Category: Androméda


Kedves Olvasók!

Hát az emberiség aktuális helyzete az üzenet alapján úgy tűnik önmagában kering, tehát sok új infó nem lesz, de azért lefordítottam, hátha mégis új lesz valakinek…Jó olvasást! Scarlett

Androméda Galaxis-NASAANDROMÉDA TANÁCS – Equitarian hajója – Az emberiség helyzetének aktuális állapota – 2014.06.03

Üdvözöl az Androméda Tanács az Equitarian [kb. igaz-egyensúly] hajóján. A Föld bolygón aktuálisan közrejátszó életerők életet adó energiái valóban lökést adtak a földalatti kultúráknak a felemelkedéséhez, kelettől nyugatig, északtól délig. És így, megkezdve a következő megbeszélést az emberiség kultúráinak és fajainak jelenlegi helyzetéről, frissítsük fel az információkat az emberi ’hordozó jármű’ [test] kapcsán, amit kollektívként emberiségnek ismerünk.

Lényegében mindez [az információ] jelen van az ember értelmezőképességében, a szubatomi részecskéik magjában és struktúráikban.
Minden földi lény magjában a kollektívan begyűjtött, átalakított és lehorgonyzott aktuális energia újra előállítható, így a jövő generációk számára tanulmányozható, az ok és okozat megállapítható, ill. így lehetséges tanulni a történelemből, hogy elkerülhető legyen az, ami a földiek jelenlegi valóságában bekövetkezett.
És így a társadalom, az éteri birodalmak és Agartha-i tanácsok által generált energia nagy gyorsasággal utazik a Föld és minden rajta tartózkodó lény testén keresztül. Minden egyes tudattal rendelkező földi élő- és nem élőlényhez megérkezik az aktuális [energia-] frissítés és folyamatosan az új energiák tumultusában találják magukat, amik szeretettel, támogatással és megértéssel bombázzák a bolygót.
Bár ezeket az új energiákat teljességében és tökéletesen integrálnia kell mindenkinek az adott társadalomban, ahol él, de a fénymunkásoknak, a földi csapatnak, teljességében és tökéletesen el kell görgetniük az akadályokat, amik útjukban állhatnak, hogy befogadhassák a lehető legtöbb, legragyogóbb információs rendelkezéseket. Az elgörgetésen azt értjük, hogy el kell engedni a régi gondolatmintákat, a valóságmintákat, amik az árnyék-énetekkel működnek együtt és be kell fogadni mindazt, ami vagytok. Lényegében nem létezik a dualitás, minden szimultán [egyszerre] létezik, az egyik nem létezhet a másik nélkül, de RÁLÁTÁS SZÜKSÉGES MINDERRE ÉS EGYENSÚLYBAN KELL TARTANI.
Tudjátok azt is, hogy az állati birodalom is ugyanezen az energia-kiosztáson és tudat-kiosztáson megy keresztül [energiák és tudat harmonizációján]. És aki GAIA-n tartózkodik már észrevehette a tudat kiáramlását és az állati birodalom hirtelen viselkedésbeli változását. Az állatkirályságok is kiterjesztik tudatosságukat, mint azt korábban elmondtuk.
Hogy az emberiség mindezt a [z energetikai] változást integrálhassa, új társadalmat kell építenie és minden egyénnek meg kell értenie, hogy GAIA felemelkedésének megtapasztalása minden egyes rajta lakó tudatos lényt is magában foglalja. Ezért, hogy segítsetek GAIA-nak a teljes rezgésének legtöbbetek által várt magas szintre való felemelésében, az emberiségnek be kell fogadni és meg kell értenie, hogy ők valóban nem az egyetlenek, akik képesek megérteni a teremtés, a manifesztáció és a bőség egyetemes törvényeit.
Az újonnan kiosztott energiák integrálásának minden szinten meg kell történnie: fizikai, érzelmi, spirituális és anyagi szinten. És a Gaia-n élő minden szervezet minden egyes sejtjének még többre kell felkészülnie, ami még jön.
Ezért, legfőbb fontosságú mindannyiatok számára, hogy megértsétek a felemelkedés lépcsőzetesen zajlik, bár különböző lépcsőfokok vannak, az emberi test csak bizonyos energiát képes kezelni, és ha a felemelkedési energiák végtelenségig erősödnének, az emberi testek megszűnnének létezni!
Sokan köztetek napi szinten kezdenek el látni bennünket, ahogyan sokan köztetek érzitek a felemelő energiákat és az idővonalak változását, elkezditek megérteni és még jobban kiterjesztitek magotokat [belső infó] és vízióitokat. Elkezditek befogadni az új energiákat és megnyitjátok a kaput egy felsőbb fokú információs rendelkezés számára, ami áramlik a Földetekre.
[„reklám helye”:Metatron tisztító és védelmet nyújtó szerkezete http://www.metaphysicalascensionpowertools.com/product-p/metatron-key.htm%5D
Mindegyikőtök, fénymunkások, csillagmagok, csillagemberek közösen nevezve a földi csapat, specifikus helyeken lettetek elhelyezve Gaia-n. Olyan helyeken, amiket összekötnek a ley-vonalak és más energetikai kapuk. Mindegyikőtök kapcsolatban áll a többiekkel, a fény és a szeretet hálóján keresztül összefonva. Mindegyikőtök különböző specifikus ponton helyezkedik el, hogy teljesítse az információs rendelkezéseket, amiért ide jött. Azok, akik vágynak arra, hogy lakóhelyet változtassanak kövessék belső vezettetésüket, hogy folyamatosan lehorgonyozhatóvá válhassanak az új energiák.
Kérünk, értsétek meg szeretett Fénytestvéreink, hogy Gaia jelenleg zajló átalakulása és az átalakulás, amin minden egyes emberi lélek keresztülmegy, nem történhet meg egy éjszaka leforgása alatt, a ti tér-idő értelmezésetek szerint.
És e szerint változik világotok politikai arénája is nagy gyorsasággal. Egyre több háború fellángolását látjátok és forradalmak törnek ki. Ez pusztán az EGO ’játéka’, az EGOK-é, akik egyéni szinten kötődnek Földetek politikai színteréhez és kétségbeesetten próbálják megőrizni hatalmukat. De ez nem lesz továbbra is így, ez a hatalom nem tart ki sokáig. Már nem lehetséges tovább az ego-énen keresztül cselekedni, minden egyes földi ember ego-énjének rá kell hangolódni a felsőbb-énjére, és a felsőbb-én veszi kezébe az irányítást és első ízben énjének belső aspektusából oldja meg az adott konfliktust.
Amikor a konfliktusok megoldódnak és a belső energiák kiegyensúlyozódnak, csak akkor lehetséges, hogy a tudat tovább fejlődjön és kiterjessze magát a világegyetembe. Ezért van úgy, hogy minden különféle kedves csatornán keresztül általunk küldött üzenetben arra kérünk benneteket, tisztítsátok meg tábláitokat, töröljétek le őket és engedjétek el azt, ami már nem szolgál benneteket, hogy integrálhassátok az új energiákat helyet kell biztosítanotok a tudatototokban és lehetővé kell tennetek a fejlődés folytatását. [Magyarul: jó alapok nélkül nem építhetünk magas házat, ami stabil…-ford. megj.]
Sokatok DNS struktúrája megváltozott már és az elkülönülés időszakában – ennek a világnak a hitrendszer-kapszulájába zárva- elhelyezett „jelzőtüzek”, jelentős szerepet játszanak, előkészítették a terepet a nagyszerű megértéshez és a hitrendszeretek átértékeléséhez és lehetővé tették, hogy letöröljétek táblátokat [feloldjátok konfliktusaitokat] és kapcsolatban lépjetek igaz lényetek felsőbb tudatosságával.
A felsőbb tudatossággal képesek vagytok ajtót nyitni arra, akik vagytok, és ami valódi küldetésetek. Megértve a közvetlen következő lépéseket, hogy megtaláljátok a benneteket megillető helyeteket a világegyetemben.
Sok-sok kapu [lehetőség] vár rátok szeretett lények, szükségtelen elmondanunk, arra kérünk egy kapu megnyitásáig se várjatok a tisztítási folyamatokkal [táblatörléssel], tegyétek ezt meg a kapunyitások előtt és ha a kapu valóban megnyílik lesz elegendő hely a szívetekben és a testetekben, hogy még több információs rendelkezést [energiát] áramoltathassatok a szervezeteteken keresztül, igazodva és összefonódva lelketek szándékával, amivel közelebb vagytok és közelebb kerültök az élet megértésében.
Minden jót kedvesek. De értsétek meg, hogy mindannyiatoknak itt kell LENNIE, hogy megtapasztalhassátok az idő pillanatában való létezést, miközben teljességgel és tökéletesen kapcsolatban vagytok lényetek belső isteni minőségével.
Ne feledjétek, mellettetek vagyunk és készen állunk segítségetekre lenni mindabban, amiben segítő kézre van szükségetek. Ne feledjétek hatalommal rendelkező lények vagytok, akik a földi létsíkokon lépkednek, erőiket-hatalmukat illetően beszűkült tudással, de tudatotok fejlődésének minden pillanatával egyre közelebb és közelebb kerültök valódi identitásotokhoz és valódi manifesztációs hatalmatokhoz.
Most búcsúzunk azzal az utolsó üzenettel, hogy engedjétek elméteknek és szíveteknek, hogy megnyílhassanak a kapu előtt, ami elvezet az igazsághoz és a megértéshez, hogy kik vagytok, elvezet a teremtés egyetemes törvényeihez, elvezet a szeretet egyetemes törvényéhez és nemsokára teljes tudatotokra ébredtek, teljesen felszerelkezve, hogy az emberiséget összehangoljátok a teremtő örök igazságával.
Részünkről ennyi volt egyelőre. Szeretünk benneteket. Veletek vagyunk. Viszlát mára.
Csatornázta: Anna Merkaba
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás: http://sacredascensionmerkaba.wordpress.com/2014/06/03/andromeda-equitarian-ship-current-state-of-human-affairs/

 

Hathorok, az Androméda-i felettes lelkek Galaktikus Tanácsa / 2013. december 29.

Solara-An-Ra közvetítése

2014-Átmenet / Az ember 3 útja

Úgy döntöttetek, hogy most Gaia-n tartózkodtok – ti, akik azt választották, hogy ezekben az időkben vagytok ezen a bolygón – minden lépéssel tudatosabbá váltok, hogy meggyógyítsátok nyugtalan dimenziótokat, hiszen ezért érkeztetek. Fényt-hordozó munkaerők vagytok, akik Gaia Felemelkedésének és a Gaia-val való Felemelkedés Isteni Tervének szolgálatában álltok, mégis ténykedéseitek módszereiben és stílusában különböztök egymástól. Ebben a pillanatban azt mondanám, hogy 3 fő csapás, út vagy munkamód van soraitok között. Ez egyfajta leegyszerűsítés, de ezek mind egy célt szolgálnak a mostani időkben.

11. Az első út, a Fényharcos útja. Aki ezen az úton halad, mindenki számára láthatóan, nyíltan sugározza ki fényét, felébredettként beszéltek és meghaladjátok az illúziók fátylát, ami sok éve elvakítja az embereket. Ti vagytok a tanítók, a vezetők, a kezdeményezők, akik összefogjátok a  fény-törzset. Bátorságotok és eltökéltségetek ebben a virradó 2014-es évben, könnyebben hoz gyümölcsöt, mint korábban azt valaha tette, mert az azonnali manifesztáció kora felé lépkedtek.

22. Azok a plejádokbeli Istennők, akik most civilizációtokba inkarnálódtak, akik a Föld felszínén szövik mágikus útjukat, ők a Mágikus Szövők. Ti mutatjátok meg a könnyedséget, az örömöt és a könnyűséget és eredményeitek mégis ugyanolyan hatalmasak, mert ez a TI MÓDOTOK ahogyan a fényt terjesztitek és megtartjátok. Nem csak a Plejádokból, hanem természetesen más csillagrendszerekből származó szövők is léteznek, de stílusotok fémjele a játék és a kreativitás marad, hogy ezzel hassatok és változtassatok. Növelitek a rezgésszintet, a zene, a művészet és a kreativitás minden formáját irányítva. Másokat gyógyítotok, mert elhozzátok nekik a nevetést és a szórakozást és közülük sokan az indigó- és kristálygyerekekkel dolgoznak, támogatva őket szirmaik bontogatásában.

33. Azok, akik a középső utat járják, akik sem harcosok, sem mágikus szövők, ők a Frekvencia Őrzői – azok, akik stabilan megtartják a rezgéseket. Ti tartjátok meg az egyensúly-pontot, a szív-csakra-frekvenciát, az univerzumi-állandót, mint azt Samadhik előttetek tették. Ti adjátok át a Krisztus-tudat-rezgést és a magasabb dimenziós frekvenciákat a 3D-s világotoknak. Így ti passzívabbnak tűnhettek, de mindezek közül ez a legnehezebben elérhető. Minden pillanatban folyamatosan kell tartanotok saját frekvenciátokat, hogy csillagkódjaitokat és a magasabb dimenziós rezgéseteket a bolygótok frekvenciájába ültessétek.

Legyetek tudatában, hogy ezen három kategória egyikében vagytok – ha felismeritek, ha nem. Néha egynél több aspektussal is rendelkeztek belsőtökben, de életetek egy bizonyos fázisában a három aspektus közül elsődleges célotok az egyiket a legerőteljesebben fogja tükrözni. Néha úgy van, hogy életetek különböző fázisaiban az egyik útról áttértek a másikra, pl. fényharcosból frekvencia-őrzővé, ha az egyik út beteljesedik és lezárul. Csatornázónk Solara An-Ra az elmúlt évek harcos időszakából átlépett a mágikus szövőébe, ahogyan azt az élete előírta neki. Ebben a pillanatban pusztán frekvencia-őrző, amikor energiánkat átadja nektek. Így láthatjátok, hogy mindháromnak lehetséges megfelelni, kontextustól és időtől függően – de megismételjük, hogy az élet adott stádiumában mindig van egy domináns út. Legyetek tudatában, hogy nincs előre meghatározott sor, ami szerint az egyik út követné a másikat, ahogyan nincs magasztosabb vagy jobb út a másiknál. Az utak a természetes adottságok vagy a személyiség szerint alakulnak. Sokan vannak köztetek, akiknek egész életük során egy út lesz az uralkodó.

Azért adunk nektek erről információt, hogy felismerhessétek, hogy egyedülálló és tökéletes utatok. Eláraszthatjátok ötleteitekkel a világot, az igazság kardját magasra tartva sugározhatjátok a fényt vagy teljesen nyugodtan, Buddha mosollyal is ülhettek meditációba mélyedve. Talán nimfákkal [fa-lényekkel] táncoltok az erdőben és másokat is arra bíztattok, hogy meglássák a fák szellemeit és a dévákat vagy egybegyűjtitek Gaia törzsét egy ceremónia vagy konferencia kedvéért, ahol a fény vezetői átadhatják bölcsességüket.

Tartsatok ki szándékotok mellett, hogy örömmel követitek az utat, amire rátértetek és használjátok tehetségeteket – azokat a tehetségeket, amelyek elültetéséért erre a bolygóra érkeztetek. A mágikus szövők köztetek könnyedséggel fogadják el útjukat, ami része esszenciátoknak és az egész mátrixotoknak. A harcosok köztetek, a természetetekből fakadó bátorsággal fogadják el küldetésüket. És a rezgések őrzői köztetek tartsák meg a feltétel nélküli szeretet 5. dimenziós frekvenciáját és irányítsák ezeket a rezgéseket a bolygótok sok rétegébe, ezt a számotokra természetes lazasággal fogadjátok el.

Korszakok és valóságok között vagytok és érzitek, amint eltolódtok ezek között. Egyesek arra vágynak, hogy eredendő otthonukban, a csillagokban lehessenek, megpróbáljátok kikerülni a fizikai korlátokat és azt, amit nyűgös felelősségként éreztek a Földön. Emlékezzetek arra, hogy egy céllal érkeztetek ide. Van egy célotok itt! Örömmel fogadjátok el célotokat és felelősségeteket, és életetek az ember három elsődleges Új Korba vezető útja közül az egyik kibontakozását tükrözi majd.

Ismerjétek fel a harcos, a mágikus-szövő vagy a frekvencia-őrző energiáját önmagatokban és járjátok a táncot, mert táncolni jöttetek. És így van ez.

Átadjuk áldásunkat és szeretetünket a 2014-es év beköszöntével.

Namaste

Csatornázta: Solara An-Ra

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://www.solara.org.uk/channeling.aspx?element=479, http://www.torindiegalaxien.de/0114/01hath-androme.html

 

Üzenet az Athabantian Csillaghajóról / 2013. június 09.

Mark Kimmel közvetítése

AthabantianHárom választási lehetőség

Jó reggelt Adrial!

Jó reggelt Mark, készen állsz a közvetítésre. Kezdhetünk?

Igen, kérlek. Mindig öröm számomra, ha hallok felőled.

Te és én minden földi embernek címezzük ezt az üzenet azoknak, akik olvassák ezeket a szavakat és azoknak is, akik nem; most az átalakulás időszakát élitek. Nem kérdéses, hogy a Föld vagy a rajta élő emberek átalakulnak-e, ami számít, hogy mi marad fenn a játék végén.

A tudatosság bizonyos szintjén rájössz, hogy a mostani idők nem szokványos idők, és a változások mindenütt felbukkannak és megfigyelhetők életed sok területén. Elég, ha megnézed a világon előforduló számtalan földrengést, fokozott vulkanikus aktivitás, szokatlan nagy és nem az időszakba illő tornádókat, és a Napotok energetikai kitöréseit vagy a gazdasági és politikai káoszt, mely folytatódik és sok országra kiterjed.

Ennek megfelelően minden személynek három választási lehetősége van: 1) Ellenállni vagy figyelmen kívül hagyni a változásokat és ami jön. 2) A változások áramlásával együtt haladni. 3) Kézbe venni a saját életed.

Hadd magyarázzam el bővebben: Az első csoportban azok az emberek vannak, akik elégedettek jelenlegi életükkel, ők vagy elégedettek a körülményeikkel vagy boldogtalanok, de nem hajlandóak másképp élni; ők mindannyian azt választják, hogy a komfortzónájukon belül tartózkodnak. Közülük egyesek jómódúak és hatalom birtokosai, azt hiszik vagyonuk és státuszuk átsegíti őket a jelenlegi változásokon. Mások szerhasználat függőség miatt sérültek vagy gyakorlatlanok az élet dolgaiban vagy nem akarnak, vagy képtelenek a változásra. Míg mások egyszerűen nem látnak más alternatívát a jelenlegi életükben, „Mindig is ilyen volt, és mindig ilyen is marad.” Az ellenállást vagy a figyelmen kívül hagyást választva, ezek az emberek úgy döntenek a 3. Dimenzióban maradnak.

A második kategóriában azok vannak, akik látják magukban és maguk körül a változásokat és úgy döntenek, hogy lesz, ami lesz ők is együtt sodródnak az árral. Az ő viselkedésüket ez jellemzi: „Tudom, hogy a dolgok változóban vannak, lehet nincs ez kedvemre, de bízom benne, jó lesz nekem, ha velük együtt sodródok.” Vagy „Tudom, hogy a változások jelen vannak bennem és a külvilágban is. Élvezem, hogy szemlélhetem vagy hogy olvashatok a változásokról és a csodás életről ami körülöttem van. Tudom, hogy rendben leszek.” Ők elértek a 4. Dimenzióba.

A harmadik kategóriában azok vannak, akik kezükbe veszik az életüket és meglovagolják a változások hullámait. Napi rutinjukká vált, hogy felemeljék magukat magasabb rezgésszintekre, hogy tovább jussanak az 5. Dimenzióba való Felemelkedésük útján. Ők látják az eljövendő változások nagyságát és aktívan felkészítik önmagukat az elkövetkezendő csodás élet előnyeire. Ők nem várnak kedvező időpontokra/eseményekre, melyek magukkal sodorják őket és nem várnak külső erőkre sem, amik majd megmentik őket. Saját maguk veszik kezükbe a saját Felemelkedésüket. Teljesen tudatában vannak, hogy az élet az 5. Dimenzióban igényes, örömteli és boldog is; nagyjából már most úgy élnek, ahogy az a jövőben lesz.

Az első csoportba tartozóknak azt mondanánk, hogy leginkább a 3. Dimenzióban fognak tartózkodni, míg a Föld rezgésszintje olyan magas nem lesz, amit már nem tudnak tartani. Ezen a ponton elhagyják testüket.

A második csoportnál egyesek a 4. Dimenzió valamelyik szintjén maradnak, lassan terelődve felfelé. Eljön az idő, amikor Felemelkedhetnek az 5. Dimenzióba, ha sokáig életben maradnak és túlélik az átalakulást.

A harmadik csoport már az 5. Dimenzió szerint él, a változások örvénylenek bennük. Magukat életük teremtőinek tekintik és rájöttek arra, ha szeretetből teremtenek, akkor minden pillanatban képeseknek kell lenniük ellenőrzésük alatt tartani minden gondolatukat, minden érzelmüket, minden szavukat és minden cselekedetüket.

Ehhez itt hozzátennénk, hogy a 2012. decemberi esemény felgyorsított mindennemű átalakulást: A harmadik Dimenzió tartóoszlopai elmozdultak. A magasabb Dimenziókba vezető út nyitva áll mindazok számára, akiknek szándékában áll Felemelkedni. Ezen felül összeomlik az idő, tehát mindezek a történések gyorsabban következnek be.

A magasabb rezgésszintek lehorgonyzása során a szén alapú emberi test, kristály alapúvá alakul át. Ezzel agyi és minden belső szervet érintő változások is együtt járnak. Mentális, érzelmi és spirituális testeitek egy csodás új lénnyé integrálódnak. És ismét megjegyeznénk, hogy ennek [a folyamatnak] a teljes befejezése, minden egyén aktív részvételét megkívánja.

Mi látjuk, ahogyan fokozatosan változik a Föld, a merev 3. Dimenziót elhagyva a kiterjedtebb 5. Dimenzió irányában haladva.

Nem látunk hirtelenszerű változásokat, mint azt korábban megjósolták – ill. ahogyan azt még néhányan továbbra is jósolják – olyan változásokat sem látunk, ami Atlantisz bukásához vezetett. A változásokat egy kiterjedtebb időszakban látjuk.

Adrial, ez egy nagy átalakulás.

Igen, Mark, a 2012. decemberi események sok dolgot megváltoztattak, a legemlítésreméltóbb a multidimenziós kapuk megnyitása a kozmosz minden fizikai formája számára. Ezek a kapuk rendelkezésre állnak minden földi ember számára. A Föld átalakulása a fordulópont, amire mindenki várt.

Átugorhatunk a 3. Dimenzióból az 5. Dimenzióba?

Nem, mindenkinek szükséges időt tölteni a 4. Dimenzióban. Az ember fizikai, mentális és érzelmi teste nem bír ki egy közvetlen ugrást a 3. Dimenzióból az 5. Dimenzióba. Egy egyén közvetlen elmozdítása a merev 3. Dimenzióból az 5. Dimenzióba szétszakítaná a fizikai, valamint a mentális és érzelmi testet is.

Hogyan látod a technológiai fejlődést?

Úgy látjuk, lesznek nagy technológiai előrelépések, ha az 5. Dimenzió korlátokat mellőző szemszöge kerül a figyelem középpontjába. A merev 3. Dimenzióban gyökerező technológiáknak nem lesz helyük az Új Földön. Felvirágoznak az 5. Dimenzió inspirálta és a Föld Egységét szolgáló technológiai fejlesztések. Csillagtestvéreitek készen állnak, hogy támogassanak benneteket az átalakulás után.

Nos, akkor semmi sem marad fenn a merev 3. Dimenzió vívmányaiból?

Ez így van, semmi nem marad fenn az egykori 3. Dimenziós Földről, ha az emberek egyesülnek az 5. Dimenzióval.

Ez mennyi időt vesz igénybe?

Lineáris időszámításotok szerint, úgy látjuk előre, hogy 50 és 100 év közötti időt fog igénybe venni.

Mi a helyzet a 3. Dimenzióban köttetett [3D—s érdekeket képviselő] emberi kapcsolatokkal?

Nem élik túl. A másokkal való kapcsolat jövőbeli új módja szereteten, békén, tiszteleten, egyéni hatalmon [egyéni döntésen] és az Egységen alapuló lesz. Nem élik túl a félelmen, erőszakon, kényszeren, kapzsiságon vagy státuszon alapuló kapcsolatok az 5. Dimenzióba való átalakulást.

Azt hiszem kezdem érteni. Ez egy szintbeli emelkedést követel meg a szemléletemben. Először azt hittem, mindenki egy pillanat leforgása alatt emelkedik fel. És most azt mondjátok nekem, hogy ez fokozatos lesz. Azt gondolom a drámai felemelkedés egyszerűbb lett volna.

Most hadd beszéljük arról a csodálatos útról, ami azokra vár, akik elfogadják ezt az átalakulást. Az 5. Dimenzió magasabb rezgései a Földön minden egyén testébe integrálódnak, aki befogadja azokat. Ha ez az átalakulás lezárul, az emberi testetek sok új funkcióval bír majd és egy teljesen új valóság lesz sajátja. Életetek tisztává, telepatikussá, áttekinthetőbbé válik, ill. további magas rezgésű attribútumokkal rendelkezik majd és ez mellett élvezni fogjátok a kozmosz magasabb rezgésszintű lényeivel való interakciót.

Az előttetek álló út rendkívüli. Egy olyan út, melyet korábban még soha nem fejeztek be: Egy teljes bolygó Felemelkedését a 3. Dimenzió sötétségéből. Az 5. Dimenzióba való Felemelkedés útja most nyitva áll az emberiség előtt. Ez azt jelenti, a bolygótokon mindenkinek lehetősége van a 3. Dimenzió dualitásának, erőszakosságának és ítélkezésének elhagyásához. Igen, ez a lehetőség most mindenki számára elérhető és könnyebb a Felemelkedés, mint amikor a 3. Dimenzió fojtogatása még teljes erővel bírt.

A folyamat során a fiatalság meghaladja szüleik korlátait. A folyamat élén a Fénymunkások és az Útmutatók fognak állni. Valósággá válik és a Föld újra Krisztusi [kristály] Fényben fog tündökölni, mint egy saját fényű csillag, nem csak a Napotok fényét tükröző bolygó.

A Föld paradicsommá fog válni, ahová sok fizikai és nem-fizikai lény jön látogatóba szerte a kozmoszból. Benneteket, mint földi felemelkedett lényeket az egész kozmoszban tisztelet övez, azért amit elértetek: Fizikai testetek átalakítását a 3. Dimenzióból az 5. Dimenzióba. És könnyedén fogtok messzi bolygókra és galaxisokba utazni.

Hadd magyarázzam el bővebben. Ma a bolygótokon MINDENKI megtapasztalta már a Krisztusi [kristály] energiát. A legtöbben nincsenek tudatában ennek a csodás eseménynek, de ennek ellenére megtapasztalták. Akik Jézus visszatérésére várnak, az már beteljesült egy különleges módon: A Krisztusi Fény a bolygó minden lényének szívében elhelyezésre került. Ahogyan a bolygó szívében is elhelyezésre került. Ezt a nagyszerű tettet az égi birodalmakkal együttműködve sok bolygótokbeli fénymunkás vitte véghez.

Ne várjátok bolygótok és a rajta élők azonnali teljes megújulását, legtöbbjük nincsen tudatában ennek a dicső eseménynek. A Fény már fényesebben lángol mindenki szívében. Mindenki lát valami változást a saját életét illetően. Mindenki lát valami változás a környezetében.  Mindenki szívében ott vannak az elkövetkezendő nagy változások. Nézz befelé, hogy lásd, más vagy már, mint korábban.

Ha hétköznapi szemmel tekintetek a médiátokban szereplő eseményekre, látni fogjátok a kis változásokat. De ha még közelebbről vizsgáljátok meg őket, látni fogjátok, hogy megtörténnek változások és felbukkan az igazság: Az igazság ereje és a kevesek kapzsisága szemben a többség szükségleteivel. A kevesek igazsága ellenőrzi a többség életét. A kevesek ítélkezése szemben az alapvető emberi szükségletekkel. Minden emberi lény a testvéretek. Mindenkit megillet az emberhez méltó bánásmód. Senki sem képez kivételt, bár ők kivételesnek tartják magukat. Az érték nem mérhető sem javakkal, sem hatalommal. Az érték örömben, szeretetben, boldogságban és belső békében mérhető.

Most, Mark, beszéljünk a te személyes átalakulásodról. Látjuk, hogy belső szinten gyorsan haladsz előre. Érdekes szemtanúja lenni, ahogyan a testi változások megjelennek és a kifejezésmódnak, ahogyan mások felé fordulsz. Valóban mutatod az utat a magasabb tudatosság felé, amikor befelé fordulsz és nem függsz külső erőktől, amik megerősítenek téged abban, hogy ki is vagy és mi jön a felszínre. Ez a bizonyosságod megalapozása a személyes értékedben és egyedi utazásod során.

Bízunk benne, hogy most már látod jelenlegi inkarnációd célját ezen a világon. Te aktív részese vagy, ahogyan sokan mások is, hogy kivezessék a Földet a sötétségből, amiben sok eonon keresztül létezett. Ez nem tesz kiválóbbá téged másoknál, csak haladj az ösvényeden.

Amint azt már elmondtuk, a tavaly december óta történt események tovább folytatódnak, hogy felgyorsítsák az évben történő és az utána következő eseményeket. Ez, a Föld és az emberiség átalakulásának megvalósítása. Ne számítsatok nagy megnyilatkozásokra csillagtestvéreitek részéről, amíg ennek java le nem zárul. A fizikai földönkívüliek érkezése túl nagy félelmet váltana ki és a félelem nem járulna hozzá a pozitív kimenetelhez. Inkább készenlétben állnak és energiájukkal mindennek a pozitív átalakulását támogatják.

Adrial vagyok, égi teremtménye ennek az univerzumnak, kollektívánk nevében beszéltem. Örömömre szolgált, hogy kommunikálhattunk egymással. Áldás.

______________________________________________

Csatornázta: Mark Kimmel

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://www.cosmicparadigm.com/Athabantian/

Isten éltessen minden Édesanyát és Édesapát!

bokréta

 

Üzenet az Athabantian Csillaghajóról,

az Androméda rendszerből / 2013. április 25.

Mark Kimmel közvetítése

Athabantian

Legyetek azzá, akikké válhattok !

 Jó reggelt Adrial!

Jó reggelt Mark!

Az Athabantian Csillaghajó szószólója vagyok. Örülünk, hogy ezen a reggelen beszélhetünk veletek. Mint azt már korábban közöltük, ha képesek vagytok megtartani az ötödik dimenziós rezgésszintet, valóban kommunikálhattok kollektívánkkal. Így, barátokként beszélgethetünk veletek és nem mintha valahogy mi másoknál jobbak lennénk.

Értem mire gondolsz.

A következő üzenetet bátorításként szánjuk azoknak, akik készen állnak a személyes átváltozásuk következő lépését megtenni. Olvassátok örömmel ezt az üzenetet, mert nagy kalandok várnak rátok.

Sokan a kozmosz minden szögletéből, azért jöttek, hogy részt vállalhassanak a Föld nagy átalakításában. Mark, a te döntésed volt, hogy az Androméda rendszerből ide jöjj, és emberként inkarnálódj, sok évet átlagos emberként élve életedet a családoddal, a karriereddel, a barátaiddal és más egyéb dolgokkal. Ezek a korábbi tevékenységek szükségesek voltak, hogy szilárdan kialakuljon közted és az emberek között egy kapocs és hogy megtanulhasd értékelni, milyen is az élet egy 3D-s bolygón.

Azok számára, akik ezeket a sorokat olvassák, azért jöttünk ma el, hogy a jelenlegi helyzeteteket jobban megvilágítsuk. Olyanokként érkeztünk, akiket ismertetek a ti időtökből más bolygókon, olyanokként, akik nálatok sem kevesebbek, sem jobbak, sem felettetek állók. Mindenki egyenlő a magasabb rezgésszinten – mindenki kölcsönösen elfogadja egymást a Minden Létező Egységén belül.

Korábban egy bolygó sem volt képes Felemelkedni az 5. dimenzióba, mely ennyire összenőtt a 3. dimenzióval. A Föld-i emberek fizikai testébe 5. dimenziós rezgések kerülnek beáramoltatásra. Ebben a folyamatban minden könnyedebbé alakul át. Ez a leghatalmasabb égiek nagyszerű vállalkozása és boldogok vagyunk, hogy ennek részesei lehetünk. Ezen felül örülünk minden embernek a Földön, akik aktívan részt vesznek ebben a nagyszerű vállalkozásban.

Tudnotok kell, hogy az égi kollektíva egy hatalmas birodalom, sokkal nagyobb számú, mint ti vagytok a fizikai formátokban. Az égi birodalomban teljes kollektíva vagyunk. Tudom, hogy ezt nagyon nehéz megérteni, de mi nagyon jól érezzük magunkat ebben az állapotban, mert, amint meghaladja valaki a fizikai forma rezgésszintjét, akkor minden egy kollektíván belül működik. Sok kollektíva létezik, az égiek egyek közülük, akik fizikai forma nélküliek. Léteznek formanélküliek – ez egy még átfogóbb terület, és amit lehetetlen szavakba önteni. Amit fontos megérteni, hogy amelyik nem-formateremtő kollektíva, az nem rendelkezik formával és ami formával rendelkezik, az a kollektíva hozza létre a fizikai formát.

Fizikai formában élő lényekként, rendelkeztek egy könnyen felismerhető egyéniséggel. Könnyű látni a körvonalaitokat és könnyű érezni benneteket. Képesek vagytok megérinteni testetek határvonalait. Érzékelitek a mentális és az érzelmi testeiteket. Képesek vagytok kapcsolatba lépni lelketekkel. Mindezek által könnyen definiálható egyéniségek vagytok. Az égi birodalomban nem vagyunk ilyen egyszerűen elhatárolódva. Mint azt már korábban elmondtuk, kollektíva vagyunk és így formánk összeolvad az egész kollektíván belül. Ha egy egyéni lényt szeretnénk manifesztálni, mint engem [Adrial] ebben a pillanatban, ezt a kollektívából tesszük meg.

Azért hoztuk fel ezt a témát, mert ha a magasabb rezgésszint felé mozogtok, akkor elveszítitek egyéniségetek aspektusait. (A „nyers” egyén koncepciója csak a 3. dimenzióban létezik.)  Ha megtanultok az 5. dimenzióban létezni, elkezditek az 5. dimenzióban tartózkodok közelségét érzékelni. „Tudni” fogjátok, hogy az egység érzése, egy belső tudás – és nem lehet szavakba foglalni.

Arra is szeretnénk emlékeztetni mindenkit, akik ezeket a szavakat olvassák, hogy emlékezzetek az okra, amiért a Földre inkarnálódtatok. Miután rendelkeztetek a képességgel, hogy kipróbáljátok magatokat a magasabb rezgésszinteken és megtanultátok a benne való tartózkodást, mely támogatott benneteket, akkor valóban tudjátok értékelni az inkarnációtok okát. Tényleg egyszerű: Rendelkeztek egy fizikai testtel. Most pedig ügyesen megtanulhatjátok, hogy az 5. dimenzióba mozduljatok el. Ott segíteni fogtok másoknak, hogy ezt ők is megtegyék.

Miközben erre a célra koncentráltok, Felemelkedetté váltok. Fényetek minden veletek kapcsolatba kerülő számára világítani fog. Energiátok körülöttetek mindenkire kisugárzik. Ez által jelentős befolyással bírtok erre a bolygóra és valójában a teljes kozmosz minden más fizikai formájára. Közülünk azok, akik nem rendelkeznek fizikai formával nem képesek ezt elérni. Sok Föld-i ember nem volt képes (eddig), magasabb rezgésszintekre emelkedni, miközben fizikai formában tartózkodik. Ez az oka annak, amiért mindegyikőtök önként jelentkezett, hogy a Földre jöhessen.

Ma elegendő Fénymunkás tartózkodik a Földön, akik fenntartják a magasabb rezgésszintet, így biztosítva a Föld átformálását. Mint azt korábban már elmondtuk, a 3. dimenzió mágneses konstrukciói 2012. decemberében kiiktatásra kerültek. Ez megkönnyíti a magasabb dimenziókba való utat, de semmi esetre sem teszi automatikussá. Az egyéni fizikai formáknak gondoskodniuk kell arról, hogy eddzék önmagukat, hogy a magasabb rezgésszinteken létezzenek – ez nem automatikusan történik. Ez egy napi szintű gyakorlat.

Ahhoz, hogy az 5. dimenzióban megtartsátok magatokat, meg kell tanulnotok, hogy gondolataitokat és érzelmeiteket az ellenőrzésetek alatt tartsátok. Megtapasztaltátok, amikor egy alacsonyabb rezgéssel konfrontálódtatok, hogyan zuhantatok alá a finomabb rezgésszintekből. Azt is láttátok, hogy a könnyed rezgésszintet megtartjátok, ha az alacsonyabb rezgések nem kerülik el a figyelmeteket. Ismeritek a reakcióitok közötti különbségeket. Gyakoroljátok, ezt az értékes leckét.

Nézzetek a tükörbe és tegyétek fel a kérdést magatoknak: „Mi az, ami fontos az életemben? Mit teszek én, mit szeretnék továbbra is megtenni, mit kell tennem gyakrabban? Miről mondhatok le? Mi az ami bebetonoz [rám ragadt]? Mi szolgál engem? Mi szolgálja a 3. dimenzió folytatását?“ Ezután döntsetek, hogyan folytatjátok az életeteket.

Értsétek meg, hogy nincs szükségetek külső megerősítésre. Időtök és energiátok legoptimálisabb felhasználása, a magatokban való felfedezése annak, hogy miért egyeztetek meg, hogy ebben az időben és ezen a helyen öltötök testet és mit tehettek, hogy ebben a törekvésben előre haladjatok. Elfejeltettétek az űrtestvéreitekkel való kapcsolatba lépés módját. Szívetek mélyén már tudjátok, hogy léteznek más fizikai formák más bolygókon. De ne pazaroljátok az időtöket, hogy megpróbáljátok megpillantani hajóikat vagy végighallgatni egy másik szemtanút – legyetek tudatában, hogy ők a Testvéreitek, ez elegendő. Mint már elmondtuk: köztetek járnak.

Nincs szükségetek egy magasabb autoritásra, mint a kormányotok vagy más vallások, amik azt mondják nektek, hogy nem léteznek nem-emberi életformák. Mert ez (ismételten) átadja a hatalmat feletettek egy olyan autoritás kezébe, melyet erre illetékesnek tartotok. Felejtsétek el az földönkívüliek kutatását. Tényleg az égre kell néznetek, hogy világos legyen előttetek, más is létezhet az univerzumban? Nézzetek Önmagatokba. Legyetek tudatában, hogy sok más bolygóról származó jár-kel köztetek. Tudjátok, hogy sokan más bolygókról inkarnálódtak, hogy ezekben az időkben veletek legyenek.  

Legyetek azzá, akivé válhattok. Próbáljátok meg Felemelni saját energiátokat. Gyakoroljatok naponta.

Figyelmeteket összpontosítsátok erre az egyedülálló feladatra. Rakjátok össze magatokat, ne rohanjatok egyik csatornázástól a másikhoz. Gyakoroljatok önuralmat. Gyakoroljátok a megkülönböztetési képességet. Fedezzétek fel energiamezőtöket. Ezután lássátok meg, hogy ami nem a ti részetek, az csupán az élet-drámátok színpadán való szórakozás. Koncentráljatok arra, hogy ti legyetek „a” rendező a színpadotokon. Más semmi nem fontos a fejlődésetek szempontjából. Semmi nem történik, ha csak egyszerűen azt kívánjátok, hogy történjen meg. Nektek kell megtennetek, senki más nem teheti ezt meg helyettetek. Legyetek tudatában, hogy ti vagytok a saját élettapasztalataitok teremtői – jól teremtsétek meg őket.

Hogy a magasabb rezgésszinteken maradjatok, vissza kell húzódnotok a 3. dimenzióból. Számoljátok fel a dühöt, az ítélkezést, a felhalmozott vagyont és a mások feletti hatalmat. Számoljatok fel minden a 3. dimenzióhoz köthető anyagi kényelemhez való ragaszkodást.

Legyetek jelen a világban, de ne azonosuljatok vele. Ismerjétek fel, kik is vagytok valójában – a Forrás egy egyéni megnyilvánulása, egy hatalmas Fénylény. Hagyjátok a hátatok mögött azokat a múltbeli és jelenbeli szokásokat, melyek nem járulnak hozzá a Felettes Énetek testetekben való manifesztációjához. Ne engedjétek, hogy a 3. dimenzió visszarántson benneteket, miközben arra törekedtek, az 5. dimenzióban legyetek. Fenntartva ezt a törekvést gyakoroljatok Önuralmat, de ne felejtsetek el a teremtés örömében élni.

Legyetek tudatában, hogy a 3. dimenzió távozik. Tudjátok, hogy a bolygótok minden mással együtt megtisztul a 3. dimenzió sötétségének sűrűségből. A 3. dimenzió enyve eltávolításra került. Nem létezik többé az az energia-szerkezet, ami mindent a 3. dimenzió mozdulatlanságában fixált. Az általatok is érezhető szabadság ennek az összeomlásnak, a régi utatokra fordított koncentráció csökkenésének a következménye.

Tiétek a lehetőség, hogy az elsők között legyetek, akik hatalmas fizikai Fénylényekké válnak, hatalmas emberekké, aki másoknak mutatnak utat. Ennek megtételéhez Önfegyelem szükséges. Önfegyelem, hogy az ítélkezés, az erőszak, a harag és a 3. dimenzió zavarait levessétek. Lehetőségetek van multidimenziós lényekké válnotok, hogy részesei lehessetek a 12 dimenzió minden szintjének. Mindenki számára adott ez a lehetőség, de egyesek számára lassan jön el a beteljesülés. Mindenki számára körülbelül 50-100 év kell, hogy az 5. dimenzióban lehessenek. Sokan visszamaradnak, nem maradnak életben, hogy láthassák ezt a csodálatos eseményt. Másrészt életben maradhattok, hogy mindent láthassatok – hogy mindent megtapasztalhassatok.

Az idő összeomlik. Ez megkönnyíti azok dolgát, akik lusták, hogy elérjenek az 5. dimenzióba? Egy kicsit, de mindenkire ugyanazok a szabályok vonatkoznak – elengedhetetlen az önfegyelem, az odaadás és az öröm. Figyeljétek a saját fejlődéseteket és élvezzétek – mert ez a valaha megtapasztalt legnagyobb kalandotok.

Legyetek tudatában, hogy Testvéreitek az egész univerzumból képviseltetik magukat ezen a bolygón. Nézzetek magatokba és ismerjétek fel, kik vagytok. Ne adjátok át hatalmatokat másoknak, akik megmondják, kik vagytok. Nézzetek magatokba. Minden ott van. Képesek vagytok felismerni Önmagatokat és ebben örömötöket lelhetitek. Nézzetek befelé és legyetek hálásak. Szívetek megmondja, kik vagytok. Kövessétek a szíveteket – sugározzátok Fényeteket és boldogságotokat mindenkire, hogy láthassák azt. Ekkor tudni fogjátok, kik vagytok és mások is felismernek benneteket.

Az új Föld egy csodás hely lesz, egy 5D-s paradicsom, amit az univerzumból sokan szeretnének meglátogatni. Lassan egy olyan bolygóvá válik, mely a 3D-s sötétségből emelkedett fel. Segíthettek és szerepet vállalhattok bennem, hogy ez megtörténhessen. Igen, TI.

Adrial vagyok, a kozmosz egy égi lénye. Nagyon örültem, hogy megoszthattam ezeket az elgondolásokat veletek és Markkal.

Csatornázta: Mark Kimmel

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://cosmicparadigm.com/Athabantian/