Archive for augusztus, 2014


Kedves Olvasók!

Egy holland pilóta (J.P. C. van Heijst) készítette a következő képeket 08.24-én Kamcsatka-félszigetétől délre a Csendes-óceán felett repülve, mely terület gazdag vulkántevékenységéről…A pilóta azonban azt állítja merőben szokatlan fényjelenségeknek voltak a tanúi. Mióta megosztotta az interneten a képeket, mind szakértők, mind laikusok találgatnak, mi is lehet a képeken…

JPC-van-Heijst-1

JPC-van-Heijst-2

JPC-van-Heijst-3

Forrás: http://www.pbase.com/flying_dutchman/pacific_eruption

http://grenzwissenschaft-aktuell.blogspot.de/2014/08/pilot-fotografiert-mysterioses-leuchten.html

Reklámok

Kedves Olvasók!

Az arktúrusziak nagy időszakértők hírében állnak, kicsit talán nehéz követni a szöveget, de belinkeltem egy másik közvetítést is, ami segíthet a jobb megértésben. Kíváncsi vagyok nektek vannak-e a szövegben leírtakhoz hasonló tapasztalataitok…nekem például mostanában szokatlanul sokat cseng a fülem…bár azt olvastam ez D-vitamin hiány is lehet ( ilyen nyár mellett nem csoda, de legalább a vörös hajúak kihalása nem annyira aktuális…) Jó olvasást! Scarlett

telepátiaA Telekinézis fázisa – Másik dimenzióba való leföldelés –Szuperemberi erőtök felszabadítása

Lezárult a szív-kódok újrakalibrálása. Valóban bevezetésre került egy új valóság a jelenleg GAIA-ra inkarnálódott emberek számára. Egy új valóság szövődött bele az emberi Föld-mátrixba és az átalakulás egy új fázisába lépett. Az új időszak érti a finom-energiák nyelvét. Lehorgonyzásra került GAIA-n a telekinézis új időszaka. Áthatoltak a kódolások a felejtés és az illúzió fátylán keresztül a létezés valóságstruktúrájába, hogy „szuper-emberi erőitek” különböző mértékben bukkanhassanak fel szívetek mélyéről. A „tevékenység” tudata mindig jelen volt tudattalanotokban, testetek szubatomi lényegében.
Azáltal, hogy az újonnan képződött energia teljességében megfüröszti elméteket az információs-rendelkezésekben [kódokban], képesek lesztek valódi identitásotokat kibontakoztatni és mindennel képesek lesztek boldogulni, amivel találkoztok és sok ilyenre lesz példa. Miközben újonnan birtokba vett képességeitek feltárulnak előttetek, jó érzés tölt el benneteket Önvalótok megértése közben és ez nem csak egyéni megértéseteket és tudatotokat emeli fel, hanem az egész emberi népességét is. Ha bekövetkezik egy ilyenfajta eltolódás [emelkedés] emberi testetekben, akkor abban tartózkodva fedezitek fel a múlt valóságának illúzióját és teljesen új elvek leföldelését [alkalmazását], ami elmozdítja az emberiséget ennek a kísérletnek a következő fázisába.
Így az emberi test mivoltának megértése elkezd céltudatosan és teljességgel megjelenni valóságotokban. Jelenlegi földi szintetek tudományágazatai elkezdik bepótolni, behozni a tudást testetek valódi potenciáljáról. A kísérletek, az eddig ijedt szív belső képességei a szemetek előtt bontja ki az élet képletét.
Így, a jelenlegi valóságotokat megjelenítő strukturált háló által [mátrix által], elérhettétek azt, ami egy másik dimenzióban, egy másik univerzumban és egy másik idővonalon nem volt lehetséges. A valóságotokba fektetett erőfeszítéseitek által valóban létrejött egy híd, ami egy másik valóságba vezet. De nem csak egy hidat építettetek, hanem aktiváltatok portálokat [kapukat], amik időfolyosók és ezzel teljes erőbedobással nekikezdtetek az idő újrakalibrálásának.
Tudtátok, hogy soha nem fogjátok úgy megtapasztalni az időt, mint a múltban, el fognak tűnni az időblokádok létezésetekből [eltűnik a felejtés fátyla -ford. megj.], mert a korábbi történelmi események és a kozmikus kapuk energiája megtisztult saját energiátok által.
Eltűnik az idő, ahogyan azt ti ismeritek, és ahogyan az fizikai testetekben tartózkodva jelen volt, ezért sokatok az üresség, elhagyatottság és a veszteség érzésének különböző intenzitását érzik. Mert valóban az történik, hogy elveszítitek valóságotok jelenlegi értelmezését. Ez azzal függ össze, hogy beléptetek egy teljesen más dimenzióba. Egy új dimenzió került a Föld bolygón lehorgonyzásra és igen az idő egy új dimenzióban folyik, mint azt ti korábban érzékeltétek, mostantól másképp lesz. Belső órátok visszaáll, hogy testetek egy új idő-struktúrában tudjon helyt állni. Ezért egyeseknek rövidebbnek, míg másoknak hosszabbnak tűnnek a napok. Az idő hullámzik, az emlékezésbeli lyukak természetesek az átmenet során, az átalakulás folyamán, ami jelenleg testetekkel történik.
A folyamatosan jelen lévő finom-energiák feltárulnak előttetek és létezésük egyre jobban elterjed. Engedjétek, hogy közeletekben materializálódjanak, látomásaitokban, nem csak a harmadik szemeteken keresztül, hanem alakot és formát öltve, ezért nem lesz meglepő, ha látni kezditek a semmiből manifesztálódnak és aztán látszólag eltűnnek, mint fényvillanások, energia-gömbök vagy árnyékok. Egyesek kívülről jövő audio-jeleket tapasztalnak, visszhangokat hallanak, mások hangokat és információkat, amik közvetlen az audio-receptorokba [hallósejtekbe] jutnak el, de nem a harmadik szemetek vagy tobozmirigyetek által, hanem valóban fizikai emberi füleitekbe. Miközben rezgésetek tovább növekszik, aktiválódnak rezgés-érzékelésetek, mely lehetővé teszi az információs-rendeletek [kódok] számára, hogy megszokott kommunikációs utakon keresztül áramoljanak felétek, mivel valóban egy új dimenzióba léptetek be!
Ezzel megváltozik világotok kommunikációja, a kommunikáció új formát fog ölteni, mint azt már az elmúlt évek tanúsítják és ez történik a jövőben is, mert emberi Földetek új kódolások felé mozdul el, hogy az új technológiák gyorsan megjelenhessenek. Az új technológiák lehetővé teszik különböző számítógépek generálását, olyan készülékekét, amivel a mi világunk felé létrehozza a kapcsolatot, olyan technológiát, ami a csatornázó médiumok használnak. Olyan technikákat fogtok látni, ami tudósaitokat közvetlenül összekapcsolja az Akasha-val, hogy közvetlenül a forrással kerüljenek kölcsönhatásba, közvetlenül fogadják az információt, és ezeket az információkat holografikus formában próbálják kicsomagolni.
Mindannyian hozzáfértek majd az Akasha-hoz, egyesek már képesek rá, mert mindannyian közvetlen kapcsolódtok saját teremtésetekhez, életkönyvetekhez. Mindannyian rendelkeztek már ezzel a kapcsolattal és értitek ezeket az információs-rendelkezéseket [kódokat]. Mégis, ez a technológia amiről beszélünk megkönnyíti ezen információk felhasználását, ha ezt akarjátok.
A háló, mely egyesíti az új Földet, és a portálok, amiket sokatok aktiválni fog, valóban mindkét polaritásban aktiválásra kerülnek, mivel az általatok ismert világ polaritásai nem léteznek majd. Nem létezik majd a távolság köztetek, mert elkezditek érezni az energiákat, különböző lények jelenlétét és azokét, akik a fizikai valóságban élnek, akik jelenleg nem élnek közeletekben. Képesek lesztek megérteni őket, érzékelni jelenlétüket és úgy érzitek, mintha mellettetek állnának, mert valójában ott állnak.
És ezért egy új mátrix, egy új valóság-mártix születik meg tér-idő testeiteken keresztül, lelketek által és egész testetek Ley-vonalai által, ezért arra kérünk benneteket, hagyjátok egyszerűen úgy kibontakozni a dolgokat, ahogy azok vannak. Üdvözöljétek az új valóság törvényeit, amik életetek során bontakoznak ki, mert ezek a változások elvezetnek benneteket lényetek valódi megértéséhez.
Az arktúrusziak

Csatornázta: Anna Merkaba
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás:http://sacredascensionmerkaba.wordpress.com/2014/08/14/arcturians-the-phase-of-telekinesis-earth-anchored-into-another-dimension-your-super-human-powers-exposed/

Kapcsolódó anyagok:

https://kristalyhang.wordpress.com/2012/12/13/suzanne-lie-mytre-es-kepier-7-2012-12-01/

https://kristalyhang.wordpress.com/2012/11/26/arkturusziak-tudat-es-dimenziok-reszlet-2012-10-03/

https://kristalyhang.wordpress.com/2013/01/20/arkturusziak-elet-a-multivalosagokban-1-resz-2013-01-13/ és multivalóság sorozat folytatása…

Archangel-UrielItt Uriel, Isten Fénye! Ismét szólok hozzátok szeretett lényeim, és rögtön egy kérdéssel fordulok hozzátok: „Mire vártok?”
Igen, ezt a kérdést a szellemi világnak szoktátok szegezni, de mi is feltesszük nektek. Mióta utoljára megválaszoltam a kérdést, miért történhet ennyi szenvedés, most elméteket szeretném arra irányítani, hogy hogyan vagyunk képesek a történéseket megváltoztatni.
Sokatok számára úgy tűnik, mintha az emberek semmit nem tanulnának, mert továbbra is jelen van híreitekben a háború, az elnyomás, a betegség, a szenvedés és a halál.
Úgy tűnik, mintha az emberek eszüket vesztenék – jobban, mint valaha – és az alvajárók biztonságával az egyik ostobaságból a másikba folynak.
A tömegeket tájékoztató médiáitok egymással versenyeznek a szörnyű hírekben és saját kényükre-kedvükre csavarják ki az igazságot.
Aki ráfókuszál ezekre a dolgokra, azzal előfordulhat, hogy beszippantja a félelem és a dermedtség [stagnáció] és ennek következményeként kiszolgáltatottnak érzi magát. Ezután jön a kérdés, miért nem lép közbe a szellemi világ? Mire várnak hát? Milyen szörnyűségeknek kell még történnie? A Felemelkedés és az Arany jövő létezése csupán csak illúzió?
Kérdezlek téged szeretett Fény, te is ismered a félelem és a kétség ezen rohamait? Ezek hozzátartoznak tisztulási folyamatotokhoz, helyes és fontos, hogy ezeket is integráljátok [helyére tegyétek], mert csak így lehet a félelem és a tehetetlenség érzésén felülkerekedni és azokat átalakítani.
A FÉLELEM NEM TŰNIK EL, HA NEM VESZÜNK RÓLA TUDOMÁST, CSAK A SZERETETTELJES ELFOGADÁSBAN OLDHATÓ FEL.
Ezek a ti félelmeitek, ezek helyezkednek szembe a nagy változásokkal, még mindig inkább a megszokott dolgok biztonságába kapaszkodtok, mint hogy tegyetek egy lépést az ismeretlen jövő felé.
Ha túlszárnyaljátok ezeket a félelmeket, csak akkor lebben fel a fátyol [a tudatlanság fátyla] és egy új világ tárul elétek, ami jelenlegi formájában minden bizonnyal nem maradhat fenn. De létezik egy másik szemléletmód is, ami a tömegeket tájékoztató médiáitok elhallgatnak.
Az emberiség döntő többsége szívében már rég eltávolodott az erőszaktól, a háborútól és az elnyomástól, és magában hordozza a kölcsönös segítségnyújtás és támogatás, ill. a különböző csoportok békés együttélésének kívánságát és készségét.
A szívek megnyílnak, és egyre több ember elkezdi mérlegre helyezni saját életét és cselekedeteit. A folyamatosan a Földre áramló szeretet elért szívetekhez és megváltoztatott.
Elkezditek érezni a más emberekkel, földi élőlényekkel és a szellemi világgal való kapcsolatot, ami nemrégiben még nem volt tapasztalható.
Igen, ébredeztek!
Köztetek egyesek már néhány lépéssel tovább vannak, felébredtek.
De csak egy részük kezdete ébredéséhez igazítani cselekedeteit, a másik nagyobb részük kivár! De azt kérdezem: „Mire vártok?”
Ti, az emberek alakítjátok az életet a Földön [azért valljuk be nehezített játékszabályokkal, amiket a többség nem is ismer – ford. megj.], ti magatok és a kapcsolatok segítségével, amiknek most tudatában vagytok, ha ráhangolódtok, kollektívként ti alakítjátok a világot és az emberiség történelmét.
Mindenki felszólításra kerül, vállalja fel a felelősséget Önmaga felett és használja teremtő erejét.
Lépjetek kapcsolatba egymással, hasznosítsátok a potenciális erőtöket közös meditáció formájában [Cobra is ezt mondja fő „fegyvernek”, legközelebbi közös békemeditáció ha jól tudom 2014.09.21-én] és álljatok készen az egymástól való tanulásra!
Mi RAJTATOK keresztül hathatunk a világra, azokon keresztül, akik készen állnak a Fény csatornájaként szolgálni. Ez az út beillesztésre került élettervetek megtervezésekor, de csak a ti aktív tudatos cselekedeteitekkel mutathatjátok meg, hogy készen álltok felvállalni ezt a feladatot.
Szabad akaratotok állítja át a váltót az életetekben. Ha készen álltok kilépni a tömegből [tömeggondolkodásból] és egyszerűen elkezditek úgy alakítani életeteket, amit szívetek mélyén helyesnek tartotok, látni fogjátok, nem vagytok egyedül!
Szeretett Fényem, ne engedd magad manipulálni a világ felületes ábrázolása által, hanem légy tudatában, lásd és tapasztald meg már most mennyire megváltozott a világ és TE vagy, aki ennek az átalakító folyamatnak a legfontosabb része vagy!
Mire vártok? – Mi nem várunk, mi tevékenyek vagyunk.
Bármikor, amikor magatokhoz engedtek, a közeletekben vagyunk és átvállaljuk a feladatokat, amik számunkra adottak.
Soha korábban nem volt ennyi szeretet a világon, mint most, még ha az sokatok szeme előtt úgy tűnik, nagyon el van rejtve.
Ez a ti tudatotok, a belső iránytűtök, ami az érzékeléseteket irányítja. Ha behunyod a szemed, és arra összpontosítasz, érezheted, ahogy épp ebben a pillanatban gyengéden karjaimba veszlek és megölellek, ha ezt szíved megengedi nekem.
Így áldalak meg én Téged Minden létező Forrásának feltétel nélküli szeretetével
Uriel vagyok

Csatornázta: Günther Wiechmann
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás: http://www.guentherwiechmann.de

2542693_orig

1. rész:https://kristalyhang.wordpress.com/2014/08/14/arkturusziak-tartastok-meg-fenyeteket-1-resz-2014-08-06/

Természetesen nem létezik az idő, ahogy a később sem, kivéve a harmadik dimenziós holografikus projekciótokat. Ez a holografikus kivetülés elkezd átalakulni és változni, mert oly sok hologram-lakó elkezdi kiterjeszteni tudatát a hologram valóságának korlátai fölé, hogy egy másik, igazságra épülő valóságot tapasztalhasson meg.

Ez az „új valóság” nem új, mivel végtelen. Végtelen, mert az idő és tér határain túl rezeg. Gyakran beszéltünk a 3D-hologramon túli „valóságról”, de van valami, amit nem osztottunk meg veletek. Nem gondolhatjátok, hogy képesek vagyunk sokkoló híreket közölni veletek. Valójában sokszor utaltunk már erre a hírre. A különbség az, hogy a MOST-otokban többen képesek megérteni az üzenetünk magját [lényegét] és nem csak az alacsonyabb kisugárzását [rezgését].

Mint azt már számtalan alkalommal elmondtuk, a valóság, amit érzékeltek, az a valóság, amiben éltek. Ami MOST történik, hogy létezik, a Fénycsodás betakarítása/aratása. Ha látnátok a világotokat a mi perspektívánkból, akkor egy szép fénytáncot látnátok, mint a fények koncertjét.

Mi Gaia Földjét, élőlényként érzékeljük, különböző fényes és sötét foltokkal. Sok korszakon keresztül Gaia teste főleg sötétségben volt, némi fénybeli idővel megszakítva, amit végül a lehengerlő sötétség elfojtott. Amit most látunk, hogy egyre több fényfolt sugárzik, hogy a sötétség foltjait feltétel nélkül szeresse.

Talán felmerülhet bennetek a kérdés, hogyan szerethetne egy darabka föld feltétel nélkül. Ezért emlékeztettünk bennetek arra, hogy Gaia teste, egy élőlény. Ahogyan az emberi testetek rendelkezik immunrendszerrel, hogy testetek beteg vagy sérült részeit meggyógyítsa, Gaia is képes immunrendszerét működtetni, hogy gyógyítsa bolygótestét.

Gaia ötödik dimenziós fényfoltjai nagy gyógyító erővel rendelkeznek, mert együtt rezegnek a feltétel nélküli szeretet hatalmával. Ezért Gaia sötét foltjai fokozatosan kisebbek lesznek, mert a fény átalakítja és meggyógyítja őket.

Felébredt tagjaink tudatában vannak, hogy a félelem sötétségét csak a feltétel nélküli szeretet fényével lehet átalakítani. A sötétség erői folytatták félelemkeltő kampányaikat és konfrontációikat, de van az emberiségben egy növekvő többség, akik megtagadják a részvételt az „illúzió játszmájában”.

Mivel a harmadik dimenziós  Föld hologram, így képes mindenki, beleértve az állatokat és Gaia minden teremtményét, részt venni ennek a hologramnak az átalakításában. A hosszú Kali Yuga alatt volt a Föld a legmesszebb a multiverzumok közvetlen fényétől, az Aranykortól. Így az elsődleges programozó a sötétség volt.

Most a Föld az Arany Korszakában tartózkodik és közvetlen hangol benneteket a multiverzum fénye, ezért mindenki, minden földi lény képes hozzáférni ehhez a magasabb fényhez, ha úgy dönt befogadja azt. Mielőtt az Aranykorban lettetek volna, nektek kellett keresnetek a sötétség által elrejtett fényt.

A 2014-es MOST-otokban több mint két éve vagytok közvetlen kitéve a fény végtelen áramának. Azt mondjuk kedves emberek, akik sok évet éltek a Kali Yuga legsötétebb időszakában, hogy két év a ti időmérésetek szerint nem hosszú idő.

Szerencsére ennek az EGY áramló multidimenzionálsi Fénynek az az első feladata, hogy eloszlassa  az idő illúzióját. Mindannyian hozzá vagytok nőve ehhez az illúzióhoz, mert az „idő” megszokássá vált, mely segítségével strukturáltátok az időt.

Másrészt azt figyeljük meg, hogy köztetek sokan kezdik elengedni az idő illúzióját és mindezek mellett haladnak ÖNVALÓJUK ötödik dimenziós kifejeződési formája felé. Azt is látjuk, ez milyen veszélyes lehet a földi test számára. Ha túlsodródtok az időn miközben autót vezettek, vagy átkeltek az utcán vagy a tűzhelyetek mellett főztök, ez kárt tehet földi testetekben.

Ezért azt tanácsoljuk, hogy a nap során bizonyos „időkben” biztosítsatok lehetőséget földi testek számára, hogy leüljön, elpihenjen, így lehetővé válik lényetek számára, hogy összekapcsolódhasson multidimenzionális otthonával. Ez a tevékenység hasonlít a gyerekek játszó-idejéhez, hogy a gyermek a harmadik dimenziós kötelezettségeknek és tevékenységeknek türelemmel tudjon eleget tenni.

A mi magasabb dimenziós perspektívánkból versenyparipáknak látszódtok, akik a startkapuk előtt várakoznak a csengőhangra, hogy a lehető legnagyobb sebességgel lőhessék ki magukat. Szeretnétek „HAZA futni”, de Gaia-Anyának szüksége van még növekvő fényetekre, hogy Ő is HAZATÉRHESSEN. Tudjuk, nagyon sokat kérünk tőletek.

Kedvesek, emlékezzetek, a Felemelkedés nem menekülés. A Felemelkedés egy küldetés, amire önszántatokból jelentkeztetek, mielőtt belekezdtetek volna ezekbe az inkarnációkba. Igen, nem minden ember van itt önszántából, de ha ezt az üzenetet olvassátok, valószínűleg az önkéntesek között vagytok.

Fontos része a Felemelkedési folyamatotoknak, hogy emlékeztek rá, hogy TI vagytok a valóságotok teremtői.

Ezért TI magatok programoztok a hologramotokban mindent, ami veletek történik. Érezzük kollektív ellenállásotokat üzenetünk eme részénél, ezért emlékeztetünk benneteket, hogy más életeitekben számtalan párhuzamos és alternatív valóságot is ti programoztok. Ezért mindig van lehetőség.

Harmadik dimenziós szemszögből a halál tragédia, ami nagy fájdalmat és veszteséget okoz. De multidimenzionális LÉNYETEK szemszögéből, ami a 3D-s életet programozta, a halál annyit jelent, hogy kiléptek a hologramból. A halállal való szembesülés is egy nagy lehetőség, mert arra kényszerít, hogy mélyebben tekintsetek életetekre és e szerint hozzátok meg döntéseiteket, mi az, ami fontos és mi az, ami egy harmadik dimenziós eltérítés küldetésetektől.

Sokatoknak valóban volt programozva halálközeli élménye a holografikus életetekbe, ha eltértetek volna inkarnációtok valódi okától. Ezen a módon „visszaállíthatjátok a programot”. Egy halálközeli élmény lehetőséget adhat arra, hogy közben egy magasabb megnyilvánulási formátokkal hangolódjatok össze.

A 3. dimenzió megtanítja számotokra, hogy a halál az ellenségetek és nektek a „legerősebbeknek” kell lennetek, hogy túléljetek. Ez az állítás főleg a sötétség foltjaiban lelhető fel. Ha ez a terület átalakul a fény/tudat magasabb frekvenciájára, ennek a területnek a lényei elkezdik felismerni, hogy a harmadik dimenziós élet illúzió. És az ÉLET, amit szeretnétek megtapasztalni, tulajdonképpen a magasabb dimenziók valósága.

Miközben egyre jobban irányítjátok az energiamezőtöket, ami a tudatotok, emlékeztek arra, hogy NEKTEK kell érzelmeitek és gondolataitok mesterei lenni. Azok a gondolatok és érzelmek, amiknek teret hagytok aurátokban, befolyásolják tudatállapototokat, ahogyan állapototok/rezgésszintetek is befolyásolja gondolataitokat és érzelmeiteket. Ha fogva tart a sötétség területe, nehéz erre a következtetésre jutni. Ezért dicsérjük nagyon azokat a mestereket, akik segítenek Gaia-nak eme sötét foltok megszüntetésében.

Amint mesteri szinten kezelitek energiáitokat, felismeritek, hogy MINDEN ÉLET egyazon fontossággal bír. A harmadik dimenziós projekció [kivetülés] során könnyű elhinni, hogy csak az emberek a fontosak és számtalan más életforma, akik megosztják veletek bolygótokat, messze alattatok helyezkednek el. [ford. megj. Sajnos az emberek többsége azzal sincs tisztában, hogy ennek a bolygónak az alapeleme a víz, amit szintén tisztelni kéne, mert pl. a vízben élő fotoszintetizáló élőlények állítják elő levegőnk 2/3-át…]

Az igazság az, hogy a Föld könnyedén túlélhetne, és valóban jobban burjánzana, ha az egész emberiség távozna. DE a „jelentéktelen!” rovarok nélkül összedőlne Gaia bolygójának teljes ökológiai rendszere. Fontos embereinknek arra emlékeznie, hogy semmiféle módon nem „jobbak”, mint Gaia óriási öko-rendszerét alkotó más részei.

Biztosak vagyunk, hogy akik jelen közvetítést olvassák, tudatában vannak annak, hogy az emberek otthonuknak a Földnek, nagy kárt okoztak, ami Gaia-t az összeomlás szélére sodorta, több alkalommal már, mint ahogy azt a ti korlátozott „történelmetek” felfedte. Ezért emlékeztetünk rá, hogy Gaia testén MINDEN ÉLET SZENT ÉS LÉTFONTOSSÁGÚ.

Kedvesek, hatalmas multidimenzionális LÉNYETEK emberi megnyilvánulásai, emlékezzetek rá, gyengéd léptekkel járjatok Föld Anya testén. Minden lélegzetetekkel küldjétek Neki feltétel nélküli szereteteteket. Emlékezzetek rá, hogy a jelenlegi fizikai inkarnációtok, ami oly fontosnak látszik számotokra, csupán LÉNYETEK egy darabkája és Gaia „idejének” kevesebb, mint egy milliszekunduma.

Miközben elhagyjátok az idő illúziójának határait, sok illúziót hagytok magatok mögött, amit számtalan inkarnáció során „igaznak” találtatok.

Az igazság eme kiterjedt tudata MOST-otokban történik. Néha ezek az igazságok elvezetnek benneteket a félelemhez, a dühöz, a gyászhoz vagy az ítélkezéshez, ami lecsökkenti tudatotokat.

Tudatotok rezgésszintje szabja meg elképzeléseitek dimenzióit és az érzékelt valóságot, amiben éltek. Mivel úgy vesszük észre, a fény magasabb rezgésszintjén szeretnétek élni, emlékeztetünk benneteket arra, hogy ti vagytok azok, akik tudatukat a magasabb dimenziókhoz igazítjátok.

Miközben folytatjátok Felemelkedési folyamatotokat, elkezdtek kifelé haladni a Föld harmadik dimenziós holografikus projekciójából és áthangolódtok Gaia valódi bolygó LÉNYÉNEK ötödik dimenziós és e feletti szintjeire [ford. megj. A Felemelkedés itt is a tudatra vonatkozik]. Más Felemelkedő életeitekben mindannyian (még azok is, akik most elvesztek a sötétségben) átéltétek a Felemelkedés megtapasztalását.

A Felemelkedés nem csinál szenteket belőletek. A Felemelkedés pusztán azt jelenti, hogy tudatotokat visszahelyeztétek multidimenzionális LÉNYETEK frekvenciájába, ami a harmadik/negyedik dimenziós valóság felett rezeg. Ami a jelenlegi idővonalatokban más, az az, hogy a harmadik/negyedik dimenziós földi holografikus projekció bezárul. Gaia és lakói visszatérnek valódi multidimenzionális LÉNYÜKHÖZ/ÖNVALÓJUKHOZ.

Azok, akik fizikai formát kívánnak magukra ölteni, hogy tanulmányozhassák az „ok-okozat bolygószintű iskoláját”, egy másik bolygóra kell belépniük. Azok az emberek, akik még úgy érzik nem kerek számukra az ok-okozat tanulmányozása, egyszerűen áttolódnak Gaia holografikus projekciójából egy másik bolygó projekciójába, hogy lezárják tanulmányaikat. [ford. megj. Lehet a negativitás fröcsög most belőlem, de azért ezen a ponton nem vet szét a hit, hogy itt ne próbálnának meg egyesek mahinálni valamit—de bízom a volt filozófiatanárom bölcsességében, aki azt mondta: „Mindenkivel csak azt csinálnak, amit hagy, hogy csináljanak vele… ]

Nem létezik egy külső forrásból való ítélkezés, mivel a „külső forrás” a harmadik dimenzió illúziójának fogalma. Az „ítélkezés” koncepciója valóban harmadik dimenziós. Ha úgy érzitek fogva tart még a harmadik dimenzió illúziója, nem fogjátok érteni ezt az üzenetet. Mégis megreped a tojás, amibe embrió-énetek [tudatlan énetek] zárt, és a valóság egy új kiadásában mártóztok meg. FELMERÜLHET a kérdés bennetek, hogy ez az üzenet „valóságos” lehet-e. A világ megkérdőjelezésének eme tette, új ablakokat [lehetőségeket] nyit meg elmétek számára, és megengeditek a kiterjedő fénynek, hogy beragyoghasson tudatotokba.

Végezetül emlékeztetünk benneteket arra, hogy vegyétek vissza figyelmeteket MINDANNYIAN arról, amit NEM akartok manifesztálni. Emlékeztessétek magatokat arra, hogy felismerjétek a „mindennapi csodákat” és küldjétek ki hálátokat szívetekből, mert egyre erősebb áldással hatnak ki életetekre.

Áldás a Felemelkedőinkre.

Tartjuk a fényt, miközben várjuk visszatéréseteket.

Az arktúrusziak

Csatornázta: Suzanne Lie

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://suzanneliephd.blogspot.hu/2014/08/arcturian-message-keeping-lights-on.html

http://torindiegalaxien.de/arkturia13/060814licht.html

Kapcsolódó anyagok:

https://kristalyhang.wordpress.com/2013/11/22/arkturusziak-az-elso-landolas-2013-09-24/

https://kristalyhang.wordpress.com/2013/09/24/arkturusziak-tudatallapotok-es-erzekeles-2013-08-14/

https://kristalyhang.wordpress.com/2013/02/26/arkturusziak-elet-a-multivalosagban-6-resz-2013-01-26/

https://kristalyhang.wordpress.com/2012/12/17/mytre-es-kepier-8-az-ido-elengedese-ii/

 

 

 

Kedves Olvasók!

Jelentem nekem most sikerült fejlődnöm a “mostból időt elcsaló szörnyűséges internet” segítségével, a feltétel nélküli szeretet fontosságát unalomig ismételgető csatornázásból, a feltehetőleg csak valami undok asztrállényt csatornázó, bulvárkacsa minőségű szuperhold befolyása alatt tengődő szerethetően pszichopata Suzanne Lie tolmácsolásában…de a lényeg: az instant karma után újabb szóval bővült személyes spirituális szótáram, ismerjétek meg ti is a ’szabaddá szeretni’ kifejezés mibenlétét, lényegében hasonlít a ho’oponopono-hoz! Jó olvasást! 😉 Scarlett

ArcturSymbolA földi „külső-csapat” kedves tagjainak! Boldogok vagyunk, hogy segíthetünk nektek földi ügyeitekben, mert látjuk, hogy a Földön tartózkodó külső-csapatunkat nagyon megzavarhatják.

Először azt szeretnénk közölni veletek, hogy egy csodálatos meglepetés előtt álltok. Láttuk, hogy a külső csapatunk mennyire szenved a drakonok korlátozásai miatt, akik most emberként álcázva kényszert és szenvedést erőszakolnak rátok, amit már a galaktikus harcok során is tettek.

Ez a háború, amiről fogalmuk sem volt az embereknek, megszűnt a galaktikus űrben és a ti bolygótokra ültették át. A drakonok nem tudtak keresztülhaladni a mi terünkön és nekünk sem tudtak többé gondot okozni, de kerestek egy sebezhető bolygót, ahol folytathatták a mások felett gyakorolt uralmukat. Ebből az okból kifolyólag küldtük ki önkénteseinket az Ashtar-parancsnokságból, hogy a fizikai Földön testekben inkarnálódjanak. [ha hihetünk a régi forrásoknak 4 millió fénymunkás jött/jön/lesz a Földön-ford. megj.].

A külső-csapatunk helyzetüket tekintve képtelen és már belefáradt abba, hogy támogassák azokat, akik teljes mértékben átadták magukat a drakoni uralkodásnak, akik azok személyes rabszolgáikká váltak. Ebből az okból kifolyólag sok külső csapatbeli tag nem választott magának gazdagságban töltendő életet. Korábbi küldetéseik során rájöttek, hogy az anyagi gazdagság, a nyereség fokozása és a pénz forgatása erősen eltérítheti őket a küldetésüktől.

A galaktikus földi csapatunk tagjai, akik a Földön inkarnálódtak megpróbáltak egy [személyes] pénzügyi egyensúlyt teremteni, hogy egy kényelmes élethez elegendő pénzzel rendelkezzenek, de ne [csak] annyival, hogy megvesztegethetőkké váljanak. Amint azt láttátok a tudatba beágyazódott „pénz hatalmának” hipnotikus hatása van. Valóban több földi csapattagot veszítettünk el a mohóság miatt, mint a sok rejtett földi ellenségekkel vívott harcban.

Léteznek utak, melyek járhatók az élet egyensúlyának megteremtése érdekében, hogy rendelkezzetek elegendő pénzzel, ami biztosítja a komfortot és megkönnyíti az életet, de nem annyi, hogy függőségbe kerüljetek tőle. Ha a pénz felhalmozása válik az elsődleges céllá, akkor a külső csapatunk tagja a drakonok/illuminatusok és vagy sötét erők [cabal] által gerjesztett transzba esik. Ez három különböző név ugyanarra a csoportra.

Ennek a csoportnak a tagjai „Az uralkodás és a sötétség őrzői”. A Föld polarizált valóságának másik végén állnak „A szeretet és a fény őrzői”. Ez a két csoport harcban áll egymással, míg a fény és a sötétség két extrém polaritása meg nem találja a középpontját, ahonnan elindultak.

Ez a középpont minden Gaia-n testet öltött magja, ami magában Gaia-ban is jelen van. A sötétség és a fény harca a földi emberek tudatában zajlik, mióta Atlantiszt megbuktatták. Embereket mondunk, mert az emberi formát öltött sötétség és az emberi formát öltött fény hatalma magában foglalja az emberi formát is.

Arra kérünk benneteket, emlékezzetek rá, hogy a legsötétebb emberben is ott van a fény és a legfényesebb ember is hordoz sötétséget. Ez a tény a küldetésetek lényegi magja. Ha mindenki, aki rátalál a fényre, feltétel nélkül szeret és átalakítja saját sötétségét: NEM fog félni a külső sötétségtől.

Minden földi embernek szembe kell néznie azzal a kihívással, hogy a sötétség nem kint, hanem bent van. Ezt a sötétséget gyakran sokarcú „félelemnek” hívják.

A félelem a sötétség kreatív ereje és a szeretet a fény teremtő ereje.

Hogy létrejöhessen az egyesülés a polaritások [szélsőségek] között, minden szeretetből és fényből származónak szembe kell néznie saját tulajdon sötétségével, a félelemmel.

Ezzel a tudással választották földi csapatunk tagjai a sötétséget/félelmet, ami integrálja őket földi testükbe, amit az inkarnációs ciklus alatt viselnek. Egyes tagjaink azt választották, hogy –ti úgy neveznétek– „kémek” lesznek a sok illuminátus család egyikén belül, beágyazódva a valóságba és ott élve.

Ezek az illuminátus családok a drakon DNS elsődleges hordozói a Föld bolygón. Sajnos sok bátor spirituális harcost elveszítettünk a halál vagy a befolyásoló sötét tanítások miatt, amiket el kellett szenvedniük az életükben.

MOST érkezünk hozzátok, a jelenetekbe, hogy tájékoztassunk benneteket arról, a drakonokkal való konfliktus, amiről az antariaiak, Jaqual-on keresztül közvetített üzenetében is szó van, a mindennapi életetekben zajlik. NEM a MOST-ban kell velük harcba szállni, hanem a MOST-otokon belül kell megmentenetek lényetek számtalan kifejeződési formáit, amik „eltávolításra kerültek tudatotokból” [elfelejtettétek].

Pont ahogyan Jaqual küldetése az ő településén élők megmentése, benneteket is erre kérünk, hogy induljatok küldetésetekre és mentsétek meg a számtalan „embert”, akik a ti óriási multidimenziós ÉNETEKET képviselik. Életről életre haladva, amikor földi testbe inkarnálódva Gaian segítettetek. Kérünk emlékezzetek arra, hogy multidimenziós ÖNVALÓTOK az EGYSÉG MOSTJÁBAN létezik. Tehát sok különböző idővonalat választottatok, amikor földi testet öltöttetek.

Egyes idővonalakon leköröztek benneteket és veszítettetek a sötétséggel szemben. Az utolsó inkarnációitokban az egyik feladatotok az, hogy ezeket a földi küldetések okán egyszer elveszített lélekszilánkjaitokat lehívjátok és elhozzátok számukra a saját igaz szeretetet és fényt. Ne aggódjatok amiatt, hogy hogyan működik a lehívás, mert amint megkezdődik a fénytesteteké való átalakulásotok, rezgésetek LÉNYETEK minden sötétségben elveszített szilánkját magához fogja vonzani.

Látjátok, ahogyan fényetek, úgy a jelenlegi valóságotok is át fog alakulni, és LÉNYETEK minden kifejeződési formájával, amik különböző időkben és helyeken inkarnálódtak földi testbe, megosztásra kerül. Ahogyan Gaia is visszatér az ITT és MOSTBA, úgy minden ember, hely, dolog, ami formát öltött a bolygótokon vissza fog térni.

Halljuk a bennetek felmerült kérdést: „De mikor lesz LÉNYÜNK eme nagyszerű aratása/betakarítása?  Természetesen a MOST-on belül fog történni. A MOST-ot meg fogjátok találni az 5. dimenzióban és megtaláljátok az 5. dimenziót lényeteken belül is. „Mikor?” egy 3. dimenziós kérdés, amire NINCS harmadik dimenziós válasz.

Ehelyett tanuljatok meg kérdezni: „Melyik frekvencián fog LÉNYETEK eme nagyszerű aratása/betakarítás történni?” A válasz erre a kérdésre, hogy megtörténik, ha tudatotok együtt rezeg az 5. dimenzióval és azon felül, ha a tudatotok magasabb frekvencián rezeg, így megvan a bátorságotok, hogy érzékeljétek megsebzett lélekrészeiteket akció közben.

Ekkor felsőbb tudatotok átöleli a MI tudatot, hogy szabaddá szeresse.

Természetesen a félelem/sötétség elfogadása időlegesen újra csökkenteni fogja tudatszinteteket. Azonban emlékezni fogtok multidimenzionális ÖNVALÓTOKRA, hogy segítséget kérjetek. Természetesen a galaktikus és égi tagjai énetek felsőbb kifejeződési formáiként válaszolni fognak segítségkérésetekre. Miután felismertétek, hogy elbuktatok, megmentettek benneteket és segítséget kaptatok, emlékezni fogtoka arra, hogy minden forgatókönyvben TI magatok vagytok minden játékos. Amint teljességében felismertétek ezt a tényt, akkor élvezhetitek a bőséggel és gyógyulással elárasztó viszontlátást ÖNVALÓTOKKAL.

Ez az újraegyesülés úgy tűnik, csak akkor jön el, ha tudatotokból eltávolításra kerül a „harmadik dimenziós illúzió fátyla”. Szeretnénk örömtelien megosztani veletek, hogy a mi perspektívánkból nézve Gaianak több területe is van, ami együtt rezeg az 5. dimenzió küszöbével.

Mi, magasabb dimenziós LÉNYETEK tagjaiként üdvözöljünk odaadásotokat és bátorságotokat. Ezen az általunk „határsávnak” nevezett területen, látjuk önkénteseinket, akik állati, emberi és éteri testet öltve tesznek eleget „földi-kötelezettségeiknek”, hogy ezekben a testekben tartózkodva támogassák az 5. dimenziós fény megtartását [a Föld bolygón]. Ahhoz, hogy a „fény őrzői” legyetek nem kell emberinek lenni. De félelmeitek kezelését mesterfokon kell űznötök.

Ez a mesteri szint nem kell, hogy minden „időben” meglegyen, miközben életetek sok kihívásokkal teli pillanatit élitek meg. Mesteri mivoltotok sem idő sem hely. Mesteri minőségetek egy „létállapot”, ami az ötödik dimenzió természetes folyománya. Kétségtelenül vannak bizonyos idők vagy helyek, amikor vagy ahol könnyebb megőrizni ezt a tudatállapotot.

Ezért azt tanácsoljuk, hogy:

*bocsássatok meg önmagatoknak, hogy rezgésszintetek lecsökkenhet

*ügyeljetek az olyan időkre, helyekre és tevékenységekre, amik életeteket gazdagítja, valamint ügyeljetek az olyan időkre, helyekre és tevékenységekre, amik fényeteket csökkentik

*emlékezetek arra, ha ti magatok, ill. minden ember, hely vagy helyzet, ami elhomályosítja fényeteket [leszívja energiátokat]: „Feltétel nélkül szeretlek.”

Ez az egyszerű kijelentés tudatotokat egy magas frekvenciára fogja hangolni.

Azért adjuk át ezt a gyakorlatot, mert azt tapasztaljuk, ha emberi ruhában járó kedveseink aggódó énjüknek feladatot adnak, akkor „problémáik” visszahúzzák őket a megoldásra való összpontosítástól.

Azt szeretnénk mondani nektek, hogy sok változás lép fel belső szinten a Földön gyökeret vert tagjainkban és így az emberiségben. Akik megengedik tudatuknak, hogy az kiterjedjen az idő illúzióján túl, napi szinten fogják érzékelni ezeket a változásokat. Azonban az időhöz tapadók, valószínűleg csak ahogy ti mondjátok, „később” fogják érezni a változásokat.

Természetesen nem létezik az idő, ahogy a később sem, kivéve a harmadik dimenziós holografikus projekciótokat. Ez a holografikus kivetülés elkezd átalakulni és változni, mert oly sok hologram-lakó elkezdi kiterjeszteni tudatát a hologram valóságának korlátai fölé, hogy egy másik, igazságra épülő valóságot tapasztalhasson meg…

folyt. köv.

Csatornázta: Suzanne Lie

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://suzanneliephd.blogspot.hu/2014/08/arcturian-message-keeping-lights-on.html

http://torindiegalaxien.de/arkturia13/060814licht.html

Full moon image with water

Újabb szuperhold lesz ma este, tehát a hold ma van legközelebb a Földhöz,

a Hathorok szerint a mai nap különösen jó időpont kristálykódjaink aktiválására, ill. rezgésszintünk emelésére…

A BÉKE, EGYENSÚLY, A CSEND ÉS A HARMÓNIA legyen mindenkivel!

Sok sikert!

Scarlett

http://sacredascensionmerkaba.wordpress.com/2014/08/07/the-hathors-lions-gate-super-moon-august-910-how-to-activate-your-crystaline-codes-and-raise-your-vibration/

 

 

 

 

Aki kedveli az ilyet, íme az angol nyelvű meditáció, némi “szeretetcunami”-val felpörgetve:

Egy kis zene…

Egy kis motivációs zene a borús időkben az egyik legjobban sikerült Disney rajzfilmből, a Herkulesből! 😉 S.