Archive for október, 2014


Egy kis zene…

“Senki nem született úgy, hogy a bőrszíne, származása vagy vallása alapján gyűlöljön más embereket. Az emberek megtanulják a gyűlöletet és ha képesek megtanulni a gyűlöletet, megtanítható nekik a szeretet is, mert a szertet természetesebben áramlik az emberi szívbe, mint az ellentettje.”            Nelson Mandela

Linának küldöm az SOS előzményeit is! 🙂

S.O.S.

Ez egy SOS-jelzés, le lettem győzve, a földre kerültem,
Hallod félelmemet, van ott valaki?
Úgy érzem, elvesztem…

Mindent hátrahagytam, de ne engem okolj,
El kellett mennem, többé már nem voltam önmagam,
Olyan mélyre zuhantam,
Hogy senki sem lát már engem,
Belesüllyedtem a névtelenségbe,
Harcoltam az ürességgel és a hideggel, a hideggel,
Szeretnék visszatérni, de képtelen vagyok rá,
Szeretnék visszatérni,
Egy senki vagyok, csak egy személy vagyok,
Az én királyságom a fájdalom birodalma,
Egyetlen fegyver képes bebörtönözni engem,
De látom a fényt a rácsok között,
És nézem, hogy milyen gyönyörű az ég,
Hallod hangom visszhangját (visszhangját)?

Ez egy SOS-jelzés, le lettem győzve, a földre kerültem,
Hallod félelmemet, van ott valaki?
Úgy érzem, elvesztem…

A csend megöli a bennem lévő fájdalmat,
Hallasz? Látsz engem?
Megígérte, hogy téged egy
Szikra nélküli dologgá tesz,
Így hát sírtam, és rád gondoltam,
Belefulladtam az ég hullámaiba, hullámaiba.
Minden bűntudatom, minden történetem
Elgondolkodtat,
Egy senki vagyok, csak egy személy vagyok,
Az én királyságom a fájdalom birodalma,
Egyetlen fegyver képes bebörtönözni engem,
De látom a fényt a rácsok között,
És nézem, hogy milyen gyönyörű az ég,
Hallod hangom visszhangját (visszhangját)?

Ez egy SOS-jelzés, le lettem győzve, a földre kerültem,
Hallod félelmemet, van ott valaki?
Úgy érzem, elvesztem…

Ez egy SOS-jelzés, le lettem győzve, a földre kerültem,
Hallod félelmemet, van ott valaki?
Úgy érzem, elvesztem…

http://lyricstranslate.com/hu/sos-sos.html-34

Reklámok

In Memoriam Masaru Emoto

copyright I.H.M.

 * ARIGATO! *

kedves Masaru Emoto…

 

Kedves Olvasók!

Lélekként sok „helyről” kaphatjuk az energiákat, de gyakran megfeledkezünk bolygónk eredendő energiájáról, erre emlékeztet minket Gaia a következő csatornázásban és ráadásként Ő is elmondja a magáét a „lábszag” problémával kapcsolatban! 🙂 Scarlett

gaiadiosKedves csodás emberek!

Mindenkit üdvözlök! A Föld hangja vagyok. Fogadjatok benső középpontotokban [szívetekben]. Az édesanyátok vagyok. Tárjátok ki testetek minden sejtjét előttem. Szeretnélek hordozni benneteket, azt szeretném, ha ellazulnátok. Próbáljátok ezt most meg, ebben a pillanatban. Engedjétek el a feszültséget, a sok gondolatot a fejetekben, az agyalást, ami sok ember számára normálissá vált; engedjétek ezeket elillanni. Engedjétek magatokhoz a levegőt, majd engedjétek azt bensőtökbe.

Mindenkit üdvözlök! Szívemben őrizlek és szeretlek benneteket. Bízzatok bennem. Ezt nem tanították meg nektek. Ellenkezőleg, arra tanítottak, hogy ne bízzatok bennem. Gyermekkorotokban már korán megtanítanak arra, hogy agyatok tetterejében és kapacitásában bízzatok, az elmében és ezzel úgy szervezzétek és rendezzétek életeteket, hogy az átlátható és ellenőrizhető legyen. Neveltetésetek és képzéseitek nagy része arra irányul, hogy uralkodni lehessen az élet felett és ez az embereket arra ösztönözni, hogy belesimuljanak egy bizonyos struktúrába és egy létező rendszerbe. Ez összezavarja a gyerekeket. Bennük még megvan egy spontán, intuitív áramlás, ami kapcsolódik érzelmeikhez. Érzelmeik gyakran még szűretlenek, nagyon közvetlenek és hamisítatlanok és ez megijeszti a felnőtteket. Felcseperedésetek során szinte mindannyian megijedtek érzelmeitektől, azok erejétől, a bennük rejlő szenvedélyességtől és korlátlanságuktól. Mégis – valóban korlátlanok? Az érzelmek egyéni dinamikával rendelkeznek. Ha szabadjára engeditek őket, akkor egy idő elteltével maguktól fognak egyensúlyba kerülni, egy természetes kiegyensúlyozott állapotba. Ha egy gyereknek megengeditek, hogy kitombolja magát, amikor haragos – amikor például úgy érzi igazságtalanul bánnak vele -, amikor haragja jelen lehet, akkor a gyermek egy idő után magától vissza fog térni a csend és az önreflexió állapotába. Néha szükséges a gyermeknek segíteni, de a múltban – és ma is kétségtelenül – egy ilyen érzelem nem fejeződhet ki, mert csírájában elfojtották. A természetes érzelmi életet már nagyon korán láncra verik, és egy önmagán uralkodó felnőtté nevelnek, aki már elszokott attól, hogy megbízzon spontán érzelmeiben, szükségleteiben, szenvedélyében. Elidegenítik tőletek a legbensőbb impulzusaitokat. Sötét sarkokba szorulnak vissza, ahová aztán ti már nem merészkedtek. De előbb vagy utóbb napvilágot látnak az elveszett dolgok.

Nem állhattok örökre ellent szíveteknek, lelketek hangjának.

És úgy tűnik, éppen most, sok emberben egyszerre ébredezik a lélek hangja. Olyan, mintha egy forradalom ütné fel a fejét. Az emberek élni akarnak. Nem csak túlélni és ellenőrzés alatt tartani az életet, hanem teljességében részesei akarnak lenni. Igény van valódi tapasztalatok és mélységek iránt. És ez az érzelmi életben intenzív ingadozásokat hívhat elő, de ez ezzel jár. Azon vagytok, hogy visszatérjetek gyökereitekhez. És ezek a gyökerek égiek és világiak [földiek] is egyben.

Egy halhatatlan lelket hordoztok magatokban. Egy végtelen fény rejlik bennetek, ami nincs a térhez vagy időhöz láncolva, nincs ehhez a testhez láncolva. Mégis ez a fényszikra úgy döntött, táncba lép a testtel, velem, a Földdel, a természettel. Miért van ez így?

A lélek belesüllyed egy testbe, hogy valami különlegeset tapasztaljon meg, hogy átélhesse a teremtés erejét, ami puszta lélekként nem lehetséges számotokra. A fény szándéka a besűrűsödés, formát akar ölteni. A forma által mások számára is láthatóvá váltok, ilyenkor létezik a „te” és a „valaki más”. Ekkor lehetséges az élőlények közötti kommunikáció, egy interakció, egy megértés, egy mulatság. A lélek földi manifesztációja által válik csak lehetségessé a teremtés. A sokrétűség, a többszintűség – ez teszi érdekessé, izgalmasság és kalanddá az életet. A cél az ég és a föld, a test és a lélek összetalálkozása, az ember-lét a teremtés, a kreálás, a megtapasztalás, a kaland mágiája. És most talán felmerül bennetek a kérdés: hogy lehetséges a jelenlegi helyzet, hogy a földi életet annyira átitatja az élet feletti uralom, az élet ellenőrzése, az élet manipulálása? Olyannyira, hogy sok ember – és a természet – ezektől a nyomasztó, ítélkező energiáktól szenved. Mi maradt a gyermekkorotokban világosan érzékelhető eredeti mágiából és kalandból, ami hozzá tartozott a gyermekléthez? Az emberek és a természet szenvedése elszomorít. Oly sok az emberekben a követelés, a fájdalom, az elnyomott érzelem. De ott a remény. Egy átalakulás megy végbe. És azért beszélek hozzátok, kik itt vagytok, mert tudom ti vagytok a hírnökök és az előfutárok. Olyan emberek vagytok, akik érzik a változás szelét, érzik, ha ezt a változást sokan a szívükön viselik, akkor létrejöhet valami Új. Valami Új a Földön.

Arra kérnélek benneteket, hogy érezzétek ezt át önmagatokban is. Merüljetek alá saját lényetekben, lélegezzetek mélyen a hasatokba. Vedd fel a kapcsolatot a Belső Gyermeked játékos energiájával. Azzal a benső gyermekkel, aki érti a mágiát és a kalandot, azzal a gyermekkel, aki bízik a magasabb erőkben, akinek nem kell semmit sem uralni sem kontrollálni elméjével; még mindig benned van, él és nem tudod elpusztítani. Képzeld el, hogy látod Őt, és üdvözölöd. Érezd, ahogyan belső gyermeked kapcsolódik hozzád. Tudja mélyen belül, hogy itt akar lenni, rajtam [Gaian], ember akar lenni – mint egy híd föld és ég között. Lelj rá újra erre az energiára az életedben. Mit tehetsz a hétköznapokban, hogy teremts bennük egy kis mágiát és kalandot? Tedd fel ezt a kérdést belső gyermekednek. Mire van szüksége, hogy újra magához térjen, hogy teremtsen valamit, ami által boldog lehet? Ez lehet valami teljesen egyszerű, ne tedd túl naggyá, tartsd meg játékosan és kicsinek.

Elmétekben gyakran azt gondoljátok: Nagy dolgoknak kell történniük ahhoz, hogy az emberek tudata megváltozzon. De én azt mondom nektek: hogy a válasz az egyszerűhöz való visszatérésben rejlik, a visszatérésben a mágiához [teremtőerőhöz], a belső gyermeketekhez. Ott lelhető fel a kapcsolat a magasabb hatalmakhoz, az éghez és a Földhöz. Ott lelhető fel az odaadásod valami iránt, ami nagyobb, mint te vagy. Hitedben megingattak, de mindez újra érzékelhetővé és megfoghatóvá válhat életedben. Sokatok számára nehéz itt lenni a Földön, főleg ebben a társadalomban – ebben a szociális valóságban, annak kialakításában és struktúrájában, és nyomasztanak ennek a társadalomnak az adott szabályai, elvárásai és követelményei, melyek elnyomják kreativitásotokat. Ez a mágia [teremtő erő] és a kaland ellentétei. Nagyon gyakran nyomaszt benneteket a valóság. Köztetek egyeseknek az az érzése, hogy annyira mások, hogy kétségeik vannak, valóban ide tartoznának-e. És pont nekik szeretném elmondani: Ide tartoztok, otthon vagytok rajtam, nálam. Én a Föld lelke vagyok. Ti szerettek engem. Tegyetek valamit, hassatok, tegyetek különbséget a társadalom, mint szociális valóság, emberi gondolatok, szabályok és a vad természet energiái között. A Föld eredendő energiája, az erdők, tavak, madarak és virágok energiája, és ti is ide tartoztok, ti értitek ennek az energiának a nyelvét. Tisztelitek ezt az energiát. Érzem, hogy becsben tartotok engem és ezt becsülöm bennetek.

Ne hadakozzatok a társadalommal, ne vitatkozzatok vele, mert amint belebocsátkoztok egy küzdelembe, egyezkedni akartok, strukturálni, rendezni, kikényszeríteni valamit. De sok dolog, amit most a társadalomban uralkodási és kontrollálási kényszer kísér, csak egy krízis által tud összeomlani. Néha valaminek teljesen meg kell rekednie és ki kell adnia az erejét, míg egy valódi változás be nem következik.

Támogathatod és hozzáteheted részedet a tudat-átalakításhoz a Földön azzal, ha a mindennapokban visszatérsz Forrásodhoz, a Belső Gyermekedhez. Az eredetedhez. Hogy szembe mersz nézni érzelmeiddel és velük együtt dolgozol. Mersz újra álmodni. Újra mersz szenvedéllyel élni, hiszel a lehetőségekben, amit az élet hoz, még ha a társadalom azt is mondja, hogy ez nem lehetséges, ez nem fog menni, nem valósítható meg. Olyan sok minden lehetséges, ha az emberek szívből élnek, ha fenntartások nélkül mernek megbízni érzéseikben. Ez nem jelenti azt, hogy minden felmerülő impulzust követednek kell. Inkább azt jelenti, hogy gyakran érzed azt, valami történik veled, érzed, hogy valami megérintett. Hogy befelé figyelsz, szemügyre veszed Belső Gyermekedet, ha mérges, fél vagy szomorú, de akkor is, ha lelkes és szenvedélyes. Hogy együtt dolgozol ezzel a Belső Gyermekkel és a legbensőbb ideálok és impulzusok szerint mered élni az életed. Ez végérvényesen meg fogja változtatni a társadalmat – ez nem a valami ellen való harc, hanem a te visszatérésed a te saját igazságodba, a saját eredendő Önvalódba.

Végezetül, arra kérlek, hogy tudatodat irányítsd egészen le a lábadig és tudatosítsd, ahogyan a lábaid a talajt érintik. Képzeld el, hogy a lábaidon keresztül lélegzel. Minden egyes alkalommal, amikor lélegzel, belélegzed a Föld-energiákat a lábadon keresztül. Érzékeld, ahogyan elnehezülnek a lábaid. Érezd, hogy visznek téged a lábaid, ahogyan a talaj, én, a Föld is hordozunk téged. Nem kell mindent egymagad megtenned. Nagyobb erők is tevékenyek, amik szolgálatodra várnak. Támogatni akarnak lelked útján. Érzékeld ezeket az erőket. Érezd hordozó erőmet. És ezután érezd az égi erőket, amik szintén jelen vannak, a vezetők, angyalok és a lelked formájában. Nem kell pontosan tudnod, hogyan és miként működik ez, a lényeg a nagyobb erő megtapasztalása, mely szelíd és örömteli, mely nem kritizál téged, hanem együtt érez veled, érzi veled együtt, ami veled történik, amin keresztülmész. Érzékeld ezeket az erőket szívedben, a hátad mögött és a vállaidon. Engedd, hogy melletted legyenek, vigaszt nyújtsanak neked és bátorítsanak. Érezd, amint elcsendesedik elméd, ha ráhangolódsz ezekre a kísérő, tápláló energiákra. Bízz a jelekben, a jelzésekben melyeket testedtől, érzéseidtől szakadatlan kapsz. Ott van az életben a mágikus áramlat, mely vezethet, kormányozhat téged, ami örömre, a teremető erőre hangolódott. Ez az áramlat újra jelen akar lenni, ez az áramlat fogja átalakítani az életet a Földön.

Szívből köszönöm jelenléteteket.

Pamela Kribbe

Csatornázta: Pamela Kribbe

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://www.jeshua.net/de/

Kapcsolódó anyag:

https://kristalyhang.wordpress.com/2014/04/26/jeshua-az-uj-fold-i/


bluebird (1)Kedves Olvasók!

Sok szeretettel küldöm Nektek ezt a felemelő dalt Bagdi Bellától, katartikus élményt nyújthat, ha engeditek!

Béke legyen Mindenkivel!

Scarlett

Archangel-UrielItt Uriel, Isten Fénye!

Szeretett lényeim, most az egyik mélyen gyökerező félelmetekre szentelnék időt, arra a félelemre, ami egyes fénymunkásokat tétovázásra késztet és befolyásolja szabad akaratukat: ez a szorongás a veszteségtől való félelem.

Hogy behatároljuk ennek a félelemnek a valódi dimenzióját [nagyságát] fontos átgondolni személyes történeteteket.

Igen, Mindannyian nagy veszteséget szenvedtetek el, mely végtelen nagy időintervallumokra hat ki, és ami nagy szenvedéssel járt együtt, ez a veszteség pedig nem kisebb, mint a lélek egységének elvesztése, önvalótokkal és az Isteni Mindenséggel való kapcsolat elvesztése.

Hogy milyen nehéz teher ez a veszteség, azt csak az Egységtől való elválasztottsággal együtt létrejövő lineáris időben tapasztalta meg lelketek.

Sok embernél ez az önként választott veszteség a mai napig meghatározó traumaként égeti életüket.

Mindenfajta tulajdon gyűjtögetése, felhalmozása és az ezekhez való ragaszkodás is szintén erre a veszteségre vezethető vissza, ahogyan kapcsolataitokban sok dráma, melyek a ragaszkodás, birtoklás és elveszítés témakörét érintik.

A veszteségtől való félelem arra ösztönöz benneteket, hogy egyre többet akarjatok, abból a téves feltételezésből fakadóan, hogy ennek következtében csökkeni fog a félelem.

De a legtöbbször ennek ellentettje az igaz, mert minél többet birtokol az ember, annál többet el is veszthet.

Ahol a tulajdon és a veszteségérzet az uralkodó, ott a fösvénység és az irigység sincs messze. Ezek pedig bizalmatlanságot és elhatárolódást szülnek.

Azok az emberek, akik ebbe az örvénybe kerültek, már rég elveszítették a hiányzó Önvalóval való kapcsolat érzelmi vermének okát, ahogyan a szeretetet is, ami lehetőséget adhatna a továbblépéshez és gyógyuláshoz.

A tudat új szintre emelése újra átérezteti veletek ezeket a régi fájdalmakat, a gyógyulás érdekében.

Sok haladó fénymunkás számára finom szinten válik láthatóvá ez a folyamat, például felmerülhet bennetek a kérdés, mi a helyzet a vágyakkal a magasabb dimenziókban?

Felemelkedett lényként le kell mondanom a testi szerelemről?

Mi a helyzet a szórakozással és az érzéki örömökkel, létezik a fénytelített test?

Le kell mondanom az étel élvezetéről?

Egyesekbe belopakszik a kétség és a lemondás érzése.

Szeretett Fényem, ha te is ide tartozol, akkor egy nagyon jó hírem van számodra.

Az életöröm, életkedv és a szeretet bármely létező aspektusának megélése sokkal magasabb fokon lesz lehetséges számodra, ahogyan az ételek és italok élvezete. .

Az öröm az élet elemi részét képezi és a szabadság és a szeretet erejével sokféleképpen kifejezésre juttatható.

A hiányra és leragadásra épülő duális világban a rezgéssel együtt az érzéki élvezetek is véget érnek és átalakulnak, ahogyan a függőségre épülő kapcsolatok is .

A félelem, hogy elveszítsétek azt, ami szórakozást, érzéki vágyat vagy élvezetet nyújt gyakran összefüggésbe hozható a korábban leírt félelemmel, ami a lélek elszigetelődéséből jött létre.

Így ez a félelem ragaszkodóvá tesz az ismert dolgok iránt és minden típusú függőségre tesz hajlamossá és fogva tart benneteket.

Ilyenkor az érzéki öröm és a szeretet szétválik és az öröm és szórakozás elveszítik az összefüggést, mikor a cinizmus és a káröröm veti fel a fejét.

Szeretett Fény, számodra csak a szeretet útja létezik, ami ismét elvezet a teljességhez.

Ha Te képes vagy Önmagadat szeretettel elfogadni, ha készen állsz minden mást alárendelni a szeretetnek, akkor a félelem fel fog oldódni és szabad leszel.

Ha bensődben szabad vagy, akkor semmi sem tántoríthat el utadtól, mert nem leszel többé manipulálható.

Nincs olyan külvilági mulatság, sem kaland, sem kábítószer, ami megközelítőleg is képes olyan intenzitású boldogságérzetet okozni, mint a lélek összeolvadása a Minden-Létező-Egység-gel.

Járd utadat, nincs vesztenivalód, leszámítva a veszteségtől való félelmet.

Soha sem vagy magadra hagyva, vezettetve vagy, oltalmazva és végtelenül szeretve.

Megáldalak

Uriel vagyok

 

Csatornázta: Günther Wiechmann

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: www.guentherwiechmann.de

 

Kedves Olvasók!

Fogadjátok szeretettel egyik kedves szabadúszó újságíró Olvasónk interjúját az intuitíven éneklő Szabó Andreával, művész nevén Ashartival.

Jó olvasást és szép perceket a zenével! Scarlett

***

8620673531_2d350bd881_oAz intuitív éneklés gyógyító ereje – Egy kozmikus nyelv amely a lélekhez szól?

A feljegyzések szerint több mint 4000 éve Enheduanna, Akkád hercegnő, a holdisten papnője volt az első aki isteni adományként hangjával és himnuszaival gyógyította a beteg embereket. Azóta számtalan helyen és kultúrában használták fel az emberi énekhang gyógyító erejét. Modern, rohanó világunkban mára teljesen megváltozott mindaz, amit régen a zenéről gondoltunk – mégis az emberi énekhang ereje ugyanaz maradt – tehát lelkünkhöz szólhat ugyanúgy, mint sok ezer évvel ezelőtt és gyógyíthatja azt!

Talán még kevesen tudják, hogy hazánkban is létezik egy elhivatott énekművész, aki hangjával, hasonlóan, mint egykor Enheduanna tette, az intuitív éneklés erejét használva segít bárkinek, aki szeretné felfedezni és felszabadítani a saját belső világát és gyógyítani a lelkét.

Szabó Andreával, művésznevén Ashartival, az intuitív énekesnővel beszélgettem erről.

Kedves, Andrea, elsősorban az érdekelne engem, hogy ön tudatában van annak, hogy mit énekel? Érti és érzi vagy csak egyfajta hangulatként közvetíti?

Tudatában vagyok. Pontosan szó szerint nem tudom még lefordítani, de annak is eljön az ideje ahogy én is haladok a saját utamon és fejlődőm. A dalok szövege is ugyanúgy érkezik, mint az, hogy mi legyen a címe, milyen hangszerek szerepeljenek, vagy mi legyen a klipen. Minden információ. Az első hangtól az utolsóig, az első képkockától az utolsóig.  Egyszerűen folyamatosan kapcsolatban vagyunk a szerzőtársam és én ezzel a „forrással” ami tulajdonképpen mindkettőnket vezérel.

Tehát akkor ezek a dalok egyfajta „csatornázott üzenetek” valahonnan? Nem improvizációk?

Az intuitív éneklést a hagyományos zeneoktatásban az improvizációk közé sorolják, de véleményem szerint külön kell venni. Az improvizáció egy meghatározott karakterkészletből dolgozik, amit ismer a művész. Olyan ez, mint amikor a számítógépet beszélni tanítják. Adva vannak bizonyos karakterek, és abból dolgozik. A csoda onnantól kezdődik, amikor a tudatom, az Énem kitágul és kapcsolódom a felsőbb világok felé. Médium is vagyok egy bizonyos értelemben, de nem egy teljesen különálló szellemi lény üzeneteit közvetítem, hanem a kiterjedtebb felsőbb önmagamét, ami talán ennél is jóval több… Éneklés közben teljesen a tudatomnál vagyok, mégis egy tágabb látószög információit fogadom be.

Tehát komponáláskor sosem gondol, gondolnak, tudatosan egy témára hanem minden úgymond „fentről” érkezik? Csak hagyni kell, hogy minden megtörténjék?

A témák sosem tudatosak abban az értelemben, hogy pl. divat az „almáról” énekelni, és akkor mi is írjunk egy ilyen dalt. Hagyom, hogy megérkezzenek az üzenetek gondolatok formájában, majd formába öntjük. De a formához is érkezik segítség. Sokszor a „véletlen” kapcsán.  Legtöbbször párhuzamosan dolgozunk a szerző társammal, egymástól függetlenül. Mégis illeszkednek a gondolataink. Az, amit ő megjelenít zenében, és az, amit én gondolok hogy meg szeretnék jeleníteni. Ez azért van, mert ugyanabból a forrásból dolgozunk csak másképpen, hisz ő zeneszerző én pedig énekes vagyok.

L1030292-300x225

Mik a tapasztalatai? Hogyan hat ez az emberekre, különösképpen a gyerekekre?

Az intuitív ének a gyerekeknek egy teljesen természetes dolog. Eszükbe nem jut megkérdezni, hogy milyen nyelven énekelek. Élvezik, elfogadják, belemerülnek. A kor előrehaladtával zárulnak be azok a közvetítő csatornák amelyek segítségével valahol ők értik és érzik hogy miről énekelek.  Jellemzően innentől kezdve kezdenek el kérdezgetni.

Ez általában a tizenéves kor környékén van. ( Itt már nemcsak egyszerűen megélik és természetesnek veszik amit hallanak hanem már kérdések is felmerülnek bennük..)  Kisebb korban evidens és természetes a beteg gyerekeknél is. Így például a down kórosoknál, az autistáknál is. Általánosan elmondható, hogy lenyugszanak a gyerekek, kezelhetőbbé válnak, az állapotuktól függően kifejezik az érzéseiket, élményeiket, amit tapasztalnak.

Milyen utólagos visszajelzéseket kapott a fellépései után? Különösen azokra gondolok akik valamilyen betegséggel küzdenek? Hogyan élték meg amikor énekelt nekik és miképpen hatott ez a betegségükre?

Szeretném kihangsúlyozni, hogy a dalaim a lélekre hatnak elsősorban. Mivel azonban a testi betegségek is a lélek kivetülései, amennyiben a lelki problémák oldódnak, úgy változik a hallgató fizikai állapota is. A sírás, az örömkönnyek, a felszabadultság érzése általános a terápiákon és a koncerteken is. A teljesség igénye nélkül foglalkoztam nemi erőszakot átélt emberekkel és rákban szenvedőkkel is eredményesen. Számos masszőrtől kapok visszajelzést, hogy a dalaimat használják munka közben. Ugyanakkor megint csak hangsúlyoznám, hogy a dalok nem csak az egyensúlyból kibillent emberek számára születnek, hanem mindenkinek, aki szereti az igényes zenét.

Mikor és hogyan fogalmazódott meg önben hogy ezt akarja csinálni, ez legyen egyfajta küldetése?

Ma már tudom, hogy az intuitív éneklés az életfeladatom. Eljuttatni a hangom által közvetített szeretet energiát az emberekhez. Közel tíz évvel ezelőtt egy Kung Fu mester kérdezte miután énekeltem, hogy miért nem csinálom, mert az, ami a torkomból fakad, az emberekre nagyon jó hatással van és akár gyógyíthatja is őket! Rövid idő alatt többen megerősítettek ebben. Ez volt a kezdet. Onnantól kezdve jártam énektanártól ének tanárig, indultam el egy teljesen más belső úton. Szabályosan fel kellett fedeznem hogy ki és mi vagyok.

Hangját hogyan képezte eddig? Mennyire gondolja fontosnak a hagyományos énekesi képezettséget az intuitív éneklésben?

Rövidebb kihagyásokkal folyamatosan vannak hangképző tanáraim. Jelenleg Temesi Mária a Szegedi Tudományegyetem Konzervatóriumának magánének-tanszékvezetője, docense. Számos világversenyt nyert operaénekes, aki énekelt, többek között Lucano Pavarottival is.

Az éneklés folyamán a testem az én hangszerem, ezért nagyon fontosnak tartom, hogy jól fel legyek hangolva. Ha éneklés közben azt érzem például, hogy magasabb és magasabb hangokat énekeljek, vagy hosszan kitartsak egy hangot, akkor a fizikai testem nem lehet ebben akadály. A kiteljesedés egyik eszköze az, ha képzett a hangom. Ugyanakkor  mégis van különbség ha „normál” dalokat énekelek, és ha intuitívakat. Megváltozik a hangszínem, nagyobb hangterjedelmet fogok át.

IMG_7566-200x300Ön szerint az intuitív éneklés hol lehet a legjobban az emberek segítségére?

Bárhol. A dalaimhoz nem feltétlenül szükséges elvonulni. Autóban ugyanúgy hallgatható, mint koncert termekben vagy terápiákon. Természetesen az élő hangnak van a legnagyobb energiája. Az elektronika ebből levesz.

Különféle rendezvényeken lépek fel, dolgozom iskolákban, és egyéni valamint csoportterápiákat is tartok. Mindegyik kiváló közeg a változásra.

Mik a további tervei? Hogyan gondolja,, milyen helye és jövője van a kultúrában és az alternatív terápiák közt az intuitív éneklésnek? Ha röviden kéne megfogalmaznia, miben különleges és mivel ad többet az embereknek az amit ön csinál?

Miben vagyok különleges?  Sokak szemében talán én is csak egy újabb művészetterápiás módszer megalkotója vagyok. Mégis hatalmas szabadság, művészi élmény, amikor intuitíven énekelek. Hatása rendkívül gyors, független vallástól, nemzetektől. Minden emberhez szól, aki ma itt él ezen a bolygón!

A terveim között szerepel, hogy a hangom minél több emberhez jusson el koncerteken, lemezeken, filmzenéken, terápiákon keresztül. A nyáron Los Angelesben koncerteztem, és annyit elárulhatok, hogy rövidesen utazom vissza.

Hosszú távon pedig olyan iskolákat szeretnék, ahol a gyerekek intuitív módon tanulhatnak éneket és zenét, mert ez egy rendkívül hatásos, örömet okozó, boldogság teremtő „módszer”. Szabaddá teszi a lelket.

216_2011_08_29_21_04_40BIO :

Intuitív énekesnő vagyok,  médium. Művésznevem az ’Asharti’ ó tamil nyelven annyit jelent: extra különleges erő.

A dalaim a pillanat művei. Mindig más a közönség, más az üzenet is. A nyelv egy ősi kozmikus nyelv. Bár valóban nyelv, egyelőre nincs tudomásom róla, hogy más is beszélné pont ugyanezt a Földön. Véleményem szerint a szavaknak és a hangoknak, dallamoknak a frekvenciája, az együttes energetikai értéke számít igazán. 

Ez egy erős szeretet energia, amely a lelket finoman körbeveszi és oldja. Dolgozom autistákkal, down kóros és egyéb halmozottan sérült gyerekekkel, tinédzserekkel, felnőttekkel. Oktatok intuitív éneklést is. Van terápiás cd-m és dolgozom színpadon, koncerteken. Minden előadás üzenet. Az emberek ettől boldogabbak lehetnek, szabadabbak, és meg merik élni önmagukat. Az elfojtások, félelmek és problémák oldódhatnak. Bárhol lehet hallgatni.

Koncerteztem: Svájctól kezdve Olaszországon, Ausztrián, Szlovákián, Lengyelországon keresztül legutóbb éppen Los Angelesben. 

Zeneszerző társam: Látó Richárd, a Kecskeméti Katona József Színház karnagya, a Magyar Bronz Érdemkereszt Polgári Tagozat friss kitüntetettje.

Színpadi munkáink: Újjászületés 2010, Return of Arkadia 2014,

Lemezeink: Fénykereső 2011, Colours of Symphony 2013-14 (kiadás alatt)

www.asharti.com

Riport: JB

Pállay Kovács Szilvia előadása – A szellemi evolúció gyermekei

Indigó-Kristály-Csillaggyermekek Magyarországon

1. rész  / Indigó és kristály gyerekek

2. rész / Kristály gyerekek

3. rész / Kristály és csillaggyerekek

4.rész / Rajzos ábrázolás: őrangyalok, tanítók, Atlantisz, Sárkány és királylány +kérdések

5. rész/ kérdések