2542693_orig

1. rész:https://kristalyhang.wordpress.com/2014/08/14/arkturusziak-tartastok-meg-fenyeteket-1-resz-2014-08-06/

Természetesen nem létezik az idő, ahogy a később sem, kivéve a harmadik dimenziós holografikus projekciótokat. Ez a holografikus kivetülés elkezd átalakulni és változni, mert oly sok hologram-lakó elkezdi kiterjeszteni tudatát a hologram valóságának korlátai fölé, hogy egy másik, igazságra épülő valóságot tapasztalhasson meg.

Ez az „új valóság” nem új, mivel végtelen. Végtelen, mert az idő és tér határain túl rezeg. Gyakran beszéltünk a 3D-hologramon túli „valóságról”, de van valami, amit nem osztottunk meg veletek. Nem gondolhatjátok, hogy képesek vagyunk sokkoló híreket közölni veletek. Valójában sokszor utaltunk már erre a hírre. A különbség az, hogy a MOST-otokban többen képesek megérteni az üzenetünk magját [lényegét] és nem csak az alacsonyabb kisugárzását [rezgését].

Mint azt már számtalan alkalommal elmondtuk, a valóság, amit érzékeltek, az a valóság, amiben éltek. Ami MOST történik, hogy létezik, a Fénycsodás betakarítása/aratása. Ha látnátok a világotokat a mi perspektívánkból, akkor egy szép fénytáncot látnátok, mint a fények koncertjét.

Mi Gaia Földjét, élőlényként érzékeljük, különböző fényes és sötét foltokkal. Sok korszakon keresztül Gaia teste főleg sötétségben volt, némi fénybeli idővel megszakítva, amit végül a lehengerlő sötétség elfojtott. Amit most látunk, hogy egyre több fényfolt sugárzik, hogy a sötétség foltjait feltétel nélkül szeresse.

Talán felmerülhet bennetek a kérdés, hogyan szerethetne egy darabka föld feltétel nélkül. Ezért emlékeztettünk bennetek arra, hogy Gaia teste, egy élőlény. Ahogyan az emberi testetek rendelkezik immunrendszerrel, hogy testetek beteg vagy sérült részeit meggyógyítsa, Gaia is képes immunrendszerét működtetni, hogy gyógyítsa bolygótestét.

Gaia ötödik dimenziós fényfoltjai nagy gyógyító erővel rendelkeznek, mert együtt rezegnek a feltétel nélküli szeretet hatalmával. Ezért Gaia sötét foltjai fokozatosan kisebbek lesznek, mert a fény átalakítja és meggyógyítja őket.

Felébredt tagjaink tudatában vannak, hogy a félelem sötétségét csak a feltétel nélküli szeretet fényével lehet átalakítani. A sötétség erői folytatták félelemkeltő kampányaikat és konfrontációikat, de van az emberiségben egy növekvő többség, akik megtagadják a részvételt az „illúzió játszmájában”.

Mivel a harmadik dimenziós  Föld hologram, így képes mindenki, beleértve az állatokat és Gaia minden teremtményét, részt venni ennek a hologramnak az átalakításában. A hosszú Kali Yuga alatt volt a Föld a legmesszebb a multiverzumok közvetlen fényétől, az Aranykortól. Így az elsődleges programozó a sötétség volt.

Most a Föld az Arany Korszakában tartózkodik és közvetlen hangol benneteket a multiverzum fénye, ezért mindenki, minden földi lény képes hozzáférni ehhez a magasabb fényhez, ha úgy dönt befogadja azt. Mielőtt az Aranykorban lettetek volna, nektek kellett keresnetek a sötétség által elrejtett fényt.

A 2014-es MOST-otokban több mint két éve vagytok közvetlen kitéve a fény végtelen áramának. Azt mondjuk kedves emberek, akik sok évet éltek a Kali Yuga legsötétebb időszakában, hogy két év a ti időmérésetek szerint nem hosszú idő.

Szerencsére ennek az EGY áramló multidimenzionálsi Fénynek az az első feladata, hogy eloszlassa  az idő illúzióját. Mindannyian hozzá vagytok nőve ehhez az illúzióhoz, mert az „idő” megszokássá vált, mely segítségével strukturáltátok az időt.

Másrészt azt figyeljük meg, hogy köztetek sokan kezdik elengedni az idő illúzióját és mindezek mellett haladnak ÖNVALÓJUK ötödik dimenziós kifejeződési formája felé. Azt is látjuk, ez milyen veszélyes lehet a földi test számára. Ha túlsodródtok az időn miközben autót vezettek, vagy átkeltek az utcán vagy a tűzhelyetek mellett főztök, ez kárt tehet földi testetekben.

Ezért azt tanácsoljuk, hogy a nap során bizonyos „időkben” biztosítsatok lehetőséget földi testek számára, hogy leüljön, elpihenjen, így lehetővé válik lényetek számára, hogy összekapcsolódhasson multidimenzionális otthonával. Ez a tevékenység hasonlít a gyerekek játszó-idejéhez, hogy a gyermek a harmadik dimenziós kötelezettségeknek és tevékenységeknek türelemmel tudjon eleget tenni.

A mi magasabb dimenziós perspektívánkból versenyparipáknak látszódtok, akik a startkapuk előtt várakoznak a csengőhangra, hogy a lehető legnagyobb sebességgel lőhessék ki magukat. Szeretnétek „HAZA futni”, de Gaia-Anyának szüksége van még növekvő fényetekre, hogy Ő is HAZATÉRHESSEN. Tudjuk, nagyon sokat kérünk tőletek.

Kedvesek, emlékezzetek, a Felemelkedés nem menekülés. A Felemelkedés egy küldetés, amire önszántatokból jelentkeztetek, mielőtt belekezdtetek volna ezekbe az inkarnációkba. Igen, nem minden ember van itt önszántából, de ha ezt az üzenetet olvassátok, valószínűleg az önkéntesek között vagytok.

Fontos része a Felemelkedési folyamatotoknak, hogy emlékeztek rá, hogy TI vagytok a valóságotok teremtői.

Ezért TI magatok programoztok a hologramotokban mindent, ami veletek történik. Érezzük kollektív ellenállásotokat üzenetünk eme részénél, ezért emlékeztetünk benneteket, hogy más életeitekben számtalan párhuzamos és alternatív valóságot is ti programoztok. Ezért mindig van lehetőség.

Harmadik dimenziós szemszögből a halál tragédia, ami nagy fájdalmat és veszteséget okoz. De multidimenzionális LÉNYETEK szemszögéből, ami a 3D-s életet programozta, a halál annyit jelent, hogy kiléptek a hologramból. A halállal való szembesülés is egy nagy lehetőség, mert arra kényszerít, hogy mélyebben tekintsetek életetekre és e szerint hozzátok meg döntéseiteket, mi az, ami fontos és mi az, ami egy harmadik dimenziós eltérítés küldetésetektől.

Sokatoknak valóban volt programozva halálközeli élménye a holografikus életetekbe, ha eltértetek volna inkarnációtok valódi okától. Ezen a módon „visszaállíthatjátok a programot”. Egy halálközeli élmény lehetőséget adhat arra, hogy közben egy magasabb megnyilvánulási formátokkal hangolódjatok össze.

A 3. dimenzió megtanítja számotokra, hogy a halál az ellenségetek és nektek a „legerősebbeknek” kell lennetek, hogy túléljetek. Ez az állítás főleg a sötétség foltjaiban lelhető fel. Ha ez a terület átalakul a fény/tudat magasabb frekvenciájára, ennek a területnek a lényei elkezdik felismerni, hogy a harmadik dimenziós élet illúzió. És az ÉLET, amit szeretnétek megtapasztalni, tulajdonképpen a magasabb dimenziók valósága.

Miközben egyre jobban irányítjátok az energiamezőtöket, ami a tudatotok, emlékeztek arra, hogy NEKTEK kell érzelmeitek és gondolataitok mesterei lenni. Azok a gondolatok és érzelmek, amiknek teret hagytok aurátokban, befolyásolják tudatállapototokat, ahogyan állapototok/rezgésszintetek is befolyásolja gondolataitokat és érzelmeiteket. Ha fogva tart a sötétség területe, nehéz erre a következtetésre jutni. Ezért dicsérjük nagyon azokat a mestereket, akik segítenek Gaia-nak eme sötét foltok megszüntetésében.

Amint mesteri szinten kezelitek energiáitokat, felismeritek, hogy MINDEN ÉLET egyazon fontossággal bír. A harmadik dimenziós projekció [kivetülés] során könnyű elhinni, hogy csak az emberek a fontosak és számtalan más életforma, akik megosztják veletek bolygótokat, messze alattatok helyezkednek el. [ford. megj. Sajnos az emberek többsége azzal sincs tisztában, hogy ennek a bolygónak az alapeleme a víz, amit szintén tisztelni kéne, mert pl. a vízben élő fotoszintetizáló élőlények állítják elő levegőnk 2/3-át…]

Az igazság az, hogy a Föld könnyedén túlélhetne, és valóban jobban burjánzana, ha az egész emberiség távozna. DE a „jelentéktelen!” rovarok nélkül összedőlne Gaia bolygójának teljes ökológiai rendszere. Fontos embereinknek arra emlékeznie, hogy semmiféle módon nem „jobbak”, mint Gaia óriási öko-rendszerét alkotó más részei.

Biztosak vagyunk, hogy akik jelen közvetítést olvassák, tudatában vannak annak, hogy az emberek otthonuknak a Földnek, nagy kárt okoztak, ami Gaia-t az összeomlás szélére sodorta, több alkalommal már, mint ahogy azt a ti korlátozott „történelmetek” felfedte. Ezért emlékeztetünk rá, hogy Gaia testén MINDEN ÉLET SZENT ÉS LÉTFONTOSSÁGÚ.

Kedvesek, hatalmas multidimenzionális LÉNYETEK emberi megnyilvánulásai, emlékezzetek rá, gyengéd léptekkel járjatok Föld Anya testén. Minden lélegzetetekkel küldjétek Neki feltétel nélküli szereteteteket. Emlékezzetek rá, hogy a jelenlegi fizikai inkarnációtok, ami oly fontosnak látszik számotokra, csupán LÉNYETEK egy darabkája és Gaia „idejének” kevesebb, mint egy milliszekunduma.

Miközben elhagyjátok az idő illúziójának határait, sok illúziót hagytok magatok mögött, amit számtalan inkarnáció során „igaznak” találtatok.

Az igazság eme kiterjedt tudata MOST-otokban történik. Néha ezek az igazságok elvezetnek benneteket a félelemhez, a dühöz, a gyászhoz vagy az ítélkezéshez, ami lecsökkenti tudatotokat.

Tudatotok rezgésszintje szabja meg elképzeléseitek dimenzióit és az érzékelt valóságot, amiben éltek. Mivel úgy vesszük észre, a fény magasabb rezgésszintjén szeretnétek élni, emlékeztetünk benneteket arra, hogy ti vagytok azok, akik tudatukat a magasabb dimenziókhoz igazítjátok.

Miközben folytatjátok Felemelkedési folyamatotokat, elkezdtek kifelé haladni a Föld harmadik dimenziós holografikus projekciójából és áthangolódtok Gaia valódi bolygó LÉNYÉNEK ötödik dimenziós és e feletti szintjeire [ford. megj. A Felemelkedés itt is a tudatra vonatkozik]. Más Felemelkedő életeitekben mindannyian (még azok is, akik most elvesztek a sötétségben) átéltétek a Felemelkedés megtapasztalását.

A Felemelkedés nem csinál szenteket belőletek. A Felemelkedés pusztán azt jelenti, hogy tudatotokat visszahelyeztétek multidimenzionális LÉNYETEK frekvenciájába, ami a harmadik/negyedik dimenziós valóság felett rezeg. Ami a jelenlegi idővonalatokban más, az az, hogy a harmadik/negyedik dimenziós földi holografikus projekció bezárul. Gaia és lakói visszatérnek valódi multidimenzionális LÉNYÜKHÖZ/ÖNVALÓJUKHOZ.

Azok, akik fizikai formát kívánnak magukra ölteni, hogy tanulmányozhassák az „ok-okozat bolygószintű iskoláját”, egy másik bolygóra kell belépniük. Azok az emberek, akik még úgy érzik nem kerek számukra az ok-okozat tanulmányozása, egyszerűen áttolódnak Gaia holografikus projekciójából egy másik bolygó projekciójába, hogy lezárják tanulmányaikat. [ford. megj. Lehet a negativitás fröcsög most belőlem, de azért ezen a ponton nem vet szét a hit, hogy itt ne próbálnának meg egyesek mahinálni valamit—de bízom a volt filozófiatanárom bölcsességében, aki azt mondta: „Mindenkivel csak azt csinálnak, amit hagy, hogy csináljanak vele… ]

Nem létezik egy külső forrásból való ítélkezés, mivel a „külső forrás” a harmadik dimenzió illúziójának fogalma. Az „ítélkezés” koncepciója valóban harmadik dimenziós. Ha úgy érzitek fogva tart még a harmadik dimenzió illúziója, nem fogjátok érteni ezt az üzenetet. Mégis megreped a tojás, amibe embrió-énetek [tudatlan énetek] zárt, és a valóság egy új kiadásában mártóztok meg. FELMERÜLHET a kérdés bennetek, hogy ez az üzenet „valóságos” lehet-e. A világ megkérdőjelezésének eme tette, új ablakokat [lehetőségeket] nyit meg elmétek számára, és megengeditek a kiterjedő fénynek, hogy beragyoghasson tudatotokba.

Végezetül emlékeztetünk benneteket arra, hogy vegyétek vissza figyelmeteket MINDANNYIAN arról, amit NEM akartok manifesztálni. Emlékeztessétek magatokat arra, hogy felismerjétek a „mindennapi csodákat” és küldjétek ki hálátokat szívetekből, mert egyre erősebb áldással hatnak ki életetekre.

Áldás a Felemelkedőinkre.

Tartjuk a fényt, miközben várjuk visszatéréseteket.

Az arktúrusziak

Csatornázta: Suzanne Lie

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://suzanneliephd.blogspot.hu/2014/08/arcturian-message-keeping-lights-on.html

http://torindiegalaxien.de/arkturia13/060814licht.html

Kapcsolódó anyagok:

https://kristalyhang.wordpress.com/2013/11/22/arkturusziak-az-elso-landolas-2013-09-24/

https://kristalyhang.wordpress.com/2013/09/24/arkturusziak-tudatallapotok-es-erzekeles-2013-08-14/

https://kristalyhang.wordpress.com/2013/02/26/arkturusziak-elet-a-multivalosagban-6-resz-2013-01-26/

https://kristalyhang.wordpress.com/2012/12/17/mytre-es-kepier-8-az-ido-elengedese-ii/