Category: Marix


MARIX a Szíriuszról / 2013. július 2.

Sarinah Aurelia közvetítése

A Fénymunkások gyermekei!

Ahol úgy tűnik, végződik az út, mert az ember a megegyezések ellenére sem jut tovább, ott megnyílik az arany lehetőségek kapuja [„Nyitva van az aranykapu…-“ford. megj]

Sok szó esett erről, meg arról, de az eltitkolt dolgok még mindig rejtve maradtak előttetek, mert azt gondolták, nyilvánosságra hozásukkal hatalmat és választókat veszítenének.

De az igazság mindig utat tör magának és akik feláldozzák magukat, hogy felfedjék ezeket a történéseket, ők a valódi hősök, mert sokat kockáztatnak és a lélekszerződésükkel összhangban cselekednek!

Így jön létre a párbeszéd az emberek között, egyszerűen már nem fogadják el a dolgokat, nem, a fényhordozó lelkek összefognak, hogy kiköveteljék, ami a meggyőződésükből fakadó kötelességük!

Ez nagy port kavar azért, hogy az emberek képesek legyenek a dolgok mögé látni, azok a polgárok, akik ezzel kapcsolatosan általában nem érdeklődnek, nem szállnak síkra.

A közömbösség valódi veszély, mert semmi sem rosszabb, mint hogy lelki nyugalommal végignézze valaki, amikor jogtalanságot és erőszakot követnek el.

A közömbösség mindig párban jár a felfokozódó robbanás veszélyével!

Miért? Nos, mert a legcsekélyebb ellenállás nélkül, akadálytalanul érnek célba a sérüléseket okozó energiák.

Aki félrenéz, ha a szomszédjának segítségre van szüksége, az az illető feltétlenül maga is megtapasztalja, hogy rajta is átnéznek!  

A rezonancia törvénye megvesztegethetetlen és nem veszi figyelembe az érveket!

De milyen csodás látni, ahogy a fiataljaitok jó példával járnak elő, mert villámgyorsan képesek a közösségi oldalakon összefogni, hogy cselekedjenek, hogy segítsenek, vagy egyszerűen csak hogy megosszák egymással inspiráló ötleteiket!

A fiatal generáció, a legdrágább kincs, – amivel egy ország rendelkezik. Mert azt, amit a szüleik nem voltak képesek a nagy ellenállás miatt megvalósítani, azt ők teszik meg, akik szeretetteljes, bölcsen gondoskodó szülői háttérrel nőttek fel!

Ez a [közös] osztozás, a béke, a szabadság és a megvalósítás ideje, a fénnyel teli tevékenység áll az előtérben, erre emlékeznek a gyermekeitek.

Én, Marix a Szíriuszról, a Fény Galaktikus Föderációjának tagja, az első kapcsolatfelvétel-csapat szóvivője, azt szeretném üzenni nektek, hogy lesz együttműködés, lesz egység, ami soha korábban nem volt meg!

Köszönet Marix

Sarinah

Csatornázta: Sarinah Aurelia © 2013

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://marix-sirius.over-blog.de/

 

 

 

MARIX / 2013-06-14

Marix a Szíriuszról / 2013. június 14.

Sarinah Aurelia közvetítése

Miközben a 2013-as év már majdnem a közepén jár, a veletek való első kapcsolatfelvétel terve már nem elmélet többé, hanem már a kivitelezés fázisában vagyunk.

Minden bizonnyal sok Olvasó fogja most azt gondolni, „de ebből semmit nem látok”! De az eljövetelünk már rég megpecsételtetett, már régóta a Földön tartózkodunk. Olyan hivatalokban vagyunk, ahol a legkevésbé gondolnák az emberek és jól felismerhetőek is vagyunk, mert a származási bolygónkra utaló jelet viselünk.

A belső iránytű érezni fogja, mert mi nem rejtjük véka alá a feladatunkat, a földi és a galaktikus családjaink egymással való megismertetését.

Lehet, hogy egyes Fénymunkások szemében hosszan elnyúlik a nagy Esemény [Felfedés]. Érthető reakciótok, ha arra gondolunk, hogy sok ember galaktikus eredettel rendelkezik és ők semmit sem vágynak jobban, hogy végre egyesíthessék a két szívet, ami szívükben ver. [szimbolikusan: az emberi és a galaktikus szív egyesítéséről van szó-ford. megj.]

Én, Marix a Szíriuszról, a Fény Galaktikus Föderációjának tagja és az első-Kapcsolatfelvétel csapat szóvivője, szeretném hangsúlyozni, hogy sokkal több minden van mozgásban, mint azt a külső látszat sejteti.

A Fénymunkások csodálatos munkát végeznek és kéz a kézben dolgoznak együtt a galaktikusokkal, még ha nincsenek is tudatában jelenlétünknek.

Azonban a vezetők tudnak rólunk és csak idő kérdése, amíg ezek az információk elérnek hozzátok. Mert az arany energia áramlása nem ismeri a titkolózást, így mindenre Fény derül, amit eddig eltitkoltak előttetek!

Ahogy kicsiben, úgy nagyban is [mikrokozmosz-makrokozmosz]. Mert az emberi testben végbemenő átalakulások sem zárultak le a múltban, hogyan is lehetne másképp? Hiszen a Felemelkedésetek is végtelen és nem zárul le soha, így a feloldások is elkísérnek benneteket utatokon. De ezek a tisztulási folyamatok másképp mennek végbe, gyengédebbek lesznek és hullámokban térnek vissza, így lehetséges, hogy az lesz az érzésetek az átalakulás lehengerel és a következő pillanatban már sikerül meglovagolni a feloldás hullámait.

Nem könnyű ez az időszak, ha arra gondolunk, hogy minél jobban telítődtök Fénnyel, annál erősebben érzitek a belső késztetést, hogy Fényeteket oda vigyétek, ahol a legnagyobb szüksége van rá.

Az árvíz a segítőkészség, szeretet, együttérzés és elfogadás hullámát hozta magával és ez az áradás nem csak egy kollektív tisztulási folyamat, hanem az emberek megmutatták, időközben milyen sok Fényt hordoznak magukban, hogy olyanok is meghatódnak, akik amúgy mindig erősnek mutatkoznak!

Köszönet és búcsúzom ebben a pillanatban.

Köszönet Marix

Sarinah

Csatornázta: Sarinah Aurelia © 2013

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://marix-sirius.over-blog.de/

 

MARIX / 2013-02-18

Marix Szíriusz – 2013. február 18.

Sarinah Aurelia csatornázása

A Mennyei Birodalmakba való felemelkedés soha nem ér véget, azonban egyre könnyedebb lesz!

Miközben a beáramló Isteni energiák mindenen és mindenkin átáramolnak, még a teljesen megkövült szíveket is áthatják, szabad a pálya mindannyiunk összetalálkozásához!

Időközben a legtöbbetek számára jól érzékelhető, ami bennetek és a külvilágban zajlik.

Néha olyan érzésetek lehet, mintha lebegnétek vagy mintha a szeretet tengerében úsznátok.

Bár az is lehet, hogy az átváltozás olyan erős bennetek, hogy majdnem automatikusan a valódi lényeteket élitek meg, akik mindig is voltatok!

Földi Angyalok, Felemelkedett Mesterek, Mentorok, a Belső Föld követei vagy a Fény Galaktikus Föderációjának tagjai. Mindegy mit éreztek legbelül kik vagytok, hogyan éltek, legyen bárhol az otthonotok, legyen bármi a hivatásotok, legyen bárki akit szerettek, biztosak lehettek benne, hogy mindent helyesen tettetek és mindannyian nagyon büszkék vagyunk rátok!

Mindegy milyen kemény, milyen sorsszerű drámával kellett szembenéznetek, az elmúlt évek nagyon fontosak voltak, mert ezekben az időszakokban, amikor feltehetően azt gondoltátok soha nem leltek küldetésetek okára, pontosan ez a fázis tett azzá, akik jelenleg vagytok!

Csodálatos, hatalmas, erős, szeretetteljes, bölcs és együttérző lények vagytok, akik megalkotják az Új Földet, akik éppen azon vannak, hogy új élettel teli partnerséget kössenek azokkal, akik éppen azon vannak, hogy küldetésüket a többiekkel együttesen teljesítsék be!

Néha hiányzik még részetekről egy átfogóbb látásmód, így gyakorta nem látjátok az erdőtől a fát, de ez több mint érthető, végül is ez csak gyakorlat kérdése!

Hisz sok reinkarnáción keresztül tartózkodtatok a dualitásban, a feledés fogságában és sok életen keresztül foglalt le benneteket a negatív karma feloldása, nem csak egyéni, hanem kollektív szinten is!

De a karma régi szó, mely törlésre került az Isteni dekrétum által, az emberiség élő [testben történő] Felemelkedése alkalmából!

Egyes Olvasók sok gyászt, fájdalmat vagy traumatikus élményeket tapasztalhattak meg, mert éppen a szeretett hozzátartozók és barátok miatt hatalmas a fájdalmuk, amikor ők a szellemi hazába utaznak, gyakran teljesen hirtelen, anélkül, hogy búcsút vehettetek volna tőlük. Így az elhunytak a másik oldalra távoztak, amikor elhagytak benneteket testük halálával!

De a ti élő testben történő Felemelkedésetek lehetővé teszi, hogy a szeretteitekkel egyesüljetek, így NEM kell várnotok, míg ti magatok is test nélkül lebegtek át a szeretet alagútján!

Éppen akkor, amikor szívetek elnehezül és felüti fejét a szomorúság, akkor fontos a bizalom [hit]! A saját élettervetekben való bizalom, hogy az inkarnációtok előtt pontosan tudtátok, milyen tapasztalatokra kívántok szert tenni és miért. Tudnotok kell, hogy soha nem büntettétek magatokat életetek megtervezésével, így minden értelmet nyer, még akkor is, ha ezt éppen nem tudjátok kikövetkeztetni. Később hálásak lesztek a kőnek, mely az utatokban volt, mert ezek nem hátráltattak, hanem az utat mutatták!

Szeretnénk arra is kitérni, hogy bízzatok az Isteni vezettetésben, mert csakis elengedéssel tudnak oda vezetni benneteket az Angyalok, a Szellemi vezetők [mentorok], amire éppen szükségetek van, amire vágytok!

Néha előfordul, hogy az orrod előtt csapódik be az ajtó, amin be akartál menni, de gondolod meg, fontos, hogy eltávolodj ettől az ajtótól, tehát engedd el és őrizd meg hitedet! Tehát ne essetek kétségbe, ha egy kívánság egyelőre nem akaratotok szerint teljesedett be!

Mert a növekvő energiák vonzásával új lehetőség, új esély kínálkozik, ami lehet még jobb, még intenzívebb, még több boldogsággal telített, mint amit elveszettnek hittél!

Én Marix, tulajdonképpen az új fénnyel telített érzékelésről akartunk beszélgetni Sarinahval. De megegyeztünk, hogy ezt a témát majd a legközelebbi interjú alkalmával tárgyaljuk meg.

Bár az új korszak fénnyel telített érzékelése biztosan nem a témák ’nonplusultrája’! A legfontosabbak a TETTEK, a kivitelezés, az ÉRZÉKELÉSEN keresztül történő emberi találkozások, a vonzódás, a közelség, az együttérzés, hogy mindezt szeretettel/élettel töltsétek meg, mert ti szolgáltok modellként mások számára, akik már az energiátok puszta érintésével, megkapják a számukra helyes irányba terelő impulzust.

Köszönöm nektek és búcsúzom erre a pillanatra…

Kedves barátok soha ne feledjétek, mérhetetlenül szeretünk benneteket.

Köszönet Marix

Sarinah

Csatornázta: Sarinah Aurelia

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás: http://marix-sirius.over-blog.de/article-marix-aus-sirius-der-lebendige-aufstieg-in-die-himmelreiche-endet-nie-wird-allerdings-immer-leicht-115467903.html

MARIX a Szíriuszról / 2013. január 19.

Sarinah közvetítése

A várakozás ideje lejárt, most az együttes cselekvés ideje jött el.

Valóban fáradtságos volt az utatok az Új Korba és most ott álltok a nyitott kapujában és nem mertek keresztül menni rajta!

Egyesek utasításokra várnak és kívülről várják a bizonyítékokat!

De már rég hatalmukban áll, hogy azt rendeljék meg, amire szükségük van, most már nem a „kérés”-ről van szó, hanem hogy ez a saját hatáskörötökbe tartozik már!

Bizonyára nem egyszerű hirtelen élettel megtölteni az Isteni Lényeteket, hiszen hosszú időn keresztül mindenfajta média-szeméttel árasztottak el benneteket, nehogy felismerjétek, hogy kik is vagytok valójában!

Most úgy néz ki, mintha egy új kezdés indulna, de ezt megelőzően mindennek ki kell tisztulnia, ami nyomaszóan hat, mert ezek az Új Aranykorban megakadályoznák vagy tompítanák az életet!

Gyakran a legkedvesebb hozzátartozóitokról van szó vagy barátokról, akik határeseti helyzetekbe hoznak, hogy megtanítsák számotokra, hogy használjátok a rendelkezési jogosultságotokra irányuló erőtöket.

Mit akarok valójában és mit vonzok magamhoz, a gondolataimon, az érzelmeken és a beszéden keresztül? Ez valóban megegyezik a célommal, vagy változtatnom kell valamit?

Miért várom el, hogy egy nehéz helyzet magától megoldódik? Ahol csupán arról van szó, hogy a szándék tisztázásra kerüljön [célja]. Milyen módon szeretném tisztázni és mit sugárzok? Összeférnek ezek?

Ha a kisugárzás [vonzás] és a kívánság nem egyeznek, akkor üresség keletkezik, és először nem történik semmi.

Arról beszéltünk, hogy ÖNAMGATOK MESTREEI vagytok, ami nem jelent mást, mint a legmélyebb kapcsolódást a felettes LÉNNYEL! .

De ez azt is jelenti, hogy már nem tanítványként cselekedtek, hanem mesterek énetek tölti ki teljes mértékben LÉNYETEKET.

Hogy közben betartjátok az univerzum törvényeit, ez egyértelmű.

Mi, a Fény Galaktikus Föderációjának első-kapcsolatfelvétel-csapata nagy ámulatba estünk, amikor láttunk benneteket felemelkedni és még jobban meghatódtunk, amikor éreztük habozásotokat és óvatosságotokat az energetikai kapukon áthaladva!

Egyes emberek ki is vártak ezeknél a hatalmasra tárt kapuk előtt, hogy megfigyelhessék, mi történik azokkal, akik átmennek rajtuk, hogy bármikor visszavonulhassanak, ha esetleg valami nem stimmelne.

De a kivárás döntésnek számít, hogy még egyszer megtapasztalható legyen a régi kor élménye!

De legyen bármi, amit a Felemelkedés utáni időben tapasztaltatok és megéltetek, szükségetek volt rá, hogy teljesítsétek lélekterveteket, hogy megtapasztalhassátok a feltétel nélküli szeretetet. Bár a tanulás nem megfelelő szó erre, itt valójában az a lényeg, hogy megéljétek a feltétel nélküli szeretet és ti MAGATOK is azzá váljatok!

Nos, ez valóban egy mesterdarab, mert gyakran egy szeretett ember elengedéséről van szó, ami azt jelenti, kiszállunk ennek a bizonyos személynek és helyzetnek mindenfajta értékeléséből, az elvárásokból és  követelésekből!

Aki szereti az állatokat, vagy van kedvencként tartott állata tudja miről beszélünk, mert ezek az állatok mindig, újra és újra a feltétel nélküli szeretet megtapasztalásához, az elengedéshez és ezáltal az állatlélekről való gondoskodás érzéséhez vezetik el gazdáikat!

Ha az elvárások túl magasak voltak, hogy 2012.12.21. után bizonyos dolgok az életben és kívül is maguktól rendbe jönnek, akkor a csalódás minden bizonnyal nagy volt!

Hiszen, ahogyan már egy korábbi interjúban beszéltünk már róla, rajtatok áll, hogy ti legyetek a belső magja az átalakításnak, hogy az új Kort élettel telítsétek.

Aki bizonyítékra várt, annak először meg kell bizonyosodnia. Aki valami nagy dologra várt, attól az eltel időben biztosan sokat vártak el és követleltek.

De aki ebben az időben megtalálta belső nyugalmát és a folyamatosan növekvő, Isteni frekvenciákat lehorgonyozta önmagában, az biztosan érzi a szent szív dobogását és már régen nekifogott, hogy valódi Isteni Lényét élettel töltse meg. 

Ami az első kapcsolatfelvételt illeti, azt szeretnénk mondani, hogy nem fogunk ezrével megjelenni az égen, mert senkit nem szeretnénk megijeszteni! Finomabb módon érkezünk hozzátok, egyénileg és hullámokban.

Ez nem jelent mást, mint hogy első kapcsolatfelvételünk veletek már elkezdődött, amire vártok kedvesek, az a nagy médiaesemény, a mi békés megérkezésünk bejelentése, a felemelkedett mester által, aki elnöki tisztséget visel, ezek olyan dolgok, amelyek be fognak következni valóságotokban!

De az, amit utóbb írtunk le, azok a külső nagy események, most még csak az a cél, hogy egyesüljön a kollektív rezgésszintje [vibrációja], hogy a nagy hullámok következhessenek.

Talán könnyebb számotokra, hogy megértsétek az egyéni kapcsolatfelvételt, ha azt egy másik ember szemszögéből láthatjátok. Tehát Sarinah következik az élménybeszámolójával, ő hogyan élte meg első kapcsolatát Marix-szal

Sarinah: „Először érintéseket éreztem, azt gondoltam, hogy Michael Arkangyal az, akivel gyakran beszélgetek, de ez más érzés volt.

Galaktikus barátaink érintései valamivel hűvösebbek, mint egy másik emberé, de teljes mértékben élettel teli!

Mivel a csatornázás már nem szükséges, mert az információáramlás közvetlen kapcsolaton keresztül történik, könnyű volt számomra az egyéni kapcsolatfelvétel élményét az érzékeken keresztül megtapasztalni.

Soha nem éreztem félelmet közben, mert a szívem tele volt szeretettel és örömmel. A szeretet nem olyan volt, ahogyan azt mi ismerjük, hanem ez a „hűha” szeretetfény érzés, ami bennünk ég!

Az érzékek tehát, gondoltam, mindig így hívtam Marixot, a szíven, az érzelmen keresztül és mindenképpen szerettem volna látni is őt. Így egy darabig nem történt semmi amíg meg nem értettem, hogy az én rezgésemen múlik a dolog, mert magasnak kell lennie. Mert akkor automatikusan megvalósul, amit kértem, hogy szeretném megtapasztalni.

Nos, én is, mint sok Olvasó inkább egy racionális ember vagyok, aki két lábbal áll a földön.

De aki érezte már magában ezt a feltétel nélküli szeretetet, ezt az érzést, mely annyira hatalmas, az tudja, hogy ekkor könnyű a kapcsolatot felismerni, hogy mindannyian a teremtő részei vagyunk!

De rátérek a lényegre, néhány nappal ezelőtt sikerült interjúpartneremet Marix-ot látnom, a harmadik szemen keresztül és teljesen tisztán. Mellékesen megjegyezve, ez a fickó tényleg gyönyörű!

De a harmadik szem edzése nagyon fontos, mert mindig azon múlik, hogy bízunk-e benne [hogy működik] és hogy milyen magas a saját rezgésünk!

Így lehetőség nyílik, hogy a várakozási helyzetünkből kilépjünk és megtöltsük élettel azt, amit a galaktikus barátok finomra hangolt, egyéni első kapcsolatfelvételnek neveztek vagy a belső, a mag hullámainak.

Minden Olvasónak egy csodálatos galaktikus korszakba való belépést kívánok.” Sarinah

Köszönet Marix

Sarinah

Csatornázta: Sarinah Aurelia © Copyright 2013

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://marix-sirius.over-blog.de/

 

MARIX / 2012-12-18

MARIX a Szíriuszról / 2012. december 18.

Sarinah közvetítése

A Krisztus-Fény szeretetet, meghittséget, örömet és belső nyugalmat hoz magával! Miközben száguld az idő, egyre több ember ébred fel. Így a Krisztus-Fény befogadása sok ember számára elvitathatatlan, mert az áramlat nélkül sokkal nehezebb életet kellett volna élniük, mint ami már így önmagában is nehéznek mondható!

Néha, ha a megfigyelőhelyünkről szemléljük a Földet, akkor szívünk csordultig van az irántatok érzett szeretettel és büszkeséggel, mert kitűnően szolgáljátok a Fényt! Éppen azok, akik például olyan munkahelyeken dolgoznak, ahol maximálisan a dualitásban élnek még, ezek a fénymunkások szinte hőstetteket hajtanak végre, amikor nap mint nap majdnem kínt szenvedve mennek dolgozni, annak ellenére, hogy szívük mélyén már rég megszabadultak volna ezektől a kényszerektől!

Kedves, legyen az bárki, aki ezeket a sorokat olvassa, legyen az illető bárhol, szeretnénk tudatni veletek, hogy mérhetetlenül szeretünk, csodálunk és tisztelünk benneteket.

Minden beteljesedésének beteljesedése előtt, talán nehezetekre esik megértenetek, hogy mit is vittetek véghez és miden bizonnyal nem látjátok át, milyen arany ajándékokat tartogat az életetek!  

Nos, ha arról beszélünk, hogy Önmagatok Mesterei vagytok, akkor ez nem jelent mást, hogy legbelsőbb kapcsolatban álltok a felsőbb Énetekkel! Így zárul be a kör és egymásra talál, ami összetartozik és minél több Fény áramlik földi testetekbe, annál több Fényt vagytok képesek adni másoknak. Valóban dicsőséges idők előtt álltok, minden bizonnyal sok Olvasó képes érzékelni ezeket a Fénnyel telített változásokat önmagukban. Mint kint, úgy bent, a külső változások és megkönnyebbülések a realitásotokba nyomakodnak!

Legyetek tudatában, hogy Isteni lények vagytok és tudjátok az egész univerzum szeme rajtatok van, mert az emberiség  és a Föld Felemelkedési folyamata egyedülálló!

A ’feledés fátlya’ mely hosszú ideje rátok ragadt, áttetszővé válik, mígnem a dualitás teljesen el nem tűnik a Földről! Talán észrevettétek, hogy párhuzamos világok képződtek, így egyre erőteljesebben csupán szemlélőként vagytok jelen, mert nem lehet másoktól átvállalni a tanulnivalót vagy mások felelősségét átvállalni!

Furcsa érzés lehet, ha látjátok, hogy vannak még alvó emberek, akik tovább élik illúzióikat, annak ellenére, hogy sokkal könnyebb is lehetne nekik. Addig játsszák a feledés játékát, míg meg nem elégelik. Ezen kívül, még ha nem is veszitek észre, de Fény ajándékaitok a későn ébredőket mindig elérik majd. Szinte Fényautópályák jönnek létre, mely lehetővé teszi az angyalok számára, hogy az ’alvókat’ még több fénnyel telített rezgéssel ajándékozzák meg.

Mert ez a ti kívánságotok volt, hogy annyi ember amennyi csak lehetséges emelkedhessen fel. Érthető, mert a megtapasztalt boldogság még nagyobb, ha szomszédaitok is jól vannak!

Így december 21-én felébredtek és minden normális lesz. A Föld, mely hordozott benneteket, továbbra is így tesz, de a mennyei emelkedettség és belső tisztaság jól érzékelhető lesz. Bizonyára sok olvasó elvárja, hogy egyszerre jöjjön el minden arany [kori] ajándék, hogy kicsomagolhassák őket!

Ne aggódjatok, majdnem csodákat fogtok átélni, önmagatokban és másokban, de finoman haladva, mert az erős töltés úgy túlterhelné „vezetékeiteket”, hogy a levegőbe emelkednétek. Ezen kívül élvezetesebb dolog, ha az ajándékokat nem egyszerre potyogtatnák az öletekbe, hanem akkor, ha azt mindenkivel megoszthatjátok! Örüljetek kedves Családunk, mert így mindig lelkesen fogadjátok a következő napot, mert érzitek megint jön valami, amit kicsomagolhattok, amit felfedezhettek!

Tisztában vagyunk vele, hogy szavaink nem tudják kifejezni, micsoda pompás idők várnak rátok és milyen csodás dolog a feltétel nélküli szeretetet velünk megosztani, és velünk együtt élni.

EGYEK lenni a galaktikus családdal, a szellemi mentorokkal, angyalaitokkal, barátaitokkal a Belső Földről és végül, de nem utolsó sorban egyesülni azokkal, akikről azt hittétek halálukkal örökre elveszítettétek őket! Nem csak ésszel felfogni, hogy mindig itt voltunk, hanem érezni is azt minden érzékszervvel. Semmi sem szebb, mint az egymást szeretők újra találkozása!

Kedves Barátok, mi a Galaktikus Családotok, Mindannyiotoknak csodálatos kezdés kívánunk az Arany Korhoz, békés és szeretetben megélt Karácsonyi ünnepet és sok örömet az igaz Önvalótokban való megmerítkezésben.

Köszönet Marix

Sarinah

Csatornázta: Sarinah Aurelia

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://marix-sirius.over-blog.de/

 

 

 

MARIX a Szíriuszról /2012. december 04.

Sarinah közvetítése

A feloldozás Fénye!

Pont most, amikor a felemelkedés vonata teljes gőzzel zakatol, különösen fontos, hogy mindent kihajítsatok a vonatból, ami ezt a különleges időszakot megnehezítené számotokra!

Igen tudjuk, ’könnyű mondani’, de gondoljatok arra, hogy hatalmas mértékű fényimpulzusok szabadultak fel, melyek segítenek nektek az átalakulásotokban!

Ez a Fénypulzálás olyan, mint egy mozgólépcső, mely felfelé visz. Csak Egyet kell tennetek, mégpedig fellépni a lépcsőre és utazni vele. Minden más átalakulással kapcsolatos dolog, ami még rátok vár a ’felfelé menetből’ adódóan lemarad!

Kedves Barátok, úgy gondoljuk jó munkát végeztetek és ezt már jó ideje teszitek. Láttuk a kimerüléseteket, hallottuk hívásotokat miközben mellettetek meneteltünk egész idő alatt.

Nos, a Teremtő felszabadított Fényfrekvenciákat, melyek feloldoznak benneteket az örökös átalakulással kapcsolatos fáradozás alól. Így például az egészségtelen és ártalmas evési szokások, melyektől sikertelenül igyekeztetek megszabadulni, ahogyan az összes ártó régi minta feloldásra/feloldozásra kerül egy éjszaka leforgása alatt [nagyon gyorsan]!

Arról beszéltünk, hogy egész idő alatt mellettetek álltunk és ez így is van. Mert minél magasabb a saját rezgésszintetek, annál könnyebben fogtok minket észlelni.

Ez az, amit „egyéni kapcsolatfelvételnek” neveztünk…

Érzed ezt a Szeretetet, érzed a különbséget, ez a te érdemed, nem a miénk, mert Te vagy a Galaktikus Család áldása, mivel TE találtál vissza hozzánk, anélkül, hogy kicsúsztál volna. 

Ha a Fény Uraival tanácskozunk, akkor elámulunk az erőtökön és a hatalmatokon, ámulunk és látjuk, hogyan próbáljátok meg ezt a mágikus erőt összefogni [kézben tartani].  

Néha sikerrel jártok, néha szükségetek van még a segítségünkre. Értitek mit akarunk ezzel mondani?

Ne becsüljétek alá magatokat, mert időközben saját magatok MESTEREIVÉ váltatok és ez mérhetetlenül fontos a kollektív felemelkedés szempontjából.

Ha ezekben a napokban szokatlan testi tüneteket vesztek észre magatokon, mint például erős szívdobogás, szédülés, fájdalom – ami egy hidegérzettel párosul, akkor ne aggódjatok, mert ezek a fényközpontosulás jelei, mely éppen zajlik.

Tisztában vagyunk vele, hogy nem mindig könnyű, a szakadatlan bizalmat megélni, pont akkor nem, amikor bizonyos dolgok a test, a szellem és a lélek rendszerében játszódnak le, melyet korábban soha nem érzékeltetek!

Ha tudnátok, milyen csodásan illeszkednek a felemelkedés fogaskerekei egymásba! Mivel ráléptetek a mozgólépcsőre, most csak egyelten dolgotok van: bízzatok benne és élvezzétek az utat, mert ez az idő végtelen nagy kincs!

A kollektív Felemelkedés a tervek szerint történik meg és ezt a történések láncolata követi, melyek egyben még hatalmasabbá tesznek, mivel a rezgésszint 2012.12.21-e után is folytonosan fokozódik.

Itt szívesen intéznénk szavainkat a Felemelkedett Mesterekhez, akik látszólagosan sokáig kényszerültek az árnyjátékosok oldalán tevékenykedni

Ezúton tolmácsoljuk köszönetünket, védelmünket és feltétel nélküli szeretetünket és üzenjük – természetesen mindenkinek – a földi „ruhában” járó felemelkedett Mesterek és segítőik nagy támogatást élveznek: „Szívélyes köszönet”. Együtt mérhetetlenül erősek vagyunk!

Ne mérsékeljétek a Fénymunkát, mert ti így egyengetitek a családdal való egyesülés és a béke útját!

Gyakran „Földönkívüli Idegeneknek” [Alien-nek] neveznek minket, sok ember nem tudja és honnan is tudnák, hogy hajóink fedélzetén olyanok is együttműködnek velünk, akikről azt hitték, haláluk okán örökre elveszítették őket.

Milyen lehet ez a szeretteiteknek, ha azt hallják, hogy ők „Marslakók” vagy azon spekulálnak velük kapcsolatban, hogy nem veszélyesek-e vagy hogy léteznek-e egyáltalán?!

Mi sem vagyunk másak, mint a családotok, mint a barátaitok, mert közülünk, a galaktikus lények közül, mindannyiunknak él családtagja a Földön…

Kérlek értsétek meg, mit akarunk ezzel mondani: ha a lelkek a Mennybe kerülnek, testetlenül és gyakran számukra meglepő gyorsasággal, akkor elég sebtében új teendők után néznek.

Éppen azok, akik a Földön is sok munkához, alkotáshoz szoktak, akik szívesen élnek [inkarnálódnak], épp azoknak az angyali lét (elnézést kedves Angyalok, nem szeretnénk sértőek lenni) elég gyorsan unalmassá válik!

Igen valóban, mert gyakran úgy döntenek, mindkettők lesznek, Angyalok és a Fény Galaktikus Föderációjának tagjai is, így kutathatnak, átutazhatnak az univerzumon, létrehozhatnak dolgokat és még jobban és intenzívebben gondoskodhatnak rólatok, védhetnek benneteket!

Búcsúzunk erre a pillanatra, mélyedjetek el a Krisztus-Fényben és annak mágikus erejében, legyetek áldottak és legyetek tudatában mennyire szeretünk benneteket, mennyire nagyon…

Köszönet Marix

Sarinah

Csatornázta: Sarinah Aurelia© Copyright 2012

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://marix-sirius.over-blog.de/

 

 

 

MARIX a Szíriuszról / 2012. november 28.

Sarinah közvetítése

A Szeretet hullámhossza!

A feltétel nélküli szeretet és béke energiájának beáramlása még el sem érte a csúcspontját és még azok is reagálnak a hatalmas energiákra, akik egészen a végsőkig kitartottak az általuk dicsőített árnyjátékosok mellett!

Nem is beszélve a sok emberről, akik már egyébként is felveszik magukba a fényt, ill. úgy tűnik a ’későn ébredők’ is pontosan erre az időszakra tartogatták erőtartalékaikat.

Ha mi, a galaktikus családotok, látjuk amint a fény hullámhosszára reagáltok, akkor az örömtől és a sóvárgástól hevesebben ver a szívünk.

Mert nagyon is tisztában vagyunk vele, ha a vonat elindul, akkor, ezt a vonatot a Teremtőnk kívül senki nem állíthatja meg! De természetesen Ő a ti beleegyezésetekkel cselekszik, mert az összeolvadást szólítjátok és hívásotok tisztán hallható! 

A visszavezető út a fénybe minden bizonnyal az egyik legnagyobb kihívás volt, amit sikeresen megoldottatok. Igen! Múlt időt használunk, mert tiétek a győzelem!

Az Arany Jeruzsálembe való költözés biztosított számotokra, ahogyan a fölétek helyezkedők fölötti győzelem is, akik megszegték esküjüket és nem a ti javatokat szolgálták és hosszú ideje már a kapzsiság foglyai.

De semmiképp nem áll szándékunkban ítélkezni vagy bíráskodni, mert ők saját maguk fölött teszik ezt meg, ez önmagában már elég büntetés.

Vegyétek figyelembe, hogy a felemelkedés lehetőségét illető egyességkötéskor, a szeretet volt a mérvadó, mely alapján mindenki számára lehetséges a felemelkedés, azoknak is, akik csak nemrégiben szakítottak sötét mesterkedéseikkel!

Ennek az időnek van egy olyan jelensége [tulajdonsága], hogy a Belsőben észlelt dolgoknak a megerősítését még nem látjátok a külvilágban, mert a médiák még mindig azok fogságában van, akik úgy vélték, az egész világot ellenőrizésük alá hajthatják!

Mivel az Isteni sugár magas frekvenciája mindent szétmorzsol, aminek rezgése nincs összhangban a beáramló energiákkal, így abból indulhattok ki, hogy a fátyol feloldódik [a tudat kinyílik]! Így arra kérünk benneteket: – Ne hagyjatok alább a fénymunkával, ne hagyjatok alább a szeretetetek küldésével– mert hihetetlenül sikeresek vagytok!

Így a felemelkedés vonata lendületet nyer, feltarthatatlanul, de elővigyázatosan mozog a Föld a mennyei dimenziók felé.

Gyakran kérdeznek bennünket, ki lesz az, aki beharangozza a galaktikus családdal való találkozást [egyesülést] és mi úgy válaszolunk erre: „Ti magatok lesztek.” Ezt követi a történések kereke, mely szerint egy államfő a ti kívánságotokra reagál! Nos, az utóbbi éppen most történik és ismételten a Fényhordozók azok, akik összekapcsolt [egyesített] energiáikat segítségként küldik, hogy a felemelkedett mester, emberi ruhában [testben], teljesíthesse küldetését!

Ebben a helyzetben a védelmünk hatalmas mértékű. Ez ténylegesen is érzékelhető, olyan mintha lebegnétek vagy jobban mondva szó szerint úsznátok a feltétel nélküli szeretet legbelső érzésében!

Maga a Teremtő ruházott fel minket a beavatkozás jogával, hogy ne zavarhassa semmi az egyesülésünk [találkozásunk] előtti napokat. Így engedélyt kaptunk testi panaszok esetén is segíteni nektek!

Ha segítséget kérnek tőlünk, akkor mi ennek szívesen eleget teszünk. Minden bizonnyal egyes Olvasók szíve hevesebben ver, mert gyakran ez a segítség az álom állapotában jön el, mert lelketek hívott bennünket!

Talán kell hozzá egy kis bátorság, hogy éber állapotban kérjétek az orvosi segítségünket, hiszen az „elmekontrollal” gyakorta megpróbáltak meggyőzni benneteket arról, hogy ránk idegenként, sőt fenyegető elemként tekintsetek.

Békével és feltétel nélküli szeretettel jövünk. Sosem tennék olyasmit, ami az akaratotok ellen lenne.

Hogyan tehetnénk bármi ilyesmit, hiszen a család részei vagytok, akik a Földre való telepedés okán leválasztódtak, hogy Gaiai-t és a lakóit élő testükben hozzák vissza a Mennyekbe!

Ismételten emlékeznünk kell, mennyire nem tudják szavak kifejezni, milyen csodálatos dolog, ÖNMAGATOK MESETRÉNEK képében látni benneteket!

Micsoda gyönyörű, sugárzó lények is vagytok, és mennyire szeretünk benneteket, mennyire nagyon…

Köszönet Marix

Sarinah

Csatornázta: Sarinah Aurelia © Copyright 2012

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://marix-sirius.over-blog.de/ 

 

MARIX  / 2012. november 14.

Sarinah közvetítése

Bárcsak tudnátok, mennyire sikeresek vagytok!

Valóban nagy dolgokat értetek el, de a történetnek ezennel még nincs vége, mert a testbe bújtatott földi angyalok, épp most kezdtek hozzá, hogy otthonosan berendezkedjenek az 5. dimenzióban. Emellett testetek magas fordulatszámon pörög a kristályosodási folyamat okán.

Az ember azt hihetné, szándékosan választottátok a ’bebázódást az utolsó fázisban, hogy izgalmasabbá tegyétek a dolgokat. Mert valóban a szabad akarat függvénye, mikor szeretnétek a súlytalanság kapuján átlépni!

Igazából már az év kezdetén megnyitotta a Teremtő a kapukat, hogy az élő angyalok rendelkezésére állhasson a feltétel nélküli szeretet és a hatalmas gyógyerő, amivel megkönnyíthető a felemelkedés!

De néha pont azok választották szándékosan a ’bebábozódást’ [mozdulatlanságot], akik az önmegvalósítás mestereként koronával [glóriára / a fej körüli arany fényre utal az aurában, ford. megj.] érkeztek a Földre. Kitartanak az alvók mellett, mely valóban rendkívüli tiszteletreméltó szolgálat. A régi élet mellett való kitartásukkal próbálják a még alvókat felébreszteni!

Nos, ez a szolgálat veszélyeket is rejt magában, mert az idő szűkös és az emberi testnek szüksége van bizonyos időre a felemelkedéshez való felkészülésre. De az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a felemelkedés végtelen, így természetesen a valamivel későbbi ’beszállás’ is lehetséges.

Mindemellett az életkor nem feltétlenül döntő jelentőségű, mert kétség kívül vannak olyan fiatalkorú emberek, akik testet öltésük alkalmával már sok mindent elraktároztak testi- és értelmi rendszerükben, aminek feloldásához és meggyógyításához egyszerűen idő szükséges.

Ha tehát környezetetekben valaki függőségben szenved vagy fizikai, pszichés problémája van, akkor gondoljátok át, hogy a szeretet szolgálatát jelenti, ha addig tartózkodtok az illető környezetében, míg számára szükséges állapotának tükrözése!

De ne aggódjatok, minden személy, aki ’Igent’ mondott a felemelkedésre, azt el is éri majd. Mert egy sereg angyal és szellemi segítő és a kozmikus család áll készen, hogy különösen azoknak segítsenek, akik egészen a végéig kitartanak a régi életben, hogy másokkal osszák meg a Fényt.

Hogy testetek mágneses kaméleonként reagál az adott új kozmikus rezgésekre, az még minket is, a galaktikus családotokat is teljesen meglepett! A földi testnek egy kis időre azért szüksége van, míg átáll, míg megszokja a változásokat, de ha ez megtörtént, akkor a beáramló energiák olyanok lesznek, mint a hullámok, melyen szörfölhettek, hacsak nem lesztek rosszul tőle!

A szédülés (jobbra és fölfelé történő forgás érzése), a hányinger, a solar plexus körüli hasfal részének domborodása, az alvásigény lecsökkenése, a testarányok megváltozása (gyakran nem mutatja ezt rögtön a mérleg), a súlytalanság állapota, egy mély belső nyugalom és a feltétel nélküli szeretet érzése: ezek mind jelzik, hogy a ’bebábozódás’ utolsó fázisát lassan befejezitek és birtoktokban van a képesség, hogy megéljétek a saját Felsőbb Én-t.

Ismét rá kell ébrednünk, hogy szavaink közel sem tudják kifejezni milyen csodás szolgálata ez, ill. szolgálata volt a Fénynek, hiszen a korábbi inkarnációk is szolgálták benneteket az időciklus-váltásra való felkészülésben.

Bizonyára elhalványulnak majd valamikor az emlékek a felemelkedésetek legnehezebb fázisait illetően, de egy biztos: mindezek a feljegyzések megőrződnek és bármikor lehívhatók, a korábbi életeitekből is.

Biztosíthatunk benneteket arról is, hogy az első kapcsolatfelvételt sem egy embernek kell ’kiharcolnia’! Sokkal inkább ti kormányozzátok, diktáljátok, mint kollektív erő a dolgok menetét.

Köszönet, áldás és búcsúzunk tőletek, azt üzenve: Nemsokára látjuk egymást, Kedvesek, nemsoká találkozunk…”

Köszönet Marix

Sarinah

Csatornázta: Sarinah Aurelia © Copyright 2012

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://marix-sirius.over-blog.de

MARIX a Szíriuszról / 2012-október 27.

Sarinah közvetítése

Az igazság mindig utat tör magának!

Közeledünk az év vége felé, már csak néhány hét, míg a sötét szövetség tornya romba dől és kizárják a ’mérkőzésből’.

A jelek arra utalnak, hogy valóban az igazságosság győzedelmeskedik, ezt már a köztudat számára is látható.

Tudjuk, mennyire várjátok már a startlövést, hogy a felfedés a mi jelenlétünket is a felszínre mossa, amiről a közmédiák őszintén számolnak be. Így az emberek saját maguk dönthetnének, hogy szeretnék-e felvenni velünk a kapcsolatot vagy sem. Mert ne feledjétek, a visszaszámlálás már megkezdődött, és aki jól figyel, az észreveheti, hogy a TV társaságok szeretnék ’bevenni a kanyart’, ami a mi békés jelenlétünket illeti!

A dolog lényege nem az, hogy a hivatalok a fejetek felett döntsenek, mert ez a galaktikus korszakban már nem működőképes! Amúgy is a hivatalok már évtizedek óta tudnak a jelenlétünkről. Rendszeresen találkoztunk az országok és a médiák előjáróival, hogy jobb belátásra bírjuk őket. Mert mindannyian egy nagy család vagyunk és összetalálkozásunkat nem lehet megakadályozni.

Saját rezgésszintetek bizonyos fokától, automatikusan belemerültök a Galaktikus Korszakba, ami nem jelent mást, mint élve összefonódni a Szellemi Világgal. Emlékezzetek, mint a kicsiben, úgy a nagyban [ford. megj. a párhuzamok tanára utal]!

Így az egyéni első kapcsolatfelvételt közvetlenül a nagy nyilvános első kapcsolatfelvétel követi.

Ez nem az államfők függvénye, mert ők gyakran csak „a már elindult vonatra ugranak fel” [ha megy a szekér]. A meghívás már rég személyesen a népektől jön és a galaktikus csládot hívó szavak egyre hangosabbak lesznek!

Így valósul meg az egyéni kapcsolatfelvétel a csillagcsaládotokkal, akiket egykor elhagytatok,hogy beteljesítsétek küldetéseteket a Földön.

Akkoriban, a planetáris [bolygószintű] családoddal, annyira biztos voltál benne, hogy a Földön rád váró, szürke mindennapok és a dualitás ellenére, megtalálod a visszavezető utat, meglelve valódi tisztségedet, valódi Önmagadat!

Micsoda üdvözlés, micsoda öröm, micsoda szolgálata a Fénynek, ezek szavakkal alig tudjuk kifejezni, mert csomaggal együtt érkezel haza, a testedben, egy hús és vér arkangyal!

Mint azt te is tudod, a korábbi inkarnációid során előbb el kellett hagynod a testedet és akkor vált szabaddá a lelked és tudott felemelkedni.

Néha, amikor az arkangyalaitokkal és a felemelkedett mestereitekkel tanácskozunk, hogy lássuk, hogy boldogulnak az emberek az egyre emelkedő, Isteni vibrációval, „elakad a lélegzetünk az örömtől”.

Mert azt látjuk, milyen gyorsan emelkedtek felfelé, látjuk, hogy a saját kimerülésetek ellenére továbbra is kitárjátok a felemelkedés kapuját mások számára, és látjuk, milyen remekül haladtok előre együttesen!

Le a kalappal, mert önmagában a gyorsan emelkedő vibrációk teljes gőzerőt igényelnek tőletek és járműveitektől [testetektől], amivel a Földre utaztatok.

Így ámulva és nagy örömmel látjuk, hogy ti, kedves Fénymunkások, ti vagytok, akik a felétek nyújtott kezünk után nyúltok és szívünk hevesen ver az izgalomtól, mert látunk benneteket lobogó zászlókkal ide megérkezni!

Emlékezzetek legyetek szívesek arra, hogy a legfontosabb történelmi események, mint például a ’berlini fal’ leomlása, hogy ezeket az eseményeket, mind maga a nép kezdeményezte.

Megáldunk benneteket, köszönet nektek és elbúcsúzunk erre a pillanatra, azt üzenjük: „Teljes gőzzel előre, kedves Barátok, teljes gőzzel előre!”

Csatornázta: Sarinah Aurelia © Copyright 2012

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://marix-sirius.over-blog.de/

 

 

MARIX a Szíriuszról / 2012. október 13.

Sarinah közvetítése

Az egész része!

Miközben mélyen megbúvó belső témák forrnak föl bennetek, a személyes felemelkedés némi kiegyensúlyozatlanságot, sőt akár szomorúságot is hoz magával létezésetekben. De ezt közvetlen örömteli és tiszta fázisok követik, mert tudatotok egyre erőteljesebben kiszélesedik, így például még a csatornázások sem válnak szükségessé, mert úgy tudtok velünk beszélgetni, mint a barátokkal!

Ez a fent említett, majdnem automatizált feloldás rendkívül fontos, mert csak akkor engedhettek el dolgokat, ha azokat megszemléltétek vagy jobban mondva, ha azokat érzékeltétek. Ezen kívül azzal foglalatoskodtok, hogy a „régi életet” magatok mögött hagyjátok: ez egyértelműen a búcsúzással függ össze, ami megmagyarázza a fáradtságot és a szomorúságot, amit éreztek!

Mert a központi Nap energiája mindent megolvaszt, amit a magasabb dimenziókban nem vihettek magatokkal.

Igen, egy intenzív frissítőprogram fut a testben, ezt mindenki személyesen is tapasztalja, a régi programozások kikerülnek a rendszerből, de erre előtte engedélyt kérnek a test hordozójától.

Itt előfordulhat, hogy úgy érzitek, függőség és betegség terén látszólag körbe-körbe forogtok. De gondoljatok arra, hogy néha szükségszerű egy átváltozást szakaszosan véghezvinni, különben ez túl megerőltető lenne számotokra!

Így előfordulhat, hogy bizonyos dolgok felbukkannak érzelmi világotokban vagy emlékezetetekben, ami kihathat az általatok már rég elhagyottnak hitt  viselkedési mintákra, de ezek mégis újra előjönnek!

Ne aggódjatok kedves Barátok, nem siklottatok át felettük, mert ez a keretfeloldás hatása, ami megvéd benneteket a túlerőltetéstől [rendszertúlterheléstől], így gond nélkül követhetitek napi teendőiteket.

Az út a felemelkedéshez rövid és pontosan az ilyen kemény élmények nagyon megbecsülendők, mert ezáltal tudtok másoknak is segíteni, hogy felálljanak, akit pontosan abban a helyzetben buktak el, ahol ti is megbotlottatok!

Igen, akkor is szembe kell nézned kihívásokkal, ha felemelkedtél, mert a tanulás soha nem fejeződik be, ill. úgy kellene fogalmaznunk „az emlékezés” sohasem fejeződik be!

Mert ősi tudásod ezekben a napokban teljes mértékben felébreszted, ehhez pedig helyre van szükség a „merevlemezen”, így mindennek törlődnie kell, ami ezzel a tudással nem konform!

Ezek nem csak gyors előkészületek a felemelkedésre, hanem előkészületek is egyben az első kapcsolatfelvételre!

Mert, mint azt ti is látjátok, a horizonton egyre több világosság bukkan fel, ezt különösen éjszaka figyelhetitek meg, ez a fenomén a mi fénylakóhelyünkkel áll kapcsolatban, ami átcsúszik a ti valóságotokba.

Mert Gaia tempósan és megfelelően védetten halad előre és beleolvad a szellemi világ birodalmába, egészen gyengéden és nyugalomban hordozza gyermekeit vissza arra a pontra, ami egykor a testet öltött LÉTEZÉS utazásának kiindulási pontja volt.

Légy bárhol is éppen, miközben ezt olvasod, azt szeretnénk, hogy tudd, soha nem voltunk elszakítva egymástól… soha.

Köszönet Marix

Sarinah

Csatornázta: Sarniah Aurelia© Copyright 2012

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://marix-sirius.over-blog.de/

 

.