Latest Entries »

NAPHIMNUSZ

 – Csongrádi Kata-

Szeress úgy, mint a Nap!

 

A Napsugár nem kérdezi,

Hogy mennyit ér a fénye

A Napsugár nem kérdezi,

Hogy mit kap majd cserébe

A Napsugár nem mérlegel,

Csak tündökölve árad.

Simogat és átölel,

de nem kér érte árat.

 

Szeress úgy mint a Nap, feltétel nélkül

Úgy, mint a Nap, ami szívedből épül.

Úgy mint a nap, fényből születve

Úgy, mint a Nap, áldást teremtve.

 

Minden ember fénysugár,

a mindenségnek része

Azt hiszi, hogy porszem,

pedig a mindennek egésze.

Minden ember fénysugár,

egy a végtelennel.

Minden ember fénysugár,

de ebben hinni nem mer.

 

Szeress úgy mint a Nap, feltétel nélkül

Úgy, mint a Nap, ami szívedből épül.

Úgy mint a nap, fényből születve

Úgy, mint a Nap, áldást teremtve.

Szeress áldást teremtve!

 

 

Reklámok

Kedves Olvasók!

Az Arkturusziak által szóbahozott igazságra való hangolódás szerintem nagyon fontos téma és személy szerint engem elsődleges spirituális buborékként véd/tart életben ebben a világban és segítségével az ember valóban képessé válik belső igazságát megőrizve a dolgok mögé látni és felfogni a saját és mások pozícióját a térben és időben. De ami szerintem sajátja és kihívása ennek a világnak az az állandó ellenszél jelenléte, amiben folyamatosan helyt kell állni. Ti mit gondoltok erről?

Jó olvasást és szeretetfényes üdv, Scarlett

Az igazságra való hangolódás a valóság minőségében fejeződik ki

-részlet-

Szeretnénk a ráhangolódásról beszélni. Az az energia, amire ráhangolódtok, formaként jelenik meg. A ráhangolódás azt jelenti, hogy átmenetileg vagy tartósan eggyé válsz egy emberrel, egy ötlettel, egy hitrendszerrel stb. Közületek talán sokaknak ismerős, hogy mostanában több baleset ér benneteket, több irritáló dologgal konfrontálódtok. Ez azért van, mert a bolygószintű és személyes energiák nagyon intenzívvé váltak, ami rögtön azt a manifesztációt tükrözi, amire ráhangolódtatok.

Mostantól fontos, hogy a legfelsőbb igazságra hangolódjatok. Ha megmaradtok a harmadik dimenziós koncepcióknál és meggyőződéseknél – legyenek azok bármennyire is irrelevánsak – azokat fogjátok manifesztálni [a világban megjeleníteni], mert nincs kimondatlanul hagyott tudat [automatikusan működik az átvitel]. Szintúgy létezik az igazságra (harmóniára, teljességre, szeretet stb.) való hangolódás és az ezeket reflektáló kifejeződési formák.

A szokványos tapasztalatokat próbáljátok emlékként kezelni [elemezzétek] – „Milyen hittel azonosulok, hogy ez manifesztálódott? A hőn szeretett dualitás és elszigeteltség pillanatnyi és kedvelt koncepcióira vagyok hangolódva vagy az igazsággal vagyok összhangban?” Az igazságról való elmélkedés, annak tanulmányozása és megvitatása minden komoly hallgató számára lezárult, miközben továbbra is a régi hitből él.

Milyen embereket, helyeket, ideákat, meggyőződéseket stb. választok, amikre ráhangolódok? Minden energia. Mindannyian átéltétek már olyan találkozást, ami után kimerültetek és kiüresedtetek. Ez akkor következik be, ha valaki irányában együttérzés helyett sajnálatot éreztek, ami azt jelenti, ráhangolódtok a negatív energiáira és ez energiát von el.

Soha ne kételkedjetek, hogy van egy olyan elem, ami táplálja a háború, az erőszak és a kegyetlenség negatív energiáit [ezeket mi magunk tápláljuk – ford. megj.]. Ha ezt megértitek, akkor nem fog berántani benneteket a sűrű és régóta rejtett energia, ami most a világtudat felszínére emelkedik, hogy az SEMMI-ként felismerhetővé váljon, ami valójában, és amit mindenkorra tisztázni kell.

Hatalmasok vagytok, mert az isteni szubsztanciából valók vagytok. Ha ezzel a ténnyel összhangolódtok, akkor elkezditek életetek minden területén ezt manifesztálni. Ez nem jelenti azt, hogy minden hirtelen rózsás lesz és nem lesz több gond. Hanem meglehet, hogy a teljesség tudatos megvalósítása olyan formán ölt testet, amitől már rég tartotok, de amit sürgősen tisztáznotok is kell.

Engedjétek el a folyamatos igazság utáni kutatásotokat, mert amikor ezt teszitek, akkor éltre keltitek azt a meggyőződést, hogy elkülönültetek az igazságtól és így mindig keresni fogjátok. Spirituálisan tovább fejlődtetek, anélkül, hogy elhittétek volna, egy guru, egy spirituális tanár több nálatok. Gyakran csak néhány lépéssel járnak előttetek az úton. Bízzatok megérzésetekben, mert nem minden tanár megvilágosodott.

Mindenki az isteni tudat bőségét testesíti meg, mert nem létezik más. Csak a dualitás és az elszigeteltség az, ami a tudatba bekerül, ami leképezi a tapasztalatokat a létezésben és ez nem az a belső valóság, ami mindenki sajátja.  A megvilágosodás nem más, mint egy utazás a sok élet tapasztalatain keresztül, ami végül abba a felismerésbe torkollik, hogy amit kerestem, az én vagyok.

 „Vagyok aki vagyok.“ Legyen ez a szent és hatalmas igazság a mantrátok minden helyzetben. Segíteni fog nektek arra emlékezni, hogy minden, amit életről életre kerestetek, teljességében jelen volt lényetekben. Amit kerestem, az már vagyok, EGY mindenkor létező, mindentudó és mindenható valóság.

A szent tudás elköteleződéssel és felelősséggel jár és soha nem szabad önző célokra felhasználni, mint azt a múltban és még a jelenben is teszik.  Nagy terhet vesz magára, aki meggyalázza az igazságot. De értsétek meg a „sötét mesterkedés” teremtése illuzórikus és nem szabad tartani tőle, mert nem az igazságra hangolódott, nem a feltétel nélküli szeretetre és nem az egységre.

Az isteni tudat minden spirituális ihlete ott van minden lélekben – bőség, öröm, béke, teljesség, harmónia, egység és így tovább. Ennek megvalósítása (nem csupán egyszerű intellektuális tudása) az elmén keresztül válik érthetővé az egyén számára és ezt egyéni úton ültetheti át a formán keresztül. A bőség tudatos megvalósítása, mint a forrás állandóan jelen lévő minősége egy az egyén számára szükséges formában testesül meg, amire vonatkoztatható. A világban az isteni minőség állandó jelenléte a folyamatosan fejlődő forma átalakulásaként manifesztálódik.

Az élet mozgásban tart és lényeteket igazságában tiszteli, mert készen álltok és nem vagytok tanulók többé. Olyan idő jön el, amikor a benneteket jól szolgáló, kereséseteket segítő eszközöket egyszerűen el kell engednetek. Egy olyan helyzetben, amikor a tanuló elutasítja a ballagást és örök tanulói státuszban akar maradni annak ellenére, hogy már nincs mit elsajátítani, mindenki kétségbe vonná az illető belátó képességét. Ez érvényes a spirituális iskolára is. Egy bizonyos ponton minden embernek a külső/intellektuális utakból a belsőre vezető útra kell „elballagnia”, ahol az újdonság várja.

Az igazságra való hangolódás a valóság minőségeire való hangolódásban ölt testet. A másra való hangolódás, ami nem az igazság, az csak illúzióként képes testet ölteni és megjelenni.

Mi vagyunk az Arkturuszi csoport.

 

Csatornázta/Forrás: Marilyn Raffaele

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

5d-nrgs-1-1Az egyének közötti szívmezők interakciója

A legtöbb ember azt hiszi, a szociális kommunikáció kizárólag a nyilvánvaló jelek alapján kerül kifejezésre, mint a nyelv, a hangminőség, mimika, gesztikuláció és testi mozdulatok. Azonban találtak arra utaló jeleket, hogy egy finom, de befolyással bíró elektromágneses vagy „energetikai” kommunikációs rendszer közvetlenül reagál a tudatunkra. Az energetikai kölcsönhatások valószínűleg hozzájárulnak a két egyén közötti „mágneses” vonzalomhoz vagy taszításhoz, és ez az, ami befolyásolja a szociális kommunikációt és a kapcsolatokat. Ezen felül úgy tűnik, hogy a szívmező fontos szerepet játszik az egyének közötti fiziológiai, pszichológiai és szociális kommunikáció információcseréje során.

A HeartMath Intézetben végzett kísérletek figyelemreméltó bizonyítékokat találtak arra, hogy a szív elektromágneses mezeje képes információt továbbítani két ember között. Képesek voltunk mérni olyan emberek közötti szívenergia cserét, akik egymástól 5 méter távolságra voltak. Azt is kiderítettük, hogy egy ember agyhullámai valóban szinkronizálhatják egy másik személy szívmezejét. Ezen felül, ha egy egyén egy koherens (harmonikusan egybetartó) szívritmust hoz létre, akkor gyakran és folyamatosabban történik meg a szinkronizáció az adott személy agyhullámai és a másik személy szívverése között. Ezek a felismerések fantasztikus következtetéseket hordozhatnak, amik arra utalnak, hogy ha az emberek pszichofiziológiailag koherens (harmonikusan egybetartó) állapotban vannak, akkor a körülöttük lévő emberek szívmezőjének kódolt információit képesek tudatosabban érzékelni.

Ezeknek a kísérleteknek az eredményei arra engednek következtetni, hogy az idegrendszer egyfajta „antennaként” működik, ami más egyének által gerjesztett elektromágneses mezőkre ráhangolódva ad választ. Úgy hisszük, hogy ez az energetikai információs csere egy született képesség, ami a tudatot élesíti és mások irányába valós empátiát és érzékenységet közvetít. Ezen felül azt is megállapítottuk, hogy ez az energetikai kommunikációs képesség célzottan javítható, ami az emberek közötti mélyebb szintű nonverbális kommunikációt és megértést teremthet. Vannak érdekes arra utaló jelek, hogy a szívmező-kölcsönhatás ember és állat között is felléphet.

Röviden, a szívmező energetikai kommunikációján keresztül fejlődhet a tudat kiteljesítése szociális környezetünkön belül.

A szívmező és az intuíció

Szintén vannak új adatok arra vonatkozóan, hogy a szívmező közvetlenül részt vesz az intuitív észlelésben a téren és időn túli energetikai mezővel való kapcsolódásán keresztül. Egy konkrét kísérleti mintázatot felhasználva bizonyítékokat találtunk arra, hogy a szív és az agy is kap információt egy jövőbeli történésről és erre választ is ad, mielőtt az valóban megtörténik. Még meglepőbb volt a felismerés, hogy ezt az „intuitív”információt úgy tűnik a szív az agytól kapja. Ez arra utal, hogy a szívmező egy finomanyagi energiamezőhöz kapcsolódik, ami helyben vagy időben távoli, jövőt érintő dolgokról vagy történésekről szerez információt. Ezt Karl Pribram és mások „spektrális övezetnek” nevezik, ami a potenciális energia lényegi rendje, ami átfogja a tér-időt és az „Egység”- tudatunk alapjaként szolgál.

Szerzők: Rollin McCraty, Raymond Trevor Bradley und Dana Tomasino

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://transinformation.net/das-herz-hat-sein-eigenes-gehirn-und-bewusstsein/,  theeventchronicle. com

 

Neurológusok által kifejlesztett zene, a mi 65%-al csökkenti a stresszt és a szorongást.

(Autóvezetés közben lehetőleg ne ezt hallgassuk)

Forrás: http://transinformation.net/neurowissenschaftler-entwickeln-ein-musikstueck-das-angst-um-65-prozent-verringert/

iridescent_white_glitter_snowflake_tree_topper_1

Az intelligens szívHandsandHeartSun

részlet

-Egy magzat szíve már elkezd verni, mielőtt az agy kialakulna.

-A szív és az agy között folyamatos oda-vissza kommunikáció zajlik.

-A szív több információt küld az agynak, mint az agy a szívnek.

-A szív impulzusokat küld az agynak, amik befolyásolják a döntéshozatalunkat.

-A szív sok testi rendszer összehangolásában segít, hogy azok harmonikusan dolgozhassanak.

-A szívimpulzusok különösen azokat az agyi központokat befolyásolják, amik a stratégiai gondolkodásban, a reakcióidőben és az önszabályozásban érintettek.

Az elme és a szív diszharmóniájából fakadó stressz, általában félelem, depresszió, düh, harag és zavarodottság érzéséhez vezethet. Extrém esetekben ez a diszharmónia fizikai betegségben manifesztálódhat. A szíved ismeri az igazságot, még ha az elméd fel sem fogta, hogy pl. ki akarsz lépni egy kapcsolatból, gyűlölöd a munkádat, elkövettél egy hibát és túl büszke vagy, hogy beismerd, de a szíved tudja, azonban az elméd utat keres, hogy ezt az érzést megindokolja…

Oly sokféle kifogással jön, hogy elkerülje azt, amit a szív diktál – „Rendes ember” vagy ”Sok pénzt keresek vele” vagy „csak felidegesítettek” – de ha olyasmit teszel, ami számodra nem igaz, az mindig szenvedést hoz. Mindegy milyen óriási vagy apró dologról van szó, a hamis szándékú tettek káoszt teremtenek mentális, érzelmi, spirituális és fizikai testünkben és krónikus stresszhez vezethetnek…

Tehát tarthatjuk kliséknek az olyan mondásokat, mint a „Hallgass a szívedre” és a „Kövesd a szíved súgását”, azonban ezek sokkal mélyebb igazságokat fejeznek ki szívünk értékéről…

Szerző: Rajie Kabli

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://www.collective-evolution.com/2016/07/10/where-your-stress-anxiety-actually-come-from/

http://transinformation.net/woher-dein-stress-und-deine-angst-tatsaechlich-kommen/

 

Arktúruszi Csoport / 2013. november 24.

Marilyn Raffaele közvetítése

hála

hála

A hála a szeretet áramlata

Kedvesek, ismét elérkezett az idő a Földön, amikor sokan felkészülnek, hogy hálával ünnepeljenek [hálaadás ünnepe]. Ezért fontos, hogy a hálát egy felvilágosult formában értsétek meg, mert a hála egyszerűen a szeretet másik oldala – együtt dolgoznak. A hála a szeretet áramlata, ami visszatér hozzátok és egy energiakört teremt: kiáramlik belőletek, majd ismét visszatér hozzátok. Spirituális értelemben, életben van.

A mindennapi cselekvés igazából a szeretet és a hála áramlata, ami anyagi szinten az elme által kerül formába öntésre. A szolgáltatás, amit valaki ad vagy a termék, amit valaki elad, egy harmadik dimenziós szeretetérzés és a fizetési eszközötök a csere vagy a hála. Ez egy kör alakú és teljes áramlat (szeretetként indul és hálaként jön vissza) és a sikertelenség azt fejezi ki, hogy ez a hála akadályoztatva van.

A vállalkozások csak akkor lehetnek igazán sikeresek, ha ebben a szeretet és hála áramlatban működnek, különösen abban az időben, amikor Gaia rezgésszintje növekszik. A vállalkozások, amik csak önérdekből működnek, nem tudnak tovább túlélni, mert a szükséges energia-áramlás nem hordozza tovább őket. Mindannyian ismertek általatok szeretett (hála) vállalkozásokat, ahol pénzt költötök, mert kellemesek és őszinték és jó munkát (szeretet) végeznek. De a más típusú vállalkozások is jól ismeritek előttetek.

A hála nem egyszerű köszönet valamiért, amit kaptatok, hanem egy tudatállapot, ami a feltétel nélküli szeretetet tükrözi vissza – függetlenül a lehetséges ellenpárok látszatától, minden spirituális és Isteni eredetű. Minden, amit láttok, hallotok, megérintetek vagy megszagoltok, egy Isteni ideát tükröz, ami az adott egyén tudatszintje és az univerzális elme által is interpretálásra [magyarázásra] kerül.

Azok, akik képtelenek minden szinten érzékelni [egyéni ÉS univerzális szinten] hamis hitet vettek magukra, hogy ők nem érdemesek erre vagy, hogy ez az álláspont az alázat állapotával egyenlő. Nem készek vagy nem képesek elfogadni a szeretetet annak minden vagy konkrét formájában, ez meggátolja az áramlatot és képtelenné teszi az egyént a szeretet és hála teljes köráramlatának megtapasztalására. A szeretetről alkotott téves elképzelések szintén akadályozhatják ezt az áramlást és ez olyan emberek esetében történik meg, akik elképzelésekkel rendelkeznek arról, hogy hogyan kellene kinéznie a szeretetnek, hogy az szeretet legyen – és a szeretetről alkotott mindenfajta elképzelésekkel médiáitok naponta árasztanak el benneteket. Azok, akik ezt az egyetemes csalás által diktált hamis szeretetideát időről időre megpróbálják átültetni a valóságba, kudarcot vallanak, mert az elképzelések nem rendelkeznek valóságalappal és hamis információkból származnak.

A szeretetre vagy a hálára méltatlannak érezni magatokat a dualitás és az elválasztottság egy szelete –ez a hite annak, hogy bűnös lélekként született valaki és érdemtelen az [Isten] adományaira és áldására, amíg végig nem járja a fájdalom útját és nem részesül feloldozásban. Ezek a koncepciók elavultak kedvesek, ne essetek bele ebbe a csapdába, mert most ezt haladjátok meg éppen. Azok, akik képtelenek az önszeretetre és gyakran nem fejezik ki szeretetüket és hálájukat, belső fájdalmukat erőszakkal fejezik ki és frusztráltan csapnak le a világra. A spirituális igazság tudata nélkül „méltatlannak” érzik magukat a szeretetre (ez a dualitás és az elválasztottság energiája) és nem értik miért és hogyan kellene cselekedniük. Nem ismerik még fel, hogy MINDENKI méltó, mert MINDEN LÉTEZIK

A valódi ön-szeretet abból a felismerésből fakad, hogy az Én valóban Önmaga – az Isteniben létezik és belőle származik, és nincs sem állapot sem esemény, ami ezen változtatni tudna, függetlenül attól, amit tanítottak nektek vagy meséltek nektek, függetlenül minden aktuális hitrendszertől.

Miközben az egyén kibontakozik az igazságban és megtanulja ki is ő valójában, elkezdi szeretni Önmagát. Az Önszeretet könnyedén fog menni, amint nem kell az ítélet és a kritika terhét önmagatokkal és a világgal szemben viselnetek. Az egyén elkezdi felismerni, hogy a Mesterek Isteni Fénye ugyanaz az Isteni Fény, ami őt is hordozza, mert ezek Egyek – a manifesztálás és az egyéni tudat – mindig EGY. Megérti, hogy az út közben ejtetett hibák, egyszerűen a tanulási folyamatának részeit képezik és most pedig olyan eszközök, amikkel másoknak segíthet.  Elkezdi megérteni, hogy nem létezik olyan erő, ami őt erre méltatlanná tehetné, mert csak EGY erő létezik és ez az erő Isteni.

Minden csak egy álom volt…Most egyszerű lesz adni és kapni, mert az egyén tudja, hogy az áramlatnak nincs korlátja, ami soha nem a sajátja volt (ez a tévhit, aminek eredménye a szegénység) de egy végtelen forrásból fakadt és abban tartózkodik. Végtelen variáns jöhet létre és végtelen kapacitás lehetséges az önvalóból…az Egyért.

A szeretet és a hála egy fontos része abban rejlik, hogy megengedjük másoknak, hogy ők adják azokat nekünk. Ha tudjátok, nincs szükségetek semmire, de valaki ki szeretné fejezni szeretetét és háláját és meg akar ajándékozni velük, engedjétek ezt meg neki, mert a szeretet és a hála tanítása olyasvalami, amit mindenkinek meg kell tanulnia. Kisebb lépésekkel indul – egyszerűen valaminek az ajándékozásával vagy egy áldás megköszönésével, ekkor a ’diák’ készen áll egy mélyebb megértésre, és ekkor az alapul szolgáló energia eltolódik [emelkedik].

A szeretet és a hála ugyanaz az energia és az Isteni tudatból áramolnak, ami végtelen és teljes és egész. A szeretet az Egység aktivitása, amit az egyén tudatállapota magyarázattal ruház fel – ellenőriz és elgondolkodik ezen a kijelentésen, ez az alapja annak, hogy a régit és hamisat meghaladva fejlődjön. A hála ehhez egy egyszerű nyitottság és a szeretet energiájának tükröződése, legyen az bármilyen formában.

Az energia visszaugrik a feladóhoz, ha azt nem fogadják. Ez működhet, ha negatív külső befolyásoktól szeretnétek megőrizni magatokat, mert ha az energiamezőtöket az igazság és a Fény magas rezgéshullámaival töltitek fel és ezt megtartjátok, akkor a negatív energia egyszerűen visszacsapódik a feladóhoz, mert nem talál semmit, amiben rátok ragadhatna. Ez az információ megmagyarázza, hogyan működik sok tévhiten alapuló praktika (rontás, szemmel verés stb.stb.)… A címzett, aki tévhitéből fakadóan ajtót nyit ezeknek az erőknek, meghívja magához a negatív energiákat.

Hála – tanulmányozzátok és meditáljatok mélyebb jelentőségéről és utána egy új szinten ünnepeljétek a hálaadás napját.

Látjuk, hogy rövidesen sok változás lesz világotokban. Minden a terveknek megfelelően zajlik, sok ráébredéssel és új, látni érdemes úttal és meggyőződéssel. A régi energiák feloldódnak a globális tudat Fényében.

Erőteljesen és vakítóan tündököljön Fényetek, kedvesek. Sok szeretetet és hálát küldünk nektek az ünnepnapotokra.

Mi vagyunk az Arktúruszi Csoport

Csatornázta/Forrás: Marilyn Raffaele

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Egy kis fényharcos zene :)

Nekem ez most a himnuszom! Küldöm Nektek szeretettel!!! ❤

magyar felirattal:

***ASGARDIA ***

news3

***

Asgardia a szabad gondolkodású emberek nemzete, akik humanisztikus értékeket képviselnek és támogatják minden ember intellektuális és etikai fejlődését.

***

Ti tagjai vagytok/lesztek Asgardia népének?

Mit gondoltok erről a kezdeményezésről?

http://www.origo.hu/tudomany/felfedezo/20161013-bejelentettek-asgardia-megalapitasat.html

http://asgardia.space