Szíriuszi 33-ak / 2013. július 6.

Paschalis Kazakopoulos közvetítése

Szíriusz AA Frigyláda

Szeretett fénymunkások, égi csillagok, az univerzum polgárai, üdvözlünk az új valóságban. Mi a Szíriuszi 33-ak vagyunk…

Mi másfajta módon jöttünk el ide hozzátok a csoportba [egy spirituális fesztiválon történt a csatornázás Görögországban], oly módon érkeztünk, amit csak elektronjaitok és sejtjeitek érzékelhetnek, és ez mélyre hatol az emlékezetetekbe, felébresztve mindazokat az emlékeket mindazokból az időkből, amikor térben és időben találkoztunk egymással.

Szeretett Fénycsalád, a szeretet és igazság munkásai, égi és földi csillagok, emlékeztetünk benneteket, hogy kik vagytok és aktiváljuk belső magotokat mindazokkal az emlékekkel, mindazzal az idővel, amikor a szeretet és az igazság lehorgonyzásán dolgoztatok a Földön.

Azért teszünk így, mert erre büszkének kell lennetek, büszkének kell lennetek eredetetekre, mindazokra az erőfeszítésekre, amit eddig az inkarnációig tettetek, mindemellett szem előtt kell tartanotok, hogy mindenki megvívta saját „csatáját” és kihívásokkal nézett szembe, hogy ebbe az inkarnációba kerülhessen. Legyetek büszkék erre, mert eggyé váltatok és szembenéztetek a világegyetemmel!

Sokan csodálkoznak közületek, hogy „Mi is történik most a Földön?” Ami most történik az az Egy Lélek születése. A részek visszatérnek oda [az egészhez]. Érezd az Egy Lelket, a fényt, ami körülvesz Kedves, a fényt, ami karjaiba zár téged. A Föld bolygón lehorgonyozott égi csillagok, terjesszétek ki ragyogásotokat most a hat irányba és érezzétek az Egy Lélekkel való újraegyesülést.

Tudjuk, hogy sok változási folyamaton mentek keresztül. Ez folytatódni fog, hogy teljességében felismerhessétek, hogy ti vagytok az égi csillagok a Földön, egészen addig, amíg egyesült tudatként egészében egyesültök az Egy Lélekkel. Tudatosságod alkímiai méhének célja, hogy átalakítson mindent, ami nincs összhangban a mennyei tervvel, az arany fénnyel, amit csillagként sugároztok. Mi büszkék vagyunk rátok. Ti is azok vagytok?

Kedvesek, minden nehézség, amin keresztülmentek, minden folyamat, ami emlékeztet arra, Ki is vagy az Egység és a Mennyei kegyelem zászlója alatt fogantak. Amire szükséged van, mint korábban soha még, az az Egy Forrásával való kapcsolat. Ez a fény mögötti fénnyel való kapcsolat, az Egy Forrás energiájának végtelen dinamikájával való kapcsolat, ami a Szíriuszon keresztül érkezik a Földre. Ez az energia spirálisan halad a galaxisban, minden szeretett bolygótokhoz, végződve a Szíriusznál és aztán onnan közvetítve a Földre.

Én a Szíriuszi 33-ak tudatosságának egy része vagyok és ezzel egy időben egy is vagyok vele. Ti szeretett égi csillagok a világegyetem részei vagytok. Mennyire tapasztaljátok ti ezt meg és hogyan fordítjátok ezt le a tudatosságotokban?

Egykor létrehoztuk nektek a földi piramisokat, mindezt a tudást fenntartva, megalkotva ezeket a geometriai formákat, mint energiaoszlopokat mindannyiótok számára, az egész univerzum számára, hogy ez az energia lehorgonyozódhasson ezen a csodálatos kék gyémánton, amit ti Gaia-nak hívtok; és a piramisokat övező energia, a prána, annak vonzáskörzetében mindenki számára elérhető volt.

Most, kedves égi csillagok, amire rá kell jönnötök, hogy a piramissal való kapcsolatot a szívetekben találjátok. Abban kerül előállításra a prána energia. Ott van az elektromos erő, ami meggyújtja a szikrát és felizzik a Krisztusi Szeretet lángja. Meg kell engednetek az energiának [mennydörgésnek], hogy leszálljon a harmadik szemetekből a szívetekbe, hogy aktiválja ott a dinamikus hatást. Egy lélegzettel mondjátok „Én vagyok a dinamizmus, amire szükségem van.” Ismételd meg „Én vagyok a dinamizmus, amire szükségem van. Megengedem szívemnek, hogy megnyíljon.” Ráfektetheted kezedet a szívedre. „Aktiválom ezt a dinamizmust”.

Lássátok mindezt mentálisan, ahogy szervezetetekben „felizzik a fény”, és most lássátok, amint szívetek mind a hat irányban, fel és le, jobbra és balra, hátra és előre küldi az energiát, és minden lélegzetvétellel egyre jobban kiterjesztve azt az univerzumba; és a következő lélegzetvételnél visszavonzzátok magatokhoz [megmágnesezitek], visszahozzátok az Egy energiáját a hat irányból, vissza a szívbe, vissza a forrásotokhoz kedves égi csillagok.

Miközben fényetek egyre növekszik, rájöttök arra, hogy nincs semmi teendőtök csupán létrehozni ezt a fényt szívetekben és megosztani mindenkivel. És ahogyan ez a fény gyarapodik, elkezditek megérteni és tudatosítani univerzális bölcsességeket a koponyátok hátsó felében, ahol van egy fénypont, ami aktiválódik most az emberiség számára, ez a Frigyláda.

Most ízelítőt adunk ebből, hogy megértsétek a dinamikát, amit a Frigyláda tart meg, ami koponyátok hátsó felében található. Most aktiváljuk ezt számotokra… Manifesztálódunk a térben és most mindegyikőtök mögött vagyunk és galaktikus szeretetünkkel finoman megérintjük a Frigyládát. Érezd a gerincedet…Érezd ahogyan a szervezeted értelmet ad benned ennek a kapcsolatnak.

Szeretett égi csillagok, a Föld egy gyorsabb ritmus szerint kezd forogni. Az energia-forgószél minden pillanatban újra létrejön, hogy az emberiség javát szolgálva, valamit nagy gyorsasággal megváltoztasson. Ezen el kell gondolkodnotok.

Legyetek büszkék minden lényre, aki most a Földön van és próbára teszi magát. A Frigyláda segíteni fog ebben, és egyre több ember érti meg a tudatában észlelt különbséget és újra felfedezik kik is ők valójában. Legyetek kedvesek embertársaitokkal miközben a jelenleg ellenálló erő széthullik.

A szeretet forradalma már megkezdődött és semmi nem állhat útjába, semmi és senki. Minden terv, ami ellenáll az isteninek összeomlik!

Szeretett égi csillagok, most eljött az idő az ünneplésre, hogy megünnepeljétek azt, ami szívetekben van, hogy az kiragyoghasson a 6 irány felé. És bármikor, amikor úgy érzed, mosolyogj egyszerűen és engedd el az energiát, míg az nem érintkezik mással/másokkal, létrehozva egy emberi hálózatot, ami szívtől-szívig átsöpör az egész Földön. A Föld kristályhálója most átkerül az emberek szívébe. És most egy szívtől-szívig terjedő emberi hálót teremtetek és a hat irány eme sugarai megérintenek más emberi lényeket is a Földön. Ez a cselekvő szeretet forradalma.

Szeretett égi csillagok, hamarosan látni fogjátok kik vagytok és nagyra becsülitek majd, amikor becsatlakoztok a Szeretet sugárzásába és Eggyé váltok vele. Amikor az elme megpróbál csapdába csalni, aktiváld a Frigyládát fejed hátsó felében, aktiváld a kódokat, és engedd, hogy végigfusson gerinceden. Maradj csendben, lélegezd át és érezd. Mert mindez a tudás, szeretett égi csillagok, most lehorgonyzásra került a Földön és visszahozza az erőtöket. Mindazt az erőt, amire szükség van és elengedhetetlen a visszaforduláshoz bolygótokon, és ez már elkezdődött.

Mi, a Szíriusz 33 lénye, a szíriuszi egyetemen dolgozunk, egyéni feltételeiteknek megfelelően képezzük a lelkeket, akik ide eljönnek, a Fény jelzőtornyait, a Szeretet forradalmárait, mert ebből a családból származtok. A következő három hónapban látható jelek fognak segíteni tudatosítani azt, amit a lényed felfoghat. Most pedig ölelünk benneteket.

Kapcsolatban maradunk, erről biztosíthatunk benneteket.

A Szíriusziak.

Csatornázta: Paschalis Kazakopoulos

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás:

http://www.angelshouse.eu/en/Channelings/The-33-of-Sirius-The-Ark-of-the-Covenant