Category: Alapok


5d-nrgs-1-1Az egyének közötti szívmezők interakciója

A legtöbb ember azt hiszi, a szociális kommunikáció kizárólag a nyilvánvaló jelek alapján kerül kifejezésre, mint a nyelv, a hangminőség, mimika, gesztikuláció és testi mozdulatok. Azonban találtak arra utaló jeleket, hogy egy finom, de befolyással bíró elektromágneses vagy „energetikai” kommunikációs rendszer közvetlenül reagál a tudatunkra. Az energetikai kölcsönhatások valószínűleg hozzájárulnak a két egyén közötti „mágneses” vonzalomhoz vagy taszításhoz, és ez az, ami befolyásolja a szociális kommunikációt és a kapcsolatokat. Ezen felül úgy tűnik, hogy a szívmező fontos szerepet játszik az egyének közötti fiziológiai, pszichológiai és szociális kommunikáció információcseréje során.

A HeartMath Intézetben végzett kísérletek figyelemreméltó bizonyítékokat találtak arra, hogy a szív elektromágneses mezeje képes információt továbbítani két ember között. Képesek voltunk mérni olyan emberek közötti szívenergia cserét, akik egymástól 5 méter távolságra voltak. Azt is kiderítettük, hogy egy ember agyhullámai valóban szinkronizálhatják egy másik személy szívmezejét. Ezen felül, ha egy egyén egy koherens (harmonikusan egybetartó) szívritmust hoz létre, akkor gyakran és folyamatosabban történik meg a szinkronizáció az adott személy agyhullámai és a másik személy szívverése között. Ezek a felismerések fantasztikus következtetéseket hordozhatnak, amik arra utalnak, hogy ha az emberek pszichofiziológiailag koherens (harmonikusan egybetartó) állapotban vannak, akkor a körülöttük lévő emberek szívmezőjének kódolt információit képesek tudatosabban érzékelni.

Ezeknek a kísérleteknek az eredményei arra engednek következtetni, hogy az idegrendszer egyfajta „antennaként” működik, ami más egyének által gerjesztett elektromágneses mezőkre ráhangolódva ad választ. Úgy hisszük, hogy ez az energetikai információs csere egy született képesség, ami a tudatot élesíti és mások irányába valós empátiát és érzékenységet közvetít. Ezen felül azt is megállapítottuk, hogy ez az energetikai kommunikációs képesség célzottan javítható, ami az emberek közötti mélyebb szintű nonverbális kommunikációt és megértést teremthet. Vannak érdekes arra utaló jelek, hogy a szívmező-kölcsönhatás ember és állat között is felléphet.

Röviden, a szívmező energetikai kommunikációján keresztül fejlődhet a tudat kiteljesítése szociális környezetünkön belül.

A szívmező és az intuíció

Szintén vannak új adatok arra vonatkozóan, hogy a szívmező közvetlenül részt vesz az intuitív észlelésben a téren és időn túli energetikai mezővel való kapcsolódásán keresztül. Egy konkrét kísérleti mintázatot felhasználva bizonyítékokat találtunk arra, hogy a szív és az agy is kap információt egy jövőbeli történésről és erre választ is ad, mielőtt az valóban megtörténik. Még meglepőbb volt a felismerés, hogy ezt az „intuitív”információt úgy tűnik a szív az agytól kapja. Ez arra utal, hogy a szívmező egy finomanyagi energiamezőhöz kapcsolódik, ami helyben vagy időben távoli, jövőt érintő dolgokról vagy történésekről szerez információt. Ezt Karl Pribram és mások „spektrális övezetnek” nevezik, ami a potenciális energia lényegi rendje, ami átfogja a tér-időt és az „Egység”- tudatunk alapjaként szolgál.

Szerzők: Rollin McCraty, Raymond Trevor Bradley und Dana Tomasino

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://transinformation.net/das-herz-hat-sein-eigenes-gehirn-und-bewusstsein/,  theeventchronicle. com

 

Az intelligens szívHandsandHeartSun

részlet

-Egy magzat szíve már elkezd verni, mielőtt az agy kialakulna.

-A szív és az agy között folyamatos oda-vissza kommunikáció zajlik.

-A szív több információt küld az agynak, mint az agy a szívnek.

-A szív impulzusokat küld az agynak, amik befolyásolják a döntéshozatalunkat.

-A szív sok testi rendszer összehangolásában segít, hogy azok harmonikusan dolgozhassanak.

-A szívimpulzusok különösen azokat az agyi központokat befolyásolják, amik a stratégiai gondolkodásban, a reakcióidőben és az önszabályozásban érintettek.

Az elme és a szív diszharmóniájából fakadó stressz, általában félelem, depresszió, düh, harag és zavarodottság érzéséhez vezethet. Extrém esetekben ez a diszharmónia fizikai betegségben manifesztálódhat. A szíved ismeri az igazságot, még ha az elméd fel sem fogta, hogy pl. ki akarsz lépni egy kapcsolatból, gyűlölöd a munkádat, elkövettél egy hibát és túl büszke vagy, hogy beismerd, de a szíved tudja, azonban az elméd utat keres, hogy ezt az érzést megindokolja…

Oly sokféle kifogással jön, hogy elkerülje azt, amit a szív diktál – „Rendes ember” vagy ”Sok pénzt keresek vele” vagy „csak felidegesítettek” – de ha olyasmit teszel, ami számodra nem igaz, az mindig szenvedést hoz. Mindegy milyen óriási vagy apró dologról van szó, a hamis szándékú tettek káoszt teremtenek mentális, érzelmi, spirituális és fizikai testünkben és krónikus stresszhez vezethetnek…

Tehát tarthatjuk kliséknek az olyan mondásokat, mint a „Hallgass a szívedre” és a „Kövesd a szíved súgását”, azonban ezek sokkal mélyebb igazságokat fejeznek ki szívünk értékéről…

Szerző: Rajie Kabli

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://www.collective-evolution.com/2016/07/10/where-your-stress-anxiety-actually-come-from/

http://transinformation.net/woher-dein-stress-und-deine-angst-tatsaechlich-kommen/

 

hathor_4

Kedves Olvasók!

Stresszből mindig akad, ezért fogadjátok megkésett húsvéti ajándék helyett ezt a Tom Kenyon meditációt! Hallgatása közben én érzem ahogy “dolgozik” rajtam a fényáramlat. Aki érzékel esetleg közben valamit kérem ossza meg élményeit, előre is köszönöm! Jó lazítást! Scarlett

Hathor fényáramlat -részlet

Ez a hangmeditáció segít extrém stressz esetén, amit sok ember megtapasztal és továbbra is meg fog tapasztalni élete során.

A hangmeditáció nagyon finom és éteri, lehetővé teszi, hogy a jelenlegi állapotból származó feszültség óvatosan eltávozzon, és további használata segít a múltból származó negativitás feloldásában is.

A meditáció 12 perces és a legjobb, ha fejhallgató vagy fülhallgató segítségével merülünk el benne. Ha van elegendő hely, akkor feküdjünk hanyatt, a lábak mindenképpen legyenek kicsivel magasabban, mint a fej és a mellkas, mivel ez az egyszerű pozíció segít a mélyebb ellazulásban. Lélegezzen be lassan, majd lazán fújja ki a levegőt, miközben minden lélegzet egyre jobban ellazít.

Forrás: http://www.tomkenyon.com

Meditáció: https://tomkenyon.app.box.com/s/ia1zlq48ioeyy1oe81wxhvwni3rdaopo

 

 

Indián tízparancsolat

1. Gondoskodj a Földről és tiszteld minden lakóját!

2. Maradj hű a Nagy Szellemhez!

3. Mutass tiszteletet embertársaid iránt!

4. Dolgozz az egész emberiségért!

5. Segíts és szeress, ahol szükséges!

6. Tedd azt, amit jónak gondolsz!

7. Gondoskodj tested és lelked jólétéről!

8. Erőd egy részét fordítsd a világ jobbítására!

9. Légy mindig igazságos és tisztességes!

10. Vállald tetteid következményét!

indianer

Mindenhol találhatsz valami szépséget, ha keresed. Figyelj a szépségre, és ne törődj az ellenkezőjével. Ez a pozitív, szeretetteljes hozzáállás az élethez és az embertársaidhoz…része annak az isteni mágiának, amelyre megkíséreljük ráirányítani szemedet és a lelkedet. Ez segíteni fog abban, hogy mindig érezd Isten jelenvalóságát, és hogy magad is tudj élni és hatni az Isteni mágiával, amelynek csodatévő, gyógyító, megvilágosító hatása van az emberi lelkekre.

Forrás: http://embers-eg.webnode.hu/news/indian-bolcsessegek-/

tanne2Együttérzés – Valótlan képzelgés vagy valóra váltható jövőkép?

részlet

Az empátia (együttérzés, ’beleérzés’) egy olyan képesség és készség, amivel felismerhetjük és megérthetjük mások gondolatait, érzelmeit, szándékait és személyiségjegyeit. Az együttérzés magával vonja a mások érzelmeire való reakciót is, mint például: sajnálat, szomorúság, fájdalom, öröm vagy segítségnyújtó impulzusok. Az empátia alapja az önreflexió (képesség önmagunk vizsgálatára); minél nyitottabb valaki saját érzelmeire, annál jobban képes mások érzelmeit érzékelni. Így az empátia nem csak a másokkal való viszonyban játszik szerepet, hanem jelentőségteljes az önmagunkba való beleérző képességünket illetően (ön-empáthia [ford. megj. – érzelmeink ismerete és elfogadása]).

Társadalmunkban arra kényszerültünk, hogy fókuszunkat a jövőbe helyezzük és gondolkodásunkban a biztonságra helyeződött a hangsúly. Úgy tudjuk, hogy öregszünk; úgy tudjuk, hogy gazdasági függőségben élünk; úgy tudjuk, hogy a vallások etikai kérdésekben ’kisegítettek’ minket, úgy tudjuk, hogy a politikusok a mi érdekeinket szolgálják, úgy tudjuk, hogy a faji megkülönböztetés a mi saját ’fajtánkat’ védi. Így tudjuk, mert ezt tanították nekünk és mi megbíztunk az emberi [és vallási] vezetésünkben, mivel mindannyiunk javát képviselik.

Mindannyiunk javát?

De hogyan tesz ennek eleget az emberi/világi [vallási] vezetés? Háborúkkal, elnyomással, hatalmi harcokkal stb.? Ez az élet sok területére kihat.

Öregszünk és félünk tőle (mert függőségi viszonyban vagyunk). A faji megkülönböztetés nem véd meg, hanem elválaszt! A dualitás azt jelenti: elválasztva az egységtől. Mindenki java magában foglalja minden lény és nemzet javát! Fel kellene tűnnie, hogy a fent felsoroltak nem vezethetnek együttérzéshez és azért nem, mert ennek előfeltétele, hogy bízzunk más személyek vagy szervezetek felelősségérzetében. A bizalmat csak a saját személyiségünkkel tudjuk összekapcsolni, máskülönben azt feltételezzük, hogy egy másik személy veszi át a minket érintő helyzetek felelősségét (abban a reményben, hogy ez be is teljesül) és ha ez nem alakul így, akkor csalódottak vagyunk.

Az együttérzés nem így működik!

Az együttérzés egy fejlődési folyamat, ami a mostani időminőségben megtapasztalható és átélhető. Ebben nagy segítség lehet egy korlátlan és egyéni tudatfejlődés. Ha megszabadítjuk magunkat az idegen gondolati repertoártól és attól, hogy hogyan kell gondolkodni, beszélni és cselekedni bizonyos dolgokkal kapcsolatban, akkor az empátia teljesen magától természetesen beingázódik. Miért van ez így? Mert mi emberek ezen a bolygón isteni lények vagyunk és így birtokában vagyunk a jóságnak, a sajnálatnak, a szomorúságnak, a fájdalomnak és a segítő impulzusoknak, fajtól vagy vallástól függetlenül.

Mi történne, ha az utcán elesne egy kisgyerek? Az első impulzus az, hogy segítenénk.

Senki nem gondolkodna el előtte a kisgyerek faji vagy vallási hovatartozásán. Ez a legelső késztetés minden emberben megvan ezen a Földön, mélyen sejtjeiben tárolva. Ez egy segítő-impulzus. Ugyanígy van ez a jósággal és az együttérzéssel, génjeinkbe vannak beágyazódva és leválaszthatatlanok az Egységtől.

Egyes egyedül a ránk kényszerített morális hitbéli minták és belénk nevelt viselkedési minták nehezítik meg az empátia kifejeződését.

Ha képesek lennénk megszabadulni a belénk edzett, megkövült állapotoktól, mint a félelem, bizonytalanság, kétségbeesés stb., akkor az empátia („tisztán érzés”) azonnal a felszínre bukkanna.

Minél több ember szerzi vissza ezt a képességét, annál mélyebben és erősebben formálja ez a kollektív struktúrát és megszabadít a félelmeinktől és kétségeinktől (csoportdinamika). Ez az, amitől a legtöbb intézmény, személyek és másféle formációk, akik az emberek vezetésével foglalkoznak a legjobban félnek. Egy független társadalom, akik kölcsönösen támogatják egymást, függetlenül faji, kulturális vagy vallási hovatartozástól.

Ha TE érzed, amit egy másik érez, akkor hogyan volnál képes fájdalmat okozni neki, ha azt ugyanúgy érzenéd. Hogyan tudna bárki hazudni neked, ha abban a pillanatban tudod, hogy hazudik. Az emberiség fókuszpontja csak a szép dolgokra irányulna és mások öröme a ti örömötök is lenne. Az uralkodó nem az elvétel, hanem az adás lenne.

Néhány évvel ezelőtt ennek a tisztán-érzékelési képességnek a hatása ismeretlen volt előttem, de most majdnem csodaként tekintek rá, mert mindent megkapok, nem csak emberileg, hanem a természet minden csodáját is. Mert az isteni jelenlét mindenütt megtapasztalható, szívből érezhető, függetlenül hogy emberről, állatról vagy a természetről van szó. Így az egyik elvezet a másikhoz, mert körülöttünk minden szeretet, feltétel nélküli, önzetlen szeretet.

Sokakban megvan ez, a legtöbb emberben még csak csírázó állapotban, de jelen van. Az empátia lehetővé teszi, hogy megérezzük ezt a csírát a másikban és még ha látjuk kívülről a másik helytelen viselkedését, mélyen legbelül ő is rendelkezik ezzel az isteni szikrával, az önzetlen szeretettel. De mint minden ember, viselkedési mintákat követünk, csak a másik ember a tapasztalás egy másik útját járja. Most képzeljétek el, hogy valaki tiszta szívből, önzetlenül, feltétel nélkül korlátlanul szereti önmagát (és nem „valamit” önmagán), egyszerűen szeretet van jelen és ennek részesei lehettek. Az együttérzés által!

Tavaly egy médiumi közvetítésen ez így hangzott:

A szeret külvilágban való kutatása csupán csak kétségbe ejt benneteket. A szeretet utáni vágyakozás, a szeretve lenni állapota kielégületlen és ezért mindennel szemben kétkedővé válik az ember. Ez a kritizáló hozzáállás olyan szinten megkeményített benneteket, hogy szinte mindent, amivel találkoztok nem vagytok teljességgel befogadni [csak szűrőkön keresztül]. A szeretet mindig feltétel nélküli, makulátlan és tiszta. Ezt a tisztaságot önmagatokban kell keresnetek. Ha pedig már szeretetről beszélek, akkor szót kell ejteni az önszeretetről is, mert csak akkor adhattok feltétel nélküli szeretetet, ha képesek vagytok önmagatokat is feltétel nélkül szeretni. Az „önzetlen önszeretet”-et nem lehet felülmúlni, így minden negatív hatás, mint a kritika, amit a külvilágban kerestek magától eltűnik. Ahhoz, hogy ezt az önszeretetet megtapasztaljátok, meg kell mindent bocsátani önmagatoknak. Nincs más út, mint minden tettet megbocsátani.

Szeretettel: Wilfried

Szerző:Wilfried

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://www.spirit-portal.com/2015/12/11/empathie-fiktion-oder-realistische-zukunft/

***

Karácsony'15-Jocó megkért tolmácsoljam nektek:

És mivel nem mondhatom el senkinek, üzenem hát mindenkinek; legalább ez a nemes csoportosulás érezze napi /többszöri/ kötelességének, hogy szándékával horgonyozza le az érkező fényt, ami elengedhetetlen a Föld anya fellélegzéséhez, – és egyben mondjunk is Neki köszönetet.

Kedves teremő Ember! Érezd kötelességednek, naponta /többször is / még ha egy pillanatra is/ küldj fényt, és küldj szeretetet a pozitívnak nem mondható lényeknek és embereknek is. Nagyon fontos, mert nekik is el kell érniük egy szintet, hogy a Föld anya emelkedhessen. Önérdek? Lehet. De hát egyek vagyunk, kedves Teremtők. ☺ Jövetelünk egyik célja! ☺

Békés ünnepeket:

Jocó a szellemsuttogó

légy boldogRátalálsz a boldogságra, ha feladod ezt a 15 dolgot

 – részlet

 1. Add fel az akaratod, hogy mindig neked legyen igazad

Sokan vannak közöttünk, akik nem tudják elviselni, vagy elképzelni, hogy valami ne stimmelne velük vagy, hogy tévednének – mindig az igazukat akarják – még azzal a rizikóval is, hogy nagyszerű kapcsolatok mennek tönkre, vagy önmaguknak/másoknak jelentős szenvedést és fájdalmat okoznak. Ez nem ér ennyit. Amikor azt a kényszert érzitek, hogy elmélyedjetek abba a harcba, hogy kinek van igaza, tegyétek fel magatokban a következő kérdést

„Azt szeretném inkább, hogy igazam legyen vagy szeretnék inkább kedves lenni? Wayne Dyer

Mi a különbség? Tényleg ilyen nagy az egótok? …

2. Add fel a kényszert, hogy mindent az ellenőrzésed alatt tarts

Légy kész arra, hogy feladd a kényszert, hogy minden veled és a környezetedben történő dolgot az ellenőrzésed alatt tarts– helyzeteket, alkalmakat, embereket stb. Függetlenül attól, hogy ezek az emberek a szeretteid, kollégák vagy egyszerűen csak szembejövő idegenek az utcán – engedd meg nekik, hogy olyanok lehessenek, amilyenek akarnak. Engedd meg mindennek és mindenkinek, hogy olyan legyen, amilyen akar, és meglátod mennyivel jobban fogod érezni magad így.

„Ha hagyjuk, hogy a dolgok a maguk útján menjenek, akkor minden megoldódik. A világot azok nyerik meg maguknak, akik szabadjára engedik azt. De ha újra és újra megpróbálod [kontrollálni], akkor kicsúszik a kezeid közül. Lao-Ce

3. Hagyj fel a hibáztatással és bűnbakkereséssel

Hagyj fel azzal a szükségleteddel, hogy másokat hibáztatsz azért, ami veled történik, amit érzel, vagy nem érzel. Hagyj fel erőd pazarlásával és vállald a felelősséget életedért.

4. Hagyj fel a kontraproduktív belső monológokkal

Atya világ! Hány ember sebzi meg önmagát a saját negatív és nyomasztó gondolatai, ill. a folyamatosan eredménytelen belső beállítottsága miatt. Ne higgy el mindent, amit az elméd mond – különösen, ha negatív és nem vezet eredményhez. Te jobb vagy ennél.

„Az elme egy remek hangszer, ha helyesen játszanak rajta. Azonban, ha helytelenül használják, akkor nagyon pusztító lehet.” Eckhart Tolle

5. Add fel a korlátozó dogmáidat…

…azzal kapcsolatban, hogy mi tehetsz és mit nem, hogy mi lehetséges és mi nem. Mostantól nem fogod megengedni korlátozó dogmáidnak, hogy a számodra nem megfelelő helyhez kössenek. Terjeszd ki szárnyaidat és repülj!

„Egy dogma nem olyan elképzelés, amit az elme tart kézben, hanem egy elképzelés, ami az elmét tartja markában.” Elly Roselle

6. Hagyj fel a nyavalygással

Add fel az állandó késztetésedet, hogy olyan sok-sok-sokkkk dolog miatt panaszkodj –emberek, helyzetek, alkalmak miatt, amik boldogtalanná, szomorúvá és lehangolttá tesznek. Senki nem tehet téged boldogtalanná, semmilyen helyzet vagy nyomor nem éreztetheti veled ezt, ha ezt nem engeded. Nem a helyzet hívja elő benned ezeket az érzéseket, hanem a döntésed, hogy hogyan tekintesz rá. Soha ne becsüld alá a pozitív gondolatok erejét

7. Hagyj fel a kritizálás luxusával

Hagyj fel a késztetéssel, hogy mindent megkritizálj embereket, dolgokat, helyzeteket, amik  különböznek tőled vagy az elképzelésedtől. Mindannyian különbözőek vagyunk, de végső soron mindannyian egyformák is vagyunk. Mindannyian boldogak szeretnénk lenni, szeretnénk, ha szeretnének és megértenének minket. Mindannyiunknak vannak szükségletei és kívánságai.

8. Add fel a kényszeredet, hogy mindenkire jó benyomást tégy

Hagyj fel azzal, hogy erőszakkal akarj az lenni, aki egyáltalán nem te vagy, csak azért, hogy olyan légy, mint mások. Ez így nem fog menni. Abban a pillanatban, amikor felhagysz azzal, hogy olyannak tűnj, amilyen nem vagy, leveted minden maszkodat. Abban a pillanatban, amikor elfogadod valódi énedet, olyan embereket találsz, akiket erőlködés nélkül vonzol magadhoz.

9. Add fel az ellenállásod a belső változásokkal kapcsolatban

A változás jó. A változás segíteni fog, hogy A-ból B-be juss. A változás segíteni fog, hogy javíts a saját életeden és a körületted élők életén is. Kövesd boldogságod útját, öleld magadhoz a változást – és ne állj neki ellent.

 „Kövesd boldogságodat és az univerzum ott nyitja meg kapuit, ahol előtte falak húzódtak.” Joseph Campbel

10. Hagyj fel a dolgok felcímkézésével

Hagyj fel a dolgok, emberek vagy helyzetek felcímkézésével, amiket nem értesz, amiket őrültnek vagy tőled különbözőnek tekintesz és próbáld újra és újra nyitottá tenni szellemedet. A szellem csak akkor működik, ha nyitott a szellemiség.

 „Az ignorancia [nem ismerés, tudatlanság, műveletlenség] legfelsőbb foka, ha valami olyasmit utasítasz el, amiről fogalmad sincs.”  Wayne Dyer

11. Add fel a félelmeidet

A félelem csupán egy illúzió. Nem létezik – te teremtetted meg. Csak a te elmédben létezik. Hozd helyre a belső világot és a külső világ ahhoz fog igazodni.

 „Az egyetlen, amitől félnünk kell, az maga a félelem.” Franklin D. Roosevelt

 12. Hagyj fel a kibúvókkal

Mondd nekik, hogy csomagolhatnak, és ki vannak rúgva. Nincs rájuk tovább szükséged. Annyiszor szorítjuk magunkat korlátok közé, mert mindig kell valami felmentés. A növekedés, az ezzel való munka és az életünk javítása helyett, leragadunk, hazudunk saját magunknak, mindenféle felmentést keresünk, ami 99,9%-ban még csak nem is valós.

13. Add fel a múltat

Tudom, tudom, ez kemény dió. Különösen, ha a múlt sokkal jobban fest, mint a jelen és a jövő inkább szorongásébresztő, de figyelembe kell venned a tényt, hogy összességében a jelen pillanata az, amivel valaha rendelkeztél, rendelkezel és rendelkezni fogsz. A múltad, ami után most vágyódsz – a múlt, amire visszamerengsz – figyelmen kívül lett hagyva, amikor az a jelened volt. Hagyj fel önmagad becsapásával. Légy jelen mindenben, amit teszel és élvezd az életet. Alapjában véve az élet nem több egy utazásnál és nem azonos egy célkitűzéssel. Legyen egy tiszta és világos elképzelésed a jövőről, készülj fel rá, de légy álladóan jelen az Itt és Mostban.

[ford. megj.-Ide illik, de lehet nem tudom már pontosan idézni a Dalai Láma szavait, nagyjából ez volt a lényeg:  „Két nap van amikor semmit nem tehetsz, ez a két nap pedig a tegnap és a holnap.”]

14. Hagyj fel a ragaszkodással

Ez egy olyan koncepció, ami legtöbbünk számára nagyon nehezen kezelhető, igen, azt kell mondjam, hogy számomra is az volt (és még most is az), de nem lehetetlen. Idővel és gyakorlattal egyre jobban fog menni. Van egy pillanat, amikor feloldódsz minden dologban és elenged őket (ami nem jelenti azt, hogy felhagysz a szeretetükkel) – a szeretetnek és a ragaszkodásnak nincs semmi köze egymáshoz. A ragaszkodást a félelem táplálja, miközben a szeretet…az igaz szeretet tiszta, barátságos és önzetlen, tehát ahol a szeretet jelen van, ott nem uralkodik a félelem és ezért a ragaszkodás és a szeretet kizárja egymás létezését. Ha benned van a béke, akkor türelmes leszel, elfogadó, barátságos és lazán jókedvű. Eljutsz oda, ahol képes leszel erőlködés nélkül megérteni mindent. Ez egy olyan állapot, amit szavakkal nem lehet leírni.

15. Hagyj fel azzal, hogy az életedet mások elvárásai szerint éld

Annyi, de annyi ember éli úgy az életét, hogy az nem is az övé. Aszerint élik az életüket, ahogyan azt mások jónak gondolják. Aszerint élnek, ahogyan azt a szüleik, barátaik, ellenségeik, tanáraik, kormányuk, a médiák jónak gondolják. Figyelmen kívül hagyják belső hangjukat, belső hívásukat. Annyira el vannak foglalva azzal, hogy mindenkinek tessenek, hogy életük megfeleljen mások elvárásainak, hogy elveszítik az életük feletti kontrollt. Elfeledik azt, ami őket boldoggá tenné, elfeledik mit is akarnak, mire van szükségük… és feltehetőleg elfeledik azt is, hogy ezt elfeledték. Van egy életed – ez az egy épp most – ezt kell élned, ezt kell irányítanod, és ne hagyd magad letéríteni erről az útról mások véleménye miatt.

 

Forrás:  http://transinformation.net/finde-dein-glueck-indem-du-diese-15-dinge-aufgibst/,  bodymindsoulspirit

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

 

Kedves Olvasók!

Ezt a csatornázást minden szülőnek és leendő szülőnek ajánlom, talán tisztázni fog néhány viszonyt és harmonikusabbá válhatnak a családi kapcsolatok. Nem utolsó sorban segíthet a szülőnek a megértésben, hogy gyermeke kiteljesedhessen életfeladatában. Jó olvasást! Scarlett

***

nyugibabaBiológiai szüleitek spirituális értelemben vett elengedése

Kedves Barátok!

Nagy örömmel tölt el, hogy újra együtt lehetek veletek. Mindannyian derék harcosok vagytok. Fizikai testben lévő jelenlétetek a Földön ma nagy bátorságról és készségről tanúskodik, szemeteket a külső és belső sötétségre szegezitek és belső tudatotok fényével világítjátok meg azt. Spirituális értelemben vagytok harcosok és fegyveretek az együttérzés és a dolgok megitélésének képessége. A valóságotok félelmei és illúziói nem oldódnak fel egyszerűen a szeretetben és az együttérzésben. Ezeknek a lényegi és példamutató tulajdonságoknak szükségük van a férfias kiegészítő párjukra a tiszta és világos megitélés képességére. Az együttérzés lehetővé teszi, hogy észleljétek egy személy lelkének fénymagját, még ha az az illető tele van negativitással. A megitélés képessége megmutatja számotokra a félelemmel és elnyomással kapcsolatos energiák bármilyen formájú jelenlétét és megadja számotokra azt a távolságot, mellyel azt saját energiamezőtökön kívül tarthatjátok.

Ahhoz hogy tudjátok, kik vagytok, el kell engednetek azt, ami nem vagytok. A megitélés képessége segít nektek annak elengedésben, ami nem vagytok. Az megitélés képessége a kard ereje [az igazság kardjának ereje], az az energia, ami segít nektek, hogy meghuzzátok saját határvonalaitokat és ráleljetek saját utatokra. Ezt nevezem férfias energiának és ez a nőies tulajdonságok, mint a megértés és a megbocsájtás szükségszerű kiegészítése. Kiemelném a megitélés kardjának fontosságát ebben a közvetítésben, mert nagyon fontos a ma megbeszélt probléma szempontjából.

Ma a szüleiddel és a biológiai családoddal való kapcsolatról szeretnék beszélni veled. Amint rálépsz a spirituális növekedés útjára, ez a proléma valamikor figyelmed fókuszába kerül.

Van, aki a fizikai testbe való születést a sötétségbe való lebukásként tekinti, ez akkor helytálló, ha ezt a történést függetleníted a bűntől és bűnösségtől. A születés folyamata valóban ugrás a mélybe, ehhez – lelked egy része – beleegyezését adta. Ugyanis lelked magjában úgy döntöttél, magadra vállalod ezt az inkarnációt és érezted magadban a bizonyosságot és a kitartást, ami szükséges ennek a feladatnak a beteljesítéséhez. Azonban abban a minutumban, amikor beleugrasz a fizikai testbe, úgymond beszippant a tudat-lanság, az ismeret-len időleges állapota. Amint belépsz a Föld anyagi valóságába, a tudatodat körülfonja egy háló, ill. bizonyos illúziók hipnotikus hatása alá kerülsz, melyek nem mások, mint a Földön élő LEGTÖBB EMBER GONDOLKODÁSMÓDJA. Ez olyan, mint egy háló, amit kifeszítenek köréd.

Amikor belépsz a földi életbe, akkor a másik oldalra való emlékezés még friss és élő, de nincsenek szavak, amivel ezt kifejezhetnéd. Nem találsz lehetőséget, hogy átadd másoknak az olyan egyszerű dolgok, mint a feltétel nélküli szeretet és a biztonság érzésének igazságát, aminek jelenlétét mindenütt érzel. Az otthon energiája még nyilvánvaló számodra, olyan természetesen érzed magad benne, mint hal a vízben. De ekkor belépsz szüleid fizikai világába és pszichés valóságába. Kinyújtod feléjük a kezed, életben akarod tatani az otthon érzését, de úgy tűnik, mintha elvágtak volna tőle, mintha rád dobtak volna egy halászhálót. Ez a születési trauma, ami mély fizikai és mély spirituális aspektusokat hoz magával.

Az eséskor téged felfogó háló, mindenekelőtt szüleid életmódja alapján van „kifeszítve”, alapvető életfelfogásuk, az önmagukkal való kapcsolatuk és a veled kapcsolatos reményeik, kívánságaik szerint alakítva.

Amikor megszülettél, a kollektív tudat a Földön ego-központú uralom alatt állt, ami még manapság is fennáll. Az idők változnak, de van egyfajta átmenti fázis, amikor idő szükséges ahhoz, hogy megvalósulásuk előtt lendületbe jöjjenek a dolgok és hogy egy alapjaiban nagy átalakulás jöhessen létre. Jelenleg még ebben a kezdeti fázisban vagytok és a rejtett hatásotok ebben a tekintetben ÉLETBEVÁGÓ. Tehát, amikor beléptetek a Földre, egy ego-alapú tudat által uralt valóságba érkeztetek és ezt a szüleitek energiáin keresztül tapsztaltátok meg.

Amikor belépsz a szüleid által megélt ego-alapú tudat valóságába, akkor szembesülsz számos uralkodó illúzióval, amelyek közül három fontosat szeretnék megemlíteni.

  1. A mesteri mivoltotok elvesztése

Az első illúzió a mesteri mivoltotok elvesztése. Miközben felcseperedsz, és felnőtté válsz, elfeledteti veled az illúzió, hogy te magad vagy mindannak a teremtője, ami az életedben történik. A legtöbb ember nem ismeri fel saját teremtéseként azt, ami az életében történik. Gyakran nagyobb hatalmak áldozatainak érzik magukat, akik életüket befolyásolják és alakítják. Ez a mesteri miovoltotok elvesztése.

  1. Az Egység elvesztése

A szüleid által tükrözött kollektív tudatba való ugrással egyidőben elveszíted a minden élővel összekötő Egység érzését. Az alapvető érzés, hogy minden Egy lassan kiszűrödik a tudatodból és arra ösztönöznek, hogy felépítsd saját egódat. Az ego-alapú tudat elképzelésének megfelelően mindannyian a létezésért harcoló egymástól elkülönült lények vagyunk, harcolni kell a túlélésért, az élelemért és az elismerésért. Úgy tűnik bezártak minket saját testünkbe, saját pszichés valóságunkra korlátozódunk, a másokkal való igaz és nyílt kapcsolat nélkül. Ez az elszigeteltség illúziója és az ezzel együtt járó elhagyatottság tragikus jelentősége.

  1. A szeretet elvesztése

És ott van a szeretet elveszítése, tehát a feltétel nélküli öröm és biztonság érzése, ami teljes egészében szíveteké, veletek született természetes jogotok. Amint beléptek a földi birodalomba, ahol a szeretet energiája semmi esetre sem magától értetődő, megkezdődik a szeret minden fajta energiával való összemosása, amik nem azonosak a szeretettel, mint például a csodálat, gazdagság vagy érzelmi függőség. Ezek az eltorzult szeretet-fogalmak akadályozzák kapcsolataitokat és alapjában arra ösztönöznek, hogy folyamatosan valami rajtatok kívül elhelyezkedő dolog után kutassatok, hogy újra rátaláljatok a feltétel nélküli szeretet érzésére, ami mélyen jelen van bennetek.

Hogy mennyire érintenek benneteket ezek az illúziók vagy veszteségek, az a szülői házatok különleges energiájától és a családi környezettől függ. Általában a szülői tudat az ego és a szív keveréke, félelmek és fény vegyülete. Bizonyos területeken a szüleitek úgy tűnnek horgonyt vetettek, megragadtak a fent említett illúziókban. Más területeken azonban megvilágosodtak, például, ha belső növekedésük során szenvedést tapasztaltak meg egy bizonyos témában, ami megnyitotta szívüket. Az az ego-illúzió, amiben megrekedtek egy specifikus út, mert minden szülő és minden család esetében más és más.

Amikor megérkeztek ebbe a specifikus energia-összjátékba a tudatotok még szélesre tárt és alig érzékelitek a személyes határokat. Csecsemőként fokozatosan átveszitek szüleitek energiáit, mint egy erős lenyomatot, ami a későbbiek folyamán mély hatást gyakorol rátok a dolgok megélését illetően. Ekkor még nincs szűrőtök. Csak sokkal később, amikor körülbelül a pubertás időszakában érzékelitek önmagatokat, ekkor fejlődik ki az a tudat, amely segítségével áthatolhattok ezeken az energiákon, hogy rájöjjetek, mi az, ami számotokra jónak és természetesnek hat és mi nem.

Először nagyon erőteljesen kötődtők a szülői paradigmához [hitrendszerhez, életképhez] és amikor idősebbek lesztek akkor az önmegismerés során megkérdőjelezitek szüleitek nézőpontját, ahogyan ezt saját identitásérzésetekkel is teszitek. Ez a pszichés növekedési folyamat nagyon rokon az ego-tudatból a szív-tudatba való átmenettel.

A földi élet természetes szintjei, a biológiai és pszichológia ciklusok és évszakok korrelálnak a spirituális értelemben vett természetes fejlődési szintekkel. Az ego-tudat szív-tudatba való átmenetele gyakran párhuzamosan zajlik a biológiai családotokat markában tartó, korlátozó és félelmet keltő energiákkal.

Az egyéni lélekkénti születés során átélt kozmikus születési trauma bizonyos módon minden alkalommal megismétlődik, mikor egy új földi életet kezdtek meg. A születésetek pillanatában a szüleitek a föld-energiákhoz tartoznak. Ők már hozzáigazodtak ehhez a dimenzióhoz és az itt uralkodó törvényekhez. Ezek gyakran korlátozó törvények, amik a gyermek számára egyáltalán nem természetesek. Így a szülők képviselik a gyermek számára az ego-alapú tudatot, ez pedig a (fent említett) három illúzió energiájával azonos. Ezzel találkozik a gyermek a szülői otthonban és ettől függ, milyen energiák befolyásolják mérvadóan a gyermeket élete végéig.

Különösen az első három hónapban érzékeli a gyermek mélyrehatóbban a környezetét. A szülői energiák – racionális gondolkodás vagy védekezés nélkül – behatolnak a gyermek tudatába. Másrészt viszont a gyermek emlékeiben, tudatában ott van még az emlékezet a darabka mennyországra, amit még nem színeztek át az illúziók, ami még természetes létállapotnak ismeri a szeretetet, a mesteri mivoltot és az egységet. Ez az emlék konfrontálódik a gyermeket körülvevő ego-energiákkal és egy mélyen fájdalmas konfliktushoz vezet. Előfordulhat, hogy a gyermek visszafordul és szeretne hazamenni, ami egy kezdetektől jelen lévő erős élettel szembeni ellenállást okozhat. Így ismételten megtapasztalja a kozmikus születési traumát.

Hogyan boldogul a gyermek a rázúduló energiák konfliktusával? Letöbbször elrekeszt néhány (tudat)részt a többitől. A gyermeki tudat egyes részei elrejtőznek. A gyermek affelé fog hajlani, hogy összehangolódjon, igazodjon a szülei energiájával, mert a kezdetekben teljes egészében tőlük függ. A gyermek egy nagyon sérülékeny állapotban van, táplálékra, ill. a szülők szeretetére van szüksége. Az egység, a szeretet és a mesteri lét természetes állpotára való emlékei a gyermek ajándéka szüleinek. Ők legtöbbször nem képesek elfogadni ezt az ajándékot, mert ellepte őket az illúziók energiája. Így képtelenek gyermeküket igazán érzékelni.

A szülők természetesen egykor szintén gyerekek voltak és szintén átmentek ezen a folyamaton. Tehát a szülők nem tudatosan kényszerítik gyermekeikre félelmeiket és illúzióikat. De felnőttként azonban sok ego-alapú tudatenergiát emeltek át magukba tudattalanul.

A gyermek születésének pillanatában a szülők gyakran egy átmeneti felébredésen mennek keresztül. Megfigyelni, ahogyan egy ártatlan, apró teremtmény az anya testéből kibújik, ahogyan rábízza magát a világra olyan nyiltan, sebezhetően, szinte mindenkiben egyfajta mély ámulatot kelt. Ez a szent pillanat a szülők tudatában ajtót tár az otthonukra, anélkül hogy tudnák, rátalálnak önmagukban az isteni magra, ami jól ismeri a feltétel nélküli szeretetet és az Egységet. Egy időre egy szent térbe helyeződnek át és ráéreznek, kicsodák is ők az illúziókon túl. De ez gyakran csak egy átmeneti, felcsillanó állapot, mert később a dolgok újra leülepszenek és visszatérnek a normál kerékvágásba. Gondolkodásuk és érzékelésük hajlamos arra, hogy visszaessen a régi mintába. Így ismét visszazárul a szív-központú tudat kinyílása.

De mi történik a felcseperedő gyermekkel? A legtöbb gyermek azt választja, hogy szigorúan alkalmazkodik a szülői keret-mintához, így elveszíti az eredeti lélekenergiájával való kapcsolódási pontot, amit még az inkarnáció elején intenzíven észlelt. Ebben az első életfázisban (a pubertáskorig) annyira lefoglalja őket a világgal való ismerkedés és a szülők szeretetének és figyelmének a megszerzése, hogy elfeledik, ki is ők valójában.

Ez milyen hatással van a gyermekre? A gyerekek féktelenül vágynak a szeretetre és az óvó gondoskodásra. Ha ez a vágy a szülők energiájában félelemmel telített és blokkolt részeivel találkozik, a gyerekek összezavarodnak. Ez fájdalommal és az elveszettség érzésével jár. De ezeket az érzéseket elrejti önmaga elől, mert azok túlságosan fájdalmasak a sebezhető és nyitott állapotukat tekintve. A gyermek előnyben fogja részesíteni a vakságot és a szeretet illúzórikus képeit fogja megteremteni. Hogy érzelmileg túlélje ezt a helyzetet, engedni fogja, hogy a szülők hamis képei összezavarják, mert ha a feltétel nélküli szeretetre nincs kilátása a gyerekeknek, akkor a feltételhez kötött szeretet a semminél azért jobbnak tűnik. A gyermek általában visszafordul, hogy a számára szükséges otthonról ismert szeretetet és biztonságot megkapja. És ezért a szeretet hamis energiáit fogja megkapni. Például össze fogja téveszteni a szeretetet a szülők büszkeségével, ha bizonyos sikereket ér el, vagy ha érzelmi függőségi viszonyt alakít ki egyik szülőjével.

Mindig, mikor a gyermek valami olyasmit tesz, ami büszkeséggel tölti el a szülőket, és amiért dicséretet kap, akkor szívét örömmel átitatva, nyitottnak érzi, hogy kedvelik és elismerik. Azonban a szülői büszkeség nem a gyermek valódi megértéséből fakad, nem arra alapoz, amit a gyermek valóban meg akar tapasztalni, hanem inkább a társadalom elvárásaira és ebben az esetben a büszkeség valójában egyfajta méreg. A gyermeket a külső normák alapján jutalmazzák meg, miközben a szeretet azt jelenti, hogy a gyermek belső világába kell becsatlakozni – tudni kell, mi az, amit ő ebben az életben véghez szeretne vinni. Ha a figyelem folyamatosan a külső sikerekre irányul, akkor ezzel félrevezetik a gyereket azzal a hittel, hogy a siker egyenlő a szeretettel és hajlani fog arra, hogy magát hibáztassa, ha nem azt teszi „amit kell”, amit a külső világ normáihoz való alkalmazkodás során elvárnak tőle. Ha felnő, talán olyan emberré válik, aki nem ismeri fel, ha túllépi a határait, vagy ha túl sokat dolgozik. Ezeknek a gyerekek egyszerűen az lesz a szükségletük, hogy mindig és mindenkor sikeresek legyenek, és nem ismerik fel, hogy függővé váltak a kemény munkától [sikertől].

A valódi szeretet energia másik torzulása, amikor a gyermek összetéveszti a szeretetet az érzelmi függőséggel. Sok gyerek szeretve érzi magát, ha úgy érzi a szülőknek szükségük van rájuk. Ezzel egy lyukat töltenek meg a szívükben, amiről a szülőknek kellett volna gondoskodniuk, és ha ebbe belecsúsznak, akkor ez az érzelmi függőség válik szülőpótlékká. A gyermek próbálja biztosítani a szeretetet és a támogatást, amit a szülők legbelül hiányolnak. Ily módon ez a függőség tetszeni fog a szülőknek és a gyerekek megszerzik a szeretet, amire annyira nagy szükségük volna. De ez a fajta szoláglat természetesen nem azonos a szeretettel. Sokkal inkább az energiák veszélyes összevisszasága, ami a későbbiek során sok nehézséget fog okozni, a szülő-gyermek kapcsolatban és később felnőttként az intim kapcsolatok terén is.

Sok szülő maga is megélte ezt a szeretethiányt gyermekkorában. Őket sem érzékelték önvalójukban szüleik. Ez lényükben mélyen ülő fájdalmat és az elhagyatottság érzését okozta. Ha ők is szülőkké válnak, gyermeküket vegyes érzésekkel ölelik át. Egyrészt belsőjülből fakadó igaz szeretetettel, másrészt egy tudattalan szükséglettel, hogy a szerethiányért kárpótlást kapjanak. A szülők gyakran saját lelki sebeiket próbálják meggyógyítani a gyermekükkel való kapcsolaton keresztül. Ha ezt nem tudatosan teszik, akkor gyermeküket pótszülőnek használják. A gyermeknek kell megadnia azt a szeretetet, amit a saját gyermekkorukban hiányoltak.

Ha ez következik be, akkor az üzenetek, mint a „szeretlek” és a „szükségem van rád” teljesen összekavarodik a gyermekben. A gyermek energiája nem marad a sajátja, mert bár megcsapolja a szülők szükséglete, de ez a megcsapolás jó érzést kelt a gyermekben. Ez az érzelmi megcsapolás egy hamis biztonságérzetet kölcsönöz a gyermeknek. Amikor felnő a gyermek, akkor ez az érzés csak mímelni fogja a mély szeretet érzését, miközben ezt az energiát az adott partner elvonja és (ki)használja. Akkor érzi magát szeretve és elfogadva, ha túllép a határain, ha valóban mindenét odadja, amit csak tud. Az érzelmi függőséget, még a féltékenységet és a birtoklási vágyat is a szerelem/szeretet formáiként fogja értelmezni. Miközben ezek az energiák homlokegyenest ellentétesek. Az önvaló eme tragikus elvesztése abból fakad, hogy összetévesztjük a „szeretlek”-et a „szükségem van rád”-dal.

Eddig azt hangsúlyoztam ki, hogyha gyermekként a Földre érkezel, akkor belemerülsz a felejtés óceánjába, ami illúziók szövevénye, ami első pillantásra úgy tűnik, leránt téged a mélybe. Azonban a lélek szemszögéből nézve, átengeded magad annak a lehetőségnek, hogy félrevezessenek. Amikor a Földre inkarnálódsz akkor mélyen magadban abban bízol, hogy rátalálsz a megoldásra és az utadra. Ez a te küldetésed, hogy megtaláld a kiutat az illúziókból és hogy a megoldás energiáját, a szeretet energiáját és tisztaságát elhozd és megoszd a világgal.

Életed során bizonyos időkben alkalmad és lehetőséged lesz, amikor segítséget kapsz, hogy teljesítsd a küldetésed. Növekedésed folyamán bizonyos emberekkel ill. helyzetekkel szembesülsz majd, akik/amik segítenek vagy felszólítanak, hogy rájöjj, ki is vagy valójában. Finoman terelnek vagy erősebben meglöknek az életed során, attól függően mennyire vagy önfejű. Midenképpen szükségszerű, hogy elengedd az életről alkotott hamis képeket, ami szüleid energiája révén hozományoddá vált. Ez járhat identitáskrízissel, ami hasonlít a könyv első részében említett egóból a szívbe történő átmenet első lépéséhez. Úgy tünhet már semmi sem biztos és mindent meg kell vizsgálni, amit valaha hittél. Valójában lelked minden követ megmozgat, hogy hazavigyen téged. Lelked addig fog dörömbölni az ajtódon, amíg ki nem nyitod, és meg nem szabadítod önmagad.

Életed jelentős történései mindig azt célozzák meg, hogy lehetőséget biztosítsanak számodra a növekedéshez és az önmagadhoz való visszatéréshez. De bátorságra és eltökéltségre van szükség, hogy ennek a keresésnek a mélyére ássatok, és hogy visszaszerezzétek az újszülött gyermek energiáit. Ezeket az energiákat még nem homályosította el a mesteri mivoltotok, a szeretet és az egység elvesztésének illúziója. Így időlegesen eltávolodsz a saját lélekenergiádtól, mert az elterel téged attól, amit normálisnak és helyesnek tekintesz. Lelked dacos szellemnek tűnhet számodra, mert megszoktad ezt a világot és a szüleid által kitaposott ösvényeket.

Ahhoz hogy az ego-alapú gondolkodástól megszabadulj, szükséged van a férfias energiájú öntudatra és itéletalkotási képességre, ahogyan a nőies energiájú szeretetre és megértésre [együttérzésre] is. A szüleidet illetően a megitélés képessége azt jelenti, hogy elhatárolódsz a félelemtől – ami fájdalmat okoz, és ami korlátozza az energiádat – amivel eddig tápláltak téged. Emlékezz a kard energiájára, amit az elején említettem. Hogy spirituális értelemben elengedd a születési családodat, képesnek kell lenned különbséget tenni a saját és a szüleid energiái között és képesnek kell lenned a téged korlátozó és fojtogató kötelékeket elvágni.

Első sorban nem arról van szó, hogy dühödet és frusztrációdat fejezd ki irányukban vagy, hogy elmeséld mennyire félrevezettek. Néha jót tesz, ha megpróbálod álláspontodat vagy érzéseidet közvetíteni feléjük. De néha egyáltalán nem fogják megérteni, amit közölni próbálsz velük. Lehetséges, hogy azt a részt, ami benned másképp van, és szembe helyezkedik az ő életmódjukkal, egyszerűen nem tudják befogadni. A szülői energia-kötelék feloldása első sorban azt jelenti, hogy ezeket az energiákat a saját fejedben és érzelmeidben kell feloldanod. Arról van szó, hogy befelé tekints önmagadba és próbálj rájönni, hogy milyen mértékben éled nagy csendben a szüleid illúziócsomagját, ami az ő tetteiken és tétlenségükön, félelmeiken és ítéleteiken alapszik.

Először ezt tisztázzátok magatokban és enegdjétek el mindezt, amint készen álltok rá, hogy megbocsájtotok nekik és valóban elhagyjátok a szülői házat. Csak, ha belső szinten vágjátok el a kötelékeket és vállaljátok fel saját életetek feletti felelősségeteket, csak akkor hagyhatjátok el valójában a szüleiteket. Ekkor mondhattok tisztán nemet a félelmeikre és illúzióikra (itéletalkotás képességének kardja). Azonban ezzel egyidőben azt is felismeritek, hogy szüleitek semmi esetre sem azonosak félelmeikkel és illúzióikkal. Ők is Isten gyermekei, akik megpróbálják teljesíteni lelkük küldetését. Ha ezt egyszer átérzitek, akkor érzehetitek ártatlanságukat és képesek lesztek megbocsájtani.

Bizonyos tekintetben szüleitek áldozataivá váltatok, abban az értelemben, hogy ők testesítették meg az ego-alapú tudatot. Rövid időre és részben az illúzióik szerint éltetek. Gyerekekként nem is volt más választásotok. De ha képesek vagytok túllépni az érzésen, hogy szüleitek áldozatai vagytok, akkor ez lehet életetek leghatalmasabb áttörése. Szabad személyiséggé változtat benneteket, ha felismeritek gyermekkorotok mély energetikai benyomásait, bevésődéseit és tudatosan eldöntitek, melyek azok, amelyek jót tesznek és melyek azok amiket inkább el kellene engednetek. Ez a mesterré válás.

Akkor már nem fogtok a szüleitek kívánságaihoz és vágyaihoz igazodni – feltéve, ha azok nem egyeznek meg a sajátjaitokkal. Ezzel egyidőben már nem lázadtok ellenük. Láthatjátok, hogy az általuk felkínált hamis képek, már nem tartoznak hozzátok és kész! Nem kell elítélnetek szüleiteket az miatt, hogy ezzel terheltek benneteket. Szerethetitek őket, miközben világosan elhatárolódtok hitviláguktól.

Összefoglalva elmondható, hogy szüleitek vezetnek be az ego-alapú tudatba, másrészt rajtuk keresztül vagytok képesek ezt átszárnyalni, amikor szeretettel és megbocsátással elengeditek és felfedezitek önmagatokban a független mestert, akik vagytok.

Csatornázta: Š Pamela Kribbe

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://www.jeshua.net/de

***

Kapcsolódó anyagok:

https://kristalyhang.wordpress.com/2014/10/18/gaia-a-tarsadalom-atalakitasa-2014-10/

https://kristalyhang.wordpress.com/2013/12/29/pamela-kribbe-kapcsolat-az-ujkor-gyermekeivel/

https://kristalyhang.wordpress.com/2014/01/09/maria-kapcsolat-az-ujkor-gyermekeivel-2-resz/

 

 

timeless_by_cilindr0Sok információ forog mostanság a duál-lélekről, lélek-párról, iker-lángról stb., de ezek csak részben érintették a témát és így maradt hely vitákra, véleménykülönbözőségekre és értelmezési lehetőségekre. Sok kérdés is felmerült, mint például: Létezik-e egy hozzánk tartozó partnerünk a külvilágban, vagy ő csak a belsőnkben létezik?  A lélek-pár, duál-lélek és iker-láng egy és ugyanaz? Létezik-e házasság a földi valóságon kívül? Mi a szerepe a szexualitásnak? Mit jelent szerelmesnek lenni? És így tovább…

Hát igen Kedvesek – a duál-lélek, a lélek-pár és az iker-láng nem ugyanaz, de miért is nem világosítottak fel benneteket már korábban erről a tényről?

Egész egyszerűen azért, mert az emberben olyan erős a késztetés, hogy a külvilágban keressen egy partnert, aki boldoggá teszi őt minden tekintetben, hogy így az első lépés, ami egyáltalán lehetővé tenné ezt a fajta összekapcsolódást már önmagában elhanyagolódott. A külvilágban való párkeresés háttérbe szorít más folyamatokat, ezért kellett ebben a témában sokáig a homályban hagyni benneteket.

Az első lépés a duál-lélekkel való ismételt egyesülés vagy másképp kifejezve a bennetek lévő nőies és férfias energiák összeolvasztása.

Minden ember rendelkezik egy duál-lélekkel. Minden ember engedelmeskedik annak az illúziónak, hogy ő csak egy fél – két részre van szakítva és bizonyos szinten ez helytálló állítás.

Ha például nőként inkarnálódsz, akkor a férfias éned [duál-lelked] mély alvásba szunnyad és fordítva. A valódi lényed azonban androgén [nemtelen] és a férfias és nőies energiák tökéletes egyensúlyban és harmóniában vannak, függetlenül attól, hogy lényedet női vagy férfi formában fejezed ki. Emberként eddig nem volt lehetséges mindkét energiát egy testtel összekötni – az egyiknek úgymond félre kellett állnia.

Bizonyos tapasztaltok gyűjtése folyamán szükséges is volt az ellentétes energia kikapcsolása – úgymond férfi testbe inkarnálódni, de a tudatba a női energiákat fókuszálni. Ez is egy olyan tapasztalat volt, amit sokan át akartak élni.

Az ellentétes fél kikapcsolásával létrejött egy hiányból fakadó szenvedés, ami együtt járt a másik fél utáni vágyódással és egyesüléssel, eggyé-válással. Ez a vágyakozás arra ösztönözte az embereket, hogy a külvilágban keressenek partnert, aki megtestesíti ezt az ellentétes aspektust. De nem mindenki volt alkalmas az illúzió elhitetésére, hogy partnerében találta meg másik felét. Sok dolog játszik közre, ami azt az érzést közvetíti, hogy szerelmesek vagytok, mint például:

A lélekfeladat

Minden inkarnáció előtt megegyeztek más lelkekkel bizonyos közösen átélt tapasztalatokban. Megbeszélitek a helyet, az időt és a helyzetet, ami erre a megállapodásra emlékeztetnie kellene. Ezt a megállapodást rögzítitek az energiamezőtökben vagy aurátokban. Amikor ez a két lélek összetalálkozik, beindulnak bizonyos folyamatok az energiamezőikben, ami arra ösztönzi az érintetteket, hogy egymásba szeressenek. A viszonzatlan szerelemnek is lehet célja és beteljesíthet megállapodásokat.

Egy kozmikus csatorna megnyitása

Néha egy ilyen kapcsolat támogatásként jön létre, hogy más dolgokat lehessen megtapasztalni. Ez azt jelenti, hogy nem a kapcsolaton belül kell tanulnia az illetőnek, hanem támogatásra van szüksége egy másik különösen nehéz feladathoz, amit felvállalt.

Legtöbbször akkor mentek bele egy ilyen típusú kapcsolatba egy másik lélekkel, ha a másik rezgése nagyon erősen hasonlít a tiétekéhez. Ha két ilyen lélek találkozik, akkor elkezdenek egymásra hangolódni és egységként kezdenek vibrálni, ami szintén megnyit egyfajta kozmikus csatornát, ami emlékezteti az érintetteket az egység állapotára. Az ilyen típusú találkozásokból gyakran csodálatos kapcsolatok születnek, ami egészen idős korig kitartanak és áthatja őket a mély szerelem.

De mégis, ebben a helyzetben is felek maradnak az egyének és mondhatni, itt valóban két fél tesz ki egy egészet.

De hogy egy valóban galaktikus kapcsolat létesüljön, a két egésznek kell egységet alkotnia és ez addig nem lehetséges, amíg mélyen önmagatokban nem leltek rá duál-lelketekre.

Sok fénymunkás, indigók és csillagmagok már teljesítették ezt a feladatot és most eljött az idő, hogy közelebbi információk álljanak rendelkezésetekre más kapcsolati variációkról, amit az univerzum lakóinak tartogat.

De hogy a jövőben a Földön hogyan néznek ki a kapcsolatok és mi lesz a céljuk a munka egy fontos aspektusa, ami rátok vár.

De mindenki, aki úgy véli még nem olvadt össze teljes mértékben a duál-lelkével, íme némi információ a folyamatról:

Még ha kívülről nem is látszik, de az emberiség egy kollektív szintjén már összeolvadtak egymással az energiák. Többek között Nada Úrnő energiái voltak mérvadók ebben a folyamatban és most is bármikor előhívhatjátok, ha úgy vélitek, volna még teendőtök ezen a téren. Mindenekelőtt a női energiát kellett ebben a folyamatban erőteljesen megtisztítani és világosítani. Hosszú időn keresztül elnyomták, visszaéltek vele és kárhozottnak minősítették a női energiát. Mostanában még mindig sok nő érzi magát kicsinek és jelentéktelennek, miközben a most inkarnálódott férfiaknak javarészt a vétkességet kell feldolgozniuk, amit a férfi irányelv ragasztott magára a történelem folyamán.

Tudatosan mondom azt férfi irányelv, mert mindegyikőtök volt férfi is és nő is és így mindannyian cipelitek ezt a hibát/vétket magatokban. Annak ellenére, hogy nincs vétkező lélek és a vétkesség elve csak az ilyen típusú sűrű világoknak, mint a Földnek a sajátja. Valódinak tűnik számotokra és csak a szeretet elfogadásával ismeritek fel és alakítjátok át a vétkesség illúzióját vagy a „kisebbrendűség” érzését.

Ha megtaláljátok önmagatokban a duál-lelketeket, akkor teljesen más hozzáállásotok alakul ki a másik nemhez. Az olyan kijelentések, mint „tipikus a férfiakra” vagy „tipikus a nőkre” nem hangzanak el azok szájából és nem is értik már ezeket, akik felismerték és integrálták belső androgén lényüket. A figyelem fókusza nem a külvilágban való partnerkeresés felé irányul, hanem az életútra és az erre az életre vállalt feladatokra. Az ember felismeri, hogy gyakorlatilag bármelyik emberbe beleszerethet, azonban ennek megélésének szükségessége már nincs jelen. Ennek nagyszerűsége, hogy ismét egységben van az egyén és nem függ más emberek szeretetétől. Onnantól kezdve boldog az ember önmagával, hogy ezt egyedül vagy párkapcsolatban teszi teljesen mindegy.

A partnerrel való összeolvadás vágya azonban mégis jelen van, csak azzal a különbséggel, hogy ez a vágyódás nem fájdalmas. Mondhatni a lélek isteni vágyódása, hogy ismét egységgé olvadjon össze más lelkekkel, ami a fájdalmas emberi vágyakozás helyére lépett, hogy egésznek érezhesse magát.

A szexuális szükségletek eme fejlődés után szintén megváltoznak. A normális szex egy olyan partnerrel, aki még nem vált egésszé önmagában ettől az időponttól kezdve valahogy mechanikusnak tűnik, mert gyakran csak puszta testi szinten működő folyamat, ami a lélek egységét még nem foglalja magában, így ezen a fejlődési ponton sokan lezárják párkapcsolatukat, abban az esetben, ha partnerük nem állt készen saját energiájának belső egyesítésére. De mint azt említettem, egy magasabb szinten, már minden ember egyesítette ezeket az energiákat, azonban ennek a folyamatnak be kell törnie a tudatba is, hogy ezt az egységet a külvilágban is megélhesse az egyén és ez sokaknál még egy kis időt igényelhet.

Így pillanatnyilag az a helyzet, hogy sok fénymunkás és csillagmag egyedülállóként tölti életét a Föld bolygón. De ez is egy fontos folyamat, mert ez teszi lehetővé a belső energiák kiegyensúlyozását, ill. a duál-lélek menyegzőjének megszilárdítását. de most valóban eljön annak az ideje, amikor végre megtapasztalhatjátok, hogyan néznek ki a kapcsolatok az új időben és nagyon örülök, hogy erről egy rövid bepillantást nyújthatok nektek!

De ezelőtt egy meditációs bevezető, ami segít nektek, hogy teljességében megélhessétek a belső egységet.

 

MEDITÁCIÓ

Feküdj hanyatt és figyeld a légzésedet.

Kapcsolódj össze felsőbb éneddel és hívd Nada Úrnőt, engem és lélektudatod minden más személyi segítőjét azért, hogy a vétkesség és a kisebbrendűségi érzést és minden más hasonló érzést együttesen átalakítsunk.

Lélegezz tovább és figyeld, mi történik.

Érezd át szívedet – érezd a szerelmi fájdalmakat és szenvedést, amit a bántalmazás, kényszerházasság, elutasítás és más dolgok okoztak, ide értve minden fájdalmat és szenvedést, amit ebben az életben és minden más életedben megtapasztaltál. De közben nem szükséges minden inkarnációdra emlékezned.

Hívd magadhoz minden lélekrészedet, akik ezt a szenvedést még mindig nem alakították át.

Lélegezz tovább ebben az egyre felgyülemlő fájdalomban.

Most pedig kérd meg az ibolya sugarat, hogy alakítsa át ezt a fájdalmat és képzeld el, ahogy elmerülsz ebben az ibolya fényben, ami most átalakítja ezeket az energiákat.

Lélegezz tovább és figyeld, mi történik.

Most pedig kérd meg az ezüst sugarat, hogy csatlakozzon be és oldjon fel minden karmikus kötődést, amik az életeid során a párkapcsolataidban létrejöttek.

Vizualizáld, ahogy most gyöngyházfényű hó csatlakozik az ibolya sugárhoz és felold minden asztrális kötést, ami téged más lelkekhez köt…most már csak a tiszta szeretet létezik, ami minden létezőt összekapcsol.

Ha az asztrális kötelékek feloldásával gondjaid támadnának, hívhatod még Michael arkangyalt és kérheted, hogy a makacs kötéseket hasítsa szét kardjával.

Lélegezz tovább és figyeld, mi történik.

Most pedig kérd meg az arany sugarat, hogy csatlakozzon be és ébresszen fel benned minden isteni tulajdonságot, amikre szükséged van az Egységed és Egész mivoltod felismeréséhez és integrálásához.

Vizualizáld, ahogyan az arany hullámok bekapcsolódnak az ibolya fényhez és a gyöngyházfényű hópelyhekhez.

Lélegezz tovább és figyeld mi történik, majd a számodra megfelelő időpontban térj vissza az Itt és Mostba.

Ismételd ezt a gyakorlatot egy ideig, tudni fogod, mikor jött el az idő, hogy ismét és végérvényesen összeolvadj duál-lelkeddel!

 

Csatornázta: Shari

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás:http://www.sternenkraft.at/sternenbotschaften/botschaften-shari/dualseele/

 

Kapcsolódó anyag: https://kristalyhang.wordpress.com/2013/05/04/metatron-szent-kapcsolatok-2013-04-06/

https://kristalyhang.wordpress.com/2014/06/16/lelked-utazasa-lelked-16-reszre-oszlik-nem-2-re-2014-06-05/

Kedves Olvasók!
A most következő anyag egy csatornázott beszélgetés átirata és tömörítése, melynek témája a lélek fejlődési szintjei a színek és a vallások vonatkozásában. Talán jó kiindulópontként szolgálhat a további tanulmányokhoz. Örülnék, ha megosztanátok saját tapasztalataitokat és véleményeteket. Jó olvasást! Scarlett

newage1

Csakra színek és lélekfejlődés, összefüggésben a világvallásokkal – részlet

2014.05.29.

Lenduce: Valóban úgy van, hogy egy bizonyos színspektrumon dolgozzátok magatokat keresztül. Bár a lélekszín egyéni és minden lélek több színnel rendelkezik, de az inkarnációtok során, ahogy azt Michael Newton [ am. pszichiáter, író] mondja van egy magszínetek, ami az adott lélek tapasztalati állapotától függ, ill. változik…
Nos, a fehér szín egy lélek magszíne (alapszíne), aki újként kezdi az életet a Földön. A fiatal lelkek magjukban még nem rendelkeznek a 7 fő csakra színeivel. Ezért is a fehér a tisztaság színe a Föld sok kultúrájában. Voltak a Földön már korszakok, ahol egy magszín különösen gyakran volt jelen. Amikor a fehér szín volt a domináns magszín, már régen volt és korszakokkal korábbra nyúlik vissza, amiket csak legendák formájában ismertek.
Az ősi sumérok, Atlantisz és részben a kezdeti ókori Egyiptom korában érkezett sok fiatal lélek a Földre. Akkoriban a lélek otthonára még jól emlékeztek, ahogy akkoriban még volt kapcsolat földöntúli lényekkel. Asztrális lényekkel és testet öltött földönkívüliekkel is. De minél jobban besűrűsödött az anyag a Földön, annál misztikusabbnak és hatalmasabbnak tűntek az emberek számára azok a lények és végül Istenekké emelték őket.
Így jöttek létre az első vallások. Egyrészt vallások alakultak ki, mert a lelkek elfelejtették kik is ők valójában. Azonban ezek vallások arra is szolgáltak, hogy az ősi tudást kódolt formában megőrizzék, mielőtt az emberiség végleg elérkezne a beharangozott felejtés stádiumába. Sok ilyen vallás feledésbe merült, de ilyen típusú vallásként részben túlélő a hinduizmus. Ez a legrégebbi még elven hit és gyökereiben ez vezet a legmesszebbre…Azonban ez nem jelenti azt, hogy egy vallás több igazságot hordoz, mint a másik. Az új vallások sokkal inkább a régi hitek kiegészítéseként, bővítéseként és/vagy kijavításaként tekintendők. Minden, ami átjött azt meghamisították, mint az tudjátok. Könnyű lenne azt gondolni a legrégebbi vallás lenne a legigazabb, mert időben közelebb állt az igazsághoz, éppen így könnyű lenne azt gondolni, a legújabb hitforma a legigazabb, mert azt még nem ferdítették el…Egy ember hitbeli irányultsága még nem mond semmit el a lelki fejlődésének állapotáról. Sokkal inkább látható azon, ahogyan egy ember a hitét megéli [ a hétköznapokban]….
Amikor az emberek egyre mélyebbre süllyedtek az anyagban, akkor egyre jobban kezdtek el függeni az anyatermészettől. A régi tudás megvolt még, de a más lényekkel való kapcsolat nem működött csak szellemi szinten és a Fölanyával való mély kapcsolaton keresztül. Így vált Földanya Istenné és a természeti vallások, a sámánizmus sok fajtája születet meg.

694-rote-blumenEgyéni lélekszinten ez a vörös magszín, a gyökércsakra. Ez a csakra a fizikai testé és a Földanyával való kapcsolatot szimbolizálja. A test egy a Földdel – a Földanyából jön és egy nap oda is tér vissza. A lélek az univerzumból származik és így képes kapcsolatba lépni az univerzummal. A régi sámánok és a természeti népek tudták ezt, de a fizikai test már annyira besűrűsödött, hogy a természet eszközeit kellett használniuk, hogy transzcendens tudatállapotba kerülhessenek. A vörös fejlődési szinten a lélek az inkarnációja során a puszta túléléssel van elfoglalva. Mestere lesz a fizikai síknak, testének táplálásában és a természet tiszteletében. A sámán mesteri fokon levizsgázott az élet eme lépcsőfokán…De ez nem jelenti azt, hogy minden sámán csupán ezen a fejlődési fokon (gyökércsakra) állna…

OrangeA szakrális csakra narancs színével a szexualitást és az életörömet jelképezi. A földi kívánságokat és vágyakat hordozza és abszolút összefüggésbe lehet hozni a vörös fejlődési szinttel. Itt még mindig a fizikai szint túléléséről van szó. A túlélés kipipálva, a vörös szintet a háta mögött hagyó lélek, olyan szinten ismeri ki már magát a Földön, hogy figyelmét a fizikai létezés örömei felé is fordíthatja. Jobban kiismeri magát, mint a fehér vagy vörös szinten állók és tudása alapján némi előnyre tett szert másokkal szemben.
A narancs és később a sárga szinten hozza létre a legtöbb lélek a karmáját, mert ez a lélek jobb, gazdagabb, szebb, okosabb akar lenni a többieknél. Élvezni akarja a világi élet minden előnyét.
A narancs szint elvégzése a tantra útját szimbolizálja vagy a taoizmus ősformája, ami a világi élet élvezetéről szól, anélkül hogy ezzel egy másik lénynek kárt okoznánk.
De a mások feletti hatalom csábítása még mindig nagy és a hatalomról szól a sárga szinten lévő lelkek élete.

Gelbe blumeSok sárga szinten tartózkodó lélek épp a karmáját oldja fel, amiket narancs állapotukban teremtettek. Gyakran ájulatban érzik magukat és új harc kezdődik, ami gyakran sok inkarnáción keresztül zajlik.
Az ájultságtól (tudatlanság=hatalom nélküliség állapotától=kiszolgáltatottságtól) való félelmükben egyre több hatalmat akarnak szerezni, ami sok inkarnáción keresztül eltarthat. A sárga szint elvégzése általában egy nagyon hosszú út, ami sok-sok inkarnációt vehet igénybe. Ezért van két nagy világvallás is, amik megfelelnek a sárga szintnek. Egyrészt a júdeaizmus, ahol az Istenek vagy Istennők helyébe egy férfi Istent helyez, másrészt a buddhizmus született meg, hogy segítséget nyújtson a lelkeknek a sárga szintjük végén a hatalmi témák meghaladásához.
Az egyéni szellem hatalmának lecsillapításával lehetséges az Örök és Egy szellemhez való visszacsatlakozás. A teremetés mögötti csend, az állapot, amiből a lélek egykor született.
A megvilágosodás minden létező ősi esszenciájához való visszacsatolás állapota. Ami azonban még nem egyenlő a lélek utazásának végével. Legalábbis csak a legritkább esetekben. Sokan, akik túl vannak a sárga szint fejlődésfokán valamelyik „elmúlt” életében már megtapasztalták a megvilágosodást. Ez azonban könnyebben érhető el egy kolostor vagy a hegyek elszigeteltségében, ennél nehezebb, ha világi kihívásokkal kell közben szembenéznie a léleknek.

grüneA következő fejlődési fok, ill. a következő csakrát a zöld szín jellemzi. Ez a szív- csakra, a Krisztus-energia (kristály-energia) székhelye. Jézus hozta el a kereszténységet és bővítette ki a tanításokat a Földön a felebaráti szeretettel, függetlenül attól, amit később az egyház ezzel a tanítással tett. A zöld fejlődési fokon álló lelkek általában világi inkarnációkban élnek. Anyák és apák, világi hivatást űznek és társas kapcsolati szinten munkálkodnak, hogy megtalálják belső békéjüket. Ez gyakran az egyik legnagyobb kihívás. Mert az érzelmek, amik a társas kapcsolatok szintjén vannak a legerősebbek, amiket transzcendálni, felemelni szükséges.
A zöld fejlődési szint elvégzése a teljes odaadással való szolgálat, anélkül hogy a lélek megfeledkezne önmagáról. Megtalálni a békét a földi élet forgatagában. Ennek a szintnek a mesterfokán vizsgázók gyógyítói képességeket fejlesztenek ki. Így Jézus a mesterré válás előhírnöke volt ezen a szinten, híres volt a kézrátétellel való gyógyításról.

A Földön sok más fejlődési fok is képviselteti magát, még ha egy bizonyos szín dominál is. Minden szín/minden fejlődési szintnek megvan az erőssége és a gyengesége. A zöld szint kezdetekor mások igazi megértése gyakran nehézséget jelent a lélek számára. Az ilyen lélek gyakran makacs és inkább saját útját járja. Ha felismeri, hogy így nem jut előbbre, általában átesik a ló másik oldalára és alárendelődik. Itt az arany középút megtalálása a cél- ami minden szintre igaz. A kereszténység Istenét nagyon erősen megszemélyesítették és emberszerűvé vált, ami ennek a fejlődési szintnek egy tévedése, amit meg kell oldani. De minden szintnek megvannak a sajátos tévedései, ahogyan a tanításai is.

(Összefoglalva:
Vörös: Harc a túlélésért – Összhangban a természettel
Narancs: Vágyak kielégítése – a teremtés tudatos élvezete
Sárga: Hatalommal való visszaélés – saját hatalom visszaszerzése/Önuralom
Zöld: Önálló egyénné válás harca – Képesség a szeretet megélésre és beengedésére)

türkizTorokcsakra, igen ez az átmenet a zöldből a kékbe, Ha a léleknek sikerül egyéniségét ezen a világon belül kifejeznie és úgy élnie, hogy mégsem válik számkivetett magányos farkassá, újra felébred lelkének kreativitása…ezek a lelkek válogatott barátokkal rendelkeznek és nem számkivetettek, mert szabadon választották egyéni útjukat és nem félnek attól, hogy mások és másként élnek…Azonban ez csak nagyvonalakban vázolt kép és nem mindenkire igaz – A fejlődés nem történik mindig lineárisan, mint azt eddig lefestettük, erre később majd kitérünk.
A legtöbb türkiz szinten lévő lélek ateista vagy szabad szellemű. A vallás és a hit kreatív gondolati szerkezetek és a szavakon túl jönnek létre.
Művészi módon fejezik ki ezt a belsőjükben fellelhető megfoghatatlan LÉTET, hogy megértsék és másokat is inspiráljanak vele.
A fiatal „türkiz” lélek azonban kicsit elveszettnek érzi magát kreativitásában, megpróbál másokat másolni és sikertelen művészként végzi vagy egy olyan munkahelyen dolgozik, ami messze távol van álmaitól. Ez frusztrálhatja és lehangolttá teheti.
A nyugati világ lelkeinek nagy része ezen a fokon áll. Sok öreg lélek depressziós, mert nem tudják megtapasztalni kreativitásukat a saját fejlődési fokukon. Igen úgy tűnhet számotokra, hogy sok fiatal lélek van még, akik szunyókálnak, és robotokként irányítja őket a hatalmi tudatkontroll. De valójában a legtöbb lélek már öreg és a kreativitásuk elnyomása következtében alusszák álmaikat, ami egy fiatal lélek látszatát keltheti…
Azok a lelkek, akik lezárták a türkiz szintet, nagy festők és zenészek, akik műveikkel emberek millióit érintettek meg szívükben…
Nem szükséges minden szintet mesterfokon lezárni, ez olyan mint az érettségi [ford. megj.-emelt szint/közép szint]. Vizsgázhatsz dicsérettel vagy éppen hogy átmehetsz. Ezután folytathatsz további tanulmányokat. Annak ellenére, hogy mindegyik szintből le kell vizsgázni, mindenki jobb vagy rosszabb egy adott szintből. Egy lélek specializálhatja magát egy területre vagy haladhat tovább is.

Nos az iszlám valóban a kereszténység kibővítése. Korrekciónak szánták. A legfontosabb üzenete az, hogy Jézushoz hasonlóan Mohamed is próféta volt. Ennek az üzenetnek kéne szolgálni az emberiséget a fejlődésben, hogy olyanokká váljanak, mint Jézus vagy Mohamed. Isten egy hírnöke!
Ez a kék szint hívőszava. A lelkek a kék szinten helyreállították a segítségüket [mankójukat] a lelkükkel való kapcsolódással és így Istennel összekapcsolódva élik meg egyéni kreativitásukat. Az „isteni” nagykövetei lesznek, tanítók és mások számára inspirációként szolgálnak.
Kezdetekben ismét konfrontálódnak a hatalom csábításával. Sok embert vonzanak magukhoz és el kell kerülniük, hogy ebből hasznot húzzanak vagy, hogy magukat gurunak nevezzék ki. A kék szint mestereként egyfajta tanárrá váltak, akik másokat felemelnek (inspirálnak). Aki találkozik a kék szint egy igaz tanárával, nem lealacsonyítva, hanem felemelve érzi magát majd. Egy kék szintű tanár közben annak is tudatában van, hogy mindenki mástól is tanulhat. Minden lélek egyéni tapasztalatokkal rendelkezik és ez számukra is megtisztelő és érdekes.
Aki mesterfokon végzi el a kék szintet, újra kapcsolatba kerül a kozmosszal, más lényekkel, de ebben az esetben oly módon, hogy felismeri ezekben a lényekben a családot és nem felette álló isteneknek látja őket. A kék szint elvégzése után nincs szüksége a léleknek vallásra. Minden vallás egységbe rendeződött, a mögötte álló igazság és minden tévedés felismerhetővé vált.
A kék úton járó lélek, mint egy hagyma héjait, úgy hámozza héjanként az egyik tévedést a másik után, míg eljut a maghoz, a saját isteni igazsághoz.
Tudja, hogy nem tud semmit és minden egyes héj lefejtése után lépésenként haladja meg a földi megértés korlátait. De a megértéshez vezető úton minden lehetséges tévedéssel találkozhat. A szimbolikus hagyma minden héja egy további illúzió, ami kifoghat rajta és amit fel kell emelnie az egységbe.

lilaHa elérte célját, akkor az ibolya szint következik. Ez az, amit ti Felemelkedésnek neveztek. Ezután a lélek tovább halad, még ha az útja túlmutat a fizikai anyagon, mert a fejlődés nem ér véget ezen a ponton, csupán a fizikai valóság sűrűjében vezető úté, mert ez a világ természetétől fogva korlátokkal rendelkezik, a lélek azonban végtelen.

Nos – a világvallások olyan időkben keletkeztek, amikor egy bizonyos lélekszín erőteljesebben jelent meg a Földön, ill. gyakran egy új korszakot és lélekszínt harangoztak be. Mégis, egy kék fejlődési szintű lélek egy katolikus pap életét is választhatja magának, hogy hű lehessen feladatához, mint Isten nagykövete/hírnöke. Egy kék léleknek azonban itt nem mindig lesz könnyű dolga, mert az egyház törvényei nem mindig felelnek meg Isten valódi tanításainak, de pont ez a kihívás lehet, amit ez a lélek kitűzött maga elé…

Sok sárga és zöld fejlettségi szinten lévő lélek inkarnálódik iszlám országokba. Ezt megfigyelhetitek a szoros családi kötelékeken, ill. a csoportosulások hatalmi témáiban. Annak ellenére, hogy az iszlám a legfiatalabb vallás, ezt a vallást magyarázták a legjobban félre. Ez történik mindig az új hitirányzatokkal. Ez az igazság elkendőzését szolgálja, mely igazság ennek ellenére fényként utat tör magának a sötétségből kiemelkedve.

Sok zöld, türkiz és kék utat járó öreg lélek jógázik, annak ellenére, hogy ez a legősibb vallásból ered. Itt tapasztalható meg a visszacsatolás az eredethez.

St GermainSt.Germain beszél nektek az ibolya sugárról és ennek a színsugárnak a képességéről, hogy rövid időre feloldja a lineáris időt és így aki képes dolgozni az ibolya fénnyel, az visszacsatlakozik oda, ahol a lelke még kapcsolódott a teremtőhöz. Így a fehér visszavezet az ibolyához. A kör bezárul és mégis történt fejlődés és felismerés. [ford. megj.-Ez az, amit sose fejtenek ki pontosan…Michael Newton könyvében azt válaszolják a hipnózisalanyok, hogy „a Forrás saját örömére teremt”…nem azért hogy „több” legyen és fejlődjön, miért is akarna több lenni egy abszolút tökéletes energia??? Ezt eddig sem értettem….Mindenesetre a szufik is elgondolkodtak ezen, szerintük Isten maga a szépség és a szépség természete a kifejeződés, szerintük ezért teremti a Forrás a lelkeket…ez egy kicsit romantikusabb verzió, mint az örökös tanulni-tanulni, hogy legyen belőlünk valaki… ]

Mint azt már korábban elmondtam a lelkek specializálódhatnak egyik vagy másik területre (színre/szintre). Tehát aki köztetek erős vonzódást érez a természeti vallások iránt, az nem jelenti mindjárt azt, hogy a lélek egy alacsony fejlettségi fokozatban van. Ez utalhat arra, hogy ez a ti szakterületetek!
Az egyes szintek közötti fejlődés sem lineáris folyamat. Lehetséges, hogy bár a lélek elérte a zöld szintet, mégis a sárga és piros szint egyes témáival dolgozik, hogy finomítsa azokat és hogy új tapasztalatokat gyűjtsön egyeztetve a zöld szinttel.
Tehát fontos, hogy az általam átadott tudást ne lineárisan értelmezzétek. Nem is mások kategorizálását szolgálja. Egy lélek fejlődési szintje a legjobban arról ismerhető fel, mennyi együttérzés van benne. Ezt ne feledjétek!

Léteznek ibolya szintű inkarnálódott lelkek, de ők nem közismertek. Nem lépnek ki a nyilvánosság elé ezekben a napokban. Azok a kevesek, akik itt vannak mindenféle civilizációtól távol meditálnak a hegyekben, hogy fenntartsák a [z emberi] kollektív kapcsolatát a szellemmel [Egy-gyel]. Mások még az erdők mélyén élnek azokba a kis létszámú törzsekben, hogy fenntartsák a kapcsolatot Földanyával. Mások „csendes” angyalként tevékenykednek világi segélyszervezeteknél, a világ előtt ismeretlenül. Még nem jött el az idő, hogy kilétüket felfedve nyilvánosan mutatkozzanak ezek a mesterek.

Csatornázta: © Shari D. Kovacs

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás: http://www.sternenkraft.at/sternenbotschaften/botschaften-shari/chakra-farben-seelenentwicklung-und-weltreligionen/

Ezt nem bírtam kihagyni:

Anja-x-31.10.102-226x300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: http://www.el-an-ra.ch/?page_id=498