Archive for május, 2018


Kedves emberek, Mária vagyok. Mindannyiotokat üdvözöllek!

Veletek vagyok és a menny szeretét hozom el nektek. A mennyek nem a messzeségben léteznek; jelen vannak itt és most. Mindenütt, rajtatok keresztül, a fizikai anyagon keresztül egy élő fény halad, ami összekapcsol mindent egymással. Ez a kapcsolat törhetetlen; az emberek nem képesek megszakítani. Bármennyire húzódjanak is vissza magukba az emberek félelem vagy belső zavarodottság okán, ez a kapcsolat szakadatlanul jelen van. Testetek összeköttetésben áll a teljességgel: a Földdel, a mennyekkel, mindennel, ami lélegzik és aminek lelke van.

A fény hatalmas hálózata benneteket is átjár. Testetek ennek tudatában van; ő ebből a fényből táplálkozik. Amikor alszotok vagy ellazultok, testetek sejtjei képesek még mélyebbre engedni ezt a fényt. A gyakran teljes összezavarodottsággal küzdő emberi szellem ilyenkor nem avatkozik közbe. Felfrissültnek és kiteljesedettnek érzitek magatokat, anélkül, hogy tudnátok a mikéntjét. Az ok az, hogy ezt a mindent összekapcsoló szeretetet, ezt a fényt ilyenkor beengeditek tudatotokba és egy tudatos kapcsolat jön létre a fény és a tudatotok között. Ez azt jelenti, hogy megvilágosodott tudattal rendelkeztek: hogy valóban beismeritek és elismeritek a szeretetet és kapcsolatot, ami mindig jelen van.

Most pedig kapcsolódjatok össze a Földdel, a Föld magjával, a középpontjával, a Föld lelkével. A Föld lelke tudatában van a minden létezőt átjáró szeretetnek. A Föld lelke táplálni szeretne benneteket és szeretné, ha újra felvehetne szeretetének hálójába.

Képzeljétek magatokat egy fának, ami a gyökereit megnyitja a Föld tápláléka felé. A Földből fény érkezik. A lábatokon keresztül áramlik be és halad felfelé a medencétekbe. Érzitek a kapcsolat tiszta fényét és érzitek, hogy egyek vagytok az élettel a Földön. Engedjétek, hogy a fény a medencéből a hátatokon keresztül haladjon szívetekbe.

Ekkor érzékeljétek, hogy magatokban hordoztok egy elveszett gyermeket, aki minderről tökéletesen megfeledkezett: elfelejtette az ősi kapcsolatot, ami összekapcsol mindent egymással; elfelejtette, hogy a teljesség részei vagytok, melynek az a hatása, hogy együtt mozogtok mindennel, ami körülöttetek történik. Minden kapcsolatban, amibe belementek egy folyamatos kölcsönhatás zajlik, amiben adtok és befogadtok, inspirálódtok vagy fájdalmat éltek át; egy folyamatos kapcsolat és folyamatos kölcsönhatás van jelen. De van bennetek egy gyermek, aki egyedül érzi magát, aki nem érzi a kapcsolódást. Keressétek meg belsőtökben ezt a gyermeket, mert szüksége van a szeretetekre.

Képzeljétek el, hogy ott ül veletek és rátok néz. Képzeljétek el, hogy rámutattok a csillagokra az égen és azt mondjátok neki, hogy ő is része mindennek. Része ennek a hatalmas és felfoghatatlan erőnek, ami hatással van mindenre és innen ti sem vagytok kizárva; jelen van egy kéz, ami a tenyerén hordoz. Legyetek ti ez a kéz az elveszett gyermek számára.

Képzeljétel el, amint a kezeteket a gyermek vállára helyezitek, és azt mondjátok neki: „Én vagyok a kéz, ami vigyáz rád.” Igaz önvalótok mondja ezt a gyermeknek, hatalamas lelketek, aki kapcsolódik a teljességhez. A gyermek szeretne hazatérni; nem lehet többé magányos. Vegyétek ezt tudomásul és fogadjátok el úgy, ahogy van. Ne próbáljátok megváltoztatni, inkább próbáljátok meg világosan felismerni, hol van a legnagyobb fájdalom az elveszett gyermeketekben? Melyik érzelem nyomasztja a legjobban? Cserbenhagyottnak érzi magát, magányos, szomorú, úgy érzi, senki nem érti meg őt vagy dühös? Bocsássatok meg a gyermeknek, hogy így érez; összezavarták.

A belső gyermek keresi a haza vezető utat és a keresés során hibázik, és sok csapdába belesétál. Olyan helyeken keresgél, ahol nincs fény és eltéved. Olyan kapcsolatokba megy bele, ami rossz hatással vannank rá, amik megsebzik őt. A gyermek sok olyan kapcsolatba ment bele, amiben elveszett és azt hitte, rátalált a megoldásra, de végül tévedett. Ez úgy tűnik abban a hitében erősítette meg, hogy nincs fény a Földön, csak magány és kétségbeesés, ami rá vár.

Sokan közületek azt érzik szétforgácsolódtak, mintha darabjaikra estek volna szét. Létezésetek nyugvó pontja, a középpontotok úgy tűnik eltűnt – a bennetek lévő megfélemlített gyermek – kétségbeestek és összezavarodtok. De a legmélyebb kétségbeesés közepette újra megnyíltok a teljesség előtt, mert kétségtelenül ott van, soha nem tűnt el. Táplálni akar benneteket és teljessé tenni. Néha szükséges egy mély válság, hogy megnyíljatok a fénynek. Ha már nem tudjátok hogyan tovább, nem értetek semmit és legszivesebben feladnátok, ez gyakran lehet egy újrakezdés kapuja, egy visszatérés oda, ami mindig is ott volt. Ezért ne ítélkezzetek az átélt fájdalom vagy a kétségbeesés és zavarodottság fölött, lehet, megnyitja a kaput a hazaút felé, lelketekhez, a maghoz, a középponthoz, ami annyira hiányzik.

Meghívlak benneteket erre az utazásra, tegyetek egy lépést és elsőként halmozzátok el az elveszett gyermeket figyelmetekkel és szeretettel. Látni őt és elismerni, már egy hatalmas lépés előre. Létezik egy erő, ami körbevesz benneteket és segíteni szeretne. Nevezhetitek Istennek vagy adhatjátok egy szellemi vezető nevét is neki, de lényegében ti magatok vagytok ez az erő, csak már nem tudjátok ezt; összezavarodtatok.

Érezzétek az otthon energiáját, a Forrás energiáját. Bármilyen nevet, arcot, megjelenési formát kölcsönözhettek neki. Azonban olyat válasszatok, ami ebben az aktuális pillanatban jól illik hozzátok, egy megjelenési forma, ami megnyugtat benneteket. Engedjétek magatokhoz és öleljen körbe a biztonságérzet és a megnyugvás. Érezzétek, amint gerinceteken végigáramlik a medencétekbe, majd a lábaitokba. Összekapcsolódtatok.

Szerző: © Pamela Kribbe
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás: www.jeshua.net

Multiverzum hangmeditáció

Hathorok Planetáris Üzenete Tom Kenyon közvetítésében

Ennek a meditációnak két célja is van: 1) hogy elmélyítse és bővítse a tapasztalataid körét egy korábban átadott hangmeditációval kapcsolatban, amit Tértudatosságnak neveztünk (ezt itt olvashatod magyarul); 2) hogy adjunk neked egy hang-eszközt a Multiverzum felfedezéséhez. Ebbe beletartozik a te univerzumod mellett még számtalan más univerzum is, amik a tudatosság párhuzamos dimenzióiban léteznek.

A mi nézőpontunkból, a ti univerzumotok lényegében a holografikus fény összetett megjelenése, aminek forrása maga a tiszta tudatosság. Innen nézve, önmagad és a világod megtapasztalása alapvetően anyagtalan és álomszerű jelenések sorozata, amit a legtöbb érző lény hibásan az egyetlen végleges valóságnak vél.

A Multiverzum hangmeditáció az előző hangmeditáció (Tértudatosság) visszhangja. A meditációval a lentiekben leírt módon végzett munka lehetővé teszi, hogy felfedezd a létezés kiterjedt állapotait és betekintést enged a te saját veleszületett tudatosságod természetébe, ahogyan az a tudatosság számtalan dimenziójában egyidejűleg létezik.

Ez a képesség, hogy tudatában vagy magadnak amint számtalan dimenizóban létezel egyidőben, jelenlegi megtestesülésedet beleértve és azon túlmenően egyszerre, ez egy nagyon hasznos tudástőke lesz számodra ahogy világod belemerül egy felgyorsult változásba és fokozódik az egyre erősebb Káoszcsomók megjelenése is.

A hangmeditáció

Ez az alap meditáció 11:26 perc hosszú.

A hangtál első ütésekor hívd elő a hála vagy nagyrabecsülés érzését. Nem számít honnan ered neked ez az érzés amennyiben ez valóban a hála vagy nagyrabecsülés érzése. A hálának vagy nagyrabecsülésnek ez a tudatos, magasrezgésű érzése (coherent emotion) olyan mint egy horgony ami garantálja, hogy belépsz a Multiverzum magasabb szintjeire. Ne (!) haladj tovább a meditációval, amíg nem vagy teljes mértékben ezen tudatos, magasrezgésű érzések (pl. hála vagy nagyrabecsülés) egyikében. (Megj: Amennyiben nem tudod, hogyan kerülj ezen tudatos, magasrezgésű érzések állapotába, találsz egy linket lejjebb, a Tom Megjegyzései részben. Ez a rövid cikk sokat segíthet neked a feladat megoldásában.)

Amikor már a hála vagy nagyrabecsülés érzésében vagy, képzeld el és érezd, hogy egy nagy nyitott tér vesz körül. Fontos, hogy érzékeld az elképzelt teret, a térérzetet, ne csak gondolj rá, vagy ne csak vizualizáld, mert ez nem fogja a tér érzékelt érzését előhozni. A térnek a kinesztétikus érzékelt érzése az, ami teljes mértékben aktiválja ennek a meditációnak a lehetőségeit. (Fordító megjegyzése: A kinesztétikus érzékelés saját testünk térbeli helyzetéről, testrészeink pozíciójáról tájékoztat minket az izmainkban és izületeinkben levő érzékelő szervek segítségével.)

Amikor már benne vagy a tudatos, magasrezgésű érzésben, mint a hála vagy nagyrabecsülés, és a tágas nyitott tér kinesztétikus érzékelt érzése is megvan, akkor hagyd, hogy a tágasság érzékelt érzése kiterjedjen és magában foglalja az egész univerzumot és minden más megszámlálhatatlan un iverzumot is a hatalmas és végtelen Multiverzumban. Bármilyen módon elképzelheted ezt a kiterjedést ami számodra természetes. (ford.megj.: A multiverzum egy speciális és összetett elmélet, amely azt feltételezi, hogy a mi univerzumunk mellett számos más univerzum is létezik, s ezek együtt tartalmazzák mindazt, ami létezik és ami létezhet.)

Engedd, hogy teljesen belelazulj a hála vagy nagyrabecsülés tudatos, magasrezgésű érzésébe amint elméd a Multiverzumban tartózkodik. Hagyd, hogy lényed befogadja mind azt az áldást és energiát, amit nagymértékben felemelkedett és megvilágosodott lények fognak feléd nyújtani, amikor egy rendkívül tiszta, magasrezgésű (pl. hála vagy nagyrabecsülés) állapotban tudatosan lépsz be a Multiverzumba.

Meghosszabbíthatod a gyakorlatot, ha kedved van hozzá, egyszerűen ismételd meg a meditáció hanganyagát annyiszor ahányszor szeretnéd. Sztereó fejhallgató, vagy fülhallgató (ear-buds) használata erősen javasolt, hogy a meditáció hanganyaga legyen az elsődleges hangforrás számodra. Ne gyakorold ezt a meditációt olyan helyzetben ami nagy odafigyelést igényel, mert figyelmedet befele kell fordítani ahhoz, hogy a meditáció hatékony és sikeres legyen. Nagy általánosságban, a Multiverzum pszciho-navigációja nem lehetséges, ha figyelmed megoszlik a külső és belső realitások érzékelésén.

A Hathorok

 

Tom Gondolatai és Megfigyelései

Úgy gondolom, hogy a Hathorok utasításai teljesen egyértelműek a hangmeditációval kapcsolatban. Nincs semmi hozzáfűznivalóm az ő utasításaikhoz.

Azok számára aki nincsenek még hozzászokva hogyan kerüljenek egy tudatos, magasrezgésű érzés állapotába, mint a hála vagy nagyrabecsülés, számukra írtam egy rövid cikket, ami körvonalazza az alapvető módszert ezen állapotok eléréséhez. Ezt az egyszerű alapozó módszert megtalálod a www.tomkenyon.com weboldal Cikkek részlegében, ha kell görgess lejebb az oldalon amig megtalálod “Appreciation and Gratitude: A Basic Primer” (Megbecsülés és Hála: Alap Útmutató) cimet, vagy ide kattintva közvetlenük elérheted. (Ford. megj.: jelenleg csak angolul érhető el Tom oldalán.)

Bár az utolsó megjegyzésem nem a hangmeditációval kapcsolatos, mégis fontosnak és időszerűnek tartom ahhoz, hogy megosszam veletek.

Kérlek értsd meg, hogy nem könnyűszívvel írom ezt a bejelentést. Miután többször konzultáltam Hathor mentoraimmal, tisztává vált számomra, hogy ők ezt az eseményt a valaha összehívott leg- fontosabbnak tartják. Ennek több oka is van. Egyrészről az időzítés, ahogy az emberi sors kibontakozik mindannak közepén ami a 6. Tömeges Kihalási időszaknak tűnik. Másrészről, az a Hathorok érzése, hogy az információ és a módszer amit ezen az Intenzív-kurzuson tárnak elénk, az roppan mértékben hasznára lehet mindazoknak, akik azokon a nehéz átjárókon navigálnak amivel az emberiség most és az egészen közeli jövőben szembenéz.

Végül, ez az ismeretanyag lesz az rajtam keresztül átadott tanításaiknak a kiteljesedése. Ennek kö- vetkezménye, hogy ez lesz az utolsó Hathor esemény amit tartok. Más szóval, ha szeretnéd a hang- kódjaikat és a közvetítést személyesen tapasztalni, ami a legerőteljesebb módja a befogadásuknak, akkor azt javaslom komolyan vedd fontolóra, hogy ott legyél Seattle-ben “The Art of Psycho-navi- gating Spatial Cognizance” eseményen, a 2018. május 12-13-i hétvégén.

Erről az eseményről további információt a weboldal Naptár részében találsz, vagy ide kattintva közvetlenül elérheted.

Azoknak akik nem tudnak személyesen részt venni a eseményen, mégis szeretnék megkapni ennek az összejövetelnek a potenciális energiáját, azt javaslom, hogy a május 12-13-i hétvégi programjukban szabadítsanak fel egy időszakot, amit a Multiverzum Hangmeditáció többszöri meghallgatásával töltenek. Ha lehetséges, csinálj magadnak egy mini-elvonulást ezen a hétvégén, amit azzal töltesz, hogy felfedezed a Multiverzumban rejlő felemelő lehetőségeket.

Ennek a munkának az áldása és java érjen el hozzád, szeretteidhez és minden érző lényhez át a létezés minden dimenzióján!

A Multiverzum Hangmeditáció

A lenti linkre kattintva elérsz a Hanganyagokat tartalmazó weboldalra. Miután elfogadtad a használati feltételeket, hozzáférésed lesz a szekcióban található hanganyagokhoz, hangmeditációkhoz, előadásokhoz és interjúkhoz. Mindez ingyen áll rendelkezésedre, de csak személyes használatra.

A Multiverzum hangmeditáció letöltéséhez vagy meghallgatásához kattints ide.

https://tomkenyon.app.box.com/s/ew4vcxg2qcvhqh7639poya3rfy1gitv8

 

A fenti üzenethez közvetlenül nem kapcsolódód információk

A legutóbbi Hathor műhelymunka felvétele már elérhető egy 6 db-os CD csomagban vagy MP3 formátumban (angolul) “Passage into the Infinite Mind” címen. Ez az esemény összefoglalta a Maat istennőhöz kapcsolódó ősi Egyiptomi misztériumi tanításokat, kiegészítve a neuropszichologia és genetika modern tudományos ismereteivel. Bőveben olvashatsz erről a kivételes felvételről a webshopban, ahol a hanganyagokat is megtalálod, vagy ide kattintva közvetlenül is elérheted.

Egy új MP3 és a hozzá kapcsolódó leírás is elérhető a webshopban, amit “The Numinous: Songs of Peace and Healing” címen találsz (Békét hozó és gyógyító dalok), vagy ide kattintva közvetlenül elérsz.

©2018 Tom Kenyon All Rights Reserved www.tomkenyon.com Fordító: ©Gurubi Andrea (gurubi.andrea (at) gmail.com) Lektorálta: ©Temesi Bálint (temesi.office (at) gmail.com)

Ezt az üzenetet bármilyen médián másolhatod, eloszthatod, amennyiben nem változtatod meg, fel- tünteted a szerzőt, feltünteted a másolásvédelmi nyilatkozatokat és a fordító webcímét. Ez az engedély csak az írott anyagra vonatkozik. A hanganyagok szerzői védelem alatt lévő szellemi termékek, amit nem lehet sem másolni, sem más weboldalon közzétenni. Azonban másokat is ide irányíthatsz a weboldalra, hogy meghallgassák, letöltsék maguknak a hanganyagokat.

 

Forrás: http://www.univerzumklub.hu/files/20180403-Multiverzum.pdf