Latest Entries »

Hát ezt a videót úgy bekönnyeztem, ahogy gyerekkoromban az immunrendszer működési elvét… ❤

archangel-michael-desktop1-183x300…részlet…

Úgy érzékeljük, a legfontosabb lecke sokatok számára, hogy tudatosítsátok: méltóak vagytok a szeretetre és a megbecsülésre és eljött az idő, hogy visszaszerezzétek hatalmatokat. Az emberek, akikkel éltek nem fognak addig megbecsülni/elfogadni, amíg meg nem tanuljátok a határvonalak meghúzását és meg nem tanuljátok, miként elégítsétek ki saját szükségleteiteket, mielőtt megpróbálnátok segíteni másoknak. Nem ti feleletek minden egyes ember lélek-növekedéséért, hanem csak a sajátotokért tartoztok felelősséggel. Miközben megtanultok határvonalakat húzni és visszaszerzitek hatalmatokat, fel fogjátok ismerni, hogy a környezetetekkel való kapcsolat fokozatosan jóra fordul. De nem vállalhatjátok át mások leckéit vagy mások felelősségét. Saját magatoknak is meg kell tanulnotok az ok-okozat szabályait. A legnagyobb ajándék, amit másoknak adhattok, hogy eléggé szeretitek/tisztelitek önmagatokat és megengeditek magatoknak, hogy hibázzatok és tanuljatok saját problémáitokból.

Bátor csillagmagjaim, azért vagytok itt, hogy megtanítsátok a szeretetet, a feltétel nélküli szeretetet, úgy, hogy először önmagatokat  szeretitek feltétel nélkül. Sok lélek-barátotok inkarnálódott a Földre ezekben az időkben, nők és férfiak egyaránt. Egyre több lélekcsalád egyesül ismét, miközben egyre mélyebbre hatoltok a fény finomodó birodalmaiba. A legjobb segítségnyújtás, családotok, barátaitok vagy kollégáitok számára, ha fényes példaként álltok előttük.

Azért is vagytok itt, hogy megtanuljátok az elengedést, ezáltal valóban nem birtokolhattok valakit vagy valamit. Az univerzum szépsége, bősége és gazdagsága a benneteket megillető kozmikus születési jogotok, de ezek az ajándékok csupán kölcsönben vannak. Könnyedén tartsátok kezeitek között és engedjétek szabadjára, hogy tovább áramolhassanak a világban.

Vegyétek el, amire szükségetek van és osszátok meg másokkal, ne őrizgessétek. Ha az ember eléri ezt a valóságot, akkor eltűnik a Földről a szegénység és a szükség.

Ennek az időminőségnek az elsődleges súlypontja a bennetek rejlő Egészhez való visszatérés –visszatérés a felelősségteljes cselekedetekhez, az önmagatokra irányított figyelem felépítése és az önbecsülés érzése – együtt dolgozva fény-szív központotokkal, lélek-önvalótokkal és felsőbb énetekkel. Az igazság és az integráció lesz minden jövőbeli kapcsolat alapja. De először el kell fogadnotok, hogy a jelenlegi pillanatban kik vagytok, miközben azon dolgoztok, hogy a lehető legjobb emberek legyetek, akik csak lehettek, az önvizsgálat, a hozzáállás, a hit, a megszokások és gyengeségek ismeretének segítségével.

A közeljövőben megmutatják magukat az út-törő és elöl-járó lelkek, akik az új isteni terv magasabb bölcsességet képviselik, akik nem fogják manifesztálni a betegségeket és a fizikai öregedést. Az emberi testet optimális egészséggel legalább 120 évre szánták. Az emberiség összességében a 3/4. dimenzió tömeg-tudat-hitrendszerének a foglya, ami lehetővé teszi a hiányos öröklött DNS számára a nyomasztó, gyengítő tünetek manifesztálódását: a szeretetlenség, méltatlanság, a vétkesség érzését, szégyent vagy a háborgás bármely formáját. Mialatt a lélek a fizikai személyiség vezetőjévé és létrájává válik – az egó-vágy-test-tudat helyett – minden negatív energia a felszínre kerül, ami a mély múltbeli mag-tudat eredménye, így minden ember egyszer és mindenkorra elengedheti őket. Ez az ibolyasugár tudatos bevetésével és az átalakítással válik lehetővé, a szent-elmétek és kozmikus vezetőtök által inspirált gondolat-formákkal, valamint a sokkal magasabb rezgésű gyógyító módszerekkel, amik jelenleg rendelkezésetekre állnak.

Ha mélyen elmozdultok az ön-ismeret felé és meghalljátok a fizikai testetek bölcsességét- a test-emlékezetet, a mag-atomot, akkor nem fogtok annyira a külső módszerekhez nyúlni (gyógyszerek, sebészet és művi gyógymódszerek). A drasztikus fizikai diszharmónia és az emberek  többségének rossz egészsége fokozatosan harmonikusabbá és egészségesebb életmóddá alakul, amit az új spirituális, intuitív bölcsesség kormányoz, amit szent-elmétekben őriztek. Az emberiség már nem bízhat meg az orvosok jelenlegi praktikában. A lelketek egy holisztikus nézet felé terelget, hogy meggyógyulhasson a fizikai, mentális és érzelmi test, hogy a felettes lélek magasabb frekvenciái trauma és kínok nélkül integrálódhasson a fizikai testbe.

Mint azt már sokszor elmagyaráztuk, a fény, a hangzás és a szín a jövő gyógyító-módszerei. A csakrarendszer és az 5 felsőbb galaktikus sugár tanulmányozása támogatja majd a gyógyítókat és közvetítőket abban, hogy pácienseiket informálják aurájuk egyensúlyáról, és hogy segítsenek lépésről lépésre visszatérni egy egészséges testbe és segítsenek fenntartani az egyensúlyi állapotot.

Tanításaink megadják számotokra az irányvonalat, hogy ezeket a „további gyógyítási módszereket” integrálhassátok a jelenlegi egészség-gyógyító-programjaitokba. Rendelkezésetekre áll egy csodálatos információs tartalékotok a szent elméteken belül.

Miközben sugárzásotok egyre jobban kibontakozik és egyre erősebb és messzebbre ható lesz, a többi fényben ténykedővel egyesített erővé kovácsolódtok, olyan erővé, ami nem tagadja meg a legfelsőbb rendbeli átalakulást és változást. Legyetek bátrak víziótokban. Lássátok meg mi az, ami helyes a világotokban, ez által erősítsétek meg a fényt/szeretetet, ami minden szembe jövő emberben lakozik. Ne koncentráljatok az árnyékra, gondolati mintáitok mindig összekapcsolódnak a dimenzionális frekvenciákkal és erősíteni fogja azokat, akikre a figyelmeteket összpontosítjátok.

Egyetlen valós ellenségetek a félelem. Engedjétek el a félelmet és sugározzátok a szeretetet/fényt és aztán lássátok, amikor a csoda kibontakozik. Ti a manifesztáció mesterei vagytok, csak erről megfeledkeztetek. Higgyetek önmagatokban és hagyjatok fel az olyan dolgok teremtésével, ami fájdalmat, hibáztatást és szenvedést okoznak. Legyetek a fény, a béke, az egyensúly és a harmónia társteremtője és csatlakozzatok azokhoz, akik azon vannak, hogy a Földbolygó érintetlen szépségét visszaállítsák. Nyerjétek vissza jogos helyeteket, mint a fény és a szeretet mesterei és emlékezzetek, hogyan integrálhatjátok a szellem tudását és a megvilágosító igazságot. Arra kérünk bennetek, hogy haladjatok és osszátok meg bölcsességeteket. Mindig a közelben vagyunk, hogy vezessünk, hogy védelmezzünk és ösztönözzünk benneteket, de leginkább, hogy szeressünk benneteket.

Michael Arkangyal vagyok

Forrás és csatornázta: Ronna Herman

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Arkt-tanácsÜdvözlet az Arktúruszi Csoporttól.

…. részlet

Minden az EGYBŐL ered és az EGYBEN van és ez mindig is így volt és így is lesz, mert csak az EGY létezik. Az EGY-ÉN-iségek végtelen formájában és sokszínűségében, de mindig az EGYSÉGEN belül. Nos tehát…amit gondoltok, hisztek vagy másokkal tesztek, azt valójában önmagatokkal teszitek, TI VAGYTOK A MÁSIK. Ez az igazság nem csak meditáció (közös meditáció), hanem beszélgetések témája is lehet, hisz ennek kellene lennie az igazságnak, amiben éltek.

Azt az energiát élitek meg, amire ráhangolódtok. A hiteteken és az ebbe a hitrendszerbe fektetett energián keresztül kapcsolódtok össze egymással. Mire hangolódtok rá… a külsőségeken alapuló igazságokra vagy koncepciókra? Ez a vonzás törvénye.

Összpontosítsatok minél gyakrabban belső csendetekre és ott hozzátok meg minden szükséges választásotokat, döntéseteket vagy cselekvésterveteket. Nem tanúskodik spiritualitásról, ha hátradőltök, nem tesztek semmit és azt mondjátok: „Minden a legnagyobb rendben, csak Isten létezik…, minden csak egy illúzió”. Mert, ha elértétek a teljes tudatosságot ebben az igazságban, akkor azok csak szavak maradnak. Azonban ennek az igazságnak a felismerése és tisztelete fontos lépés utatokon, függetlenül attól, milyen emberi lépések következnek utána.

Egyesek útja nem vezet külvilági nagy tetteken keresztül, hanem egyszerűen felfogják a fényt és megtartják minden érintettnek. Mások arrafelé terelődnek, hogy békés tiltakozásokon vegyenek részt, aláírjanak egy petíciót vagy vezető szerepet töltsenek be, de a spirituálisan ösztönzött cselekedetek mindig a szereteten alapulnak (az Egység megvalósítása) és nem a bosszún (a szétválasztás energiája).

Vannak, akiknek szükséges problémákkal konfrontálódniuk, míg el nem érnek egy pontot, amikor az taszítja őket és végül képesek kimondani: „Ami elég, az elég!”. Utazásuk eme pontján kezdődik meg látásmódjuk és létezésük egy magasabb perspektívája. Ez most sok ember esetében így történik, legyetek tudatában, hogy amit megfigyeltek, sokkal mélyebb lesz, mint a fizikai értelme vagy a külső látszata.

Az első lépés, hogy felfogjuk a spirituális lénykénti teljes felhatalmazás értelmét, amivel már mindenki rendelkezik. Nem kell ezt elérni, mert soha nem is hagyott el benneteket. Ez lényetek valósága, ami arra vár, hogy felfedezzen benneteket. Elérkezett az idő számotokra, hogy önmagatokra úgy tekintsetek, mint spirituális lényre, aki emberi tapasztalatokat gyűjt, nem pedig emberre, aki megpróbál spirituális lenni.

A dualitáson és az elválasztottságon alapuló különféle koncepcióikkal és elképzelésekkel rendelkező harmadik dimenziós világ valóban egy nagyon hosszú létra legalsó foka. Az emberek többsége félt, hogy továbblépjen erről a legalsó létrafokról, mert nem ismerte fel, hogy végtelen sok létrafok létezik, amik új és csodálatos helyekre vezetnek.

A szeretet az az energia, amely az EGYSÉGEN belül összeköt. A magasabb dimenziós energiák a szeretet, az egység és a teljesség energiái. Erről szól a felemelkedés, de hogy együtt rezeghessünk a magasabb frekvenciákkal, fel kell ismerni, tisztázni kell és fel kell oldani az alacsonyabb szinteken felszínre törő dolgokat. Nem minden tisztázás történik tudatos szinten. Sok tisztázás az éjszaka folyamán zajlik, miközben alszotok. Ezek olyan problémák, amik tudatos figyelmet igényelnének, amik életetekben drámai módon nyilvánulnak meg.

A minden lényt egymással összekötő energia valójában szeretet, de ezt a szeretetet minden lény egyéni tudata szerint értelmezi. Az összetartozás energiája a tudat általi értelmezés során elveszhet a dualitásban és az elszigeteltségben, ez pedig háborúként manifesztálódhat, mely sok formában, de meghasonlottan tükrözi vissza a lények közötti elszigeteltségben elveszett hitet. Ez a fajta szeretet mindenkor korlátozó és személyeskedő, ill. csak azok élvezhetik, akiket méltónak találtak erre.

Ez az energia [szeretet] automatikusan egy továbbfejlesztett tudattal működtetve és tudatos gondolatok nélkül teremt, személyeskedés nélkül gondoskodik és gondoz, ami tükrözi az összetartozás érzését önmagunk és a többi lény között. Nem kell kiérdemelni, ill. nem korlátozódik sem bőrszínre, sem nyelvre, sem kinézetre vagy anyagi helyzetre.

Próbáljatok meg tartózkodni az ítélkezéstől, mert minden lény csak a saját aktuális tudatszintjén képes élni. A tudat nagyon sűrű szintjén élőknek nincs fogalmuk arról, hogy ennél sokkal több minden létezik vagy, hogy ebbe a szeretetbe ők is beletartoznak. A fejlődés folyamata állandó, de nem egy pillanat alatt zajlik le. Csak, ha az egyén a tapasztalatai alapján készen áll megnyílni és növekedni, akkor indul el komolyabban az utazása, ami egyesek számára több életciklust is igénybe vehet.

Azonban a világon sokan és nagyon gyorsan ébrednek fel hipnotikusan megkövült állapotukból. Most jött el a megfelelő idő és a többség készen áll. A magas rezgésű energiák, amik a Földre áramlanak nagyon intenzívek és sok téren tapasztalhatók. Egyesek úgy döntenek, elmennek és remélik, hogy egy későbbi időpontban visszatérhetnek az új energiákba. Ez az [új energia], amire az emberiségnek szüksége van, és amit most tesz – egy kollektív lépés a következő létrafokra.

Mérlegeljétek a dolgokat, amiről beszélünk és vonuljatok belső tudatotokba és figyelmetekbe. A mindennapi élet minden aspektusát középpontotokból éljétek meg, azokat a dolgokat, amiket nem igazán kedveltek próbáljátok meg valójukban szemlélni és szeretni. Nem kell elkerülni a félelem, a düh, a csalódottság és az undor stb. érzések létrejöttét, ezek olyan eszközök, amik segítenek hitvilágotok megértésében.

Minden terv szerint halad. Soha senki sem hal meg. Soha senki sem lehet elszigetelve az Egésztől, így el sem veszhet.

A tudat nagyszerű utazásán vesztek részt.

Mi vagyunk az Arktúruszi Csoport.

Csatornázta & Forrás: Marilyn Raffaele

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

 

ASHTARItt Ashtar beszél. A Föld hajó erősen hánykolódik mostanság. Az újrahangolódás, amin minden ember keresztülmegy, a bolygót is érinti. A Föld bolygó is átépíti hálóját. A dimenziókhoz és bolygókhoz kapcsolódó régi hálót képező fonalak, amik eddig a Földet befolyásolták, feloldódnak és helyettük újak alakulnak ki. Ez a számotokra látható fizikai valóságot illetően még csak a jövő. De ez a jövő már most hatással van a Föld jelenére. És ezzel együtt a Földön is újra íródik a történelem – a múlt.

Ez utóbbi mondatommal összezavartam az elmédet? Felmerülhet a kérdés, hogy a jövő, ami még nem érkezett el, miként befolyásolhatná a jelent? Óh, igen, mindez lehetséges. A jövő mindig jelen van a jelenben, ahogyan a múlt is. Az idő energia és az energia minden irányban áramlik előre, hátra sokfelé oldalra és folyamatosan azon van, hogy mindent átalakítson. Például, ha egy új fizikai betegség tünetei törnek ki rajtad, akkor a tudatalattid meglehetősen sok forgatókönyvet kezd kiszínezni magának és ezzel elég sok energiaáramlatot indít mozgásba minden irányba. És onnan minden lehetséges energia visszafelé kezd áramlani és így befolyásolják ennek a betegségnek a kimenetelét. A tudatos elméd számára ez gyakran nem világos. És ezekből az áramlatokból csak keveset észlel tudatosan. Ha azonban tudatosan koncentrálsz egyes forgatókönyvekre, amik létrejöhetnek, akkor ezeket mind több és több energiával és erővel látod el. Ebből egy olyan valóság jön létre, beleértve az embereket, akikkel találkozol, hogy az adott látás- és gondolkodásmóddal fognak rendelkezni. És fokozatosan formálódnak és testet öltenek az energiák.

Ha a tudatod számára világos és egyértelmű lenne, hogy bármikor végtelen lehetőség van jelen, miként zajlik le és oldódik meg valami, például egy betegség, akkor lehetőséged volna dönteni és meggyógyulni az azzal a szinttel kapcsolatos gondolkodásbeli és érzelmi minták, valamint okok segítségével.

Pillanatnyilag a Föld bolygó pontosan egy ilyen pont felé kormányoz, amikor a régi fokozottan feloldódik és az új még a lehetőségek területén van. Sőt még újabb lehetőségeket is választanak már, más dimenziókkal és az ott található bolygókkal való kapcsolat formájában. És ez szintén befolyásolja a Föld jelenlegi helyzetét, úgy hogy mindent erősebben megingat. Ennek az is a következménye, hogy egyre fokozódik az eseménysűrűség. Így a tested gyakran fáradtsággal reagál, feloldozza a mélyen ülő félelmeket és gondolkodási mintákat, így azok számodra láthatóvá válnak és tudatosan dolgozhatsz velük. De a mélyen megbúvó víziók is erősebben jönnek fel a felszínre. Egyre jobban tudatában leszel annak, amiben TE hiszel  – függetlenül attól, miben hisznek mások vagy a társadalom. És a hit fokozatosan bizonyossággá válik. Ha tudatosan összekapcsolódsz ezzel az időminőséggel, akkor összekapcsolódhatsz saját jövendőbeli új szemlélet- és gondolkodásmódoddal és ezeket támogató jelleggel használhatod energetikailag beáramoltatva a TE jelenedbe.

Ez a módja a jelenlegi újrahálózásnak, újrakapcsolódásnak. Egyes emberek éppen ezt fedezik most fel és kutatják, mások még nem állnak készen arra, hogy a megszokottat elengedjék.

Nincs kőbevésett jövő és nincs kőbevésett út. Ez inkább egy ponthoz vezető út, ahol minden régi feloldódik és új hálózat alakul ki, újrahangolódás történik. Ez vonatkozik minden egyes emberre és a kollektív szintre egyaránt. Ez egy utazás, ami már egy ideje zajlik és még eltart egy darabig. Sok ember életébe „beköltöztek” már a magasabb Ének, így nagy gyorsasággal alakulnak át a megszokott minták és a megszokott gondolkodási sablonok. Talán te is észreveszed ezt a változást magadon, hogy valami kiteljesedik, gyakran egy nap leforgása alatt, anélkül, hogy ezt tudatosan idézted volna elő. Azonban ezt mégis tudatosan idézted elő, csak egy egészen más módon, mint azt korábban ismerted. Így bízz és figyelj. Koncentrálj az átalakulásra, ami Tebenned és világszerte zajlik, ez megkönnyíti az utazást.

Minél jobban lehorgonyzol saját magadban és megtanulod az odafigyelést, annál jobban vagy jelen [földelve] és annál jobban tudod használni ezt az időminőséget. Ez erősebb jelenlétet idéz elő és minél erősebben vagy jelen, annál tudatosabb teremtője vagy a Te valóságodnak.

Ha megtaláltad a tudatodhoz vezető utat, egy dimenzióhoz vagy egy ponthoz, ahol a múlt feloldódik, ahol végtelen sok lehetőség van jelen, de még nem dőlt el semmi, akkor egy olyan dimenzióban tartózkodsz, ahol a tudatos teremtés zajlik és ez független a fizikai tartózkodási helyedtől. Ez a földön az a dimenzió, amit gyakran Most-Időnek vagy jelen pillanatnak neveznek. A hozzáférés pedig egyre könnyebbé válik és minden ebbe az irányba mozdul el – minden ember és az egész Föld.

Meddig tart ez az utazás…Mi hát az idő? Más dimenziókban az idő sokkal lassabban telik. Ha magasabb szinten rezegsz, akkor több nyugalom lesz benned és egy olyan áramlatban tartózkodsz, ahol az idő energia. Minden tudatosan fókuszált energiává válik. És egyes részeiddel együtt a racionális időn kívül fogsz mozogni. Ilyenkor feloldódik a hajsza, a stressz és sok más is. Tudatosan mozdulsz el az új hálórendszeren belül és ez könnyebbé teszi számodra a létezést.

A mi szemszögünkből nézve minden jól néz ki. Ha te is láthatnád, azt mondanád, minden a feje tetején áll. Még nem, de ez lesz a helyzet. Csinálj egyszer egy fejenállást és látni fogod, hogy minden másképp lesz onnan nézve. Gyakorold, hogy semmi sem olyan, amilyennek látszik és mindent több oldalról is lehet szemlélni és minden oldalról másnak fog tűnni.

Galaktikus üdvözlet és jó utat!

Ashtar

Csatornázó: Blandina Gellrich ©

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: www.licht-der-seele.net

 

hathor_4

Kedves Olvasók!

Stresszből mindig akad, ezért fogadjátok megkésett húsvéti ajándék helyett ezt a Tom Kenyon meditációt! Hallgatása közben én érzem ahogy “dolgozik” rajtam a fényáramlat. Aki érzékel esetleg közben valamit kérem ossza meg élményeit, előre is köszönöm! Jó lazítást! Scarlett

Hathor fényáramlat -részlet

Ez a hangmeditáció segít extrém stressz esetén, amit sok ember megtapasztal és továbbra is meg fog tapasztalni élete során.

A hangmeditáció nagyon finom és éteri, lehetővé teszi, hogy a jelenlegi állapotból származó feszültség óvatosan eltávozzon, és további használata segít a múltból származó negativitás feloldásában is.

A meditáció 12 perces és a legjobb, ha fejhallgató vagy fülhallgató segítségével merülünk el benne. Ha van elegendő hely, akkor feküdjünk hanyatt, a lábak mindenképpen legyenek kicsivel magasabban, mint a fej és a mellkas, mivel ez az egyszerű pozíció segít a mélyebb ellazulásban. Lélegezzen be lassan, majd lazán fújja ki a levegőt, miközben minden lélegzet egyre jobban ellazít.

Forrás: http://www.tomkenyon.com

Meditáció: https://tomkenyon.app.box.com/s/ia1zlq48ioeyy1oe81wxhvwni3rdaopo

 

 

Ennél talán kicsit limitáltabb a szabadság, de a téma azért időtlenül időszerű. Jó olvasást és véleményalkotást! Scarlett

***

lancszakadasKedvesek, beszéljünk a szeretet azon minőségéről, amit szabadságnak neveztek. A szabadság a szellem egy olyan állapota, ami lehetővé teszi az adott személynek, hogy döntéseit önmaga hozza meg és hogy vállalja döntései következményeinek megtapasztalását. A szabadság egy olyan emberben testesül meg, aki tudatában van önmagának (képes az önreflexióra), és tudja mi szükséges, hogy fenntartsa saját mentális, érzelmi és fizikai harmóniáját és törekszik ennek a célnak az elérése, majd a harmónia fenntartása érdekében tudatos döntéseket hoz. A szabadság megvalósul, amint felismeri az ember, hogy Egy a Mindenség teremtőjével, ezért egyéni lehetőségei tulajdonképpen határtalan erővel bírnak és korlátlanok.

Az ember eljut a felismeréshez, hogy rendelkezik a döntés szabadságával, eldöntheti, hogy egy adott helyzetben miként szeretne reagálni. Az ember eldöntheti, hogy valami új megtapasztalása érdekében rizikót vállaljon fel: saját élete aktuális vizsgálata és értékelése. Az ember rendelkezik a szabadsággal, hogy megváltoztassa szemléletét eddigi gondolkodásmódjával és eddigi tapasztalatával kapcsolatban. Eldöntheti, mire vágyik saját életében, hogy megtehesse az ehhez szükséges lépéseket, amik elvezetnek az egyéni álmok és célok megvalósításának irányában. Az ember tisztán látja, mit szeretne megtapasztalni és tudja, mit kell tennie ennek megszerzéséhez – ez egészen addig lehetséges, amíg ezzel nem avatkozik bele mások céljaiba vagy nem bánt meg vagy károsít másokat.

Az egyéni szabadság értelme fokozódik, amint készen áll az ember azt tenni, amit helyesnek érez, – függetlenül attól, amit mások erről gondolnak. Amint az ember az Isteni Minőséggel – Minden Jóság Ősforrásával – való kapcsolatát valóban felfogja, az egyén szelleme megnyílik az új választási lehetőségek előtt, az új, izgalmas alkalmak és korlátlan lehetőségek előtt. Az ember akkor lel rá a szabadságra, ha őszinte önmagával szemben és képes nemet mondani adott helyzetekben, ha az nem egyeztethető össze saját céljaival és vízióival. Létrejön a szabadság, ha az ember felhagy önmagát másokkal hasonlítgatni vagy versenyezteti, ha készen áll döntést hozni és döntései következményét illetően teljes felelősséget vállalni.

Kifejlődik a képesség, hogy önállóan döntsön az mellett, amit valóban szeretne. Az ember olyan életstílus olyan minősége mellett dönt, ami segítségére van, hogy oldottan, lazán éljen és ne terhelje önmagát tovább olyan kötelességekkel, amiket saját maga vett a hátára, így merítve ki mentálisan, érzelmileg, szellemileg és fizikailag is önmagát. Az ember tiszteli a szükségességet, hogy önmagával töltsön, önmagán keresztül töltsön és önmagáért szakítson időt. Ekkor az ember megtanulja, hogy értékelje önmagát, aki és ami, valamint hogy tisztelje az Isteni Forrással való rendszeres kapcsolatának szükségességét.

Ha az ember gyakorolja a szabadságot, akkor olyan döntést hoz, hogy lelkét táplálva okosan használja energiáit. Ez megteremti a fizikai, mentális és érzelmi stabilitást, ami tovább vezet az általános szellemi-spirituális evolúciós fejlődéshez. Az ember kiegyensúlyozott állapotban tölti idejét, annak tudatában, hogy mindent, amit meg kell tenni, azt az isteni időzítés és isteni rend szerint fogja megtenni. Az ember felfogja, hogy a lazítás művészetének elsajátítása és a saját erőkkel való kímélő bánásmód a saját energia fenntartásának legnagyobb ajándéka, amit önmagának és minden életnek adhat.

Az ember képes saját kívánságait nyomatékosítani és új, ismeretlen területen mozogni. Az ember szabad, hogy meghallja saját szívének szelíd hangját, és hogy engedelmeskedjen neki. Az ember úgy dönthet, meghallgatja saját isteni esszenciájának mondandóját és ebből a kommunikációból kiépítheti a megértés képességét, azt a módot, ahogy az ember saját életét érzékeli és befolyásolja.

Ha az ember szabadon választva hoz tudatos döntéseket, akkor ez által fejezi ki akaratát, hogy saját maga találjon rá az új lehetőségekre, miként éljen és létezzen, és az isteni intelligencia vezetni és kísérni fogja és a vágyott célokat jóságos és gondtalan módon és eredménnyel valósítja meg.

A saját isteni esszencia az isteni kegyelem esszenciáját hozza el az ember életében – a bőség, egészség, jólét, béke, öröm és szeretet formájában – annak eredményeként, ahogy az ember gondolkodik, érez és hisz, önmaga, saját élete és az isteni kapcsán. Ha az ember egyéni szabadságát kamatoztatja és úgy dönt, hogy megkérdőjelezi és szembenéz mások eddigi ’valóságként’ elfogadott állításaival, akkor felfedezi a valóság mögötti ’valóságot’. Ennek a kutatásnak az eredménye, ami az életet és annak értelmét illeti: az egyszerű létezés, annak lenni, aki vagyok – és egyszerűen azt tenni, amit az ember az adott pillanatban tesz, ez pontosan az az igazság, ami után az egész emberiség folyamatosan kutat. Az ember felismeri az igazságot, hogy az isteni jelenlét önmagában van jelen, és hogy voltaképpen ennek az isteni minőségnek az egyedi kifejeződése, aki a Földön él, hogy teljesítse isteni küldetését és isteni célját. Így tiszteli az ember a benne rejlő isteni minőséget és minél erőteljesebben hat a belsőben ez a ’jelenlét’, annál erőteljesebben áramlik szét az ember életében a „jól-lét” folyamatos érzése.

Az ember életében szembejövő helyzetekben mind ott van a szabadság magja, így lehetséges az ajtók megnyitása és a falak lerombolása, amik eddig visszatartották attól, hogy az lehessen, aki valójában. Ez segíthet az olyan helyzetekre tanulási tapasztalatként tekinteni, amik lehetőségként érkeztek az életbe, hogy az önvaló felszabadulhasson. Ezután mindenki számára lényegileg válik világossá, hogy az önmagunkon kívüli világ, mindig a belső tudatállapot hű és pontos másolata.[ford. megj. na meg a kollektív tudatmezőnek…]

Talán fájdalmas lehet ezt felfedezni, de ezzel együtt ez az egyéni szabadságba vezető út, ami végül ’feloldozza’ az ember egyéni autentikus lényének fejedelmiségét. Ebben az állapotban az ember felhagy egyéni szinten a külvilág hibáztatásával, mert felismeri, hogy ami körülötte zajlik, az az egyéni isteni energiák elillanása és gondatlan elpazarolása. Az ember rájön, hogy a válasz mindig ott volt bensőjében.

Ha mindenki saját akaratából úgy dönt, hogy az isteniség fényét saját szívéből kifelé sugározza, akkor ez körülragyogja őt a külvilágban és mély békével tölti el.

Döntsetek és hallgassátok meg szívetek ’dalát’ és engedjétek át magatokon a szabadságot, hogy lelketek fényével ragyoghassa be a világot.

 

Gabriel Arkangyal VAGYOK

 

Csatornázta: © 2009-2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://www.therainbowscribe.com , http://www.movingintoluminosity.com

 

Indián tízparancsolat

1. Gondoskodj a Földről és tiszteld minden lakóját!

2. Maradj hű a Nagy Szellemhez!

3. Mutass tiszteletet embertársaid iránt!

4. Dolgozz az egész emberiségért!

5. Segíts és szeress, ahol szükséges!

6. Tedd azt, amit jónak gondolsz!

7. Gondoskodj tested és lelked jólétéről!

8. Erőd egy részét fordítsd a világ jobbítására!

9. Légy mindig igazságos és tisztességes!

10. Vállald tetteid következményét!

indianer

Mindenhol találhatsz valami szépséget, ha keresed. Figyelj a szépségre, és ne törődj az ellenkezőjével. Ez a pozitív, szeretetteljes hozzáállás az élethez és az embertársaidhoz…része annak az isteni mágiának, amelyre megkíséreljük ráirányítani szemedet és a lelkedet. Ez segíteni fog abban, hogy mindig érezd Isten jelenvalóságát, és hogy magad is tudj élni és hatni az Isteni mágiával, amelynek csodatévő, gyógyító, megvilágosító hatása van az emberi lelkekre.

Forrás: http://embers-eg.webnode.hu/news/indian-bolcsessegek-/

Kedves Olvasók! 

Sokat gondolkodom mostanában az időről és az állítólagos időminőségekről…miközben a 2016-os év áttekintéséről olvastam a földicsillagokon, ott Metatron szerint az emberiség felemelkedése 15-20 generáció múlva “esedékes”….ti mit gondoltok erről? Scarlett

Metatronrészlet

Az év áttekintése

Mesterek a globális katasztrófák helyett regionális helyekre korlátozódnak majd. Ez azért következhetett így be (kevésbé fájdalmasan), mert az emberiség a Felemelkedést választotta, és hogy így döntött azt az 1987-es Harmonikus Konvergencia (közeledés, egyirányba haladás) mérése mutatta, hogy elmozdult a változásával egy új irányba és 1998-ban erre az útra lépett.

Szóval, azt szeretnénk kihangsúlyozni, hogy az emberiség (rezgésszintjének) 1987-es megmérése valójában a „Fényhányadosának” megmérése volt és ez pedig a Felemelkedés választására utalt, amely alapján megállapítható lett, hogy 2012-ben, egy globális katasztrófa világméretű pusztítása és az azzal kapcsolatos tömeges eltávozás nem következik be, amely egy másfajta újraindítást, új kezdetet hozott volna. 2012-ben a bolygó felemelkedett és egy folyamatos rezgésszint emelkedéssel újjászületet, ami lehetővé teszi az emberiség számára, hogy ő is felemelkedjen 15-20 generáció múlva.

Mindezt rendkívül fontos, hogy tudjátok és ez a tudás a tudatalattitokba kerüljön, mert ennek beteljesülése lesz az örömötök hatalmas forrása.

A Föld megtisztítása és rezgésszintjének emelkedése céljából szükségszerű tisztító és újraformázó beállítások kisebb, helyi szinten fokozatosan fognak megtörténni. Mind a Föld és mind az emberiség ezekben az időkben teszi le majd az érettségi vizsgáját a felemelkedésben.

Félreértés ne essék Kedveseim, mert ezek a módosítások lehetővé teszik az tisztulásotokat és az újraalakulásotokat és éppen ezért ezeknek folytatódniuk kell. És ha tömeges szinten és méretekben, kellően képzettek vagytok rá és nyitott a hozzáállásotok és a legfőbb jó vízióját látjátok bennük, akkor az ilyen megfelelő módosításokat, sokkal finomabban és inkább előbb, mint utóbb lehet elvégezni.

Tehát ebben a 2016-os érvelésben szeretnénk emlékeztetni bennetek az Élő Földdel való kapcsolatotokra és arra hogyan tudna Ő sokkal hatékonyabban, harmonikusan kapcsolatba összekapcsolódni veletek, mint ahogy azt eddig elképzelni sem tudtátok. Sokan közületek tisztában vagytok azzal, hogy mit is jelent a Természet nektek, de nagyon sokan elfelejtették azt. Éppen ideje annak, hogy felülvizsgáljátok ezt és megértőbbek legyetek vele. Mert hát a tudományotok is sokkal fejlettebb már, mint az elmúlt évszázadokban, de még mindig nagyon sok félreértést hordoz magával.

Csatornázta: James Tyberonn

Forrás: http://foldicsillagok.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=550:2016–metatroni-attekintese-aa-metatron-james-tyberonnon-keresztuel&catid=56:2016&Itemid=84

tanne2Együttérzés – Valótlan képzelgés vagy valóra váltható jövőkép?

részlet

Az empátia (együttérzés, ’beleérzés’) egy olyan képesség és készség, amivel felismerhetjük és megérthetjük mások gondolatait, érzelmeit, szándékait és személyiségjegyeit. Az együttérzés magával vonja a mások érzelmeire való reakciót is, mint például: sajnálat, szomorúság, fájdalom, öröm vagy segítségnyújtó impulzusok. Az empátia alapja az önreflexió (képesség önmagunk vizsgálatára); minél nyitottabb valaki saját érzelmeire, annál jobban képes mások érzelmeit érzékelni. Így az empátia nem csak a másokkal való viszonyban játszik szerepet, hanem jelentőségteljes az önmagunkba való beleérző képességünket illetően (ön-empáthia [ford. megj. – érzelmeink ismerete és elfogadása]).

Társadalmunkban arra kényszerültünk, hogy fókuszunkat a jövőbe helyezzük és gondolkodásunkban a biztonságra helyeződött a hangsúly. Úgy tudjuk, hogy öregszünk; úgy tudjuk, hogy gazdasági függőségben élünk; úgy tudjuk, hogy a vallások etikai kérdésekben ’kisegítettek’ minket, úgy tudjuk, hogy a politikusok a mi érdekeinket szolgálják, úgy tudjuk, hogy a faji megkülönböztetés a mi saját ’fajtánkat’ védi. Így tudjuk, mert ezt tanították nekünk és mi megbíztunk az emberi [és vallási] vezetésünkben, mivel mindannyiunk javát képviselik.

Mindannyiunk javát?

De hogyan tesz ennek eleget az emberi/világi [vallási] vezetés? Háborúkkal, elnyomással, hatalmi harcokkal stb.? Ez az élet sok területére kihat.

Öregszünk és félünk tőle (mert függőségi viszonyban vagyunk). A faji megkülönböztetés nem véd meg, hanem elválaszt! A dualitás azt jelenti: elválasztva az egységtől. Mindenki java magában foglalja minden lény és nemzet javát! Fel kellene tűnnie, hogy a fent felsoroltak nem vezethetnek együttérzéshez és azért nem, mert ennek előfeltétele, hogy bízzunk más személyek vagy szervezetek felelősségérzetében. A bizalmat csak a saját személyiségünkkel tudjuk összekapcsolni, máskülönben azt feltételezzük, hogy egy másik személy veszi át a minket érintő helyzetek felelősségét (abban a reményben, hogy ez be is teljesül) és ha ez nem alakul így, akkor csalódottak vagyunk.

Az együttérzés nem így működik!

Az együttérzés egy fejlődési folyamat, ami a mostani időminőségben megtapasztalható és átélhető. Ebben nagy segítség lehet egy korlátlan és egyéni tudatfejlődés. Ha megszabadítjuk magunkat az idegen gondolati repertoártól és attól, hogy hogyan kell gondolkodni, beszélni és cselekedni bizonyos dolgokkal kapcsolatban, akkor az empátia teljesen magától természetesen beingázódik. Miért van ez így? Mert mi emberek ezen a bolygón isteni lények vagyunk és így birtokában vagyunk a jóságnak, a sajnálatnak, a szomorúságnak, a fájdalomnak és a segítő impulzusoknak, fajtól vagy vallástól függetlenül.

Mi történne, ha az utcán elesne egy kisgyerek? Az első impulzus az, hogy segítenénk.

Senki nem gondolkodna el előtte a kisgyerek faji vagy vallási hovatartozásán. Ez a legelső késztetés minden emberben megvan ezen a Földön, mélyen sejtjeiben tárolva. Ez egy segítő-impulzus. Ugyanígy van ez a jósággal és az együttérzéssel, génjeinkbe vannak beágyazódva és leválaszthatatlanok az Egységtől.

Egyes egyedül a ránk kényszerített morális hitbéli minták és belénk nevelt viselkedési minták nehezítik meg az empátia kifejeződését.

Ha képesek lennénk megszabadulni a belénk edzett, megkövült állapotoktól, mint a félelem, bizonytalanság, kétségbeesés stb., akkor az empátia („tisztán érzés”) azonnal a felszínre bukkanna.

Minél több ember szerzi vissza ezt a képességét, annál mélyebben és erősebben formálja ez a kollektív struktúrát és megszabadít a félelmeinktől és kétségeinktől (csoportdinamika). Ez az, amitől a legtöbb intézmény, személyek és másféle formációk, akik az emberek vezetésével foglalkoznak a legjobban félnek. Egy független társadalom, akik kölcsönösen támogatják egymást, függetlenül faji, kulturális vagy vallási hovatartozástól.

Ha TE érzed, amit egy másik érez, akkor hogyan volnál képes fájdalmat okozni neki, ha azt ugyanúgy érzenéd. Hogyan tudna bárki hazudni neked, ha abban a pillanatban tudod, hogy hazudik. Az emberiség fókuszpontja csak a szép dolgokra irányulna és mások öröme a ti örömötök is lenne. Az uralkodó nem az elvétel, hanem az adás lenne.

Néhány évvel ezelőtt ennek a tisztán-érzékelési képességnek a hatása ismeretlen volt előttem, de most majdnem csodaként tekintek rá, mert mindent megkapok, nem csak emberileg, hanem a természet minden csodáját is. Mert az isteni jelenlét mindenütt megtapasztalható, szívből érezhető, függetlenül hogy emberről, állatról vagy a természetről van szó. Így az egyik elvezet a másikhoz, mert körülöttünk minden szeretet, feltétel nélküli, önzetlen szeretet.

Sokakban megvan ez, a legtöbb emberben még csak csírázó állapotban, de jelen van. Az empátia lehetővé teszi, hogy megérezzük ezt a csírát a másikban és még ha látjuk kívülről a másik helytelen viselkedését, mélyen legbelül ő is rendelkezik ezzel az isteni szikrával, az önzetlen szeretettel. De mint minden ember, viselkedési mintákat követünk, csak a másik ember a tapasztalás egy másik útját járja. Most képzeljétek el, hogy valaki tiszta szívből, önzetlenül, feltétel nélkül korlátlanul szereti önmagát (és nem „valamit” önmagán), egyszerűen szeretet van jelen és ennek részesei lehettek. Az együttérzés által!

Tavaly egy médiumi közvetítésen ez így hangzott:

A szeret külvilágban való kutatása csupán csak kétségbe ejt benneteket. A szeretet utáni vágyakozás, a szeretve lenni állapota kielégületlen és ezért mindennel szemben kétkedővé válik az ember. Ez a kritizáló hozzáállás olyan szinten megkeményített benneteket, hogy szinte mindent, amivel találkoztok nem vagytok teljességgel befogadni [csak szűrőkön keresztül]. A szeretet mindig feltétel nélküli, makulátlan és tiszta. Ezt a tisztaságot önmagatokban kell keresnetek. Ha pedig már szeretetről beszélek, akkor szót kell ejteni az önszeretetről is, mert csak akkor adhattok feltétel nélküli szeretetet, ha képesek vagytok önmagatokat is feltétel nélkül szeretni. Az „önzetlen önszeretet”-et nem lehet felülmúlni, így minden negatív hatás, mint a kritika, amit a külvilágban kerestek magától eltűnik. Ahhoz, hogy ezt az önszeretetet megtapasztaljátok, meg kell mindent bocsátani önmagatoknak. Nincs más út, mint minden tettet megbocsátani.

Szeretettel: Wilfried

Szerző:Wilfried

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://www.spirit-portal.com/2015/12/11/empathie-fiktion-oder-realistische-zukunft/

***

Karácsony'15-Jocó megkért tolmácsoljam nektek:

És mivel nem mondhatom el senkinek, üzenem hát mindenkinek; legalább ez a nemes csoportosulás érezze napi /többszöri/ kötelességének, hogy szándékával horgonyozza le az érkező fényt, ami elengedhetetlen a Föld anya fellélegzéséhez, – és egyben mondjunk is Neki köszönetet.

Kedves teremő Ember! Érezd kötelességednek, naponta /többször is / még ha egy pillanatra is/ küldj fényt, és küldj szeretetet a pozitívnak nem mondható lényeknek és embereknek is. Nagyon fontos, mert nekik is el kell érniük egy szintet, hogy a Föld anya emelkedhessen. Önérdek? Lehet. De hát egyek vagyunk, kedves Teremtők. ☺ Jövetelünk egyik célja! ☺

Békés ünnepeket:

Jocó a szellemsuttogó

Nem bírtam ellenállni és lefordítottam nektek ezt a videóanyagot (lsd. link lent), amit egy 6 éves kislány anyukája forgatott, aki ismeri esetleg a magyar verziót, azt megkérném jelezze felém! Előre köszönöm! Scar.

150949-stock-photo-child-joy-laughter-scream-grinning-curl

http://mensch.einblick.tips

-Mama, készen állsz ara, hogy barátok legyetek (kibéküljetek)?

-Igen.

-Ne próbálj meg jobb lenni, ha békülni szeretnél. Azt szeretném, ha minden normális lenne. Rendben?

-Ok.

– Próbáld meg a legjobbat kihozni magadból, nem szeretném, hogy te és az apám rövid időn belül megint elváljatok… Azt szeretném, hogy te és az apám összeszeditek magatokat és barátok maradtok. Nem szeretnék rosszat, csak azt szeretném, hogy mindannyian barátok vagytok…

És, ha én kedves tudok lenni, akkor valószínű, hogy mindenki tud kedves lenni. Nem akarok rosszat, nem akarok gonoszkodni, hanem szívből próbálom a legjobbat tenni. Semmi egyebet.

Azt szeretném, hogy te anya, apa és mindenki barátok.

Azt szeretném, hogy mindenki mosolyogjon, és ne legyenek haragosak (őrültek). Azt szeretném, hogy mindenki mosolyogjon, különösen, ha látok valakit, akkor azt szeretném, hogy mosolyogjon. Különösen nagyi, mindenki! Azt szeretném, hogy mindenki mosolyogjon.

És ami téged és apát illeti…Anya, azt hiszem, lecsillapíthatnád egy kicsit a haragodat és akkor minden rendben lesz, jó?

Nem akarok rosszat, nem akarok gonoszkodni, szilárd akarok lenni, a földön állva. Nem lent a földön, hanem középen, ahol a szívem van.

A szívem fontos. Mindenki szíve fontos. Ha egy olyan világban élünk, ahol mindenki rosszakaratú, akkor a jövőben mindenki szörnyeteggé válik. Mi van, ha majd valamikor csak kevés ember lesz és mi megesszük őket. Akkor itt nem lesz senki…csak szörnyek mi helyettünk.

Egyszerűen minden embernek, mindenkinek, engem és anyukámat is beleértve…egyszerűen csak azt akarom, hogy legyen vége a veszekedésnek. Semmi mást.

És azt szeretném, hogy minden a lehető legjobban alakuljon! ..Semmi mást!

-Köszönöm Tana!…. Adj Anyának egy puszit! ….Szeretlek!

-Én is szeretlek!