Arkt-tanácsÜdvözlet az Arktúruszi Csoporttól.

…. részlet

Minden az EGYBŐL ered és az EGYBEN van és ez mindig is így volt és így is lesz, mert csak az EGY létezik. Az EGY-ÉN-iségek végtelen formájában és sokszínűségében, de mindig az EGYSÉGEN belül. Nos tehát…amit gondoltok, hisztek vagy másokkal tesztek, azt valójában önmagatokkal teszitek, TI VAGYTOK A MÁSIK. Ez az igazság nem csak meditáció (közös meditáció), hanem beszélgetések témája is lehet, hisz ennek kellene lennie az igazságnak, amiben éltek.

Azt az energiát élitek meg, amire ráhangolódtok. A hiteteken és az ebbe a hitrendszerbe fektetett energián keresztül kapcsolódtok össze egymással. Mire hangolódtok rá… a külsőségeken alapuló igazságokra vagy koncepciókra? Ez a vonzás törvénye.

Összpontosítsatok minél gyakrabban belső csendetekre és ott hozzátok meg minden szükséges választásotokat, döntéseteket vagy cselekvésterveteket. Nem tanúskodik spiritualitásról, ha hátradőltök, nem tesztek semmit és azt mondjátok: „Minden a legnagyobb rendben, csak Isten létezik…, minden csak egy illúzió”. Mert, ha elértétek a teljes tudatosságot ebben az igazságban, akkor azok csak szavak maradnak. Azonban ennek az igazságnak a felismerése és tisztelete fontos lépés utatokon, függetlenül attól, milyen emberi lépések következnek utána.

Egyesek útja nem vezet külvilági nagy tetteken keresztül, hanem egyszerűen felfogják a fényt és megtartják minden érintettnek. Mások arrafelé terelődnek, hogy békés tiltakozásokon vegyenek részt, aláírjanak egy petíciót vagy vezető szerepet töltsenek be, de a spirituálisan ösztönzött cselekedetek mindig a szereteten alapulnak (az Egység megvalósítása) és nem a bosszún (a szétválasztás energiája).

Vannak, akiknek szükséges problémákkal konfrontálódniuk, míg el nem érnek egy pontot, amikor az taszítja őket és végül képesek kimondani: „Ami elég, az elég!”. Utazásuk eme pontján kezdődik meg látásmódjuk és létezésük egy magasabb perspektívája. Ez most sok ember esetében így történik, legyetek tudatában, hogy amit megfigyeltek, sokkal mélyebb lesz, mint a fizikai értelme vagy a külső látszata.

Az első lépés, hogy felfogjuk a spirituális lénykénti teljes felhatalmazás értelmét, amivel már mindenki rendelkezik. Nem kell ezt elérni, mert soha nem is hagyott el benneteket. Ez lényetek valósága, ami arra vár, hogy felfedezzen benneteket. Elérkezett az idő számotokra, hogy önmagatokra úgy tekintsetek, mint spirituális lényre, aki emberi tapasztalatokat gyűjt, nem pedig emberre, aki megpróbál spirituális lenni.

A dualitáson és az elválasztottságon alapuló különféle koncepcióikkal és elképzelésekkel rendelkező harmadik dimenziós világ valóban egy nagyon hosszú létra legalsó foka. Az emberek többsége félt, hogy továbblépjen erről a legalsó létrafokról, mert nem ismerte fel, hogy végtelen sok létrafok létezik, amik új és csodálatos helyekre vezetnek.

A szeretet az az energia, amely az EGYSÉGEN belül összeköt. A magasabb dimenziós energiák a szeretet, az egység és a teljesség energiái. Erről szól a felemelkedés, de hogy együtt rezeghessünk a magasabb frekvenciákkal, fel kell ismerni, tisztázni kell és fel kell oldani az alacsonyabb szinteken felszínre törő dolgokat. Nem minden tisztázás történik tudatos szinten. Sok tisztázás az éjszaka folyamán zajlik, miközben alszotok. Ezek olyan problémák, amik tudatos figyelmet igényelnének, amik életetekben drámai módon nyilvánulnak meg.

A minden lényt egymással összekötő energia valójában szeretet, de ezt a szeretetet minden lény egyéni tudata szerint értelmezi. Az összetartozás energiája a tudat általi értelmezés során elveszhet a dualitásban és az elszigeteltségben, ez pedig háborúként manifesztálódhat, mely sok formában, de meghasonlottan tükrözi vissza a lények közötti elszigeteltségben elveszett hitet. Ez a fajta szeretet mindenkor korlátozó és személyeskedő, ill. csak azok élvezhetik, akiket méltónak találtak erre.

Ez az energia [szeretet] automatikusan egy továbbfejlesztett tudattal működtetve és tudatos gondolatok nélkül teremt, személyeskedés nélkül gondoskodik és gondoz, ami tükrözi az összetartozás érzését önmagunk és a többi lény között. Nem kell kiérdemelni, ill. nem korlátozódik sem bőrszínre, sem nyelvre, sem kinézetre vagy anyagi helyzetre.

Próbáljatok meg tartózkodni az ítélkezéstől, mert minden lény csak a saját aktuális tudatszintjén képes élni. A tudat nagyon sűrű szintjén élőknek nincs fogalmuk arról, hogy ennél sokkal több minden létezik vagy, hogy ebbe a szeretetbe ők is beletartoznak. A fejlődés folyamata állandó, de nem egy pillanat alatt zajlik le. Csak, ha az egyén a tapasztalatai alapján készen áll megnyílni és növekedni, akkor indul el komolyabban az utazása, ami egyesek számára több életciklust is igénybe vehet.

Azonban a világon sokan és nagyon gyorsan ébrednek fel hipnotikusan megkövült állapotukból. Most jött el a megfelelő idő és a többség készen áll. A magas rezgésű energiák, amik a Földre áramlanak nagyon intenzívek és sok téren tapasztalhatók. Egyesek úgy döntenek, elmennek és remélik, hogy egy későbbi időpontban visszatérhetnek az új energiákba. Ez az [új energia], amire az emberiségnek szüksége van, és amit most tesz – egy kollektív lépés a következő létrafokra.

Mérlegeljétek a dolgokat, amiről beszélünk és vonuljatok belső tudatotokba és figyelmetekbe. A mindennapi élet minden aspektusát középpontotokból éljétek meg, azokat a dolgokat, amiket nem igazán kedveltek próbáljátok meg valójukban szemlélni és szeretni. Nem kell elkerülni a félelem, a düh, a csalódottság és az undor stb. érzések létrejöttét, ezek olyan eszközök, amik segítenek hitvilágotok megértésében.

Minden terv szerint halad. Soha senki sem hal meg. Soha senki sem lehet elszigetelve az Egésztől, így el sem veszhet.

A tudat nagyszerű utazásán vesztek részt.

Mi vagyunk az Arktúruszi Csoport.

Csatornázta & Forrás: Marilyn Raffaele

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Reklámok