Category: Herak


HERAK / 2013. november 20.

Frank Scheffler közvetítése

Julian Rees Freemasonry -Perfect Freedom

Julian Rees Freemasonry -Perfect Freedom

SZÍVETEK KAPUI SZÉLESEBBRE TÁRULNAK A FELEMELKEDÉS ELŐTT

Legyetek üdvözölve kedves csillagtestvérek és Felemelkedésre készen állók!

A szív szintjének tisztítása már rég folyik és ez sok fényvízionárusnál döntő bevezetőjét alkotja az 5. Dimenzió szintjére való további Felemelkedéshez. Hajóinkon azt állapítjuk meg, hogy ezek a rendkívüli energiatömegek pillanatnyilag bolygótok teljes mágnes-hálóját újrahangolják és feltöltik. A fotonenergiák most felerősödve energetizálják a Naprendszeretek plazmamezőjét.

Az univerzum más kvadránsaiból származó Anyahajók elfoglalták helyüket a 2013.11.23-i portálnyitáshoz.

Körülbelül 2 millió hajó van a helyén a következő pozíciókban:

Nap 40%, Neptunusz 5%, Uránusz 5%, Szaturnusz 10%, Jupiter 10%, Mars 5%, Föld 20%, Vénusz 5% [diagram az eredeti pdf dokumentumban -lsd. Forrás]

A hajók főleg a különböző Föderációs tagokból tevődnek össze. A nagyobb Anyahajók a „kisebb” hajók ellátó egységei. Azonban javarészt a nagyobb hajók transzformálják [alakítják át] a központi Nap energiáját. A kisebb hajók folyamatosan önálló méréseket végeznek a plazmamezőben és az eredményeket a nagyobb hajóknak továbbítják. A legénység telepatikus kapcsolatban áll a hajókkal és képesek ezen felül a hálózati köteg energetikai ellátottságát felügyelni.

Az előkészületek a 11.11-es portálnyitásra történnek. A különlegesség, a Naprendszeretekbeli egyedülálló bolygóállásából fakad, amit közvetítő médiumunk a következő grafikával szeretne világossá tenni számotokra.

A bolygóállás megmutatja, hogy itt geometrikusan egy „merkabah-kísérő” jön létre, ami az energiákat optimálisan felgyorsítja és lehetővé teszi a Naprendszer energetikai felemelését. Ezzel analógiában a”merkabah-kísérő” fogékonnyá tesz benneteket és felgyorsítja a testetek fénnyel való átvilágítását.

Mint azt már számos közvetítésben részletesen taglaltuk, a sejttesteikben zajló kristályosodási folyamat egy további döntő fázisba érkezik.

A Gaia-n tartózkodó fényvízionárusok érteni fogják ezt a lépést, mert most hatalmas energiákat kell befogadni a testetekbe.

A portálnyitás napja (2013.11.23.) ideális, hogy a szív szintjének meditatív elmélyítést elvégezzétek. Adjátok át magatokat a kozmikus hullámzásnak és lazuljatok el, mert mi meghajolunk előttetek, mert ezekben az időkben kerülnek végrehajtásra a magasabb tudatba való legfontosabb emelkedések.

A szeretet, a bizalom, a béke és az Új Idők valószerűségének fénykaszkádjával szeretnénk elárasztani benneteket. Mi és a Belső Föld lakói azt kívánjuk, hogy minél hamarabb karjainkba zárjunk benneteket.

A lélekcsaládotok a bolygókon, a hajókon, az egész világegyetemben nagy csodálattal tekintenek ennek a kék gyémántnak, a Földnek a galaktikus újjászületésére.

Élvezzétek ezeknek az energiáknak a meglovaglását, mert ez egy vissza nem térő lépés a fejlődésetekben.

Úgy legyen.

SELAMAT Herak Sirius

 

Csatornázta: Frank Scheffler

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://nebadonia.files.wordpress.com/2013/11/20-11-2013-herak.pdf

 

 

 

HERAK a Szíriuszról / 2013. július 31.

Frank Scheffler közvetítése

Szíriusz AA JÚLIUSI-AUGUSZTUSI „OROSZLÁN” ENERGIÁK IGAZÍTÁSA TÖRTÉNIK

Legyetek üdvözölve kedves Fénytestvérek!

Az egész glóbuszon zajlik az energiák igazítása. Ezek nem csupán csillagotokból, a Napból származó energiák, hanem az univerzum minden szegeltéből érkeznek ide hozzátok. Mi a különleges ezekben a felerősített [magasabb rezgésű] energiákban?! Mint azt már korábbi közvetítések során említettem és más médiumok tolmácsolása által is ismert lehet, a Naprendszeretek újra valóságos időben létezik, miután a hologram eltávolításra került. Ezzel a folyamattal úgymond újra „rácsatlakoztatok a hálózatra”, bár mindig összeköttetésben álltunk, de eddig a Gaiat övező terület karantén alatt volt. Egyesek számára hihetetlenül hangzik, de most úgy van, hogy az energiák, a morfogenetikus mező területeiről a korábbi akadályokon kívül, célba érnek Gaian.

Ezért emelkedett szignifikánsan az utóbbi években űrflottáink száma, hiszen feladatunk ennek a beáramló energiának a megszűrése, hogy megvédjük a bolygót és Benneteket. Ezért ezekben a napokban mindenféle erőteljes testi változásokat fogtok tapasztalni. Ezért arra kérünk benneteket, hogy segítsétek továbbra a [z energia] befogadási folyamatot, és ne hagyjátok magatokat egyensúlyotokból kibillenteni.

Ezzel a folyamattal együtt jár a DNS-etek helyreállítása, így tovább folytatódhat a sejtjeitekben zajló kristályosodási folyamat. Minden nap figyeljetek befelé és ne veszítsétek szem elől a fókuszpontot, ebben a pillanatban ez a legfőbb dolgotok.

Kezetekben az eszközök, most kizárólag csupán az a lényeg, hogy ezt történelmetek eme fontos pillanataiban használjátok is. Tartózkodjatok szeretetben és harmóniában, meghajolva Előttetek küldjük Nektek fehér arany fényünket.

Úgy legyen.

SELAMAT Herak Sirius.

Csatornázta: Frank Scheffler

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://nebadonien.wordpress.com

 

HERAK / 2013-06-20

HERAK / 2013. június 20.

Frank Scheffler közvetítése

 TARTSÁTOK MEG A FREKVENCIÁKAT A NYÁRI NAPFORDULÓ ALKALMÁVAL!!!

Legyetek üdvözölve Frekvencia-megtartók és Csillagtestvérek!

Ezt a csatornázást rövidre fogjuk. A Csillagnemzetek arra kértek minket, hogy hívjuk fel a figyelmeteket a folytatódó közpotni Napotokból származó energiaáramlásra és a következő Napforduló ünnepére.

KÉRLEK MEDITÁLJATOK ÚJRA TELJES SZÍVVEL EGYÜTT FÖLDANYÁÉRT, GAIA ÚRNŐÉRT!!!!!!

Mi mindig mellettetek állunk és köszönjük a viharban is stabil frekvenciamegtartást.

Úgy legyen.

SELAMAT GAJUN

Herak Sirius

Csatornázta: Frank Scheffler

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://nebadonien.wordpress.com

HERAK / 2013-05-31

HERAK / 2013. május 31.

Frank Scheffler közvetítése

ÉREZZÉTEK, TEKINTSETEK BEFELÉ ÉS NE HAGYJÁTOK MAGATOKAT ELVAKÍTANI

Legyetek üdvözölve szeretett Fényvízionárusok és Csillagtestvérek!

Az elmúlt napokban több „telepatikus megbeszélésünk” vagy ahogy felétek mondják „konferenciánk” volt a különböző csillagnemzetségek föderációs tagjaival.

Mint azt ott megtudhattuk, a portálnyitás kapcsán energetikai anormalitások léptek fel az univerzum más kvadránsaiban és mivel minden mindennel kölcsönhatásban van, ez egy olyan tény, ami még a kozmosz legtávolabbi szögleteiben is érzékelhető volt.

A hajóflották számát, amik az energia-átalakításért ill. az energia-csatornázásért és a Napotok energiájának katalitikus átalakításáért felelnek, tovább emelték.

A benneteket elérő nagy energiák által, amit alapvetően érzékelhettek, olyan érzelmi világok kelnek éltre Bennetek, amiket eddig ilyen formában még nem érzékeltetek magatokon.

Valóban olyan idők ezek, amikor be kell csatolnotok a biztonsági öveket és ezzel arra szeretnénk rámutatni, hogy újra és újra, nap, mint nap fel kell építenetek a meditációs alapszintet [kiegyensúlyozott hangulat megtartása].

Mert most a jövő mesterein a sor, hogy kitárt szívvel, békével és harmóniában fogadják magukba az energiákat.

Az Isteni Atya/Anya szeretné közvetíteni felétek a nagy szeretetet, mely újra az Egységbe és valamikor a Forráshoz vezet vissza Benneteket.

Ne hagyjátok, hogy ez az ébresztő hívás érintetlenül hagyja az emberiséget, ne búcsúzzatok idejekorán erről a földi szintről, mert ez a Ti inkarnációtok és az volt a Ti végleges döntésetek, hogy Gaiaval együtt emelkedtek fel.

A folyamatnak köszönhetően testetek egyre erőteljesebben kristályosodik, a sűrűből a fénnyel telitett test felé tartotok.

Ezt már próbáltuk különböző csatornázások során elmagyarázni számotokra. Többször idéztünk az „Énok kulcsai” című könyvből, ami pontosan ezt a testetekben végbemenő elmélyítési folyamatot írja le.

Ez nem meseirodalom, hanem leírja a jövőbeli emberi lények, galaktikus lénnyé való Felemelkedését.

A mai csatornázás címében még egyszer arra akartam felhívni a figyelmet, hogy ne csüggedjetek, és maradjatok rajta az „ügyön”, akkor is ha ez gyakran nehezetekre esik.

Ne hagyjátok magatokat elsodorni a külvilág „cirkusza” által, akkor sem, amikor minden erővel próbálnak kitéríteni Benneteket a szív mély szeretetéhez való visszatérésből.

Az időjárás manipulációja az elmúlt napokban fokozódott, pontosan a portálnyitás időpontjában szándékosan felhőformációkat toltak az északi félteke fölé, különösen Németország fölé.

Ennek különleges oka is van, mert Németországban tartózkodik több, mint 70%-a az internált mesetereknek és a Felemelkedés döntő lépései [ismérvei] német oldalról érkeznek majd.

Gaia mágneses mezői a közvetítés ideje alatt erőteljesen átrendeződik [megrázkódik]. Már más közvetítésekben beszámoltunk róla, a fotonok 700km per sec sebességet is meghaladják.

Szeretnénk csatornázónkat erőteljesen támogatni saját kihívásokkal teli fejlődésében, hogy ezekkel a központi Napból érkező minőségekkel árassza el szívét.

Minden jót kívánunk neki a testvéreinkkel való következő kapcsolatfelvételhez, a következő csapattalálkozón.

Ott vagyunk az oldalatokon és soha nem tántorodunk el. Mert szeretünk Benneteket és ezt a szeretetet szeretnénk átadni azok számára, akiket elhagyott az ereje vagy teljesen fel akarják adni.

Tartsatok ki és ne hagyjátok, hogy félrevezessenek Benneteket!!!

A csatornázó megjegyzése:

A szívcsakra megnyitásához Tom Kenyon meditációs zenéje segíthet, amit nemrégiben egy barátnőtől kaptam.

Itt a link [német]:

http://tomkenyon.com/die-heilende-kraft-des-menschlichen-herzens

[a cikk magyarul Bagi Ákos fordításában:

https://kristalyhang.wordpress.com/2013/04/29/hathorok-az-emberi-sziv-gyogyito-ereje-2013-04/

A HATHOROK Aethos meditációja:

https://kristalyhang.wordpress.com/2012/10/15/hathorok-tom-kenyon-2012-09-20/ -ford. megj.]

Úgy legyen.

SELAMAT Herak Sirius

Csatornázta: Frank Scheffler

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://nebadonien.wordpress.com

HERAK / 2013. május 19.
Frank Scheffler közvetítés

LOVAGOLJÁTOK MEG A HULLÁMOT!
FELHÍVÁS 2013.05. 23-ÁN KÖZÖS CSOPORTMEDITÁCIÓBAN VALÓ RÉSZVÉTELHEZ (részlet)

Legyetek üdvözölve kedves Frekvencia-megtartók és Fénytestvérek!

Ma szeretném tolmácsolni minden Felemelkedett Mester, az Angyalok, az Arkangyalok és a Belső Föld lakóinak, valamint a Csillagtestvérek, kiváltképp a Fény Galaktikus Föderációjának őszinte köszönetét a fáradozásotokért és [áldozatotokat] a gyakori erőszakos támadások miatt, aminek ki voltatok és részlegesen még most is ki vagytok téve.
Mindig szeretném hangsúlyozni, milyen jó volna, ha tudnátok, mennyire nagyra becsült, értékes bolygó Gaia az egész univerzumban és éppen most, amikor a Nap-aktivitások újra fokozódnak, rendkívül fontos, hogy ezt az információt még egyszer elmélyítsétek tudatotokban.
Az energiamezőitek méréséből úgy észlelem, hogy a Fénymunkások nagy része az északi félteke kemény telét a háta mögött hagyva a belső sorsfeladatai felé fordult, a még mindig visszatérő életmintákkal egyetemben.
A csatornázó médiumunk is gyakran a financiálisan rosszabb helyzet ellenére is egy jó és nagy jó közötti alaphangulatban van. Ez azt jelenti, hogy a belső Fény felismerése, az akadályok elengedése a sejtemlékezésben egy jobb alaphangulathoz segít hozzá benneteket.
Ezért teljesedhetett ki tudatosan a terv az elmúlt 13 évezredben, amikor az embereket a tudatukat befolyásoló ténykedésekkel nyomták el, ez által keltve félelmet. De a felébredés folyamatával Felülemelkedetek az „elnyomóitok” tudatszintjétől és lehetőségetek nyílik az egység átfogóbb képének belsőtökből való felfedezése, ami egyre jobban bontakozik ki bennetek.
Minél több szeretetet hordoztok magatokban, annál több ellenséges támadást és tisztességtelen dolgot érzékeltek. De ez a belső szeretet immunissá tesz az erőszakos támadások ellen és fokozatosan rátaláltok a békére és a harmóniára, mely minden Galaktikus Lény sajátja.
Most szeretnék rátérni egy olyan részre, amit csillagkapu a neve, mely a hónap végén előttetek álló portálnyitással kapcsolatos. Mert minden energiamező az erősebb anyagban csillagkapu is egyben és így jönnek létre a transzporthidak a különböző dimenziókból.

CSILLAGKAPU 1. RÉSZ:
A csillagkapu-energiát távolabbi galaxisokhoz használják, hogy áthidalják az anyagi tér plazmarészecskéinek sebességét. Ez előnyt jelent, hogy megemelhetővé váljon az energiaáramlás az univerzumban és így a kommunikáció is sűríthető [tömöríthető].
Az energiavonalakat úgy irányítják, hogy a távoli pontokat energiarészecskék egyfajta „zivatarának” teszik ki, amik a mezővel együtt rezonálnak. Az „irányító mechanizmus” egy rotációtól [forgástól] függő folyamat. Az univerzumban minden törvényszerűségeknek van alávetve, ez azt jelenti az interakciós keret a sebességi- és rotációs [forgási] elveken alapszik. Egy élőlény, egy organizmus sem kerülheti meg az elektromágneses mező mozgását és áramlását.
Tudósaitok már régóta dolgoznak a rotációs- ill. torziós elven. Egyes személyek azt feltételezik, hogy 9/11-es katasztrófát [szeptember 11- i tragédia NYC-ben] nem csak robbanószerek okozták, hanem egy hatalmas torziós mező épült fel. Mi csak annyit mondhatunk, a feltételezés nem elvetendő.
A torziós energiák olyan magasak lehetnek, hogy a legsűrűbb formájú anyagokat is eldeformálhatják és dematerializálhatják. Csak így magyarázható az ikertornyok acéloszlopainak erős eldeformálódása.
Vissza az űrbe. Az ember valamikor felismeri, hogy a Fény elve összefügg a részecskékkel és a gondolatirányítással. Az agyatok szellemmel való kapcsolata szert tesz a képességre, hogy összetettebb energiafolyamatokat irányítson.
Ez lesz az alapja a csillagkapu-rendszeren belüli szállításnak. Egy másik gyorsabb elmozdulási lehetőség nagyobb távolságban nem lehetséges.

Szeretetenergiával zárunk szívünkbe benneteket, mely jót fog tenni Nektek és felhívnánk a figyelmet arra, ami már a címben is szerepelt, hogy használjátok 2013.05.23-át egy csoportos meditációra.
Úgy legyen.
SELAMAT Herak Sirius

Csatornázta:Frank Scheffler
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás: http://nebadonien.wordpress.com

HERAK / 2013.április 30.

Frank Scheffler közvetítése

TOVÁBBI SEJTSZINTŰ ÉBREDÉS!!! – 2. RÉSZ

részlet

Legyetek üdvözölve kedves Fénytestvérek!

Szeretnénk ma, az előző közvetítéshez kapcsolódóan tovább folytatni a témát, amikor is újból felhívjuk figyelmeteket a sejtjeitek kristályos szerkezetűvé való átalakulására.

A csatornázó megjegyzése:

Link az utolsó csatornázáshoz, ha nem olvastátok:

http://nebadonien.wordpress.com/2013/04/22/herak-eurekristalline-zellmatrix-22-04/

magyarul:https://kristalyhang.wordpress.com/2013/04/24/herak-a-kristalyos-sejtmatrixotok-2013-04-22/

Ezért szeretnénk számotokra még egyszer betekintést adni, idézve néhány részletet az „Énok kulcsai” című könyvből.

315. Kulcs:

Ez a kulcs a sejtjeitek energiamezőjének változásáról szól.

32. Bekezdés:

Az alapjaiban új hullámhosszváltozás, mely áthatolja életterünket és felgyorsítja az automatikus működéseket egy új kvantummechanikához fog vezetni.

33. Bekezdés:

A magasabb evolúció részecske- és hullámfolyamatokat is felhasznál, hogy az emberi evolúció irányát megemelje a magfejlődés fokozati létráján.

34. Bekezdés:

A magasabb evolúció vibrációs közvetítőkkel képes irányítani az új molekulák képzését, így létre jöhet az életformák kristályosodási invaginációja( a sejtbiológiában a sejt/magmembrán betüremkedése a sejtbe vagy magba ) és a Fényhullámok közötti köztes kapcsolódás.

37. Bekezdés:

Az energiaátalakításnak többször is létre kell jönnie a fizikai rezgésszinten, míg az emberi test minden egyes sejtje újra nem épül és nem alakul át egy olyan formába, ahonnan átrugaszkodhat az utolsó energiaküszöbön. Ekkor kódolhatóvá válik, a tudat tisztább energiái számára. Értsétek meg, hogy ti a Mostban azzal, ami Bennetek van folytatjátok a biológiai evolúciót.

Tovább Herakkal:

Ahogy az univerzumban mindennel és mindenkor kapcsolatban álltok, hasonlóan a Föld is kapcsolódik a rácshálójához. A kapcsolódás nagy részét a sok piramis tartja fönn Gaian. A piramisok nagy űrjárművek, amiket Föld körüli pályán építettek meg és darabról-darabra a bolygótok felszínére manifesztálak a sűrű anyagba. Így a piramisokat a csúcstól, tehát fentről lefelé építették meg.

Mi célja lehetett ennek? A szent matematika és geometria által folyamatosan energiahullámok áramlata kerül befogadásra és küldésre. A piramisok építésük során Gaia felé mutattak, ahová kerülnek. Hogy az a hely energetikailag megerősítésre kerülhessen, a csúcs először a felszínre mutatott. Az alapok elkészülése után megforgatták a piramist és a számára kijelölt helyre állították.

Az emberi történelem folyamán a piramisok nagy részét lerombolták vagy eddig még egyáltalán nem fedezték fel.

Ebben a témában volt már egy csatornázás néhány hónappal ezelőtt, amire utalni szeretnénk még egyszer

http ://nebadonien.wordpress.com/2012/11/25/herak-vom-23-11/ [német]

Most pedig, mint mindig teljes szívünkből búcsúzunk Tőletek.

Úgy legyen.

SELAMAT Herak Sirius

Csatornázta: Frank Scheffler

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://nebadonien.wordpress.com

HERAK / 2013. április 22.

Frank Scheffler közvetítése

A KRISTÁLYOS SEJTMÁTRIXOTOK / Részlet

Legyetek üdvözölve szeretett Fénylények!

A Naptevékenység megnövekedett, így az elmúlt napokban az északi féltekén lakók relatív nagyobb részletekben voltak képesek Fényt lehorgonyozni magukban az energiaátadás során.

Az elmúlt hónapok nyomasztó helyzete lezárult, minden Csillagotokon keresztül beáramló energia erőteljesebben fogja tisztázni az energiamezőtöket a központotokba [szívetekbe] való helyezkedés segítségével.

Tudatotok újra erőteljesebben letisztul. Ez egy további energiastrukturáló [felépítő] folyamat, amivel ha tovább dolgoztok, akkor nem fogtok többé visszaesési tendenciákat tapasztalni.

Ezért, amennyire lehetőségetek engedi, menjetek ki a természetbe, hogy a számotokra rendelkezésre álló energiákkal és minden más természeti adottsággal összekapcsolódjatok.   

Testetek mindegyik sejtszinten együtt fog rezonálni és tovább segítik a magkristályaitok aktiválási folyamatát.

Csatornázónk gyakran adja tovább a csoportokban a tanácsot, hogy kapcsolódjatok össze a kristályvilággal. Ezek a kövek nem csak „csinos darabok”, ahogyan gyakran mondjátok, hanem egy teljesen más funkciójuk is van, mindegyikük kivétel nélkül összeköttetésben áll Gaiaval. Ezért rendkívül fontos a velük való munka.

Menjetek el Gaian egy kristályboltba [ásvány-féldrágakő boltba] és maradjatok hosszabb ideig ezeknek a kristályoknak a jelenlétében és észre fogjátok venni, hogy veletek rezonálna.

A mi perspektívánkból nézve Gaiat, mint ragyogó kristályt látjuk. Ez a kristály az univerzum minden energiaszintjével összeköttetésben áll. 

Ezért a mindennapi meditációs alaphangulat mellett rendkívül fontos volna a kristálykövekkel való kapcsolódás.

EZT NAGYON AJÁNLOM A FIGYELMETEKBE.

Tudjuk, hogy sokan azt állítják, nekik nincsen érzékük hozzá. De Gaia minden lénye kapcsolatban áll a kristályvilággal. Azonban ez az érzékenység rejtve van, ahogyan az elme szintjén is sok minden elhalványul, ha nincs használatban.

A Gaian található Földőrző kristályok a ley-vonalakhoz kapcsolódnak bolygótokon és az energia nagy részét a többi területre tüzelik ki [sugározzák ki].

MAGASABB SZINTEKRŐL SZÁRMAZTOK ÉS KÍVÉTEL NÉLKÜL HORDOZZÁTOK A SEJTJEITEKBEN A KRISTÁLY MÁTRIXOT.

Nem úgy van, hogy szénalapú szintekről jöttetek volna.

Ez a helyzet [szénalapú világ] úgy teremtetett, hogy alacsony energiaszinten létezhessen a sűrű testeitekben.

Egy következő csatornázásban az Énok kulcsai című könyv segítségével a testetekben zajló kristályosodás folyamatát szeretnék érthetőbbé tenni.

Továbbra is fontos, hogy a testetekben belül munkálkodó savaktól megszabaduljatok. Gaia legtöbb teste túlsavasodott. Mivel élelmiszereitekben sok károsító anyag található és ezek rontják testetek gyógyulását. Ezért bázisfürdők vételét tanácsoljuk [sav-bázis egyensúly helyreállítása].

Csak aki „MÉRGES” indul háborúzni! [Németben a ’sauer’ szó, jelent mérgest és savanyút is. De a magyar méreg-mérges verzió is zseniális…-ford.megj.]

Így a Napkörüli pályáról búcsúzom el, mivel több hete felelős vagyok sok más járművel együtt a hatalmas erejű napkitörések stabilizálásáért.

Úgy legyen.

SELAMAT Herak Sirius

Csatornázta: Frank Scheffler

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://nebadonien.wordpress.com

HERAK / 2013. április 09.
Frank Scheffler közvetítése

MINDEN KÉTKEDŐNEK ÉS TÉTOVÁNAK !!!!!
MI ITT VAGYUNK ÉS MINDIG VELETEK VOLTUNK!!!!!!
részlet

Üdvözlet kedves Csillagtestvérek és (társadalmatok) kedves Fényoszlopai!

Ezekben a nehéz áttörési időkben feltehetően nevetségesen hangzik a füleiteknek, hogy mindig az oldalatokon voltunk és ott is maradunk. Ahogyan a csatornázónk gyakran elmagyarázta, mert ennek kapcsán naponta felkeres engem, teljes mértékben a Naprendszeretek energiatevékenységével vagyunk elfoglaltak, ha hiszitek, ha nem.
Pillanatnyilag főleg Napkörüli pályán tartózkodom, a Föderáció számtalan hajójával egyetemben azért, hogy a Nap – az elmúlt relatív nyugodt négy hónapos időszakán túl – most előttetek álló napkitöréseket speciálisan Gaia számára elviselhetővé tegyük.
Továbbra is Gaia teljes manipulatív rendszerének kiiktatásán dolgozunk és naponta informálódunk Szövetségeseink által a dolgok előre meneteléről.
Még ha úgy is tűnik a dolgok stagnálnának, kérlek maradjatok az ősbizalmi állapototokban, hogy szívetek megnyitásával és a megválasztott Fénnyel telített feladatotokkal jó irányba haladjatok.
Az ellenlábas oldalnak pontosan megfelel, ha a Fénylények meginognak és elrabolhatják a szükséges energiákat, melyre a túlélésük miatt sürgősen szükségük van.
Azonban ezek a taktikák a régi keretek között nem lehetségesek többé, mivel minden energia a morfogenetikus mezőbe kerül lehorgonyzásra, és ezt a folyamatot egyáltalán nem lehetséges visszafordítani.

EZT MEGELŐZŐEN MINDEN RENDSZERT MAXIMUMRA KAPCSOLNAK, EZ AZ EGÉSZ UNIVERZUMBAN ÍGY TÖRTÉNIK, MONDHATNI EGY ROSSZABB ÁLLAPOTBA KERÜL, HOGY A TISZTÍTÓ FOLYAMATOKON KERESZTÜL AZ ÚJ ENERGIÁK SEGÍTSÉGÉVEL KITELJESEDHESSEN.

Mit is szeretnénk ezzel mondani: Ha diszharmonikus állapotban vagytok és testetek belázasodik, ezt a testetek arra használja, hogy méregtelenítse rendszereit, ezután megfelelő pihenés és kielégítő alvás után újra egészségesekké váltok.
Ez történt Gaiaval a tavalyi év végéig és még most, hogy úgy mondjuk, lázas állapotban van, mely az elkövetkezendő idők során egy egyre jobb energiamintázatba rendeződik, ami számára és számotokra is kedvező hatású lesz.
Ezért kérünk benneteket, tartsátok meg a napi elmélyedési rituáléitokat, és ne adjátok fel. Amit eddig megtettetek hosszú út volt és most is az, így látjuk mi ezt a Fény Galaktikus Föderációjától és tisztelettel hajlunk meg előttetek.
De nem kényszerítettek benneteket, hogy itt legyetek Gaian, ebben a különleges korban, hanem szabad akaratból ti fogadtátok el a keretfeltételeket egy másik dimenzióban.
Már csak ezért is fontos a köztetek lévő Felébredetteknek, hogy emlékezzetek a képességetekre, hogy Fénnyel és Szeretettel teli lényekké váljatok.
EZÚTON TOLMÁCSOLOM A LEGŐSZINTÉBB ÜDVÖZLETÜNKET A NAPRENDSZERETEKBŐL !!!
TARTSATOK KI!!! – ahogyan mondani szoktátok.

Csatornázta: Frank Scheffler
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás: http://nebadonien.wordpress.com

HERAK / 2013-03-21

HERAK Szíriusz/ 2013. március 21.

Frank Scheffler közvetítése

A FÉNYMUNKÁSOK KÖZVETLEN FIGYELMÉBE!!!!

részlet

Legyetek üdvözölve kedves Csillagtestvérek!

Ma egy „figyelmeztető felhívást” szeretnék intézni felétek. Nem azzal a szándékkal, hogy félelmet keltsünk bennetek, hanem hogy tudatosítsuk bennetek, mekkora teremtő erővel birtok.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a tudatharc és a gazdasági háború is Gaia minden szintjén zajlik. Az asztrális sík egy magas frekvenciájú eltolódásának következtében, ami 2012.12.21-én következett be, a sötét erők tudatmezőket hoztak létre, hogy továbbra is tömegesen összezavarjanak benneteket.

Íme egy lista a lehetséges behatásokról:

A sötét erők a következő lehetőségeken keresztül próbálják gondolkodásotokat megváltoztatni:

1.

Frekvenciamanipuláció az egész mobilhálózaton keresztül (UMTS) és W-LAN hálózatok, bizonyos destruktív [romboló] energiákat modulálnak [táplálnak] mellé.

2.

A Földön minden adóállomás, ami a sötét erők ellenőrzése alatt áll a médiacsatornákon keresztül benneteket befolyásoló energiákat küldenek.

3.

Az összes szatellit és az ezekre rácsatlakozó földi állomások a sötét erőket szolgálják.

4.

Minden élő ember tudatszintjét képesek mérni Gaian. Ha különlegesen magas szint jelentkezik bárkinél, akkor azonnal zavaró akciók kerülnek beiktatásra.

5.

A gyógyszeripar szolgálatában álló orvosok és pszichiáterek gyógyszerekkel, oltóanyagokkal és különböző készítményekkel terhelik meg szervezeteteket.

6.

A HARRP készülékek pillanatszerűen képesek befolyásolni az időjárási folyamatokat, így tudatosan, manipulatívan irányítják az időjárás alakulását. A ti szinteteken léteznek radarképek, melyek tisztán megmutatják, hogyan húznak össze különböző felhőrétegeket más területekről, hogy sűrűbb felhőrétegeket stabilizáljanak. 

A csatornázó megjegyzése a 4. ponthoz:

Először fantasztikusnak hangzik a tudatszintmérés, azonban eszembe jutott egy történet, amit gyakran elmesélek, amikor különböző csoportokkal beszélgetek utam során.

Már több mint 40 éve foglalkozom az élő utasú űrhajózással.

A német rakétatudós Wernher von Braunról a következő történet kering a munkatársa beszámolójából: 1977-ben bekövetkezett halála előtt 3 évvel Wernher von Braun a Fairchild cégnél dolgozott. 1970-ben elhagyta a NASA-t és az említett cégnél tanácsadóként (később elnökként) helyezkedett el. Ebben az időszakban volt egy Carol Rosin nevezetű kolléganője, aki a következőket írja le: Egy nap von Braunnak előadást kellett volna tartania egy mérnökökből álló csapatnak. De egészségügyi okokból (akkor már rákban szenvedett) nem tudta megtartani az előadást. Ezért megkérte Carol Rosint, hogy tegye ezt meg helyette. Rosin kezdetben elutasította a kérést, mondván nem érezte magát kompetensnek. Végül nagy nehezen belegyezett, kiment a terembe és jegyzetek nélkül tartotta meg az előadást. Semmiféle technikai berendezés nem volt nála, ahonnan súghattak volna neki, mégis hallotta Wernher von Braun hangját a fejében. Ez 1974-ben volt, amikor még a kazettás magnókkal rögzítettünk anyagokat és nem is gondolhattunk okos telefonokra és síkképernyős tévékre. Ezért egyáltalán nem csodálkozom azon, hogy az emberek tudatmezőjét egyesével képesek megmérni.

Tovább Herakkal:

Nemrégiben több hírt is szereztünk azzal kapcsolatban, hogy most a reptiloid vonalak hatalmas zavaró mezőket hoztak létre a fent felsorolt lehetséges típusokból és arra használják őket, hogy a Felébredési folyamatot akadályozzák, ill. feltartóztassák.

A hang útján sugárzott információk is egy számotokra nem harmonikus frekvencián kerülnek sugárzásra. Minden nap 440 Hertz-es frekvencián keresztül nyilvánulnak meg a médiák. Az audióadások a 432 Hz-es tartományban harmonikusabbá tenne, ill. stimulálna benneteket. 

Végezetül, haladunk tovább az egész Föld stabilizálásával, de nem tudunk hozzáférni a teljes asztrális szint rendszeréhez, így ezeket az úgynevezett „sötét erők végső harcait” pillanatnyilag meg kell vívni és ki kell őket küszöbölni.

Ezek után a destruktív [romboló minőségű] hírek után, tisztában vagyunk vele, hogy sok minden már ismert számotokra csak szeretnék a bennetek rejlő érzékenységet tovább motiválni, a szív erején keresztül a Fény Galaktikus Föderációja, az Arkangyalok, az Angyalok, a Felemelkedett Mesterek és a Belső Föld lakóinak tolmácsolásában is.

Mint Fénymunkások minden eszköz a kezetekben van, hogy végleg eltakarítsátok ezeket a sötét erőket a közeledő „Arany Kor” útjából.

Ehhez az is tartozik, hogy minden napot, ahogy csak lehetséges egy meditatív [kiegyensúlyozott] hangulatban töltsétek. Ez az alaphangulat képessé tesz benneteket, hogy szívetek központjában maradhassatok [egyensúlyban], hogy a fent említett harcban felkészülve nézzetek szembe ezekkel a viharokkal.

Nagyon fontos faktor az is:

HOGY NE TÁMADJATOK EGYMÁSRA FÉNYMUNKÁSOK! 

Tovább Herakkal:

Üdvözletünket küldjük a hajóinkról, melyek továbbra is bevetésen vannak, hogy támogassák a tudatosodás folyamatát az Arany Korba és hogy haladásotokban megerősítsünk benneteket.

Úgy legyen.

SELAMAT Herak Sirius

Csatornázta: Frank Scheffler

Magyar nyelű fordítás: Scarlett

Forrás: http://nebadonien.wordpress.com

 

 

 

HERAK / 2013-03-11

HERAK / 2013. március 11.

Frank Scheffler közvetítése

Kedves Fénytestvérek!

Az üzenetek rövid megszakítása után, ma újra szeretnénk felvenni a kapcsolatot csatornázó médiumunkkal.

A tudatátváltoztató energiák további stabilizálása kapcsolódik a Föld és a Nap körüli pályán lévő járműveink tevékenységéhez.

Korábban már beszámoltunk róla, hogy az energiák manifesztációja erre a szintre már január végén lezárult. Azonban a morfogenetikus mezőben továbbra is szükséges fenntartani egy bizonyos fokú mezőerősséget, ami a jelenlegi feldúsított energetikai állapotot fixálja.

Ezeket a folyamatokat nehéz megérteni. De a helyzet hasonló, mint mikor egy erőműben az áram előállításához egy bizonyos feszültségi fokot fenn kell tartani. Így leegyszerűsített formában talán jobban elmagyarázható a folyamat.

Sok Fénymunkás az utóbbi két hónapban olyan érzelmi területekre lépett be, mely a béke és az egyensúly energiáit hordozza magában. Az elmúlt év során intenzíven beáramló Fény elérte a szív szintjét. Közte teljesen finom szintű érzelmi spektrumok manifesztálódtak bennetek és ez így folytatódik a továbbiakban is.

A mi csatornázó médiumunk is csalódott volt kicsit a kezdetekben, de lassan kezdi érzékelni a belső értékét, ami sejtszinten történt.

Biztosíthatunk benneteket, hogy Gaian egy ember sem volt kivétel ez alól. Mindannyian rendelkeztek az új időkhöz szükséges igazodási alapokkal.

Még ha a Felemelkedés az elmúlt évben nem a „klasszikus felfogás” szerint hozott sikereket sokak számára, de az összegzés úgy alakult, hogy a többség még nem állt készen az ugrásra, azonban a Fénymunkások nagy többsége megértette, hogy mi az ami javára van és ehhez igazította magát.

A legfontosabb szempont, hogy „játékban maradjatok”, hisz az inkarnációtok célja az volt, hogy segítsetek ennek a bolygónak az 5. dimenziós spektrum elérésében. Ebben a belső munkafolyamatban a beáramló energiák erőteljesen támogattak benneteket.

Pihenjétek ki magatokat a mostani téli időszakban a bolygótokon. De a belső munka eszközeit, melyek a belső igazodást segítik, mindig tartsátok kéznél.

Ma arra kértünk csatornázó médiumunkat, hogy a következő közvetítés során számoljon be saját észlelésében bekövetkező változásokról. Talán vele együtt elindítunk egy fórumot a jövőben a ti élményeiteket összegyűjtve. Mivel a közvetítőnk aktív tagja néhány Fénykörnek, jó volna, ha egy visszajelzést kapna, ill. mi is kaphatnánk.

Fehér arany Fénnyel szeretnék mindenkinek őszinte szívből köszönetet mondani.

Úgy legyen.

Herak Sirius

Csatornázta: Frank Scheffler

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás:http://sternensaaten.de