Lord EMANUEL / 2014. január 7.

Gillian Ruddy közvetítése

Jesus carrying a child on his backA Bölcsesség és az Inspiráció üzenetei

Utazás Isten szívéhez

Legyetek üdvözölve Kedvesek! Lord Emanuel vagyok, itt és ma most újra veletek vagyok, de Kedvesek valójában minden nap veletek VAGYOK, egy gondolatnyi távolságra tőletek. Megértem, hogy sokaknak szükségük van ezekre az üzenetekre és ily módon folytatom továbbra is az információközlést, amíg erre szükség van. De Kedvesek, az az érzésem, emlékeztetnem kell benneteket, hogy célotok a saját kapcsolat kiépítése, így nem lesz szükségetek külső forrásból üzenetekre, csakis önmagatoktól származóra.

Kedvesek, a felemelkedett birodalmak mindig szavahihető nagykövetekkel rendelkeznek, hogy tanításokat közvetítsenek nektek, azok számára, akik a tanulást és a fejlődést illetően, a többség előtt járnak egy lépéssel. Ez mindig szükséges, mert az egyénnek mindig szüksége van egy tanárra, aki szabaddá teszi a pálya egy részét és nemsokára ti is rájöttök Kedvesek, egyetlen célotok – ha elértétek a felemelkedés szintjét- az lesz, hogy mások szolgálatában álljatok, azok szolgálatában, akik követnek benneteket az ösvényen és mi a felemelkedett birodalmakból azért vagyunk itt, hogy benneteket szolgáljunk.

Így nagyköveteinken keresztül mindig elhozzuk számotokra tanításainkat ide a Földre, de Kedvesek, nektek kell mindig gondoskodni egyéni kapcsolódásotokról a mindennapi vezettetéseteket illetően, amitől függtök és amin keresztül megkapjátok kérdéseitekre a választ, ami életutatok alatt ezen az áldott Föld bolygón személyesen utatokba kerül.

És most bátorítalak benneteket, vegyetek egy mély lélegzetet az orron keresztül be és a szájon át kilélegezve, hogy elkezdjétek elmélyíteni az Önmagatokkal, Isteni Lényetekkel, Felettes Énetekkel, a Nagy Istenetek ÉN VAGYOK jelenlétével való kapcsolatot. Te jó ég, mennyi nevetek van erre!  Lélegezzetek be mélyen Kedvesek, mert ez a kapcsolat a szent lélegzet által jön létre, ami összekapcsolja a tudatunkat a fizikai testünkkel. Most erősítsétek meg ezt a kapcsolatot, miközben mélyebbre és mélyebbre veszitek a levegőt a hasatokba. Tegyetek hosszú, tisztító levegővételeket fehér ragyogó fényből és lélegezzetek ki minden sűrűséget, minden  aggályt, minden félelmet, minden identitást akik vagytok és amiért felelősséggel tartoztok és találjátok meg önmagatokban ezt a csendes helyet, a teljes béke mélyen csendes helyét.

Mert ott van, ahol megtaláljátok a kapcsolatot, és hogy kivel kapcsolódtok össze, az az egyéntől fog függeni és attól a ponttól, ahol utazásotokon tartotok. Kedvesek, egyénként sok-sok szeretett lény kísér benneteket hozzátok rendelve, akik mind tiszta szándékkal vezetnek utatokon, az Egyetemes Törvények adta lehetőségek szerint, hogy lehető legközelebb hozhassanak az általatok választott életúthoz, a lehetőségekhez, amit erre a Földre történt inkarnációtok előtt tettetek. Sok különféle lény, különböző időkben fognak életetek során kísérni benneteket és ezek a lények eljönnek hozzátok, ha szükségetek van rájuk.

Nos Kedvesek, ezen a csomóponton, mondhatni sokan megbotlanak, mert ez az a pont, amikor félelem ütheti fel a fejét és a félelem megakadályozza a tiszta kapcsolatot és ha figyelmeteket a félelemre összpontosítjátok, akkor ez a kapcsolat egészében erősen akadályozva lesz. Hogy csökkentsétek az asztrális síkokkal kapcsolatos kapcsolódási félelmeiteket vagy az alacsonyabb rezgésű lényekkel kapcsolatos félelmeiteket, amiknek nincs helyük a lélek-utatokon, az angyali birodalmak védelmét kell kérnetek. Jó barátom, Michael Arkangyal azért jött el, hogy személyesen elmagyarázza nektek milyen ajándékokat hozhat el nektek, ezeket [az információkat] az archívumban találjátok [az eredeti forrásoldalon]. Hívhatjátok szeretett Lord Michaelt és angyal-légióit, hogy védelmet adjanak. Kedvesek, mindenhatóak vagytok, ne féljetek, egy óriási nagy [sötét] sereg dolgozott azon, hogy elijesszen benneteket attól, hogy ráleljetek a saját kapcsolatotokra a bennetek lévő isteni kifejezésére, mert ebben a kapcsolatban rejlik erőtök, a hatalmatok, hogy Isteni Énetekhez hazataláljatok, tehát ne tápláljátok a félelmet.

Parancsoljátok meg, hogy minden típusú alacsony energiarezgéstől védve vagytok és hogy a lehető legmagasabb rezgéssel vagytok összekapcsolva, ami a ti és mindenki legfelsőbb javát szolgálja. Kérjétek Michael Arkangyal védelmét, aki a leghatalmasabb rendelkezésetekre álló oltalmazó. Annak tudatában, hogy semmi nem érinthet meg benneteket, ami nem a legfelsőbb javatokat szolgálja, üljetek csendben és várjatok.

Legyetek csendben, tudatosítsátok légzéseteket, várjatok őrangyalotokra vagy hívjátok, várjatok rám vagy hívjatok engem, várjatok csendben és legyetek nyitottak az új kalandra Kedveseim. Mi a felemelkedett birodalmakban és az Arkangyali birodalmakban hídként működünk Istenhez/Istenséghez, a Minden Ami Létezik felé. Engedjétek hadd segítsünk áthidalni a rést, ami egy kicsit széles lehet számotokra, hogy egyedül kelhessetek át rajta. Családotok vagyunk, mi jártuk a ti utatokat és vágyunk rá, hogy segíthessünk, hogy áthidalhassuk a nagy megosztottság egységét, hogy elválasztás nélkül élhessünk veletek, az emberi fizikai inkarnáció és a Nagy Isten Jelenlét, a Mindenható Krisztusi ÉN VAGYOK.

Kedvesek, itt az idő, hogy naponta gyakoroljátok a belső csend kifejlesztését, eljött az idő, hogy utazásotok végső elágazására lépjetek. Az Isten szívébe való utazásába. Itt minden megadatik számotokra, mert itt van a lelketek kapuja, a mindenhez elvezető kapu, a kapu a Mennyei Királyságokhoz. Ez az én ígéretem Számotokra. Gyertek, fogjátok meg kezem, hadd énekeljek egy kis örömet szívetekbe, miközben megtesszük az első lépéseket Isten szívéhez. Isten áldjon benneteket bátor Szeretteim.

Csatornázta: Gillian Ruddy

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://lordemanuelingerman.blogspot.com.es/2014/01/lord-emanuel-7januar-2014-reise-zum.html ,

Lord Emanuel Messages