Category: Fénymunkások


Earth-from-SpaceEmlékezz kikért, hogyan és miért vagy itt – Metatron és a 33. dimenzió – Anna Merkaba – 2014.06.13.

Amikor elveszettnek és ehhez a földhöz láncolva érzed magad, emlékezzetek kedves szeretteink, a ti saját döntésetek volt, hogy be mertétek tenni lábatokat erre a bolygóra. Emlékezz, hogy TE voltál, aki testet engedélyeztetett, hogy megtapasztalja vele ezt a különleges valóságot. Emlékezz rá, hogy TE voltál aki végigküzdötte magát számos dimenzió-szinten. Emlékezz rá, hogy TE voltál, aki keményen edzett, hogy áttörje az emberiség árnyék én-je által épített korlátokat beépülve az ő valóságukba, segítve őket az EGYSÉGBE való hazatérésben.

Emlékezz akkor, amikor lehangolt vagy és terméketlen, hogy lényegében TE voltál és még mindig TE vagy, aki engedélyt kért egy testhez, hogy ebbe a valóságba jöhessen és megtapasztalja mindazt aki. ÉS a legfontosabb EMLÉKEZZ, hogy TE vagy aki elegendő erővel és hatalommal rendelkezel, hogy áttörj az illúziókon, amiket az emberiség kiegyensúlyozatlan EGO-i termeltek a múlt során.

EMLÉKEZZ, hogy TE vagy aki itt van erejének és szépségének teljében! Emlékezz KI VAGY! Egy hatalmas erővel rendelkező lény! Akinek fényét látni FELSZABADÍTÓ!

MINDANNYIAN fényesen átsugároztok a földi létsíkokon, egészen a végtelenség tizedik fokáig! A TI tér-idő TESTETEKKEL lehetséges a dualitás átalakítása. Úgy lesz, és úgy van a segítségetekkel. Bennetek legbelül FELVILLAN A VILÁG FÉNYE ÉS MESSZIRE KISUGÁRZIK, ÁTALAKÍTVA MINDEN SÖTÉTSÉGET AMI AZ ÚTJÁBAN VAN, kiegyensúlyoz és elenged, felszabadít és átalakít, átformál és SZABADDÁ TESZ! Felszabadítja azokat, akik hátramaradtak láncaikkal, EGO-énjük láncaiban, a tér és idő láncaiban, a feledés fátylának láncaiban.
EMLÉKEZZETEK hőn szeretett gyermekei a fénynek, TI voltatok, akik többféle univerzumon, többféle dimenzión, többféle idővonalon, többféle síkon és akadályon haladtatok át, hogy gyökereket eresszetek ezen a földi létsíkon.

EMLÉKEZZETEK GÉNJEITEKRE ÉS MEGTISZTELTETÉSRE, hogy testetek segítségével képesek vagytok megjeleníteni mindazt, akik vagytok! Testetek segítségével hallanak és látnak az emberek és hatással lehettek rájuk, hogy a Gaia-n bekövetkező NAGY változásokra ráébredjenek. Földi testetek nélkül SOHA SEMMILYEN fejlődés nem lenne elérhető. Emlékezz a bátor lélekre, aki vagy! TI VAGYTOK A BÁTRAK, TI akik gyümölcsöző sikerre viszik ezt a küldetést. Ti vagytok azok, akik megteremtik ÖNVALÓTOK megértésének új alapjait és a TI erőfeszítéseitek által alakul át a világ azzá, amivé valóban válni fog! Mindannyiatokban ott van a KULCS, a kulcs önmagatok örök átalakításához, az örök igazság megértéséhez, a teremtő feltétel nélküli szeretetéhez!

Büszkén hordozzátok testeteket, engedjétek meg hogy felvirágozhasson, engedjétek meg lelketeknek, hogy összeolvadjon vele és játszhasson a dualitás országában, mert igazság szerint ti vagytok az egyensúly hordozói, a dualitás az EGO szemében létezik csak, de nem a szellem értelmezésében. A dualitásban folyamatos harcban áll az EGO és a Szellem. A dualitás helye az általatok harmadik dimenzió valóságaként értelmezett tapasztalását hivatott szolgálni: és a dualitáson keresztül találhatod meg a belső egyensúlyt és kapcsolódhatsz össze a mennyel igaz lelkeden belül.
Emlékezz ösvényedre, tárd ki szíved küldetésed előtt, tudd, itt vagyunk veled követve lépteid, kéz a kézben. Szólíts minket, ha bármikor szükségét érzed.
Egyelőre ennyi részünkről. Szeretünk benneteket. Veletek vagyunk. Viszlát legközelebb.
Csatornázta: Anna Merkba
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás: http://sacredascensionmerkaba.wordpress.com/

 

A FÉNYMUNKÁSOK GALAKTIKUS TÖRTÉNETE

galxisok - paulbourke.net

A lélek születése

A fénymunkás-lelkek messze a Föld és az emberiség előtt születtek.

A lelkek hullámokban születnek. Bizonyos módon a lelkek hallhatatlanok, kezdet és vég nélküliek. De másként tekintve egy bizonyos időpontban születnek meg. Ez egy olyan időpontban történik, amikor egyéni lényük tudatra tesz szert. Ettől az időponttól fogva szintén léteznek, de csak mint lehetőség. Nem létezik az éntudat és mások tudata.

A „én“ tudata akkor jön létre, ha valamilyen módon egy választóvonal kerül meghúzásra az energiacsoportok között. Hogy ezt elmagyarázhassuk egy metaforát fogunk használni.

Gondoljatok egy pillanatra az óceánra és képzeljétek el óriási nagy áramló energiamezőként. Áramlatokként, melyek folyamatosan összeolvadnak egymással, majd ismét elválnak. Képzeljétek el, hogy ezt az óceánt egy diffúz [kiterjedt] tudat hatja át. Ha akarjátok, nevezzétek az óceánt szellemnek. Egy idő elteltével az óceán bizonyos területein koncentráltan tudatok jönnek létre. Itt központosultabb a tudat, kevésbé kiterjedt, mint a közvetlen környezete. Az egész óceánban állandóak ezek az elkülönülések, amik oda vezetnek, hogy áttetsző formák képződnek az óceánban. A központosult tudatpontok ezen formái függetlenedve mozognak környezetüktől. Az óceántól (szellemtől) elkülönülve tapasztalják meg önmagukat. Itt születik meg az önvaló vagy az öntudat visszafejlődött érzése.

free-ocean-wallpaper-hdAz óceánban miért pont ezen a helyén alakultak ki ezek a középpontba rendeződött tudatpontok és nem máshol? Ezt nagyon nehéz elmagyarázni. Mégis, érzitek, hogy ez valami teljesen természetes? Amikor egy ágyásba magokat vettek el, akkor látni fogjátok, hogy az onnan előbújó kis növények mind a saját idejükben és egyéni ritmusukban növekednek. Egyesek nem lesznek olyan nagyok vagy nem nőnek könnyedén, mint mások. Egyesek egyáltalán nem növekednek. Az egész mezőt tekintve különbségek vannak. Miért? Az óceán (szellem) energiája intuitívan a lehető legjobb kifejeződési lehetőségek után kutat a különféle áramlatai ill. tudatszintjei számára.

Az egyéni tudatpontok megformálása során az óceánban létezik egy erő, vagy legalábbis úgy tűnik létezik egy erő, ami kívülről hat az óceánra. Ez az isteni inspiráció ereje, amit a Bennetek-Létre-Hozónak a férfias aspektusaként lehet értelmezni. Miközben az óceán a nőies, a befogadó oldalt testesíti meg, a férfias aspektust, mint fénysugarakat lehet elképzelni, amik az óceánba ragyognak és támogatják az egyéni tudathalmazok elkülönülését és elválasztódását. Ők a bevetett ágyást melengető napsugarak.

Az óceán és a fénysugarak közösen képviselnek egy Egységet vagy egy lényt, akit Ark-Angyalnak nevezhetünk. Ez egy archetípus energia férfias és nőies aspektusokkal és egy angyali energia, ami rajtatok keresztül fejezi ki magát vagy testesül meg. Erre az Ark-Angyal szemléletmódra a fénymunkás sorozat utolsó fejezetében („Fénylényetek”) részletesebben visszatérünk majd.

Miután a lélek, mint egyéni tudategység megszületik, lassan elhagyja ezt az óceáni Egységtudatot, mely egy hosszú ideig az otthona volt. Egyre jobban tudatosulni fog benne a tény, hogy elszigetelődött és magára maradt.

Ezzel a felismeréssel jön létre lényében először a veszteség vagy a hiány érzése. Mikor függetlenedett egységként kezdi meg felfedező utazását, magában fog hordozni egy bizonyos vágyakozást az Egység iránt, egy szükségletet, hogy valami nagyobbhoz tartozzon, mint önmaga. Mélyen bensőjében megőrzi a tudatállapotra való emlékezést, amiben minden Egy, amiben nincs „én” és a „többiek”. Ez az, amit otthonának tekint: egy eksztatikus egységállapotot, a tökéletes biztonság és lebegés színterét.

Ezzel a mélyben őrzött emlékkel kezd neki utazásának a valóságon [realitáson] keresztül, a tapasztalati síkok számtalan mezején, a belső felfedezéseken keresztül. Az újszülött lelket hajtja a kíváncsiság és erős késztetést érez tapasztalatok megszerzésére. Ez volt az, ami hiányzott az óceáni egység-állapototokban. A lélek immár szabad, mert megtapasztalhat bármit, amit csak szeretne. Rendelkezik a szabadsággal, hogy minden lehetséges Egység-fajtát felkutasson.

Az univerzumon belül a valóság végtelen sok szintje létezik. A Föld csupán egy közülük és méghozzá egy olyan, ami a kozmikus skálát tekintve meglehetősen későn jött létre. Mint minden teremtés, a Föld is belső víziók és megfontolások manifesztációja volt. A Föld abból a belső kívánságból teremtődött, hogy összehozza a különböző valóságok elemeit, melyek nem harmonizálnak egymással. A Földet nagy spektrumú befolyások olvasztótégelyének szánták. A következőkben ezt közelebbről elmagyarázzuk. Egyelőre legyen elegendő, hogy a Föld relatív késői jövevény a kozmikus színpadon és mielőtt megszületett volna sok lélek már sok életet és tapasztalatot tudhatott a háta mögött más valóságszinteken (bolygókon, dimenziókban, csillagrendszerekben stb.).

A fénymunkások lelkek sok-sok életet éltek ezeken a különféle szinteken, mielőtt először a Földre inkarnálódtak. Ez az, ami megkülönbözteti őket a „Föld-lelkektől”, ahogyan mi kényelmi szempontból nevezni szeretnénk őket. A Föld-lelkek olyan lelkek, akik egyéni tudategységként fejlődésük során már meglehetősen korán a Földre inkarnálódtak. Mondhatnánk úgy, akkor kezdték meg földi életeik ciklusát, amikor lelkük gyerekcipőben járt még. Ebben az időben a fénymunkás-lelkek már „felnőttek”. Már sok tapasztalatot gyűjtöttek és a földi lelkekkel való kapcsolatukat a szülő-gyermek kapcsolathoz volt hasonló.

egysejtűAz élet és a tudat fejlődése a Földön

A Földön az életformák fejlődése szorosan összefonódott a Föld-lelkek belső fejlődésével. Annak ellenére, hogy egy lélek sincs egy bizonyos bolygóhoz kötve, a Föld-lelkek esetében kijelenthető, hogy bolygótok bennszülöttei. Ennek az az oka, hogy növekedésük és fejlődésük egybeesik a bolygótok életformáinak fejlődésével.

Amikor egyéni tudategységek születnek, a struktúrájukat és lehetőségeiket tekintve, fizikai sejtjeik egyénként összehasonlíthatóak. Ahogyan az egyes sejtek relatív egyszerű szerkezettel rendelkeznek úgy az újszülött tudat belső folyamatai is átláthatóak [áttetszőek]. Még nem történt nagy elhatárolódás. Belül a lehetőségek világa vár (spirituálisan és fizikailag is). Egy újszülött tudategység tudattá való fejlődése, ami önmagáról elgondolkodik és rendelkezik a környezetének megfigyelési képességével és képes rá reagálni, nagyjából összehasonlítható egy egysejtű organizmussal, ami egy összetett élő organizmussá fejlődik, különböző módon kerülve kölcsönhatásba környezetével. Itt most a lélek tudatának fejlődését hasonlítjuk össze az élet biológiai fejlődésével és ezt nem csak egy metaforaként tesszük. Valójában az élet biológiai fejlődését, ahogyan az a Földön történt, a földi-lelkek spirituális szükségletének perspektívájából kellene szemlélnünk. Ez a szükséglet, ill. a felfedezés kívánsága vezetett az életformák sokszínűségéhez a Földön. Mint azt már elmondtuk, a teremtés mindig egy belső tudatelmozdulás eredménye. Még akkor is, amikor az evolúciós elmélet, ahogyan azt jelenlegi tudósaitok előnyben részesítik, bizonyos határon belül korrekten írja le az életformák fejlődését a Földön, de teljesen figyelmen kívül hagyja a belső késztetést a „rejtett“ szándékot ebben a mélységesen kreatív folyamatban. Az életformák fajtáinak erőteljes megugrása a Földön egy belső lélekszintű elmozdulásnak volt köszönhető. Mint mindig, a szellem jár elöl és egyengeti az utat az anyag számára.

Először olyan testi formákba inkarnálódtak a Föld-lelkek, amik megfeleltek a még mindig visszafejlődött lényükről alkotott képnek: egysejtű organizmusokba. A begyűjtési tapasztaló fázis után ezeket a tudatukba integrálták, ezután megnövekedett a szükséglet a fizikai megnyilvánulás még összetettebb eszközeire. Így teremtődtek komplexebb életformák. A tudat a Föld-lelkek belső szükséglete és kívánsága alapján válaszként hozta létre a testi formákat, melyek kollektív tudatát első sorban a Föld népesítette be.

Az új fajok fejlődése és a Föld-lelkek inkarnációja eme egyedek tagjai közé egy nagyszabású kísérlet az életet és a tudatot illetően. Akkor is, ha az evolúciót a tudat hajtja (és nem balesetek és véletlenek), nem egy előre meghatározott fejlődési vonalat követ. Ez azért van, mert a tudat maga szabad és nem lehet előre megjósolni.

A Föld-lelkek mindenféle állati életformával kísérleteztek. Az állati birodalom különféle testeibe költöztek, de nem mindenki ezen a fejlődési vonalon haladt keresztül. A lélek fejlődési ösvénye lényegében fantáziadúsabb és kalandvágyóbb, mint azt feltételeznétek. Nincsenek törvények felettetek vagy rajtatok kívül. Ti magatok vagytok saját törvényetek. Tehát ha például azt kívánjátok, hogy az életet egy majom szemszögéből szeretnétek megtapasztalni, valamikor egy majom testében találhatjátok magatokat, legyen az születéstől fogva vagy időszakos látogatóként. A lélek, mindenekelőtt a fiatal lélek, szomjazza a tapasztalatokat és a kifejeződést. Ez a felfedezői törekvés felelős a Földön burjánzó életformák sokszínűségéért.

Az élet eme nagy kísérletén belül az emberi életforma Felemelkedése jelölte meg a földi lélektudat fejlődésének kezdetét. Mielőtt erre részletesen kitérünk, először általánosságban a belső lélekfejlődés stádiumairól fogunk beszélni.

A tudat fejlődése: gyermekkori stádium, felnőtté válás, idős kor

Ha közelebbről megnézzük a lélektudat fejlődését, miután a lélek egyéni egységként megszületett, lényegében három fázison halad keresztül. Ezek a fázisok függetlenek az adott realitás síkjától (bolygó, dimenzió, csillagrendszer), amiket a lélek a tapasztalatszerzésre kiválasztott magának.

1) az ártatlanság időszaka (paradicsom)

2) az Ego időszaka („vétkezés“)

3) a „második ártatlanság“ időszaka (megvilágosodás)

Metaforikusan ezeket az időszakokat hasonlíthatjuk a gyermekkorhoz, a felnőtté váláshoz és az idős korhoz.

Miután a lelkek egyéni egységként megszületnek, elhagyják az Egység óceáni állapotát, amihez emlékeikben a boldogságérzetet és az abszolút biztonságérzetet kötik. Ezután elkezdik a valóságot egy teljesen új módon kutatni. Egyre tudatosabbá válnak önvalójukat illetően és egyre jobban tudatosítják, miben különböznek a ’utastársaiktól’. Ebben a stádiumban nagyon befogadóak és érzékenyek, mint egy kisgyermek, aki ártatlanságot és kíváncsiságot sugározva tágra nyílt szemekkel bámulja a világot.

Ezt a stádiumot paradicsominak nevezhetjük, mert még élő az újszülött lélek tudatában az emlék az Egységre és a biztonságra. Még mindig közel állnak az otthonukhoz, még nem kérdőjelezik meg jogukat ahhoz, hogy akként létezzenek, akik valójában.

Minél messzebb halad a lelkek utazása, annál jobban halványodik az emlék az otthonukra, miközben egyre mélyebben merülnek el a különböző élményekben. A kezdetekben minden új és a gyermekkori stádiumban minden kritika nélkül kerül elfogadásra. Amikor a fiatal lélek elkezdi önmagát világának középpontjaként észlelni, akkor egy új fázis veszi kezdetét. Ekkor rájön, hogy létezik egy ”én” és a „többiek”. Elkezd környezetének kísérletezésével, igazodva hozzá befolyásolja azt. Önmagában a felismerés, hogy tehet valamit, ami saját tudatából ered, újdonság.

Előtte többé kevésébe passzívan fogadott be minden körülötte történő dolgot. Most növekszik észlelése lelkében, hogy hatalommal, befolyással rendelkezik arra, amit megtapasztal. Ez az ego-stádium kezdete. Az ego eredetileg azt a képességet képviseli, hogy akaratotok által befolyásoljátok a környezeteteket. Legyen világos számotokra, hogy az ego eredeti funkciója egyszerűen az volt, hogy önmagatokat elkülönült egységként tapasztalhassátok meg. Ez egy természetes és pozitív fejlődés a lélek evolúcióján belül. Maga az ego nem „rossz”. De hajlamos arra, hogy kiterjeszkedjen és agresszív legyen. Amikor az újszülött lélek felismeri a képességét, hogy képes befolyásolni a környezetét, elkezdi szeretni az ego-ját. Mélyen legbelül még mindig ott a fájdalmas emlék a most már érő lélekben; emlékezik az otthonára, az elveszített paradicsomra. Az ego látszólag ismeri a választ erre a fájdalomra, erre a hazavágyódásra. Úgy tűnik, megadhatja a léleknek a lehetőséget, hogy valóságát aktívan irányítása alá vegye. Továbbra is a hatalom illúziójával mérgezi a fiatal lelket.

Ha valaha is volt egy elfordulás a paradicsomtól, akkor az a fiatal lélek tudatának ego általi elködösítése, melynek eszköze a hatalom ígérete. És mégis, a tiszta értelem az mögött, hogy a tudat, mint egyéni lélek születik meg abban áll, hogy minden létezőt megismerjen, a paradicsomot és a poklot is, az ártatlanságot és a „vétkezést” is. Így a paradicsomtól való elfordulás nem volt „hamis fordulat”. Nem tapad hozzá vétkezés kivéve, ha ezt gondoljátok. Rajtatok kívül senki nem hányja ezt a szemetekre.

Amikor a fiatal lélek érni kezd [fejlődik], akkor az „én-központú” tapasztalás és szemléletmód felé billen az egyensúly. A hatalom illúziója felerősíti a lelkek közötti elhatárolódást, ahelyett hogy a közöset hangsúlyozná. Még ha a lélek ennek még tudatában sincs, de a hatalom harcosává válik. A hatalom látszólag az egyetlen, ami tudatának megkönnyebbülést hoz – legalábbis rövid időre.

Fent megkülönböztettünk még a lélektudat fejlődésének egy harmadik stádiumát is: a megvilágosodás stádiumát, az idős kor „második ártatlanságát”. Eben a sorozatban majd később még sok mondanivalónk lesz erről a stádiumról, mindenekelőtt a másodikból a harmadik stádiumba való átmenetről (az ego-központú tudatból a szív-központúba, III.IV. rész).

Most visszatérünk elbeszélésünkben a Föld-lelkekhez és rámutatunk, hogyan esik egybe az ego-stádium ébredése az ember megjelenésével a Földön.

A Föld-lélek belépése az Ego-stádiumba; az első emberek megjelenése

gaiadiosA stádium, mikor a Föld-lelkek a növényi és állati életet kutatták, egybeesett belső szinten az ártatlansággal vagy a paradicsommal. Az élet a Földön az angyali birodalmak spirituális lényei és a dévák vezetése és oltalma alatt fejlődött (a dévák éteri szinten dolgoznak, közelebb az anyagi világhoz, mint az angyalok). A növények és állatok érzelemteste [aurája] kritika nélkül magukba fogadta az angyalok és dévák óvó és tápláló anyai energiáit. Továbbra is az Egység mély érzése és minden élőlény közötti harmónia uralkodott.

Az emberszabású majmok felegyenesedése a tudat fejlődése szempontjából átalakulási pont volt. Főleg az miatt, hogy kiegyenesedve tudott járni és az agy fejlődése által az emberszabású majmok tudata jobban kordában tartotta a környezetét. Az emberszabású majmokban újjászületett tudat megtapasztalta, milyen az, ha még jobban ellenőrzése alatt tarthatja közvetlen környezetét. Elkezdte kutatni saját szabad akaratát.

Ez a fejlődés nem volt véletlen. Ez volt a válasz egy belső vágyódásra, amit a Föld-lelkek éreztek, egy vágy, hogy az individualitást egy mélyebb szinten ismerjék meg, mint azt előtte tették. A Föld-lelkek növekvő ön-tudata készítette elő biológiai értelemben a színpadot a ma ismert ember felbukkanásához.

Amikor a Föld-lelkek készen álltak belépni az ego-fázisba, akkor az ember megteremtése lehetővé tette ezen lelkek számára, hogy szabad akarattal tapasztalhassák meg az életet.

Ezzel egy időben az inkarnált tudat számára nagyobb tudatosságot teremtett az „én” számára szemben a „többiekkel”. Ez nyitotta meg az utat a lehetséges konfliktusok számára az „én érdekem” és a „te érdeked”, az „én kívánságom” és a „te kívánságod” között. Az egyén eltávolodott az önmagát magyarázó Egységből, az „adok és kapok” természetes törvényétől, hogy rájöjjön, milyen további utak lehetségesek még. Ez volt a földi „paradicsom vége”, de arra kérünk Bennetek, ne tragikus eseményként tekintsetek erre, hanem egy természetes folyamatra (úgy ahogyan az évszakokra tekintetek). A történések természetes fordulata volt ez, mely végső soron (a jelenlegi időben) képessé tesz Benneteket, hogy kiegyensúlyozzátok lényetekben az Isteni minőséget és az egyéniséget.

Amikor a Föld-lelkek beléptek az ego-stádiumba és elkezdték feltérképezni az emberi létet, az angyalok és dévák befolyása lassan a háttérbe szorult. Ezen energiák természete, hogy tiszteletben tartsanak minden energia szabad akaratát, amivel dolguk akad. Hívatlanul soha nem fognak befolyásuknak érvényt szerezni. Így az ego-tudat szabad utat kapott és a Föld-lelkek megismerkedtek a hatalom rögös útjával. Ez kihatott a növény- és állatvilágra is. Mondhatni, hogy ezt az előre törő harcos energiát részben magába szívta a növény- és állatvilág, ami egyfajta lázongást keltett bennük Ez ma is tapasztalható.

Amikor a Föld-lelkek új élmények után vágyakoztak, ez külső befolyások előtt is megnyitotta az utat. Itt szeretnénk a figyelmet mindenekelőtt egy földönkívüli, galaktikus befolyásra irányítani, ami a még mindig fiatal Föld-lelkek érését rendkívüli módon befolyásolta. A történelem eme pontján lépnek a képbe a lelkek is, akiket mi fénymunkás-lelkeknek nevezünk.

Csatornázta: Pamela Kribbe ©

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás:  www.jeshua.net

 

 

csillag2A Fénymunkások identitása

A fénymunkások olyan lelkek, akik magukban hordozzák azt az erőteljes szükségletet, hogy terjesszék a Földön a Fényt (tudást, szabadságot és önmagunk szeretetét). Erre küldetésükként tekintenek. Gyakran vonzzák őket spirituális témák és mindenfajta terápiás tevékenységek.
Mélyről fakadó küldetésük miatt a fénymunkások gyakran a többi embertől eltérőnek érzik magukat. Különböző útjukba ütköző akadályok túlszárnyalásával, az élet kihívásai által találnak rá egyedi útjukra. A fénymunkások szinte mindig különcök [maga útját járók], nem illenek igazán a szigorú társadalmi struktúrákba.

Egy megjegyzés a „fénymunkás“ kifejezéshez.

A „fénymunkás“ szó félreértésekhez vezethet, mert úgy tűnik, lelkek egy bizonyos csoportját a többi fölé helyezi, kiemeli. Ebből kiindulva arra a következtetésre lehetne jutni, mintha ez a bizonyos csoport jobb volna másoknál, különösen azoknál, akik „nem dolgoznak a Fénynek”. Ez az egész gondolatmenet ellentétben áll a fénymunkások valódi természetével és szándékaival. Szögezzük le röviden ebben mi a téves.
Először, általánosságban nem megvilágosodott a valaki felett álló hozzáállás. Ez blokkolja a szabad és szerető tudat növekedését.
Másodszor, a fénymunkások sem nem „jobbak”, mint bárki más, sem nem állnak valaki/valami „felett”. Egyszerűen csak más a történetük, mint azoknak, akik nem tartoznak ehhez a csoporthoz [még]. Különleges történetük alapján, amiről majd a későbbiek folyamán még részletesen beszélünk, ezek a fénymunkások bizonyos pszichés jellemzőkkel, tulajdonsággal rendelkeznek, ami csoportként megkülönbözteti őket másoktól.

Harmadszor, minden lélek fejlődésének egy pontjában maga is fénymunkássá válik, így a „fénymunkás” fogalom nem csak egy korlátozott számú lélekre igaz. Az ok, hogy a félreértések lehetőségének ismeretében mégis ezt a fogalmat használjuk, az az asszociációk [társítások] és érzelmek lehetősége okán van, amit a „fénymunkás” fogalom előhív bennetek, ami „Nektek segít az emlékezésben”. Ezen kívül praktikus dolgok is mellette szólnak, mivel a fogalmat gyakran használják aktuális spirituális irodalmaitokban.
angyalkaFénymunkások történelmi gyökerei

A fénymunkások magukban hordozzák a képességet, hogy a többi embernél gyorsabban érjék el a spirituális felébredés állapotát. Egyfajta felgyorsított spirituális ébredési magot hordoznak bensőjükben. Innen nézve úgy tűnnek, hogy amint meghozzák a döntést [a felébredés mellett] gyorsabb vágányon száguldanak, mint a többi ember. De ennek, még egyszer hangsúlyozva, semmi köze ahhoz, hogy „jobbak” vagy bárki „felett” álló lelkek lennének. Egyszerűen csak idősebbek a jelenleg a Földön élő legtöbb léleknél. Erre az idős korra a „tapasztalat” szempontjából kellene tekinteni és nem igazán az „idő” faktorból.

A fénymunkások már elérték a megvilágosodás egy bizonyos stádiumát, amikor a Földön újjászülettek és mielőtt belevágtak volna a küldetésükbe. Tudatosan döntöttek úgy, hogy belemerülnek az „élet karmikus kerekébe” és megtapasztalják az ezzel járó zavarodottság és illúzió minden formáját.
Ezt azért teszik, hogy teljességében megértsék a „földi-tapasztalást“. Ez teszi lehetővé számukra küldetésük teljesítését. Csak ha maguk is végigjárják a tudatlanság és az illúzió útját, csak akkor rendelkeznek majd a végén a segédeszközökkel, amivel másoknak segíthetnek, hogy ráleljenek a valódi boldogságra és megvilágosodásra.

Miért követik mégis a fénymunkások ezt a mélyről fakadó küldetést, hogy segítsenek az emberiségnek, miközben ott rejlik a veszély, hogy maguk is örök időkre elvesznek a földi élet nehézségében és káoszában? Ez egy olyan kérdés, amit a következőkben részletesen megtárgyalunk majd. Pillanatnyilag arra szorítkozunk, hogy elmondjuk, ez egyfajta galaktikus karmával áll összefüggésben. A fénymunkások szemtanúi voltak az emberi élet kezdeteinek a Földön. Részt vettek az ember teremtésében. Az emberiség társteremtői voltak. A teremtés folyamatában olyan döntéseket hoztak és úgy cselekedtek, hogy azokat később mélyen megbánták. Most azért vannak itt, hogy jóvátegyék az akkori döntéseiket. [hát… lehet sok életen keresztül kell még ho’oponoponóznunk… -ford.megj.]
Mielőtt mélyebben belemennénk a történelem eme szakaszába, gyűjtsünk össze néhány tipikus fénymunkás-lélek jellemzőt, ami általánosságban megkülönbözteti őket a többi embertől. Ezek a pszichikai jellemvonások nem csak a fénymunkások sajátjai és nem minden fénymunkás fogja sajátjaként felismerni. A lista felállításával csak körvonalazzuk számotokra a fénymunkások pszichikai identitását. Ezen karakterek fényében kevésbé fontos a külső viselkedés, inkább a belső motiváció vagy az érzett szándék a fontos. Az, ami belülről vezet benneteket fontosabb, mint amit kifelé mutattok.
csillagFénymunkások pszichikai jellemzői

– Életükben már meglehetősen korán valahogy másnak érzik magukat. Gyakran másoktól elszigetelve érzik magukat, egyedül vannak és félreértik őket. Gyakran különcök, akiknek életük során rá kell lelniük saját egyedi útjukra.

– Gondot okoznak számukra a hagyományos munkák és szervezeti struktúrák. A fénymunkások természetükből fakadóan autoritás ellenesek, ez azt jelenti természetből eredően ellenállnak döntéseknek vagy értékeknek, amik kizárólag hatalomra vagy hierarchiára épülnek. Ez az autoritás elleni vonás megvan bennük, még ha bátortalannak vagy félénknek is tűnnek. Ez a földi küldetésük lényegi magjával áll összefüggésben.

– A fénymunkásokat vonzza, hogy segítsenek másoknak, legyen az tanító vagy terapeuta formájában. Lehetnek pszichológusok, gyógyítók, tanárok, egészségügyi dolgozók vagy hasonlók. Még ha hivatásuk nincs is közvetlen kapcsolatban segítő szakmákkal, világosan jelen van szándékuk, hogy az emberiség javát szolgálják.

– Életszemléletüket áthatja a spirituális látásmód, ahogyan minden dolog összefügg egymással. Tudatosan vagy tudattalan magukban hordoznak emlékeket a fény földöntúli szféráiról. Előfordul, hogy –időnként – hazavágyódnak ezekbe a szférákba és idegennek érzik magukat a Földön.

– Nagyon értékelik és tisztelik az életet, ami gyakran állatszeretetben vagy nagy környezettudatosságban tükröződik. Az állatok és növények birodalmainak ember által véghezvitt rombolása a veszteség és gyász mély érzését keltik bennük.

– Jószívűek, érzékenyek és együttérzőek. Nehézséget okozhat számukra az agresszív magatartással való boldogulás és gyakran gondot okoz számukra, hogy kiálljanak önmagukért. Gyakran elvarázsoltak [ábrándoznak], naivak vagy nagyon idealisztikusak vagy néha a földtől elrugaszkodottak, egy kicsit világidegnek. Mivel a körülöttük lévő emberek (negatív) érzelmeit és hangulatát könnyen átérzik, fontos számukra, hogy mindig szánjanak magukra időt, amit egyedül töltenek. Ez lehetővé teszi számukra, hogy különbséget tegyenek a saját és mások érzései között. Szükségük van egy kis egyedül eltöltött időre, hogy visszataláljanak önmagukhoz és Földanyához.
– Sok földi élet van a hátuk mögött, amiket mélyen áthatott a spiritualitás vagy a vallás. Lehengerlő számban képviseltették magukat a múlt régi vallásaiban, mint szerzetesek, apácák, betelepülők, látnokok, boszorkányok, sámánok, papok, papnők stb. Ők voltak, akik hidat vertek a látható és a láthatatlan világok között, a mindennapi életkontextus és a rejtélyes halál utáni életterületeken, Istennel, szellemekkel, jóval és gonosszal. Hogy ezt a szerepet jól játsszák, gyakran visszautasították és üldözték őket. Közületek sokakat kivégeztek tehetségük miatt. Az üldözés traumái mély sebeket ejtettek a lelkek emlékezetében. Ez aktuálisan megmutatkozhat abban, hogy féltek a teljes leföldeléstől [az energiák lehorgonyzásától] vagy például féltek teljességgel elengedni magatokat az Itt és Mostban, kifejezni magatokat benne, mert emlékezhettek arra, milyen brutális volt, amikor rátok támadtak azért, mert olyannak mutattátok magatokat, amilyenek voltatok.

 

Labyrinth_by_Shortgreenpigg

Labyrinth_by_Shortgreenpigg

Fénymunkások csapdája: ELVESZNI

A fénymunkások mindenki máshoz hasonlóan beleeshetnek az ignorálás és az illúzió bizonyos stádiumaiba. Még akkor is, ha egy másik kiindulópontról kezdenek, különböző faktorok által akadályozva lehet képességük, hogy áttörve félelmen és illúzión elérjék a megvilágosodást (megvilágosodáson azt a stádiumot értjük, amikor rájöttök, hogy a Fényből származtok és képesek vagytok bármikor a Fényt választani).
Az egyik faktor, mely a fénymunkások számára blokkolja a megvilágosodás útját a tény, hogy egy nehéz karmikus terhet cipelnek, mely újra és újra eltérítheti útjukról. Mint azt már korábban elmagyaráztuk, ez a karmikus teher döntésekkel áll kapcsolatban, amik egykor az emberiség kezdeti stádiumában lettek meghozva. Ezek a döntések lényegében az élettel szemben tiszteletlenek voltak (erről majd később ebben a fejezetben). Minden ma élő fénymunkás szeretné helyrehozni saját korábbi hibáit és szeretné meggyógyítani és értékelni, ami e hiba kapcsán lerombolásra került.

Amikor a fénymunkások a karmikus terheken keresztül haladnak, ami azt jelenti, hogy minden uralkodás iránti vágyat feladnak, fel fogják ismerni, hogy valóban fénylények. Ez képessé teszi őket arra, hogy segítsenek másoknak valódi énjük megtalálásában. De először nekik is végig kell menni ezen a folyamaton. Ez belső szinten rendszerint nagy eltökéltséget és kitartást igényel. A társadalom által sugallt értékek és ítéletek alapján, melyek gyakorta saját természetes késztetéseikkel szembeniek, sok fénymunkás elveszítette önmagát, és kételkedni kezdtek önmagukban, megtagadták önmagukat, sőt depresszióba és a reménytelenség állapotába estek. Ez azért van, mert nem tudják hozzáigazítani magukat [ráhangolódni] a dolgok adott rendjére így végül arra a következtetésre jutnak, hogy valami szörnyen nincs rendben velük.

Ezen a ponton a fénymunkásoknak fel kell hagyniuk a külvilágból merített, szülők, barátok, a társadalom általi értékelések keresésével. Egy bizonyos időpontban nektek (kik ezeket a sorokat olvassátok), mernetek kell a valódi felhatalmazásba ugrani, ami azt jelenti, hogy valóban hinnetek kell önmagatokban és figyelembe kell vennetek és követnetek kell természetes vonzódásaitokat és belső tudásotokat.

Meghívunk Benneteket, tegyetek így és biztosíthatunk Benneteket, hogy minden lépéseteknél ott leszünk ezen az úton – mint ahogyan ti is ott lesztek mások számára az úton, a nem olyan távoli jövőben.
folyt. köv.
Csatornázta: © Pamela Kribbe
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás:www.jeshua.net

Kapcsolódó anyagok:

https://kristalyhang.wordpress.com/2014/01/07/hathorok-andromedai-galaktikus-tanacs-2014-atmenet-az-ember-3-utja/

https://kristalyhang.wordpress.com/2013/07/02/athabantian-csillaghajo-harom-valasztasi-lehetoseg-2013-06-09/

https://kristalyhang.wordpress.com/2013/11/28/itt-az-ido-egy-kis-jatekra-mi-a-fenymunkas-neved/

 

Hathorok, az Androméda-i felettes lelkek Galaktikus Tanácsa / 2013. december 29.

Solara-An-Ra közvetítése

2014-Átmenet / Az ember 3 útja

Úgy döntöttetek, hogy most Gaia-n tartózkodtok – ti, akik azt választották, hogy ezekben az időkben vagytok ezen a bolygón – minden lépéssel tudatosabbá váltok, hogy meggyógyítsátok nyugtalan dimenziótokat, hiszen ezért érkeztetek. Fényt-hordozó munkaerők vagytok, akik Gaia Felemelkedésének és a Gaia-val való Felemelkedés Isteni Tervének szolgálatában álltok, mégis ténykedéseitek módszereiben és stílusában különböztök egymástól. Ebben a pillanatban azt mondanám, hogy 3 fő csapás, út vagy munkamód van soraitok között. Ez egyfajta leegyszerűsítés, de ezek mind egy célt szolgálnak a mostani időkben.

11. Az első út, a Fényharcos útja. Aki ezen az úton halad, mindenki számára láthatóan, nyíltan sugározza ki fényét, felébredettként beszéltek és meghaladjátok az illúziók fátylát, ami sok éve elvakítja az embereket. Ti vagytok a tanítók, a vezetők, a kezdeményezők, akik összefogjátok a  fény-törzset. Bátorságotok és eltökéltségetek ebben a virradó 2014-es évben, könnyebben hoz gyümölcsöt, mint korábban azt valaha tette, mert az azonnali manifesztáció kora felé lépkedtek.

22. Azok a plejádokbeli Istennők, akik most civilizációtokba inkarnálódtak, akik a Föld felszínén szövik mágikus útjukat, ők a Mágikus Szövők. Ti mutatjátok meg a könnyedséget, az örömöt és a könnyűséget és eredményeitek mégis ugyanolyan hatalmasak, mert ez a TI MÓDOTOK ahogyan a fényt terjesztitek és megtartjátok. Nem csak a Plejádokból, hanem természetesen más csillagrendszerekből származó szövők is léteznek, de stílusotok fémjele a játék és a kreativitás marad, hogy ezzel hassatok és változtassatok. Növelitek a rezgésszintet, a zene, a művészet és a kreativitás minden formáját irányítva. Másokat gyógyítotok, mert elhozzátok nekik a nevetést és a szórakozást és közülük sokan az indigó- és kristálygyerekekkel dolgoznak, támogatva őket szirmaik bontogatásában.

33. Azok, akik a középső utat járják, akik sem harcosok, sem mágikus szövők, ők a Frekvencia Őrzői – azok, akik stabilan megtartják a rezgéseket. Ti tartjátok meg az egyensúly-pontot, a szív-csakra-frekvenciát, az univerzumi-állandót, mint azt Samadhik előttetek tették. Ti adjátok át a Krisztus-tudat-rezgést és a magasabb dimenziós frekvenciákat a 3D-s világotoknak. Így ti passzívabbnak tűnhettek, de mindezek közül ez a legnehezebben elérhető. Minden pillanatban folyamatosan kell tartanotok saját frekvenciátokat, hogy csillagkódjaitokat és a magasabb dimenziós rezgéseteket a bolygótok frekvenciájába ültessétek.

Legyetek tudatában, hogy ezen három kategória egyikében vagytok – ha felismeritek, ha nem. Néha egynél több aspektussal is rendelkeztek belsőtökben, de életetek egy bizonyos fázisában a három aspektus közül elsődleges célotok az egyiket a legerőteljesebben fogja tükrözni. Néha úgy van, hogy életetek különböző fázisaiban az egyik útról áttértek a másikra, pl. fényharcosból frekvencia-őrzővé, ha az egyik út beteljesedik és lezárul. Csatornázónk Solara An-Ra az elmúlt évek harcos időszakából átlépett a mágikus szövőébe, ahogyan azt az élete előírta neki. Ebben a pillanatban pusztán frekvencia-őrző, amikor energiánkat átadja nektek. Így láthatjátok, hogy mindháromnak lehetséges megfelelni, kontextustól és időtől függően – de megismételjük, hogy az élet adott stádiumában mindig van egy domináns út. Legyetek tudatában, hogy nincs előre meghatározott sor, ami szerint az egyik út követné a másikat, ahogyan nincs magasztosabb vagy jobb út a másiknál. Az utak a természetes adottságok vagy a személyiség szerint alakulnak. Sokan vannak köztetek, akiknek egész életük során egy út lesz az uralkodó.

Azért adunk nektek erről információt, hogy felismerhessétek, hogy egyedülálló és tökéletes utatok. Eláraszthatjátok ötleteitekkel a világot, az igazság kardját magasra tartva sugározhatjátok a fényt vagy teljesen nyugodtan, Buddha mosollyal is ülhettek meditációba mélyedve. Talán nimfákkal [fa-lényekkel] táncoltok az erdőben és másokat is arra bíztattok, hogy meglássák a fák szellemeit és a dévákat vagy egybegyűjtitek Gaia törzsét egy ceremónia vagy konferencia kedvéért, ahol a fény vezetői átadhatják bölcsességüket.

Tartsatok ki szándékotok mellett, hogy örömmel követitek az utat, amire rátértetek és használjátok tehetségeteket – azokat a tehetségeket, amelyek elültetéséért erre a bolygóra érkeztetek. A mágikus szövők köztetek könnyedséggel fogadják el útjukat, ami része esszenciátoknak és az egész mátrixotoknak. A harcosok köztetek, a természetetekből fakadó bátorsággal fogadják el küldetésüket. És a rezgések őrzői köztetek tartsák meg a feltétel nélküli szeretet 5. dimenziós frekvenciáját és irányítsák ezeket a rezgéseket a bolygótok sok rétegébe, ezt a számotokra természetes lazasággal fogadjátok el.

Korszakok és valóságok között vagytok és érzitek, amint eltolódtok ezek között. Egyesek arra vágynak, hogy eredendő otthonukban, a csillagokban lehessenek, megpróbáljátok kikerülni a fizikai korlátokat és azt, amit nyűgös felelősségként éreztek a Földön. Emlékezzetek arra, hogy egy céllal érkeztetek ide. Van egy célotok itt! Örömmel fogadjátok el célotokat és felelősségeteket, és életetek az ember három elsődleges Új Korba vezető útja közül az egyik kibontakozását tükrözi majd.

Ismerjétek fel a harcos, a mágikus-szövő vagy a frekvencia-őrző energiáját önmagatokban és járjátok a táncot, mert táncolni jöttetek. És így van ez.

Átadjuk áldásunkat és szeretetünket a 2014-es év beköszöntével.

Namaste

Csatornázta: Solara An-Ra

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://www.solara.org.uk/channeling.aspx?element=479, http://www.torindiegalaxien.de/0114/01hath-androme.html

 

Kedves Olvasók!

Már annyiszor szóba estek mostanában a nevek, gondoltam talán benneteket is feldob ez a játék, én jót mulattam a szerény lehetőségeket olvasva!…De persze minden viccben van valami komoly! Szóval jó példával előjárva: a születési nevem és hónapom szerint a ‘természet őre vagyok a kristály barlangból/öbölből’ vagy az általam választott Fénymunkás nevemmel: Scarlett-ként útmutató vagyok a kristálybarlangból/öbölből…Hmmm nem is rossz, tulajdonképpen ez volna a blog célja! De azért nem nevezem át a honlapot kristálybarlangnak, remélem nem bánjátok…  Jó mulatást Mindenkinek! Scarlett

ITT AZ IDŐ EGY KIS JÁTÉKRA – MI A FÉNYMUNKÁS NEVED?

Ki is az a Fénymunkás? Egyszerűen valaki, aki arra használja a vele született tehetségét és képességeit, hogy az égi akarattal összhangban a legfelsőbb Istent szolgálja. A Fénymukás “igent” mond a szellemnek és a nagy mennyei tervnek.

Még Fénymunkásként is fontos, hogy emlékeztessük magunkat a játékra. Tehát keresd ki a lenti táblázatból a keresztneved 3. betűjét és a születési hónapod. Jó szórakozást az eredményhez. Aztán posztold a hozzászólásokban (ha szeretnéd). [A magyar kettős betűket szerintem külön kell számolni.-ford.megj.]

lightworkername1

Keresd meg a keresztneved 3. betűjét + születési hónapod

A= úttörő/útmutató

B= a boldogság megtalálója

C= vezető tanár

D= békés galamb

E= gyógyító fény

F= szerencse őre

G= égi tünemény (izzás)

H= templomépítő

I= ellentétek mestere

J= öröm vezetője

K= karma őre

L= csillagnéző

M= angyalok tolmácsa

N= szellemsuttogó

O= meditációs vezető

P= állatok szóvivője

Q= kézzel gyógyító

R= természet őre

S= igazság őre

T= szeretet gyermeke

U= bölcs Hölgy/Úr

V= csillagmag

W= megvilágosodott

X= bölcs orákulum

Y= növénygyűjtő

Z= sugárzó testű

 

Január= a harmadik csillagról

Február= a tündérek népéből

Március= a nemes tanácsból

Április= az igazság fényéből

Május= a kristály barlangból/öbölből

Június= a szent erdőből

Július= Avalonból

Augusztus= Atlantiszról

Szeptember= a tenger népéből

Október= a hetedik dimenzióból

November= a kék emberek közül

December= Gaiaról

Szerző: Jacynthe Vilamaire

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://illuminations2012.wordpress.com/2013/11/26/time-to-play-what-is-your-lightworker-name/, http://waytobewell.blogspot.ca

 

 

Üzenet az Athabantian Csillaghajóról / 2013. június 09.

Mark Kimmel közvetítése

AthabantianHárom választási lehetőség

Jó reggelt Adrial!

Jó reggelt Mark, készen állsz a közvetítésre. Kezdhetünk?

Igen, kérlek. Mindig öröm számomra, ha hallok felőled.

Te és én minden földi embernek címezzük ezt az üzenet azoknak, akik olvassák ezeket a szavakat és azoknak is, akik nem; most az átalakulás időszakát élitek. Nem kérdéses, hogy a Föld vagy a rajta élő emberek átalakulnak-e, ami számít, hogy mi marad fenn a játék végén.

A tudatosság bizonyos szintjén rájössz, hogy a mostani idők nem szokványos idők, és a változások mindenütt felbukkannak és megfigyelhetők életed sok területén. Elég, ha megnézed a világon előforduló számtalan földrengést, fokozott vulkanikus aktivitás, szokatlan nagy és nem az időszakba illő tornádókat, és a Napotok energetikai kitöréseit vagy a gazdasági és politikai káoszt, mely folytatódik és sok országra kiterjed.

Ennek megfelelően minden személynek három választási lehetősége van: 1) Ellenállni vagy figyelmen kívül hagyni a változásokat és ami jön. 2) A változások áramlásával együtt haladni. 3) Kézbe venni a saját életed.

Hadd magyarázzam el bővebben: Az első csoportban azok az emberek vannak, akik elégedettek jelenlegi életükkel, ők vagy elégedettek a körülményeikkel vagy boldogtalanok, de nem hajlandóak másképp élni; ők mindannyian azt választják, hogy a komfortzónájukon belül tartózkodnak. Közülük egyesek jómódúak és hatalom birtokosai, azt hiszik vagyonuk és státuszuk átsegíti őket a jelenlegi változásokon. Mások szerhasználat függőség miatt sérültek vagy gyakorlatlanok az élet dolgaiban vagy nem akarnak, vagy képtelenek a változásra. Míg mások egyszerűen nem látnak más alternatívát a jelenlegi életükben, „Mindig is ilyen volt, és mindig ilyen is marad.” Az ellenállást vagy a figyelmen kívül hagyást választva, ezek az emberek úgy döntenek a 3. Dimenzióban maradnak.

A második kategóriában azok vannak, akik látják magukban és maguk körül a változásokat és úgy döntenek, hogy lesz, ami lesz ők is együtt sodródnak az árral. Az ő viselkedésüket ez jellemzi: „Tudom, hogy a dolgok változóban vannak, lehet nincs ez kedvemre, de bízom benne, jó lesz nekem, ha velük együtt sodródok.” Vagy „Tudom, hogy a változások jelen vannak bennem és a külvilágban is. Élvezem, hogy szemlélhetem vagy hogy olvashatok a változásokról és a csodás életről ami körülöttem van. Tudom, hogy rendben leszek.” Ők elértek a 4. Dimenzióba.

A harmadik kategóriában azok vannak, akik kezükbe veszik az életüket és meglovagolják a változások hullámait. Napi rutinjukká vált, hogy felemeljék magukat magasabb rezgésszintekre, hogy tovább jussanak az 5. Dimenzióba való Felemelkedésük útján. Ők látják az eljövendő változások nagyságát és aktívan felkészítik önmagukat az elkövetkezendő csodás élet előnyeire. Ők nem várnak kedvező időpontokra/eseményekre, melyek magukkal sodorják őket és nem várnak külső erőkre sem, amik majd megmentik őket. Saját maguk veszik kezükbe a saját Felemelkedésüket. Teljesen tudatában vannak, hogy az élet az 5. Dimenzióban igényes, örömteli és boldog is; nagyjából már most úgy élnek, ahogy az a jövőben lesz.

Az első csoportba tartozóknak azt mondanánk, hogy leginkább a 3. Dimenzióban fognak tartózkodni, míg a Föld rezgésszintje olyan magas nem lesz, amit már nem tudnak tartani. Ezen a ponton elhagyják testüket.

A második csoportnál egyesek a 4. Dimenzió valamelyik szintjén maradnak, lassan terelődve felfelé. Eljön az idő, amikor Felemelkedhetnek az 5. Dimenzióba, ha sokáig életben maradnak és túlélik az átalakulást.

A harmadik csoport már az 5. Dimenzió szerint él, a változások örvénylenek bennük. Magukat életük teremtőinek tekintik és rájöttek arra, ha szeretetből teremtenek, akkor minden pillanatban képeseknek kell lenniük ellenőrzésük alatt tartani minden gondolatukat, minden érzelmüket, minden szavukat és minden cselekedetüket.

Ehhez itt hozzátennénk, hogy a 2012. decemberi esemény felgyorsított mindennemű átalakulást: A harmadik Dimenzió tartóoszlopai elmozdultak. A magasabb Dimenziókba vezető út nyitva áll mindazok számára, akiknek szándékában áll Felemelkedni. Ezen felül összeomlik az idő, tehát mindezek a történések gyorsabban következnek be.

A magasabb rezgésszintek lehorgonyzása során a szén alapú emberi test, kristály alapúvá alakul át. Ezzel agyi és minden belső szervet érintő változások is együtt járnak. Mentális, érzelmi és spirituális testeitek egy csodás új lénnyé integrálódnak. És ismét megjegyeznénk, hogy ennek [a folyamatnak] a teljes befejezése, minden egyén aktív részvételét megkívánja.

Mi látjuk, ahogyan fokozatosan változik a Föld, a merev 3. Dimenziót elhagyva a kiterjedtebb 5. Dimenzió irányában haladva.

Nem látunk hirtelenszerű változásokat, mint azt korábban megjósolták – ill. ahogyan azt még néhányan továbbra is jósolják – olyan változásokat sem látunk, ami Atlantisz bukásához vezetett. A változásokat egy kiterjedtebb időszakban látjuk.

Adrial, ez egy nagy átalakulás.

Igen, Mark, a 2012. decemberi események sok dolgot megváltoztattak, a legemlítésreméltóbb a multidimenziós kapuk megnyitása a kozmosz minden fizikai formája számára. Ezek a kapuk rendelkezésre állnak minden földi ember számára. A Föld átalakulása a fordulópont, amire mindenki várt.

Átugorhatunk a 3. Dimenzióból az 5. Dimenzióba?

Nem, mindenkinek szükséges időt tölteni a 4. Dimenzióban. Az ember fizikai, mentális és érzelmi teste nem bír ki egy közvetlen ugrást a 3. Dimenzióból az 5. Dimenzióba. Egy egyén közvetlen elmozdítása a merev 3. Dimenzióból az 5. Dimenzióba szétszakítaná a fizikai, valamint a mentális és érzelmi testet is.

Hogyan látod a technológiai fejlődést?

Úgy látjuk, lesznek nagy technológiai előrelépések, ha az 5. Dimenzió korlátokat mellőző szemszöge kerül a figyelem középpontjába. A merev 3. Dimenzióban gyökerező technológiáknak nem lesz helyük az Új Földön. Felvirágoznak az 5. Dimenzió inspirálta és a Föld Egységét szolgáló technológiai fejlesztések. Csillagtestvéreitek készen állnak, hogy támogassanak benneteket az átalakulás után.

Nos, akkor semmi sem marad fenn a merev 3. Dimenzió vívmányaiból?

Ez így van, semmi nem marad fenn az egykori 3. Dimenziós Földről, ha az emberek egyesülnek az 5. Dimenzióval.

Ez mennyi időt vesz igénybe?

Lineáris időszámításotok szerint, úgy látjuk előre, hogy 50 és 100 év közötti időt fog igénybe venni.

Mi a helyzet a 3. Dimenzióban köttetett [3D—s érdekeket képviselő] emberi kapcsolatokkal?

Nem élik túl. A másokkal való kapcsolat jövőbeli új módja szereteten, békén, tiszteleten, egyéni hatalmon [egyéni döntésen] és az Egységen alapuló lesz. Nem élik túl a félelmen, erőszakon, kényszeren, kapzsiságon vagy státuszon alapuló kapcsolatok az 5. Dimenzióba való átalakulást.

Azt hiszem kezdem érteni. Ez egy szintbeli emelkedést követel meg a szemléletemben. Először azt hittem, mindenki egy pillanat leforgása alatt emelkedik fel. És most azt mondjátok nekem, hogy ez fokozatos lesz. Azt gondolom a drámai felemelkedés egyszerűbb lett volna.

Most hadd beszéljük arról a csodálatos útról, ami azokra vár, akik elfogadják ezt az átalakulást. Az 5. Dimenzió magasabb rezgései a Földön minden egyén testébe integrálódnak, aki befogadja azokat. Ha ez az átalakulás lezárul, az emberi testetek sok új funkcióval bír majd és egy teljesen új valóság lesz sajátja. Életetek tisztává, telepatikussá, áttekinthetőbbé válik, ill. további magas rezgésű attribútumokkal rendelkezik majd és ez mellett élvezni fogjátok a kozmosz magasabb rezgésszintű lényeivel való interakciót.

Az előttetek álló út rendkívüli. Egy olyan út, melyet korábban még soha nem fejeztek be: Egy teljes bolygó Felemelkedését a 3. Dimenzió sötétségéből. Az 5. Dimenzióba való Felemelkedés útja most nyitva áll az emberiség előtt. Ez azt jelenti, a bolygótokon mindenkinek lehetősége van a 3. Dimenzió dualitásának, erőszakosságának és ítélkezésének elhagyásához. Igen, ez a lehetőség most mindenki számára elérhető és könnyebb a Felemelkedés, mint amikor a 3. Dimenzió fojtogatása még teljes erővel bírt.

A folyamat során a fiatalság meghaladja szüleik korlátait. A folyamat élén a Fénymunkások és az Útmutatók fognak állni. Valósággá válik és a Föld újra Krisztusi [kristály] Fényben fog tündökölni, mint egy saját fényű csillag, nem csak a Napotok fényét tükröző bolygó.

A Föld paradicsommá fog válni, ahová sok fizikai és nem-fizikai lény jön látogatóba szerte a kozmoszból. Benneteket, mint földi felemelkedett lényeket az egész kozmoszban tisztelet övez, azért amit elértetek: Fizikai testetek átalakítását a 3. Dimenzióból az 5. Dimenzióba. És könnyedén fogtok messzi bolygókra és galaxisokba utazni.

Hadd magyarázzam el bővebben. Ma a bolygótokon MINDENKI megtapasztalta már a Krisztusi [kristály] energiát. A legtöbben nincsenek tudatában ennek a csodás eseménynek, de ennek ellenére megtapasztalták. Akik Jézus visszatérésére várnak, az már beteljesült egy különleges módon: A Krisztusi Fény a bolygó minden lényének szívében elhelyezésre került. Ahogyan a bolygó szívében is elhelyezésre került. Ezt a nagyszerű tettet az égi birodalmakkal együttműködve sok bolygótokbeli fénymunkás vitte véghez.

Ne várjátok bolygótok és a rajta élők azonnali teljes megújulását, legtöbbjük nincsen tudatában ennek a dicső eseménynek. A Fény már fényesebben lángol mindenki szívében. Mindenki lát valami változást a saját életét illetően. Mindenki lát valami változás a környezetében.  Mindenki szívében ott vannak az elkövetkezendő nagy változások. Nézz befelé, hogy lásd, más vagy már, mint korábban.

Ha hétköznapi szemmel tekintetek a médiátokban szereplő eseményekre, látni fogjátok a kis változásokat. De ha még közelebbről vizsgáljátok meg őket, látni fogjátok, hogy megtörténnek változások és felbukkan az igazság: Az igazság ereje és a kevesek kapzsisága szemben a többség szükségleteivel. A kevesek igazsága ellenőrzi a többség életét. A kevesek ítélkezése szemben az alapvető emberi szükségletekkel. Minden emberi lény a testvéretek. Mindenkit megillet az emberhez méltó bánásmód. Senki sem képez kivételt, bár ők kivételesnek tartják magukat. Az érték nem mérhető sem javakkal, sem hatalommal. Az érték örömben, szeretetben, boldogságban és belső békében mérhető.

Most, Mark, beszéljünk a te személyes átalakulásodról. Látjuk, hogy belső szinten gyorsan haladsz előre. Érdekes szemtanúja lenni, ahogyan a testi változások megjelennek és a kifejezésmódnak, ahogyan mások felé fordulsz. Valóban mutatod az utat a magasabb tudatosság felé, amikor befelé fordulsz és nem függsz külső erőktől, amik megerősítenek téged abban, hogy ki is vagy és mi jön a felszínre. Ez a bizonyosságod megalapozása a személyes értékedben és egyedi utazásod során.

Bízunk benne, hogy most már látod jelenlegi inkarnációd célját ezen a világon. Te aktív részese vagy, ahogyan sokan mások is, hogy kivezessék a Földet a sötétségből, amiben sok eonon keresztül létezett. Ez nem tesz kiválóbbá téged másoknál, csak haladj az ösvényeden.

Amint azt már elmondtuk, a tavaly december óta történt események tovább folytatódnak, hogy felgyorsítsák az évben történő és az utána következő eseményeket. Ez, a Föld és az emberiség átalakulásának megvalósítása. Ne számítsatok nagy megnyilatkozásokra csillagtestvéreitek részéről, amíg ennek java le nem zárul. A fizikai földönkívüliek érkezése túl nagy félelmet váltana ki és a félelem nem járulna hozzá a pozitív kimenetelhez. Inkább készenlétben állnak és energiájukkal mindennek a pozitív átalakulását támogatják.

Adrial vagyok, égi teremtménye ennek az univerzumnak, kollektívánk nevében beszéltem. Örömömre szolgált, hogy kommunikálhattunk egymással. Áldás.

______________________________________________

Csatornázta: Mark Kimmel

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://www.cosmicparadigm.com/Athabantian/

A Fény Galaktikus Föderációjának üzenete

2012. 07. 02.

A ti igaz egyetemes nevetek

Vessetek egy pillantást származásotokra és felfedezhetitek valóban rendelkeztek örökséggel egy csillagrendszeretek – melyet jelenleg otthonotoknak tekintetek – határain túli csillagrendszerből. Sokan közületek eredetileg nem a Földnek nevezett bolygóról származik. Sokan érkeztetek a Naprendszerbe elég nagy távolságokban elhelyezkedő világokból, sokan nagyon távoli galaxisokból, amit Tejútnak ismertek. Mi is, barátaitok és családotok tagjai, ezek között a Fény Galaktikus Föderációja, ugyancsak számos helyről érkeztünk szerte az Univerzumból.

Szövetségünknek vannak tagjai akik a Földet otthonuknak hívták és származásuk is ide vezethető vissza, és vannak szervezetünknek olyan tagjai akiknek eredete szintén részben megegyezik világotok néhány azonos területével, melyet otthonotoknak neveztek sok itteni inkarnációtok során. Szeretnénk újra elkezdeni bemutatni benneteket önmagatoknak és ezekkel a bemutatásokkal reméljük felnyitjuk emlékezetetek gátjait arról kik is vagytok valójában és honnét érkeztetek. Elérkezett erre az idő, és sok mindent kell megvalósítanunk, mindamellett a ti megismertetésetek igazi lényetekkel és valós történelmetekkel, melyet mi nagyon fontosnak tartunk ebben az időben számotokra, sokat kell még elmagyaráznunk nektek és érezzük az emlékezés a múltra nagymértékben csökkenteni fogja azt az információ mennyiséget, amit újra ismertetni kellene veletek. Úgy érezzük a munkaterhelés csökkentése ezen a területen nagyon hasznos lenne mindannyiunk számára – beleértve önmagatokat is – ezért úgy döntöttünk elkezdjük kiválasztott személyeknek elmagyarázni világotokban kik vagytok,egészen mostanáig, mely hét lakat alá van rejtve, biztonságosan őrizve hogy bemutathassuk nektek, amikor elérkezett az erre megfelelő idő.

Itt az idő és szeretnénk finoman felfedni előttetek csak néhány – nem mindet egyszerre – részletét egyetemleges kiléteteknek, néhány beszámolót történelmetekből és az emberiség történelméből, akik a családotok és barátaitok, sokan tartózkodnak most közülük az egeteken az űrhajókban, anyahajókban a Fény Galaktikus Föderációjának küldötteiként és éppen mások vezetik azt közös küldetésünk érdekében. Amit szeretnénk tenni az az, hogy névsorolvasást tartunk – ha úgy tetszik – és elkezdünk kiadni egy névsort és várunk válaszotokra hallottátok-e hogy neveteket szólítottuk és egynek tekintitek-e magatokat vele. /azonosultok-e vele/ Ez lehetővé teszi számunkra hogy felfedezzük vajon rezonáltok-e saját emlékeitekkel.

Ez egy lassú és kíméletes eljárás, melyről úgy érezzük a legbiztonságosabb módja annak, hogy szóba hozzuk ezt a kényes témát. Nem akarunk beletaposni az életetekbe, egyszerre kiabálni nektek kik vagytok, mert ennek a fajta felébredésnek lehetnek negatív hatásai azoknál akiknek másoknál törékenyebb lelkük van közületek, míg mások szelleme és érzelmi alkata vas és acél. Mindig puhán kell lépkednünk, óvatosan és amennyire lehetséges gondosan eljárnunk, soha nem lehetünk biztosak abban hogyan reagál egy lélek erre a fajta ébresztésre arról ami volt, bizonyos esetekben sokáig őrizte meg őket a külvilág az öntudat ébredésétől.

Inkább előnyben részesítjük egyenlőre az ébresztő hívások megkezdését – ha úgy tetszik – álmaitokon vagy telepatikus állapototokon keresztül. Néhányatok számára információkat adunk ily módon és lehetséges lesz, bár mi megértjük és tisztában vagyunk vele akadnak olyanok akik még kellőképpen nem sajátították el az információk vételének és küldésének ezt a formáját. Kérjük engedjétek meg nekünk eme eljárások megkezdését ilyen formában még akkor is ha nem  tudjátok venni jelenleg üzeneteinket, mert arra a következtetésre jutottunk ez a leghelyénvalóbb módja az eljárásnak ebben az időben. Arra kérünk benneteket maradjatok éberek, nyitottak nektek küldött üzeneteinkre melyek eltérő formában érkeznek majd társadalmatok különböző tagjainak. Nem mindenki fog majd ugyanazon a módon üzenetet kapni, mivel nem mindegyikőtök képes üzenetek fogadására ugyanazon a módon, mint ahogyan néhányan megmutatták tehetségüket vagy hiányosságaikat egyes üzenetek vételén keresztül bizonyos eszközökig.

Szeretnénk, ha figyelnétek erre és figyeljétek neveiteket, mely a ti igazi örök egyetemes nevetek, mert ez lesz az első amit megosztunk ügyünkben veletek, mivel érezzük nevetek a kulcs mi kinyitja a zárakat sok mindenre választ adva nektek. Nevetek nem biztos hogy úgy hangzik mint a jelenlegi inkarnációtokban és arra kérünk továbbra is maradjatok éberek nevetekre, mely úgy hangozhat számotokra mintha egy idegen nyelven vagy nyelvtudással mondanák. Azt kérjük tőletek, tartsatok tollat és papírt kezetek ügyében leírni azt, bármilyen információt, amit vettetek és készítsetek egy összefüggő listát az információkról amiket kaptatok, mert lehet ennek semmi értelme sem volt korábban számotokra, ez megváltozhat amint több információt osztunk meg veletek és elkezdhetitek az összegyűjtött listák vizsgálatát, hogy tartalmaz-e egy összefüggő és igazi kiléteteket magába foglaló történetet arról mi az amit tettetek, hol van ahonnét érkeztetek és kik a barátaitok, a családotok és ha van ilyen, milyen szövetséghez tartoztok.

Úgy érezzük ez egy nagyon alkalmas kiindulási pont, sokan közületek nagyon izgatottak lesznek és élvezik majd ezt a részét közös küldetésünknek, mert természetesen meg tudjuk érteni milyen csodálatos élmény lesz számotokra Drágáink, hogy kézhez vehetitek annak ajándékát kik is vagytok valójában. Mától kezdve mindig álljatok készen jeleink, jelzéseink és útbaigazításaink vételére és vegyétek a fáradságot a megőrzésére bármilyen hozzátok érkező információnak, nem számít mennyire apró. Még ha nem is vagytok biztosak abban, hogy ez nyom lehet számotokra, azt ajánljuk írjátok le és őrizzétek meg későbbi vizsgálatra. Reméljük valóban élvezitek majd életetek eme szakaszát, mert az bizonyosan hoz izgalmat, szórakozást, nagy örömöt és olyan sok választ, amit sokan közületek már jó ideje kerestek.

Barátaitok vagyunk és családotok, mi adjuk a kulcsot ahhoz kik vagytok valójában, melyet most átnyújtunk nektek, fivéreinknek és nővéreinknek, az emberiség családjának.

Csatornázta – Greg Giles

Magyar nyelvű fordítás: Katherine

Forrás: http://www.ascensionearth2012.org/2012/07/message-from-galactic-federation-of_02.html