Category: Arcturus


Föld bolygóKedves földi csapattagok!

Mint azt látjátok, mi galaktikusok egy másik perspektívából és gyakran különféle emberekkel osztunk meg különböző információkat. Természetesen ezek az információk és az emberek 3D-s perspektívátokból tűnnek különfélének. De mi önmagunkra, mint az EGY személyes/bolygószintű lényeként tekintünk. Mint ahogyan ti is különfélének látjátok testrészeiteket, azok mégis mind a TI részeitek, és mi látjuk az emberiség különböző tagjait, akik mind TI vagytok.

Miközben ti, az emberiség, a tudatotok/érzékelésetek az ötödik dimenzió és az azon feletti irányában terjed ki, belső tapasztalásotok és azok interpretálása (magyarázata) nagyon meg fog változni. Most arra kérünk, hunyd le a szemed és érzékelj minket a harmadik szemeddel.

Érzékelitek a 3D-s összevisszaságot az agyatokban? Mielőtt nekikezdünk, arra kérünk, hogy ezt a nagy összevisszaságot gyűjtsétek szívetekbe, szeressétek és aztán engedjétek el. MOST az emlékezés fázisban vagytok, hogy miként váljatok elmétek mesterévé. Az elme mester szintű működtetése a felemelkedésetek folyamatának előhírnöke. MINDEN felemelkedett lénynek a 3D-s elméjének mesterévé kellett válnia a magasabb dimenziós kifejeződésébe való felemelkedése során. Amint elmétek mesterévé váltok, lépcsőzetesen összekapcsolódhattok multidimenzionális elmétekkel. Az állandó feltétel nélküli szeretet a multidimenzionális elméteken keresztül áramlik, ami nagyon nagy segítségetekre lesz abban, hogy az érzelmeitek mesterévé válhassatok.

Az érzelmek mesterévé válásának kulcsa a 3D-s életre való megszokott reakciókról való leszokás. Magasabb dimenziós gondolataitokon és érzelmeiteken keresztül vagytok képesek elhagyni berögzült szokásokat, ahogyan az ingerekre reagáltok. Ehelyett képesek lesztek az ingerek megfigyelésére, miközben a magasabb tudatállapotokon keresztül „olvastok” bennük.

Magasabb tudatszintetek perspektívájából gondolataitoknak és az érzelmeiteknek nem szükséges „reagálni” az életre, mert TUDJÁTOK, hogy TI vagytok, akik úgy döntöttek, hogy teremtik az életet [kezükbe veszik az irányítást önmaguk felett]. A „döntés” és a „teremtés” a magasabb dimenziókban ugyanazok a fogalmak. Ti úgy döntöttetek megteremtitek a valóságotokat, a tudatotok döntése által köteleződtök el.

„Ahová a figyelmeteket helyezitek, ott vagytok ti is.” – ez a felemelkedési folyamat legfontosabb aspektusa. Egy másik fontos aspektus: „nincsenek hibák vagy véletlenek a felemelkedésben”, mert ti vagytok valóságotok teremtői. Ti felügyelitek és vállaljátok a teljes felelősséget a gondolataitok és érzelmeitek frekvenciáiért és egyre erőteljesebben áramoltok át egy állandó, magasabb frekvenciájú gondolati és érzelmi tudatszint felé, ami végtelenül van jelen bennetek.

Ezt a bevezetőt azért fűztük hozzá közvetítésünkhöz, mert tudatni akartuk veletek, hogy tudatotok kiteljesedik és elkezditek érzékelni a számtalan magasabb dimenziós barátot, akik a bolygótok körül keringenek. Emlékezzetek rá, talán ezeket a barátokat NEM láthatjátok 3D-s érzékeléssel, de az ötödik dimenzionális és az feletti érzékeléssel igen.

Összefoglalva: harmadik dimenziós érzékelésetek nem fedheti fel jelenlétünket. Igaz, hogy rövid időre képesek vagyunk frekvenciánkat a harmadik dimenzióba csökkenteni, hogy emlékeztessünk rátok: itt vagyunk! De ugyanúgy, ahogyan ti sem tudtok túl sokáig az óceán fenekén maradni különleges felszerelés nélkül, úgy mi sem tudunk nagyobb alkalmazkodás nélkül a harmadik dimenzióban sokáig tartózkodni.

Időtlen lényként a MOST-on belül áramlunk. Tudjátok, hogy az idő álmaitokban különböző minőségű. Lehet olyan álmotok, ami egy emberöltőnek tűnik, aztán felébredtek és látjátok, hogy órátokon az „időből” csupán néhány percnyi telt el.

Szeretnénk elmagyarázni nektek, mi hogyan érzékelünk benneteket, fizikai formában tartózkodó hűséges barátainkat. Ha a valóságotokban akarunk szemlélni egy dolgot, akkor be kell tekintenünk a 3D-s mátrixba. A 3D-s mátix tartalmazza azt a frekvencia-palettát, amit ti fizikai síkként érzékeltek. Hogy ily módon tekintsünk rátok érzékelésünket az alacsonyabb dimenziókra kell hangolnunk.

Ez az újrakalibrálás hasonlít ahhoz, amikor egy távcsövet használva tekergetitek a beállító gombot, hogy a kép kitisztuljon. Ugyanilyen módon hangoljuk rá a ’velünk született’ érzékelésünket a ti alacsonyabb frekvenciájú perspektívátokra, hogy úgy láthassuk a valóságot, ahogyan azt ti is érzékelitek, mialatt földi testet öltöttetek magatokra.

 

Ezt az újrakalibrálási folyamatot egy vizualizáció segítségével magyarázzuk el, mert csak a képzelőerőtök képes megérteni, amit mondunk. Dimenziótokat egyfajta „madártávlatból” szemléljük, miközben lefelé tekintünk (a frekvenciákat tekintve, nem a térben), hogy érzékelhessük Gaia 3D-s víziójának kék gömbjét.

 

Ti mindannyian láttátok ezt a víziót az űrállomásotokról. Ezek a képek azonban csak bolygótok harmadik dimenziós minőségét mutatják. Ezen felül a képek erősen eltérőek attól, amit az „ismert” űrprogramjaitok (sok ismeretlen űrprogram létezik) megosztanak veletek, hogy elrejtsék ténykedéseiket, amikről a legtöbbeteknek fogalmatok sincs.
Így az általunk látott ötödik dimenziós perspektívánk tulajdonképpen az, amit az emberek „új Földnek” neveztek el. Emlékezzetek arra, hogy az IDŐ csakis és kizárólag a 3D-s valóságotokban létezik. A magasabb dimenziós teremtés a magon belül kezdődik és az alacsonyabb világok felé mozdul el, egyre mélyebbre és mélyebbre a dimenziókon át bevésődve, még magán Gaia harmadik-/negyedik dimenziós mátrixán áthatolva.

 

„Magasabb perspektívánkból” tekintve látjuk az ötödik dimenziós Föld „kék ragyogását” a kék égbolttal és az óceánokkal. Gaia valóban egy kék gyémánt az űrben. Látjuk a csillaghajók egész armadáját mindenhonnan az egész lokális univerzumból, akik azért érkeztek, hogy támogatást nyújtsanak és szemmel tartsák a helyzetet.

 

Képzeljétek úgy, hogy multidimenzionális szolgálatban vagyunk. Tudatunkat egyesítettük az ötödik dimenziós Földdel, hogy beléphessünk multidimenzionális mátrixotok alacsonyabb frekvenciájába. A multidimenzionális mátrix célja, Gaia lakóinak tudatában való olvasás, hogy ennek a frekvenciának az életformái számára minden szükséges azonnal rendelkezésre álljon.

 

Szeretnénk azt is tudatni veletek, hogy mialatt visszatértek saját magasabb dimenziós érzékelésetekhez, az érzékelésetek olyan lesz, mint amivel mi rendelkezünk. Azonban mi csillaghajónkról észleljük azt, amit ti az ötödik dimenziós Földön viselt fény-testeteken keresztül fogtok érzékelni.

 

Most lecsökkentjük érzékelési fókuszunkat a negyedik dimenziós Földre. Ebből a perspektívából látjuk mindenütt a számtalan változást a negyedik dimenziós Földön. Ezek a változások különböző idővonalakon, alternatív valóságokban és párhuzamos realitásokban helyezkednek el, de más negyedik dimenziós alsóbb frekvenciákon is.

 

Miközben belépünk Gaia negyedik dimenziós Földjének spirituális alsó szintjére, látjuk az emberiség és minden élet „LÉTEZEM-jelenlétét” [„vagyok”]. Azt is megfigyeljük, hogy egyre többen lépnek át a harmadik/negyedik dimenziós Földről az új Föld ötödik dimenziójába.

 

Sok ilyen változás és a felemelkedés, amit az ötödik dimenziós MOST-on belül érzékelünk, még nincsen jelen a 3D-s idővonalatokon. Ezért van még a bolygótoknak a 3D-ben rezgése. Azonban Gaiának egyre jobban terhessé válik multidimenzionális mátrixotok alacsonyabb tudatszintű tagjainak tettei és készen áll mátrixának harmadik dimenziós kifejeződésének elengedésére. Azonban tudatában van, hogy még mindig sok lény létezik, akik nem lennének képesek a multidimenzionális mátrixuk negyedik dimenziós hálójának magasabb alsó-szintjeire való rögzítésére. Ezért vár még Gaia.

 

Miközben érzékelésünket lecsökkentjük, hogy a negyedik dimenziós Föld kauzális [oksági] alsó szintjeit érzékeljük, azt látjuk, hogy közületek, a felemelkedők között sokan lezárták már az „ok-okozat” földi leckéjét. MOST arra emlékeztek, hogy minden, amit Gaia 3D mátrixába küldtök, vissza fog térni hozzátok.

 

Tudatotok kauzálisan [ a megértésben] fejlődött, miközben ezeket a leckéket tanultátok és egyesek kiterjesztették magukat Gaia multidimenzionális mátrixának 4D-s komponensének spirituális alsóbb szintjeire. Közületek azok, akik tudatukat erre a frekvenciára és azon felülre terjesztették ki, intenzíven egyre több fény részt teremtetek ebbe a mátrixban.

 

Ezek a fényrészek portálként [kapukként] szolgálnak rajtunk, magasabb dimenziós lényeken keresztül, és tudatunkat összekapcsolhatjuk és egyesíthetjük a negyedik dimenziós tudatszintetekkel a negyedik dimenziós valóságban. Ezeken a fényportálokon keresztül gondolat-formákat is küldhetünk a csillaghajóinkról, valamint a kisebb hajóinkon keresztül is, amiket frekvenciájukat illetően megfelelően lecsökkentettünk, hogy álom állapotban és meditatív elmeállapotban érzékelhetővé váljanak.

 

Amit közületek sokan nem ismernek fel, hogy mi, ahhoz hogy beléphessünk holografikus harmadik dimenziós valóságotokba, egy holografikus projekciót kell végrehajtanunk. A holografikus valóság sok tagja, akikkel össze vagytok láncolva a multidimenzionális mátrix harmadik/negyedik dimenziós Gaia-n, minket hologramként látnak, ahogyan ti is hologramok vagytok.

 

Időközben a harmadik/negyedik dimenziós tudatotok ezt a holografikus világot „valóságosnak” pecsételte le, és így ti is valóságosnak érzékeltek minket [ha ők is végrehajtják a holografikus projekciót-ford. megj.] Emlékeztetünk arra, hogy minden harmadik/negyedik dimenziós valóság felsőbb önvalótok holografikus projekciós kifejeződése.

 

Ti MINDANNYIAN, azok is, akik a „sötét oldal” szerepét játsszátok, Gaia ötödik dimenziós földi EGY-ségtudatának kifejeződési formájában egyesülve léteztek.  Megértjük, hogy ez az információ talán nagyon nehezen elfogadható számotokra. Intenzíven érzitek fájdalmatokat, boldogságotokat, szenvedéseteket, születéseteket és halálotokat.

 

Mivel valóságotokban olyan régóta áldozatként láttátok magatokat, tudatotokat mélyen az alacsony frekvenciába ágyaztátok be, ahol az „áldozat” és a „teremtő” különböző fogalmak. Sokan közületek elfelejtették, hogy úgy döntöttetek véget vettek annak az áldozatként játszott szerepnek, hogy emlékezhessetek rá, saját gondolataitokkal és érzelmeitekkel TI vagytok valóságotok teremtői.

 

A születésetek előtti magasabb rezgésű birodalmakban elfelejtettétek, milyen mélyen fogják érinteni éneteket/önvalótokat a harmadik/negyedik dimenzió illúziói. Ennek okán csökkentjük mi és galaktikus családotok más tagjai a rezgésünket, hogy segítsünk emlékeztetni benneteket arra, hogy TI MI vagyunk.

Ha nem tudtok tudatosan emlékezni saját LÉNYETEK magasabb rezgéseire, akkor azt hihetitek, hogy az alacsonyabb rezgésű világok foglyai vagytok és ezt csak az általatok „halálnak” nevezett állapoton keresztül hagyhatjátok el. A mi érzékelésünk szerint a ti „halálotok” a holografikus valóságotokban, az onnan való „kijelentkezést” jelenti és egyenlő a ti visszatérésetekkel a VALÓDI Önvalótokhoz. Erre a fontos tényre pedig szeretnénk emlékeztetni benneteket.

 

Most, hogy utazásunkat egy csodálatos fény-portálon keresztül folytatjuk, amit ti, a Föld tagjai nyitottatok meg, elkezdjük a harmadik dimenziós világotokat a multidimenzionális perspektívánkból érzékelni. Ezért lényetek minden verzióját érzékeljük.

 

Könnyedén érzékeljük azt a „fényfüzért”, ami a számtalan inkarnációt összekapcsolja, amiket ti egyes idővonalak, alternatív és/vagy párhuzamos megtestesülések MOSTjában magatokra öltöttetek a Földön. A dimenziók közötti fátyol fellebbentésének jelentőség teliségéből fakadóan, sokatok többszörös inkarnációt vállalt abban a reményben, hogy legalább egy közületek [az inkarnációk közül] teljességében ráébred a magasabb dimenziós kifejeződési formáira.

A multidimenzionális mátrix harmadik dimenziós „fokozatát” úgy érzékeljük, hogy az a valóság nagy változásokon megy keresztül. Ezeket a változásokat a testünkben érezzük, ahogyan ti is érzitek a nagy változásokat a ti testetekben. Testetek, földi testetek jelentik a közvetlen kapcsolatot a bolygóval.

 

Mivel kisméretű, egyéni földi testetek ugyanazokból a föld, levegő, tűz és víz elemekből teremtődött, mint a Föld, TI vagytok Gaia Föld miniatürizált mása. Még egy dolog, amit érzékelünk és köztetek sokan elkezdetek rá emlékezni, hogy negyedik dimenziós aurátok multidimenzionálissá válik.

 

Azt is érzékeljük, hogy sokan közületek tudatosan vagy tudattalanul aktiválták multidimenzionális fénytestüket és végül képesek vagytok fénytestetekbe ’beugrani’, ha a helyzet ezt követeli. Mivel fénytestetek multidimenzionális, képesek lesztek a mi hozzátok való utazásunkat helyettesíteni a ti magasabb frekvenciás Önmagatokhoz való utazással.

 

Ezeken a napokon sokan visszatérnek hajóikra. A magasabb önvalótokhoz való visszatérés [ilyen formában] fenntartja a földi testetekkel való kapcsolatot és a 3D-mátrixon keresztül földi testetekben maradhattok, miközben a negyedik dimenziós álomidővel kapcsolódtok össze.

Amint megtettétek ezeket a próbákat az ÖNMAGATOKBA való visszatéréshez, gyakran máris készen álltok, hogy megtegyétek a következő lépést és meglátogassátok a csillaghajótokat, ahol fény-testetek szolgál, hogy Gaia-t támogassa. Ily módon képesek vagytok a 3D-s Földeteken is „aktívan szolgálatban maradni”.

Meghívunk és kérünk benneteket, gyertek vissza, haza a hajótokhoz, mielőtt elaludnátok. Vagy azt is választhatjátok, hogy képzeletetek segítségével (frekvenciát illetően) emelkedjetek fel a negyedik dimenzióból az ötödikbe, hogy ezt a látogatást megejtsétek. Sokan közületek ezt rendszeresen megteszik. Minden, amit MOST tennetek kell, az az EMLÉKEZÉS.

 

Hívjatok minket és segítünk nektek.

Az Arktúrusziak

 

Csatornázta: Suzanne Lie

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://suzanneliephd.blogspot.hu/2015/04/4-7-15-from-higher-perspective-earth.html

transmissionsKedveseink!

Mi, az Arktúrusziak ismét üdvözlünk benneteket közvetítésünk fennmaradó részében. Azzal a magyarázattal zártuk előző üzenetünket, hogy szorosan összefonódik a tudat a 3D mátrixon belüli fizikai formátokkal és a Föld tudatával a 3D mátrixon belül.

Így van leföldelve egyéni 3D mátrixotok és így olvadt össze a bolygószintű 3D mátirx-szal. Miközben beengeditek a fény magasabb frekvenciáit 3D mátrixotokba, ez azonnal megosztásra kerül Gaia bolygószintű testének 3D mátrixával. Gaia minden fényt felerősít és visszaküld nektek.

A kölcsönös elfogadás eme formája az időtlen magasabb fényfrekvenciák vissza- és beáramlásaként lép fel, egy fokozódásban, hogy a bolygószintű és az egyéni mátrix átalakulhasson. Ily módon válik lehetővé az időhöz kötött egyéni és bolygószintű formájú hologramok számára, hogy az időhöz láncolt kifejeződéseiket az időtlen antianyag világába engedhessék el (emelhessék fel).

Ezzel egyidőben az antianyag kivetíti formanélküli fényáramlatát a fizikai Föld mátrixába. Így fog lépcsőzetesen összehangolódni [szinkronná válni] tudatotok és végül formátok a kölünböző dimenziókban és dimenziókból. Tudatotokkal az általatok kiválasztott dimenzióba tudtok „becsatlakozni”, oly módon, hogy a valóság adott dimenziójába külditek az összekötő erőt, a feltétel nélküli szeretetet.

Miközben feltétel nélküli szeretetetekkel összekapcsolódtok ezzel a dimenzióval, multidimnezionális ÖNVALÓTOK adott különleges kifejeződése „egyéni tapasztalatként” emelkedik ki. Megnyitjátok tudatotokat az által, hogy „kulcsotokat” kiveszitek a „zárból”. ÖNVALÓTOK magasabb rezgésű kifezésformái az időn túlival rezegnek együtt. Mikor ismételten visszaléptek 3D életetekbe, megtehetitek ezt egy másodpreccel mielőtt elhagytátok volna azt.

Ezen felül nem is hagyjátok el igazán. Ugyanis fizikai tudatotokat terjesztitek ki multidimezionális Önvalótok magasabb frekvenciái felé. Így ti NEM mentek, hanem bi-lokalizáltok. Ez a bilokalizálás Önvalótok magasabb kifejeződései számára természetes, mert az időn kívülivel együttrezegni lehetővé teszi számotokra, hogy ’egyidejűleg’ tarthassátok fenn több mint egy valóság tudatos megélését.

Amint teljességgel összekapcsoljátok multidimenzionális elméteket harmadik dimenziós agyatokkal képesek lesztek tudatos tudatotokat kiterjeszteni LÉNYETEK sokszoros kifejeződéseibe az EGY-en belül a MOST-ban. Mikor először ébredtek rá multidimenzionalitásotokra, feltehetőleg csak egy kifejeződési formát lesztek képesek érzékelni LÉNYETEKBŐL, miközben megtartjátok fizikai formátokat.

Fizikai formátok, mint egy száraz levél „eléghet” a magasabb rezgésű Önvalótok tüzében. Ezért, amíg nem aktiváljátok belső fénytesteteket és Kundaliniteket, nehéz lesz Önvalótok valódi „tüzét” megtartani fizikai formátokban. Fordítva a multidimenzionális elmétek nem fog formátokra korlátozódni, mert van egy szűrője, így csak a 3D mátrixotok frekvenciái kerülnek letöltésre, amiket fizikai formátok be tud fogadni. Önvalótok kvantum kifejeződésének eme egyirányú áramlása szakadatlanul összekapcsolja multidimenzionális elméteket harmadik dimenzionális agyatokkal.

Fizikai tudatotok és testetek csak ehhez a multidimenzionális információhoz,  csak a multidimenzionális tudatotokon keresztül tud hozzáférni. Sokan közületek hatalmas változásokat élnek meg testükben, miközben az hozzáigazodik a magasabb dimenziós fénytestének kifejeződési formájához.

Fénytestetek folyamatosan magotokon belül a Kundalini energiában és multidimenzionális elmétekben lelhető fel. Multidimenzionális fénytestetek ezekből a helyekből szivárog át lassan földi testetekbe és lassan és biztosan átalakítja 3D mátrixotokat magasabb frekvenciájú rezgéssé.

Emlékezzetek arra , hogy az átalakulás formátokhoz nem tesz hozzá vagy vesz el elemket. Amikor új elemek adódnak a folyamathoz, hogy az eltolódás létrejöhessen, azt Átalakításnak nevezik. Az átalakulás folyamatában nem kerül semmi hozzáadásra és semmit sem vesznek el. Ehelyett minden sejt és minden atom egy magasabb rezgésű kifejeződési formába alakul át.

pillangó-metamorfEzért hasonlítotok a pillangó hernyó formájára, ami pillangóvá alakul át. A hernyó és a pillangó DNS hajszál pontosan megegyeznek. Azonban a hernyó formája az ágakon való araszolásra korlátozódik, hogy új leveleket találjon táplálkozásához.

A pillangó pedig felemelkedik a levegőbe, hogy egy magasabb szintről érzékelje az életet. Ezek az apró, törékeny teremtmények több ezer kilométert tesznek meg törékeny szárnyaikon, hogy teljesítsék életük körforgását. Ti is pillangók vagytok, akik tudatukkal MOST úton vannak, de a hernyó még egyelőre az „ágon” marad.

Ennek következtében ti vagytok a hernyó földelt eleme, ahogyan a pillangó átalakult eleme. Mialatt tudatotok folytatja a kiterjedést, betlejesíti földi testetek életciklusát, hogy átalakulhasson multidimenzionális önvalótokká.

Közületek sokan élik át ezt a pillanatot. Ezért tudatotok lépésről lépésre utazik a hernyótól a pillangóhoz, hogy aztán ismét visszatérjen a hernyóhoz. Ez ennek a szinkronizációnak a részét képezi, mert sokan közületek önként jelentkeztek, hogy fenntartsák MINDKÉT formát, a „pillangóét” és a „hernyóét” is, amíg Gaianak szüksége van a segítségetekre.

Azonban végezetül a pillangó-lényetek szabadságával fogtok azonosulni és készen álltok majd, hogy elengedjétek a korlátokat, hogy a legközelebbi tápláló levélhez araszoljatok. Ekkor elkezdtek lépésről lépésre haladni a földi testetekből a multidimenzionális fénytestetekbe.

Amint teljességében felveszi átalakuló formátok a magasabb dimenziók fényének ajándékát, élő portálként szolgáltok, ami megosztja a fényt Gaia testével. A fény magasabb rezgései, amiket beemeltek a tobozmirigyetekbe, keringeni fog lefelé minden csakrátokon keresztül, hogy megossza a fényt Gaiaval.

Ily módon könnyítitek meg Gaia nagy tömegű bolygótestének az átalkulását. Gaia ezután összefűzi a fény ajándékát, ami ő maga és minden rajta élő Felébredett és befogadja egy „kvantum-levesbe” és megosztja fokozatosan minden rajta élő emberrel, állattal, növénnyel és fizikai hellyel.

Egy olyan idővonalon tartózkodtok, amin elvállaltátok, hogy egyidőben vesztek részt az ötödik és az a feletti dimenzióba való bolygószintű és személyes átalakulásban. Ha környezetetek az általatok viselt formával együtt eltolódik, NEM fogtok megválni földi életetetektől.

Ehelyett földi életetekkel együtt fogtok átalakulni. Ne aggódjatok tehát, hogy a dolgok NEM lesznek mások. A mi széleskörű szemszögünkből nézve a dolgok [már] jelentékeny mértékben mások. De mivel ti ugyanazt a „különbséget” tükrözitek vissza, mint a valóságotok, ezért úgy tűnik az életetek változatlan marad.

Ezért arra kérünk bennetket , hogy „időtökből” szánjatok egy pillanatot és emlékezzetek vissza a 10 évvel ezelőtti személyes életetekre és a bolygóéra. Más szavakkal kifejezve, menjetek vissza a múltatokba, hogy megtapsztalhassátok, hogyan alakult át, tolódott át a folyamatos változásoknak köszönhetően jelenetek egy jövőbe. Ha e szerint tekintetek a múltatokra, a jelenre és a jövőre, az idő elkezd feloldódni a MOSTBAN.

Arra szeretnénk emlékeztetni, hogy a tudás eme magja, amit megosztottunk veletek, életről életre került földi testetekbe beültetésre. Néha ez a mag sziklákra hullott, ahol nem tudott gyökereket ereszteni és a tudást felszárította a forró napfény. Néha ez a mag egy vízzel teli medencében landolt, ahol nem tudott túlélni és megfulladt a zavaros mocsárban.

Szerencsére ez a mag néha termékeny talajra is hullik és gyökereket ver. Ez azokban az életekben történik meg, amikor emlékeztek ÖNVALÓTOKRA. Azokban a valóságokban történt meg, amikor felismertétek, hogy nagy fénylények voltatok, akik egy kis földi testben értek földet, hogy emlékezzetek az igazságra és hogy másokat is emlékeztessetek.

Azonban sok Gaia testén eltöltött életetek magányos volt és nehéz volt emlékezni, mert az az időszak kemény volt számotokra, ahhoz hogy az igazságról merjetek beszélni. Valóban sokan azok közül, akik meg merték osztani belső tudásukat, bünetést kaptak, megkínozták vagy akár meg is ölték őket.

Amikor ez megtörént egy heg maradt a lelken, ami arra figyelmeztet benneteket, hogy legyetek óvatosak, mielőtt ismét az igazságról beszélnétek. Ez a heg okozta az igazság elfeledését, még akkor is, amikor biztonságos volt a tudás megosztása. Néha sok Gaia élet és halál kerekén töltött inkarnációba telt, mielőtt emlékeztetek volna és/vagy mertetek az igazságról beszélni, amit nem tudtatok elfelejteni.

Mi most azt mondjuk, a Föld átalakulásának szeretett csoporttagjai, hogy ez a harsonák hívó szava. Ez az üzenet a MOSTOTOKBAN a hívó szó, hogy emlékezzetek és hogy ezt megosszátok. Osszátok meg azt, amire mindannyian egyformán emlékeztek, osszátok meg oly módon, ahogyan jelenlegi testetek a legkreatívabbnak találja.

Ha kreatív módon teszitek ezt meg, akkor tudatotok kiterjed, ami nagyobb kitratást kölcsönöz nektek. Egyszerűen elmesélhettek egy „történetet” egy könyvben, írhattok egy nagyszerű „dalt”, megalkothattok egy szép „táncot” vagy festhettek egy csodás „képet”. Ha üzeneteteket áthatja a kreativitás, akkor létrehoztok önmagatok számára egy biztonsági hálót.

Ehhez hozzájárul még, hogy önvalótok részeit nagyon kedvelitek majd, mert általuk fejezhetitek ki kreativitásotokat és ez visszahúz benneteket a multidimenzionális létezésetekbe, ahol minden IGAZSÁG létezik.

Ezért kedvesek, most lezárjuk ezt a közvetítést és előre megköszönjük a csodálatos hozzájárulásotokat, amiről tudjuk, hogy megosztotok a felemelkedő bolygótokkal.

Jelenlegi formátok talán nem tartható fenn az Új Föld dicsfényéig, ami egy természetes és mindennapos tapsztalat lesz. Azonban mostani életeteket a mesterré válásba vezető lépéssel zárjátok be. Felemelkedett mesterként képesek vagytok formát termeteni, ott és akkor ahol akarjátok.

Emlékezzetek arra, hogy mivel az Új Föld időtlen, ezért nem létezik a sietség sem, hogy megérkezzetek oda. Nem késhettek el, mert nem létezik az idő. Miközben lezárjuk ezt a közvetítést, arra emlékeztetünk, hogy függetlenül attól, LÉNYETEK melyik verziója fogadja magába ezt az üzenetet, meditáljatok és kapcsolódjatok ÖNVALÓTOK magasabb rezgésű kifejeződésével.

Lényetek ezen [magasabb] frekvenciájáról egy hívást küldtök ki minden párhuzamos, alternatív, magasabb és alacsonyabb dimenzionális kifejeződési formáinak, hogy MOST van itt az idő! Ezekkel az utolsó szavakkal az ibolya fény robbanását küldjük számotokra, amiben sütkérezhettek, amíg csak szükségesnek érzitek.

Áldás

Az Arktúrusziak

 

Csatornázta: Suzanne Lie

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://suzanneliephd.blogspot.hu/2014/12/second-transmission-to-earth-arcturians.html

Kapcsolódó “metamorfotikus” üzenet 😉

https://kristalyhang.wordpress.com/2014/03/30/emanuel-nem-fogtok-kudarcot-vallani-2014-03-11/

 

 

***

Ezoera alias Jocó küldi Nektek kreációját az ünnep alkalmából:

A szeretet ünnepén

***

Szeretetben, boldogságban és békességben gazdag új évet kívánok Mindenkinek a következő videóval,

gyerekkorom nagy kedvence volt ez a könyv és a belőle készült film is csodálatos!  Scarlett

***

Kedves Olvasók!

Különösen így a szeretet ünnepének küszöbén, fogadjuk meg az Arktúrusziak tanácsát és töltsük csordultig szívünket a feltétel nélküli szeretet időtlen fotonjaival és ragyogtassuk meg őket fénytestünkben, hogy az bolygónkhoz és annak minden lakójához eljuthasson! Jó olvasást! S.

 

Arcturian

Kedves ünnepelt földi vendégek és lények!

Isten hozott benneteket spontán földi üzenetünkben. Más dimenziók és idővonalak őrzői velünk összekapcsolódva tiszteltek meg minket ebben a közvetítésben. „Lényeknek” fogjuk nevezni őket, mert ez a közvetítés fény-kódokon keresztül érkezik, amit az emberek, állatok és növények informatív „tudásként” képesek felvenni tudatukba.

Mindegyikőtök fajotoknak, formátoknak és tudatotoknak megfelelően kapja meg az információkat. Igen, földi növény- birodalmatok is nagyon eleven és izgalommal fogadja minden közvetítésünket. Üzenetünket azzal kezdjük, hogy egy kicsit meséljünk nektek a fényről, hogy könnyebben lefordíthassátok fénynyelvünket jelenlegi földi kifejeződési formátoknak.

A fény egységekben létezik, amiket fotonoknak neveznek. A fotonok nem rendelkeznek sem sűrűséggel sem töltéssel, és az „idő” határain túl mozognak. Tehát a fény elsődleges alkotóeleme valóban időtlen.  Így veletek a fénynyelven keresztül beszélünk. Mivel fizikai formátok számtalan fotonnal és protonnal rendelkezik, amik a fénysebességen túl utaznak, természetszerűleg fénylények vagytok, akik egy földi testben rejlenek.

Ezért multidimenzionális tudatotok magasabb frekvenciái és földi testetek nagy részei az időn túl léteznek. „Lényetek” magasabb frekvenciái a harmadik dimenziós földi hologramon túli rezgésszinten vannak. Más szavakkal kifejezve, fizikai formátok lényegi alkotóelemei nem korlátozódnak a harmadik dimenziós Földre.

Földi testetek tudatotok alacsonyabb frekvenciáit tartalmazza, ahogyan hatalmas mennyiségű félelem alapú érzelmet is. Ezek az érzelmek tudatotokat a túlélés szintjére csökkentik. Mikor testetekben a túlélési módozat szerint túlteng az adrenalin, az lecsökkenti tudatotokat az alacsonyabb szintű valóság-küzdelembe vagy félelembe.

Ezért emlékeztetjük a külső-csapatunkat, hogy a Földről való elmenekülés szándéka nincs összhangban a veletek született feltétel nélküli szeretettel, ez a félelem egy anomáliája. Ezért azt tanácsoljuk nektek, hogy figyelmeteket ne a sötétség elleni küzdelemre irányítsátok, ill. ne akarjatok elmenküli egy jobb helyre. Ehelyett koncentráljatok a boldogság örömteli érzésére, ami a feltétel nélküli szeretetben áramlik szüntelenül.

Gondolataitok az agyatokból jönnek, érzelmeitek azonban a testeteken belülről származnak. Sok ember azt mondta, hogy az érzelmeket nem lehet kontrollálni, ez akkor igaz, miközben félelem alapú tudatotokat tapsztaljátok meg. De amint arra gondoltok, hogy feltétel nélküli szeretetet küldtök minden kihívás és/vagy stresszhelyzetbe, érzelmeitek mesterévé váltok. Mesterként képesek vagytok ellenőrzésetek alatt tartani érzelmeiteket, mert képesek vagytok tudatállapototok ellenőrzésére.

Tudatállapototok határozza meg érzékelésetek fokát. Ha alacsony tudatszitnen tartózkodtok, akkor a félelem hatja át a gondlataitokat, hogy azok még több félelmet teremtsenek, ahelyett hogy a veletek született feltétel nélküli szeretet hatná át őket. Másrészt, ha szívetekből/magotokból éltek, akkor saját központi napotok fénye és számtalan fotonotok testeteket egy fényteli galaxissá változtatja. Testetek minden atomja Napként funkcionál, ami körül számtalan forgó bolygó kering. Ha ily módon gondoltok önmagatokra, már nem nagy ugrás hittel felismerni, hogy fénylények vagytok.

Nem kell fénytestet létrehoznotok vagy akár átbliccelni egy fénytestbe. Ehelyett öleljétek magatokhoz a tényt, hogy veletek született ÖNVALÓTOK maga a fény, ami beágyazódott az anyagba (szellem/fény az anyagba/formába), hogy a harmadik dimneziós valóság frekvenciáit megtapsztalhassátok.

Erre azt is mondhatjátok: „Ha én egy mester vagyok, miért kéne magamra ölteni egy alacsonyabb rezgésű testet?” Erre a kérdésre két válasz van. Elsősorban ti, külső csapatunk tagjaként azért öltöttetek magatokra fizikai testet, hogy szeretett Gaiankkal bensőséges kapcsolatba lépjetek, aki készen áll a fénytestébe való átalakuláshoz. Másodsorban próbaként „öntöttétek” magatokat formába. Egész univerzumunk a valóság magasabb oktávjai felé mozdul el. Ha előre próbálni tudtok erre az eseményre, azzal, hogy egyéni formátok rezgésszintjét felemelitek, jobban fogjátok érteni és becsülni, mennyire nehéz egy komplett bolygónak, naprendszernek, galaxisnak és lokális univerzumnak a fény magasabb oktávjára hangolódni és átalakulni.

Felemelkedőink között egyesek még mindig azt hiszik, hogy nagyon jó, ha nagyon igyekeznek, ha határtalanul türelmesen várják, hogy „övéké” lesz és „megkapják” majd a felemelkedést. Ebben a meggyőződésben a felemelkedés jutalom, mert „jó emberek”. De nincs szükségetek jutalomra, mert már felemelkedtetek.

Nem azért jöttetek ezekben az időkben a Földre, hogy fejlődjetek.

Hanem áthelyeztétek Önvalótokat, hogy fenntarthassatok egy tudatállapotot, ami elég alacsony egy harmadik dimenziós formához és ami elkísér bennetket ezen az extrém hosszú időn keresztül, hogy felnőhessetek. Azok erőfeszítéseinek köszönhetően, akik MOST FELNŐTTEK, sok gyermek képes, valódi Énjük kiterjesztett képességeit már fiatal korban felfedni.

Ezek a „gyerekek” azokkal a képességekkel rendelkeznek, amit a Felnőtteknek [felébredetteknek] évtizedekig tanulniuk kellett, hogy mesterré válhassanak. Ennek oka, hogy TI, a mély sötétség és kemény valóság korszakába születtetek, de tudatotokat mégis eléggé kiterjesztettétek, hogy a fény élő portáljai lehessetek. Élő kapuként magasabb rezgésű tudatotokkal képesek voltatok felvenni a fényt a Napból és még a központi Napból is.

Így osztottátok meg a Fényt Gaiaval és közösen leföldeltétek [lehorgonyoztátok ] a bolygón. A fény egy fotonja elhagyja a Nap vagy csillag felszínét és átutatzik a téren, hogy abban a pillanatban lépjen be formátokba, amikor a foton elhagyta a csillagot. NEM telt el idő, mert a fotonok az idő korlátain túl „mozognak”.

Tudjuk, hogy ez a koncenpció nehezen érthető 3D-s agyatok számára, de az agy csupán a harmadik dimenziós valóság mátárixának illúziója, amiben jelenleg tartózkodtok. A 3D-s agyatok az azonnali-utazást nem tudja felfogni. Ezért iródott a forgatókönyv, amiben létezik az idő. Hiszen a fizikai világban „időre” van szükség, hogy áthaladhassatok a téren. Ezét voltatok elszakítva attól, ahonnan indultatok.

Ily módon alakultak ki a harmadik dimenziós polaritási formák. Fizikai valóságotokban nagy ellentettség feszül a jó és a rossz polaritása között. Ezek az „ellentétek” polaritásnak hatnak, mert harmadik dimenziós tudattal nem észlelitek a közöttük lévő végtelenség és időtlenség spektrumát.

A köztes középpontja, a mag olyan frekvencián rezeg, ami gyakran láthatatlan harmadik dimenziós érzékelésetek számára, és harmadik dimenziós érzékelésetekkel a spektrum alacsonyabb frekvenciaszélei tűnnek egyedüli valóságnak. Így tűnnek egy spektrum frekvenciaszélei egymástól elválasztott gondolati, érzelmi, tárgyi és koncepcionális ellentéteknek.

Miközben földi tudatotokat egyre jobban és jobban visszairányítjátok és kiterjesztitek multidimenzionális tudatotokba, egyre többet fogtok megtapasztalni a „köztes”-ből [az ellentétek közöttiből]. A földi testekben található fotonok milliárdjai valóban MINDENT érzékelnek a polaritás közöttiből. Ez a köztes maga az ITT és MOST.

A ki- és belélegzésen keresztül folyamatosan fotonjaitokat cserélitek egymással, látszólag különálló lényekként a látszólag harmadik dimenziós bolygótokon. De ha időtlen fotonokkal vagytok feltöltve, és testetek ugyanazokból az elemekből tevődik össze, mint bolygótok, akkor így a Földet is időtlen fotonokkal töltitek fel.

Így a látszólag harmadik dimenziós Földetek egy óriási elemmel rendelkezik, amiben a fotonok azonnal más fényfrekvenciákra zúdulnak, ami folymatosan áthatja az „időt” az időtlen MOST-tal. Így befolyásolják intenzvíven harmadik dimenziós valóságotokat a magasabb rezgésű valóságok, amik érézkelésetek  „köztesével” rezeg együtt.

Miközben tudatotok a harmadik dimenziós mátrixot felgyorsulva haladja meg, elkezditek elengedni az idővel kapcsolatos tapsztalataitokat. Ekkor elkezdtek emlékezni arra, hogy az idő és a tér valóban ugyanannak a harmadik dimenziós mechanizmusnak a vetületei. A magasabb rezgésű dimenziók valóságában az „idő” minidig MOST van és a „tér” mindig ITT.

Az idő csak az alacsonyabb világokban fejeződik ki rendszeres folyamként és a tér csak azért tapsztalható meg, mert idő szükséges a benne való haladáshoz. Amint megszabadultok az idő illúziójától, a tudatotok megszabadul a 3D mátrixától és a tudatos érzékeléseteket kiterjeszthetitek, hogy belefoglalhassatok magasabb dimenziós valóságokat is.

Ez a tudatkiterjesztés támogat benneteket abban, hogy emlékezzetek, az idő és a tér is a tudatotokon keresztül jön létre az anyag antianyaggá válása során fellépő belső és külső impulzusok (mint egy fekete lyukban) és az antianyag anyaggá válása során (mint egy fehér lyukban).  Értitek azt, hogy hogyan vagytok TI magatok a portálok/kapuk?

Ez a belső és külső áramlás kereszteződik egy ponton, amikor a tér és az idő az ötödik dimenzió és az a fölötti EGYSÉG áramlatában összetalálkoznak. Amint rendelkeztek ezzel a tapsztalattal az ötödik dimneziós tudatotoknak köszönhetően – akkor is ha földi testben tartózkodtok- akkor a 3D mátrix jelentősége szertefoszlik számotokra.

Ha tudatosan élitek át a tér és idő áramlatát, ami jelenleg a mostani testeteken keresztül halad, kiterjed a tudatotok, hogy magához ölelje valódi multidimenzionális Önvalótokat.

Az élet és a halál felveszi az egy testbe való születést és az abból való távozást, de a „test” csak egy a sok párhuzamos, alternatív vagy magasabb rezgésű testek közül. Valójában sokatok, akik ezt a közvetítést olvassák, egyfajta elengedés-érzésük van, mintha meghalnátok vagy, hogy életetek nagy elemei lezárultak volna. Ezzel egyidőben bizonyos módon gyarapodásbeli érzéseitek is vannak, mint egy újjászületés.

Az történik, hogy életetek azon alkotóelemei, amik a magasabb tudatállapotok számára már nem elfogadhatók vagy elviselhetetlenek, elfolynak, hogy ne korlátozhassák tovább magasabb szintű érzékeléseteket. Ezen korlátozások elengedésével/halálával kiterjed tudatotok, hogy magába fogadhassa a gyarpodás/újjászületés koncepcióit, érzékelését és tapasztalatait a mindennapi életetekben.

Ha befelé irányítjátok tudatotokat, érzékelhetitek azt a gyarapodást, amit beengedtetek a valóságotokba. Ekkor tudatotokat kifelé fókuszálva felismerhetitek, hogy mi az, amit TI közvetítetek a világotokba. Más szavakkal, nem csak az áramlat befogadói és elengedői vagytok, hanem ti magatok vagytok a forrás is.

Forrásként és a galaxis magjaként érthetitek meg a legjobban, hogyan úszik a kozmikus tengerben a tér és az idő. A múlt, a jelen és a jövő a MOST kifejeződéseiként úsznak ebben a tengerben, amit tudatotok segítségével valóságként észlelve elfogadhattok vagy elutasíthattok. Önvalótok kifejeződésének minden lehetősége az ITT ÉS MOST-on belül áramlik a kozmikus tengerben.

Formátok anyaga és tudatotok antianyaga kölcsönhatásban vannak és szellemként keverednek össze az anyaggal, majd az anyag visszatér a tiszta szellembe. Galaxisotokon belül sok csillag létezik. Egyesek ezek között a csillagok között elbliccelnek életetekből [távoznak], míg mások születőben vannak.

Tudatotok számtalan életre a 3D mátrix formához lett hozzákötve.MOST haza akar térni, valódi otthonába, multidimenzionális testébe akar felnőni.

Mára befejezzük közvetítésünket, hogy ezt az információt egyéni és bolygószintű formátokba integrálhassátok.

„Holnap” visszatérünk, hogy folytassuk közvetítésünket. Azt tanácsoljuk nektek, hogy engedjétek szavainkat, hogy tágas multidimenzionális Önvalótok kozmikus tengerében áramoljanak.

Addig is küldjük feltétel nélküli szeretetünket.

Az Arktúrusziak

 

Csatornázta: Suzanne Lie

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://suzanneliephd.blogspot.hu/2014/12/arcturian-transmission-to-earth-part-1.html

 

reFelragyogni a fénytestben

Van egy alacsony frekvencia a Földön, amit Gaia „hagyni fog, hogy távozzon” miközben felszabadítja bolygótestét a 3Ds-mátrix óriási korlátaitól. Ez a mátrix Atlantisz bukása közben jött létre, amikor a Föld teljes pusztulásban volt. A 3D-mátrix „hálóként” működött, hogy felfogja a Földet, amikor az az alacsonyabb frekvenciákba zuhant.

Sajnos a Földet megmentő háló, előre nem láthatóan veszélybe is sodorta a bolygót. Lassan felszívódott az alacsonyabb rezgésű háló és mélyen behatolt Gaia bolygótestébe. Csak Gaia magja, amit a Lemúriaiak a Föld belsejében védtek, volt biztonságban a 3D-s háló harmadik-/negyedik dimenziós frekvenciáitól, ami arra szolgált, hogy megmentse a bolygót. Ahogy ez az embereknél is van, ha egy komoly sérülést szenved el testük, pl. a lábukon, ami ezt a sebesülést elszenvedte, lehet tovább lesz gyenge, mint a másik láb. A „tovább” azt jelenti, míg fel nem ragyog a fény-testében. Amint az ember felragyog a fénytestében, a fénytest helyettesíteni fogja a fizikai lábat, ami az ötödik dimenzióval és az felettivel rezeg együtt. Hasonló módon, ha Gaia felragyog a „bolygófényben”, akkor fel fogja adni a 3D-mátrix hálóját. A verziót, ami egyszer a természetben védelemként szolgált. Ez valóban a Föld ökológiai rendszerének egy életet szolgáló komponense. A virágzat megvédi a gyümölcsöt, ezután lehullik, majd a gyümölcshéj védi az édes magot.

A lemúriaiak és a Belső Föld más tagjai a feltétel nélküli szeretet állandó működtetésével és a minden élettel való harmóniával védték Gaia édes magját. Ti, szeretett küldötteink, ti is óvhatjátok legkedvesebb barátnőnk Gaia édes magját feltétel nélküli szeretetetekkel és a minden élettel való harmóniával. Ahogy azt az utolsó üzenetünkben elmagyaráztuk, a feltétel nélküli szeretet a legjobb védekezés a sötétség elleni előrenyomulásban. Tudják, hogy uralmuknak vége szakad. Ezért kétségbe estek és érzik, nincs vesztenivalójuk. Ez a kétségbeesés nagy félelmet teremt azok körében, akik ezt másokra vetítik ki. Ez a félelem óvatlanná és kiszámíthatatlanná teszi őket, így pedig még veszélyesebbé válnak.

Szerencsére félelmük nyitottá teszi őket a változások előtt. Miközben csendben a színfalak mögött uralkodtak, háborúk megteremtésén fáradoztak, mindkét háborúzó felet egyszerre támogatva, így biztosítva nyerő helyzetüket, így biztosítva önbizalmukat és hatalmukat. Azonban a mások-felett-gyakorolt hatalom teljes mértékben a fizikai szintre és a negyedik dimenzió legalacsonyabb asztrális világaira korlátozódik.

Amint azonban a felemelkedő földlakók rezgésszintjüket az alacsonyabb asztrális szintekről felemelik, eltűnnek az elveszettek sötét csápjainak „hatósugarából”. Tudatszintetek a „burok”, ami felfelé törekvő fénytesteteket védelmezi. Ha eljön a „tavasz”, ami nemsokára itt van,  képessé váltok fizikai testetek levetésére és visszatérhettek multidimenzionális fénytestetek állapotába. Kedvesek, megértitek most, miért kell folyamatosan körülvenni önmagatokat feltétel nélküli szeretettel, a nagy változások eme korszakában. NEM létezik olyan sötétség, amit ne lehetne feltétel nélküli szeretettel meggyógyítani.

Ezért, mikor Gaia bolygótestének gyógyulást küldtök, akkor a bolygószintű megsebzőinek is küldjetek gyógyulást. Tudjuk, hogy sokat kívánunk tőletek. De a felemelkedéshez vezető kulcs: feltétel nélkül szeretni, feltétel nélkül megbocsátani és feltétel nélkül elfogadni minden életet. Tudjuk, nagy kihívás azokat feltétel nélkül szeretni, akik megsebzik világotokat.

Azonban a feltétel nélküli szeretet csak egy tudatfrekvenciával rezeg együtt, ami olyan magas, hogy fénytestetek fellobban. Ezen kívül, pedig csak azt tudjátok magatokból sugározni, ami bennetek van. Ezért csak akkor tudtok feltétel nélküli szeretetet küldeni, ha feltétel nélkül szeretitek Önmagatokat.

A sötétek MINDEN negatív programozása azon alapszik, hogy NE szeressétek Önmagatokat. Ha még jobban szeretitek Önmagatokat, ha feltétel nélkül szeretitek Önmagatokat, létrehozzátok a „virágot”, ami védelmezi a bensőtökben rejlő „édes gyümölcsöt” [magot]. SZÜKSÉGETEK van erre a védelemre, mert mindenkit aktív szolgálatra hívunk. MOST MINDANNYIAN halljátok a harsona hívását.

Arra kérünk benneteket, hogy elsősorban őrizzétek meg, tartsátok fenn tudatállapototokat. Egy fokozottabb tudatállapotban világosan fogadhatjátok üzeneteinket, amiket multidimenzionális Önvalótok magasabb rezgésű kifejeződési formáitól kaptok. Szeretettel kérünk benneteket, hogy alkossatok csoportokat hasonló „hullámhosszú” emberekkel, hogy létrehozhassatok egy támogató rendszert, ami segít sebezhető tapasztalatgyűjtésetek alatt a 3D-mátrix feloldásakor, ill. ami kiváltja a valódi fénytestetekben való felragyogást.

Kedves interdimenzionális Fényküldöttek, kérünk emlékezzetek arra, hogy mi, Önvalótok magasabb kifejeződési formái, esszenciánkban létezünk fizikai testetek magjában.

Arra kérünk, érezzétek multidimenzionális Lényeteket, miközben az a gerinc magján keresztül fizikai agyatokba áramlik. Miközben fizikai agyatok ráhangolódik belső fénytestetek ötödik dimenziós áramlatára, képesek vagytok hozzáférni multidimenzionális elmétekhez. Miközben kapcsolódtok multidimenzionális elmétekkel, kapcsolódtok multidimenzionális Lényetekkel.

Felismerjük, hogy harmadik dimenziós életetek sok kihívása átmenetileg lecsökkentheti tudatszinteteket.  Azonban azt is TUDJUK, hogy ti MI és mi TI vagyunk. Ezért állandó kapcsolatban állunk veletek és MINDIG kapcsolatban állunk veletek, hogy segíthessünk nektek, ha szükségetek van ránk. Kérünk használjátok „interdimnezionális telefonotokat” és hívjatok minket és mi küldeni fogjuk multidimenzionális fényeteket és feltétel nélküli szeretetünket.

Családotok, az Arktúrusziak és a Galaktikus Föderáció tagjai

Csatornázta: Suzanne Lie

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://suzanneliephd.blogspot.hu

 Kedves Olvasók!

Arktúruszi barátaink ebben a csatornázásban arra buzdítnak minket, hogy igyekezzünk meditatív állapotban használni a galaktikus postahivatalt és kommunikáljunk első körben felsőbb énünkkel és szerintem, ha már „profik” vagyunk, azzal akivel épp szeretnénk! Jó olvasást! Scarlett

GalacticMailA galaktikus postahivatal

Szeretett Fényküldötteink, kik Gaiat támogatjátok igaz rezgésszintjéhez való hazatérésében!

Igen Kedvesek, egy meglehetősen hosszú bevezető volt (1/2.rész), de számunkra nem létezik az idő és a szavak elválasztása.

Tudnátok egy pillanatot MOST arra szánni, hogy ÉREZZÉTEK üzenetünket? Nem az általunk írt szavakat fogjátok érezni, hanem az azt hordozó hullámot, a feltétel nélküli szeretetet, ami üzenetünket EGYSÉGES szívünkből továbbítja.

ÉREZZÉTEK, mennyire szeretünk benneteket. Amint elismeritek, hogy megérdemlitek feltétel nélküli szeretetünket és folyamatos vezetésünket, képesek lesztek megnyílni üzenetünk „rezgéshullám-ormája” előtt. Engedjétek meg ennek az üzenetnek, hogy beléphessen magasztos szívetekbe és magasabb tudatállapotaitokba, mely lehetővé teszi ennek a hullámformának a 3D-s nyelvi rendszeretekbe való átültetését.

Mi, magasabb dimenziós Önvalóitok, annál a folyamatnál tartunk, hogy vezetőkké képezzük ki önkénteseinket. Miközben gyors léptekkel haladtok valóságotok új érájába életfontosságú lesz, hogy jelen legyen egy leföldelt [energiáiban lehorgonyzott] népesség, akik magasabb dimenziós ÖNVALÓJUKKAL és a 3D-s földi testükkel kapcsolatot tudnak fenntartani.

Ekkor lesznek képesek az önkénteseink üzeneteiket földi-testben tartózkodó önvalójuk számára és Gaia átalakulóban lévő lakói számára átküldeni. Egyesek közületek embereket fognak vezetni, mások állatokat vagy elementálokat. Az elementálok segítik Gaia földjének, levegőjének, tüzének és vizének átalakulását, hogy a harmadik dimenziós bolygó átalakulhasson.

A cet-családunk lesz mindegyik vízi világ vezetője. Igen, kedvesek, A MOST-otokon belül sok „víziívilág” létezik a Földön. Az emberek, mint a „szárazföld őrzői” és a cetfélék, mint a „vizek őrzői” együtt fognak működni és támogatják Földanyát, hogy az visszatérhessen valódi rezgésszintjére. Ha egyéni felemelkedési folyamatotokat a bolygószintű felemelkedéssel kombináljátok, nem csak Gaia-t támogatjátok, hanem maga Gaia is jobban tud segíteni nektek.

A bolygószintű felemelkedés titka a minden élőlénnyel érzett Egységtudat! Ez azt jelenti MINDEN élet, azokat is ideértve, akiket ellenségnek érzékeltek.

Mindenki  rendelkezik a belső Fénnyel, függetlenül attól, milyen aprónak tűnhet. Ha nem rendelkezne a belső Fénnyel, akkor egyszerűen elpusztulnának. Még ha nem is vagytok tudatában, de egyéni belső Fényetek az, ami földi testetekben tart meg benneteket.

Ha ti, interdimenzionális küldötteink ráébredtek veletek született képességeitekre, együttesen multidimenzionális LÉNYETEK magasabb kifejeződési formáival, akkor vissza fogtok térni felemelkedett tudatszintetekhez, miközben még földi testet viseltek.

Megértjük, milyen nehéznek tűnik ez 3D tudatotok számára, ezért arra hívjuk fel a figyelmeteket, engedjétek meg nekünk, hogy emlékeztessünk miként kapcsolódhattok magasabb dimenziós LÉNYETEKHEZ és ezt a kapcsolatot miként tarthatjátok fenn.

[Suzanne Lie:]

Kedves Arktúrusziak!

Nem tudtam lezárni a nekünk szánt fenti csatornázást. Meditáltam és most szeretném lezárni. Kérlek támogassatok ebben, hogy emlékezzek, mit üzentek nekünk a meditációban.

Kedves Küldöttek!

Szívesen megismételjük üzenetünket aktuális állapototok számára, mivel ez valamivel alacsonyabb, mint előtte. De eme tudatállapot által képesek vagytok mindkét világ, a fizikai és az égi világok megtapasztalására.

Azt mondtuk, kedves Küldöttek, hogy MOST MINDANNYIATOK számára fontos, hogy ráébredjetek multidimenzionális LÉNYETEKRE. Mi, a galaktikus és égi családotok tagjai aktív szolgálatra hívunk benneteket.

„Aktív szolgálaton” azt értjük, hogy MOST fontos élnetek a küldetéseteket, ami ti magatok alakítottatok ki, mielőtt elvállaltátok ezt az inkarnációt.

Egyesekben talán felmerülhet a kérdés: „De mi az én feladatom?” Nem emlékszem rá.”

Ez rendben van így, kedves családtagok, nem kell emlékeznetek a harmadik/negyedik dimenziós tudatotokkal küldetésetekre. Elég bölcsek voltatok ahhoz, hogy elfelejtsétek ezt a „titkot”, míg eljött a MOST, hogy beteljesítsétek.

Egy hazugságokkal és illúziókkal zsúfolt világban éltetek. Hogy küldetésetek tisztaságát megőrizzétek, elfedtétek azt világi tudatotok előtt. Látjuk, hogy egyre többen kiterjesztették tudatukat az ötödik dimenzióra és annál tovább.

Ezért minden nappal egyre jobban fogtok emlékezni küldetésetekre. Így lett eltervezve, hogy nem emlékeztek korábban ÖNVALÓTOKRA, míg „egyszerűen szemlélve” nem tudtátok „elrejteni” önmagatokat saját fény-testetekben. Tudjuk, hogy fizikai érzékelésetekkel nem láthatjátok fény-testeteket. Hogyan is tudhatnátok? Ez az alacsonyabb szintű érzékelés csak Gaia fizikai világára kalibrálódott.

MOST, mivel kedves önkénteseink ötödik dimenziós tudatukra ébredtek, nagyjából és vagy világosan érzékelhetitek, miért választottatok magatoknak testet a Földön, ebben a nagy átalakuló MOSTBAN.

Lassan rendelkeztek ezekkel a magasabb szintű gondolatokkal, érzelmekkel és érzékeléssel, mert tudatotok az ötödik dimenzión és azon túl hullámzik. Elárasztottunk benneteket fénnyel, mióta magatokra öltöttétek ezt a formát, hogy amennyit csak lehetséges segítsünk nektek, támogassunk és vezessünk benneteket, ha képesek vagytok érzékelni minket.

Sok néven ismertetek minket, és mi mindegyiket szívesen fogadtuk. Minket nem terhel a harmadik dimenziós ego, így számunkra mindegy, milyen eszközzel terjesztettétek ki tudatotokat a magasabb világokba. Egyszerűen örülünk annak, hogy emlékeztetek, hogy többek vagytok földi testeteknél, amit viseltek.

Miközben kiterjesztitek tudatotokat hozzánk, még messzebbre is kiterjedtek. Talán már észrevettétek tudatotok tágulását, hogy életeteket egy magasabb perspektívából szemlélitek. Ami egykor lehetetlen volt, az lesz az életcélotok és ami egykor visszahúzott az ingoványba az napról-napra elcsitul.

A tudatotokat lecsökkentő eseményeket, amik belekényszerítettek az illúzióba, jól kitervelték azok, akik félnek a változásoktól. Ők a „mások feletti uralom” spektrumához tartoznak és saját hatalmukat csak a mások feletti uralom érzésén keresztül képesek lemérni.

Ezek az elveszettek minden nap egyre több hatalmat veszítenek. MINDEGYIKŐTÖK, akik a negyedik/ötödik dimenzióba terjeszti ki tudatát, messze meghaladjátok fizikai hatótávolságukat. Ha feltétel nélküli szeretet küldtök nekik, azzal teljes mértékben összezavarjátok őket. Életük azon alapszik, hogy totális kontrollal rendelkezzenek minden és mindenki felett, amijük csak „van”. Ha feltétel nélküli szeretet küldtök, összezavarjátok viselkedési mátrixukat és nem tudják, hogyan reagáljanak.

Szerencsére közülük egyre többen kezdenek a „fénybe” nézni, hogy rátaláljanak ennek a különleges tapasztalatnak a forrására.

Mindazok, akik haraggal és uralkodással élnek, titokban szeretetre és barátságra vágynak. Arra trenírozták őket, hogy másokkal szemben önzőek és gátlástalanok legyenek. Ezért át lehet írni a tréningprogramot azzal, hogy feltétel nélküli szeretet és jóságot küldtök. Nem kell személyesen megtennetek, soha nem fogják megtudni, hogyan vagy kitől kapták ezt a segítséget.

Egyesek ellenállnak majd a feltétel nélküli szeretet gyógyító erejének, míg mások szívesen elfogadják azt. Látjátok, sok bátor önkéntesünk döntött úgy, hogy dolgozik a belső sötétségével. Egyesek köztük időszakosan tartózkodnak a sötétségen belül, amiben elvesztek, de amit egykor úgy döntöttek meggyógyítanak és újra visszatérnek a magasabb dimenziókba, hogy teljes mértékben meggyógyítsák őket.

Mi most a sötétségről beszélünk nektek, amiért eljöttetek a MOST-ba, mert hatalmas lehetőségek vannak a változásra. Egyesek köztetek megvilágítják a magasabb dimenziókba vezető valóság útját, míg mások segíteni fognak a nagy átalakulás káoszában rendet tenni és megint mások úgy döntöttek, hogy a sötétek gyógyításával foglalkozzanak.

Mivel világotok nagy változások fordulópontján helyezkedik el, azok a sötétek, akik diktálták a félelmet, háborút, éhínséget és fizikai katasztrófákat nagyon meg lesznek ijedve. Belül tudni fogják, hogy uralmuk véget ér és az egyetlen dolog, ami ellen nem tudnak harcolni, az a feltétel nélküli szeretetetek.

Miközben (félelem és düh helyett) feltétel nélküli szeretetet küldtök a valóságotokat láthatatlanul irányítóknak, megosztjátok a feltétel nélküli szeretet mennyei ajándékát minden más emberrel, hellyel, helyzettel és dologgal is. Igen kedvesek, a dolgok az emberek esszenciáján keresztül válnak élővé, a „használatuk” által.

MINDENKIT felkérünk, legyen külső „rendrakó” csapatunk tagja. Rendet fogtok teremteni a valóság alacsonyabb frekvenciáiban, oly módon, hogy felszabadítjátok a valóságot feltétel nélküli szeretetetekkel. Halljuk kollektív kérdéseteket:“Miért kéne felszabadítanunk? Nem kéne inkább legyőznünk?”

Kedves multidimenzionális család, emlékeztetnénk arra, hogy a legyőzés az, amit veletek tettek. Ha visszakülditek a sötétséget azoknak, akik számotokra létrehozták azt, akkor létrehoztok egy kapcsolatot a sötétséggel. Ez egy kétes trükk. Egy dolog, amit soha nem kellene megtennetek, hogy úgy cselekedjetek, mint ők, leszámítva, ha nem akarjátok támogatni őket.

Ha azt tesztitek velük, amit ők követtek el ellenetek, akkor „úgy cselekedtek, mint ők” és fogva tartanak benneteket a sötétség hálójában.

Miközben fizikai testtel rendelkeztek, fontosnak tűnik a fizikai világ. Fizikai érzékelésetekkel nem tudjátok észlelni a magasabb frekvenciájú fény áramlatait, amik minden nap egyre jobban és jobban belépnek valóságotokba. Fizikai érzékszerveitek nem képesek hallani folyamatos vezetésünket, sem nem érezhetik folyamatos feltétel nélküli szeretetünket.

A folyamatosan felétek áramló multidimenzionális fény és a feltétel nélküli szeretet tudata nélkül, fogolynak és magányosan érzitek magatokat egy ellenséges bolygón. Ez kedvesek, az ok, amiért égi és galaktikus családtagjaitokként közvetlenül hozzátok intézzük ezt az üzenetet.

Oly sok önkéntesünk zavarodott össze és veszett el a fizikai valóságban, amiért idejöttek, amit meg akartak gyógyítani. Ezért szánjuk ezt a kommunikációs energiát nektek, kik még ébren vagytok és tudatosítjátok ÖNMAGATOKAT.

A bolygószintű felemelkedés folyamata egy hosszútáv-futamhoz hasonlít. Azok, akik túl gyorsan startoltak elfáradtak a folytatáshoz. Azonban van egy „szállító”, ami kíséri a futamot, hogy felemelje azokat, akik nem tudnak tovább menni. A pihenésre szorulók gondját viselik, míg újra nem tudnak csatlakozni a „futamhoz”.

Azok, akik megtanulták, hogy következetes módon folytassák a „futamot”, megtanulták, hogy ez nem is futam, amit meg kell nyerni. Ehelyett ez egy olyan futam, amit le akarnak zárni. Hogy ezt megtehessék, maguknak kell szabályozniuk a tempót. Meg kell pihenniük, ha elfáradnak, enniük kell, ha éhesek és barátságokat kell kötniük más emberekkel a futam során.

Ez a futam pedig visszavezet ÖNMAGATOKHOZ, akit szeretnétek eggyé tenni, tökéletessé tenni. Ne aggódjatok azok miatt, akik „kiesetek a futamból” és akiket a „szállító” vett fel. Vissza fognak térni ebbe a közös csoportos erőfeszítésbe, amint megpihentek. Ezek az emberek még nem leltek rá egyéni tempójukra, amit egyéni idejükben huzamosabban képesek volnának megtartani.

Kedves család, emlékeztetünk arra, hogy gondosan bánjatok földi testetekkel, mert fénytestetekkel összehasonítva nagyon törékeny és táplálást, tisztítást, pihenést igényel, ill. szeretetre és nevetésre van szüksége. Végezetül kedves családtagok, arra emlékeztetünk, hogy mindennek rendszeresen eleget kell tennetek.

Kérünk emlékezzetek rá, hogy fizikai testetek mélyén, gerinccsatornátokban ott van multidimenzionális fénytestetek. Ebbe a belső fénytestbe küldjük az üzeneteinket, hogy azokat világosan vehessétek.

Amikor van „időtök” meditálni, elfoglalhatjátok fénytesteteket és lehívhatjátok üzeneteinket, valamint a feltétel nélküli szeretetet és a multidimenzionális fényt, amit folyamatosan küldünk a MOSTBAN.

Felismerjük, hogy földi testeket köti a tér és az idő. Ezért csak akkor lesztek képesek üzeneteink fogadására, ha „időt” fordítotok és egy „térben” vagytok, ahol meditálhattok, hogy tudatotokat a fény magasabb frekvenciáiba terjesszétek ki. A meditáció után tudatotok eléggé kitágult lesz ahhoz, hogy felsőbb lényetekhez forduljatok, hogy személyes üzeneteket kaphassatok multidimenzionális önvalótoktól, amit beleírt ötödik dimenziós fénytestetekbe. Ezen a módon fénytestetek úgy működik, mint egy postahivatal, ami átad minden üzenetet, amit felsőbb kifejezési formáitoktól kaptok túl téren és időn.

Kérünk emlékezzetek, hogy mi MINDIG veletek vagyunk. MINDIG felvehetitek velünk a kapcsolatot. Mi, galaktikus és égi családotok MINDIG veletek vagyunk.

Áldás Mi vagyunk valódi LÉNYETEK arktúruszi tagjai. Vissza fogunk térni tudatotokba, mert azt soha el nem hagytuk!

 

Csatornázta: Suzanne Lie

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://suzanneliephd.blogspot.hu/search?q=galactic+post

ThroughPortal2Az Arktúrusziak és galaktikus/égi családotok MINDEN tagja

A portálon át / 2. rész

Szeretett intergalaktikus küldöttek!

Szeretnénk tájékoztatni benneteket, hogy a magasabb dimenziókból még mindig küldött magasabb rezgésű fény letöltésének és integrációjának folyamatában vagytok. Hogyan történik a magasabb rezgésű fény letöltése a magasabb dimenziókból a Földre? Egy lehetőséget az aktuális „űridőjárással való utazás” kínál.

Amikor a Napotokon vagy akár a helyi naprendszereteken kívülről energiamezők érkeznek, akkor a magasabb rezgésű fény kihasználja a lehetőséget, hogy az energiahullámokat Gaia atmoszférájába jutassa. Fontos, hogy emlékezzetek rá, minden bolygó, naprendszer, galaxis és univerzumi lény érző lény.

Miközben ti, intergalaktikus küldötteink, folytatjátok tudatos interakciótokat Önvalótok magasabb rezgésű kifejeződéseivel, egyre tudatosabbá válik számotokra, hogy a Föld egy élő, érző lény. Ha a Föld élőlény, akkor minden bolygó, naprendszer, galaxis és univerzum is az.

Egy logos [abszolút értelem] védi ezeket az óriási lényeket. Egy logos egy különösen fejlett és nagyon képzett lény, aki kapcsolódik egy bolygó, naprendszer, galaxis és/ vagy univerzum lakosaival függetlenül attól, hogy emberek-e vagy sem.

Amint létrejön Gaiaval egy mély és személyes kapcsolat, akkor kiépítetek egy kapcsolatot azzal a lénnyel, aki bolygószintű logos-otokként szolgál. A Föld bolygószintű logos-a, miközben a MOSTBAN tartózkodtok a felemelkedett mester Kuthumi. Sanat Kumara Kuthumi előtt szolgált bolygószintű logos-ként.

Sanat Kumara nagy személyes áldozatok árán utazott el szeretett Vénuszáról, hogy a Föld logos-aként szolgáljon. Sanat Kumara most visszatért a Vénuszra és átadta a bolygószintű logos palástját Kuthuminak. Ti interdimenzionális küldötteink mindannyian folyamatos kapcsolatban álltok a bolygószintú logos-szal Kuthumival, ahogyan hajóinkon a multidimenzionális ÖNVALÓTOK magasabb kifejeződési formáival.

Látjátok, folyamatosan őrködünk felettetek. Valójában MINDANNYIAN rendelkeztek egy multidimenzionális támogató rendszerrel. Addig azonban, amíg az illúzióban szunyókáltok, sajnos csak „harmadik dimenziós lényként látjátok magatokat, aki a mindennapos élet kihívásaival küzd” és ezért nem vagytok képesek hasznát venni a csodálatos támogatásnak, ami folyamatosan rendelkezésetekre áll.

Kérünk emlékezzetek rá, hogy mi mindig készen állunk, hogy bemutathassunk támogató csapatotok tagjainak, akik folyamatosan fényüket küldik számotokra miközben ti földi testben tartózkodtok. Azt is megértjük, hogy annak ellenére, hogy megvan számotokra ez a segítő rendszer, mégis visszacsúszhattok a Föld 3D-mátrixának illúziójába.

Ez a mátrix nagyon valóságos a harmadik dimenziós érzékelésetek számára. Ha ezt a mátrixot az ötödik dimenzióból és az felett érzékelitek és látjátok, csak akkor válik láthatóvá ennek a mágneses mátrixnak a fokozódó világossága és a kristályalap, ami az ötödik dimenziós Földet védte.

Arra kérünk benneteket, hogy tudatotok legmagasabb szintjére emelkedjetek, hogy érzékeljétek az ötödik dimenziós kristályos kisugárzást, ami minden fizikai élet körül csillog. Arra kérünk, hogy tegyétek ezt most meg. Kérünk használjátok fantáziátok erejét, lássátok harmadik szemeteken keresztül környezeteteket.

* Vegyétek szemügyre a valóságot, ami MOST körülvesz benneteket….

* Most hunyjátok le fizikai szemeteket és emeljétek tudatotok rezgésszintjét a legmagasabb szintre, amit képesek vagytok megtartani….

* Fizikailag csukott szemetekkel „képzeljétek el”, hogy kinyitjátok Harmadik szemeteket.

*Figyeljétek meg ahogyan eltolódik valóságotok, amint azt a Harmadik szemetekkel szemlélitek…

* Hogy 3D-s agyatokat az elismerés jegyében kitrükközzétek, egy pillanatra nyissátok ki fizikai szemeteket, és aztán gyorsan hunyjátok be…

* Szemetek kinyitásának és becsukásának tudatos szándéka, segít agyatoknak a magasabb észlelések valóságkénti érzékelésében.

Igaz az, hogy nem tudtok egy frekvenciát [rezgésszintet] sem érzékelni magatokon kívül, amíg azt nem tartjátok önmagatokban. Még amikor tudatotok frekvenciáját ki is terjesztitek, a harmadik dimenziós szokások még mindig irányítanak benneteket, mivel magasabb rezgésszintű érzékelésetek „csak fantázia”. Az érzékeléssel kapcsolatos kétség eme rövidke pillanatai lecsökkentik tudatszinteteket, ahogyan érzékelésetek spektrumát is.

Szerencsére köztetek sokan természetesen, egy magasabb rezgésű nézőpontból kezdik érzékelni fizikai valóságotokat. A probléma az, hogy agyatok arra lett trenírozva, hogy azt higgye, a harmadik dimenziós érzékelés az EGYETLEN és minden magasabb szintű érzékelés „nem valóságos”.

Ekkor elkezdtek kételkedni önmagatokban és azt gondoljátok: „Talán ez egyszerűen egy másik élet volt.” Kérünk emlékezzetek arra, a korábbi és a jövőbeli emlékek a harmadik és negyedik dimenzió időhöz kötött valóságaira szorítkoznak. Amint tudatotok kiterjeszti magát az ötödik dimenzióba, emlékezni fogtok és valóban érzékelitek, hogy MINDEN élet egyszerre zajlik.

Kedves küldöttek, szerencsére a valódi multidimenzionális valóságotokra való emlékezés eme rövid pillanatai egyesülni kezdenek „más valóságok” egyre komplexebb emlékeivel. Amikor először kértünk benneteket, hogy bi-lokalizáljatok a Földre, nem is sejtettük, milyen gyorsan át fogja venni 3D-s agyatok az uralmat multidimenzionális elmétek felett. Örülünk, hogy elmondhatjuk, hogy mindannyian egy különösen kihívásokkal teli helyzethez alkalmazkodtatok.

Amikor fogadjátok a feltétel nélküli szeretet csodálatos zuhatagát a magasabb rezgésű világokból, szerencsére teljesen áthatja harmadik dimenziós agyatokat multidimenzionális elmétek fénye. Miközben tudatosan emlékeztek erre a tapasztalatra, látni fogjátok, hogy az emlékezésre rendszeresen szükségetek van, miközben magatokhoz hívjátok a feltétel nélküli szeretetet.

A legegyszerűbben hívhatjátok magatokhoz a fényt, ha azt mondjátok:

Feltétel nélkül szeretem ÖNMAGAM.”

Kérünk benneteket emlékezzetek ennek a feltétel nélküli szeretetnek a leföldelésére és Gaiaval való megosztására.  Például elrendelhetitek:

„A feltétel nélküli szeretetet hívom MOST fizikai formámba és lehorgonyzom ezt a feltétel nélküli szeretet Gaia testében.”

Amikor kiadjátok ezt az utasítást, emlékezzetek arra, hogy TI vagytok a Portál-nyitók. Függetlenül attól milyen magasabb dimenziós szolgálatot osztotok meg fizikai valóságotokkal, minden a multidimenziós ÖNVALÓTOKKAl kezdődik. Amikor megnyittok egy portált [kaput], hogy valóban többet kommunikálhassatok magasabb rezgésű ÖNMAGATOKKAL, megnyittok és megosztok egy fénykaput Gaival és annak minden lakójával.

TI, szeretett Küldötteink, ti vagytok a magasabb rezgésű Fény átalakítói, ezt úgy teszitek, hogy személyes portálotokon keresztül bevonzzátok a Fény frekvenciáit, ami lassan lefelé szivárog, hogy Gaia és ti ezt a magasabb rezgésű fényt személyes és bolygószintű önvalótokba fogadhassátok.

Ezzel a cselekedettel váltok ti és a bolygó EGGYÉ, egy multidimenzionális lénnyé, mely a szeret és fény magasabb szintű frekvenciáját felfogja és Gaia 3D-mátrixát körülvevő mágneses mező kristályhálóján keresztül teríti. Végül az illúzió 3D-mátrixát és a polaritást teljesen körülveszi és lassan átalakul az ötödik dimenziós Föld kristálymátrixává.

Ezen a ponton fog teljes mértékben megváltozni életetek. Miközben az illúzió mágneses világa folyamatosan a feltétel nélküli szeretet és multidimenzionális fény világává kristályosodik, könnyedén képesek lesztek minden multidimenzionális tapasztalatot VALÓSÁGKÉNT elfogadni.

Ezen kívül, ha egy rövid pillanatra megtapasztaljátok, hogy a feltétel nélküli szeretet és a multidimenzionális fény erőtere öleljen körbe, akkor ez az energiamező mélyen lehúzódik atomszintű struktúrátokba.  Amint ez a multidimenziós energia belép atomjaitokba, elkezdi aktiválni a multidimenzionális márkereket [jelölőket] a „hulladékként”-nyilvántartott felemelkedési DNS-etekben.  Emlékeztetünk benneteket, hogy DNS-etek 97%-a tulajdonképpen felemelkedési DNS, ami MOST készen áll, hogy felragyogjon fénytestetekben.

Azt is látjuk, hogy mindannyian megnyitjátok teljes csakrarendszereteket, hogy befogadhassátok a magasabb rezgésű fényt. Amint csakráitok teljesen megnyíltak [kiegyensúlyozottan működnek] és terjesztik a magasabb rezgésű fényt és a feltétel nélküli szeretetet, felettes szívetek és Harmadik szemetek „online” módban lesz a mindennapi életetek során, mert a Harmadik szemetek már az ötödik és azon feletti dimenziókra kalibrálódott.

Kedves Felemelkedők, most készen álltok a következő feladatotokra, ami testetek minden sejtjét a feltétel nélküli szereteten keresztül összekapcsolja ÖNMAGATOKKAL. A feltétel nélküli szeretet lehetővé teszi számotokra, hogy feloldjátok a rejtett sötétséget/félelmet, amivel korábban nem mertetek szembenézni.

Csak a feltétel nélküli önszeretet bátorságával merhettek szembenézni a számtalan fizikai életetek számtalan megsebzett/elsötétedett területeivel. Ekkor küldjetek feltétel nélküli szeretet, feltétel nélküli megbocsátást és feltétel nélküli elfogadást MINDEGYIK életetekbe, a számtalan „hibáért”, amiről azt hiszitek, hogy elkövettétek miközben a harmadik dimenzió illúziójában elvesztetek [elveszítettétek önmagatokat].

Mi azt mondjuk nektek, egyik említett történés sem volt „elhibázott“. Egy alacsonyabb rezgésű valóságban vagytok, miközben nagy krízisek értek utol benneteket mindenféle beharangozás nélkül, és csak benső önmagatokra számíthattatok. Mivel sokatok meggyőződései és/vagy döntései felett ítélkeztek, valódi lényeteket titokban kellett tartanotok fizikai valóságotok előtt. Ezek miatt a körülmények miatt köztetek sokan megfeledkeztek származásukról.

Az elkerülhetetlen helyzet miatt közvetlenül léptünk be életetekbe, hogy emlékeztessünk valódi identitásotokra. Mivel a Föld még a szabad akarat bolygója, csak támogatni tudunk benneteket, ha erre kértek minket. Ha 3D önvalótok még nem áll készen, hogy „higgyen” létezésünkben, kérhettek segítséget tőlünk álmotokban vagy meditációtok során.

Akkor is, ha egyes küldötteink még mindig harmadik dimenziós komponensüket tekintik VALÓDI önvalójuknak, mi érzékeljük magasabb rezgésű önvalótokat és ISMERJÜK valódi lényeteket. Valóban tisztábban érzékeljük magasabb rezgésű Önvalótokat, mint fizikai Én-etket, mert előbbi tudatfrekvenciánkhoz közelebb áll.

Ha emlékeztetitek magatokat, hogy folyamatosan a negyedik- és ötödik dimenziós tudatállapotba tartsátok magatokat, egy nagyon más valóságot fogtok érzékelni és megtapasztalni. Azok, akik mellettetek állnak és a harmadik dimenziós tudatra korlátozódnak észlelésük tekintetében, valóban egy másfajta valóságot fognak érzékelni és élni.

Tudatállapototok kalibrálja valóságotok azon verziójának érzékelését, ami tudatszinteteknek megfelelő frekvenciájú. Ezért arra kérünk benneteket, hogy aludjatok még egyet erre a koncepcióra és meditáljatok rajta, ill. foglalkozzatok vele kreatív tevékenységeitek során.

Azért kérünk erre benneteket, mert csatornázásaink vétele egy magasabb tudatszinten jobban működik és jobban érthető. Egy magasabb tudatszinten egy magasabb szintű [átfogóbb] perspektíva áll rendelkezésetekre. Ezért érzékeltek egy nagyon más valóságot.

Magatokkal vihetitek szavainkat álom-testetekbe [asztrál-testetekbe], mert a negyedik és/vagy ötödik dimenziós tudatotokkal világosabban megértitek őket. Talán már képesek vagytok elég tudatosak maradni, hogy egy ötödik dimenziós „álmot” fizikai önvalótokhoz visszavigyétek. A legjobb, ha emlékezni szeretnétek magasabb dimenziós álom-állapotokra, ha elalvás előtt azt mondjátok magatoknak: „Ma este elküldöm éber emlékezetembe ötödik dimenziós tapasztalataimat.”

Még fel is „ébredhettek“ egy ötödik dimenziós álomból és mindent visszavihettek magatokkal ébredező földi testetekbe. Emlékeztessétek magatokat a sűrű elfoglaltságú napotokon, hogy „elképzeljétek” amint a magasabb dimenziós valóságok körülöttetek áramlanak.

Ekkor vonjátok be az adott valóságot benső magotokba, hogy a TI multidimenziós ÖNVALÓTOKON belül legyetek tudatosak! Arra kérünk, tegyétek ezt meg MOST! Veletek leszünk, mert mi TI vagyunk!

Áldás és hála a nagy szolgálatotokért, amit Gaiaért és a teljes Nap-rendszerért tesztek, ami arra vágyik, hogy felragyoghasson a feltétel nélküli szeretetben és a multidimenzionális fényben.

Csatornázta: Suzanne Lie

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://suzanneliephd.blogspot.hu/2014/10/arcturian-transmissions-to-our-inter_26.html

Kedves Olvasók!

Következzen egy kis „lelki fröccs” a legdrágább Arktúrusziaktól, érdemes tartani a poharat! 🙂 Jó kortyolgatást! Scarlett

***

Az egyesült teremtő erő 1. részGalacticEmmisaries

Szeretett intergalaktikus küldöttek!

Látjuk , hogy sokan ráébrednek valódi multidimenzionális Önvalójukra és törekszenek, hogy emlékezzenek küldetésükre vagy, hogy aszerint éljenek, amit az aktuális földi testetekbe való belépéseteket megelőzően elterveztetek.

Arra szeretnénk emlékeztetni benneteket, hogy a MOSTBAN kell egy utat  teremtenetek az elfoglalt életetekben, hogy személyes tudatfrekvenciátok kiszélesítésére koncentráljatok. Miközben minden nap megteremtitek az adott MOSTOT, meg fogjátok tanulni/emlékezni fogtok, miként éltek a MOSTBAN. Mivel a MOST az ötödik dimenzióval és afelettivel rezeg együtt, meg fogjátok tanulni/emlékezni fogtok, miként éltek az ötödik dimenzió EGYSÉGÉBEN és azon felül.

Ez az ötödik dimenziós MOST nincs elválasztva a harmadik/negyedik dimenziós életetektől, mert a MOST áramlata MINDEN elszigeteltséget felold és összekapcsolja az összes frekvenciát az EGY-EN belül. A MOST EGYSÉGÉBEN teljes mértékben emlékezni fogtok a küldetésetekre.

Kedves Földi-csapat, kérünk benneteket emlékezzetek arra, hogy ötödik dimenziós küldetésetek fénynyelven fog érkezni hozzátok. Ezért NEM sorba rendezve fog eljutni fizikai világotokba. Mivel küldetésetek az ötödik dimenzióval és afelettivel rezeg együtt, ezért az a multidimenziós elmétekben kerül tárolásra.

Multidimenzionális elmétek az ötödik dimenzióval és az afelettivel rezeg együtt és a fénynyelven keresztül kommunikál veletek. A fénynyelv NEM fog tagolt szavakon keresztül beszélni hozzátok. A fénynyelv információs csomagokban érkezik. Ezeket a csomagokat csak akkor lehet „kinyitni”, ha egy magasabb tudatállapotban vagytok.

Ha a telefonotok csengőhangja túl alacsonyra van állítva vagy ki van kapcsolva, akkor nem fogjátok tudni, ha valaki megpróbál hívni benneteket. De hagyhatnak üzenetet! Ilyen módon egy fénynyelvi csomagban hagyunk üzeneteket ÖNVALÓTOK magasabb kifejeződési formáinak, amit csak ti ismertek, ha „ellenőrzitek telefonotokat”.

Természetesen telefonotokat „rezgésre” is állíthatjátok, így érezhetitek/hallhatjátok, ha üzenetetek érkezett. Ez az analógia hasonlít az Önvalótoktól származó ötödik dimenziós fénynyelv-csomag fogadásához. Talán egy pillanatra megszédültök, azonnal elterelődik figyelmetek a 3D-s tevékenységeitekről és/vagy hirtelen fáradtak lesztek.

A fénynyelvi üzenet a tobozmirigyeteken keresztül lép be fizikai agyatokba. Fizikai agyatok arról fog tájékoztatni, hogy tudatotokat az ötödik és azon felüli dimenziókra kell kalibrálnotok, mert ez volt a tudatállapot, amikor ezt a megbízatást kiválasztottátok.

Megértjük milyen nehéz a magasabb dimenziós döntéseitekre emlékeznetek, miközben tudatotok korlátozva van a 3D-s testetek által. A 3D-s fizikai valóság megkívánja tőletek, hogy az alacsonyabb dimenziós elképzelésekre összpontosítsatok, hogy megfelelően végezzétek a fizikai tennivalóitokat.

Ezért tudatotok „beleragadhat” a fizikai világ valóságként való érzékelésébe és a magasabb dimenziós világokat csak „fantáziátoknak” tekintheti. Természetesen ezek a ti fantáziátok, mert a fantázia az ötödik dimenziós gondolat. Ebből az okból a kreatív tevékenység vagy meditáció segít nektek tudatotok magasabb dimenziós kiterjesztésében, melyben örökre léteztek.

Mikor magatokra öltötök egy földi testet, akkor úgymond csak a „lábujjaitokat mártjátok vízbe”. Másképp kifejezve, teljes multidimenziós Önvalótok csak egy kis része veszi fel a harmadik dimenziós formát. Negyedik dimenziós Önvalótok megtölti aurátokat, ha boldogok vagytok, vagy ha szórakoztok és belép álmaitokba, hogy emlékeztessen benneteket, többek vagytok, mint a test, amit viseltek.

Megértjük kedves leföldeltek [Földön tartózkodók], hogy harmadik dimenziós valóságotok függővé tesz. A fizikai valóság a nagy elszigeteltség birodalma, mely egy veleszületett félelmet szül. Ezzel a félelemmel minden egyes nap konfrontálódtok.

Ezért „elég jók” akartok lenni, hogy „ők” veletek akarjanak lenni. Ezen kívül ez a félelem olyan, mint egy rakat mosatlan edény. Épp mikor azt gondoljátok elkészültetek a „rendrakással”, valaki még több mosogatni való „piszkos edényt” ad nektek.

A fenti analógiát azért használjuk, mert a „rendrakás” az egyik legfontosabb feladat, amit elhatároztak önkénteseink, hogy elfogadnak. Ha látásmódotok a magasabb dimenziókba összpontosul, megérthetitek, mennyi kár keletkezett szeretett Gaia testében. Ezért sokan köztetek úgy döntöttek, segédkeznek a fizikai és asztrális hulladék-anyagok rendbetételében.

Magasabb perspektívából tekintve látjátok Gaia vízáramlatainak, mennyei tiszta egének veleszületett szépségét és azt a sok csodát bolygótokon. Láthatjátok a piszkot, a koszt, a negatív gondolatformákat és a félelmet, ami Gaia immunrendszerét folyamatosan gyengítik. Igen, Gaia is minden lakójához hasonlóan immunrendszerrel rendelkezik.

Ahogyan az emberi immunrendszert, úgy Gaia immunrendszerét is veszélyeztetik az élelemben található szennyeződések, mérgek, a kórokozók és vírusok, amik a koszban és a nem megfelelő fényben és szeretetben sokasodnak. Ha képesek lennétek Gaiat a magasabb rezgésű dimenziókból érzékelni, akkor könnyebben észrevehető lenne számotokra, mennyire kárt okoz Gaiaban az emberiség.

Szeretnénk, ha mindannyian tudnátok, milyen életfontosságú, hogy Gaia megtisztulhasson a szolgálat és/vagy oktatás által. Megköszönjük igyekezeteteket és Gaia is becsül benneteket. Azok köztetek, akik szeretik a természetet, tudjátok, hogy a Föld bolygó egy élő, lélegző lény, aki messze fejlettebb az emberiségnél.

Az embereket a föld őrzőinek szánták. De az agymosás vette át az uralmat és az emberek elfelejtették feladatukat. Megfeledkeztek multidimenzionális Önvalójukról és elfeledték, a földi élet MINDEN darabkája MAGA a Föld.

Annak ellenére, hogy megtanították az embereknek, hogy érzelmeiktől elkülönítve éljenek, a Föld NINCS elkülönülve vizeitől. Sok ember elkülöníti magát gondolataitól, a Föld NINCS elkülönítve atmoszférájától. Ahogy a víz és az ég [levegő] határozza meg a bolygó „időjárását”, úgy az emberi gondolataitok és érzelmeitek határozzák meg tudatállapototok „időjárását”.

Valóban gondolataitok és érzéseitek a valódi teremtő erőtök kulcsa. Igen, szeretett Földiek, TI vagytok a teremtés ereje, hatalma. Emlékezhettek, miként kell valóságotokat teremteni: gondolataitok és érzelmeitek mestereként. Ti teremtitek a valóságot, kombinálva gondolataitokat és érzelmeiteket, hogy létrehozzatok egy gondolatformát.

Ez a gondolati forma megfelel a környezetetek 3D-mátixának, vagy növekszik vagy eltávolításra kerül. Szerencsére, ha gondolatformáitok félelem alapúak és SENKI nem táplálja ezt a félelmet, teremtésetek el fog hervadni. Másrészt, ha ti magatok tápláljátok napi szinten ezt a félelmet, akkor gyökereket fog verni és sok más félelem alapú teremtést fog magához vonzani, hogy azok csatlakozzanak hozzá [és fenntartsák. -ford. megj.].

Nem vettétek még észre, hogy a félénk vagy önsajnáló emberek egyszerűen nem tudnak felhagyni félelmeik táplálásával? Nem tudják abbahagyni, mert csak ezt tudnak teremteni. Fordítva pedig vannak mások, akik arra összpontosítanak, hogy önmagukat, barátaikat, fizikai környezetüket és általában véve a világot SZERESSÉK.

Ezek a felébredettek a remény pozitív gondolataival, kitartással és eltökéltséggel támogatják ezt a szeretetet, hogy egy boldog életet teremtsenek. Ezek azok az emberek, akiket mások „szerencsésnek, sikeresnek és kreatívnak” neveznek. De ezek az emberek nem SZERENCSÉSEK. Hanem ezek az emberek SZERETETTELJESEK. Emlékeznek világuk szeretetére, és emlékeznek önmaguk [lényük] szeretetére. Hogy lehetne továbbadni azt, amivel nem rendelkezünk? Ezért ezek a „boldog emberek” erős kitartással rendelkeznek és a szándékkal, hogy gondolataik és érzelmeik mesterévé váljanak.

Nem, nem MINDIG boldogok vagy inspiráltak. Ezek az emberek gyakran fáradtak, túlterheltek és ugyanazokkal a félelmekkel küzdenek, amit mások adnak és élnek.

Ez a „boldog emberek” tudatában vannak, hogy magasabb szintű tudatuk folyamatosan „online” módban van. Ahogyan ti sem tennétek ki gyermekeiteket erőszakos és ijesztő filmeknek, ők sem teszik ki tudatukat olyan információknak, amik félelmet teremtenek.

Természetesen nem lehet minden félelmet keltő információt elkerülni, és nem is akarjátok fejeteket homokba dugni. De amint tudatában lesztek annak, hogy élitek a küldetéseteket és mindent tőletek telhetőt megtesztek célotok eléréséhez, eltölt benneteket a védelem egy mély érzése, mely gondolataitokat és érzelmeiteket körülveszi.

Ez a védelem arra emlékeztet benneteket, hogy ÖNMAGATOKON BELÜL keressétek védelmetek forrását! Jelenleg életetekben rengeteg bizonyítékot találtatok már, hogy „amit gondoltok magatokról, az teljesül”. Ezért ne engedjétek meg gondolataitoknak, hogy félelemben és negativitásban ragadjanak. Ehelyett hívjátok magatokhoz ibolya lángot és/vagy küldjetek feltétel nélküli szeretetet félelmetek forrásához.

Vagy még jobb, ha együtt használjátok az átalakítás ibolya lángját és a feltétel nélküli szeretet nagy erejét, hogy megteremtsétek a fény és a szeretet útját, egy sötétséggel és félelemmel telített világban. Az a szép benne, hogy amióta áldás került az ibolya láng és a feltétel nélküli szeretet útjára, egy multidimenzionális úttá nőtte ki magát.

Óh, az a csoda, amit mi barátaitokként és családotokként érzünk, amikor látjuk, hogy önkénteseink között mások is felismerik és megteremtik útjukat hazafelé. Miközben haladtok tovább a szeretet és a fény útján, ezentúl felfedezitek, hogy mindennel Egység-tudatban éltek.

Egy felébredt ember 10-szer több teremtő erővel bír, mint egy még a sötétségben raboskodó. És aztán, amikor ezek a felébredettek erejüket más felébredettel egyesítik, teremtő erejük exponenciálisan növekszik tovább.

Most láthatjátok, hogy a sötétségnél 10-szer, 20-szor több teljesítmény 40-szer, 80-szor erőteljesebb átalakulássá és feltétel nélküli szeretetté válik. Szeretteink, csodálatos önkénteseink, mi ezen a módon látjuk a fényt a sötétségen túllépni.

Legyetek tudatában, hogy akik a félelem fogságában vannak, még kétségbeesettebb cselekedetekre is készek, hogy visszatartsák „a szeretet és fény stabil áramlását”. Meglepetésükre, ha meghaladja őket ez a kiterjedő szeretetteljes átalakulás, azonnal meggyógyulnak.

Akkor elkezdik elfelejteni, ahogyan valódi multidimenzionális Önvalójukról is megfeledkeztek, hogy miért akartak ártani másoknak vagy környezetüknek. Ahogy egyszer elfelejtették, hogy Gaia élőlény, akivel szoros kapcsolatban állnak, elkezdik elfelejteni, hogy félelemmel és erőszakos tanokkal arra vették rá őket, hogy megfeledkezzenek ÖNMAGUKRÓL [valódi lényükről].

A fény útjának megteremtése lényegesen tovább tarthat, mert az út építőinek egy bizonyos fokban gondolataik és érzelmeik mesterévé kell válniuk. De fokozatosan emlékeztek a szeretet és a fény teremtésére, hogy azt mindenkivel egységben megoszthassátok, akik emlékeznek már a velük született képességre a teremtésre.

A szomorúság, félelem és a düh elválaszt, de a szeretet, nevetés és a pozitív gondolatok természetes módon kötik össze az Egységre épülő csoportokat. Azt kívánjuk, bárcsak látnátok a mi magasabb rezgésű dimenzióinkból a felemelkedő Gaiat. Akkor eltöltene benneteket a győzelem és az öröm érzése.

Valóban haladtok előre és szó szerint érezzétek a győzelmet és az örömet a magasabb dimenziós érzékelésetek bizonyítékai híján is! Érezzétek és lássátok szívetekben a bizonyítékot, csodálatos fantáziátokban. Ezután OSSZÁTOK MEG ezt az élményt!

A harmadik dimenziós élet egyik legnehezebb része, hogy jónak tartják, ha beszéltek félelmeitekről és szorongásaitokról. Ez természetesen így is van. De arra kérünk benneteket, hogy érjétek el azt is, hogy a szeretetetekről és a teremtő erőtökről is beszéltek. Minden korszakban volt pár ember, aki beszélt a pozitív gondolkodásról és a szeretetteljes érzelmekről.

Azonban a legtöbb ember nem mer arról beszélni, milyen jó az élete, mert a sötétek elhitették veletek, hogy ekkor „beképzeltek” lennétek, „barátságtalan a szenvedőkkel szemben” vagy ez „szerencsétlenséget” vonz maga után. De mi lenne, ha mindannyian úgy döntenétek, NEM halljátok meg a félelem és a dominancia hangját és EGYEDÜL csak a szeretet és a fény hangjára koncentrálnátok?

Igen, még mindig teljesítenetek kell földi feladataitokat. Igen, kétségtelen vannak rossz napjaitok, amikor elvesztek a feledésben. Ez addig lesz így, amíg vissza nem tértek valódi felemelkedett mesteri mivoltotokba, amik MOST vagytok. Igen, TI az ötödik dimenzióból és azon túlról jöttetek, ahol „felemelkedett mesternek lenni” természetes dolog.

A mennyei nap, amikor felemelkedett mesterek vagytok, természetes lesz szeretett nővérünk Gaia lakói számára! Ezen a napon Gaia egy nagy partit tervez minden napra. Kérünk, mindannyian vegyetek részt rajta, mert mindannyótok hivatalos oda és szívesen látják. Ha valaki, akit ismertek és/vagy szerettek még a sötétség foglya, hozzátok magatokkal, hogy élvezzétek az ötödik dimenziót és az azon túlit.

Talán még nem tudtok sokáig maradni, de amint megízlelitek az ötödik dimenziós valóság ízét, elveszítitek a félelem és az uralkodás iránt érzett kötődéseteket. Mi a magasabb rezgésű világokban NEM félünk. Ha felbukkan a félelem, azt sebként tekintjük és megkezdjük az azonnali gyógyítását.

Kedves intergalaktikus-küldöttek, szakadatlanul küldjük áldásunkat és örök hálánkat a szeretetteljes szolgálatotokért, amit TI az EGYÉRT tesztek.

Az Arktúrusziak és a galaktikus/égi családotok MINDEN tagja

Csatornázta: Suzanne Lie

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://suzanneliephd.blogspot.de/2014/10/arcturian-transmissions-to-our-inter.html

Kedves Olvasók!

Az arktúrusziak nagy időszakértők hírében állnak, kicsit talán nehéz követni a szöveget, de belinkeltem egy másik közvetítést is, ami segíthet a jobb megértésben. Kíváncsi vagyok nektek vannak-e a szövegben leírtakhoz hasonló tapasztalataitok…nekem például mostanában szokatlanul sokat cseng a fülem…bár azt olvastam ez D-vitamin hiány is lehet ( ilyen nyár mellett nem csoda, de legalább a vörös hajúak kihalása nem annyira aktuális…) Jó olvasást! Scarlett

telepátiaA Telekinézis fázisa – Másik dimenzióba való leföldelés –Szuperemberi erőtök felszabadítása

Lezárult a szív-kódok újrakalibrálása. Valóban bevezetésre került egy új valóság a jelenleg GAIA-ra inkarnálódott emberek számára. Egy új valóság szövődött bele az emberi Föld-mátrixba és az átalakulás egy új fázisába lépett. Az új időszak érti a finom-energiák nyelvét. Lehorgonyzásra került GAIA-n a telekinézis új időszaka. Áthatoltak a kódolások a felejtés és az illúzió fátylán keresztül a létezés valóságstruktúrájába, hogy „szuper-emberi erőitek” különböző mértékben bukkanhassanak fel szívetek mélyéről. A „tevékenység” tudata mindig jelen volt tudattalanotokban, testetek szubatomi lényegében.
Azáltal, hogy az újonnan képződött energia teljességében megfüröszti elméteket az információs-rendelkezésekben [kódokban], képesek lesztek valódi identitásotokat kibontakoztatni és mindennel képesek lesztek boldogulni, amivel találkoztok és sok ilyenre lesz példa. Miközben újonnan birtokba vett képességeitek feltárulnak előttetek, jó érzés tölt el benneteket Önvalótok megértése közben és ez nem csak egyéni megértéseteket és tudatotokat emeli fel, hanem az egész emberi népességét is. Ha bekövetkezik egy ilyenfajta eltolódás [emelkedés] emberi testetekben, akkor abban tartózkodva fedezitek fel a múlt valóságának illúzióját és teljesen új elvek leföldelését [alkalmazását], ami elmozdítja az emberiséget ennek a kísérletnek a következő fázisába.
Így az emberi test mivoltának megértése elkezd céltudatosan és teljességgel megjelenni valóságotokban. Jelenlegi földi szintetek tudományágazatai elkezdik bepótolni, behozni a tudást testetek valódi potenciáljáról. A kísérletek, az eddig ijedt szív belső képességei a szemetek előtt bontja ki az élet képletét.
Így, a jelenlegi valóságotokat megjelenítő strukturált háló által [mátrix által], elérhettétek azt, ami egy másik dimenzióban, egy másik univerzumban és egy másik idővonalon nem volt lehetséges. A valóságotokba fektetett erőfeszítéseitek által valóban létrejött egy híd, ami egy másik valóságba vezet. De nem csak egy hidat építettetek, hanem aktiváltatok portálokat [kapukat], amik időfolyosók és ezzel teljes erőbedobással nekikezdtetek az idő újrakalibrálásának.
Tudtátok, hogy soha nem fogjátok úgy megtapasztalni az időt, mint a múltban, el fognak tűnni az időblokádok létezésetekből [eltűnik a felejtés fátyla -ford. megj.], mert a korábbi történelmi események és a kozmikus kapuk energiája megtisztult saját energiátok által.
Eltűnik az idő, ahogyan azt ti ismeritek, és ahogyan az fizikai testetekben tartózkodva jelen volt, ezért sokatok az üresség, elhagyatottság és a veszteség érzésének különböző intenzitását érzik. Mert valóban az történik, hogy elveszítitek valóságotok jelenlegi értelmezését. Ez azzal függ össze, hogy beléptetek egy teljesen más dimenzióba. Egy új dimenzió került a Föld bolygón lehorgonyzásra és igen az idő egy új dimenzióban folyik, mint azt ti korábban érzékeltétek, mostantól másképp lesz. Belső órátok visszaáll, hogy testetek egy új idő-struktúrában tudjon helyt állni. Ezért egyeseknek rövidebbnek, míg másoknak hosszabbnak tűnnek a napok. Az idő hullámzik, az emlékezésbeli lyukak természetesek az átmenet során, az átalakulás folyamán, ami jelenleg testetekkel történik.
A folyamatosan jelen lévő finom-energiák feltárulnak előttetek és létezésük egyre jobban elterjed. Engedjétek, hogy közeletekben materializálódjanak, látomásaitokban, nem csak a harmadik szemeteken keresztül, hanem alakot és formát öltve, ezért nem lesz meglepő, ha látni kezditek a semmiből manifesztálódnak és aztán látszólag eltűnnek, mint fényvillanások, energia-gömbök vagy árnyékok. Egyesek kívülről jövő audio-jeleket tapasztalnak, visszhangokat hallanak, mások hangokat és információkat, amik közvetlen az audio-receptorokba [hallósejtekbe] jutnak el, de nem a harmadik szemetek vagy tobozmirigyetek által, hanem valóban fizikai emberi füleitekbe. Miközben rezgésetek tovább növekszik, aktiválódnak rezgés-érzékelésetek, mely lehetővé teszi az információs-rendeletek [kódok] számára, hogy megszokott kommunikációs utakon keresztül áramoljanak felétek, mivel valóban egy új dimenzióba léptetek be!
Ezzel megváltozik világotok kommunikációja, a kommunikáció új formát fog ölteni, mint azt már az elmúlt évek tanúsítják és ez történik a jövőben is, mert emberi Földetek új kódolások felé mozdul el, hogy az új technológiák gyorsan megjelenhessenek. Az új technológiák lehetővé teszik különböző számítógépek generálását, olyan készülékekét, amivel a mi világunk felé létrehozza a kapcsolatot, olyan technológiát, ami a csatornázó médiumok használnak. Olyan technikákat fogtok látni, ami tudósaitokat közvetlenül összekapcsolja az Akasha-val, hogy közvetlenül a forrással kerüljenek kölcsönhatásba, közvetlenül fogadják az információt, és ezeket az információkat holografikus formában próbálják kicsomagolni.
Mindannyian hozzáfértek majd az Akasha-hoz, egyesek már képesek rá, mert mindannyian közvetlen kapcsolódtok saját teremtésetekhez, életkönyvetekhez. Mindannyian rendelkeztek már ezzel a kapcsolattal és értitek ezeket az információs-rendelkezéseket [kódokat]. Mégis, ez a technológia amiről beszélünk megkönnyíti ezen információk felhasználását, ha ezt akarjátok.
A háló, mely egyesíti az új Földet, és a portálok, amiket sokatok aktiválni fog, valóban mindkét polaritásban aktiválásra kerülnek, mivel az általatok ismert világ polaritásai nem léteznek majd. Nem létezik majd a távolság köztetek, mert elkezditek érezni az energiákat, különböző lények jelenlétét és azokét, akik a fizikai valóságban élnek, akik jelenleg nem élnek közeletekben. Képesek lesztek megérteni őket, érzékelni jelenlétüket és úgy érzitek, mintha mellettetek állnának, mert valójában ott állnak.
És ezért egy új mátrix, egy új valóság-mártix születik meg tér-idő testeiteken keresztül, lelketek által és egész testetek Ley-vonalai által, ezért arra kérünk benneteket, hagyjátok egyszerűen úgy kibontakozni a dolgokat, ahogy azok vannak. Üdvözöljétek az új valóság törvényeit, amik életetek során bontakoznak ki, mert ezek a változások elvezetnek benneteket lényetek valódi megértéséhez.
Az arktúrusziak

Csatornázta: Anna Merkaba
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás:http://sacredascensionmerkaba.wordpress.com/2014/08/14/arcturians-the-phase-of-telekinesis-earth-anchored-into-another-dimension-your-super-human-powers-exposed/

Kapcsolódó anyagok:

https://kristalyhang.wordpress.com/2012/12/13/suzanne-lie-mytre-es-kepier-7-2012-12-01/

https://kristalyhang.wordpress.com/2012/11/26/arkturusziak-tudat-es-dimenziok-reszlet-2012-10-03/

https://kristalyhang.wordpress.com/2013/01/20/arkturusziak-elet-a-multivalosagokban-1-resz-2013-01-13/ és multivalóság sorozat folytatása…

2542693_orig

1. rész:https://kristalyhang.wordpress.com/2014/08/14/arkturusziak-tartastok-meg-fenyeteket-1-resz-2014-08-06/

Természetesen nem létezik az idő, ahogy a később sem, kivéve a harmadik dimenziós holografikus projekciótokat. Ez a holografikus kivetülés elkezd átalakulni és változni, mert oly sok hologram-lakó elkezdi kiterjeszteni tudatát a hologram valóságának korlátai fölé, hogy egy másik, igazságra épülő valóságot tapasztalhasson meg.

Ez az „új valóság” nem új, mivel végtelen. Végtelen, mert az idő és tér határain túl rezeg. Gyakran beszéltünk a 3D-hologramon túli „valóságról”, de van valami, amit nem osztottunk meg veletek. Nem gondolhatjátok, hogy képesek vagyunk sokkoló híreket közölni veletek. Valójában sokszor utaltunk már erre a hírre. A különbség az, hogy a MOST-otokban többen képesek megérteni az üzenetünk magját [lényegét] és nem csak az alacsonyabb kisugárzását [rezgését].

Mint azt már számtalan alkalommal elmondtuk, a valóság, amit érzékeltek, az a valóság, amiben éltek. Ami MOST történik, hogy létezik, a Fénycsodás betakarítása/aratása. Ha látnátok a világotokat a mi perspektívánkból, akkor egy szép fénytáncot látnátok, mint a fények koncertjét.

Mi Gaia Földjét, élőlényként érzékeljük, különböző fényes és sötét foltokkal. Sok korszakon keresztül Gaia teste főleg sötétségben volt, némi fénybeli idővel megszakítva, amit végül a lehengerlő sötétség elfojtott. Amit most látunk, hogy egyre több fényfolt sugárzik, hogy a sötétség foltjait feltétel nélkül szeresse.

Talán felmerülhet bennetek a kérdés, hogyan szerethetne egy darabka föld feltétel nélkül. Ezért emlékeztettünk bennetek arra, hogy Gaia teste, egy élőlény. Ahogyan az emberi testetek rendelkezik immunrendszerrel, hogy testetek beteg vagy sérült részeit meggyógyítsa, Gaia is képes immunrendszerét működtetni, hogy gyógyítsa bolygótestét.

Gaia ötödik dimenziós fényfoltjai nagy gyógyító erővel rendelkeznek, mert együtt rezegnek a feltétel nélküli szeretet hatalmával. Ezért Gaia sötét foltjai fokozatosan kisebbek lesznek, mert a fény átalakítja és meggyógyítja őket.

Felébredt tagjaink tudatában vannak, hogy a félelem sötétségét csak a feltétel nélküli szeretet fényével lehet átalakítani. A sötétség erői folytatták félelemkeltő kampányaikat és konfrontációikat, de van az emberiségben egy növekvő többség, akik megtagadják a részvételt az „illúzió játszmájában”.

Mivel a harmadik dimenziós  Föld hologram, így képes mindenki, beleértve az állatokat és Gaia minden teremtményét, részt venni ennek a hologramnak az átalakításában. A hosszú Kali Yuga alatt volt a Föld a legmesszebb a multiverzumok közvetlen fényétől, az Aranykortól. Így az elsődleges programozó a sötétség volt.

Most a Föld az Arany Korszakában tartózkodik és közvetlen hangol benneteket a multiverzum fénye, ezért mindenki, minden földi lény képes hozzáférni ehhez a magasabb fényhez, ha úgy dönt befogadja azt. Mielőtt az Aranykorban lettetek volna, nektek kellett keresnetek a sötétség által elrejtett fényt.

A 2014-es MOST-otokban több mint két éve vagytok közvetlen kitéve a fény végtelen áramának. Azt mondjuk kedves emberek, akik sok évet éltek a Kali Yuga legsötétebb időszakában, hogy két év a ti időmérésetek szerint nem hosszú idő.

Szerencsére ennek az EGY áramló multidimenzionálsi Fénynek az az első feladata, hogy eloszlassa  az idő illúzióját. Mindannyian hozzá vagytok nőve ehhez az illúzióhoz, mert az „idő” megszokássá vált, mely segítségével strukturáltátok az időt.

Másrészt azt figyeljük meg, hogy köztetek sokan kezdik elengedni az idő illúzióját és mindezek mellett haladnak ÖNVALÓJUK ötödik dimenziós kifejeződési formája felé. Azt is látjuk, ez milyen veszélyes lehet a földi test számára. Ha túlsodródtok az időn miközben autót vezettek, vagy átkeltek az utcán vagy a tűzhelyetek mellett főztök, ez kárt tehet földi testetekben.

Ezért azt tanácsoljuk, hogy a nap során bizonyos „időkben” biztosítsatok lehetőséget földi testek számára, hogy leüljön, elpihenjen, így lehetővé válik lényetek számára, hogy összekapcsolódhasson multidimenzionális otthonával. Ez a tevékenység hasonlít a gyerekek játszó-idejéhez, hogy a gyermek a harmadik dimenziós kötelezettségeknek és tevékenységeknek türelemmel tudjon eleget tenni.

A mi magasabb dimenziós perspektívánkból versenyparipáknak látszódtok, akik a startkapuk előtt várakoznak a csengőhangra, hogy a lehető legnagyobb sebességgel lőhessék ki magukat. Szeretnétek „HAZA futni”, de Gaia-Anyának szüksége van még növekvő fényetekre, hogy Ő is HAZATÉRHESSEN. Tudjuk, nagyon sokat kérünk tőletek.

Kedvesek, emlékezzetek, a Felemelkedés nem menekülés. A Felemelkedés egy küldetés, amire önszántatokból jelentkeztetek, mielőtt belekezdtetek volna ezekbe az inkarnációkba. Igen, nem minden ember van itt önszántából, de ha ezt az üzenetet olvassátok, valószínűleg az önkéntesek között vagytok.

Fontos része a Felemelkedési folyamatotoknak, hogy emlékeztek rá, hogy TI vagytok a valóságotok teremtői.

Ezért TI magatok programoztok a hologramotokban mindent, ami veletek történik. Érezzük kollektív ellenállásotokat üzenetünk eme részénél, ezért emlékeztetünk benneteket, hogy más életeitekben számtalan párhuzamos és alternatív valóságot is ti programoztok. Ezért mindig van lehetőség.

Harmadik dimenziós szemszögből a halál tragédia, ami nagy fájdalmat és veszteséget okoz. De multidimenzionális LÉNYETEK szemszögéből, ami a 3D-s életet programozta, a halál annyit jelent, hogy kiléptek a hologramból. A halállal való szembesülés is egy nagy lehetőség, mert arra kényszerít, hogy mélyebben tekintsetek életetekre és e szerint hozzátok meg döntéseiteket, mi az, ami fontos és mi az, ami egy harmadik dimenziós eltérítés küldetésetektől.

Sokatoknak valóban volt programozva halálközeli élménye a holografikus életetekbe, ha eltértetek volna inkarnációtok valódi okától. Ezen a módon „visszaállíthatjátok a programot”. Egy halálközeli élmény lehetőséget adhat arra, hogy közben egy magasabb megnyilvánulási formátokkal hangolódjatok össze.

A 3. dimenzió megtanítja számotokra, hogy a halál az ellenségetek és nektek a „legerősebbeknek” kell lennetek, hogy túléljetek. Ez az állítás főleg a sötétség foltjaiban lelhető fel. Ha ez a terület átalakul a fény/tudat magasabb frekvenciájára, ennek a területnek a lényei elkezdik felismerni, hogy a harmadik dimenziós élet illúzió. És az ÉLET, amit szeretnétek megtapasztalni, tulajdonképpen a magasabb dimenziók valósága.

Miközben egyre jobban irányítjátok az energiamezőtöket, ami a tudatotok, emlékeztek arra, hogy NEKTEK kell érzelmeitek és gondolataitok mesterei lenni. Azok a gondolatok és érzelmek, amiknek teret hagytok aurátokban, befolyásolják tudatállapototokat, ahogyan állapototok/rezgésszintetek is befolyásolja gondolataitokat és érzelmeiteket. Ha fogva tart a sötétség területe, nehéz erre a következtetésre jutni. Ezért dicsérjük nagyon azokat a mestereket, akik segítenek Gaia-nak eme sötét foltok megszüntetésében.

Amint mesteri szinten kezelitek energiáitokat, felismeritek, hogy MINDEN ÉLET egyazon fontossággal bír. A harmadik dimenziós projekció [kivetülés] során könnyű elhinni, hogy csak az emberek a fontosak és számtalan más életforma, akik megosztják veletek bolygótokat, messze alattatok helyezkednek el. [ford. megj. Sajnos az emberek többsége azzal sincs tisztában, hogy ennek a bolygónak az alapeleme a víz, amit szintén tisztelni kéne, mert pl. a vízben élő fotoszintetizáló élőlények állítják elő levegőnk 2/3-át…]

Az igazság az, hogy a Föld könnyedén túlélhetne, és valóban jobban burjánzana, ha az egész emberiség távozna. DE a „jelentéktelen!” rovarok nélkül összedőlne Gaia bolygójának teljes ökológiai rendszere. Fontos embereinknek arra emlékeznie, hogy semmiféle módon nem „jobbak”, mint Gaia óriási öko-rendszerét alkotó más részei.

Biztosak vagyunk, hogy akik jelen közvetítést olvassák, tudatában vannak annak, hogy az emberek otthonuknak a Földnek, nagy kárt okoztak, ami Gaia-t az összeomlás szélére sodorta, több alkalommal már, mint ahogy azt a ti korlátozott „történelmetek” felfedte. Ezért emlékeztetünk rá, hogy Gaia testén MINDEN ÉLET SZENT ÉS LÉTFONTOSSÁGÚ.

Kedvesek, hatalmas multidimenzionális LÉNYETEK emberi megnyilvánulásai, emlékezzetek rá, gyengéd léptekkel járjatok Föld Anya testén. Minden lélegzetetekkel küldjétek Neki feltétel nélküli szereteteteket. Emlékezzetek rá, hogy a jelenlegi fizikai inkarnációtok, ami oly fontosnak látszik számotokra, csupán LÉNYETEK egy darabkája és Gaia „idejének” kevesebb, mint egy milliszekunduma.

Miközben elhagyjátok az idő illúziójának határait, sok illúziót hagytok magatok mögött, amit számtalan inkarnáció során „igaznak” találtatok.

Az igazság eme kiterjedt tudata MOST-otokban történik. Néha ezek az igazságok elvezetnek benneteket a félelemhez, a dühöz, a gyászhoz vagy az ítélkezéshez, ami lecsökkenti tudatotokat.

Tudatotok rezgésszintje szabja meg elképzeléseitek dimenzióit és az érzékelt valóságot, amiben éltek. Mivel úgy vesszük észre, a fény magasabb rezgésszintjén szeretnétek élni, emlékeztetünk benneteket arra, hogy ti vagytok azok, akik tudatukat a magasabb dimenziókhoz igazítjátok.

Miközben folytatjátok Felemelkedési folyamatotokat, elkezdtek kifelé haladni a Föld harmadik dimenziós holografikus projekciójából és áthangolódtok Gaia valódi bolygó LÉNYÉNEK ötödik dimenziós és e feletti szintjeire [ford. megj. A Felemelkedés itt is a tudatra vonatkozik]. Más Felemelkedő életeitekben mindannyian (még azok is, akik most elvesztek a sötétségben) átéltétek a Felemelkedés megtapasztalását.

A Felemelkedés nem csinál szenteket belőletek. A Felemelkedés pusztán azt jelenti, hogy tudatotokat visszahelyeztétek multidimenzionális LÉNYETEK frekvenciájába, ami a harmadik/negyedik dimenziós valóság felett rezeg. Ami a jelenlegi idővonalatokban más, az az, hogy a harmadik/negyedik dimenziós földi holografikus projekció bezárul. Gaia és lakói visszatérnek valódi multidimenzionális LÉNYÜKHÖZ/ÖNVALÓJUKHOZ.

Azok, akik fizikai formát kívánnak magukra ölteni, hogy tanulmányozhassák az „ok-okozat bolygószintű iskoláját”, egy másik bolygóra kell belépniük. Azok az emberek, akik még úgy érzik nem kerek számukra az ok-okozat tanulmányozása, egyszerűen áttolódnak Gaia holografikus projekciójából egy másik bolygó projekciójába, hogy lezárják tanulmányaikat. [ford. megj. Lehet a negativitás fröcsög most belőlem, de azért ezen a ponton nem vet szét a hit, hogy itt ne próbálnának meg egyesek mahinálni valamit—de bízom a volt filozófiatanárom bölcsességében, aki azt mondta: „Mindenkivel csak azt csinálnak, amit hagy, hogy csináljanak vele… ]

Nem létezik egy külső forrásból való ítélkezés, mivel a „külső forrás” a harmadik dimenzió illúziójának fogalma. Az „ítélkezés” koncepciója valóban harmadik dimenziós. Ha úgy érzitek fogva tart még a harmadik dimenzió illúziója, nem fogjátok érteni ezt az üzenetet. Mégis megreped a tojás, amibe embrió-énetek [tudatlan énetek] zárt, és a valóság egy új kiadásában mártóztok meg. FELMERÜLHET a kérdés bennetek, hogy ez az üzenet „valóságos” lehet-e. A világ megkérdőjelezésének eme tette, új ablakokat [lehetőségeket] nyit meg elmétek számára, és megengeditek a kiterjedő fénynek, hogy beragyoghasson tudatotokba.

Végezetül emlékeztetünk benneteket arra, hogy vegyétek vissza figyelmeteket MINDANNYIAN arról, amit NEM akartok manifesztálni. Emlékeztessétek magatokat arra, hogy felismerjétek a „mindennapi csodákat” és küldjétek ki hálátokat szívetekből, mert egyre erősebb áldással hatnak ki életetekre.

Áldás a Felemelkedőinkre.

Tartjuk a fényt, miközben várjuk visszatéréseteket.

Az arktúrusziak

Csatornázta: Suzanne Lie

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://suzanneliephd.blogspot.hu/2014/08/arcturian-message-keeping-lights-on.html

http://torindiegalaxien.de/arkturia13/060814licht.html

Kapcsolódó anyagok:

https://kristalyhang.wordpress.com/2013/11/22/arkturusziak-az-elso-landolas-2013-09-24/

https://kristalyhang.wordpress.com/2013/09/24/arkturusziak-tudatallapotok-es-erzekeles-2013-08-14/

https://kristalyhang.wordpress.com/2013/02/26/arkturusziak-elet-a-multivalosagban-6-resz-2013-01-26/

https://kristalyhang.wordpress.com/2012/12/17/mytre-es-kepier-8-az-ido-elengedese-ii/

 

 

 

Kedves Olvasók!

Jelentem nekem most sikerült fejlődnöm a “mostból időt elcsaló szörnyűséges internet” segítségével, a feltétel nélküli szeretet fontosságát unalomig ismételgető csatornázásból, a feltehetőleg csak valami undok asztrállényt csatornázó, bulvárkacsa minőségű szuperhold befolyása alatt tengődő szerethetően pszichopata Suzanne Lie tolmácsolásában…de a lényeg: az instant karma után újabb szóval bővült személyes spirituális szótáram, ismerjétek meg ti is a ’szabaddá szeretni’ kifejezés mibenlétét, lényegében hasonlít a ho’oponopono-hoz! Jó olvasást! 😉 Scarlett

ArcturSymbolA földi „külső-csapat” kedves tagjainak! Boldogok vagyunk, hogy segíthetünk nektek földi ügyeitekben, mert látjuk, hogy a Földön tartózkodó külső-csapatunkat nagyon megzavarhatják.

Először azt szeretnénk közölni veletek, hogy egy csodálatos meglepetés előtt álltok. Láttuk, hogy a külső csapatunk mennyire szenved a drakonok korlátozásai miatt, akik most emberként álcázva kényszert és szenvedést erőszakolnak rátok, amit már a galaktikus harcok során is tettek.

Ez a háború, amiről fogalmuk sem volt az embereknek, megszűnt a galaktikus űrben és a ti bolygótokra ültették át. A drakonok nem tudtak keresztülhaladni a mi terünkön és nekünk sem tudtak többé gondot okozni, de kerestek egy sebezhető bolygót, ahol folytathatták a mások felett gyakorolt uralmukat. Ebből az okból kifolyólag küldtük ki önkénteseinket az Ashtar-parancsnokságból, hogy a fizikai Földön testekben inkarnálódjanak. [ha hihetünk a régi forrásoknak 4 millió fénymunkás jött/jön/lesz a Földön-ford. megj.].

A külső-csapatunk helyzetüket tekintve képtelen és már belefáradt abba, hogy támogassák azokat, akik teljes mértékben átadták magukat a drakoni uralkodásnak, akik azok személyes rabszolgáikká váltak. Ebből az okból kifolyólag sok külső csapatbeli tag nem választott magának gazdagságban töltendő életet. Korábbi küldetéseik során rájöttek, hogy az anyagi gazdagság, a nyereség fokozása és a pénz forgatása erősen eltérítheti őket a küldetésüktől.

A galaktikus földi csapatunk tagjai, akik a Földön inkarnálódtak megpróbáltak egy [személyes] pénzügyi egyensúlyt teremteni, hogy egy kényelmes élethez elegendő pénzzel rendelkezzenek, de ne [csak] annyival, hogy megvesztegethetőkké váljanak. Amint azt láttátok a tudatba beágyazódott „pénz hatalmának” hipnotikus hatása van. Valóban több földi csapattagot veszítettünk el a mohóság miatt, mint a sok rejtett földi ellenségekkel vívott harcban.

Léteznek utak, melyek járhatók az élet egyensúlyának megteremtése érdekében, hogy rendelkezzetek elegendő pénzzel, ami biztosítja a komfortot és megkönnyíti az életet, de nem annyi, hogy függőségbe kerüljetek tőle. Ha a pénz felhalmozása válik az elsődleges céllá, akkor a külső csapatunk tagja a drakonok/illuminatusok és vagy sötét erők [cabal] által gerjesztett transzba esik. Ez három különböző név ugyanarra a csoportra.

Ennek a csoportnak a tagjai „Az uralkodás és a sötétség őrzői”. A Föld polarizált valóságának másik végén állnak „A szeretet és a fény őrzői”. Ez a két csoport harcban áll egymással, míg a fény és a sötétség két extrém polaritása meg nem találja a középpontját, ahonnan elindultak.

Ez a középpont minden Gaia-n testet öltött magja, ami magában Gaia-ban is jelen van. A sötétség és a fény harca a földi emberek tudatában zajlik, mióta Atlantiszt megbuktatták. Embereket mondunk, mert az emberi formát öltött sötétség és az emberi formát öltött fény hatalma magában foglalja az emberi formát is.

Arra kérünk benneteket, emlékezzetek rá, hogy a legsötétebb emberben is ott van a fény és a legfényesebb ember is hordoz sötétséget. Ez a tény a küldetésetek lényegi magja. Ha mindenki, aki rátalál a fényre, feltétel nélkül szeret és átalakítja saját sötétségét: NEM fog félni a külső sötétségtől.

Minden földi embernek szembe kell néznie azzal a kihívással, hogy a sötétség nem kint, hanem bent van. Ezt a sötétséget gyakran sokarcú „félelemnek” hívják.

A félelem a sötétség kreatív ereje és a szeretet a fény teremtő ereje.

Hogy létrejöhessen az egyesülés a polaritások [szélsőségek] között, minden szeretetből és fényből származónak szembe kell néznie saját tulajdon sötétségével, a félelemmel.

Ezzel a tudással választották földi csapatunk tagjai a sötétséget/félelmet, ami integrálja őket földi testükbe, amit az inkarnációs ciklus alatt viselnek. Egyes tagjaink azt választották, hogy –ti úgy neveznétek– „kémek” lesznek a sok illuminátus család egyikén belül, beágyazódva a valóságba és ott élve.

Ezek az illuminátus családok a drakon DNS elsődleges hordozói a Föld bolygón. Sajnos sok bátor spirituális harcost elveszítettünk a halál vagy a befolyásoló sötét tanítások miatt, amiket el kellett szenvedniük az életükben.

MOST érkezünk hozzátok, a jelenetekbe, hogy tájékoztassunk benneteket arról, a drakonokkal való konfliktus, amiről az antariaiak, Jaqual-on keresztül közvetített üzenetében is szó van, a mindennapi életetekben zajlik. NEM a MOST-ban kell velük harcba szállni, hanem a MOST-otokon belül kell megmentenetek lényetek számtalan kifejeződési formáit, amik „eltávolításra kerültek tudatotokból” [elfelejtettétek].

Pont ahogyan Jaqual küldetése az ő településén élők megmentése, benneteket is erre kérünk, hogy induljatok küldetésetekre és mentsétek meg a számtalan „embert”, akik a ti óriási multidimenziós ÉNETEKET képviselik. Életről életre haladva, amikor földi testbe inkarnálódva Gaian segítettetek. Kérünk emlékezzetek arra, hogy multidimenziós ÖNVALÓTOK az EGYSÉG MOSTJÁBAN létezik. Tehát sok különböző idővonalat választottatok, amikor földi testet öltöttetek.

Egyes idővonalakon leköröztek benneteket és veszítettetek a sötétséggel szemben. Az utolsó inkarnációitokban az egyik feladatotok az, hogy ezeket a földi küldetések okán egyszer elveszített lélekszilánkjaitokat lehívjátok és elhozzátok számukra a saját igaz szeretetet és fényt. Ne aggódjatok amiatt, hogy hogyan működik a lehívás, mert amint megkezdődik a fénytesteteké való átalakulásotok, rezgésetek LÉNYETEK minden sötétségben elveszített szilánkját magához fogja vonzani.

Látjátok, ahogyan fényetek, úgy a jelenlegi valóságotok is át fog alakulni, és LÉNYETEK minden kifejeződési formájával, amik különböző időkben és helyeken inkarnálódtak földi testbe, megosztásra kerül. Ahogyan Gaia is visszatér az ITT és MOSTBA, úgy minden ember, hely, dolog, ami formát öltött a bolygótokon vissza fog térni.

Halljuk a bennetek felmerült kérdést: „De mikor lesz LÉNYÜNK eme nagyszerű aratása/betakarítása?  Természetesen a MOST-on belül fog történni. A MOST-ot meg fogjátok találni az 5. dimenzióban és megtaláljátok az 5. dimenziót lényeteken belül is. „Mikor?” egy 3. dimenziós kérdés, amire NINCS harmadik dimenziós válasz.

Ehelyett tanuljatok meg kérdezni: „Melyik frekvencián fog LÉNYETEK eme nagyszerű aratása/betakarítás történni?” A válasz erre a kérdésre, hogy megtörténik, ha tudatotok együtt rezeg az 5. dimenzióval és azon felül, ha a tudatotok magasabb frekvencián rezeg, így megvan a bátorságotok, hogy érzékeljétek megsebzett lélekrészeiteket akció közben.

Ekkor felsőbb tudatotok átöleli a MI tudatot, hogy szabaddá szeresse.

Természetesen a félelem/sötétség elfogadása időlegesen újra csökkenteni fogja tudatszinteteket. Azonban emlékezni fogtok multidimenzionális ÖNVALÓTOKRA, hogy segítséget kérjetek. Természetesen a galaktikus és égi tagjai énetek felsőbb kifejeződési formáiként válaszolni fognak segítségkérésetekre. Miután felismertétek, hogy elbuktatok, megmentettek benneteket és segítséget kaptatok, emlékezni fogtoka arra, hogy minden forgatókönyvben TI magatok vagytok minden játékos. Amint teljességében felismertétek ezt a tényt, akkor élvezhetitek a bőséggel és gyógyulással elárasztó viszontlátást ÖNVALÓTOKKAL.

Ez az újraegyesülés úgy tűnik, csak akkor jön el, ha tudatotokból eltávolításra kerül a „harmadik dimenziós illúzió fátyla”. Szeretnénk örömtelien megosztani veletek, hogy a mi perspektívánkból nézve Gaianak több területe is van, ami együtt rezeg az 5. dimenzió küszöbével.

Mi, magasabb dimenziós LÉNYETEK tagjaiként üdvözöljünk odaadásotokat és bátorságotokat. Ezen az általunk „határsávnak” nevezett területen, látjuk önkénteseinket, akik állati, emberi és éteri testet öltve tesznek eleget „földi-kötelezettségeiknek”, hogy ezekben a testekben tartózkodva támogassák az 5. dimenziós fény megtartását [a Föld bolygón]. Ahhoz, hogy a „fény őrzői” legyetek nem kell emberinek lenni. De félelmeitek kezelését mesterfokon kell űznötök.

Ez a mesteri szint nem kell, hogy minden „időben” meglegyen, miközben életetek sok kihívásokkal teli pillanatit élitek meg. Mesteri mivoltotok sem idő sem hely. Mesteri minőségetek egy „létállapot”, ami az ötödik dimenzió természetes folyománya. Kétségtelenül vannak bizonyos idők vagy helyek, amikor vagy ahol könnyebb megőrizni ezt a tudatállapotot.

Ezért azt tanácsoljuk, hogy:

*bocsássatok meg önmagatoknak, hogy rezgésszintetek lecsökkenhet

*ügyeljetek az olyan időkre, helyekre és tevékenységekre, amik életeteket gazdagítja, valamint ügyeljetek az olyan időkre, helyekre és tevékenységekre, amik fényeteket csökkentik

*emlékezetek arra, ha ti magatok, ill. minden ember, hely vagy helyzet, ami elhomályosítja fényeteket [leszívja energiátokat]: „Feltétel nélkül szeretlek.”

Ez az egyszerű kijelentés tudatotokat egy magas frekvenciára fogja hangolni.

Azért adjuk át ezt a gyakorlatot, mert azt tapasztaljuk, ha emberi ruhában járó kedveseink aggódó énjüknek feladatot adnak, akkor „problémáik” visszahúzzák őket a megoldásra való összpontosítástól.

Azt szeretnénk mondani nektek, hogy sok változás lép fel belső szinten a Földön gyökeret vert tagjainkban és így az emberiségben. Akik megengedik tudatuknak, hogy az kiterjedjen az idő illúzióján túl, napi szinten fogják érzékelni ezeket a változásokat. Azonban az időhöz tapadók, valószínűleg csak ahogy ti mondjátok, „később” fogják érezni a változásokat.

Természetesen nem létezik az idő, ahogy a később sem, kivéve a harmadik dimenziós holografikus projekciótokat. Ez a holografikus kivetülés elkezd átalakulni és változni, mert oly sok hologram-lakó elkezdi kiterjeszteni tudatát a hologram valóságának korlátai fölé, hogy egy másik, igazságra épülő valóságot tapasztalhasson meg…

folyt. köv.

Csatornázta: Suzanne Lie

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://suzanneliephd.blogspot.hu/2014/08/arcturian-message-keeping-lights-on.html

http://torindiegalaxien.de/arkturia13/060814licht.html