszlik-nem-2-re-2014-06-05/

 

Archangel-UrielEgyesülni, békét teremteni

Itt Uriel, Isten fénye!

Szeretett lények, most talán síkotok legnehezebb és legsürgetőbb témájával foglalkoznék, a béke elérésével.

Nem fogok azokkal az erőkkel foglalkozni, melyek megakadályozzák a békét és melyek profitálnak az ellenségeskedésből, hanem megmutatom a béke alapjait, mert szavaim a szeretet és a béke magvai, melyek talán a ti szívetekben vernek gyökereket.

Minden viszály az egy-esüléssel oldható fel.

A harmadik szint anyagi világában a dualitás megélése a legfontosabb szemszög számotokra. A duális világ lehetővé teszi számotokra a döntést, a különbözőséget. Ezzel a különbözőséggel, ezzel a „mássággal” válik csak érzékelhetővé az élet, a fény és a teremtés sok aspektusa.

Egy kép szépsége nem utolsó sorban a fény és a sötétség játékából fakad. Így a dualitás, vagy az anyagi sűrűség harmadik szintje sem „rossz”, hanem különleges.

Minden lélek magja az egységet kutatja és visszavágyik a teljesség harmóniájába. A szellemi otthonotoktól való elválasztottságot, és az egység elvesztését belső sebesülésként élitek meg. Az ego kialakulása kiegyenlítésként adatott a sebzett lélek védelmeként. Az ego csak a duális világot ismeri, amire teremtették, a megkülönböztetéssel és a különféle mérhető faktorokkal és jellemzőkkel azonosul. Az ego önmaga érdekében értékel és rendez, hogy biztosítsa a túlélést. Az önvaló, a lélek számára ez a duális ellentétek felismerését jelenti, az elveszett oldal fellelését, és hogy így tapasztalja meg a teljességet. Így találnak egymásra a párok, kiegészítik egymást és egy harmonikus egységet teremtenek. Ami a szívben lehorgonyzott szeretetben virágzik ki.

Az ego számára, mely a dualitás terméke, a duális ellenpólus nem a kiegészülést jelenti, hanem a másság általi fenyegetettséget és az ellen-kező pólust.

Ebből fakadnak a hatalmi harcok, a „nemek harcai”, az elnyomás, a függőség és a birtoklási vágy.

Hogy egy párkapcsolat miként alakul, az első sorban önmagatok erősségétől függ. Egy erős én (magabiztos), bízik (önmagában), nyitott és kész az elfogadásra (önelfogadásra). Egy önmagát megvalósító ember szeretetben és békében él.

Egy kapcsolat sikerét nem a lemondás és az alárendelődés biztosítja – mindkettő az ego fogalma – hanem a partneretekkel és az önmagatokkal szembeni nyitottság és őszinteség.

Ez a felismerés csak lassan jutott el az emberek tudatáig, és ennek alapján változnak kapcsolataitok. Ami a párkapcsolatok számára helyes, az a csoportokra is igaz. Csak utóbbi esetében a helyzet még összetettebb. A csoportok energiája minden egyes tag energiájának sokszorozódása és egy egyedi energiát hoz létre. Létrejön a csoport tudatmezője, melynek az ereje függ a csoport erősségétől és az egyes tagok csoporttal való azonosulásától.

Az így létrejövő „csoportszellem” bizonyos módon bekebelezi a csoport tagjait, akik ennek köszönhetően biztonságra és erőre tesznek szert. Egy csoporthoz való tartozás az ember veleszületett szükséglete, arra emlékeztet benneteket, hogy egy nagy közösség tagjai vagytok és abból az irányultságból fakad, hogy az egységbe visszavezető útra lépjetek.

Egy csoport szellemét különböző tartalmak, alkalmak alkotják legyen az spirituális vagy anyagi szintű, tehát az egyes tagok egóját és önvalóját is visszatükrözheti. A lélek szintjén a csoportok rendelkezhetnek megerősítő és támogató funkcióval, a DÖNTŐ tényező itt az irányultságban és az egymással való bánásmódban rejlik. Ha csoportjaitok a duális világon belül formálódnak, akkor először elhatárolódnak és ezután lépnek kapcsolatba a „külvilággal”, más csoportokat együttműködő partnernek, ’kívülállónak’, konkurenciának, vagy ellenségnek tekintenek.

Ezt a működésmódot minden szinten megtaláljátok, a baráti körben, a sportklubban, a vallási közösségekben, politikai pártokban, de ez érvényes a népcsoportokra és az államokra is.

Így lehetőség nyílik a csoport keretein belül az egyén számára, hogy túllépjen az elhatárolódás/elszigetelődés érzésén, de ez gyakran csak kifelé projektálódik [vetül, helyeződik át] és így kikerül a tudat tudatos mezejéből/szintjéből.

Ez manipulálhatóvá teszi az egyéneket és ez szolgál a végtelen sok földi szenvedés alapjául.

Az elkülönültségtől való félelem és a csoport-egység fenyegetése az egyéneket minden értelmetlenség ellenére még mindig háborúba sodorja.

Az egyesülés békét teremt.

Hogy feltárulhasson a béke ösvénye, vegyük szemügyre még egyszer a párkapcsolatokat és hogy ott hogyan teremtitek meg az egységet.

Hogy a partneretekkel békében és harmóniában élhessetek, ehhez a legfontosabb feltétel az egyének belső békéje, mert a megoldatlan belső konfliktusok a külvilágban tükröződnek vissza, hogy ilyen úton tudatosodjanak és váljanak megtapasztalhatóvá.

Aki belső békével él, az nem csak igyekezni fog, hanem meg is teremti ezt a külvilágban, önmaga körül.

Felvirágzik a szeretet és az együttérzés az ilyen kapcsolatokban, képesek vagytok könnyedén a partneretek helyébe képzelni magatokat és a véleménybeli különbözőségekre együttesen megoldást találni.

Párként közös környezetetekre egyre harmonizálóbb, béketeremtőbb befolyással vagytok.

Nagyobb csoportokban ugyanezek az elvek érvényesülnek, aki belső megértésből fakadóan érzi magát csoporttagnak, az az illető hozzájárul a csoport harmóniájához.

Aki azonban egója erősítése, valamint hiányosságainak és félelmeinek kompenzálása miatt csatlakozik egy csoporthoz vagy hogy elismerésre, befolyásra és hatalomra tegyen szert, az az illető önmagát gyöngíti és elveszíti a benső erejét. Így nagy a veszély, hogy a manipuláció és a csoportkényszer fog dominálni a döntéshozatala során. A véleménykülönbségeket a csoporton belül lehetőség szerint elnyomják és az ettől különböző véleményt nem tolerálják.

Az ilyen típusú csoportok fenyegetettségként tekintenek a külvilágra és ennek megfelelő energiát terjesztenek/gerjesztenek.

De a békét a Földön a szabad, önmagukat meghatározó [ismerő] lények teremtik meg.

Szeretett fényem, ahhoz, hogy megtapasztalhasd a békét a világban, azt először önmagadban kell megtalálnod.

Soha ne becsüld alá az egészre gyakorolt hatásodat, te vagy az isteni energia hordozója és csatornája, rajtad keresztül gyakorol hatást a szellemi világ.

Te hordozod az isteni fényt, szeretetet, szabadságot és békét párkapcsolatodban és minden csoportban, amivel a tudatmezőkön keresztül kapcsolódsz.

A következő hetekben a rezgések ismételt általános emelkedése megy végbe. Ennek a frekvenciának a hullámaival láthatóan növekedni fog minden békét és megértést támogató tevékenység befolyása. Használd ki ezt a segítséget, hogy életedet külső és belső békével alakíthasd.

Az Egység tudatában csak a béke lehetséges.

Megáldalak Téged minden Létező forrásának feltétel nélküli szeretetével.

Uriel vagyok

Csatornázta: Günther Wiechmann

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: www.guentherwiechmann.de

 

Archangel-UrielItt Uriel, Isten Fénye!

Szeretett lényeim, most az egyik mélyen gyökerező félelmetekre szentelnék időt, arra a félelemre, ami egyes fénymunkásokat tétovázásra késztet és befolyásolja szabad akaratukat: ez a szorongás a veszteségtől való félelem.

Hogy behatároljuk ennek a félelemnek a valódi dimenzióját [nagyságát] fontos átgondolni személyes történeteteket.

Igen, Mindannyian nagy veszteséget szenvedtetek el, mely végtelen nagy időintervallumokra hat ki, és ami nagy szenvedéssel járt együtt, ez a veszteség pedig nem kisebb, mint a lélek egységének elvesztése, önvalótokkal és az Isteni Mindenséggel való kapcsolat elvesztése.

Hogy milyen nehéz teher ez a veszteség, azt csak az Egységtől való elválasztottsággal együtt létrejövő lineáris időben tapasztalta meg lelketek.

Sok embernél ez az önként választott veszteség a mai napig meghatározó traumaként égeti életüket.

Mindenfajta tulajdon gyűjtögetése, felhalmozása és az ezekhez való ragaszkodás is szintén erre a veszteségre vezethető vissza, ahogyan kapcsolataitokban sok dráma, melyek a ragaszkodás, birtoklás és elveszítés témakörét érintik.

A veszteségtől való félelem arra ösztönöz benneteket, hogy egyre többet akarjatok, abból a téves feltételezésből fakadóan, hogy ennek következtében csökkeni fog a félelem.

De a legtöbbször ennek ellentettje az igaz, mert minél többet birtokol az ember, annál többet el is veszthet.

Ahol a tulajdon és a veszteségérzet az uralkodó, ott a fösvénység és az irigység sincs messze. Ezek pedig bizalmatlanságot és elhatárolódást szülnek.

Azok az emberek, akik ebbe az örvénybe kerültek, már rég elveszítették a hiányzó Önvalóval való kapcsolat érzelmi vermének okát, ahogyan a szeretetet is, ami lehetőséget adhatna a továbblépéshez és gyógyuláshoz.

A tudat új szintre emelése újra átérezteti veletek ezeket a régi fájdalmakat, a gyógyulás érdekében.

Sok haladó fénymunkás számára finom szinten válik láthatóvá ez a folyamat, például felmerülhet bennetek a kérdés, mi a helyzet a vágyakkal a magasabb dimenziókban?

Felemelkedett lényként le kell mondanom a testi szerelemről?

Mi a helyzet a szórakozással és az érzéki örömökkel, létezik a fénytelített test?

Le kell mondanom az étel élvezetéről?

Egyesekbe belopakszik a kétség és a lemondás érzése.

Szeretett Fényem, ha te is ide tartozol, akkor egy nagyon jó hírem van számodra.

Az életöröm, életkedv és a szeretet bármely létező aspektusának megélése sokkal magasabb fokon lesz lehetséges számodra, ahogyan az ételek és italok élvezete. .

Az öröm az élet elemi részét képezi és a szabadság és a szeretet erejével sokféleképpen kifejezésre juttatható.

A hiányra és leragadásra épülő duális világban a rezgéssel együtt az érzéki élvezetek is véget érnek és átalakulnak, ahogyan a függőségre épülő kapcsolatok is .

A félelem, hogy elveszítsétek azt, ami szórakozást, érzéki vágyat vagy élvezetet nyújt gyakran összefüggésbe hozható a korábban leírt félelemmel, ami a lélek elszigetelődéséből jött létre.

Így ez a félelem ragaszkodóvá tesz az ismert dolgok iránt és minden típusú függőségre tesz hajlamossá és fogva tart benneteket.

Ilyenkor az érzéki öröm és a szeretet szétválik és az öröm és szórakozás elveszítik az összefüggést, mikor a cinizmus és a káröröm veti fel a fejét.

Szeretett Fény, számodra csak a szeretet útja létezik, ami ismét elvezet a teljességhez.

Ha Te képes vagy Önmagadat szeretettel elfogadni, ha készen állsz minden mást alárendelni a szeretetnek, akkor a félelem fel fog oldódni és szabad leszel.

Ha bensődben szabad vagy, akkor semmi sem tántoríthat el utadtól, mert nem leszel többé manipulálható.

Nincs olyan külvilági mulatság, sem kaland, sem kábítószer, ami megközelítőleg is képes olyan intenzitású boldogságérzetet okozni, mint a lélek összeolvadása a Minden-Létező-Egység-gel.

Járd utadat, nincs vesztenivalód, leszámítva a veszteségtől való félelmet.

Soha sem vagy magadra hagyva, vezettetve vagy, oltalmazva és végtelenül szeretve.

Megáldalak

Uriel vagyok

 

Csatornázta: Günther Wiechmann

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: www.guentherwiechmann.de

 

Archangel-UrielItt Uriel, Isten Fénye! Ismét szólok hozzátok szeretett lényeim, és rögtön egy kérdéssel fordulok hozzátok: „Mire vártok?”
Igen, ezt a kérdést a szellemi világnak szoktátok szegezni, de mi is feltesszük nektek. Mióta utoljára megválaszoltam a kérdést, miért történhet ennyi szenvedés, most elméteket szeretném arra irányítani, hogy hogyan vagyunk képesek a történéseket megváltoztatni.
Sokatok számára úgy tűnik, mintha az emberek semmit nem tanulnának, mert továbbra is jelen van híreitekben a háború, az elnyomás, a betegség, a szenvedés és a halál.
Úgy tűnik, mintha az emberek eszüket vesztenék – jobban, mint valaha – és az alvajárók biztonságával az egyik ostobaságból a másikba folynak.
A tömegeket tájékoztató médiáitok egymással versenyeznek a szörnyű hírekben és saját kényükre-kedvükre csavarják ki az igazságot.
Aki ráfókuszál ezekre a dolgokra, azzal előfordulhat, hogy beszippantja a félelem és a dermedtség [stagnáció] és ennek következményeként kiszolgáltatottnak érzi magát. Ezután jön a kérdés, miért nem lép közbe a szellemi világ? Mire várnak hát? Milyen szörnyűségeknek kell még történnie? A Felemelkedés és az Arany jövő létezése csupán csak illúzió?
Kérdezlek téged szeretett Fény, te is ismered a félelem és a kétség ezen rohamait? Ezek hozzátartoznak tisztulási folyamatotokhoz, helyes és fontos, hogy ezeket is integráljátok [helyére tegyétek], mert csak így lehet a félelem és a tehetetlenség érzésén felülkerekedni és azokat átalakítani.
A FÉLELEM NEM TŰNIK EL, HA NEM VESZÜNK RÓLA TUDOMÁST, CSAK A SZERETETTELJES ELFOGADÁSBAN OLDHATÓ FEL.
Ezek a ti félelmeitek, ezek helyezkednek szembe a nagy változásokkal, még mindig inkább a megszokott dolgok biztonságába kapaszkodtok, mint hogy tegyetek egy lépést az ismeretlen jövő felé.
Ha túlszárnyaljátok ezeket a félelmeket, csak akkor lebben fel a fátyol [a tudatlanság fátyla] és egy új világ tárul elétek, ami jelenlegi formájában minden bizonnyal nem maradhat fenn. De létezik egy másik szemléletmód is, ami a tömegeket tájékoztató médiáitok elhallgatnak.
Az emberiség döntő többsége szívében már rég eltávolodott az erőszaktól, a háborútól és az elnyomástól, és magában hordozza a kölcsönös segítségnyújtás és támogatás, ill. a különböző csoportok békés együttélésének kívánságát és készségét.
A szívek megnyílnak, és egyre több ember elkezdi mérlegre helyezni saját életét és cselekedeteit. A folyamatosan a Földre áramló szeretet elért szívetekhez és megváltoztatott.
Elkezditek érezni a más emberekkel, földi élőlényekkel és a szellemi világgal való kapcsolatot, ami nemrégiben még nem volt tapasztalható.
Igen, ébredeztek!
Köztetek egyesek már néhány lépéssel tovább vannak, felébredtek.
De csak egy részük kezdete ébredéséhez igazítani cselekedeteit, a másik nagyobb részük kivár! De azt kérdezem: „Mire vártok?”
Ti, az emberek alakítjátok az életet a Földön [azért valljuk be nehezített játékszabályokkal, amiket a többség nem is ismer – ford. megj.], ti magatok és a kapcsolatok segítségével, amiknek most tudatában vagytok, ha ráhangolódtok, kollektívként ti alakítjátok a világot és az emberiség történelmét.
Mindenki felszólításra kerül, vállalja fel a felelősséget Önmaga felett és használja teremtő erejét.
Lépjetek kapcsolatba egymással, hasznosítsátok a potenciális erőtöket közös meditáció formájában [Cobra is ezt mondja fő „fegyvernek”, legközelebbi közös békemeditáció ha jól tudom 2014.09.21-én] és álljatok készen az egymástól való tanulásra!
Mi RAJTATOK keresztül hathatunk a világra, azokon keresztül, akik készen állnak a Fény csatornájaként szolgálni. Ez az út beillesztésre került élettervetek megtervezésekor, de csak a ti aktív tudatos cselekedeteitekkel mutathatjátok meg, hogy készen álltok felvállalni ezt a feladatot.
Szabad akaratotok állítja át a váltót az életetekben. Ha készen álltok kilépni a tömegből [tömeggondolkodásból] és egyszerűen elkezditek úgy alakítani életeteket, amit szívetek mélyén helyesnek tartotok, látni fogjátok, nem vagytok egyedül!
Szeretett Fényem, ne engedd magad manipulálni a világ felületes ábrázolása által, hanem légy tudatában, lásd és tapasztald meg már most mennyire megváltozott a világ és TE vagy, aki ennek az átalakító folyamatnak a legfontosabb része vagy!
Mire vártok? – Mi nem várunk, mi tevékenyek vagyunk.
Bármikor, amikor magatokhoz engedtek, a közeletekben vagyunk és átvállaljuk a feladatokat, amik számunkra adottak.
Soha korábban nem volt ennyi szeretet a világon, mint most, még ha az sokatok szeme előtt úgy tűnik, nagyon el van rejtve.
Ez a ti tudatotok, a belső iránytűtök, ami az érzékeléseteket irányítja. Ha behunyod a szemed, és arra összpontosítasz, érezheted, ahogy épp ebben a pillanatban gyengéden karjaimba veszlek és megölellek, ha ezt szíved megengedi nekem.
Így áldalak meg én Téged Minden létező Forrásának feltétel nélküli szeretetével
Uriel vagyok

Csatornázta: Günther Wiechmann
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás: http://www.guentherwiechmann.de

Archangel-UrielItt Uriel, Isten fénye!
Megbocsátok Neked!
Szeretett lény ezzel a mondattal szeretnélek felkérni arra, hogy te is hasonlóképp tégy. Ne légy szigorúbb a hibák feloldása során, mint maga az ég. Senki más, mint te magad nem képes arra, hogy megszabadítsa önmagát a vétkesség érzésétől.
Évszázadokon keresztül azt magyarázták be Nektek, hogy már vétkesen és bűnösen születettek. Szabad akaratotok így került kiiktatásra, megtörve a felsőbb szellemi törvényt, mert a szabad akarat szent!
[ford.megj.- speciel én úgy érzem, hogy az emberiség a fény és a sötétség szabad akarata között őrlődik, mintha nem lenne harmadik lehetőség vagy saját választása]
Az isteni igazság manipulációja által ültették belétek a bűnösség érzését, ezzel korlátozva a szabad akaratot. Igazodva a megfelelő cselekvés szavainak sablonjához: „Legyen meg a te akaratod (és nem az én akaratom)!” Eredetileg az isteni én-hez címezték ezt, hogy a szív fényhangja segítsen cselekedeteitek kormányzásában. Krisztus az ego-n való felemelkedésről beszélt és nem a szabad akarattól! De az istenkép manipulációja során, egy tőletek elkülönülő lény képeként jelenítették meg Istent.
Én, az akaratom, a tulajdonom, az ego, erről beszélt Joshua az emberekhez. ’Szabadítsd meg magad tőlük és engedd a szíved beszélni. Az Atya és Én Egyek vagyunk a szívben, legyen meg az Ő akarata.”
Aki azonban már nem keresi és érzékeli önmagában Istent [az isteni minőséget], aki ’Isten akaratát’ hataloméhes egyházi fejedelmek által hagyja megmagyarázni, az feladja a szabad akaratot, megalázkodóvá és manipulálhatóvá válik.
Azt mondták Neked, te vagy a hibás, bűnbe estél, és csak akkor nyerhetsz bűnbocsánatot, ha azt teszed, amit mi prédikálunk Neked.
Az egod elhitte ezt, és közben kétkedett, így váltak a saját gondolatok, érzések és a belső hang a vétkesség érzésének, az elnyomás (külső-belső) és az elszigeteltség forrásává. A másik, ami az emberi kollektív bűnösség érzését táplálta és a szív és az értelem közötti rést növelte, a rést lényed és az egod között, azok a hatalomtól és vagyontól elvakult vezetőitek, akik bebeszélték fejetekben, hogy törvény adta okból feljebbvalók az egyetemes isteni törvényektől.

Például a parancsolat „Ne ölj!” egyértelmű és nem kíván további magyarázatot!

[ford. megj. –mindennemű ÉLET és EGYMÁS tisztelete nélkül valóban nincs jó alapja a felemelkedés „házának”…és ezért akadtam fel az aranybolygós „szuperlényen”, aki az övcsatjával gyilkolt ’jóindulatból’….mert én azt tanultam, hogy soha nem szabad elvenni senkitől semmit, amit nem tudsz visszaadni neki…]
Sem büntetésként, sem háborúban nem lehetséges a gyilkolás karmikus terhelés nélkül. Ezt tudta a szíved, mindig is tudta, de az Ego hitt a (félre-)vezetőiteknek.
Így az inkarnációk során szinte mindenki ölt, vagy feláldozta az életet egy háborús ideológiáért.
A következménye ennek egy meghatározhatatlan, alig észrevehető szívfájdalom volt, ezért sokatoknál ez a fájdalom a szívben és a fejben is ott van, mert ezeket a régi terheket csak nagyon kevesen tették le teljességében.

Nos szeretett Fény, végérvényesen eljött az idő, hogy a bűn minden érzését letegyétek és teljességgel megbocsássatok önmagatoknak.
Minden régi karma feloldódik a kegyelem által, a mindegyikőtökben jelen lévő isteni magról való tudás visszatért.
Az istenitől való elszigeteltség feloldásra került és most készen állsz az Egységbe való visszatéréshez. Az elszigeteltség csak Benned van jelen a kétségeidben, a korlátaidban, a félelmeidben és az önhibáztatásban.
Szabadítsd meg magad az önmagad által feltett szellemi bilincsektől, nincs bűn, amiért vezekelned kellene.
Ennek feloldásához átadott eszközeitek az ’átalakítás tüze’ ás a ’belső szabadság’, amiket már kifejtettem Nektek. Ezek az eszközeim hatékonyak és eljuttatnak belső erődhöz és az önmagadért vállat felelősség érzéséhez.
Ha a szeretet útját, a szív útját és önmagad-szeretetének útját járod, akkor szabad leszel.
Ne bízz a rendszerekben, ideológiákban vagy az ’idő szellemében’, bízz Önmagadban, bízz a belső hangodban és bízz a belső meggyőződésben, ami a szívedből fakad.
Tiszteld az aktuális világi törvényeket, de soha ne helyezd az örökkévaló isteni törvények fölé.
Szabadítsd ki magad a régi ígéretektől és kötelezettségektől, ha felismered, hogy azok nincsenek összhangban Belső igazságoddal.
Mi angyalok szívesen segítünk Neked, ha lelkedet egy régi fogadalom vagy eskü köti. De segítségünk a szabad akaratod szándékához igazodik, mert csak Te magad felelsz Önmagadért.
A feloldozás és a megbocsátás jár neked, ha engeded!
Meg kell bocsátanod önmagadnak, el kell fogadnod létezésed minden szeletét. Ez sokak számára nehéznek tűnik, mert szükséges hozzá a saját árnyékotok beleegyezése, a sötét oldalatoké, mert ez is hozzátartozik duális világotokhoz és mindegyikőtökben ott van.
Csak az árnyék jelenléte adja vissza a fény kontúrjait és teszi megtapasztalhatóvá világotokban.
A szintek változásával elhalványul a jó és a rossz közti különbségtétel. A változás azonban megköveteli az isteni törvények magától-értetődő szemléletét, ami által alig jöhet létre kölcsönös bántás, manipuláció vagy bűn.
A legtöbb jogtalanság a ti szinteteken félelemből fakad!
Félelemből hazudnak, csalnak és csapnak be másokat az emberek. A félelem és a bizalmatlanság az elhatárolódáshoz, sőt háborúhoz vezet.
A vétek és a vétkesség érzése a félelem gyermekei, ezek pedig felerősítik azt és ez üldözést és büntetést von maga után.
A szeretet és a megbocsátás megszakítják ezt a körforgást, mert a megbocsátás feloldja a bűnt és a szeretet feloldja a félelmet.
A feltétel nélküli szeretet szemszögéből nincs létjogosultsága a félelemnek.
Tehát szeretettel, bizalommal és elnézően nézz szembe önmagaddal Kedves, vedd vissza az értékelést és az ítélkezést.
Válj belül szabaddá, belső lényedből fakadóan bocsáss meg Önmagadnak, oldozd fel magad hibáid alól és többé ne vétkezz.
Benned is ég az isteni fény lángja, a feltétel nélküli szereteté.
Megáldalak téged és tetteidet a világodban.
Minden létező Forrásának feltétel nélküli szeretete örökké áramlik feléd.
Uriel vagyok.

Csatornázta: Günther Wiechmann
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás: http://www.guentherwiechmann.de

 

Archangel-UrielItt Uriel Isten Fénye!
Szeretett Lények, nagy örömmel és feltétel nélküli szeretettel üdvözöllek Benneteket. Még ha a külvilágban az alacsony rezgéshez ragaszkodó régi gondolkodásmód erői munkálkodnak, belülről Mindegyikőtök számára érzékelhető, hogy az átalakulás már megkezdődött.
Mindig, amikor sikerül Önmagatokra és belső szándékaitokra irányítanotok a fókuszt, akkor összekapcsolódtok az ötödik szint rezgéseivel. Legbelsőbb magotok már most megérkezett a magasabb szintekre és ez a mag keresi az utat a külvilág felé.
Korábban átadtam már a ’frekvencia-igazítás’ és a ’belső szabadság’ eszközeit, melyek most különösen segítségetekre vannak, használjátok őket, hogy tovább bontakozhasson potenciálotok.
Ti mindannyian, akik a Fényt szolgáló inkarnált lényként azt az utat választottátok, hogy szolgáljátok a Fényt és kíséritek Gaiat és az emberek felemelkedését, most beléptetek a formateremtés termébe.
Megerősített segítségetek kaptok most a szellemi világból, hogy megvalósíthassátok inspirált vízióitokat és álmaitokat.
Felhívjuk a Fény tiszta csatornáinak  figyelmét arra, hogy közvetítsétek ezt a segítséget és maguk is nyújtsanak segítséget az út egyengetésében.
A köztetek régóta csenden munkálkodó mesterek fokozottabban lesznek jelen a nyilvánosság előtt.
Igen, valóban örvendetes hírek, amiket most kihirdetek, de ez mindenek előtt egy felhívás számotokra, hogy aktívak legyetek.
Csak ha elkezditek megvalósítani kívánságaitokat, csak akkor tudunk segíteni Nektek azzal, hogy elgörgetjük a köveket az utatokból, és találkozókhoz, kapcsolatokhoz vezetünk Benneteket és erőforrásokat bocsátunk a rendelkezésetekre.
A régiből való kimozdulás a szabad akaratotok egy jele számunkra, hogy készen álltok az általatok választott úton haladni. Egy ima vagy egy kimondott kívánság
gyakran nem elegendőek, mivel a duális világbeli tapasztalataitok miatt csak ritkán küldötök ki egyértelmű jeleket. Gyakran nincs egységben a szív és az értelem és így a kívánság is csak ’félszívvel’ teljesül [’halbherzig’: saját akarat elleni, lelkesedés hiányából fakadó sikertelenség].
Aki azonban elkezdi elméjével figyelni és megvalósítani szívének kívánságait és vízióit, az egy biztos jelet fog kiküldeni és számolhat a támogatásunkkal.
Ha az egyéni félelmek és kétségek elfogadásra kerülnek és meghaladjátok őket, akkor a ’valóság’ egy másfajta megtapasztalása fog létrejönni.
Multidimenzionális lény vagy, ezt már gyakran elmondtam, de ennek jelentése ennek megfelelően sokrétű és fokozatosan tapasztalod meg.
Ha teremtő erődet teljességében szeretnéd használni, akkor a lényeg az, hogy összeköttetésbe kerülj a szintekkel [összekapcsolódj a multidimenzionális szintekkel] és egységként tevékenykedj.
Megtanulsz az elméddel, szíveddel és a felsőbb Éneddel, mint a Minden létezővel való kapcsolattal közösen cselekedni.
Ez az egységben létezés a teljes tudatpotenciálnak felel meg, mely adott számodra, ez az a 100%, mely a ’csodákat’ mindennapos tapasztalássá teszi és egy új világot teremt meg.
Nagy erőt és személyes erőnlétet fogsz kifejleszteni, de közben az lesz az érzésed, hogy ehhez nincs szükséged erőlködésre, mert minden összeáll és magától értetődően fog kialakulni.
Ti Fénymunkások, ti nagyszerű lények vagytok a földi személyzet, ti vagytok a fényhorgonyok, mely általatok lehetővé teszi számunkra, hogy beteljesítsük a tervet.
Mindannyiunkat egységbe rendez a közös feladat, és mégis léteznek egyéni különlegességek, melyeket mindig figyelembe kell venni.
Mindegyikőtök bizonyos leckékkel és személyiségetek egy bizonyos színezékével érkezett a világra. Ebből sok figyelmen kívül lett hagyva vagy feledésbe merült, de szívetekben még mindig magatokban őriztek mindent.
Ha felszabadítod a szíved, és mélyen összekapcsolódsz lényeddel, tudni fogod, merre szeretne terelni téged, és tudni fogod, mit kell tenned.
Talán egód azt mondja, ez túl banális nekem.
Talán elméd azt mondja, ezt túl sok nekem, erre nem vagyok képes, ez lehetetlen!
Lehetséges, hogy félelmek bukkannak fel benned, melyek próbára akarják tenni meggyőződéseid.
Fogadd el ezeket a félelmeket és korlátokat, vedd őket szemügyre honnan jönnek és vajon szükséges-e továbbra is figyelmet szentelni nekik.
Ezek a te régi világod energiái, amiket magad mögött fogsz hagyni, ha követed saját utadat.
Gyakran a veszteségtől való félelem tart fogva Benneteket olyan helyzetekben, amiket ti magatok nem is akartok, és a látszólagos biztonság valójában semmi más, mint függőség és a szabadság feladata.
Eljött az idő, hogy emlékezz valódi sorsodra, valódi lényedre és hogy síkra szállj a kibontakozásodért.
Járj utadon örömmel és szeretettel, támogatásra és vezettetésre fogsz lelni. Angyalok és mesterek, inkarnálódva és a szellemi térben készen állnak, hogy válaszoljanak egyértelmű jelzésedre. Nyisd ki a szemed és tárd ki a szíved, így felismerheted őket!
Megáldalak Téged és választott utadat Minden létező Forrásának feltétel nélküli szeretetével.
Uriel vagyok

Csatornázta: Günther Wiechmann
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás: http://www.guentherwiechmann.de

 

 

Archangel-UrielItt Uriel, Isten Fénye!

Szeretett lények, sorsotok a bőség és a beteljesedés. Ezt már gyakran hallottátok és most ezt várjátok.

De mit is jelent tulajdonképpen a bőség?

Például nem fogyasztási cikkek túlkínálatát, ami meggondolatlan és szabályozatlan fogyasztást provokál, és ami testi túltelítődéshez vezet.

Az élelmiszerek túltermelésének, amit később megsemmisítenek, nincs semmi köze a bőséghez.

Hogy helyesen értelmezzük és megéljük a bőséget, először nézzük meg mit is jelent a beteljesedés [amikor kitölti életed a bőség].

Ismered az érzést, amikor a szerelem tölti ki lényed, amikor túlcsordul a szíved, amikor magadhoz ölelnéd az egész világot, hogy részesévé válhassanak a szerelmednek?

Lényedet a gyász is teljesen kitöltheti, elragad a fájdalom és minden más eltörpül és elveszíti jelentőségét.

Mindkét esetben, a gyásznál és a szerelemnél, a saját szükségleteid a háttérbe szorulnak vagy feloldódnak. Egyik esetben sincs semmi, ami csak megközelítőleg olyan jelentőséggel bír, mint a saját élmény.

Aki egy bőséggel teli életre tekint vissza, az önmagában kiegyensúlyozott és nem hiányol semmit, nem rabja a beteljesületlen kívánságoknak.

Azonban a kívánságok beteljesítése csak ritkán vezet bőséggel teli léthez, mert a beteljesedés egy belső állapot.

A beteljesült állapot feltétele, a saját lélekkel való intenzív kapcsolat, ami kizárja az elkülönülést.

Aki emlékezik a Mindennel való Egység élményére, tudja mit jelent a legmagasabb beteljesedés.

A bőség és a beteljesedés azt jelenti, teljes kapcsolatban állsz.

Aki teljesen kapcsolódik, az nem fog hiányt szenvedni, mert a teljes kapcsolat természetesen mindenki számára a saját teremtő erővel való kapcsolatot is jelenti.

Bőségben élni aktív állapot, kevésbé a passzív fogyasztással, mindinkább a tudattal áll összefüggésben.

A tudat teremti meg az életkörülményeket, nem fordítva.

A teljes tudat elérése nem jár szükségszerűen túlzott anyagi bőséggel, azonban azt nem is zárja ki.

A tulajdon sem jó sem rossz, nem fejezi ki egy ember értékét vagy tudatállapotát.

Ezt már különböző mester bemutatta.

Ez az egyéni döntés kérdése és az egyén szabad akaratán múlik, hisz végül a szív a meghatározó.

Aki szívében kapcsolatban áll az élettel, a szeretettel és a kozmosszal, aki mélyen belülről becsüli és éli az isteni törvényeket, az mindig bőségben fog élni. A sok helyen megmutatkozó uralkodó hiány teszi oly elképzelhetetlenné a bőségben való életet.

De a hiány is hasonlóan viselkedik, mint a bőség. A hiány megtapasztalása szempontjából nem jelentős, hogy kézzel fogható-e az anyagi szűkösség vagy sem, mert a veszteségtől való félelem és a kevés birtoklása már önmagában a hiány érzetét kelti.

A félelem és az önállótlanság a hiány motorja.

A félelem és az önállótlanság már évszázadok óta fémjelezte és befolyásolta az emberiséget. Az uralkodók a tömegek manipulációjára használták és hosszú ideig megfelelő nevelési eszköznek tartották a gyermekek számára.

Elég ebből!

Az ég úgy rendelkezett bőségben gazdag életbe vezet Benneteket.

A bőség felé vezető út a szívben indul, a szeretettel és az önvalóval való kapcsolatban, a félelmek (szorongások) átalakításával, mert az önállóságba, a szabadságba vezető első lépés belső folyamat. Meg fogsz bízni a belső hangodban és rátalálsz a belső biztonságra.

Ezután kezdődik a külső út, és elkezded tudatosan alakítani környezetedet. Szíved kormányoz és kívánságaid, vízióid elkezdenek körvonalazódni.  

Elkülönülsz attól, ami fejlődésed útjában áll és a belső szabadság az életedben is megmutatkozik.

Most megteremetted a teret, hogy életedet kreatívan alakítsd, visszatalál erődhöz és teremtő erőd magához vonzza a megfelelő történéseket és segítséget, hogy megvalósítsd terveidet.

Az anyag követi a szellemet és Te bőségben élsz.

Szeretett lényem, röviden és általánosítva, ez a felemelkedés útja, de te is végiglépkedsz rajta az általad választott módon.

Az élet bősége és az egyéni kreatív kiteljesedés szabadsága nem jöhet kívülről, mint egy lottónyeremény, benned rejlik, és azt szeretné, Te emeld őt anyagi szintre, mert Te vagy a Te saját teremtőd.

Szívesen kísérlek Téged szeretetemmel és áldásommal, hívj és engedd, hogy támogassalak Téged.

Uriel vagyok

Csatornázta: Günther Wiechmann

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: www.guentherwiechmann.de

 

 

Itt UrArchangel-Urieliel, Isten Fénye!

Szeretett lények most további részleteket fogok felfedni a tudatmezőkkel kapcsolatban, amiről már legutoljára beszéltem. Mindegyikőtök kölcsönhatásban áll velük, hatással vagytok rá, és általa érvényesültök, függetlenül attól, hogy ennek tudatában vagytok-e vagy sem. A tudatmezők mindenütt jelen vannak, nélkülük semmi sem létezik, ezen mezők bizonyos aspektusait már el is neveztétek. Így egyesek már ismerik a ’morfogenetikus mezőket’, amiket általánosságban az anyagot irányító formaadó elvként írnak le. A fogalom ’morfogenetikus mező’ abból a felismerésből nőtte ki magát, hogy léteznek további mezők, mint pl. a csoporttudat.
Az ’Akasha-krónika’ is a tudatmezők egy aspektusaként ismeretes, amit az ’élet könyvének’ is neveznek. Évszázadok óta onnan merítenek tudást a Látók is, a tisztán látók. Mert itt minden feljegyzésre került, a múlt, ami van, és ami lesz még majd. Tudatszinttől függően itt le lehet hívni információkat. A saját mező rezgése dönt a különböző területek hozzáférési lehetőségeiről. De az ’Akasha’ sokkal több, mint egy világegyetemes könyvtár, az Akasha egy élőlény anyagi test nélkül. Egyes kultúrákban az ötödik elemnek, az éternek nevezik.
Szeretett Fényem, ezt csak azért írom le, hogy az esetleges félreértéseket elkerüljük, mert amikor a tudatmezőkről beszélek, akkor átlépem a már ismert tanításokat, anélkül, hogy értékelném, vagy akár hogy hamisnak nevezném őket. Minden tanításnak és minden felismerésnek megvan a maga értéke és minden tanításnak tökéletlennek kell lennie, mert az igazságot nem felfogható az elmével, önmagában az értelem nem fogja fel és szavakkal nem lehet kifejezni. De mégis sejteni fogod és érezni, milyen jelentősége van a tudatmezőknek, mert semmi sincs közelebb hozzá, mint Ő.
A tudatmezők benned vannak, formát és alakot kölcsönöznek Neked, a te gondolataid alapjai, és te teremted és alakítod őket. Emlékszel, hogy gyakran azt mondtam, hogy egy multidimenzionális szellemi lény vagy? Nos, most lassan vezetlek Téged ennek a kijelentésnek a megértése felé. Az elmúlt alkalommal is azt írtam, hogy a tudatmezők áthatnak minden dimenziós szintet, mert magas rezgésszintűek és nem rendelkeznek szilárd struktúrával. Figyelj befelé, ráérzel, hová vezet Téged ez a magyarázat? Felmerül majd benned a kérdés, ki és mi vagyok én? Csak egy a biztos, ÉN VAGYOK [létezem]!
Minden, ami eddig biztosnak és megbízhatónak számított megkérdőjeleződik. Ha elismerik a tudatmezők létezését, akkor ennek minden tudományterületre hatalmas jelentősége lesz, és ellenállásba is fog ütközni. De csak a mezők fel/elismerése teszi lehetővé pl. a gravitációs erők megfejtését és abból ki lehet következtetni egy elapadhatatlan energiaforrást.
De nem ez most a témám, mert egyeseknek tökéletesen mindegy, hogy az egyetemeken megvitatják-e és hogyan vitatják ezt meg. A rezgések folyamatos háttérbeli emelkedésével minden tudatmező gerjesztődik. Így sok megfigyelt jelenség megmagyarázhatóvá válik, mint pl.
·Az idő, ami látszólag egyre gyorsul, vagy kiterjedtebbnek tűnik
· Fénytesti tünetek, ami különösen a Fénymunkásokat és a nyílt szívcsakrájú embereket érintenek.
·Időjárási jelenségek és a földkéreg fokozott aktivitása.
· Meghaladott társadalmi struktúrák felfedezése és tudatosítása
· Sok kapcsolat és párkapcsolat felülvizsgálatra kerül, hogy van-e létjogosultságuk az új energiában.

Végtelenül lehetne folytatni a sort, mert ténylegesen nincs semmi, ami a tudatmezőktől függetlenül létezik. Ebből, szeretett Fény, teremtődik számodra a lehetőség, hogy önvalód megértésében egy új tudatosságot fejlessz ki. Legbelsőbb lényed egy egyedülálló tudatmező. Figyelmedet áthelyezheted ebbe a mezőbe, ráfókuszálhatsz és így összekapcsolódhatsz a különböző szintekkel.
A legsűrűbb mező hozza létre az anyagi testedet, mely számtalan egymással összefonódó mezőből tevődik össze. Minden atom, minden sejt saját mezővel rendelkezik, mely megteremti azokat, így jön létre az anyagi világ különleges sűrűsége. Ha sikerül tudatodat észlelni a mezőkben, akkor egy új szintre lépsz. Elkezded használni a tudatmezőket, hogy kommunikálj [velük]. Tudatosodik a teremtő erőd, mely e mező fölött fejti ki hatását, és elkezdesz teremteni, kreálni. Hozzáférhetővé válik a világ tudása. Meggyógyítod a tested, megfiatalítod, és elképzelésed szerint változtatod azt meg. Megtanulod, hogy ezeket a mezőket utazásra használd, nagy távolságokat fogsz megtenni anélkül, hogy járművet használnál hozzá. Egyesülsz a világ-EGY-etemmel és EGY leszel mindennel.
Az első lépés ehhez a felismerés, hogy nem vagy azonos a testeddel. Nem az agyad vagy az idegpályáid teszik ki a tudatodat, hanem a tudat teszi ki a testedet!
Nem vagy ehhez a testhez kötve, de lényed egy megnyilvánulási formája [lehetősége]. Sokat tükröz abból, ami TE vagy és ami létezésedet alkotja, az elképzeléseid, a feladataid, a félelmeid, a szereteted. Ha a tudatod által akarod uralni a teremtő erődet, akkor te választhatod meg a tested.
Át kell lépni a korlátokon és fel kell oldani a tudattalant. Ennek sikerességének legfontosabb feltétele az ELFOGADÁS és az INTEGRÁCIÓ. Sokan még mindig nincsenek megbékélve önmagukkal, és amit felfedeztek önmagukban. De minden minősítéssel elválasztasz, és minden elválasztással eltávolodsz az Egységtől.
Csak a szeretet útja létezik, az út, ami összeköt és harmóniába hoz. Pont most, amikor megint különböző dolgok tűnnek fel magadon, amik nem illenek a te saját magadról alkotott ideálod elképzelésébe, akkor fogadd el őket szeretettel és üdvözöld őket, mint tudattalan döntéseid részeként és örülj megnövekedett tudatosságodnak.
Vezessen bármi, bizonyos dolgok kiforrásához, ezen a módon feloldásra kerülnek, és már nem fogják utadat befolyásolni. Most lehetséges a gyógyítás vagy az újraigazodás, ráhangolódás és meg is fog történni, mert a tudatmezők újrarendeződnek.
Ez szeretett Fényem, az első lecke, hogy használd a tudatmezőket, hogy gyakorolj és növekedj a megváltoztatásuk által, további leckék következnek.
Megáldalak Téged Mindenek Forrásának feltétel nélküli szeretetével.
Uriel vagyok
Csatornázta: Günther Wiechmann
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás: http://www.guentherwiechmann.de

 

Archangel-UrielTudatmezők

Itt Uriel, Isten Fénye!

Szeretett lény, ma egy újabb lépés megtételében szeretnélek vezetni Téged, ami valódi lényed megértésében fog segíteni Neked. Egyszer már beszéltem a sejtekben tárolt emlékekről. Beszéltem a sejtemlékezésről, amit aktiválva ébredezhet felismerésetek [tudatosodás]. Ez a folyamat most megkezdődött, és rajtatok áll, hogy felismerjétek magatokban a kincseket és beemeljétek azokat a tudatba. Ez a folyamat testi és finomanyagi változásokkal jár, amik a Felemelkedés velejárói.

Fel fogja erősíteni a DNS körüli tudatmezőt. Ez a tudatmező minden DNS-t övez és egy elektromágneses mezőhöz hasonlít. Mint egy elektromágneses mezőnél, a tudatmezőnél is adott egy állandó mozgás és változás a konstans alapforma mellett. A mozgások a hozzáadott energia erejétől, színétől és frekvenciájától függnek. Az energia itt nem egy irányban áramlik, hanem inkább az egész mező rezgése, hullámzása figyelhető meg. Ezt a mezőt az Isteni Forrás korlátlan, univerzális energiája táplálja. Ez a mező egységesen képviseli az egyéni és az Isteni lét kölcsönhatását, kommunikációját és kifejezésmódját. Minél magasabb frekvenciájúak, tisztábbak és erősebbek a rezgések, annál több kölcsönhatás [energiacsere] lehetséges.

Ezen a szinten továbbítódnak az információk, sokkal hamarabb, minthogy egy idegsejt impulzus formában elindítana egy gondolatot. A csere, a kommunikáció egy másik szinten történik, nem az idegpályákon keresztül és nem is közvetlenül ott, és ez csak reakcióként érzékelhető számotokra.

Létezésed minden sejtje a tudatmezőn keresztül áll kapcsolatban minden más sejttel. Léteznek összekapcsoló rendszerek, melyek egységet képeznek a sokrétűségben és pl. körbe ölelnek egy izmot vagy szervet, de nincsenek elkülönülések, minden kapcsolatban áll a tudatmezővel.

A tudatmező az anyagi és a finomanyagi testet is áthatja, magas rezgésszintje következtében minden szinten jelen van. Ez a mező szorosan összefügg és kapcsolatban áll az aurával, de nem azonos vele.

A tudatmező minden élet kommunikációs útvonala, lehetővé teszi a közvetlen, komplex információközlést. Ahogyan a sejtek egyes mezői összekapcsolódnak, úgy egyes lények mezői is egy nagyobb egységgé kapcsolódnak össze. Ez a kapcsolat teremti meg a tudatmezőkön keresztül a feltétel nélküli szeretet vagy az Egység tudat élményét. Ez minden egyes sejt emlékezete ezekre az eredeti érzésekre, amivel a tudatosodás útja elérhető. Aki egy csoportban meditál, ismeri a felerősödő erőt, amikor felépül a közös mező és az mindenkit energetikailag felemel.  A ti rezgő/hullámzó mezőiteken keresztül lépünk veletek kapcsolatba, adunk tanácsot, gyógyítunk és tanítunk.

Mi a tudatmezőtökbe helyezzük az információkat, amik összhangban vannak a (z egyéni) tervvel és az isteni szabályokkal. Ezután, már csak rajtatok múlik, hogy figyeljetek vagy, hogy beengedjétek a gyógyulást.

A mezőkben helyezkedik el az intuíciótok, a belső megérzésetek, a belső hangotok a lelki-ismeretetek. A kommunikáció azokon a csatornákon folyik, amit az intellektus és az ego nem ellenőrizhet. Aki azonban a szívében önmagához kapcsolódik, az tudatában lesz belső hangjának. Soha korábban nem volt ilyen erőteljes és magas rezgésű beáramló fényenergia világotokon, mint most, mivel kibontakozóban van a Felemelkedési folyamat és a tudatmezőkön keresztül Minden és Mindenki érintett. Aki képes ezt meghallani és érezni, most rátalálhat saját útjára és kifejlesztheti a mindenben jelen lévővel való tudatkapcsolatot. Aki elzárkózik ez elől, az bizonytalannak fogja érezni magát, mert az élet kirántja őt a kerékvágásból.

Nem lesz többé, ’csak így tovább’, mert amikor átalakulnak a tudatmezők, akkor ez a változás Mindenre kihat. Ezek a mezők állnak minden létező mögött, az anyag és az élet alapjait képezik. Minden tudást tartalmaznak a múltadból, a jelenedből és a jövődből. Ezen a szinten csak a Most létezik, ami állandó növekedésben van, folyamatosan változik a mérhetetlen szeretetben és öröklétben. Ez az a szint, amit minden egyes lény annyira nagyra tart, és amire szükségük van, és ez a szint, amin az Egy feloldódik és összeolvad Mindennel. Ez minden lény eredendő rezgése, ami megteremti az Egészet/Egységet. Ez a te valódi eredeted, egy tudatmező, egyedülálló és értékes, a kreatív teremtőerő és a végtelen feltétel nélküli szeretet megnyilvánulása.

Megáldalak szeretett Fény, engedd, hogy felemelkedhessenek az emlékeid a sejtjeidből, eljött az idő a kapcsolódásra. Nyújtjuk felétek kezünket és szívünket, tisztelettel és szeretettel.

Uriel vagyok

 

Csatornázta: Günther Wiechamnn

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: www.guentherwiechmann.de

 

 

URIEL / 2014. január 15.

Günther Wiechmann közvetítése

Archangel-UrielCsodák ideje

Itt Uriel, Isten fénye!

Szeretett lények abban a kiváltságban van részetek, hogy átélhetitek a csodás fejlődések időszakát, ami most végre megkezdődött. Szeretett Fényem, arra kérnélek, hogy a következő mondatokat lassan és tudatosan olvasd el, és akkor ezek a mondatok megmutatnak Neked valamit Önmagadról, elvárásaidról és elképzeléseidről.

Mit jelent Számodra, amikor most először beszélek csodákról?

Milyen érzés ez szívedben? Mit vált ki, örömteli elvárásokat vagy kétségeket? Mi is tulajdonképpen a csoda? Egy csoda mindenki számára egy és ugyanaz, vagy a csoda az egyéni érzékelés függvénye? Egy csoda az isteni erők közvetlen ráhatása? Ki dönti el, hogy valami csoda vagy csak különböző lehetőségek találkozási pontja az idővonalon? Egy csoda a természet törvényen belüli vagy kívüli? Egy csoda mindenki számára szép és pozitív? A csodák tulajdonképpen különlegesek, vagy teljesen hétköznapiak?

Mindenki egészen egyéni módon, tudásának, hitének és képzelőerejének megfelelően fogalmazza meg a ’csodát’. Általában valami különlegeset, a természet törvényeinek vagy minden tapasztalatnak ellentmondót értenek alatta. Egy isteni erőknek tulajdonított esemény, amire nincs magyarázat. Valami, ami kivonja magát az eddig ismert élményhorizont [-keret] alól és elcsodálkoztat.

Korábban sok, az ember által csodának vélt dolgot a tudományotok nagyrészt megfejtett és megmagyarázott. Ami alapjaiban való megtapasztalásra került és érthető lett, az megmagyarázhatóvá válik és megszűnik ’csoda léte’.

Akkor mit jelenthet az, amikor csodákról beszélek?

Létezik valami, ami az én élményhorizontomat is meghaladja, valami különleges, amit nagyrabecsüléssel szemlélek, mert felismerem isteni eredetét.

Igen, Rád gondolok, szeretett, egyedülálló, összetéveszthetetlen lényem! Te csoda vagy! – Létezésed az emberi tudomány soha nem fogja tudni valósághűen megmagyarázni.

Minden Veled kapcsolatos felismerés újabb csodálkozást vált ki és további kérdéseket vet fel. Te egy csoda vagy, és soha nem hagysz fel vele, még akkor sem, ha eljön az Ön-felismerés és Felébredés ideje.

Képes vagy olyan dolgokra, amit Te nem tartasz lehetségesnek, lehetőségeid a növekedésre és a fejlődésre majdnem határtalanok.

Egyedül a képzelőerőd korlátol Téged. Amikor ma a csodák idejéről beszélek, olyan csodák idejéről beszélek, ami az emberi kiteljesedés lehetőségeinek fejlődéséről szól.

A várakozás ideje lejárt, az apró ki lépések ideje is lezárult. Megkezdődik a dolgok külvilágba való átültetése. Eljött az idő Számodra, hogy elindítsd a régóta tervezett projektedet, eljött az idő, hogy kinyilatkoztasd a világ előtt valódi Lényedet, megmutatni erődet és erősségeidet és végre eljött az idő, hogy éld a szeretetet. Lépj ki az árnyékból, a ’tulajdonképpen egészen más vagyok’ ideje lejárt! Eljött a Te időd!

A 2014-es év számjegyeinek összege 7. A hetes szám egy misztikus, szent és isteni szám. A 7 a beteljesedés számra, a 3 és a 4 összege, a szellem és az anyag összekapcsolása. Aki lehorgonyozza a Fényt a Földön, az megteremti a kapcsolatot a Földön a spiritualitással és eléri az élet mesterfokát. Légy készen, hogy megteremtsd most életed csodáját. Nyilatkoztasd ki belső igazságodat, formáld világodat, a környezetedet! Ha nem vagy a számodra megfelelő helyen, menj oda, ahová szíved vezet.

A stagnáláson túlestünk, most egyre könnyebb lesz számodra, ha követed szíved hangját. Ha félelmeid még mindig a régi belső ketrecben tartanak fogva, akkor vedd igénybe a felajánlott segítséget és szabadítsd ki magad a régi dogmákból.

Eljött az idő, hogy felnőj a te személyes szabadságodba, és hogy szeretettejes közösségben haladjatok másokkal együtt az úton.

Aki most mozgásba lendül, aki most rálép a Fény útjára, érezni fogja a szellemi világ támogatását. Együttesen teljesítjük be a hetes számot! A szellem leereszkedik az anyagba, most van a csodák ideje!

A Forrás feltétel nélküli szeretete kiapadhatatlanul áramlik, és áldásom kíséri egyéni, egyedülálló utadat.

Uriel vagyok

Csatornázta: Günther Wiechmann

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: www.guentherwiechmann.de