Lord EMANUEL / 2014. január 3.

Gillian Ruddy közvetítése

Jesus carrying a child on his backA Bölcsesség és az Inspiráció üzenetei

Tartsatok ki!

Legyetek üdvözölve Kedvesek, Lord Emanuel vagyok, azért jöttem, hogy ma a gregorián naptáratok szerinti 2014-es évetek harmadik napján veletek lehessek. Nos, Kedvesek, itt vagyunk, egy másik év, az idő tapinthatóan felgyorsul számotokra és ezt mindannyian érzitek. Nagy, idővel kapcsolatos változások várnak rátok és egyszerűen arra kérlek benneteket, hogy haladjatok együtt vele, ahogyan ti mondjátok. Engedjétek meg és fogadjátok el, hogy az időbeli változások megtörténnek, máskülönben egyfajta dezorientáltságot fognak okozni nektek. Ne engedjétek, hogy az időzavar mentális szinten befolyásoljon benneteket. Engedjétek, hogy elhaladjon szellemetek mellett és ezt könnyedséggel és kegyelemmel engedjétek, ismerjétek el. Legyetek tudatában, hogy az általatok ismert idő változása elérkezik és az átmenet, ahogyan ti fogalmaztok „fura” lesz. De csak akkor, Kedvesek, ha megengeditek, hogy így legyen. A tudás hatalom és ha tudatában vagytok az idő változásának, akkor az idő végezetét ellenállás nélkül átáramoltathatjátok magatokon, annak tudatában, hogy képesek vagytok mindent egy nap leforgása alatt elintézni, amit kell, függetlenül időtök végezetétől.

Nos, egy másik év elmúlt és nem lehetnék ma itt és figyelmen kívül hagyni a tényt, hogy számotokra a nagy változásokból csak kevés látható, amikről a széles körű média beszámol, ami valóban történik külvilágotokban. Köztetek sokak számára, tudom jól, ez egy nagy teher és már elegetek van. Sokan köztetek már olyannyira fáradtak és „tele van a hócipőjük”, egyesek dühösek és egyeseknek egyszerűen elég volt.

Kedvesek, szívem veletek van, mindegyikőtökkel, épp most és tiszta szívből kérlek benneteket Kedvesek, szánjatok egy kis időt arra, hogy most egy mélyebb szinten kapcsolódhassunk össze egymással.

Vegyetek néhány mély lélegzetet az orron keresztül , lélegezzetek hasatokba olyan mélyen amennyire csak lehetséges és lélegezzetek ki mindent, ami ennek a napnak a nagyszerűségéből elvenne. Lélegezzétek be Isten fényét, fehér ragyogó fény és lélegezzétek ki a sűrűséget, minden negativitást, minden kedvetlenséget, miden fáradtságot, engedjetek ki egyszerűen mindent és hagyjátok, hogy lessenek, ebben a pillanatban egyszerűen csak te meg én létezünk. Érezzétek most jelenlétemet miközben ezeket a szavakat olvassátok, ne olvassatok tovább amíg nem érzitek megfoghatóan jelenlétemet, míg meg nem mutatkozom előttetek, oly módon, ahogyan abban a múltban megállapodtunk, a megállapodott színben, szimbólumban, illatban, várjatok rám. Ha újonnan érkeztetek az üzenethez és utazásotok folyamán még nem találkoztunk és nem tapasztaltátok meg, ahogyan megmutatkozom, akkor egyszerűen tárjátok ki szíveteket és fogadjatok engem valamilyen módon, ami megfelel érzékeléseteknek. Üljetek csendben és várjatok, összpontosítsatok a légzésetekre és a szívteretekre és várjatok és engedjétek meg és fogadjátok be jelenlétemet.

Kedvesek engedjétek el az összes dühöt, csalódást, mert ez az emberi identitásotok, emelkedjetek fel és most ítélkezés nélkül szálljatok ki, szabadítsátok ki magatokat ezekből és váljatok azzá a tiszta tudattá, amik vagytok csak erre a pillanatra. Terjeszkedjetek ki, terjesszétek ki figyelmeteket önmagatokon túlra, lélegezzetek tovább és maradjatok csendben és tartástok figyelmetek fókuszát a jelenlétemen, ez biztonságos. Tényleg itt VAGYOK veletek és biztonságos ÖNMAGADNAK lenni. Biztonságos.  Engedd, hadd folyjanak a könnyek, ha jönnek, hagyjátok, hadd jöjjön fel a szomorúság, ha akar. Hagyjátok, hadd történjen meg, ami akar.

Ezen a ponton érezzétek az erőt, amik ti vagytok. Lélegezzétek be az erőt, amik ti vagytok. Tudjátok, hogy erről a helyről képesek vagytok hegyeket megmozgatni, tudjátok, erről a helyről képesek vagytok minden hamis dolgot megváltoztatni a külvilágotokban. Érezzétek a tisztaságot és az erőt és a szeretetet, amik ti vagytok. Érezzétek ezt át most és tudjátok ez a ti belső valóságotok. Ez a belső valóság, ha gyakran időztök itt és figyelmetekkel többször és elég energiával összpontosítotok rá, akkor ez a tiszta szeretet, a tiszta bölcsesség és tiszta erő belső világa a külső világban is manifesztálódni fog. Ez törvényszerű.

Kedvesek, tudom fáradtak vagytok, tudom elegetek van és tudom látható mozgásokra vártok. Kedvesek, most pedig tegyétek fel önmagatoknak a kérdést, tovább haladtam? Megváltoztam? Másképp érzem magam, mint tavaly? Kedvese, ismeritek az igazságot szívetekben. Tudjátok, a dolgok megváltoztak, tudjátok a sötét erők ijedtek, szervezetlenek és egy teljes kaotikus összeomlásban vannak. Eljött az idő, hogy felhagyjatok a külső történésekre való hivatkozással és teljeséggel vegyétek igénybe belső erőforrásaitokat, amik megmondják nektek mi az igazság.

Vonjátok ki figyelmeteket a külsőből és helyezzétek át a belsőbe, ahol megtaláljátok a béke, a nyugalom a harmónia, a tisztaság, az ártatlanság, a szeretet, a tisztelet és a győzelem kertjét. Ez a ti igazságotok, ez az ahol időzni szeretnétek és amikor ezt teszitek, szívetek minden szeretetével, akkor a valóságotoknak is meg kell változnia!! Ez az én ígéretem számotokra. Lord Emanuel VAGYOK. Hajtógázként használjátok fel dühötöket Kedvesek, az eltökéltségetekben, hogy nem hagyjátok el az utat. Túl közel jártok már, hogy tétovázzatok. Tartsatok ki, értékes szíveim, tartsatok ki. Szeretlek benneteket és megáldalak benneteket és mindig a közelben vagyok, hogy vigaszt nyújtsak nektek. Isten áldjon benneteket.

Csatornázta: Gillian Ruddy

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://lordemanuelingerman.blogspot.com.es/2014/01/lord-emanuel-3-januar-2014.html, Lord Emanuel Messages

Reklámok