részlet

A világon hittől függetlenül minden ember ünnepelheti a karácsonyt, ha megérti annak valódi jelentését. Karácsony nem csupán egy magas fejlettségi szintű gyermek 2000 évvel ezelőtti leszületése, hanem Krisztus minden egyénben való megszületését jelképezi. Korábbi karácsonyi üzenetekben beszéltünk erről, de megismételjük azok számára, akik még nem tudatosították a karácsony valódi jelentését.

A szó Krisztus, nem [kizárólag] a mesterre, Jézusra vonatkozik – azon kívül, hogy megszerezte ezt a titulust – és nincs köze a valláshoz, amit kereszténységnek neveznek. Krisztus nem ember, név vagy vallás, hanem fényt vagy teljes megvilágosodást jelent. A krisztusi lét minden lélek születési joga és mindenki Isten/Forrás tökéletes kifejeződése, függetlenül attól, mennyire öntudatlan. Csak egy valóság létezik, és ti vagytok az.

Minden, amit az emberi külvilágban láttok, ízleltek, érintetek és érzitek illatát, a spirituális valóság gondolatok által formált interpretációja – a semmiből nem lehet semmit teremteni. A karácsonyi történet és minden, ami övezi, sokkal mélyebb valóságot jelenít meg, ami minden egyes lélekre kihat.

A karácsonyi történet jelképezi minden egyes lélek Krisztusi-tudattá való fejlődését. A teremtés lezárult, ti már teljesek vagytok, azonban a tér és idő által irányított fizikai testben tartózkodtok. A Földön való létezés magával hozza a tudatlanság fátylát, ami miatt a többség nem tudja, kicsoda és micsoda a fejlődés folyamatában.

Mária és József az isteni női és férfi energiák tökéletes egyensúlyát testesítik meg, ami szükséges, hogy egy újabb és magasabb rezgésű tudatállapot alakulhasson ki.

Amikor a tudat gyermeki állapota növekedésnek indul, harmadik dimenziós koncepciók és meggyőződések jönnek létre, amiket vizsgálni és tisztázni szükséges. Ez az érési idő egy élten keresztül is eltarthat, és oda vezet, hogy az ember gyakran belefárad és elveszettnek érzi magát, mivel az általa ismert alap széttöredezik és látszólagos ürességet hagy maga után. Ennek a jelképe az istálló.

Krisztus nem tud és soha nem is születik meg egy olyan tudatba, ami telítve van a harmadik dimenziós koncepciókkal és meggyőződésekkel, ami nem mentes minden hamistól és igaztalantól – utóbbi viszont szükséges a Krisztus-tudat megszületéséhez.

Azok, akiknek van szemük, hogy lássanak, és akiknek van fülük, hogy halljanak, könnyen felismerik ezt, és ez a tudatállapot vonzani fogja őket (bölcsek) és nem gondolnak kellemetlenségekre, ami ezzel járhat, ha a jelenlétében tartózkodnak.

Ezzel egy időben, akik saját hatalmuk és fontosságuk rabságában, a dualitás és az egységtelenség energiájában élnek, fenyegetésként élik meg az erőt vagy a szeretetet [ami a Krisztus-tudatból árad]. A hatalmat csak úgy értelmezik, mint hatalmat valami vagy valaki felett, nem a Forrással való egység erejét, ami születési joga mindenkinek. Így próbálják meg Heródes katonái elpusztítani az újszülött gyermeket.

A Krisztus-tudatot mindig, újra és újra üldözik azok, akik úgy érzik létezésüket (egojukat) mások hatalma fenyegeti. Az újszülött Krisztus-tudatot csendben, elrejtve és belülről kell táplálni, amíg meg nem erősödik, hogy ellent tudjon állni a külvilág pengéinek és nyilainak.

A karácsonyi történet a ti történetetek kedvesek, és minden más emberé függetlenül attól, hol tart fejlődése utazásában, mert mindenki az Isteni tudat kifejeződése és ebből fakadóan már magában hordozza az élő Krisztus teljességét.

Senki nem éri el ezt a tudatállapotot kívülről, valamilyen „igazi” tanártól vagy tanítástól, mert ilyesmi nincs. Sokkal inkább arról szól a fejlődésbeli utazás, hogy felszabadítsátok a „pompátokat”, ami legbelül van.

Teles és valódi saját karácsonyt kívánunk nektek.

Mi vagyunk az Arkturuszi csoport

 

Forrás, csatornázó: Marilyn Raffaele

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett