Kedves Olvasók!

Hát az emberiség aktuális helyzete az üzenet alapján úgy tűnik önmagában kering, tehát sok új infó nem lesz, de azért lefordítottam, hátha mégis új lesz valakinek…Jó olvasást! Scarlett

Androméda Galaxis-NASAANDROMÉDA TANÁCS – Equitarian hajója – Az emberiség helyzetének aktuális állapota – 2014.06.03

Üdvözöl az Androméda Tanács az Equitarian [kb. igaz-egyensúly] hajóján. A Föld bolygón aktuálisan közrejátszó életerők életet adó energiái valóban lökést adtak a földalatti kultúráknak a felemelkedéséhez, kelettől nyugatig, északtól délig. És így, megkezdve a következő megbeszélést az emberiség kultúráinak és fajainak jelenlegi helyzetéről, frissítsük fel az információkat az emberi ’hordozó jármű’ [test] kapcsán, amit kollektívként emberiségnek ismerünk.

Lényegében mindez [az információ] jelen van az ember értelmezőképességében, a szubatomi részecskéik magjában és struktúráikban.
Minden földi lény magjában a kollektívan begyűjtött, átalakított és lehorgonyzott aktuális energia újra előállítható, így a jövő generációk számára tanulmányozható, az ok és okozat megállapítható, ill. így lehetséges tanulni a történelemből, hogy elkerülhető legyen az, ami a földiek jelenlegi valóságában bekövetkezett.
És így a társadalom, az éteri birodalmak és Agartha-i tanácsok által generált energia nagy gyorsasággal utazik a Föld és minden rajta tartózkodó lény testén keresztül. Minden egyes tudattal rendelkező földi élő- és nem élőlényhez megérkezik az aktuális [energia-] frissítés és folyamatosan az új energiák tumultusában találják magukat, amik szeretettel, támogatással és megértéssel bombázzák a bolygót.
Bár ezeket az új energiákat teljességében és tökéletesen integrálnia kell mindenkinek az adott társadalomban, ahol él, de a fénymunkásoknak, a földi csapatnak, teljességében és tökéletesen el kell görgetniük az akadályokat, amik útjukban állhatnak, hogy befogadhassák a lehető legtöbb, legragyogóbb információs rendelkezéseket. Az elgörgetésen azt értjük, hogy el kell engedni a régi gondolatmintákat, a valóságmintákat, amik az árnyék-énetekkel működnek együtt és be kell fogadni mindazt, ami vagytok. Lényegében nem létezik a dualitás, minden szimultán [egyszerre] létezik, az egyik nem létezhet a másik nélkül, de RÁLÁTÁS SZÜKSÉGES MINDERRE ÉS EGYENSÚLYBAN KELL TARTANI.
Tudjátok azt is, hogy az állati birodalom is ugyanezen az energia-kiosztáson és tudat-kiosztáson megy keresztül [energiák és tudat harmonizációján]. És aki GAIA-n tartózkodik már észrevehette a tudat kiáramlását és az állati birodalom hirtelen viselkedésbeli változását. Az állatkirályságok is kiterjesztik tudatosságukat, mint azt korábban elmondtuk.
Hogy az emberiség mindezt a [z energetikai] változást integrálhassa, új társadalmat kell építenie és minden egyénnek meg kell értenie, hogy GAIA felemelkedésének megtapasztalása minden egyes rajta lakó tudatos lényt is magában foglalja. Ezért, hogy segítsetek GAIA-nak a teljes rezgésének legtöbbetek által várt magas szintre való felemelésében, az emberiségnek be kell fogadni és meg kell értenie, hogy ők valóban nem az egyetlenek, akik képesek megérteni a teremtés, a manifesztáció és a bőség egyetemes törvényeit.
Az újonnan kiosztott energiák integrálásának minden szinten meg kell történnie: fizikai, érzelmi, spirituális és anyagi szinten. És a Gaia-n élő minden szervezet minden egyes sejtjének még többre kell felkészülnie, ami még jön.
Ezért, legfőbb fontosságú mindannyiatok számára, hogy megértsétek a felemelkedés lépcsőzetesen zajlik, bár különböző lépcsőfokok vannak, az emberi test csak bizonyos energiát képes kezelni, és ha a felemelkedési energiák végtelenségig erősödnének, az emberi testek megszűnnének létezni!
Sokan köztetek napi szinten kezdenek el látni bennünket, ahogyan sokan köztetek érzitek a felemelő energiákat és az idővonalak változását, elkezditek megérteni és még jobban kiterjesztitek magotokat [belső infó] és vízióitokat. Elkezditek befogadni az új energiákat és megnyitjátok a kaput egy felsőbb fokú információs rendelkezés számára, ami áramlik a Földetekre.
[„reklám helye”:Metatron tisztító és védelmet nyújtó szerkezete http://www.metaphysicalascensionpowertools.com/product-p/metatron-key.htm%5D
Mindegyikőtök, fénymunkások, csillagmagok, csillagemberek közösen nevezve a földi csapat, specifikus helyeken lettetek elhelyezve Gaia-n. Olyan helyeken, amiket összekötnek a ley-vonalak és más energetikai kapuk. Mindegyikőtök kapcsolatban áll a többiekkel, a fény és a szeretet hálóján keresztül összefonva. Mindegyikőtök különböző specifikus ponton helyezkedik el, hogy teljesítse az információs rendelkezéseket, amiért ide jött. Azok, akik vágynak arra, hogy lakóhelyet változtassanak kövessék belső vezettetésüket, hogy folyamatosan lehorgonyozhatóvá válhassanak az új energiák.
Kérünk, értsétek meg szeretett Fénytestvéreink, hogy Gaia jelenleg zajló átalakulása és az átalakulás, amin minden egyes emberi lélek keresztülmegy, nem történhet meg egy éjszaka leforgása alatt, a ti tér-idő értelmezésetek szerint.
És e szerint változik világotok politikai arénája is nagy gyorsasággal. Egyre több háború fellángolását látjátok és forradalmak törnek ki. Ez pusztán az EGO ’játéka’, az EGOK-é, akik egyéni szinten kötődnek Földetek politikai színteréhez és kétségbeesetten próbálják megőrizni hatalmukat. De ez nem lesz továbbra is így, ez a hatalom nem tart ki sokáig. Már nem lehetséges tovább az ego-énen keresztül cselekedni, minden egyes földi ember ego-énjének rá kell hangolódni a felsőbb-énjére, és a felsőbb-én veszi kezébe az irányítást és első ízben énjének belső aspektusából oldja meg az adott konfliktust.
Amikor a konfliktusok megoldódnak és a belső energiák kiegyensúlyozódnak, csak akkor lehetséges, hogy a tudat tovább fejlődjön és kiterjessze magát a világegyetembe. Ezért van úgy, hogy minden különféle kedves csatornán keresztül általunk küldött üzenetben arra kérünk benneteket, tisztítsátok meg tábláitokat, töröljétek le őket és engedjétek el azt, ami már nem szolgál benneteket, hogy integrálhassátok az új energiákat helyet kell biztosítanotok a tudatototokban és lehetővé kell tennetek a fejlődés folytatását. [Magyarul: jó alapok nélkül nem építhetünk magas házat, ami stabil…-ford. megj.]
Sokatok DNS struktúrája megváltozott már és az elkülönülés időszakában – ennek a világnak a hitrendszer-kapszulájába zárva- elhelyezett „jelzőtüzek”, jelentős szerepet játszanak, előkészítették a terepet a nagyszerű megértéshez és a hitrendszeretek átértékeléséhez és lehetővé tették, hogy letöröljétek táblátokat [feloldjátok konfliktusaitokat] és kapcsolatban lépjetek igaz lényetek felsőbb tudatosságával.
A felsőbb tudatossággal képesek vagytok ajtót nyitni arra, akik vagytok, és ami valódi küldetésetek. Megértve a közvetlen következő lépéseket, hogy megtaláljátok a benneteket megillető helyeteket a világegyetemben.
Sok-sok kapu [lehetőség] vár rátok szeretett lények, szükségtelen elmondanunk, arra kérünk egy kapu megnyitásáig se várjatok a tisztítási folyamatokkal [táblatörléssel], tegyétek ezt meg a kapunyitások előtt és ha a kapu valóban megnyílik lesz elegendő hely a szívetekben és a testetekben, hogy még több információs rendelkezést [energiát] áramoltathassatok a szervezeteteken keresztül, igazodva és összefonódva lelketek szándékával, amivel közelebb vagytok és közelebb kerültök az élet megértésében.
Minden jót kedvesek. De értsétek meg, hogy mindannyiatoknak itt kell LENNIE, hogy megtapasztalhassátok az idő pillanatában való létezést, miközben teljességgel és tökéletesen kapcsolatban vagytok lényetek belső isteni minőségével.
Ne feledjétek, mellettetek vagyunk és készen állunk segítségetekre lenni mindabban, amiben segítő kézre van szükségetek. Ne feledjétek hatalommal rendelkező lények vagytok, akik a földi létsíkokon lépkednek, erőiket-hatalmukat illetően beszűkült tudással, de tudatotok fejlődésének minden pillanatával egyre közelebb és közelebb kerültök valódi identitásotokhoz és valódi manifesztációs hatalmatokhoz.
Most búcsúzunk azzal az utolsó üzenettel, hogy engedjétek elméteknek és szíveteknek, hogy megnyílhassanak a kapu előtt, ami elvezet az igazsághoz és a megértéshez, hogy kik vagytok, elvezet a teremtés egyetemes törvényeihez, elvezet a szeretet egyetemes törvényéhez és nemsokára teljes tudatotokra ébredtek, teljesen felszerelkezve, hogy az emberiséget összehangoljátok a teremtő örök igazságával.
Részünkről ennyi volt egyelőre. Szeretünk benneteket. Veletek vagyunk. Viszlát mára.
Csatornázta: Anna Merkaba
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás: http://sacredascensionmerkaba.wordpress.com/2014/06/03/andromeda-equitarian-ship-current-state-of-human-affairs/