transmissionsKedveseink!

Mi, az Arktúrusziak ismét üdvözlünk benneteket közvetítésünk fennmaradó részében. Azzal a magyarázattal zártuk előző üzenetünket, hogy szorosan összefonódik a tudat a 3D mátrixon belüli fizikai formátokkal és a Föld tudatával a 3D mátrixon belül.

Így van leföldelve egyéni 3D mátrixotok és így olvadt össze a bolygószintű 3D mátirx-szal. Miközben beengeditek a fény magasabb frekvenciáit 3D mátrixotokba, ez azonnal megosztásra kerül Gaia bolygószintű testének 3D mátrixával. Gaia minden fényt felerősít és visszaküld nektek.

A kölcsönös elfogadás eme formája az időtlen magasabb fényfrekvenciák vissza- és beáramlásaként lép fel, egy fokozódásban, hogy a bolygószintű és az egyéni mátrix átalakulhasson. Ily módon válik lehetővé az időhöz kötött egyéni és bolygószintű formájú hologramok számára, hogy az időhöz láncolt kifejeződéseiket az időtlen antianyag világába engedhessék el (emelhessék fel).

Ezzel egyidőben az antianyag kivetíti formanélküli fényáramlatát a fizikai Föld mátrixába. Így fog lépcsőzetesen összehangolódni [szinkronná válni] tudatotok és végül formátok a kölünböző dimenziókban és dimenziókból. Tudatotokkal az általatok kiválasztott dimenzióba tudtok „becsatlakozni”, oly módon, hogy a valóság adott dimenziójába külditek az összekötő erőt, a feltétel nélküli szeretetet.

Miközben feltétel nélküli szeretetetekkel összekapcsolódtok ezzel a dimenzióval, multidimnezionális ÖNVALÓTOK adott különleges kifejeződése „egyéni tapasztalatként” emelkedik ki. Megnyitjátok tudatotokat az által, hogy „kulcsotokat” kiveszitek a „zárból”. ÖNVALÓTOK magasabb rezgésű kifezésformái az időn túlival rezegnek együtt. Mikor ismételten visszaléptek 3D életetekbe, megtehetitek ezt egy másodpreccel mielőtt elhagytátok volna azt.

Ezen felül nem is hagyjátok el igazán. Ugyanis fizikai tudatotokat terjesztitek ki multidimezionális Önvalótok magasabb frekvenciái felé. Így ti NEM mentek, hanem bi-lokalizáltok. Ez a bilokalizálás Önvalótok magasabb kifejeződései számára természetes, mert az időn kívülivel együttrezegni lehetővé teszi számotokra, hogy ’egyidejűleg’ tarthassátok fenn több mint egy valóság tudatos megélését.

Amint teljességgel összekapcsoljátok multidimenzionális elméteket harmadik dimenziós agyatokkal képesek lesztek tudatos tudatotokat kiterjeszteni LÉNYETEK sokszoros kifejeződéseibe az EGY-en belül a MOST-ban. Mikor először ébredtek rá multidimenzionalitásotokra, feltehetőleg csak egy kifejeződési formát lesztek képesek érzékelni LÉNYETEKBŐL, miközben megtartjátok fizikai formátokat.

Fizikai formátok, mint egy száraz levél „eléghet” a magasabb rezgésű Önvalótok tüzében. Ezért, amíg nem aktiváljátok belső fénytesteteket és Kundaliniteket, nehéz lesz Önvalótok valódi „tüzét” megtartani fizikai formátokban. Fordítva a multidimenzionális elmétek nem fog formátokra korlátozódni, mert van egy szűrője, így csak a 3D mátrixotok frekvenciái kerülnek letöltésre, amiket fizikai formátok be tud fogadni. Önvalótok kvantum kifejeződésének eme egyirányú áramlása szakadatlanul összekapcsolja multidimenzionális elméteket harmadik dimenzionális agyatokkal.

Fizikai tudatotok és testetek csak ehhez a multidimenzionális információhoz,  csak a multidimenzionális tudatotokon keresztül tud hozzáférni. Sokan közületek hatalmas változásokat élnek meg testükben, miközben az hozzáigazodik a magasabb dimenziós fénytestének kifejeződési formájához.

Fénytestetek folyamatosan magotokon belül a Kundalini energiában és multidimenzionális elmétekben lelhető fel. Multidimenzionális fénytestetek ezekből a helyekből szivárog át lassan földi testetekbe és lassan és biztosan átalakítja 3D mátrixotokat magasabb frekvenciájú rezgéssé.

Emlékezzetek arra , hogy az átalakulás formátokhoz nem tesz hozzá vagy vesz el elemket. Amikor új elemek adódnak a folyamathoz, hogy az eltolódás létrejöhessen, azt Átalakításnak nevezik. Az átalakulás folyamatában nem kerül semmi hozzáadásra és semmit sem vesznek el. Ehelyett minden sejt és minden atom egy magasabb rezgésű kifejeződési formába alakul át.

pillangó-metamorfEzért hasonlítotok a pillangó hernyó formájára, ami pillangóvá alakul át. A hernyó és a pillangó DNS hajszál pontosan megegyeznek. Azonban a hernyó formája az ágakon való araszolásra korlátozódik, hogy új leveleket találjon táplálkozásához.

A pillangó pedig felemelkedik a levegőbe, hogy egy magasabb szintről érzékelje az életet. Ezek az apró, törékeny teremtmények több ezer kilométert tesznek meg törékeny szárnyaikon, hogy teljesítsék életük körforgását. Ti is pillangók vagytok, akik tudatukkal MOST úton vannak, de a hernyó még egyelőre az „ágon” marad.

Ennek következtében ti vagytok a hernyó földelt eleme, ahogyan a pillangó átalakult eleme. Mialatt tudatotok folytatja a kiterjedést, betlejesíti földi testetek életciklusát, hogy átalakulhasson multidimenzionális önvalótokká.

Közületek sokan élik át ezt a pillanatot. Ezért tudatotok lépésről lépésre utazik a hernyótól a pillangóhoz, hogy aztán ismét visszatérjen a hernyóhoz. Ez ennek a szinkronizációnak a részét képezi, mert sokan közületek önként jelentkeztek, hogy fenntartsák MINDKÉT formát, a „pillangóét” és a „hernyóét” is, amíg Gaianak szüksége van a segítségetekre.

Azonban végezetül a pillangó-lényetek szabadságával fogtok azonosulni és készen álltok majd, hogy elengedjétek a korlátokat, hogy a legközelebbi tápláló levélhez araszoljatok. Ekkor elkezdtek lépésről lépésre haladni a földi testetekből a multidimenzionális fénytestetekbe.

Amint teljességében felveszi átalakuló formátok a magasabb dimenziók fényének ajándékát, élő portálként szolgáltok, ami megosztja a fényt Gaia testével. A fény magasabb rezgései, amiket beemeltek a tobozmirigyetekbe, keringeni fog lefelé minden csakrátokon keresztül, hogy megossza a fényt Gaiaval.

Ily módon könnyítitek meg Gaia nagy tömegű bolygótestének az átalkulását. Gaia ezután összefűzi a fény ajándékát, ami ő maga és minden rajta élő Felébredett és befogadja egy „kvantum-levesbe” és megosztja fokozatosan minden rajta élő emberrel, állattal, növénnyel és fizikai hellyel.

Egy olyan idővonalon tartózkodtok, amin elvállaltátok, hogy egyidőben vesztek részt az ötödik és az a feletti dimenzióba való bolygószintű és személyes átalakulásban. Ha környezetetek az általatok viselt formával együtt eltolódik, NEM fogtok megválni földi életetetektől.

Ehelyett földi életetekkel együtt fogtok átalakulni. Ne aggódjatok tehát, hogy a dolgok NEM lesznek mások. A mi széleskörű szemszögünkből nézve a dolgok [már] jelentékeny mértékben mások. De mivel ti ugyanazt a „különbséget” tükrözitek vissza, mint a valóságotok, ezért úgy tűnik az életetek változatlan marad.

Ezért arra kérünk bennetket , hogy „időtökből” szánjatok egy pillanatot és emlékezzetek vissza a 10 évvel ezelőtti személyes életetekre és a bolygóéra. Más szavakkal kifejezve, menjetek vissza a múltatokba, hogy megtapsztalhassátok, hogyan alakult át, tolódott át a folyamatos változásoknak köszönhetően jelenetek egy jövőbe. Ha e szerint tekintetek a múltatokra, a jelenre és a jövőre, az idő elkezd feloldódni a MOSTBAN.

Arra szeretnénk emlékeztetni, hogy a tudás eme magja, amit megosztottunk veletek, életről életre került földi testetekbe beültetésre. Néha ez a mag sziklákra hullott, ahol nem tudott gyökereket ereszteni és a tudást felszárította a forró napfény. Néha ez a mag egy vízzel teli medencében landolt, ahol nem tudott túlélni és megfulladt a zavaros mocsárban.

Szerencsére ez a mag néha termékeny talajra is hullik és gyökereket ver. Ez azokban az életekben történik meg, amikor emlékeztek ÖNVALÓTOKRA. Azokban a valóságokban történt meg, amikor felismertétek, hogy nagy fénylények voltatok, akik egy kis földi testben értek földet, hogy emlékezzetek az igazságra és hogy másokat is emlékeztessetek.

Azonban sok Gaia testén eltöltött életetek magányos volt és nehéz volt emlékezni, mert az az időszak kemény volt számotokra, ahhoz hogy az igazságról merjetek beszélni. Valóban sokan azok közül, akik meg merték osztani belső tudásukat, bünetést kaptak, megkínozták vagy akár meg is ölték őket.

Amikor ez megtörént egy heg maradt a lelken, ami arra figyelmeztet benneteket, hogy legyetek óvatosak, mielőtt ismét az igazságról beszélnétek. Ez a heg okozta az igazság elfeledését, még akkor is, amikor biztonságos volt a tudás megosztása. Néha sok Gaia élet és halál kerekén töltött inkarnációba telt, mielőtt emlékeztetek volna és/vagy mertetek az igazságról beszélni, amit nem tudtatok elfelejteni.

Mi most azt mondjuk, a Föld átalakulásának szeretett csoporttagjai, hogy ez a harsonák hívó szava. Ez az üzenet a MOSTOTOKBAN a hívó szó, hogy emlékezzetek és hogy ezt megosszátok. Osszátok meg azt, amire mindannyian egyformán emlékeztek, osszátok meg oly módon, ahogyan jelenlegi testetek a legkreatívabbnak találja.

Ha kreatív módon teszitek ezt meg, akkor tudatotok kiterjed, ami nagyobb kitratást kölcsönöz nektek. Egyszerűen elmesélhettek egy „történetet” egy könyvben, írhattok egy nagyszerű „dalt”, megalkothattok egy szép „táncot” vagy festhettek egy csodás „képet”. Ha üzeneteteket áthatja a kreativitás, akkor létrehoztok önmagatok számára egy biztonsági hálót.

Ehhez hozzájárul még, hogy önvalótok részeit nagyon kedvelitek majd, mert általuk fejezhetitek ki kreativitásotokat és ez visszahúz benneteket a multidimenzionális létezésetekbe, ahol minden IGAZSÁG létezik.

Ezért kedvesek, most lezárjuk ezt a közvetítést és előre megköszönjük a csodálatos hozzájárulásotokat, amiről tudjuk, hogy megosztotok a felemelkedő bolygótokkal.

Jelenlegi formátok talán nem tartható fenn az Új Föld dicsfényéig, ami egy természetes és mindennapos tapsztalat lesz. Azonban mostani életeteket a mesterré válásba vezető lépéssel zárjátok be. Felemelkedett mesterként képesek vagytok formát termeteni, ott és akkor ahol akarjátok.

Emlékezzetek arra, hogy mivel az Új Föld időtlen, ezért nem létezik a sietség sem, hogy megérkezzetek oda. Nem késhettek el, mert nem létezik az idő. Miközben lezárjuk ezt a közvetítést, arra emlékeztetünk, hogy függetlenül attól, LÉNYETEK melyik verziója fogadja magába ezt az üzenetet, meditáljatok és kapcsolódjatok ÖNVALÓTOK magasabb rezgésű kifejeződésével.

Lényetek ezen [magasabb] frekvenciájáról egy hívást küldtök ki minden párhuzamos, alternatív, magasabb és alacsonyabb dimenzionális kifejeződési formáinak, hogy MOST van itt az idő! Ezekkel az utolsó szavakkal az ibolya fény robbanását küldjük számotokra, amiben sütkérezhettek, amíg csak szükségesnek érzitek.

Áldás

Az Arktúrusziak

 

Csatornázta: Suzanne Lie

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://suzanneliephd.blogspot.hu/2014/12/second-transmission-to-earth-arcturians.html

Kapcsolódó “metamorfotikus” üzenet 😉

https://kristalyhang.wordpress.com/2014/03/30/emanuel-nem-fogtok-kudarcot-vallani-2014-03-11/