Category: Gyerekek


Pállay Kovács Szilvia előadása – A szellemi evolúció gyermekei

Indigó-Kristály-Csillaggyermekek Magyarországon

1. rész  / Indigó és kristály gyerekek

2. rész / Kristály gyerekek

3. rész / Kristály és csillaggyerekek

4.rész / Rajzos ábrázolás: őrangyalok, tanítók, Atlantisz, Sárkány és királylány +kérdések

5. rész/ kérdések

Kedves Olvasók!

Pamela Kribbe csatornázásának bevezető első része az első generációs fénymunkásokról szólt (https://kristalyhang.wordpress.com/2013/12/29/pamela-kribbe-kapcsolat-az-ujkor-gyermekeivel/), a második rész a szülőknek, a leendő szülőknek, a nagyszülőknek, a pedagógusoknak, a szakembereknek…tulajdonképpen a társadalom egészének íródott, hogy az Újkor gyermekeinél a jövőben, mire kell odafigyelni a nevelés és az oktatás terén. Az üzenet végén találtok egy meditációt, ami segít megérteni gyermeked és a te saját szükségleteidet.

Kérlek terjesszétek ezt az anyagot, ha hasznosnak érzitek! Köszönettel, Scarlett

HD-Cute-Baby-Thinking-Wallpaper-ScreensaversMÁRIA – Pamela Kribbe közvetítése

Kapcsolat az Újkor gyermekeivel -2. rész

Most pedig az új generációs gyermekek ismertetőjegyeiről fogok beszélni

Ezekkel a tulajdonságokkal az egyik gyermek szembetűnőbben rendelkezik, míg a másik kevésbé. Bizonyos szemszögből nézve jelenleg minden gyermek „más” – egy más minőségű (vékonyabb) fátylon keresztül érkeznek, azzal a szándékkal, hogy lelkük az eddigieknél nagyobb részét fejezzék ki az anyagban. De minden lélek a saját fejlődését követi, és az új generációs gyermekek között a különösen érzékeny, a többitől erősebben különböző gyerekek csoportja az, akiket ti gyakran az „Újkor gyermekeinek” neveztek. Most csak felvázolni szeretném, mik a legfontosabb ismertetőjegyei az újkori gyermekek speciális csoportjának, és azt is tartástok szem előtt, hogy ezek az ismertetőjegyek kisebb hányadban, de láthatóak általában a gyermekek új generációjánál. Valóban egy „Új Ember” jön létre a Földön az emberi kollektív tudat fejlődésének köszönhetően. Fejlődés megy végbe, egy szociális és spirituális ember irányába, aki harmóniában él a természettel, tisztelettel és az összetartozás érzésével él együtt embertársaival. Ennek az Új Embernek a fejlődése elsőként a gyerekeken válik láthatóvá.

Az „Újkori gyermekek” ismertetőjegyei

– Az új gyerekek növekvő mértékben tisztán-érzékelők, együtt érzőek és telepatikusak. Könnyedén érzékelik mások érzelmeit. Az érzékekkel észlelhető világ és „láthatatlan” érzelmek, hangulatok és energiák világa közötti határ teljesen elmosódik náluk. A belső világot könnyebben érzékelik, és nem lehet őket külső magatartással félrevezetni, ami nem tükrözi valójában a belső folyamatokat. Intuitív érzékelésük célba talál.

– Az Újkori gyerekek béketeremtők: az az impulzus vezérli őket, hogy az ellentétes érdekeket kibékítsék, harmóniát teremtsenek és a konfliktusokat feloldják. Intuitív megérzéseikkel ez gyakran oda vezet, hogy ezek a gyerekek korán éretté válnak és felnőnek: gyakran jobban értik a szüleiket, mint a szülők önmagukat vagy egymást és gyakran megpróbálnak segíteni vagy hidat verni a szülők között. Az érzések terén könnyedén a „szülők szüleivé” válhatnak és megtörténhet, hogy azonosulnak ezzel a segítő, terápiás jellegű szereppel. Így elveszhet gondtalan gyermek-létük egy darabkája.

– Az Új Gyerekek idealisták. Spirituálisak, mély értelműek és fantáziadúsak. Olyan ideák inspirálják őket, mint az egyenlőség, testvériség és a természet tisztelete. Aurájukban gyakran látni, hogy a felső két csakrájuk tágasra nyitottak: így sok inspirációt, belátást és lelkesedést tapasztalhatnak meg. De gyakran azt is látni, hogy ez az energia nem (teljesen) földelt, ami bágyadtságban, álmodozásban vagy hiányos realitásérzékelésben nyilvánul meg.

– Az Újkori gyerekek inkább az érzésre, mint az értelemre vannak kalibrálva. Számukra gondot okoznak a megadott struktúrák és mentális keretek, melyek kevés helyet hagynak az intuíciónak, a váratlannak és az egyéniségnek. Alapvetően azért vannak itt, hogy megtanítsák nekünk a túlzott gondolkodás és elemzés tradíciójával való leszámolást. Természetesen minden gyerek bizonyos szinten érzelmi lény, de az Újkor gyermekei ebben attól különböznek, hogy számukra testileg és érzelmileg lehetetlen a túlzott rációra [értelemre] alapozott környezethez való alkalmazkodás. Szó szerint megbetegíti őket, vagy komoly magatartásproblémákat produkálnak [ebben a környezetben]. Olyan erősen lehorgonyozódtak a szív-tudatukban, hogy már nem tudnak onnan kiszakadni.

– Az erős intuitív tudatuk és a beilleszkedési képtelenségük miatt az Újkor gyermekei szinte lázadóknak, „másnak” vagy öntörvényűnek tűnnek. Valójában nem szándékuk, hogy önfejűek legyenek. Csak önmaguk szeretnének lenni. De ha ehhez nem hagynak nekik teret, akkor elbújhatnak, ’magányos farkasokká’ válhatnak, akik a társadalom peremén élnek.

Mivel kevésbé hajtja őket a félelem és az önfenntartás szüksége, kevésbé fogékonyak a kényszerre, az autoritásra és a fegyelemre. De a megértés képtelenségére [a meg nem értésre], amivel szembetalálkoznak, intenzív szenvedéssel és zavartsággal reagálhatnak. Ezáltal elidegenedetnek és magányosnak érezhetik magukat és felmerül bennük a kérdés, vajon mi értelme a Földön való tartózkodásuknak. Azonban ha rátalálnak megfelelő helyükre az életben és kifejezhetik kreatív és spirituális energiájukat, akkor eredeti és inspiráló ötletekkel állnak elő és az emberekkel való kapcsolatukban szelídek, lojálisak és nem rivalizálnak.

Az újkori-gyerekek tapasztalt problémái

Ezeknek a tulajdonságoknak a felsorolásával azonnal láthatóvá válik, hogyan is néznek ki a problémák, amikkel az Újkor-gyerekek szembesül(het)nek. A legnagyobb ilyen probléma, hogy az energiájuk az őket körülvevő társadalom által nem kerül elismerésre és nem értik meg azt, így nem képesek magukat megfelelően kifejezni. Ha ez a kommunikáció hiányos, ha valóban nem értik meg az energiájukat, akkor különböző magatartászavarok léphetnek fel. A gyerekek önfejűekké, érzékenyekké és nehezen irányíthatóvá válhatnak. Úgy érzik, nem látják és nem hallják őket és tulajdonképpen „nem”-et akarnak mondani, de nem tudják pontosan hogyan tegyék. Kifejezőképességük még nem tökéletes. Az idő múlásával már ők maguk sem értik, mi az pontosan, ami őket mozgatja. Ha belső életüket nem tükrözi a környezetük, ami nevén nevezi a dolgokat és segít nekik kifejezni azt, akkor a gyerekek a „másságukkal” magukra maradnak és bezárkóznak. Ilyenkor megeröltetőnek, irracionálisnak vagy önfejűnek tűnhetnek, és sok figyelmet és belátást igényel, hogy érthetővé váljon, mi megy végbe ezekben a gyerekekben, mert gyakran már ők maguk sem értik többé.

Az is lehetséges, hogy azok a gyerekek, akik érzelmileg úgy érzik, nem fogadják el őket, visszahúzódnak és elzárkóznak a környezetüktől. Nem élénken vagy dacosan reagálják ezt le. Ülnek a kis belső világukban és szüleik vagy más személyek nehezen férkőznek közel hozzájuk. Ezek a gyerekek gyakran hiperszenzitívek, ami párosulva a meg-nem-értettség érzésével, amit a lényükből fakadó természetük miatt kell megtapasztalniuk, az „érzelmi roló” lehúzásával járhat. Ez a reakció jól leírható az autizmus (vagy az autizmusszerű zavar) fogalmával. Paradoxon, hogy az autista gyerekeket nem együtt érzőnek titulálják (ez azt jelentené, nem képesek mások érzelmi életébe belehelyezkedni, azt átérezni). Az elkülönültség nélkül nagyon érzékenyek. Ti ezt úgy tudnátok megfogalmazni, hogy a saját Én-jük határainak megerősítésével olyan nagy nehézségeik vannak, hogy nem tudják megengedni maguknak, hogy tudatukkal érzékenyen helyezkedjenek bele mások érzelmeibe. Az az érzésük, hogy világuk összeomolhatna, mintha elsüllyednének a káoszban és már nem találnák meg önmagukat. Egy autista gyermek nem-empatikus viselkedése éppen a kivételes érzékenységéből fakad, és éppen ez a nagyon erőteljes képességük, hogy képesek mások energiájába belehelyezkedni az okozója magatartásuknak. Egy autista gyermek erre való reakciója, hogy muszáj elszigetelődnie és elzárja az érzelmi szintet. A nem-empatikus viselkedés, ami egy autista gyermek esetében látható, egy túlélési mechanizmus és nem a testben lakozó gyermek lelkének alapvető tulajdonsága.

Sok közös tulajdonsággal rendelkeznek azok a gyerekek, akik belső problémáikra egy extrovertált „megoldást” találnak (dacosság, nyugtalanság, koncentráció zavarok) és azok a gyerekek, akik egy introvertált megoldást választanak (bezárkóznak belső világukba):

– Úgy érzik, nem látják őket szívesen, nem ismerik el őket igazán azért, akik valójában.

– Nincsenek jól leföldelve. Ezt szó szerint érzékelhetitek, mert látható, hogy aurájuk alsó fele nem éri el a talajt. Ez egy konkrét jele annak, hogy nincs meg bennük a nyugalmi pólus, pont, úgymond egy horgony, ahonnan tisztábban érzékelhetnék, hol is állnak. Nem tudják, milyen érzés nyugodtnak és ellazultnak lenni, milyen „maguknál” lenni.

– Jelentkezhetnek testi panaszok vagy bizonyos élelmiszerekre vagy más anyagokra való érzékenység.

 – Ha elérik a fiatalkort, nehézséget okozhat nekik az együttéléshez vezető kapcsolódási pont megtalálása (például egy megfelelő képzés vagy életpálya megtalálása).

Itt szeretnék valamit a módról mondani, ahogyan ezeknek a gyereknek és tinédzsereknek segíthettek és kísérhetitek őket, hogy mindkét lábbal állhassanak a földön. De előtte szeretném kihangsúlyozni, hogy fontos mellőzni a hibáztatás terminusát, amikor az újkori gyermekek problémáinak eredetéről beszélünk. Ezeknek a gyerekeknek a szülei abszolút megteszik a lehető legtöbbet, hogy jól kezeljék és gondoskodjanak ezekről a gyerekekről. Sok szülő tudatában van gyermeke különleges képességeinek és intuitívan egyre jobban rájuk hangolódnak. Nyitottságukkal egy hatalmas tanulási folyamat zajlik, és ezek a szülők gyermekeikkel együttműködve készítik elő az utat társadalmilag, a gyermekekkel való új bánásmód mikéntjéhez.

A földi valósággal való olykor fájdalmas konfrontáció, amivel az Újkor gyermekeinek szembe kell nézniük, tudatosan választott. Azért jöttek, hogy valami Újat hozzanak, és ezt tudják is szívükben. Ez a tudat más perspektívába helyezi a lehetőségeiket. Lélekszinten felvállalják a felelősséget azért, amivel életükben találkoznak és szembenéznek a kihívásokkal. A társadalom nem „ellenük” van, hanem a társadalom sok tekintetben szunyókál. A megszokás álmát alusszák, és az Újkor-gyermekek az „ébresztő csörgés”. Igen, egy kicsit hasonlítanak hozzátok, érzitek ezt?! A fénymunkások idősebb generációja is ugyanezeket a dilemmákat tapasztalta meg, ezekhez a gyerekekhez hasonlóan, azzal a különbséggel, hogy a dolgok ezekben az időkben egyre nagyobb gyorsasággal haladnak előre. Az Új Gyerekek ennek a felgyorsulásnak az oka és eredménye is egyben. 

Az Újkori-gyerekekkel való bánásmód

Az Újkor-gyermekeinek kíséretében – mint szülő, tanár vagy terapeuta – fontos alapkő, hogy a kísérő belsőleg ráhangolódjon minden egyes gyermek érzelmi életére. A legfontosabb tulajdonság ezekkel a gyermekekkel való interakcióban, hogy odafigyeltek a képességre és nyitottak vagytok valami újra.

Nem fontos, hogy ti magatok is rendelkezzetek bizonyos ismeretekkel vagy képességekkel. Ezek még utatokban is lehetnek. Az (Újkori) gyerekekkel kapcsolatos elméletek gyakran a külső viselkedés általános osztályozásával foglalkoznak. A kórképek és diagnózisok a külsőleg megfigyelhető tünetekre alapoznak. De ezeknek a gyerekeknek a sikeres kísérete a belső tudatvalósággal való érzelmi kapcsolat megteremtésétől függ, ami aztán a viselkedést produkálja.

Ahhoz, hogy ítéletmentesen lássatok és érezzetek, az előre lefektetett elvárásokat és ötleteket el kell engednetek. Csak akkor építhettek ki kapcsolatot valakivel (mindegy, hogy kiről is van szó), ha előtte mindent elengedtek, amit az illetőről tudni véltek. Csak akkor lesz helye a tudatos jelenlétnek a Most-pillanatban. Ez különben szép módja mások üdvözlésének, beengedésének, mert ekkor valóban nyitottak vagytok a másik lélekenergiájának fogadására.

Egy ilyen fundamentálisan nyitott hozzáállásból teret engedtek egy kétoldalú találkozásnak, ami mindkét lelket gazdagító élmény. Egy Újkori gyermekkel való inkarnáció soha sem zsákutca. Egy ilyen kapcsolatban a pillanattól függően mindketten tanárok is és tanítványok is vagytok egyszerre. Így történik ez minden spirituálisan jelentőségteljes kapcsolatban.

Ha a gyermek és a kísérő közötti kapcsolat tiszta és nyílt módon megy végbe, akkor a gyermek fejlődésének támogatásában sok lehetőség van. Általánosságban néhányat megnevezünk, amik önmagukban nem tekinthetőek véglegesnek, de megadnak egy bizonyos irányt. 

„Másságuk” pozitív elismerése. Segítsetek emlékezni nekik arra, hogy kicsodák, hogy legyenek tudatában finom érzékelésüknek és idealizmusuknak, ami a legszebb, amivel rendelkeznek. Hagyjátok, hogy megnevezhessék, miben érzik magukat „másnak”, és hogy ez a „másság” hogyan gazdagíthatja a világot. Találjatok ki kreatív módokat, hogy örömöt és szórakozást találjanak (hiper-)érzékenységük megtapasztalásában. Hozzátok össze őket [más érzékeny gyerekekkel] és hagyjátok, hogy egy csoportban cserélhessék ki tapasztalataikat egymással.

Intuitív fejlődés, ami során játékos formában kerül kapcsolatba a saját érzelmekkel és a testtel, ez segíthet megerősíteni ezeknek a gyerekeknek az öntudatát. Önmaguk leföldelése, a saját határok megismerése és az intuícióból fakadó érzékelés jót tesz nekik, ezek olyan készségek, amit ezek a nagy beleérző képességgel rendelkező gyerekek könnyen elsajátíthatnak, amíg fiatalok és elfogulatlanok. Ha idősebbek, akkor egy magasabb korlátozó küszöb jöhet létre, ami akadályozhatja természetes képességüket az érzékelésben, fantáziálásban és képzelőerőben. Ekkor gyakran fontos, hogy először a megrekedt érzelmeket szabadítsák fel, vagy a blokkokat, amik visszatartják őket attól, hogy nyíltan kövessék megérzéseiket. Ha problémák adódnak, gyakran úgy van, hogy az alsó három csakra energiái nem áramlanak megfelelően. Megrekednek ott a félelmek, frusztrációk, csalódások és ezek következménye a bizonytalanság vagy akár a halálvágy is lehet. Segít nekik, ha saját maguk veszik fel a kapcsolatot ezekkel [szembenéznek velük].

– Lélekkénti felnőtt létük elismerése: induljatok ki abból, hogy a „másságuk” tudatosan választott és bízzatok abban, rendelkeznek azzal a kapacitással, amivel felülkerekedhetnek problémáikon. Ne kezeljétek őket áldozatként. Váljon elhivatottság a tehetségükből és a képességeikből: hagyjátok, hogy minél gyakrabban ők maguk találják meg a válaszokat és hogy megfogalmazzák azokat. Buzdítsátok őket, hogy kapcsolatba kerülhessenek az eredeti inspirációjukkal és hagyjátok, hogy rátaláljanak miként tudják inspirációjukat formába önteni.

Tér az önkifejezésre. Tér a formához. Az Újkori gyerekek vagy a fiatalabbak energiája gyakran olyan éteri és idealisztikus, hogy érthetetlennek tűnik. Fontos ezeknek a gyerekeknek, hogy anyagi formában fejezzék ki magukat. Ez lehet a kreativitás, sport, játék, de ami a lényeg, hogy érzékelhető formákon keresztül földeljék le az energiájukat és ami mások számára is láthatóvá válik. Ily módon csatornázzák energiájukat a Földre. Az illesztési, kapcsolódási pont itt az öröm, hogy önmagukat anyagi formába fejezzék ki a külvilágban. Ha biztatást kapnak a szabad kísérletezésben, akkor maguktól megtalálják a saját „formájukat a formában” [kifejezési módjukat a formák világában].

– A szelíd, természetes gyógymódszerek, mint a ‚Healing‘, ‚Reading‘ és alternatív gyógyászatok jól hatnak ezeknél a gyerekeknél, mert olyan érzékenyek ezekre az energiákra és mert ezek a módszerek elsősorban az energia-bázisra (lélekre) hatnak és csak másodsorban a testre. Itt is fontos, hogy ne az általános külső tünetekre támaszkodva keressünk egy bizonyos módszert, hanem az adott gyermek és helyzet belső okából induljunk ki. Szülőként vagy terapeutaként megkérdezhetitek magatokban a gyermeket, hogy az adott szer megfelel-e számukra. És ha elég idős a gyermek, akkor be is vonhatjátok a választásba.  

Megfelelő megközelítés: (minden gyermek vagy különösen az Újkori gyermekek esetében) Tekintsétek magát a gyermeket és az ő élményvilágát kiindulási pontnak. A múltban a tudás hagyományosan messze a „gyerekek feje felett” lett továbbadva. Ha a tudás átadása túlságosan magas szintről kerül átadásra, akkor az az információ száraz lesz és rigid és a gyerekek azt nem tudják élményvilágukba integrálni. Elfordulnak tőle és megtagadják azt. Ezután lehetetlennek tűnik, hogy a gyermek számára valami kényszer és fegyelem nélkül tanítható legyen. Mégis, minden gyermekben ott lakozik az eredendő kíváncsiság és az akarat a tanuláshoz. Ezt egészen világosan láthatjátok a kisgyermekben, aki szakadatlanul kutatja világát, hogy megismerje azt. Ehhez az akarathoz kell becsatlakozni az iránymutató tanításnak is. A gyermek „szabad akaratával” való együttműködésre való ráhangolódás az új tanítási módszerek alapját képezik. Ebben a megközelítésben a tanárnak vagy tanároknak nyitottaknak és intuitívaknak kell lenniük a gyermekhez való közeledés során. Bizalomnak kell lennie a gyermek természetes képességeivel és a különlegességével szemben. A gyermekre kevésbé kell üres formaként tekinteni, amibe tudást kell önteni, hanem sokkal inkább felnőtt lélekként kell kezelni, akinek egyéni érdeklődése van, célokkal és tehetséggel rendelkezik. Művészi metaforával élve, itt nem a nyers kőanyagból való szobor megformálásáról van szó, hanem egy makulátlan és már jelen lévő mestermunka kiszabadításáról, amit még a kő rejt magában.

Gyermeketek bánatával kapcsolatos teendők

Ha egy érzékeny gyermek szülei vagytok és azt látjátok, nehezen boldogul gyermeketek ebben a világban, akkor meg akarjátok majd menteni vagy meg akarjátok óvni majd gyermeketeket. Anélkül, hogy észrevennétek, a külvilágot fogjátok hibáztatni és gyermeketekre pedig sebezhető áldozatként tekintetek. Talán megijedtek és felmerül bennetek a kérdés, vajon képes lesz-e gyermeketek nélkületek élni. Szenvedni látni gyermeketeket visszavethet benneteket a saját legnagyobb félelmeitekhez, az életetekben elszenvedett gondokhoz és csalódásokhoz. Mégis pontosan ennek a gyermeknek az életedbe való érkezése egy rejtett logikát tartalmaz. Mögötte egy mély értelem húzódik meg, ami mindenképpen pozitív jelentéssel bír. A logika és a jelentés útjára rátalálni, nem más, mint a gyermeket más szemmel nézni. Nem segítségre szoruló, sebezhető kis lényként kell rá tekinteni, hanem mint tanítóra – egy angyalra, ha akarod – aki azért jön, hogy közöljön veled valamit. Meghívlak, hogy merülj el velem együtt a következő vezetett fantáziába. Ha nincs gyermeked, akkor egy fantáziagyermeket is hívhatsz magadhoz.

Képzeld el, amint egy pompázatos kertben sétálsz. Tárd ki szíved ennek a nyugalmat és harmóniát árasztó világnak. Hordozd körbe tekinteted a sok virágban és növényben bővelkedő kerten. Érezd az évszakok ritmusát, a váltakozást, ami teljesen magától megy végbe.

Most oldalra pillantasz és látod, hogy egy gyermek tart veled a sétán. Fogadd el az első gyermeket, aki az eszedbe ötlik. Csendben megfogja a kezed és együtt sétáltok a kertben magatokba szívva a természet szépségét.

Egy idő után egy ülőalkalmatossághoz értek, egy padhoz vagy egy fa alatti szabad helyhez, ahová leültök. Most pedig vedd szemügyre a gyermeket. Nézd meg kis arcát. Mélyen a szemébe nézel és egy idő után azt veszed észre, hogy egy átalakulás történik. Lassan azt látod, a gyermek egy angyallá változik át. Látod, hogy fényes kisugárzása lesz, egészen éterivé válik, és látod a gyermeket körülölelő különböző színeket.

Teljes nyugalommal tekintesz erre az angyal-gyermekre és egyre mélyebb tiszteletet érzel eme megnyilatkozás iránt. Te magad is valamivel kisebbnek érzed magad, szó szerint újra kicsit gyermeknek érzed magad. Engedd el egy kis időre a felnőtt lét terheit, hagyd, hogy legördüljenek vállaidról és érezd újra a csodálkozást, ami a gyermekek sajátja.

Nagy szemekkel nézel a veled szemben lévő angyalra és ekkor észreveszed, hogy el szeretne neked mondani valamit. Ezt először szemén érzed, érzed a közvetített energiát. Engedd be ezt az energiát, és érezd ennek az energiának az esszenciáját.

És ezután felteszel ennek az angyalnak egy kérdést:”Miért jöttél a Földre? Érkezéseddel mit hoztál magaddal?”

Hagyod, hogy feleljen az angyal. Ennek nem kell szükségszerűen szavakkal történnie, jöhet érzelmi szinten is a válasz. Ekkor hirtelen megérted, tudod, szavak – vagy képek – nélkül.

Amikor megérkezett a válasz tudasd az angyallal, hogy megértetted és kérdezd meg: „Mi a lehető legtöbb, amit érted tehetek? Hogyan támogathatlak téged a legjobban a küldetésedben, vállalásodba?”

Hagyd, hogy elmagyarázza neked ezt az angyali gyermek.

Ezután búcsúzzatok el egymástól, miközben érzed, hogy egy szívtől szívig terjedő maradandó kapcsolat jött létre.

Gyakran olyasvalamit kér a gyermek, ami neked is segít. Amivel támogatod, szinte mindig pontosan az, amivel önmagadat is alapjában támogatod. Néhány példát fogunk felsorolni.

Lehetséges, hogy egy introvertált [magába forduló], nehezen elérhető gyermeked van. Amit ez megkíván tőled, az a megtanulása annak, hogy érzelmileg ráhangolódj, hogy türelmes légy és hogy merj érzelmeid legmélyére ásni. Ez segít a gyermeknek. Legtöbbször úgy van, hogy pont ezek a tulajdonságok fontosak számodra, hogy fejlődj és nem elsősorban a gyermeknek szólnak, hanem neked! Talán olyasvalaki vagy, aki mély meggyőződésekkel rendelkezik vagy meglehetősen a cselekvés embere, egy tetterős, hatékony ember, aki soha nem ereszkedik le túlságosan mélyre az érzelmeibe és az érzéseibe. A gyermek meghív téged, hogy helyreállítsd az egyensúlyt – már önmagában az, hogy a gyermeked ezt a problémát produkálja, számodra is tartalmaz utalást, hogy fejlesztened kell bizonyos problémákat, amik remekül illeszkednek a te lélekkénti specifikus életutadhoz.

Az is lehet, hogy egy nagyon akaratos gyermeked van, aki egyszerűen átlép a határaidon és arra kényszerít, hogy „keményebben lépj fel” és megvilágítsd, hogy mi van rendjén és mi nem. Ez a gyerek rendszeresen dühössé tesz és miatta időről-időre összecsapnak a fejed felett a hullámok. Amire ez a gyermek kér téged, hogy belsődben világosabban lásd a határaidat, hogy azokat nyugodt és öntudatos módon közvetíthesd. Ha sok a veszekedés, ez legtöbbször azt jelenti, hogy te magad még nem vagy tisztában azzal, mi az, amit tolerálsz [elfogadsz] és mit nem. A gyermek arra ösztökél, mint senki más, hogy légy tisztában azzal, hogy megállapítsd hol állsz – a vele való kapcsolatban, és legtöbbször más kapcsolatokat illetően is, amibe belemész. Ez a gyerek (vagy jobban mondva a gyerekkel kapcsolatos reakciód) felerősít és világossá tesz egy problémát, ami már megvan. Nagy valószínűséggel általában véve, a gyermek megszületése előtt is problémád volt az önbizalmaddal. Most arra kér a gyermek, hogy légy mélyebben és belsőleg is tudatában annak, hogy ki vagy, és pontosan ez az, ami jót tesz a te egyéni fejlődési utadnak.

Ha a gyermeket támogató tulajdonságokat fejlesztesz ki, akkor önmagadon és a gyermeken is segítesz. Az átfogóbb megértésen keresztül, a növekvő szereteteddel és melegségeddel, függetlenségeddel és erőddel példaképpé válhatsz gyermeked számára, egy jelzőtűzzé. És így, a mindkét oldalról stimulált növekedés és gyógyítás által egy új energia születik a Földön. A Fény fáklyáját pedig generációról generációra adják tovább, mely fáklya egyre nagyobb fénnyel ragyog.

Tisztelünk benneteket, hogy síkra szálltok, tiszteljük a szereteteteket és elköteleződéseteket. Azt kívánjuk nektek, hogy legyen részetek örömben és szórakozásban az új generációval közösen töltött felfedező utazásban. Reméljük, együtt érző vagy velük, de mindenekelőtt önmagaddal szemben is, mikor megbotlasz, és újra felkelsz ezen az úton. Bízunk benne, hogy lángod megőrzi fényét és sok szikrát gyújt a fáklya hordozóinak szívében, akik utánad érkeznek. De cselekedj bárhogy, lehetsz örömteli vagy bátortalan, együtt érző vagy ítélkező, megbízhatóan nyitott vagy a teher alatt tántorgó, mi támogatunk és bátorítunk téged. Mindenkor számíthatsz ránk.

Csatornázta: Pamela Kribbe © Copyright

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://www.jeshua.net/de/, www.pamela-kribbe.nl/

gyermekMÁRIA – Pamela Kribbe közvetítése

Kapcsolat az Újkor gyermekeivel -1. rész

Szeretett Barátaim!

Üdvözöllek benneteket. Boldogok vagyunk, hogy ma eljöttetek és ünnepeljük jelenléteteket itt a Földön. Mielőtt még bármit elmondanék a mai témáról, a gyerekekkel való bánásmódról, előbb rólatok szólnék néhány szót. Midnen nap újra és újra arra törekedtek, hogy elvessétek Fényetek, eredendő természetetek magvait. Ez földi életetek során fáradtsággal jár együtt. Néha olyan, mintha testetek vagy hangulatotok és érzelemeitek foglyai lennétek, amik nyomasztanak benneteket. Szeretnénk elmondani nektek, hogy mi bízunk bennetek és tisztelünk benneteket mindazért, amin itt keresztülmentek és teljesítetek. Mi úgy szeretünk benneteket, ahogy vagytok és szeretnénk, ha több tiszteletet tanúsítanátok önmagatokkal és a földi életetek során elértekkel szemben. Az, hogy tovább reméltek és álmaitokat, céljaitokat tovább ápoljátok, még akkor is, amikor a körülöttetek lévő fény elszürkül és visszaesésekkel kell szembenéznetek, ez mutatja meg valódi nagyságotokat és mérhetetlen erőtöket. Fénymagvakat ültettek el a Földön és ezek gyümölcsöket fognak hozni. Az elvégzett belső munkának köszönhetően, már egy hidat építetek az inkarnálódó lelkek új generációja számára, akik Fényüket a Földre kívánják irányítani. Ezekről a lelkekről szeretnék ma beszélni.

Azonban mielőtt róluk beszélnénk, arra kérlek, hogy menj vissza az időben és érezd, amikor egykor te magad is gyermekként beléptél a Föld birodalmába. Érezd energiádban az ártatlanságot és a szépséget, kívánságaid őszinteségét és érzékeny lelked érzéseit. Óh, már régóta kapcsolatban álltok a Földdel! Kisgyermekként már oly sokszor ugrottál le a mélybe. És érezd át, most ez alkalommal, mi volt a szándékod. Valószínűleg egy egészen különleges poggyászt hoztál magaddal, amitől ebben az életben akarsz megválni. Sebek a lelkedben, amik ebben az életben szeretnének gyógyításra és gyógyulásra lelni. De ezen felül egy mélyebb és világegyetemes ideál is elkísér, a Földön való spirituális tudat fokozása és a belső növekedés. Tudtátok, hogy egy átmeneti időszakban születnétek meg, amikor oly sok a tennivaló: belső munka, aminek egyengetnie kellene a gondolatok és érzések új útját. Ennek a folyamatnak a részeseként érzékelitek magatokat és készen álltatok, magatokra vállaltatok ezért egy Újabb ugrást a mélységbe, hogy síkra szálljatok ezért a rég dédelgetett ideáért: a Békéért, az Egységért és minden élő és lélegző Összetartozásáért a Földön.

Életed során már többször áttörted a gondolkodás és az érzékelés korlátait. Mindig, amikor úgy érezted megfulladsz a régi keretek és hagyományos szabályok között – és mélyen tudatában vagy, hogy lelked egy félelem által dominált kapcsolatban vagy környezetben nem gyarapodhat -, szükségét érezted, hogy kiszabadítsd magad mindebből. Gyakran nagy fájdalommal járt, fárasztó volt és nehéz, de mégsem tudtál másképp cselekedni, mint hű maradni ahhoz az érzéshez, hogy itt ’valami nem stimmel’, hogy valami hiányzik. Ez a marcangoló érzés emlékeztetett az eredendő ideára, amit lélekként magaddal hordozol, és amihez hű akarsz maradni. Gyakran nem voltál elég jó abban, hogy igazodj a társadalmi elvárásokhoz és gondolkodásmódhoz, mert ezek nem egyeztek azzal, ami lélekként szerettél volna megvalósítani a Földön. Az volt a sorsod, hogy „más” légy, és nem azért, mert Isten vagy más felsőbb lény, aki rajtad kívül vagy feletted állt, ezt testálta rád, hanem mert az vagy, aki vagy. Egy új tudat inspirált téged, amit Krisztus-tudatnak nevezhetünk, vagy szív-tudatnak vagy a szeretet és egység tudatának. Hogy ezt miként nevezed, az nem olyan fontos. De a szikra beszökkent szívedbe, ez bizonyos, és ez a szikra ösztönöz téged kívánásgaid, kutatásod és kérdéseid során. Ez a szikra, ami az új tudat kezdetét formálja a Földön, most sokak szívében otthonra lelt. Ezért érzik az „Új Kor gyermekei”, hogy eljött az idejük. Ezért érkeznek már néhány évtizede nagyszámban a Földre. Eljönnek, hogy beteljesítsék a belső munkát, aminek előkészületei felett ti bábáskodtatok.

Ti, akik a Fénymunkások előző generációjához tartoztok, körülbelül 1980 előtti születésűek, ti voltatok az úttörők és az út előkészítői. Benneteket ugyanaz az ideál inspirál, mint az „Új Gyerekeket” most, a lélek ugyanazon hívása. De a hozzá szükséges talaj, amit ti készítettetek elő, főleg a 60-as és 70-es években, még nagyon a berozsdásodott meggyőződések és mélyen gyökerező félelmek táptalaja volt, ami az érzelmek, kreativitás és szexualitás szabadságát és önkifejezését illeti. Körülbelül 40-50 évvel ezelőtt a Föld kollektív energiamezője a jelenlegitől teljesen eltérő képet mutatott. Sűrűbb volt, homályos és kevésbé átlátható a tiszta és szeretetteljes energiák számára, amik most hozzáférhetnek a földi szférához. A növekvő átláthatóságot támogató fejlődések egyike, a nők egyenlőségi jogaiban történt előrelépés (a 20-as évektől kezdve), vagy másképp kifejezve, a nőies minőségű energiák növekvő elismerése és megbecsülése világban. A női energiák sürgősen szükséges helyreállítása hozzájárul ahhoz, hogy az életben az érzékelés dimenziói egyre nagyobb teret nyernek és elismerésre lelnek. Az előző évszázadban, a 60-as és 70-es évek során a megérzés, az érzelem és a kreativitás terén nagy áttörések születtek.

A Fénymunkások idősebb generációja sok munkát végzett, és ez sok fáradtságba került nekik, mert át kellett kelniük az önmagukba vetett hittel kapcsolatos kétségek és a magány belső völgyein, hogy az őket követő generációk elé egy új horizontot tárjanak fel. Ti, akik ennek az idősebb generációnak a tagjai vagytok, a fény jelzőtüzét gyújtottátok meg nekik. Most pedig adjátok tovább ennek az új generációnak a stafétabotot, ezzel támogatva és kísérve őket tovább, miközben tiszta és intenzív kisugárzásukkal benneteket is inspirálnak.

Ők, még nálatok is „másabbak”. Mikor nektek még egy bizonyos pontig lehetséges volt egy lényetek számára teljesen idegen közegbe beilleszkedni, ez gyakran az ő számukra lehetetlen, és még külsőleg, viselkedésük megjátszásával sem tudják leplezni. Érzelmeik és fizikai testük mélyen tiltakoznak a sokkal régebbi nevelési ideálok és képzési rendszerből fakadó korlátozó energiák ellen. Sok gyerek számára az ehhez való alkalmazkodás nem opció. Minden bizonnyal a különösen érzékeny gyerekek testileg és érzelmileg nagy gondokkal fognak küzdeni az alkalmazkodás terén, amikor egy régi energiák által dominált környezetnek ütköznek neki, így a közegnek mindenképpen reagálnia kell erre. A megtagadás vagy az elnyomás már nem lehetséges. A most érkező gyerekek a nevelőket és a közösséget arra fogják rákényszeríteni, hogy megváltozzanak, mert ezek a gyerekek nem képesek önmaguk olyan szintű megtagadására, mint azt az előző generációk tették.

A most születő (és már néhány évtizede a Földre inkarnálódó gyerekek) teljes lélektudatuk nagyobb részét hordozzák, mint amikor egykor ti a „tudatlanság fátylán” átkeltetek. Metaforikus értelemben véve fátyol, ami körülveszi a földi dimenziót és elválasztja attól, ’ahonnan’ én beszélek. Ez a fátyol olyan, mint egy torzító szemüveg, ami ha egyszer felvetted, elhiteti veled, hogy egy elkülönült Én-nel rendelkezel, aki be van zárva a testedbe. Valóban a tudatlanság fátyla teszi lehetővé az élet megtapasztalását, ahogyan az létezik a Földön a dualitásban élve, megvan a haszna, de pillanatnyilag megérett az idő egy átetszőbbé váló fátyolra, ami több kommunikációt tesz lehetővé a két oldal között. Egyre több ember hatol át ezen a fátylon, érzik, valami nagyobb Egység részei és nem csak „ezzel a testtel” és „ezzel a személyiséggel” egyek. Minél több ember teszi meg ezt, annál több csatorna nyílik, amin keresztül a szeretetteljes, kozmikus energia beáramolhat és megérintheti a Földet. A kozmikus energiák eme hullámán érkeznek meg az Új Gyerekek.

Próbáld meg érzékelni ezeknek a gyerekeknek az energiáit és a hullámot, amin érkeznek. Ne törd a fejed rajta, hanem nyisd meg a szívedet az érzés számára, amit ez felébreszt benned. Ezek a gyerekek egy magasabb szinten rezegnek [vibrálnak]; energiájuk játékos, könnyed és illanó [pillangószerű] és mégis egy szokatlan mélységet idéznek elő. Teljesen tudatosan döntenek úgy, hogy alapvető lényük, mélyebb önvalójuk nagyobb szeletét hozzák a Földre. Ezt azért teszik, mert hozzá akarnak járulni a tudatátalakításhoz a Földön, miközben tudatában vannak, ez az energia nehéz helyzetbe fogja őket hozni. A Felsőbb Én-jük szintjén tudatosan hozták meg ezt a döntést. De az érzelmi Én-jük szintjén (vagy a „Belső Gyermek” szintjén) összeütköznek a földi valósággal, és ez traumákat okozhat, ami mély nyomokat hagy életükben. Tehát egyértelműen egy bizonyos rizikót vállalnak fel, amikor bátran a földi létbe ’ugranak’. Felismerik, hogy veszélyes lehet, elbukhatnak és tévútra tévedhetnek a földi szférában. Nem képesek „leállítani” érzékenységüket és különleges rezgésüket, ha itt vannak, ezért vagy keresnek egy helyet a Földön, ahol ez az energia akadálytalanul áramolhat, vagy intenzív nehézségekkel kell szembenézniük a földi valóságban.

Ezért lássátok meg ezeknek az angyaloknak a bátorságát és szereteterejét. Ti is ezzel a bátorsággal és szereteterővel indultatok neki az életnek, amikor ti inkarnálódtatok.

Folytatás következik…

Csatornázta: Pamela Kribbe

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://www.jeshua.net/de/, www.pamela-kribbe.nl/

 

Ashtar-rajz

Egy nyolcéves kislány lerajzolta az Ashtar flotta anyahajóját

A nyolcéves Terezka sematikus rajza alapján: a hajó közepén egy szint található zöld területtel és természettel. A felsőbb szinteken dolgoznak. Az alsóbb szintek szabadidős tevékenységekre és szórakozásra vannak. A legtetején fent az Ashtar-legénység; jól felismerhetőek a megfigyelő helyiségek, faltól-falig terjedő képernyőkkel. A szint alatt középen lakóhelyiségek találhatók és a legalján egy kantin, ahol emberek étkeznek – közülük néhányan kapcsolatban állnak Terezka-val és integetnek neki.

obr123

Szivar alakú űrhajó. Csak néhány kép lett lerajzolva, a két felső szinten munka folyik, lent pihenőhelyek, bal oldalon énekelnek a galaktikusok, jobb oldalt zene van és tánc. Az űrhajó mindkét oldalán és a tetején kisebb hajók indulnak útnak.

(Ford. megj.- Szepes Mária után szabadon: A fantázia nem létezik, csak az emlékezés.)

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://www.sternensaaten.de , http://www.universe-people.com