SanJAsKa: 

Szeretet energiátok nagyon is valós és hatékony

2012. augusztus 30.

Copyright © 2012 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
SanJAsKa: Your Love Energy is Very Real and Potent

Mialatt Életeteken keresztülmentek, és átmentek az utolsó leckéken, melyeket magatoknak tűztetek ki, mielőtt emlékeztek felsőbb dimenziós Mennyországotokra – mely körülöttetek mindenütt létezik – mi magunk is sokat dolgoztunk, hogy előidézzük a fizikai megjelenítéseket [manifesztációkat], melyek látják belépéseteket a Mennyországba, előrehaladva olyan simán, amilyen simának tervezték.

Körülnézhettek esetleg gyönyörű világotokban jelenleg, és észrevehetitek, hogy nem tűnik úgy, hogy sok változást tettek, és hogy a leckék, melyeken átmentek, egy kicsit nehezebbek lehetnek, mint amit eredetileg előre éreztetek, azonban drága lelkek, ti jöttetek el erre a világra tanulni, és tudjátok meg, teljesítettétek!

Ti mind olyan leckéken mentek át, melyek megtörik fizikai és mentális burkaitokat, mialatt kiteszitek magatokat a Teremtés tiszta birodalmainak, mely az ilyen fátylak érzékelésén túl fekszenek. Számos fizikai történés bontakozik ki az utóbbi időkben világotokban, és minden esemény a maga csodálatos módján kifejezésre juttatja jövőtök eljövetelét.

Elmondanánk nektek, hogy a médiátokra figyeljetek oda, és különüljetek el tőle.

Egyszerűen azt mondjuk, hogy fél szemetek legyen a hírek történetein, melyek kezdenek átszivárogni, és melyek folytatódni fognak, míg a végső leleplező eseményt elő nem idézik. Szinte időtök egészében látjátok a kezdetet, és a csírájában lévő eszmecseréket minden főbb ország hírmédiáiban, és az ilyen történeteket, és kis leleplezéseket meglehetősen gondosan tervezték, azért, hogy ellenőrizhessétek a lelkek együttes [kollektív] energiáját, akik az ilyen programokat magukba szívják, hiszen mindnyájatokat egyre jobban kiteszik azon igazságoknak, melyek begyűjtik számotokra a képességeket a felsőbb birodalmak érzékeléséhez.

Az egész közösség fogja érzékelni a felsőbb birodalmakat, miután átmennek a leginkább sokkoló felinduláson, és azt mondjuk, hogy minden létrehozott leleplezés nemcsak meghatározza az együttes [kollektív] „szinteket”, és együttes készenléteteket a leginkább paradigma összezúzó leleplezések magatokba szívásához és felfogásához / megértéséhez, melyek lesznek, hanem e leleplezéseket minden egyes Fénymunkás a legteljesebben segíti, aki felszívja őket, és aki képes megérteni azt, hogy ezek a világotokban eljövendő óriási változások jelei.

Nincs energia, mely meg ne találná útját hozzátok, és jelenleg sok drága lélek tapasztalja meg az energia legrosszabbját, melyet megjelenítettek, és magukon belül tartogattak az élmények özönén keresztül az alsóbbrendű birodalmakon belül. Míg végső leckéiteket és leleplezéseiteket éritek el, megsemmisítjük a légkörötöknek okozott környezetszennyezést, és segítünk áttörni az imént említett fizikai burkokat, bármely módon, ahogy tudjuk.

Számos lélek van, még a világotokban az ébredők is, akik még most sem egészen kényelmesek a rólunk, mint Tanácsadókról és segítőkről való elképzelést illetően, sem pedig a segítségről, melyet általában nyújtunk. Sokat tettek ki hamis információknak és szív beállítottságnak velünk kapcsolatosan különböző sugárutakról, melyek legnagyobbrészt a félreinformáláson alapulnak, azonban a mindig túlsúlyban lévő ok, hogy nem vagyunk olyan széles körben elfogadottak, mint amilyenek lehettünk volna eddig a pontig, az a szónokiasság és a propaganda volt, melyet a titkos szövetkezések [cabal] ravaszul, és nem oly ravaszul idézett elő a földönkívüli kapcsolat elgondolásával kapcsolatosan.

Az 1940-es éveitekben meglehetősen rutinosan vettünk fel kapcsolatot számos lélekkel, akik a nyilvánosság elé álltak, és felfedték a kapcsolatokat, melyeket mi létesítettünk, és egy egész kultúra egészen gyorsan fejlődött ki az Egyesült Államokban a jóindulatú Galaktikus emberekkel való nagyon is valós kapcsolatok témáján alapulva.

Sokan nem ismerik fel, hogy ez így volt az ilyen időkben, és ez azért van, mert számos rögzített riportot, melyet olyan lelkek adtak világotokban, akikkel felvettük a kapcsolatot, betiltottak, és elérhető lesz a nagyközönség számára, és a televízió sugározni fogja a leleplezéssel létezésünkről és óhajunkról, hogy segítsünk nektek kifejlődni a gyönyörű Mesterek társadalmába, mellyé váltok.

Egy kultúra és szív beállítottság jött létre a személyes, a fizikaiban történt kapcsolatokból, melyet számos hajónkkal tettünk, és szeretnénk, ha minden lélek tudná, akikkel kapcsolatot létesítettünk, hogy itt vagyunk világotokban, hogy segítsünk elindítani benneteket a tudat / tudatosság tiszta állapotaiba, és segítsünk nektek megtalálni az ebből eredő egységet közösségként, azért, hogy kinőhessétek [az érzékelt] szükségességet, hogy háborúzzatok, és a szükségességet, hogy tápláljátok azt a sűrűséget, amely a háborút okozza.

Sok lélek, akivel felvettük a kapcsolatot, meglehetősen intelligens lett az általunk nekik átadott információ miatt, és mert a gyógyító energiáink körül voltak, melyeket mi adunk ki, még akkor is, míg megengedjük az ilyen lelkeknek, hogy érzékeljenek minket egy korlátozott, emberi formában inkább, mint amit természetesen felveszünk, azért, hogy az ilyen lelkek ne legyenek túlságosan elhalmozva jelenlétünktől.

Megengedtük, hogy érezzék ezt a gyógyító energiát, mialatt felvettük a fizikai kapcsolatot sok lélekkel világotokban bármely adott időszakban, azonban az előbb említésre került időszakban nyíltan és boldogan osztottunk meg számos igazságot és betekintést történelmetek jövőjébe, és a sajnálatos következményekbe, ha kultúrátok folytatná a sűrűség alsóbbrendű cselekvéseit. Az ilyen lelkeket értesítettük a világotokban kibontakozó forradalmi eseményekről is, mely időtök évtizedei során általában felemelkedésként volt ismert.

Ez nem egészen úgy volt, ahogyan lefestettük az ilyen eseményeket azoknak a lelkeknek, akikkel kapcsolatot létesítettünk, azonban legyetek biztosítottak, elmagyaráztuk együttes fejlődésetek természetét, és hogy ezt nem mi érjük el, hanem ti, ahogy közösségként egyesültök, és felismeritek Egységeteket, mialatt újjáépítitek világotokat.

Tudtuk, hogy valószínűleg segítenünk kell nektek a kezdeti „felszállást a földről” – úgyszólván – az együttes [kollektív] fejlődéseteknél, és ez ismételten az előre felkészített szív és elme megrögzött beállítottságai miatti, ránk vonatkozóan, vagy bármi más témára vonatkozóan, mely a fizikai állapoton kívüli, melyet a benevelt propaganda mesterkedése okozott irányunkban és a metafizikai valóság számos további sugárútja iránt.

A titkos szövetkezések [cabals] elkezdtek vetíteni televízió műsorokat [show-kat] és filmeket a főszerepben velünk, mint idegen támadókról, olybéli erőfeszítésben, hogy egy tudatalatti [és közvetlen] propagandával befolyásoljanak egy olyan közönséget, kik fokozódóan váltak nyitottá és tudatossá jelenlétünket illetően. A közösség többsége látta a televízió show-kat, filmeket és [hallotta] a rádió programokat, melyek az idegen invázió főszereplésével jöttek ki, és az érdeklődés egy természetes és képzelt eredményeképpen ez volt a kezdete egy általánosan elterjedt szinten a gyűjtésnek velünk, és különösen űrhajóinkkal kapcsolatosan.

A „Világok háborúja” [War of the Worlds] rádió sugárzása egy hasonló időkeretben, melyről beszéltünk, a sötét titkos szövetkezések számára egy korona teljesítmény volt tudat alatt és tudatosan is, befolyásolva nyilvánosságotokat, hogy féljenek tőlünk, és általában féljenek az idegen invázió eseményétől. Míg az újabb kori történelmeteken át végig a különböző háborúk hosszasan kiterveltek voltak, mielőtt bekövetkeztek, a más országoktól való támadástól a félelem segített soknak, hogy tudat alatt féljenek még a további észlelt „külső” támadástól a negatív szándékú földön kívüliektől.

Attól fogva, hogy fizikai kapcsolataink kezdtek [erősen] megindulni az 1940-es éveitek körüli időszakban az Egyesült Államokban, a titkos szövetkezések előkészítették propagandájukat, hogy belétek neveljék a félelmet tőlünk, és a hitetlenséget bennünk, melyet tízszeresen tápláltak és juttattak kifejezésre világotokban a mai napig azok a lelkek, akik nem emlékeznek előző Életeikre melyben szemtanúi voltak kapcsolatunknak világotok különböző civilizációival.

Sok tudatalatti félelmet és propagandát csepegtettek be velünk kapcsolatosan Atlantiszotok és Lemuriátok bukását követően is.

Mivel a felelősséget nekünk adták a rombolás kapcsán, nemzedékeken keresztül ezt mesélték, a két kolónia végső és átmeneti elvesztésének emlékezete előtt, hogy a sugár, melyet háborús erőfeszítésekben lőttek ki, annak a technológiának volt az eredménye, melyet mi Teremtettünk, és használtunk a két kolónia ellen, inkább, minthogy a kolóniák fokozódóan háborúztak egymással, és fejlett technológiát fejlesztettek ki az ilyen hadviselést segítendő.

Nagyon óvatosnak kellett lennünk a különböző civilizációkkal való kapcsolatunkkal, és különösen jelenlegi civilizációtokkal, e propaganda miatt, és amiatt a propaganda miatt, melyet társadalmatokban ma nyújtanak, melyet időtökből évtizedek óta adnak.

Lehetőséget láttunk a kapcsolatfelvételre az 1940-es éveitekben, míg azon lelkektől, akik megtapasztalták az ilyen kapcsolatokat, a dokumentumokat és magyarázatokat a mai napig betiltották, köztudomásúvá válik majd az előttünk álló közvetlen időszakban, miszerint világotok sokkal több kapcsolattal bírt velünk, mint amit a sok felébredt lélek jelenleg elképzelhetne.

Sokakat tudat alatt arra tanítottak, hogy féljenek a földönkívüliek elképzeléséről, az idegen inváziótól való félelem miatt, és e félelemtől történő tudatalatti menekülés jellege volt a kigúnyolásunk, és a világotokban való jelenlétünk valamint azoknak a lelkeknek a kigúnyolása, akiket kitettek a velünk való kapcsolatnak, legyen az akár fizikális, akár telepatikus.

Olyan nagyon közel állunk az emberiséghez a propaganda és az ebből eredő félelem ellenére, a hitetlenség és az általános kigúnyolásunk ellenére egy közösség részéről, akik [lappangva] félnek jelenlétünktől világotokban, és egy titkos szövetkezés részéről, akik azt akarják, hogy a közösség féljen jelenlétünktől; mindez ellenére nagyon szoros energetikai pecséteket tartottunk fenn az emberiség közösségével, mely miatt megengedték nekünk, és felhatalmaztak bennünket, hogy fizikai és telepatikus kapcsolatokat létesítsünk világotokkal, és emiatt is van az, hogy mi leszünk azok, akiket felhatalmaznak, hogy nagyban segítsünk a leleplezésekben, és a technológia átadásában világotoknak, melyre nektek, és drága Gaianak igazán szüksége van, azért, hogy elkezdhessétek meggyógyítani az együttes [kollektív] sűrűséget, és az ebből eredő szennyezést, amelyet okozott.

A sötét lelkek meglehetősen szó szerint csapdába ejtettek benneteket, drága lelkek, tudat alatt Teremtésük fabrikált valóságában.

Elvették tőletek azt a technológiát, mely jogosan a tiéteknek kell lennie, mely mindig is jogosan a tiétek volt, és a nemzedékekre visszamenően régi propaganda módszereinek alkalmazása révén – melyet az Annunakik és a Zeta faj negatív klikkje tanított – ezt a hamis valóságot formálták és mintázták, azáltal, hogy a harmadik dimenziós megrögzött gondolkodásokat, szív beállítottságokat és géneket manipulálták az emberek, állatok és a világotokban létező minden más Teremtés formájának fizikai szerkezetein belül, melyet az ilyen manipuláció elérhet.

Amíg az emberi testben vagytok, addig bármilyen fajta korlátozás tárgyai vagytok, és a Nirvána birodalmaiba való távozás, vagy a felemelkedettebb dimenziós fejlődés meglelése során találtok rá a minden kötöttségtől mentes szabadság erős és igazi érzésére, ahogy úgy találjátok, hogy sosem volt szükségetek fizikai testre, hogy megtapasztaljátok a gyönyörű tudatot / tudatosságot.

A fizikai test egyszerűen azért volt szükséges, hogy az alsóbbrendű valóságokon belül létezzetek, és a sötét lelkek ezt kihasználták az emberi és állati gének csekély manipulálásával, azért, hogy bármikor, amikor fizikai szerkezetetekbe megtestesültök, akkor ne csupán a sötét lelkek és megnyilvánulási lehetőségeik által nyújtott propagandának legyetek kitéve: sokkal fogékonyabbak is vagytok erre a propagandára az előre beállított korlátozások miatt, melyből teljesen és szabadon kitörhettek, azáltal, hogy elkezditek begyűjteni a tudatosságot, és elkezdtek fejlődni.

Ez az, amit kifejezésre kellene juttatni, drága lelkek: a sötétek emberi és állati gén manipulációja csupán az emberek és az állatvilág szabad akaratával összhangban működik, és a tudatosság összegyűjtésével, és az ebből eredő felvilágosultság kinyilvánításával ti, drága lelkek, lesztek, és teljesen széttöritek a láncokat, melyeket a genetikai manipulációk segítettek, amelyeket a sötét lelkek csepegtettek bele az emberekbe és az állatokba jelen időtöket megelőzően generációkra, amiként sokan közületek megtestesültetek.

Elég hosszú ideje világotokban a tobozmirigy nem volt egy jellegzetesség testetekben, mert az annunakik rabszolga fajokat óhajtottak Teremteni, akik nem tudják összegyűjteni a tudatosságot egy olyan templomon belül, mely nem engedte meg nekik ennek megtételét. Ez a bizonyos pillanat az, hogy ez a cselekvés leállt működésével, a közösséggel összhangban, akik nagy lépést értek el az együttes növekedési tervetek mentén. Boldogan léptünk közbe, és adtuk hozzá a tobozmirigyet drága testetek más részeivel egyetemben, mely hozzáférést enged az összes csakrátokhoz, még azokhoz is, melyek még nem „online”-ok, azonban melyek „online”-ok lesznek oly nagyon rövidesen, ahogy ti mind eléritek a tisztább, nagyobb lépéseket egyéni és közösségi növekedésetek mentén.

Képesek vagytok felülmúlni bármely, drága lelketeket visszatartó módszert: legyen az fizikai, gondolati [mentális], vagy akár érzelmi, és ebben benne van az a képesség is, hogy felülmúljátok a minket illető propagandát, és sok külső tárgyat / témát melyet eléggé régóta jelenítenek meg [manifesztálnak] világotokban.

A sötétek arra használták a propagandát, hogy a közönséget tudat alatt meggyőzzék, és elvezessenek oly nagyon sok ügybe, melynél azt akarták, hogy visszatartsanak benneteket az ilyen sugárutakon, azért, hogy ne tudjátok összegyűjteni a tudatosságot, mely benneteket az általuk, a saját együttesen megjelenített és a szabad akaraton alapult sűrűség segítségével belétek ültetett láncok és korlátozások széttörésében lát.

A sok felébredt lélek ellenére, akiket kitettek a propagandának rólunk a filmeken és televízió műsorokon keresztül, mely csupán a negatív fajokat festi le sértő szándékokkal, olybéli erőfeszítéssel, hogy ilyen Fényben mutassanak be bennünket – csupán a jó szándékú és Szerető Galaktikus fajok fognak kapcsolatot létesíteni világotokkal.

Filmjeitekben és tévéműsoraitokban bemutatott negatív fajok típusai nagyon ritkák és nagy távolságokban vannak, azonban az ilyen fajok még mindig léteznek, és valóban óhajtották kihasználni világotokat forrásai miatt, kiváló példa erre az annunakik.

Jóllehet, negatív szándékokkal semmilyen fajnak sincs megengedve, hogy megközelítse világotokat, mert ez mérhetetlenül ellene van az együttes szabad akaratnak és az emberiség Élet tervének, ahogy ki vagytok téve az ilyen negatív akaratnak oly közel együttes felemelkedéseteknél. Kérdünk benneteket, drága lelkek, lenne ennek bármilyen értelme?

Ahogyan ezt elmagyarázzák majd éppen, hogy az emberiség nagy részének gondolatait és érzelmeit hogyan irányították [kontrollálták] – ahogy az emberiség táplálta az ilyen irányítást – és egy eredő együttes kitörésre fogtok rálelni az ilyen irányítás [kontroll] alól egyszer s mindenkorra, ahogy egy tiszta és megértett kapcsolatra találtok velünk, valamint ahogy elkezditek felfogni óhajunkat is, hogy segítsünk benneteket a tudat tiszta állapotainak elérésében.

Meg kell látnotok, és éreznetek kell azt, ahogyan a sötét lelkek oly nagyon óhajtottak benneteket lent tartani, és visszatartani azáltal, hogy kiagyalták valóságaitokat, és a közösség nagy részét rávették, hogy felsorakozzon az ilyen hamis tanok [doktrínák], torzítások és puszta hazugságok alá valóságotokkal kapcsolatosan.

Drága lelkek, észre fogjátok venni, hogyan irányították [kontrollálták] főáramlat megnyilvánulásaitokat, és azok, akik ezeket követik, valójában milyennek tűnnek. Észre fogjátok venni a zaklatottságot Életetek minden sugárútján felsőbb dimenziós növekedésetekből és megértésetekből / felfogásotokból, és azt mondjuk, hogy ezeket a sűrű energiákat a televíziótokon és mozivásznaitokon adták át egészen szó szerint arra szánva, hogy kitekerjék aura energiáitokat és fejlődő felsőbb dimenziós önvalótokat, mialatt befedik csakráitokat üledékkel / hulladékkal, mely természetében asztrál és mentális.

Elmétek különböző nyomdokain keresztül végig folyamatosan ismétlitek a jellegeit egy televízió műsornak, vagy filmnek [vagy hirdetésnek], melyet megnéztetek, illetve ha még kitettek a meghallgatásának is, és ez az energia miatti, melyet átadnak a televízió, sőt még a rádió frekvenciáin keresztül is, melyen szándékosan játsszák zenéteket: ez az energia arra szolgál, hogy beleszúrjon csakráitokba, főleg tobozmirigyetekbe, mialatt megtölti elméteket nyugtalansággal [eltereléssel / elmezavarral] és fecsegéssel, amely által sokkal nehezebb közületek sok számára áttörni az ilyen mentális korlátokon, és rátalálni egy ebből eredő nyugalomra, mely az egyensúlyhoz, felvilágosultsághoz [megvilágosodáshoz] és felemelkedéshez vezet majd el.

Világotokban a sötét lelkek nem akarják látni együttes felemelkedéseteket lejátszódni, és azt feltételezik magukról, hogy okosabbak nálatok, és nagyon okos módokon hozakodnak elő, hogy megpróbálják az emberiséget az előre megszabott és előre Teremtett dobozokon és létezési külsőségeken / héjakon / burkokon belül megtartani. Most, hogy áttöritek e burkokat egészen bámulatosan, egy könnyebb képességre lelünk rá, hogy az emberiséggel és az emberiségen keresztül kommunikáljunk, e lelkek meglehetősen riadtak.

E jövőről nem érzékelték azt, hogy bekövetkezik, ahogy ők csupán a saját jövőjükben hittek, mely még az ilyen jövőbe tekintéshez a fejlett technológiájuk is azt monda nekik, hogy ez nem következik be. Még midig, kitalálják, és feltételezik magukról, hogy képesek életbe léptetni a legfondorlatosabb terveket, melyeket nemzedékekkel előttük vérvonalukban kijelöltek számukra, és ismételten, egészen megdöbbentek az emberiség gyors felébredésén, mely valójában régebben bekövetkezett, mint az 1960-as éveitek.

A sötét lelkek feltételezték, hogy a propagandájuk beavatkozásával és az alacsonyabb rezgést megjelenítő készülékeik megalkotásával, melyeket arra szánnának, és szántak, hogy teletöltsék az emberiség fejét és szívét tudatalatti fecsegéssel, melyet nehéz áttörni, azt feltételezték, hogy ez visszafojtja az emberiséget, és ehelyett most sokan magukat találják visszafojtva a Fényaura buborékban, mely [most és a jövőben] sokukat látja többé nem együttrezgőnek azon tervekkel, melyekben sokuk előzőleg önmagukból mindenüket belefektették.

A sötét fejek a leginkább ellenállók e Fény energiának, azonban mindazonáltal folytatjuk, hogy küldjük a [Felemelkedett Mesterek] terveinek ezen energiáját nekik, és ti drága lelkek, meglehetősen jól segíthettek ebben a folyamatban.

Ha ti, drága lelkek óhajtjátok, szeretnénk, ha rutinosan gyakorolnátok, és erőfeszítéseket tennétek arra, hogy megáldjátok a titkos szövetkezés tagjait, és fejeit világotokban a legerősebb és legtisztább Fény energiákkal, melyeket összegyűjthettek bármely adott időben. Boldogan vesszük tudomásul, amikor közületek nagyon sokan horgonyozzátok le a Szeretetet magatokban, és drága Gaia-ban, és kérünk titeket, hogy irányítsátok ezt az általatok csodálatosan kibocsátott Szeretet energiát a sötét lelkekre világotokban, mert e lelkeket és családokat sötét útjaikra erőltették, és mindegyiknek meglehetősen erősen szüksége van erre a Szeretet energiára.

Ez az energia nagyon valós és hatásos, és arra fog szolgálni, hogy nagyon fontos hatással legyen a sötét lelkekre világotokban, akiknek ezeket elkülditek. Ha szeretnétek magatokra a Fény harcosaiként gondolni, akkor képzeljétek el ezt a Fény és Szeretet energiát, ahogy a kardot és pajzsot fogjátok fel, mert ezen energia adományozásával olyan tiszta formában, ahogyan össze tudjátok gyűjteni a sötét lelkeknek, ez fogja őket teljesen feloldozni, és ez fogja szintén látni energiáinkat őket elérni a legkönnyebb és legtisztább módokon.


Cselekedeteink [és a ti cselekedeteitek], hogy e lelkeknek Szeretetet adjatok, azzal vegyítve, hogy megbocsátást nyújtotok e lelkeknek, ez fogja látni azt a jövőt egészen jól megvalósulni, melyet ti mind megjelenni vártatok.


Ez az egyetlen hatásos választási lehetőség arra, hogy segítsétek előidézni a változást világotokban, mely javasolt volt. Mint mindig, nagyon fontos az, hogy ti, drága lelkek tegyétek a dolgotokat magatok, mely szükséges ahhoz, hogy meglássátok a sötét fejek gyökértelenné tételét, akiknek cselekedetei saját személyesen fenntartott és mélyen megtartott sűrűségeitek gyökerestől való kitépését tükrözi.

Az átfogó tervben a sötét lelkeket csupán a meglehetősen kiegyensúlyozatlan karmikus negatív energia mércéjeként szolgálónak szánták, melyet ti, drága lelkek jelenítettetek meg [manifesztáltatok] magatoknak bőségesen, habár az ilyen lelkek alábecsülték az abból a kapzsiságból [pénzsóvárságból] való kitörés nehézségét, melyről tudták, hogy magukra vállalják azáltal, hogy eljátsszák a legnagyobb „visszaélő” szerepét világotokban, melyet valaha is betöltöttek, mindezt egy olybéli erőfeszítésben, hogy rávegyék a közösséget arra, hogy felismerjék saját megjelenített [manifesztált] sűrűségüket, és ennek eredményeképpen ezen átdolgozzák magukat.

Ezen a sugárúton, meglehetősen sikeresek voltak, hiszen sok lélek most ébred rá cselekedeteikre, és kezdik megérteni azt, hogy tetteiket készségesen és kelletlenül táplálta, és elfogadta az emberiség nagy része. Ezek a lelkek maguk mind dolgoztak azzal, hogy leblokkolják tudásukat és emlékezetüket együttes felemelkedésetekről, és képességetekről, hogy kitörjetek a fizikai állapotból, és sokkal tisztább birodalmakba fejlődjetek ki, azonban az eredeti szándéka megtestesülésüknek az volt, hogy segítsenek benneteket felismerni / felfogni a legrosszabbat abból, amit ti követtetek el oly nagyon hosszú ideig.

Sok lélek fogja nehéznek találni megérteni / felfogni azt, hogy még a jelenleg legsötétebb szívű cabal [titkos szövetkezés] fejek is valójában azért testesültek meg világotokban, hogy pozitív célokkal és szándékokkal töltsék be azokat a pozíciókat, melyeket betöltenek. Van egy erős igény, hogy megbocsássatok az ilyen lelkeknek, azért, hogy felismerjétek saját belső és mélyen őrzött elme és szív beállítottságotokat, mely okozta és folytatta e lelkek cselekedeteinek és puszta szándékainak táplálását.

Ezért fejezzük azt ki nektek, hogy szándékaik eredetileg pozitívak voltak, ellenben tisztán eltértek attól, melynek megtételére kijelölték őket, ahogy úgy találták, hogy a pénz és hatalom eléri őket. Az a bizonyos kulcs és döntő jellege annak, hogy e sötét lelkeknek annyi és olyan tiszta Fényt küldjetek, amennyit, és amilyent tudtok az, hogy képesek legyetek megbocsátani e lelkeknek teljesen és tisztán, és hogy többé ne őrizzetek fájdalmakat és gyűlöletet / irtózást magatokban e lelkekkel szemben, hiszen ti csupán őket fogjátok táplálni, amikor az ilyen érzelmeket őrzitek magatokban.

Játszadoztak az erőszakkal és gyűlölettel, valamint a sóvárgással / testi vággyal médiátokban, és ez nyilvánvaló mindenki részére, aki nem közvetlenül fogékony az ilyen propagandára. A sok drága felébredt lélek is még mindig nehézséget talál abban, hogy áttörjön a bűbájon, mellyel a titkos szövetkezések babonázták meg a közösséget a különböző eltérő sugárutakon, és sokan nem értik meg a puszta művet, melyet a titkos szövetkezések helyeztek bele az előre megszabott Életetek minden jellegének hajszolásába, mialatt megpróbálnak megtartani benneteket az ilyen Életekben, inkább, minthogy kikísérjenek benneteket együttes [kollektív] fejlődésetekre.

E lelkek többé nem fognak energiát, vagy hajlandóságot találni arra, hogy az ilyen tetteket véghezvigyék, hiszen ők szó szerint önmagukat „lecsapolva / kimerítve” fogják találni a Fényenergiák révén, melyet kapni fognak.

Ez azért van, mert mialatt ezek a Fényenergiák a legteljesebben felemelik még az átlag „fel nem ébredt” lelkeket is, jelenleg a sötét lelkek erősen nem rezegnek együtt a tiszta [Fény] energiákkal, és ennek eredményeképpen egy egész egyensúlyhiányt fognak találni a fizikai, gondolati [mentális] és asztál testükön belül, mely valószínűleg sokukat egyszerűen világotokat elhagyni fogja látni, a puszta természet miatt, melyben nem lennének képesek kezelni a testükön keresztüli energiák kiegyensúlyozatlan áramlását.

A sötét fejek közül sokan, és még sok névleges vezető is már megtapasztalja ezt, hiszen küldik nekik ezt a Fényt, és mialatt önmaguk egészével próbálnak ennek ellenállni, úgy találják, hogy valahogyan átjön, és egy ebből eredő nehézségre lelnek abban, hogy folytassák világotok elnyomásának [rabszolgasorba/rabigába döntésének] terveit, és hogy távol tartsanak benneteket a felemelkedés megvalósításától / felfogásától.

Ahogy nem szeretnénk kiégetni drága írnokunkat, ideiglenesen lezárjuk a kommunikációnak e vonalát, és elhagyunk benneteket mind, hogy tűnődjetek el azon, amit átadtak ebben a kommunikációban. Kutassatok magatokban, és kérdezzétek meg magatokat: hogyan éreztek a titkos szövetkezéssel kapcsolatosan ebben a pillanatban? Közületek sokan szeretnék, ha tevékenységük fékcsikorgatással megállna, ahová most mennek, és kérdünk benneteket: hogyan fogtok érezni, ha meghalljátok a legrosszabbakat abból, amit a titkos szövetkezések tettek? Képesek lesztek a megbocsátásra lelni, és megbocsátást érezni?

Érezzük, hogy közületek már sokan tudják a választ erre a kérdésre, mialatt közületek sokan feltételeznek egy s más módot az ilyen kérdéseket illetően. Néhányan közületek azt hiszik, hogy sosem lesztek képesek megbocsátani az ilyen lelkeknek azért, amit tettek, azonban felemelkedést kell találnotok az elkövetkező időszakban, mely látni fog benneteket megbocsátani az ilyen lelkeknek, ha legalább egyszerűen hogy szolgáljátok őket felemelkedésükben. Közületek néhányan nagyon bizonyosak vagytok abban, hogy képesek lesztek megbocsátásra lelni e lelkekkel kapcsolatosan, azonban még nem fogtátok fel az alsóbbrendű természet nagy részét, melyben az alsóbbrendű erőkkel dolgoztak, hogy fenntartsák az irányítást [kontrollt] világotokban.

Kérünk benneteket, egyszerűen elmélkedjetek el az egyensúlyon, hogy képesek lesztek alkalmazni a közvetlen sokatmondó időszakban előttetek, ahogy elkezdtek egy felvilágosodásra / megvilágosodásra találni, mely közületek mindenkit képesnek fog látni elérni a megbocsátás és Szeretet legfőbb és felemelő energiáit, melyhez mindig is hozzá tudtatok férni, hiszen az ilyen energiák régóta lélek szerkezetetek részei voltak.

Köszönöm SanJAsKa

Csatorna: Wes Annac

Copyright © 2012 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Copyright – Minden jog fenntartva! Lemásolhatjátok és terjeszthetitek ezt az anyagot, feltéve, hogy nem változtatjátok meg semmilyen módon, kereskedelmi / jövedelemszerzési célokra nem használjátok fel a szerző írásos engedélye nélkül, a tartalom teljes marad, és tartalmazza ezt a szerzői jogi közlést. © Wes Annac WesAnnac.com – AquariusChannelings.com

Translated into Hungarian by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
Tudatosság – http://univerzumitudatossag.blogspot.com/
Fénytevő – http://fenytevo.blogspot.com/

Forrás: fenyvilag-press.blogspot.com