Szíriusz ASzeretett Nővérek és Fivérek a Földön – legyetek üdvözölve létünk Mindent átfogó Egységének szeretetével és fényével. Mi vagyunk a szíriuszi fénytestvérek és e szavakban rejlő rezgés által vagyunk jelen – vagyunk itt veletek.

A rezgésről és az azt tartalmazó energiáról szeretnénk ma Veletek beszélni. Ha most a Földre pillantotok – Gaiara – mi jut először az eszetekbe? Mi az – ami a legbelsőbb lényetekben felbukkan? Hunyjátok le egy rövid pillanatra a szemeteket és engedjétek, hogy felbukkanjanak a képek és az érzések – amik belül vannak…

Talán a természet szépsége – az erdő nyugalma és csendje vagy az igazságtalanság és diszharmónia színtere az, ami felbukkan bennetek?

Ez a kép a bőség vagy a hiány képe?

Értitek mire akarunk kilyukadni?

Ti a fény élő multidimenzionális lényei vagytok – és semmi sem korlátoz Benneteket – kivéve a gondolati formáitok – a gondolatminták – amik lefutnak Bennetek. A gondolatok által – amik színtiszta energiák – létrejön egy rezgés, egy rezonancia, amit visszaküld Nektek az univerzum, egyszerűen válaszolva a ti rezgésetekre.

Az univerzum nem kérdez – hanem visszaküldi azt a rezgést, amit Ti árasztotok magatokból – feltétel nélkül és a legtisztább formában. Isten – a Forrás – mindig megad mindent – minden pillanatban megadja a szeretetet feltétel nélkül és tisztán. Ha figyelmetekkel egy témára összpontosítotok – akkor legyetek tudatában – hogy már teremtőként is – amik vagytok – aktívan árasztjátok ki az energiát és az univerzum felel rá. Ti vagytok az Új Föld teremtői.

Minden, ami szeretettel rezeg, szeretetként tér is vissza.

És ha a tornyosuló krízishelyzetre szegezitek a tekinteteteket – mit gondoltok, mi történik? Itt is létrejön egy rezonanciamező és arra kérünk Benneteket, küldjetek szeretetet és fényt, hogy a szabad akarat eme isteni kifejeződési formái is feloldozásra és kegyelemre leljenek.

A szeretet az erő, ami Minden magjában lakozik, ami mindent életre kelt [lélekkel látja el] és amiben minden összetalálkozik.

Mi mindannyian a szeretet és a fény gyermekei vagyunk. Szeretünk Benneteket. Mi vagyunk a szíriuszi Fénytestvérek.

Szeretettel, örömmel és elkötelezve……………..Shogun Amona

Csatornázta: Shogun Amona

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: www.shogun-amona.net/channeling-botschaften