Kedves Olvasók!

A most következő régebbi Suzanne Lie csatornázást azoknak ajánlom elsősorban, akik már rákalibrálódtak a korábbi arktúruszi üzenetekre, de azért remélem mindeki talál majd benne fogára valót! Jó olvasást és gyakorlást! Scarlett

Arktúrusziak: …Látod ahogyan a te és a mi harmadik dimenziós fogalmait használod, amikor megengeded nekünk, a TE felsőbb kifejezési formáidnak a belépést. Az ötödik dimenzióban és azon felül a mi is létezik. Mi Egyek vagyunk. Mindannyian egyek vagyunk. A barátaid, akikkel ezt a meditációt szeretted volna megosztani is itt vannak. Látod őket? Ez így van és figyelj csak, nekik is nehéz ez az időszak, hogy lássanak téged, ahogyan neked is nehéz, hogy emlékezz miránk, ránk, akik a te/mi arktúruszi kifejeződési formáitok vagyunk.

Ők léteznek, látnak most minket. Most újra mi vagyunk. Ismét egyek vagyunk. Igen, tulajdonképpen nem jobb ezen a módon találkozni? Természetesen különböző csatornákkal voltál összekötve a Skype-on keresztül, de most ez a mankó nincs meg, ez a harmadik dimenziós mankó, amivel energiáidat egy mechanikus gépen keresztül mozgattad, hogy távoli helyekkel, messzi földi helyekkel kommunikálj.

De nincs szükséged ezekre a mechanikus gépekre. És mi főleg szeretett Gaia magjában találkozunk, ahol nem létezik a távolság. Itt csak a Most létezik. Gaia magjában, ahogyan a ’mi’ benned lévő központjában sem létezik az idő. Nem létezik a tér. Mert ez a te kvantum-magod. Ez az a te, ami mindig is voltál és ez az a te, ami hordozza a földi tested. Érezd, hogy te beágyazódtál a földi testedbe.

Érezd, hogy körbevesz téged az elválasztottság illúziója. Mert a Föld harmadik dimenziós hologramjában, a harmadik dimenziós hologram azt tanítja nektek, hogy el vagytok választva, hogy létezik a tér és az idő és hogy idő szükségeltetik egy térben máshol elhelyezkedő lényhez való eljutáshoz.

Természetesen használhattok mechanikus eszközt, amivel feloldható ez a tér és idő. Így látjátok, micsoda illúzió ez? A tér és az idő nem valódi. Ez egy illúzió. Csak a Most és az Itt létezik.

Most érezzétek magatokat itt Gaia magjában. És láttok minket Gaia magjában? Formanélküliek vagyunk, egy lebegő energiamező. Azért vettük fel ezt az alakzatot, hogy észlelhessetek minket, miközben meditatív állapotban észlelhetitek a negyedik dimenziót. Képesek vagytok elhinni, hogy valóban láttok minket? Képesek vagytok elhinni, hogy ti valóban a magon belül vagytok? Vagy megint elvesztetek a hordozó eszközötökben, ami egy asztal mellett ül a széken és egy mechanikus eszközön keresztül kommunikál?

Képesek vagytok elhinni, hogy a test a széken illúzió, hogy a szék, az íróasztal és a mechanikai eszköz szintén illúziók? Képesek vagytok elhinni, hogy „most” itt vagytok és mi „egyek” vagyunk?

Érezzétek a Jelen-létet, az Itt-létet az Egységen belül, lényetek magján belül, gerincetek magján belül, agyatokban, Kundalinitek magjában, multidimenziós elmétekben, a bolygó magjában, magkristályotok belsejében. Érezzétek, hogy ott vagytok a bolygó magjában, a magkristályotokban. Érezzétek, hogy jelen vagytok Gaia magkristályában. Érezzétek magatok körül a hatalmas multidimeziós energia-mezőt, ami bolygó-ön-mag-atok.

Gaia bolygó-mag-lényének tagjaivá váltatok, amikor a mi energiamezőnkből a földi-hordozó testbe szálltatok át. Most rendelkeztek a földi test illúziójával, Gaia harmadik dimenziós fizikai testének illúziójával és Egységbe vegyítettétek igaz központi magotokat és Gaia központi magját. Érezzétek a közösséget, érezzétek az energiamezőt, ahogyan kezd tágulni és egyre gyorsabban és gyorsabban növekszik, olyan gyorsan, hogy testetek nem képes már megtartani és el kell engednetek. Választanotok kell. Harmadik dimenziós életetek korlátait választjátok, vagy úgy döntötök, beléptek az energiamezőbe, hogy érezzétek ahogyan körbefon benneteket és ölelésével összekapcsol Gaia-val.

Beszéljetek a Kundalini által. Felélesztettétek az elengedésetekkel és érzitek, ahogyan gerinceteken fel és le mozog, miközben Gaia központi magjának belsejében tartózkodtok. Óh igen, most érezhetitek Gaia központi magjának Kundalinijét, ahogyan Gaia központi kristályában fel és le mozog [az energia]. Nagyon nehéz ezt megtartani és ezért ezt az energiamezőt északra kell elmozdítanotok, az északi sarkra, ami a szellemet szimbolizálja, Gaia multidimenziós kifejeződési formáihoz és szeretett Új Földjéhez vezető magasabb frekvenciájú portáljaihoz. Az Új Föld ezeknek a portáloknak a bejáratánál áll, hogy feltétel nélküli szeretettel üdvözöljön benneteket.

Most az északon talált feltétel nélküli szeretetet húzzátok vissza a központi maghoz, és igen, érzitek, ahogyan világosan felerősödött az energia. Most forduljatok meg és küldjétek az energiamezőt délre. És délen érezzétek, milyen élőlény volt Gaia millió és milliárd éveken keresztül. Engedjétek meg lényének, hogy kifejezze lényének minden formáját az Egység ideájaként. Érezzétek, amint az Egység ideái feltétel nélküli szeretettel töltődtek fel, ami megteremtette a forma kezdetét. És a forma átalakult, áthelyeződött és megváltozott a sok korszak folyamán, a sok katasztrófa által, a sok rekonstrukció során, a sok éra alatt és ott volt a legnagyobb katasztrófa Atlantisz bukása, amikor mélyen elsüllyedt az időben, a harmadik dimenzióban, mélyen az illúzióban, az idő és az elválasztottság illúziójába, ami megteremtette a polaritást, amikor a jó és a rossz megkezdte harcát. Elkezdett harcolni a jogos és a jogtalan, és a szeretet és a félelem harcosokká váltak, és a harcok sorra elvesztek.

És igen, akik ebben a harmadik dimenziós birodalom hosszú idejében testet öltöttek, gyorsan energia mezőjük mestereivé váltak vagy elvesztek és újra és újra vissza kellett jönniük, míg végül az energiamezőjük mesterévé váltak, így nem kellett részt venniük a polaritásban, megtalálták ezt a köztes teret. A magon belül látták, hogy a jó csak a polaritás egyik oldala, amit rossznak is neveztek. De a jó és a rossz csak a külső, a leglassabb komponense [összetevője] volt az energiamezőnek. Az energiaközpontban, az energiamező centrumában csak a feltétel nélküli szeretet létezik. Csak a végtelen bölcsesség létezik. Csak az erő létezik legbelül. És ezzel a feltétel nélküli szeretettel a végtelen bölcsességetek végtelen erejével, ebben az erőben, szeretetben és bölcsességben tartózkodva mindent láttok a mátrixban, ami elveszik az elszigetelődés illúziójában és a félelemben. És miközben belenéztek ebbe a mátrixba azt mondjátok: Feltétel nélkül szeretem. Használom a legfelsőbb multidimenziós bölcsességemet, hogy feltétel nélkül elfogadhassalak. És az én VAGYOK legnagyobb erejével megbocsátok minden embernek, helynek, helyzetnek és dolognak, amit valaha teremtettem, hogy a polaritáson keresztül tanulhassak. És aztán feltétel nélkül megbocsátok mindenkinek, akiket én hibáztatok vagy akik engem hibáztatnak, minden embernek, helyzetnek vagy dolognak.

És most húzzátok vissza az energiát Gaia nagy történelméből a központi magba. Most menjetek nyugatra, ahol a Nap nyugodni tér. A Napot köti az idő és az elszigeteltség illúziója. És ti elmozdultok ebbe a lemenő Napba és minden megtanult leckét, minden emléket, amit a csodás multidimenziós elmétekben őriztek, minden helyzetet, amit átalakítottatok és minden lényt, humanoidot, cetet, állatot, halat, rovart, embert ágyazzatok be szívetekbe és mondjátok: Szeretnélek benneteket magunkkal vinni. Mi, akik mindannyian egyek vagyunk, most mindannyian együtt egy új ciklusba szeretnénk lépni. Így most mindent, ami a Most Egységében volt húzzatok át a központi magba. És keleten látjátok az Új Föld felmenő Napját. És miközben a Nap egyre magasabbra emelkedik, ez meggyújtja a keleti-magban az átalakulás ibolya fényét. Ez az átalakulás követi az utat a központi magkristályba. Most megérkeztetek a Most házába. NE várjatok a Most házában, mert a várakozás egy harmadik dimenziós dolog. Hallgatózzatok, hallgassátok meg önmagatokat a Mostban, meghaladva a harmadik dimenziós kifejeződésetek illúzióját. Halljátok önmagatok számtalan és csodás kifejeződési formáit és fogadjátok be magotokba, ami Gaia magján belül helyezkedik el. És ezeket a multidimenziós Új Föld valóságából származó szép híreket elviszitek magatokkal és megosztjátok azt oly módon, ahogyan azt megválasztottátok mielőtt megkezdtétek volna ezt a küldetést. Áldás a külső csapatnak. Találkozunk újra itt további üzenetre. Az arktúrusziak

Csatornázta: Suzanne Lie

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://suzanneliephd.blogspot.hu/2014_02_01_archive.html

Reklámok