Archive for február, 2015


visionKedvesek, beszéljünk a szeretet azon minőségéről, amit víziónak neveznek. Pozitív vízióval [látomással, elképzeléssel] rendelkezni azt jelenti, hogy egy vágyott jövőt fest meg magának az ember. Egy víziókkal rendelkező ember megváltoztathatja a világot. Egy magasztosabb vízió lehet például az illető világbeli történésekre adott pozitív reakciója. Egy ilyen vízió bátorrá teszi őt ahhoz, hogy kívánságának megfelelően a legfelsőbb jó érdekében ténykedjen és eszerint is cselekedjen. Azzal, hogy kitart személyes életében víziója mellett – a tiszta szellem kifejeződéseként – végül a szándék szintjén is fel fogni nőni ebbe a tudatba és szerepe. És ez fogódzót biztosít számára, hogy életútját azzal a teljes hittel és bizalommal járja be: minden, ami őt érinti, jó. Az ember minden igyekezetét megáldja az univerzum, ami a magasztos víziókkal kapcsolatosak és az egyéni spirituális növekedés magvát termeti meg és plántálja el benne. Ha az ember kiterjesztett spirituális tudattal tekint az életre, akkor erényes viselkedése lesz az egyetlen út, aminek értelmét látja.

Ha pedig mindenki magasztos víziókkal keresi az igazságot, akkor növekedni fog az őszinteségre való érzékenység és így az ember sokkal világosabban tud betekintést nyerni saját spirituális szívébe. Megbecsüli spirituális természetének tökéletességét és elégedettebb lesz önmagával és a módra, ahogyan a világra reagál. Az egyén világi kötöttségei és kívánságai maguktól oldódnak fel a magasztosabb szándékban és víziókban, és felszabadulnak a korlátolt vágyaktól és ennél több után kutatva növekszik a hit és bizalom a jóakaratú univerzum iránt.

És minél jobban átadja magát az egyén magasztos vízióinak, annál erősebben vezeti lépteit az univerzumi kegyelem. Jövővel kapcsolatos víziója kiteljesedik a mindenség tökéletessége iránt érzett hálában, ami életében minden egyes megtett lépéssel bontakozik ki szeme előtt. Az egyén megteremt egy személyes víziót, ami egyidejűleg ismeri el az anyagi sokszínűséget és a spirituális egységet.

elégedettFelismeri, hogy minden megtestesülésben a tudat egy egyéni szikrája lakik, ami egyszerre minden élőlény szívében jelen van.

Felismeri, hogy minden megtestesülésben a tudat egyéni szikrája lakozik, ami minden lény szívében egyszerre létezik.

Ezért az értelmezést tekintve víziója tiszta, tökéletes és egyetemes. Ha pedig mindenkiben megérik egyéni szinten a spirituális felismerés, akkor a személy víziói is egyre jobban kirajzolódnak, és azok élete természetes alkotóelemeivé válnak. Ez pedig mélységesen megváltoztatja az érzékelést és a tudatot, ami az élete.

Képes lesz a teljes valóságot úgy szemlélni, ahogyan azt Isten teremtette, beleértve önmagát is.

Látja, hallja és megérti az élet egységét tudatos szívén keresztül.

Szíve megérti, hogy minden a karakterétől függ, attól, hogy szívének tisztának kell lennie ahhoz, hogy a világban megtestesüljön spirituális víziója.

Tudatában van, hogy ez azt jelenti, hogy senkit se bántson meg vagy, hogy ne legyenek még bántó gondolatai sem, amik megtestesülhetnek az anyagi teremtésben.

Felesküdött, hogy fejleszti felsőbb emberi potenciáljait és ennek rendeli alá érzékelését, régi viselkedésmintáit és alacsonyabb szintű hajlamait.

A szeretet, együttérzés és mindenki szolgálatának erői ébrednek fel benne.

Isten mennyei természetének örök tökéletességére úgy tekint, ami minden élőlényben folyóként áramlik keresztül.

Hogy fenntartsa vízióját, céljára összpontosítva kitartónak kell lennie igyekezetében és cselekedetiben.

Tudnia kell ehhez hol tart spirituálisan és képesnek kell lennie egy magasabb fókuszpontból szemlélnie önmagát.

Betekintést nyer a dolgok állásáról és kitekintést arra, ami lehetséges lehet.

Megtalálja az önmagában rejlő bölcsességet, hogy harmóniába kerüljen a szellemivel. Ez a folyamat egy jó ítélőképességet, összpontosítást és egészséges emberi felfogást kíván meg.

A magasabb víziókra való ráhangolódás rendszeres gyakorlata, az élet kiegyensúlyozott szemléletével ajándékozza meg. A céljai vizualizálásával és a bennük való hittel sokkal jobban és erőteljesebben lesz képes vízióit manifesztálni [a földi világban megjeleníteni].  Összhangba hozva emberi vágyait és spirituális vízióját felismeri lelke jelenlétének célját.

És ha elég bátor az új földre való lépéshez, akkor azon igyekszik, hogy megtestesítse a szükséges minőségeket ahhoz, hogy igaz vízionárussá váljon.

Mivel az általa választott úton egyre gazdagabb bölcsességre tesz szert, folyamatosan újraértékeli életét, hogy a rejtve maradt potenciálokat felfedezze, hogy kreatívan gondolkodjon, új lehetőségeket kutasson fel és hogy a passzivitásba való süllyedés helyett aktívan élje életét.

A magasztosabb vízió egy látószög, ahonnan mindenki egészként tekinthet étéletére. Mindegy mennyi spirituális információt kaphat az ember – csak annyit fog tudni feldolgozni, amennyire az egyéni képességei aktuálisan lehetővé teszik. Az információ ilyetén megértése a felvételi és integrációs folyamatok kapacitása miatt korlátozódik. Ezért meg kell érteni és fel kell fogni, hogy mindig több a tanulandó, mint amennyit éppen képes az ember felvenni és nem szabad türelmetlennek vagy keménynek lennie önmagával, ha még nem elég nyitott további információk befogadására. Minél nagyobb [fejlettebb] a tudás megértésének képessége, annál nagyobb a kapacitás, hogy befogadható legyen a keresett bölcsesség.

elégedettségHa pedig minden felé a jobb valóságba vetett hittel fordulunk és megtartjuk a csodálkozás képességét, minden jóra fordul az ember életében.

Ha az ember egyéni életéről vagy a kollektív életről egy magasztosabb vízióval rendelkezik, akkor fontos emlékezni arra, hogy hinni kell abban, hogy ez a vízió már megvalósult az életben és már manifesztálódott, és hogy átélhetővé vált.

Búcsúzóul szeretnélek bátorítani benneteket, hogy tudatosítsátok és értsétek meg egyéni spirituális víziótokat és befogadóképességetek mértékét, terjesszétek ki jobban, teljesítsétek ki egy ima, egy elmélyedés és spirituális tudatosság által.

Gabriel Arkangyal vagyok

 

Csatornázta:©2009-2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah)

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://www.therainbowscribe.com /http://www.movingintoluminosity.com

Reklámok

Kedves Olvasók!

Íme egy ok-okozati eszmefuttatás és egy spirituális gyakorlat Ashtar parancsnoktól vagy éppen akitől… de mindenképpen felemelő, hasznos és tanulságos! Jó olvasást! Scarlett

ASHTARSzeretett földi Barátok!

Itt Ashtar beszél. Miközben a fény kozmikus sugarak formájában egyre a Földre áramlik, egyre láthatóbbá válnak az árnyék különféle formái és struktúrái. Ezáltal nyílik lehetőséged döntéseket meghozni. Hosszú időn keresztül olyan mélyen hálózott be a sötétség, hogy igazából nem volt választási lehetőséged. Vak és süket voltál a fényre. Olyannyira eltávolodtál tőle. De ez nem térbeli eltávolodás volt, mert a fény mindig jelen van, ez az érzékeidet érintő eltávolodás volt, az árnyék és az ott található dolgok felé fordulásodé.

Egyre több ember fordul újra a fény felé és ennek a felismerés a következménye. Mielőtt dönthetsz és tudatos döntést tudsz hozni, szükséged van a felismerésre. Mindig azt ismétlik Neked, hogy a teremtő benned van. Másutt nem fogod megtalálni. És éppen ez a belső mélységben való keresés szokatlan sok ember számára. Túl sokáig kötötte le figyelmedet a külvilág, bíztál abban, amit a fizikai szemeddel és fizikai füleddel érzékeltél, és ami a mi perspektívánkból tekintve, a fizikai mérhetőség korlátolt lehetőségei miatt, csak nagyon keveset közvetített feléd. Ez lekorlátolt téged. Leszűkített. Így nem vagy hozzászokva, hogy a teremtő szemszögéből- AKI VAGY- szemléld a külvilágot. Úgy vélekedsz, ha szembesülsz egy helyzettel és ez nem tetszik neked, akkor az ellen harcolnod kell. A harc mindig szenvedéshez vezet. Így azt erősíted, ami ellen harcolsz, ahelyett hogy megszabadítanád magad a helyzettől. Minden helyzet és minden, amit a fizikai szemeddel és füleddel érzékelsz egy hatás [reakció, okozat]. Az ok az akció, a teremtő frekvenciák, amiket te választottál. Mindig te voltál a teremtő és mindig az is maradsz. Minden gondolat, minden szó, minden érzelem teremt valamit minden pillanatban. Eközben pedig másodrangú [a folyamat szempontjából], hogy Te tudatosan vagy tudattalanul gondolkodsz, beszélsz vagy érzel. Ez energiává válik és ha elegendő energia dúsul fel, formát teremt magának, gyakran egy bizonyos helyzetet vagy találkozást az életedben. Léteznek egyéni formák és kollektív társadalmi formák. Ha szeretnél megváltoztatni vagy feloldani egy helyzetet az életedben, tudnod kell, hogyan teremtetted, milyen gondolatokkal, milyen szavakkal, milyen érzelmekkel. Ezután tudod megváltoztatni a gondolatok, szavak és érzelmek frekvenciáit, mert csak így tudod megváltoztatni vagy feloldani őket. Ez a felismerés. Ezt követi az elfogadás. Fontos, hogy semmit se utasítsunk el. Minden, amit elutasítasz, táplálsz is egyben az elutasításoddal. Erősebb lesz általa. Tudatosítsd azt, amit gondolsz. Mert minden gondolat, a tudatalatti gondolatok is, teremtő energiával rendelkeznek. Szánj időt az elcsendesedésre, a gondolatok tudatos csendjére és a tudatos cselekvésre. Találd meg a számodra megfelelő meditációs technikát, hogy tudatos gondolataid és érzelmeid békésen elcsendesedhessenek. Ezután irányítsd figyelmedet a tudattalan gondolataid és érzelmeid felé. Részletkérdés, hogyan érzékeled őket, ha vihart érzékelsz önmagadban vagy érzelmeket, képeket látsz vagy tudatalattid gondolatait hallod fejedben. A lényeg, hogy érzékeld őket és nem veszel el közben tudatalattidban. Különben nem tudsz tudatosan közbeavatkozni. Hallgasd meg önmagad egyszer tudatosan, anélkül, hogy értékelnéd vagy ítélkeznél felette. Ez a tudatalattid tudatos érzékelése és elfogadása. Ezután hagyd el ismét tudatalattid megfigyelését, de maradj még elcsendesedve. Kerülj kapcsolatba szíveddel. Érezz hálát, amiért megtudtál önmagadról valamit, amit előtte nem tudtál. Most már tudod, miért alakultak ki bizonyos szituációk az életedben. Légy hálás ezért a felismerésért. Lehetőséget biztosít számodra, hogy választhass. Hogy tudatos gondolataid és érzéseid számára felkínálhasd a tudatalatti gondolataidat is, amik előbbit megváltoztathatják. Olyan döntést hozz, amit felkínálhatsz a tudatalattid számára támogató gondolatok és érzések formájában. Emlékezz olyan helyzetekre, amikor boldog voltál, amikor biztonságban, védettségben és oltalmazva érezted magad vagy fantáziád segítségével teremts meg ilyen helyzeteket. Érzékeld a benned rejlő kreativitást, tudatosítsd a belső teremtőerődet. Ezután ajánld fel ezt a másfajta valóságot tudatalattid számára. Pontosan olyan valódi, mint a tudatalattid valósága. Szeretettel áramoltasd tudatalattidba és engedd, hogy a gyógyulás megtörténhessen. Ne erőltess semmit. Ez egy lehetőség, hogy tudatosítsd a belső teremtődet és hogy ismét kezedbe vedd az irányítást, amit már oly régóta elengedtél. Oly hosszú idő telt már el irányítás nélkül életedben. A legfontosabb, hogy mindezt tudatosítsd. Ne a formákra koncentrálj, hanem a gondolatok, szavak és érzések teremtő energiáira. Tudatosítsd, milyen energiával rendelkeznek bizonyos szavak. A szenvedély szó tartalmazza a szenved-ve él-ést, annak megteremtését [eredeti szövegben: Leidenschaft- szenvedély szó tagolt tükörfordítása: Erschaffen von Leiden: szenvedést teremteni]. Gyakran inkább a lelkesedés képességét értitek alatta. Ennek a teremtő rezgésnek ez egy pozitív energiája. Ily módon kutasd folyamatosan a szavakat, amik egyszerűen elhagyják a szádat, vagy amiket másoktól hallasz. Az érzelmek [emóció] az elszigeteltség érzéséhez kötődnek, a belső teremtődtől való elszigeteltséghez. Az érzések [érzet] a szívből erednek és mindig csordultig teltek szeretettel és összekapcsolnak a belső teremtőddel. Generálj, teremts érzéseket önmagadban csupán azért, hogy átérezhesd őket. Okozzanak Neked örömet érzéseid, élvezd őket.

Ekkor ébred fel benned a kreativitás, az érzések és a korlátozó dogmák elkezdenek feloldódni és a változás magától következik be. Figyeld meg hogyan változik meg a valóságod. Más rezgéseket érzékelsz, ezekre fókuszálsz és ez által kelnek életre. Ha egyre több ember találja meg ezt az utat a belső teremtőhöz és átveszik az irányítást életük felett, akkor ily módon a kollektív valóság megváltoztatása táplálva lesz és felgyorsul. Döntsd el, hogy olyan akarsz lenni, aki megnyitja magát ennek az útnak, vagy olyan, aki csak később hagyja magát elragadni. Ez a döntés is hatással lesz egyéni és kollektív szinten is életedre. Ki és mi akarsz lenni? Tudatosan dönts. Ez közelebb fog vinni belső teremtődhöz. És így csökkeni fog a ’távolság’ az angyalokhoz és fénylényekhez, akik folyamatosan körülötted vannak. Minden dimenzió összefonódott egymással. Nincsenek térbeli távolságok köztük. Ez egy váltás az egyik valóságból a másikba.

Még ha elméd azt is mondja, hogy mindezt képtelen felfogni és talán közelében sem érzed magad annak, amit Neked most elmondtam, de valahol érzed szívedben, érezd szívedben és hallgass rá, mert ő megértette.

Jó utat kívánok a pillanatnyi földi energiákon keresztül. Ússz együtt az új energiák áramával és csodákban lesz részed. Csodákban, amik örömmel töltik meg szívedet.

Ashtar

 

Csatornázta:©Blandina Gellrich

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://www.licht-der-seele.net

Kapcsolódó cikk: https://kristalyhang.wordpress.com/2014/07/19/a-szavak-es-az-agy-2014-05-02/