Archive for december, 2014


***

Ezoera alias Jocó küldi Nektek kreációját az ünnep alkalmából:

A szeretet ünnepén

***

Szeretetben, boldogságban és békességben gazdag új évet kívánok Mindenkinek a következő videóval,

gyerekkorom nagy kedvence volt ez a könyv és a belőle készült film is csodálatos!  Scarlett

***

Kedves Olvasók!

Különösen így a szeretet ünnepének küszöbén, fogadjuk meg az Arktúrusziak tanácsát és töltsük csordultig szívünket a feltétel nélküli szeretet időtlen fotonjaival és ragyogtassuk meg őket fénytestünkben, hogy az bolygónkhoz és annak minden lakójához eljuthasson! Jó olvasást! S.

 

Arcturian

Kedves ünnepelt földi vendégek és lények!

Isten hozott benneteket spontán földi üzenetünkben. Más dimenziók és idővonalak őrzői velünk összekapcsolódva tiszteltek meg minket ebben a közvetítésben. „Lényeknek” fogjuk nevezni őket, mert ez a közvetítés fény-kódokon keresztül érkezik, amit az emberek, állatok és növények informatív „tudásként” képesek felvenni tudatukba.

Mindegyikőtök fajotoknak, formátoknak és tudatotoknak megfelelően kapja meg az információkat. Igen, földi növény- birodalmatok is nagyon eleven és izgalommal fogadja minden közvetítésünket. Üzenetünket azzal kezdjük, hogy egy kicsit meséljünk nektek a fényről, hogy könnyebben lefordíthassátok fénynyelvünket jelenlegi földi kifejeződési formátoknak.

A fény egységekben létezik, amiket fotonoknak neveznek. A fotonok nem rendelkeznek sem sűrűséggel sem töltéssel, és az „idő” határain túl mozognak. Tehát a fény elsődleges alkotóeleme valóban időtlen.  Így veletek a fénynyelven keresztül beszélünk. Mivel fizikai formátok számtalan fotonnal és protonnal rendelkezik, amik a fénysebességen túl utaznak, természetszerűleg fénylények vagytok, akik egy földi testben rejlenek.

Ezért multidimenzionális tudatotok magasabb frekvenciái és földi testetek nagy részei az időn túl léteznek. „Lényetek” magasabb frekvenciái a harmadik dimenziós földi hologramon túli rezgésszinten vannak. Más szavakkal kifejezve, fizikai formátok lényegi alkotóelemei nem korlátozódnak a harmadik dimenziós Földre.

Földi testetek tudatotok alacsonyabb frekvenciáit tartalmazza, ahogyan hatalmas mennyiségű félelem alapú érzelmet is. Ezek az érzelmek tudatotokat a túlélés szintjére csökkentik. Mikor testetekben a túlélési módozat szerint túlteng az adrenalin, az lecsökkenti tudatotokat az alacsonyabb szintű valóság-küzdelembe vagy félelembe.

Ezért emlékeztetjük a külső-csapatunkat, hogy a Földről való elmenekülés szándéka nincs összhangban a veletek született feltétel nélküli szeretettel, ez a félelem egy anomáliája. Ezért azt tanácsoljuk nektek, hogy figyelmeteket ne a sötétség elleni küzdelemre irányítsátok, ill. ne akarjatok elmenküli egy jobb helyre. Ehelyett koncentráljatok a boldogság örömteli érzésére, ami a feltétel nélküli szeretetben áramlik szüntelenül.

Gondolataitok az agyatokból jönnek, érzelmeitek azonban a testeteken belülről származnak. Sok ember azt mondta, hogy az érzelmeket nem lehet kontrollálni, ez akkor igaz, miközben félelem alapú tudatotokat tapsztaljátok meg. De amint arra gondoltok, hogy feltétel nélküli szeretetet küldtök minden kihívás és/vagy stresszhelyzetbe, érzelmeitek mesterévé váltok. Mesterként képesek vagytok ellenőrzésetek alatt tartani érzelmeiteket, mert képesek vagytok tudatállapototok ellenőrzésére.

Tudatállapototok határozza meg érzékelésetek fokát. Ha alacsony tudatszitnen tartózkodtok, akkor a félelem hatja át a gondlataitokat, hogy azok még több félelmet teremtsenek, ahelyett hogy a veletek született feltétel nélküli szeretet hatná át őket. Másrészt, ha szívetekből/magotokból éltek, akkor saját központi napotok fénye és számtalan fotonotok testeteket egy fényteli galaxissá változtatja. Testetek minden atomja Napként funkcionál, ami körül számtalan forgó bolygó kering. Ha ily módon gondoltok önmagatokra, már nem nagy ugrás hittel felismerni, hogy fénylények vagytok.

Nem kell fénytestet létrehoznotok vagy akár átbliccelni egy fénytestbe. Ehelyett öleljétek magatokhoz a tényt, hogy veletek született ÖNVALÓTOK maga a fény, ami beágyazódott az anyagba (szellem/fény az anyagba/formába), hogy a harmadik dimneziós valóság frekvenciáit megtapsztalhassátok.

Erre azt is mondhatjátok: „Ha én egy mester vagyok, miért kéne magamra ölteni egy alacsonyabb rezgésű testet?” Erre a kérdésre két válasz van. Elsősorban ti, külső csapatunk tagjaként azért öltöttetek magatokra fizikai testet, hogy szeretett Gaiankkal bensőséges kapcsolatba lépjetek, aki készen áll a fénytestébe való átalakuláshoz. Másodsorban próbaként „öntöttétek” magatokat formába. Egész univerzumunk a valóság magasabb oktávjai felé mozdul el. Ha előre próbálni tudtok erre az eseményre, azzal, hogy egyéni formátok rezgésszintjét felemelitek, jobban fogjátok érteni és becsülni, mennyire nehéz egy komplett bolygónak, naprendszernek, galaxisnak és lokális univerzumnak a fény magasabb oktávjára hangolódni és átalakulni.

Felemelkedőink között egyesek még mindig azt hiszik, hogy nagyon jó, ha nagyon igyekeznek, ha határtalanul türelmesen várják, hogy „övéké” lesz és „megkapják” majd a felemelkedést. Ebben a meggyőződésben a felemelkedés jutalom, mert „jó emberek”. De nincs szükségetek jutalomra, mert már felemelkedtetek.

Nem azért jöttetek ezekben az időkben a Földre, hogy fejlődjetek.

Hanem áthelyeztétek Önvalótokat, hogy fenntarthassatok egy tudatállapotot, ami elég alacsony egy harmadik dimenziós formához és ami elkísér bennetket ezen az extrém hosszú időn keresztül, hogy felnőhessetek. Azok erőfeszítéseinek köszönhetően, akik MOST FELNŐTTEK, sok gyermek képes, valódi Énjük kiterjesztett képességeit már fiatal korban felfedni.

Ezek a „gyerekek” azokkal a képességekkel rendelkeznek, amit a Felnőtteknek [felébredetteknek] évtizedekig tanulniuk kellett, hogy mesterré válhassanak. Ennek oka, hogy TI, a mély sötétség és kemény valóság korszakába születtetek, de tudatotokat mégis eléggé kiterjesztettétek, hogy a fény élő portáljai lehessetek. Élő kapuként magasabb rezgésű tudatotokkal képesek voltatok felvenni a fényt a Napból és még a központi Napból is.

Így osztottátok meg a Fényt Gaiaval és közösen leföldeltétek [lehorgonyoztátok ] a bolygón. A fény egy fotonja elhagyja a Nap vagy csillag felszínét és átutatzik a téren, hogy abban a pillanatban lépjen be formátokba, amikor a foton elhagyta a csillagot. NEM telt el idő, mert a fotonok az idő korlátain túl „mozognak”.

Tudjuk, hogy ez a koncenpció nehezen érthető 3D-s agyatok számára, de az agy csupán a harmadik dimenziós valóság mátárixának illúziója, amiben jelenleg tartózkodtok. A 3D-s agyatok az azonnali-utazást nem tudja felfogni. Ezért iródott a forgatókönyv, amiben létezik az idő. Hiszen a fizikai világban „időre” van szükség, hogy áthaladhassatok a téren. Ezét voltatok elszakítva attól, ahonnan indultatok.

Ily módon alakultak ki a harmadik dimenziós polaritási formák. Fizikai valóságotokban nagy ellentettség feszül a jó és a rossz polaritása között. Ezek az „ellentétek” polaritásnak hatnak, mert harmadik dimenziós tudattal nem észlelitek a közöttük lévő végtelenség és időtlenség spektrumát.

A köztes középpontja, a mag olyan frekvencián rezeg, ami gyakran láthatatlan harmadik dimenziós érzékelésetek számára, és harmadik dimenziós érzékelésetekkel a spektrum alacsonyabb frekvenciaszélei tűnnek egyedüli valóságnak. Így tűnnek egy spektrum frekvenciaszélei egymástól elválasztott gondolati, érzelmi, tárgyi és koncepcionális ellentéteknek.

Miközben földi tudatotokat egyre jobban és jobban visszairányítjátok és kiterjesztitek multidimenzionális tudatotokba, egyre többet fogtok megtapasztalni a „köztes”-ből [az ellentétek közöttiből]. A földi testekben található fotonok milliárdjai valóban MINDENT érzékelnek a polaritás közöttiből. Ez a köztes maga az ITT és MOST.

A ki- és belélegzésen keresztül folyamatosan fotonjaitokat cserélitek egymással, látszólag különálló lényekként a látszólag harmadik dimenziós bolygótokon. De ha időtlen fotonokkal vagytok feltöltve, és testetek ugyanazokból az elemekből tevődik össze, mint bolygótok, akkor így a Földet is időtlen fotonokkal töltitek fel.

Így a látszólag harmadik dimenziós Földetek egy óriási elemmel rendelkezik, amiben a fotonok azonnal más fényfrekvenciákra zúdulnak, ami folymatosan áthatja az „időt” az időtlen MOST-tal. Így befolyásolják intenzvíven harmadik dimenziós valóságotokat a magasabb rezgésű valóságok, amik érézkelésetek  „köztesével” rezeg együtt.

Miközben tudatotok a harmadik dimenziós mátrixot felgyorsulva haladja meg, elkezditek elengedni az idővel kapcsolatos tapsztalataitokat. Ekkor elkezdtek emlékezni arra, hogy az idő és a tér valóban ugyanannak a harmadik dimenziós mechanizmusnak a vetületei. A magasabb rezgésű dimenziók valóságában az „idő” minidig MOST van és a „tér” mindig ITT.

Az idő csak az alacsonyabb világokban fejeződik ki rendszeres folyamként és a tér csak azért tapsztalható meg, mert idő szükséges a benne való haladáshoz. Amint megszabadultok az idő illúziójától, a tudatotok megszabadul a 3D mátrixától és a tudatos érzékeléseteket kiterjeszthetitek, hogy belefoglalhassatok magasabb dimenziós valóságokat is.

Ez a tudatkiterjesztés támogat benneteket abban, hogy emlékezzetek, az idő és a tér is a tudatotokon keresztül jön létre az anyag antianyaggá válása során fellépő belső és külső impulzusok (mint egy fekete lyukban) és az antianyag anyaggá válása során (mint egy fehér lyukban).  Értitek azt, hogy hogyan vagytok TI magatok a portálok/kapuk?

Ez a belső és külső áramlás kereszteződik egy ponton, amikor a tér és az idő az ötödik dimenzió és az a fölötti EGYSÉG áramlatában összetalálkoznak. Amint rendelkeztek ezzel a tapsztalattal az ötödik dimneziós tudatotoknak köszönhetően – akkor is ha földi testben tartózkodtok- akkor a 3D mátrix jelentősége szertefoszlik számotokra.

Ha tudatosan élitek át a tér és idő áramlatát, ami jelenleg a mostani testeteken keresztül halad, kiterjed a tudatotok, hogy magához ölelje valódi multidimenzionális Önvalótokat.

Az élet és a halál felveszi az egy testbe való születést és az abból való távozást, de a „test” csak egy a sok párhuzamos, alternatív vagy magasabb rezgésű testek közül. Valójában sokatok, akik ezt a közvetítést olvassák, egyfajta elengedés-érzésük van, mintha meghalnátok vagy, hogy életetek nagy elemei lezárultak volna. Ezzel egyidőben bizonyos módon gyarapodásbeli érzéseitek is vannak, mint egy újjászületés.

Az történik, hogy életetek azon alkotóelemei, amik a magasabb tudatállapotok számára már nem elfogadhatók vagy elviselhetetlenek, elfolynak, hogy ne korlátozhassák tovább magasabb szintű érzékeléseteket. Ezen korlátozások elengedésével/halálával kiterjed tudatotok, hogy magába fogadhassa a gyarpodás/újjászületés koncepcióit, érzékelését és tapasztalatait a mindennapi életetekben.

Ha befelé irányítjátok tudatotokat, érzékelhetitek azt a gyarapodást, amit beengedtetek a valóságotokba. Ekkor tudatotokat kifelé fókuszálva felismerhetitek, hogy mi az, amit TI közvetítetek a világotokba. Más szavakkal, nem csak az áramlat befogadói és elengedői vagytok, hanem ti magatok vagytok a forrás is.

Forrásként és a galaxis magjaként érthetitek meg a legjobban, hogyan úszik a kozmikus tengerben a tér és az idő. A múlt, a jelen és a jövő a MOST kifejeződéseiként úsznak ebben a tengerben, amit tudatotok segítségével valóságként észlelve elfogadhattok vagy elutasíthattok. Önvalótok kifejeződésének minden lehetősége az ITT ÉS MOST-on belül áramlik a kozmikus tengerben.

Formátok anyaga és tudatotok antianyaga kölcsönhatásban vannak és szellemként keverednek össze az anyaggal, majd az anyag visszatér a tiszta szellembe. Galaxisotokon belül sok csillag létezik. Egyesek ezek között a csillagok között elbliccelnek életetekből [távoznak], míg mások születőben vannak.

Tudatotok számtalan életre a 3D mátrix formához lett hozzákötve.MOST haza akar térni, valódi otthonába, multidimenzionális testébe akar felnőni.

Mára befejezzük közvetítésünket, hogy ezt az információt egyéni és bolygószintű formátokba integrálhassátok.

„Holnap” visszatérünk, hogy folytassuk közvetítésünket. Azt tanácsoljuk nektek, hogy engedjétek szavainkat, hogy tágas multidimenzionális Önvalótok kozmikus tengerében áramoljanak.

Addig is küldjük feltétel nélküli szeretetünket.

Az Arktúrusziak

 

Csatornázta: Suzanne Lie

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://suzanneliephd.blogspot.hu/2014/12/arcturian-transmission-to-earth-part-1.html

 

Reklámok

reFelragyogni a fénytestben

Van egy alacsony frekvencia a Földön, amit Gaia „hagyni fog, hogy távozzon” miközben felszabadítja bolygótestét a 3Ds-mátrix óriási korlátaitól. Ez a mátrix Atlantisz bukása közben jött létre, amikor a Föld teljes pusztulásban volt. A 3D-mátrix „hálóként” működött, hogy felfogja a Földet, amikor az az alacsonyabb frekvenciákba zuhant.

Sajnos a Földet megmentő háló, előre nem láthatóan veszélybe is sodorta a bolygót. Lassan felszívódott az alacsonyabb rezgésű háló és mélyen behatolt Gaia bolygótestébe. Csak Gaia magja, amit a Lemúriaiak a Föld belsejében védtek, volt biztonságban a 3D-s háló harmadik-/negyedik dimenziós frekvenciáitól, ami arra szolgált, hogy megmentse a bolygót. Ahogy ez az embereknél is van, ha egy komoly sérülést szenved el testük, pl. a lábukon, ami ezt a sebesülést elszenvedte, lehet tovább lesz gyenge, mint a másik láb. A „tovább” azt jelenti, míg fel nem ragyog a fény-testében. Amint az ember felragyog a fénytestében, a fénytest helyettesíteni fogja a fizikai lábat, ami az ötödik dimenzióval és az felettivel rezeg együtt. Hasonló módon, ha Gaia felragyog a „bolygófényben”, akkor fel fogja adni a 3D-mátrix hálóját. A verziót, ami egyszer a természetben védelemként szolgált. Ez valóban a Föld ökológiai rendszerének egy életet szolgáló komponense. A virágzat megvédi a gyümölcsöt, ezután lehullik, majd a gyümölcshéj védi az édes magot.

A lemúriaiak és a Belső Föld más tagjai a feltétel nélküli szeretet állandó működtetésével és a minden élettel való harmóniával védték Gaia édes magját. Ti, szeretett küldötteink, ti is óvhatjátok legkedvesebb barátnőnk Gaia édes magját feltétel nélküli szeretetetekkel és a minden élettel való harmóniával. Ahogy azt az utolsó üzenetünkben elmagyaráztuk, a feltétel nélküli szeretet a legjobb védekezés a sötétség elleni előrenyomulásban. Tudják, hogy uralmuknak vége szakad. Ezért kétségbe estek és érzik, nincs vesztenivalójuk. Ez a kétségbeesés nagy félelmet teremt azok körében, akik ezt másokra vetítik ki. Ez a félelem óvatlanná és kiszámíthatatlanná teszi őket, így pedig még veszélyesebbé válnak.

Szerencsére félelmük nyitottá teszi őket a változások előtt. Miközben csendben a színfalak mögött uralkodtak, háborúk megteremtésén fáradoztak, mindkét háborúzó felet egyszerre támogatva, így biztosítva nyerő helyzetüket, így biztosítva önbizalmukat és hatalmukat. Azonban a mások-felett-gyakorolt hatalom teljes mértékben a fizikai szintre és a negyedik dimenzió legalacsonyabb asztrális világaira korlátozódik.

Amint azonban a felemelkedő földlakók rezgésszintjüket az alacsonyabb asztrális szintekről felemelik, eltűnnek az elveszettek sötét csápjainak „hatósugarából”. Tudatszintetek a „burok”, ami felfelé törekvő fénytesteteket védelmezi. Ha eljön a „tavasz”, ami nemsokára itt van,  képessé váltok fizikai testetek levetésére és visszatérhettek multidimenzionális fénytestetek állapotába. Kedvesek, megértitek most, miért kell folyamatosan körülvenni önmagatokat feltétel nélküli szeretettel, a nagy változások eme korszakában. NEM létezik olyan sötétség, amit ne lehetne feltétel nélküli szeretettel meggyógyítani.

Ezért, mikor Gaia bolygótestének gyógyulást küldtök, akkor a bolygószintű megsebzőinek is küldjetek gyógyulást. Tudjuk, hogy sokat kívánunk tőletek. De a felemelkedéshez vezető kulcs: feltétel nélkül szeretni, feltétel nélkül megbocsátani és feltétel nélkül elfogadni minden életet. Tudjuk, nagy kihívás azokat feltétel nélkül szeretni, akik megsebzik világotokat.

Azonban a feltétel nélküli szeretet csak egy tudatfrekvenciával rezeg együtt, ami olyan magas, hogy fénytestetek fellobban. Ezen kívül, pedig csak azt tudjátok magatokból sugározni, ami bennetek van. Ezért csak akkor tudtok feltétel nélküli szeretetet küldeni, ha feltétel nélkül szeretitek Önmagatokat.

A sötétek MINDEN negatív programozása azon alapszik, hogy NE szeressétek Önmagatokat. Ha még jobban szeretitek Önmagatokat, ha feltétel nélkül szeretitek Önmagatokat, létrehozzátok a „virágot”, ami védelmezi a bensőtökben rejlő „édes gyümölcsöt” [magot]. SZÜKSÉGETEK van erre a védelemre, mert mindenkit aktív szolgálatra hívunk. MOST MINDANNYIAN halljátok a harsona hívását.

Arra kérünk benneteket, hogy elsősorban őrizzétek meg, tartsátok fenn tudatállapototokat. Egy fokozottabb tudatállapotban világosan fogadhatjátok üzeneteinket, amiket multidimenzionális Önvalótok magasabb rezgésű kifejeződési formáitól kaptok. Szeretettel kérünk benneteket, hogy alkossatok csoportokat hasonló „hullámhosszú” emberekkel, hogy létrehozhassatok egy támogató rendszert, ami segít sebezhető tapasztalatgyűjtésetek alatt a 3D-mátrix feloldásakor, ill. ami kiváltja a valódi fénytestetekben való felragyogást.

Kedves interdimenzionális Fényküldöttek, kérünk emlékezzetek arra, hogy mi, Önvalótok magasabb kifejeződési formái, esszenciánkban létezünk fizikai testetek magjában.

Arra kérünk, érezzétek multidimenzionális Lényeteket, miközben az a gerinc magján keresztül fizikai agyatokba áramlik. Miközben fizikai agyatok ráhangolódik belső fénytestetek ötödik dimenziós áramlatára, képesek vagytok hozzáférni multidimenzionális elmétekhez. Miközben kapcsolódtok multidimenzionális elmétekkel, kapcsolódtok multidimenzionális Lényetekkel.

Felismerjük, hogy harmadik dimenziós életetek sok kihívása átmenetileg lecsökkentheti tudatszinteteket.  Azonban azt is TUDJUK, hogy ti MI és mi TI vagyunk. Ezért állandó kapcsolatban állunk veletek és MINDIG kapcsolatban állunk veletek, hogy segíthessünk nektek, ha szükségetek van ránk. Kérünk használjátok „interdimnezionális telefonotokat” és hívjatok minket és mi küldeni fogjuk multidimenzionális fényeteket és feltétel nélküli szeretetünket.

Családotok, az Arktúrusziak és a Galaktikus Föderáció tagjai

Csatornázta: Suzanne Lie

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://suzanneliephd.blogspot.hu