Category: 1 óra 1 angyallal


Egy óra egy Angyallal / 2013. november 7.

Linda Dillon közvetítése

Mihály Arkangyal: Látlak! Szeretlek! Elköteleződöm! – 2/2. rész

AA-Michael-55

1. rész:https://kristalyhang.wordpress.com/2013/11/13/egy-ora-egy-angyallal-2013-11-07/

2. rész

AAM: …„Én kötelezettséget fogok vállalni,” és azt választod, hogy elkötelezed magad azokkal, akik ugyanazt a döntést hozták meg, és akiknek frekvenciája bizonyos természetű – nem azonos; egyikőtök sem egyforma – de olyan frekvenciával rendelkező, amely harmonikus, és lehetővé tesz egy ilyen természetű metszőpontot, összetalálkozást és egyesülést.   

Azok ti vagytok, az emberiség, a közösség, eme szivárvány kollektíva, amely azt mondja, “Meg fogom nyitni a szívemet, és meglátom mi történik. Meg fogom ezt csinálni. El fogom dobni a hamis ítélkezéseimet arról, hogy mi történt a múltban, és világossággal fogok teremteni, és egy olyan céllal, amely azon a tudáson alapszik, hogy tudom, ki vagyok, teremteni fogok új kapcsolatokat, új partnerségeket, új barátságokat, és csatlakozni fogok lélekcsaládomhoz, akiket meg fogok találni.”

És játszani fogunk, nevetni fogunk, dolgozni fogunk, sírni fogunk, és folytatni fogjuk tovább, és megteremtjük az Új Földet.

Ez a döntés, ez a világossági bevitel eredményezni fog egy előremozdulást, és a döntés ki fog áramlani minden birodalomba, amire csak gondolni tudtok, amint az általatok óhajtott paradigmák elmozdulnak – a politika ( és ezt én egy nagyon tág, általános értelemben mondom), a pénzügyek, az egyenlőség, az új értékek, mindazoknak a dolgoknak a megteremtése, amik valóban értékesek, és amik nem társadalmi struktúráktól függnek, hanem az igazságon alapulnak.

Amit azok az emberek az emberi közösségről gondoltak, akik jelentős energiákat fektettek ezeknek a hamis hálózatoknak a megteremtésébe, építményekbe, amelyek nem képviselnek semmilyen értéket, most azt mondjátok egymásnak egyre növekvőbb számban, “Nos, ez nem működik számomra. Ennek okán nem veszek részt benne. Nem támogatom.”

És azt gondoljátok – és én hangsúlyozom, hogy gondoljátok, néha érzitek – de így szóltok, „Nos, milyen hatást tud egy kis csoport gyakorolni?” És én mondom nektek, hogy a ti létszámotok, és a mienk egy légiót tesznek ki. És ha egy űrsiklót terveztek a Marsra, minden csavar, minden szegecs számít. És nem hiányozhat egyetlen csavar sem. Tehát, ahogy eltávolítjátok magatokat a régiből, és belehelyezitek magatokat az újba, ti szó szerint visszavonjátok azt a támogatást, amely fenntartotta ezeket az intézményeket, amelyek rabszolgaságban tartottak titeket.

Tehát, igen, ez a szivárvány kollektíva, ti fénysebességgel, és a szeretet sebességével fogtok rátalálni egymásra.

SB: Nos, tudod, én valóban a spirituális partnerség aspektusára óhajtok koncentrálni, de ha tehetek egy megjegyzést annak a fénymunkásokra vonatkozó szempontjára, én égek a vágytól, hogy cselekedjek. Adjatok nekünk eszközöket, és mi befejezzük a munkát.

AAM: Hallom amit kérdezel. Elismerem. Egyetértek. De hadd legyünk nagyon világosak. Ne gondoljátok, hogy az összes eszköz, amit adunk nektek, az nem konkrét, vagy hogy azok konkrétak. Például, a Mennyei Anya világossága az egyik legfontosabb eszköz, amivel valaha is rendelkezhettek. Enélkül, ti nemcsak a sötétben tapogatóznátok, de bizonyosan egy homályos barlangban.   

És ti láthatjátok, hogy a szentséges egyesülésekben, amelyek kialakulnak, amik összehozzák partnerségekbe az embereket, amik összekapcsolják nem csak a szíveket, kiegészítik az elméket, az érzelmi mezőket, hanem  keresztezik a küldetést és a célt – ismét nem teljes mértékben, de olyan módon, ahogy azt ti szándékoztátok, amikor elterveztétek a terv ezen részét, egyetértésben velünk, magatokkal, egymással.  

Így az eszközöket megkapjátok. Nos, tudom, hogy azt mondod, „Nos, gyorsabban.” 

SB: Igen. Igen. (nevetés)

AAM: És a nővérem, Gabriella, aki sokkal hevesebb, mint én, teljesen egyetértene veled! Ám van egy időzítés, és nem az időzítés az, ami nem vesz téged figyelembe, de hogy kiegészítsen téged, és hogy lehetővé tegye a szív eme elmozdulásait, és a szív tudatosságot – igen, ahogy Linda mondaná, ” az új önmagad” – felszínre kerülését. És az nagyon gyorsan történik. De mi nem akarjuk, hogy az eszközök valaha is ismét rossz kezekbe kerüljenek. Tehát azok világosságának, akik vezetni fogják a szolgálatot velem, 20/20-nak kell lennie.

SB: Rendben. Nos, én megértem azt, és megadom magam, de ÉN égek a vágytól, hogy cselekedhessek.

AAM: Én nem akarom, hogy megadd magad, vagy a fehér zászlódat lobogtasd, kedves, én az akarom, hogy utána kapj.

SB: Rendben van.

AAM: Én azt akarom, hogy mindannyian így szóljatok, “Rendben van, Uram. Mondd meg mit tegyünk.” És azután el fogom mondani nektek, Mert mi suttogunk a szívetekbe, a fületekbe. Nem azt kérjük tőletek, hogy lassítsatok le, vagy álljatok meg. Ha bármit is kérünk tőletek, az az, hogy gyorsítsatok.

SB: És nagyban álmodjatok.

AAM: Igen. Még nagyobb mértékben, mint akik vagytok.

SB: Rendben. Nos, én teljes mellszélességben támogatom ezt.

Térjünk rá a szent kapcsolatokra, Uram, ha ez megfelelő számodra.

Sok ember elkezdi élni, vagy óhajtja azokat. És ezek nem azt a szokványos formát alkotják, amelyet néhány hónappal ezelőtt, de tükrözik azt a tényt, hogy az embereknek küldetéseik vannak, és más szükségletekkel rendelkeznek, mint évekkel ezelőtt.

Tudnál nekünk beszélni a szent kapcsolatok új formájáról, és tudnál-e nekünk némi betekintést nyújtani arról – nos, te már megtetted; hogyan működtessük azokat, hogy sikeresek legyenek ezen új feltételek szerint?

AAM: Igen, mert a feltételek, a környezet, a helyzetek megváltoztak. Nos, nagyon kevesen vannak köztetek – és ezt komolyan gondolom, hogy nagyon kevesen vannak köztetek, sőt még azok is, akik legbuzgóbban kinyilatkoztatták azon vágyukat a múltban, a régi világban, hogy egyedül akarnak lenni – nagyon kevesen vannak köztetek, akik valóban, az új energiában, egyedül kívánnak a továbbiakban élni. És ezt igenis a szent társsal való rendelkezés értelmében mondom.

És igen, az energia, amellyel a szent kapcsolatok fel vannak töltve, drámaian más – és én nem negatív értelemben gondolom a drámát; én ezt a legfelemelőbb operához hasonlítom, amit csak el tudtok képzelni; annyira különböznek.

Korábban a kapcsolat túlságosan gyakran olyan formában működött, mely a szükségre, vagy az ellenőrzésre volt alapozva. És én ezt nem negatív értelemben mondom. Egyszerűen csak arról szólok, ahol sok kapcsolat volt. Nem úgy értem, hogy az összes kapcsolat. De még azok is, akik 50 éve vannak együtt, úgy találják, hogy a kapcsolatuk más irányt vett.

Ahogy felfedeztétek ezt, ahogy megteltetek magasabb rezgésekkel, végtelen számú letöltéssel, ez nem egy letöltés kérdése itt, egy letöltés amott, ez egy frekvencia átállítás és ráhangolódás. Átjár benneteket ez a nap 24 órájában évek óta, és ez csak növekszik. Ez csak növekedni fog. A világosság ajándéka csak egy a sok közül. Tehát igen, készüljetek fel.

SB: Ez elképesztő.

AAM: De amit ez tesz, az az, hogy ti felismeritek, hogy van egy szívbéli vágy, amit még csak fel sem ismertetek volna korábban, mivel rejtve tartottátok azokat a részeiteket, amiket megengedtek előtérbe jönni, és lehetek olyan romantikus, hogy azt mondjam, hogy azok szerelembe essenek? Nincs semmi lenn és fenn, ami csodásabb, mint a szent partner felismerése.

Néha nagyon szokatlan körülmények között – és ők olyan partnerek is lesznek, ami még szokatlanabb, mivel csillagfivéreitek és nővéreitek is megjelennek, és mivel ti megengedtétek multidimenziós, hibrid énetek igazságának az eljövetelét — látjátok küldetéseteket és célotokat, és megértitek, hogy nemcsak, hogy nem lehet azt kiteljesíteni elszigeteltségben, hanem, hogy az nem is kívánatos. Ez visszavezethető az öröm kifejezéshez, az öröm megtapasztalásához, az örömre való vágyakozáshoz.

Tehát ott van ez a világosság annak kapcsán, hogyan akartok teremteni és társ teremteni, először és elsősorban, az egymással való egységben. És így, az egyik első része ezen új formáknak, mondjuk így, az egyesülésnek, ami létrejön, és megérti azt azon át, hogy éteri szempontból meztelenül állnak a találkozási pontok, amelynek alapján összejöttök. Hol vagytok összekapcsolva?

Hol egyesülhetnek a közös erők, hogy elérjenek valamit, ami kézzel fogható, vagy nem? Hol cselekszel úgy, mint egy támogató mechanizmus, és a fő mechanizmus, hogy elérj valamit? Hogyan jöttök össze, ahol a kettő együtt mindig sokkal erősebb, mint kettő? Még ha veled is kezdjük el, az négy, és aztán több. (2)

Így az sokkal inkább küldetés által indíttatott, mint egyszerűen egy ideája annak, amiről egy kapcsolat, vagy egy házasság szól. Ezen elképzelés – és ez egy emberi elképzelés, és sok időt tudnánk eltölteni azzal, hogy arról társalogjunk, hogy az egység erő struktúrái és a házasság fejlődtek és elmozdultak – ám ezen egyesülések nem igényelnek egy kialakult formát. És ez új. Ez eredeti. Ez így van a (fátyol) ezen oldalán. Ez úgy van, ahogy ez a kezdet kezdetén volt.

De van egy döntés a két lélek között azon formát illetően, attól függően, min dolgoztok, hogy mit valósítotok meg, miről álmodtok, mit alkottok meg, hogyan játszotok. És utána a forma sokkal inkább követi a teremtést, és a vágyat, mint a forma kidolgozását, és utána mindent a formához illően kiigazít. Így lyukadtatok ki olyan intézményeknél, melyek nem működnek. Tehát nem ismétlitek meg azt a hibát. Felnőttetek.

És a forma, amelyet eme kapcsolatok fel fognak venni, vagy felvehetnek, el fog mozdulni és át fog alakulni, ismét attól függően, hogy miről álmodtok, mire vágyakoztok.

De ezen szabadság kulcsa, a teljes szabadság, és annak elismerése, nem a szavak által, hanem a legmélyebb lélek szintjén, a személy szabadságának szintjén, akivel szentségben egyesültök – igen, szentség! – az útjuk, a választásaik, a vágyaik, a döntéseik szentségében. Tehát nincs lökdösődés. Ez az apály és a dagály mozgása. Ez a végtelenség. Ez az árapály.

Tekintsetek rá Gaia ritmusára, amit számotokra létrehozott. Ő egységben van – nem szent partnerségben, de bizonyosan egységben van – királyságaival, és abban ritmus van. És sok részén a világnak évszakok vannak, és megvan ez az apály dagály, attól függően kinek az ideje jött el kivirágozni, megváltozni, meghalni, eltávozni. 

Tehát, az új szent egység energiájának bökkenője – és én mindannyiótok  érdekében járok el, mert ez egy szent kezdet mindannyiótok számára, akár azt gondolod, hogy szent egyesülésben vagy most, akár nem – ez az új út. Ez annak szabadsága, hogy így szóltok egymáshoz, “Szeretet ez? Ezek a szeretet szavai?”

“Ezek a szeretet tettei? Ezek a szeretet érzései? Ez a tisztaság és a világosság megnyilvánulása? Felemelnek engem azok, még akkor is, ha ránézek valamire, amit talán elkerültem, vagy kikerültem? Felemel az engem? Felszabadít az engem, mert szabad vagyok abban, hogy ránézzek erre nem fenyegető módon, nem büntetésként és hárpiaként, hanem, mert törődnek velem, és dédelgetnek, és azt látják, aki valójában vagyok?” 

Ez egy tükröződés. Ez a legyökerezés – van az a kifejezés, hogy „A Menny a Földön”? – ez annak legyökerezése, ahogy az egyesülés működik, legalábbis a mi oldalunkon, de bizonyosan a magasabb dimenziókban és a fejlettebb civilizációkban.

Gyakran beszéltünk róla, és bizonyosan időről időre ez a közvetítő csatorna is beszélt csillag fivéreitekkel és nővéreitekkel való  tapasztalatairól, és arról, hogy néznek ki a kapcsolatok, és a család, és a kapcsolatok szabadsága csillag fivéreiteknél és nővéreiteknél. És ti néha úgy gondoltok arra, vagy úgy gondoltatok arra, mint valami féle áldozatra. De ők azt nem tekintik annak. 

Így, például, beszéltünk nektek arról, hogy jelen pillanatban sok, sok csillag lény van a bolygón – nem csillagmagok, csillaglények, csillag barátok, a családotok – a Földön, akik a következő lépésre készülnek. És abban benne van az is, hogy a szent kapcsolatok, az egyesülések különválnak egymástól. De soha nem hangzik el olyan szó, mely azt mondja, “Te nem teheted ezt. Nem hagyhatsz el engem. Olyan magányos leszek. Mihez kezdek?”

Nem. Mivel ott van annak a tudása, hogy még azon elválásban is, a küldetés megtétele van, a telepatikus és a szív kapcsolat a legkisebb mértékben sem fog elhalványulni. Ha bármi, akkor az megerősödik, mivel ez kerül bevonzásra. És ez kitart, és ez szilárd és tápláló. És megvan annak a tudása, hogy semmi, de semmi nem tud beavatkozni ebbe a szeretetbe, annak a léleknek az elkötelezettségével, aki arra lett szánva, hogy együtt csatlakozzatok ezen küldetésben és célban.

Nos, korábban, a legtöbb emberi lény nem értette meg ezt. Voltak kivételek vallási küldetések okán, de a másik igazi példa hasonló volt, és a háborúhoz kapcsolódott – „Nos, el kell menned a háborúba, és én továbbra is szeretni foglak.” De ez önmagában is egy aberráció.

Tehát, megtanuljátok, hogy terjesszétek ki energia mezőtöket egymás számára, hogy táncoljatok az éterben, sztepptáncot járjatok a Földön együtt, fizikailag, lelkileg, spirituálisan, érzelmileg, nem mindig úgy mint tükrök, vagy ikrek, hanem mint találkozási pontok a közös rácspontokon, amelyen osztoztok.

És ti tanultok, elkezditek megtanulni hogyan játsszatok ezzel, úgy hogy csúszkálhattok azon rács mentén, és beléphettek egymás szentséges terébe, a partneretek szent terébe. És hasonlóképpen, ti is megengedhetitek nekik, hogy ők is belecsússzanak a tiétekbe.

Egy nagyon új és más mód szerint olvadtok bele, mert a félelem alkotóeleme eltávozik. És azután megfogjátok egymás kezét és szívét, és átutaztok az univerzumon, áthelyezitek magatokat bármelyik bolygóra, vagy dimenzióba, amelyet fel akartok fedezni. Játszotok. Mivel ez táplálja a teremtéseteket és kreativitásotokat. Nem raktok körbe paramétereket arról, hogy mi lehetséges szentséges egyesülésetekkel. És ott jelen van egy hajlandóság, egy elszántság, egy ösztönzés arra, hogy mindent felfedezzetek.

Ez az az elképzelés, amit az Anya tartogatott számotokra az elméjében- az elméjében! – mikor megalkotta ezen mozgást, eme egymáshoz való vonzódást. Ez egy ajándék, és ez gyönyörű szép. Tehát, ne álljatok ellen, barátaim. Hagyjátok, hogy eme káprázatos tánc elkezdődjék.

SB: Nos, valóban eláll a lélegzetem ettől, Uram. Hogy hozza össze a Menny Társasága az embereket? Más szavakkal, szabad az embereknek ezt látni? Fel kell menniük az ismerkedési honlapokra? Vagy ez lassan fog megtörténni és – szóval, nem szükségképpen lassan, de  – fokozatosan fog kibontakozni?  

AAM: Nem, az nem fokozatos. Minden egyes személynek megvan a választása az időzítésre. De azt kérjük tőletek, hogy hallgassatok a szívetekre. És ha a szívetek vágyakozik, igen, akkor azt mi koordináljuk! Ez a Mennyei Anya ajándéka. Ez a szentséges egyesülés ajándéka.

Először, a magaddal való egyesülés, az Istenivel való egyesítés, és a partnereddel való egybekelés. Néhányatok számára, a személyiségetek miatt – mi nem kívánunk örömteli személyiségeket tönkre tenni! –  így, néhányatok számára a találkozási honlapokon, vagy találkozási alkalmakon történik meg. De mikor érzed a késztetést, hogy menj és tegyél valamit, akkor tégy úgy! Ne mondd, “Nos, ez nevetséges. Én ezt milliószor megtettem, és soha semmi sem történt.” Vagy ne szólj így, “Én ezt soha nem tettem. Nem fogom most elkezdeni.”

Nem! Hallgassatok a szívetekre. Istenileg vagytok vezetve és inspirálva. Ti kértétek tőlünk az eszközöket. Nos, ez egy közülük.

Nos, sok olyan dolog lesz még, amiről azt fogjátok gondolni, hogy azok egyszerűen csak szinkronizációk és találkozók. És azok számára közületek, akik tudatában vannak ennek, és megnyílnak neki, ez az, ahogy ez történik. és minden egyes másodpercben megtörténik, az egész bolygótokon. Mert ti  „Igent” mondtatok a szeretetre.

Sok alkalommal szóltatok így hozzám, „Mihály, hogyan fogunk 6,7 milliárd embert felemelni?” És azt mondom nektek, hogy a szereteten keresztül, a szabadságon keresztül, és azon vágy okán, hogy együtt kívánjátok az utazást megtenni. Tehát, igen. Ne kerüljétek el egymást. Köteleződjetek el, mihelyt alkalmasnak érzitek, és kérlek benneteket, hogy figyeljetek védelmezőitekre, védő angyalaitokra, akik azon dolgoznak, hogy összehozzanak titeket a szerelmetekkel. Igen, a szerelmetekkel.

Nektek, mindannyiótoknak vannak választásai, de azok közül némelyek tökéletesebbek, mint más választások, és ez itt a tökéletesség és a szabadság ideje.

SB: Köszönöm, Uram.

AAM: Menj szeretetemmel. Viszontlátásra.

SB: Viszontlátásra.

Lábjegyzet:

(1) Hallowe’en.

(2) Mennyei Anya, Atya és ikerlángok.

Csatornázta: Linda Dillon

Magyar nyelvű fordítás: Golden Lotus

Forrás: http://goldenageofgaia.com

Egy óra egy Angyallal / 2013. november 7.

Linda Dillon közvetítése

AA-Michael-55Mihály Arkangyal: Látlak! Szeretlek! Elköteleződöm! – 1. rész

Geoffrey West: Üdv és áldás mindenkinek!!! Isten hozta Önöket Az egy óra egy angyallal című műsorunk mai adásába, Linda Dillon-nal, a Szeretet Tanácsa közvetítőjével, és Az új te, belépés az emberiség szív tudatosságának fényességébe című könyv szerzőjével. Ma este csatlakozik hozzánk Steve Beckow, a Golden Age of Gaia.com honlap alapítója, és Az új Föld felépítése: egy olyan világ felé, amely mindenki számára működik című könyv szerzője.

Geoffrey West vagyok, Graham Dewyea-vel vagyok itt ma este.

Meghívlak téged arra, hogy hívjuk be Mihály Arkangyal kék fényének igazságát és békéjét, ahogy üdvözöljük Mihályt újra itt. Ma este, Mihály fel fog ajánlani több információt a Szivárvány közösségről, és betekintést nyújt a fénymunkások szinkronisztikus összejövetelébe, valamint értekezik arról, hogy milyen módon lehet az erre az életre vonatkozó küldetést előidézni.

Ezzel át is adom neked a szót, Steve. 

Steve Beckow: Köszönöm, Geoff. És hadd emlékeztessem hallgatóinkat, hogy Az egy óra egy angyallal című műsort most csütörtökönként du. 5 h-kor Csendes óceáni idő szerint, este 8 órakor Csendes óceáni idő szerint sugározzuk. És ezennel üdvözlöm körünkben Mihály arkangyalt.

Mihály Arkangyal (AAM): És én üdvözöllek téged! Üdv, Mihály vagyok a béke arkangyala, a szeretet harcosa, hírek hozója, küzdőtárs, társ, mindig jelenlévő barát.

Üdv, kedvesek. Üdvözöllek benneteket újra ezen egyesülési és újra egyesülési időszakban, mert ez az, amit valójában tesztek. Ti újra egyesültök, és egységre juttok nemcsak egymással, hanem önmagatokkal, lényetek isteni szentségével, felismeritek annak egységét, teljességét, annak teljességét, akik vagytok, és mindig is voltatok.

Sok arcotok van, sok életetek, sőt sok álarcotok is, melyeket viseltetek, sőt még azóta is hordtok ezen élettartam alatt, mert annak rétege még nem múlt

nem tűnt el.

És, mellesleg, mivel ez az az évszak is, (1) emlékeztetlek titeket arra, hogy néha azért öltötök fel egy álarcot, mivel az egy célt szolgál, és mert az móka. És, kedvesek, ez az életutazás és ez a szeretet utazás mókának lett szánva. Az volt a szándék vele, hogy örömteli legyen.

Vannak összezavarodott pillanatok? Voltak pillanatai az elkeseredettségnek, a kiábrándultságnak, a reményvesztettségnek? Igen. De az is te voltál, aki áttörte a régi paradigma illúzióját, a harmadik dimenzió régi útjait. Ez része az újra egyesülésnek, és az egyesülésnek, szent énetekkel ez az eljövetele annak, hogy magatokhoz ölelitek szentséges lényeteknek minden részét, minden aspektusát.

Azt kértük tőletek, a Felemelkedésetekre való felkészülésetek részeként, hogy hívjátok vissza magatokba az összes [lélek]részt, mindazokat, amikre mi úgy utalunk mint lényetek aspektusaira, amiket kiküldtetek különböző küldetésekre, és célok megvalósítására, gyakran, kedvesek, a Mennyei Anya, és természetesen az én szolgálatomra.

De amint üdvözlöd lényed ezen részeit bensődben, öleld át őket, ünnepeld őket, de méltányold is annak különböző részeit, aki vagy – angyali, vagy arkangyali, az nem számít; csillagmag, csillaglény, hibrid, ember és Föld gondnok, elementál, déva, tündér, férfi, vagy nő, vagy gyermek. És azon részeken belül, öleld át minden arcát annak, aki vagy, mert mi ezt tesszük.

Öleld magadhoz a harcost és a béketeremtőt. Öleld meg a sziklát és a virágot. Öleld át frekvenciád legmagasabb és legalacsonyabb részét, mert mindez te vagy!

Vannak idők, amikor ránéztek magatokra, és azt gondoljátok, az illúziótok archetípusában, hogy, „Ez az, aki én vagyok,” és az ezen álarcok egyikévé váltok, ezek illúziók. Nos, ez összefüggésben áll lélekküldetéseddel és céloddal? Természetesen, igen. De ne korlátozd le magad a meghatározáshoz, a szélességhez, a magassághoz és lényed mélységéhez sem.

Nos, miért kezdem én ilyen modorban társalgásunkat, különösen amikor a közösség egységének szentséges egyesüléséről szólunk – saját magatokkal, az istenivel, egymással, a szent társakkal, a barátokkal, a családdal, a közösséggel? 

Ha nem vagytok felkészülve, nem vagytok járatosak, otthonosak és ünnepélyesek minden egyes rész kapcsán, amiből mindaz áll, akik vagytok, ezen szépséges mozaik okán, akkor hogyan feditek fel magatokat egymásnak?

Igen, sok módon, amiről én beszélek, az az, hogy éteri szempontból meztelenek legyetek egymás előtt, és lássátok a ragyogó fényt, amely mindannyiótokból árad! Ne rejtsétek el annak egyetlen részét sem, egyetlen szilánkját sem azon fénynek s ragyogásnak. Soha ne essetek vissza az ítélkezésbe, vagy mondjátok azt, hogy néhány részed nincs szeretve, vagy nem szerethető, mert ez nem az igazság. Ha odaviszed kék fényemet ezen ítélkezéshez, látni fogod, miről beszélek, és látni fogod  annak szépségét és nagyszerűségét, aki vagy.

Nos, csak egy pillanatra vissza akarok térni ahhoz, amit elkezdtem, és azt mondom, hogy ezen forma béli utazás az öröm útjának lett szánva. És hallom sokatok szívét, s hallom az imáitokat, ahogy azt mondjátok, “Nos, uram, ez nem olyan érzés nekem, mint az öröm. És nem érzem szeretve, és támogatva magamat. És az nem elég szilárd. És, igen én megismertem a boldogság pillanatait, és az egység eksztázisát, de miért nem vagyok ennek tudatában, kitartóan, állandóan, mint a Mennyei Anya?”

Az öröm, és ti jól tudjátok ezt, bennetek lakozik. Ez benne van abban az isteni szikrában, amit az Anya helyezett oda. Benne van bensőtökben, szívetek rejtekében. Az része és csomagolása annak, akik vagytok. És ezt értjük azon, mikor folyton azt mondjuk nektek, újra és újra, amíg nem hangzunk úgy, mint egy kiakadt lemez, hogy megtaláljátok az örömöt.  Mivel sokatok számára ez a jegy, nemcsak a Felemelkedéshez, hanem a túléléshez is.

Megjátsszuk azt, hogy a benneteket körülvevő körülmények mindig telve vannak örömmel, boldogsággal, elégedettséggel? Nem. Természetesen, nem. Nem vagyunk vakok. És egész bizonyosan nem tekintünk titeket  bolondoknak. És annak okán, hogy néhány nehézséget, akadályt, amiket kezeltek a Földön ezen óriási vállalkozásban, a küzdelmek, és a győzelmek, amelyeket élveztek rajtatok kívül vannak, ám azok visszatükröződnek, és azok részei ennek a belső lényegnek.

És mikor odakinn sötétség van, ez az amit kérek tőletek, hogy forduljatok ahhoz a lényeghez, azon lánghoz, az öröm azon szikrájához magatokban, és hagyjátok, hogy az izzó pokollá váljék?

Nem, én csak egyszerűen azt kérem tőletek, hogy neveljétek magatokat, és legyetek teljes mértékben felelősek, kizárólag magatokért. A dolog úgy áll az örömmel kedvesek, hogy az nagyon, nagyon ragályos. És mikor azt behívjátok, mikor tápláljátok azt a parazsat, mikor behívjátok azt a parazsat, ti az egész Menny Társaságot, a Szeretet Tanácsot, a bolygó minden királyságát szólítjátok meg, és azokon is messze túl sokakat, eljuttat a csillag fivéreidhez és nővéreidhez, lélek családotokhoz, barátaitokhoz, és önmagatok minden aspektusához.   

Az egység utazása – és ez egy bevezető a Felemelkedéshez – az egység utazás, pontosan úgy, ahogy a világosság ajándéka, egy előfutár és szükségszerű a továbblépéshez a végső lökéshez, sokféle módon, ebben fázisban, a Földnek, Gaiának, és a tervnek eme fejezetében.

Az első egyesülés a szent éneddel az, ha kitartasz mellette, átöleled, és igen, teljes lényed egységét ünnepeled. Ismerd el azt, leld örömödet benne, és hagyd, hogy az még tovább kibontakozzék, ez az első lépés.   

Ezen Szeretet Tanács használta először „a szivárvány koalíció” fogalmát, sokkal hamarabb, mielőtt egyetlen politikus valaha is említést tett volna róla, de az eonok ideje óta benne van tudatosságotok legbelsejében. Mert ti vagytok minden fénysugár, minden szín, minden vonal, minden örökség, minden hibrid, és szépek vagytok. 

Ennek okán, mialatt legtöbben közületek egy különleges fénysugáron utaztok, még azon fénysugáron belül is ti vagytok a szivárvány. De ahogy egyesültök, közösségben, vállalkozásban, teremtésben, megteremtitek először, és mindenekelőtt a szeretet eme káprázatos szivárványát.   

Mert, mik a fénysugarak? Mik a színek? Azok egyszerűen részei az Isteninek. Azok a szeretet részecskéi, melyek szabadon átlebegnek az univerzumon, formában legyökerezve egy kis ideig. És amikor összevegyültök, mikor összejöttök azon elszántságban és választásban, az káprázatos, fenn és lenn.

És mi erősen óhajtjuk – és ekképpen vágyaink is teremtések, tudjátok – mi nagyon vágyunk arra, hogy lássátok, és méltányoljátok, hogyan jöhettek össze. 

Néha rátekintetek a világra, és azt mondjátok, hogy még mindig háború, igazságtalanság, felfordulás, szegénység és méltánytalanság van ott. De jelentős előrehaladás zajlik, és ezek a mindannyiótok szívében lejátszódó változások. És azok demonstrálják magukat mindannyiótok életében. 

Hadd álljak itt meg, és hadd lássam, hova vezetik kérdéseitek eme párbeszédet, kedvesek, mert ezen társalgás érettetek van.

SB: Köszönöm, uram. Nos, tulajdonképpen, már elkezdődött a társalgás, mivel pontosan azt mondod, amiről szeretném, ha beszélnél.

A Mennyei Anya energia keresztelését követően, észrevettem, hogy egyre több és több fénymunkás létesít kapcsolatokat. És olyan mértékben létesítenek kapcsolatokat, ami szokatlan. És az emberek, akik kapcsolatokat létesítenek, nagyon jól illenek, hogy úgy mondjam, a kapcsolat teremtéshez.

Mindez részét képezi az Anya Isteni tervének? És ha igen, tudnál nekünk többet mondani a terv ezen részéről, és melyek annak céljai és hova fog az vezetni?

AAM: Ezt a világosság keresztelésének nevezni nagyon előrelátó. Ez egy olyan fogalom, amit tőled fogunk elemelni! (Nevetés)  

SB: Nagyon szívesen, Uram. Azt gondoltam, hogy azt tőled kaptam! (Nevetés)

AAM: Csak viccelek veled, kedves.

Te vagy az, aki olyan gyakran mondja nekem, „Ó, nem vagyok benne biztos, hogy én közvetítek-e.” És így én csak ugratlak téged.

SB: Köszönöm.

AAM: Igen. Erre a fázisra. Gondolj arra úgy, mint egy hatalmas tervre, természetesen egy vállalkozásra, egy űrsiklóval a Marsra. Vannak különböző részei, melyeket a helyükre kell rakni. A világosság ajándéka ez az Anyától, és a további ajándékok, mivel ez nem áll meg.

Az olyan mintha megkaptátok volna a teljes megértést, de ő azt oly módon tartja meg, hogy az ne szóródjon szét. Oly nagyon gyakran, mikor kaptok például egy energia hangolódást, azt veszitek észre, vagy annak okán aggodalmaskodtok, hogy egy idő után az úgy tűnik, hogy szétszóródik [feloszlik]. Eme világosság nem fog szétszóródni. Ha bármit észre fogtok venni, az az lesz, hogy ez növekszik, és növekszik és növekszik. 

És az megadta neked annak világosságát, hogy teljesebb mértékben tudd meg, hogy ki vagy. De ami szintén át lett adva nektek, az a világosság, a látomás – habár nem szükségszerűen, de létezik a harmadik, és negyedik, és ötödik szemetek teljes felnyitása, megvan a képességetek (néha nem vagytok benne egészen biztosak hogyan) – arra, hogy felismerjétek egymást, és ami még fontosabb, hogy annak igazságában lássátok egymást, akik valóban vagytok.

És igen, ez soha nem tapasztalt mértékben zajlik, és ez megtörténik barátságok egyesítésének fogalmában, csoportokéban, abban, amit mi partnerségnek, vagy szent egyesülésnek neveznénk. Még a családtagok is elkezdik felismerni egymást. De az idegenek az országokban, a kontinenseken, ráébrednek arra, hogy “Dolgoznom kell. Beszélnem kell. Játszanom kell. Nekem egy kapcsolatban kell lennem, azzal a személlyel”, vagy azzal az embercsoporttal. 

Ez csak erősödni fog, mert ti hajlandóak vagytok odaállni éteri szempontból meztelenül, és láthatóvá váltok. Mivel a Föld és világotok sok illúzióját – és a világ szót használom, nem a bolygó kifejezést – olyan veszélyesnek érzitek, hogy sokan közületek, akiknek józan esze volt elrejtőztek.

A rejtőzködés ideje véget ért. Mikor mi beszéltünk veletek, ó, most már  számos éve, és bizonyosan nemrégiben, hangsúlyozzuk nem csak a fontosságát és a készenlétét, de annak sürgősségét is, hogy most lépjetek előre.

És ez az, amit tesztek. Előre léptek a fénybe, egy új kor hajnalába, egy új birodalomba, egy új valóságba, egy új dimenzióba. És ahogy előre léptek, látjátok egymást. És világosabban látjátok egymást, mint korábban valaha is! És azt mondjátok, „Ott vagy!” És nemcsak azt mondjátok, hogy “Ott vagy,” így szóltok, “Ott vagy! Szeretlek.”

Nem tudjátok elképzelni sem, milyen hosszú ideje várunk erre. Nem, tudom, hogy ez nem a mi platformunk arra, hogy értekezzünk az Anya türelméről, vagy a miénkről, de nem vagytok egyedül annak tudtával, hogy ez az a pillanat, amelyre ti és mi és csillag fivéreitek és nővéreitek vártunk, hogy ti szégyenkezés nélkül azt mondjátok egymásnak, „Látlak, és szeretlek.”

Ez olyan egyszerű, és mégis ez az, ami olyan szomorúan és kétségbeesetten hiányt szenvedett Gaián az emberi közösség. Ti azt hittétek, hogy a barátságok vagy a kapcsolatok jönnek és mennek, hogy a szeretet jön és megy. És ez hibás. Ez tényleg helytelen.

Nos, ahogyan ti viszonyultok eme szeretethez, és a forma, melyet az felvesz, az mindig egy választás. Mindig egy választás. És ami történik, ismét ezzel a gyorsasággal, az annak a választása, hogy előrelépsz, és így szólsz, „Én kötelezettséget fogok vállalni,” és… 

Csatornázta: Linda Dillon

Magyar nyelvű fordítás: Golden Lotus

Forrás: http://goldenageofgaia.com

blue-eA MENNYEI ANYA TISZTA KÉK ENERGIÁJA:

Ma este bárhol is vagyunk este 9-kor, az Anya azt kéri tőlünk, hogy továbbra is küldjük ki az ő tiszta kék topáz energiáját a bolygóra, és különösen a “zűrzavaros helyekre” – Szíriába, Irakba, Afganisztánba, Washingtonba, és így tovább. Ő azt kéri, hogy egész héten tegyük meg ezt minden este ugyanabban az időben.

Október 19-én Linda Dillon (a Mennyei Anya csatornázója) ezt mondta hírlevelében:

“Emlékezzetek arra, hogy ti először beviszitek a világosság hihetetlen kék topáz energiáját a szívetekbe, legyökerezitek azt, majd kikülditek. Fejezzétek be a gyakorlatot azzal, hogy újra legyökerezitek a szívetekbe, és adjatok hálát érte.”

“Ritkán fordul elő, hogy az Anya közvetlen kéréseket tesz, és megbízatásokat ad nekünk. De most igen! Ez a mi Felemelkedésünk jele, és az arra való készenlétünk, hogy teljes partnerségben legyünk a Szeretet Tanácsával és a Menny Társaságával. Gyökerezzük le együtt a békét a Földön.”

És a Mennyei Áldások kapcsán, október 8-án, Linda ezt tovább magyarázta:

“Megkapjuk az energiát, ezt a tiszta, kristályos kék, tiszta energiát. Mi nemcsak a szívünkbe visszük be azt, hanem az a szívünkkel kezdődik el. És azután az csak áthatol az egész energia mezőnkön.”

“Ha egyszer azt érzitek, hogy legyökereztétek, az a szenzáció, hogy utána meg is kapjátok azt – és én is szó szerint egy süvítő energiát engedtem ki a tenyeremből, amit kifelé a világ felé fordítottam, mintha energiát küldenék, és mindenkinek kiküldöm azt a bolygóra.”

“Mert képzelhetitek, ha mindenki a bolygón elkezdene rendelkezni ezzel a világossággal, az éhezés eltűnne, a háború eltűnne, az élettárssal történő erőszak eltűnne, a gyerekekkel történő erőszak eltűnne, az érdemtelenség érzései eltűnnének? Mert annak világosságával, hogy tudjuk, kik vagyunk, és hogy ki az Anya a világunkban, nem lenne azoknak többé helye.”(1)Az Egy óra egy angyallal című műsor múlt heti adásában az Anya azt mondta, hogy mi megkaptuk az ő hívását, és mi megkaptuk a magasabb dimenziók és a magasabb világok világosságának minőségét és igazságát: 

“De az nem azt jelenti, hogy ti azt félre teszitek. Épp ellenkezőleg. Elkezdtek dolgozni vele, játszani vele, és kiterjesztitek azt, és növelitek minden egyes nappal. Mivel a világosság az, ami lehetővé teszi számotokra, átváltoztat titeket, betol titeket az Új Föld megteremtésébe.”

“Mi a vég kimenetele ennek? Az eredménye ennek, kedveseim az, hogy meglesz a képességetek arra, hogy jobban szeressetek, teljesebb mértékben szeressetek, hogy teljesebben kapcsolódjatok a szeretethez, és a szeretetet testesítsétek meg testi formátokban. Ez lényetek tökéletessége.”

“Ahol világosság van, ott szeretet van. A szívetek kiterjedt, és teljesebben megnyílt, először és legfőképpen a magatok számára, az elfogadásra és a felismerésre, a visszaigazolásra, és az isteniségetek cselekedetére, a mi tükröződésünkre bennetek.  És abban rejlik kiterjesztett képességetek arra, hogy másokkal kapcsolatba lépjetek, az összes elemmel, minden királysággal, minden fajjal, csillag fivéreitekkel és nővéreitekkel együtt, és egymással.” 

“A világossággal jön el a béke tudása, a káosz , és a zűrzavar és a felfordulás megszűntetése, mert ott van annak a felismerése, hogy az nemcsak illúzió, hanem egy választás is egyben. És ez egy olyan választás, amit egyikőtök sem óhajt, valóban megtenni. Az olyan egyszerű és olyan nyilvánvaló. De mi történik, mikor megszűntetitek azt a zűrzavart, a zaklatottságot? Az kínálni fogja nektek, a ti idő birodalmatokban és teretekben és fizikai létetekben, egy nagyobb mértékű megértését és egy nagyszerűbb megtapasztalását a szeretetnek – velünk, szent partnerségben, és egymással. 

“Tehát, mi jön legközelebb? Én kérdezlek benneteket –  és, igen, ti hozzá fogtok ehhez szokni, mert különböző dolgokat fogok kérni tőletek; én megbízatásokat adok nektek – én az együttműködéseteket kérem és a segítségeteket. Én azt kérem, hogy tegyetek egy lépést előre azon igazság felismerésében, hogy kik vagytok ti.”

“A következő lépés, hogy gyakoroljatok, játsszatok, kapcsolódjatok be, és hogy legyetek egy nagyszerűbb szeretet. Hagyjátok, hogy az felemelkedjék bennetek ebben a pillanatban, velem, és érezzétek a szeretetet, amit érzünk mindannyiótok iránt, és lényetek szentsége iránt. És engedjétek, hogy ez túlcsorduljon – a családotok, a barátaitok, a lélek családotok, a közösségetek felé. Ez az, mi meg fogja változtatni a világot, és meg fogja változtatni annak anyagi valóságát, ahol ti léteztek.” (2)

Szerző/Csatornázó: Linda Dillon

Magyar nyelvű fordítás: Golden Lotus

Forrás: http://goldenageofgaia.com

 

 

 

Az új Buddha: a mesterek naponta érkeznek 2/2. rész

2013. július 1.

AA-Michael-55

Közzétette: Steve Beckow

Ranjit az Egység új Buddhája, aki jelenleg egy Indiában élő 12 éves kisfiú ma este elmagyarázza nekünk az ő küldetését és azokat a különleges kihívásokat, amelyek megjelennek akkor, amikor egy felébredt lélek egy nem-felébredt világra születik. Elmondja, hogy hogyan irányuljunk egy új gyermekhez azért, hogy ne nyomjuk el [ne tartsuk vissza] őt – hiszen elhagynak bennünket, ha ezt megtesszük – és hogy felfedezzük azt, hogy milyen nagy mértékben tanítanak és vezetnek bennünket! Leírja nekünk, hogyan tanulnak a gyermekek, mik az ő kihívásaik és hogy miként tudunk a leginkább hatni rájuk.

Elmondja nekünk, hogy naponta érkeznek mesterek azért, hogy segítsenek mindannyiunkat az ösvényünkön és abban, hogy kijussunk a téves meggyőződéseink köréből. Elmondja, hogy ő Sanat Kumara „leszármazottja”, aki Dipankara Buddha-ként inkarnálódott. Ő [Sanat Kumara] az a Buddha, akinek Gautama megvallotta, hogy az ő vágya az, hogy ő is egy Buddha legyen. Így a származási vonal: Sanat, Gautama és Ranjit. Köszönjük Ellen-nek az átiratot!

 1. rész: https://kristalyhang.wordpress.com/2013/07/12/egy-ora-egy-angyallal-az-uj-buddha-a-mesterek-naponta-erkeznek/

R: Minden kultúrában mások a táplálkozási szokások. És ezen a téren nem egyszerűen a spirituális táplálékról beszélek, amit a családom és a szüleim olyan gazdagon adnak nekem. A fizikai táplálékról beszélek! Ismétlem: ez része a lényünk testben való lehorgonyzásának!

Mi úgy jövünk ide, hogy megértjük, hogyan kell a molekulákat és az atomokat átalakítani egészségessé. De gyermekként nem mindig töltünk időt azzal, hogy ezt megtegyük. Igen, ez az egyik izgága 5 éves, vagy 2 éves, vagy 15 éves! Szükségünk van a megfelelő táplálásra és ezen a tiszta ételt értem!

Azt mondjátok, hogy ezt nehéz egy szennyezett bolygón megtenni. Nos, Gaia helyreállítja önmagát és mi ennek a részesei vagyunk. De közben imádkozzatok és próbáljátok meg megtisztítani az ételeiteket!

Kérlek, ne adjatok nekünk húst. Tudjuk, hogy az átalakulás folyamán rengeteg húsra van szükségetek és tudjuk azt is, hogy ez az emberi utazásotok része. De ritkán van bármiféle húsra szükségünk – időnként talán egy kis halra.

De mi főképp növényevők, gyümölcsevők vagyunk és hatalmas mennyiségű energiát veszünk magunkhoz egyszerűen csupán a levegőből – legalábbis amiről ti azt hiszitek, hogy levegő – mivel mi a teremtés kódjait lélegezzük be. Ez az, ahogyan mi hajlamosak vagyunk előre haladni és ez egy folyamatos helyreállítás.

Ebben az időben tanuljátok ezt megtenni, de mi teljes tudatában érkezünk annak, hogy ezt hogyan kell megtenni. Mi szó szerint a teremtés kódjait fogyasztjuk el, mert ez az, ami egészségesen tart bennünket. Ennek ellenére a táplálás emberi módozataira is szükségünk van!

Meséljetek nekünk sok hagyományról! Ne zárjatok el bennünket a felfedezéstől, az élvezetektől, az intellektuális és spirituális élénkségtől! Engedjétek meg, hogy eretnekek és ateisták legyünk! Ne korlátozzatok le minket egy, az általatok vallásnak vagy hitnek vélt dologra!

Engedjétek meg, hogy felfedezzünk! Kutakodjatok ti is velünk, kérlek! Ez része a játéknak! Ne aggódjatok amiatt, hogy elkárhozunk! Igen, ez esetben a szüleimhez is szólok!

Rengeteg ösvény létezik és mindegyik hazavezet benneteket. Az Egység Buddhájaként ez a küldetésem és célom része! Az, hogy megszüntessük, hogy teljesen megszüntessük és kirekesszük a különbségeket! Nem az, hogy az erőteljes és hitben bővelkedő hagyományokat, a kultúrát felszámoljuk, hanem hogy véget vessünk a súrlódásoknak így egységesítve az emberiséget. Ezért nem lényeges, hogy Allah-ot vagy egy keresztény Istent imádtok-e. Hiszen mind Egy!

Ez néhány dolog azok közül, amit tehettek. Ne korlátozzátok azokat a dolgokat, amiket mi a fejünkbe vettünk! Engedjétek meg, hogy felfedezzünk és emlékezzünk! Engedjétek meg, hogy felszínre hozzuk azokat az emlékeket, amik bennünk vannak!

Nos, néhányunk sok alkalommal volt már a Földön, de sok, most érkező gyermek először van a Földön. Ezért engedjétek meg, hogy felfedezzünk dolgokat. Kalandozzunk együtt! De legfőképpen amikor felteszitek ezt a kérdést: „Mit tehetünk nagyszülőkként, szülőkként és barátokként?” – szeressetek!!! Ez a kulcs!

Egyszerűen szeressetek bennünket és engedjétek meg, hogy azok legyünk, akik valójában vagyunk! Hiszen azért jöttünk, hogy veletek legyünk, nem elkülönülten! Nem azok akarunk lenni, amit ti gondoltok: ajándék vagy különleges gyermek, hanem egyszerűen e létezés családjának a tagjai szeretnénk lenni!

SB: Raj! Az eddigi életed nagyban emlékeztet engem Shankara-éra, és Jézuséra, valamint Sri Ramakrishna-éra is! Valóban hasonlít Shankara-éra?

R: Nagyon! És hasonlít sok olyanéra is, akik már itt voltak! Ó! Shankara egy drága barátom! Sokkal közelebb van hozzám, mint ahogy gondolnátok!

SB: Vissza fog térni ő is?

R: Ó, igen!

SB: Elmondanál nekünk néhány szót a mesterek visszatéréséről és a te saját szerepedről ebben, kérlek?

R: Nos, azt szeretném sugallani, hogy minden barátom velem jön! És ti – a széleskörű ismeretetek és tapasztalatotok miatt – tudjátok, hogy amikor én a mesterek visszatéréséről beszélek, akkor sokakról szólok – minden hagyományról, minden ösvényről!

És tudjátok, hogy amit tenni fogunk az nem más, mint hogy össze fogunk keveredni. És ez a tervünk része! Tehát ez például nem arról szól, hogy én egyszerűen a buddhisták, Jézus Krisztus pedig a keresztények között fog járkálni! Teljes mértékben össze fogjuk az egészet keverni! És ez a lényege annak, hogy az új valóság egységes dicsőségét hozzuk magunkkal. Azt, amiben léteztek!

Mohammed nem tervezi, hogy inkarnálódik, de ő sokakra hatással van. És mondhatnám úgy is, hogy sokakat megvilágosít. De sokan vannak, akik azt az utat fogják követni azért, hogy a muszlimok, a hinduk, a keresztények és a zsidók közti szakadékot áthidalják – hiszen ez egy család! Egy család sok arccal.

Tehát a mesterek érkeznek – mondhatjuk azt is, hogy naponta!

Nos, amint én is, sokan közülünk „gyakorlaton” vannak vagy épp még leplezetlenül, hiszen ez nem csupán amiatt van, hogy mi akklimatizálódhassunk ehhez a világhoz, hanem azért is, hogy megértsük azt a helyzetet, aminek a közepén vagytok. Tesszük ezt azért, hogy segíteni tudjunk nektek és tanítani tudjunk benneteket. Hogy vezessünk titeket egymás mellett haladva az új otthonotok és az új világotok felé.

Nos, azt szeretném neked sugallni, hogy amikor leinkarnálódtam – és ezen lehet, hogy nevetni fogsz – teljes mértékben arra számítottam, hogy ez időre az emberiség egy az egyben a többi, magasabb dimenziókban lesz már lehorgonyozva és így a mi egyesülésünk sokkal inkább meg fog valósulni erre az időszakra. De nem lényeg, hiszen tanúja vagyok és látom – igen! – a tervetek teljességét, amely az én tervemmé is vált!

Nos, sokan öltöttünk már testet, mint ahogyan tudjátok is: Maitreya, én, a Dalai Láma, az emanációk. Az egész tervet annak teljességében látjuk és látjuk azt a változást, ami jelenleg végbemegy.

Amikor azt mondtam, hogy én egy 8 éves fiúként is és buddhaként is szólok hozzátok, akkor tudjátok, hogy rengeteg időt töltök el azzal, hogy olyan emberi közösséggel munkálkodom együtt, akik már az egységesülés és a törvénnyel való összehangolódás folyamatában vannak – Raj és a Forrás egyesülési törvényével.

Nem azért vállalkoztam és fogadtam el a meghívásod a ma esti beszélgetésre, hogy egy 8 éves kisfiút interjúvolj meg, hanem szerettem volna megosztani a szív egységének, az emberiség – és azon sokkal, de sokkal messzebb valók – egységének érzését, ezt a tudását és áldását!

Mindig is egységben voltatok – egymással, a csillagtestvéreitekkel, a Mennyei Tanáccsal, minden mesterrel, istennel és istennővel! És szeretném ennek az egységnek, ennek a tudásnak az emlékeit aktiválni bennetek!

És hogyan tehetném ezt jobban, minthogy egy 8 éves kisfiúként? Hiszen van annál tisztább, annál édesebb, mint egy gyermek szeretete? Ez tiszta! Ez az, amit most adok nektek és ez az, amit adni fogok nektek az életetek – és az én életem – további részében függetlenül attól, hogy melyik dimenzióban fogunk létezni! Itt vagyok és itt is leszek veletek.

SB: Raj! Tudod, hogy az emberek szeretik a drámaiságot! Szeretünk egy tábortűz körül üldögélni és meséket, történeteket mondogatni. Elmesélnél nekünk néhány dolgot a korábbi életeidből vagy arról, hogy honnét jöttél? A túloldalról?

R: Nem gondolom, hogy ez jó ötlet! Hiszen nem szeretnék elvárásokat támasztani. Tudjátok, hogy szeretnék előre tekinteni, nem pedig hátra!

Az egyik dolog, ami megtörténik a felemelkedésünkkor – amit mindannyian tapasztaltok – az az, hogy visszamegyünk … nos, az én Felemelkedésemben visszamegyünk az Egy-gyel való egységbe. Nem arról van szó, hogy egy történet kerekedik, hanem arról, hogy mindig van egy új ciklus. És ez az, amit próbálok nektek bemutatni.

Nos, ott leszek mellettetek a tábortűz körül? Nagyon szívesen! És el fogok mesélni történeteket nektek a hegyi, a völgybeli és a tengeri utazásaimról. De nem szeretném, ha erre fókuszálnátok! Azt szeretném, ha arra összpontosítanátok most, hogy hol vagyunk jelen pillanatban!

Az emberiség hajlamos a jövőbe menni úgy, mint ahogyan a szüleim is. A múltba is hajlamos utazni ugyanúgy, mint ahogyan az én szüleim is teszik. De ez nem használ. És azért jöttem, hogy segítsek nektek a jelenben. Nos, együtt üldögélhetnénk annál a tábortűznél egy örökkévalóságig is és még akkor is örömmel tenném, hiszen az mindig is a Jelen lenne!

Fontos, hogy megértsétek! (Értem a kérdésed, mivel mindig folyamatosan kérdezel J ) De tudod, hogy ez az egyik oka annak, amiért nagyon-nagyon más körülmények közé születtem le.

Megtörjük a mintát. Bemutatjuk az újat! És a történések – nem csupán a mesterekkel, nem csupán velem, buddhával … emberi formában játszódnak le! Én Sanat Kumara leszármazottja vagyok!

SB: Mikor láthatunk téged feltűnni a nyilvánosság előtt, Raj?

R: Nos, ez függ az emberiségtől és az ő Felemelkedésüktől! Nem? Hiszen néhányan már láttok engem! Én vagyok az a sovány kisfiú – nos, nem gondolom, hogy soványka vagyok; úgy érzem, nagyon is fit vagyok.

De sokan úgy gondolnak rám, mint egy sovány kisfiúra, akinek óriási barna szemei és kesze-kusza haja van. De azt gyanítom, hogy ez az idő az átmenet idejében lesz, úgy 12 éves korom körül.

SB: Az átmenet idejében? Mit értesz ez alatt, Raj?

R: Úgy értem, hogy ez az az idő, amikor a szüleim azt érzik majd, hogy készen állok a nyilvánosság előtt lelepleződhetek.

SB: Rendben! Köszönöm!

R: Ez akkor lesz, ami nálatok a pubertás kor kezdete. Minden kultúrában ez jelentőséggel bír. Értjük, miért és nem is értjük! Egy gyermek ártatlansága mindenki legjobb tanára!

Tehát egy kisfiú azon erőlködik, hogy egy emberi férfivé váljon és ez egy tanár számára nem minden esetben a legnagyobb kiteljesedés!

Sokan vissza tudtok emlékezni erre az időszakra. Ez az összezavarodottság időszaka. Megpróbáljátok megérteni, hogy kik vagytok!

Nos, nem fogunk ezen keresztül menni. De készen állok bármikor továbblépni. De természetesen én is – ahogyan ti is – mindig is tisztelni fogom a szüleimet, hiszen megértem őket és az ő aggályaikat. Mindketten megpróbálunk bízni egymásban. Nem?

SB: Igen. Mielőtt elbúcsúznánk, üzennél valamit a földön élő gyermekek számára?

R: Megtisztelő lenne számomra! Barátaim! Családom! Itt vagyok! Nem vezetőként vagy tanítványként vagyok itt, hanem a testvéretekként! Magammal hozom az egységesítés ígéretét és beteljesítését.

Amikor olyan pillanataitok vannak, hogy nem vagytok biztosak abban, hogy jó döntést hoztatok ebben az inkarnációtokban, akkor kérlek, hívlak benneteket, hogy forduljatok hozzám! És leülök mellétek és megfogom a kezeteket! Meg foglak erősíteni benneteket!

Hiszen fontos dolog, hogy együtt menjünk tovább! És ezt nem a küldetés és a cél miatt mondom, hanem azért, mert szeretlek benneteket! Egyek vagyunk és megtanítjuk az idősebbeknek, hogy mit jelent a szívbéli egység és egymás támogatása.

Nos, hívjatok engem! Ott leszek! Fel fogtok ismerni! Hiszen mindig is ismertetek!

Búcsúzom!

[zene]

SB: Nagyon köszönjük, Raj!

R: Köszönöm barátom! Testvérem!

[vége]

Csatornázta: Linda Dillon

Magyar nyelvű fordítás: Vénusz

Forrás: http://goldenageofgaia.com/2013/07/the-new-buddha-the-masters-are-arriving-daily/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=the-new-buddha-the-masters-are-arriving-daily

Az új Buddha: a mesterek naponta érkeznek 2/1.rész

2013. július 1.

AA-Michael-55Közzétette: Steve Beckow

Ranjit az Egység új Buddhája, aki jelenleg egy Indiában élő 12 éves kisfiú ma este elmagyarázza nekünk az ő küldetését és azokat a különleges kihívásokat, amelyek megjelennek akkor, amikor egy felébredt lélek egy nem-felébredt világra születik. Elmondja, hogy hogyan irányuljunk egy új gyermekhez azért, hogy ne nyomjuk el [ne tartsuk vissza] őt – hiszen elhagynak bennünket, ha ezt megtesszük – és hogy felfedezzük azt, hogy milyen nagy mértékben tanítanak és vezetnek bennünket! Leírja nekünk, hogyan tanulnak a gyermekek, mik az ő kihívásaik és hogy miként tudunk a leginkább hatni rájuk.

Elmondja nekünk, hogy naponta érkeznek mesterek azért, hogy segítsenek mindannyiunkat az ösvényünkön és abban, hogy kijussunk a téves meggyőződéseink köréből. Elmondja, hogy ő Sanat Kumara „leszármazottja”, aki Dipankara Buddha-ként inkarnálódott. Ő [Sanat Kumara] az a Buddha, akinek Gautama megvallotta, hogy az ő vágya az, hogy ő is egy Buddha legyen. Így a származási vonal: Sanat, Gautama és Ranjit. Köszönjük Ellen-nek az átiratot!

Egy óra egy angyallal – 2013. július 1.

Geoffrey West (GW): Üdvözlet és áldás mindenkinek! Üdvözlet ismét az „Egy óra egy angyallal” c. műsorban Linda Dillonnal, a Szeretet Tanácsának csatornájával és a „The Great Awakening” [A nagy felébredés –. a ford.megj.] írójával. Ma este a Golden Age of Gaia pont com létrehozója, Steve Beckow is csatlakozik hozzánk, aki „Az Új Föld építése: Úton egy mindenki számára megfelelő világ felé” szerzője.

Geoffrey West vagyok, Graham Dewyea helyét foglalom el ma este. A korábbi vendégeinktől ma egy kicsit elkanyarodva, új irányt célzunk meg. Ma esti vendégünk Ranjit, aki a jövőbeli [új] Buddha energiáit hordozza magában.

Ezzel át is adom neked a szót, Steve!

Steve Beckow (SB): Köszönöm, Geoff! Szeretném üdvözölni mai vendégünket és szeretném egyúttal azt is megkérdezni tőle, hogy hogyan szólíthatjuk.

Ranjit (R): Üdvözlet. Igen, ez egy indulás! Hiszen ritkán beszélgettek valójában egy olyan lélekkel, aki egyszerre fent és lent is jelen van. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy meghívtatok ebbe a műsorba és hogy megoszthatok veletek néhány dolgot, melyet az emberi formában egyre inkább megértek és megtapasztalok.

Elárultam azt, amit ti keresztnévnek neveztek: Ranjit. És igen, hívhattok így is. Vagy akár Raj-nak is, ha szeretnétek, mivel mindig is tiszteletben tartom azokat, akik vezetnek. Hiszen tudjátok, hogy van egy kötelék mindannyiunk között. És Sanat Kumara energiája [ő az, aki kérte, hogy hívják Raj-nek – a ford. megj.] hosszú ideje ismert egészen a multiverzumon át.

Ezért mi nagyon is közel állunk egymáshoz.

Nos, szeretném, ha megértenétek, hogy én úgy beszélek most hozzátok, mint olyan valaki, aki a Buddha energiáit hordozza. És ha minden megtörténik, akkor az Egység Buddhájaként fogtok ismerni. [Megjegyzés: Maitreya a Szeretet Buddhájaként ismert.] hiszen ti is tudjátok, hogy minden Buddha nem csupán tanító, mentor és gyógyító, hanem egy meghatározott célja és küldetése is van!

És a következő lépés a bolygótokon– a ti és az én bolygómon egyaránt – történő események sorában az emberiség és a bolygóköziek számára az, hogy gyakoroljátok és horgonyozzátok le az egységet, valamint hogy ne csupán az Új Földet, hanem az Új Lényt is létrehozzátok, megteremtsétek!

Hiszen az emberiség új lénye nélkül – aki egy megvilágosodott, felemelkedett lény – nincs Új Föld.

Gaia célja a saját Felemelkedésében az, hogy előrevigyen benneteket és beteljesítse azt a küldetését és célját, hogy ő a szeretet egyik bolygója, aki a Forrás szolgálatában áll. Így amikor ily módon gondoltok erre, valójában nincs is különbség aközött, amit én csinálok és aközött, amit Gaia tesz és aközött, amit mindannyian tesztek, mivel mi mindannyian egységben vagyunk a szolgálatban.

Nos, itt az ideje, hogy túllépjen az elkülönüléshez való téves ragaszkodáson – és ha mondhatom úgy, hogy azon a vasana-n, mely szerint azt hiszitek, hogy egyediek, különösek és így másoktól eltérőek vagytok – és megérkezni egy mélyebb igazságba, miszerint ti mindezek a dolgok vagytok és így Egy vagytok!

A célom az is, hogy az új Föld gyermekeivel is munkálkodjam, sőt még az is, amire úgy gondoltok, hogy új idők, eltérő dimenziók és valóságok. Nos, ezek a gyermekek úgy jönnek, mint ahogyan én is: teljes éberségben és annak tudatában, hogy ők kik valójában, valamint hogy mi a szerepük, amit el kell játszanuk.

A felnőttekre hárul – és e tekintetben mindannyiótokhoz szólok és a felnőttek bolygójához beszélek, amibe beletartoznak azok a felnőttek is, akik engem körülvesznek – rátok hárul az, hogy segítsétek őket, hiszen a ti leckétek és meg kell tanulnotok azt, hogy ne nyomjátok el a fényt, a csodát, azt a briliáns dolgot, amit mi [gyermekek] önmagunkban hordozunk. Ismétlem: nem különböztetem meg ebben magam tőletek!

Nos, tudom, hogy sok kérdésed van hozzám, ezért világos akarok lenni! Ez a csatorna mindig tisztázást kér, nem? Ő egy nagyon kíváncsi valaki! Úgy beszélek nektek, mint egy gyermek. Úgy, mint egy 8 éves kisfiú – azon kisfiú lényének fényében – viszont a Buddha bölcsességével is szólok hozzátok. [Megjegyzés: Csak hogy egyértelműek legyünk: Ranjit jelenleg egy 8 éves kisfiú. Mindaddig titokban kell tartani a tartózkodási helyét, amíg a szülei nem állnak készen arra, hogy ezt felfedjék.]

Nos, hol szeretnéd kezdeni?

SB: Köszönjük, Raj! És talán mielőtt elkezdenénk szeretnék néhány szót szólni a hallgatókhoz. Sanat Kumara is szereti, ha Raj-nek szólítják, ami kapcsolódik az általad korábban elmondottakhoz. Szeretném megemlíteni azt, hogy Sanat Kumara Dipankara Buddha volt, aki Gautama Buddha tanítója volt abban az inkarnációban, amelyikben Gautama Buddha megkérte, hogy Buddha-vá válhasson.

És most te egy új Buddha vagy – ha használhatom ezt a kifejezést. És Maitreya is egy Buddha. Ő a Szeretet Buddhája. Te pedig az Egység Buddhája vagy.

Mindenekelőtt elmondanád nekünk kérlek azokat a tapasztalatokat, amiket teljesen felébredett gyermekként élsz meg – csak azért, hogy megérthessük a jelenleg itt élő gyermekeket?

Elmagyaráznád, hogy milyen ebben az állapotban ide jönni? Milyen a megtapasztalás és mit jelent az élet első időszakában teljesen felébredettnek lenni?

R: Igen. Értem! Raj még mindig a tanítóm ugyanúgy, mint sok más lénynek is – ő a vezető. És megtiszteltetés számomra, hogy engem is így neveztek.

Meg kell osztanom veletek, hogy nehéz teljesen felébredett állapotban lejönni a Földre, amikor egy olyan bolygóra érkeztek, ami nincs felébredve. Nos, az új gyermekek egyike vagyok még akkor is, ha megvan a tudatosságom. Nincs fogalmam arról és nincs is tapasztalatom, hogy milyen nem felébredettnek lenni, hogy milyen nem létezni a lényem teljességében.

Így, ezekben a korai években rengeteget tanultam és megértettem, hogy a átváltozás ezen időszakában az emberi lények, az emberi faj mit tapasztal meg.

Nos, a történés, a megértés részeként megéltem, hogy milyen egy olyan országban megszületni, ami nagyrészt hindu vallású. És én nem ehhez a hitrendszerhez vagy valláshoz tartozom. És a szüleim – hiszen ez így működik – sem ezt a hitet vallják.

Nos, nagyon jól tudjátok, hogy minden hit alapja az Egy ismerete [tudása], de az egység és egyesülés szerepének részeként különbözőként nyilvánul meg nem egyszerűen az én tudatosságomban, hanem a külsőségekben is.

Nos, amikor megérkeztem a Földre, sokkolt állapotba kerültem még úgy is, hogy tudatában voltam, hogy mire számíthatok. Meglepett voltam.

A szüleim, akikkel meg vagyok áldva csodálatos lények. Gondoskodók, törődők és nagyon szelídek. Aggódnak a jövőm miatt már attól a pillanattól kezdve, amikor megjelentem. Ez eléggé ironikus.

Nos, egyáltalán nem lekicsinylő módon szeretném a csodálatos családomat megjeleníteni, hiszen ők nagyon is rendkívüliek és ez szükséges volt nekem ahhoz, hogy hozzájuk tudtam csatlakozni. Ezt az információt azért osztom meg, mert szülőnek, felnőttnek, nagynéninek, nagybácsinak, unokatestvérnek lenni nem emberi dolog, hanem mondhatnánk úgy is, hogy univerzális dolog.

Mielőtt egy gyermek megszületik, máris aggódtok a jövője miatt. Igen, élvezitek a folyamatot, de amint az én szüleim is, biztosra akartok menni abban, hogy a taníttatás megfelelő lesz, hogy megfelelő elképzelésekkel és filozófiákkal találkozom majd, hogy korán megtanulom az imádkozás megfelelő és helyes módjait, hogy az alázat fontosságát megtanulom és hogy megtanulom tisztelni Istent.

Mindezeket a dolgokat csodálatosnak tartom, de ugyanakkor emberi rögeszméknek is tekintem. Nem ismerik fel azt, hogy mi tudjuk, mit csinálunk.

A szüleim tudják, hogy áldott gyermeket kaptak. Tudják, hogy más vagyok! De ahelyett, hogy teljes mértékben bíznának ebben, valamilyen módon aggodalmassá teszi őket ez a dolog. [Megjegyzés: Ebben Raj nagyon hasonlít a fiatal Sri Ramakrishna-ra, akinek szülei tudták, hogy ő Vishnu egyik inkarnációja volt, de mégis aggódtak érte éjjel-nappal.] Félnek attól, hogy hibáznak. Idegesek amiatt, hogy nem lesz erejük mindent megtenni azért, hogy biztosítsák az én fejlődésemet, pedig ez meg van írva a történelemben.

Az isteni és emberi meghatározások alapján szeretem a szüleimet és a családomat. Van egy lány és egy fiútestvérem és amint tudjátok, ez egy nagyon terjedelmes család. [Megjegyzés: A legtöbb indiai család nagy, kiterjedt egység – ellentétben a nyugati családokkal.]

De amire nem gondoltok talán az az, hogy én emellett bízom a családomban és a szüleimben. És ez is fontos, hogy mindannyian megértsétek. Felébredten jöttem. Sokkal tudatosabb vagyok, mint amilyennek a szüleim valaha is gondolnák vagy értenék. Viszont rájuk vagyok bízva. A Mennyei Anya bízott rájuk.

De mit jelent az, hogy „rábízva lenni”? A létezésemben való bizalmat is jelenti. Azt, amiért munkálkodom. Azért, hogy beteljesítsem azt a feladatot, amiért idejöttem. Bízom bennük és bízom abban is, hogy minden az isteni tervek szerint halad.

Tehát ahogyan egy lármás 5 éves, ahogyan egy kíváncsiskodó 6 éves, időnként egy nagyon pimasz 8 éves, tudom, hogy tanulok, kapok és bízom. Nem azért teszem, mert a szüleim azonosultak az egyes gyermekkori évek bölcsességével, hanem azért, mert szeretnek engem és azért, mert tudom, hogy minden megfelelően működik – és ebbe beletartozik az is, hogy ebben az időben ezen a helyen és ebben a családban tartózkodom.

Tehát: mi a helyzet a gyerekekkel, akikről beszélek? Mit lehet tenni úgy, hogy ne nyomjátok el a bennünk oly ragyogóan égő lángot, miközben ugyanakkor védelmeztek is minket?

Ó, igen! El lehet nyomni a lángot, de ebben az esetben sokan közülünk távoznának. Ez nem valami olyan, amit tudnánk vagy akarnánk tolerálni, hiszen nem fogunk lejjebb lépni és nem is fogjuk csökkenteni a tudásunkat, sem az energiánkat. Nem tudjuk ezt megtenni.

Világosan tudjuk, hogy soha sem tenne egyikőtök sem olyan dolgot, amivel megsértenétek bennünket. És ez napról-napra igazabb és igazabb. Látjuk a szeretet növekedését ezen a gyönyörű Gaia nevű bolygón.

Amikor arról beszélünk, amit nem láttok vagy amit még nem tudtok vagy értetek, amikor megosszuk veletek, hogy inter-dimenzionálisan, a csillagtestvéreinkkel vagy az általatok láthatatlannak vélt barátainkkal mozgunk, ne utasítsatok el bennünket!

Ne próbáljatok meg még a leghalványabb gondolatotokkal se ezt megtenni! Ne kíséreljetek meg lebeszélni arról, hogy nem látjuk helyesen a valóságot vagy nem látjuk úgy, ahogyan azt ti látjátok! Engedjétek el azt a félelmet, hogy a gyermeketek más lesz és így nem fogják őt elfogadni, vagy hogy nem fogják kiegyensúlyozottnak tekinteni. Ne befolyásoljátok a vízióinkat és a tudásunkat, mivel úgy vagyunk itt, mint a tiszta levegő.

És, drága barátaim, azért is vagyunk itt, hogy tanítsunk benneteket! Azért vagyunk itt, hogy példával tanítsunk, amint oly sokan közületek is példával tanítanak és a mezőtök, a kozmikus mezőitek által.

Ez az, amit mi mutatunk nektek – az, hogy több van. Az, hogy több bölcsesség, több megértés, több szeretet és teljes kapcsolat van. És azt mutatjuk nektek, hogy milyen lehet az életetek!

Ezért ne essetek egy olyan mintába, ami a régi harmadik dimenziótokban annyira közkedvelt volt. Ne essetek abba a hibába, hogy azt hiszitek, hogy egy gyermek a szülei mintáját hordozza. Ez nem így van!

És azok közületek, akik szülők voltak, figyeljétek meg a gondolkodásban, a viselkedésben történt változást és a gyermeketek rátok gyakorolt hatását. De még nem láttatok eddig semmit!

Engedjétek meg, hogy szabadok legyünk! Igen, ez aggasztani fog benneteket! Időnként frusztrálni fog vagy idegességet generál majd. De ez nem különbözik a testbe született egyik mestertől sem. És szeretném azt is elmondani nektek – nem csak sugallani, hanem mondani – barátaim, hogy ti vagytok az én támogató csoportom. Ti is a családom vagytok!

És vannak közöttetek olyanok – legyetek akár 5, 50, 70 vagy 27 évesek – akiket mindig is másnak tartottak a családtagjaitok. És valamilyen módon ez egy olyasféle megfigyelés, amiről nem beszélnek. Néhány esetben ez egy vicc. Máskor csodálattal vagy zavartsággal társul.

De tudjátok, milyen egy kicsit más ösvényen járni sok olyan embertől eltérően, akikkel találkoztok – legyen az akár a családotokban vagy a közösségetekben. És ebben a munkában, amit tettetek, és ebben az állhatatosságban, ami hősies, előkészítettétek számunkra az utat.

Nos, vannak még más dolgok is, amikről szeretnék beszélni, de nem szeretnék udvariatlan lenni, mivel ez megint egy olyan dolog, amit tanulok.

Van más olyan kérdésed, amit fel szeretnél nekem tenni?

SB: Köszönöm, Raj! Nos, távol álljon tőlem, hogy régi típusú 3 dimenziós felnőttként viselkedjek. Rengeteg olyan dolgot magyaráztál el, melyekről a szülőknek nem szabad elfeledkezniük. Elmondtad, hogy miket ne tegyünk az érkező gyermekeinkkel. Elmagyaráztál egy olyan dolgot is, melyet megtehetnek, ami nem más, mint hogy szabadságot adjunk nekik.

De van még más jó tanács is, amit adnál nekünk? Olyanok, amiket inkább tegyünk, mint ne tegyünk?

R: Ó, igen!

SB: Kérlek, tedd meg!

R: Tudtok játszani velünk? Nos, számunkra a játék teljesen más értelmet hordoz. És a bölcsességünk, a felfogásunk, a tudásunk részeként, amit a létezésünk megkíván, amikor a szabadságról beszélünk, akkor az nem más, mint a mozgástér a játékhoz. Nos, vannak közöttetek, akik tudják, hogy a gyermekek rengeteget tanulnak a játék által.

Jönnétek és csatlakoznátok hozzánk bármilyen szinten és bármilyen környezetben? Bármilyen körülmények között, amivel találkoztok? Mindig bölcsesség és varázslat – igen, varázslat – lakozott a gyermekek szívében, elméjében és lényében!

De amit tehettek az az, hogy töltsetek időt azon kívül is, hogy azon aggodalmaskodtok, hogy vajon megfelelő módon leszünk taníttatva vagy szocializálva – hiszen a szocializáció is mást jelent számunkra. De meg fogjuk találni az utunkat és egymást is. Tehát ne aggódjatok emiatt!

De szeretnénk megkérni benneteket, hogy csatlakozzatok hozzánk. Ne úgy, hogy a lábunknál ültök! Ez a legutolsó dolog, amit akarok! Szeretném, hogy felfedezzétek velem az univerzumot és a bolygót! És mi, gyermekek, mindannyian ezt akarjuk!

Azt akarjuk, hogy fogjátok meg a kezünket! Bízunk bennetek! És azt akarjuk, hogy a gyermeketekként kezeljetek bennünket, mivel tudjuk, hogy a feladatotok része az, hogy biztonságban neveljetek, távol a bajtól. Tudjuk és értjük azt is, hogy gyermekként olyan dolgokat tudunk tenni, melyek veszélyes helyzetekbe sodornak bennünket, hiszen nagy felfedezők vagyunk!

Tehát ne lepődjetek meg, amikor azt mondjuk, hogy játszani akarunk például Indiában, Tibetben, az USA-ban vagy más országban! Gyertek felfedezni!

Most azt mondjátok, hogy „De nem minden család teheti ezt meg!” De képesek vagytok térképet ragadni, internethez csatlakozni, képeket elővenni, zenét, mesét vagy mitológiát hallgatni, hagyományokat elővenni és megosztani ezeket velünk! Ez az egyik elképzelésünk a játékról!

A másik elképzelés az, amikor azt kérjük, hogy játsszatok velünk az az, hogy közülünk sokaknak nagyon fontos, hogy lehorgonyozzunk a testünkben! … Ezek apró, nagyon is apró formák!

És az egyik kezdő sokkhatás a belépéskor [a testbe] az a tény, hogy milyen picik ezek a testek – még akkor is sokkoló, amikor tudatában vagyunk mindennek és tudjuk, hogy nem vagyunk teljesen bezárva ebbe a testbe. Tehát nagyon fontos, hogy a játéknak, a tevékenységnek, a mozgásnak legyenek fizikai aspektusai is, hiszen a lényünk energiáit a testünkbe horgonyozzuk le.

Tehát amit találtok – és ez igaz volt a nagyon korai indigó és szivárvány gyermekekre is – az, hogy fontos képessé válni arra, hogy mozogjunk. Sokkal inkább, mint talán akkor, amikor gyermekek voltunk. Most, sok indigó tartozik azok közé, akik világra hoznak bennünket és közülük sokan megvan az a belső késztetése, hogy állandóan mozogjon. És ez egy nagyon jó dolog!

Foglaljatok le bennünket, kérlek, intelligens beszélgetéssel is! Amikor azt mondjátok, hogy aggódtok a jövőnk miatt a taníttatás terén, akkor ne töltsetek időt azzal, hogy lealacsonyítjátok a beszélgetést olyan szintre, amiről azt gondoljátok, hogy egy gyermek megért.

Úgy beszéljetek hozzánk, mint akik egyelőek veletek, így elfogadtok minket és engedélyt adtok számunkra arra, hogy a bölcsességünk teljessége jöjjön a felszínre és hogy ezt osszuk meg veletek.

FOLYTATÁS KÖVETKEZIK!

Csatornázta: Linda Dillon

Magyar nyelvű fordítás: Vénusz

Forrás: http://goldenageofgaia.com/2013/07/the-new-buddha-the-masters-are-arriving-daily/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=the-new-buddha-the-masters-are-arriving-daily

Egy óra egy Angyallal

2013. június 10.

AA-Michael-55

Michael Arkangyal: Itt az idő, hogy teljes egészében felébredjetek 2/1.rész

Michael Arkangyal beszél a „Szeretet-hullámról“, ami májusban érte el a Földet és ami a testet érintő változásokat tovább viszi, miközben előrelépéseket teszünk a teljes tudatunk visszaállítása felé, a szén és a kristály alapú struktúrák közötti különbségekről, a csakra-rendszerünk helyreállítíásáról és kiterjesztéséről és a DNS-ünk újrahangolásáról.

Mesél nekünk arról, hogy a világban az emberek több mint 50%-a készen áll és akarja is a Felemelkedést. És azt mondja, hogy akik a [rádió]programot hallgatják, azok átváltozása 86-90% közötti.

Elmeséli nekünk, hogy a szénalapúról a kristály alapú felé való eltolódás pillanatszerűen is történhet és ezt a változást sokan az utolsó pillanatban teszik meg. Elmeséli, hogy a testben élő ötödik dimenziós fénylények, akik mi leszünk, még soha korábban nem voltak ismertek.   

[2. részben:] Beszél még az iraki dollár újraértékeléséről, a törökországi történésekről, a Nagy Eseményre  (The Event) való felhívásról, a szíriai történésekről és a második világháború után született németek sorsáról.

Felhívja a figyelemet, hogy „Eljött az idő“, hogy teljes egészében felébredjünk. Nincs további késlekedés.“ Köszönet Ellennek a gyors átirat elkészítéséért.

Egy óra egy Angyallal: Michael Arkangyallal

2013. június 10.

Geoffrey West: Üdvözlet és áldás midenkinek. Isten hozott az Egy óra egy Angyallal következő adásában, Linda Dillonnal, a Szeretet Tanácsának csatornázójával és a Nagy Felébredés című könyv szerzőjével. Ezen az estén Steve Beckow is csatlakozik hozzánk, a Golden Age of Gaia [Gaia Aranykora] (http://goldenageofgaia.com/) alapítója és az „Új Föld felépítése: Úton egy működőképes világ felé” című könyv szerzője.

Geoffrey West vagyok és ezen az estén Graham Dewyeat helyettesítem.

Meghívlak benneteket, hogy jelenítsétek meg Michael Arkangyal Igazság és Béke kékszínű lángját, miközben újra üdvözölhetjük Michaelt körünkben. Ezen az estén Michael további információkkal szolgál a mély energetikai eltolódásról, amin éppen keresztülmentünk, hogy ez miből állt és mire szolgált számunkra most és a jövőben.

Ezzel át is adom Neked a szót, Steve.

Steve Beckow: Rendben. Nagyon köszönöm, Geoff. És mielőtt Michael Arkangyalt üdvözölném, hadd mondjam el, hogy az utolsó adás felvételénél problémák jelentkeztek a Skype-ommal, és annak ellenére, hogy hallottam, amikor Michael Arkangyal kérdez enegem, hogy van-e kérdésem felé, nem tudtam válaszoni neki.

Ezért elnézést kérek tőle, egyszerűen szeretném megemlíteni Michael Arkangyalnak és a Hallgatóknak, ha egy ilyen pillanatban nem válaszolok, akkor hamarosan újra csatlakozni fogok.

Légy üdvözölve Michael Arkangyal.

Michael Arkangyal (AAM): És legyetek ti is üdvözölve.

Michael vagyok, a Szeretet Arkangyala, a Béke harcosa, a Hírhozó. A mostani alkalommal a Felemelkedés idejében jövök el hozzátok, az átváltozás idejében, hogy ebben a pillanatban átöleljelek benneteket, hogy szeretettel árasszalak el benneteket.

Amikor azt mondom: „Én vagyok a szeretet Arkangyala”, mit gondoltok, mit akarok ezzel mondani? Ez nem csak egy egyszerű név vagy titulus. Megosztom veletek lényem esszenciáját és a célom – az osztozás, az adás, hogy megajándékozzlak bennetek ezen az éjszakán – hogy valóban beburkoljalak benneteket az ajándékomba, az energiámba, a szeretetbe.

Sokan tudjátok, milyen érzés a Mennyei Anya palástjába vagy karjaiba burkolózni és ez nem csak megnyugvással tölt el bennetket, hanem emlékeztet a teljességetekre, a méltóságotokra, hogy milyen mélyen tisztelnek benneteket.

De értéstek meg barátaim, fivéreim és nővéreim, hogy ezt minden nap megtesszük értetek. De az eltolódás miatt, az energiák változása miatt, most vagytok ti és én is képes tisztábban beburkolódni/beburkolni benneteket szeretetembe.

Ez ugyanaz a rezgés, mint a Mennyei Anyáé? Igen is és nem is. És bizonyosan pompás kék. Ami szeretném, hogy elérjen a szívetekbe ezekben az időkben és ebben a pillanatban, ami örök, a mély tudása annak, mennyire gondoskodom és gondoskodunk rólatok.

Igen, volt egy csodálatos szeretet-hullám, mely átvonult a bolygótokon, (1), de nem jött és ment! Kedves Szívek, a közepében vagytok.

Tehát érezzétek és tudjátok és fogadjátok be és fogadjátok el egy Arkangyal ölelését, úgy ahogyan van – nem a védelmet, a toborzást vagy akár a tanításokat, a vezettetést, hanem egyszerűen érezzétek a testvéretek szeretét fentről.

Ez fontos és nem csak számotokra, hanem az egész multiverzum számára, hogy emberként, inter-multi-dimenzionális lényekként rájöjjetek, hogy érezzétek, milyen szeretve lenni és szeretetnek lenni, hogyan néz ki, ha megengeditek minden érzékszerveteknek, hogy a most általam átadott energiát elfogadja és átölelje.

Úgy dönöttetek előre haladtok a változások, az átmenet és a Felemelkedés irányában. Ezzel egyidőben sok részlet van, amiről a kíváncsi szellemetek tudni szeretett volna, amit most megosztunk vleetek, hogy mi a Felemelkedés igazsága?

Kifelé mozog, lemond a nélkülözésről, megszünteti a nélkülözést és átöleli a szeretetet. És a szeretetnek sok arca van. [A felemelkedés] arca az öröm, és fénye a boldogság. Övé a remény nyugalma és a gondoskodás mélysége.

Mindezt kívánom nektek ezen az éjszakán, hogy tudatában legyetek, ha bármilyen kétség árnyéka vetül rátok, szeretve vagytok, és nem egyedül járjátok utatokat. Soha nem volt így. Ez egy messze elterjedt, de sok szempontból nevetséges illúzió.

Nos, most ezt tegyétek félre. Tegyétek félre, hogy eljönnek hozzátok a mesterek, hogy együtt járjátok az utat, (2), vagy hogy eljönnek hozzátok a fivéreitek és nővéreitek a csillagokból, ennél még fontosabb, hogy meghozzátok a döntést: együtt járjátok az utat, a családotok-lélekcsaládotok támogatásával és kíséretében – békével.

És a remény illata lebeg a levegőben, amit lélegeztek. Eltolódások [változások] tapasztalhatók testetekben, szellemetekben és lelketekben. Nem kell azon töprengenetek: „Mit jelentenek ezek a változások? Mit tanítanak meg nekem?” hagyjátok magatokat sodródni tanításaikkal, azzal amit megmutatnak nektek.

Ez nem szellemi folyamat. Teljes mértékű részvállalásra köteleződik a mentális test, az egó, az érzelmi test? Igen. De nincs elválasztás. Ti egy integrált egység vagytok. Egy integrált egész vagytok, midegyik mezőtök erről árulkodik, a csodás fizikai társatok az, amit ti és mi erre az életre, a mostani alkalomra terveztünk.

Ünnepeljünk. Már egészében megérkeztetek? Nem, de kedves szívek, az utazás, az élet ennek a formájának a megtapasztalása, mindig úgy terveztetett, hogy üdvözítő [örömteli] legyen.

Tehát, miközben elkezdjük ezt a napot, mint minden napot, minden éjszakát, miközben az ágyban pihentek, érezzétek, ahogy lényem áthat bennetket és hagyjátok, hogy szeretetem tápláljon és felemeljen benneteket, legyek a tükör, amiben meglátjátok azt, akik valójában vagytok.

Nos, tudom, kedves Steve, útadat járó Testvér, hogy sok kérdésed van erre a napra. És talán túlságosan előre szaladtam, de folytassuk akkor. Hol szeretnéd kezdeni?

SB: Nos, köszönöm neked Uram. És a hallgatók kedvéért elmondanám, természetesen megválaszoltál néhány kérdésemet. Jól van, akkor kérdeznélek, melyik sorrendet követnéd, az aktuális történésekkel kapcsolatos vagy a teljes helyreállítással kapcsolatos kérdéseket vagy fordítva, Uram?

AAM: Nem játszik szerepet, mert tökéletesen felcserélhető a sorrend.

És visszatérnék itt a javaslatomra, hogy az aktuális történéseket szemléljétek, ahelyett hogy csak ülnétek és begubóznátok, „Mit kell megtanulnom?”, hogy felismerhessétek, amit az érzékelésetek mutat nektek, meg kell bíznotok az észlelésetekben.

De kezdjük inkább az ezoterikussal.

SB: Rendben. És az „ezoterikus” alatt azt érted, a teljes [tudat] helyreállítása? Így van?

AAM: Igen, erre gondolok.

SB: Ok. Akkor a következő fél órában felülvizsgálhatjuk, hol is tartunk a teljes tudat helyreállításában. Tudnál kezdeni a szén alapúról a kristály alapú átalakulással, kérlek?

AAM: Nos, ez nem minden lény számára standard, ezt meg kell értenetek.

SB: Igen.

AAM: És azt is értéstek meg, hogy ebben senki nem előz meg senkit. Ez egyszerűen egy folyamat, amikor esszenciátok egy körfolyamat során eltolódik az egyik formából egy másikba.

Egyesek gyorsak. Például, ha reggel felkeletek, egyesek közületek 5 perc alatt felöltöznek és vannak, akiknek egy óra kell hozzá. Nem a forma rossz vagy jó, hanem egyszerűen más.

De azt is el kell mondanom, hogy kollektívként, és különösen a Fénymunkások közössége, majdnem teljes mértékben abban tartózkodik, amit ti az átalalkulásról gondoltok. De ez nem vonatkozik az átalgnépességre, teljes gőzzel halad előre és bizonyosan messze meghaladja az értéket, amit ti 50%-nak mondanátok.

Nos, ha szabad, hadd beszéljek erről. Egy helyről – és fogadjátok el a múlt időt, amit használok – egy régi harmadik dimenziós valóságból, a polarizáltságból, a dualitásból valók vagytok. Van egyfajta hitbeli tendencia, ami szerint „A szénalapú élet nem kívánatos számomra; kristálylét a célom. És az fogja nekem megerősíteni, hogy tiszta és világos vagyok.”  

Ne tegyétek meg ezt az elkülönítést. Az emberiség szén-struktúrája, a felszerelésetek, a csodás testeitek, amiben laktok, nagyon nagyon jól szolgáltak benneteket. Megfelelőek és hasznosak voltak utazásotok során.

Mellékesen megjegyezve, kedves Barátom, a jövőben fogjuk majd ezt az evolúcióról szóló párbeszédet folytatni. (3) Tisztázása szükséges. De most elkalandoztam.

A kristályforma [használata] egyszerűbb, mint a szénalapú, mert inkább rendelkezik a képességgel, hogy fenntartson, kommunikáljon, fogadjon és továbbítson nagyobb mennyiségű információt.

A befogadás és továbbítás jobb pozíciójába helyez benneteket, mindenhol az egész multiverzumban világosan tudni fogják, kik vagytok. A gyémánt-struktúra az, ami valóban az egész univerzumban és multiverzumban ismeretes és sok szempontból az eredeti forma visszatérését jelenti, amit a [Mennyei] Anya tervezett.

A kristályos forma felé való eltolódással – és azok, akik most hallganak minket, hmm, úgy 86-90% ott vannak – több tisztaság birtokában vagytok. Ez az elsődleges ajándék. De képesek vagytok, több energiát is befogadni.

Arra is képesek vagytok, hogy transzdimenzionális lényetekké legyetek. Ez egy rezgéssel kapcsolatos helyzet, amikor képesek vagytok csillagtestvéreitekkel és rajtuk túl, ahogyan minden bizonnyal velünk is még tisztábban kommunikálni telepatikusan és testi szinten is.

A kristályos formába való eltolódás [átalakulás] egyik legfontosabb alapja, hogy képesek vagytok helyreállítani csakráitokat, az energiarendszereteket – mert ez valójában a csakra-rendszeretek – maga az operatív [működtető] erő, miközben még mindig emberi formában van.

Így ez az egyetlen oka, amiért az átalakulás megtörténik, ezt kijelenthetjük így, … igen sokan egyfajta „frissítésnek” tartják. Gyakorlatiasan szemlélve természetesen az is, mert lehetővé teszi, hogy teljességgel önmagatok szerint cselekedhessetek. De ez nem jelenti azt, hogy a réginek ne lett volna értelme és ne kellene megbecsülni és tisztelni, mert betölötte funkcióját az utazásotok során.

Nos, sok-sok vita tárgyát képezi ez a kristályos átalakulás. De ez valóban része a kollektív Felemelkedési folyamatnak. Nos, mit mondasz majd nekem: „Uram, ez azt jelenti, ha az ember még javarészt szénalapú, akkor nem is tud felemelkedni?”

Értsétek meg, szeretett barátaim: az átalakulás egy pillanat alatt is végbemehet. Tehát mindannyian kristályoss szerkezetűvé váltok, ilyen vagy olyan módon. De ez leginkább egy evolúciós [fejlődéshez kötött] folyamat. De ez nem jelenti azt, hogy ne lenne néhány ’last-minute’ átalakulás az utolsó pillanatokban. 

Ez így érthető?

SB: Igen Uram, az. És említetted a csakra-rendszert, talán beszélhetnék egy kicsivel többet róla és talán a DNS-ről is szót ejthetnénk.

Én úgy értelmezem, hogy a csakra-rendszer a harmadik dimenzióra vonatkozik. Lesz az 5. dimenzióban is csakra-rendszer? Ha igen, miben különbözik ez a renszer, és hogyan fog működni és dolgozni?

AAM: A csakra-rendszeren, amivel most dolgoztok, már évekkel korábban változtatásokat hajtottak végre. És igen, lesz csakra-rendszer, egyszerűen mert, … tekintsetek rá, mint energia-központok.

Nos, amit a harmadik dimenzióban tekintettetek a csakra-rendszernek, az az elszigeteltség rendszere volt. És hagyományosan 7 csakrával dolgoztatok, annak ellenére, hogy százával vannak csakrák, a harmadik dimenziós valóságban is.

De azt gondoltátok róluk, akkor is, amikor beigazítottátok és behangoltátok őket, megnyittottátok és dolgoztatok velük, hogy ezek elkülönült központok, és minden centrumot definiáltatok és mondjuk úgy, bizonyos funkciókra korlátoztátok.

Nos, természetesen ez nincs így. Gondolkodjatok egy olyan csakra-rendszerben, ami teljességében összekapcsolódik. És a testetekben biztosan van 13 fent, sok lent, sok. Kvadránsotokban mindenütt, sok van. És ezek mind aktívak és harmonikusak.

Továbbra is lesz fizikai formátok, a csakra rendszeretek hasonlítható a spirituálsi generátorokhoz, és ezek kristályos formában fognak duruzsolni, forogni, befogandi, küldeni és mindegyik egyszerre aktív.

Nos, egyesek már megtapsztalták ezt az élményt. Olyan érzéstek van, mintha ’duruzsolnátok’, vagy mintha a testetek duruzsolna, hogy inkább elektromos energiával töltöttek vagytok, mint mágnesessel, erősen fel vagytok töltődve. És barátom, valóban azok vagytok.

Tehát igen, lesz csakra-rendszer. Már egyideje megkaptátok és bemutatták nektek. Egyesek már dolgoznak a kiterjesztett csakra-rendszerrel, egyesek nem. De ez nem jelenti azt, hogy ne lenne aktiválva. Hiszen az.

SB: Uram, ismeretes számodra Da Free John-tól származó rész, amikor olyan tapasztalatról számol be, hogy a csakra-rendszer eltűnt, és ez volt a megvilágosodás szintje? (4)

AAM: Igen.

SB: Meg tudnád mondani nekem, mi történt vele? Ez úgy működött, hogy a régi 3D-ben egy bizonyos ponton a csakra-rendszer eltűnt, de az új 5D-ben a fizikai testtel együtt a csakra-rendszer tovább élt? Ez helyes meglátás?

AAM: De miközben elhagyjátok a ti definíciótok szerinti 3D-t, van köztes rész is, ahol most vagytok. Ez korábban valóban nem volt adott. Így természetesen, amikor elhagytátok a 3D-t, a csakra-rendszer kiesett és tiszta fénylényekké váltatok [halál után-ford. megj.].

SB: Rendben.

AAM: De sok tekintetben a testtel rendelkző ötödik dimneziós lény olyan, mint egy hibird, egy lény, aki korábban nem volt ismert, ezen a bolygón pedig végképp nem.

De ne rejtsük véka alá, hogy a régi eltűnésének érzése nagyon is adott, de ez olyan beszélgetés, ami már volt korábban az 5. dimenzió és a Felemelkedés folyamata kapcsán, a különböző vagy magaasabb birodalmakban, dimenziós birodalmakban, új szabályok érvényesek. Új meglátások keletkeznek.

Nos, ez fontos és nehéz [téma] ezért örülök, hogy beszélhetek erről. Mert csak kevés vonatkozási pont volt.

SB: Talán rákanyarodhatnánk a DNS témájára. És elmagyaráznád nekünk, amikor azt mondod 86-91%-osak vagyunk, ez a DNS-re is vonatkozik? És mi várható, mit tapasztalhatunk, tudhatunk vagy érezhetünk a további DNS-szálak hozzáfűzésének eredményétől?

AAM: Nos, fogalmazz világosan. A DNS aktiválásról beszélsz, nem pedig a DNS „újrafonogatásáról” vagy hálózatra kapcsolásáról, bár érzelmileg az összekapcsolódás érzékelhető. Sokatok elment a 13. oktávig és megtörtént a 13DNS szál aktiválása, 12 eggyé fonódva, ami azt jelenti, hogy a 13. egy potenciális ajándék volt, amit megkaphattatok.

A DNS rekalibrálsa során az történt, hogy képesek vagytok aktívak lenni a fizikai, mentális, emocinális testeitekkel – mindegyik testetekkel, minden kapacitásotokkal előremozdíthatjátok azt, amit kívántok, itt nem csak a fizikai fiatalodásról van szó, hanem  a szellemi képességeitekről, felfogóképességetekről, a szellemi teljesítőképességetek kiszélesítéséről, az egészségről.

A magasabb birodalmakban vagy dimneziókban nem létezik a betegség. De az adott személytől függ, hogy a DNS-t teljes mértékben „bekapcsolja” és, hogy a DNS-etek kívánt markereit aktiválja, ezt együtt velünk vagy a szellemi vezetőitekkel, sőt bizonyos fokig a Csillagtestvéreitek, egészségügyi részlegeivel tehetitek meg.

Nos, ha minden egyszerre kerülne az „áramkörbe”, akkor úgy éreznétek magatokat a fizikai testetekben és formátokban, mintha áramütést ért volna és meghaltok. Ezért nem létezik sem fent, sem lent olyan lény, aki azt szeretné, hogy ez megtörténjen.

De ebben a DNS-kötegben kristályos-fény kerül beáramoltatásra, miközben a központi csatorna teljes kapacitása felé halad, ez történik ezen az éjszakán is, miközben beszélünk, nézzétek meg DNS-kötegeiteket. Mindegyikőtök, mindengyik köteg, felhagy a korlátozással, mely a gondolatokból ered, hogy kik vagytok. Kezdjétek el mondani: Nos azt gondolom, ezt vagy azt a markert szeretném aktiválni.”

Kezdejetek neki Barátaim, azzal induljatok, amiről úgy érzitek, az a legsűrgősebb fizikailag és akkor menjetek végig a DNS-szálaitokon, amik már hmm, ott vannak és egyszerűen arra várnak, hogy meggyújtsátok őket, mintha egy fénypontot helyeznétek oda az aktiválás során. Kérjétek a segítségünket, különösen Rafael Arkangyalt és St. Germain-t. Készen állunk és örülünk, ha segíthetünk Nektek. De ez már tegnap elkezdődhet.

Nos, sokan közültek már megtették, ismét tudatosan vagy tudatalatt, mert létezésetek során észrevettétek, hogy élettel telibbek és sugárzóbbak vagytok és testileg is más a megjelenésetek és másképp érzitek magatokat. És nem kérdéses, hogy így válik kristályos fomátok, csakráitok és DNS-etek egy darabbá – és mégegyszer, a kétkedés a ti elszigetlődési ötletetekből származik, de ezzel nem mondjuk azt, hogy nem léteznek egymástól elválasztott rendszerek, valóban vannak, de ezek egységbe integráltak.

Tehát, amit javaslunk nektek, hogy elkezditek önamagatok szemlélését. Meditáljatok és tekinsetek le önmagatokra, mintha az új Őnvalótokat szemlélnétek, aki kristályos, mintha kristályos szerkezetű lenne.

És ezen belül a briliáns csakráitok teljes mértékben összekapcsolódottak és összefonódottak és aztán nézzétek meg a DNS-eteket., és miközben ezt teszitek, tegyétek hozzá a napi fénypontokat, amiket ki akartok emelni.

Látjátok, folyamatosan azt mondjuk, hogy szent partneri viszony van közöttünk. „Felvillanyoztunk” benneteket? Ez a szeretet lényege. Ez a Fény lényege. Igen, ezt tesszük.

Így például, ha azt mondjátok nekem „Michael, lelassítanál egy kicsit?”, akkor természetesen eképp teszek, így lesz. És ugyanígy, ha túl gyorsan haladtok és a szorgalamsságotokból kifolyólag éppen azon vagytok, hogy rövidre zárjátok magatokat, akkor is lassítunk? Igen, így teszünk. De veletek vagyunk és olyan közel állunk hozzátok, mint korábban még soha. Nem is sejtitek, milyen közel vagyunk.

Van még más rezgésszintünk is? Nos, természetesen igen. De ha jöttök – és ez a kulcs részét képezi – hogy elfogadjátok a mesterré válást, egyre kisebb lesz a különbség [a rezgésszinteben]. Különböző energiák vagyunk? Természetesen. Különböző birodalmakban vagyunk? Igen, így van. De ezek a birodalmak mindig szándékosan duplán vakok voltak? Nem, nem voltak azok.

A történelem során, minden hitrendszerben, minden vallásban, minden hagyományban, filozófiában az alapmondandó az volt, hogy Egyek vagyunk, és hogy ti is Egyek vagytok. Ez nem elválasztást jelent.

De ez azt is jelenti, hogy egy lény is vagytok, egyedülálló, erőteljes, briliáns. Tehát, ha megnézitek a helyreállított formátokat, DNS-eteket, csakráitokat – ne a régi vonatkozásban gondoljatok rájuk, így nem fog működni – a kristály-testeteket, gondoljátok azt: „Egy vagyok.”  És ezen az isteni egyesülés helyén, ahol egyek vagytok az egység léttel, ott teremtéstek meg önmagatokat.

Mert minden, amit tesztek – tulajdonképpen egész egyszerű – a lényetek visszaszerzése, az egységetek, az igaz esszencia újboli birtoklása, amik vagytok.

Sokatok azt kérdezte: „Melyik dimenzióból jövök én?” Barátaim, azt vettétek észre a meditációtok során vagy egy másik formában, hogy valaha azt mondtuk volna, a harmadik dimenzióból való vagy.

Azt mondhatjuk, hogy a hetedikből vagy az ötödikből vagy kilencedikből. Mit gondoltok, mit mondunk el nektek? Mi a teljeségetekről beszélünk, a kristály-testetek, a regenrált önvalótok, máshonnan származik. Tehát sok tekintetben visszatértek, vagy elindultok vissza a progresszióba, akik vagytok [itt az ereszkedés utáni felemelkedő lélekre utalhat-ford. megj.].

És ha ejuttok a felismerésig, hogy nem a 3. dimenzióban tartózkodtok, akkor megértitek, hogy a testnek nevezett csodás burok, csak egy hatalmas teremtésből eredeztethető.

Ez az oka annak, amiért maradtok és kíséritek Gaiat útján, minden lényével együtt. Azért maradtok, hogy megtartsátok azt a formát, amik vagytok, hogy együttműködve teremtsétek meg az összetartozás és szeretet egységét, amit nem csak a Mennyei Anya, Gaia, hanem ti is már hosszú idővel ezelőtt elképzeltetek.

Ezért vagyunk itt, hogy segítsünk Nektek. Itt vannak a Csillagtestvéreitek, hogy segédkezzenek ennek a hatalmas és pompázatos teljesítménynek a kivitelezésében. De Kedveseim, ti vagytok a vezetők. Ti vagytok az útmutatók. 

És ha víziótokat, tudásotokat telejsségben helyreállítjátok, valóban megértitek, amit ma ezen a napon elmondok nektek. És ezért kezdtem ma a szeretet ajándékával, mert ha elfogadjátok ezt az energiát, amit ebben a pillanatban felétek áramoltatok, fel fog ébreszteni.

És eljött az idő a teljes felébredéshez. Nincs további késlekedés.

Lábjegyzet

(1) Fel akartam neki tenni ezt a kérdést, de Michael Arkangyal előre megválaszolta, mint az már sokszor előfordult.

(2) Utalás a „Mesterek visszatéréséhez.”

(3) Úgy lesz. Már megterveztük a programot.

(4) [A könyvkivonatból származó rész fordítását most itt mellőzöm…]

Csatornázta: Linda Dillon

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://goldenageofgaia.com  Erzengel Michael: Es ist Zeit jetzt vollkommen zu erwachen

Maitreya: Ott vagyok azon sokak között, akik visszatérnek, hogy közöttetek járjanak 

AA-Michael-55

2013. június 3.

Közzétette: Steve Beckow

Oly sok ember vár egy megváltóra, egy messiásra, egy avatar-ra, stb. Sok ember számára Lord Maitreya eljövetele is ebbe a kategóriába tartozik, bár ő azt mondja, hogy nem azért jött, hogy bárkit is megmentsen. Senkinek sincs szüksége arra, hogy megmentsék.

Ebben az interjúban – nem az első alkalom, hogy Lord Maitreya velünk van – elmagyarázza, hogy a nyár folyamán hogyan kezd majd el beszélni a világhoz emberi formában. Beszél olyan eseményekkel kapcsolatos kérdésekről is, mint a 9/11, mely kettéválasztotta a keresztényeket és a muszlimokat; beszél a nők helyzetéről és a velük kapcsolatos, folyamatos, rossz bánásmódról, valamint az itt lévő csillagmag gyermekekről, akik az ő multidimenzionális sértetlenségükkel jöttek ide. Köszönjük Ellen-nek az elképesztően gyors átiratot!

Egy óra egy angyallal – Maitreya-val

2013. június 3.

Suzanne Maresca: Üdvözlet ismét az „Egy óra egy angyallal” c. műsorban Linda Dillonnal, a Szeretet Tanácsának csatornájával és a „The Great Awakening” [A nagy felébredés –. a ford.megj.] írójával. Ma este a Golden Age of Gaia pont com létrehozója, Steve Beckow is csatlakozik hozzánk, aki „Az Új Föld építése: Úton egy mindenki számára megfelelő világ felé” szerzője.

Suzanne Maresca vagyok, Graham Dewyea helyét foglalom el ma este. És ezzel meg is hívlak benneteket, hogy hozzátok az igazság és béke kék lángját.

Ezzel át is adom neked a szót, Steve!

Steve Beckow (SB):  Köszönöm, Suzi! Ma esti vendégünk Lord Maitreya.

Egy weboldal azt mondja rólad, hogy téged minden főbb vallás generációi várnak. „A keresztények úgy ismerik őt, mint a Krisztus és várják az ő közelgő visszatérését; a zsidók Messiásként várják őt; a hinduk Krisna eljöveteleként várják; a buddhisták Maitreya Buddha-ként várják őt és a muszlimok Imam Mahdi vagy Messiás-ként számítanak rá. Mihály arkangyal a szeretet buddhájának és a világ tanítójának nevez téged.

Mielőtt feltenném a kérdéseimet, szeretnél néhány kezdő gondolatot megosztani velünk, Lord Maitreya?

Lord Maitreya (LM): Üdvözlet! Én Maitreya vagyok! Nem szeretnék semmi becenevet használni (1); jobb szeretném, ha a teljes nevemen szólítanátok. Megtisztelve érzem magam, hogy veletek lehetek és köszönöm nektek, hogy ilyen formában beszélgethetünk ma este!

Sokan üdvözölnek és keresnek engem mindenféle vallásban, de egyetlen hitrendszerrel sem azonosítom magam. Minden hagyományt ugyanúgy körbefogok, mint ahogy benneteket is, drága fivéreim és nővéreim!

Megtisztelve érzem magam, hogy a szeretet buddhájaként, Khrisna-ként, Imam-ként ismertek, de ugyanúgy megtiszteltek azzal is, ha egyszerűen csak testvéretekként neveztek! Az igazságot, a bölcsességet és a szeretetet hozom! Ez az, amit tanítok! Ez az, ami vagyok! És ez az, amit tettem nagyon-nagyon sok évszázadon át.

Egy csodálatos bolygón, Gaia-n éltek – ez az elbűvölő Föld az, ahol minden kezdődik. Itt minden létforma jelen van. Ha lehetne egy üzenetem, amit taníthatnék ebben a beszélgetésben, akkor ez az egységről szólna. A szeretet egységéről. Minden lény közötti egyenrangúságról. Megtanítanám és emlékeztetném az emberi fajt arra, hogy minden egyenrangú, hogy minden isteni, hogy minden a szeretet egy aspektusa.

És amikor ez valóban ismertté válik, akkor nincs hely a viszály, a     gyűlölet, a háború, a harag, a bosszúság, az erőszak és a fosztogatás számára. A fejlődésetek mostani időszaka miatt térek vissza erre a bolygóra!

Ez az együttlét, az összejövetel ideje – nem csupán az egyetértésben, hanem egymás ismerete és az egymással való kapcsolat miatt is, hiszen egyként utaztok együtt, drága barátaim.

Ez sosem volt másképp! Sok téveszmét és illúziót alkottatok azért, hogy úgy jelenjen meg, mint ahogyan látszik? Igen! De ez nem az igazságból való és főleg nem bölcs dolog!

Ahol vagytok, ahonnét kiemelkedtek nagyon hasonlít Atlantisz korára. Egy időszak, amikor bölcsesség, szeretet, gyógyítás és egység volt – nem csupán az emberek között, hanem a csillagtestvéreitekkel való kapcsolatban is, akik az univerzum minden szegletéből valók voltak.

De ez a tudományos fejlettség, ez a bizonyos csoportok befolyásolásában való létezés, a gőg és az egó nem csupán a pusztulás szélére, hanem a pusztulásba sodort benneteket.  És ezt nem lehet elfelejteni!

Nem! Mi nem szeretnénk, ha fájdalomban élnétek, és ezen búslakodnátok, hanem azt akarjuk, hogy egyszerűen csak emlékezzetek, mert így felismeritek, milyen messziről jöttök, mi az, amit elkerültetek és elkerültök, és hogyan választjátok meg a fejlődés irányát.

A világ tanítójának neveznek engem – ez egy bók. És engedjétek meg, hogy elmagyarázzam, miként kezelem ezt a tanító-szerepet! Ez természetesen nem a szónoklásról szól! Sokkal inkább egy olyan valaki feladatáról, aki megfogja a kezeteket, a vállatokat és időnként a szíveteket is, és gyengéden az igazság, a belső és külső bölcsesség felé fordít benneteket – legyen az akár írott, vizuális vagy szóbeli eset – hiszen mindegyik ugyanannyira megfelel.

Az egyik olyan minőség, melyet magamban hordok és értékelek – és kérem, hogy ezt tegyétek meg ti is – az a könyörület [részvét, szánalom]. Hiszen könyörület nélkül nincs valódi együttérzés [egyetértés, összhang]. Nincs őszinte egység-érzet. Hiszen a könyörületben benne van minden lény utazása fontosságának, csodájának, dicsőségének és jelentőségének megértése és annak az értéke, hogy minden utazás az egésznek egy része.

Nos, azért jövök, hogy megosszam ezt a tanítást – nem a dogmák szerint, hanem a szeretetnek, az univerzális törvényeknek megfelelően, hiszen én is Sanat Kumara szolgálatában állok.

Nos, szeretett barátom, hol szeretnéd ma kezdeni? Hol szeretnéd ezt a beszélgetést – melyet évezredek óta folytatunk – ma elkezdeni?

SB: Köszönöm, Maitreya! Nos, azt hiszem, hogy mindenekelőtt nem csupán azt tudtuk, hogy el fogsz jönni, hanem azt is, hogy a mesterek visszatérése is meg fog történni. Elmondanád nekünk, hogy a jelenléted bejelentése időzítésének mi a jelentősége? Tudnál többet mondani arról, hogy mi történik most nagy általánosságban?

LM: A bejelentés jelentősége… Nos, engedjétek meg, hogy azt sugalljam, hogy a bejelentés nem is annyira jelentős, mint amennyire maga az esemény! És szerény becsléseim szerint azt is sugallnám nektek, hogy sokak között ott vagyok – mint tudjátok – akik azért jöttek vissza, hogy közöttetek járjanak!

Nos, az elmúlt 20-30 év alatt sokan sejtették veletek azt, hogy valóban formát öltöttem és közétek inkarnálódtam. Ez nem teljesen igaz, hiszen én ki- és beléptem [áramoltam – emanated].

Mielőtt a bejelentésekről és a mesterek visszatéréséről beszélnénk – mely megnevezést én is elfogadom – arra is emlékeztetnélek benneteket, hogy ti szintén a ti mesteri mivoltotokban vagytok! Amikor megvalósítottátok azt a valótokat, amit most felemelkedett mestereknek neveztek, azután az emberi létezés, a karma törvényeinek és az ismétlődés ciklusait – mely nagyon gyakran megtörténik – magatok mögött hagyva elértétek az újbóli egyesülés pontját, melyre most spirituális megvilágosulásként gondoltok.

És miközben ezt mondom, azért teszem, mert mindannyian, akik ezen az oldalon vagyunk, meghajlunk az Egy kiterjedtségének áhítatában.

Tehát még akkor is, ha mi a megvilágosodottság és újraegyesülés pontján és benne vagyunk, tudjuk, hogy van több is! Ez pedig csodálatos! Nos, a mi mesteri mivoltunkban folytatjuk – mint ahogy nagyon is tudjátok – szeretett testvéreinkkel: Jesus Sananda-val, Sanat Kumara-val, St. Germain-nel.

Megvan a képességünk arra, hogy küldetéseket és célokat teljesítsünk be, melyek összhangban vannak azzal, akik mi, a mi isteni mivoltunkban és esszenciánkban vagyunk. Időről-időre ki is tudunk lépni és be is tudunk lépni az emberi formába és minden másba is– vagyis amiről azt hiszitek, hogy idő.

De megvan az a képességünk is, hogy jöjjünk és nem csupán egy aspektusként vagy kiáradásként öltsünk testet – melyet sokszor megtettem – de hogy az általatok emberi valóságnak, formának ismert dologban is benne legyünk és hogy úgy jelenjünk meg abban a formában, hogy közben a létezésünk teljes tudatosságában vagyunk.

Tehát ez része a mi szabályainknak, kötelezettségünknek és annak, ahogyan mi újra-megnyilvánulunk, újra belépünk. Óriási izgatottsággal és örömmel jövünk ide, hogy ismét ezen a szeretett Földön járjunk közöttetek.

Tehát ezt vidámsággal és örömmel tesszük. Izgatottak vagyunk amiatt, ami most történik a ti és a mi időnkben egyaránt. Ez gyakran összezavar, ezért engedjétek meg, hogy egyértelművé tegyem!

Van egy összehangolódás a mi időnk és a ti időtök között. Tehát visszatérünk. Mindenekelőtt azért, hogy – igen, hogy – tanítsunk, hogy segítsünk benneteket. De azért is, hogy veletek legyünk. A felemelkedés egy csodálatos dolog.

Nos, az eredeti tervben alapvetően azt gondoltuk, hogy félúton találkozunk majd veletek és nagyon nyilvánvalóan fogunk járni veletek az ötödik, hatodik és hetedik dimenzióban. Ez a terv nem változott. De azért is jövünk most vissza, mert a rezgéseink sokkal jobban összhangban vannak a tiétekkel, hiszen a ti rezgésetek elmozdult és jelentős mértékben fejlődött. Olyannyira, hogy képesek vagytok hallani, figyelni ránk, eljutnak hozzátok azok az üzenetek, amiket mondunk nektek, és amiket megosztunk veletek nyitott szívvel és örömmel.

Tehát ez nem csupán azért van, hogy meglátogassunk benneteket, hanem mert ti – mint közösség – elértetek egy olyan pontra, ahol készen álltok a befogadásra. És ezt nagyon sok módon teszitek meg.

Nos, tudjátok, hogy sokan vagyunk. Csakúgy, mint nektek, nekünk is számos energiamezőnk és megközelítési módunk van – ezeket mi választjuk ki, hogy azokon keresztül beszéljünk és kapcsolatba lépjünk veletek.

Tehát visszatérünk! Ezért megvan ez a támaszotok. De azután egyszerűen családként, barátokként fogunk egyesülni. Hiszen van és lesz is egy növekvő közösség nem csupán a megértésben, hanem a bölcsességben és a létezésben is.

Tehát – engedjétek meg, hogy nagyon egyértelműek legyünk – nem úgy jövünk, mint megmentők, sem mint bármilyen vallási szekta. Ez egy régi gondolkodásmód! Igen, tudom, hogy sokan vagytok, akiknek elakad ettől a lélegzetük.

Nos, miért mondom ezt? Mert – szeretteim – a „megmentő” minden nyelvben, minden dogmában azt sugallja, hogy szükségben vagytok, hogy szabadításra és megmentésre van szükségetek. És egyáltalán nem erről van szó!

Tehát azért jövünk, hogy megosszuk az éleslátást, a bölcsességet és a jókedvet valamint hogy segítsünk nektek megérteni, hogyan teremtetek, és hogy képesek vagytok megteremteni velünk együtt, egyedül, és a csillagtestvéretekkel együtt is az Új Földet? Igen! De ez egy együttműködést igénylő vállalkozás! És most egy olyan ponton vagytok, ahol meg tudjátok ezt érteni!

Nos, amikor ti a régi 3. dimenzió ingoványában voltatok szükségetek volt egy ígéretre, a reményre és egy megváltó bátorítására? Igen! De ez elmúlt! És felébredtetek a sötét álomból! És folyamatosan látjátok majd, hogy az embertársaitok is fejlődnek.

Elfoglaljuk a helyünket és ezt időről-időre meg fogjuk változtatni a földön, így egységes lesz a kulturálisan elfogadható megosztás és áthatás.

Ezért van az, hogy annyi mester – apostolok, tanítványok és szentek – visszatérnek. És ha egész pontosan akarnánk megfogalmazni, akkor azt mondanánk, hogy úgy vagyunk itt, mint az edzőitek, akik segítenek nektek megtenni az utolsó lépéseket.

Barátom! Ez válasz a kérdésedre?

SB: Nos, Lord Maitreya, nem csupán válasz a kérdésemre! Sok más kérdésemet is megválaszoltad!

Engedd meg, hogy feltegyem ezt a kérdést: Benjamin Creme mondott valamit, ami összezavart engem veled kapcsolatban. Azt mondta, hogy azért jössz – többek között – hogy megváltoztasd a globális felmelegedést.

De tudjuk, hogy a globális felmelegedés a globális éghajlat visszatérése (2). Nos, talán válaszolhatnál nekünk arra – hallottam, hogy nem azért vagy itt, hogy megments bennünket, de – hogy vannak-e olyan változások, melyeket felügyelni fogsz a világban?

LM: Vannak változások, de e tekintetben is legyünk egyértelműek! A változások melyek a leginkább érintenek benneteket azok az emberi közösségben, számos nemzetben és nemzetállamban bekövetkező változások. Ez az emberi interakció.

Nos, nem minden velem kapcsolatos csatornázás volt pontos. Nem akarom semmilyen módon kritizálni az én szeretett barátomat, Benjamin-t, mivel ő derék és megbízható lélek. De engedjétek meg, hogy egy dologról – mondjuk úgy, hogy a globális felmelegedésről – beszéljek nektek!

Abban az időben – és még most is – óriási félelem volt az emberek között a globális felmelegedéssel, a klímaváltozással, a tengervíz emelkedésével kapcsolatban.

Amiről beszéltünk, az nem a klímaváltozás, hanem a félelem! Tehát amikor azt mondjuk – vagy amikor ti értelmeztétek – hogy a globális felmelegedésre gondunk lesz, akkor nem több ideiglenes helyzet visszatéréséről volt szó, hanem azt akartuk megértetni veletek, hogy vigyázunk rátok!

Tehát főként nem azért jövünk, hogy beszéljünk a változásokról, amik voltak, vannak – és lesznek – Gaia-n, miközben ő lehorgonyozik az ő teljesen új valóságában! Nem csupán ő az érintett – de értsétek meg azt is, hogy Gaia hihetetlen, érző, arkangyal lény, akinek megvan a saját, vele járó csapata.

Azért térünk vissza, hogy közöttetek járjunk, így ha van bármilyen témátok – hiszen minden kapcsolódik ahhoz, hogy a létezésetek kényelmessé váljon – akkor beszélgetünk róla. Ha ez a globális felmelegedés, akkor arról. Ha a szennyezettség, akkor arról. De amihez valójában hozzáfogunk, amiről beszélünk majd nektek, az alap emberi motivációk, reakciók és félelmek, mert így a paradigmák teljes mértékben megsemmisülnek.

SB: Köszönjük! Nos, engedd meg, hogy egy nagyon nehéz témát hozzak fel. Olyat, ami sok-sok embert szétválaszt a világon – kiváltképp olyan embereket, akik különböző kultúrákban és vallásokban élnek.

És ez nem más, minthogy a muszlimok Imam Mahdi-nak fogadnak el, a keresztények valaki olyannak tartanak, akire várnak. De a keresztények és a muszlimok különböznek ebben.

És azért teszik ezt, mert egy olyan nézőponton vannak, melyet a világban úgy adtak hírül, hogy a muszlimok rengeteg terroristával állnak kapcsolatban, hogy a muszlimok – néhány ember szerint – terroristák. És olyan dolgokért hibáztatják őket, mint a 9/11, a londoni bombarobbantások és más, terrorizmusnak nevezett cselekedetek.

Megmagyaráznád nekünk azt, hogy mi folyik a két fél között, és ha tehetd, akkor mondanál nekünk néhány szót a 9/11-ről vagy a londoni bombarobbantásokról? De csak ha megteheted!

LM: Nem fogok sem a 9/11, sem pedig a londoni bombarobbantás konkrétumairól beszélni, mivel amiről beszélni szeretnék, az annak a lényege. Nos, mielőtt megteszem, el kell mondanom – és ritkán kell bármit mondanom – de szükséges ezt megtennem, hogy mindannyian megértsétek.

Senki sem tiszta ezen a téren! De mindenki olyan tiszta, mint abban a pillanatban, amikor elhagyta az Egy középpontját! A keresztény-muszlim súrlódás, gyűlölködés és konfliktus egy olyan dolog legtisztább példáinak egyike, melyeknek szüksége van gyógyításra. Az elkülönülésre, a különválasztásra, a téveszmék fejlesztésére épül, mely minden képzeletet felülmúl. Még azok, akik követték és eltávoztak az ő útjuk során Luciferrel, azok sem voltak annyira csalfák, mint amit ez a helyzet reprezentál. Ez a hamis vétkesség, hibáztatás, szégyen, egó, álszentség és elkülönülés a hit és természetesen a szeretet minden formáját meghaladja.

Van annyi keresztény terrorista is… nem voltatok tanúi a pénzügyi kudarcoknak a ti pénzügyi rendszereitekben?

SB: De igen!

LM: És a bombázásoknak? És a szennyeződésnek? Ezek nem a valláson alapulnak! De nincs egyetlen csoport sem, aki azt mondhatná, hogy „Sosem foglalkoztunk [kezdtünk bele] ebbe!” Tehát van egy bűntudat, egy szégyenérzet. De mivel amit ti tesztek, nagyon elviselhetetlen – és mindannyian ezt teszitek; és ez része annak az elmozdulásnak, ami most végbemegy nálatok – de amit ti tesztek az az, hogy „Én annyira bűnösnek érzem magam! És annyira szégyenkezem, hogy fogom és másokat okolok ezért, mert így levegőt tudok venni!” És pontosan ezt teszitek!

Nos, ha lenne olyan dolog, mint a bűn, akkor ez az lenne! De mindezzel együtt, mindezzel a valótlansággal együtt, távoznia kell!

Nos, ti nagyon kényelmes teóriákat alkottatok! És ez a muszlim, a keresztény és a zsidó világra is igaz. Tehát ti gondosan kidolgozott drámákat és magyarázatokat alkottok. „Nos, ezek az illuminánsok!” vagy „Ez a cabal műve!” Ezt ez, vagy az csinálta! Ismét okoltok és bűnösnek tituláltok valakit és önmagatokon kívül helyezitek ezt! Tehát mindenki részt vesz ebben a csodálatos, globális drámában!

És ez pontosan az, amit nektek mondtam, amikor azt említettem, hogy pontosan azt az utat járjátok, mint amit Atlantisz idején jártatok! „Jók vagyunk, szentek vagyunk, kiválasztottak vagyunk… de átkozottak [damned] is vagytok!”

El tudtok képzelni egy effajta dolgot? Nos, eljuttok arra a pontra, ahol azt mondjátok: „Nem, Uram! El sem tudom képzelni!” És ezzel a beismeréssel jön el a gyógyulás kezdete. Azzal a ténnyel kezdődik, hogy a keresztények azt mondják: „Nem! Ez nem az igazság a muszlim testvéreinkről!” és azzal a ténnyel, hogy a muszlimok azt mondják: „Nem! Az ellenség, a hitetlen bennem van!”! Ez egy növekvő egyetértéshez vezet. És amit ti közösségileg tesztek az az, hogy elismeritek a bennetek lévő ellenséget és azt mondjátok: „Nem! Nem szeretnék így élni, mert ez nem én vagyok! Nem akarok háborúzni önmagammal és a világgal sem!” Sőt, még a világon kívüliekkel sem!

Tehát ti eljuttok arra a pontra, ahol azt mondjátok, hogy ez a gyűlölet csupán még nagyobb gyűlölködést eredményez. Ez csak még nagyobb szeparációhoz, fájdalomhoz, sértettséghez és gyötrelemhez vezet! Nos, nem tudjátok ezt megtenni, amíg ugyanabban az időben nem imádkozik mindenki egységért, bőségért és békéért! Ez nem működik! Sosem működött és nem is fog így működni! Ezért van az, hogy a régi harmadik dimenziónak el kell pusztulnia és távoznia kell!

Van ideje a pusztulásnak, barátaim! És ez az idő most van! És ez az illúziók leépülése is, melyek elszakítottak benneteket egymástól! Ez annak az ideje, amikor kezet nyújtotok egymás felé, megölelitek magatokat, a szomszédotokat, a hegyeken túl lévőket, a tengeren túl levőket, a bolygón túl levőket és a bolygó felett lévőket is!

Nos, hogyan kezdődik el ez? Engedjétek meg, hogy ismét kihangsúlyozzam, hogy ez megbocsátással kezdődik és azzal, hogy elfogadjátok önmagatokban az ellenséget, mely ellenség egyszerűen arra a félelemre alapozott, mely szerint valamilyen módon bűnösök vagytok, rosszak vagytok, alkalmatlanok vagytok és értéktelenek vagytok! Ezek közül egyik sem igaz! A ti végtelen bölcsességetekben – nem az enyémben, nem Jesus Sananda-éban, nem Sanat Kumara-éban, hanem a ti végtelen bölcsességetekben! – ezt nagyon is jól tudjátok!

És ez elkezdődik, mivel elkezdtétek, mivel ezek a ti döntéseitek! Ez nem azért van, mert mi veletek járunk a Földön! Azért beszélgetünk, mert egy olyan ponton vagytok, hogy ezt az elmozdulást meg tudjátok tenni és képesek vagytok felébredni ebből a borzalmas álomból!

SB: Köszönjük, Uram! Mielőtt felteszem neked a következő kérdésemet, szeretnék feltenni neked egy másik kérdést, ha nem bánod! Azt, hogy: tudom, hogy amikor a hallgatóink azt hallják, hogy ismét itt vagy, akkor e-mailek sokasága fog özönleni, miszerint szeretnék Maitreya-val, vagy Maitreya-ért dolgozni! Hogyan tudok kapcsolatba kerülni vele? Hogyan tudom elérni őt?

Mit válaszolsz ezeknek a hallgatóknak és olvasóknak?

LM: Csupán azt kell tennetek, hogy önmagatokban választotok! Nem toboroztok, hanem figyeltek a szívetekben és az elmétekben – melyet nagyra értékelek, hiszen az elme is egy megszentelt templom és még inkább azzá válik.

Tehát keressetek magatokban és nyilvánítsátok ki, hogy szeretnétek velem dolgozni, hiszen rengeteg helyen jelen leszek világszerte, a bolygótokon, Gaia-n. Meghallom, amit mondotok. Hívni foglak benneteket! Nem gondolom, hogy e-mailt kell küldenetek nekem! A telepatikus kommunikációs képességeim egész erőteljesek.

Nos, amit szeretnék, hogy megtegyetek, ha a szolgálatomba akartok állni, mellettem akartok állni – nem mögöttem, hanem mellettem! – az a szív elkötelezettsége és a figyelem. Hiszen instrukciókat fogok adni nektek! Nem csupán tanítani foglak benneteket, hanem a cselekedeteiteket is fogom vezetni.

Ez nem csak arról szól, hogy egy templomba, vagy egy megszentelt helyre jöttök és az energiában vagytok! Ez a cselekedet ideje a bolygótokon és találkozni fogunk, amikor az idő alkalmas lesz rá! Talán ez Londonban, vagy Rómában vagy Mumbai-ban, vagy Dél-Afrikában lesz! De találkozni fogunk!

SB: Rendben, Uram! Köszönöm neked! Nos, mennék tovább a kérdéseim sorozatán……

Van egy szakadék a férfiak és a nők között és ilyen példákat is említenek a sajtóban. Ezek mindig tragikusak és durvák. Sajnálatos dolgokat tesznek a nőkkel szemben! Tudom, hogy sok nő van, aki várja már, hogy ezeknek a tetteknek vége legyen! Úgy gondolom, hogy már épp ideje annak, hogy egyenlők legyenek a férfiakkal.

Mit mondanál a férfiaknak és a nőknek erről a helyzetről?

LM: Nos, főként a férfiakhoz szeretnék szólni. Tudjátok mindannyian, hogy az isteni férfiasság és nőiesség energiáit is magatokban hordjátok! Tehát amiről beszélek, miközben ebben az inkarnációban és ebben a helyzetben vagytok – mindannyiótokhoz beszélek!

De elsőként a férfiakhoz szólnék! Amit mondanék nektek az az, hogy…. „Hogyan tehetitek meg ezt? Hiszen tudom, hogy meg tudjátok tenni – és ez ismét egy téveszme, egy brutalitás és félelem; ez egy teljes terror a nők ereje ellen! Nem csupán az isteni nőiességről beszélek. Az emberi nőkről is, hiszen ő kiváltképp erőteljes [hatalmas]. Ő az Anya, ő az istennő! Ő az új élet hordozója. Ő a tápláló, a gondoskodó, az otthon megteremtője, a megszentelt szív! A férfiak közreműködnek? Igen! De alapvetően a nők ereje sok férfit megrémít!

És ezért mit tesznek ők? Megkísérlik megsemmisíteni őt a kontrollállásukkal. Sok formája van a megcsonkításnak, a gyilkosságnak, a megbecstelenítésnek! És sajnos, civilizációként, globális civilizációként minden formáját gyakoroltátok már ennek! Megpróbáltátok elfojtani a nők csodáját és ajándékát. Elvettétek az ajándékot és eltapostátok! Eldobtátok őt, és máglyára vetettétek! (3). Megbecstelenítettétek az ő nemiségét! (4). Szexuálisan, gazdaságilag és társadalmilag is agresszívek voltatok! De ez is megváltozik!

Hiszen ismét észreveszitek, hogy egyáltalán nincs öröm és felszabadulás sem érzelmileg, sem fizikálisan, sem társadalmilag, sem gazdaságilag, sem politikailag nem találtok felszabadulást [megkönnyebbülést] És ez okozza a félelem mélységeit!

Minél jobban ezt teszitek, minél nagyobbra nő a félelmetek, látjátok, hogy nem tudjátok elpusztítani őt. Hiszen a nő úgy szárnyal, mint a főnix és kiemelkedik a hamuból. Legyen akár az édesanyátok, akár a nővéretek, akár a feleségetek, a partneretek, a szomszédotok, az elnökötök, a miniszterelnökötök… észreveszitek, hogy a ti rémületetek nem hogy gyengülne, hanem egyre inkább növekszik!

Tehát egy olyan pontra értetek, ahol megbetegedtetek attól, hogy folyamatosan megrémisztenek. Szeretnétek ettől megszabadulni! És ez azért is van, mivel az isteni nőiesség, Gaia aranykorának lehorgonyzása az isteni nő lehorgonyzása is egyben! Megvalósul az Istenanya ígérete minden téren, alakban és formában!

És igen, a nők emelkednek. Nincs többé áldozat, nincs többé leigázottság. A visszaéléseket többé nem fogadják el! Nem igényelnek a férfiaktól egységességet, hiszen tudják, hogy nem a férfi az, aki ezt megadja nekik!

Tehát ez az a változás, mely a levegőben van! Ez pozitív dolog! Van út, amin menni lehet? Igen! De utaljunk vissza arra, amivel elkezdtem! A célom tanítóként az egységesség és a könyörület! És ez egy másik terület, ahol ez – nem csupán reméljük, hanem tudjuk, hogy – meg fog történni!

SB: Köszönjük, Lord Maitreya! Nos, csak hét percünk maradt. Ebben szeretnék egy másik kérdést feltenni elsőként, aztán megint egy másikat, mely szintén érdemi. Az első az, hogy azt mondtad, hogy látni fogunk Londonban, Rómában, Dél-Afrikában és Mumbai-ban. Mikor fog ez elkezdődni? Mikor tűnsz fel a világ színpadán, hogy beszélj hozzánk?

LM: Nagyon hamar! Ahogyan az Észak-amerikaiak mondanák: a nyári hónapok során!

SB: Ó! Ez csodálatos dolog! Nagyon várom már!

Nos, a másik lényegi kérdés az, hogy a gyerekek gyakran jogfosztottak a társadalmunkban! Nem figyelnek rájuk! Beszélj, kérlek a gyermekekről és főként a mai gyermekekről! Mit kell tudnunk róluk nekünk, szülőknek?

LM: Amit szeretnék, hogy tudjatok a gyermekekről akik inkarnálódtak az az, hogy több hullámban jöttek – mint tudjátok -, de alapvetően a 10 év alatti gyermekekről van szó. Az a tanácsom nektek, az az útmutatásom, hogy vigyázzatok rájuk!

Igen, barátom! Jogfosztottak? Ismét figyeljetek arra, amit a nőkről mondtam és arra, hogy hogyan tekintenek a férfiakra, hogy nincs szükségük az ő engedélyükre ahhoz, hogy legyenek! A gyermekek, akik jönnek…sokan, főként csillagmagok… ők már tudatában vannak az ő multidimenzionalitásuknak! Nem abban a ködös álomban jöttek, mint a korábbi generációk!

A mai gyermekekbe beleértem azokat, akik a tinédzserkorukban vannak és még a húszas éveikben is vannak, drága szíveim! Hiszen ti is gyermekek vagytok! És ti is az én szívem gyermekei vagytok!

De ők tudatában vannak, hogy minek kell az ő küldetésük során megváltoznia és, hogy mi az ő céljuk. Annak, hogy minek kell megváltoznia minden dolog egységességében, és hogy minek kell elmozdulnia a létezés valóságában. Tehát mi fog történni ezekkel a gyermekekkel? Már készen állnak az Új Földre! Így amit látni fogtok az, hogy sok alkalommal a ti tanítóitok lesznek!

Nos, eljöttek és követelnek? Rendkívüli módon! Hiszen az, amit megkövetelnek tőletek az, hogy felálljatok! Nem akarnak többé késlekedni. És készen állnak arra, hogy 5., 6., 7. dimenziós lények legyenek! Nem azért jöttek, hogy a régi 3. dimenzióban legyenek!

Tehát figyeljetek arra, hogy mit kell tanítaniuk nektek! Nos, azt jelenti, hogy nincs szükségük táplálásra, útmutatásra és szeretetre? Nem! Ti vagytok az ő kísérőik, ti vezetitek őket! Ők megbíznak bennetek, drága angyalaim!

Tehát minden nemzet, minden vallás gyermeke azt mondja nektek, hogy „Elindulhatnánk, kérlek?” Nem vettétek észre, milyen erős személyiségük van? Hogy milyen nagy egység és összefogás van a csoportosulásaikban, egymás tudatosságában? Hogy mennyire függetlenek minden megkülönböztetéstől egymás között?

Nem ellenségek vannak bennük!

SB: Hogyan tárjuk ki feléjük a karjainkat, Uram? Adjunk nekik egy külön helyet a blogjainkon, vagy a rádióműsorainkban? Mit tegyünk?

LB: Nem! Meg kell tanulnotok, hogyan legyetek jelen velük az ő világukban és hogy ők hogyan szeretnének kommunikálni és továbbmenni! Tehát igen, tisztelni kell őket és át kell ölelni őket!

[megszólal a zene]

SB: Nagyon köszönjük, Lord Maitreya! Csodálatos beszélgetés volt és tudjuk, hogy sokkal többet fogunk a jövőben hallani felőled.

LM: Menjetek a békémmel! Búcsúzom!

SB: Búcsúzom!

[vége]

Lábjegyzet:

(1)  Mint ahogyan például Sanat Kumara jobban szereti, ha „Raj”-nek szólítják.

(2)   Ti, akiknek ismerősek az üzenetek, legyetek tudatában annak, hogy a Föld helyreállítása az édeni állapotba magában foglalja a poláris és trópusi éghajlatok szélsőségeit, mely világszerte utat nyit a moderált éghajlat irányába! ((Matthew üzenete, 2010. január 11-én a következő honlapon: http://www.matthewbooks.com/mattsmessage.htm.)

(3)   Sati, aki arra kényszerített egy nőt, hogy a férjével együtt a máglyán haljon meg.

(4)   Talán egy utalás a női nemi megcsonkításra.

Csatornázta: Linda Dillon

Magyar nyelvű fordítás: Vénusz

Forrás: http://goldenageofgaia.com/2013/06/maitreya-i-am-among-many-who-return-to-walk-among-you/

Mihály Arkangyal a megalkotott énről és az Új Rendről

2013. május 14.

AA-Michael-55

Közzétette: Steve Beckow

Mihály Arkangyallal utoljára – ez a harmadik hét – beszélgetünk a vasana-król és az általunk megalkotott énről. Elmagyarázza, hogyan és miért hoznak létre az emberek álarcot vagy személyiséget [persona], hogy hogyan távolítják el azt, és hogy hol találja meg az adott személy önmagát egyszer az általa alktott énen kívül. Köszönet Ellen-nek a gyors átiratért!

Egy óra egy Angyallal – Mihály Arkangyallal

2013. május 14.

Suzanne Maresca: Üdvözlet és áldás mindenkinek! Üdvözlet ismét az „Egy óra egy angyallal” c. műsorban Linda Dillonnal, a Szeretet Tanácsának csatornájával és a „The Great Awakening” [A nagy felébredés –. a ford.megj.] írójával. Ma este a Golden Age of Gaia pont com létrehozója, Steve Beckow is csatlakozik hozzánk, aki „Az Új Föld építése: Úton egy mindenki számára megfelelő világ felé” szerzője.

Suzanne Maresca vagyok, Graham Dewyea helyét foglalom el ma este. És ezzel meghívlak benneteket, hogy hozzátok az igazság és béke kék lángját, miközben Mihály Arkangyalt köszöntjük körünkben ismét ma este. Mihály ma este folytatja a vasanakról és a megalkotott énről való beszélgetést és elmondja, hogy mik azok az elemek, melyek a vasana-k megszületéséhez vezetnek bennünket.

Ezzel át is adom neked a szót, Steve!

Steve Beckow (SB): Köszönöm, Suzanne! Üdvözlünk Mihály Arkangyal!

Mihály arkangyal (AAM): Üdvözlet nektek! Igen, mindannyiótokat köszöntelek ma este; a ma este az új kezdet és vég, mivel ez azon dolgok egyike, melyeket észrevesztek, miközben a Forrással, velem, a Szeretet Tanácsával és a Mennyei Királysággal munkálkodtok. Hiszen mindig van kezdet és van vég. Ez a körforgás végtelen!

És amint Suzanne megkért, én is hívlak benneteket, szeretett barátaim, hogy gyújtsátok meg az igazság kék lángját a szívetekben, a torkotokban, a lényetekben és természetesen az elmétekben is, hiszen ez az a hely, ahol ma este a beszélgetés végbemegy.

Ma azokról az dolgokról fogunk beszélni, melyeket ti alkottatok önmagatokban. És ne essetek tévedésbe: ez egy döntés! Tehát ti voltatok azok, akik létrehozták ezeket azért, hogy megalkossátok az – általatok megtervezett, vagyis általatok megtervezettnek gondolt – életeteket. Vannak téves alkotások és vannak valós alkotások; hiteles természetűek, melyek arról szólnak, hogy valójában kik vagytok!

Nos, ezeket a témákat fogjuk érinteni, mivel mindkettő fontos eleme annak, hogy megértsétek a lényetek magját, esszenciáját és hogy el tudjátok engedni azokat a dolgokat, melyek nem szolgálnak benneteket, melyek ide-oda vezetnek benneteket a vasana-k és egy nem teljes [incomplete] szív között. Ennek az utazásnak nem ez a célja! Ennek az átváltozásnak, ennek a Felemelkedésnek nem ez a célja, hanem az, hogy a szívbéli tudatosságotok teljességében legyetek!

Nos, engedjétek meg, hogy azt mondjam nektek, hogy ma éjjel – és minden éjjel, és természetesen minden héten – úgy jövök hozzátok, mint a béke harcosa és a szeretet arkangyala. Nos, ez egy olyan cím, melyet rám ruháztak! Hogy miért ismétlem folyton önmagam?

Azért mondom el minden alkalommal ezeket a dolgokat, azért nyilvánítom magam minden alkalommal a béke harcosának, azért adom a békém – az igazság – ajándékát nektek, mert ezek összekapcsolódnak és összefonódnak a lényetek mélyén.

Tehát, amikor én ezeket mondom, azt azért teszem, hogy a békét lángra lobbantsam bennetek, hiszen a szívetek az, ami valóban, őszintén és hitelt érdemlő módon békében van a szeretetben; és a szeretetben való lét a közösség lelke számára is balzsam!

És – drága szíveim – nem tudtok teljes mértékben és igazán békében lenni, ha az általatok megalkotott dolgokban éltek – sőt, nyomasztó mértékben hisztek azokban a dolgokban -, melyeket azért hoztatok létre, mert azt hiszitek és úgy érzitek, hogy azok a túlélés érdekében szükségesek számotokra. Ez nem így van! Ezek a régi 3. dimenzió illúziói és itt az ideje, hogy ti és minden egyes lény megszabaduljon tőlük!

Nos, drága Steve, hol szeretnéd ma éjjel kezdeni?

SB: Nos, köszönöm Uram! Mielőtt elkezdenénk, szeretném megemlíteni azt, hogy a műsor utolsó tíz percében lesz néhány kérdésem a jelenlegi eseményekkel kapcsolatban, amiket fel szeretnék tenni neked. De alapvetően bízom abban, hogy válaszolni fogsz rájuk, mivel ezek olyan dolgok számunkra, melyekre a választ tőled szeretnénk hallani. Most szeretnélek megkérni, hogy magyarázd el nekünk, hogy hogyan alakul ki az általunk megalkotott én [személyiség] – az álarc, a persona – és hogy hogyan tudunk kilépni ebből.

Úgy gondolom, úgy látom – és lehet, hogy tévedek – hogy az aggódás, a harag és minden kellemetlen érzés nem is létezik az általunk megalkotott énen kívül. Ezek csak benne léteznek. Nos, hálás lennék, ha meg tudnánk ezeket beszélni!

AAM: Nos, kezdjük is el! És bármikor félbeszakíthatsz…

SB: Köszönöm, Uram!

AAM: … amikor csak szeretnéd és amikor bármilyen gondolatod felmerül.

SB: Köszönöm!

AAM: Hiszen ez egy beszélgetés akar lenni! És azt mondom, hogy a megalkotott énen belül megy végbe a beszélgetés. És ez valójában nem kívül történik, még akkor sem, ha valaki olyannal beszélgetünk, aki mellettünk van. Nos, kezdjük akkor!

A megalkotott én, melyről úgy gondoljátok, hogy illúzió – és ezt a kifejezést fogom újra és újra használi, mert szeretném, hogy megértsétek azt, hogy valójában arról beszélünk, hogy hogyan jönnek valójában létre mind a személy, mind pedig a közösség illúziói, és hogyan alakulnak ki azok a dolgok, amikről az emberek azt hiszik, hogy valóság.

Nos, amikor inkarnálódtok [újra leszülettek a Földre] – igen, én egészen az elején kezdem!… Szóval, amikor az anyaméhbe érkeztek vagy a szülőcsatornán keresztül mentek és világra jöttök, még a ti csodálatos énetek vagytok! És megvan még a kapcsolatotok a végtelen tudással – nem csupán ezzel az oldallal, hanem mind önmagatokkal, mind pedig a mindenséggel. Mindig mulatságos, amikor az emberek, az emberi lények azt mondják: „Nos, nézzétek! A babák nem tudank fókuszálni a szemeikkel még ilyen kicsi korban!” És azt mondjuk erre nektek, hogy egy újszülött, kicsi gyermek fókusza sokkal élesebb, mint bárki másé.

Az egyik olyan dolog, melyet egy újszülött kap és aminek tudatában van – ez egy ciklus, mely körülbelül a 24. és 30. hónapos koráig tart – melyben eldönti, hogy marad vagy inkább visszatér a másik oldalra.

A társadalmatokban sok éven keresztül úgy gondoltátok, hogy ez bölcsőhalál. Ez egy olyan helyzet, ahol a lélek egyszerűen úgy dönt, hogy ez [a földi élet] nem az, aminek ő gondolta, nem olyan, amilyennek hitte, és ezért kilép belőle.

Ez idő alatt a csecsemő – és később a kisgyermek – összegyűjti az információkat a környezetről, a családról, a helyzetből, amiben találja magát. Tudatában van annak, hogy kik azok a lények, akit családnak neveznek és azt is tudja, hogy miért jöttek ide és mi az ő lényük megszentelt célja. Nagyon korán kialakulnak ezek a tévesen megalkotott dolgok.

És nem azt mondjuk, hogy ennek a beszélgetésnek bármely része ítélkezés lenne! De a gyermek megtanulja, hogyan kell reagálnia és megtanulja, hogy mely viselkedésmódok alapján kap szeretetet, törődést, gyengédséget, együttműködést, türelmet, hogy az ő alapvető szükségletei – és a szeretet nagyon is alapvető szükséglet – kielégítésre kerüljenek.

Nos, amint a gyermek növekedik, ezek tulajdonképpen megerősödnek. És ezt ti is tudjátok! És ezeket magatokról is tudjátok! És nem csupán neked mondom ezt, Steve, hanem mindannyiótoknak, akik most hallgatják a műsort, vagy akik később fogják hallgatni!

És természetesen ezt láttátok gyermekkorotokban! Megtanultátok, hogyan kell viselkedni, színlelni, elfogadni olyan személyiségeket [persona], melyek valójában még kezelhetőbbé teszik az életet – a ti felfogásotok szerint. Megtanuljátok, hogyan kell a lényeteket irányítani alakilag és hogyan kell az adott környezetben – a családban vagy a szélesebb családi körben – viselkedni, mely a mindennapos törődést is magában foglalja.

Az ilyen korai álarcok kulcsfontosságú összetevője az a reakció, amit a gyermek kap – a helyeselés, a nevelés, a szeretet, az elfogadás. Így a gyermek nagyon hamar megtanulja – mint ahogy ti nagyon is jól tudjátok – hogy egy adott viselkedés dicséretet, egy másik pedig büntetést von maga után. És ez minden egyén életében folytatódik és növekedik.

Nos, engedjétek meg, hogy nagyon érthető legyek, mivel azzal kezdtük ma, hogy azt mondtuk, hogy vannak őszinte és vannak téves alkotások is, téves álarcok. Tehát nem azt sugallom, hogy ha egy gyermek kedves, hálás, óvatos és édes módon viselkedik, akkor az egy helytelen álarc!

Valójában ez lehet az adott személy alapvető valója. De ami helytelenné válik az az, amikor ez a viselkedés egy védekező mechanizmussá válik vagy amikor ez nem az adott személy lényének esszenciája. És látni fogjátok, hogy ez nem rossz, és nem is jó dolog! Ez egyszerűen annak kifejezésmódja, hogy az adott személy kicsoda.

Nos, hogy mi történik, és hogy a téves álarcok hogyan alakulnak ki és fejlődnek, az első sorban nem a közvetlen bántás – bár ez az egyik része lehet –, hanem a bántás miatti veszély- és félelemérzet miatt van. Tehát ez egy túlélési mechanizmus mind érzelmi, mind pedig mentális szinten, ami azt jelenti, hogy ha nem így viselkedek, akkor bántani fognak. Sérülést fogok szenvedni.

De ha elrejtem ezt a félelmem vagy nem így viselkedek – melyről nagyon korai fejlődési szakaszban már azt mondták, hogy nem elfogadható – akkor biztonságban leszek, az emberek szeretni fognak és el fognak fogadni engem.

Így viselkedett az emberiség ezer és ezer éven keresztül. A veszély, a bántás, a tényleges bántás, a tényleges sérülés érzetével ez az álarc mindaddig növekszik, amíg észre nem veszed, hogy bebörtönözted magad. És később elkezded azt hinni, hogy ez a viselkedési, ez az elrejtés-minta – hiszen ez az! – valójában te vagy!

Nos, a lényetek központja, az általatok létrehozott dolgaitok [álarcaitok] igazsága, az esszenciátok igazsága nagyon is az lehet, amiről azt képzelitek, hogy az. De nem tudjátok ezt, mivel elrejtitek az olyan védekezés, az olyan téves információk, az olyan elferdített információk rétegei, rétegei és rétegei alá, amelyek arról szólnak, hogy mit hisztek arról, hogy az emberiség, a világ, a környezet – nem, nem Gaia; itt az emberiségről is beszélünk most – a szociális hálózat, az oktatási hálózat, a pénzügyi szektor, sőt még a kormányzati és a hatalmi hálózatok is…hogyan működnek. Csapdába ejtenek benneteket azok az elképzelések, hogy a dolgok hogyan vannak és így egy bizonyos arcot kell mutatnotok minden egyes adott helyzetben a túlélés és a boldogulás érdekében.

És az e mögött álló motiváció nagyon is alapvető! Ez a lényege annak, akik vagytok! Ti azért viselkedtek így, mert azt hiszitek, hogy ez által szeretetet kaptok! Azt akarjátok, hogy szeressenek benneteket! De ez nagyon távol visz benneteket annak esszenciájától, hogy valójában kik vagytok és ennek a feledés az ára!

Elfelejtitek a lényetek ezen lényegi igazságát! És amint egyre idősebbek lesztek, az álarcok erősödnek és többé nem lesznek rugalmasok; törékennyé és szilárddá válnak.

És így amit mások felé mutattok az nem a ti sebezhetőségetek, nem az édes arcotok, a szeretetetek, hanem az, amiről úgy gondoljátok, hogy szeretetet hoz majd nektek!

Nos, sok bonyolult magyarázat szól arról, hogy ez hogyan nyilvánul meg, barátaim! De valójában ez nagyon is egyszerű! Van egy ösztönző dolog, ami el van ültetve bennetek; a bensőtökben van és ez nem más, mint hogy szeretve legyetek, hogy szeressetek és hogy a szeretet esszenciái legyetek! És ezért azt mondjátok: „Bármit megteszek azért, hogy megtartsam azt, ami a haza vezető utamon tart engem, mivel amitől én a legjobban félek, az az elkülönülés!” (1)

Nos, nem féltetek ettől az elszigeteltségtől, amikor ide inkarnálódtatok, mivel nem volt meg az elválás érzete. Még amikor nem kívánt gyermekek voltatok, akkor is jöttetek, mert tudtátok, hogy „Ha az emberek csúnyán is viselkednek, még akkor is meglesz a kapcsolatom az Anyával/Atyával/Egy-gyel, a vezetőimmel.” De ez elhalványul. Viszont az ösztönzés nem múlik el, hiszen ez az a bökdösés, ez az a piszkálás, mely miatt visszatértek annak igazságához, hogy kik vagytok és így tudjátok folytatni a haza vezető utat!

Azt mondjátok erre: „Nos, hogyan működik ez?” Tudjátok, hogy rengeteget beszéltünk már a Felemelkedésről és arról, hogy hogyan kell békét kötni a 3. dimenzióval. És ezért emeltem ki a béke ajándékát, melyet adok nektek! És kérlek benneteket, hogy fogadjátok el ezt és gyújtsátok ezt meg önmagatokban hétről-hétre. A béke az, amiért sóvárogtok! Ez kell ahhoz, hogy teljes kényelemben legyetek, amikor a 3. dimenziót hátrahagyjátok!

Említetted – kedves Steve – hogy ahogyan a 4., 5. és további dimenziók felé haladtok – és ez nem hierarchia, hanem egyszerűen csak különbözőség – hogy ezek az érzések, az olyan illúziórikus érzelmek, mint az aggódás, az érzelmi kötődés [ragaszkodás], a hiány, a korlátozottság, az irányítás, mind eltűnnek. Ezek nem léteznek a többi dimenzióban. És amikor a 3. dimenzió teljesen megtisztul és a régi 3. dimenzió eltűnik, akkor itt sem lesz többé jelen!

De hogyan engedjétek el ezeket a téves, általatok alkotott dolgokat? Hatalmas teremtők! Ezeket nem csupán sugallom, hanem ragaszkodom is ahhoz, hogy így nevezzelek benneteket, mivel ezeket ti alkottátok meg! A teremtés mesterei vagytok és még nem is veszitek észre annyira, mint ahogyan észrevehetnétek! És mindig mondogatjuk, hogy itt az ideje megalkotni az Új Lényt, az Új Földet [Nova Earth].

És erre azt felelitek: „Nos, nem tudom, hogyan csináljam!” Azt javaslom, hogy minden valóság minden dimenziója minden egyes napja minden egyes pillanatában teremtetek.

Tehát hogyan tépjétek le ezeket az álarcokat? Ez gyengédség és akarat kérdése. Ez lemondás és szeretet kérdése. Nincs szükségetek még több ezer évet azzal tölteni, hogy megpróbáljátok kitalálni, miért vettetek fel ilyen álarcokat!

Az álarcok egyetlen oka az, hogy szeretetet akartatok, de a környezetetek és a veletek élő emberek fenyegetőek voltak és félelmet keltettek bennetek. Ezért felvettétek ezeket az álcákat, mint ahogyan a kaméleon is teszi. Ezt a túlélés miatt tettétek!

Tehát, hogyan tudjátok a gyakorlatban ezeket elengedni? Nos, először is, ha őszinték és igazak lesztek. És ezért kértelek benneteket, hogy ez a kék láng ragyogóan égjen a szívetekben, a torkotokban, a változás középpontjában, a fejetekben, az elmétekben, a mentális és érzelmi testetekben egyaránt! Ezzel felismeritek – és ez akár gyors folyamat is lehet – hogy „Ez annak igazsága, hogy én ki vagyok? Vagy ez egy álarc? Egy tévesen megalkotott dolog? Vagy ez a lényeg? Ez annak a megnyilvánulása, hogy a Forrás és a szeretet szolgálatában állok?”

Ha a válasz „nem”, akkor ez egy téves, egy hibásan megalkotott dolog. És ekkor itt az ideje, drága barátaim, hogy elengedjétek! Ezt számos módon megtehetitek! Megtehetitek velem, a vezetőitekkel, részletes felsorolással – nem felszínesen – és megbeszélhetitek ezt akár másokkal is!

De ez esetben fontos, hogy aktív figyelem legyen jelen és terápiás beszélgetés legyen, mivel nem csupán az álarchoz kell eljutnotok, hanem az okához is! „Így viselkedek, így reagálok, azért viselkedek így, mert… „ És rájöttök arra, hogy ezek nagy része kiemelkedett a többi történésből! A korai évek [gyermekkorban] nagy mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy létrehozzátok azokat a dolgokat, amikről azt hiszitek, hogy ti vagytok!

De vannak más kiemelkedő pontok is: az első alkalom, amikor úgy éreztétek, hogy visszautasítanak; vagy az első alkalom, amikor összetört a szívetek egy románc miatt, amiről azt hittétek, hogy szeretet; vagy az első alkalom, amikor lelepleződtetek vagy megaláztak benneteket; vagy az első alkalom, amikor elvesztettétek a munkátokat, egy barátotokat vagy az otthonotokat…

Tehát nagyon is világosan látni ezeket a kiemelkedéseket! És minden egyes alkalommal meglátjátok, hogy újabb, újabb és újabb réteget hoztatok létre, új kifogásokat, új álarcokat kerestetek annak érdekében, hogy túl legyetek rajta. De drága barátaim, ez túl sokba került nektek! Hiszen isteni tökéletességben, teljességben érkeztetek – főként ebbe az életbe és a Felemelkedés időszakába – a lelketek teljességével, a képességeitekkel, a tehetségetekkel és a készségeitekkel jöttetek ide!

Mondtuk már nektek, hogy ez a ti mesteri mivoltotok időszaka! Hozzá tudtok férni a multidimenzionális énetekhez! Tehát itt az ideje, hogy ezt az illúziót egyszerűen eltávolítsátok, megáldjátok, elválasszátok, elengedjétek, lemondjatok róla és eleresszétek!

Ez nem olyan nehéz, mint gondoljátok! Ez csupán az önmagatok megragadásának vagy annak kérdése, hogy találjatok valakit, akiben teljes mértékben megbíztok, aki törődik veletek, és akivel ti is törődtök! Nem 22 évnyi tanácsadásra gondolunk itt! Nincs 22 évünk! Valaki olyanról beszélünk, aki azt mondja: „Ez valóban te vagy? Valóban ezt érzed? Vagy ez egyszerűen ez csak egy olyan álarc, amit te hoztál létre azért, hogy elkerüld a fájdalmat?”

Mi az igazság ebben a helyzetben? Mi a szíved igazsága? És gyengéden, óvatosan, türelmesen – és ez néha nagyon is gyors folyamat – egyszerűen menj a szívedhez, menj a szívbéli tudatosságodhoz, ami már felébredt benned és egyszerűen kérdezd meg! És ha ez nem a lényegedből, nem a valódi énedből jön, akkor engedd el!

Ez így érthető, Steve?

SB: Nagyon is, Uram! De mielőtt továbbmennénk, megkérdezném, hogy az, amit arról mondtál, hogy szeretni akarunk és szeretetre vágyunk, az belénk lett építve, az ugyanaz, amiről Shankara azt mondja, hogy a szabadság utáni vágy?

AAM: Ez teljes mértékben ugyanaz!

SB: Rendben!

AAM: Ez az a szeretet, mely megszabadít benneteket!

SB: Köszönöm, hogy ezt elmondtad! Majd írnék erről később a blogomon! Én eltávolítottam az álarcom. Nem vagyok benne biztos, hogy ezt véglegesen sikerült megtennem. Talán újra visszaköszön. De kiléptem ebből egy akaratlagos cselekedettel. Beszéltél az akaratról! És egy olyan mély érzésről is bennem, ami teljesen megbetegítette a személyemet. És az élet ezn [a megalkotott énen] kívül csodálatos! De nem vagyok biztos abban, hogy azt mondhatnám, hogy a 4. dimenzióban voltam, amikor kiléptem ebből. Egyszerűen csak megszabadultam a félelem és az aggódás érzetétől!

Megkérnélek, hogy egy picit beszélj nekünk arról az életről, amely ezen az álarcon kívül van; a 4. és 5. dimenzióról!

AAM: Amikor magatok mögött hagyjátok az aggódást, a félelmet és a régi dolgokat, akkor valójában megváltoztatjátok a rezgéseteket! És a rezgésetek által közeledni tudtok a változásokhoz [elmozduláshoz, eltolódáshoz – SHIFT]. Ez ilyen egyszerű!

És igen, a 4. és az 5.-ben vagy, mivel már… mivel már a lábad szilárdan beágyazódott Gaia-ba! Így – amint mondod – amint feladtad a régit, már szabadon be tudsz lépni a szabadság érzetébe – és ez egy gyakorlat, bár nincs szükség arra, hogy ez a terhedre legyen, hiszen elengedted a szenvedés érzetét. Így be tudsz lépni egy olyan helyre, ahol a teremtő éned valóban tovább tud lépni és egy olyan helyen vagy, ahol képes vagy mind belül, mind pedig kívül dolgozni önmagadon; ahol összhangban vagy az univerzális törvényekkel és ahol összhangban vagy az igazsággal, a tervvel – a saját és a Forrás tervével egyaránt!

Tehát rájöttök, hogy nem a fizikai dolgokat hagyjátok magatok mögött. Ez sosem volt benne a bolygóhoz kapcsolódó tervben! Ez a nehézsége annak, hogy minden rögzüljön a fizikai világban! Sokak számára kihívás volt – és időnként nekünk is! De mindazonáltal, legyünk teljesen egyértelműek! Amint észreveszitek ezeket az álarcokat, gondojatok arra, hogy új helyen vagytok; bőségben, örömben, hálában és szeretetben. És ezek a magasabb dimenziók alkotó elemei!

Nos, ti isteni minőségben éltek! Az örömöt építitek, mivel ez kiterjedő és minél jobban kiterjedtek, annál boldogabbak, annál örömtelibbek, annál hálásabbak lesztek és sokkal gyorsabban lesztek képesek teremteni!

Nos, ez a kulcsa az egésznek! Ezt a kulcsot nagyon fontos, hogy megértsétek! „Nem csupán jobban érzem magam, de valójában az univerzum energiája van bennem ahhoz, hogy minél teljesebben, minél tisztábban ki tudjam magam nyilvánítani!” És ezt a kifejezést nem az önzés, az önközpontúság oldaláról használom, hanem önmagatok nagyobb kiterjedésű valójából: „Hogy létrehozzam azt, amiért ide jöttem!” És ez nem a régi 3. dimenzió! Ez a magasabb világ! Így kezditek el másképp látni a dolgokat.

Ezért kérlek mindannyiótokat, hogy még nagyobb figyelmet fordítsatok erre! Sokan – és igen, halljuk az imáitokat! – kéritek a harmadik és negyedik szemetek megnyílását azért, hogy a látásotok központja kiterjedhessen! De amikor a magasabb világokban vagytok, ez megtörténik!

És azt hiszitek, hogy a fizikai szemetekkel nézve több információt fogadtok be és jobban érzékelitek a dolgokat. De végül képesek lesztek valóban meglátni azt, ami az orrotok előtt van! Látni fogtok égitesteket, angyalokat, tündéreket, fényt, és másképp fogjátok látni a színeket is! Képesek lesztek hozzájutni az energiához és önmagatokba vonni azt, azért, hogy másképp használjátok!

Nos, ez nem könnyű, mivel egy átalakulási szakaszban vagytok! Ezért mondhatnátok: „Nos, úgy érzem, hogy nagyon távolra látok és látom az energialényeket!” És az a személy, aki mellettetek áll, aki még nem kötött békét a régi 3. dimenzióval, nincs ott. És azt mondja: „Nos, nem! Nem látok semmit! És úgy gondolom, hogy csak képzelődsz!”

Tehát, ez megint az egyike azon helyzeteknek, ahol szükséges megértenetek azt, hogy a kiterjedt mezőtökkel segíteni tudtok a mellettetek álló emberen; hogy együtt tudtok menni; hogy nem a legfőbb érdektek és nem a legfőbb javatokat szolgálja az ha megpróbáljátok és lecsökkentitek a rezgésszintteket vissza, a 3. dimenzióba!

Nos, azt mondjátok: „Nem tudom, hogy vajon a 4. vagy az 5. dimenzióban vagyok-e.!” Akkor azt mondom neked testvérem, és mindenkinek, aki hallgat minket, hogy maradjatok ott és találjátok ki, hiszen ez az, ahol meglátttok és megtaláltok bennünket!

SB: Nos, Uram! Félbeszakítanálak itt egy pillanatra és elmondanám egy kicsit jobban azt, hogy mi a nehézség számomra abban, hogy észrevegyem, hogy a 4. vagy az 5. dimenzióban vagyok-e. Amikor belépek egy magasabb dimenzióba – hogy úgy mondjam – akkor van egy átalakulási tapasztalatom, van egy hatalmas „Aha!” vagy egy „Értem!” vagy valami csúcs pillanat, és ez után a megtapasztalás után nagy mértékben kiterjedek.

Nos, amikor hátrahagytam az általam megalkotott ént, akkor… az nem volt egy „Aha!”-pillanat, hanem egyszerűen elcsendesedett az elmém és megszabadultam az aggódástól és az idegességtől! És azt mondtam magamnak: „Nos, nem vagyok a 4.-ben, de biztos, hogy a buszmegállóban vagyok és várom a buszt!” Nos, ezt helyesen mondom? A 4.-ben voltam?

AAM: A 4. –ben voltál! A 3. dimenzióban való lét része ez az öröm, ez a gyenge kötődés az „Aha!”-pillanatokhoz, ehhez a felemelkedő, csodálatos érzéshez, ehhez a szabadság-érzéshez és az elengedés érzetéhez!

Amit valójában tesztek – és nem azt mondom, hogy nem lesznek óriási „Aha!”-pillanatok – az nem más, mint hogy egy új rendszerbe léptek. Tehát ez olyan, mint egyszerűen az az út, ami van, ami mindig is volt és mindig is lesz.

Tehát igen, a buszmegállóban vagytok! Szálljatok fel a buszra és kutassatok! Hiszen nem tesztek mást, minthogy megragadjátok az energiát; elengeditek a régi téves meggyőződéseket és paradigmátkat. Élvezitek a kiterjedés élményét a szívetekben, az elmétekben, a mellkasotokban, de nem kérdezitek magatoktól, hogy „Ó, mi következik? Mit érzek? Mire vágyok, mi legyen a folytatásban?”

És időnként ez nagyon egyszerű kérdés. „Nos, csak el akarok menni a parkba és üldögélni szeretnék!” És időnként nagyon nagy kérdés olyan vonatkozásban, hogy mit szeretnétek a maradék idődben tenni a Földön! De ha a szívbéli tudatosságotokban vagytok, ebből megtanuljátok a szívbéli tudatosságot – mely a 4. és 5. dimenzió -, és akkor irányítjátok a teremtési folyamatotokat!

És elkezditek észrevenni azt, hogy zajlik és történik a teremtési folyamat! Az elmozdulások természetes módon mennek végbe nagy drámák nélkül; ez nem látványos és nem szokatlan módon történik! Ez egyszerűen az új rendszeretek!

SB: Hmmm! Ez nagyon érdekes meglátás! Minden tanult dolgot el kell akkor dobnom, amit az elmúlt években szereztem, mivel ez egyáltalán nem ismerős számomra. Ez egy új terep nekem!

AAM: Igen, ez egy új terep!

SB: Ez a fokozatos Felemelkedés!

AAM: Ez nem olyan fokozatos, mint ahogy gondoljátok! Tehát engedjétek el a gondolatot és legyetek egyszerűen az energiában!

SB: Rendben! Nos, az utolsó 2 percben szeretnék rátérni a jelenleg zajló világi eseményekre. De ez előtt, szeretném megkérdezni, hogy mik azok az árulkodó jelek, azok a meghatározó különbségek, amiket a 4. és az 5. között éreznénk, Uram?

AAM: A 4. sokkal játékosabb! A 4. akkor van, amikor úgy érzitek, hogy egy nagyon mély álomból ébredtetek fel és látjátok a színeket, a sugarakat, a csillogást, az energiát még önmagatokban is … Van egy óriási szabadság-érzet és nagyon másképp látjátok és érzékelitek a bolygótokat, Gaia-t.

Ránéztek egy emberre vagy egy állatra és látjátok, tudjátok az ő valóját! És ez a kezdete, hogy elfogadjátok, hogy tudjátok, hogy – személyesen – hogyan kell az energiával dolgozni, hogy hogyan kell megteremteni, amire vágytok akár önmagatok, akár a közösség számára.

Az 5. dimenzió egy nagyon más érzékelés, még a fizikai valóság terén is. Nézitek, hogyan működik a formátok és hogyan kell átalakítani azt, vagy eljuttatni máshová. Az egy időben két helyen való lét [bilokalitás] egy nagyon egyszerű folyamat. A különböző világokkal való kommunikáció és kapcsolat sokkal tisztább [egyértelműbb, világosabb], legyen az akár a Mennyei Társaság vagy a csillaglények – akik közül nagyon sokan az 5. dimenzióból jönnek.

Szintén egy hatalmas érzés és egy mélységes tudat az, hogy „Most a teremtés, a változás teljességébe megyek, hogy megteremtsem önmagam és az Új Földet!” Tehát a 4. dimenzió inkább egy híd és egy felébredés, mely örömteli! És az 5. dimenzió inkább annak érzése, hogy „Most munkához látok, mivel összekapcsolódok és tudatában vagyok minden kapcsolatnak, amim csak van!”

SB: Rendben, Uram! Nagyon köszönöm ezt neked! Rengeteg időt tudnánk még eltölteni ezzel, de természetesen adtál egy lökést nekünk ahhoz, hogy elkezdjük megérteni, hogy mi az az én, amit létrehoztunk, mi az a ház, amit magunk számára építettünk és hogyan tudunk kilépni ebből, hogyan tudjuk felkészíteni magunkat a magasabb dimenziók felé vezető további emelkedésre.

[Innéttől a jelenleg a világban zajló eseményekről volt szó, amit nem tartok fontosnak lefordítani! – a ford. megj.]

Lábjegyzet

(1) Shankara ezt az alkotó részt nevezte a „szabadság utáni vágynak”, egy, az érzékekkel nem felfogható szomjúságérzetet Isten és a Szeretet után, mely az adott Személyt Haza vezeti.

Csatornázta: Linda Dillon

Magyar nyelvű fordítás: Vénusz

Forrás: http://goldenageofgaia.com/2013/05/archangel-michael-on-the-constructed-self-and-the-new-normal/

Egy óra egy Angyallal /2013. április 29.
Linda Dillon közvetítése
AA-Michael-55Mihály Arkangyal a vasanakról és a megalkotott énről

Ezen a héten Mihály Arkangyal saját kérésére felelünk azzal, hogy lehetővé tesszük neki, hogy ma a központi kimenetekről, a vasanakról és a megalkotott énről beszéljen nekünk. Az interjú második részében – melyet külön tettünk közzé – a pillanatnyi eseményekről lesz szó.
Geoffrey West (GW): Üdvözlet és áldás mindenkinek! Üdvözlet ismét az „Egy óra egy angyallal” c. műsorban Linda Dillonnal, a Szeretet Tanácsának csatornájával és a „The Great Awakening” [A nagy felébredés –. a ford.megj.] írójával.
Ma este a GoldenAgeofGaia.com létrehozója, Steve Beckow is csatlakozik hozzánk, aki „Az Új Föld építése: Úton egy mindenki számára megfelelő világ felé” szerzője.
Geoffrey West vagyok, Graham Dewyea helyét foglalom el ma este. És ezzel meg is hívlak benneteket, hogy hozzátok az igazság és béke kék lángját, miközben Mihály Arkangyalt köszöntjük körünkben ismét ma este. Mihály ma este a vasanakról és a megalkotott énről beszél nekünk.
Ezzel át is adom neked a szót, Steve!
Steve Beckow (SB): Köszönöm, Geoff! Üdvözlünk Mihály Arkangyal!
Mihály Arkangyal (AAM): Üdvözlet mindannyiótoknak, szeretett barátaim! Mihály vagyok, a béke Arkangyala, a szeretet harcosa és a hírek hozója. Örömömre szolgál, hogy veletek lehetek!
És örülök annak is, hogy olyan sokatokat látom, hogy meggyújtjátok az igazság kék lángját a szívetekben és engeditek, hogy elöntse az elméteket, az akaratotokat, a fizikai és mentális lényeteket!
A mai napra választott téma – a vasana-k és a megalkotott én – egy éppen időszerű téma, mely természetesen nem csupán az egyének, nem csupán mindannyiótok érdekében, hanem az egész közösség miatt került elő, drága barátaim.
Vannak egyéni vasana-k is, de vannak vasana-ik az emberiségnek, az indítékoknak, a hitrendszereknek, a viselkedéssé alakult téveszméknek, a tetteknek is, valamint a létezés azon módjainak, melyek nem csupán szeretetből valók, hanem csalódásokból adódnak; melyek nem helyénvalók vagy nincs valóságalapjuk sem személyesen, sem közösségi szinten.
Tehát, az, hogy erről beszélünk, mindannyiótok szívének, elméjének és lényének egy ajándék, hiszen így mindannyian el tudjátok ezeket engedni. Ezt az elengedési folyamatot, valamint annak felfedezését és újra-felfedezését, hogy kik vagytok, azzal az igazsággal tudjátok megtenni, melyet nem korlátoz, és nem határol körül sem történelem, sem illúzió sem félelem.
Nos, szeretett barátom, Steve, hol szeretnéd ma kezdeni?
SB: Nos, Uram, nagyon izgatott vagyok a mai beszélgetés miatt. És talán azzal kezdhetnénk, hogy elmagyarázod a hallgatóknak, hogy mit jelent a vasana és talán megmutathatnád, hogy mi a különbség az egyéni vasana-k és az emberiség vagy világ vasana-i között!
AAM: A vasana egy viselkedés, egy hit, egy reakció, mely sosem szeretetből való – védekező igen, de nem igazság miatt, hanem általánosságban – és ezt nehéz egy Arkangyalnak elmondani! Az egyéni történésekre van alapozva, az egyén elméjére, pszichéjére vagy tudatosságára, tudatalattijára vagy tudatosság nélküli állapotára, vagy egy korábbi életből hozott dolog az alapja, mely időnként nagyon régi élet is lehet, mely a történelem árnyékában létezik.
És néhányatok számára még ezek a vasana-k, ezek a gátak azzal kapcsolatban, hogy valójában kik is vagytok nem csak a földi tapasztalatokra vannak alapozva, hanem valahonnét máshonnét származó tapasztalatok az alapjai.
Nem lenne helyénvaló, hogy bárki is azt gondolja vagy higgye, hogy a vasana csupán földi alapokon nyugvó valóság. Ezeket hozhatjátok – valójában sokatok ezt is teszi – hozhatjátok más világokból is, főként az intergalaktikus háborúk időszakából.
Ez egy hit és szeretném azt sugallani nektek, hogy ez egy téves meggyőződés, amit valójában ti igazságként kezeltek, akár tudatosan, akár tudatalatti módon – igen, amire a csatorna téves eszmeként utal; ez ugyanaz a dolog – mely megvéd, ösztönöz vagy támogat benneteket egy olyan viselkedésmódban, mely inkább visszaható, mintsem megelőző, szabad-akaratbeli szokás.
Most azt mondjátok nekem: „Drága Mihály! A szabad akarat virágzásáról, az egyéni döntéseknek és választásoknak az istenivel való összehangolásáról beszéltünk!” És ezért mondom nektek ma azt, hogy ez a beszélgetés időszerű!
Hiszen a vasana megakadályoz benneteket abban, hogy valóban összehangolódjatok azzal, amit a szívetek, a valós lényetek, a lelki énetek szeretne. Elválaszt benneteket annak igazságától, hogy kik vagytok!
És ezért viselkedési és cselekvési mintákba és néhány olyan területre kerültök, ahol korlátozott a teremtés és társteremtés, és amely megvilágítja és megerősíti a téves meggyőződést, bajt vagy fájdalmat.
Nos, nem egy kisebb sebesülésről beszélünk nektek és nem azt boncolgatjuk! Egy olyan eseményről vagy helyzetről beszélünk, mely annyira átható vagy fájdalmas, traumatikus volt, aminek az lett az eredménye, hogy alapvetően egy védőpajzsot emeltetek! És miközben azt hittétek, hogy ez egy védőpajzs, valójában egy olyan pajzs volt, mely elválaszt benneteket! És barátaim, ez nem csupán egymástól és tőlünk választ el, hanem önmagatoktól is!
Tehát a vasana-k – a természetüktől fogva – tragikusak; nem szomorú dolgok, hanem tragikusak! Engedjétek meg, hogy néhány példát mutassunk nektek, hogy mindannyian összefüggésbe tudjátok ezeket hozni!
Egy jelenlegi életben, lehet, hogy egy szexuálisan, mentálisan, érzelmileg vagy fizikailag gyalázatos környezetben nőttetek fel; lehet, hogy egy olyan családból származtok, mely nem szeretett benneteket, nem dédelgetett benneteket, nem nevelt benneteket vagy esetleg nem is akart benneteket!
Nos, ennek az lett a következménye számotokra, hogy a szeretet nem valós dolog, vagy hogy ti valahogyan hiányt szenvedtek. Így egy olyan személlyé váltatok, aki mindig megpróbálja bizonygatni magát azért, hogy felfedezzék azt, hogy milyen értékes ember.
De sokkal valószínűbb, hogy valójában olyan helyzetektől próbáljátok megvédeni magatokat, mely elemezhetőek, melyek a ti elképzeléseitek alapján feltételezhetően szeretettel teli helyzetek, melyekről tudjátok ösztönösen – a vasana miatt – hogy fájdalmas lesz.
Talán fogyatékosok vagy nagymértékben sérültek, vagy fizikai fájdalommal rendelkező emberek vagytok! És így a meggyőződés azt alakítja ki, hogy az élet fájdalmas, hogy az öröm elkerül benneteket – és talán nem is lehetséges – hogy a remény egy illúzió, hogy a fizikai síkon egy eltérő forma elmozdítása vagy megteremtése nem lehetséges. Talán olyan szerelmi kapcsolatotok volt (vagy kapcsolataitok voltak), ahol a szívetek összetört újra és újra. És – barátaim – még egy kapcsolatotok keretei között is lehetséges ez, mivel vannak olyan időszakok, amikor ez a meggyőződés, ez a vasana előretör és azt mondjátok: „Nos, a szerelem feltehetőleg nem osztozkodó, örömteli és kölcsönös; a szeretet fájdalmas és káros, irányító és mohó!” És így hoztok létre védekező viselkedésmódokat!
Most, amikor ma éjjel erről beszélgetünk, fontos, hogy ne legyetek védekezőek, hogy a szíveteket szélesre tárva tartsátok nem csupán azért, hogy meghalljátok, mit mondok nektek, hanem azért is, hogy megkapjátok azt, amit ma éjjel adok nektek barátaim – és jelen esetben gyermekeim – mely nem más, mint az igazság kiterjesztése és a szeretet gyógyítása.
Nos, vannak olyan helyzetek is – amint mondtuk – melyek a történelem árnyékában vannak. Talán mindig is tekintélyelvű helyzetekben voltatok és így a felsőbbrendűség vasana-ját hordozzátok, melyről úgy gondoljátok az egó szempontjából nézve, hogy valahogy nem csupán önmagatokért, henem másokért és az egész bolygóért is felelősek vagytok. Láttátok a történelem során, hogy mennyire kudarcba tud ez fulladni.
Ezek olyan meggyőződések és helyzetek, melyeket illúziókként hoztatok magatokkal, de olyan illúziók, melyekkel meg tudjátok védeni magatokat. De valójában ezek pontosan az ellenkezőjét teszik! Amint mondtuk, ezek elszigetelnek benneteket! Megerősítik az elválasztottság, az önértékelés és az önszeretet hiányának érzetét.
És ez mindig olyan érzéssel végződik, hogy kevesebbek vagytok, sőt még a viselkedésetek és a visszaható viselkedésetek is automatikussá válik, megerősödik és megerősödik mígnem azt gondoljátok, hogy „Nos, én ilyen vagyok!” Nos, drága szíveim! Nem ilyenek vagytok! Ez az illúziója és a téves illúziója annak, hogy mit gondoltok arról, hogy kik vagytok! De a szívetek mélyén tudjátok az isteni mivoltotok igazságát és az egység isteni szikrájának igazságát!
Tehát, még akkor is, mikor – mondjuk úgy, hogy – egy vasana kellős közepén vagytok, még mindig van egy részetek, mely talán csak arra vágyik, hogy „Bárcsak máshogy lehetne!” és ez a ti szívetek, a lelketek, az univerzális énetek, mely arra int, hogy engedjétek el ezt a dolgot, ezt a korlátot, melyet létrehoztatok!
Nos, a közösségi vasanakkal kapcsolatban van néhány közös emberi vasana, melyek az elengedés és eltávolítás folyamatában vannak. Az efféle dolgok – és tudjátok, hogy a béke Arkangyala vagyok – olyanok, mint a háború nélkülözhetetlen elemei. Van egy aprócska [valamit kiváltó] meggyőződés: a jó a rossz ellen folyama, melynek célja az, hogy háborúban végződjön. A tisztelet érzetének semmibe vétele is és a „muszáj” érzetének semmibe vétele is létezik. És ez az, amire úgy utalunk, hogy negatív teremtés.
És ezek azok a közösségi vasana-k, melyek nagyon is pusztítóak voltak és valójában az emberiség és a régi 3. dimenzió összeomlását okozták. Szerencsére ezek eltávolítása folyamatban van.
Még egy példa a pénzzel kapcsolatos meggyőződéssel kapcsolatban. Nos, ez a mohóság vasana-ja. Ez az a vasana, mely alapján az a meggyőződés alakul ki, hogy ha jómódú vagy, akkor lényegében pártfogolt és jó vagy és egy előnyösebb helyzetben vagy nem csupán a társasalomban, henem az Isten/Forrás/Egy szemében is. Azt gondolod, hogy Ő rádmosolygott, mert egy teremtő helyzetben vagy!
De ezzel a meggyőződéssel túlságosan gyakran van úgy a közösségi hit, hogy a gazdagság megteremtése – melyet mi mohóságnak és kontrollnak neveznénk – valamilyen módon értékes, így a szívetekben és az elmétekben ez nagyon is gyalázatos viselkedést okoz.
Nos, nem arról van szó, hogy a bőségnek van egy isteni korlátozása! Legyünk ebben nagyon egyértelműek! Mindenkit a születésétől fogva megillet az a jog, hogy bőségben éljen a szó minden jelentésében és értelmében! De az, hogy azért vagytok bőségben és azért van pénzetek, hogy irányítást gyakoroljatok, az teljes mértékben illúzió! Azt hinni, hogy valahogy ez megmagyarázza majd a kegyetlenséget és az erő téves használatát és hogy valami módon felhatalmazást kaptatok az effajta cselekvésre – hiszen szükséges megvédenetek a kitüntetett helyeteket – az nem helyénvaló! És ez egy közösségi meggyőződés!
Nos, ezek megszűntetése, megsemmisítése és eltávolítása folyamatban van. De – drága barátaim – amint eldöntöttétek, hogy hatalmas teremtők vagytok, amint belenéztetek a tükörbe és magatokat az eltávolítás részeinek nyilvánítjátok … valójában az eltávolítás nagyon nagy részét végzitek el!
És lehetséges, hogy amint elengedtek egy vasana-t, legyen az akár jelenlegi vagy korábbi – és tulajdonképpen nagyon kevés jelenlegi vasana van, melynek nincsenek előzményei más életekben – megvan az a képességetek is, hogy közösségi szinten is elmozdítsátok azt!
Nos, említettük azt is, hogy vannak olyan vasana-k, melyek nagyon is pozitívak! Nos, térjünk vissza a bőség ezen részéhez! És ha abban a meggyőződésben vagytok, hogy a bőség a tiétek és hogy nincs olyan helyzet, melyben a bőség nem a tiétek – nem a kontroll vagy mohóság, hanem az univerzális és a végtelenség szemszögéből megközelítve – akkor ez a vasana pozitív használata.
És így az egyik olyan dolog, amit tesztek az elengedés ezen folyamatában az, hogy vannak olyan szituációk, ahol átalakítjátok a vasana-tokat – mondjuk úgy, hogy – a skála pozitív oldalára!
Mindannyian – hacsak nem értétek el a teljes mértékű megtisztulást, az Istennel való egyesülés helyét, azt a helyet, amire úgy gondoljátok, hogy az a teljes Felemelkedés – birtokában vagytok olyan következményeknek, melyeket vasana-knak nevezünk.
De a vasanak-kal kapcsolatos kulcs nem az, hogy begyűjtsétek őket úgy, mintha ékszerek lennének és hogy sosem az, hogy kíméletlenül megítéljétek, hanem inkább hogy tudomásul vegyétek azokat az önértékelés és önszeretet helyéről, hogy elismerjétek, hogy taláná amit éreztek, amit gondoltok, annak visszaható viselkedésmódja nem hogy nem valós, hanem nem is az, mit akartok, és hogy ez elválaszt benneteket attól, hogy valóban belépjetek a megszentelt énetekkel, egymással, a közösségetekkel és a bolygótokkal a szeretet és öröm helyére.
Nos, ez a hajlandóság a kezdéshez. Nos, drága szíveim, tudom, hogy azt mondjátok nekem: „Mihály! Kérlek! Tisztítottunk, tisztítottunk és tisztítottunk! Összehangoltunk és szenvedtünk a Felemelkedés tünetei miatt! Dolgoztunk a közösséggel, az Új Föld megalkotásában részt vettünk és most azt mondod nekünk, hogy van még ennél több is?”
Drága szívem! Mindenekelőtt: mindig van több! De nem úgy értem, amit ti negatív vagy kishitű módon gondolnátok! Mindig van több öröm, több szeretet, több önértékelés, több beteljesedés, több megteremtése a birtokotokban lévő dolgoknak, az örömnek, az ölelésnek!
Nos, főként azok, akik ma éjjel vagy később hallgatnak bennünket és azok, akik olyan szorgalmasan dolgozattok, ti valójában a vasana-itok központjában vagyok! És ez jó hír, mivel ez egy része – egy nagyon is lényeges része – a Felemelkedési folyamatotok beteljesítésének!
Nos, most azt mondjátok nekem: „Nos, nem tudok egyszerűen átugrani az ötödik dimenzióba, amiről már vannak tapasztalataim és nem tudtok engem odajuttatni? Hiszen abban a valóságban és dimenzióban nincsenek vasana-k, hanem a hála és tisztaság érzete van!”
Sajnálom, drága szíveim! Nem így működik! Sokszor – és már sokan mondtuk – a felemelkedésetek része békét köt a 3. dimenzióval – a régi 3. dimenzióval – és így ezt teljes mértékben el lehet engedni nem annak részeként, akik vagytok! Tehát ez az az óriási lépés és ez része az átjárón való átjutásnak!
És akkor azt mondjátok nekem, hogy „De Mihály! Nem tudnád Rafaellel vagy St. Germain-nel egyszerűen levenni ezt a terhet a vállamról?” Nos, a válasz: igen! Sok téveszmét el tudunk távolítani és segíteni tudunk nektek a vasana-k meggyógyításában! De ti, ti spirituálisan és érzelmileg is érettek vagytok! És így sokkal jobb ösvény az – kifejezetten nektek, útmutatóknak, oszlopoknak, kapuőröknek – hogyha ezt együtt tesszük meg.
Teljesen jelen leszünk? Igen! De ti vagytok azok, akik elhagyjátok azokat az illúziókat, melyek megkötöztek benneteket! Felemelkedtek, mint Prometheus, mint a főnix, elengeditek a kötelet és az illúziókat, melyek korlátoztak benneteket! És magatokat szeretetnek, értékesnek és magának az örömnek – nem csupán az öröm elfogadóinak – nyilvánítjátok ki!
Nos, ez egy gyors folyamat? Igen, az is lehet! De tudjátok azt is – engedjétek meg, hogy erről is beszéljek – hogy a vasana-k körül sok dolog, sok réteg volt, melyeket bizonyos helykre tettetek, drága Angyalaim, azért, hogy támogassátok és megvédjétek magatokat azokkal szemben, melyeket veszélyes helyeknek, veszélyes világnak gondoltatok – igen, Gaia, akik megvéd, táplál, oltalmaz benneteket és otthont ad nektek! Valamilyen szinten azt hittétek, hogy ez egy nagyon veszélyes hely. Így szerepeket [persona] és viselkedésmintékat hoztatok létre!
Ez utalás a megalkotott énre.
Tehát ahelyett, hogy a valós éneteknek, az isteni éneteknek engedétetek volna, hogy átragyogjon benneteket, és hogy – mondjuk úgy, hogy – az életetek fő működtetője, az életetek teremtője, a fő ösztönzője legyen, ahelyett ebben az önpusztító mechanizmusban nem voltatok tudatában annak, hogy ezeket a viselkedésmintákat ti hoztátok létre!
És engedjétek meg, hogy feltételezzem, hogy azt mondjátok nekem: „Honnan ismerjük fel ezeket a viselkedésmintákat?” Nos, elmondom nektek! Ezek sosem szépek! Ezek sosem a szeretetből valók! Ezek tekintélyelvűek. Ezek nem az egyformaságból, az egységből, az egyensúlyból, az összekötöttségből valók! Ezek nem a szeretetből valók!
És nagyon gyakran halljuk, miközben tanúi vagyunk az effajta viselkedésmódoknak vagy cselekedeteknek, hogy azt gondoljátok, hogy ti – mivel ez általában interaktív – hogy ti valaki más javára teszitek ezt, mivel annak szükséges megtanulnia valamit, hiszen nektek szükségetek van arra, hogy megvédjétek önmagatokat, hogy nekik fel kell nőniük és meg kell látniuk az igazságot!
Mind az effajta dolog egyszerűen olyan kép, melyet azért alkalmaztatok, hogy ne kelljen éreznetek azt a fájdalmat, azt a szenvedést, azt az eredeti bizonytalanságot, sebzettséget, azt a vasana-t. Nincs szükség arra, hogy ezt tegyétek! Így e tisztítás része az is, hogy megvizsgáljátok önmagatok bensejében azt, hogy hogyan viselkedtek!
Nos, sok időt töltöttünk azzal, hogy az isteni minőségekről beszéljünk. És természetesen a platformunkon azért adtunk rá lehetőséget, mert ez fontos, ez az, akik vagytok és ez az, ahogyan a felsőbb dimenziókban, a másik világokban éltek. Tehát kezdjétek el megvizsgálni, hogy „Mik ezek a téveszmék vagy védőpajzsok, melyeket megalkottam?”
Nos, mit von ez maga után? Drága barátaim! A közösséget és az egységet, mivel ez nem arról szól csupán, hogy elvégzitek a saját belső munkálkodásotokat, tisztítást, elengedést velünk, hanem arról is, hogy hallgatólagos és tényleges felhatalmazást adtok egymásnak közösségileg, szívbéli közösségként, felsőbbrendű tudatosságban, szívbéli tudatosságban arra, hogy ezeket a valótlanságokat meglássátok egymásban és hogy képesek legyetek elmondani, hogy hogyan viselkedtek, beszéltek és regalátok – és ez a kulcs! a visszaható viselkedés, a térdreflex-viselkedés – és hogy a reakcióitok nem éreztetik, nem reflektálják annak a lényegét, akik ti vagytok! Nem tükrözi vissza azt a szeretetet, miről tudom, hogy te vagy!
Meg tudjuk ezt szüntetni? Be tudsz menni és meg tudod közelíteni a vasana-t? Szükséged van segítségre? És a hajlandóság arra, hogy valóban szívtől-szívbe menő kommunikáció legyen, megvan? Nem egy olyan helyről, mely ítélkezés, kritizálás vagy büntetés, hanem egy olyan helyen, ahol megvan a hajlandóság a kapcsolatra, a kommunikációra és egy teljesen más szinten való kiterjedésre!
És tudom, hogy nem csupán a Forrás terve az, hogy ezeket a vasana-kat elengedjétek! Ez a ti tervetek része is! Ez annak része, amire mindig is vágytatok, mit mindig is szerettetek volna, amiért imádkoztatok! Ebben az életben rendkívüli volt mindannyiótoknak! Elmondtuk már nektek, hogy ti a kiválóságotokban [mesterként] jöttetek ide!
Nos, mit jelent ez? Azt, hogy ezeket a kis jeleket – hiszen ezek azok – ezeket a kis foltokat meg kell tisztítanotok! Magatokkal hoztátok a lélek-terveteket, a talentumaitok, a képességeitek teljességét ebbe az életbe, a fizikai létetekbe és a kiterjesztett énetekbe!
Nos, ezzel ti fel nem oldott vasana-kat is hoztatok! Ez a világ vége? Nem! Ez a kezdet! És tudom, hogy készen álltok arra, hogy hozzáfogjatok!
Barátaim! Testvéreim! Ismerem a szíveteket és ismerem a vágyaitokat! Tudom, hogy az a vágyatok, hogy továbblépjetek most és mindenkorra. Nos, én csak mondtam, és mondtam! Most visszaadom neked a szót, Steve!
SB: Nos, mondhatod és mondhatod, Uram! De valójában – mint mindig – most is feltetted azokat a kérdéseket, amik a papíromon vannak!
Van még 9 percünk, ezért engedd meg, hogy feltegyek néhány kérdést az átértékeléssel és a bostoni maraton bombarobbantásával kapcsolatban! Nos, feltetted a Rolex-edet vagy szeretnéd, hogy színre lépjek és figyelmeztesselek? [nevetés] Ez csak vicc volt!
AAM: Közbe fogsz szólni!
SB: Közbeszólok majd! [nevetés]. Oké, köszönöm! Tehát sok kérdést megválaszoltál azzal kapcsolatban, hogy honnét tudjuk, hogy elengedtük a vasana-t, hogy honnét tudjuk, hogy egy vasana markában vagyunk.
Azt vettem észre megamban, hogy amikor egy vasana-val akarok dolgozni, nem működik nekem az, hogy kivetítsem más emberre. Ez csupán energetizálja azt! De hogy vele legyek, hogy megtapasztaljam és hogy megengedjem, hogy feltöltsön engem és hogy megkapjam az üzenetét ennek, akkor aztán megvilágosodom és látom, hogy miről szól az egész!
Mondanál néhány szót arról, hogy milyen módon dolgozzunk a vasanak-kal, hogy megsemmisítsük őket? Van bármi módja annak, hogy valóban megtisztítsuk önmagunkat a vasanak-tól és elengedjük őket?
AAM: Igen! És jól mondod, hogy a vasana-k hatással bíró dolgok! Ezért beszélünk a visszaható viselkedésekről! És abban is igazad van – ez olyan, mint egy vulkán, mely gőzt bocsát ki, amivel mindenkit figyelmeztet a vidéken, hogy „Vigyázzatok!” És aztán forrong! Majd kitör és szó szerint az ég segítsen annak, aki a robbanás útjában van!
És mindannyian szemtanúi voltatok ennek, nem csupán te, drága Steve! De van egy pont, amin tudod, hogy valami – és pontosan nem is tudod, hogy mi – de egy vasana kivált valamit, mivel a reakció, a védekező reakció olyan erős!
És ezt nem egyszerűen egy – mondjuk úgy, hogy – ellenség váltja ki, egy olyan valaki, akivel nem értesz egyet! Ez lehet a legjobb barátod, a társad, egy helyzet a bolygón! De tudjátok, mivel nem csupán a szívetek fáj, de a hasatok, az aurátok és a gyökércsakrátok is megsebződik.
Tehát, ez a baj, a betegség érzete. És természetesen a gyökér az, ami a legtöbb fizikai betegséget okozza a bolygótokon – ez mégegy beszélgetés tárgya lehet. Ezek a fel nem oldott vasana-k.
Nos, nem szükséges teljes mértékben kitörni, ha az elején azonosítani tudjátok azt, hogy egy vasana akar előtörni! Így egyszerűen el tudtok csendesedni! Ez a kulcs! Menjetek a szívetekbe! Horgonyozzatok le a Forrás szívében! Horgonyozzatok le Gaia szívében, így szó szerint stabilan érezhetitek magatokat és meg tudjátok vizsgálni a helyzetet – és ebben semmi túlzás sincs!
Nos, gyakran hajlamosak vagytok arra, hogy emberként gondolkodjatok „Ez az én képzeletem!” Nos, az effajta helyzetekben ez nem az! Ez a testetek, elmétek, lelketek és szellemetek információja, amit adnak nektek, így el tudjátok engedni és meg tudjátok érteni, hogy „Miért van ez az érzés bennem?” Hiszen ez sosem kényelmes. Sosem!
Ezért van az, hogy olyan sokan hajlamosak a bolygótokon ezt mondani: „Ó, valami irányít engem!” Nos, igen, mivel nem lassulnak le és nem engedik, hogy a vasana a felszínre jöjjön és hogy el tudják engedni! Hiszen ez nagy megkönnyebbülést okozna! És ezt így ismeritek fel!
Felidézitek, megkérhettek bennünket, az isteni minőségeket, az univerzális törvényeket, melyekről Sanat beszélt nektek múlt héten. Felidézhetitek a törvényeket, megkérhetitek az egyik barátotokat, egy emberi barátot, hogy segítsen nektek ebben a folyamatban, hogy átbeszéljétek, hogy kiengedjétek az érzelmet – hiszen ez a mentális és érzelmi testetekben van benne – hogy lehetővé tegyétek a félelemnek, a haragnak, a fájdalomnak azt, hogy a felszínre jöjjön és így el tudjátok engedni!
Használhatjátok Gábriel arkangyal arany fényét, az én kék lángomat, Ráfael smaragd lángját, St. Germain ibolya lángját is, de a kulcs – akár így, akár úgy – hogy elpusztítsátok, hogy elégessétek és hogy elengedjétek…még ha a hamvak többé nem is lesznek ott, hiszen ez nem tartozik hozzátok! Ez nem annak az igazsága, akik ti vagytok!
SB: Rendebn! Ha félbeszakíthatlak itt, akkor megkérdezném, hogy amikor megszerzünk egy vasana-t, amikor egy baráttal befejezünk egy vasana-t, akkor remélhetőleg az a barát figyel és nem tanácsot ad vagy vitatkozik velünk. Ez nagyon hasznos!
És az, ami gyakran összezavar engem azzal kapcsolatban, hogy egy vasana vajon még létezik-e vagy már nem az gyakran az, hogy úgy gondolom, hogy egy olyan elvem van, hogy „Nem, nem nem! Ez egy alapelv!” És természetesen ez nem az!
Ha egyszer meglátom, hogy emögött egy vasana áll, ha egyszer tudatosul benne, hogy ez egyszerűen a vasana megsemmisülése, akkor az alapelv is eltávozik!
Nos, 8:49 van, így más témára is áttérhetünk! Úgy gondolom, hogy visszatérhetünk következő héten is ehhez a témához, mivel sok dolog maradt még, amiről érdemes lenne beszélgetni!!
[A folytatásban jelenleg zajló eseményekkel kapcsolatos téma van, amit nem találtam érdekesnek annyira, hogy lefordítsak! – a ford. megj.]

Csatornázta: Linda Dillon
Magyar nyelvű fordítás: Vénusz
Forrás: http://goldenageofgaia.com/2013/05/archangel-michael-on-core-vasanas-and-the-constructed-self/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=archangel-michael-on-core-vasanas-and-the-constructed-self

Mihály Arkangyal: Kristályszerkezetűek vagytok és egyre fiatalabbak lesztek 2/2. rész

2013. április 15.

AA-Michael-55Közzétette: Steve Beckow

 Az első rész itt olvasható:  

https://kristalyhang.wordpress.com/2013/04/24/egy-ora-egy-angyallal-kristalyszerkezetuek-vagytok-2013-04-15/

Steve Beckow (SB): A mai fő témánkhoz kanyarodva: segítenél kérlek nekünk megérteni azt a sok változást, ami az emberi testben megy végbe? Alapvetően már kristályszerkezetűek vagyunk, vagy még szén-szerkezetűek? Mire számíthatunk a DNS-szálak vonatkozásában? És működésbe lép-e a jelenleginél több csakránk?

AAM: Nos, azt mondom nektek – és ezt fenntartással teszem, mivel mindannyian kivételes lények vagytok, így most általánosságban beszélek a közösségről – de értitek, hogy itt egy szélesebb vonatkozásban beszélek.

Tehát amikor én általánosságban szólok, akkor nem azokról beszélek, akik teljes mértékben, egészen, szerencsésen lehorgonyoztak a magasabb világokban és valójában nem beszélek azokról sem, akik még rendületlenül ragaszkodnak a régi 3. dimenzióhoz.

De nagyjából a ti formátok főként kristályszerkezetű.

Van még néhány – hmmm – amit úgy neveznétek, hogy szénatomok. Ha elképzelitek a testeteket a sok réteggel – most a fizikai testetekre gondolunk – akkor gondoljatok úgy rá, hogy a kristály bevonat, a pótlás, az újra-hálózás, annak a szerkezete, akik vagytok, már ott van!

Nos, ha úgy gondoltok rá, mint egy konstrukció vagy akár egy hőmérő, akkor néhányan még a gerincetek közepén vannak; mások már a nyaki területeken és megint mások pedig nagyon mélyen, a gyökércsakránál. De összességében a kristályforma ott van, a helyén van a még megmaradt szénatomokkal együtt.

A DNS-etek már újraaktiválásra került és újra fonalakba rendeződik – nem villámcsapásra, hanem lépésről-lépésre. És ti ezzel is segítetek. És vannak olyan minőségek, amelyeket a felszínre hoztok a 13 szálból álló DNS-etekkel.

Hasonlóképpen, a csakráitok is aktiválásra és megnyitásra kerülnek. A napi szokásokat [gyakorlatokat] is fontos nem elfelejteni és nem szabad figyelmen kívül hagyni, melyek ott voltak azért, hogy segítsék az átváltozást ezer és ezer éven át.

Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy a csakráitok egyensúlyba kerülnek.

És ti azt mondjátok erre: „De Uram! Én felsőbb dimenziós lény vagyok most!” Nos, drága szíveim, ne gondoljátok azt, hogy a magasabb dimenzióbeli lények nem hozzák egyensúlyba a csakráikat és a számos testüket! Így kerül minden harmóniába egymással! Megteszik ezt ők is!

A ti csillagtestvéreitek számára ez az egész univerzumban alapvető és szükségszerű feladat. Tehát ne gondoljátok, hogy vissza lettetek küldve az általános iskolába! Az, hogy megnyitjátok és egyensúlyba hozzátok a csakráitokat, az egyszerűen olyan egyértelmű, mint a légzés! És érzitek is az új csakráitok és az új meridiánjaitok aktiválódását!

És a meditálás és kiegyenlítés során felszínre hozzátok azokat az energiákat, melyek a szélesebb körű megnyílást táplálják.

Nos, ez olyan, mint a fizikai testetek! Ha nem táplálkoztok megfelelően – és beszéljünk erről is! – akkor nem működik az optimális szinten! Nos, ha sosem isztok vizet, sosem esztek zöldségeket, akkor természetesen lomhává váltok [sluggish].

Hasonlóképpen, ha nem fordítotok időt a fizikai spirituális gyakorlatokra az energiaközpontotok segítségével, akkor azt mondjátok: „Nos, nem törődöm valójában ezzel! Én csak engedem, hogy megtörténjen!” És mint a közösség része, igen! Meg fog történni és meg is történik! És főként a testvérem, Rafael dolga az, hogy ezt a munkát mindannyiótokkal elvégezze (és ennek ő nagyon örül!).

De amikor azt mondom nektek, hogy kapcsolatban állunk egymással, akkor ez a kapcsolat szintén feltételezi, magában foglalja és megköveteli azt, hogy e munkát együtt végezzük!

Vannak az agyatoknak olyan részei – az emberi agyatoknak – még akkor is, ha hibridek vagy csillagmagok vagytok, ha humanoidként vagytok a Földön (nem csupán kezdőként, mert sok olyan csillaglény van a Földön, akiknek különféle mentális képességei és formulái vannak, hogy így mondjuk), de ha ti emberi alakban vagytok a Földön, akkor vannak az agyatoknak olyan részei, melyek aktiválódnak – a fény és a szeretet által – és amelyek még sosem voltak aktiválva korábban!

Ez volt az eredeti terv. Amikor a Teremtő Fajt először megalkották, akkor ez ott volt. De már ezer, meg ezer, meg ezer éve nem volt ott!

Például, néhányan úgy érzitek – az érzékenységi fokotoktól függően – mintha egy kis elektromos áram rázna meg benneteket az agyatokban és valójában az egész testeteken áthatna. Hiszen a kapcsoló elfordítása – és ezt nem hirtelen tesszük – hanem az energia beállítása [felkapcsolása] nagyon is elektromos!

Úgy érzitek, mintha elektromosság lenne, mintha túl sok elektromosság lenne a fejetekben! És ez a része az agyatok részeinek, hasadékainak és mélyedéseinek aktiválásának! Azoknak a területeknek, melyeket még nem használtatok! Tehát ez történik!

És ez szintén a fizikai valóságban történik, a teremtő és manifesztáló képességeitek részeként. Nos, amit találtok – és tudom, hogy vannak a mai műsort hallgatók között olyanok, akik azt mondják: „Nos, nem látom ezt, Uram!” Nos, erre azt mondom, hogy figyeljetek oda és engedjétek be a fényt a koronacsakrátokon keresztül!

Amit elmondhattok az nem más, mint az, hogy a gondolat és a gondolatotok megvalósulása közötti idő egyre rövidül! Más szavakkal élve: az a képesség, hogy magatokat oda pozícionáljátok, ahol lenni szeretnétek a tér interdimenzionális spektrumában, az világosabbá válik számotokra, így az idő, mely a helymeghatározás között eltelik, egyre rövidebb és rövidebb!

A másik dolog, melyet nagyon sokat észrevesztek – igen, a csatorna nagyon szűkszavúan beszélt erről; de megtesszük mi – az nem más, mint hogy sokan közületek olyan tapasztalatokat élnek át az eltolódás folyamán, melyek szó szerint a mellkasotokban, a szívetekben, a véretek keringésében – mely nem más, mint a vérnyomás – érezhetőek. Tehát érezhettek szívdobogást, egy erőteljesen dobogó szívet, izzadást – éjjeli és nappali izzadást is. Ezek nem hormonális eredetűek! Ezek a testetek összehangolódásai a szerkezetetekkel.

A testetek, a szívetek – sokaknál – gyorsabban vagy időnként szabálytalanul lüktet egyszerűen azért, mert egységesíti az eltolódást az energiában. Ez a szénszerkezetből a kristályszerkezetbe való elmozdulás része.

Hasonlóképpen, sokan közületek – nos, nem azt mondom, hogy ha egy szívinfarktusotok van, akkor ne figyeljetek rá; természetesen gondoskodjatok magatokról ez esetben! De a testetekben történő változás részeiről beszélek! A mérgek és főként az érzelmi toxinok kikerülnek a testetekből.

Tehát néhányan a bőrön tapasztalható rendellenességet vesznek észre – kis hólyagokat, igen, még kis tumorokat is; a szaglásotokkal is néhányatoknak problémája akad! És azt gondoljátok: „Mi történik?” Ismétlem, legyetek éberek, legyetek óvatosak, de egyszerűen legyetek tudatában annak is, hogy mi volt mindig is elraktározva az egyszeri, a mentális és az érzelmi testetekben! Ne gondoljátok azt, hogy a toxinok – ugyanúgy, amint azokról te is beszéltél Steve – a megfigyelés mérgei, a brutalitásban való lét toxinjai nem jönnek a ti megszentelt teretekbe!

Igen, használjátok a kardomat és a páncélomat, de még akkor is hatással vannak rátok! És ez azért van, mert óvatosak vagytok, mivel szerettek, mert Új Lények vagytok, mert ti vagytok a gondoskodás magvai!

Tehát, ezek a toxinok kikerülnek a testetekből! Néhányan akár fájdalmakat is érezhetnek az izületeikben, a csontjaikban és tudjátok azt is, hogy ez az elraktározott emlékezet – főként a csontokban! Hiszen ami a csontokban megy végbe, az olyan, mint a szikláitok és a hegyeitek!

Nekik is vannak emlékei ugyanúgy, ahogyan nektek; mind közösségileg, és még a saját elmúlt életeik során is. És ha vannak benne olyan dolgok, melyeket szükséges elengedni – és nem csupán arra gondolok, amit ti hulladéknak [törmeléknek, romoknak] neveztek, hanem a képességeitek, az adottságaitok, a tehetségetek megértésére is gondolok – tehát a fájdalmat éreztek a csontjaitokban, az ibolya színű láng nagyon hatékony, még akkor is, hogy tudjátok, hogy nagyon részlehajló vagyok a smaragd és a kék szín irányába.

De igen, bármelyik láng megfelel; csak lássátok meg, hogy lángra lobbantjátok a csontotok közepén vagy egy hosszú csont középtáján. Nos, példának okáért: hajoljatok közel a sípcsontotokhoz és engedjétek, hogy megtisztítsa! Itt az idő, amikor a gyakorlatok vagy az izzadás – igen! a gyaloglás vagy a szaunázás – nagyon fontosak! Hiszen ez teszi lehetővé az izzadásnak, hogy elengedésre kerüljenek a régi világból való dolgok.

Tehát ez néhány dolog… Amit még éreztek, az a megfiatalodás [megújulás]. És hallom, amint a közösség éljenzése az egekig hatol. Nos, ez nem jelenti azt, hogy holnapra a 60 évesekből 20 évesek lesznek!

De ez azt jelenti, hogy nem csupán a külvilágban van megújulás, hanem a szerveitekben, a sejtjeitekben is. A kristálycellák alapjában véve eltérnek a szén alapú celláktól. Ezek könnyebbek és fénylőbbek. Sőt, még eltérő a mintázatuk is! A tudósaitok is eljutnak majd ehhez a felfedezéshez! Ne aggódjatok!

Tehát nagy életerőt fogtok érezni! És ez olyan érzés, mint az, hogy úgy érzitek, hogy nem tudtok nyugodtan ülni, ezért – igen – végezzétek el a szent gyakorlataitokat és legyetek nyugodtak! De aztán mozogjatok, mivel az is szükséges! Sokan közületek sokkal kényelmesebben érzi majd magát a sétáló meditáció közben. És ne hibázzatok drága szíveim abban, hogy azt hiszitek, hogy az egyszerű séta már meditáció! A sétáló meditáció egy gyakorlat önmagában!

Nos, ez a változások közül néhány. Néhányan észreveszitek majd, hogy még magasabbra nőnek. A hajszín is megváltozik. A szemek tisztábbak lesznek. Az egyik legnagyobb dolog, amit sokaktól hallunk az a fogakkal kapcsolatos, mivel a fogak a ti receptoraitok és a ti közvetítőitek! Ez különösképp fontos és kiváltképp azok számára, akik édes angyalok; akik a galaktikusokkal és az intergalaktikusokkal dolgoznak együtt. Tehát fordítsatok különös figyelmet a változás ezen időszakában a fogaitokra!

Érthető ez, drágáink?

SB: Nagyon is világos! És te egy olyan személy vagy, akivel nagyon könnyű interjút készíteni, Uram! A feljegyzéseimben szereplő három kérdésemre már választ is adtál [anélkül, hogy feltettem volna] és ez csodálatos!

Van egy kérdés, mely főként a fénymunkásokat érinti! Mi az a folyamat, mellyel az interdimenziós lét helyreállítható? Ez a DNS-kód aktiválása, vagy az energiák beolvasztása vagy valami más folyamat?

AAM: Ez a kettő kombinációja! Nos, egyszerűen talán úgy gondolhattok erre, mint egy alkotóelemre. Tehát vegyétek a szeretetet, mely minden és aztán érvényesítsétek azt a képességeitekre és arra a hajlandóságotokra [akaratotokra], hogy a tudatosságotok középpontjában akartok lenni és tartózkodni! A szívetekben! Azt, hogy gondoljátok, hogy lássátok és hogy ott legyetek a szívetek tudatosságának világában! Hiszen ennek egy nagy része – amint azt ti mondjátok – az interdimenzionalitás és multidimenzionalitás megindítása az akarat! Ez az akarat cselekedete! Tehát mondjátok azt, hogy „Akarom!”

Amikor ezt teszitek, akkor a Forrás akaratára utaltok, melyet úgy neveztek, hogy Isten! Nos, ez az aktiválás része!

Nos, a szív, az akarat, a hajlandóság, az elfogadás – a változás elfogadása – a feladat! És aztán ennek aktiválása! Ez a DNS aktiválása és ez az isteni aktiválás? Ez az egyik dolog, melyben nagyon is érintettek vagyunk veletek együtt! Nem ítélkezéssel, hanem segítséggel!

SB: Hadd vágjak itt közbe, Uram! Nagyon érdekes kérdést tettél fel azzal, hogy megemlítetted az akaratot, mivel múlt héten egy akaratból származó cselekedetemmel emelkedtem ki az énem szerkezetéből; az állapotom helyéről. Ez határozottan akaratlagos cselekedet volt.

Tehát talán egy kicsit beszélhetnél arról, hogy hogyan tudjuk használni az akaratunkat arra, hogy elérjük azokat a célokat, melyek a Felemelkedés idejében előttünk állnak! Ha nem bánod, tedd meg kérlek, hogy beszélsz erről!

AAM: Nagy örömmel teszem! És szeretném bevezetni azt, amit mondok, mivel sosem szeretném, hogy a szavaimat úgy értelmezzék, hogy közben nem értik a megpróbáltatásokat, a csapásokat, az általatok szenvedésnek nevezett dolgot, melyeket oly sok fénymunkás megtapasztalt!

És így nem az én feladatom, hogy vidáman azt mondjam, hogy igen, ez akarat kérdése és rajtatok áll! Tehát nagyon figyeljetek most rám, kérlek!

Az összehangolódás – és ez az egyik oka annak, amiért beszéltünk, vezettünk és kértünk benneteket arra, hogy figyeljetek a csakráitokra és a meridiánjaitokra – az összehangolódása az akaratotoknak az akarattal az szerves része nem csupán az interdimenzionalitás, hanem a frekvencia emelésének is! És nem adhatunk több rezgést vagy vibráció-hangolást anélkül, hogy eloszlatnánk a kitérőket! A csúcson vagytok!

Tehát most azt mondjátok: „Ezt meg akarom, meg szeretném tenni!” Nos, tudjátok, hogy általánosan szólva ezt a szót mindig használjátok! „Ó, csütörtökön el AKAROK menni a boltba!” „Ó találkozni AKAROK veled szombaton!” Ez nagyon más és ezt mindannyian tudjátok! Menjetek a napfonatotokba [solar plexus] és kapcsolódjatok össze szívetekkel úgy, mint egy óriási portállal [átjáróval] – hiszen a csakráitok átjárók! – és emlékezzetek az időre, amikor a mostani életetekben azt mondtátok – nem csupán nekünk, hanem magatoknak is – hogy „Meg fogom tenni! Ha ez az egyetlen dolog is a világon, amit teszek, akkor is meg fogom tenni!”

És amikor ez eljön az azért van, mert ez egy magasabb rezgés! Kinyilvánítjátok azt a képességeteket, hogy változást idéztek elő, hogy elmozdulást okoztok az interdimenzionális valóságban! Nagyon ritkán vannak olyan akarat kinyilvánítások, melyek az alacsonyabb rezgésből származnak. De egy igazi döntés, egy szívbéli döntés, melyet úgy hoztok meg, hogy összekapcsolódtok az akaratotokkal, az erőteljes, mivel ez az univerzumon keresztül egy másik valóságba repít benneteket!

Mindannyiótoknak voltak olyan pillanatai, amikor azt mondtátok, hogy „Ezen csupán az akaratom erejével is átjutok!” Akaraterő. És ez része a valódi erőnek, az isteni erő érzékelésében, a végtelen erőnek, az örökkévaló erőnek! A szikrátokat használja arra, hogy benneteket irányítson – nem mást, hanem benneteket!

Többször elmondtuk már, hogy Gaia az ötödik dimenzióban horgonyzott le; ezért, szeretteim, a lábaitok az ötödik dimenzióban vannak! De ti minden hangolódást megvártok! Minden csomagot, minden újrarendezést és aztán egyszerűen felálltok és egy új napot kezdtek!

De azt üzenjük nektek, hogy ezt az akaraterő cselekedetével lehet elérni mind önmagatok számára, mind pedig egy hullámmozgás következtében a közösség számára is! Akarnotok kell! És ritkán mondom nektek azt, hogy mit tegyetek, mivel ez nem az én feladatom!

Akarnotok kell azt, hogy elengedjétek a régi világ illúzióit! Ezek nem szolgálnak benneteket! Ezek korlátoznak benneteket! És aztán hozzánk fordultok és azt mondjátok: „Uram! Megsértettek! Megfosztottak! Szomorú vagyok! Elkeseredtem! Kérlek, segíts!”

Sosem fordulunk el tőletek, de ebben a pillanatban egy eszközt adunk a kezetekbe – nos, ez több, mint egy eszköz! Ez egy aktiválás! Gyújtsátok meg az akaraterő lángját! Fogadjátok el azt, hogy van erőtök megváltoztatni a dolgokat! És nem arra gondolok, hogy színezzétek át a hajatokat vagy költsetek el 5 fontot, vagy hogy menjetek el valahova vagy hogy új munkahelyet keressetek! Alapvető változásokra gondolok, melyek mindent megváltoztatnak majd mind bennetek, mind pedig a bolygótokon! És még azon is túl!

Jézus azt mondta nektek, hogy ebben az évben változások lesznek és el fogjátok fogadni a változásokat! Az elfogadás azt jelenti, hogy magatokhoz veszitek, hogy dolgoztok vele és hogy előre haladtok benne!

Nos, ha ugródeszkára van szükségetek, akkor itt vagyunk! Ha azt mondjátok nekem, Gábrielnek, a Forrásnak, hogy „Azt hiszem, hogy elvesztettem az akaratomat” – akkor is meghallgatlak benneteket! Sokatokat hallottam, amint azt mondták, hogy „Hú, úgy gondolom, hogy elvesztettem az élethez szükséges akaratomat!” – ezért kérjétek, kérjétek azt az ugródeszkát!

De legyetek hajlandóak el is fogadni azt! Talán szokatlannak hat majd, mint a szív rendszertelen dobbanásai. Talán nagyon is kényelmetlennek tűnik, amikor elengeditek a régi dolgokat!

Tudjuk, hogy azt kérjük tőletek, hogy menjetek az ismeretlenbe, de ti is ismeritek ezt! És ti epekedtek ezért! Tehát ez lesz a kapcsolat! És igen, az akarat nagyon erőteljes szerepet játszik ebben az elmozduló valóságban!

SB: Köszönjük, Uram! Szeretnék még feltenni egy gyors kérdést – [a zene megszólal] – ó! Túl késő! Lássuk, talán még belefér az időbe!

Azoknak az embereknek, akik a magasabb dimenziókból jönnek, ahonnan a legtöbbünk származik, magasabb dimenziós lényük töredékét vagy a teljességét hozzák el ebbe az inkarnációba?

AAM: Az egészet magatokkal hozzátok! Ennek egy része az, ami az aktiválódás során történik!

SB: Oké! Köszönjük, Uram! Nagyon érdekes óra volt és nagyon szépen köszönöm neked!

AAM: Menjetek a szeretetemmel és menjetek békével! Búcsúzom!

SB: Búcsúzunk, Uram!

[vége]

Lábjegyzet

(1)                       A zen mesterek a sétáló meditációt „kinhin”-nek nevezik. Ez lassú és megfontolt, figyelmes és összpontosult!

Csatornázta: Linda Dillon

Magyar nyelvű fordítás: Vénusz

Forrás: http://goldenageofgaia.com/2013/04/archangel-michael-you-are-crystalline-and-getting-younger/