Archive for január, 2015


Kedves Olvasók !

Úgy 10 éve azt mondtam volna erre a szövegre, hogy ez idegesítő pozitív agymosás és aki így él az nem a valóságban él…most már (ahogy átestem a pozitív agymosáson) úgy gondolom, ez a természetes és másnak is ki kéne tapogatnia ezt a fajta valóságot. 🙂 S.

 GabrielA pozitív spirituális beállítottságról/morálról

Kedvesek, beszéljünk a szeretet minőségéről, melyet pozitív spirituális beállítottságnak vagy morálnak neveznek. Az ember ezen a minőségen keresztül az érzelmek széles spektrumát tapasztalja meg és ezen felül képessé teszi magasztos inspiráló kreációk megteremtésére.

Egy ilyen ember úgy hiszi, hogy az élet minden helyzetében a legjobb hozzáállás a türelem, hála és mindenek előtt a pozitív hozzáállás. Meggyőződése, hogy jó számára, ha minden lehetőségben meglátja a növekedés lehetőségét és ezzel másokat is ösztönöz környezetében.

Hisz abban, hogy minden jó meg fog történni vele és még a nehéz helyzetek is végül áldásként alakulnak számára. Folyamatosan látnia kell a jót másokban, mert a pozitív oldal kiemelése bátorítani fogja és megajándékozza őket a megbecsülés érzésével. Családjaik, kollégáik és közösségük tagjai tudják, hogy minden helyzetben számíthatnak pozitív hozzáállásukhoz és ez a fajta beállítottság ragadós és másokat is arra késztet, hogy szeretettel és optimizmussal tekintsenek a jövőbe. Egy ilyen inspiráló szellem erőteljes, mert elhatározta pozitív marad függetlenül attól, hogy milyen körülményekkel kell szembesülnie.

Egy felemelő érzés kreatív erő, mely lehetővé teszi az ember számára a növekedést és a kiteljesedést, ill. a felfedező úton járva megmutatja az új tündöklő lehetőségeket. Ez az átjáró az új látásmódokhoz és változásokhoz és egy erőteljes és pozitív impulzust teremt, ekkor a tudat ráhangolódik a Mostra és a pozitív érzésre. Ha minden napot egy ilyen felemelő hozzáállással élünk meg, gyakorolva a feltétel nélküli önszeretetet, akkor az ember pozitív gondolkodásával, az optimizmus és a lehető legnagyobb szabadság magasabb szintjeire emeli fel önmagát. És más emberekkel kapcsolatba kerülve mindig talál lehetőséget, hogy őszinte dicséretet mondjon. Felismeri a másik szívében rejlő jóságot, barátságos lényét és arra törekszik, hogy csak a pozitívat lássa meg a másik emberben és nem annak a hiányosságait. És ez a szeretetteljes igyekezet segít másoknak erejük visszaszerzésében és a felemelkedésükben.

Tudatosítva az életében jelen lévő áldást, napjának kis darabkáját arra fordítja, hogy hálát adva szemléli életét és azokat a dolgokat, amiket szeret. Azok az emberek, akik ilyen hálásak a rendelkezésükre álló dolgokért, sokkal figyelmesebbek, lelkesebbek, céltudatosabbak, odafigyelnek és tele vannak energiával –szemben azokkal az emberekkel, akik nem vesznek tudomást az élet ajándékairól. Azzal, hogy ezt a minőségű szeretetet, ezt a pozitív hozzáállást és életmorált fenntartják, látják minden megtörténő dologban a lehetőséget, hogy elégedettségre és felismerésre tegyenek szert és a körülöttük lévő embereknek új nézőponttokkal szolgáljanak.

Mindenkinek magának kell felelősséget vállalni azért, hogy az életéből a legjobbat hozza ki, ezért különösen oda kell figyelni az embernek arra, amit gondol, amivel az idejét tölti és hogy merre irányítja figyelmét.

A gondolkodásnál fontos, hogy a szív véleményét is kikérjük. Mert ha összehangolódunk a szellemi síkkal, akkor semmi nem állhat az ember útjába, mert az ember folyamatosan azt teszi, amitől a szíve dalra fakad. Ha valakit megajándékozunk egy mosollyal vagy megölelünk, akkor ez fényesebbé teszi a környezetet és a szív megnyílik, és az ember felismeri: az élet minden szeletkéjét szereti.

Ennek a fontos egyéni tudatváltozásnak a megteremtésével és gyakori elcsendesedésre szánt idővel, egyszerűen megtapasztalva a létezést, felemeljük az érzéseinket és ez csodákra képes. Közben bensőleg emel fel, ha megfürdünk a napfényben, sétálunk egyet a természetben vagy magunkba szívjuk a világ csodáit és szépségét. Csupán attól már sokkal jobb életünk lesz, ha változtatunk a belső hozzáállásunkon. Ez a belső hozzáállás a kulcs, hogy az ember eredményesen változtassa meg viselkedését, megtapasztalva közben a legnagyobb boldogságot. Az igaz boldogság egy érzelmi állapot és egy ember egyéni döntése is, aki rendelkezik a bátorsággal, hogy kövesse saját szívének és megérzéseinek hangját. Az őszinte és jó szándékú karakterrel rendelkező ember belülről sugárzik, egész életében felemel és inspirál. Mindenki örül a váratlan segítségnek és annak, aki ezt meg tudja adni. Ha képesek vagyunk pozitívan hatni egy másik ember életére, akkor ez pozitív nyomokat fog hagyni a saját életünkön is. Minden érintett felbátorodik és az érzékelés egy magasabb szintjére emelkedik. Ha megosztjuk másokkal saját életünk gazdag tapasztalatait és az egyéni, így egyedülálló életszemléletből nyert bölcsességünket és közben nem hagyjuk ki sebezhetőségünket és tévedéseinket, ahogyan sikereinket sem, példaként szolgálhatunk mások számára, inspirálva és felemelve őket.

think-pink-wallpapers_22857_1024x768A többi ember is meg fogja érteni, hogy nem kell egyedül szembenézniük a kihívásokkal. Mindegy kivel vagyunk éppen együtt: ha boldogok vagyunk vele és pozitív hozzáállásunkkal a következő időszakban inspiráljuk, akkor neki is segítünk, hogy ő is a környezetében élőket bíztassa, és pozitív módon érintse meg lelküket.

Történjen bármi az életben, az sem nem jó sem nem rossz. Csupán elmélyíti az egyéni életszemléletet. És mindegy hogyan végződik, mert mindig úgy zárul le, ahogy annak lennie kell. Ha valaki megőrzi pozitív hozzáállását, elismeri a kellemes eredményeket és képes tanul minden tapasztalatból, akkor egyre feljebb és feljebb haladhat a kiteljesedésben.

Az embereknek fel kell ismerniük, hogy óriási hatással lehetnek a közvetlen környezetükben élőkre. A legtöbb, amit egy pozitívan gondolkodó ember tehet az, hogy ellátja az embereket, akikkel kapcsolatba kerül erővel, bátorsággal és megbecsüléssel. Ők az új korszak út-törői. Az ő feladatuk a világ meggyógyítása és mindenki más morális felemelése. Nem veszítik el szem elől szándékaikat és mindig megkeresik a lehetőségeket, hogy a szeretet állapotába emeljék fel önmagukat és hogy egyre tisztábbá-fényesebbé váljanak. Már az örömet okoz számukra, ha jót tesznek valakivel, vagy ha boldoggá tehetnek másokat. Mindenki vágyik arra, hogy megbecsüljék és elismerjék. Időt fordítani arra, hogy valakivel elbeszélgessünk az érdeklődéséről, céljairól és képességeiről, (ön)bizalmat ébreszt az emberekben olyan területeken, ahol feltehetőleg ez hiányzott. Már most jobban teszik a dolgukat az emberek és kivirulnak, ha bókolnak nekik és megerősítik őket pozitív irányultságukban. Az egyéni érzelmi állapot és az egyéni gondolatok, mint tavon fodrozódó hullámokként haladnak a környezetetekben. Ez a belőletek sugárzó energia mindent és mindenkit megérint és a boldog érzéseknek pozitív és felemelő hatásuk van másokra, ill. nyomatékosan hozzájárulnak a bolygó jövőbeli magasabb sorsának kiteljesedéséhez.

Maradjanak szíveitek emelkedett és inspirált állapotban, most távozom.

Gábriel Arkangyal vagyok

 

Csatornázta: ©2009-2015 Marlene Swetlishoff

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás:  http://www.therainbowscribe.com

http://www.movingintoluminosity.com

Reklámok

bluebird (1)Kedves Olvasók!

Mostanában olvasgattam mindenfelé spirituális témákban, hogy mi az, amit még valóban nem mondtak el már ezerszer és mi most a „menő spirituális fejlődési abrak”számunkra ..ekkor rátaláltam egy számomra ismeretlen Cobra-párti szerzőre, tőle olvashattok majd egy érdekes fénymunkásokat ébresztő-ostorozó cikket lejjebb…aztán olvastam Celia Fenn Michael Arkangyal féle 2015-ös Gyémánt út címet viselő előrejelzéseit, ez is elgondolkodtatott, mert nem állhat jól a szénánk (vagy lehet épp ellenkezőleg), ha már kék- gyémánt- gyerekek leszületésére van szükségünk, akik azért jönnek, hogy támogassák a Föld formai átalakulását, a Teremtő manifesztációját …aztán a következő néhány velős sort is érdemesnek találtam lefordítani – részlet Lisa Reneé csatornázásából 2015.01.18 http://www.energeticsynthesis.com:

„Az emberiség történelmével, a negatív földönkívüliekkel és sötét manipulációkkal, valamint az asztrális test fragmentálásával összefüggő ok-okozati történések, olyan faktorok, melyek a spirituális-érzelmi fejlődést akadályozzák. Az emberek átnevelését [szemének felnyitását] támogató felemelkedési modell nélkül, lelkük és spirituális testük táplálása és gyógyítása nélkül, nem jön létre ez az esemény [spirituális fejlődés]. Természetből fakadóan minden dolog növekszik, formát ölt és felvirágzik, ha megfelelő táplálékkal, figyelemmel és egy modellel [tervvel, sablonnal] látják el, mely segíti az egyént a kiterjeszkedésben [fejlődésben].  Ha egy ember lelkét nem bölcsen ápolja, hanem tudatlanságból kifolyólag vadhajtásokat növeszt, soha nem lesz képes a sötét világ mélységes káoszából felemelkedni.…

Ha a lélek tartja ellenőrzése alatt az idegrendszert, akkor ez lehetővé teszi a tudatos cselekvést. Az ember felelős a tetteiért és TISZTA tudattal kell döntenie, mivel a felettes lélekintelligencia adja meg a döntő beleegyezést. Ha a [felettes] lélek nem áll kapcsolatban a testtel, akkor ez lehetővé teszi a sötét erők számára, hogy kihasználják ezeket az embereket. Ha nem vagytok sem tudatosak, sem nem látjátok át a helyzetet, akkor lényegében azonosulhattok a sötét erőkkel, akik [így] felülírhatják „beleegyezéseteket”. Ez az oka, amiért az őszinte szándékotok, az őszinte beleegyezésetek és autoritásotok döntő jelentőséggel bír. Ez a folyamat építi fel lélek-testeteket [teszi elérhetővé fénytesteteket] és ruházza fel a magasabb tudatszintek  beleegyezésével.”

+++

Ne féljetek a strangelet-bombáktól

Ez egy felhívás, ami minden felébredt emberhez szól

Az évek során számos közvetítő személy, informátor és más tanító mutatta meg magát ezen a bolygón. Különböző témakörökben sok fontos információt osztottak meg velünk, de végső soron mindegyik a Felemelkedésre és ennek a bolygónak a felszabadítására lyukadt ki.

Ennek a bolygónak az állapota semmiféleképpen nem mondható normálisnak. A diszharmónia nem természetes. A más bolygókkal való kapcsolat hiánya sem normális. A Forrás/a Teremtő maga a harmónia, az egység és az öröm. Mi csillagmagok ennek tudatában voltunk. Az univerzum különböző szegleteiből érkeztünk, hogy segítsünk. Vettük a fáradtságot és idejöttünk, hogy itt öltsünk testet és sok nehézségen kell keresztülmennünk, annak ellenére, hogy megvolt mindenünk, amire szükségünk volt, egy paradicsomi élet ezen a [földi] börtönön kívül.

Nem maradtunk ott. Hanem letelepedtünk valahol egy elővárosi házban, olyan munkahelyen dolgozunk, amiről tudjuk, hogy nem ez a legfelsőbb célunk – azért hogy fedél legyen a fejünk felett. Soha nem rendelkezünk elegendő idővel, hogy azt tehessük, amihez kedvünk van, és amit nem engedhetünk meg magunknak. Vannak terveink, álmaink, melyek kivitelezéséhez sosem marad elég energiánk. Soha nem látjuk meg a hozzánk valóban hasonló embereket – míg meg nem halunk és nem kell mindent újból kezdenünk. A komfort csak apró darabkái jutnak nekünk, ami semmi a bolygón folyó harchoz képest és az élethez, amit élhetnénk.

Olyan sok a szemlélődő ember, akik a frontvonalban [ücsörögve] hallgatja meg a különböző információs forrásokból származó híreket, szinte mintha csak egy jó filmet néznének.

Ők nem azok, akik mi vagyunk. Nem ezért jöttünk ide. Azért jöttünk, hogy felszabadítsuk ezt a bolygót.

Sok ember további információkra vár, de ahogyan ez az agartha-i közvetítő elmagyarázza [lsd. forrás], már elegendő információval rendelkezünk, hogy beteljesítsük küldetésünket.

A legtöbb igazi információval szolgáló forrás elmagyarázta nekünk, hogy MI vagyunk azok, akik segíthetünk. És a legtöbb ember, akikkel találkozom, nem veszi észre azt az erőt és hatalmat, amivel valóban rendelkezik ahhoz, hogy a helyzetet sikeresen megoldjuk.

Ahogy Cobra elmagyarázta, a jelenlegi helyzetben túszok vagyunk – a sötétek fogságában. Ők azzal fenyegetnek, hogy ha csillagcsaládunk közvetlenül segítene, akkor egy strangelet bombát [***lsd. magyar link ](kvantumanomáliákra épülő bomba) vagy valami hasonlót robbantanának fel. Ez az egyetlen oka, hogy nincs kapcsolatunk más bolygókkal és amiért annyi itt a szenvedés.

Egy strangelet-bomba mindent elpusztítana a fátylon belül ezen a bolygón, azonban amint elérné a fátylat, a csillagcsaládunk azonnal megállítaná. Mit is mond ez nekünk? Hogy megvan a teljes erejük/hatalmuk, hogy megállítsanak egy strangelet-bombát vagy más sötét ármányt. Az egyetlen ok, amiért nem tisztázhatják azonnal ezt a helyzetet, hogy a fátylon belüli technológia és a kvantumanomáliák a fényerők erejét és hatalmát nagyon korlátozza. Ha kívülről próbálnának meg erőszakkal behatolni, akkor egy ilyen bombát vagy más megtorlást vetnének be.

Pont ebből az okból kifolyólag vettük MI a fáradtságot, hogy ide jöjjünk és testet öltsünk ebben a káoszban. Így bentről nyithatunk meg egy hidat. Ha erőteljes meditációkat, vizualizációkat vagy más típusú fénymunkát végzünk, valóban kis lyukakat nyitunk meg a fátyolban. Ez tény.

Igen, sok ember megtesz minden tőle telhetőt, hogy megsokszorozzák a szeretetet a mindennapjaikban. Ez a különleges helyzet célzott szándékunkat igényli. Megköveteli, hogy közvetlenül ráhangolódjunk a feladatra és hogy együttműködjünk, térben és időben összekapcsolódva, mert a változásoknak térben és időben kell megtörténniük.

Ha csak kevesen vagyunk, csak kis lyukak keletkeznek és meglehetősen gyorsan be is zárulnak. De ha elegendően vagyunk, akkor elég nagyok lesznek a lyukak, hogy „átférhessen” rajta a csillagcsaládunk és hatástalanítson mindent, ami eddig megakadályozta, hogy megtörténjen az eltolódás [Felemelkedés].
Pillanatnyilag nem vagyunk elegen. Ez azt jelenti, csillagcsaládunknak nagyon lassan és óvatosan kell eljárnia, hogy ne indítson be semmi sötétséget, ami azt jelenti, hogy a Felemelkedés elhúzódik. Ki akarja ezt?

Ez azt is jelenti, hogy az a kevés csillagmag, akik valóban részt vállalnak és kezdeményeznek, számszerűen a sötétek alatt van. Más szavakkal, olyan munkát végeznek, amihez több emberre lenne szükség.

A fényerők terve az volt, hogy az esemény 2012 áprilisában kerül kivitelezésre. Megtörténhetett volna ebben az időpontban, ha a mi részünket eljátszottuk volna.

Mi nem vagyunk passzív szemlélődők. Mi vagyunk a teremtők. Megvan a szerepünk.

Megnézni ezt a filmet, megcsináltatni azt a frizurát, meginni amazt az italt a haverokkal várhat.

Mind megtehetjük ezeket a dolgokat, majd ha nem erőszakolják meg minden áldott nap az embereket, az állatokat, a növényeket és a bolygót.

Nézzetek körül, nézzétek meg milyen állapotban van a világ. Ez talán elég fontos.

Minden vasárnap szánhattok 20 percet arra, hogy ezt megtegyétek:

Heti felszabadító meditáció (Istennő vortex) minden vasárnap  19:00 GMT -20:00 Magyarország

Heti bolygómeditáció minden vasárnap 15:00 GMT-16:00 Magyarország

144 000 ember kell hozzá, akik valóban megteszik, hogy kioldhassunk egy nyílást a felemelkedéshez. 1 millió csillagmag jut 7 milliárd emberre – ez nem sok. De már több mint 144 000 ember felébredt egy bizonyos szinten. De eddig 5000 és 10.000 közötti résztvevő volt csak.

Ajándékaitokat és kreativitásotokat sok helyzetben kamatoztathatjátok.

Ne feledjétek kik is vagytok valójában.

 

Szerző: Untwine

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://transinformation.net/fuerchtet-euch-nicht-vor-den-strangelet-bomben/

http://recreatingbalance1.blogspot.de/2015/01/dont-be-afraid-of-strangelet-bombs.html

 

*** http://felemelkedes.blogspot.hu/2014/03/a-foldi-karanten-vegjateka.html

 

 

transmissionsKedveseink!

Mi, az Arktúrusziak ismét üdvözlünk benneteket közvetítésünk fennmaradó részében. Azzal a magyarázattal zártuk előző üzenetünket, hogy szorosan összefonódik a tudat a 3D mátrixon belüli fizikai formátokkal és a Föld tudatával a 3D mátrixon belül.

Így van leföldelve egyéni 3D mátrixotok és így olvadt össze a bolygószintű 3D mátirx-szal. Miközben beengeditek a fény magasabb frekvenciáit 3D mátrixotokba, ez azonnal megosztásra kerül Gaia bolygószintű testének 3D mátrixával. Gaia minden fényt felerősít és visszaküld nektek.

A kölcsönös elfogadás eme formája az időtlen magasabb fényfrekvenciák vissza- és beáramlásaként lép fel, egy fokozódásban, hogy a bolygószintű és az egyéni mátrix átalakulhasson. Ily módon válik lehetővé az időhöz kötött egyéni és bolygószintű formájú hologramok számára, hogy az időhöz láncolt kifejeződéseiket az időtlen antianyag világába engedhessék el (emelhessék fel).

Ezzel egyidőben az antianyag kivetíti formanélküli fényáramlatát a fizikai Föld mátrixába. Így fog lépcsőzetesen összehangolódni [szinkronná válni] tudatotok és végül formátok a kölünböző dimenziókban és dimenziókból. Tudatotokkal az általatok kiválasztott dimenzióba tudtok „becsatlakozni”, oly módon, hogy a valóság adott dimenziójába külditek az összekötő erőt, a feltétel nélküli szeretetet.

Miközben feltétel nélküli szeretetetekkel összekapcsolódtok ezzel a dimenzióval, multidimnezionális ÖNVALÓTOK adott különleges kifejeződése „egyéni tapasztalatként” emelkedik ki. Megnyitjátok tudatotokat az által, hogy „kulcsotokat” kiveszitek a „zárból”. ÖNVALÓTOK magasabb rezgésű kifezésformái az időn túlival rezegnek együtt. Mikor ismételten visszaléptek 3D életetekbe, megtehetitek ezt egy másodpreccel mielőtt elhagytátok volna azt.

Ezen felül nem is hagyjátok el igazán. Ugyanis fizikai tudatotokat terjesztitek ki multidimezionális Önvalótok magasabb frekvenciái felé. Így ti NEM mentek, hanem bi-lokalizáltok. Ez a bilokalizálás Önvalótok magasabb kifejeződései számára természetes, mert az időn kívülivel együttrezegni lehetővé teszi számotokra, hogy ’egyidejűleg’ tarthassátok fenn több mint egy valóság tudatos megélését.

Amint teljességgel összekapcsoljátok multidimenzionális elméteket harmadik dimenziós agyatokkal képesek lesztek tudatos tudatotokat kiterjeszteni LÉNYETEK sokszoros kifejeződéseibe az EGY-en belül a MOST-ban. Mikor először ébredtek rá multidimenzionalitásotokra, feltehetőleg csak egy kifejeződési formát lesztek képesek érzékelni LÉNYETEKBŐL, miközben megtartjátok fizikai formátokat.

Fizikai formátok, mint egy száraz levél „eléghet” a magasabb rezgésű Önvalótok tüzében. Ezért, amíg nem aktiváljátok belső fénytesteteket és Kundaliniteket, nehéz lesz Önvalótok valódi „tüzét” megtartani fizikai formátokban. Fordítva a multidimenzionális elmétek nem fog formátokra korlátozódni, mert van egy szűrője, így csak a 3D mátrixotok frekvenciái kerülnek letöltésre, amiket fizikai formátok be tud fogadni. Önvalótok kvantum kifejeződésének eme egyirányú áramlása szakadatlanul összekapcsolja multidimenzionális elméteket harmadik dimenzionális agyatokkal.

Fizikai tudatotok és testetek csak ehhez a multidimenzionális információhoz,  csak a multidimenzionális tudatotokon keresztül tud hozzáférni. Sokan közületek hatalmas változásokat élnek meg testükben, miközben az hozzáigazodik a magasabb dimenziós fénytestének kifejeződési formájához.

Fénytestetek folyamatosan magotokon belül a Kundalini energiában és multidimenzionális elmétekben lelhető fel. Multidimenzionális fénytestetek ezekből a helyekből szivárog át lassan földi testetekbe és lassan és biztosan átalakítja 3D mátrixotokat magasabb frekvenciájú rezgéssé.

Emlékezzetek arra , hogy az átalakulás formátokhoz nem tesz hozzá vagy vesz el elemket. Amikor új elemek adódnak a folyamathoz, hogy az eltolódás létrejöhessen, azt Átalakításnak nevezik. Az átalakulás folyamatában nem kerül semmi hozzáadásra és semmit sem vesznek el. Ehelyett minden sejt és minden atom egy magasabb rezgésű kifejeződési formába alakul át.

pillangó-metamorfEzért hasonlítotok a pillangó hernyó formájára, ami pillangóvá alakul át. A hernyó és a pillangó DNS hajszál pontosan megegyeznek. Azonban a hernyó formája az ágakon való araszolásra korlátozódik, hogy új leveleket találjon táplálkozásához.

A pillangó pedig felemelkedik a levegőbe, hogy egy magasabb szintről érzékelje az életet. Ezek az apró, törékeny teremtmények több ezer kilométert tesznek meg törékeny szárnyaikon, hogy teljesítsék életük körforgását. Ti is pillangók vagytok, akik tudatukkal MOST úton vannak, de a hernyó még egyelőre az „ágon” marad.

Ennek következtében ti vagytok a hernyó földelt eleme, ahogyan a pillangó átalakult eleme. Mialatt tudatotok folytatja a kiterjedést, betlejesíti földi testetek életciklusát, hogy átalakulhasson multidimenzionális önvalótokká.

Közületek sokan élik át ezt a pillanatot. Ezért tudatotok lépésről lépésre utazik a hernyótól a pillangóhoz, hogy aztán ismét visszatérjen a hernyóhoz. Ez ennek a szinkronizációnak a részét képezi, mert sokan közületek önként jelentkeztek, hogy fenntartsák MINDKÉT formát, a „pillangóét” és a „hernyóét” is, amíg Gaianak szüksége van a segítségetekre.

Azonban végezetül a pillangó-lényetek szabadságával fogtok azonosulni és készen álltok majd, hogy elengedjétek a korlátokat, hogy a legközelebbi tápláló levélhez araszoljatok. Ekkor elkezdtek lépésről lépésre haladni a földi testetekből a multidimenzionális fénytestetekbe.

Amint teljességében felveszi átalakuló formátok a magasabb dimenziók fényének ajándékát, élő portálként szolgáltok, ami megosztja a fényt Gaia testével. A fény magasabb rezgései, amiket beemeltek a tobozmirigyetekbe, keringeni fog lefelé minden csakrátokon keresztül, hogy megossza a fényt Gaiaval.

Ily módon könnyítitek meg Gaia nagy tömegű bolygótestének az átalkulását. Gaia ezután összefűzi a fény ajándékát, ami ő maga és minden rajta élő Felébredett és befogadja egy „kvantum-levesbe” és megosztja fokozatosan minden rajta élő emberrel, állattal, növénnyel és fizikai hellyel.

Egy olyan idővonalon tartózkodtok, amin elvállaltátok, hogy egyidőben vesztek részt az ötödik és az a feletti dimenzióba való bolygószintű és személyes átalakulásban. Ha környezetetek az általatok viselt formával együtt eltolódik, NEM fogtok megválni földi életetetektől.

Ehelyett földi életetekkel együtt fogtok átalakulni. Ne aggódjatok tehát, hogy a dolgok NEM lesznek mások. A mi széleskörű szemszögünkből nézve a dolgok [már] jelentékeny mértékben mások. De mivel ti ugyanazt a „különbséget” tükrözitek vissza, mint a valóságotok, ezért úgy tűnik az életetek változatlan marad.

Ezért arra kérünk bennetket , hogy „időtökből” szánjatok egy pillanatot és emlékezzetek vissza a 10 évvel ezelőtti személyes életetekre és a bolygóéra. Más szavakkal kifejezve, menjetek vissza a múltatokba, hogy megtapsztalhassátok, hogyan alakult át, tolódott át a folyamatos változásoknak köszönhetően jelenetek egy jövőbe. Ha e szerint tekintetek a múltatokra, a jelenre és a jövőre, az idő elkezd feloldódni a MOSTBAN.

Arra szeretnénk emlékeztetni, hogy a tudás eme magja, amit megosztottunk veletek, életről életre került földi testetekbe beültetésre. Néha ez a mag sziklákra hullott, ahol nem tudott gyökereket ereszteni és a tudást felszárította a forró napfény. Néha ez a mag egy vízzel teli medencében landolt, ahol nem tudott túlélni és megfulladt a zavaros mocsárban.

Szerencsére ez a mag néha termékeny talajra is hullik és gyökereket ver. Ez azokban az életekben történik meg, amikor emlékeztek ÖNVALÓTOKRA. Azokban a valóságokban történt meg, amikor felismertétek, hogy nagy fénylények voltatok, akik egy kis földi testben értek földet, hogy emlékezzetek az igazságra és hogy másokat is emlékeztessetek.

Azonban sok Gaia testén eltöltött életetek magányos volt és nehéz volt emlékezni, mert az az időszak kemény volt számotokra, ahhoz hogy az igazságról merjetek beszélni. Valóban sokan azok közül, akik meg merték osztani belső tudásukat, bünetést kaptak, megkínozták vagy akár meg is ölték őket.

Amikor ez megtörént egy heg maradt a lelken, ami arra figyelmeztet benneteket, hogy legyetek óvatosak, mielőtt ismét az igazságról beszélnétek. Ez a heg okozta az igazság elfeledését, még akkor is, amikor biztonságos volt a tudás megosztása. Néha sok Gaia élet és halál kerekén töltött inkarnációba telt, mielőtt emlékeztetek volna és/vagy mertetek az igazságról beszélni, amit nem tudtatok elfelejteni.

Mi most azt mondjuk, a Föld átalakulásának szeretett csoporttagjai, hogy ez a harsonák hívó szava. Ez az üzenet a MOSTOTOKBAN a hívó szó, hogy emlékezzetek és hogy ezt megosszátok. Osszátok meg azt, amire mindannyian egyformán emlékeztek, osszátok meg oly módon, ahogyan jelenlegi testetek a legkreatívabbnak találja.

Ha kreatív módon teszitek ezt meg, akkor tudatotok kiterjed, ami nagyobb kitratást kölcsönöz nektek. Egyszerűen elmesélhettek egy „történetet” egy könyvben, írhattok egy nagyszerű „dalt”, megalkothattok egy szép „táncot” vagy festhettek egy csodás „képet”. Ha üzeneteteket áthatja a kreativitás, akkor létrehoztok önmagatok számára egy biztonsági hálót.

Ehhez hozzájárul még, hogy önvalótok részeit nagyon kedvelitek majd, mert általuk fejezhetitek ki kreativitásotokat és ez visszahúz benneteket a multidimenzionális létezésetekbe, ahol minden IGAZSÁG létezik.

Ezért kedvesek, most lezárjuk ezt a közvetítést és előre megköszönjük a csodálatos hozzájárulásotokat, amiről tudjuk, hogy megosztotok a felemelkedő bolygótokkal.

Jelenlegi formátok talán nem tartható fenn az Új Föld dicsfényéig, ami egy természetes és mindennapos tapsztalat lesz. Azonban mostani életeteket a mesterré válásba vezető lépéssel zárjátok be. Felemelkedett mesterként képesek vagytok formát termeteni, ott és akkor ahol akarjátok.

Emlékezzetek arra, hogy mivel az Új Föld időtlen, ezért nem létezik a sietség sem, hogy megérkezzetek oda. Nem késhettek el, mert nem létezik az idő. Miközben lezárjuk ezt a közvetítést, arra emlékeztetünk, hogy függetlenül attól, LÉNYETEK melyik verziója fogadja magába ezt az üzenetet, meditáljatok és kapcsolódjatok ÖNVALÓTOK magasabb rezgésű kifejeződésével.

Lényetek ezen [magasabb] frekvenciájáról egy hívást küldtök ki minden párhuzamos, alternatív, magasabb és alacsonyabb dimenzionális kifejeződési formáinak, hogy MOST van itt az idő! Ezekkel az utolsó szavakkal az ibolya fény robbanását küldjük számotokra, amiben sütkérezhettek, amíg csak szükségesnek érzitek.

Áldás

Az Arktúrusziak

 

Csatornázta: Suzanne Lie

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://suzanneliephd.blogspot.hu/2014/12/second-transmission-to-earth-arcturians.html

Kapcsolódó “metamorfotikus” üzenet 😉

https://kristalyhang.wordpress.com/2014/03/30/emanuel-nem-fogtok-kudarcot-vallani-2014-03-11/

 

 

Egy kis ÚJévi tündérkedés, hasznos tanácsokkal!

Érdemes végighallgatni!

tündérfényes üdv, Scarlett

***

1. Bőség tündére

2. Bizalom tündére

3. Hála tündére

4. Jámborság tündére

5. Kiengesztelés tündére

6. Barátság tündére

7. Újjászületés tündére

8. Életöröm tündére

9. Felszabadultság tündére

10. Inspiráció tündére

11. Belső hang tündére

12. Megismerés tündére

***