Category: Sirius


Kedves Olvasók!

Ez egy régebbi üzenet a szíriuszi Anathea-tól, de természetesen mondandója még nem teljesen ívódott be a földi szívekbe, ezért gondoltam megosztom Veletek! Tisztázza a ’sötét erők’ kivagyiságát, az első kapcsolatfelvétel kérdését és a Fény Galaktikus Föderációjának szerepét. Érdemes ’vén rókáknak’ is elolvasni, mert úgy énekelnek a sorok, mintha egy dalt hallgatnál. Jó olvasást! Scarlett

ANATHEA a Fény Galaktikus Föderációjától / 2013. március

Shari közvetítése 

Fény és ÁrnyékFÉNY ÉS ÁRNYÉK – részlet 

…Csak azt hidd el, amit szíved is annak érez, minden mást hagyj úgy, míg el nem jön számodra a nap, amikor az információ valóságértékéről dönteni tudsz.

Igen, most így tégy, e szerint, mert az én csatornázóm is emberként inkarnálódott, körbevéve ugyanazoktól a zavaró mezőktől, mint ti mindannyian, így ő is tévedhet. A tévedés a fényből a sötétségbe vezető ösvény. De ismerjétek fel Kedvesek: 

Egykor a sötétség is a fényből született! 

Mit jelent a sötétség? Mit jelent a fény?

Ha a fényről beszélünk, akkor egy tudatállapotról beszélünk. Egy tudatállapotról, ami olyan tiszta, olyan világos, hogy minden Létezőn átvilágít. A megvilágosodott szellem, ami az örök fény állapotában tartózkodik, bölcs és ismeri a szavak mögötti válaszokat.

Ha a sötétségről beszélünk, akkor a szellem elsötétedéséről beszélünk. Ez az elsötétülés a minden Létező EGYSÉGÉNEK elfelejtésével jár együtt. 

Egy lélek, aki megvilágosodott állapotban van, és így a fény oldalán tartózkodik, tudatában van, hogy mindennel örökre összeköttetésben áll. Így azt is felismeri, hogy ő, ha egy másiknak valamilyen formában kárt okoz, akkor ezzel önmagának is mindenképpen kárt okoz.

Nem lehetséges, hogyha egy másik léleknek kárt okoztok, akkor az egy napon ne hulljon vissza rátok.

Mert amit a tudat egyszer kiküldött, annak vissza kell térnie a tudathoz, hogy fennmaradjon az Isteni rend!

De mivel ti az időt lineáris módon tapasztaljátok meg, így lehetséges, hogy ezt a tényt nem ismeritek fel, mert sok dolog, amit tudatlanul kiküldtetek, egy későbbi élet során tér vissza hozzátok.

És mégis minden, amit tapasztaltok, az az egykor elvetett magok aratása. 

A fénylények ennek tudatában vannak, így mi aggodalommal szemléljük tudattalan fivéreinket és nővéreinket. Látjuk, mit tesznek és tudjuk, hogy az egy napon majd visszatér hozzájuk, vissza kell hogy térjen.

A sötét oldalon való megtorlás távol áll tőlünk. Nem örülünk, ha a sötét erők, ahogyan egyesek nevezik őket, learatják megérdemelt büntetésüket. Ismerjük az utat, amire ráléptek, és amin végig kell menniük, mert mi is ugyanezen az úton váltunk tudatossá és ébredtünk fel a Fény mestereiként. 

Nem ítélkezünk felettük, ami azonban nem jelenti azt, hogy jónak tartjuk a szenvedést, amit a Földön okoznak. De nem tekintjük feltétlenül rossznak sem. Látjuk, hogy megtörténik és mély együttérzéssel vagyunk azokkal, akik keresztül mennek mindezen. De a jó és a rossz, az öröm és szenvedés azon lelkek tanítói, akik egykor úgy döntöttek, hogy a kozmosz tudatos teremtőiként ébrednek fel. Minél nagyobb az Egység feledése, annál erősebb az elválasztódottság élménye.

A sötétség lényei azok, akik tudatukat a legmélyebbre merítették az Egység elfeledésében. Ők nem látják, hogy egy másik ember az ő saját részük. Nem látják, hogy más emberek megsebzése, feltétlenül együtt jár saját maguk megsebzésével is. Sokkal inkább úgy tekintenek másokra, mint saját énjüket érintő fenyegetésére.

Ez az állapot nem egyezik meg a lélek természetes állapotával, ez az állapot félelmet kelt azok szívében, akik túl mélyre ereszkedtek a saját tudatukban. A félelem az, ami végül arra bírja őket, hogy elnyomjanak másokat, és hogy gondoskodjanak saját bőségükről, miközben a vélhetően fenyegetést jelentő többi embert ’apróként’ kezelik [elfeledtetik velük, hogy ők is hatalom birtokosai].

Mi, akik már újra elértük az egységtudatot, látjuk azok félelmét, akiket sötét erőknek neveznek. Aggódunk értük, fivéreinkként és nővéreinkként szeretjük őket,úgy ahogyan értetek is aggódunk, akik a sötétség elnyomása alatt szenvedtek.

Hogy kiemelkedhessetek a tudat sötétségéből, fontos, hogy dolgozzatok tudatototok kiterjesztésén [fejlesztésén]. A sötét erők elítélése az elválasztottság tudatának csapdájában tart benneteket és semmi esetre sem segít rajtatok.

Tehát ismerjétek fel, hogy a Galaktikus Föderáció soha sem fog ítélkező módon beszélni ezekről a sötét erőkről, hogy tudatototokat az ítélkezés állapotában tartsa fogva. Ez az egyik, kedves Barátok, amit fontos szem előtt tartanotok. A másik, [konkrét] események bekövetkezésének ígérete, ami aztán nem valósul meg. Olyan gyakran fordult már elő és fordul még most is elő, hogy a nevünkben ígéretet tesznek. Az első kapcsolatfelvétel ígérete, egy kimenekítés ígérete vagy, hogy egyes csoportokat a hajóinkra viszünk. Ezek az ígéretek pontosan a legnagyobb vágyaitokat és reményeiteket célozzák meg, azok számára köztetek, akik fájdalmat éreznek és vágyakoznak kozmikus családjuk után. Az ilyen típusú ígéretek és ezek be nem tartása, a legmélyebb vágyaitokkal való játszadozással egyenlő, amit a szeretet soha nem tenne meg!

Mi nem ígérünk semmit, amit ne tudnánk betartani, hogy aztán utólag közöljük veletek, még nem értetek meg rá és mi tévedtünk. Soha sem jutna eszünkbe, hogy ilyet tegyünk! …

Ha az első kapocslatfelvételről beszélünk, akkor az emberiség tudatállapotának fényállapotába való emeléséről beszélünk, amikor lehetséges kilépnetek az értékelésből [ítélekezésből], hogy a fény és árnyék között vívott harcot először önmagatokban majd körülöttetek befejezhessétek. Ez a harc, ennek a két erőnek a harca, ami szenvedést és fájdalmat teremtett a Földön és uralkodik még most is. A tudat sötétsége, ami a másik embert fenyegetésként érzékeli, önmagát ’hízlalja’, hogy jobb, erősebb és hatalmasabb legyen a többieknél a túlélés miatt. Ez a sötétségben alvó tudat leggyakrabban nem látja sötétnek önmagát, hanem a másikban látja meg tükörképét, és a tükörben megpillantott sötétség ellen harcol és próbálja azt elnyomni. Meg akarja büntetni a másikat, el akarja hallgattatni, hogy a saját sötétségét és hatalomfosztottságát ne kelljen tovább elviselnie.

Tehát amíg a sötétség ellen harcoltok, addig az első kapcsolatfelvétel nem lehetséges. Mert azok, akiknek sötét a tudatuk, bennünk is saját tükörképüket fogják megpillantani és ellenségnek néznek minket, veszélyesnek tartanak és harc indul el köztük és az emberek között, akik viszont barátaiknak tekintenek bennünket.

Ez az egyik oka, amiért eddig nem mutatkoztunk az emberiség előtt fizikai formában. Egy további ok, a testünk rezgésszintje, ami sokszorosan magasabb a tiéteknél. Ha tudatotok világosabb lesz, vagy ahogyan ti nevezitek megvilágosodtok, akkor ez kétségtelenül hatással lesz az anyagra is, ami magában hordozza a tudatot. Az anyagnak, ami a tudat által született, igazodnia kell a tudathoz és meg kell változtatni saját rezgésszintjét. Ez az, amit felemelkedésnek neveztek.

Az első kapocsolatfelvétel a fény oldalán szolgáló kozmikus testvéreitekkel azon a szinten fog lezajlani, ahol a testeink találkozni tudnak anélkül, hogy a ti testeitek elégnének, a mi testünk által kibocsátott magas rezgésszint következtében. Egészen addig, a kapcsolat csak az asztrális szinten lehetséges. Néhány esetben történnek materializációk, de ezek olyan célokat szolgáltak, amik egy magasabb terv kivitelezését szolgálják, amire nektek alig, nekünk korlátozva van csak rálátásunk.

Igen, mi sem vagyunk mindentudók és ezt közölni veletek fontos célom. Nem ismerjük sem a teremtő minden tervét, sem mindannyiótok élettörténeteit. Mi is csak korlátozva látunk a jövőbe, mikor a kozmosz energetikai mozgását olvassuk ki oly módon, ami még a ti tudatotok számára nem lehetséges.

Mi úgymond idősebb fivéreitek és nővéreitek vagyunk, akik segíteni akarnak nektek azon az úton való haladásban, amin mi már jártunk, miközben előttünk egy másik út áll, ahol mi is segítséget kapunk idősebb testvéreinktől.

Mi nem vagyunk Istenek, hanem magunk is alámerültünk a tudat sötétségébe. Ismerjük a sötétségbe merült tudat tévutjait, ismerjük a learatott karma fájdalmát és mélyen együttérzünk azokkal, akik még a sötét tetteik ’gyümölcseit’ még csak most fogják learatni.

Nem ítélkezünk felettük, hanem emlékezünk saját utunkra és fájdalmainkra, amit mi is megtapasztaltunk az utunk során. Sokan közületek, akik a sötétnek vélt erők miatt szenvednek, éppen most zárják le ezt a fájdalmas utat és távol áll tőlünk, hogy reményeitekkel vagy vágyaitokkal játszadozzunk, amikor végre az új tudatba és egy új világba szeretnétek megérkezni, ami az új tudat által jön létre.

Kérünk benneteket, ne feledjétek ezt, ha a jövőben üzeneteket olvastok, amiben azt állítják, a Fény Galaktikus Föderációjától származik.

Legyetek figyelmesek és mindig tartsátok tisztán elméteket. Csak azt higgyétek el, amit szívetek is annak érez, és ha csalódást éltek meg, akkor álljatok föl, menjetek tovább annak tudatában, hogy nem annyira szörnyű dolog, ha itt-ott tévutakra tudott vezetni benneteket a sötétség.

Ez részét képezi a tapasztalásnak, amikor egy tudat úgy dönt, hogy a megvilágosodás ösvényén lépked. Mert pontosan ezen az úton még több sötét erő várakozik arra, hogy összezavarjon benneteket, mint az korábban valaha tapasztaltátok.

Áldjátok meg a sötét erőket, mert valójában meg van számlálva az idejük a Földön. Minden ember, aki kiszabadítja magát az ítélkezés szövevényes csapdájából, az a kollektív mezőt fogja erősíteni. Talán olybá tűnik, hogy a fénnyel telített tudat növekedésével a sötétség is növekszik. Igen, az elején valóban ez történik, ha egy tudatcsoport éppen megemeli a rezgésszintjét. De a fény és a sötétség elválasztása egy illúzió, olyan mint egy szappanbuborék és addig fog tágulni ez a buborék, míg minden ember annak nem látja, ami valójában [:illúzió].

Ez a felismerés végül szétpukkasztja a szappanbuborékot. Ennek a folyamatnak a felgyorsítása és megkönnyítése érdekében vagyunk mi itt mellettetek. És azokhoz beszélünk ezekről a gondolatokról, akik készen állnak minket meghallgatni. A közvetlen kapcsolatfelvétel akkor jön létre, ha készen álltok eljönni hozzánk az Egységtudaton keresztül, amit mi az otthonunknak nevezünk.

Ez a ti otthonotok is. Mert valójában nem egy külső hely, egy távoli bolygó, vagy egy bizonyos dimenzió az otthona minden léleknek, hanem egy tudatállapot, az Önvaló önmagatokban és a másikban való felismerése.

Üdvözöllek benneteket és köszönöm, hogy meghallgattatok.

Jó volt, hogy újra ilyen formában beszélhettem veletek.

Anathea

Csatornázta: © Shari

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://www.sternenkraft.at

 

Emlékeztető:

BÉKE-PORTÁL- MEDITÁCIÓ

2013.08.25. / 23:11

MAGYAR FELIRATTAL:

https://www.youtube.com/watch?v=u6q0SH-QpNg&list=PLVOwQLKLBlsOnr9qGLkOexv5m8iip5jrK&index=5

 

Szíruszi Fénytestvérek / 2013. augusztus 24.

Shogun Amona közvetítése

sirTi vagytok a Fények – ezen időszak útjelzői
A Mindenség Egységének szeretetével üdvözlünk Benneteket kedves földi Testvérek. Szíriuszi Fénytestvéreitek vagyunk – nővéreitek és fivéreitek a csillagokból. A szint – ahonnan szavainkon keresztül most áthatolunk Hozzátok – tárva-nyitva áll. Földi időtökben egyértelműen érezhettétek ezt az oroszlánkapu-nyitással az elmúlt földi hónapotok végén. A tömegek – a kollektív tudat felemelkedéseken megy keresztül – amit eddig még így nem tapasztaltatok. Maga a forrás szüntelen ontja magából a feltétel nélküli szeretetet – a fényt és a kegyelmet a legtisztább formában küldi hozzátok – a szívkaputokon keresztül – a koronacsakrátokon keresztül a gyökércsakrátokba és mindenki számára elhozz a kiterjesztést – valóban mindenkinek – aki készen áll megnyílni és lélekútját követni. Sokatok ismeri már ezt, amiről beszélünk és ez nem újdonság.

Ehhez még annyit tennénk hozzá, ha az az érzésetek, hogy az üzenetekben semmi újdonságérték nincs – akkor már abban a helyzetben vagytok, hogy Felettes Énetek által egyénileg már emelve vagytok felfelé és vezet benneteket. Egyszerűen megértéseteket szeretnénk kérni – a körülöttetek lévő – ébredő lelkekkel kapcsolatban – vegyétek szívetekbe őket, mert sok ember csak most kezdi érteni, hogy még több minden van, sokkal több.  És a körülöttetek lévő emberek érzik – képesek a kapcsolatot és rezgéseteket érezni – sokkal jobban, mint azt talán sejtitek. Ti vagytok a Fények – a nagy változások időszakának útjelzői, amikor az ébredés minden szinten zajlik és a ti Fényetek az, ami kivilágítja az utat – ami most sokak számára látható és felismerhetővé válik. A Felemelkedés mindannyiunkat érint és ez a szeretet az útja – amit választunk – minden percben – minden pillanatban. Azért vagyunk itt, hogy erre emlékeztessünk Benneteket és kísérjük lelketek útját – ami újra összehoz minket Minden létező Egységében – a szeretet Egységében – és feltámasztja azt. Legyetek békével és sugározzátok egyesült szívünk szeretetét és Fényét. A Fény nagy családja vagyunk. A szíriuszi Fénytestvéreitek vagyunk.

Szeretettel, örömmel és elkötelezve…………..Shogun Amona

Csatornázta : Shogun Amona

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás : http://www.shogun-amona.net/channeling-botschaften/sirianische-lichtgeschwister/

Kedves Olvasók! A közvetített üzenet alatt találtok még egy rövid bekezdést a csatornázó egy korábbi anyagából, ami a Szíriuszi Vének Tanácsától származik és a szeptemberrel kapcsolatos téves elvárásokra való tekintettel fontosnak tartottam most kiemelni, de természetesen ezzel nem kívánom kisebbíteni ennek az időszaknak a jelentőségét. S.  

A Szíriusz A‘ lényei / 2013. augusztus 20.

Karen Doonan közvetítése

Szíriusz AA nagy hatodfény-csillagkapu-nyitás

Legyetek üdvözölve kedvesek, a ’Szíriusz A’ lényei vagyunk és azért jöttünk, hogy vezessünk és támogassuk benneteket a Föld bolygón szerzett emberi  tapasztalatok felerősödése és felgyorsítása idején.  Ez a kiterjesztés és felgyorsulás az emberi élettapasztalat MINDEN szintjén kifejezésre kerül. Sokan köztetek mélyebb szinten kötődnek a környezetetekben élő emberekhez és ez hozzátartozik az emberi formában való felemelkedési folyamathoz. A 3-as UNIVERZUM-ban az emberek számára az IGAZSÁG szavakkal való kifejezése egy döntés, hogy használjátok vagy elnyomjátok magatokban a beszéd lehetőségét. Annak eldöntése, hogy beszéltek-e egy másik emberrel vagy egyszerűen érzitek a másik embert, az a ti dolgotok. Sokan közületek a másokra való hangolódást első pillantásra zavarónak vagy néha túlságosan érzelmekkel telítettnek fogják érzékelni. Minél tudatosabban kezditek felismerni ezt a folyamatot, annál hamarabb fogjátok ÉREZNI a saját egyensúlyotok útját, melyen haladva teljes mértékben összehangolódtok az IGAZSÁGGAL.

Az energiák most fokozódnak, hogy megkönnyítsék, amit emberi szinten a NAGY SEXTIL-CSILLAGKAPUNAK neveznek [sextil=hatodfény (asztr.) ford. megj.]. Ez a kapuk TELJES megnyílása az Új Földre, és ezek a portálok TELJES hozzáféréssel rendelkeznek minden magasabb dimenziós idővonalhoz és területhez a terek között a Föld bolygón emberi formátokban. Azok közületek, akik a gyorsított utat és az emberi fajba való leszületést választották, hogy ennek a kapunak a megnyitását fizikai formában könnyítsék meg a bolygó számára, haladnak tovább előre és teljes mértékben eltolónak [felemelkednek].

Nem MINDEN az, ami az „emberi szemnek” látszik, hogy kölcsönözzünk egy mondást csatornázónktól. Azok, akik itt vannak, hogy átélhessék az ÚJ FÖLD születését és akik HÍDKÉNT járnak az emberi faj tagjai között, ők is teljességgel felvállalják most [élet]céljukat, hogy személyes Felfedésüket megkönnyítsék. Ezeknek a különleges „küldetéseknek” ez egy szükségszerű részét képezi, azok számára, akik az emberiséggel osztoznak az univerzumon, összekapcsolódva az IGAZSÁGGAL és az emberi formában lévő hidakon keresztül dolgoznak. Ez megkönnyíti az emberi faj elvegyítését MINDENNEL, ami az Isteni terv részét képezi az emberi Felemelkedésben.[Értelmezésem szerint itt a csillagmagokra utalnak és a jövőben való csillagközi együttműködést vetítik előre. ford. megj.]

Azoknál, akiknél most aktiválódtak az emberiség EREDETI TERVÉNEK forrás-kódjai, azokkal a fajok/birodalmak közvetlen kapcsolatba lépnek és mi MINDENKI számára tudatosabbá tesszük az emberi tapasztalatszerzés során kiiktatásra került jeleket és jelképeket. Sok 3D-s zavarbekeveredés működik, ez azt jelenti, hogy sok forgatókönyv létezik, amit a küldötteink köré teremtettek emberi élettapasztalataik, az illúzión keresztüli haladásuk során, ez csupán egy 3D-s energetikai zavarbekeveredési frekvencia, ami a létezést magyarázza [hiedelmek].

A régi 3D-Föld folytatja felbomlását, és sok úgynevezett „alvó” a káosz különböző állapotában van. Ez az alacsonyabb energetikai minta feloldásának közvetlen eredménye és ez az, amit sokan választottak, mielőtt úgymond emberi formát öltöttek magukra.  Hogy megmutassák az „alvóknak”, hogy lehet elhagyni a sötétséget, az IGAZSÁG szerint élve, a FÉNYBEN és a SZERETETBEN tartózkodva, hogy átadhassák magukat a FÉNYNEK. A világban sok történés kezd kiteljesedni, ami feloldja a Föld 3D-s paradigmáit is, és ez azokat is káosszal tölti el, akik képtelenek szívükkel kapcsolódni az IGAZSÁGGAL és képtelenek azt BETELJESÍTENI. Ez része a LÉLEK-útjuknak, de mi MINDENKIT vezetünk és SZERETETTEL és együttérzéssel viseltetünk MINDENKI iránt. Emlékezzetek arra, hogy az emberi nyelv nem tud kiterjedni ebbe a pillanatba, és sokaknak eláll a szavuk az életük minden területét illetően.

A MINDENEN keresztüli kapcsolódás a MINDENSÉGGEL most elmélyül és kiterjed, hogy megerősítést kapjatok a további vezetésünkhöz, és hogy ebben az időben további energetikai támogatást nyújtsunk emberi formátoknak. Mi a Szíriusz A lényei vagyunk és küldjük fajunk energiáját MINDENKINEK ebben az időszakban. Sok csatorna fogja most érzékelni, hogy információi elmélyülnek és felgyorsulva terjednek szét. Ez is azért történik, hogy MINDEN támogatást élvezhessen, és hogy MINDEN a rendelkezésre állhasson.

A pillanat, hogy a FÉNYT és az IGAZSÁGOT tisztán és világosan árasszátok, az MOST jött el, kedvesek.

MINDEN EGY, és az IGAZSÁG kiterjesztése ebben az időben a 3-as UNIVERZUMBAN MIDNENKI sajátja lesz.

A Szíriusz A-energiák

­ 

A Szíruszi Vének Tanácsa / 2013. július 27.

Karen Doonan közvetítése

Hallgassatok a belső bölcsességetekre – RÉSZLET

MINDENKIT arra kérünk, hogy óvatos legyen az információkkal kapcsolatban, ami ezekben az időkben a bolygón keringenek. Még egyszer rámutatnánk, hogy a felemelkedés egy FOLYAMAT. Ez nem egy történés és nem pillanatszerűen megy végbe. Sokan, akik sorainkat olvassák, az utóbbi mondat után „kikapcsolnak” [nem figyelnek tovább].

Az illúzió miért közvetítené azt, hogy a felemelkedés egy esemény? Miért próbálná az illúzió arra terelni benneteket, hogy gondolatitokat egy jövőbeli eseményre koncentráljátok, hogy a pillanat után tovább vezesse figyelmeteket?

Sok ember a bolygón jelentékeny mennyiségű energiát használ fel a jövőre koncentrálva. Sokan napjuk java részét azzal töltik, hogy arra koncentrálnak, hogyan töltsék el a hétvégét, vagy néhány hónap múlva hová utazzanak szabadságra. Egész idő alatt, miközben ezt teszik, lecsökkentik energiájukat, amit hordoznak. A „jövő” pásztázása vagy a „múltba” való révedés elveszi az energiát abból a pillanatból. És TI csak abban az adott pillanatban tudtok teremteni és ezért szeretnénk felhívni a figyelmeteket erre az igazságra. Dolgozzátok fel szívetekben szavainkat és tanuljatok meg bízni ÖNMAGATOKBAN.

Csatornázta és forrás: Karen Doonan

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
 

 

 

Kedves Olvasók!

Igyekeztem emberléptékűbbé formálni ezt a szöveget a fordítás során (de néha olyan érzésem volt, mintha egy szíruszi üzenetrögzítőt hallgatott volna le Karen Doonan), de visszaolvasva sem kis piskóta, tehát csak annak ajánlom, akinek kialakult már valami fogalma az emberi DNS-ről, meg a multidimenzionális energiákról. Különben nem túl élvezetes az olvasása! S.

Sirius BSzíriusz B energiák / 2013. július 24.

Karen Doonan közvetítése

Előkészületben az emberi test tökéletesítése

Legyetek üdvözölve Kedvesek, mi a Szírusz B-ről származó energiák vagyunk, azért jöttünk, hogy vezessünk és támogassunk benneteket, mialatt az új energiák növekednek és feloldják a benneteket sakkban tartó régi földi frekvenciákat. Az emberi „jármű” [test] új geometriai kódolása a FÉNYEN keresztül zajlik most, ami ebben az időben a bolygó felszínére és belsejébe árad. Ezekben az időkben sokatok az elengedés nagyon intenzív fázisait élik meg és ez segíteni fog nektek, hogy emberi szinten készüljetek fel a bennetek és körülöttetek zajló történésekre, miközben emberi tapasztalásaitokkal eltolódtok [felemelkedtek] a 3-as UNIVERZUM energetikai rezgésszintjére.

Ezek a frekvenciák sokkal magasabbak, mint amilyen rezgésszinten felkészültetek ezekre és az ezen frekvencián való élet a célja a felkészítésnek ~ az EMBERISÉG ARANYKORÁBA való utazás ~ amit az emberi járművön belül hajtotok végre. De mielőtt ez megtörténhetne, fel kell rá készíteni az emberi „járművet“. Ezekben az időkben talán sokan igyekeznek megkapaszkodni abban, amit az életük során ezen a bolygón tanultak, de mi vezetünk benneteket, hogy az ÚJ bennetek és körülöttetek ÁRAMOLHASSON.  Ha kitartasz a régi rezgésszint mellett, akkor egy statikus térbe kerülsz, ahol addig tartózkodsz, amíg képes nem leszel elengedni az alacsonyabb rezgést, ami által visszatérhet az emberi „járművedbe“ az egyensúly és tudatszinten fel nem ébredsz. A felkészülés szempontjából fontos volt, hogy eddig az időpontig lezárjátok a lineáris tapasztalásaitokat, ez volt az előkészület, hogy ENERGIÁITOKAT AZ IGAZSÁGBA mozdítsátok át. A visszacsatolás az, hogy AZ IGAZSÁG ENERGIÁIT emberként TESTESÍTITEK MEG. Értitek a mi vezetésünk célját ezekben az időkben? Sokan nincsenek tudatában a frekvenciakülönbségeknek és ez a régi Földet szolgálja, és az megragad a frekvencia-struktúrákban. Sokan szükségesnek érzik, hogy kiegyenlítsék AZ IGAZSÁG ENERGIÁIT az emberi „járművükkel“. Miközben mindkettő kiegyensúlyozódik, ezen harmonizáló folyamat következtében csodák bontakozhatnak ki körülöttetek és bennetek.

LELKETEKBŐl áramlik az információ a földi testetekbe és annak logikus elméjébe és ez talán több pihenő-fázist és alvást igényel, hogy az emberi test lehorgonyozhassa azokat az elveket, amik eddigi lineáris tapasztalásotok során nem voltak elérhetőek. Ez a növekvő frekvenciáknak köszönhető, amik az emberi sejtstruktúrában [DNS] lehorgonyzódnak, melyek a LÉLEK nagyobbik részének lehetővé teszi, hogy ébredő emberi formában [lélektudása/információja] hozzáférhetővé váljon.

[Ehhez a témához kapcsolódik Kryon: Az emberi DNS 12 rétege című könyve, ami rendkívül hasznos olvasmány! –ford. megj.]

Ez a folyamat segít nektek, hogy visszanyerjétek egyensúlyotokat, és hogy legyen az emberi élettapasztalataitok számára egy tájékozódási pont. Ezeket a pontokat nem önmagatokon kívül találjátok meg, mivel LELKETEK bocsátja rendelkezésre őket számotokra. Ez mindig is így működött, mert emberi formában éltek ezen a bolygón és ezen a tudatszinten korábban még soha nem tapasztaltátok ezt meg. Ezért miközben a számotokra teremtett „valóság“ kezd feloldódni, a régi földi-rezgésszintek kezdenek feloldódni, arra kérünk benneteket, hogy kezdjetek neki a ti IGAZ valóságotok manifesztációjához, ez a valóság a LÉLEK-SZINTEN található meg és látni fogjátok, megértitek az erre a bolygóra való, emberkénti inkarnációtok okait.

Azok, akik az emberiség által teremtett új paradigma születésekor a bolygón vannak, felkészülnek és teljességgel foglalják el helyüket. A Fény-kódolások MINDENKIRE érvényesek, mivel MIND EGYEK VAGYUNK és vezetünk benneteket, hogy megértsétek, a változások egy természetes folyamat részei. Ez nem egy „esemény“ és vezetünk benneteket, hogy elhatárolódjatok ettől a definíciótól, amit az emberi nyelvvel hívtatok életre. Ez egy további beszűkítés és sokan azt élik meg, hogy az átmeneti folyamat egy olyan pontot ér el, ahol nem lehet megfelelően használni az emberi nyelvet. Mindezt érinti az emberi „járművek“ és sejt-struktúrák [DNS] további újra-kódolását, a megnövekedett FÉNY-FREKVENCIÁK által, melyek a bolygó felszínére és belsejébe áramlanak.

MINDEN EGY és most édesanyátok [Földanya] készíti elő számotokra a kiterjesztést, támogatja emberi élettapasztalataitokat az ő SAJÁT Energia-lenyomatának kiterjesztésével. Ez a 3-as Univerzum minden életformáját támogatja, azokat is, akik jelen pillanatban nem képesek szilárd formájukban a bolygó felszínén élni. Miközben az energiák folyamatosan növekednek és Földanya teljességében lehorgonyozza az új kódolásokat, ezek egyre jobban összekapcsolódnak a földfelszíni emberi testekkel. Szeretnénk még egyszer felhívni figyelmetek a frekvenciákra és a bolygótok saját szükségleteire, hogy a kívánt frekvenciaközeget elérjétek, és hogy támogassátok ezt a folyamatot.  MINDEN egy folyamat Kedvesek, és mi vezetünk benneteket, hogy MINDEN üzenet feldolgozásra kerülhessen a szívközpontotokban.

A régi Földnek nincs semmiféle befolyása Földanya frekvenciáira, azonban a régi Föld tanításai, a füst és a tükör, amik az illúzió befolyását és hatalmát képviselik, fenntarthatják azt. Mi vezetünk benneteket, hogy MINDENNEK a frekvenciájával dolgozzatok, amivel kapcsolatba kerültök. Ami a régi rezgésszintet képviseli, az sokak számára átalakul, és a tükör csilloghat és villoghat, mutatva az IGAZSÁG energetikai lenyomatát, az IGAZSÁGOT, ami EGYSZERŰ Kedvesek, és mi vezetünk benneteket, hogy ebben az időben megértsétek szavainkat.

Az emberiség, fizikai emberi „járműveikben” tartózkodva az IGAZ EMBERISÉG ARANYKORÁNAK küszöbén áll, ez egy fokozatosan gyorsuló folyamat és kiterjeszkedik az egyéni emberi élet-tapasztalat-szintjére és ennek a folyamatnak az egyensúly a kulcsa.

Vezetünk benneteket, hogy megértsétek ezen a bolygón nem mindenki rezeg azonos frekvencián és vezetünk benneteket, hogy megértsétek a frekvenciák és rezgések szerepét az élettapasztalataitokban ezen a bolygón. „Nem minden arany, ami fénylik.”- tartja a mondás, amit a csatornánk elméjéből kölcsönöztünk és vezetünk benneteket, hogy megértsétek, nem MINDEN az, aminek látszik ebben a kiáradó időben ezen a bolygón, a 3-as UNIVERZUMBAN.

Az IGAZSÁG EGYSZERŰ, nincs szüksége védelemre és definíciókra, ezért arra kérünk benneteket találjátok meg az egyensúlyt és tartsátok meg és értsétek meg, hogy BENNETEK, A LÉLEK-SZINTETEKEN rejlik a tudás, amire az emberi tudatszinten és felébredt kognitív szinten szükségetek van. Bármikor elvezethet benneteket a LÉLEK kulcsához és a 3-as UNIVERZUMHOZ. MINDEN EGY és most ez az IGAZSÁG a 3-as UNIVERZUM Föld bolygóján fizikaivá válik és az IGAZSÁGBAN születik meg.

A Szíriusz B energiák

Csatornázta:  Karen Doonan

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://www.crystalline-sanctuary.com

A Szíriusz csillag felkelése / 2013. július 22.

Szerző: Gilian MacBeth

Szíriusz-FöldCsillag-szívtől a Föld-szívig

Egy ősrégi igazodás történik most [07.26.]. A Szíriusz csillag kel fel a Napunk előtt, ez egy spirális alakzatú felemelkedés, amivel az ATLANTISZIAK, az EGYIPTOMIAK és a SZÍRIUSZIAK az Új ÉVET kezdték és ez bővebb magyarázatot igényel.

Egy csillag ‚reggeli ébredése‘ akkor jön létre, amikor röviddel napfelkelte előtt, első ízben egyetlen pillanatra a keleti látóhatáron láthatóvá válik. A spirálforma felemelkedése során a csillag minden nappal kicsit korábban fog felkelni és hosszabban lesz látható, mielőtt a felmenő Nap fénye eltűntetné. Ugyanez a csillag újra látható lesz a keleti égbolton hajnalhasadáskor, körülbelül egy év elteltével, a spirális alakzatú felemelkedés során.  A bolygó spirális felemelkedése a pontos időtől és az időjárási helyzettől is függ.

A Szíriusz 2013-as felkelése, ami megelőzi a nappali fényt egy egyedüli lehetőség a fény csillag-bölcsőjén való előbbre jutáshoz. A Szíriuszt már ősidők óta tisztelet övezi. Atlantiszon a szíriuszi csillag-mesterek információi alapján jöttek létre a misztérium-iskolák. Atlantisz harmadik bukása után a szíriuszi eredetű misztériumiskolák az ókori Egyiptomban terjeszkedtek tovább. Az egyiptomiak már Kr. előtt 3000-ben kezdték ünnepelni a Szíriusz csillag spirális felkelését és ez vezette be az új évet, miközben a Nílus a nagy oroszlán idején, az oroszlán havában, elöntötte a partokat.

A Szíriusz ezen egész galaxis Kozmikus Krisztusának otthona. „Mindig“ is spirituális prototípusként működött a Föld számára.

Miközben a Szíriusz sugarai a Napon keresztül ívet alkotnak a Föld felett, lehetőségünk van a belső kozmikus Krisztus-mag aktiválásához. A kis Nap-gyémántok, amik nyugvó állapotban lévő DNS-kódok, a csillagsugarakra várnak, hogy a lepecsételt sejtszintű adatok megnyílhassanak. Ha a Szíriusz napkelte előtt emelkedik fel azon a helyen ahol tartózkodtok, akkor nézzetek keletre. Legyen felhős az ég vagy sötét, látható vagy nem, a Szíriusz csillag emelkedik, hogy energetikai hatást gyakoroljon rátok.

A nyugodtabb időkben, a szakvaktól és gondolatoktól mentes időszakban leltek rá a kulcsra, ami az eddig láthatatlan dolgokra nyit ajtót. Menjetek ki és nézzetek keleti irányba és engedjétek meg az alkonyat előtti energiáknak, hogy beléphessenek rajtatok keresztül. Kérjétek, hogy a benneteket többé már nem szolgáló dolgok feloldódjanak és a teljes beteljesedés szerint, helyükbe olyan dolgok lépjenek, mely a legfelsőbb lélek-utatokat és spirituális fejlődéseteket szolgálja.

Képzeljétek el a Szíriusz csillag kisugárzását és rezgéshullámait, mely a csillag szívéből a ti földi szívetekbe érkezik. A Szíriusz csillag megajándékoz benneteket „az idő ciklusaival”, hogy összekapcsolódjatok minden szent hellyel a bolygón és rajta kívül, a téren és időn keresztül. A teremtés hangja a Földön minden test minden sejtjén felcsendül, áthatolva a Fény mind a 144 szintjét.

Létrejön a rég elveszett földi részek beharangozása, hogy mély álmából a teljes éberség állapotába kerüljenek. Az emberek segítsége nélkül a mély világűrből, távoli galaxisokból és eseményhorizontokból érkező Fény megállás nélkül egyszerűen csak haladna tovább útján. A Fénynek ugyanannyira szüksége van rátok, mint ahogyan nektek szükségetek van őrá.

Ez egy szimbolikus kapcsolat ~ szentségben elrendelve.

Csatornázta: Gillian MacBeth

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: www.thequantumawakening.com

Szíriuszi Fénytestvérek / 2013. július 20.

Shogun Amona közvetítése

Harmónia1„Béke és Harmónia“

A szeretet és Fény nevében üdvözlünk benneteket – Fénytestvéreitek vagyunk a Szíriusz-rendszerből és a következő szavakkal szeretnénk létezésetekbe hullámzani. Örömteliek vagyunk és szívünk énekel, ha nektek – szertett földi Testvéreinknek – üzenetünket adhatjuk át. Ebben az üzenetben a harmóniáról és a békéről beszélünk és szeretnénk a benne rejlő igazságot közelebb hozni hozzátok. Valójában természetesen mindig is tökéletesek vagytok és minden időben rendelkeztek Isteni nagyságotokkal – Isteni kifejeződési formátokkal – határtalan Isteni hatalmatokkal.  Ti vagytok a teremtők, akik mozgatják a szálakat, és akik manifesztálnak – függetlenül attól, hogy ennek tudatában vagytok-e vagy sem. Senki és semmi nem választhat el benneteket valódi nagyságotoktól – Isteni minőségetektől – Isteni örökségetektől.

Ezt csak ti tehettétek meg és innen ered az, amit illúziónak neveztek. Ebben a játékban mindegyikőtök teremtő – társteremtő és egyszerre mindannyian játékosok és a játék kitalálói [szellemi szülei] is  vagytok egyben. Ezért olyan fontos – kedves földi Fények – hogy mélyen megmerítkezzetek a békében és a harmóniában, felfedezve a bennetek rejlő képességeket és az azokkal való életet.

A harmónia az összhangból teremtődik – egy érzés, ami az egyszerre felcsendülő hangokat kellemesen hangzóvá teszi. A kozmosz – a természeti törvények – mind a harmónia szabályait követik. Az összhang az, amikor megnyugszik a lelketek és a hazaérkezés érzése fog el Benneteket. A harmónia szemszögéből nézve nem létezik „helyes“ és „helytelen“ – egyszerűen csak hangok léteznek, amik harmonizálnak, és ez által jön létre a kozmosz rendje. Az Isteni rend valósággá válik és a szeretet nyitja meg a kozmosz kapuját – bennetek és körülöttetek. A szeretet köt össze mindent, és ha harmóniában és békével vagytok – felismerhetitek mindezt és a benne rejlő szépséget.

Figyeljetek befelé – és találjátok meg a belső hangot – ami a kozmosszal – ami minden létezővel összeköt és hallgassátok üzenetét. Érezzétek az örömöt és a könnyedséget, ami a ti hangotokban és minden hangban, amit hallotok, ott van. Érezzétek a Forrás szeretetét, ami mindenben ott él és legyetek azok a csodálatos fénylő lények, akik valójában vagytok. Szeretünk benneteket. Fénytestvéreitek vagyunk a Szíriuszról.

Szeretettel, örömmel és elkötelezve……..Shogun Amona

Csatornázta: Shogun Amona

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://www.shogun-amona.net/channeling-botschaften/sirianische-lichtgeschwister/r Lade…

 

Karen Doonan közvetítése / 2013. július 8.

Szíriusz – Az új világ kódolásának gyermekei

Szíriusz AA ‚Szíriusz A‘ lényei vagyunk és azért érkeztünk, hogy támogassunk és vezessünk MINDANNYIOTOKAT a tömeges fejlődés idején a Föld nevű bolygón, a 3-as UNIVERZUMBAN, földi lineáris idő szerinti 2013-ban. A [galaktikus] kódolások energetikai úton áramlanak ki MINDEN szíriuszi gyermek felé [földi emberek felé –ford. megj.], a kódolás az új világ és az új életmód kulcsa, az emberi faj új LÉTezése.

A 121212-es kódot a szívetekbe helyezzük, a dodekahedron szent geometrikus formáját a homlokcsakrába és SALAMON PECSÉTJÉT a torokcsakrába. Kérjük szíriusz gyermekeit, hogy kezdjék el ÉNEKELNI AZ IGAZSÁG dalát. Ami mindig is LÉTEZETT MOST is VAN Legkedvesebbek, figyeltünk és feleltünk, azért vagyunk itt veletek, hogy felkészüljetek a 3-as UNIVERZUM felemelkedésére fizikai felébredt emberi formátokban.   

Akik visszatartottak és elnyomtak már nem lesznek egy dimenziós térben az új világ gyermekeivel, akik számára MINDEN MOST VAN és MINDEN LÉZTEZIK. Kérjük azokat az inkarnáltak, akik születési célja az EMBERISÉG ARANYKORA volt, álljanak ki, hogy mindenki láthassa TELJES FÉNYÜK sugárzását szerte a Föld bolygón. Az EMBERISÉG ÚJ ARANYKORA fényesen sugárzik, MINDEN összeáll és elfoglalja helyét, hogy segítse az IGAZSÁG feltárulásának folyamatát.

A Plejádokbelieknek is jelenthetjük, hogy GYERMEKEINK KÉSZEN állnak ORIONRA, világosan állíthatjuk GYERMEKEINK KÉSZEN ÁLLNAK és kérhetjük őket, hogy kezdjék el énekelni a dalokat, amiket mindig  énekelni kell és a hangjegyeket, amik a folyamat kezdetét jelzik, amit az emberi faj IGAZSÁGBA való FELEMELKEDÉSEKÉNT ismernek.

MINDENKI EGY, MINDEN MOST TÖRTÉNIK és MINDEN LÉTEZIK.

LEGYETEK BÉKÉVEL, MINDENKIVEL MOST TÖRTÉNIK.

Csatornázó: Karen Doonan © 2013  http://www.whisperinguniverse.net http://www.thegalacticportal.com http://www.labrynthschooloflight.com

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://aquariusparadigm.com/2013/07/08/karen-doonan-sirius-children-of-the-new-world-codings/

Kedves Olvasók!

Csatoltam még egy idevágó cikket a shaumbra weboldalról:

Tervrajz a Kék bolygó számára: Galaktikus Fénytestünk Aktiválása

Jegyzetek – Celia Fenn

Ezek a jegyzetek azért íródtak, hogy további információt nyújtsanak, ahogyan én értem, Michael Arkangyal a Szíriuszi Kék Csillag mezőről szóló üzenetéhez. Arra kaptam vezettetést, hogy megosszam veletek ezeket a gondolatokat, segítve a Bolygón történő legutóbbi energia-integráció jelentőségének további megértését.

Az ebben az Aktivációban szereplő Geometriákról fogok beszélni egy kicsit, és arról, hogy hogyan érintik a Személyes és Bolygó-szintű Fénytesteket. Azután arról az izgalmas információról lesz szó, ami megmutatja, hogy a Kék Csillag mező nagy változásokat fog hozni az egyéni egészség és hosszú életűség terén. A Víz elem Jelentőségét tárgyalom, és azt, hogy hogyan segít nekünk abban, hogy fenntartsuk a tökéletes egészséget. Megnézzük, hogy hogyan változik/változott az Idő ebben az új valóság-keretben, és végül, röviden megvitatjuk a Szíriusz/Pleiád szövetség jelentőségét ebben a Bolygószintű Átalakulási Folyamatban.

Az Új Geometriák: Az Icosa-Dodecahedron

A Galaktikus Fénytest aktiválásával és az Elektromos Kék Fény Szíriuszi Galaktikus mezőjének kapcsolódásával, minden egyes aktiváló ember Személyes Merkaba-ja vagy Fényteste átalakult, kiterjesztődött és “újra-huzalozódott” a galaktikus Tudatossághoz. Ez azt jelenti, hogy az egyén képessé vált közvetlenül “hozzákapcsolni” személyes fénytesti geometriáját a Galaktikus Tudatosság rácsához vagy hálózatához, a Szíriuszi Kék Mezőn keresztül. Azért, hogy ez létrejöhessen, a személyes Fénytesti mező “felül lett írva” az Icosa- dodecahedron geometriájára. Ez a geometriai forma az Icosahedron és a Dodecahdron kombinációja. Az Icosahedron a Víz elemet képviseli, a Dodecahedron pedig az Étert, vagy Szellemet/Lelket.

Az Icosa-dodecahedron a Föld Bolygó alapjául szolgáló geometria is egyben, és amikor a Föld megkapja a szíriuszi Kék Fény energiamezőt a Szíriusztól, ő is teljesen aktiválja Merkabáját a 9. Dimenziós vagy Galaktikus Tudatossági szintre. A Föld és Angyal-Ember népessége együtt emelkedik fel! “Rákapcsolódunk” a Galaktikus Tudatosságra! Az Új Föld a Víz és Éter/Lélek világa. A Maják és a Bennszülött Amerikaiak megjósolták, hogy a megszülető “Ötödik Világ”, ahogy ők az Új Földet hívják, az “Éter” vagy “Lélek” világa lesz. És így is van! Amint a Kék Elektromos Mező kiépül(t), a “Fény” vagy “Éter” jelenléte soha nem tapasztalt erősségű volt/van/lesz. És mind a bolygó, mind felemelkedett lakossága most “be van huzalozva”, hogy ebben az új valóságban éljen, az Icosa-dodecahedron Merkaba mező aktivációjának segítségével.

Sokan, akik felemelkedtek erre a szintre, elmondják, hogy fizikailag képesek látni a fény- hullámokat, ahogy a bolygóra ömlenek, és érzik, amint áthaladnak testükön, mint energia- hullámok. Ez az egyik jelentése a Galaktikus Tudatosságnak: képesség a Kozmikus energia, vagy információ hullámaihoz való kapcsolódásra, mely a Galaxison keresztül vibrál. Ezek a Kozmikus energia-hullámok a Galaktikus Központból vagy Nagy Központi Napból erednek, és információkat hordoznak a Galaxis evolúciójáról, változásairól és energiáiról. Akik Kozmikus, vagy Galaktikus Fénytesttel rendelkeznek, képesek “lefordítani” ezeket az energiákat jelentéssel bíró evolúciós mintákká az életükben. Ez az Angyali- és Csillaglények segítségével történik, akiknek az a dolga, hogy “felülvizsgálják” és segítsék a Galaxis evolúcióját. Ez az igazi jelentése annak, hogy “a Fény Kozmikus Mezőiben játszani”.

Így ez az elég bonyolult átmenet az Icosa-dodacahedron geometriába struktúrát adva lehetővé teszi ezt a csodálatos összeköttetést a kozmikus energiákkal. A Bolygónak és Felemelkedett népességének most közvetlen csatornája, vagy összeköttetése van a Galaktikus Evolúció Kozmikus Tervrajzához, és ahhoz, hogy hol van ebben a Föld helye. “Összhangban” vagyunk a Forrás információval, vagy Magasabb Akarattal, avagy a Forrásból kiáradó Feltétel Nélküli Szeretettel és Együttérzéssel. Aktiváltuk legmagasabb potenciálunkat geometriai szempontból, ami a mostot illeti.

Egy személyes történetet szeretnék elmondani saját utamról az Icosa-dodecahedron-nal! Van egy művész barátnőm, Christina, aki Szakrális Geometriával foglalkozik és fantasztikus kapcsolatban áll a Magasabb birodalmakkal. Valamiféle “istenek hírnöke” ő, ami a geometria és a Föld változásai közti kapcsolatot illeti, és ezért, amikor mond nekem valamit, vagy kapok tőle valamit, odafigyelek. Január elején együtt ebédeltünk, és odaadta nekem az Icosa- dodecahedron modelljét kartonpapírból, ami a képen is látható. Vezettetést kapott, hogy elkészítse, de igazából fogalma sem volt, hogy miért. És akkor még én sem tudtam.

A modellt felakasztottam az ágyam fölé. Szerettem az ágyban fekve nézegetni ezt a formát, ami úgy néz, ki, mint egy “csillag-fészek”! Azt is be kell vallanom, hogy amikor a nagy felemelkedési “sokkok” elkezdődtek, eltűnődtem, hogy egyáltalán lehet-e valami köze hozzá ennek a modellnek az ágyam fölött! Nehéz volt az integrációm. Úgy éreztem, magam, mintha villamosszékben ülnék. Túl intenzívnek találtam a Kék Elektromos energiát ahhoz, hogy megtartható legyen a fizikai testben. Csak amikor a vezetőim aktiváltak egy előző életbeli emléket, amelyben ezzel az energiával és a Szíriusszal dolgoztam egy másik kontextusban, akkor váltam képessé aktiválni a Galaktikus Fénytestet és az új geometriákat a Merkaba mezőmben. Az új meridiánok ekkor képessé váltak, hogy a megfelelő helyekre vigyék ezt az intenzív energiát, és megszűnt a villamosszék-érzés!

Azt hiszem, hogy az elkövetkező hónapokban, amint belépünk ebbe az új energiába, többet fogunk megérteni ennek az új “online” geometriának a jelentőségéről, amely a Galaktikus Fénytestet és a 9. Dimenziós Tudatosságot alkotja.

Kapcsolat az Egészség, Hosszú Élet és a Kék Elektromos Mező között

Az egyik dolog, amit Michael Arkangyal mondott nekem a Szíriuszról érkező Kék Kozmikus Fény nagyon elektromos természetéről az volt, hogy létrehozza és fenntartja a tökéletes egészséget a Föld Felemelkedett népességében. Az emberek élete sokkal hosszabb lesz és nem lesz betegség, öregedés, vagy halál, ahogyan azokat a Harmadik Dimenzióban ismertük.

Hát jó. Rendben. De szerettem volna megérteni, hogy ez hogyan lehetséges. Michael Arkangyal elmondta nekem, hogy “a hologram megtartása” sokkal könnyebb lesz, amikor a 9. Dimenziós Merkaba a helyére kerül. Hozzáférésünk lesz a tökéletes egészség Kozmikus “tervrajzához”. Rossz közérzet és degeneratív betegség akkor fordul elő, amikor a fizikai állapot “hologramja” hanyatlásnak indul és elveszíti elektromos-, vagy fény töltését. Ez a rák oka, és ezért van az, hogy a fizikai szinten az okok és gyógymódok kutatása eddig nem járt sikerrel.

Azonban szerettem volna többet megtudni az elektromosság és az egészség természetéről, főleg, mióta a testemben érzem ezt az energiát, mint magas töltésű elektromos frekvenciát. Végeztem némi kutatást, és belebotlottam Richard Dannelly könyvébe “Sedona: A Vortexen Túl: A Bolygószintű Felemelkedési Program Aktiválása Szakrális Geometriával, a Vortex- szel és a Merkabával”. Dannelly elvégezte saját, az egészség, öregedés és elektromos mezők kapcsolatát érintő kutatását. Egy idézet a könyvből: “A test úgy viselkedik, mint egy közönséges elem, olyan szempontból, hogy feltölthető elektronokkal, de elektron-készlete le is meríthető. A legtöbb betegség, az egyszerű megfázástól a rákig, csak olyan testben létezhet, amelynek a töltése alacsony. Sajnos a legáltalánosabb ivóvíz (a tisztított vizet is beleértve), a feldolgozott élelmiszerek, és a szennyezett levegő túl kevés szabad elektront tartalmaz ahhoz, hogy a kívánatos elektromos szint fennmaradjon a testben.” (151. oldal) Ezek szerint úgy tűnik, hogy az egészséget és a jóllétet a magas elektromos töltés támogatja. Úgy érzem, amint Dannelly is kifejezésre juttatja, hogy a Forrás kreatív és szerető energiáját tartalmazza ez az elektromos mező, és ez tartja fenn a Teremtő “szándékát”egészségünkért, jóllétünkért és szeretetünkért.

Én is tanúsíthatom a kapcsolatot a magasabb tudatosság, dimenzionális tudatosság és az egészség között. Első élményem, amikor nagy töltésűnek és “elektromosnak” éreztem magam, 2001-ben történt, amikor keresztül mentem azon, amit úgy neveztem el, hogy “Indigó- Kristály átmenet”, vagy “megvilágosodás”. Két hétig feküdtem az ágyban tetőtől talpig “vibrálva”, és fogalmam sem volt, hogy mi történik velem. Annyira remegett a kezem, hogy azt hittem, Parkinson kóros vagyok. A mellettem álló emberek is bizseregni kezdtek. Azt hiszem, jól ráijesztettem néhányukra ebben a feltöltött állapotban. Az történt, hogy a vezetőim azt szerették volna, ha csatornázom, ezért felnyomtak 3D-ről 7 és 8D-re, mialatt a legtöbben még csak az 5D-nél tartottak akkoriban. Akárhogyan is, elektromos átalakulásom után soha nem lettem többé beteg. A testem intenzív méregtelenítést végzett majdnem egy évig és az étrendem teljesen átalakult. Voltak átalakulási tüneteim, mint például kimerültség, depresszió, hányinger vagy szédülés, de nem voltam beteg és nem fájt semmim. Fizikai szinten jó egészségnek örvendtem. Úgyhogy van valami az “elektromos töltésben”, ami együtt jár a magasabb dimenziós tudatosságba való átváltással.

Dannelly írása egy Yale professzor munkájáról is alátámasztja ezt: …Dr. Harold Saxon Burr, a Yale Egyetem professzora felfedezte, hogy minden élőlényt egy elektromos energia-mező szerkezet szabályoz. Elnevezte ezeket az elektromos mezőket L-mezőknek, vagy élet- mezőknek (life-fields). Könyve, a ‘Blueprint for Immortality’ (A Halhatatlanság Tervrajza) összefoglalja 40 évnyi kutatásának felfedezéseit. Dr. Burr egyik legelgondolkoztatóbb felfedezése az, hogy a tojásokat és magokat olyan elektromos mező veszi körül, ami hasonlít arra az organizmusra, aminek a reprodukálására létrejöttek. Például a tyúktojásokat csirke alakú elektromos mező veszi körül, a virág magvakat pedig virág alakú. Ha hiányzik az elektromos mező, a mag, vagy tojás nem kel ki, már halott, akár halottnak néz ki, akár nem: elvesztette életerejét. Az emberi testen az élet-mezőket ezüst-klorid elektródákkal és egy elektrométernek nevezett érzékeny műszerrel észlelni és mérni lehet. Az elsődleges energia ösvények ugyanazt a mintát követik, mint a Kínaiak által több ezer éve feltérképezett akupunktúrás meridiánok! Ezek a mezők az egyén vitalitását mérik: ha a mező erős, a test is erős, ha gyenge, a test is gyenge.

Ennek az érzékeny műszernek a használatával Dr. Burr hónapokkal vagy évekkel a fizikai valósággá válása előtt képes volt a cervical nyakszirti? Gége? rákot észlelni. Azt mondta, hogy minden betegség először a test elektromos lenyomatának megváltozásában nyilvánul meg, mielőtt fizikai valósággá válna…..A betegség nem hirtelen érkezik, bio-energia mezőnkben fejlődik ki először. Dr. Burr [és mások] kutatása rámutat, hogy az életerő energia mind elektromos mező formájában, mind egy olyan fajta energia formájában létezik, ami hasonlatos a fényhez. Ez azt is sejteti, hogy ezek az energiák egy másik erőnek is az aspektusai, amely sokkal finomabb és nehezebben észlelhető, de nagy valószínűséggel sokkal hatalmasabb.

Michael Arkangyal üzenete szerint, a 9D-s Kék Elektromos mező energiája energetizálni fogja a teljes lényt és létrehozza a magas elektromos töltést, amely megakadályozza a betegséget és degeneratív öregedést az Új Föld ember-angyali népességének körében. Hát, van min elgondolkozni és van mit örömmel várni, amint létrehozzuk ezt az új energiamezőt és építjük az Új Földet. Ami a halált illeti, azt mondták nekem, hogy nagyon másmilyen élmény lesz. “Átlépés” a fénybe. 9. Dimenziós aktivált ember-angyali tudatossággal átlépni a küszöböt a 10. Dimenziók Kozmikus fényébe olyan lesz, mint egy ajtón belépni, amikor készen állunk. A harmadik dimenziós emberi minta az öregedésre, degenerációra, betegségre és “halálra” nem fog többé létezni. Az ember-angyalok egészségesek maradnak és átlépnek a fénybe, amikor a tapasztalás új szintjére kívánnak lépni.

Nem lesz szükség a hologram elpusztulására a fizikai forma elengedéséhez, mint a harmadik dimenzióban. A Magasabb Dimenziókban, minden könnyedén és áramlóan működik. Még úgynevezett “balesetek” sem fognak többé történni. Michael Arkangyal szerint a baleset a “csökkenő energia vortex-e, amely más leszálló energiákat vonz be”. Amikor az energia magas töltésű marad, nem lesznek “leszálló energiák”, és nem lesznek balesetek. Csak a tökéletes áramlás rendje minden dologban.

Fordította: Biró Judit

Forrás:  http://shaumbra-hu.info/modules.php?name=Sections&op=printpage&artid=101

Szíriuszi Fénytestvérek / 2013. július 7.

Shogun Amona közvetítése

sir„A valóság energiái”

Szeretett földi Testvéreink – üdvözlünk benneteket a Létezés Egységének szeretetében és fényében. Fénytestvéreitek vagyunk a Szíriusz-rendszerből és ma a valóság energiáiról szeretnénk beszélni veletek. Minden, amit valaha megtapasztaltok – minden, ami szemetek előtt lejátszódik – a képek – mind belülről jönnek. Minden kép valóban ide tartozik – a valóság teljes szerkezete, amit ti emberek a testeiteken keresztül érzékeltek. És mindannyian különbözőképpen észlelitek a valóságot. Ezek olyan dolgok számunkra – amin nagyon elcsodálkozunk. Azért csodálkozunk – mert nálatok a harmadik dimenziós tapasztalási síkon az egy valóság – az igazság – Minden Létezés Egységének megmásíthatatlan igazsága – oly különbözőképp interpretálható [különböző tartalommal tölthető meg]. Ebből sok félreértés és diszharmonikus szokás született a 3D-s időszámításotok során és közületek egyesek – akik még most sem képesek vagy akarnak emlékezni – elhagyatva érzik magukat és nem igazán értik sorsukat.

Szeretett földi Testvérek – minden tapasztalat egy mélyebb jelentéssel párosul – egy jelentéssel – amit csak a lélek ismer és észlelhet. A lélekszintről érzékelve a testetek is ti vagytok – a fizikai megjelenési formátok és ezzel egy időben mindig kihangsúlyozzuk a finomanyagi énetek is – minden, ami a 3D-s szemetek számára még rejtve van és a magasabb dimenziókkal együtt hullámzik [rezeg].  És pontosan itt kezdődik a valóság – Kedvesek – itt kezdődik a valóság birodalma – ahol csak az EGY szeretet létezik, ami mindent EGYSÉGBEN foglal – ami mindent megteremt – ez a Mindenség ami van. Mi csupán ezeket a szavakat tudjuk felajánlani – és a szeretetre való emlékeket – amik ezekkel a szavakkal együtt hullámzanak – hogy emlékezzetek lelketek valódi lényére – önvalótokra. Szeretnénk tolmácsolni nektek, mennyire szeretünk benneteket, mert lélekszinten mindig Egyek vagyunk. Ti mi vagyunk és mi Ti vagytok – valóban Egyek vagyunk. Az Isteni szeretetben, amik mindannyian vagyunk minden tökéletes és teljes. Legyetek békével és szeretettel. Mi vagyunk a szíriuszi Fénytestvérek.

Béke, szeretet és egység………………….Shogun Amona

Csatornázta: Shogun Amona

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás:http://www.shogun-amona.net/channeling-botschaften/sirianische-lichtgeschwister/

Összefoglaló Aseorkhától – párbeszédek a szíriusziakkal

Telepatikus kommunikáció szíriusziakkal 14/14+15.

20130511-103015

Szemléletváltás:

„Terra – a probléma-bolygó” versus „Terra – a modell-bolygó”

1. Bevezető

Mindenki észreveheti a tényt, hogy ezen a bolygón sok probléma van. Olyan sok, hogy az „egyéni fejlődés” és a „társadalmi fejlődés” csak nagyon nehezen kivitelezhető vagy egyáltalán nem lehetséges.

Ez a blokád kemény módszerekkel (brutális értelemben – háborúval) vagy gyengédebb módszerekkel (lépésről lépére) oldható fel. De minden, elsősorban az egyéni tudatossággal függ össze.

Tételezzük fel, nincs meg a tudatos kritikus tömeg, hogy létrejöhessenek a társadalmi változások. Ebben az esetben társadalmunk krízishelyzete tovább fokozódna és egy bizonyos pillanatban minden nagy erővel egy szociális káoszpontban robbanna fel. Mindent elpusztítana és [képletesen] visszarepítene minket a régmúltba. Most talán megérted, miért szükséges a „megbízott erőknek” komoly előkészületeket megtenniük, hogy a forgatókönyvbe „felszíni biztonsági zónákat” alakítsanak ki, „földalatti bázisokat” és „űrbeli kolóniákat” (1,2 és 3-as alternatíva). De az átlagemberek nem rendelkeznek „menetjeggyel”, hogy biztonságba vitessék magukat/családjukat/barátaikat.

Most tételezzük fel azt, hogy megvan a tudatos kritikus tömeg, hogy megvalósíthassa a társadalmi változásokat. Ebben az esetben mindenkinek hozzá kell járulnia és helyesen kell cselekednie [tennie a dolgát]. És természetesen tudni kell, mik azok a problémák, amikre megoldást kell találni. Emlékezz: ez időt és türelmet vesz igénybe. Az átmeneti időszak nehéz lehet, de végül elkerülhető lesz a teljes pusztulás.

Nos, felsoroltam néhány társadalmi problémánkat és természetesen ezek lehetséges megoldásait. Tudom, sok olyan emberi lény van, akik részt vállalnának a társadalom megsegítésében, de nem akarnak mégsem bevonódni. Tartsátok észben, hogy csak az emberi lények menthetik meg az emberi társadalmat. Olyan sok szakértő van oly sok területen, akik csillagmagok vagy emberek. Ha mindenki részt vállalna saját tehetségének megfelelő területen, akkor biztos vagyok benne, hogy rövid idő leforgása alatt másmilyen volna az emberi társadalom (pozitív értelemben).

Olyan gyakran hallottam „Szeretnék tenni valamit, de nem tudom mit!” –OK: íme, egy rövid kis lista beazonosított problémákkal és lehetséges megoldásokkal. Válassz ki magadnak olyat, amivel összhangban érzed magad vagy ami egybevág a szakterületeddel és légy a részese: találj új megoldásokat, működj együtt másokkal és légy kreatív!  És természetesen kommunikálj az általam a cikkekben említett szíriusziakkal: szeretnének inspirálni minket és új ötleteket előállni az emberi társadalom megsegítésére! Ez nem játék, ez az emberi társadalom jövője!

2. Problémák

Az illúzió és a kontroll információs hologramja (vagy a mátrix) minden szintet mélyen áthat (néhány példa).

 élelem (szintetikus összetevők, genetikailag módosított élőlények, Codex alimentarius);

 gyógyszerek (nincs hatásuk vagy erős mellékhatások fizikai és mentális szinten);

 vakcinák (céljuk az immunrendszer gyengítése);

 vírusok (mesterségesen létrehozott fegyverek);

 orvosi implantátumok (az egyének ellenőrzésére);

 orvosi intézmények (téves diagnózisok/ receptek/ kezelések, felelősséget mellőzve, rossz körülmények, groteszk kísérletek);

 víz (nehézfémekkel való szennyezés, fluoriddal való kezelés, olajszennyezés, különböző pazarlások, vízi fajok pusztítása);

 földfelszíni változások (erdőkitermelés, gondatlan bányászat, a fauna pusztítása);

 tiltott zónák (jövőbeli koncentrációs táborok);

 levegő (vegyszerek, chemtrailek);

 sugárzás (rosszul működő berendezések, katonai kísérletek, nukleáris pazarlás);

 elektromágneses szennyezés (elektromos hálózat, vezeték nélküli hálózatok, mobiltelefonok);

 tömegmédia (manipuláció: hamis információk vagy félreinformálás a TV-n, rádión, interneten és a nyomtatott sajtón keresztül);

 titkos kísérletek (elmekontroll: engedelmes katonák és szexuális rabszolgák);

 titkos technológiák (cél: az emberiség teljes ellenőrzése);

 nagyhatású fegyverek (időjárási feltételek befolyásolása, mesterséges intelligencia általi elmekontrol);

 titkos társaságok/ szervezetek/ intézmények/ katonai szervezetek (részt vesznek: hamis zászló műveletekben [false flags operation], összeesküvésben és terrorizmusban- erősen befolyásolva az emberi társadalmat);

 vallási/ filozófiai intézmények (hamis vallások, átszerkesztett szentiratok, manipuláció, rabszolga kereskedelem, pénzügyi műveletek, szexuális visszaélések, degradáló rituálék);

 oktatási rendszer (agymosás, idejétmúlt információk, hasztalan tudás a személyes életvezetéshez, időpocsékolás);

 pénzügyi intézmények (fiat pénz, szabályok nélküli hitelek, változó valutaárfolyamok, pénzügyi rabszolgaság);

 politikai intézmények (cél: anarchia teremtése rossz vagy célzott érdekű törvények);

 multinacionális vállalatok (csak a saját profitjuk érdekli őket, jóakaratot mellőzve);

 nemzeti hadseregek (kisebb vagy nagyobb konfliktusokban érintettek, hogy terrort, pusztítást, népirtást (lakosság számának csökkentését) és halált hozzanak);

 szövetségi iroda hálózatok (nagymértékben kontrollálható legyenek a tömegek);

 a bolygó terraformálása (különböző ET csoportok [földönkívüli] tevékenysége, hogy előkészítsék az új lakosoknak a Földet);

 hibridizáló program (különböző ET csoportok [földönkívüliek] tevékenysége, hogy a földi populációt átalakítsák);

 spirituális rabszolgaság (különböző spirituális csoportok tevékenysége, akik az emberi bio-energiából tartják fenn magukat).

3. Lehetséges megoldások

Ha szeretnél valamin változtatni, vegyél részt különböző tevékenységekben tudatosságodhoz, kapacitásodhoz, képességeidhez, vágyaidhoz, szakértelmedhez mérten (néhány példa):

 élelem (természetes összetevők);

 gyógyszerek (holisztikus gyógymódokat használj, ha lehetséges: akupunktúra, természetes gyógymódok, homeopátia);

 vakcinák (ellenőrizd a mellékhatásokat vagy kerüld el őket, ha lehetséges);

 vírusok (erősítsd immunrendszered egészséges életmóddal);

 orvosi implantátumok (tudatosítsd milyen változások mennek végbe testeden és elmédben);

 orvosi intézmények (részesítsd előnyben a természetes gyógymódokat, ha lehetséges);

 víz (használj víztisztító rendszereket, védd a vízi lényeket, specifikus tevékenységek és védelem);

 földfelszíni változások (ültess fákat, specifikus tevékenységek és védelem);

 tiltott zónák(újjászervezés);

 levegő (specifikus tevékenységek és védelem);

 sugárzás (specifikus tevékenység és védelem, technológiaváltás);

 elektromágneses szennyezés (új technológiák fejlesztése, elektromos hálózatok frekvenciájának átállítása, mely elkerüli az interferenciát a növényekkel/állatokkal/ emberekkel, specifikus tevékenység és védelem);

 tömegmédia (a valóságnak megfelelő információközlés alternatív média-csatornákon keresztül);

 titkos kísérletek (specifikus tevékenység és védelem);

 titkos technológiák (a társadalom érdekeit szolgáló technológiák fejlesztése, specifikus tevékenység és védelem);

 nagyhatóerejű fegyverek (használatuk a társadalom érdekeit szolgálja, specifikus tevékenység és védelem);

 titkos társaságok/ szervezetek/ intézmények/ katonai szervezetek (újjászervezés);

 vallási / filozófiai intézmények (újjászervezés);

 oktatási rendszer (újjászervezés, a személyes életvezetéshez szükséges tudás, egyénre szabott tanulás);

 pénzügyi intézmények (újjászervezés, arany alapú pénzrendszer, jogi szabályozás, specifikus tevékenység és védelem);

 politikai intézmények (specifikus tevékenység és védelem újjászervezés);

 multinacionális vállalatok (átalakulása kis- és középvállalkozásokká);

 nemzeti hadseregek (újjászervezés, specifikus tevékenység és védelem);

 szövetségi iroda hálózatok (kisebb mértékben szervezd életed és vond ki magad az ellenőrzés alól);

 a bolygó terraformálása (működj együtt jóakaratú ET csoportokkal [földönkívüliekkel], hogy ez elkerülhető legyen)

 hibridizáló program (működj együtt jóakaratú ET csoportokkal [földönkívüliekkel], hogy ezt elkerüld)

 spirituális rabszolgaság (működj együtt jóakaratú angyalokkal).

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás:http://aseorkha.files.wordpress.com/2013/05/telepathic-communication-with-sirians-14.pdf

Összefoglaló Aseorkhától – párbeszédek a szíriusziakkal

Telepatikus kommunikáció szíriusziakkal 15.

Ez a szíriuszi földönkívüliekkel folytatatott sikeres kommunikáció szimbóluma.

A telepatikus kommunikáció végén ezt a megerősítő szimbólumot fogod látni (ha minden információ fogadásra/átadásra került).

symbol-51_1-telepathic-communication-with-sirians

További információért olvasd el kérlek a 01-től 14-ig a cikkeket.

Forrás: http://aseorkha.wordpress.com/2013/05/22/telepathic-communication-with-sirians-15/

 Összefoglaló Aseorkhától – párbeszédek a szíriusziakkal

20130511-103015

 

Telepatikus kommunikáció Szíriusziakkal 13/14.

A csillagmagok spirituális utazása a Szíriusz csillagrendszerből a Földre

1. Spirituális identitás és inkarnációk

 Ismerni a spirituális eredetedet azt jelenti: ismered honnan származik lelked; hogy képes vagy különböző személyekkel és barátokkal kapcsolatot felvenni, akikkel a kezdetektől fogva kapcsolatban álltál; képes vagy lelked eredeti [ősi] energiáját használni.

 Ezenfelül, idővel részleteket fedezel fel különböző inkarnációkból (leckék, amiket megtanultál vagy éppen nem).

 Emlékezz, hogy minden inkarnáció összeköttetésben van és döntő szerepe van egy személy számára.

 Fontos ismerni a spirituális identitásodat, mert rájöhetsz a jelenlegi inkarnációddal kapcsolatos küldetésedre/küldetéseidre.

 Természetesen a spirituális identitásod keresése hosszú és félelmetes utazás lehet (a korlátolt ismereteid és képzeleted okán). De egyszer már megtetted és jelentős spirituális előnyöd származik ebből.

2. Felkészítési zónák specifikusan a Szíriusz csillagrendszerben:

 A Szíriusz csillagrendszerben található Antha nevezetű bolygó a hely, ahol sok lényt készítenek fel a más csillagrendszerek bolygóira való küldetésekre.

 A bolygók, ahová a lények felkészítése zajlik, sok gonddal küszködnek: szennyezettség, háború, félreinformálás, alacsony szintű spirituális energia stb.

 Az Antha-n két felkészítési zóna van az Iranthia és az Eranthia.

 Ezek hatalmas városok, különböző kristályos szerkezetű épületekkel (a különböző energiák részletezése/erősítése céljából)

 Az Iranthia-n a lényeket a tudományok és a technológiák terén készítik fel.

 Az Eranthia-n a lényeket a művészetek és a gyógyítási technikák területére készítik fel.

 Természetesen, minden lény mindkét zónán kap felkészítést, de az egyik zóna dominánsabb.

3. A kommunikáció aktiválása

 A felkészítési szakaszok lezárása után, a lényeknek meg kell tanulniuk a kommunikáció aktiválását [működésbe hozását].

 Ez fontos, mert az inkarnációs folyamat során a tudatosság elveszik.

 A kommunikáció aktiválása belső és külső is lehet.

 A belső aktiválást bárki megteheti használva a különböző megadott kulcsokat (amiket folyamatosan ismételnek, míg a használó fel nem használja őket).

 A külső aktiválás egy Keresőn (csillagmag különleges küldetéssel) keresztül történhet.

 Ha a kommunikáció beindul, megkezdődik a felébredés és a lény tudatában lesz spirituális identitásának és beteljesítheti a küldetését/küldetéseit.

 Így a lények készen állnak, hogy más bolygókon inkarnálódjanak.

4. Közvetítő zónák

 Egy lény először olyan bolygókon fog inkarnálódni, amik az eredeti bolygóhoz képest csak kisebb energetikai különbséggel rendelkeznek

 Itt a lények ismételhetik az aktiválási [tudatosodási] módszereket, ill, terveik kivitelezését.

 Olyan, mint egy főpróba, ahol lehetőség nyílik önmagunk tökéletesítésre a küldetés(ek) szempontjából.

 A sikeres inkarnációk aránya az ilyen típusú bolygókon nagyon magas.

5. A probléma-bolygók

 A közvetítő zónák utáni inkarnációk után a probléma-bolygókon való inkarnálódás következik.

 Ha egy lény egy probléma-bolygón kezd inkarnálódni, akkor kezdetét veszi a kaland.

 Ez egy kaland, mert sok lény összezavarodik az alacsony energia szintű bolygókon.

 Ha hosszú időn keresztül nem jönnek rá, hogyan aktiválhatják a kommunikációs rendszert, akkor mélyen depressziósak, elveszettek és izoláltak lesznek. Nem lesznek képesek integrálódni a társadalmi struktúrákba és nem lesznek képesek teljesíteni küldetésüket/küldetéseiket. Számukra a társadalmi struktúrák és az emberi viselkedés irracionális, de ugyanakkor arra sem jönnek rá, mit kellene tenniük. Sem emberként, sem csillagmagként nem tudnak cselekedni. Az ő szemszögükből nézve létezésük haszontalan és irracionális. Ezekben az esetekben úgy gondolják befejezték küldetésüket, de valójában még el sem kezdték! Mások (még a felébredettek is) megtagadhatják küldetésük teljesítését. (Sok csillagmag, akinek még nem sikerült aktiválnia a kommunikációt ezeket a tüneteket fogja tapasztalni!)

 A szíriuszi csillagmagok háromszor próbálkozhatnak erre a bolygóra  inkarnálódni küldetésük/küldetéseik teljesítésének céljával. Ha nem érnek el sikert ebben a három próbálkozásban, akkor visszaküldik őket a Szíriusz Csillagrendszerbe. Ha sikeresek, akkor az ő választásuk alapján eldönthetik, mit szeretnének: folytatni ezen a bolygón vagy részt vállalni egy másik programban. (Azok, akikben erős érzelmeket váltott ki a 3-as szám – emlékezzenek a jelentésére!)

 A sikeres inkarnációk aránya az ilyen típusú bolygókon alacsony.

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://aseorkha.files.wordpress.com/2013/05/telepathic-communication-with-sirians-13.pdf