Archive for május, 2014


pleides

A fény győzelme

Elköteleződés, nyitottság, siker és az EGYSÉG ereje, ezek képezik mind a kulcsot az új éra új évezredeihez, melyek valóban megnyitották kapuikat MINDENKI előtt.

És ezért mindannyiatok számára eljött az idő, kedves fivéreink és nővéreink az új világból, hogy antennáitokat ráhangoljátok a vezetésünkre és közvetítéseinkre és ráhangolódjatok önvalótok megértésére. A testeteken belül helyezkednek el a portálok, a kapuk teremtő önmagatok megértéséhez. A portál mely segít megérteni, HOGYAN használhatók az újra megtalált energiák, szferikus fény- és szeretet-lényetekben, hogy sikeresek legyetek a következő fázisban.

Valóban sokatokat meglátogatunk és megpróbáljuk megtanítani a SZAVAK helyes megválasztását és használatát, a SZAVAKÉT melyeket kimondtok, melyek megteremtik a GYÓGYÍTÁS mértékét és erejét, hogy mindannyitok EREJE visszatérjen. Mert valóban úgy van, hogy a szent ’módszerrel’ választott SZAVAKKAL tanultok meg önmagatokkal kommunikálni, hogy egy új szent valóságot teremthessetek és hogy a Föld-lakók elhagyott házát újra felépítsétek. Felépíteni, felújítani mindazt, ami a növekedés eonjai során elveszítettek a Föld-lakó-lelkek.
Így arra kérünk benneteket, maradjatok nyitottak a szívetek felé örvénylő energiákkal szemben. Tárjátok ki elméteket és hallgassátok meg a Felemelkedésé szép hangjait, érezzétek az információkkal teli parancsokat [elrendeléseket], amiket az ALCYONE-on és a Plejádokon keresztül tudatotokba kerültek.

Mert valóban veletek vagyunk. Ez tény és így van. Kedvesek, maradjatok nyitottak energiánk előtt. Tudjátok, hogy veletek vagyunk, mert mi vagyunk azok. Engedjétek meg, hogy finoman emlékeztessünk benneteket az eszközök használatára, amik rendelkezésetekre állnak.
Ez minden, ami most mondani szerettünk volna nektek. Szeretünk benneteket. Veletek vagyunk. Viszlát mostanra.

Anna MerkabaSzemélyes megjegyzés [Anna Merkaba]

Most éppen volt néhány látogatóm, akik eljöttek hozzám. Sok energia-formát láttam magam előtt és azt mondták nekem, hogy a Plejádokról jöttek. Azt mondták, hogy örüljünk, mert a fény-erők győzelme megtörtént. A Föld a fény-erők kezében van és mi, mint fénymunkások és földi személyzet küldetésünk egy új szakaszába léptünk be.
FÁZIS 1. arról szólt, hogy integrálódjunk a bolygón, gyökereket eresszünk, megismerjük az emberiség minden útját, mindezt méghozzá teljes Föld-lakóként téve, úgy érezve, gondolkodva és így tovább. Ezzel egy időben még hatalmas mennyiségű fényt is meg kellett tartanunk, anélkül hogy ennek tudatában lettünk volna [hmm…„zsákomban a mákom”?…-ford. megj.]. Egy alig megvilágított „termen” haladva át, nem tudva minek ütközünk neki.
Ez a fázis elmúlt, és a Fény, amit mindannyian megtartottunk – ez úgymond a trükk –így elegendő fényt horgonyoztunk le GAIA-n, hogy megkezdjük a Föld-lakók felébresztési folyamatát, akire ráragadt a feledés vastag fátyla és ennek eredményeként iszonyatos mennyiségű karmát halmoztak fel. Ez sokakat VISSZATARTOTT attól, hogy tovább haladhasson lélek-tapasztalatival, mert ugyanazon feltételekkel újra és újra kellett kezdeniük a leckét, míg el nem sajátították. A feledés problematikája az, hogy az ok, amiért ugyanabban a tapasztalásban ragadt a lélek is szintén feledésbe merült, amikor visszatért a Földre. Ezt sokan most is átélik a Földön, mert nem értik meg, hogy a MEGBOCSÁTÁS a kulcs. Ezért olyan fontos az ELENGEDÉS, a MEGÉRTÉS és a TOVÁBBLÉPÉS. De jelen esetben most nem ez a lényegi kérdés.
A lényeg, amit ma mondtak el nekem, hogy minden fénymunkás, azok, akik az emberiséget és GAIA-t támogatva különböző bolygókról, dimenziókból és párhuzamos valóságokból jöttek egy magasabb szintre lépnek tovább [nem fizikailag!!!-ford. megj.]. Ez nem vonatkozik azokra a lelkekre, akik megrekedtek a körforgásban és még csak most kezdenek ráébredni a valóságra, kik is valójában. Ezután a telihold után olyan sok fény került általunk lehorgonyzásra, hogy lehetővé vált egy másik kapu megnyitása, ami hihetetlen energiákat hozott,és ami NEKÜNK fog dolgozni.
A fénymunkások számára lehetővé teszi, hogy áthaladjunk a 2-es fázisba. Itt tanítanak minket – vagy helyesebben EMLÉKEZTETNEK, HOGYAN használhatjuk ezeket az energiákat, milyen szavakat használjunk, hogy tovább haladhassunk és a távoli energetikailag meggyógyított életünket láthassuk.
Mit kell tennünk? Mit kell megváltoztatni és mit kell elengedni? Tudom, közületek sokan már átélték ezt, és közületek sokakra ez vár még. Ezért adózzatok figyelemmel környezetetekkel szemben, mert látogatóitok lesznek. Sok érdekes dolgot fogtok látni. Hihetetlen, felkavaró helyzeteket éltek át, amiről azt gondoltátok ez lehetetlen, közvetlen a szemetek előtt fog megtörténni. A legfontosabb, hogy ez időben és térben történjen. Valami fenomenálisat éltem át, amiről később beszélni fogok.
Összességében: NAGYON IZGALMAS IDŐSZAKBA lépünk!!!Gratuláció! IGEN, SZERETLEK BENNETEKET!
Csatornázta, szerző: Anna Merkaba

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás: http://sacredascensionmerkaba.wordpress.com/2014/05/18/victory-of-light-pleiades/

 

 

Reklámok

A FÉNYMUNKÁSOK GALAKTIKUS TÖRTÉNETE

galxisok - paulbourke.net

A lélek születése

A fénymunkás-lelkek messze a Föld és az emberiség előtt születtek.

A lelkek hullámokban születnek. Bizonyos módon a lelkek hallhatatlanok, kezdet és vég nélküliek. De másként tekintve egy bizonyos időpontban születnek meg. Ez egy olyan időpontban történik, amikor egyéni lényük tudatra tesz szert. Ettől az időponttól fogva szintén léteznek, de csak mint lehetőség. Nem létezik az éntudat és mások tudata.

A „én“ tudata akkor jön létre, ha valamilyen módon egy választóvonal kerül meghúzásra az energiacsoportok között. Hogy ezt elmagyarázhassuk egy metaforát fogunk használni.

Gondoljatok egy pillanatra az óceánra és képzeljétek el óriási nagy áramló energiamezőként. Áramlatokként, melyek folyamatosan összeolvadnak egymással, majd ismét elválnak. Képzeljétek el, hogy ezt az óceánt egy diffúz [kiterjedt] tudat hatja át. Ha akarjátok, nevezzétek az óceánt szellemnek. Egy idő elteltével az óceán bizonyos területein koncentráltan tudatok jönnek létre. Itt központosultabb a tudat, kevésbé kiterjedt, mint a közvetlen környezete. Az egész óceánban állandóak ezek az elkülönülések, amik oda vezetnek, hogy áttetsző formák képződnek az óceánban. A központosult tudatpontok ezen formái függetlenedve mozognak környezetüktől. Az óceántól (szellemtől) elkülönülve tapasztalják meg önmagukat. Itt születik meg az önvaló vagy az öntudat visszafejlődött érzése.

free-ocean-wallpaper-hdAz óceánban miért pont ezen a helyén alakultak ki ezek a középpontba rendeződött tudatpontok és nem máshol? Ezt nagyon nehéz elmagyarázni. Mégis, érzitek, hogy ez valami teljesen természetes? Amikor egy ágyásba magokat vettek el, akkor látni fogjátok, hogy az onnan előbújó kis növények mind a saját idejükben és egyéni ritmusukban növekednek. Egyesek nem lesznek olyan nagyok vagy nem nőnek könnyedén, mint mások. Egyesek egyáltalán nem növekednek. Az egész mezőt tekintve különbségek vannak. Miért? Az óceán (szellem) energiája intuitívan a lehető legjobb kifejeződési lehetőségek után kutat a különféle áramlatai ill. tudatszintjei számára.

Az egyéni tudatpontok megformálása során az óceánban létezik egy erő, vagy legalábbis úgy tűnik létezik egy erő, ami kívülről hat az óceánra. Ez az isteni inspiráció ereje, amit a Bennetek-Létre-Hozónak a férfias aspektusaként lehet értelmezni. Miközben az óceán a nőies, a befogadó oldalt testesíti meg, a férfias aspektust, mint fénysugarakat lehet elképzelni, amik az óceánba ragyognak és támogatják az egyéni tudathalmazok elkülönülését és elválasztódását. Ők a bevetett ágyást melengető napsugarak.

Az óceán és a fénysugarak közösen képviselnek egy Egységet vagy egy lényt, akit Ark-Angyalnak nevezhetünk. Ez egy archetípus energia férfias és nőies aspektusokkal és egy angyali energia, ami rajtatok keresztül fejezi ki magát vagy testesül meg. Erre az Ark-Angyal szemléletmódra a fénymunkás sorozat utolsó fejezetében („Fénylényetek”) részletesebben visszatérünk majd.

Miután a lélek, mint egyéni tudategység megszületik, lassan elhagyja ezt az óceáni Egységtudatot, mely egy hosszú ideig az otthona volt. Egyre jobban tudatosulni fog benne a tény, hogy elszigetelődött és magára maradt.

Ezzel a felismeréssel jön létre lényében először a veszteség vagy a hiány érzése. Mikor függetlenedett egységként kezdi meg felfedező utazását, magában fog hordozni egy bizonyos vágyakozást az Egység iránt, egy szükségletet, hogy valami nagyobbhoz tartozzon, mint önmaga. Mélyen bensőjében megőrzi a tudatállapotra való emlékezést, amiben minden Egy, amiben nincs „én” és a „többiek”. Ez az, amit otthonának tekint: egy eksztatikus egységállapotot, a tökéletes biztonság és lebegés színterét.

Ezzel a mélyben őrzött emlékkel kezd neki utazásának a valóságon [realitáson] keresztül, a tapasztalati síkok számtalan mezején, a belső felfedezéseken keresztül. Az újszülött lelket hajtja a kíváncsiság és erős késztetést érez tapasztalatok megszerzésére. Ez volt az, ami hiányzott az óceáni egység-állapototokban. A lélek immár szabad, mert megtapasztalhat bármit, amit csak szeretne. Rendelkezik a szabadsággal, hogy minden lehetséges Egység-fajtát felkutasson.

Az univerzumon belül a valóság végtelen sok szintje létezik. A Föld csupán egy közülük és méghozzá egy olyan, ami a kozmikus skálát tekintve meglehetősen későn jött létre. Mint minden teremtés, a Föld is belső víziók és megfontolások manifesztációja volt. A Föld abból a belső kívánságból teremtődött, hogy összehozza a különböző valóságok elemeit, melyek nem harmonizálnak egymással. A Földet nagy spektrumú befolyások olvasztótégelyének szánták. A következőkben ezt közelebbről elmagyarázzuk. Egyelőre legyen elegendő, hogy a Föld relatív késői jövevény a kozmikus színpadon és mielőtt megszületett volna sok lélek már sok életet és tapasztalatot tudhatott a háta mögött más valóságszinteken (bolygókon, dimenziókban, csillagrendszerekben stb.).

A fénymunkások lelkek sok-sok életet éltek ezeken a különféle szinteken, mielőtt először a Földre inkarnálódtak. Ez az, ami megkülönbözteti őket a „Föld-lelkektől”, ahogyan mi kényelmi szempontból nevezni szeretnénk őket. A Föld-lelkek olyan lelkek, akik egyéni tudategységként fejlődésük során már meglehetősen korán a Földre inkarnálódtak. Mondhatnánk úgy, akkor kezdték meg földi életeik ciklusát, amikor lelkük gyerekcipőben járt még. Ebben az időben a fénymunkás-lelkek már „felnőttek”. Már sok tapasztalatot gyűjtöttek és a földi lelkekkel való kapcsolatukat a szülő-gyermek kapcsolathoz volt hasonló.

egysejtűAz élet és a tudat fejlődése a Földön

A Földön az életformák fejlődése szorosan összefonódott a Föld-lelkek belső fejlődésével. Annak ellenére, hogy egy lélek sincs egy bizonyos bolygóhoz kötve, a Föld-lelkek esetében kijelenthető, hogy bolygótok bennszülöttei. Ennek az az oka, hogy növekedésük és fejlődésük egybeesik a bolygótok életformáinak fejlődésével.

Amikor egyéni tudategységek születnek, a struktúrájukat és lehetőségeiket tekintve, fizikai sejtjeik egyénként összehasonlíthatóak. Ahogyan az egyes sejtek relatív egyszerű szerkezettel rendelkeznek úgy az újszülött tudat belső folyamatai is átláthatóak [áttetszőek]. Még nem történt nagy elhatárolódás. Belül a lehetőségek világa vár (spirituálisan és fizikailag is). Egy újszülött tudategység tudattá való fejlődése, ami önmagáról elgondolkodik és rendelkezik a környezetének megfigyelési képességével és képes rá reagálni, nagyjából összehasonlítható egy egysejtű organizmussal, ami egy összetett élő organizmussá fejlődik, különböző módon kerülve kölcsönhatásba környezetével. Itt most a lélek tudatának fejlődését hasonlítjuk össze az élet biológiai fejlődésével és ezt nem csak egy metaforaként tesszük. Valójában az élet biológiai fejlődését, ahogyan az a Földön történt, a földi-lelkek spirituális szükségletének perspektívájából kellene szemlélnünk. Ez a szükséglet, ill. a felfedezés kívánsága vezetett az életformák sokszínűségéhez a Földön. Mint azt már elmondtuk, a teremtés mindig egy belső tudatelmozdulás eredménye. Még akkor is, amikor az evolúciós elmélet, ahogyan azt jelenlegi tudósaitok előnyben részesítik, bizonyos határon belül korrekten írja le az életformák fejlődését a Földön, de teljesen figyelmen kívül hagyja a belső késztetést a „rejtett“ szándékot ebben a mélységesen kreatív folyamatban. Az életformák fajtáinak erőteljes megugrása a Földön egy belső lélekszintű elmozdulásnak volt köszönhető. Mint mindig, a szellem jár elöl és egyengeti az utat az anyag számára.

Először olyan testi formákba inkarnálódtak a Föld-lelkek, amik megfeleltek a még mindig visszafejlődött lényükről alkotott képnek: egysejtű organizmusokba. A begyűjtési tapasztaló fázis után ezeket a tudatukba integrálták, ezután megnövekedett a szükséglet a fizikai megnyilvánulás még összetettebb eszközeire. Így teremtődtek komplexebb életformák. A tudat a Föld-lelkek belső szükséglete és kívánsága alapján válaszként hozta létre a testi formákat, melyek kollektív tudatát első sorban a Föld népesítette be.

Az új fajok fejlődése és a Föld-lelkek inkarnációja eme egyedek tagjai közé egy nagyszabású kísérlet az életet és a tudatot illetően. Akkor is, ha az evolúciót a tudat hajtja (és nem balesetek és véletlenek), nem egy előre meghatározott fejlődési vonalat követ. Ez azért van, mert a tudat maga szabad és nem lehet előre megjósolni.

A Föld-lelkek mindenféle állati életformával kísérleteztek. Az állati birodalom különféle testeibe költöztek, de nem mindenki ezen a fejlődési vonalon haladt keresztül. A lélek fejlődési ösvénye lényegében fantáziadúsabb és kalandvágyóbb, mint azt feltételeznétek. Nincsenek törvények felettetek vagy rajtatok kívül. Ti magatok vagytok saját törvényetek. Tehát ha például azt kívánjátok, hogy az életet egy majom szemszögéből szeretnétek megtapasztalni, valamikor egy majom testében találhatjátok magatokat, legyen az születéstől fogva vagy időszakos látogatóként. A lélek, mindenekelőtt a fiatal lélek, szomjazza a tapasztalatokat és a kifejeződést. Ez a felfedezői törekvés felelős a Földön burjánzó életformák sokszínűségéért.

Az élet eme nagy kísérletén belül az emberi életforma Felemelkedése jelölte meg a földi lélektudat fejlődésének kezdetét. Mielőtt erre részletesen kitérünk, először általánosságban a belső lélekfejlődés stádiumairól fogunk beszélni.

A tudat fejlődése: gyermekkori stádium, felnőtté válás, idős kor

Ha közelebbről megnézzük a lélektudat fejlődését, miután a lélek egyéni egységként megszületett, lényegében három fázison halad keresztül. Ezek a fázisok függetlenek az adott realitás síkjától (bolygó, dimenzió, csillagrendszer), amiket a lélek a tapasztalatszerzésre kiválasztott magának.

1) az ártatlanság időszaka (paradicsom)

2) az Ego időszaka („vétkezés“)

3) a „második ártatlanság“ időszaka (megvilágosodás)

Metaforikusan ezeket az időszakokat hasonlíthatjuk a gyermekkorhoz, a felnőtté váláshoz és az idős korhoz.

Miután a lelkek egyéni egységként megszületnek, elhagyják az Egység óceáni állapotát, amihez emlékeikben a boldogságérzetet és az abszolút biztonságérzetet kötik. Ezután elkezdik a valóságot egy teljesen új módon kutatni. Egyre tudatosabbá válnak önvalójukat illetően és egyre jobban tudatosítják, miben különböznek a ’utastársaiktól’. Ebben a stádiumban nagyon befogadóak és érzékenyek, mint egy kisgyermek, aki ártatlanságot és kíváncsiságot sugározva tágra nyílt szemekkel bámulja a világot.

Ezt a stádiumot paradicsominak nevezhetjük, mert még élő az újszülött lélek tudatában az emlék az Egységre és a biztonságra. Még mindig közel állnak az otthonukhoz, még nem kérdőjelezik meg jogukat ahhoz, hogy akként létezzenek, akik valójában.

Minél messzebb halad a lelkek utazása, annál jobban halványodik az emlék az otthonukra, miközben egyre mélyebben merülnek el a különböző élményekben. A kezdetekben minden új és a gyermekkori stádiumban minden kritika nélkül kerül elfogadásra. Amikor a fiatal lélek elkezdi önmagát világának középpontjaként észlelni, akkor egy új fázis veszi kezdetét. Ekkor rájön, hogy létezik egy ”én” és a „többiek”. Elkezd környezetének kísérletezésével, igazodva hozzá befolyásolja azt. Önmagában a felismerés, hogy tehet valamit, ami saját tudatából ered, újdonság.

Előtte többé kevésébe passzívan fogadott be minden körülötte történő dolgot. Most növekszik észlelése lelkében, hogy hatalommal, befolyással rendelkezik arra, amit megtapasztal. Ez az ego-stádium kezdete. Az ego eredetileg azt a képességet képviseli, hogy akaratotok által befolyásoljátok a környezeteteket. Legyen világos számotokra, hogy az ego eredeti funkciója egyszerűen az volt, hogy önmagatokat elkülönült egységként tapasztalhassátok meg. Ez egy természetes és pozitív fejlődés a lélek evolúcióján belül. Maga az ego nem „rossz”. De hajlamos arra, hogy kiterjeszkedjen és agresszív legyen. Amikor az újszülött lélek felismeri a képességét, hogy képes befolyásolni a környezetét, elkezdi szeretni az ego-ját. Mélyen legbelül még mindig ott a fájdalmas emlék a most már érő lélekben; emlékezik az otthonára, az elveszített paradicsomra. Az ego látszólag ismeri a választ erre a fájdalomra, erre a hazavágyódásra. Úgy tűnik, megadhatja a léleknek a lehetőséget, hogy valóságát aktívan irányítása alá vegye. Továbbra is a hatalom illúziójával mérgezi a fiatal lelket.

Ha valaha is volt egy elfordulás a paradicsomtól, akkor az a fiatal lélek tudatának ego általi elködösítése, melynek eszköze a hatalom ígérete. És mégis, a tiszta értelem az mögött, hogy a tudat, mint egyéni lélek születik meg abban áll, hogy minden létezőt megismerjen, a paradicsomot és a poklot is, az ártatlanságot és a „vétkezést” is. Így a paradicsomtól való elfordulás nem volt „hamis fordulat”. Nem tapad hozzá vétkezés kivéve, ha ezt gondoljátok. Rajtatok kívül senki nem hányja ezt a szemetekre.

Amikor a fiatal lélek érni kezd [fejlődik], akkor az „én-központú” tapasztalás és szemléletmód felé billen az egyensúly. A hatalom illúziója felerősíti a lelkek közötti elhatárolódást, ahelyett hogy a közöset hangsúlyozná. Még ha a lélek ennek még tudatában sincs, de a hatalom harcosává válik. A hatalom látszólag az egyetlen, ami tudatának megkönnyebbülést hoz – legalábbis rövid időre.

Fent megkülönböztettünk még a lélektudat fejlődésének egy harmadik stádiumát is: a megvilágosodás stádiumát, az idős kor „második ártatlanságát”. Eben a sorozatban majd később még sok mondanivalónk lesz erről a stádiumról, mindenekelőtt a másodikból a harmadik stádiumba való átmenetről (az ego-központú tudatból a szív-központúba, III.IV. rész).

Most visszatérünk elbeszélésünkben a Föld-lelkekhez és rámutatunk, hogyan esik egybe az ego-stádium ébredése az ember megjelenésével a Földön.

A Föld-lélek belépése az Ego-stádiumba; az első emberek megjelenése

gaiadiosA stádium, mikor a Föld-lelkek a növényi és állati életet kutatták, egybeesett belső szinten az ártatlansággal vagy a paradicsommal. Az élet a Földön az angyali birodalmak spirituális lényei és a dévák vezetése és oltalma alatt fejlődött (a dévák éteri szinten dolgoznak, közelebb az anyagi világhoz, mint az angyalok). A növények és állatok érzelemteste [aurája] kritika nélkül magukba fogadta az angyalok és dévák óvó és tápláló anyai energiáit. Továbbra is az Egység mély érzése és minden élőlény közötti harmónia uralkodott.

Az emberszabású majmok felegyenesedése a tudat fejlődése szempontjából átalakulási pont volt. Főleg az miatt, hogy kiegyenesedve tudott járni és az agy fejlődése által az emberszabású majmok tudata jobban kordában tartotta a környezetét. Az emberszabású majmokban újjászületett tudat megtapasztalta, milyen az, ha még jobban ellenőrzése alatt tarthatja közvetlen környezetét. Elkezdte kutatni saját szabad akaratát.

Ez a fejlődés nem volt véletlen. Ez volt a válasz egy belső vágyódásra, amit a Föld-lelkek éreztek, egy vágy, hogy az individualitást egy mélyebb szinten ismerjék meg, mint azt előtte tették. A Föld-lelkek növekvő ön-tudata készítette elő biológiai értelemben a színpadot a ma ismert ember felbukkanásához.

Amikor a Föld-lelkek készen álltak belépni az ego-fázisba, akkor az ember megteremtése lehetővé tette ezen lelkek számára, hogy szabad akarattal tapasztalhassák meg az életet.

Ezzel egy időben az inkarnált tudat számára nagyobb tudatosságot teremtett az „én” számára szemben a „többiekkel”. Ez nyitotta meg az utat a lehetséges konfliktusok számára az „én érdekem” és a „te érdeked”, az „én kívánságom” és a „te kívánságod” között. Az egyén eltávolodott az önmagát magyarázó Egységből, az „adok és kapok” természetes törvényétől, hogy rájöjjön, milyen további utak lehetségesek még. Ez volt a földi „paradicsom vége”, de arra kérünk Bennetek, ne tragikus eseményként tekintsetek erre, hanem egy természetes folyamatra (úgy ahogyan az évszakokra tekintetek). A történések természetes fordulata volt ez, mely végső soron (a jelenlegi időben) képessé tesz Benneteket, hogy kiegyensúlyozzátok lényetekben az Isteni minőséget és az egyéniséget.

Amikor a Föld-lelkek beléptek az ego-stádiumba és elkezdték feltérképezni az emberi létet, az angyalok és dévák befolyása lassan a háttérbe szorult. Ezen energiák természete, hogy tiszteletben tartsanak minden energia szabad akaratát, amivel dolguk akad. Hívatlanul soha nem fognak befolyásuknak érvényt szerezni. Így az ego-tudat szabad utat kapott és a Föld-lelkek megismerkedtek a hatalom rögös útjával. Ez kihatott a növény- és állatvilágra is. Mondhatni, hogy ezt az előre törő harcos energiát részben magába szívta a növény- és állatvilág, ami egyfajta lázongást keltett bennük Ez ma is tapasztalható.

Amikor a Föld-lelkek új élmények után vágyakoztak, ez külső befolyások előtt is megnyitotta az utat. Itt szeretnénk a figyelmet mindenekelőtt egy földönkívüli, galaktikus befolyásra irányítani, ami a még mindig fiatal Föld-lelkek érését rendkívüli módon befolyásolta. A történelem eme pontján lépnek a képbe a lelkek is, akiket mi fénymunkás-lelkeknek nevezünk.

Csatornázta: Pamela Kribbe ©

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás:  www.jeshua.net

 

 

illusztárció, de ehhez hasonló gömböket láttam én is úgy két hete...

illusztárció, de ehhez hasonló gömböket láttam én is úgy két hete…

Azonosítatlan tárgyat került ki a repülő
Origo|2014. 05. 26., 20:04|Utolsó módosítás:2014. 05. 26., 20:34|
Címkék:Ausztrália, utazás, UFO

Az ausztráliai incidensről most közzétett jelentés nem talált magyarázatot a furcsa esetre.
A Skippers Aviation De Havilland DHC-8 típusú gépe a nyugat-ausztráliai Kambaldából repült Perthbe március 19-én. A charterjárat négyfős személyzettel és ismeretlen számú utassal a fedélzetén épp leszálláshoz ereszkedett 3800 láb (1160 méter) magasságba, amikor a pilóták fényes pulzálásokat észleltek a repülő előtt. Amikor rájöttek, hogy a tárgy feléjük tart, nyugat felé fordították a gépet az ütközés elkerülésére.

illusztráció

illusztráció

Az ausztrál közlekedésbiztonsági hivatal által most közzétett jelentés megállapította, hogy a tárgy a repülőtől 20 méter távolságra volt horizontálisan és 100 lábra (30 méter) vertikálisan. A személyzet leírása szerint a tárgy henger alakú és szürke színű volt.
A jelentés nem tudta kideríteni a tárgy eredetét. Bár a repülő alatt 3500 láb (1070 méter) magasságig katonai légtér volt, a légierő abban az időpontban nem üzemeltetett ember nélküli légi járművet, és nem is volt tudomása ilyenről az adott körzetben. A repülőgép ütközéselhárító rendszere sem adott le riasztójelet a tárgy közeledtekor.
Miután az ütközést elkerülték, a pilóták rendben letették a gépet Perthben.
Forrás: http://www.origo.hu/utazas/hirek/20140526-azonositatlan-targyat-kerult-ki-a-repulo.html

A fenti cikket egy barátnőm küldte, köszönet neki!!! 

A következő képeket, pedig Tulsó Part csattintotta. Lehet vélekedni…szakérteni, ill. ha hasonló képetek van közkinccsé tenni! Kinagyítva nem látszanak madaraknak a fekete pöttyök és van egy fényes pötty is a jobb felső sarokban ( a féhér részt én radíroztam ki privátszféra okoból…)

 

kép1

Itt igazából nem tudunk rájönni mi ez, valamiféle optikai tükröződés? Túlsó Part azt írta felhőket fényképezett és ügyel mindig a lencse tisztaságára…Aki esetleg ért a fényképezéshez technikailag segíthetne nekünk! Előre is köszönöm!

DSCN2683-1

Lehet Annának van igaza, de az általa említett fénygömbök sokkal kisebbek , talán én is fotóztam ilyet:

 

erdő

kép6

erdő2

Ezek a zöld és lila gömböcskék inkább a szembe sütő nap és a lencse kölcsönhatásából generálódhatnak, és nem is láttam őket a fotózás során, de van aki nem ezt gondolja…hát...

kép4

 

 

Meteorzápor május 23/24-én?

A 209P/LINEAR üstökös pályáját május 23/24-én keresztezi bolygónk. Ez azt jelenti, hogy a kométából korábban kiszakadt porszemcsék meteorrajként jelentkezhetnek. Az üstökös magja idős, alacsony aktivitású, ám van remény arra, hogy életének korábbi szakaszaiban jelentősebb mennyiségű anyagot bocsátott ki. Az előrejelzések szerint éjfél körül, Kanada területén van a legnagyobb esély a jelenség megfigyelésére. Ha lesz komoly aktivitás, úgy érdemes itthonról, akár egész éjjel (sőt néhány nappal korábban és később is) figyelni az eget. A radiáns a Camelopardalis és az Ursa Minor csillagképek határán található, így cirkumpoláris, tehát csak várnunk kell a hullócsillagokra.
Forrás: http://www.mcse.hu/egyesulet/eszlelesi-ajanlat/egi-kalendarium-2014-majus/

 

Meteorzápor jöhet Péntek éjjel érdemes lesz az eget kémlelni, szerencsés esetben sok hullócsillagot láthatunk. Bolygónk a 209P/LINEAR üstökös pályáját ma éjjel fogja keresztezni, ez azt jelenti, hogy az égitestből korábban kiszakadt apró porszemcsék meteorrajként jelenhetnek meg az égen.
A szerencsére is szükség lesz
Bár alacsony aktivitású és idős az üstökös magja, ugyanakkor van remény, hogy élete korábbi szakaszában nagyobb mennyiségű anyagot bocsátott ki. Az előrejelzések szerint a legnagyobb aktivitás magyar idő szerint szombat reggel 9 óra körül várható, óránként 100 és 400 közti meteorral, de érdemes lesz figyelni az eget már az éjjeli és hajnali órákban, sőt még a következő egy-két napban is. A radiáns a Zsiráf és a Kis Medve csillagképek határán, északi irányban látható majd.

Meteorológiai feltételek: Péntek este délnyugat, nyugat felől megkezdődik a felhőzet megvastagodása, és az éjszaka második felére a Dunántúl jelentős részén felhők takarhatják az eget, ezzel szemben a Dunától keletre eső tájakon többnyire derült időre van kilátás, csak időnként jelenhetnek meg helyenként átmenetileg felhőfoszlányok az égen, rövid időre takarva előlünk a tiszta eget.

Forrás: http://www.idokep.hu/hirek/meteorzapor-johet

 

Lehet kicsit túlzás, de nekem tetszett a következő anyag is:
Zsiráf energiák
A Camelopardalis-meteorok a 209P/LINEAR üstökös maradványai, egy üstökösé, mely 5 évente kerüli meg a Napot és 2004-ben fedezték fel…
A meteor záporokat a csillagkonstellációból nevezik el ahonnan a meteorok származnak. Camelopardalis a Zsiráf csillagképből való, egy cirkumpoláris konstelláció, ami azt jelenti, hogy megkerüli a sarkcsillagot. Könnyű megtalálni, mert közel van a Nagy és a Kis Göncölszekérhez.
Mivel ezt a meteorzáport egy csillag-zsiráfról nevezték el [Camelopardalis], fontos energiáját szemügyre venni.
A zsiráf felépítésének köszönhetően messze ellát a ’jövőbe’, rendelkezik a képességgel, hogy elérjen olyan dolgokat, ami mások számára elérhetetlen. A zsiráf a legmagasabb állat, 18 láb magasra nőhet, 7 láb hosszú nyakkal. A zsiráf segít nekünk, hogy életünkre egy magasabb perspektívából tekintsük le. Ez az energia tartalmazza azt a szükségszerűséget, hogy „kinyújtsuk a nyakunkat” és felvállaljuk a rizikót, amikor messzebbre megyünk, mint azt valaha elképzeltük.
A zsiráflábak szilárdan állnak a Földön, de fejük az égben, összekapcsolva az eget a földdel. Rugalmas nyakuk láthatóvá teszi azt, ami mögöttük, mellettük, előttük rejlik. Ez lehetővé teszi a képességet, hogy ismerjék a jövőt és a múltat.
A Zsiráf azt mondja, eljött az idő, hogy a távolbalátásotoknak megengedjétek, hogy vezessen Benneteket. Megérzéseitek és tisztánlátásotok elmondanak Nektek valamit. Hallgassátok meg szíveteket. Rendelkeztek a felsőbb [finom] észleléssel és a belső tudattal. Mondjátok el szavakkal és osszátok meg tudásotokat másokkal. Gyakran ismeritek a jövőt és érezhetitek, mi fog bekövetkezni.
Forrás: http://www.thequantumawakening.com
Szerző: Gillian MacBeth-Louthan, 22.05.2014

 

csillag2A Fénymunkások identitása

A fénymunkások olyan lelkek, akik magukban hordozzák azt az erőteljes szükségletet, hogy terjesszék a Földön a Fényt (tudást, szabadságot és önmagunk szeretetét). Erre küldetésükként tekintenek. Gyakran vonzzák őket spirituális témák és mindenfajta terápiás tevékenységek.
Mélyről fakadó küldetésük miatt a fénymunkások gyakran a többi embertől eltérőnek érzik magukat. Különböző útjukba ütköző akadályok túlszárnyalásával, az élet kihívásai által találnak rá egyedi útjukra. A fénymunkások szinte mindig különcök [maga útját járók], nem illenek igazán a szigorú társadalmi struktúrákba.

Egy megjegyzés a „fénymunkás“ kifejezéshez.

A „fénymunkás“ szó félreértésekhez vezethet, mert úgy tűnik, lelkek egy bizonyos csoportját a többi fölé helyezi, kiemeli. Ebből kiindulva arra a következtetésre lehetne jutni, mintha ez a bizonyos csoport jobb volna másoknál, különösen azoknál, akik „nem dolgoznak a Fénynek”. Ez az egész gondolatmenet ellentétben áll a fénymunkások valódi természetével és szándékaival. Szögezzük le röviden ebben mi a téves.
Először, általánosságban nem megvilágosodott a valaki felett álló hozzáállás. Ez blokkolja a szabad és szerető tudat növekedését.
Másodszor, a fénymunkások sem nem „jobbak”, mint bárki más, sem nem állnak valaki/valami „felett”. Egyszerűen csak más a történetük, mint azoknak, akik nem tartoznak ehhez a csoporthoz [még]. Különleges történetük alapján, amiről majd a későbbiek folyamán még részletesen beszélünk, ezek a fénymunkások bizonyos pszichés jellemzőkkel, tulajdonsággal rendelkeznek, ami csoportként megkülönbözteti őket másoktól.

Harmadszor, minden lélek fejlődésének egy pontjában maga is fénymunkássá válik, így a „fénymunkás” fogalom nem csak egy korlátozott számú lélekre igaz. Az ok, hogy a félreértések lehetőségének ismeretében mégis ezt a fogalmat használjuk, az az asszociációk [társítások] és érzelmek lehetősége okán van, amit a „fénymunkás” fogalom előhív bennetek, ami „Nektek segít az emlékezésben”. Ezen kívül praktikus dolgok is mellette szólnak, mivel a fogalmat gyakran használják aktuális spirituális irodalmaitokban.
angyalkaFénymunkások történelmi gyökerei

A fénymunkások magukban hordozzák a képességet, hogy a többi embernél gyorsabban érjék el a spirituális felébredés állapotát. Egyfajta felgyorsított spirituális ébredési magot hordoznak bensőjükben. Innen nézve úgy tűnnek, hogy amint meghozzák a döntést [a felébredés mellett] gyorsabb vágányon száguldanak, mint a többi ember. De ennek, még egyszer hangsúlyozva, semmi köze ahhoz, hogy „jobbak” vagy bárki „felett” álló lelkek lennének. Egyszerűen csak idősebbek a jelenleg a Földön élő legtöbb léleknél. Erre az idős korra a „tapasztalat” szempontjából kellene tekinteni és nem igazán az „idő” faktorból.

A fénymunkások már elérték a megvilágosodás egy bizonyos stádiumát, amikor a Földön újjászülettek és mielőtt belevágtak volna a küldetésükbe. Tudatosan döntöttek úgy, hogy belemerülnek az „élet karmikus kerekébe” és megtapasztalják az ezzel járó zavarodottság és illúzió minden formáját.
Ezt azért teszik, hogy teljességében megértsék a „földi-tapasztalást“. Ez teszi lehetővé számukra küldetésük teljesítését. Csak ha maguk is végigjárják a tudatlanság és az illúzió útját, csak akkor rendelkeznek majd a végén a segédeszközökkel, amivel másoknak segíthetnek, hogy ráleljenek a valódi boldogságra és megvilágosodásra.

Miért követik mégis a fénymunkások ezt a mélyről fakadó küldetést, hogy segítsenek az emberiségnek, miközben ott rejlik a veszély, hogy maguk is örök időkre elvesznek a földi élet nehézségében és káoszában? Ez egy olyan kérdés, amit a következőkben részletesen megtárgyalunk majd. Pillanatnyilag arra szorítkozunk, hogy elmondjuk, ez egyfajta galaktikus karmával áll összefüggésben. A fénymunkások szemtanúi voltak az emberi élet kezdeteinek a Földön. Részt vettek az ember teremtésében. Az emberiség társteremtői voltak. A teremtés folyamatában olyan döntéseket hoztak és úgy cselekedtek, hogy azokat később mélyen megbánták. Most azért vannak itt, hogy jóvátegyék az akkori döntéseiket. [hát… lehet sok életen keresztül kell még ho’oponoponóznunk… -ford.megj.]
Mielőtt mélyebben belemennénk a történelem eme szakaszába, gyűjtsünk össze néhány tipikus fénymunkás-lélek jellemzőt, ami általánosságban megkülönbözteti őket a többi embertől. Ezek a pszichikai jellemvonások nem csak a fénymunkások sajátjai és nem minden fénymunkás fogja sajátjaként felismerni. A lista felállításával csak körvonalazzuk számotokra a fénymunkások pszichikai identitását. Ezen karakterek fényében kevésbé fontos a külső viselkedés, inkább a belső motiváció vagy az érzett szándék a fontos. Az, ami belülről vezet benneteket fontosabb, mint amit kifelé mutattok.
csillagFénymunkások pszichikai jellemzői

– Életükben már meglehetősen korán valahogy másnak érzik magukat. Gyakran másoktól elszigetelve érzik magukat, egyedül vannak és félreértik őket. Gyakran különcök, akiknek életük során rá kell lelniük saját egyedi útjukra.

– Gondot okoznak számukra a hagyományos munkák és szervezeti struktúrák. A fénymunkások természetükből fakadóan autoritás ellenesek, ez azt jelenti természetből eredően ellenállnak döntéseknek vagy értékeknek, amik kizárólag hatalomra vagy hierarchiára épülnek. Ez az autoritás elleni vonás megvan bennük, még ha bátortalannak vagy félénknek is tűnnek. Ez a földi küldetésük lényegi magjával áll összefüggésben.

– A fénymunkásokat vonzza, hogy segítsenek másoknak, legyen az tanító vagy terapeuta formájában. Lehetnek pszichológusok, gyógyítók, tanárok, egészségügyi dolgozók vagy hasonlók. Még ha hivatásuk nincs is közvetlen kapcsolatban segítő szakmákkal, világosan jelen van szándékuk, hogy az emberiség javát szolgálják.

– Életszemléletüket áthatja a spirituális látásmód, ahogyan minden dolog összefügg egymással. Tudatosan vagy tudattalan magukban hordoznak emlékeket a fény földöntúli szféráiról. Előfordul, hogy –időnként – hazavágyódnak ezekbe a szférákba és idegennek érzik magukat a Földön.

– Nagyon értékelik és tisztelik az életet, ami gyakran állatszeretetben vagy nagy környezettudatosságban tükröződik. Az állatok és növények birodalmainak ember által véghezvitt rombolása a veszteség és gyász mély érzését keltik bennük.

– Jószívűek, érzékenyek és együttérzőek. Nehézséget okozhat számukra az agresszív magatartással való boldogulás és gyakran gondot okoz számukra, hogy kiálljanak önmagukért. Gyakran elvarázsoltak [ábrándoznak], naivak vagy nagyon idealisztikusak vagy néha a földtől elrugaszkodottak, egy kicsit világidegnek. Mivel a körülöttük lévő emberek (negatív) érzelmeit és hangulatát könnyen átérzik, fontos számukra, hogy mindig szánjanak magukra időt, amit egyedül töltenek. Ez lehetővé teszi számukra, hogy különbséget tegyenek a saját és mások érzései között. Szükségük van egy kis egyedül eltöltött időre, hogy visszataláljanak önmagukhoz és Földanyához.
– Sok földi élet van a hátuk mögött, amiket mélyen áthatott a spiritualitás vagy a vallás. Lehengerlő számban képviseltették magukat a múlt régi vallásaiban, mint szerzetesek, apácák, betelepülők, látnokok, boszorkányok, sámánok, papok, papnők stb. Ők voltak, akik hidat vertek a látható és a láthatatlan világok között, a mindennapi életkontextus és a rejtélyes halál utáni életterületeken, Istennel, szellemekkel, jóval és gonosszal. Hogy ezt a szerepet jól játsszák, gyakran visszautasították és üldözték őket. Közületek sokakat kivégeztek tehetségük miatt. Az üldözés traumái mély sebeket ejtettek a lelkek emlékezetében. Ez aktuálisan megmutatkozhat abban, hogy féltek a teljes leföldeléstől [az energiák lehorgonyzásától] vagy például féltek teljességgel elengedni magatokat az Itt és Mostban, kifejezni magatokat benne, mert emlékezhettek arra, milyen brutális volt, amikor rátok támadtak azért, mert olyannak mutattátok magatokat, amilyenek voltatok.

 

Labyrinth_by_Shortgreenpigg

Labyrinth_by_Shortgreenpigg

Fénymunkások csapdája: ELVESZNI

A fénymunkások mindenki máshoz hasonlóan beleeshetnek az ignorálás és az illúzió bizonyos stádiumaiba. Még akkor is, ha egy másik kiindulópontról kezdenek, különböző faktorok által akadályozva lehet képességük, hogy áttörve félelmen és illúzión elérjék a megvilágosodást (megvilágosodáson azt a stádiumot értjük, amikor rájöttök, hogy a Fényből származtok és képesek vagytok bármikor a Fényt választani).
Az egyik faktor, mely a fénymunkások számára blokkolja a megvilágosodás útját a tény, hogy egy nehéz karmikus terhet cipelnek, mely újra és újra eltérítheti útjukról. Mint azt már korábban elmagyaráztuk, ez a karmikus teher döntésekkel áll kapcsolatban, amik egykor az emberiség kezdeti stádiumában lettek meghozva. Ezek a döntések lényegében az élettel szemben tiszteletlenek voltak (erről majd később ebben a fejezetben). Minden ma élő fénymunkás szeretné helyrehozni saját korábbi hibáit és szeretné meggyógyítani és értékelni, ami e hiba kapcsán lerombolásra került.

Amikor a fénymunkások a karmikus terheken keresztül haladnak, ami azt jelenti, hogy minden uralkodás iránti vágyat feladnak, fel fogják ismerni, hogy valóban fénylények. Ez képessé teszi őket arra, hogy segítsenek másoknak valódi énjük megtalálásában. De először nekik is végig kell menni ezen a folyamaton. Ez belső szinten rendszerint nagy eltökéltséget és kitartást igényel. A társadalom által sugallt értékek és ítéletek alapján, melyek gyakorta saját természetes késztetéseikkel szembeniek, sok fénymunkás elveszítette önmagát, és kételkedni kezdtek önmagukban, megtagadták önmagukat, sőt depresszióba és a reménytelenség állapotába estek. Ez azért van, mert nem tudják hozzáigazítani magukat [ráhangolódni] a dolgok adott rendjére így végül arra a következtetésre jutnak, hogy valami szörnyen nincs rendben velük.

Ezen a ponton a fénymunkásoknak fel kell hagyniuk a külvilágból merített, szülők, barátok, a társadalom általi értékelések keresésével. Egy bizonyos időpontban nektek (kik ezeket a sorokat olvassátok), mernetek kell a valódi felhatalmazásba ugrani, ami azt jelenti, hogy valóban hinnetek kell önmagatokban és figyelembe kell vennetek és követnetek kell természetes vonzódásaitokat és belső tudásotokat.

Meghívunk Benneteket, tegyetek így és biztosíthatunk Benneteket, hogy minden lépéseteknél ott leszünk ezen az úton – mint ahogyan ti is ott lesztek mások számára az úton, a nem olyan távoli jövőben.
folyt. köv.
Csatornázta: © Pamela Kribbe
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás:www.jeshua.net

Kapcsolódó anyagok:

https://kristalyhang.wordpress.com/2014/01/07/hathorok-andromedai-galaktikus-tanacs-2014-atmenet-az-ember-3-utja/

https://kristalyhang.wordpress.com/2013/07/02/athabantian-csillaghajo-harom-valasztasi-lehetoseg-2013-06-09/

https://kristalyhang.wordpress.com/2013/11/28/itt-az-ido-egy-kis-jatekra-mi-a-fenymunkas-neved/

 

cosmos2Üdvözlet Kedvesek, ismét eljöttünk hozzátok, hogy vezessünk benneteket oly módon, ahogyan az lehetséges számunkra, de mindig emlékeznetek kell, hogy a felvilágosítás a ti missziótok, a ti utazásotok és a ti választásotok. Még mindig vannak egyesek, akik úgy döntenek, nem tesznek semmit miközben egy megmentőre várnak, legyen az egy férfi, egy könyv, egy eszköz, egy esemény vagy galaktikusok. Ez egy régi hitrendszert tükröz, a Forrástól való elkülönülést és a szükséget, hogy önmagatokon kívül keressétek a „megmentőt”.

Megmentőtök önmagatokon belül van Kedvesek – így volt ez és mindig így is lesz – az, akik már jelenleg is vagytok. Megmentőtök csendesen kipihente magát bensőtökben és életről életre elismerésre vár a jó és a kevésbé jó dualitásbeli élettapasztalatok és az elszigeteltség által. Minden spirituális utazás során eljön egy pont, amikor elegendő fejlettségre tettetek szert, hogy felismerjétek az igazságot önmagatokkal kapcsolatban és ezt el is fogadjátok. Az élet gondjai, amik egykor fontosnak tűntek, elkezdenek szertefoszlani a semmiben, ami igazi természetük és az egyén nem érzi szükségét, hogy önmagán kívül kutasson. Elkezdtek a saját isteni esszenciátokban keresni a vezettetést és felfedezitek, hogy ez az, amit kerestetek- a régóta elrejtett titok, Kedvesek.

Az arktúruszi csoport a szeretetről, mint a spirituális növekedés esszenciájáról szeretne beszélni. A szeretet a felismerés és aktivitás, ami az elért EGYSÉG érzésből áramlik, ami minden létezőben jelen van. A dualitás és elszigeteltség háromdimenziós hitrendszerében a szeretet (Egység) egyéni módon kerül értelmezésre, ami függ az egyéni tudatszinttől – így az emberek Egységgel való energetikai kötődése néha jó és néha elégtelen. A szeretet Minden Létezővel való univerzális Egység a jelenlévő örök Isteni tudaton belül, mely mindig végtelen formában és sokrétűen nyilvánul meg.
Ha felébred az egyénen belül az Egység megvalósítása [iránti vágy], akkor ez a külvilágban békeként, örömként, megértésként és együttműködésként jelenik meg, az életet kellemesebbé tévő minőségek formájában – ez sokak EGYSÉGEN belüli aktivitása. Miközben megfigyelitek a viták és háborúk világát, legyetek tudatában, hogy amit láttok, az a személytelen univerzális elszigetelt/duális tudat manifesztációja, ami nem rendelkezik az Isteni törvényekkel, hogy fenntartsa azt.
Az illúzió az, ahogyan szemlélik és értelmezik a világot. A Föld (Gaia) maga nem illúzió, amint azt sokan gondolták, Ő egy élő lélek. Minden látható, hallható, ízlelhető, érinthető vagy szagolható a spirituális valóságotok anyagi értelmezése. Talán azt mondjátok: „ A háború spirituális valóság.” A háború az elszigetelt tudat külső manifesztációja, ami át fog alakulni, minél erőteljesebben felébredtek az Egység megvalósításban. Egy ébredő világ spirituális fénye sok eddig árnyékban rejtett dolgot felhoz a felszínre, amit át kell világítani. Úgy tűnhet, mintha a dolgok személyes és globális szinten rosszabbodnának, de minden régi és lezártat előhoz a fényetek Kedvesek, hogy az megtisztulhasson és feloldódhasson [meggyógyuljon]. Egyszerűen megváltoztatjátok a világ tudatát úgy, hogy úgy élitek életeteket, hogy esszenciátokat az igazság fényében fürdetitek, abban az igazságban, akik valójában vagytok. Miközben növekedik az Egység (szeretet) egyéni és globális tudata, automatikusan átformálja az ellenségeskedést együttműködéssé és békévé, legyen szó családi kapcsolatról vagy a világról.

Fontos megérteni, hogy az Isteni tudattal való Egységetek, a teljességgel való Egységetek – a javatokat képviseli. Ez a külvilágban manifesztálódhat bizonyos dolgok, kapcsolatok vagy tevékenységek lezárásában, melyek nincsenek veletek egy hullámhosszon. Minden, ami különbözik energetikai rezgésektől, nem lesz részese többé életeteknek, mert nem képviseli számotokra a teljességet. Ez az oka, amiért ismételten arra kérünk benneteket, ne próbáljatok ragaszkodni valamihez, ami már lezárult, mindegy milyen jól is szolgált benneteket a múltban. Minden új energetikai helyre és a tisztulás felé mozdul, ami egyre jobban a külső formákban is manifesztálódni fog. Legyetek felkészülve a változásokra, mert a fejlődés mindig változások formájában érkezik.

Miközben szemlélődtök, és más életformákkal kerültök kapcsolatba, önmagatokhoz kapcsolódtok, csak az EGY az EGY az EGY létezik és ezért, amit másoknak adtok, vagy mondtok, azt önmagatokért teszitek meg – látjátok? Ez a karma eredete és ahogyan az működik, amikor egy egyén egy fejlettebb tudat felé fejlődött, akkor nincs szüksége a nehéz és fájdalmas karma-leckékre, ehelyett belsőjéből kaphat tanításokat.

Az idők folyamán az Egységről szóló üzenetet sok mester átadta már, de az üzenet a nem felvilágosult követők általi értelmezések miatt eltűnt, és az eredeti üzenet helyébe korlátozott és kevésbé fejlett elképzelések léptek, amiket tanítottak. Ez a történelem folyamán sok „szent-háborúhoz” vezetett és most is fellelhető. Mindig eltűnnek a tiszta tanok, ha szervezett formába kerülnek és olyanok jönnek, akik saját értelmezésükkel helyettesítik az eredeti tanokat. A hit/meggyőződés, hogy egy szervezet vagy bármely eszköz szükséges a spirituális növekedéshez hamis és idejétmúlt és örökre elszigeteltségben tart benneteket. Bennetek van templomotok, Kedvesek. Az Egység (szeretet) a törvény, a valóság és az igazság, de ez a felismerés azokat összezavarhatja, akik jól érzik magukat a megszokott hitrendszerükben. Az igazság elfogadható és megélhető vagy sem – de maga az igazság nem változik. Sokan élnek spirituális ellenállásban, akiket keményebb módszerekkel, egy „ébresztő hívással” terelnek előbbre. Mások hirtelen „kapják meg” [a hitet], mert más életekben felkészültek erre. Olyanok is vannak, akik más életekben már teljes mértékben felébredtek és most azért döntöttek úgy, hogy a Földre jönnek, mert segíteni szeretnék az ébredő világot.

A nagy változások időszaka ez mindenki számára. Mindenki tudatosan vagy tudattalanul érzi fizikailag, érzelmileg és mentálisan a Földre hömpölygő erős energiákat, ezzel szabadítva fel mindent, ami személyes és globális szinten megoldódott. A Fény úja és magasabb energiái sokakban azt hívja elő, hogy átgondolják hitüket és egyesek a tájékozódás hiányából fakadóan pánikba eshetnek.

Segíthettek azoknak, akik szoronganak és pánikba esnek, hogy megnyíljanak a nagyobb kép előtt [megértsék az összefüggéseket], ez NEM jelenti azt, hogy misszionáriusokká kellene válnotok, de egyszerűen felkínálhatjátok az igazság magját azoknak, akik nyitottak erre. Soha ne kényszerítsétek másokat a mélyebb igazságokra, még akkor sem, ha azt gondoljátok segítetek nekik ezzel, lehet még nem állnak készen és az ilyen akciókat könnyen személyes egótok inspirálhatja – ez pedig olyan hiba, amit sokan elkövettek már a múltban és még ma is ezt teszik

Miközben figyelitek azok igyekezetét, akik a világot szükségben, káoszban és háborúban akarják tartani, legyetek tudatában, hogy nincs törvény mely életben tartaná ezt a jelenséget, mert minden EGY, még ha ennek nincsenek is tudatában. Milyen gyakran imádkoztok az ellenségeitekért Kedveseim, vagy csak az „áldozatokért” imádkoztok?

Csak az EGY létezik, és ez a felismerés a Szeretet és az élet titka, amit oly régóta, életről életre kerestetek, ez jelképezi a Szent Grál utáni keresést. Most mát készen álltok, hogy felfogjátok ezt az Isteni titkot, és hogy eszerint éljetek, és közben meg fogjátok látni az áltatok kívánt változást.

Legyetek a Fény, legyetek az út és legyetek az igazság – egy valóság, ami 2000 évvel ezelőtt csak egy emberre vonatkozott.

Ez az út, a mód, ahogyan a világ felébred majd.

Mi vagyunk az Arktúruszi Csoport

Csatornázta, forrás: Marilyn Raffaele
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás:  http://www.onenessofall.com

Egy kis relax…

Látom videózós a hangulat, gondoltam én is beszállok! 😉

– a víz alatt –

– a Föld –

 – virágok –

– klasszikus: Föld az űrből –

ASHTARVannak idők, amikor az általatok végzett munka megkívánja, hogy „békén hagyjunk“ benneteket. Ebben a fázisban, amikor testetek erőteljes alkalmazkodást hajt végre, nem lenne produktív, ha további feladatokat bíznánk rátok.

Mindegyikőtök nagy átalakulásokon megy keresztül. Te magad is megtapasztalhattad milyen intenzív volt a tisztulás áprilisban. Az áprilisban rátok zubogó energiák olyan szinten igénybe vették a testeteket, hogy most olyanok vagytok mintha kicseréltek volna benneteket. Vonjatok párhuzamot a természettel egy zivatar után. Nem vettétek már észre ti is, hogy egy zivatar után világosabban süt a Nap, a levegő tisztább és minden harmonikusabbnak tűnik, mint a zivatar előtt? És egy viharos zivatar után is minden átalakul és feloldódik, aminek meg kellett tisztulnia.

Ez a zivatar különösen áprilisban volt erőteljes, mint azt te a saját szervezeteden is megtapasztalhattad. Ezek a tisztítások még nem zárultak le. Az egyetlen állandóság az univerzumban, hogy változások történnek.

Az isteni tervben megy minden, mint a karikacsapás. Akik kételkednek, azok még túlságosan is ennek a tisztulásnak a külső tüneteire fókuszálnak. Aki azt állítja nincs jele annak– ami nem igaz – amiről mi itt beszámolunk, őket emlékeztetnék arra, hogy nézzenek tükörbe és hasonlítsák össze milyen emberek voltak néhány hónappal azelőtt. Ekkor kapcsoljátok ki az elméteket és koncentráljatok a szívetekre.

Előrelépéseitek legjobb jele, hogy nem hagytok alább igyekezetetekkel, hogy jobbá tegyétek ezt a világot Minden Létező számára. Fáradhatatlanul lépdeltek előre, függetlenül milyen fáradtságosnak tűnik időnként az út. És ezért vagytok itt Kedveseim: beleegyeztetek, hogy a Minden Létező útján jártok. Ti vagytok az élcsapat, akiket azért választottak ki, hogy egyengessétek az emberiség útját.

A szeretet cunamija teljes akcióban van. Készen álltok a nagy hullám fogadására. És itt is szeretnénk arra emlékeztetni, hogy a nagy hullám nem kívülről jön. Bennetek jön létre és fejlődik. Nyissátok meg szíveteket a szeretet cunamija előtt és legyetek teljességében felkészülve a nagy hullám megérkezésére, ami már görgeti magát és a megfelelő időben tisztára mos benneteket.

Mint az már elmondtuk nektek a szeretet cunamija a felemelkedésetek előhírnöke. Felkészít benneteket a fizikai testetekkel való Felemelkedésetekre. És ha tudni szeretnétek, hogy hol álltok a Felemelkedésetek folyamatában, akkor adhatunk ehhez egy képet: Képzeljétek el, hogy egy nagy, fénylő abszolút szépségű kapu [portál] előtt álltok. Lágy, kedves zene és tökéletes béke sugárzik ebből a kapuból. Közvetlenül előtte álltok és a kezetek a kilincsen, ami megnyitja ezt a portált. Az egyetlen dolog, ami megakadályoz a kilincs lenyomásában és a kapu megnyitásában, az az utolsó belső átalakítások, amiknek meg kell lenniük, hogy befogadhassátok azt, ami a kapu túloldalán rátok vár.

Látjátok több mint közel vagytok a célotokhoz. Tehát ne hagyjatok alább a tisztító folyamatokkal, amik lehetővé teszik a kapun való áthaladás. Bár olykor idegesítőek ezek a tisztulások, de nélkülük nem történhet meg a kapun való átlépés.

A szellem terve megvalósul az emberiség számára. Ezen nem változtat semmit sem a jelenlegi csatározás a világotokon, sem a szabad akaratotok.

Szabad akaratotok a legfelsőbb javatok, amivel a szellem ajándékozott meg. Szabad akaratotok mindenki számára, aki részt vesz az emberiség Felemelkedésében szent és sérthetetlen.

De Felemelkedéseteken sokkal több múlik, mint az emberiség Felemelése. Felemelkedésetek az egész univerzumra kihat. Ezért szent a Felemelkedés keretein belül a szabad akarat, de nem vezethet és nem szabad oda vezetnie, hogy nem valósul meg az Isteni terv.

Szabad akaratotok a Felemelkedés során olyan mértékben lesz tiszteletben tartva, amennyire az az isteni tervvel összeegyeztethető. Lehetséges-e szabad akaratotokkal igazítani és módosítani a terven? Természetesen, egészen addig, amíg összeegyeztethető a tervvel. Ez látható például, amikor az emberek úgy döntöttek kollektívan hajtják végre a Felemelkedést. A szellem figyelembe vette és egyet értett a szabad kollektív akaratotokkal (nem az egyénivel) az emberek közös Felemelkedését illetően. Tehát az Isteni tervet ennek megfelelően igazították. De ennek az igazításnak a feltételei világosan adottak voltak:

Először is a Felemelkedés nem vezethet oda, hogy Gaianak sokkal tovább kell lakóit az alacsonyabb rezgésekben tartania. Ne feledjétek, hogy Gaia volt az, aki kiküldte a segélyhívást és a Felemelkedés „projektjét” éltre keltette; ezen felül a Felemelkedésetek az egész univerzumra kihat és éllovasa különösen más bolygók Felemelkedésében az univerzumotokban. Így a „záros határidő” a Felemelkedésetekig tudatosan megtartott.

Egy további feltétel, hogy egyesek egyéni szabad akaratát nem akadályozhatja tovább a kollektív szabad akarat. Itt azokról beszélünk, akik valamilyen oknál fogva nem akarnak részt venni a Felemelkedésben, legyen az, mert fenn akarják tartani a status quo-t [fennálló állapotot] és nem akarnak veszíteni hatalmukból vagy mert személyes Felemelkedésüket egy másik időpontban tervezték. Ezt fontos megérteni: Tehát a sötét erőknek nincs befolyásuk többé a Felemelkedésetekre. Ez az oka annak, hogy fáradhatatlanul felhívjuk a figyelmet, hogy az akcióik miatt ne hagyjátok, hogy eltereljék a figyelmeteket a Felemelkedési munkálkodásaitokra való összpontosításban. Küldjetek Fényt és Szeretet és ne feledjétek, hogy ők is az életnek nevezett játék játékosai.

Összefoglalva arról számolhatunk be nektek, hogy minden rendben van. Mérhetetlenül büszkék vagyunk rátok, ahogyan ennek a játéknak a záróakkordjait játsszátok. Kérlek ne inogjon meg a bizalmatok és ha kétségeitek lennének, akkor forduljatok a nővéreitek és fivéreitek felé a függöny túlsó oldalán. Kérjetek tőlünk megerősítést és segítséget. Soha, egy pillanatra sem vagytok egyedül. Ez talán a legfontosabb tény, amire gyakran emlékeztetnetek kellene magatokat.

Ashtar vagyok, csillagfivéretek, aki sok lélekhez beszél a függöny ezen oldalán. És mérhetetlen örömömre szolgál, megtisztelő, hogy én lehet ez a közvetítő.

Legmélyebb szeretettel
Ashtar

Csatornázta: Philipp
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://ashtarandphillip.blogspot.pt/2014/05/ashtar-speaks-update-uber-den.html

 

COBRA / GALAKTIKUS KÓDEX

Gondolkodjunk el:

Pleiadian_Crystal2Május 17-én a Plejádi portál megnyílik. Ez egy nagyon fontos mérföldkő lesz a Fény erők felé, a végső planetáris felszabadulás.
Az a pillanat, mikor a Galaktikus Föderáció fényhajói – némelyikük száz és száz mérföld átmérőjű – vállalják a végső pozíciót az Oort-felhőn belül, mely milliárd jeges testet rejt a naprendszerünk körül, egészen 1 fényévre a Naptól (Az Oort-felhő a Naprendszer legkülső tartományában, a Naptól mintegy 50-100000 csillagászati egységre található üstököszóna, amelyben milliárdnyi üstökösmag kering.-szerk.Sandal):
http://hu.wikipedia.org/wiki/Oort-felh%C5%91
Ezek az anyahajók ezután mint relék (jelfogók) fognak szolgálni közvetlen kozmikus felszabadító energiákat a Galaktikus Központi Napból a naprendszerünkön belül. Ezek a kozmikus felszabadító energiák elkezdenek behatolni a heliopauseba, (vagy helioszférájába .szerk.Sandal) a naprendszerünk energiahatárába:

http://en.wikipedia.org/wiki/Heliopause_ % 28astronomy % 29 #

Heliopause
Miután belép a naprendszerünkbe, drasztikusan átrendezi az energiamintákat a helioszféra belsejében. A Plejádi portál megnyitása után sok Föderációs hajó (a Plejádi flottával az élen) belép a Naprendszerbe azzal a céllal, hogy kikapcsolják a Chimera-csoport strangelet bombáit a bolygó felszínén. Bár ez a művelet némi időt vesz igénybe, az első fontos lépést meg kell tenni.
A Fény erők úgy döntöttek, hogy nem vonják be a felszíni lakosságot közvetlenül ebbe a műveletbe, mivel a felszíni lakosság nem megbízható ahhoz, hogy ilyen kényes folyamatban részt vegyen. Ezért a folyamat kicsit hosszabb, de stabil és harmonikus így.
Még mindig jobb meditálni a Plejádi portál aktiválásának pillanatában. Az aktiváció 2014.május 17-én lesz 17:11-kor (közép-európai nyári időszámítás szerint). A különböző helyeken, a világ más pontjain itt nézheted meg, hogy mely időpontokba lesz:
http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=PLEIADIAN+PORTAL&iso=20140517T1710&p1=3165
Csatlakozhatsz a Galaktikus Föderáció hajóihoz, a Plejádi, Szíriuszi és Andromédiai flotta és más földönkívüli fajhoz a maga módján a Plejádi portál aktiválás pillanatában.
És még mindig hívunk, hogy csatlakozz hozzánk Svájcba:
http://portal2012.org/Switzerland.html

Bár a 2014 Lehetőségek Ablaka május 17.-én lezárul, nem csökken a valószínűsége, hogy az Esemény a nagyon közeli jövőben megtörténik. A Fény erők intézkedései folyamatosak a végső áttörés pillanatáig. Minden résztvevő a szabad akarata határozza meg, hogy pontosan mikor is fog ez megtörténni.
Szerző: Cobra

Forrás, Fordította: Sandal /www.fenyorveny.hu