Latest Entries »

iridescent_white_glitter_snowflake_tree_topper_1

Reklámok

Az intelligens szívHandsandHeartSun

részlet

-Egy magzat szíve már elkezd verni, mielőtt az agy kialakulna.

-A szív és az agy között folyamatos oda-vissza kommunikáció zajlik.

-A szív több információt küld az agynak, mint az agy a szívnek.

-A szív impulzusokat küld az agynak, amik befolyásolják a döntéshozatalunkat.

-A szív sok testi rendszer összehangolásában segít, hogy azok harmonikusan dolgozhassanak.

-A szívimpulzusok különösen azokat az agyi központokat befolyásolják, amik a stratégiai gondolkodásban, a reakcióidőben és az önszabályozásban érintettek.

Az elme és a szív diszharmóniájából fakadó stressz, általában félelem, depresszió, düh, harag és zavarodottság érzéséhez vezethet. Extrém esetekben ez a diszharmónia fizikai betegségben manifesztálódhat. A szíved ismeri az igazságot, még ha az elméd fel sem fogta, hogy pl. ki akarsz lépni egy kapcsolatból, gyűlölöd a munkádat, elkövettél egy hibát és túl büszke vagy, hogy beismerd, de a szíved tudja, azonban az elméd utat keres, hogy ezt az érzést megindokolja…

Oly sokféle kifogással jön, hogy elkerülje azt, amit a szív diktál – „Rendes ember” vagy ”Sok pénzt keresek vele” vagy „csak felidegesítettek” – de ha olyasmit teszel, ami számodra nem igaz, az mindig szenvedést hoz. Mindegy milyen óriási vagy apró dologról van szó, a hamis szándékú tettek káoszt teremtenek mentális, érzelmi, spirituális és fizikai testünkben és krónikus stresszhez vezethetnek…

Tehát tarthatjuk kliséknek az olyan mondásokat, mint a „Hallgass a szívedre” és a „Kövesd a szíved súgását”, azonban ezek sokkal mélyebb igazságokat fejeznek ki szívünk értékéről…

Szerző: Rajie Kabli

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://www.collective-evolution.com/2016/07/10/where-your-stress-anxiety-actually-come-from/

http://transinformation.net/woher-dein-stress-und-deine-angst-tatsaechlich-kommen/

 

Arktúruszi Csoport / 2013. november 24.

Marilyn Raffaele közvetítése

hála

hála

A hála a szeretet áramlata

Kedvesek, ismét elérkezett az idő a Földön, amikor sokan felkészülnek, hogy hálával ünnepeljenek [hálaadás ünnepe]. Ezért fontos, hogy a hálát egy felvilágosult formában értsétek meg, mert a hála egyszerűen a szeretet másik oldala – együtt dolgoznak. A hála a szeretet áramlata, ami visszatér hozzátok és egy energiakört teremt: kiáramlik belőletek, majd ismét visszatér hozzátok. Spirituális értelemben, életben van.

A mindennapi cselekvés igazából a szeretet és a hála áramlata, ami anyagi szinten az elme által kerül formába öntésre. A szolgáltatás, amit valaki ad vagy a termék, amit valaki elad, egy harmadik dimenziós szeretetérzés és a fizetési eszközötök a csere vagy a hála. Ez egy kör alakú és teljes áramlat (szeretetként indul és hálaként jön vissza) és a sikertelenség azt fejezi ki, hogy ez a hála akadályoztatva van.

A vállalkozások csak akkor lehetnek igazán sikeresek, ha ebben a szeretet és hála áramlatban működnek, különösen abban az időben, amikor Gaia rezgésszintje növekszik. A vállalkozások, amik csak önérdekből működnek, nem tudnak tovább túlélni, mert a szükséges energia-áramlás nem hordozza tovább őket. Mindannyian ismertek általatok szeretett (hála) vállalkozásokat, ahol pénzt költötök, mert kellemesek és őszinték és jó munkát (szeretet) végeznek. De a más típusú vállalkozások is jól ismeritek előttetek.

A hála nem egyszerű köszönet valamiért, amit kaptatok, hanem egy tudatállapot, ami a feltétel nélküli szeretetet tükrözi vissza – függetlenül a lehetséges ellenpárok látszatától, minden spirituális és Isteni eredetű. Minden, amit láttok, hallotok, megérintetek vagy megszagoltok, egy Isteni ideát tükröz, ami az adott egyén tudatszintje és az univerzális elme által is interpretálásra [magyarázásra] kerül.

Azok, akik képtelenek minden szinten érzékelni [egyéni ÉS univerzális szinten] hamis hitet vettek magukra, hogy ők nem érdemesek erre vagy, hogy ez az álláspont az alázat állapotával egyenlő. Nem készek vagy nem képesek elfogadni a szeretetet annak minden vagy konkrét formájában, ez meggátolja az áramlatot és képtelenné teszi az egyént a szeretet és hála teljes köráramlatának megtapasztalására. A szeretetről alkotott téves elképzelések szintén akadályozhatják ezt az áramlást és ez olyan emberek esetében történik meg, akik elképzelésekkel rendelkeznek arról, hogy hogyan kellene kinéznie a szeretetnek, hogy az szeretet legyen – és a szeretetről alkotott mindenfajta elképzelésekkel médiáitok naponta árasztanak el benneteket. Azok, akik ezt az egyetemes csalás által diktált hamis szeretetideát időről időre megpróbálják átültetni a valóságba, kudarcot vallanak, mert az elképzelések nem rendelkeznek valóságalappal és hamis információkból származnak.

A szeretetre vagy a hálára méltatlannak érezni magatokat a dualitás és az elválasztottság egy szelete –ez a hite annak, hogy bűnös lélekként született valaki és érdemtelen az [Isten] adományaira és áldására, amíg végig nem járja a fájdalom útját és nem részesül feloldozásban. Ezek a koncepciók elavultak kedvesek, ne essetek bele ebbe a csapdába, mert most ezt haladjátok meg éppen. Azok, akik képtelenek az önszeretetre és gyakran nem fejezik ki szeretetüket és hálájukat, belső fájdalmukat erőszakkal fejezik ki és frusztráltan csapnak le a világra. A spirituális igazság tudata nélkül „méltatlannak” érzik magukat a szeretetre (ez a dualitás és az elválasztottság energiája) és nem értik miért és hogyan kellene cselekedniük. Nem ismerik még fel, hogy MINDENKI méltó, mert MINDEN LÉTEZIK

A valódi ön-szeretet abból a felismerésből fakad, hogy az Én valóban Önmaga – az Isteniben létezik és belőle származik, és nincs sem állapot sem esemény, ami ezen változtatni tudna, függetlenül attól, amit tanítottak nektek vagy meséltek nektek, függetlenül minden aktuális hitrendszertől.

Miközben az egyén kibontakozik az igazságban és megtanulja ki is ő valójában, elkezdi szeretni Önmagát. Az Önszeretet könnyedén fog menni, amint nem kell az ítélet és a kritika terhét önmagatokkal és a világgal szemben viselnetek. Az egyén elkezdi felismerni, hogy a Mesterek Isteni Fénye ugyanaz az Isteni Fény, ami őt is hordozza, mert ezek Egyek – a manifesztálás és az egyéni tudat – mindig EGY. Megérti, hogy az út közben ejtetett hibák, egyszerűen a tanulási folyamatának részeit képezik és most pedig olyan eszközök, amikkel másoknak segíthet.  Elkezdi megérteni, hogy nem létezik olyan erő, ami őt erre méltatlanná tehetné, mert csak EGY erő létezik és ez az erő Isteni.

Minden csak egy álom volt…Most egyszerű lesz adni és kapni, mert az egyén tudja, hogy az áramlatnak nincs korlátja, ami soha nem a sajátja volt (ez a tévhit, aminek eredménye a szegénység) de egy végtelen forrásból fakadt és abban tartózkodik. Végtelen variáns jöhet létre és végtelen kapacitás lehetséges az önvalóból…az Egyért.

A szeretet és a hála egy fontos része abban rejlik, hogy megengedjük másoknak, hogy ők adják azokat nekünk. Ha tudjátok, nincs szükségetek semmire, de valaki ki szeretné fejezni szeretetét és háláját és meg akar ajándékozni velük, engedjétek ezt meg neki, mert a szeretet és a hála tanítása olyasvalami, amit mindenkinek meg kell tanulnia. Kisebb lépésekkel indul – egyszerűen valaminek az ajándékozásával vagy egy áldás megköszönésével, ekkor a ’diák’ készen áll egy mélyebb megértésre, és ekkor az alapul szolgáló energia eltolódik [emelkedik].

A szeretet és a hála ugyanaz az energia és az Isteni tudatból áramolnak, ami végtelen és teljes és egész. A szeretet az Egység aktivitása, amit az egyén tudatállapota magyarázattal ruház fel – ellenőriz és elgondolkodik ezen a kijelentésen, ez az alapja annak, hogy a régit és hamisat meghaladva fejlődjön. A hála ehhez egy egyszerű nyitottság és a szeretet energiájának tükröződése, legyen az bármilyen formában.

Az energia visszaugrik a feladóhoz, ha azt nem fogadják. Ez működhet, ha negatív külső befolyásoktól szeretnétek megőrizni magatokat, mert ha az energiamezőtöket az igazság és a Fény magas rezgéshullámaival töltitek fel és ezt megtartjátok, akkor a negatív energia egyszerűen visszacsapódik a feladóhoz, mert nem talál semmit, amiben rátok ragadhatna. Ez az információ megmagyarázza, hogyan működik sok tévhiten alapuló praktika (rontás, szemmel verés stb.stb.)… A címzett, aki tévhitéből fakadóan ajtót nyit ezeknek az erőknek, meghívja magához a negatív energiákat.

Hála – tanulmányozzátok és meditáljatok mélyebb jelentőségéről és utána egy új szinten ünnepeljétek a hálaadás napját.

Látjuk, hogy rövidesen sok változás lesz világotokban. Minden a terveknek megfelelően zajlik, sok ráébredéssel és új, látni érdemes úttal és meggyőződéssel. A régi energiák feloldódnak a globális tudat Fényében.

Erőteljesen és vakítóan tündököljön Fényetek, kedvesek. Sok szeretetet és hálát küldünk nektek az ünnepnapotokra.

Mi vagyunk az Arktúruszi Csoport

Csatornázta/Forrás: Marilyn Raffaele

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Egy kis fényharcos zene :)

Nekem ez most a himnuszom! Küldöm Nektek szeretettel!!! ❤

magyar felirattal:

***ASGARDIA ***

news3

***

Asgardia a szabad gondolkodású emberek nemzete, akik humanisztikus értékeket képviselnek és támogatják minden ember intellektuális és etikai fejlődését.

***

Ti tagjai vagytok/lesztek Asgardia népének?

Mit gondoltok erről a kezdeményezésről?

http://www.origo.hu/tudomany/felfedezo/20161013-bejelentettek-asgardia-megalapitasat.html

http://asgardia.space

 

„Túl sokan ülnek még és várják, hogy mások hozzák el számukra a békét

részlet

A béke a tufederleicht__dat egy fejlettebb állapota és ennél fogva soha nem indulhat ki harmadik dimenziós gondolkodásból, tervekből, összeesküvésekből vagy intrikákból. A valódi béke csak akkor jöhet létre, ha jelen van a béke tudatának szubsztanciája, ami kifelé manifesztálódik.

Fénymunkásként a béke a ti feladatotok. Ti felébredtetek és így minden hétköznapi helyzetben magatokban hordozzátok a fény egységét, ami az egyetlen erő, jelenlét és valóság forrásának tudata, ami minden ember sajátja (belső egység). Túl sokan ülnek még és várják, hogy mások hozzák el számukra a békét. Minden nemes szándék ellenére (és van pár vezető, aki ezt érti) a valódi békét a szükséges szubsztancia – a béke tudata – nélkül nem lehet kívülről manifesztálni.

Sok „vezető” és egyén azt állítja, békét akar, miközben az erőszak tudatállapotából cselekednek, hogy önmagukat, saját önző céljaikat szolgálják anélkül, hogy elgondolkodnának, hány embert sebezhetnek meg vele. Ténykedésüket azzal igazolják, hogy önmaguknak és másoknak bebeszélik, mindez az „emberiség javát” szolgálja. A béke idejének „mímelése” lejár. Minden érintettnek őszintének kell lennie saját magával és a múlt poros koncepcióit el kell hagyni, hogy azok feloldódhassanak a semmiben – ami valódi természetük.

A világban sok békét szolgáló úgynevezett akció nem több mint egyszerű harmadik dimenziós cél, amit magyarázkodó szavak mögé rejtenek, amik a legkisebb ellenállást váltják ki az emberekből. De a világ ébredőben van és gyorsan felfogja, hogy a régi módszerek már működésképtelenek. A béketeremtéssel kapcsolatos hamis információk terjesztése tovább folytatódik, mert vannak olyan emberek, akik profitálhatnak az erőszakból és a háborúból és továbbra is ezt fogják szorgalmazni, egészen addig, amíg a szunyókáló társadalom ezt hagyja.

Az ébredő világnak ez gyorsan túl sok lesz és már nincs egy hullámhosszon az erőszak és a háborús propaganda rezgéseivel. A résztvevők teljességében látják, ami a „csillogás és csodálatosság” mögött van – a fájdalmat, a szenvedést és a halált, minden „újjongó-rendezvény”, zászlólengetés és az ebből profitálók nyomatéka ellenére.

Amikor a világ teljesen harmadik dimenziós volt, a háborúkra és az erőszakra akként tekintettek és annak tartották, amit a többség el is fogadott: egy természetes megoldása az egyet nem értésnek. Nem áll szándékunkban ócsárolni azok áldozatait, akik szeretetből kiindulva tették ezt. A többsége ezeknek az embereknek saját akaratukból a szeretet okán tették ezt másokért és teszik még mindig.

A harcos-energia egy nagyon hatalmas és pozitív energia, amit más életciklusok eseményei révén mindannyian átéltetek és integráltatok. Ne erőszakosnak, hanem erősnek, erőnek és félelemmentesnek tartsátok a harcos-energiát. Akik még igénylik a harcos-energia megtapasztalását és befogadását, azok kapnak lehetőséget rá, hogy a béke, az igazság és a szeretet harcosaiként ezt megtehessék.

Eddig a világ úgy tekintett a békére, mint a háború hiányára, De MOST, MA, EGY ÚJ IDŐ jött el, amikor az emberiség MINDEN irányában egy magasabb tudatszint felé fejlődik. Hogy ez megvalósuljon, a dualitásra és az elválasztottság tudatára alapozó eszközöket, meggyőződéseket és cselekedeteket a tudatállapot egy magasabb szintjéről kell értékelni. Az olyan megoldásokhoz való ragaszkodás, amiket kinőtt az ember, csak azt szolgálják, hogy rögzüljenek ezek a nem működő ötletek és megoldások.

Sokan azt gondolják, hogy a világnak olyannak kell maradnia, mint amilyennek mindig is ismerték és ez egyszerűen nem változhat meg. A fejlődés a valódi én végtelenül zajló folyamata, amit minden ember saját felettes-énje vezet azzal a céllal, hogy az egyén ráébredjen valódi énjének valóságára. A fejlődés akkor történik meg, amikor egy ember a tudatával spirituálisan készen áll a következő lépés megtételére. Egyesek gyorsan felébrednek, mások „ébresztő jelet” igényelnek, de valamikor mindenki felébred az igazságra – mostantól számítva talán sok életciklusban.

A világ az evolúciós változás intenzív energiáinak kellős közepén van és mindenkit áthat ez az érzés. Minden külső világbeli történés ellenére tartózkodjatok középpontotokban. Engedjétek el a szükségességét annak, hogy az éterben lebegő legjelentéktelenebb hír részleteit vagy pletykákat hallgassatok végig és lássatok a valóság mögé, a jó és a rossz hírek mögé is, mert mindkét jelenség illuzórikus.

Mi a valóság? Csak a forrás tulajdonságai képviselik a valóságot és ezeket mindig is az Isteni törvények őrizték. Béke, bőség, öröm, teljesség, egészség, intelligencia, kreativitás stb. ezek csupán az isteni leképződései, ami mindenkiben felismerés nélkül szunnyad. Képviseljétek isteni mivoltotokat Kedvesek, álljatok készen önmagatokra.

Sok olyan fiatal ember van, akik fejlett tudatállapottal rendelkeznek és vannak, akik erre a világra ezekben az időkben így érkeznek meg. Szeretetteljesen válogatták ki őket, hogy támogassák a Föld evolúciós felemelkedését. Fényük a világon mindenhol új módon reflektálja látás- és gondolkodásmódjukat, ne higgyétek, hogy ugyanúgy látják a dolgokat, mint a régi energiákhoz tapadók.

A szülők, tanárok, diákok és családok gyorsan észre fogják venni a fényes kicsiket és tinédzsereket, akik nem a dualitásban és elválasztottságban léteznek vagy a rég megszokott módon cselekednek, így környezetükben mindenkit megbotránkoztatnak, akik azt hiszik csak a saját útjuk az egyetlen helyes út.

Hallgassátok meg őket és ügyeljetek ezekre a fiatal testben élő öreg lelkekre, ne próbáljátok az egyformátumú ketrecekbe bezárni őket, csak mert fiatalok és azt hiszitek, hogy ti tudjátok a legjobban. Igen, szükségük van struktúrákra és vezetésre, de amire a leginkább szükségük van az a szeretet és a tisztelettel teli odafigyelés, mert azért vannak itt, hogy segítsenek az új világ-tudat és a béke társadalmának megszületésében. Bízzatok a megérzéseitekben, mert felismeritek és tudatában lesztek, hogy áldottak vagytok, hogy szülei, tanárai vagy őrzői lehettek valamelyiküknek.

Gyakoroljátok a békét. Simogassátok meg a kutyát, aki rátok néz és egy kis kényeztetést keres nálatok. Mosolyogjatok rá egy emberre az utcán, aki talán nem kapott egész napja során mást, mint eltaszítást és adjatok neki egy kis aprót. Legyetek türelmesek a magányos szomszéddal, aki kétségbeesetten keresi a társaságot. Mindenki felé tisztelettel és elismeréssel forduljatok, aki értetek dolgozik, függetlenül attól mennyire taszítónak tűnnek. Tanuljatok meg a természet minden formája felé gyengédnek lenni.

Ezeknek a látszólag apró tetteknek az energiája békét teremtve áramlik kifelé, mert a béke nem más, mint feltétel nélküli szeretet és ahol ez jelen van, semmi sem segíthet, csak ha mi magunk vagyunk a béke. Ez azonban nem mindig jelenti azt, hogy egy barátságtalan ember felhagy az önzéssel és a barátságtalansággal, sem nem zárja ki a szükségességét egyes emberek számára, hogy egy kis időre elvonuljon másoktól.

Ha ez a harmadik dimenziós hitrendszer butaságán keresztül jelenik meg, akkor a felébredt individuum nem  foglalkozik vele, nem vesz róla tudomást vagy azt mondja: „Isten minden és ez nem játszik szerepet.” Nem von kétségbe, hanem a látáson keresztül ismeri fel azt annak ami, miközben felismeri az alapvető igazságot.

Példa: Egy autóbalesetet láttok, és nem mondjátok azt: “Ó, ez mind csak illúzió,” és elmentek onnan, hanem felismeritek a dualitás (jó/rossz) és az elválasztottság (a két vezető között) energiájának kifejeződését, DE minden tőletek telhetőt megtesztek. Úgy mondják: „Jelen a világban, de nem erről a világról.” Spirituálisan felébredt emberként ez legyen a jelmondatotok a mindennapi életetek során.

Egy spirituálisan fejlett tudatállapot automatikusan fénnyel áraszt el minden helyzetet, függetlenül attól, hogy gyakran látszólag mennyire banális minden egyes probléma tökéletes megoldásának manifesztálása. Ily módon gyengéden, halkan, áldásosan és tudatos gondolatok nélkül ültethetitek a békét a világtudatba.

A béke egy tudatállapot, ami az egységben pihen és gyakran figyelhető meg olyan embereknél, akik látszólag nem mutatnak érdeklődést spirituális témák iránt, mivel ezt a tudatállapotot már előző életeikben elérték. Ezekben az időkben azért vannak itt a Földön, hogy tetteikkel vagy példájukkal előjárjanak, hogy békéjüket teljes egészében a világtudatba oltsák.

Sokakat vonzanak ezek az emberek, mert tudatuk lágy, maguk körül kisugárzó és érezhető energia. Az évszázadok folyamán sok ilyen fejlett lelket istenítettek és tudattalanul olyan spirituális vezetők által irányított nemkívánatos helyekre kerültek, akik nem láttak és még kevésbé értették, hogy ők maguk nem rendelkeznek azokkal a minőségekkel, amit a többi ember célul tűzött ki magának.

Egyre több és több ember ébred fel és sugározza magából a feltétel nélküli szeretet (a béke) energiáját. Ezen az úton lesz képes az egész világ egység-tudata lágyan a béke felé elmozdulni. Ez a ti munkátok.

Mi vagyunk az Arktúruszi Csoport

 

Forrás/Csatornázta: Marilyn Raffaele

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

 

sun-risingMegerősítés: Bőség

(30 napig hangosan olvasni)

Én vagyok minden bőség forrása. Gazdag vagyok kreatív ötletekben. Elmémből sziporkáznak az új, eredeti és inspiráló gondolatok. Amit adhatok, egyedülálló és szüksége van rá a világnak. Értékeim felbecsülhetetlenek.  Készen állok arra, hogy megadjam a világnak, amire szüksége van. Felismerem és megadom a világnak azt, amire szüksége van. Szellemem nagyvonalúsága nem ismer határokat vagy akadályokat. Inspirálódott kreativitásom útjába semmi nem állhat. Az univerzális életenergia mindent átható ereje bármely akadályt legyőz és szétárad a világban, megáld mindenkit és rajtam keresztül felvirágoztat mindent. Áldást sugárzok magamból; kreativitást sugárzok magamból; bőséget sugárzok magamból; szerető szolgálatot sugárzok magamból. Örömet, szépséget, békét, bölcsességet és erőt sugárzok.  Az emberiség megbecsül és megjutalmaz. Szeret engem a világ. Bárhol legyek szívesen látnak. Tisztelnek. Amit adhatok, arra nagy szükség van. Amit adhatok, értékes. A vízióm által áldott a világ. Tiszta gondolataim és szilárd törekvéseim segítségével csodás értékek fejeződhetnek ki. A vízióm a kozmosz víziója. Bizonyosságom a legyőzhetetlenek bizonyossága. Határtalan az erőm a megvalósításhoz. Lényem legmagasabb kozmikus forrásában minden gazdagság, minden erő, minden kreativitás az enyém. Ezennel kinyilvánítom anyagi függetlenségemet, MOST és mindörökké!

Szerző: Christopher I. Chenowet

Forrás: www.therainbowscribe.com

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Hát ezt a videót úgy bekönnyeztem, ahogy gyerekkoromban az immunrendszer működési elvét… ❤

archangel-michael-desktop1-183x300…részlet…

Úgy érzékeljük, a legfontosabb lecke sokatok számára, hogy tudatosítsátok: méltóak vagytok a szeretetre és a megbecsülésre és eljött az idő, hogy visszaszerezzétek hatalmatokat. Az emberek, akikkel éltek nem fognak addig megbecsülni/elfogadni, amíg meg nem tanuljátok a határvonalak meghúzását és meg nem tanuljátok, miként elégítsétek ki saját szükségleteiteket, mielőtt megpróbálnátok segíteni másoknak. Nem ti feleletek minden egyes ember lélek-növekedéséért, hanem csak a sajátotokért tartoztok felelősséggel. Miközben megtanultok határvonalakat húzni és visszaszerzitek hatalmatokat, fel fogjátok ismerni, hogy a környezetetekkel való kapcsolat fokozatosan jóra fordul. De nem vállalhatjátok át mások leckéit vagy mások felelősségét. Saját magatoknak is meg kell tanulnotok az ok-okozat szabályait. A legnagyobb ajándék, amit másoknak adhattok, hogy eléggé szeretitek/tisztelitek önmagatokat és megengeditek magatoknak, hogy hibázzatok és tanuljatok saját problémáitokból.

Bátor csillagmagjaim, azért vagytok itt, hogy megtanítsátok a szeretetet, a feltétel nélküli szeretetet, úgy, hogy először önmagatokat  szeretitek feltétel nélkül. Sok lélek-barátotok inkarnálódott a Földre ezekben az időkben, nők és férfiak egyaránt. Egyre több lélekcsalád egyesül ismét, miközben egyre mélyebbre hatoltok a fény finomodó birodalmaiba. A legjobb segítségnyújtás, családotok, barátaitok vagy kollégáitok számára, ha fényes példaként álltok előttük.

Azért is vagytok itt, hogy megtanuljátok az elengedést, ezáltal valóban nem birtokolhattok valakit vagy valamit. Az univerzum szépsége, bősége és gazdagsága a benneteket megillető kozmikus születési jogotok, de ezek az ajándékok csupán kölcsönben vannak. Könnyedén tartsátok kezeitek között és engedjétek szabadjára, hogy tovább áramolhassanak a világban.

Vegyétek el, amire szükségetek van és osszátok meg másokkal, ne őrizgessétek. Ha az ember eléri ezt a valóságot, akkor eltűnik a Földről a szegénység és a szükség.

Ennek az időminőségnek az elsődleges súlypontja a bennetek rejlő Egészhez való visszatérés –visszatérés a felelősségteljes cselekedetekhez, az önmagatokra irányított figyelem felépítése és az önbecsülés érzése – együtt dolgozva fény-szív központotokkal, lélek-önvalótokkal és felsőbb énetekkel. Az igazság és az integráció lesz minden jövőbeli kapcsolat alapja. De először el kell fogadnotok, hogy a jelenlegi pillanatban kik vagytok, miközben azon dolgoztok, hogy a lehető legjobb emberek legyetek, akik csak lehettek, az önvizsgálat, a hozzáállás, a hit, a megszokások és gyengeségek ismeretének segítségével.

A közeljövőben megmutatják magukat az út-törő és elöl-járó lelkek, akik az új isteni terv magasabb bölcsességet képviselik, akik nem fogják manifesztálni a betegségeket és a fizikai öregedést. Az emberi testet optimális egészséggel legalább 120 évre szánták. Az emberiség összességében a 3/4. dimenzió tömeg-tudat-hitrendszerének a foglya, ami lehetővé teszi a hiányos öröklött DNS számára a nyomasztó, gyengítő tünetek manifesztálódását: a szeretetlenség, méltatlanság, a vétkesség érzését, szégyent vagy a háborgás bármely formáját. Mialatt a lélek a fizikai személyiség vezetőjévé és létrájává válik – az egó-vágy-test-tudat helyett – minden negatív energia a felszínre kerül, ami a mély múltbeli mag-tudat eredménye, így minden ember egyszer és mindenkorra elengedheti őket. Ez az ibolyasugár tudatos bevetésével és az átalakítással válik lehetővé, a szent-elmétek és kozmikus vezetőtök által inspirált gondolat-formákkal, valamint a sokkal magasabb rezgésű gyógyító módszerekkel, amik jelenleg rendelkezésetekre állnak.

Ha mélyen elmozdultok az ön-ismeret felé és meghalljátok a fizikai testetek bölcsességét- a test-emlékezetet, a mag-atomot, akkor nem fogtok annyira a külső módszerekhez nyúlni (gyógyszerek, sebészet és művi gyógymódszerek). A drasztikus fizikai diszharmónia és az emberek  többségének rossz egészsége fokozatosan harmonikusabbá és egészségesebb életmóddá alakul, amit az új spirituális, intuitív bölcsesség kormányoz, amit szent-elmétekben őriztek. Az emberiség már nem bízhat meg az orvosok jelenlegi praktikában. A lelketek egy holisztikus nézet felé terelget, hogy meggyógyulhasson a fizikai, mentális és érzelmi test, hogy a felettes lélek magasabb frekvenciái trauma és kínok nélkül integrálódhasson a fizikai testbe.

Mint azt már sokszor elmagyaráztuk, a fény, a hangzás és a szín a jövő gyógyító-módszerei. A csakrarendszer és az 5 felsőbb galaktikus sugár tanulmányozása támogatja majd a gyógyítókat és közvetítőket abban, hogy pácienseiket informálják aurájuk egyensúlyáról, és hogy segítsenek lépésről lépésre visszatérni egy egészséges testbe és segítsenek fenntartani az egyensúlyi állapotot.

Tanításaink megadják számotokra az irányvonalat, hogy ezeket a „további gyógyítási módszereket” integrálhassátok a jelenlegi egészség-gyógyító-programjaitokba. Rendelkezésetekre áll egy csodálatos információs tartalékotok a szent elméteken belül.

Miközben sugárzásotok egyre jobban kibontakozik és egyre erősebb és messzebbre ható lesz, a többi fényben ténykedővel egyesített erővé kovácsolódtok, olyan erővé, ami nem tagadja meg a legfelsőbb rendbeli átalakulást és változást. Legyetek bátrak víziótokban. Lássátok meg mi az, ami helyes a világotokban, ez által erősítsétek meg a fényt/szeretetet, ami minden szembe jövő emberben lakozik. Ne koncentráljatok az árnyékra, gondolati mintáitok mindig összekapcsolódnak a dimenzionális frekvenciákkal és erősíteni fogja azokat, akikre a figyelmeteket összpontosítjátok.

Egyetlen valós ellenségetek a félelem. Engedjétek el a félelmet és sugározzátok a szeretetet/fényt és aztán lássátok, amikor a csoda kibontakozik. Ti a manifesztáció mesterei vagytok, csak erről megfeledkeztetek. Higgyetek önmagatokban és hagyjatok fel az olyan dolgok teremtésével, ami fájdalmat, hibáztatást és szenvedést okoznak. Legyetek a fény, a béke, az egyensúly és a harmónia társteremtője és csatlakozzatok azokhoz, akik azon vannak, hogy a Földbolygó érintetlen szépségét visszaállítsák. Nyerjétek vissza jogos helyeteket, mint a fény és a szeretet mesterei és emlékezzetek, hogyan integrálhatjátok a szellem tudását és a megvilágosító igazságot. Arra kérünk bennetek, hogy haladjatok és osszátok meg bölcsességeteket. Mindig a közelben vagyunk, hogy vezessünk, hogy védelmezzünk és ösztönözzünk benneteket, de leginkább, hogy szeressünk benneteket.

Michael Arkangyal vagyok

Forrás és csatornázta: Ronna Herman

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Arkt-tanácsÜdvözlet az Arktúruszi Csoporttól.

…. részlet

Minden az EGYBŐL ered és az EGYBEN van és ez mindig is így volt és így is lesz, mert csak az EGY létezik. Az EGY-ÉN-iségek végtelen formájában és sokszínűségében, de mindig az EGYSÉGEN belül. Nos tehát…amit gondoltok, hisztek vagy másokkal tesztek, azt valójában önmagatokkal teszitek, TI VAGYTOK A MÁSIK. Ez az igazság nem csak meditáció (közös meditáció), hanem beszélgetések témája is lehet, hisz ennek kellene lennie az igazságnak, amiben éltek.

Azt az energiát élitek meg, amire ráhangolódtok. A hiteteken és az ebbe a hitrendszerbe fektetett energián keresztül kapcsolódtok össze egymással. Mire hangolódtok rá… a külsőségeken alapuló igazságokra vagy koncepciókra? Ez a vonzás törvénye.

Összpontosítsatok minél gyakrabban belső csendetekre és ott hozzátok meg minden szükséges választásotokat, döntéseteket vagy cselekvésterveteket. Nem tanúskodik spiritualitásról, ha hátradőltök, nem tesztek semmit és azt mondjátok: „Minden a legnagyobb rendben, csak Isten létezik…, minden csak egy illúzió”. Mert, ha elértétek a teljes tudatosságot ebben az igazságban, akkor azok csak szavak maradnak. Azonban ennek az igazságnak a felismerése és tisztelete fontos lépés utatokon, függetlenül attól, milyen emberi lépések következnek utána.

Egyesek útja nem vezet külvilági nagy tetteken keresztül, hanem egyszerűen felfogják a fényt és megtartják minden érintettnek. Mások arrafelé terelődnek, hogy békés tiltakozásokon vegyenek részt, aláírjanak egy petíciót vagy vezető szerepet töltsenek be, de a spirituálisan ösztönzött cselekedetek mindig a szereteten alapulnak (az Egység megvalósítása) és nem a bosszún (a szétválasztás energiája).

Vannak, akiknek szükséges problémákkal konfrontálódniuk, míg el nem érnek egy pontot, amikor az taszítja őket és végül képesek kimondani: „Ami elég, az elég!”. Utazásuk eme pontján kezdődik meg látásmódjuk és létezésük egy magasabb perspektívája. Ez most sok ember esetében így történik, legyetek tudatában, hogy amit megfigyeltek, sokkal mélyebb lesz, mint a fizikai értelme vagy a külső látszata.

Az első lépés, hogy felfogjuk a spirituális lénykénti teljes felhatalmazás értelmét, amivel már mindenki rendelkezik. Nem kell ezt elérni, mert soha nem is hagyott el benneteket. Ez lényetek valósága, ami arra vár, hogy felfedezzen benneteket. Elérkezett az idő számotokra, hogy önmagatokra úgy tekintsetek, mint spirituális lényre, aki emberi tapasztalatokat gyűjt, nem pedig emberre, aki megpróbál spirituális lenni.

A dualitáson és az elválasztottságon alapuló különféle koncepcióikkal és elképzelésekkel rendelkező harmadik dimenziós világ valóban egy nagyon hosszú létra legalsó foka. Az emberek többsége félt, hogy továbblépjen erről a legalsó létrafokról, mert nem ismerte fel, hogy végtelen sok létrafok létezik, amik új és csodálatos helyekre vezetnek.

A szeretet az az energia, amely az EGYSÉGEN belül összeköt. A magasabb dimenziós energiák a szeretet, az egység és a teljesség energiái. Erről szól a felemelkedés, de hogy együtt rezeghessünk a magasabb frekvenciákkal, fel kell ismerni, tisztázni kell és fel kell oldani az alacsonyabb szinteken felszínre törő dolgokat. Nem minden tisztázás történik tudatos szinten. Sok tisztázás az éjszaka folyamán zajlik, miközben alszotok. Ezek olyan problémák, amik tudatos figyelmet igényelnének, amik életetekben drámai módon nyilvánulnak meg.

A minden lényt egymással összekötő energia valójában szeretet, de ezt a szeretetet minden lény egyéni tudata szerint értelmezi. Az összetartozás energiája a tudat általi értelmezés során elveszhet a dualitásban és az elszigeteltségben, ez pedig háborúként manifesztálódhat, mely sok formában, de meghasonlottan tükrözi vissza a lények közötti elszigeteltségben elveszett hitet. Ez a fajta szeretet mindenkor korlátozó és személyeskedő, ill. csak azok élvezhetik, akiket méltónak találtak erre.

Ez az energia [szeretet] automatikusan egy továbbfejlesztett tudattal működtetve és tudatos gondolatok nélkül teremt, személyeskedés nélkül gondoskodik és gondoz, ami tükrözi az összetartozás érzését önmagunk és a többi lény között. Nem kell kiérdemelni, ill. nem korlátozódik sem bőrszínre, sem nyelvre, sem kinézetre vagy anyagi helyzetre.

Próbáljatok meg tartózkodni az ítélkezéstől, mert minden lény csak a saját aktuális tudatszintjén képes élni. A tudat nagyon sűrű szintjén élőknek nincs fogalmuk arról, hogy ennél sokkal több minden létezik vagy, hogy ebbe a szeretetbe ők is beletartoznak. A fejlődés folyamata állandó, de nem egy pillanat alatt zajlik le. Csak, ha az egyén a tapasztalatai alapján készen áll megnyílni és növekedni, akkor indul el komolyabban az utazása, ami egyesek számára több életciklust is igénybe vehet.

Azonban a világon sokan és nagyon gyorsan ébrednek fel hipnotikusan megkövült állapotukból. Most jött el a megfelelő idő és a többség készen áll. A magas rezgésű energiák, amik a Földre áramlanak nagyon intenzívek és sok téren tapasztalhatók. Egyesek úgy döntenek, elmennek és remélik, hogy egy későbbi időpontban visszatérhetnek az új energiákba. Ez az [új energia], amire az emberiségnek szüksége van, és amit most tesz – egy kollektív lépés a következő létrafokra.

Mérlegeljétek a dolgokat, amiről beszélünk és vonuljatok belső tudatotokba és figyelmetekbe. A mindennapi élet minden aspektusát középpontotokból éljétek meg, azokat a dolgokat, amiket nem igazán kedveltek próbáljátok meg valójukban szemlélni és szeretni. Nem kell elkerülni a félelem, a düh, a csalódottság és az undor stb. érzések létrejöttét, ezek olyan eszközök, amik segítenek hitvilágotok megértésében.

Minden terv szerint halad. Soha senki sem hal meg. Soha senki sem lehet elszigetelve az Egésztől, így el sem veszhet.

A tudat nagyszerű utazásán vesztek részt.

Mi vagyunk az Arktúruszi Csoport.

Csatornázta & Forrás: Marilyn Raffaele

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett