Archive for szeptember, 2014


Kedves Olvasók!

Egyszerű-nagyszerű, de kissé „snassz” üzenetnek tűnt nekem szíriuszi testvéreink alábbi csatornázása, azonban sok régi megválaszolatlan kérdés éledt fel bennem, azt írják bízzunk az isteni tervben… Valóban van ilyen terv? Ti hisztek az isteni tervben és/vagy a szabad akaratban? Scarlett

Szíriusz ASzíriuszi Fénytestvérek- Bárhová is tekintetek, azt látjátok, amire bensőtök fókuszál 2014-09-18

Kedves földi nővérek és fivérek!
Minden létező szeretetével és fényével üdvözlünk Benneteket. Mi a szíriuszi fénytestvérek vagyunk. Ma, itt és most azért jöttünk el, hogy az általatok beutazott idővonalak legújabb fejleményeit közelebbről szemügyre vegyük. Gaia folyamatosan emeli rezgésszintjét és mindannyian érzitek ezeket az emelkedéseket – mert kapcsolatban álltok Gaia-val. Gaia még mindig finoman szeretne felemelkedni és minden gyermekét magával szeretné emelni, a lehető legfinomabb módon. Itt jönnek képbe ismét az idővonalaitok és az időről, mint kronológiai sorról alkotott elképzeléseitek – minél jobban emelkedik Gaia rezgésszintje, az idővonalak annál jobban egy irányba rendeződnek [összpontosulnak] – az igaz valóhoz igazodva. Így egyre több ember elkötelezett lényként tapasztalja meg önmagát– röviden kifejezve, kezdik felismerni és megélni lelki minőségüket. Időszámításotok szerint sok-sok éven keresztül arra kondicionáltak [szoktattak] Benneteket, hogy nem vagytok többek fizikai léteteknél – fizikai testeteknél, de ez a lehető legtávolabb áll a valóságtól. Minden tudományotok és vívmányotok ebből a világképből indul ki, ami megpróbálja a világot anyagi szinten megmagyarázni – leírni és bebetonozni. Most, amikor a valóságtudat, a minden létező Forrás szívéből szabadon és végtelenül áramlik és mindent felébreszt, a dolgok világossá és láthatóvá válnak. A régi elszigetelő világkép feloldódik és egyesek ezt kellemes megkönnyebbülésként élik meg, mások pedig drámai formátumként, mivel eddig az anyag és a szilárd lét biztonsággal és tartással szolgált számukra. Ismerjétek fel kedves földi testvérek, hogy ebben a folyamatban senki sem veszít el semmit – a félelmen kívül. Bárhová is tekintetek, azt fogjátok látni, amire bensőtök fókuszál.

Ez egy egyetemes törvény és mi mind a rezonancia eme törvényét követjük.

Engedjétek meg, hogy láthassátok és érezhessétek, hogy minden mindennel összeköttetésben van és ez a kapocs a szeretet, ami mindenütt jelen van. Engedjétek meg felsőbb éneteknek, lelketeknek a belső iránytű szerepét. A teljes felébredés folyamatában vagytok és tudatotok minden pillanatban újrahangolódik és összpontosul. Minden az Isteni terv szerint történik. Minden szeretettel történik, mutatkozzék ez bármiféle formában. Bízzatok továbbra is kétségek nélkül és élvezzétek felébredéseteket. Minden, ami létezik tudat. Minden, ami létezik szeretet. Köszönettel küldjük Nektek szívünk szeretetét. Mi vagyunk a szíriuszi fénytestvérek.
Szeretettel, örömmel és elkötelezve…………..Shogun Amona
Csatornázta: Shogun Amona
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás: http://www.shogun-amona.net/channeling-botschaften/

Reklámok

 

A következő zenét csak saját felelősségre és erős idegzetűeknek ajánlom, nagyon pihentagyú, de én nagyon jól mulattam…pont azoknak a videóknak a paródiája, amit Csaba linkjében a fekete fiatalember emleget! 🙂

 

178387488_3e8ce3e32c_oKedves emberek, kedves barátaim!
Jeshua vagyok régi barátotok, üdvözlök mindenkit. Hálás vagyok és boldog, hogy köztetek lehetek. Érezzétek energiámat, érezzétek jelenlétemet. Hasonló vagyok hozzátok, hasonló szellemiségű lélek vagyok. Régi barátként szeretnélek megölelni benneteket. Nem szeretnék felettetek állni, hanem szeretném, ha szíveink megérintenék egymást.

Érezzétek irántatok érzett nagyrabecsülésemet. Bátrak voltatok, minden nap újra és újra keresitek belső középpontotokat, az egyensúly pontját, Éneteket, akik vagytok. Keresitek belsőtökben a horgonyt. Mélyen legbelül érzitek, hogy ennek a belső centrumnak a hiányában igazában nem tudtok élni a Földön, e belső magban, amiben megtaláljátok ön-mag-atokat, amiben megpihenhettek és érezhetitek a nyugalmat, megismerhetitek céljaitokat és utatokat.

Ennek a benső horgonynak a megtalálása és érzékelése talán a legfontosabb lépés, amit lélekként a földi életben megtehettek. Ha itt, az örvénylő és összezavaró földi energiákban tartózkodva rátalálsz igaz önvalódra, képes vagy megtalálni szíved csendjét, képes vagy meghallani lelked szavát, akkor legbelsőbb erődből vagy itt és éles életed, akkor meg fog érkezni lelked fénye földi testedben. Szó szerint lelkes leszel és ahelyett, hogy kívülről élnél befelé és csak reagálsz a téged ért ingerekre, elkezdesz belülről élni, a belső igazságodból, amit érezhetsz a belső csendben – mindig újra és újra. Erről szeretnék ma beszélni, a belső igazsággal való kapcsolatról.

Az imént külső ingerekről beszéltem, amik eltérítenek az igazságodtól, a horgonyodtól, a benső nyugalom-szigetétől. Az ingerek azonban nem csak kívülről, a külvilágból jönnek. Részben magadévá tetted ezeket az ingereket, megültek benned, a fejedben, a gondolataidban, a viselkedésmintáidban. Kényszeres ötleteitek vannak önmagatokkal kapcsolatban. Például, hogy ilyennek meg olyannak kell lennetek, így meg úgy kell viselkednetek, hogy jó emberek legyetek. Vannak ideáljaitok, amiről azt gondoljátok, ezeknek meg kell felelnetek, és ennek érdekében nyomást gyakoroltok önmagatokra. Szinte mindenki folyamatosan ezt teszi és ezek az ingerek nem a lélekből erednek, de nem is teljes mértékben kívülről. Bőrötök alá veszik be magukat, az energiarendszeretekbe. Ezek az ingerek a legsúlyosabbak, ha arról van szó, hogy a belső béke és nyugalom útját járva szabadítsd fel magad. Itt azokról az ingerekről, előírásokról és idea-képekről van szó, amiket te emeltél be, amikről te valóban elhiszed, hogy illenek rád, de ezek tartanak a legjobban távol ön-mag-adtól és lelked hangjától.

Ezért arra szeretnélek kérni, hogy szoríts egy kis helyett energia-rendszeredben vagy energiameződben, ami a gondolati mintáid, szokásaid, hozzáállásod, viselkedésmódod és automatizmusaid összessége. Arra kérlek ezt ne elméddel tedd meg vagy ne gondolkodj el róla, hanem előbb vedd fel a kapcsolatot a talajjal a lábaid alatt, vedd fel szíved dobogásán keresztül a kapcsolatot Földanyával. Tudatosan érezd a lábaidat és az energiamezőt, ami körülfonja lábaidat. Érezd – gondolj bármire vagy tégy bármit, amin rágódsz és aggódsz – hogy Földanya energiái hordoznak téged. Érezd, ahogyan ez teljesen magától megy. Engedd, hogy hordozzanak. Érzékeld, amint egy földi [energia-] áramlat felveszi veled a kapcsolatot, ami lábadnál befelé veszi az irányt és lassan eléri lábszáradat és térdedet, combodat, csípődet és medencédtől felfelé áramlik tovább. Érezd ennek az energiának a nyugodt és biztonságot adó erejét. A Föld energiája nyugalmat sugároz és mégis céltudatos, precízen és önmagától azokra a helyekre áramlik, ahol szükség van rá, ahol nagyobb stabilitásra és biztonságra van szükség. Átölelhet téged a Föld, beengeded erejét és bölcsességét? Érzékeld, amint ez az erő körbeöleli a sok gondolatot a fejedben, amik az élet irányításáról és az életen való uralkodási vágyról szólnak. Ha kapcsolódsz a földi áramlathoz, akkor elengeded azt, elkezdesz a fejed helyett a szíveddel gondolkodni. Próbáld meg ezt.

Mindig érezd úgy, hogy egy nyugodt és stabil földáramlás hordoz téged, ami lábaid körül örvénylik és medencéd körül, csípőd körül egészen a hasadba. Érzékeld, hogy mindent elengedhetsz, hogy hordoznak téged. Figyeld meg, mit tesz ez a fejedben az energiákkal, hogy elcsendesedik-e elméd. Képzeld el, hogy eltávozik a túl sok gondolkodás, az értelmetlenség, az aggályok, mint egy természetes túlcsordulás, ami áramlik lefelé, mintha zuhanyoznál. Kitisztul a fejed és lecsillapodsz és képes vagy érzékelni a fejedben egy pontot, ami mérlegelés nélkül érzékel. Ez egyszerűen egy jelenlét, egy tudat, ami nem gondolkodik logikusan, hanem érzékel. Érezd milyen kellemes ott tartózkodni, nem kell tenned semmit, ébren vagy [tudatodnál vagy], jelen vagy. Figyelmedet tereld fejed eme csendes pontjából a szíved köré, a belső érzéshez. Belső szemeddel tapogasd le óvatosan szíved területét, az ott lakozó finomanyagi energiákat. Ne ítélkezz arról, amit ott látsz. Egyeseket a szívéből kiinduló melegség érzése foghatja el. Mások valami elzárt dolgot érzékelhetnek, talán nem mer megnyílni a szív, ami teljességében érthető, mert mindannyiótokban élnek régi félelmek és félelmet keltő meggyőződések, amik miatt nehéz nyitva tartanotok szíveteket. Miközben Földanya hordoz téged és létrejött az a csendes hely a fejed belsejében, szemügyre vesszük a régi félelmeket vagy negatív gondolatokat, amik még visszatartanak attól, hogy megnyisd szívedet.

Az a legfontosabb, hogy belülről nézel kifelé és nem az ingerekre reagálva, nem a gondolati formákon keresztül, ítélkezéssel vagy kényszerből, hanem egy tiszta nyílt szemlélődésből. Járd körbe szíved csarnokát. Egy tökéletes és örök szépségű hely ez, ami a tiéd, ami lelked része, a fényé, ami vagy és amit sok itt a Földön vagy máshol élt életen keresztül fejlesztettél. Nem kell pontosan tudnod, hol és hogyan fejlődtél, de jól vésd tudatodba, hogy fejlett lény vagy, aki számtalan tapasztalaton és életen keresztül önmaga sokfajta megnyilvánulási formájával fedezte fel és kutatta önmagát önmagán belül, amit végül tudatosított. Érezd ezt a gazdagságot szívedben, érezd a finomításokat az árnyalatokat, amikkel gondolkodhatsz és érezhetsz. Láthatsz képeket – színeket, virágokat, természeti képeket, ez részletkérdés, de tudd, hogy ez benned van, még ha ez a tudás néha részben még elzártan létezik, mert félsz, félsz megmutatni ezt a gazdagságot önmagadban és a világban

Ott van, én látom, ezért szeretlek és tisztellek benneteket annyira. Látom a fájdalmat is, ami miatt elzártad magad előtt [lelki] gazdagságod, önmagad szeretetének és fényének egy részét. Nagyon fájdalmas így élni. Eddig úgy tűnt részeid elzárása biztonságos módszer, de érezd most belülről, mi tett ez veled. Érezd a fényt, az örömet, a sziporkázást és azt, ahogyan ez természetes módon áramlani kíván, meg akarja mutatni magát és össze akar kapcsolódni a világgal. Érezd a benned élő inspirációt.

ajtóMost pedig egy ajtót fogunk megnyitni, amin keresztül belőled az szabadul ki, aminek eljött az ideje, és ami most finoman áramolhat és gyökereket verhet életedben. Képzeld el, hogy szíved terének belsejében egy régi rozsdás ajtó áll, ami nehezen nyílik. Érezd ennek az ajtónak az energiáját. Te magad építetted be az ajtót, hogy túlélj, hogy érzelmileg vagy fizikailag túlélj. Múltadban, gyermekkorodban, fiatalkorodban vagy valamelyik másik életedben sok oka volt, amiért beépítetted oda ezt az ajtót, amiért ottléte biztonságosabb érzést adott. De most ez az ajtó több fájdalmat okoz neked, mint hasznot, eljött az idő, hogy kinyisd ezt az ajtót. Képzeld el, hogy odamész ehhez az ajtóhoz. Még mindig érzed lábaidban a Föld erejét és hatalmát; hordoz téged és lassan kinyitod az ajtót. Eljött az idő, hogy lelked egy nagyobb részének nyílj meg, annak, ami vagy. Mi akar előjönni az ajtón keresztül. Talán nem látsz még tisztán, a régi energiák, amik meg akarnak mutatkozni, amik nyugtalanítottak; félelmek, kétségek, valami sötét talán? Nyugodtan nézd meg, üdvözöld. A zűrzavar és a félelmek mögött valami végtelenül szép rejlik, ami szívesen kerülne újra vissza a szívedbe. Kérdezz rá, szeretne-e megmutatkozni, mert üzenete van számodra. Felsőbb-Éned, angyali lényed egy darabkája, aki szeretne előjönni és szeretné ha üdvözölnéd mostani életedben. Küldj fényt, megértést és szeretetet az ajtóhoz, a nyíláshoz, hogy létrejöjjön egy híd, amin keresztül megmutatkozhat és előjöhet rejtett darabkád, légy bátor és nézz szembe vele. Légy bátor és nézd meg milyen nagy és szép. Gyakran féltek a saját erőtöktől, bölcsességetektől és szépségetektől és gondolatban lekicsinylitek, és nem akarjátok látni önmagatokat. Engedjétek ki, ne legyetek szerények. Ez az az energia, amire most vársz az életedben. Segít, ha ezt az energiát egy előtted álló személy formájában nézed. Nézd meg férfi vagy női alakját jeleníti meg. Ez megmutathatja, milyen energia szeretne bensődbe áramolni és segíthetsz szíved megnyitásában. Nézd meg őt, mit akar ez a forma közölni veled? Engedd, hogy beszéljen és aztán horgonyozd le szívedben energiáját ennek a személynek, aki lényed része. Képzeld el, hogy teljesen beengeded őt szíved terébe. Engedd, hogy változás történjen az életedben; nem tudod megjósolni, ami aztán történni fog, de bízz benne és légy odaadó. Amint érzékeled a kapcsolatot szíveddel és megnyitod az eddig zárt ajtókat, érzékeld a belső vezetésedet, vedd fel a kapcsolatot a lelkeddel, ekkor rálelsz a horgonyra, a belső magodra, amire szükséged van, hogy érezd, hol állsz és hová tartasz.

Kapcsold össze a fejedet [elmédet], szívedet [érzelmeidet] és hasadat [akaratodat], érezd újra a Föld hordozó erejét és kapcsolódj össze vele.
Életed során körbevesznek téged a segítő energiák és a Föld egy ezek közül.
Bízz benne!
Egyengetni akarja utadat, be akar fogadni, szívesen lát téged itt!
Ezután vedd fel a kapcsolatot a belső csend és nyugalom helyével a fejedben, ahol nem gondolkodsz, ahol egyszerűen csak megfigyelsz mindent, éber vagy és teljességgel jelen vagy.

Végezetül újra vedd fel a kapcsolatot a szíveddel, ezzel az érzelemdús szervvel lényed középpontjában, ami lelked csatornája, és ami magában hordozta a múlt fájdalmát. Légy könyörületes saját szíveddel –azért, amit el kellett szenvednie, de a mérhetetlen potenciálért is, ami benne rejlik, a gazdagságért, amit a sok élet alatt összegyűjtött, érzelmi életed, lelked mélységéért. Becsüld meg saját szívedet.

Érezd, amint ez a három központ összedolgozik és összehangolódik. Engedd, hogy megtörténjen, ezen nem kell elgondolkodnod. Érezd, amint egy viharhullám fentről levisz, majd eljut szíved magjába. Ha azt érzed, van még ott valami, ami nem mozdult ki onnan és nem veszi fel a ritmust, akkor ez teljesen rendben van. Ezért teszed ezt – ez a befelé tekintés segít neked az ajtók megnyitásában és a benned elzárt területek tudatosításában. Legyen úgy, ahogy lennie kell.
Köszönöm, hogy itt voltatok ma, megosztom veletek energiámat.

Csatornázta: Pamela Kribbe
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://www.pamela-kribbe.nl

Kedves Olvasók!
A most következő anyag egy csatornázott beszélgetés átirata és tömörítése, melynek témája a lélek fejlődési szintjei a színek és a vallások vonatkozásában. Talán jó kiindulópontként szolgálhat a további tanulmányokhoz. Örülnék, ha megosztanátok saját tapasztalataitokat és véleményeteket. Jó olvasást! Scarlett

newage1

Csakra színek és lélekfejlődés, összefüggésben a világvallásokkal – részlet

2014.05.29.

Lenduce: Valóban úgy van, hogy egy bizonyos színspektrumon dolgozzátok magatokat keresztül. Bár a lélekszín egyéni és minden lélek több színnel rendelkezik, de az inkarnációtok során, ahogy azt Michael Newton [ am. pszichiáter, író] mondja van egy magszínetek, ami az adott lélek tapasztalati állapotától függ, ill. változik…
Nos, a fehér szín egy lélek magszíne (alapszíne), aki újként kezdi az életet a Földön. A fiatal lelkek magjukban még nem rendelkeznek a 7 fő csakra színeivel. Ezért is a fehér a tisztaság színe a Föld sok kultúrájában. Voltak a Földön már korszakok, ahol egy magszín különösen gyakran volt jelen. Amikor a fehér szín volt a domináns magszín, már régen volt és korszakokkal korábbra nyúlik vissza, amiket csak legendák formájában ismertek.
Az ősi sumérok, Atlantisz és részben a kezdeti ókori Egyiptom korában érkezett sok fiatal lélek a Földre. Akkoriban a lélek otthonára még jól emlékeztek, ahogy akkoriban még volt kapcsolat földöntúli lényekkel. Asztrális lényekkel és testet öltött földönkívüliekkel is. De minél jobban besűrűsödött az anyag a Földön, annál misztikusabbnak és hatalmasabbnak tűntek az emberek számára azok a lények és végül Istenekké emelték őket.
Így jöttek létre az első vallások. Egyrészt vallások alakultak ki, mert a lelkek elfelejtették kik is ők valójában. Azonban ezek vallások arra is szolgáltak, hogy az ősi tudást kódolt formában megőrizzék, mielőtt az emberiség végleg elérkezne a beharangozott felejtés stádiumába. Sok ilyen vallás feledésbe merült, de ilyen típusú vallásként részben túlélő a hinduizmus. Ez a legrégebbi még elven hit és gyökereiben ez vezet a legmesszebbre…Azonban ez nem jelenti azt, hogy egy vallás több igazságot hordoz, mint a másik. Az új vallások sokkal inkább a régi hitek kiegészítéseként, bővítéseként és/vagy kijavításaként tekintendők. Minden, ami átjött azt meghamisították, mint az tudjátok. Könnyű lenne azt gondolni a legrégebbi vallás lenne a legigazabb, mert időben közelebb állt az igazsághoz, éppen így könnyű lenne azt gondolni, a legújabb hitforma a legigazabb, mert azt még nem ferdítették el…Egy ember hitbeli irányultsága még nem mond semmit el a lelki fejlődésének állapotáról. Sokkal inkább látható azon, ahogyan egy ember a hitét megéli [ a hétköznapokban]….
Amikor az emberek egyre mélyebbre süllyedtek az anyagban, akkor egyre jobban kezdtek el függeni az anyatermészettől. A régi tudás megvolt még, de a más lényekkel való kapcsolat nem működött csak szellemi szinten és a Fölanyával való mély kapcsolaton keresztül. Így vált Földanya Istenné és a természeti vallások, a sámánizmus sok fajtája születet meg.

694-rote-blumenEgyéni lélekszinten ez a vörös magszín, a gyökércsakra. Ez a csakra a fizikai testé és a Földanyával való kapcsolatot szimbolizálja. A test egy a Földdel – a Földanyából jön és egy nap oda is tér vissza. A lélek az univerzumból származik és így képes kapcsolatba lépni az univerzummal. A régi sámánok és a természeti népek tudták ezt, de a fizikai test már annyira besűrűsödött, hogy a természet eszközeit kellett használniuk, hogy transzcendens tudatállapotba kerülhessenek. A vörös fejlődési szinten a lélek az inkarnációja során a puszta túléléssel van elfoglalva. Mestere lesz a fizikai síknak, testének táplálásában és a természet tiszteletében. A sámán mesteri fokon levizsgázott az élet eme lépcsőfokán…De ez nem jelenti azt, hogy minden sámán csupán ezen a fejlődési fokon (gyökércsakra) állna…

OrangeA szakrális csakra narancs színével a szexualitást és az életörömet jelképezi. A földi kívánságokat és vágyakat hordozza és abszolút összefüggésbe lehet hozni a vörös fejlődési szinttel. Itt még mindig a fizikai szint túléléséről van szó. A túlélés kipipálva, a vörös szintet a háta mögött hagyó lélek, olyan szinten ismeri ki már magát a Földön, hogy figyelmét a fizikai létezés örömei felé is fordíthatja. Jobban kiismeri magát, mint a fehér vagy vörös szinten állók és tudása alapján némi előnyre tett szert másokkal szemben.
A narancs és később a sárga szinten hozza létre a legtöbb lélek a karmáját, mert ez a lélek jobb, gazdagabb, szebb, okosabb akar lenni a többieknél. Élvezni akarja a világi élet minden előnyét.
A narancs szint elvégzése a tantra útját szimbolizálja vagy a taoizmus ősformája, ami a világi élet élvezetéről szól, anélkül hogy ezzel egy másik lénynek kárt okoznánk.
De a mások feletti hatalom csábítása még mindig nagy és a hatalomról szól a sárga szinten lévő lelkek élete.

Gelbe blumeSok sárga szinten tartózkodó lélek épp a karmáját oldja fel, amiket narancs állapotukban teremtettek. Gyakran ájulatban érzik magukat és új harc kezdődik, ami gyakran sok inkarnáción keresztül zajlik.
Az ájultságtól (tudatlanság=hatalom nélküliség állapotától=kiszolgáltatottságtól) való félelmükben egyre több hatalmat akarnak szerezni, ami sok inkarnáción keresztül eltarthat. A sárga szint elvégzése általában egy nagyon hosszú út, ami sok-sok inkarnációt vehet igénybe. Ezért van két nagy világvallás is, amik megfelelnek a sárga szintnek. Egyrészt a júdeaizmus, ahol az Istenek vagy Istennők helyébe egy férfi Istent helyez, másrészt a buddhizmus született meg, hogy segítséget nyújtson a lelkeknek a sárga szintjük végén a hatalmi témák meghaladásához.
Az egyéni szellem hatalmának lecsillapításával lehetséges az Örök és Egy szellemhez való visszacsatlakozás. A teremetés mögötti csend, az állapot, amiből a lélek egykor született.
A megvilágosodás minden létező ősi esszenciájához való visszacsatolás állapota. Ami azonban még nem egyenlő a lélek utazásának végével. Legalábbis csak a legritkább esetekben. Sokan, akik túl vannak a sárga szint fejlődésfokán valamelyik „elmúlt” életében már megtapasztalták a megvilágosodást. Ez azonban könnyebben érhető el egy kolostor vagy a hegyek elszigeteltségében, ennél nehezebb, ha világi kihívásokkal kell közben szembenéznie a léleknek.

grüneA következő fejlődési fok, ill. a következő csakrát a zöld szín jellemzi. Ez a szív- csakra, a Krisztus-energia (kristály-energia) székhelye. Jézus hozta el a kereszténységet és bővítette ki a tanításokat a Földön a felebaráti szeretettel, függetlenül attól, amit később az egyház ezzel a tanítással tett. A zöld fejlődési fokon álló lelkek általában világi inkarnációkban élnek. Anyák és apák, világi hivatást űznek és társas kapcsolati szinten munkálkodnak, hogy megtalálják belső békéjüket. Ez gyakran az egyik legnagyobb kihívás. Mert az érzelmek, amik a társas kapcsolatok szintjén vannak a legerősebbek, amiket transzcendálni, felemelni szükséges.
A zöld fejlődési szint elvégzése a teljes odaadással való szolgálat, anélkül hogy a lélek megfeledkezne önmagáról. Megtalálni a békét a földi élet forgatagában. Ennek a szintnek a mesterfokán vizsgázók gyógyítói képességeket fejlesztenek ki. Így Jézus a mesterré válás előhírnöke volt ezen a szinten, híres volt a kézrátétellel való gyógyításról.

A Földön sok más fejlődési fok is képviselteti magát, még ha egy bizonyos szín dominál is. Minden szín/minden fejlődési szintnek megvan az erőssége és a gyengesége. A zöld szint kezdetekor mások igazi megértése gyakran nehézséget jelent a lélek számára. Az ilyen lélek gyakran makacs és inkább saját útját járja. Ha felismeri, hogy így nem jut előbbre, általában átesik a ló másik oldalára és alárendelődik. Itt az arany középút megtalálása a cél- ami minden szintre igaz. A kereszténység Istenét nagyon erősen megszemélyesítették és emberszerűvé vált, ami ennek a fejlődési szintnek egy tévedése, amit meg kell oldani. De minden szintnek megvannak a sajátos tévedései, ahogyan a tanításai is.

(Összefoglalva:
Vörös: Harc a túlélésért – Összhangban a természettel
Narancs: Vágyak kielégítése – a teremtés tudatos élvezete
Sárga: Hatalommal való visszaélés – saját hatalom visszaszerzése/Önuralom
Zöld: Önálló egyénné válás harca – Képesség a szeretet megélésre és beengedésére)

türkizTorokcsakra, igen ez az átmenet a zöldből a kékbe, Ha a léleknek sikerül egyéniségét ezen a világon belül kifejeznie és úgy élnie, hogy mégsem válik számkivetett magányos farkassá, újra felébred lelkének kreativitása…ezek a lelkek válogatott barátokkal rendelkeznek és nem számkivetettek, mert szabadon választották egyéni útjukat és nem félnek attól, hogy mások és másként élnek…Azonban ez csak nagyvonalakban vázolt kép és nem mindenkire igaz – A fejlődés nem történik mindig lineárisan, mint azt eddig lefestettük, erre később majd kitérünk.
A legtöbb türkiz szinten lévő lélek ateista vagy szabad szellemű. A vallás és a hit kreatív gondolati szerkezetek és a szavakon túl jönnek létre.
Művészi módon fejezik ki ezt a belsőjükben fellelhető megfoghatatlan LÉTET, hogy megértsék és másokat is inspiráljanak vele.
A fiatal „türkiz” lélek azonban kicsit elveszettnek érzi magát kreativitásában, megpróbál másokat másolni és sikertelen művészként végzi vagy egy olyan munkahelyen dolgozik, ami messze távol van álmaitól. Ez frusztrálhatja és lehangolttá teheti.
A nyugati világ lelkeinek nagy része ezen a fokon áll. Sok öreg lélek depressziós, mert nem tudják megtapasztalni kreativitásukat a saját fejlődési fokukon. Igen úgy tűnhet számotokra, hogy sok fiatal lélek van még, akik szunyókálnak, és robotokként irányítja őket a hatalmi tudatkontroll. De valójában a legtöbb lélek már öreg és a kreativitásuk elnyomása következtében alusszák álmaikat, ami egy fiatal lélek látszatát keltheti…
Azok a lelkek, akik lezárták a türkiz szintet, nagy festők és zenészek, akik műveikkel emberek millióit érintettek meg szívükben…
Nem szükséges minden szintet mesterfokon lezárni, ez olyan mint az érettségi [ford. megj.-emelt szint/közép szint]. Vizsgázhatsz dicsérettel vagy éppen hogy átmehetsz. Ezután folytathatsz további tanulmányokat. Annak ellenére, hogy mindegyik szintből le kell vizsgázni, mindenki jobb vagy rosszabb egy adott szintből. Egy lélek specializálhatja magát egy területre vagy haladhat tovább is.

Nos az iszlám valóban a kereszténység kibővítése. Korrekciónak szánták. A legfontosabb üzenete az, hogy Jézushoz hasonlóan Mohamed is próféta volt. Ennek az üzenetnek kéne szolgálni az emberiséget a fejlődésben, hogy olyanokká váljanak, mint Jézus vagy Mohamed. Isten egy hírnöke!
Ez a kék szint hívőszava. A lelkek a kék szinten helyreállították a segítségüket [mankójukat] a lelkükkel való kapcsolódással és így Istennel összekapcsolódva élik meg egyéni kreativitásukat. Az „isteni” nagykövetei lesznek, tanítók és mások számára inspirációként szolgálnak.
Kezdetekben ismét konfrontálódnak a hatalom csábításával. Sok embert vonzanak magukhoz és el kell kerülniük, hogy ebből hasznot húzzanak vagy, hogy magukat gurunak nevezzék ki. A kék szint mestereként egyfajta tanárrá váltak, akik másokat felemelnek (inspirálnak). Aki találkozik a kék szint egy igaz tanárával, nem lealacsonyítva, hanem felemelve érzi magát majd. Egy kék szintű tanár közben annak is tudatában van, hogy mindenki mástól is tanulhat. Minden lélek egyéni tapasztalatokkal rendelkezik és ez számukra is megtisztelő és érdekes.
Aki mesterfokon végzi el a kék szintet, újra kapcsolatba kerül a kozmosszal, más lényekkel, de ebben az esetben oly módon, hogy felismeri ezekben a lényekben a családot és nem felette álló isteneknek látja őket. A kék szint elvégzése után nincs szüksége a léleknek vallásra. Minden vallás egységbe rendeződött, a mögötte álló igazság és minden tévedés felismerhetővé vált.
A kék úton járó lélek, mint egy hagyma héjait, úgy hámozza héjanként az egyik tévedést a másik után, míg eljut a maghoz, a saját isteni igazsághoz.
Tudja, hogy nem tud semmit és minden egyes héj lefejtése után lépésenként haladja meg a földi megértés korlátait. De a megértéshez vezető úton minden lehetséges tévedéssel találkozhat. A szimbolikus hagyma minden héja egy további illúzió, ami kifoghat rajta és amit fel kell emelnie az egységbe.

lilaHa elérte célját, akkor az ibolya szint következik. Ez az, amit ti Felemelkedésnek neveztek. Ezután a lélek tovább halad, még ha az útja túlmutat a fizikai anyagon, mert a fejlődés nem ér véget ezen a ponton, csupán a fizikai valóság sűrűjében vezető úté, mert ez a világ természetétől fogva korlátokkal rendelkezik, a lélek azonban végtelen.

Nos – a világvallások olyan időkben keletkeztek, amikor egy bizonyos lélekszín erőteljesebben jelent meg a Földön, ill. gyakran egy új korszakot és lélekszínt harangoztak be. Mégis, egy kék fejlődési szintű lélek egy katolikus pap életét is választhatja magának, hogy hű lehessen feladatához, mint Isten nagykövete/hírnöke. Egy kék léleknek azonban itt nem mindig lesz könnyű dolga, mert az egyház törvényei nem mindig felelnek meg Isten valódi tanításainak, de pont ez a kihívás lehet, amit ez a lélek kitűzött maga elé…

Sok sárga és zöld fejlettségi szinten lévő lélek inkarnálódik iszlám országokba. Ezt megfigyelhetitek a szoros családi kötelékeken, ill. a csoportosulások hatalmi témáiban. Annak ellenére, hogy az iszlám a legfiatalabb vallás, ezt a vallást magyarázták a legjobban félre. Ez történik mindig az új hitirányzatokkal. Ez az igazság elkendőzését szolgálja, mely igazság ennek ellenére fényként utat tör magának a sötétségből kiemelkedve.

Sok zöld, türkiz és kék utat járó öreg lélek jógázik, annak ellenére, hogy ez a legősibb vallásból ered. Itt tapasztalható meg a visszacsatolás az eredethez.

St GermainSt.Germain beszél nektek az ibolya sugárról és ennek a színsugárnak a képességéről, hogy rövid időre feloldja a lineáris időt és így aki képes dolgozni az ibolya fénnyel, az visszacsatlakozik oda, ahol a lelke még kapcsolódott a teremtőhöz. Így a fehér visszavezet az ibolyához. A kör bezárul és mégis történt fejlődés és felismerés. [ford. megj.-Ez az, amit sose fejtenek ki pontosan…Michael Newton könyvében azt válaszolják a hipnózisalanyok, hogy „a Forrás saját örömére teremt”…nem azért hogy „több” legyen és fejlődjön, miért is akarna több lenni egy abszolút tökéletes energia??? Ezt eddig sem értettem….Mindenesetre a szufik is elgondolkodtak ezen, szerintük Isten maga a szépség és a szépség természete a kifejeződés, szerintük ezért teremti a Forrás a lelkeket…ez egy kicsit romantikusabb verzió, mint az örökös tanulni-tanulni, hogy legyen belőlünk valaki… ]

Mint azt már korábban elmondtam a lelkek specializálódhatnak egyik vagy másik területre (színre/szintre). Tehát aki köztetek erős vonzódást érez a természeti vallások iránt, az nem jelenti mindjárt azt, hogy a lélek egy alacsony fejlettségi fokozatban van. Ez utalhat arra, hogy ez a ti szakterületetek!
Az egyes szintek közötti fejlődés sem lineáris folyamat. Lehetséges, hogy bár a lélek elérte a zöld szintet, mégis a sárga és piros szint egyes témáival dolgozik, hogy finomítsa azokat és hogy új tapasztalatokat gyűjtsön egyeztetve a zöld szinttel.
Tehát fontos, hogy az általam átadott tudást ne lineárisan értelmezzétek. Nem is mások kategorizálását szolgálja. Egy lélek fejlődési szintje a legjobban arról ismerhető fel, mennyi együttérzés van benne. Ezt ne feledjétek!

Léteznek ibolya szintű inkarnálódott lelkek, de ők nem közismertek. Nem lépnek ki a nyilvánosság elé ezekben a napokban. Azok a kevesek, akik itt vannak mindenféle civilizációtól távol meditálnak a hegyekben, hogy fenntartsák a [z emberi] kollektív kapcsolatát a szellemmel [Egy-gyel]. Mások még az erdők mélyén élnek azokba a kis létszámú törzsekben, hogy fenntartsák a kapcsolatot Földanyával. Mások „csendes” angyalként tevékenykednek világi segélyszervezeteknél, a világ előtt ismeretlenül. Még nem jött el az idő, hogy kilétüket felfedve nyilvánosan mutatkozzanak ezek a mesterek.

Csatornázta: © Shari D. Kovacs

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás: http://www.sternenkraft.at/sternenbotschaften/botschaften-shari/chakra-farben-seelenentwicklung-und-weltreligionen/

Ezt nem bírtam kihagyni:

Anja-x-31.10.102-226x300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: http://www.el-an-ra.ch/?page_id=498