Archive for április, 2014


Sok szeretettel küldöm ezt az ALAPMŰVET minden fénymunkásnak, minden sötétmunkásnak és mindenki másnak! Jó olvasást! Világbéke! 🙂 Scarlett

Earth-from-SpaceAZ ÚJ FÖLD I.
A harmadik energia megteremtése

Ezekben a napokban, ezekben az időkben egy átalakulás zajlik. Egy új tudat hajnala köszönt be, ami előbb vagy utóbb testet fog ölteni.
Hogy ez az átalakulás hogyan megy végbe, az még nincs egyértelműen lefektetve. A jövő mindig bizonytalan. Az Egyetlen, ami pillanatnyilag valóban fix, az a Most. A Most forrásából számtalan lehetséges út bukkan elő, a jövő lehetséges forgatókönyveinek végtelen hálózata.
A múltra alapozva lehetséges megjósolnunk, hogy egy bizonyos jövőbeli lehetőség valószínűbb-e, mint egy másik, de a döntés mindig a Tiétek. Ti döntötök, hogy hagyjátok-e, hogy a múltatok határozza meg jövőtöket. A jóslatok mindig valószínűségeken alapszanak. A valószínűségek mindig a múlttal állnak összefüggésben. A ti emberkénti hatalmatoktól függ, hogy szakítotok-e a múlttal és hogy egy másik pályára álltok-e rá. Szabad akarattal rendelkeztek. Megvan a hatalmatok a változtatásra, hogy újrateremtsétek önmagatokat. Ebben az erőben rejlik Isteni mivoltotok. Ez az erő az, mely a semmiből teremt valamit (ex nihilo). Ez az Isteni hatalom a ti valódi lényetek magva.
Amikor ezekről a napokról és ennek az átalakulásnak az időszakáról beszélünk, soha ne feledjétek, hogy ti vagytok saját valóságotok teremtői. Nincs előre kidolgozott terv vagy egy kozmikus hatalom, mely az egészében egyéni lélek-utatokat vagy egészen egyéni valóságotok feletti döntési hatalmatokat áthangolná [átalakítaná]. Nem így működik az egész. A Földön minden lélek valamilyen módon meg fogja tapasztalni ezt az átalakulást, mely megfelel a belső vonzódásának, hajlamának. Sok valóság létezik. A valóság, amit választotok, tükrözni fogja kívánságaitokat és szükségleteiteket.
Ami olyan különlegessé teszi ezt az időszakot (1950 – kb.2070), az az, hogy két különböző tudatciklus zárul le: egy egyéni ciklus (ill. sok személyes ciklus) és egy planetáris ciklus [bolygóciklus]. Ezeknek a ciklusoknak a lezárása egybeesik, így az egyik erősíti a másikat.
Az emberiség egy része közelebb érkezett különböző életciklusainak beteljesítéséhez. A legtöbb lélek, akiket ez érint fénymunkások. Majd még lényegesen mélyebb szinten kitérünk eme fénymunkás lelkek csoportjára (lsd. Fénymunkások I, II,III).
Ma eme egyéni, személyes ciklus természetét szeretném elmagyarázni: Mit jelent ezen keresztülmenni és mi a mélyebb értelme, mindezeken – a részben nagyon bonyolult – életeken keresztülhaladni a Földön.
jó karmaA személyes karmikus ciklus
A földéletek, amiken keresztülmentek a lélek egy nagyobb ciklusának részét képezik. Ez a ciklus azért jött létre, hogy lehetőség nyíljon a dualitás teljes egészének megtapasztalásához. A ciklusok során megtapasztaltátok milyen nőnek vagy férfinak, egészségesnek vagy betegnek, gazdagnak vagy szegénynek, „jónak” vagy „rossznak” lenni. Egyes életekben intenzíven a fizikai világ felé orientálódtatok, földművelőként, mesteremberként vagy munkásként. Más életek inkább a szellemi világ felé orientálódtak, ezekben erősen éreztétek a szellemi eredeteteket. Ezekben az életekben gyakran vonzott benneteket vallási elhivatottság. Aztán voltak ismét olyan életek, amikor inkább a világi hatalom területei vonzottak, a politika stb. Aztán talán voltak olyan életek is, amikben önvalótok művészi megnyilvánulási módjait igyekeztetek kifejezni.
A különböző életeik során a lelkek gyakran hajlanak specializálódásra. Ez azoknál az embereknél ismerhető fel, akik tiszta és természetes tehetséggel rendelkeznek bizonyos területeken. Úgy tűnik, mintha már gyerekként potenciállal rendelkeznének, amire a megfelelő időben kell ráakadni és máris könnyedén megy a fejlődés.
A Fénymunkások gyakran vonzódnak vallásos életekhez és sok életet éltek szerzetesként, papként, apácaként, sámánként, boszorkányként, jósként stb. Vonzotta őket az anyagi, a fizikai és a spirituális világ közötti határvonal. Ha érzitek ezt a késztetést, ezt a vonzást, hogy kövessétek a spiritualitást, akkor is, ha ez egyáltalán nem illik bele az életetekbe, akkor éppenséggel lehetséges, hogy ti is a Fénymunkások családjába tartoztok.
Az élet a Földön lehetőséget ad, az emberi lét teljes megtapasztalására. Ekkor természetesen felmerülhet bennetek a kérdés: Miért olyan különleges dolog embernek lenni? Miért akarnám pont ezt megtapasztalni?
Az emberi tapasztalat egyszerre sokrétű és intenzív. Ha emberi életet éltek, akkor átmenetileg ki vagytok téve testi tapasztalatok, gondolatok és érzelmek lehengerlő mezejének. Az ebben a mezőben uralkodó dualitás alapján tapasztalataitok nagyon különbözőek és intenzívek. Sokkal erősebbek, mintha az általatok asztrálvilágnak nevezett szinteken tartózkodtok (tehát a szinteken, amiket halálotok után felkerestek és ahol az életek között vagytok). Nehezen elképzelhető számotokra, de a mi oldalunkon sok lény szívesen lenne a ti helyetekben. Szívesen lennének emberiek és gyűjtenének emberi tapasztalatokat. Az emberi tapasztalatok olyan fokú valósággal rendelkeznek, ami azokat felbecsülhetetlenné teszi számukra. Bár képzeletük erejével számtalan igazságot képesek teremteni [más síkokon], de ez kevesebb megelégedettséggel jár, mint egy „igazi” földi valóság megteremtése.
A teremtés folyamata a Földön gyakran egy harc. Gyakran számtalan ellenállással kell szembenéznetek, míg álmaitok valóra válnak. A szellemi teremtés az asztrális világban sokkal egyszerűbb. Nincs időintervallum a gondolatok és az aktuális teremtés között. Ezen felül ott abszolút mindenféle valóságot megteremthettek, amit akartok, vagy amit ki tudtok gondolni. Nincsenek határok. Abban a pillanatban, amikor egy csodaszép kertet képzeltek el, már készen is áll számotokra.
A Földön nagy kihívás egy ötlet megvalósítása, realizálása. Szükséges hozzá a céltudatosság, kitartás, szellemi tisztaság és egy megbízható szív. A Földön meg kell küzdenetek az anyagi világ lassúságával és rugalmatlanságával. Felül kell emelkednetek a belső ellentétes impulzusokon, a kétségen, a kétségbeesésen, a tudás hiányán, a bizalom elvesztésén stb. A teremtési folyamatot bármelyik említett akadály feltarthatja vagy akár meg is akadályozhatja. De mégis pont ezek a lehetséges problémák, igen még kudarcok is, amik értékessé teszik a földi életet. Ebben a folyamatban a kihívások, amikkel szembesültök, a legnagyobb tanítóitok. Jelentéssel ruházzák fel a földi tapasztalatokat, ami sokkal mélyebb és nagyobb palettájú, mint az asztrális síkon való erőlködéstől mentes teremtés. Az erőlködéstől való mentesség jelentőség- nélküliséget szül (erre majd még később kitérünk). Az asztrális lények, akik eddig még nem tapasztaltak meg földi életet, tudják és megértik ezt.
Gyakran elbátortalanodtok vagy akár kétségbe is estek valóságotok viharos természete miatt. Oly gyakran nem kívánságotok és reményetek szerinti valóságotok. Oly gyakran végződik kreatív szándékotok fájdalommal és kijózanodással. És mégis, egy nap megtaláljátok a kulcsot a békéhez és a boldogsághoz. Erre a kulcsra szívetekben leltek rá. És ha ez megtörténik, akkor a bennetek szétáradó örömöt semmi nem múlhatja felül, ami az asztrális szinten létrehozható, teremthető. Ez lesz mesterré válásotok pillanata, isteni minőségetek megszületésének pillanata.
Az eksztázis, amit éreztek majd Isteni minőségetek felébredésekor, hatalmat ad kezetekbe, hogy meggyógyíthassátok önmagatokat. Ez az isteni szeretet segíteni fog, a földi életeitek során szerzett mély sebeitekből való kigyógyulásban.
Ezután képesek lesztek másoknak segíteni önmaguk meggyógyításában, akik ugyanezeken a melléfogásokon és aggályokon [félelmeken] mentek keresztül, mint ti. Felismeritek fájdalmukat. Látni fogjátok a szemükben. És képesek lesztek kísérni őket az isteni minőségükhöz vezető útjukon.

dualitásA dualitás célja
Kérlek, ne becsüljétek alá földi életetek jelentőségét. Ti Isten (Minden létező) legkreatívabb, legelőrehaladottabb és legbátrabb részei vagytok. Ti vagytok az ismeretlen felfedezői és az új megteremtői. A dualitás terén szerzett felfedezéseitek egy célt szolgáltak, mely meghaladja képzelőerőtöket. Nehéz utazásotok mélyebb értelmét elmagyarázni, de elmondhatjuk egy újfajta tudatot hoztatok létre, egy olyat, mely előtte korábban még nem volt jelen.
Ezt a tudatot először Krisztus mutatta, amikor a Földön élt. Ez a tudat, amit Krisztusi-tudatnak [kristály-tudatnak] nevezünk, a szellemi alkímia eredménye. A fizikai szintű alkímia az arany készítésének művészete ólomból. A szellemi alkímiai művészete a sötét energia átalakítása „harmadik energiává”, a szellemi arannyá, ami jelen van a Krisztus-energiában
Kérlek tudatosítsátok, hogy nem azt mondjuk, a cél a sötét fénnyé való átalakítása volt, vagy a rossz jóvá alakítása. A sötét és a fény, a rossz és a jó természetes ellentétek; kölcsönös függőségben léteznek.
Universelle EnergieA valódi szellemi alkímia létrehozza a „harmadik energiát“, egy olyanfajta tudatot, mely mindkét polaritást a szeretet és megértés energiájával öleli körül. Utazásotok valódi célja nem a jó győzedelme a rossz felett, hanem az ellentétek meghaladása és egy új tudat megteremtése, mely képes fenntartani Egységét a sötét és a fény jelenlétében.
Ezt a meglehetősen komplikált folyamatot egy metafora segítségével magyaráznánk el. Képzeljétek el, mélytengeri búvárok vagytok, akik egy gyöngyöt keresnek. Újra és újra alámerültök az óceánba, hogy megtaláljátok ezt a különleges gyöngyöt, amiről mindenki beszél, de amit eddig még senki nem látott. Mindegy, ti nem tántorodtok el és úja és újra lebuktok a mélybe, mert eltökéltek vagytok és inspiráltak. Őrültek lennétek?

Nem, Ti vagytok az új felfedezői.
A titok: a gyöngy keresésének folyamata által teremtitek meg magát a gyöngyöt. A gyöngy a Krisztus-tudat szellemi aranya. A gyöngy Ti magatok vagytok, átalakítva a dualitás megtapasztalása által.
Ez egy igazi paradoxon [ellentmondás]: az új felkutatása által hozzátok csak létre az újat magát. Ti váltatok az Isteni teremtés gyöngyévé.
Isten másképp nem érhette el, mert amit meg kellene találnotok, még nem létezett: előtte még meg kellett teremtenetek. De miért érdekelte Istent annyira, hogy valami újat hozzon létre? Hadd magyarázzuk el ezt olyan egyszerűen, ahogy csak lehetséges.
Kezdetben Isten egészében JÓ volt. A jóság mindenütt jelen volt és mindent áthatott. Hogy pontosak legyünk, a dolgok meglehetősen statikusak [mozdulatlanok] voltak, mert nem volt más. Ebből a teremtésből hiányzott az élet, hiányzott a növekedésre és a fejlődésre való lehetőség. Azt is mondhatnátok, megrekedt.
Hogy változatosság jöhessen létre, hogy a mozgás és a fejlődés lehetőséget kaphasson, Istennek be kellett vezetni egy elemet a teremtésébe, ami a mindent átható isteni minőségtől különbözött. Ez meglehetősen nehéz volt Isten számára, mert hogyan teremthető valami, ami nem Te magad vagy? Hogyan hozhatta létre az Isteni minőség a rosszat? Egyáltalán nem. Tehát Istennek úgymond egy trükkhöz kellett folyamodnia. Ez a trükk a TUDATLANSÁG.
A tudatlanság, a tudás hiánya az elem, mely az isteni minőséggel szemben helyezkedik. Létrehozza az illúziót, hogy az Isteni minőségen kívül helyezkedünk el, elválasztva Istentől. “Nem tudni, kik vagytok” a kioldó [az ok], ami az átalakulás, a növekedés és az univerzum expanziója [kiterjedése] mögött rejlik. A tudás hiánya félelmet kelt és a félelem a kontroll iránti szükségletet teremti meg. A kontrollálás szükséglete hozza létre a hatalmi harcot: és máris megvan minden hozzávaló, ami szükséges, hogy a “gonosz” kicsírázhasson. A színpad készen áll a jó és a rossz közötti harcra.
Istennek szüksége volt ezen ellentétek dinamikájára, hogy kiszabadulhasson “merevségéből”. Ez számotokra nehezen lehet érthető, amikor látjátok a sok szenvedést, amit az ignorancia [másik figyelembe nem vétele] és a félelem teremtett, de Isten nagyra tartotta ezeket az energiákat, mert kitűnő lehetőséget biztosítottak számára, hogy túlnőjön önmagán. [ford. megj.- az ignorantia latin szó jelentése: tudatlanság, tapasztalatlanság].
Isten arra kért benneteket, akik lényének legkreatívabb, legelőrehaladottabb és legbátrabb részei voltatok – hogy öltsék magukra a feledés fátylát. Azzal a céllal, hogy az ellentétek dinamikáját a lehető legalaposabban meg lehessen tapasztalni, ezért átmenetileg alámerültetek valódi természetetek feledésébe. Hozzájárulásotokat adtátok ehhez a feledésbe való alámerüléshez, de ezt a körülményt is elrejtette a feledés fátyla. Ezért manapság gyakran átkozzátok Istent a helyzet miatt, amiben találjátok magatokat: a nehézségek, a tudás hiánya miatt – és mi ezt megértjük. Valójában Ti vagytok Isten és Isten Bennetek van.
Az aggodalmak és szűkösség ellenére mégis ott legbelül ott van még a csodálkozás és az izgalom érzése, hogy a dualitásban éltek, létrehozzátok az Újat és megtapasztaljátok azt. Isten eme saját izgalma az egyedüli ok, amiért rajtatok keresztül nekivágott ennek az utazásnak.
Amikor elkezdődött ez az utazás, akkor a jóra (az otthonra), mint csupán halványan lebegő emlékekként támaszkodva kellett szembenéznetek a gonosszal (félelemmel, tudatlansággal). Elkezdtetek a félelem és a tudatlanság ellen harcolni, miközben egyre csak hazavágyódtatok. De mégsem tértek vissza haza úgy, ahogyan valamelyik múltbeli állapotba térnétek vissza. Mert a teremtés az utazásotok által megváltozott, átalakult.
002Utazásotok úgy végződik, hogy Ti nagyobbak lettetek a jónál és a rossznál, túlnőttetek fényen és árnyékon. Létrehoztok egy harmadik energiát, a Krisztus-energiát, ami mindkettőt magában foglalja és átalakítja. Előbbre viszitek Isten teremtését. Ti lesztek Isten Új teremtése. Isten túl fog nőni önmagán [meghaladja önmagát], ha a Krisztus-tudat kiterjed a Földön.
A Krisztus-tudat nem létezett korábban az „emberi tapasztalás“-t megelőzően. A Krisztus-tudat az egyének tudata, mely a dualitás számos rétegén áthaladt, kiismerte magát benne és a „másik oldalon” ebből növekedett. Ezek lesznek az Új Föld lakói. Ők maguk mögött hagyják a dualitást. Eggyé válnak Isteni önvalójukkal. De ez az Isteni-Én más lesz, mint korábban. Mélyebb és gazdagabb lesz, mint az a tudat, melyből kiindult. Azt is mondhatnánk: Isten gazdagította magát a dualitáson való áthaladás megtapasztalásával.
Ez a történet leegyszerűsített és torzított, mint minden, amit mondunk, torzítva van az idő és az elkülönülés illúziója által. Ezek az illúziók egy értékes célt szolgáltak. De eljött az idő, hogy meghaladjátok őket. Kérlek, próbáljátok érzékelni a szavaink, történeteink és metaforáink mögött rejlő energiát.
Ez az energia bizonyos értelemben véve a tiétek. Ez a jövőbeli Krisztusi [kristály] Énetek energiája, ami rajtam, Jeshua-n keresztül, hozzátok beszél. Várunk rá, hogy újra találkozhassunk, hogy egyesülhessünk Veletek.
Miként haladható meg a dualitás? (karmikus ciklus beteljesítése)
Akkor zárulnak le földi életciklusaitok, amikor a dualitás játékának már nincs hatalma felettetek. Lényeges a dualisztikus játékban, hogy a játékmezőn egy bizonyos polaritással járó pozícióval azonosultok. Azonosultok vele: gazdag vagy szegény, híres vagy szerény, nő vagy férfi, hős vagy csirkefogó. Valójában alig van különbség melyik szerepet játsszátok. Addig, amíg egynek érzitek magatokat a színésszel a színpadon, akkor a dualitás még mindig a markában tart.
Természetesen nincs gond ezzel. Bizonyos szempontból pontosan ez volt a cél. El kellett felejtenetek, kik vagytok valójában, hogy a dualitás minden aspektusát megtapasztaljátok. Szándékolt volt, hogy beszűkítitek a tudatotokat a tapasztalás eme drámájának egy bizonyos szerepére.
És nagyon jól játszottátok szerepeteket. Annyira kibontakoztatok szerepeitekben, hogy tökéletesen elfelejtettétek ezeknek az életciklusoknak a kezdeti célját és a mögöttes szándékot. Olyan szinten megfeledkeztetek önmagatokról, hogy azt hittétek, hogy a valóság játszmái és drámái az egyedüli létező valóság. Végül ez nagyon magányossá és félelemmel telivé tett benneteket – nem meglepő, hiszen – mint azt az előző bekezdésben megmutattuk – ez a dualitás-játék a tudatlanság és a félelem alapköveire épül.

egyensúlytalanA dualitás játszma jellemzői
1.) Érzelmi életetek lényegét tekintve instabil: nincs érzelmi horgonyzási pont [nyugvópont, középpont], mert hangulatilag mindig a „magasban“ vagy a „mélyben“ vagytok“. Dühösek vagytok vagy szelídek, szűkmarkúak vagy nagyvonalúak, lehangoltak vagy lelkesek, boldogok vagy szomorúak. Érzelmeitek folyamatosan szélsőségek között hullámzanak. Úgy tűnik, csak kis mértékben vagytok képesek ellenőrzésetek alatt tartani ezek az érzelmeket.
2.) Intenzíven kötődtök a külvilághoz: Nagyon fontos számotokra, hogy mások miként ítélnek meg. Önbecsülésetek attól függ, amit a külvilág (a társadalom vagy a szeretteitek) arról, akik vagytok, visszatükröz nektek. Minden erőtökkel azon vagytok, hogy megfeleljetek az ő normáiknak, hogy mi a helyes és helytelen. Ezt nagy igyekezettel teszitek.
3.) Szigorú felfogásotok van a Jóról és a Rosszról: Az ítélkezés biztonságérzetet kölcsönöz. Így az élet jobban szervezhető, ha a tettek, gondolatok és emberek jó és rossz kategóriákba sorolhatók.
Ezekben az ismertetőjegyekben az a közös, hogy minden cselekedetben vagy érzésben nem vesztek részt teljes mértékben. Tudatotok lényetek külső rétegeiben tartózkodik, ahol a félelemalapú gondolat- és viselkedésminták irányítják.
Hadd adjunk egy további példát. Ha ahhoz szoktatok hozzá, hogy mindig kedvesek és barátságosak vagytok mindenkihez, akkor ezzel egy olyan viselkedésmintát mutattok, mely nem a belső lényetekből fakad. Valójában elnyomjátok magatokban a lényetek belső magjából érkező jelzéseket. Megpróbáltok mások elvárásainak megfelelni, hogy ne veszítsétek el a szeretetet, a csodálatot vagy a gondoskodást. A félelem által vezérelve cselekedtek. Lecsökkentitek a kifejező képességeteket. De a részetek, melyet nem fejeztek ki, egy rejtett önálló éltet fog élni, elégedetlenséget és levertséget okozva életetekben. Még az örömötökben is lehet düh és ingerültség elrejtve, aminek nincs senki tudatában, még ti sem!
Ebből az önmegtagadó állapotból csak akkor jöttök ki, ha felveszitek a kapcsolatot önmagatok elnyomott és elrejtett részeivel.
Az elnyomott és elrejtett részekkel való kapcsolatfelvétel nem nehéz, olyan értelemben, hogy részetekről nem követel meg különleges képességet vagy ismereteket. Ne bonyolítsátok túl a „befelé fordulás” folyamatát, amit másoktól kellene megtanulnotok. Ti magatok is megtehetitek és megtaláljátok egyéni utatokat, módotokat. A motiváció és a szándék messze fontosabbak, mint az „ismeretek” és a „módszerek”. Ha valóban az a szándékotok, hogy megismerjétek önmagatokat, ha valóban eltökéltek vagytok, hogy mélyre ássatok és megváltoztassátok a félelmekkel telített gondolatokat és érzelmeket, melyek blokkolják a boldogságban és bőségben gazdag életeteket, akkor ezt meg is teszitek, legyen az bármilyen módszer.
futó gyerekekEzek után szeretnénk egy egyszerű szimbólumot használó vizualizációs gyakorlatot megosztani Veletek, ami segíteni fog újra felvenni a kapcsolatot saját érzelmeitekkel.
Fordítsatok egy kis időt a vállizmok és a nyak ellazítására, üljetek le egyenes háttal és mindkét lábat tegyétek talppal a talajra. [Hunyjátok be a szemeteket.] Vegyetek egy mély lélegzetet. Képzeljétek el, amint egy idilli utcán sétáltok keresztül a tágas kék ég alatt. Halljátok a természet hangjait és érzitek, amint a szél végigsimít hajatokon. Boldogok vagytok és szabadok. Az utcán haladva hirtelen azt látjátok, hogy néhány gyerek fut felétek. Egyre közelebb érnek hozzátok. Hogyan reagál szívetek a látványukra?
Ezután a gyerekek közvetlenül előttetek állnak. Hányan vannak? Hogy néznek ki? Fiúk, lányok vagy mindkettő?
Üdvözlitek őket. Meséljétek el nekik milyen boldogok vagytok, hogy látjátok őket. Ezután forduljatok az egyik gyerekhez. Közvetlenül a szemetekbe néz. Üzenete van számotokra. Kiolvashatjátok a szeméből. Megvan? Mit szeretne üzenni Nektek? Egy energiát hoz el számotokra, amire pillanatnyilag szükségetek van. Adjatok nevet ennek az energiának, amit ez a belső gyermek elhozott nektek, de ne ítéljétek meg. Köszönjétek meg neki egyszerűen és aztán engedjétek el a képet.
Érezzétek újra a talpatok alatt a talajt és lélegezzetek mélyen ki és be. Az imént felvettétek a kapcsolatot lényetek elrejtett részével.
Visszatérhettek ehhez a jelenethez, amikor csak akartok és talán más gyerekekkel is felvehetitek a kapcsolatot.
Ezen a befelé-forduláson keresztül és lényetek rejtett, elnyomott részeivel való kapcsolatfelvétel által, sokkal jobban jelen lesztek, mint eddig. Tudatotok, meghaladja a félelmekkel telített gondolati- és viselkedésmintákat, melyek oly régóta adottként fogadtatok el. Elfogadja az aggodalmakat, a dühöt és a belső sebeket, mint a gyermekéről gondoskodó szülő. Felvállalja az önmaga iránti felelősséget. Ezt a folyamatot majd egy másik alkalommal részletesebben leírjuk. (lsd. Fénymunkás III.)

balanceA gyengülő dualitás ismertetőjegyei
1) Hallgattok lelketek nyelvére, mely érzelmeiteken keresztül beszél hozzátok.
2) Ennek megfelelően cselekedtek és végrehajtjátok a változtatásokat, melyet a lelketek kér tőletek.
3) Megbecsülitek az egyedüllét nyugodt időszakait, mert csak nyugalmi állapotban hallható lelketek suttogása.
4) Megkérdőjelezitek gondolat- és viselkedésmintáitokat, melyek megakadályozzák a valódi inspirációtok és reményetek szabad kifejezését.

Földi életciklusotok lezárul, ha tudatotok képes kézben tartani a dualitás minden tapasztalatát és ezzel egy időben a középpontba rendeződve, tökéletesen jelen marad. Addig, amíg a dualitás bármely aspektusával jobban azonosultok, mint egy másikkal (pl. erősebben a fénnyel, mint a sötétséggel, erősebben a gazdagsággal, mint a szegénységgel stb.), tudatotok még mindig a libikókán van [kibillenhet]. A karma nem más, mint ennek a libikókának a természetes kiegyenlítődése, amibe tudatotok vitt bele. Ha megtaláljátok a libikóka egyensúlyi pontját, annak mozdulatlan középpontjában, akkor elvághatjátok a karmikus ciklussal való kapcsolatotok vezetékét.
Ez a középpont a karmikus körforgás kiindulási pontja. A középpontban uralkodó érzelmi hangok a csend, az együttérzés és a nyugodt öröm. A görög filozófusoknak voltak sejtéseik erről az állapotról, amit ataraxiának: megingathatatlanságnak neveztek.

Az ítélkezés és a félelem olyan energiák, amik a legerőteljesebben szakítanak ki a középpontotokból. Ha egyre jobban el tudjátok engedni ezeket az energiákat, akkor a Belső világotok egyre jobban elcsendesedik és egyre nyitottabbá válik. Valóban egy új világba léptek, a tudat egy új szintjére.
Ez a külvilágban is manifesztálódni fog. Gyakran állnak be változások és el fogjátok engedni életetek azon aspektusait, amik már nem felelnek meg LÉNYETEKNEK. Ez a kapcsolatok és munka terén nagy fennforgásokhoz vezethet. Gyakran a teljes életvezetési stílusotok a feje tetejére áll. Ez, a szemszögünkből nézve, természetes, mert a belső változások a körülöttetek lévő világ változásainak előhírnökei. A ti tudatotok teremti az anyagi világot, amiben tartózkodtok. Ez mindig így van.
ataraxieA dualitás markából való kiszabadulás időt igényel. A sötétség (a tudatlanság) minden rétegének feltérképezésének folyamata lépésről lépésre történik. És mégis, ha egyszer ráléptek az útra és belső lényetekbe utaztok, akkor egyre jobban elhatárolódtok a dualitás játszmáitól. Ha egyszer valóban megismeritek az „ataraxiát“ [a megingathatatlanság állapotát] és ráéreztek az ízére, akkor elértétek a fordulópontot. Ha megéreztétek ezt az átható örömöt, amit egyszerűen az „önmagam vagyok“ érzéséből fakad, akkor tudni fogjátok, hogy ez az, amit egész idő alatt kerestetek. Újra és újra befelé fogtok fordulni, hogy megtapasztalhassátok lényetek eme békéjét.
Ettől még nem fogtok visszariadni a világi élet élvezetétől, de rátaláltatok az Isteni középpontotokra és a világot, ill. annak szépségét ebből az örömteli állapotból fogjátok megtapasztalni.
A boldogság soha nem anyagi dolgokban volt. Hanem a módban, amint azt megélitek. Ha szívetekben boldogság és béke van, akkor az emberek és a dolgok, amikkel találkoztok boldogságot és békét fognak hozni Nektek.
Pontosan ebben az időben készül fel egy csoport lélek, hogy elhagyják a karmikus körforgást. A későbbi ülések folyamán részletesen fogunk beszélni erről (lsd. Fénymunkás I, II, III). De nem csak egy csoportnyi emberi lélek az, aki az egyéni átalakulási ciklus végéhez ér el. A Föld is, melyen éltek, mélyreható és alapos átalakuláson megy keresztül. Egy bolygószintű ciklus szintén a vége felé közelít.
Ez az időszak azért olyan különleges, mert itt ez a két ciklus egybe esik.
Most a bolygóciklusról fogunk beszélni.
(Folytatás: Az Új Föld II.)
Csatornázta: Pamela Kribbe ©
Magyar nyelvű fordítás:Scarlett
Forrás: http://www.jeshua.net

Reklámok

Fogadjátok szeretettel az Olvasónk, Viktor által küldött húsvéti köszöntőt:unnamed2

és az én köszöntésemet is!  😉 Scarlett

nostaleastbunnybox

IS:IS portál aktiválás (1. rész)

Itt az idő, hogy újra lépéseket tegyünk! Itt az idő, a világ sorsa a mi kezünkbe kerüljön! Ezért találkoztunk kis és nagy csoportokban a Nagy Kardinális Kereszt idején 2014. április 20-án, vagy 21-én, időzónától függően. Sokan gyűljünk össze és horgonyozzuk le az Istennő örvény energiáit, és ezáltal legyen tiszta és harmonikus a végső felszabadulás megnyilvánulása a bolygón.

A bejegyzés videó formájában.

A vizualizáció támogatni fogja a bolygó felszabadulásának a tervét, hogy a lehető leghamarabb nyilvánuljon meg, erőszak nélkül. Megtudjuk csinálni! Meg kell kérni sok embert, hogy csatlakozzanak, így elérhető a kritikus tömeg. Kérjük terjeszd weboldalakon, blogokon.

Sokan össze kell hogy gyűljünk és lehorgonyoznunk az Istennő örvény energiáit, és ezáltal tiszta és harmonikus csatorna nyilvánul meg a végső felszabaduláshoz a bolygón. A vizualizáció támogatni fogja a bolygó felszabadulásának a tervét úgy, hogy a lehető leghamarabb nyilvánul meg, erőszakmentesen és simán lehetséges. Meg tudjuk csinálni! Sok embert kell elérnünk, így érhetjük el hozzá a kritikus tömeget. Kérjük, küld el vagy tedd ki weboldalakon és blogokon, vagy egyéb média felületeken. Létrehozhatsz egy helyi Facebook csoportot is a világ bármely részén, vagy készíthetsz YouTube videót is erről az eseményről. Tudományos vizsgálatok is megerősítették már a tömeges meditációk pozitív hatásait az emberi társadalomra nézve.

Az IS:IS portál aktiválás a geocentrikus Nagy Kardinális Kereszt asztrológiai konfiguráció pillanatában történik április 20-án vagy április 21-én időzónától függően. Az aktiválás pillanatában az áthaladó Hold együttállásban a Plútóval, aktiválja a Nagy Kereszt konfigurációt. A Nagy Kereszt a Plútóból, az Uránuszból, a Jupiterből és a Marsból áll, mind a négy bolygó egymással négyszögbe. Ez egy hatalmas feszültséget fog létrehozni és a bolygó felszíne felé tömöríti azt, az aktiváláskor pedig ez a nagy nyomás felhalmozza a mi szabad akaratunknak a szikráját és szabadjára engedi a kreatív potenciálját. Ezért az aktiválás pillanatában létre fog hozni egy hatalmas feszültséget és a tömörítés létrejön a bolygó felé illetve annak felszínén, de végig az aktiválás során, a nyomás nagy mértékben növeli, és felhatalmazza a szikrát a mi szabad akaratunkét, és szabadjára engedni a kreatív potenciálját. Ezért a pillanatban az aktiválás nem csak egy pillanatra a szélsőséges nyomás, hanem egy pillanatra a hatalmas potenciális is egyidejűleg.

A portál aktiválás pillanatában a Nagy Attraktor (Ez körülbelül egymillió galaxisnak megfelelő nagy tömegkoncentráció a Hydra-Centaurus szuperhalmazon túl. A Galaktika és néhány közelünkbe levő galaxis a Nagy Attraktor felé tart 600 kilométer másodpercenkénti sebességgel.) egy energia impulzust küld a helyi galaxishalmaz felé a legelső alkalommal az ismert történelemben. A Nagy Attraktor pozícióját tekintve 14 fok, Nyilas, ezeket az erős szempontokat nézve mind a négy fő bolygó akkor lehet erős vonatkozása lesz a Nagy Kardinális Kereszt mind a négy fő bolygójával az aktiváláskor.

A Nagy Attraktor egy szupermasszív gravitációs anomália, amely formálja a tér-idő kontinuum szerkezetét a mi Univerzumunk szektorában. Az Nagy Attraktor energia impulzusa nagyban növeli a kapcsolatot a Forrással.

Ez az energia impulzus fény-hullámokat küld át a helyi galaxishalmazhoz, és különösen nagy hatással van a szektorra, a galaxisra, beleértve a Föld bolygót is. Kvantum szinten minden szubatomi részecske a galaxis ezen szektorában áthalad egy hiperdimenzionális féreglyukon keresztül és egy kvantumfluktuáció szerkezet (Üres térben, vagyis a vákuumban a Heisenberg-féle határozatlansági tétel szerint úgynevezett kvantumfluktuáció lép fel, amelynek következtében a térben szüntelenül keletkeznek részecske-antirészecske párok, amelyek azonban igen rövid idő alatt megsemmisítik egymást. A vákuum ezért úgy is felfogható, mint potenciálisan létező virtuális elemi részecskék óceánja.) körül ezeket a részecskék egyre inkább igazodnak a Forráshoz, így hatékonyan csökkenti az elsődleges anomáliát. Energetikailag szólva, áthaladunk az örvény szemén, az átalakítás illetve Antarion átalakítás inverziós zónáján.

Ez az aktiválás hatalmas változásokat indít el a mi galaxisunk szektorában. Ez okozhatja a további egységesítését az összes jövőbeni határidőnek, így még nagyobb lesz az igazodás az Egyhez. Ízisz istennő dolgozik a Szíriusz csillagrendszer kialakításán, ami a Jupiterrel együtt az aktiváláskor segít továbbítani az energiákat a bolygó felszínére, és lehozza őket a mi frekvenciánkra, hogy betudjuk fogadni őket, és lehorgonyozhassuk a testünkön keresztül.

Az Nagy Kardinális Kereszt aktiválása 2014. április 21-én, 2 óra 31 perckor lesz kairói idő szerint. Magyarországon ez hétfőn, április 21.-én, 2:31-kor lesz! Más időzónákat, helyeket, időpontokat itt lehet megtekinteni.

Instruciók:
1. Ha az aktiváláskor nagyobb csoport gyűlik össze egy helyen, akkor ha lehetséges táncoljátok el a Szakrális Spirál Táncot az aktiválás előtt. Leírás itt van.
2. Emeld fel a kezeid a fejed fölé, és kezdj el forogni az óramutató járásával megegyező irányba.
3. Eközben énekeld a ee-ee mantrát (iiiii mantra) úgy, hogy rezegjen az egész tested, és képzeld el, ahogy a tested ragyogó fényoszloppá válik, több millió szivárvány színű csillaggal és szétszóródnak a fényoszlopon belül.
4. Énekeld a mantrát és forogj. Enged le a kezed néhány perc múlva a tested mellé, és forogj tovább a az óramutató járásával megegyező irányba.
5. Ha ez meg van, akkor kezd el énekelni a eeeaaa mantrát úgy, hogy rezegjen a testeden keresztül, és képzelj el egy szivárvány örvényt ami egyre nagyobb, és a szívedből indul kifelé és szétárad a bolygón. Hívd a szellemi vezetőidet, felemelkedett mestereket, plejádiakat, angyalokat, ikerlángokat, lélektársakat, lelkeket, családokat és más fénylényeket.
6. Énekeld tovább a mantrát, és forogj, maradja fénylények jelenlétében egy darabig.

Az instrukciók megtalálhatóak ebben a videóban is. Az aktiválás nagysága miatt ez még csak az első része lesz az IS:IS portálnak. Lesz később egy 2. illetve lehet, hogy még szükséges lesz egy 3. rész is, amit vagy az Esemény előtt, vagy az Esemény után kell aktiválni. Az IS:IS portál megnyitás után lesznek még további események és aktiválások a 2014 lehetőségablakán belül.

Május 17-én aktiváljuk majd a Plejádi csoportosulás portálját. Az aktiválás az első lépés lesz az első kapcsolatfelvételhez. Végrehajtjuk a plejádi kapcsolatok protokolját, ami nem fizikai kapcsolatot jelent bizonyos esetekben, az esetek többségében. A mi csoportunk Stein am Rheinben lesz, ami egy fő aktiválási pont, egy fontos plejádi örvény helye Svájcban. Nem messze onnan, ahol Billy Meiernek kapcsolata volt a plejádiakkal. Ha csatlakozni akarsz hozzánk itt megteheted.

További részleteket a Plejádi csoportosulásról az elkövetkezendő hetekben kaptok.

Eredeti forrás: http://www.2012portal.blogspot.com/
Fordította és a megjegyzéseket írta: http://www.fenyorveny.hu/
Videót készítette: https://www.youtube.com/user/appro69/
Forrás, Részben átdolgozta: http://www.felemelkedes.blogspot.hu/

 

H102EarthAura4-5x7Üdvözlet az Arktúriai Csoporttól!

Annyi fény áramlik az emberiségből, mint még sohasem. Ez a kiáradó fény folyamatosan növekszik és összhangban van minden egyes személy kibontakozó tudatosságával. Vannak néhányan, akik korábban képtelenek voltak egy mosolyt is csalni az arcukra, amikor egy idegennel találkoztak, viszont közülük már sokan örömmel megteszik ezt… ezek az egyszerű tettek mind személyes, mind pedig globális elmozdulást is mutatnak. A fény kifejezésének képessége az adott személy tudatállapotától függ, így kérünk, hogy ne ítéljetek meg egyes embereket, ha esetleg spirituálisabbak másoknál. Mindenki a saját, legfelsőbb tudatosságában létezik, és ahogy ezt teszi, egyre több dolog nyilvánul meg belőle.

A világi harcok és fájdalmak visszatükrözik az emberiség régiből az újba történő utazását, és felfedik a hosszú idők óta bizonyos helyeken és személyekben lakozó, sűrű energiákat. Azok, akik nyitottak és fogékonyak rá, minden nap észreveszik, hogy az igazság még sosem látott mélységekben bontakozik ki bennük és többé nem rezegnek együtt az őket korábban még érdeklő dolgokkal. Figyeljetek az intuíciótokra, drágáink, mivel általa iránymutatást kaptok! Próbáljátok meg kiszabadítani magatokat az univerzális, harmadik dimenziós világ-tudatosságból, mely jó vagy rossz utat tulajdonít minden egyes helyzetnek!

Sose adjatok hatalmat semminek… ez a kulcs! Csupán EGY HATALOM van, és csupán ez VAN! Az emberiség színpadán van jó és rossz – ez a dualitás és szeparáció világtudatosságának külső kifejezése. Vegyétek észre, hogy a jó képek többé nem valóságosabbak, mint a rosszak, mivel mindkettő a dualitást tükrözi vissza, drágáink! És mindkettő csupán egy-egy véglete a dualitásnak.

Az emberek nagyon sokat dolgoznak azért, hogy a „jó” oldalukat mutassák, de előbb vagy utóbb kiderül a másik oldal is, mivel amíg létezik a dualitás és elkülönülés tudatossága, addig ez meg fog nyilvánulni – nincs olyan tudatosság, mely ne nyilvánulna meg! Teremtők vagytok, drágáink! Nem alacsonyrendű emberek, mint ahogyan azt veletek régóta elhitetik!

Szeretnénk beszélni nektek a veszteségről, amely kíméletlen és fájdalmas megtapasztalás lehet azok számára, akik olyan nagyon ragaszkodnak a kényelmesen kialakított életükhöz. A veszteség magában hordozza a puszta szomorúságát annak, hogy valami vagy valaki nem lesz többé… legalábbis nem úgy, mint korábban. A veszteséget általában sajnálattal, szomorúsággal, frusztrációval és reménytelenséggel kísérve tapasztaljátok meg és gyakran eszeveszett kereséssel akarjátok visszahozni azt, ami elveszett. A visszatekintés és a bizonyos helyek, emberek és elmúlt megtapasztalások utáni vágyakozás lelassítja a spirituális felébredést, mivel az új igazságok nem tudnak behatolni a tudatosságba, hiszen az nem nyitott és telve van még a régi dolgokkal.

A feledés fátyla, mely az inkarnációval együtt jár, sokaknál azt jelenti, hogy csak abban hisznek, amit látnak, hallanak, ízlelnek, érintenek vagy szagolnak, és így nagyon erősen ragaszkodnak bármihez, mely reményt, gyönyört, kényelmet vagy örömöt ad.

Fontosnak tartjuk megemlíteni itt, hogy a régi energiák megtisztításának folyamata tudatos emlékezést ad sok régi eseményre. Ez nem ugyanaz, mintha sóvárognánk az után, hogy ezek újra visszatérjenek! A tisztítási folyamatban érezhetitek a szomorúság vagy veszteség érzését, de el is akarjátok ezeket engedni és ki akarjátok szabadítani belőletek… ne próbáljátok meg újrateremteni vagy fenntartani a múltat, ha az jó volt és ne próbáljatok meg megszabadulni tőle, ha rossz volt! Mindenféle veszteség megnyilvánul mostanság, mivel az az energia, mely ezeket megteremtette és fenntartotta, eltűnőben van!

A földi élet célja a tanulás és a fejlődés! Nem jelenti azt, hogy örökké fenn kell maradni! Annak célja, hogy a földi megtapasztalást választottátok az, hogy az igazság tudatosságának lehető legmélyebb rétegeit érjétek el a megtapasztalások segítségével. A növekedés tudat alatt történik a kezdők (fiatalabbak) számára, de azok, akik ezt az üzenetet olvassák, nem fiatal lelkek és ők megpróbálják a tapasztalatokat leckékként felfogni. Ők ezt kérdezik maguktól: „Mit kell ebből megtanulnom? Milyen meggyőződést vagy tévhitet tartok még a tudatosságomban fenn, mely ilyen megtapasztalásként nyilvánult meg?”

A földi tapasztalatok nem mindig bonyolultak és szomorúak, mivel az öröm az az érzés, mely a legközelebb áll Istenhez és ez a benneteket születésetektől fogva megillető jogotok! A harmadik dimenziós hitrendszerben eonok óta tartó tudatlanság miatt gondoljátok azt, hogy olyan sok fájdalmas esemény teremtetett. Vannak olyanok, akik még nem engedik meg maguknak az öröm megtapasztalását amiatt a téves meggyőződés miatt, hogy az embernek szenvednie kell és meg kell vonnia magától dolgokat ahhoz, hogy spirituálissá váljon. Ez nonszensz… a túlzott vallásosság fecsegése! Keressétek meg azokat a dolgokat, melyek örömöt és vidámságot hoznak az életetekbe és élvezzétek, miközben megpróbáltok nem figyelni arra, hogy egy idő után ezek elmúlnak! Ahhoz, hogy egy új és magasabb rendű dolog meg tudjon nyilvánulni, el kell engedni másokat!

A veszteséggel járó fájdalmak normálisak és nem kell nekik ellenállni, mivel ha valaminek ellenálltok, akkor annak erőt (hatalmat) adtok! A komoly spirituális tanítványok hibát követhetnek el, amikor azt mondják: „Ó, nem szabad erre gondolnom! Nem szabad ezt éreznem… ez nem valóság, ez csupán illúzió!” Amikor megtapasztaljátok a veszteséget és az azzal járó érzelmeket, engedjétek, hogy megnyilvánuljanak, érezzétek át őket és fogadjátok el, amit megtapasztaltok! A spiritualitás sosem a megtagadásról szól! Megtapasztaljátok majd, hogy valójában semmit sem kell megtagadnotok! Aztán elkezdtek emlékezni arra, hogy a külső megnyilvánulások csupán ideiglenesek és valójában semmi sem választhat el benneteket attól, amik, és akik vagytok! A fájdalom csökken és elmúlik, aztán folytatjátok az utatokat – de most már mélyebb szintű tudatosságban!

Itt az idő, hogy vállaljátok az isteni mivoltotokat és felelősséget vállaljatok az általatok teremtett dolgokért! Egy olyan ponton vagytok, ahonnét a tudatosság egy mélyebb rétegébe tudtok elmozdulni. Erre sokan készen állnak, de egyesek nem hajlandók ezt megtenni, mivel néhányaknak meg kell tapasztalniuk a veszteség érzését annak érdekében, hogy az a komfort zónájukon kívülre zökkentse őket. Azért szükséges bizonyos emberek, javak és korábban kényelmes, valamint örömteli tapasztalatok elvesztése hogy az adott személyt a következő fejlődési szakaszába mozdítsa el. A veszteség megtapasztalása egy adott személyt arra késztet, hogy felfedezzen és megteremtsen új, gyakran magasabb szintű örömöket, békét és fényt… ez által visszatükrözve azt, ami már készen áll belül, de még nem lett felfedezve.

A veszteség egy érzékelhető megtapasztalás. Semmi valóságosat nem lehet elveszíteni annál fogva, hogy a törvény szerint az Isteni Tudatosságban az végtelen módon megmarad. Nem vagytok egyek az Isteni Tudatossággal! Ti vagytok az Isteni Tudatosság! (Nem az emberi mivoltotokban, hanem a valódi esszenciátokban!) Ez válik a ti új tudatállapototokká… annak az utazásnak az eredménye, melynek során a teljes elkülönülés érzetéből elérkeztek az egység felfedezéséig. Emberi nézőpontból úgy tűnhet, hogy ez egy nagyon hosszú időt vesz igénybe, de valójában sok különböző ösvény van és mind ugyanarra a hegyre vezet… van, amelyik kanyargós, van, amelyik viharos és van, amelyik egyenes.

Amint csak lehet, vegyetek észre és engedjetek el mindenféle veszteséget kísérő félelmet, mivel ami már egyszer meg lett teremtve, az újra is teremthető, és ha spirituálisan éberek vagytok, akkor az egy magasabb és jobb formában fog megnyilvánulni a későbbiekben. A félelem az egyik legnagyobb korlátja az éberség kibontakozásának, legyen az akár az ismeretlentől, akár valami kézzel fogható dologtól való félelem. A félelem egy nagyon alacsony rezgésű energiát hordoz és visszatükrözi a szeparációban való meggyőződést… elkülönülés a jótól (az Istentől) vagy bármitől, amit az kifejez nektek!

A mai lecke arról szólt, hogy el kell engedni minden belső és külső függőséget. Az emberiség arra teremetetett, hogy használja és élvezze a földi dolgokat, de tévesen arra a következtetésre jutott, hogy azt képzeli, ezek nélkül nem tudja túlélni. Mindig jusson eszetekbe az, hogy minden külsőség a mélyebb spirituális valóság materiális részét mutatja (úgy, ahogyan az elme azt értelmezi).

Éljetek, szeressetek, örüljetek, énekeljetek, táncoljatok, játsszatok, tanítsatok, tanuljatok, szolgáljatok, engedjétek, hogy benneteket is szolgáljanak, de sose feledjétek el, kik vagytok!

Mi vagyunk az Arktúriai Csoport

Csatornázta: Marilyn Raffaele

Magyar nyelvű fordítás: Vénusz

Forrás: http://www.onenessofall.com/newest.html

 

 

Archangel-UrielItt Uriel, Isten Fénye!

Szeretett lények, sorsotok a bőség és a beteljesedés. Ezt már gyakran hallottátok és most ezt várjátok.

De mit is jelent tulajdonképpen a bőség?

Például nem fogyasztási cikkek túlkínálatát, ami meggondolatlan és szabályozatlan fogyasztást provokál, és ami testi túltelítődéshez vezet.

Az élelmiszerek túltermelésének, amit később megsemmisítenek, nincs semmi köze a bőséghez.

Hogy helyesen értelmezzük és megéljük a bőséget, először nézzük meg mit is jelent a beteljesedés [amikor kitölti életed a bőség].

Ismered az érzést, amikor a szerelem tölti ki lényed, amikor túlcsordul a szíved, amikor magadhoz ölelnéd az egész világot, hogy részesévé válhassanak a szerelmednek?

Lényedet a gyász is teljesen kitöltheti, elragad a fájdalom és minden más eltörpül és elveszíti jelentőségét.

Mindkét esetben, a gyásznál és a szerelemnél, a saját szükségleteid a háttérbe szorulnak vagy feloldódnak. Egyik esetben sincs semmi, ami csak megközelítőleg olyan jelentőséggel bír, mint a saját élmény.

Aki egy bőséggel teli életre tekint vissza, az önmagában kiegyensúlyozott és nem hiányol semmit, nem rabja a beteljesületlen kívánságoknak.

Azonban a kívánságok beteljesítése csak ritkán vezet bőséggel teli léthez, mert a beteljesedés egy belső állapot.

A beteljesült állapot feltétele, a saját lélekkel való intenzív kapcsolat, ami kizárja az elkülönülést.

Aki emlékezik a Mindennel való Egység élményére, tudja mit jelent a legmagasabb beteljesedés.

A bőség és a beteljesedés azt jelenti, teljes kapcsolatban állsz.

Aki teljesen kapcsolódik, az nem fog hiányt szenvedni, mert a teljes kapcsolat természetesen mindenki számára a saját teremtő erővel való kapcsolatot is jelenti.

Bőségben élni aktív állapot, kevésbé a passzív fogyasztással, mindinkább a tudattal áll összefüggésben.

A tudat teremti meg az életkörülményeket, nem fordítva.

A teljes tudat elérése nem jár szükségszerűen túlzott anyagi bőséggel, azonban azt nem is zárja ki.

A tulajdon sem jó sem rossz, nem fejezi ki egy ember értékét vagy tudatállapotát.

Ezt már különböző mester bemutatta.

Ez az egyéni döntés kérdése és az egyén szabad akaratán múlik, hisz végül a szív a meghatározó.

Aki szívében kapcsolatban áll az élettel, a szeretettel és a kozmosszal, aki mélyen belülről becsüli és éli az isteni törvényeket, az mindig bőségben fog élni. A sok helyen megmutatkozó uralkodó hiány teszi oly elképzelhetetlenné a bőségben való életet.

De a hiány is hasonlóan viselkedik, mint a bőség. A hiány megtapasztalása szempontjából nem jelentős, hogy kézzel fogható-e az anyagi szűkösség vagy sem, mert a veszteségtől való félelem és a kevés birtoklása már önmagában a hiány érzetét kelti.

A félelem és az önállótlanság a hiány motorja.

A félelem és az önállótlanság már évszázadok óta fémjelezte és befolyásolta az emberiséget. Az uralkodók a tömegek manipulációjára használták és hosszú ideig megfelelő nevelési eszköznek tartották a gyermekek számára.

Elég ebből!

Az ég úgy rendelkezett bőségben gazdag életbe vezet Benneteket.

A bőség felé vezető út a szívben indul, a szeretettel és az önvalóval való kapcsolatban, a félelmek (szorongások) átalakításával, mert az önállóságba, a szabadságba vezető első lépés belső folyamat. Meg fogsz bízni a belső hangodban és rátalálsz a belső biztonságra.

Ezután kezdődik a külső út, és elkezded tudatosan alakítani környezetedet. Szíved kormányoz és kívánságaid, vízióid elkezdenek körvonalazódni.  

Elkülönülsz attól, ami fejlődésed útjában áll és a belső szabadság az életedben is megmutatkozik.

Most megteremetted a teret, hogy életedet kreatívan alakítsd, visszatalál erődhöz és teremtő erőd magához vonzza a megfelelő történéseket és segítséget, hogy megvalósítsd terveidet.

Az anyag követi a szellemet és Te bőségben élsz.

Szeretett lényem, röviden és általánosítva, ez a felemelkedés útja, de te is végiglépkedsz rajta az általad választott módon.

Az élet bősége és az egyéni kreatív kiteljesedés szabadsága nem jöhet kívülről, mint egy lottónyeremény, benned rejlik, és azt szeretné, Te emeld őt anyagi szintre, mert Te vagy a Te saját teremtőd.

Szívesen kísérlek Téged szeretetemmel és áldásommal, hívj és engedd, hogy támogassalak Téged.

Uriel vagyok

Csatornázta: Günther Wiechmann

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: www.guentherwiechmann.de

 

 

hathor_4Hathor üzenet a Föld számára Tom Kenyon közvetítésében

AZ ÉLETFA

Úgy látjuk, hogy ti vagytok maga az Életfa és az Élő Misztérium. Ennek az az oka, hogy finomenergia-testeteknek ezernyi energiacsatornája van, amiken keresztül a kozmosz egyéb dimenzióiból spirituális fény érkezik hozzátok.

Ezek olyanok, mint a fa ágai, és ezért nevezünk benneteket és ezt a meditációt az Életfának.

A jógik a finomenergia-csatornákat nadinak hívják. Ebben a meditációban a teljes nadirendszereteket aktivizálni fogjátok, abból a célból, hogy spirituálist fény bejuttatásával megkönnyíthessétek a lét magasabb rezgésű tartományaiba való bejutásotokat.

Az idő felgyorsulása és a Káoszcsomópont kiterjedése miatt sokatok tapasztal fokozott fizikai, érzelmi, kapcsolati és interdimenzionális nehézségeket. A Fa ágainak – saját testeteknek – több fénnyel való feltöltése a fény magasabb frekvencián való rezgése miatt nagy segítségetek lehet. Egyúttal a tudatosság magasabb állapotaiba való átmenet is lágyabb lehet.

Bár ezt a meditációt egy adott időpontban végezzük, bármikor kedved szerint újra felidézheted és ilyenkor mindig hasznodra fog válni.

HeilungA Világmeditáció

A Világmeditáció május 31-én 17:30-kor EDT (Eastern Daylight Saving Time) szerint (magyar idő szerint 23:30). Az energiák megindítása 30 percig fog tartani tehát 18:00 EDT-ig (magyar idő szerint szombat éjfélig). Az energiák hullámai 24,5 óráig lesznek aktívak, vagyis június 1. 18:00 EDT-ig (magyar idő szerint vasárnap éjfélig).

Ezen időszak alatt a meditáció alkalmazása mindvégig nagyon erőteljes és hatásos lesz.

A meditáció középpontja a New Yorkban tartott „Az Élet Fái” rendezvény lesz. Ez a csoport elő fogja állítani azokat az energiákat, amik lehetővé fogják tenni a hullám globális kiáradását.

Nézőpontunk szerint ez a Világmeditáció annyiban különös, hogy az energiahullám kibocsátása előtt a fény Buddhai Birodalmaiból való erőteljes beáramlását is megindítjuk. Az átvitel forrása Vajradhara, a Hang Ős-Buddhája lesz.

Az új teremtés hangkódjai már önmagukban is hatalmas erőt képviselnek, és ezzel az energetikával kiegészítve meg fogják sokszorozni a hullámok rátok gyakorolt kedvező hatását.

A Világmeditáció a következőkben ismertetésre kerülő hangmeditációból, majd az ezt követő elcsendesülésből áll.

A Világmeditáció első szakasza

A meditáció első részében a Belső Kristálypalota c. hangokat fogod hallgatni, amit már korábbi Világmeditáció során is alkalmaztunk. Most azonban a hangokat teljesen más módon fogod felhasználni.

Első lépés:

Az első lépés nagyjából 5 perc hosszú. Ezalatt a testedet világító fényrostok hálózataként képzeled el. Ahogy ezekre a nadikra, – fény csatornákra – összpontosítasz, a tisztelet, a megbecsülés, a hála koherens érzésébe lépsz, ami elmélyíti a megtapasztalást, és egyúttal fel is erősíti azt.

Ebben a lépésben elképzeled, hogy a nadik megnyílnak a kozmosz interdimenzionális részei felé és rendkívül kedvező hatású és életerősítő energiákat vonzanak magukba.

Második lépés:

A meditáció második lépése is mintegy öt perc hosszú. Észre fogod venni, hogy a zene is teljesen megváltozik, ahogy ehhez a részhez érsz. Ebben részben a figyelmed a tobozmirigyre és a fej középső részére irányul. A teljes rész folyamán elképzeled, hogy egy lótuszvirág nyílik a fejed tetején. Lehetővé teszed így, és hagyod, hogy a kozmikus energiák a koronacsakrádon át a tobozmirigyedbe jussanak.

Harmadik lépés:

Ez a rész is öt perces, és a hangok ugyanazok, mint az első lépésben. Ekkor újra azt képzeled el, hogy tested nadik (finomfény-csatornák) hálózata, és hogy jótékony és életerősítő energiákat vonzanak a kozmoszod interdimenzionális részeiből.

Van még egy nagyon fontos végső lépés. Érezd, hogy összekapcsolódtál a Földdel, így a nadikon belépő energiák lejuthatnak a Földbe, a lábaidon és a pránacsatornádon keresztül. A pránacsatorna a test középvonalában haladó energiavezeték, a fej tetejétől a gátig (a nemi szervek és a végbél közötti rész) ér. Ennek az a célja, hogy le tudd földelni azt a hatalmas mennyiségű mennyei energiát, amit várhatóan össze fogsz gyűjteni.

Ha kihagyod a meditáció ezen részét, lehet, hogy lebegni fogsz a boldogságban egy darabig, de használhatatlanná válsz önmagad és mások számára. Ez pedig nem célja a meditációnak.

A meditáció igazi célja, hogy gyengéden megemelje a nadijaid rezgésszintjét, a fényrostokét, a TE saját Életfádét, hogy megkönnyítse a tudat magasabb rezgésű tartományaiba való átváltozásodat.

A Világmeditáció második szakasza

A második szakasz az elcsendesedésé.

Csak maradj magadban, és figyeld a testedben/lelkedben/szellemedben végbemenő finomenergia-mozgásokat. Ha olyan környezetben vagy, ahol ez lehetséges, azt javasoljuk, hogy feküdj is le és helyezkedj teljes nyugalomba. A helyzetedtől függetlenül hagyd, hogy tizenöt percig önmagadban legyél a meditáció aktív szakasza után.

Összefoglalás

A meditációt a magasabb tudatosság felé való átalakulásotok kritikus pontján adjuk át. A Világmeditációt úgy időzítettük, hogy úgymond a Kozmikus Tojás megrepedése legyen.

Ez a meditáció egy energetikai kulcs, ami megnyithatja előtted a fénybirodalmak kincseit, és lehetővé képes tenni, hogy át tudj lépni az előtted álló szűk kapun.

A Hathorok

2014.03.26

Tom gondolatai és megfigyelései

A meditáció

A Hathorok leírása teljesen tiszta, nem látom, hogy bármit hozzá kéne tennem. Így csak néhány ponthoz írok némi kiegészítést.

Az első, amiről szólok, az maga a meditáció. Ahogy a Hathorok megjegyezték az üzenetben, már használták ezeket a hangokat korábban is. A mostani meditáció lépései azonban teljesen mások, mint a korábbiak, így mindenképpen az itteni leírás szerint járj el, nem pedig a Belső Kristálypalota című üzenetben leírtak szerint.

A Világmeditáció Manhattanben május 31-én (szombat) 17:30 EDT-kor (nálunk 23:30 CEST) kezdődik. Itt is utánanézhetsz és kiszámolhatod a saját időzónád szerinti időppontot:

http://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html

A meditáció első energiahullámának kibocsátása harminc percig, 17:30-18:00 (Magyarországon 23:30-24:00) fog tartani. Azonban az energia tovább fog kiáradni még további 24 órán át. (Magyarországon vasárnap este éjfélig). Ebben az időszakban akármikor, akárhányszor bekapcsolódhatsz, kedved szerint.

Az első szakasz Belső Kristálypalota c. hangmeditációjához vezető linket megtalálod a megjegyzéseim végén.

A Világmeditáció fontos része a második tizenöt perces szakasz, az elcsendesedés lépése. Ez a rész életbevágó, mert ezalatt fogod tudni beépíteni az első szakaszban összegyűjtött dinamikus energiákat. Nagyon javaslom, hogy ne lépd át a csendes befelé figyelési részt.

Utazás a fák mitikus birodalmába

Nem, nem hagyott el a humorérzékem.

„Az Élet Fái” c. előadás létrehozását eredetileg az a személyes meggyőződésem indokolta, hogy az anyag és a lélek nem feltétlenül áll egymással ellentétben. Annak ellenére, hogy sok vallási és spirituális hagyomány ezeket (a lelket és az anyagot) látszólag szöges ellentétben állók találkozásának tartja, mégis lehetséges lenne a tudat egy tökéletesen koreografált egységeként megtapasztalni.

Ám ahogy az esemény közeledett, egyre nagyobb gondban voltam. Nem tagadhattam le azt a tényt, hogy Földünkről hétről-hétre, ha nem napról-napra egyre több növény és állatfaj tűnik el. Az ökológiai rendszert kikezdtük és nem vesszük tekintetbe saját pusztulásunk hírnökeit.

Hogyan lehetnék képes emelt fővel az Élet Fáiról tisztességes előadást tartani, amikor biológiai létünk legelemibb részeit vesszük semmibe? Hogyan is vezethetnék bárkit a mitikus birodalmakba, amikor a fák biológiai birodalma és a bolygó összes élőlénye támadás alatt áll?

Tudat alatt lezártam az eseménnyel kapcsolatos energiáimat, félretettem az egészet és más dolgokkal kezdtem foglalkozni. Azonban, ahogy az idő közeledett, nem tudtam tovább tagadni, hogy belefagyasztottam magam ebbe az elképzelésbe.

Végül arra gondoltam, hogy lemondom a rendezvényt és visszaadjuk mindenkinek a befizetett összegeket.

Végső kétségbeesésemben „M”-hez fordultam spirituális útbaigazításért. Őt ti Mária Magdalénaként ismerhetitek. Judy-val az oldalamon kérdeztem M-t, hogy mi lehet az, ami a pszicho-spirituális bénultságomból kivezethet.

A maga megszokott ékesszóló módján, amit nem tudok idézni, M azt mondta, hogy a fájdalom és a szomorúság miatt vagyok lelkileg megbénulva. Ez azért van így, mert annyi értékes élet elvesztésének voltam szemtanúja. Az élet pusztulásának legfőbb oka pedig a Föld égbekiáltó semmibe vétele azon kultúra által, aminek én magam is részese vagyok.

Azt tanácsolta, hogy álomban keressem fel az Élet Fáit abban a három mitikus birodalomban, amit be szándékoztam vonni. Mutattassam meg velük a kivezető utam, tanácsolta.

Nem megyek bele a részletekbe, mert túl hosszúra nyúlna. Elég annyi, hogy már majdnem hajnal volt, mire át tudtam törni saját spirituális bénultságom falain.

Már most világossá vált számomra, hogy a New Yorki szeminárium életem legerősebb rendezvénye lesz.

Nem egykönnyen jelentek ki ilyesmit. Az is világos, hogy ilyen rövid idő alatt lehet, hogy nagy kihívás számodra fizikailag New Yorkba eljutni. Ha azonban lehetséges, helyedben én minden követ megmozgatnék, hogy ott lehessek. Mivel 2015-ben alkotószabadságon leszek, legalább még egy év, ha nem több, mire a keleti parton újra fogok tanítani.

A következőkben röviden leírom, hogy mi fog történni és miért érzek így.

A New Yorki tanítás három mély hang-alámerülés lesz.

Az első hang-alámerülés: A Világfa

Ez egy sámáni kutatóút lesz saját alvilágunkba (tudattalan elménkbe) a szomorúság, a kétségbeesés, a reménytelenség és a sajnálkozás érzelmi mintáinak átalakítása céljából. Támogatásunkra lesz ennek a feladatnak a végrehajtásában a Tah’zukan, a Felső-, vagy Mennyei Világok lélekhangjainak énekese. Évekkel ezelőtt találkoztam ezzel a különleges sámáni erővel, és azóta együtt is dolgozunk. Tah’zukan energetikai világokat létre-énekel, és ezek segítik a hallgatót, hogy át tudja alakítani belső akadályait és negatívitását. Különlegesen fejlett a mennyei birodalmak áldásainak átadási képessége. Ezek az energetikai áldások áthaladnak a psziché – számomra ennyi év után is elképesztően és ámulatba ejtően mély – rétegein is.

Az alsó világgal folytatott munka után Tah’zukan a mennyei világokkal foglalkozik, és újra áldást ad át a fény ezen magasabb birodalmaiból.

A második hang-alámerülés: A Bölcsesség Fája

Ez a rész a kundalini gyengéd, mégis erőteljes aktivizálása lesz. A második hang-alámerülés során felemelkedik Kundalini Shakti a gerinc mentén a korona csakráig (Sahasrara). Ezen keresztül elérjük a Samadhi-t a jógi transzállapotot. A spirituális fény ezen birodalmaiból a Bölcsesség Fájának „magasabb ágairól” gyűjtünk ismereteket. Ez azért lehetséges, mert a fizikai és a finom testeink a kozmosz élő információ-tárházai.

A harmadik hang-alámerülés: A Bódhifa

Ebben az utolsó szakaszban belépünk a Bódhifa mitikus birodalmába, ami alatt Guatama Buddha megvilágosodott. A Bódhifával való kapcsolatfelvétel után többféle hangmeditáció fogja megnyitni az elme megvilágosodott állapotait. A Bódhifa alatt tartózkodva meditatív állapotban meghívom és átjárót nyitok Vajradhara, a Hang Ős-Buddhája számára. Ezek a sajátos átalakító energiák teremtési hangkódokat közvetítenek, amelyek az újfajta egyéni és közös teremtés útjának időszakára készítenek fel. Vajradhara új teremtési hangkódjai nem csak a teremben fizikailag jelenlévőkre fognak hatni, hanem az egész világra, sőt a létezés összes birodalmának érző lényére is.

Ez a három mély hang-alámerülés önmagunk láthatatlan, mégis fénnyel teli birodalmaiba, az újfajta teremtőenergiák mérhetetlen hullámát indítja meg. A spirituális erő átadás hatására helyreállítva és megerősödve új megértéssel és lehetőségekkel térhetünk vissza életünkbe, kapcsolatainkba és világunkba.

Az esemény utolsó harminc percében közösen fogunk belépni a korábban leírt Hathor Világmeditációba. Mi fogunk csomópontként szolgálni a jótékony energiáknak a világ számára történő kiárasztásakor.

Rendkívül jelentőségteljesnek tartom, hogy a Hathorok a Világmeditációt közvetlenül Vajradhara (a Hang Ős-Buddhája) minden érző lény számára való megnyilvánulása utáni időpontra tették.

A teremben fizikailag jelen lenni az új teremtési kódok közvetítésekor mindenképpen vízválasztó és az életet gyökeresen átalakító lesz.

További információkat a new yorki Élet Fái eseményről közvetlenül a Symphony Box Office weboldalán találsz, ahol jegyet is tudsz rendelni, vagy a honlapom www.tomkenyon.com Calendar részében.

Akár tudsz csatlakozni fizikailag hozzánk New Yorkban, akár nem, szeretném kinyilvánítani mély személyes megbecsülésemet, hogy részt veszel a következő Hathor Világmeditáción.

Nyilvánvalóan egyetértek a Hathorokkal abban, hogy szűk a kapu, ami előttünk áll. Nekem a szűk kapu azt kifogástalan rezgésállapotot jelenti, ami szükséges ahhoz, hogy saját lényünk magasabb birodalmaiban is a középpontunkban tudjunk maradni.

Másképpen kifejezve, hogy hogyan maradhatunk a mennyekben – saját tudatunk örömteli természetében -, miközben körülöttünk a világ egyre nagyobb káosz felé örvénylik.

Rumi, a perzsa költő soraival szeretnék búcsúzni, mert azt gondolom, hogy a hatalmas személyes és közös átalakulásra – a forma gyors és gyökeres megváltozására – vonatkozó fontos igazságot mond ki:

„A szomorúság az örömre készít fel. Kérlelhetetlenül kisöpör mindent a házadból, hogy az öröm megtalálhassa a befelé vezető útját. Lerázza a sárga leveleket szíved ágairól, hogy új zöld levelek nőhessenek a helyükön. Kihúzza a korhadt gyökereket, hogy helyettük új gyökerek fejlődhessenek rejtetten a mélyben. Bármilyen bánat eméssze is szíved, sokkal jobb dolog fogja helyét átvenni.”

Rumi

Kattints ide, ha le akarod tölteni a Belső Kristálypalota hangmeditációt.

Kérjük, vedd figyelembe, hogy ezt a hanganyagot nem szabad sehol máshol közzétenni.

©Tom Kenyon 2014. Minden jog fenntartva. másolhatod, eloszthatod ezt az üzenetet bármilyen médián, amennyiben nem változtatod meg, és feltünteted a szerzőt, feltünteted a teljes másolásvédelmi nyilatkozatokat és Tom webcímét: www.tomkenyon.com. A Listening rész meditációi személyes meghallgatásra készültek és Tom Kenyon írásos engedélye nélkül nem lehet másolni, vagy továbbadni. Nem szabad ezeket semmilyen webhelyen közreadni, vagy közösségi média oldalon közzétenni és nemzetközi szerzői jog védelme alatt állnak. Minden felvétel, amit nem a saját honlapomon (www.tomkenyon.com) találsz az engedélyem nélkül és így törvénytelenül kerültek oda.

Fordító: © Bagi Ákos www.lelekmod.hu 2014 Minden jog fenntartva. Másolhatod, meg- és eloszthatod ezt az üzenetet bármilyen médián, amennyiben nem változtatod meg, és feltünteted a szerzőt, feltünteted a teljes másolásvédelmi nyilatkozatokat és a fordító webcímét.

Magyar nyelvű fordítás: Bagi Ákos

Forrás: www.lelekmod.hu, www.tomkenyon.com

 

Kedves Olvasók!

Akinek már flottul megy  a ho’oponopono, annak ajánlom ezt a gyógyulási formát is, egy régebbi 2010-es anyag. Érdemes ezt is kipróbálni! S.

***

dna-activationÜdv Kedvesek!

Az elmúlt hetekben megismerkedtem az arktúruszi gyógyító csapattal, akiket hívni lehet, ha testileg vagy lelkileg nem vagy jól.

Az egész galaxisban ők rendelkeznek a legmodernebb kristály-fény-technológiával, ami közvetlenül a sejtekben és DNS-szinten gyógyít.

Az arktúruszi gyógyító csapat egy „felkéréssel” hívható és aztán az ember leül vagy lefekszik és befelé figyel. Világosan érezhető, amikor ’dolgoznak’ az emberen.

Néha bizsergést érezni, néha nyomást,vagy egy testrész könnyebbé válik, érezhetsz meleget, húzó érzést vagy mintha megemelnének, eltolnának vagy elforgatnának. Szívesen kiigazítják a medenceferdülést is stb. Ezeket közben mind világosan lehet érzékelni, ehhez nem kell különösebb tisztánérzékelés.

Feltűnt nekem, hogy a kezelések után nem csak energetizáltabb és lazább lettem, hanem kiegyensúlyozottabb és a bőröm úgy tűnt megfiatalodott.

Egyébként egyáltalán nem szörnyű, ha közben elalszik az ember. 🙂 Félálomban vagy álomszinten már láttam is az arktúrusziakat és beszéltem is velük. Lord Arkturus-t meleg arany fénysugárként érzékeltem.

Csak ajánlani tudom, az arktúrusziak egész különleges nép, akik rendkívüli bölcsességet és szívmelegséget sugároznak magukból. Néha lehunyt szemmel látok egy arcot vagy érzek egy kezet, ami a karomon nyugszik.

A gyógyító csapat azonban nem csak arktúrusziakból áll, hanem az egyéni személyes gyógyító brigád tagjai is jelen vannak, akik használják az arktúruszi technológiát. A személyes szellemi vezetők, az angyalok, a mesterek és a lélekcsalád tagjai eközben szintén megjelenhetnek, és szemügyre vehetik az állapotunkat.

Azt tanácsolom nyomtassátok ki a „felkérést”, hogy az kéznél legyen a fotelnél vagy az ágynál. Jó időzítés elalvás előtt is. Egy ülés körülbelül ½ és 1 óra közötti ideig tart.

 

Audio-anyagként is lejátszhatjátok [németül: Download Audio mp3 (zum mitsprechen)] a kérést és egyszerűen felmondhatjátok utána, cetlik nélkül, ez még kényelmesebb 😉

Az mp3-at nyugodtan letölthetitek.

Tapasztalataim szerint minden esetben végeznek egy DNS-szkennelést és álomszinten információkat kaptok róla, hogyan álltok a személyes felemelkedésetekkel és energiáitokkal.

A kristálytechnológia ennél ugyanis még többet tud, képes támogatni az egyént a személyes felemelkedése folyamán.

Lent megtaláljátok a szöveget, amit fel tudtok mondani.

 

Sok szeretettel és intergalaktikus üdvözlettel

Alexis

***

 

Üljetek le vagy feküdjetek hanyatt, utána mondjátok a következőket

 

„Hívom a szellemi vezetőimet és az angyali vezetőimet, hogy legyenek most itt a közelemben, és hogy vegyenek körbe támogató fény-gömbjükkel, áramoltassák fényüket és szeretetüket mélyen önvalómba.

 

A legjobban megfelelő arktúruszi szeretetlények támogatását és energiáját hívom, valamint Lord Arkturust, aki a gyógyítást felügyeli. Kérlek vegyetek körbe tisztító és tápláló fényetekkel és áramoltassátok a fényt létezésem minden aspektusába és testembe.

Arra kérlek, hozzátok le a fény-kristály-technika hengerét létem fölé.

Miközben a fény-kristály-rezgés az energiámmal dolgozik, azt kérem, minden negativitás, blokk, stagnáló energia és betegségtünet alakuljon át magasan rezgő fénnyé, egy szeretettel teli és tápláló minőséggé. Azt kérem, hogy haladjon végig az arktúruszi fény-kristály technika az egész testemen és segítsen az elengedésben és a gyógyulásban.

 

(Szükség esetén:) Azt kérem, hogy a fény-kristály technika testem egy bizonyos részére koncentráljon és a tisztítása és gyógyítás ezen a területen felerősödjön, ugyanis….

 

Hálás lennék, ha tudnátok segíteni a betegség vagy blokk eredtének felismerésében, hogy azt megérthessem, megbocsáthassak önmagamnak és elengedhessem.

Nyitott vagyok és befogadom az arktúruszi gyógyító csapatot és az ő arktúruszi fény-kristály-technológiájukat. Hálásan köszönöm.“

 

Csatornázó/Szerző: Alexis ©

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás:http://sternensaaten.de

Kedves Olvasók!

Lesz aki most egy jót fog nevetni… lesz aki felhúzza magát…de lesz aki nyitva tartja mindegyik szemét! Jó olvasást! S.

spotkanie-noc-kameleon-ufo

***

ASHTARMi, galaktikus családotok a veletek való fizikai kapcsolatfelvétel folyamatának megszervezésén dolgozunk, mely előttetek áll.

Kapcsolatfelvételünk egyéni szinten történik, lent, szeretett bolygótokon, Gaia-n. Nem lesz tömeges landolás, sem a hajó fedélzetére történő „felsugárzás“. Sokkal inkább azokat fogjuk meglátogatni, akik energiájukat egy bizonyos szintre emelték, mely összehangolható a miénkkel.

Ne ragadjon el benneteket semmiféle megtévesztés. Egy ilyen találkozás sokat követel az energiatesteinktől. A mi energiánk más szinten van és bizonyos fokig le kell csökkentenünk, hogy a ti szintjeitekkel boldoguljunk. Ez a szint a minimum, további csökkentése komoly károkat okozhat nekünk. Ez az ok, amiért félúton kell találkoznunk.

Mit várhattok a kapcsolatfelvételtől? Hogyan történik?

Biztosíthatunk benneteket, hogy nem fogunk hirtelen előttetek állni félelmet keltve bennetek vagy bármely más kellemetlen érzést okozva nektek. A kapcsolat olyan helyzetben történik meg, ami ismerős lesz számotokra.

Mindegyik kapcsolatfelvétel egyéni lesz, úgymond az egyéni szükségletek szerint személyre szabva. Rengeteg lehetőség van célunk – a veletek való találkozás – elérésére anélkül, hogy ’halálra’ rémisztenénk benneteket.

Egyeseknél ez egy séta alkalmával történhet meg, vagy amikor lazítani kezdtek a televízió előtt. Másoknál a meditációra való előkészületekkor, otthonuk biztos nyugalmában. A lehetőségek végtelenek, de még egyszer: Mindig szem előtt tartjuk a ti javatokat.

Bár mindegyik kapcsolat egyéni lesz és személyre szabott, mindegyik kapcsolatfelvétel ugyanazt az alapelvet fogja követni:

A kapcsolat úgy történik, miközben ti éberek vagytok.

Nem alvás közben vagy meditáció közben történik. Akkor történik, amikor teljességében ébren vagytok, és testetekben le vagytok horgonyozva [földelve]. Mindegyik érzékszervetekkel megtapasztaljátok. Pont olyan lesz, mintha egy kedves családtaggal vagy egy baráttal találkoznátok. És valóban a családotok is vagyunk!

Készíthettek képeket és felvételeket. Terjesszétek ezeket, ahogy csak lehetséges. Felismeritek, mekkora befolyása lesz ennek a felfedési folyamatra? Nagyléptékben gondolkodjatok és még annál is nagyobban. És igen, tudjuk mennyire kedvelitek a selfie-ket [önmagunk fotózása egyedül v társaságban] és előre örülünk a kreativitásotoknak, hogy képeket készítsetek velünk.

Felmerül a kérdés, hogyan kommunikáljatok velünk. Először is, mi is annyira érdekeltek vagyunk a veletek való kapcsolatteremtésben, mint ti. Mi is „idegesek” leszünk és megértjük milyen idegesek lehettek, amikor velünk találkoztok. Hallgassatok egyszerűen szívetekre és kövessétek tanácsát. És pontosan tudni fogjátok, hogyan viselkedjetek a kapcsolatfelvétel közben.

„Mikor történik meg a kapcsolat?“ – ez a következő kérdésetek. Ahogy fent mondtam, megtörténik, ha energiaszinteteket megfelelően megemeltétek, és ha eljön a legjobb alkalom a találkozásra.

De sok kapcsolatfelvétel már meg is történt. Mert egyre többen eléritek a szükséges energiaszinteket, így kapcsolatfelvételeitek az ’egekbe szökkennek’.

Szavak nem elegendőek, hogy kifejezzük mély örömünket, hogy szemtől szemben találkozhassunk veletek.

Menjetek békével és érezzétek biztosnak az irántatok érzett soha véget nem érő szeretetünket.

Galaktikus családotok nevében

Fivéretek

Ashtar

Csatornázta: Philipp

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: Ashtar: Der Kontakt steht bevor

Ide kapcsolódó korábbi anyag: https://kristalyhang.wordpress.com/2012/08/22/marix-az-elso-finomra-hangolt-es-egyeni-kapcsolatfelvetel-2012-07-19/

Kedves Nővérek és Fivérek a Földön!ASHTAR

Itt Ashtar. Üdvözöllek Téged. Ma egy olyan részedről szeretnék beszélni Neked, ami arra vár, hogy újra felfedezd. Sokat olvastál már ezen részedről. Néha belső Istennek, néha belső fénynek, néha autentikus énednek, néha teremtő részednek, néha lelkednek nevezve.  

Más korokban további kifejezéssel illeték ezt a részt Elméletileg tudod, melyik részről van szó, mégis kicsit idegen számodra. Régóta próbálsz kapcsolatot teremteni ezzel a belső részeddel és feltérképezni azt. De ez egyáltalán nem olyan egyszerű vállalkozás. Már nincs annyira letagadva, mint a korábbi időkben. Ennek oka, hogy a földi emberek már nem nyelik le egyszerűen ezt a letagadást. Mire volt jó ez a letagadás és hogyan jött létre?

Nos, hadd meséljek ma egy történetet. Ez a te történeted, mint ahogyan minden földi lény története. Lemúrián, Atantiszon és a korábbi korszakokban – óh azok is voltak – tudatában voltál ennek a részednek. Érezted és szeretted őt. Mindennemű észlelésed középpontja volt. Tisztelet és elfogadás övezte. Mert ez a rész a te esszenciád, ott van az eredeted, valódi természeted, amit ma autentikus énednek neveznek. Ez tartalmazza minden teremtés eredetét, így azt is, amit ma a legnagyobb titoknak neveznek. Az akkori korokban ez nem volt titok. Ennek minden ember tudatában volt. Eme belső részedből, ami a magod, ebből kiindulva gondolkodtál, láttál, éreztél, hallottál, szagoltál, ízleltél. Aztán elkezdődött a korszak, amikor sötétebb lett. A sötétség, a sötét idők azok a korok, ahol e mag körül több réteg lerakódik, így megszűnik a hozzáférésed az esszenciádhoz. Valami titokzatos, rejtett lett belőle és az embereket eltérítették a belső isteni magjukhoz vezető ajtóktól és bejáratoktól. Így elkezdték kívül keresni a részt, amit önmagukban már nem találtak meg. Sok tükör volt, sok istent imádtak. Olyannak tűntek neked, mint ez a belső részed. Ezek az istenek a te szemszögedből nézve médiumok voltak, hozzáfértek egy istenhez, mely az univerzumokat irányítja. Képesek voltak gondolataikkal manifesztálni, rendelkeztek többek között gyógyító képességekkel, volt karizmájuk és sok más, amit te már nem találtál meg önmagadban. Ezek közül az istenek közül egyesek a fényvilágokból, míg mások a sötét világokból érkeztek. 

Mivel te már nem érezted az esszenciáddal való kapcsolatot, gyakran nem tudtad ezt megkülönböztetni [ford. megj.-fényes vagy sötét]. Észlelésed a „kisebbrendűség” érzéséhez kapcsolódott pl. elkezdted csodálni a másik lényeknél azt, ami tulajdonképpen természetes és magától értetődő. Minden, ami „magától-értetődő” különlegessé vált. Így ezek közül az istenek közül egyesek, akik a fényvilágokból jöttek, hogy tükreitek legyenek a Földön, annyira élvezték ezt a csodálatot, hogy ebből az anyaghoz való tapadás keletkezett és ’normális’ embereké váltak és egy inkarnációs ciklusban találták magukat – mint ahogyan te is – és elveszítették isteni képességeiket. A sok (nem csak 12) DNS szálból csak 2 testesült meg. A többi DNS-szál a fizikai testen kívüli területekre kerültek. 

A fő különbség a sötét és fénylények között, hogy a sötét világokban nincs jelen a szeretet. A szeretet az, ami a fényt hozza. Amikor egy lény sötétségben tartózkodik, akkor a sűrű és súlyos energiában tartózkodik.  Nem lát, hall és érez semmit. Így alakultak ki a fizikai érzékszervek, amiknek tájékozódásra volt szükségük.  Milyen messze tud látni a fizikai szem? Képes látni a szeretetet, ami mindenütt jelen van? Képes látni a sok élményt, amit sok lény már örökkön megszerzett? Képes látni az angyalokat, akik mindenütt – a Földön- jelen vannak? 

Pillanatnyilag erősebben áramlik az energia a fényvilágokból a Földre. Ez magával hozza a felébredést. A szeretet visszaköltözik a Földre. A szeretet fényt hoz. Így világosabban felismered a Föld struktúráit és hogy azok milyen hatással vannak.

E felismerés által képes vagy különbséget tenni és dönthetsz, mi az, amit szeretnél elengedni és mi az, amivel kapcsolatba szeretnél kerülni. Jelen pillanatban először az elengedésről van szó és a belsővel való kapcsolódásról. Kiterjedsz és növekedéseddel újra összekapcsolódsz a DNS-szálaiddal, amik eddig a fénytestedben pihentek. Így kiterjeszted a fizikai testedet a fénytested felé. Ez a kiterjedés akkor történik meg, amikor elengeded a magod, az esszenciád körül lerakódott rétegeket úgy, hogy megtisztítod és átalakítod, meggyógyítod és aztán integrálod őket. Így fedezed fel a benned rejlő Istent, a teremtőt. Felfedezed, hogy mindegyik gondolat teremtő erejű. Így minden egyes lélegzeteddel létrehoztál valamit. Néha gazdagságot, néha szükséget. Mindig is teremtőként éltél és mindig is az maradsz. Ez az egyetlen forma, amit nem tudsz feloldani, mert ez a feltétel nélküli szeretet. A teremtés feltétel nélküli. Így jöttél létre egykor ebből a feltétel nélküli szeretetből és még mindig belső magodban/magadban hordozod azt. Te azonos vagy vele. Minden más forma, ami egy lény feltétel nélküli szeretete által került kifejezésre feloldható – azok a formák is, amik feltételeket tartalmaznak [feltételekhez kötöttek]. Ezek a formák mind nem eredet-iek. Ha tudatában vagy, hogy ez az eredetiség nem kívül, hanem mélyen legbelül található, akkor kezdetét veszi a tudatos teremtés. Minden többi más tudat-talan [ nem tudatos] teremtés.

Így meghívlak Téged, lélegezz mélyen ki és be. Érzékeld gondolataidat kicsi gyerekekként, akik játszani akarnak. Mit játszanak éppen? Mit éreznek most a játék során? Félelmet? A félelem a vakság és az önvaló-elfelejtésének kifejeződése. Küldj nekik szeretetet és így fényt. Mi történik? Figyeld csak.

Fontos a mostani időkben, hogy elkezdesz tudatosan gondolkodni, tudatosan látni, tudatosan hallani és tudatosan érezni anélkül, hogy értékelnél és elemeznél. 

Ekkor megkezdődik a kapcsolatfelvétel az eredeti önvalóddal. 

Mély szeretettel és elkötelezve

Ashtar

Blandina Gellrich:

Felhívás fényszolgálatra

Egyes köztetek bizonyára ismerik Dr. Ihaleakala Hew Len, egy hawaii terapeuta történetét. Egy pszichiátrián orvosként gyógyította a beteg embereket a világ számára inkább szokatlan módon. Minden nap visszavonult az irodájába és sorjában maga elé vette a páciensek aktáit. 

Miközben azokat áttanulmányozta egy empatikus kapcsolatot teremtett az adott beteggel. Érezte, amit a páciens érzett. Hol dühöt, agressziót, hol szomorúságot, kétségbeesést…Ezután belső teremtő aspektusához kapcsolódott annak tudatában, hogy teremtő lényként megteremtette a feltételeket, hogy ez a páciens most agresszív vagy erőszakos. 4 mondat követte: Sajnálom, kérlek bocsáss meg, köszönöm Neked, szeretlek. Ezt minden nap megismételte minden páciens aktájával. Soha nem látta a pácienseit Rövid idő leforgása alatt egyre több beteg lett egészséges. Az egykor agresszív és erőszakos páciensek elbocsáthatóvá váltak. A gyógyulás bekövetkezhetett, mert Dr. Len meggyógyította önmagában azt a részt, ami mindezt megteremtette. Ez egy rövid összefoglaló mindazoknak, akik nem ismerik Dr. Len történetét. 

Dr. Len munkásságára és Ashtar fenti üzenetére támaszkodva felhívást intézek egy fényszolgálatra. Ennek feltétele, hogy képes vagy a benned rejlő teremtő aspektussal összekapcsolódni. Légy tudatában annak, hogy valamely időben, valamelyik inkarnációd valamelyik gondolata vagy cselekedete hozzájárult ahhoz, hogy társteremtőként kivette részét a Föld mai és elmúlt korszakainak struktúrájának kialakításában. Eljött az idő, hogy meggyógyítsd ezeket a gondolataidat és cselekedeteidet, hogy ezzel meggyógyítsd az ebből eredő hatásokat és formákat a Földön. Ebből környezetedben jó hatások jöhetnek létre. Ha ezt sok ember megteszi, akkor nagyobb hatás érhető el és a Föld struktúrájáig hatolhat. Fontos, hogy ezt naponta tedd meg, mindegy milyen időben. Ez csupán néhány percet vesz igénybe.

Ha szeretnél ebben részt venni, akkor fogalmazd meg belső tiszta szándékodat néhány szóban. Mindenki, aki külsőleg is szeretné szándékát jelezni, az küldjön egy e-mailt ide:lichtdienst.anmeldung@channelausbildung.de“. Ha közben le szeretnél jelentkezni, mert szükésged van egy kis szünetre vagy egyszerűen más dolgok foglalkoztatnak, akkor küldj ide egy e-mailt: „lichtdienst.abmeldung@channelausbildung.de“. Később újra visszajelentkezhetsz. Mindegy milyen formában fogalmazod meg a részvételi szándékodat, gondolatilag vagy egy e-mail elküldésével. Én naponta összekapcsolódom egészen 2014. 09.30-ig mindenkivel, akik részt vesznek. Ezáltal a fényszolgálat szálai összességében összefutnak és felerősödnek. A szellemi világ azon lesz, hogy a résztvevők számát hatványozzák. 

Ennek a napi menete (időponttól függetlenül) a következőképp alakul, amíg részt veszel benne:

Annak tudatában, hogy valamelyik időben, valamelyik életben egy vagy több cselekedeted hozzájárult ahhoz, hogy a Földön létezik a félelem, a szenvedés,a szükség stb. kapcsolódj össze a belső teremető aspektusoddal. Ne értékelj, ne ítélkezz. Fogadd el és légy tudatában teremető erődnek, mely eredendően jó szándékú volt és szeretetteljes és még mindig az is. Ezután kapcsolódj össze empatikusan a következő személyekkel ill. intézménnyel vagy országgal. 

Putyin,

Obama,

EU,

Tibet.

Példaként szolgálnak bizonyos strukturált formák, szenvedés, hatalom stb. hatásaiként. Miközben minden empatikus kapcsolat során röviden érzékeled, mit érez a személy (vagy intézmény vagy ország). Ezután lehetőleg hangosan mondd a következő mondatokat tisztelettel és teli szeretettel:

Sajnálom,

Kérlek bocsáss meg,

Köszönöm,

Szeretlek.

Ha ezt hosszabb ideig csinálod, akkor ez mélyen gyógyító lesz számodra és változásokat idézhet elő a környezetedben. Talán közösen változásokat is elérünk a politikai történésekben. 

Én magam már jó ideje naponta gyakorlom és a tapasztalat mondatja velem: a

Ho’oponopono nagyon hatásos.

Fontos:

Ha az e-mail-es be- és kijelentkezést használod, tudd, hogy nem nézek bele az e-mailekbe, sem a számukat nem tartom nyilván, sem hogy kitől jönnek. Ezért erre az e-mail címre ne küldj információt, üzenetet vagy bármi mást. [A német csatornázó Blandina Gellrich megjegyzése]

Csatornázta: Blandina Gellrich

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://www.licht-der-seele.net

Bagdi Bella: HO’OPONOPONO 

bach__blumen__bume__grserÜdvözlet, drágáink!

Sokatoknál észrevesszük, hogy elkezditek elfogadni és megérteni az életetekben végbemenő változásokat… egyesek még azt is mondják: „Miért nem jutott ez előbb eszembe?” Az emberek kezdik elveszíteni a változástól való félelmüket és ez a fejlődés fontos lépése. Ez így működik. Sose féljetek új dolgokat kipróbálni! Mert ha utána azt tapasztaljátok, hogy nem működik, akkor sincs gond! Nem szakad le az ég! Az, hogy egy személy megtanul minden szinten nyitottá válni új dolgokra és a változásra, lehetővé teszi számára, hogy hasonlóképpen, minden szinten kapni is tudjon – és így megnyílik a belső ajtó!

Sokan – az úgynevezett „idősebb generáció” – továbbra is abban a meggyőződésben él, hogy nincs jobb módja bizonyos dolgokat megtenni, mint ahogyan azt ők az életük tapasztalatai során megtanulták. Nekik kényelmes a megszokás, ők még azt is visszautasítják, hogy más módon lássák a világot és a spirituális fejlődés lehetőségeiről is lemaradnak. Az, hogy megengeditek magatoknak, hogy az új dolgokat egy másik szemszögből nézzétek, nem jelenti azt, hogy boldogtalanul kellene leélni az életeteket, hogy ne találhatnátok örömöt a munkátokban vagy a tetteitekben! Nem jelenti azt sem, hogy a jelenlegi cselekvéseitek és látásmódotok – legyen akár globális vagy csupán személyes – rossz lenne vagy meg kellene változtatni! Nyitottnak maradni egyszerűen olyan akaratlagosságot jelent, mely szerint elengeditek a ragaszkodást és nem vagytok annyira hozzákötözve a már ismert dolgokhoz és ahhoz a felfogáshoz, hogy minden változás lehetetlen.

Az Arktúriai Csoport szeretne most az energiáról beszélni nektek. Az energia minden dolog esszenciája, mivel ez minden forma Isteni Tudatossága és szubsztanciája. A legtisztább energia, a fehér Fény. Ezt minden egyes személy a saját tudatossága szintjén értelmezi. A fényudvar, amit a szentek és mesterek körül látni az egyszerűen az ő energiamezőjük – tiszta fénnyel töltve, hogy így mindenki láthassa.

Az energia – mivel Mindenütt jelenlévő Tudatosság – sosem veszhet el, csupán alakot válthat. Tudatában vagytok mindenkor ennek és meg is tapasztaljátok ezt az energiát, de nem mindig tudatosul bennetek az, hogy mit éreztek. Érzékelhettek elnehezülést bizonyos helyeken – mint például a csatamezőkön, melyek még mindig a félelem és szenvedés rezgését hordozzák. A bárok gyakran egy nagyon erőteljes, harmadik dimenziós energiát hordoznak, melyeket azonnal meg lehet érezni. Sokan tapasztaltátok már a katedrálisok vagy egyszerűen egy falusi kis templom békéjét és fényét, ahol az idők során már sokak által elmondott imák szinte a fény energiájának „jelenlétét” alakították ki. A természet gyógyító energiája egy érintetlen erdőben vagy egy csordogáló patakban szinte mindenki által érezhető és ez az oka annak, hogy ezeket a hathatós és megszentelt helyeket meg kell védeni!

Minden ember megtapasztalja az energiát, de nem mindig értik meg, hogy mi az, amit éppen éreznek. A csatornák gyakran azt mondják: „Az energia még nem megfelelő” ahhoz, hogy ez vagy az megtörténjen. Ez azt jelenti, hogy annak az energiának a szintje és összhangja, mely ahhoz kell, hogy egy bizonyos esemény megtörténjen, még nem érkezett el. Minden élőlény érzi az energiát és a saját tudatossági állapota alapján értelmezi azt. A tudósok gyakran fizikai dolgokkal magyarázzák, a pszichiáterek érzelmiekkel, míg egyes értelmiségiek ötletekként vagy az agy erejeként értelmezik az energiát… ezek a meglátások az adott személyek tudatállapotától és hitrendszerétől függenek. Az állatok nagyon fogékonyak az energiára és reagálnak is rá. Könnyen megérzik a félelmet, haragot, szeretetet és mindent, jöjjön az emberből vagy állatból.

A szín és a megszentelt Sugarak a Forrás-energia különböző aspektusai; tiszta Fényből tevődnek össze, melyek a Fény egyedi rezgési minőségeit hordozzák. Amint a fejlődés egyre mélyebb szintekre jut, olyan új színek jelennek meg, melyeket korábban még nem lehetett látni. Minden aurának változó színe van, és ez az adott személy energiáját mutatja. Ezért van az, hogy bizonyos személyeket adott színben rajzolnak meg, vagy jobban mutatnak adott színekben. És ezért van az, hogy a bíborvörös színt egy pompás színnek tekintik (tökéletes társítása a vörös – fizikai – és kék – mentális – színeknek!) Az ősi gyógyító templomokban színterápiát alkalmaztak azért, hogy összhangba hozzák a rezgési frekvenciákat. Ezt napjainkban is alkalmazzák egyes gyógyítók.

Használjátok ki az ibolya lángot (a hetedik sugár), amint azt Adamus/St. Germain tanította, mivel ez az átváltozás vibrációs energiája. Árasszátok el magatokat vele és árasszátok azt az egész világra, sőt ha indíttatásotok van rá, akkor másokra is (anélkül, hogy bármiféle célt határoznátok meg). Gyakran használjátok ezt az eszközt a meditációtok és a belső munkálkodásaitok során, mivel az ibolya lángja könnyebbé alakítja át a sűrű energiákat. Minden energia Fény, de annak rezgéseit lealacsonyították a fejletlen, harmadik dimenziós tudatosság gondolatai és hitrendszere, így ezt lassabb és sűrűbb rezgésszintre hozták… Fény vs. sötétség –> dualitás!

Az emberi szem még képtelen érzékelni a könnyebb, gyorsabb rezgéseket és ezért van az, hogy sokan nem látják a Vezetőiket vagy azokat, akik fénytestben vannak, és azt hiszik, hogy az anyagi/fizikai sík az egyetlen, ami van. De ez a felfogás meg fog változni!

Az EGYség miatt, minden rezgésszint hasonló gondolatokat és embereket vonz magához. Ez kapcsolatokat teremt… függetlenül a pénztől, státusztól vagy bármitől, mint ahogyan azt a világ hinné. A kapcsolatok a rezonancia ugyanazon szintjén jönnek létre. Ezért van az, hogy sokan vonzódnak a Fényhez, keresik a saját Fényüket, de nem tudják, hogy az belül van, és így kifelé tekintenek, másokra.

A változás e hathatós idejében a fizikai, érzelmi és mentális testetek vibrációs frekvenciái könnyebbé válnak, és ezért van az, hogy sokaknak fizikai tünetei jelentkeznek – pl. időnként szükségük van lefeküdni vagy lepihenni. A régi, sűrű energiák elengedése, melyeket életeken át tároltatok a fizikai, érzelmi és mentális testeitekben sok alapvető, fizikai energiát igényel, és sokan kimerülnek annak ellenére, hogy semmiféle szemmel látható oka lenne. Bízzatok a folyamatban, pihenjetek, amikor szükségetek van rá és igyatok sok, tiszta vizet! Ez a folyamat egy bizonyos ponton véget ér majd, követve a tisztítást, a könnyebb energiák integrációját és a DNS-aktivációt, amelyre készen álltok.

Az energia mindezeket magában foglalja, sőt, még ennél TÖBB, sokkal TÖBB is! Az energia az Isteniség kifejezésének vibrációs frekvenciája és amint a fejlődés során az igazságba egyre jobban belemerültök, a személyes energiamezőtök könnyebbé, fényesebbé válik majd, ami sokkal inkább mutatja a valós, igazi esszenciátokat!

Mi vagyunk az Arktúriai Csoport.

Csatornázta: Marilyn Raffaele

Magyar nyelvű fordítás: Vénusz

Forrás: http://www.onenessofall.com/newest.html