Category: Matthew


Matthew WardSonne– 2014. július 02. –részlet
A világ állapota; a fénymunkások jelentősége; a teremtés elvei

Itt Matthew szívélyes üdvözlettel az állomásunkról. Sok olvasó aggodalmát fejezte ki a Közel-Kelet, Ukrajna, Hongkong, egyes afrikai országok, Kelet-Európa [???] és Latin-Amerika helyzete kapcsán. Hasonlóan ír e-mailjében egy olvasó: “Hol van mindaz a földet érő új fény és energia, aminek mindent meg kellene változtatni? Úgy gondolom, a dolgok egyre rosszabbul állnak.”
A fény valóban mindent átalakít, ami nem szolgálja a Föld és lakosainak javát, ami kész befogadni a fényt. És ami úgy tűnk egyre rosszabb és rosszabb lesz, az a generációkat átfogó egymásnak ütköző ideológiák csúcspontja. Bizonyos módon mindenkire hatással van pozitív vagy negatív módon az egyre intenzívebbé váló fény. És minden, ami az emberekben zajlik, és ami a történésekre adott reakciójukat befolyásolja, az a fokozódott rezgések természetes eredménye. Mivel a fény továbbra is beáramlik és a fénymunkások a bolygón még több fényt hoznak létre, a vihar ’hamarosan’ megszelídül és végül el fog csitulni.
Az aktivitások eme globális állapotában együttesen vannak jelen a fellángoló viták és aggályok, hogy mi lesz a következő „hír” az esti híradóban. Világotokat elárasztja az információ, de a lakosság többségének fogalma sincs a születésük előtti megegyezéseikről és lélekszerződéseikről, a sötétség és a fény hatalmáról, a karma és a sok inkarnáció céljáról, vagy az egyensúly jelentőségéről. Nincsenek tudatában, hogy az elődeik más civilizációkból származnak, hogy a [pozitív] földönkívüliek óriási segítségetekre vannak vagy, hogy a tobzódó viharokon és földrengéseken keresztül igyekszik megszabadulni a Föld a negativitástól. Nincsenek tudatában, hogy bolygójuk több mint 70 éve felemelkedőben van vagy, hogy a bolygószintű változások gyorsasága és mértéke példátlan az univerzumban. És semmit sem tudnak a Föld Aranykoráról. Ti mindennek tudatában vagytok – és még többnek.
Nem várjuk el tőletek, hogy az utóbbi 10 év üzeneteinek minden szavára emlékezzetek, de TI vagytok a fáklyák a sötétségben, akik bátorítanak, lelkesítenek és bizonyosságot terjesztenek világotok jövőjével kapcsolatban. Ezért arra kérünk Benneteket, hogy az általunk adott lényegi információt tartsátok észben! A tudomány és a szellem egyek és ugyanazok: a Teremtő szeretet-energiája, amiből minden teremtetett ebben az univerzumban. És a következő elvek alapján jött létre mindez a teremtés:

SZERETET, ez az energia ugyanaz, mint a fény és MINDEN lélek esszenciája. Ez az univerzum leghatalmasabb ereje. A FÉNY-SZERETET a kulcs minden konfliktus túlszárnyalásához és hogy ráleljetek a békére! [2014.06.02]

A szeretet EGYÉNI szintről indul. Úgy élni, hogy olyan természetes szeretni önmagad, mint lélegezni. Csak ekkor adhat és kaphat [fogadhat be] az ember szeretetet. A szeretet „ragályos”, korlátlan és mindenütt jelen van. Az értelmetlenségből spirituális ígéretet formál és beteljesedést hoz, a hiányból bőséget és a betegségből egészséget teremt.
A szeretet hiánya az, ami világotok szenvedését okozza.
A seb akkor gyógyul be, ha ezt az űrt a szeretet tölt ki. Ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy szeretnetek kell azt, ami szenvedést és szükséget hoz. Hanem egyszerűen érezzétek a szeretetet, hogy képesek legyetek ezt az energiát kibocsátani, áramoltatni;- és az önmagától meg fogja találni útját az ürességen keresztül. [Kivonat Isten üzenetéből, 2013.07.04.]
Az energia rezgése megerősíti a gondolatok és érzések erejét. Ezért hívjuk fel folyamatosan a figyelmet arra, hogy ne „dagonyázzatok” nehéz szívvel világotok rossz helyzetén, hanem képzeljétek el a Földet arany-fehér fényben fürödve, hogy kiküldhessétek ezt a képet és a pozitív változások iránti kívánságotokat az univerzumba és válaszként még több fény érkezik majd. [2014. 01.05.]
A vonzás egyetemes törvénye alapján, ami folyamatosan aktív, a negatív rezgések negatív érzéseket és gondolatokat támogatnak, tehát csak azt, amit igazából le akartok zárni. [2014.06.02.]
Az emberi lelkek a kétségbeesett helyzetekben azt tapasztalják meg, amit ők maguk kerestek maguknak, hogy a harmadik dimenzió karmikus leckéit lezárják és spirituálisan, tudatszinten tovább fejlődjenek.
És társadalmatok Egységben dolgozhat azon, hogy a szenvedők életét jobbá tegye. A kitartásotok a fényben – ahogyan a más civilizációkból származó fény áramlása – támogatják világotok átformálásának célját. [2014.04.02.]
Minden területnek szóló általános tanácsunk: Legyetek tudatában isteni önvalótoknak és éljetek fényetekben! Legyetek tudatában, hogy a Fény-szeretet a kozmosz leghatalmasabb energiája, ez az „anyag”, amiből a lélek van, és az alap, amire a lélekszerződések köttetnek, a spirituális megvilágosodás része. Minden lélek inkarnációjának célja, hogy egyre világosabban lássa ezt. Erre a tudatra való nyitottság sebessége, a megvilágosodás kiterjedése, ami civilizációtok számára ezekben az időkben adatott egyedülálló az univerzumban [2011.06.11.]

Kedves család: Ha összhangba kerültök ezekkel az elvekkel, ha ezek szerint az egyetemes törvények szerint éltek, manifesztáljátok azt, amit szeretnétek átélni, spirituálisan és tudatilag fejlődtök és felgyorsítjátok a Föld Aranykorának nagyszerű társteremtését.

Ez további számtalan olvasói kérdéshez vezet, amiket a következőképpen lehet összefoglalni: „Hogy lehetne ez az Aranykor, amikor a sötétség továbbra is hatalmat gyakorol?” – A sötétségnek már nincs hatalma és ismét korábbi üzeneteket említenénk, mert ezek most is érvényesek:
Először is megjegyeznénk, hogy világotokon minden az egyre fokozódó rezgésszint-növekedésre adott reakció. És a nyilvánvaló fejlődés mellett a sötétségtől való elfordulás következik. Az emberek a negativitás kényszerzubbonyától megszabadulva cselekednek, a benső mélyen gyökerező vallásos, politikai és filozófiai meggyőződéseik szerint, alkalomadtán az éppen aktuális szellemi zavartság rezgései szerint. [2014.06.02.]
Addig lesz vita a lényegi társadalmi kérdésekben, míg a fény olyan erős nem lesz, hogy a szélsőséges álláspontok nem tartóztathatják fel a békés megoldásokat. Az értelmes párbeszédek, amik jelenleg terméketlenek, több eredményt hoznak majd és amit „egészséges emberi értelemnek” neveztek, de úgy tűnik mintha általánosan nem terjedt volna el, olyan helyzetekben is győzedelmeskedni fog, amik pillanatnyilag megoldatlan vagy ingatag helyzetekhez vezetnek. [ 2014.02.03.]
Emberek milliói bátor tetteket hajtanak végre, hogy pozitív változásokat idézzenek elő, kis közösségekkel kezdve, egészen a nagy nemzetközi mozgalmakig. A fény folyamatos kiáramlása, terjedése, ami kitölti a szíveket és feltölti a hangulatot, már NEM állítható meg! De ne gondoljátok azt, hogy ehhez csak a vezető pozícióban lévő emberek fontosak! Egyedül, ha mindegyikőtök kiterjeszti fényét, már hozzájárult a világotok átalakításához. [2008.01.27.]
Egy új korszak kezdete észrevétlenül zajlik minden civilizációban, még azok számára is, akik tudatában vannak annak. Ezzel együtt maga a civilizáció az, ami felelős, hogy ez az új éra manifesztálja tagjai gondolatainak és érzéseinek koncentrált energiáját. Az uralkodó rezgések pozitív része a növekvő tudat, ami valami nagyszerű felé halad. Egy évvel korábban csak a legkevesebben pazaroltak el egy gondolatot arra, hogy a nyugtalanság egy mindenki számára jobb világ előjátéka. Most érezzük a lelkek ébredését – és millió másokét, akik reagálnak a rezgésszint emelkedésére- így a legkellemetlenebb helyzetek is jó kimenetellel végződnek. Olyan, mintha a kollektív gondolatok és érzések egy „lehetséges” jó kimenetelből egy „kétségtelen” jó kimenetellé fejlődtek. Nemsokára egyre több bizonyítékot találtok a lineáris időben az Aranykor csodáira, amit a kontinuumban ti magatok társteremtőként teremtettetek.
….

Csatronázta: Suzanne Ward
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás: http://www.matthewbooks.com

 

Matthew üzenete/ 2013. április 11.

Suzanne Ward cstornázása

Észak-Korea; I. Ferenc pápa; a Vatikán; Vizualizálás / részlet

Itt Matthew, minden lélek szívélyes üdvözletével az állomásról. Először is szeretnénk lecsitítani az Észak-Korea-i rakétafenyegetés körüli aggályokat. Kim Yong Un, akit azzal az elvárással neveltek fel, hogy az apjához hasonlóan a népesség az ő irányába is kifejezi rajongását és megalázkodás, híján van az egészséges emberi értelemnek és a vezető pozíciójába vetett hitének. Retorikája nem blöff, de egyszerűen nem tudja, hogyan irányítsa országát és ezért demonstrálja az irányítása alatt álló katonai hatalmát a lakosság és a világ felé.

Megkérdőjelezhető indítéka, más kormányok reakcióitól függetlenül, hogy rakétáit pontosan ott hagyja, ahol elhelyezte őket és ha talán úgy dönt, akkor néhányat el is indít belőlük. Ha valóban így dönt, akkor a Csillagcsaládunk technológiájának köszönhetően azok működésképtelenné válnak. Ha ez bekövetkezik, nehéz megmondani, hogyan fogja megőrizni Kim Yong Un hitelességét. Ezért inkább mindegyik oldal érdekében, azt tanácsolnánk, hogy a szankciók helyett tárgyalásokat folytassanak.

Sokan kértek minket, hogy szóljunk I. Ferenc pápa személyéről, aki sok millió ember életében fontos szerepet játszik szerte az egész világon. Ennek a kérésnek pedig szívesen eleget teszünk. Embersége nem „színjáték” és ő nem a „Katolikus egyház megmentője”. Nem klónozták és nem is fogják – az Illuminátus központjai, ahol klónokat állítottak elő, a köztetek élő más civilizációból származó önkéntesek által bezárásra kerültek.

Maga I. Ferenc pápa, ahogyan a vatikáni kollégái és egyesek a Vatikánon kívül is tudnak titkos dolgokról és a pápa természetéből adódóan olyan becsületes, hogy szükségesnek érzi, hogy a legszentségtelenebb aktivitásokat rövidre zárja – konkrétan megszüntesse a sátánizmus nemzetközi Főhadiszállását a Vatikán falain belül. És mivel a Fény egyre erőteljesebben sugárzik, ez a vég valóban eljön, de előbb meg kell mutatkozni a pápa erejének, hogy valóban képes lesz azok ellen harcolni, akik az életüket teszik fel arra, hogy a Vatikánban űzött ördögi mesterkedéseik ne kerüljenek nyilvánosságra. 

További visszatartott információk, olyan régi írásokból valók, melyek szerint a keresztre feszítés és a feltámadás, valamint a biblia további részei kitalációk, ehhez hozzá jönnek még az írásból tudatosan kihagyott részek. Nem akarják, hogy a világ tudomást szerezzen, hogy „Isten törvényei” a régi egyházalapítók gondolták ki, hogy ellenőrizhessék a tömegeket és hogy személyes javakat halmozzanak fel. Később további dogmákat fűztek hozzá, hogy a Vatikán lakóinak eltúlzott életstílusát biztosíthassák. A nagy műgyűjteményeiket is titokban akarják tartani, amiket jogtalanul szereztek meg a 2. világháború során.

I. Ferenc pápa rendelkezik a megfelelő morállal és bátorsággal, hogy ezeket az információkat nyilvánosságra hozza, de még egyszer: ki kell még várni, hogy ezt képes-e megvalósítani az erős ellenzékkel szemben is. Nagyon reméljük, ha ezekre az igazságokra Fény derül, a szigorú hívők elég Fényt horgonyoztak le szívükben, hogy felismerjék, hogy a számtalan jó tétemény gyökere a valós spiritualitásban van és nem a vallási dogmákban.

Nemrégiben egy Olvasó írt édesanyámnak az előző üzenetünkkel kapcsolatosan. Hozzászólását összefoglalva: Azt állítjátok, hogy a szörnyű történésekkel kapcsolatos negatív gondolatok és érzések tovább táplálják azokat. De hogyan lehet valaha is pozitívan gondolkodni ilyesmiről? És itt az emberi kereskedelemre utalt. Válaszunk azonban világotok minden szörnyű körülményre és történésre vonatkozott.

Az előző üzenetünk témáit folyamatosan megvitatják, azonban a tényt senki nem kérdőjelezi meg, hogy az emberkereskedelem és a szex-rabszolgaság létezik! Még akkor is, ha itt lélekszerződések és karma van a háttérben, közvetlenül szeretnénk reagálni erre a kérdésre.

Az előző üzeneteinkben azt ajánlottunk, hogy a Földet arany-fehér színbe ágyazva vizualizáljátok, mert így szó szerint ’Fény derül az igazságra’, amit eddig eltitkoltak a nyilvánosság előtt. Csak, ha erről tudomást szereznek az emberek, akkor lehet véget vetni nekik és az okozott sebeket begyógyítani. 

Ha tudomást szeretek ezekről a dolgokról nem tudjátok már „visszacsinálni”. És soha nem javasolnánk, hogy ezt a tudást elfojtsátok vagy önmagatokba temessétek el – ez negatív hatással lenne a testetekre, szellemetekre és hangulatotokra. Inkább arra buzdítanánk, hogy lássátok a Földet ebben az arany-fehér Fényben fürdeni, lássátok a boldog arcokat, amik a lassú forgás során fölbukkannak és küldjetek nekik szeretetet. Ennek a belső képnek az energiája, a szeretetteljes érzések és pozitív szándékotok kiáramlik a világba.

Az Isteni-Elosztórendszer, talán így lehetne legjobban leírni, biztosítja, hogy a Fény-Szeretet-Energia minden forrásból, legyen az a bolygóról, vagy azon kívülről, elérhessen a lelkekhez, akiknek a legnagyobb szükségük van rá, az elnyomottaknak és az elnyomóiknak. Ez a ti energiátok, mely a Fénnyel és miriádnyi más forrással együtt megfékezi az elnyomást a társadalmatokban.

Köszönöm neked Anyám. Legyetek tudatában, hogy a legmagasabb rezgések támogatnak bennetek a növekvő spiritualitás felé vezető utatokon és ezek a rezgések évezredek óta kísérik a bolygót. Veletek van ezen univerzum minden lényének feltétel nélküli szeretete, a tisztelete és csodálata.

___________________________

SZERETET és BÉKE

Suzanne Ward

Csatornázta: Suzanne Ward

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: www.matthewbooks.com

 

Matthew / 2013-03-11

Matthew üzenete / 2013. március 11.

Suzanne Ward közvetítése

A társadalmi fejlődés gyorsasága; a vonzás törvénye; egó-tudat; Barack Obama; Hugo Chavez; vitatott témák különböző szemszögből; Fénymunkások, sűrűségek (dimenziók), Jogi és gazdasági kérdések; NESARA

Itt Matthew, minden lélek szívélyes üdvözletével erről az állomásról. Bárcsak láthatnátok a mi látószögünkből a Földet, ahogyan a nyugtalan utazása lecsengett, csendesebb vizekre érkezve. Valószínűleg a „csendes” szót nem fogjátok megfelelő szónak tartani. De talán ezt átértékelitek majd, „ha az Arany Kor minden csodája megérkezik”:

Sok civilizáció Isten által került felhatalmazásra, hogy a lineáris idő ezen pontján segítsék a Földet a biztonságos kikötőbe való megérkezésben. De a Föld teljes Felemelkedési ideje folyamára a bolygó lakói kötelezettséget vállaltak, hogy a társadalmi változásokat ők maguk kivitelezzék. Nincs egyetlen másik civilizáció sem, mely ezt megtehetné helyettetek, mert a Föld a ti világotok és a kollektíva akarata szerint kell megváltoznia.

Fénymunkások és azok, akik nem neveznék magukat azoknak, de szintén egy nemes és Istennek tetsző életet éltek, a Felemelkedés eme nehéz évtizedeiben, elnyertétek az egész univerzum Fénylényeinek legnagyobb csodálatát és tiszteletét.

Tudjuk, mennyire vágytok arra, hogy a számotokra megígért Arany Kor testet ölthessen. És csalódottak vagytok, hogy csak kevés jel bontakozott ki. Azonban a világszínpad mögött nagyban folynak az előkészületek és még a nagy médiák is beszámolnak olyan történésekről, melyek egy bátorító előrelépés felé mutatnak. Ezzel együtt azonban az átfogó változások nem jönnek el olyan gyorsan, mint azt ti szívesen vennétek.

Tudjátok, hogy minden energia egy bizonyos frekvencián [hullámhosszon] rezeg. És mivel az energia semleges és nem rendelkezik ítélőképességgel, ezért nem tud különbséget tenni a között, ami kívánatos, és ami nem az. És ha az emberek gondolatai és érzelmei kilövellnek a világűrbe, akkor az univerzum következetes módon azt az energiát küldi vissza, mely a kibocsátott energiához illik, függetlenül attól, hogy mihez igazodott a „kibocsátó” – a vonzás törvénye szakadatlanul érvényben van.

De a legtöbb lélek a világotokban mit sem tud róla, hogyan működik ez az energia és teremtő erő. Ahhoz igazodnak [Arra fókuszálnak], amit már nem akarnak és ezáltal még többet teremtenek belőle. És mert sok ember a gyász, a düh és a kétségbeesés energiáját bocsájtja ki a világ helyzetével kapcsolatban, amiben élnek- a társadalmatok, mint egész érintett ebben a helyzetben és ezért a fejlődés csak lassan halad előre.

További ok, amiért a dolgok csak csigatempóban haladnak előre, az az emberek többségének hiányos értelmezéséből fakad, akiket továbbra is korlátoz a harmadik dimenziós tudat. Ők nem tudják, hogyan működik a belső dialógus, ahol minden válasz és igazság fellelhető. A lélekszintű tudás nélkül a tudat az egó-szemszögből hívja le az információkat. És mivel az egó csak korlátozott, gyakran merev egyéni ötletekkel és világnézetekkel rendelkezik, ebből fakadóan alig képes egy másik szemszögből tekinteni a dolgokra és nem tud különbséget tenni az igazság és a megtévesztés között.

Erre szeretnénk egy példát hozni. Mi és számos Fénykövet elmondtuk az igazságot Barack Obamaval kapcsolatban, aki egy magasan fejlett lélek és egy spirituálisan magasan fejlett, ősrégi bölcsességgel megáldott civilizációból származik. A Legfelsőbb Egyetemes Tanács kérte fel, hogy hagyja el az otthonát, hogy felvállalhassa az Egyesült Államok vezetésének küldetését és hogy világotokat a béke, a jólét és az egység időszakába vezesse el.

Elmagyaráztuk, hogy ez a küldetés, a politika világában összpontosul, mely az Arany Kor teljes körű tervének részét képezi, mely megfelel Gaia harmonikus és a természettel összhangban lévő jövőképével. Ekkor lesz Gaia bolygószintű teste és a rajta élő összes életforma egyensúlyban, mert minden maga lesz a Fény. Arra kértünk benneteket, hogy küldjetek Fényt Obama elnöknek, mert hamarabb hozza el az egyensúlyba kerülés napját.

A korábbi üzenetekben azt is megemlítettük, hogy a sötét erők szívóssága a társadalmatok 10 éves fejlődésbeli lemaradásába került. Azonban ez a tény nem akadályozta egy másodperccel sem a Föld Felemelkedését – ez az időterv lett kitűzve- a késlekedés azonban Obama küldetését erősen meggátolta, mivel az Illuminátus befolyásos embereinek még mindig hatalmában állt a munkáját aláásni, meghazudtolni és tönkre tenni.

Sötét ténykedésük nagyrészt azért lehetett ilyen sikeres, mert sok ember észlelése még mindig a harmadik sűrűséghez kötődő hozzáállást tanúsított, és „Obama-ellenes-energiát” negatív érzületet bocsátottak ki. Ez az energia a sötét erők „zsebében” landolt és lehetővé tette számukra, hogy az elnök terveit, melyek Gaia fejlődését előre vihetnék, csírájában elfojtsák.

Érethető, ha megkérdőjelezitek, hogyan lehetne Obama a Fény harcosa, ha pilóta nélküli repülőgépeket vet be, hogy életeket oltson ki. Innen tekintve a dolgokat megfeledkezünk a távirányítású gépek lényegéről, mely a háborús történések mihamarabbi befejezésére törekszik, az áldozatok számának minimalizálása mellett.

A harmadik sűrűségnek megfelelően reagált a földi civilizáció katonasága, amikor ahhoz tartották magukat, hogy az ellenség felszámolása egy békefenntartó folyamat, egészen addig, amíg ők győzedelmeskednek. Így ment ez évezredeken keresztül a háborúban érintett felekkel, bevetve az adott idő legmodernebb fegyvereit. A mostani időkben ezek a pilóta nélküli gépek, melyekkel egyes topterroristákat lehet célba venni, kevesebb pusztítás végezve ezzel, mint egy földi offenzívával. 

Kétségtelenül felróható, hogy ez a módszer nők, férfiak és gyermek életét is követelheti, akik senkinek nem akarnak ártani. A háború brutális igazsága, hogy a harci egységek mellett sok civil is megsebesül és meghal – és nem szeretnénk külön még a pszichés sérülésekre kitérni, mely egy háborús övezetben minden lelket érint.

Ezzel kapcsolatban hangulatotokat emelheti, ha felismeritek, hogy a szív és a lélek további megnyitásával, senki sem lesz hajlandó, semmilyen körülmények között és semmilyen célból mások életét kioltani.

Szeretnék a nemrégiben elhunyt venezuelai Chavez elnök nevét felemlíteni, akit az Egyesült Államok nagy médiakonszernjei, mint „rossz fiút” állítottak be, aki állítólagosan a saját országának érdekei ellen cselekedett. Azonban Chavez csupán az országát és más latinamerikai országot érő Illuminátus befolyás ellen volt. És kiűzésükben meglehetősen nagy sikereket ért el.

Chavez nem tévedett abban, amikor az állította rákja nem természetes úton alakult ki. Az Illuminátus ellenőrzése alatt álló médiák „összeesküvési elméleteket gyártónak” titulálták. Azt kondicionálták belétek, hogy elhiggyétek, hogy minden összeesküvéssel kapcsolatos dolog, teljes ostobaság. Chavez eltökéltsége, hogy kiszabadítsa országát az Illuminátus szorításából és hogy a nem kedvezményezettek életét jobbá tegye, nem illett a sötét erők forgatókönyvébe. Tisztában voltak vele, hogy egy Chavez elleni merénylet lázadást szíthatott volna és megnehezítette volna dolgukat, hogy visszanyerjék az ellenőrzést Venezuela nagy mennyiségű természeti földkincse felett. És mivel rendelkeztek a lehetőséggel, hogy beindítsanak nála egy rákos megbetegedést, meg is tették. De teste azonban nem adta fel olyan gyorsan a harcot, mint az várták.

Mi ismerjük az igazságot erről a két férfiről [Obama, Chavez]. Az egyik szelleme a harmadik sűrűség foglya, mint a politikai és ideológiai pro és kontra szereplők vitatott személye. De ez a helyzet nem csak nemzeti vezető személyiségek esetére szorítkozik– ez minden területen így van, ahol a világotokat érintő vélemények nem egyeznek! Ez a pro és kontra, jobb és bal minden helyzetben vitatémát generál – felizzítja az indulatokat és az egyensúlytalanság állapotában rögzítheti a helyzetet.

Gondoljatok arra, hogy egyes kormányok nukleáris fegyverek arzenáljain ülnek és azt mondják, nekünk ez nem gond, de nektek nem lehet ilyenetek, mert nem bízunk meg bennetek. És azok a kormányok, akiket eltiltanak az ilyen típusú fegyverek birtoklásától, egyszerűen bízzanak meg az ilyen fegyvereket birtokló kormányok szándékaiban?

Ha a „nukleáris fegyverekkel rendelkező” országok leghangosabb helyeslői ugyan olyan csökönyös állami vezetőkkel találkoznának, akik szintén rendelkezni akarnak ilyen fegyverekkel, akkor racionálisan elbeszélgethetnének a helyzet perspektíváit tekintve. Ha csak egyszerűen beszélnek róla, már elmozdulhatnának a pozíciójukból és arra az ésszerű következtetésre jutnának, amit az egészséges emberi elme is javasolna, hogy az egyetlen út, ha ezek a fegyverek soha nem kerülnek bevetésre, tehát a teljes nukleáris lefegyverzés a helyes út.

Különösen az Egyesült Államokban vitatott téma a lőfegyverekkel való visszaélés. Bizonyos fegyverek és muníció eladását megtiltani kívánók annyira csökönyösen ragaszkodnak véleményükhöz, mint akik folyamatosan a „második alkotmányos kiegészítésre, az önvédelemhez való jogra” hivatkoznak, mely szerint megilleti őket az általuk kívánt fegyverekhez és töltényekhez való joguk. Mindkét oldalnak lépeseket kell tennie egymás irányába, hogy az elképzeléseikből egy megegyezés születhessen és a halálos esetek száma csökkenhessen.

Egyik kérdés sem oldódik meg egy éjszaka leforgása alatt, de ez lesz a kezdet és a legvégén minden típusú fegyvert betiltanak majd. Emlékezzetek arra, hogy a lineáris világ még mindig társteremtő státuszban van, és a kontinuumban minden kívánságotok szerint létezik. És látni fogjátok, hogy az Arany Korban a Földön nem lesz helye a fegyvereknek és ez a ti döntésetek.

A terhesség megszakítás egy további vitás téma, ahogyan a nemzeti gazdaságokon elkövetett kapitális bűntettek, a munkanélküliség és az energia előállítás módja. És mivel ez foglalkoztat minket, ahogyan számos további helyzet a világotokban életbevágó jelentőségű és jelentős nyugtalanságokkal járnak együtt, ez még nem jelenti azt, hogy még mindig a sötétek diktálnak. Az Illuminátusok közül egyesek átléptek a Fénymunkások közé. Mások meghaltak és voltak, akik elegendő Fényt fogadtak szívükbe a téli Napforduló alkalmával, hogy még életben tarthassák testüket, utóbbiaknak dönteniük kell, hogy a Fényhez csatlakoznak életükben vagy a halálba távoznak. Mindamellett azok az Illuminátusok, akik képesek voltak messzemenően káoszt okozni eltávolításra kerültek pozíciójukból vagy a befolyásuk lehetősége került beszüntetésre.

Polgárháborúk továbbra is dúlnak, mert mindkét fél tiszta szívből hisz céljai jogszerűségében. Egyes esetekben már gyermekként beléjük nevelték a bosszúhadjárat szükségességét. Hasonlóan erős érzelmek irányítják a „szabadságért” harcolókat, akik országuk stabilitásának veszélyeztetőit látják a zsarnoki uralkodókban. Mások azért harcolnak, hogy vallásuk félresiklott dogmáit megtarthassák, melyet a hitetlenek nem kérdőjelezhetnek meg. De ezek az elszánt vitafelek egymás után a kölcsönös előnyre alapozva végül a tárgyalások és az együttműködés mellett döntenek.

A vélemények a nemrégiben újra felszabadult és függetlenné váló országokban, hogy hogyan kell egy országot kormányozni, erősen eltérnek egymástól. De hadd említsük meg újfent, hogy polgáraik szívében nincsen sötétség. Egyszerűen csak újdonság számukra az önrendelkezés vagy a demokrácia és az emberek arra törekednek, hogy egy olyan kormányzási formát találjanak, mely a legmegfelelőbben szolgálja mindenki javát.

Az imént említett legkeményebb vitapartnerek sincs sötét szándékaik. Nem a gonoszság az, ami nem hagyja őket eltántorítani a csökönyös hozzáállásukból. Úgy, mint minden a harmadik sűrűségben fogságba esett lélek gondolkodásmódja és hitrendszere, az egóhoz kötődik és a győzelmet minden esetben a saját oldalukon akarják betudni.

Szeretett Földi Család, ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy mindenkinek egy véleményen kell lennie a világotokban, mielőtt ezek a forrongások alább hagynak. Mi azt szeretnénk ezzel mondani, hogy ezeknek a konfliktusoknak a megoldása első sorban ott kezdődik, hogy a felek készen állnak és megértik, hogy másokat mi mozgat. És ez így fog történni!

A Föld lépésekben emelkedik fel egyre magasabb rezgésszintekre, ahol az intuitív megértés, a kivilágosodás-megvilágosodás! megtörténik, amit ti „emberi természetnek” neveztek. A vitás kérdések összeegyeztethetetlen hozzáállásokkal lecsillapodik és egy harmonikusabb vitát eredményez, mely egy olyan megoldásra lesz kiélezve, ami mindenkinek megfelelő lesz.

Ezért most van a legnagyobb szükség rátok, mint soha korábban. A Fény, amit itt-létezésetekkel egyszerűen kisugároztok a világba, megérinti mások életét. És amikor eltántoríthatatlanul kiálltok az mellett és igazodtok ahhoz, ami az életeteket felemeli és gazdagítja, kiterjesztitek a Fényt a kollektív tudatba és felgyorsítjátok az Arany Kor pompás manifesztációját.

A Föld-i embereknek kevésbé az egójuk irányába kéne igazodniuk, feladva az egyéni szűkös szellemi hozzáállásukat és el kell kezdeniük szívből élni. A SZERETET a leghatalmasabb erő a kozmoszban és a kulcs az ellenségeskedés, a gyűlölet, a szegénység, a közöny és az erőszak lezárásához, mely kibillentette világotokat egyensúlyából. A Szeretet a kulcs a békéhez, a jóléthez, az Egységhez és a spirituális fejlődéshez.

Érthető, ha csodálkoztok, hogy a Föld elérte a negyedik sűrűséget. Hogyan képes a legtöbb lakosa a harmadik sűrűségben létezni? Tudományosan megközelítve két fajta sűrűség létezik. Az egyik a tömegre és a helyre vonatkozik, ahol a tömeg megtalálható – A Föld a negyedik sűrűség alsó határán található és folyamatosan halad előre, fölfelé, míg el nem éri az ötödik dimenzióban található rendeltetését.

A másik sűrűség egy lélek evolúciós fejlettségi szintjét írja le – ez az elért fejlettségi szint vagy tudatszint. Ez a kétfajta sűrűségnek nem kell szükségszerűen megegyeznie. Technikailag és intelligenciájukban messzemenően fejlett civilizációknál például előfordulhat, hogy szemernyi spirituális tudattal sem rendelkeznek.

A mai földi népesség a lélekfejlettségi szintet tekintve a harmadiktól a hetedik sűrűségig terjed. Az odaadó Fénymunkások a spiritualitás negyedik szintjén helyezkednek el – elszántan követve spirituális útjukat – de vannak, akik kicsit lemaradtak; ők még mindig azzal vannak elfoglalva, hogy ne ítélkezzenek, hogy önmaguknak és másoknak megbocsássák hibáikat, bűntudatuk van, rossz a lelkiismeretük, birtoklási vágy vagy más alacsony rezgésszintű gondolatot bocsátanak ki, amin túl kell lépniük. Ebben a szellemben haladva tovább az ötödik és a magasabb dimenziót képviselő kevés lelket kristály- vagy indigó gyerekeknek nevezitek, vagy más civilizációk képviselőjeként élnek közöttetek [csillagmagok-ford. megj].

Így megbeszéltük a lényegi okokat, amik a világotokban végbemenő fejlődést befolyásolják, de léteznek még további okok is. Például, hogy minden jogi ügyet, a megfelelő jogi útra kell terelni. És nem kell itt felhívnotok a figyelmünket arra, hogy ezek a fogaskerekek nem forognak túl sebesen.

Egyes jogi eljárások a gazdasági kényszerek alapján működnek és a régi rendszerből az újba való átmenetet tudatosan lassítják, hogy kiküszöbölhető legyen a félelem és a káosz. Ezek a messzemenően kiható folyamatok nem csak az Illuminátus által a szegényektől elrabolt javak felkutatását, visszaszolgáltatását és elosztását célozzák meg, hanem a gazdasági- és pénzügyi átmenetet segítségével azt egy biztonságosabb arany- és nemesfém alapra helyezik; további cél még a szigorúbb bankgazdasági szabályok, valamint a fair kereskedelem, igazságos tarifák, adók és fizetések bevezetése.

Ezen a gazdasági területen a NESARA, rövidítése a “National Economic Security and Reformation Act” -nek (A Nemzeti Gazdaság(oka)t Biztosító és Újrastruktúráló Törvény) egyes körökben jól ismert, de az emberek nem feltétlenül értik lényegét és ezen nincs mit csodálkozni. Az Amerikai Egyesült Államok kormányának honlapján a NESARA-t, mint “National Economic Stabilization and Recovery Act” (A Nemzeti Gazdaságot Stabilizáló és Védő Törvény) fordítják le, ez egy teljes félreinformálás, tele hamis igazságokkal, mint egyes csatornázott üzenetek, melyek nem egy köztiszteletben álló Fénykövettől származnak, hanem sötét lényektől.

A NESARA jelentésének félreértése azt a nézőpontot is osztja, hogy a NESARA csupán ez az egy törvény. És ez mennyire téves! A NESARA nem kevesebb, mint a világ átalakítása és spirituális megújítása – az Arany Kor generálterve.

Léteznek különböző kifejezések interpretációi a Fénykövetek részéről, mint „jóléti program” vagy hasonló utalások, a NESARA gazdasági vonatkozásában. Ezek a félreértelmezések érintik a nagy pénzösszegeket is, amiket állítólag a Földön mindenkinek a rendelkezésére bocsájtnak, nagy összegeket kiutalva speciális projektek létrehozásának céljából és pénzeket, amik mindenki adósságát lenulláznák.

NESARA egyik lényegi pontja a kamatingadozás, a fizetések és juttatások megrövidítésének és megvonásának- különösen a nemzetközi devizaalapok esetében- és a nagy pénzösszegek visszajuttatása, melyek az Illuminátus bankszámláin találhatók. De a törvény fő célja a hatalmas egyenlőtlenségek feloldása a világotokban a „birtoklók” és a „nem birtoklók” között. Ezt az egyenlőtlenséget ki kell egyensúlyozni, úgy hogy az Illuminátus által jogtalanul felhalmozott javakat arra használják, hogy az elszegényedett népesség szűkösségét csillapítani lehessen olyan gyorsan, ahogyan csak lehetséges és számukra ismét egy biztos fogódzót felajánlva.

A NESARA aktában szereplő rendelkezés, mely az USA teljes  kormányának visszalépését követeli, már nincs érvényben. Annak okán, hogy több mint 12 évvel ezelőtt az akkori elnök egy magas rangú Illumináns volt, aki áttért a másik oldalra és most egy aktív Fénymunkás lett– és akkoriban a kongresszusban majdnem mindenki vagy az Illuminatus tagja volt vagy az ő befolyásuk alatt állt. Örüljetek, hogy ez ma már nincsen így!

Anya [Suzann Ward-ra utal, a csatornázóra], az Olvasóknak, akik többet szeretnének megtudni a NESARA-ról, például, hogy miért az USA-ban kezdődött egy törvény formájában a világméretű átalakulás terve, kérlek csatolj ide egy összefoglaló információt a NESARA-ról ide [2006. augusztus 13. speciális kiadás a NESARA-ról] Köszönöm.

Ismételten biztosítunk benneteket, hogy legyen bármi, ami negatívan befolyásolja az életeteket, idővel egymás után megszűnik. Ez magában foglalja a kényszermunkát és a nők elnyomását; igazságtalan törvényeket, politikai döntéseket vagy előírásokat; kegyetlen kulturális szokásokat; az ipar minden formájú környezetszennyezését, a chemtraileket és az élelmiszerekben található vegyszereket, a pornográfiát, a tudatkontrollt, beleértve a szórakoztatóipar félrevezető ábrázolásait: földönkívüliek szörnyekként való bemutatását; gazdasági monopóliumokat, a hajléktalanságot és az ártatlanok börtönökben való fogva tartását. Minden, ami lelketeket, testeteket vagy szellemeteket károsítaná megszűnik, ha a társadalmatok továbbra is veszi az akadályokat és megvalósítja az Arany Kort.

Ebben az univerzumban minden Fénylény tisztel benneteket az eltántoríthatatlan bátorságotokért, az ötletgazdagságotokért, a türelmetekért és a Fényért végzett odaadó munkátokért. Soha nem voltatok a feladataitokban magatokra hagyva – a világegyetemes családotok tagjai, akik köztetek élnek, és akik az égboltotok habjait szelik, mindig támogattak benneteket. Amíg a hajók legénységei hozzátok nem csatlakoznak, addig technológiájukat használják fel, hogy milliárd módon segédkezzenek, amiről az előző üzenetben beszámoltunk.

De mára elbúcsúzunk, feltétel nélküli szeretettel, ami mindig is létezett és létezni is fog.

_______________________________

BÉKE és SZERETET
Suzanne Ward
 

Csatornázta: Suzanne Ward

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás:http://www.matthewbooks.com/mm/anmviewer.asp?a=161&z=2

Matthew / 2013-02-18

Matthew üzenete / 2013. február 18.
Suzanne Ward közvetítése

Hatalom, felelősség a világváltozásokért; Benedek Pápa lemondása; a Vatikán története; Észak-Korea atom tesztje; a háború ára; alkalmanként előforduló erőszak; foglalkoztatás; produktív átmenet a békébe; a nők és a homoszexuálisok státusza; a fejlődés hét évtizede.

Szerető üdvözlettel minden lélektől eme csatornán, itt Matthew. A decemberi téli napforduló óta a Föld lakosságának nagy többsége szokásos kötelességeinek tett eleget, és a megszokott érdeklődéseinek hódolt. Az ítélet nap teóriájának hívői a maja kalendárium végével kapcsolatban kölyök módjára butának érzik magukat, mégis megkönnyebbültek, hogy az igazság napvilágra került.
Egyikük sem tudja, mit tesztek ti, hogy a Fény beözönlésének néhány hete alatt a Föld megtette az első lépéseit a negyedik sűrűségbe. Sokan még mindig kiábrándultnak érzitek magatokat, sőt el vagytok bátortalanodva annak okán, hogy semmilyen nyilvánvaló változás nem zajlott le, és mi most különösen ezen kedves lelkeket akarjuk felemelni, és megújult önbizalmat adni szeretnénk nekik.
Gondoljatok egy újszülött babára, aki bizonyos tehetségekkel, képességekkel, érdeklődési körökkel, független gondolatokkal és célokkal jön a világra. Ez a „potenciális csomag” egyáltalán nem nyilvánvaló az újszülött korai napjaiban; azonban, ahogy ez a kis személy növekszik, a benne lévő képességek elkezdenek előbukkanni, és megfelelő ápolással, azok nagyobb kreativitással és ragyogással virágoznak ki.
Ugyanez a folyamat áll fenn a Föld Aranykorára, ami nemrégiben született, és annak „potenciális csomagjával” együtt. A fény intenzitása tette lehetővé világotokban, hogy ezen újszülött kor rendkívül „termékennyé” váljon, azt mondhatnánk, az könnyebbé tette most, mint korábban valaha, hogy munkálkodásotok gyümölcsei kivirágozzanak.
Ez az ideje annak, hogy pozitívnak, optimistának, lelkesnek és győzedelmesnek érezzétek magatokat – megvalósítottátok a Föld felemelkedésének nehéz szakaszait! A bolygó eltávozása a harmadik sűrűségből, amikor megtette ezt, előre el volt rendelve, de sok millióan közületek, akik szunyókálnak bizonyos mértékben, lehet, hogy nem tették volna meg ezt.
De megtették, és ez köszönhető a beözönlő fénynek a téli napforduló során és a ti ragyogásotoknak. A ti fényetek alapvetően szükséges volt akkor, és ez ugyanennyire szükséges most, ahogy előre haladtok világotokban a társ teremtői folyamatban.
Mindvégig nektek nemcsak hatalmatok volt, hanem felelősségetek is, hogy azzá tegyétek a világotokat, amivé akarjátok. A folyamatban ez a csodás világ kész helyzetben van, de lineáris időtökben küldetésetek folytatódik. És ami ezután jön, az rendkívül kielégítő és örömteli – helyreáll a Föld és lakói számára a béke, az egészség és a harmónia. Ne „adjátok fel a munkát” azzal, hogy hagyjátok, hogy a kiábrándultság elhomályosítsa fényeteket!
Valóban univerzális családotok jelentős mértékben segített a Föld felemelkedési folyamatában, és ők továbbra is ezt fogják tenni sok módon, melyeket felsoroltunk. Hogy a Föld belép a negyedik sűrűségbe a téli napforduló során előre el volt rendelve, valamint a földönkívüliek segítsége is- mindkettő az Aranykor mester tervének fő rendelkezése volt, melyet Gaia Földről való látomásával összhangban alakítottak ki.
Mivel családotok fénye intenzívebb, mint a tiétek, és technológiájuk sokkal fejlettebb a tiéteknél, az ő segítségük folytatódott és folytatódni fog oly módokon, amelyek túl vannak jelenlegi képességeiteken. Azonban, a társadalom fejlődésének ütemét mindig a bolygó lakóinak közössége határozta meg – nem lehet másként, mivel ez a ti világotok.
Hadd szóljunk egy pillanatra néhány jelenlegi fejleményről – először is, Benedek pápáról. Egy igen szokatlan esemény valóban, egy pápa lemondása, és a bejelentett ok az „előrehaladott kor”, egy módon megfelel a ténynek.
A pápa, aki nyilvánosan láthatóan egy klón. Mivel rohamosan öregszik, és az energiái apadnak, nem lesz képes sokkal tovább működni, és csere klónokat nehéz manapság beszerezni. Ekképpen a pápa maga, aki egészségesebbnek és fiatalabbnak néz ki, mint a klón, elkülönítésben marad. Az élettartamától függően, és a klónokról szóló az igazság időzítésétől függően, ő majd esetleg látható lesz, ahogy meglehetősen fel lesz frissülve kinézetében.
Ezen lemondásnak oka és jelentősége sokkal távolabbra mutató, mint egy sikertelen klón – az feltör egy ajtót olyan igazságok felé, amelyek évszázadok óta rejtve voltak, mint a pedofília a papság körében amely több, mint 1500 éve burjánzik.
A Vatikán, amely fő játékos volt az Illuminati védernyője alatt, a sátánizmus nemzetközi főhadiszállása, és annak mérhetetlen vagyona tartalmaz ellopott műkincseket, melyeket a nácikkal való együttműködés során szereztek meg a második világháború alatt. Bármelyik pápa, aki tiltakozását fejezte ki a hatalmas csalás, az elfogadhatatlan viselkedés és a vagyonok felhalmozása okán, rövid életű volt.
Mégis, valószínűleg a legmegrázóbb kinyilatkozás az lesz, amely nyilvánosságra fogja hozni azokat az ősi lejegyzéseket, amelyek be fogják mutatni, hogy milyen régóta módszeresen megváltoztatták a Bibliát – legfőképp Jézus mesterségesen kitalált története keresztre feszítéséről és feltámadásáról -hogy lehetőséget adjanak az egyháznak a katolikus tömegek ellenőrzésére.
Mikor mindez köztudottá válik, a Vatikán hosszú uralma vége tér. Az összeomlás elképesztően szomorú és nehéz lesz a katolikusok számára, de az összes őszinte keresztényre alapvető hatást fog gyakorolni annak a megtudása, hogy az alap, amelyen az életük nyugodott, hazugságokra volt építve.
A könyörület mindazon lelkek számára segíthet elfogadni az igazságot Jézus életéről és tanításairól, amely sokkal értékesebb, mint amit arról tanítottak. Az olyan hit, mely inkább spiritualitáson, mint dogmákon alapszik, ki fog tartani, és a hamisságokon alapuló szertartások feledésbe fognak merülni.
A média, szerte a világon hangos az Észak-Koreai nukleáris teszttől. Beüzemelni egy rakétát egy dolog, robbantani egy atomtöltetet az egy másik, és az a teszt nem volt közel sem olyan hatásos, mint ahogy azon ország szeretné, hogy a világ azt higgye. Azonban, mint Irán, Észak-Korea is „gazembernek” van tekintve, és egy fenyegetésnek, amely elvezethet egy nukleáris háborúhoz.
Ti tudjátok, hogy nem lesz egy ilyen háború, és semmilyen arra való próbálkozás, hogy nukleáris atomtöltetet robbantsanak az űrben nem lesz sikeres, de kevesen tudják még ezt. Tehát hogyan csökkenthető a megtapasztalt szörnyű fenyegetés, melyet e két ország eljátszik a világ színpadán, és az Egyesült Államokban az megosztja a reflektorfényt a fegyveres erőszakkal.
Mindazoknak a személyes tragédiái mögött, akik direkt módon érintve vannak, az erőszak mélyen megérinti a globális lelkiismeretet. Ahogy az öntudatos és spirituális tudatosság tovább terjeszkedik, mindenki meg fogja érteni, hogy az erőszak még több erőszakot szül, sohasem harmóniát, vagy együttműködést, vagy tiszteletet. Néhány szétszórt harcias csevegés folytatódni fog egy kis ideig, de a növekvő hangsúly azon lesz, hogy végül tárgyaljanak a különbségekről, ami nemzetközi lefegyverzést fog eredményezni.
A háború és a véletlenszerű erőszak megállítására való ösztönzés túl megy azon, hogy véget vessenek a széleskörű halálozásnak és bánatnak. A háború többi ára – termőföld és természetes erőforrások, otthonok, üzletek, infrastruktúra lerombolása – és időszakos erőszak okán – rendészeti, legális és bírósági ügyek, börtönök – mindezek óriási kollektív költséget jelentenek.
Szerteszét világotokban sok millióan sínylődnek börtönökben, mert őket háborúkban fogták el, vagy igazságtalan törvények, korrupt jogrendszerek, túlságosan szigorú büntetések kisebb vétségekért, hibás meggyőződés vagy mentális rendellenességek okán vetették börtönbe. Ez a szégyenteljes szégyenfolt történelmetekben fokozatokban lesz megtisztítva, mint ahogy a mentális betegségek kezelése is, mivel az az állapot az élet egyik aspektusa.
A pénzforrások, amiket már nem kell állandósítani vagy megvédelmezni az erőszaktól, át lesznek irányítva olyan kritikusan nélkülöző területekre, mint az oktatás és az egészségügy; energia technológiák; újító üzleti növekedés; utak javítása és karbantartása, vasutak és hidak, környezeti regeneráció.
Az állampolgárok azok iránti követelései és más fajta fejlemények kényszeríteni fogják a kormányokat, hogy cselekedjenek. Az olyan iparágak, amelyek jelenleg a háborús gépezeteket üzemeltetik, át fognak állni más fajta termelésekre, és az alkalmazottak, akiknek szükségük van kiképzésre az általuk választott területeken, meg fogják azt kapni.
Legutóbbi üzenetünkben érintettük a nők egyenlő jogait, és számos üzenetben elmondtuk, hogy a lelkeknek egy harmadik sűrűségű civilizációban meg kell valósítaniuk egy kiegyensúlyozott élettartamot, melyet úgy tapasztalnak meg, hogy ki tudjanak teljesedni egy negyedik sűrűségben. A nők lesüllyesztése egy alárendelt helyzetbe volt az elsődleges oka a Föld lecsúszásának az ötödik sűrűségből a mély harmadikba, és az be is rögzült oda.
A karmikus körhinta megadta az egy életnyi lehetőséget a nőknek, akikkel rosszul bántak egyik életben arra, hogy elnyerjék az egyensúlyt más inkarnációkban azáltal, hogy ők lehettek az elnyomók. És ez így ment egyik évszázadtól a következőig, amíg végül a nők elkezdtek folyamatosan előre araszolni az abban való harcukban, hogy megszerezzék a jogot az oktatásra, a szavazásra, a szervezkedésre, hogy kimondják amit gondolnak a társadalmi megbélyegzés ellenére.
A legtöbb országban ma a nőket törvényesen elismerik, mint a társadalom nélkülözhetetlen tagjait. Az otthonteremtés és az anyaság már nem egy kizárólagos szerep többé – a választás, hogy nem megházasodni, vagy nem vállalni gyermeket egyenlően el van ismerve. Nők milliói sikeresen egyeztetik össze a családi életet egyetemi tanulmányokkal vagy karrierekkel.
A nők kitűnnek olyan területeken, amelyeket korábban a férfiak birodalmának tartottak, úgy mint a mérnökképzésben, a tudományban, az elektronikában és a kutatásban, és ők politikai hivatalt töltenek be, tulajdonosai kis vállalkozásoknak, vagy cégek vezető posztjain láthatóak.
Sok reformmozgalmat világszerte nők kezdeményeztek. Olyan országokban, ahol polgári és Isten-adta jogaikat még mindig megtagadják tőlük, bátor egyének merész lépéseket tesznek arra, hogy véget vessenek ennek a kegyetlen igazságtalanságnak, és a társadalmi média globális támogatást nyújt elszánt erőfeszítéseikhez.
Ugyanez igaz a melegekre, akiktől sokáig megtagadták a tiszteletet, méltóságot, lehetőségeket és jogokat arra, hogy ugyanazokat a jogokat élvezhessék, mint a heteroszexuálisok. Olyan kultúrákban, ahol azt a státuszt még mindig csak férfiaknak engedik meg, a melegek jogainak tisztelete lassan el fog jönni, pontosan úgy, ahogy a nők számára. A végén mindenki tudni fogja, hogy a homoszexualitás a spirituális fejlődésnek egy előrehaladott szintje, ahol a női és a férfi energiák jobban egyensúlyban vannak, mint a heteroszexuálisok esetében.
A béke és az állampolgárok teljes jog egyenlősége minden polgár számára le fog maradni a konfliktus és az elnyomás megrögzött térségeiben – nevezetesen a Közel-Keleten, néhány afrikai országban, Afganisztánban, Pakisztánban, Indiában és Észak-Koreában. Ezen országok közül soknak fel kell oldaniuk a nehézségeket törzsi, vallási, kaszt és nem béli, kulturális és politikai különbségek okán, valamint azon csoportok gazdasági egyenlőtlenségeinek következtében.
Ti lehet, hogy nevetségesnek gondoljátok, hogy a zajkeltés az erőszak csökkentésére és a nők jogai és a meleg párok ügye nagy publicitást kap az Egyesült Államokban, ugyanakkor az ország vezető médiái kihagyják azt, amit más „szabad” országokban megjelentetnek. Például, semmi nem hangzott el sok bankár és befolyásos egyén letartóztatásáról Európában, és egy hang sem szólt az űrjárművek nyilvánvaló jelenlétéről.
Az illumináti Rothschild frakciója, amely Londonból és a Vatikánból irányította birodalmát, elvesztette a média feletti uralmát más hatalmával együtt a világ azon részén. Az illumináti Rockefeller szekciója, amelynek székhelye Washington DC-ben és New Yorrk City-ben van, még mindig rendelkezik befolyással a fő médiákra az USA-ban és a Wall Street-en; és elhúzódó befolyásuk a Kongresszusban nyilvánvaló a hajthatatlanságban, mellyel az megfékezi a fejlődést.
Igen, tudjuk, hogy legnagyobb részben, amiről mi beszélünk, az nem új információ. Tehát miért idéztük fel ezeket a dolgokat, amelyeket jól ismertek? Mert szükséges végig gondolnotok milyen sokat fejlődtetek mióta a Föld felemelkedése elkezdődött!
Azon hét évtizeddel korábbi meggyőződés az volt, hogy az „ellenség” megölése hazafias kötelesség volt. Sok, sok millióan mentek mohón előre a csatába, lélekben és háborús gépezet termelésben civil honfitársaik által támogatva. Ma a túlnyomó többség szerte a világon véget akar vetni a vérontásnak és békében akar együtt élni.
A harmincas évek végén, a sötétség nehéz keze ellenőrzött mindent, ami hatással van az életre a Földön – kormányokat, gazdaságot, kereskedelmet és ipart, tanításokat templomban és iskolákban, törvényeket és jogi rendszereket, médiát, környezetet. Nagyon kevesen kérdőjelezték meg a döntéseket, melyeket ezen hivatalos szervek meghoztak.
Manapság széleskörű megkérdőjelezése folyik a hatóságok indítékának, és ellenállás van olyan döntések és tettek ellen, amelyek a közérdek ellen szólnak. Gondoljatok a hatalmas mennyiségű korrupcióra, csalásra és gonoszságra, amik erőfeszítéseitek nyomán „napfényre kerültek”. Gondoljatok arra hogyan hívtátok fel a világ figyelmét a brutalitásra és igazságtalanságra, melyet korábban csendben eltűrtek.
Bátorítva kell éreznetek magatokat, és hálásnak kellene lennetek a drámai fejlődésért, és hitelt kellene adnotok magatoknak hozzájárulásotok okán. Teljesítményetek elismerése nem önhittség, az az ösztönzés forrása, és az arra való motiváció, hogy addig tartsatok ki, amíg küldetésetek véget nem ér. Lehet, hogy nem vagytok a haladó pillanatok előterében, de kérlek, soha ne felejtsétek el gondolataitok és érzéseitek erejét!
Idézve legutolsó üzenetünkből: Pontosan úgy, mint korábban – mindig! – a Föld lakóinak utazásai attól függtek, hogy milyen választásokat tettek az egyének, és a felhalmozódó döntések azok, amelyek megalkotják a kollektív tudatosságot. Tehát, a gondolatok, és érzések, és tettek azok, amelyek meg fogják határozni, hogy a Föld milyen ritmusban haladjon tovább mostantól fogva. Ez lehet akár boldog dúdolás végig a negyedik sűrűségen, vagy sasként szárnyalás, Gaia örvendezik – a felemelkedés kivételesen nehéz része véget ért!
Sürgető dolog most is, mint korábban, hogy arra fókuszáljatok, amit akartok világotokban, nem pedig arra, amit nem akartok! Kérlek, ne siránkozzatok olyan feltételeken, melyek kiábrándítóak, vagy ne becsméreljetek olyan személyeket, akik nem osztják véleményeteket. Ehelyett, hagyjátok, hogy a gondolataitok és az érzéseitek az életről legyenek összhangban a természettel, és a jóság bőségével mindenki számára.
A rendületlen kitartás a fényben gyorsítja a Föld haladását afelé, hogy az egészséges, szép, és békés világgá váljék, ami már létezik a folytonosságban. Ó, mennyire kívánjuk, hogy bárcsak pontosan úgy láthatnátok társ-teremtésetek nagyszerűségét, ahogy mi látjuk!
A fénylények feltétlen szeretete és nagyrabecsülése ezen univerzum világában veletek van most és mindörökké.
__________________________
SZERETE és BÉKE
Suzanne Ward
Csatornázta: Suzanne Ward
Magyar nyelvű fordítás: Golden Lotus
Forrás: http://www.matthewbooks.com

Matthew Ward  üzenete / 2013. január 19.

Suzanne Ward közvetítése
Szeretettel teli üdvözlet minden léleknek ezen a fórumon, Matthew vagyok. Latolgatás és nyugtalanság van néhány fénymunkás gondolataiban. Itt vagytok majdnem három hete a 2013-as évetekben; nem hogy semmi sem történt jelentős reformok terén, hanem tárgyalás folyik egy másik háborús övezetről, és egy halálos túsz helyzet van Algériában, a véletlenszerű erőszak folytatódik, és a menekültek szorult helyzete súlyosbodik. Nem azt mutatják azok a jelek, hogy a Föld még mindig sötétségben van?

Azt gondoltuk, hogy az előző üzenetünk kifejtette, hogy világotok miért nem változhat olyan gyorsan, ahogy azt néhány fénymunkás remélte, vagy amire számított. Azonban a kérdő gondolatok láttatták velünk, hogy az információs pontok összekapcsolása tekintetében sok korábbi üzenetben, mi kihagytuk ezt a pontot – a különbséget a sötét erő, a sötétség és a sötét emberek között.    

A sötét erő, messze a legerősebb erő, ami egy óriási erőtere a negatív gondolat mintáknak, amely bolyong az univerzumon keresztül keresve kevésbé fejlett civilizációkat, hogy sötétségbe borítsa azokat. Habár ennek a hatalmas erőtérnek megvan a képessége arra, hogy bármilyen egyéni formát létrehozzon, amelyről látomása van, ritkán teszi meg, mivel az a célja, hogy egy egész civilizációt kaparintson meg azáltal, hogy sötétségbe borítja azt. 

Ekképpen a sötétség a sötét erők sarjadéka, így is fogalmazható, és az egy felhő takaróhoz hasonlítható, ami annyira sűrű, hogy az emberek elveszettnek érzik magukat az ártalmas kigőzölgésben. És valóban, el is vannak veszve, ami keletkezésük tudatosságát illeti, az ő isteni és istennői énjüket és az ő elválaszthatatlan kapcsolatukat az univerzum Legfelsőbb Urával, és minden más ott élő létformát tekintve.
A sötét erők azok az egyének egy burokban élő civilizációban, akiknek megvan a rossz erkölcsi hajlamuk a kapzsiságra, a kegyetlenségre és bujálkodásra. Ezen hajlamok alacsony rezgései, egy nyílást alakítanak ki a lélekben, és az az univerzum vonzási törvénye miatt, ez a nyílás szabad folyást enged az ideillő negatív gondolatok kialakulásának, amelyek a sötét erők alkotóelemei.
Ezek után a sötétség befolyásolja és teljesen irányítása alatt tartja ezen egyének gondolatait, szándékait és tetteit. A sötét erők bábjaivá válnak, és a sötét erők azon céljait akarják megvalósítani, hogy rabszolgaságban tartsák a civilizációt  zsarnoksággal, félelemmel, csalással, korrupcióval, valamint az igazság elhallgatásával a Teremtőben rejlő eredetüket, a többszörös élettartamokat, az univerzális törvényeket, vagy más civilizációk valóságát illetően.
Tehát hol vannak ezek a sötét források most a Földdel összefüggésben? A sötét erők elkezdtek elköltözni a naprendszeretekből, a messze távol lévő civilizációkból érkező fény beömlése után, mely megmentette a szülőföld bolygótok életét hetven-egynéhány évvel ezelőtt. Ez az erőtér eltávozott, mert a fény el van különítve saját létezésében- miként egy gyertya meggyújtása egy sötét szobában behatol a sötétségbe, és így tesz a szeretet-fény energia is, áthatol az energián, bármilyen sötétség is legyen a közelben.
Annak ellenére, hogy a sötét erők eltávoztak, a sűrű sötétség felhőjük megmaradt a Földön, amelyet erőink hatástalanul szándékoztak elfoglalni egyszer és mindenkorra. A sötétség folytatta a spirituális és az öntudat megakadályozását a kollektív tudatosságban, és a vonzás törvényén keresztül, a Földlakók folytatták tovább a negatív megteremtését, amely majdnem megölte a bolygót.
Ez megváltozott, amikor az intenzív fény besugárzás elkezdte szétoszlatni a felhő sűrűségét, és megadta a Földnek azt az energiát, amire szüksége volt, hogy feloldja a rossz hatását a harmadik dimenzió mélységeinek, és megkezdje utazását a felemelkedéssel. Csak az elmúlt hetekben a felhő utolsó gyenge maradványa is átalakult fénnyé, és a bolygó dicsőségesen áthaladt a negyedik dimenzió bejáratán.
 
Tehát, hogyha már a Föld abban a sűrűségben van, hogy lehetséges, hogy az erőszak és az igazságtalanság még mindig tovább folytatódik?
Azért, mert a bolygó elhelyezkedése egyfajta sűrűség és minden egyes lakójának lelki emelkedettségi állapota egészen más. Anya, kérlek, illeszd be az üzenet dátumát, amely megmagyarázza a kétféle sűrűséget.   [September 9, 2011]
Köszönöm nektek. Ennek ellenére úgy tűnhetett, hogy a régóta várt 2012. december 21. egy kudarc volt, mivel nem láttatok mélyreható változást, a szeretet-fény bősége, amely áthatolt a világotokon ezalatt az idő alatt különösen szép látványt nyújtott.
Az az energia hullám egyre fényesebbé tette a kollektív tudatosságot, amíg az olyannak nem tűnt, mint a déli nap, ami beteljesítette a Föld szívbéli vágyát, hogy legalább a legtöbb lakója csatlakozhasson hozzá felemelkedésének ösvényén. Sok, sok személy, akik korábban nélkülözték a fényt, ami képessé tenné őket, hogy együtt menjenek végig az úton a bolygóval, most elég fényt szívnak magukba ahhoz, hogy ezt tegyék legalább egy kicsit tovább.
Most újra beszélünk a sötét egyénekről. A Földön vannak olyan egyének, akik tíz évvel ezelőtt elutasították azt, hogy tiszteletben tartsák lélek szintű megegyezésüket arra, hogy csatlakozzanak a fény erőkhöz, miután biztosították a tömegeknek a lehetőséget, hogy befejezhessék harmadik dimenziós karmájukat. Ők folytatták a nagy pusztítást szerte a világotokon olyan eszközökkel, mint a kormányok és a világgazdaság ellenőrzése, laboratóriumban tervezett vírusok kibocsátása, időjárás manipuláció és földrengések beindítása, háborúk elindítása vagy pénzügyi rezsimeken való uralkodás.
A beömlő szeretet-fény energia alatt, az a néhány egyén, akik még  mindig közöttetek vannak, egy kicsivel több fényt szívtak magukba, mint volt nekik, ami csak szikrányi, ami az ő életerejük. De az elég plusz volt a testüknek, hogy fizikailag túléljék a negyedik sűrűség első leheleteit ebben a pillanatban. Ha nem szívnak magukba többet a fény ragyogásból, ami egyre erősebbé válik a bolygó felemelkedésének útján, testük nem lesz sokkal tovább életképes.
A többség, akiknek előnyére vált az energia hullám, „jó emberek”, akik nagyon aggódnak a világi ügyei miatt, ahogy azt a vezető médiában lefestik és ijesztő módon félreinformálják az Interneten.  Ők még nem „látták a fényt,”hogy kölcsönvegyük a kifejezésedet -ők Isten szerű módon élnek, de még mindig 3D-ben látják világotokat, mentálisan és spirituálisan egyaránt. Internet.
Mások, akik még mindig „sötétségben” vannak eme szempontok szerint követik a hatóságok parancsait; ők nem szívtak magukba elég fényt, hogy felül emelkedjenek kiképzésükön, hogy kérdés nélkül engedelmeskedjenek. Néhányukat arra a hitre nevelték, hogy az az ő kötelességük, hogy bosszút álljanak az őseiket, közösségüket, országukat ért támadásokért.
Azután ott vannak azok, akik ellentmondásba kerültek- ők felismerik, hogy amit tesznek, az a köz jóléte ellen van, de függnek azoktól a bevételi forrásoktól, amelyek szükségesek a családjukról való gondoskodáshoz.
Azok a különböző elme állapotok a jelentős környezeti károkkal együtt a természetes „következménye az évszázadokon át tartó sötétségnek,”ahogy azt utolsó üzenetünkben megállapítottuk.
Majd meglátjuk mennyi fényre lesznek vevők a korábban említett személyek, mik lesznek szabad akaratuk választásai, és a fény mennyisége fogja meghatározni milyen messzire lesznek képesek sikeresen együtt utazni a bolygóval magasabb rezgésekbe. De kérlek, vedd figyelembe, amit mi korábban kijelentettünk: sokféle ok miatt, amelyek csak lélek szinten ismertek a legtöbb esetben, sok fénnyel-teli személy fogja azt választani, hogy inkább elhagyja a Földet, inkább mintsem, hogy folytassa a felemelkedést fizikailag.
Most pedig el fogjuk magyarázni miért jelentettük ki gyakran, hogy sebességet és hatókört tekintve, a Föld felemelkedése a harmadik dimenziós sűrűségből példa nélkül álló ebben az univerzumban.
Tapasztalatán kívül, kilengeni egy olyan sűrűségből, ahol a sötétség olyan mélyen be van ágyazódva, az egy rendkívül hosszú, fáradságos utazás. Mi utalunk egy másik világ tapasztalatára. Mint a Föld ősi népei, mely civilizáció szintén egy magasabb sűrűségből ereszkedett le spiritualitását és tudatosságát tekintve a bolygó megsemmisítésének határára a folyamatos és soha véget nem érő háborúzás okán. Nekik nem állt rendelkezésükre univerzális családunk segítsége, és az azt követő nemzedékek közel 50.000 éven át időztek a harmadik sűrűségben, mielőtt elérték a negyedik dimenziót. Az ilyen hosszú ideig tartott, mielőtt elegendő fény volt a kollektív tudatosságban ahhoz, hogy az felemelje a civilizációt és a bolygót abba a magasabb sűrűségbe.
Anya, azon olvasók számára, akik szeretnének többet megtudni annak a civilizációnak a történetéről, fizikai megjelenéséről, kultúrájáról, kormányáról és így tovább, kérlek említsd meg a könyvet, melynek hosszú üzenete azon populáció jelenkori képviselőjétől származik. /”Aeschyles” fejezet a  Megvilágosodások egy új korszak számára című könyvből/.
Köszönöm neked. A Föld és annak lét formái összehasonlíthatatlanul több segítséget kaptak, mióta a felemelkedés elkezdődött az 1930-as évek végétől. Az egy életmentő fény infúzióval kezdődött sok erőteljes civilizációtól, és  folytatódik azóta is a segítség különböző eszközein keresztül, melyeket felsoroltunk korábbi üzenetekben. 
Csak egy viszonylag maroknyi ember csoport tud arról a segítségről, de más eredményei a fénynek valóban nyilvánvalóak. Ahogy az elkezdett növekedni a Földön, egyre többen és többen közületek generáltátok saját fényeteket nagyobb erővel, és ti, a fénymunkások hatalmas lépéseket tettetek a sötétség hatásainak csökkentésében azáltal, hogy közszemlére tettétek a sötét erők tevékenységeit.
Nagyszerű teljesítményetekhez, amit korábban beharangoztunk, hozzátesszük a globális reflektorfényt, melyen fényesen ragyogtok azt a szükségszerűséget tekintve, hogy felemeljétek a nők státuszát, és hogy véget vessetek a fegyverek használatának. Ezek a súlyosan negatív aspektusai társadalmatoknak, amelyek régóta dominánsak a kollektív tudatosságotokban, most a közélet előterében vannak.
Egymást követő generációk viselték el az igazságtalan kulturális törvényeket és gyakorlatot, ahogy viselkedtek a nőkkel, és elfogadták az örökös háborút és az erőszakot, „ilyen az élet” felfogásként. Most a társadalmatok hangja világ szerte azt mondja, állj!
Fénylények szerte ebben az univerzumban tisztelegnek a tízezer lélek előtt, akik beleegyeztek, hogy részt vesznek sok tragikus helyzetben, amelyek felbolydítják a nemzeteket, hogy merész lépéseket tegyenek azon a két területen, és minden más területen is, ahol a változásra oly égető szükség van. Azok a lelkek, akik elfogadták azokat a rendkívül kemény küldetéseket feltétel nélküli szeretettel tették meg azt, és előre léptek a lélek fejlődésének útján.
Pontosan úgy, ahogy ti, mi is azt kívánjuk, hogy minden szükséges dolog történjék meg egy éjszaka alatt. Az sok tárgyalásba, értekezésbe fog telni, mielőtt minden szív és elme összhangba kerül. Az Aranykor mester tervezői tudták, hogy ez nem tudja másként átalakítani világotokat, csak lépésről lépésre, és a lélek szintjén mindenki más is tudja ezt a Földön.
Még földönkívüli segítséggel is, egy harmadik sűrűségű civilizációnak egy békés nemzetekké való fejlődése, amelyek harmóniában élnek a természettel, egy átalakulási folyamat. Minden üzenetünk nyomán és az olvasóknak válaszolva, akik megkérdezték ezt, ugyanaz volt a válasz – a változások fokozatosan fognak eljönni.
A következő szemelvény egy 2007.június 2-i üzenet, amelyet nemrég küldött email-ben az anyámnak egy új olvasó, aki „csak éppen meglátta ezt.” Ő azt is írta, hogy ennek az információnak több üzenetben kellene benne lennie, nem kellene elvárnunk azt, hogy az emberek emlékezzenek arra, hogy mi volt a régi üzenetekben.
“2012 a végét jelenti-e a Föld felemelkedésének és minden átalakulási fázisnak az Aranykorba menet?”
Minden sötétség át fog alakulni, és a Föld és az egyének egyensúlya valóra válik, de az nem helytálló, hogy 2012 után minden megvalósul, ami addig az ideig változatlan maradt. Emlékezzetek, hogy az egyedüli állandó tényező az univerzumban: a VÁLTOZÁS. A spirituális és intellektuális fejlődés, és a technológiai haladás folytatódni fog – ti sem akarnátok azt semmilyen más módon!
Szeretett Földön élő családunk, soha nem számítottunk arra, hogy emlékezzetek minden információra, melyeket felajánlottunk nektek! Nemcsak, hogy napjaitok tele vannak kötelességek széles skálájával, melyekre gondolnotok kell, de a lineáris idő is gyorsabban és gyorsabban múlik. Ennek okán ismételtük meg oly gyakran, hogy mi az, ami számotokra lényeges tudnivaló, és az tartalmazta azt is, hogy az Aranykor dicsősége nincs mind a küszöbön, és hogy az egyik nap nem fog majd drámaian különbözni az azelőtti és a rá következő naptól. 
Azért, hogy elkerüljük a félreértelmezés bármilyen lehetőségét, mi azt mondjuk, hogy pontosabb lett volna úgy fogalmaznunk, hogy „az elért egyensúly” abban a 2007-es üzenetben. Annak ellenére, hogy a korábbi anyag a harmadik sűrűségű feltételek összefüggésében volt, mi pontosíthattuk volna azt úgy, hogy az egyensúly meg fog valósulni azért, hogy a Föld és annak lakói kiemelkedhessenek a harmadik sűrűségből. Az univerzum mikrokozmoszaként, amely mindig kiegyensúlyozó rezgésmódban van, ti is folytatni fogjátok a kiegyensúlyozódást, ahogy spirituális és éber tudatosságotok folyamatosan kiterjed.
Ami várt rátok az Aranykor küszöbén, az az energia hullám hatása volt a decemberi napforduló alatt, amely átalakította a sötétség utolsó maradványait fénnyé. Ez az új fény bőség növeli a lendületet a Föld potenciális energia mezejében a csodák megvalósulása felé, amelyeket ti és univerzális családotok együtt fogtok megteremteni a Föld utazása során a negyedik sűrűségbe, és azután tovább annak ötödik dimenziós úti célja felé.
Mi nem tudjuk, hogy milyen hosszú ideig fog tartani mielőtt a Föld örömtelien ismét hazatér oda, ahonnan a bolygó és annak lelke, Gaia származik. Ezt logikus megkérdezni, mivel mi tudtuk mikor fogja a bolygó elhagyni a harmadik sűrűséget, miért nem tudjuk, mikor fogja elérni az úti célját?
A Föld felemelkedése eddig a pontig előre meg volt határozva, hogy ő elérhesse azt a keskeny mennyei ablakot, mikor a bolygó béli kiegyenlítődés lehetővé teszi számára a negyedik sűrűségbe való belépést. Most, hogy ő ebben a sűrűségben van, ahol a sötétség nem zaklathatja őt annak negativitásával, az útja innentől fogva egy biztonságos kikötőn belül van, hogy úgy mondjam, ahol, nincsenek „idő” megszorítások.
Csak úgy, mint korábban- mindig!- az ő lakóinak utazásai az egyének választásaitól függenek, melyeket ők egyénileg megtesznek, és a felhalmozódó választások fogják létrehozni a kollektív tudatosságot. Tehát, a ti gondolataitok, szenvedélyes érzéseitek és tetteitek azok, amelyek meg fogják határozni a Föld haladásának ütemét mostantól fogva. Akár boldogan dúdolja végig a negyedik sűrűséget, vagy szárnyal, mint a sas, Gaia ujjong, felemelkedésének kivételesen nehéz része véget ért.
Ti is ujjonghattok – állhatatos kitartásotok a fényben felmérhetetlen mértékben járult hozzá ehhez a kitűnő teljesítményhez. Habár a lineáris időben folytatni fogjátok a fejlődést azon célotok felé, hogy egy szerető, harmonikus és egészséges világot teremtsetek meg mindenki számára bőséget nyújtva, az átmenetben már győzedelmesek vagytok. Amikor teljes megértésetek lesz arról, hogy mennyire különleges ez a teljesítmény, tudni fogjátok, hogy ha valaha lelkek ki tudnák jelenteni, hogy „ez jól elvégzett munka volt”, azok ti vagytok, fénymunkások! 
Tisztelettel és feltétlen szeretettel övezünk titeket, miközben továbbra is elkísérünk benneteket, jóllehet láthatatlanul, de az út minden egyes lépésén keresztül.

______________________________________

SZERETET és FÉNY

Suzanne Ward

Csatornázta: Suzanne Ward

Magyar nyelvű fordítás: Golden Lotus
Forrás:The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

 

Matthew Ward üzenete –2012. december 29.

Suzanne Ward csatornázása

Reakciók december 21-re; valódi hatások; hit teremti a valóságot; a sötétség hozadékai; „rendteremtő munkálatok”; elvárások; földönkívüliek [ET] érkezése Isten kezében; információs források; a Felemelkedés mostantól simábban megy; lélek és természettudomány, egyazon energia

Itt Matthew, minden lélek szívélyes üdvözletével az állomásról. 

2012. december 21-ét örömmel, de a történések kapcsán vegyes érzelmekkel vártátok. Eljött és el is múlt ez a nap.

Ennek a napnak az egyéni tapasztalatai oly egyediek voltak, amennyire a lelkek is egyediek. Ezzel együtt a Fénymunkások többsége által átélt érzések úgy írhatók le, mint egy spirituálisan fokozott összhang, a belső béke és egy jó érzés vagy egy nagy csalódás azok számára, akik közvetlen változásokra számítottak. De az emberek általános reakciója, ha egyáltalán foglalkoztak gondolatban a maja-naptárral és nem voltak a „nagy katasztrófaelméletek” rajongói, az volt, hogy „Tudtam, hogy semmi különleges nem fog történni.”

Szeretett földi családunk: Nagyon is történt valami! Mindenki osztozna világotokon az örömünkben, ha tudná, hogy a téli napforduló idején lehorgonyzott erőteljes energia, sok millió lelket megvilágosított. Azok is ide tartoznak, akik a Föld Felemelkedéséről semmit sem tudnak, talán csak mellékesen foglalkoztak vele, vagy a sötét oldalhoz vonzódtak. Akkor is ha nem voltak tudatában: mindenki megerősítette a kollektív tudatban a kívánságot, hogy minden ami rossz úton halad világotokban, azt jóvá tegye.

Ezt biztosan nem láthatjátok a ti perspektívátokból; de ennek az erőteljes Fény-Szeretet-Energia beáramlás hatását meg fogjátok tapasztalni. Intenzívebben, mint korábban valaha együttéreznek az emberek a tömeges gyilkosságok és a gyászoló hátramaradottakat illetően és mindenkivel, aki a zsarnokság alóli felszabadulásért harcol és életét áldozza, minden éhezővel és minden hajléktalannal. Mindig is voltak emberek, akik minden lehetséges módon segítettek másokat. Ami új, hogy a lélekszinten felismerhetővé válik a Mindenséggel való egység, mely az emberek tudatát felemelni és lassan létrejön a szenvedőkkel való kapocs érzése. Az utolsó Fénybeáramlás létrehozott egy a lélekszinten egységes akaratot, mely az erőszakot a világotokon leszámol és a szegénységben és nyomorban élő milliók életét jobbá teszi. Ha pedig a gondolatok és a tettek összhangban összefonódnak a kollektív hittel, mely valóban képes teremteni, akkor konkrét lépések következnek. Tudjátok, hogy ez a kontinuumban már véghezvitt dolognak számít. De a Föld lakosságának többsége eddig különböző fokban, de a harmadik dimenziós tudatban élt, és ennek megfelelően alakulnak képességeik, lehetőségeik és az, amit tanítottak nekik. Szívük eljövendő vágya a béke és a jóság iránt a világban valóságos, de a gondolkodásmódjuk korlátai kétséget teremtettek, hogy ez valaha is megvalósítható lenne. Csak a kevesen ismerik az univerzum törvényét, hogy a világ működéséről való hit, végül is a mindenki által élt valóság visszatükröződése. Ez úgy értendő, hogy eddig a civilizációtokban mélyen gyökereztek a világról alkotott elképzelések, hogy a szörnyű állapotok világotokban olyan horderejűek, hogy képtelenség felülkerekedni rajtuk. Most azonban lélekszinten változik meg ezen a mélyen ülő régi hit: „Ez lehetetlen”-ből a „talán mégis lehetséges-próbáljuk meg!”-felé.

 A Föld átkel a negyedik sűrűség asztrológiai ablakán, ahová a sötétség nem tud belépni és ahol a harmadik sűrűség utolsó maradványai olyan áttetszőek, hogy a világosan erősebb negyedik sűrűségbeli benyomások átsugárzonak rajtuk és alig észlelhetőek. Miközben minden fénylény az univerzum történetében egyedülálló vívmányt ünnepli, ez nem jelenti azt, hogy a Föld közvetlenül paradicsommá alakul át. 

Úgy, mint egy tomboló vihar halált és pusztítást hagy maga után, úgy a sötétség is hagy nyomokat maga után. Egy vihar azonban csak néhány óráig tarthat és nem érinti az egész világot. Azonban a sötétség évezredeken keresztül uralkodott az élet felett a Földön és világotokon nyomokat hagyott a rabszolgasor hatása. A sötétség a bolygón és sok lélek pszichéjében mély sebeket hagy maga után. 

Tudjuk, hogy közületek egyesek azt gondolják, hogy a rendteremtési munkálatok a „vihar és a sötétség” után csak az űrtestvéreink segítségével oldható meg itt a Földön. És annak ellenére, hogy bevethetik technológiájukat és veletek együtt, a ti oldalatokon szeretnének dolgozni, [sajnos] ez az elképzelés, hogy ilyen módon menjen végbe a rendteremtés nincs erősen lehorgonyozva a kollektív tudatban. Ennek a pozitív aspektusa, hogy ezen a bolygón sokan már tettre készek, hogy magukhoz ragadják a kezdeményezést és megtegyék, amit meg kell tenni. És nemsokára mindenhonnan kapnak erősítést. 

Legyetek tudatában a már bekövetkezett változásoknak. A hazugságok, becsapások és a korrupció nagy részére fény derült és egyes országokban az emberek felemelkedtek az elnyomásuk ellen. Ott ahol a választott kormányok nem vették figyelembe népük szükségleteit, ott polgári kezdeményezések kényszerítik ki a szükséges változásokat. Azok az emberek, akik nehéz gazdasági helyzet szenvedői, leleményes utakat találtak, hogy ezt a szituációt nem hogy csak átvészeljék, hanem hogy túl is lendüljenek rajta. 

Igaz, hogy a köztetek élő földönkívüliek segítettek nektek abban, hogy ezt elérhessétek, de legyetek tudatában a ti részeteknek is ebben a sikerben. Az általatok véghezvitt megfelelő lépések és kitartásotok a Fény mellett elengedhetetlen részét képezték a sikernek! Imáitok ereje, egy ragyogó Föld elképzelése, a rászorulók megsegítése és a környezetvédelmi megmozdulások és más értékes igyekezetetek felbecsülhetetlen értékűek!

 Igen, van még mit tenni. És ha ez tovább folytatódik a segítő készség és a Fény gyorsabban és tovább kiterjed, akkor látni fogjátok, hogy a jó szándék által vezérelt tervek és igyekezet gyümölcsöt fognak hozni. Az ellenállás és a harci kedv tárgyalásokká, és együttműködéssé alakul át és az Egység szelleme az új évetek során, összhangba kerülve a szükségleteitekkel, a békével, a természettel együtt való élet harmóniájával kivirágzik. Ezen az úton haladva történhetnek késedelem és hirtelen előrelépés is, próbálkozás és tévedés, hiba. De ez mind nem fogja feltartani a folyamatos fejlődést előre és mihamarabb az általatok áhított világbéke és ez egészség megteremtésének ösvényére léptek a kollektív döntésetek megerősítésével. Több az univerzumból származó családotok csatlakozik majd hozzátok; de hogy világossá tegyük számotokra, ez a ti világotok és a ti feladatotok. Egyes Fénymunkások nemsokára vezető pozíciókat vesznek át, míg legtöbbetek vezetők és útmutatók lesznek az ébredő lelkek számára. De a Fényt, amik valójában vagytok, egyszerűségében megélni, már elegendő.

Az uralkodó rezgések, melyek olyan magasak, amit már eonok óta nem volt tapasztalható, a ti rezgésszinteteket is megemelte, és valódi lényetek Fénye erőteljesebben és fényesebben sugárzik, mint valaha. Ez pozitívan hat az emberek gondolataira és érzelmeire, akiknek életét. Ez a Fény folyamatosan további körökben sugárzik ki és segít, a megmaradt negativitást Fénnyé alakítani, legyen az bárhol. Sugaraitok a veletek rokon lelkeket is felemelik, azon lelkekét, kik elvárásaikban csalódtak december 21. kapcsán hogy a világon az állapotok nem javultak messzemenően ezen a napon.  

Beszéljünk az elvárásokról. Itt újra az univerzum törvényéhez térünk vissza, hogy a hit teremti a valóságot; azt szeretnénk hozzáfűzni, hogy ennek van egy feltételes is: A hitnek realisztikusnak kell lennie a környezetében, a vonatkozási keretein belül. Valaki például hiheti azt, hogy egy közeledő vonat előtt még átmehet a síneken. De ezt egy olyan környezetben, mint a Föld sajnos nem teheti meg, ahol a kollektív tudat nem tartalmazza azt a hitet, hogy egy ilyen veszély elkerülhető lehet dematerializálással vagy transzlokációval.  Így ezek a világotokban nem válhatnak sem valósággá, sem lehetséges képességgé.

Ugyanígy van ez a beteljesületlen elvárásokkal is december 21-ét illetően. A lakosság nagy többsége még csak most kezd el hinni benne, hogy lehetséges világotokat jobb helyé tenni. Hogy egy nap leforgása alatt az egész világot alapjában meg lehet változtatni, ez nem része a hitrendszereteknek és ezért nincs lehorgonyozva a kollektív tudatotokban. És a kollektív tudat a kreatív ereje egy civilizációnak. Így az elvárás, hogy az egész világon egy nap alatt nagy változások mennek végbe, az a Föld hitbeli vonatkozási keretei között nem realisztikus. Ami az embereket illeti, akik ezt a napot „a végítélet napjának” tartották: ez is teljesen meghaladta ezt a keretet;- és nem csak a [földi] kollektív tudatkeretet. A hit, hogy a bolygó önmagát pusztítja el vagy, hogy más miatt pusztul el, az szöges ellentéte Gaia Víziójának az Arany Korról, amit a bolygótestének és a rajta élőknek képzelt. És isten figyelembe veszi a Gaia kívánságát.

Ezért a korábbi üzenetekben biztosan állíthattuk, hogy december 22-e nagyon fog hasonlítani december 21-re, mint az erre következő napok is.  Tréfásan emlegettük, hogy nem lesz felavató ünnepség, mely alkalommal egy szalagot kell átvágni, ha a Föld a negyedik sűrűségbe lép, ami ebben az időpontban történne, lineáris időszemlélettel nézve [2011. szeptember 9-i üzenet: Ha a Föld az „utolsó” a harmadik sűrűség utolsó energiasávjain emelkedik, amik a negyedik sűrűség „első” energiáival keveredik, akkor nem fogtok drámai különbségeket tapasztalni egyik napról a másikra. Nem lesz tehát ceremónia, ahol ünnepélyesen át kell vágni a szalagot.]

Van még egy további szempont, mely hatással bír egy civilizáció kollektív tudatára, ez pedig a más világokból származó családtagjaink megérkezése. Nagy örömmel és vágyakozva vártatok az űrhajók leszállására és a veletek együtt élő csillagtestvéreitekkel való találkozásra. De elképzeléseiteket nem hogy nem osztja a társadalom többsége, de a tény, hogy a földönkívüliek, akik segítségetekre sietnek, netán köztetek élnek a bolygón, a lakosság többségének hitkeretén kívül esik. És ezen kívül fantáziájukat olyan filmkockák alakítják, ahol a földönkívüliek „szörnyként” rohanják le a Földet.

 Mint azt már korábbi üzenetekben említettük, csillagcsalád hivatalos megérkezésének megtervezése és a bemutatása eddig a Legfelsőbb Univerzumi Tanács kezében volt. Most pedig Isten döntése lesz. Felmentette a tanácsot eme nagy súllyal bíró felelősség alól, hogy fizikailag mikor állnak készen a földi emberek, hogy nagy számban láthassanak leszálló űrhajókat és szokatlan külsejű látogatókat üdvözöljenek. Isten adja ehhez a startlövést, ha a találkozás egy igazi üdvözlés lesz, mely nélkülözi a félelem érzését. És Ő nagyon fog örülni ennek a napnak, amiről mindannyian tudjuk, hogy el fog jönni, ahogyan mi is. 

Isten veszi át a „kezébe az evezőt” – és ez egy változás a korábbi üzenetekhez képest. A változások ugyanúgy történnek az univerzum élén, mint életetekben! Ezt meg kell osztanunk veletek, hogy ne adjunk át olyan hamis információt nektek, amit később helyesbítenünk kellene; mi mindig azt mondjuk el nektek, ami az üzenetünk időpontjában ismert számunkra, és ha később lényegi változások történnek, akkor ezt is jelezzük. 

Egyesek azt kérdezték honnan kapjuk az információinkat. Egy része a mi tudásunkból származik, a mi léleksíkunkról, amit [belső] kutatásaink során előbukkannak vagy emlékezünk rájuk. Jól megfogalmazva nevezhetnénk ezt összefoglalóan „univerzális tudásnak”. Nem rendelkezünk nagyobb tudással, mint minden más lélek, egyszerűen a spirituális tudatfejlődésünkkel több lehetőségünk volt a bennünk rejlő tudásra emlékezni, mint a kevésbé fejlett lelkeknek. Információink, hogy mi történik a Földdel és a Földön egy sor különböző forrásból származik. Ha ezek az információk egy irányba mutatnak, akkor bizalmasan megosztjuk veletek. 

Az egyik forrás Isten, aki a fenti időponttal kapcsolatos információt közölte, hogy mikor adja ki a Tanács a Flottaparancsnokoknak a startjelet. Maga a Tanács is egy további forrás, ahogyan barátunk HAtonn is az, aki egy intergalaktikus flottaparancsnok, ill. a Föld és az univerzum többi része közötti kommunikáció vezetője. Van kapcsolatunk individuális lelkekkel a nirvánában, akik figyelik a földi történéseket, valamint kapcsolatban állunk olyan civilizációkkal, akik spirituálisan, intellektuálisan és technológiailag olyan fejlettek, hogy állomásunkról nézve számunkra is ’mágikusnak’ tűnnek.

Hozzáférésünk van az Akasha-Krónikához, az univerzum kollektív tudatához és a Föld kollektív tudatához. Tudjuk, hogy mi rezeg a Föld energiamezőjének potenciáljában. Ebben a mezőben a lehetőségek valószínűségekké és aztán bizonyosan elvárható eseményekké válnak, az energia mennyiségétől függően, melyek összefolynak a kollektív gondolatokban, érzelmekben és cselekedetekben egy bizonyos lehetséges eseményt illetően. Mostantól a Föld haladása kevésbé lesz rögös, egyszerűbb lesz, mint az előző hónapokban, melyben természetes változások jöttek létre és a bolygó újrahangolásával erős energiahullámok keletkeztek naprendszeretekben. Mialatt ezek a hullámok megadták a szükséges hajtóerőt a Földnek, hogy a negyedik sűrűség kapuja elé eljuthasson, sokan közületek zavaró, fizikai, érzelmi vagy mentális tüneteket tapasztalt, amikor testetek a fokozódó magasabb rezgésekre hangolódott.

A jövőben a fokozódó kristályos sejtstruktúra, együtt a szintén fokozódó Fénnyel a Föld további Felemelkedési ösvényén, megkönnyíti testeteknek és lelketeknek, hogy jobban egyensúlyba maradjatok. Így bármi történjen, képesek lesztek több kitartást és önbizalmat érezni. Kevés kivételével a tudósaitok a Fényre csak fizikai összefüggésben tekintenek és a vallások csupán a lélek egy kifejeződési aspektusát látják a szeretet által. Fel fogják ismerni, hogy a természettudomány fénye és a lélek fénye ugyanaz az energia, ez pedig a legfelsőbb és leghatalmasabb erő a kozmoszban.Nos, mivel ez az energia a világotokban nagyobb mennyiségben áramlik, mint valaha korábban, amikor Gaia és bolygóteste Isten tökéletességében létre lett hozva, a Föld és lakóinak sebei maguktól meggyógyulhatnak.

Lépjetek be a 2013-as évetekbe azzal a tudattal, hogy a fénylények az egész univerzumból, mint mindig: láthatatlan segítőitek és asszisztenseitek. Micsoda öröm lesz, ha ugyanezt a feltétel nélküli szeretetet éreznétek irántunk is, ahogyan azt mi érezzük irántatok!

SZERETET ÉS BÉKE

Suzanne Ward

____________________________

Csatornázta: Suzanne Ward

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: www.matthewbooks.com

 

 

Matthew Ward / 2012. december 10.

Suzanne Ward közvetítése

December 12 és 21. hatásai; a Föld felemelkedési folyamata; a lelkek „társulása” a leszármazottakkal; az Aranykor megvalósítása

Szeretetteljes üdvözlet minden lélektől erről az állomásról! Matthew vagyok! A különféle vallási szertartások és ünnepek ideje a világotokban mindig erőteljes és vegyes érzelmekkel társul. Azok, akik fejlődnek, hálát éreznek az életükben megjelenő áldásért és élvezik a családdal és barátokkal való örömöt; azok, akik egyedül vannak, szomorkodnak, éheznek vagy szegények sokkal intenzívebben érzik az osztályrészüket az életben [hovatartozásukat]. Örömünkre szolgál azt látni, hogy a ’mindenkinek szóló jó hírek’ ezen időszakában oly sokan segédkeznek; a melegszívű lelkek kinyújtják a kezüket azok felé, akik szükségben vannak.

Ez az év nem különbözik a felemelő vonatkozásában, bár az energiák nagyszerűen eltérnek a korábbi évek ezen időszakaitól. A világotok eonok óta ismert, legmagasabb rezgésű energiái mindenkire hatással vannak és miközben sokak hasznára van, a tömegek nincsenek kedvező helyzetben. Amint 2012 napjai lejárnak, a dualitás negatív véglete egy erőteljes utolsó lélegzetet vesz mielőtt a közelgő végéhez ér.

A fontosabb problémák közé tartozik a nyugtalanság a Közel-Keleten: a vegyi [kémiai] hadviselés Szíriában, plutónium-fejlesztés Iránban, a forrongás Egyiptomban és az izraeli-palesztin gyűlölködés folytatódása. Mozgolódás van Észak-Koreában egy rakéta-kilövés körül, néhány nemzeti gazdaság borzalmas állapotú, tornyosuló számú a politikai menekült és az ő helyzetük, hadviselésük és elnyomásuk néhány afrikai nemzetben óriási, hirtelen erőszakos cselekedetek vannak szerte a világon, korrupció észlelhető a kormányokban és multinacionális vállalkozásokban.

Természetesen nem azért említjük ezeket az érdekes világi helyzeteket, hogy elfojtsuk a szabadságolási kedveteket, hanem hogy biztosítsunk benneteket arról, hogy MINDEN esetben jótékony döntések várhatók! A legfélőbb helyzetben, ha vegyi anyagokkal megrakott fegyvereket vetnének be, a mi univerzális családunk technológiája meghiúsítaná azok működését!

December 12. és 21. dátumát a bolygó számára régóta döntő fontosságú napokként kezelték. Kétségtelenül, a fő energiaáradat – mely a bolygók együttállásának köszönhető – fontos előrelendítések, de a Föld egy felemelkedési folyamatban tartózkodik, magasabb rezgésszintek és hullámok között 70 éven át. Ez folytatódni fog az ő [Föld] negyedik dimenzióban történő utazása során, míg el nem éri az ötödiket, ahonnét a bolygó és Gaia – a lélek, aki bolygóként ölt testet – származik.

Ezért nem látunk olyan nagy jelentőségű eseményt [december] 21-én megtörténni, mely ugyanolyan mélyreható lenne világszerte mindenre. Minden ember egy páratlan lény és egy egyedülállóan személyes reakciót fog kifejezni arra a napra vonatkozóan csakúgy, mint mindenki más a Föld felemelkedési folyamata során. Néhány személy erőteljes energetikai választ adhat, míg mások talán semmi különöset nem fognak egyáltalán érezni.

Szeretett lelkeink! Kérjük, hogy ne csüggedjetek el, ha semmi drámai eseményt nem tapasztaltok! Amint a Földön a fényerősség növekedett, úgy nőtt a ti tudatos és spirituális tudatosságotok is és a testetek hozzáigazította a sejtszintű változásait a szénalapúról a kristály-alapúra. Nincs szükségetek megdöbbentő eseményre vagy szenzációra ahhoz, hogy emelkedett érzéseitek legyenek a Föld Aranykorba vezető bejáratának megközelítése miatt.

Örüljetek velünk a lineáris időtökben való legutóbbi fejlődés kapcsán, mely azon lelkek növekvő számát érinti, akik fizikálisan is elkísérhetik a Földet ebbe a Korba! Isten hozzájárult az őslelkek azon kéréshez, hogy „társuljanak” az ő leszármazottaikkal, akik bátran harcolnak azért, hogy megfosszák magukat az olyan érzelmektől, melyek az ő általuk felvett fény mennyiségét megnyirbálja.

Az ő érzelmeik – melyek nem a sötétségben gyökereznek, és nem bántanak senkit, csupán a lelkeket magukat – olyanok, mint: heves vagy hosszú bánkódás, lelkiismeret-furdalás, bűnbánat, megítélés, reménytelenség és nehézség, elvesztett hit azon hamis dolgokban, melyeket nekik tanítottak. Mindezek át tudnak alakulni fénnyé a spirituálisabban fejlettebb társult lelkekre való összpontosított energiák segítségével. Néhányuk közöttetek él, míg mások inspirálják az ő leszármazottaikat, akik azért vannak ott, hogy a szeretet-fényt azokra irányítsák, akiknek egyszerűen szükségük van arra a plusz lendületre a fájó érzéseiken való felülemelkedéshez.

Olyan bámulatos e feltétel nélküli szeretet hatása! Tudjuk, hogy lelkesek vagytok, hogy lássátok a régóta ígért változások megvalósulását. Lelki szinten tudjátok, hogy a világotok átváltozása meghökkentő kiterjedésen és bámulatos sebességgel jár együtt, de tudatosan türelmetlenek vagytok, sőt időnként kétkedtek is. Kérjük, hogy értsétek meg azt, hogy a sötétség által sugárzott alacsonyabb rezgések nem tudnak az Aranykorba lépni; a sötétek millenniumnyi tetteinek eredményét nem lehet meggyógyítani mindaddig, amíg a Föld a negyedik dimenziós fény által betöltött rezgéseken belül nem jár.

Sok földi munka lett elvégezve a helyreállítás és a megújítás területén. Az általános/fő média leleplezte sok hatóság és erő színfalak mögött történt korrupcióját, melyek hamarosan közismertté válnak. A békéhez létfontosságú helyzetek egyeztetés alatt vannak néhány vezetőtök és a mi földönkívüli családunk képviselői között. A környezeti projektek elkezdődnek, mihelyst az egyik korábbi üzenetünkben [2012. szeptember 24-én] általunk felsorolt főbb intézkedéseket megvalósítják. És igen, a legfelsőbb univerzális tanács még várja Isten „INDULHAT!”-engedélyét a családtagjaink hivatalos bejelentésére.

Drágáink! Tudjuk, hogy szeretnétek lineáris időkereteket, és ha meg tudnánk nektek adni azokat, akkor örvendező szívvel megtennénk, de nem tudjuk! Minden, amit tehetünk az, hogy megismételjük a mi gyakran elmondott ígéretünket; azt, hogy a folytonosságban, a ti szerető, békés, hajdani Éden-világotok társ-teremtése, ahol mindenki harmóniában él a Természettel és ismeri Mindenek Egységességét az egy „elvégzett ügylet”!

Szeretett családunk! ANNYIRA közel vagytok a harmadik dimenzió célvonalához – egy példa nélküli győzelemhez ezen univerzumban! Minden fénylény a legnagyobb tisztelettel szeret és segít benneteket mindenütt!

                                      ______________________

SZERETET és BÉKE!

Suzanne Ward

Csatornázta: Suzanne Ward

Magyar nyelvű fordítás: Vénusz

Forrás: www.matthewbooks.com

Matthew üzenete – 2012. november 20.

Suzanne Ward közvetítése

részlet

Itt Matthew, tolmácsolom minden lélek szívélyes üdvözletét az állomásról.

Érzékelitek az energiahullámok erős fizikai és érzelmi hatását, melyek figyelemre méltó eredményekkel kapcsolhatók össze. Érezzük és látjuk a bolygót és a legtöbb lakóját érintő nagy lökőhullámot: Gaia, a Föld lelke boldog, hogy bolygótestével a negyedik dimenzió küszöbén állhat. A jobb idők reménye újra feltölti az embereket, akik eddigi életkörülményeik miatt kétségbe voltak esve és az újonnan felébredt lelkek is csillámlanak mindenütt a Földön. Egy csodálatos történéseket tartogató világ áll előttetek, de az elkövetkezendő napokkal érkező magas rezgésszámú beáramlások kellemetlen hatásokat is okozhatnak, mint felkavaró intenzitás a dualitás spektrumának negatív végén. Ez pillanatnyilag az intenzív izraeli-palesztin összecsapásokban fejeződik ki. De szeretnénk biztosítani benneteket, hogy az idő egy nagyobb léptékű háborúra lejárt, a mostani ellenségeskedés átalakul egy békés és együttműködő kapcsolattá és egy másik ország ellen hadat viselni elképzelhetetlen lesz.

Egy másik terülten, szintén a magas rezgésszám következtében, sokan gyengének érzik magukat, zavartak, feledékenyek, hangulatingadozásaik vannak, fáradékonyak vagy más szokatlan dolgokat érzékelnek magukon. Az egészséges testekben, melyek felvettétek [lehorgonyozták] magukban a fényt ezek a rendellenességek ritkábbak és rövidebb lecsengésűek, mivel ezeknek a testeknek kristály sejtjei jobban alkalmazkodtak az energiaingadozáshoz, mint a kevesebb fényt hordozó szénalapú sejtek. Azonban ne tekintsetek ezekre a tünetekre, mint a bennetek lévő fény mennyiségének mércéjére! Krónikus megbetegedések és különböző pszichés zavarok még mindig hatást gyakorolnak a Föld atmoszférájára és a teljes fényben tündöklő lelkek addig fogják ezt a kellemetlen állapotot megtapasztalni, míg a negyedik sűrűség [dimenzió] biztonságot nyújtó rezgéstartományába nem érkeznek. Hogy csökkenthető legyen ezeknek az átmeneti rendellenességek intenzitása és időtartama, ügyeljetek arra, hogy megfelelő ideig aludjatok, kerüljétek a stresszes helyzeteket, igyatok sok vizet és pihenjetek, olyan gyakran amennyire lehetséges. Gondosan válogassátok meg az ételeiteket is.  A zöldségek és gyümölcsök sokat segítenek, egyetek kevesebb húst, cukrot és keményítőtartalmú élelmiszereket, valamint kevesebb zsiradékot. Ezek segítenek megemelni az energiaszinteteket, kevésbé lesztek fáradékonyak és pozitív beállítottságra hangol [jó közérzet kölcsönöz]. Sürgősen ajánlanánk, hogy az antidepresszívák és más receptköteles gyógyszerek szedésébe ne kezdjek bele [az energiaingadozás miatti tünetek enyhítése céljából- ford.megj.]. Különösen az éppen aktuális energiák miatt a kémiai összetételű gyógyszerek letompíthatják vagy ellehetetlenítik a test saját gyógyító mechanizmusait. Ha orvosi kezelés alatt álltok, akkor beszéljétek ezt meg orvosotokkal, hogy esetlegesen fokozatos lépésekben csökkentsék a gyógyszereitek adagját. Egy további effektus a Föld 4. dimenzióhoz való közelségének, hogy a lineáris idő egyre gyorsabban telik el. Ha a nap végén frusztráltak vagytok, mert nem tudtátok minden betervezett dolgot elintézni, mert egyszerűen nem volt rá időtök, akkor állítsatok fel fontossági sorrendet és legyetek szívesek a lemondások miatt nem bosszankodni.

 …

Az alacsony rezgésszámot áthatja a magas rezgéstartomány fénye. És ez a világon minden életet érint, melyet negatív irányban befolyásoltak. Ennek így kell történnie, hogy a Föld az évtizedes egyensúlytalanságát visszanyerje, ami az egymás közötti, állatok iránti és a bolygóval szemben tanúsított emberi brutalitás eredménye. A kb. 70 éve erős mértékben beáramló, távoli forrásokból érkező Fény támogatta a Földet, hogy utazása során egyensúlyban tarthassa a rajta lévő életet – és ez az, amit ti felemelkedési folyamatnak neveztek.

Beavatkozhat-e egy másik civilizáció a világunkba?

Ide illik egy e-mail, melyet édesanyámnak [Suzanne Ward] küldtek nemrégiben:

“Éppen most bukkantam a weblapjára és sokáig nem tudtam semmit a Felfedés [Disclosure] –folyamatáról. Mit tegyünk, amíg megérkeznek a Földönkívüli barátaink? Csak várjunk türelmesen és reménykedjük, hogy tényleg eljönnek? Lehetséges, hogy úgy döntenek nem is jönnek el? Ha ez így lesz, nem a mi felelősségünk a háborúk és az erőszak megfékezése, a környezeti egyensúly helyreállítása és egyáltalán a világban minden ’félresikerült’ dolog helyreállítása?  De mindezt fejlettebb civilizációk segítségének a hiányában teljesíteni, lehetetlenek tűnik.”

Leszögezném, hogy nehezemre esik eldönteni, hol is kezdjem… Talán a legjobb, ha a világegyetem törvényeiből indulunk ki, ami kimondja nincs olyan civilizáció, mely felelősséggel tartozna – és még kevésbé formálhat jogot rá – hogy egy másik világot meglátogatva, megfelelő változtatásokat hajtson végre, még akkor sem, ha ebből az ott élők hasznot húzhatnának. Azok a civilizációk, akik lényegükben a sötétséghez tartoznak, más emberek otthonát, világát lerombolva megszegték ezt a törvényt. De ez [a teljes rombolás] a Földön nem történt meg és csak a Fény civilizációi tartózkodnak a naprendszeretekben és annak közelében. Tehát igen, a hibák jóvátétele minden adott civilizáció saját felelőssége. De van egy „rés a pajzson”. A komolyan károsodott világotok, a szakadatlan háborúk és a javak egyoldalú szétosztása következtében, generációkon keresztül fennmaradt a motiváltság a háborúkhoz, a brutalitás, a kapzsiság, a megvesztegetés, a becsapás, az érdektelenség és a visszaélés. Mindennek a jóvátétele egy hatalmas kihívást jelentene és bármelyik 3. dimenziós világ képességeit meghaladná. Kétségtelen, miért engedélyezte Isten más civilizációk kérését, hogy engedélyt kapjanak a segítségnyújtásban. Ennek a messzi civilizációk általi, életmentő fénynek a küldése Gaia segélykérésére volt válasz, hogy biztosíthassa planetáris testének [a bolygó] túlélését. De nem kizárólag Gaia segélykérésére vezethető vissza, hogy engedélyezték ezt a szeretetteljes támogatást. Ez a kívánság a kollektív tudatotokban is megjelent, mint a ti segélykérésetek, mely szerint egy békés világban szeretnétek élni, harmóniával a természettel. Az intenzív fény áramoltatásának kezdetétől, sok évtizeddel korábban, melyről az emberek többsége még csak nem is tud, nagy segítséget jelentett a Földnek. És ez a támogatás egyáltalán nem függvénye a „Felfedés” kormányaitok általi nyilvános közlésével, a földönkívüli jelenléttel kapcsolatosan. A világegyetem törvényeivel összhangban és mint az Aranykor általános tervének részeként, mindegyik csillagcsaládotok tisztában volt vele, hogy útmutatóként és nem megszállóként érkezett világotokban és –születésüket megelőzően- a terv minden részét ismerve, örömtelien vállalta a részvételt. Sok ezren vannak, akik a közeletekben laknak és veletek együtt dolgoznak az ügyön. Olyan testet öltöttek, ami nem sokban különbözik a tiétektől. Magasabb [spirituális?] intelligenciájuknak és fejlettebb képességeiknek köszönhetően olyan területekre ’szivárogtak be’, ahol eddig csak a sötétség uralkodott. Egyesek az igazság dokumentálását kutatják, melyet a sötétség elrejtett előletek. Mások – akiket „suttogóknak” [whistleblowers] neveztek- az igazság világáról adnak hírt, amit megtapasztaltak. Megint mások kezdeményezők vagy olyan reformokon dolgoznak különböző területeken, mint a kormányzat, gazdaság, igazságszolgáltatás, energiagazdálkodás, szállítás-szállítmányozás, egészségügy, sport, oktatás, bányászat, erdőgazdálkodás, mezőgazdaság, számítógépes technológia, fajmegőrzés, médiák, természettudományok és kohászat. Kevesen a szórakoztatásban is tevékenykednek, akkor is ha kizárólag csak szórakozásnak tekintitek, de egyes színdarabok arra ösztönöznek benneteket, hogy elgondolkodjatok, honnan származik tehetségük [képességük]. Példaként járnak elő, hogy megmutassák, ti is képesek vagytok sok mindenre, ha spirituális tudatotokat fejlesztitek. 

Sok fivér és nővér más világokból érkezett, hogy segédkezzenek nektek, hogy az embereknek, akikkel elődeik által osztoznak a civilizáción, felvilágosítsanak, hogy vezessenek, inspiráljanak benneteket. A láthatatlanná tevés védelmével vagy a Krisztus-Fény általi pajzzsal garantálható az Illuminátus miatti veszélyeztettet személyek élete. A sok publicitást kapott és retteget tömeges járványokat megakadályozták, mert a laborokban dolgozó Fénycsaládok tagjai semlegesítették a célzottan kifejlesztett betegséget és halált okozó mérgeket és kórokozókat. A kár amit a Föld elszenvedett, túl nagy mértékű, ahhoz, hogy egyedül boldoguljatok a helyreállításban. Még akkor is, ha az Illuminátus által elnyomott technológiákat szabadalmaztatnák, önmagukban nem elegendők, hogy a Földnek megfelelő tempóban lehessen visszaállítani a környezetet. De a közeletekben állomásozó űrhajók technológiája lehetővé teszi ennek gyors megvalósítását. Miközben az űrhajó utasai és legénysége a leszállásra várakoznak, hogy ezt a folyamatot veletek közösen levezényelje, már segédkeztek nektek az égboltotokon repülve. Első helyen az Illuminátus több tucat nukleáris robbanófejek általi csapásának megfékezése áll különböző terrorcselekmények kapcsán, melyek több halottat és nagyobb mértékű rombolást okozott volna, mint a szeptember 11-i merénylet. A japán radioaktív szennyezés, ami a Atomerőműből származott, az űrhajók beavatkozása és a sugárzás csökkentése nélkül több emberéletet oltott volna ki vagy betegített volna meg. A Mexikói-öbölben történ olajkatasztrófa a legénység segítsége nélkül sok kilométeres körzetben kioltotta volna a tengervilágot, ha a kifolyó nyersolajból nem oldották volna ki a mérgező komponenst. Szintén semlegesítették a fegyverekben, gyári hulladékokban, a radioaktív hulladéktárolók , a „Chemtrails” [mérgező kondenzcsíkok] és más környezetre káros anyagokat a földfelszínen és az óceánokban.

A Föld közelében lévő űrhajók legénységei különböző égitestek és szatelitmaradványokat is megsemmisítettek vagy eltérítettek a pályájukról, ha azok a Földre hullva komoly károkat okoztak volna.  A Föld körüli elektromágneses mező segítségével csökkentették a földrengések következményeit, mint a halálozások számát és a pusztítást, anélkül, hogy a felszabaduló negativitás mennyiségét is enyhítették volna. Veszélyes viharokat is elirányítottak a partvidékektől, ha azok olyan területeket érintettek, melyeken nem szükséges a tisztítás. A nagy, hatalmas és távoli civilizációk továbbra is küldik a Fényt a Földre, amíg az biztonságban meg nem érkezik a 4. dimenzióban. El tudjátok képzelni, hogyan nézetetek volna ki, ti és bolygótok, ha ezek az intézkedések univerzumunk közösségének számtalan segítő által nem realizálódtak volna?

Ez elvezet minket a Felfedésre való „türelmes várakozáshoz”. Kedves Lelkek, ti nem csak várakoztok! Legbelül tudjátok, hogy ennek a káosznak a korrigálása a ti felelősségetek, hiszen ez a ti otthonotok. Valamilyen módon, ti is hozzátettetek, hogy ez az állapot létrejöjjön. Ezért sok millió ember már évek óta a pozitív változások előidézésének szolgálatába szegődtek, mely Fényt hoz világotokba és felemeli azt. Nevezzünk meg néhány példát ezzel kapcsolatban: helyi és nemzetközi békekinyilatkoztatás és békemeditációk; részvétel különböző környezetvédő megmozdulásokon; adakozás a menekülteknek és a szegényeknek; kommunális és személyes szinten való erőfeszítések, hogy a nélkülözőket támogassátok; a házi-és vadállatok életkörülményeinek javítása; a pénzügyi szükség és más kihívások áthidalásának ötletgazdagsága, kitartás és együttműködés.

És ne feledjétek imáitok erejét! Az ima nem egyenlő a kívülről megtanult mondatok ismételgetésével a templomban vagy személyes üzenetek küldése Istennek, vagy nevezzétek bárhogyan is a legfelsőbb lényt ebben az univerzumban.  Az ima energia, melyet minden egyes gondolatotokkal, miden egyes érzésetekkel és minden egyes cselekedetetekkel küldötök ki a világba. És jelentős mértékben küldtétek ki a béke, a bőség, az egészség és harmónia energiáit! Szeretnénk más faktorokat is megemlíteni, amik szintén a „türelmes várakozáshoz” tartoznak. Korábbi üzenetekben elmagyaráztuk, hogy mi akadályozta a galaktikus családunk földre szállását. És nagyon szerencsétlen dolog, hogy állítólagosan közismert és elismert források valóban sötét lényeket csatornáztak, akik a hamis információikkal csalódottságot és zavart okoztak. A sötétek ezt azért teszik, hogy negatív reakciót váltsanak ki, azokból, akiknek a rezgéséből táplálkoznak. Szükségük van ezekre a negatív érzelmekre, hogy életben maradhassanak. De sajnos nem lehetett elkerülni, hogy néhány földönkívüli tervek szerinti nyilvános fellépése eltolódjon- de biztosíthatunk benneteket, hogy a flottaparancsnok alaposan megfontot döntése volt ez, mely a ti és az ő biztonságukat is szem előtt tartotta. Ebből az okból és a számos elterjesztett hamis információk miatt mint a földönkívüliek érkezési ideje és szándékaik, a bolygót fenyegető akut katasztrófák, Hatonn arra kért, hogy egy korábbi üzenetben közvetített állásfoglalását felidézzem : 

 “Ha nyílt színrelépésünkkel Obama elnök újraválasztása szempontjából döntő indok, akkor ezt a választások előtti megfelelő időpontban végrehajtjuk. De ha úgy látjuk, megválasztása biztos, akkor utána mutatkozunk majd meg.”

A “mi” azt jelenti, hogy a galaktikus család néhány tagságának kontingense, akik nem állomásoznak a bolygón, de egyes kormánytagokkal tárgyaltak már az Arany Korba vezető út egyengetése kapcsán. Ez a látogatócsoport a galaktikus családotok megérkezése előtt, akik elhozzák nektek a technológiát és veletek együtt dolgozva a szükséges ideig maradnak, nyilvános bemutatásra kerül. A megfelelő időpontról való döntés joga a Legfelsőbb Világegyetemi Tanácsnál van, akik Isten megbízásából cselekednek. A legfelsőbb tudat csak egy pontján válik felismerhetővé a Tanácstagok számára a résztvevők egyéni és globális karmikus tanulmányaiknak a lezárása a lélekszerződések alapján és ekkor vehetik azt figyelembe és láthatják előre a lakosság reakcióját. De van egy másik szempont is,amit figyelembe kell venni „A várakozás játékában”. Az állatoknak, akiknek a lélekszerződései megfelelő hosszúságú élettartamot irányoztak meg, a bolygóval együtt szabadon beléphetnek a negyedik sűrűségbe [dimenzióba], de ez nem vonatkozik az emberekre – úgymond rá kell szolgálnotok a ’beszállókártyátokra’. Függetlenül attól, hogy lélekszerződésetek megengedi-e, hogy a Földről vagy a Nirvanából örvendjetek az Aranykornak, tanácsos spirituálisan felkészülni minderre.

Éljetek szívetek dallama szerint- mert a Szeretet a kulcs!

Az Egyesült Államokban minden évben megünneplik a –Thanksgiving Dayt- (Hálaadás napja), de nem kellene minden napnak az egész világon egy hálaadás napnak lennie?

Köszönet a galaktikus családunknak, mely égboltunk karnyújtásnyira van, köszönet az intenzív fényt küldőknek, akik a távolból áramoltatják felétek a fényt. Köszönet Gaianak a segélykéréséért, hogy bolygóteste és a rajta lévők életben maradhatnak. Köszönet Istennek, a feltétel nélküli szeretetéért és azért, mert soha nem ítélkezik a fölött, amit tesztek és nem tesztek. És köszönet mindenkinek, aki biztosította a lehetőséget, hogy megtapasztalhassátok a spirituális növekedéshez és a tudatszint növeléséhez szükséges élményeket.

Kedves Földi-családunk, mindig és minden úton kísér benneteket a Fénylelkek szeretete és tisztelete az egész univerzumból.

__________________

SZERTET és BÉKE

Suzanne Ward

Csatornázta: Suzanne Ward

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás:www.matthewbooks.com