Archive for január, 2014


Annak tükrében, ami körülöttetek zajlik, úgy tűnik a salusa-imagem-mais-real-deleharmónia és a béke igen messze járnak; de a zavargások lassan alábbhagynak és relatív rövid időn belül a béke fog a Földön teret nyerni. És ez az Új Kor közeledtének lesz köszönhető, ami a rezgésszinteket gyorsabban fogja megemelni. Ezek a típusú változások folyamatosan kísérik majd ezt az időszakot, és végül elkülöníti a felemelkedésre készen állókat azoktól, akik még nem készültek fel. Ez elkerülhetetlen, mert a rezgések tovább emelkednek – egy olyan pontig, ahol csak olyan lelkek létezhetnek, akik elérték ugyanazt a rezgésszintet. Ez sok évezredes és sok különböző korban töltött élet tapasztalatának kicsúcsosodása. Egy ciklus vége fontos időszak, amikor minden lélek szembenéz azzal, hogy életterve mennyiben vitte előbbre fejlődését – és hogy meg kell-e még egyszer ismételni bizonyos tapasztalatokat.

Köztetek a legtöbben már nagy előrelépéseket tettek és ezért készen álnak, továbbfejlődésük következő stádiumába lépni –a már továbbfejlődött lelkek segítségével és támogatásával. Sokan továbbra is részt szeretnének vállalni az emberek általános evolúciójában és folytatják munkájukat; mások úgy döntenek, hogy más fajokhoz csatlakoznak, útjuk  egy másik bolygóra viszi őket. Természetesen egy ilyen típusú tapasztalathoz egy másik megfelelő létformában inkarnálódnak.  Azok, akik tapasztalataikat – a 4. dimenzióban – folytatják, azt fogják megállapítani, hogy az élet egy teljesen új formát fog ölteni, és egy harmonikusabb és boldogabb időben fog lejátszódni. Ekkor a sötét erők saját, elrendeltetett jövőjükre lesznek hagyva, ahol egy további lehetőséget biztosítanak nekik, hogy újra a FÉNY felé forduljanak.

Alig van elképzelésetek arról, mily boldogság és beteljesedés vár rátok; messze meg fogják haladni elvárásaitokat. Ez lesz a jutalma annak, hogy árnyas életciklusokat csináltatok végig – és most sikeresen újra visszataláltatok a FÉNYHEZ. Egyesek köztetek azzal szembesülnek, hogy egyes barátoknak vagy rokonoknak nem sikerült a magasabb dimenziókba elmozdulniuk. Ne aggódjatok jövőjük miatt, mert pontosan ott lesznek, ahol tovább tudnak haladni és előrelépéseket tehetnek a FÉNY irányában. Ti magatok, helyzetetekből adódóan képesek lesztek figyelemmel kísérni előrelépéseiket, és felkereshetitek őket, amikor alvás közben testen kívüli állapotban lesznek. De miközben ti már képesek lesztek az ilyen típusú találkozókat megőrizni emlékezetetekben, ők ismét visszatérnek dimenziójukba, ahol éber állapotukban erről nem rendelkeznek emlékekkel.

Jelenleg épp valódi potenciálotokra ébredtek rá, mivel tudatszintetek kiterjeszkedik, – egészen addig, míg eléritek végül a teljes tudatosságot. Biztosíthatunk benneteket, hogy már sok segítő felkészült, hogy segítsen nektek elfoglalni helyeteket a magasabb dimenziókban. Az élet egy folytonos lehetőség, hogy mindig tovább fejlődhessünk és minden fejlődési szinten sok segítőre számíthattok. Mindenkor a tovább fejlődöttek felelősségén múlik, hogy támogassák az őket [fejlődésben] követőket. Ha hasonló természetű lelkek összetalálkoznak, akkor tudatuk Eggyé válik; de biztosak lehettek benne, hogy mégis meg fogjátok őrizni egyéniségeteket is.

Tudjuk, hogy köztetek sokan belefáradtak élményeikbe, és ez nem meglepő tekintetbe véve a rezgésszint sűrűségét, amiben léteztek. Ez az oka annak is, amiért csak kevés magasabb dimenziós látogató érkezik hozzátok, mert különösen kellemetlennek találják a ti nehéz rezgésszinteteken való tartózkodást. Fordítottan kifejezve, nagyon felemelően érzitek majd magatokat, amikor a magasabb dimenziókat eléritek, és annak minden előnyét élvezni fogjátok. Ha úgy döntenétek, hogy segítetek azon lelkeknek, akik az alacsonyabb rezgések csapdájába esetek, ne tévesszétek meg magatokat azzal, hogy ez ne lenne nehéz feladat. De függetlenül attól, milyen mélységben ragadtak meg, mi mindig itt leszünk, hogy segítsünk nekik újra jogos helyükre visszatalálni.

Kedvesek: az alacsonyabb dimenzióban való tartózkodásotok majdnem a végéhez ért, és sokkal nagyszerűbben fogjátok elhagyni azt, mint egykor, amikor útra indultatok oda. Tapasztalataitok segíthetnek, hasznára válhatnak más lelkeknek és megérdemlitek a dicséretet a meghozott nagy áldozatotokért, hogy hasznukra voltatok más lelkeknek a FÉNY felé vezető útjukon.

SaLuSa vagyok a Szíriuszról, és teljes csodálattal és hálával viseltetek az ’útitársaitoknak’ nyújtott önzetlen cselekedeteiteket illetően. TI Mindannyian Egyek vagytok – egy állandó módon: mert kísérni fogjátok egymást a kozmoszban tett végtelen utazásaitok során. Áldozatotok kiérdemli jutalmát, mert látjátok, ahogyan a lelkek a FÉNY felé mozdulnak és visszatérnek valódi Lényükhöz.   

Köszönet, SaLuSa! 

Mike Quinsey 

Csatornázta: Mike Quinsey
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás: http://www.treeofthegoldenlight.com/ 
Reklámok

GaiaA FÖLD – Pamela Kribbe közvetítése
Kedves Barátok!

Én a Föld hangja vagyok. Érezzétek jelenlétemet magatokban és lábatok alatt. A testetekben vagyok, minden egyes sejteteket áthatok. Testetek az, amin keresztül kapcsolódtok a természethez, mindennel, ami körülöttetek nő, él és lélegzik. Légy most ebben a pillanatban tudatában a téged körülvevő élő természetnek. Érezd a fákat, amik körbeveszik az épületet, ahol vagy, a földet amin állsz. Érezd a növényeket, a madarakat, a fákat. Ha pontosan megfigyelitek, akkor észrevehetitek, hogy a ti jelenlétetek is szintén hatást gyakorol ezekre az élőlényekre. Ez az épület is él, mivel minden, amiből készült, a Föld energiájával rendelkezik. Körülöttetek minden tudatosság. Érezzétek az energiát, a tudatosságot ebben az épületben, a történetét, amit magával hozott és azt, amit ti hoztatok ide magatokkal. Gyakran alábecsülitek az általatok kifejtett hatást, egyszerűen azt a hatást, hogy valahol tartózkodtok.
Most pedig ereszkedjetek mélyebbre testetekben. Ahogyan a tudatotokkal megfigyeltétek a környezetet, tegyétek ezt a testetekkel is, lehetőség szerint objektív módon: érezzétek a fejeteket, a nyakatokat, a mellkasotokat. Ereszkedjetek mélyebbre az altestetekbe és érezzétek az én energiámat – vezetni foglak benneteket. Ha ezt megteszitek, akkor üdvözöllek benneteket. Én is élő vagyok. Egyéni tudattal rendelkezem. Érezzétek, ahogyan segítek nektek azzal, amikor mélyebbre húzlak benneteket testetekben, miközben lesüppedtek a gerinc mentén a farkcsontotokba. Érezzétek tápláló energiámat, mert én vagyok az édesanyátok. Érezzetek engem a combban és a térdben, a vádliban, a lábszárban és a lábfejen keresztül.
Ma itt lent maradunk, testetek ezen részén. Van egy régi elképzelés, amit belesulykoltak az emberek fejébe, miszerint minden inspiráció fentről jön, hogy a mély spirituális megértés az égi, kozmikus kapcsolatból születik, ami felettetek áll. De ma arra kérlek benneteket, vegyétek észre azt, ami alattatok fekszik, a földet a talpatok alatt, az élő Földet.
Sokan köztetek csalódást, mély szomorúságot vagy magányt éltek át, ami az alsó csakráitokban lett lehelyezve. Ennek következményeként a figyelmetek felfelé irányult, a tudattal együtt -úgymond elhagyta testeteket – mert minden földön megtapasztalt érzelem, túlságosan fájdalmas volt, hogy azokkal szembenézzetek. Én megértem ezt és azt is megértem, milyen nehéz teljes mértékben belehelyezkedni a tested egy olyan területére, ami olyan sebezhetőnek tűnik. Mély odaadás szükséges hozzá, mély bizalom az élet iránt.
Amikor komolyan sebzettnek éreztétek magatokat, nagyon is emberi dolog volt ilyenkor egy védőpáncél felépítése. És mégis ez a páncél az, ami visszatart benneteket az élettől. Elrabolja legmélyebb erőiteket. Így képtelenek vagytok élni, mert ez a páncél börtönként akadályoz benneteket. Legyen bárhogy is, az élet áramlata, a lélek ereje mindig erősebb, mint az általatok felépített börtön. Lelketek mindig egy másfajta lökést tud adni, egy hajtóerőt, ami által megnyíltok és odaadóak lesztek az élet és Minden Létező számára.
Az elszenvedett érzelmi sebeket itt a Földön szereztétek. Ez történhetett a jelenlegi vagy másik elmúlt életben, de mivel itt a Földön szereztétek őket és lélekemlékezetetekben jelen vannak, ezért a Földre, mint erőszakos helyre tekintetek, egy helyre ami vulgáris, félelmet keltő és fenyegető. Ha ide visszatértek, újból inkarnálódtok és halljátok lelketeket – mert megállíthatatlan és újra és újra kopogni fog ajtótokon –  akkor valószínűleg képesek vagytok kitárni szíveteket a hívás számára. De ha mélyebbre ereszkedtek testetekben, akkor ez olyan félelmetes lesz számotokra, hogy visszavonjátok figyelmeteket erről a területről. Szétdarabolódott lény lesztek. Egy részetek “igent” mond és szeretne előrefelé haladni, mert érzi az Új Kor hívását. De a szívetek alatti rész, az alsóbb csakrák nem merik ezt vállalni és ezért zárva maradnak.
Szeretném ma megmutatni, milyen módon szerezhetitek vissza a bizalmat testetek eme részében. Szeretném, ha világos lenne előttetek, hogy a bennetek rejlő félelmek, eredetük szerint a múlt emberi társadalmában gyökereznek, az akkor uralkodó energiákban, amik visszautasítottak benneteket és amiktől hívatlannak éreztétek magatokat. De emlékezzetek arra, hogy van magával a Földdel -velem- is kapcsolatotok, függetlenül az emberi gondolati formáktól és kollektív energiáktól, ami körbeveszi a Földet. Én magam is szívesen megszabadulnék ezektől a negatív energiáktól. Én is a belső növekedés és evolúció útját járom és az újjászületés folyamatán megyek keresztül. Egy Új Korban fogok felbukkanni, ahol létezik az ember és a természet közötti harmónia. Mindkettőnknek segít, ha emlékszel arra, ki vagyok én valójában, emlékezz az élő esszenciámra. Amikor összekapcsolódtok velem, azzal a tudattal, aki repesve szeretne üdvözölni benneteket, akkor a fájdalommal kapcsolatos múltbeli emlékeitek kioltódnak.
Próbáljátok ki! Hagyjátok, hogy feltöltődjenek az alsóbb csakráitok, az altestben és a lábakban a Föld erejével. Szeretnék felajánlani valamit számotokra, egy rövid vezetett utazást, ami segít nektek ennek az energiának a teljesebb megtapasztalásában. Ti minden lehetséges természeti birodalom által övezve vagytok, amiket nagyszámú és különböző teremtmények lakják, akik a Földön élnek. Mindenki hozzáteszi részét az egészhez.
Ezért most arra kérlek benneteket, hogy gondoljatok egy fára, egy stabil, hívogató és megfelelő gyökérzetű fára, ami már régóta a helyén áll. Koronája égig ér, miközben gyökerei mélyen elnyúlnak a földfelszín alatt. Találkozz egy pillanatra ezzel a lénnyel a fából, egy könnyed és játszi érzéssel. Egyszerűen képzeld el, ahogyan a fa belsejében ülsz [ha valakinek esetleg ez eleinte kellemetlen elképzelés, elég ha megérinti vagy nekitámaszkodik a fának – ford. megj.], érezd csendességét, a belőle áradó biztonságot és leföldelt erejét. Ereszkedj le gyökerébe és érezd ahogyan ez a lény él, növekszik és kisugározza erejét a földön. Érzékeld, mit adhat neked ez a fa, energiájának melyik aspektusa vonz téged a legjobban. Engedd, hogy átáramoljon rajtad ez az energia és fogadd be azt. Érzékeld mi az, amit tőled szívesen fogadna a fa, mert mindenben van egyfajta csere. Érzi jelenlétedet, ahogy te is az övét. A fa is egy élő energia és ennek ő is tudatában van. Lásd az képzeletedben, ahogyan a fa átéli a te látogatásodat.
Szeretnék még többet elmesélni erről az élményről. Gyakran úgy tekintetek magatokra, mint a természet nagy kizsákmányolójára, akik szennyezik a Földet és felborítják annak természetes egyensúlyát. Ez bizonyos fokig igaz is, mert ezekben az időkben nagy diszharmónia uralkodik az emberek és a természet között. De szeretnélek emlékeztetni benneteket arra, hogy én, a Föld és minden természeti birodalmam vendégül lát benneteket. Üdvözölve vagytok a Földön. Jelenlétetek és energiátok örömmel tölt el minket és hasznunkra válik. Azért vagytok itt, hogy valami újat és különlegeset hozzatok el: csillagfényeteket jöttetek megosztani és kozmikus bölcsességeteket. Bizonyos módon mindannyian látogatóba jöttetek. Egyik lábbal a Föld részei vagytok fizikai lények, az állatokhoz és növényekhez hasonlóan. De ezzel együtt azért is érkeztek a Földre, hogy valami mást is elhozzatok, egy teljesen új létezési módot. Rendelkeztek szabadsággal, szabad akarattal. Fejlődhettek. Fényt továbbíthattok, irányíthattok le a Földre, valamit, ami minden rajta élőnek új lendületet ad. Érezzétek egy pillanatra az ember és a természet interakcióját ebben a térben. Érezzétek, hogy a fa élvezi és örül társaságotoknak, mert ez valamit mozgásba hoz, ami egész egyszerűen maga a szeretet áramlása. Ez az, ami mélyen megérinti a fát, ami ti valójában vagytok. Ezt egészen hétköznapi módon is megtapasztalhatjátok környezetetekben, egy kertben vagy állataitokkal. Ha bizalmasan bántok velük, akkor viszonozzák azt kiegyenlítésképp.
Most pedig arra kérlek benneteket válasszatok ki egy állatot, aki szeretne eljönni hozzátok, hogy elmagyarázzon valamit. Engedd meg, hogy felbukkanjon képzeletedben. Egy állat akar eljönni hozzád, hogy segítsen neked biztonságban érezni magad a Földön, hogy jól érezd magad, hogy megfelelően kapcsolódsz a talajjal a lában alatt, hogy védetten és biztonságban nyilvánulhass meg a Földön. Az állat ismeri ezt a védelmet és ezt a menedéket. Természetéből adódóan egy a Földdel és nem kételkedik abban, hogy joga van a létezéshez. Egyszerűen létezik, él, lélegzik és növekszik.
Tudatoddal helyezkedj bele az állatba. Engedd, hogy erőfeszítések nélkül összeolvadj vele. Érezd egy pillanatra milyen kevés gondolat megy végbe ebben az állatban. Nem kínozza a túlzásba vitt gondolkodás, mint az embert. Érezd, ahogyan a természet akadálytalanul áramlik ezen az állaton keresztül. Fogadd be, amire szükséged van, legyen bármi ami megérint téged ebben az állatban. Érezd, ahogyan földel téged [ez a kapcsolat]. Érezd a tisztaságot, az egészséget az állatban.  Figyeld meg, hogyan fogadja eljöveteledet az állat és azt ahogyan a te energiád az övével összeolvad. Érezd, hogy energiádat üdvözlik és ez az, ami megérinti az állatot. Jól esik ez és fellelkesít? Létrejön egy interakció köztetek.
Amire kér az állatod az az, hogy megismerkedj a természet energiáival, hogy elkezd otthon érezni magad a Földön, tudva azt, hogy itt otthonra lelsz. Világosan fogalmazva: a természet birodalmai várnak rád. Mi a te energiád által kapunk szárnyra. Viszonzásként fogadunk téged, így részesévé válhatsz a mi egységünknek. Itt tárt karokkal fogadnak téged!
Hálás vagyok a bátorságodért és a kitartásodért. Mi a Föld egy új korszakába mozdulunk el. Ebben az új érában az emberek és a természet számára esszenciális, hogy újra belsőjükben kapcsolódva dolgozzanak együtt. Minden tudatosság, és össze szeretne kapcsolódni egymással. Így volt ez eltervezve. Legmélyebb kívánságom, hogy ti is felismerjétek, részei vagytok a Föld egészének. Hogy otthonotok lényetekből fakadóan nem csak kozmikus eredetű, hanem érezzétek, hogy a körülöttetek élő lények együttléte is otthont ad. Ünnepeljétek az életet mindennel, ami itt van. Ez a nagy feladat, ami az emberiség előtt áll. Ez teszi éretté a Földet, valamint lakóit inspirált, örömteli lényekké
Csatornázta: © Pamela Kribbe
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás: http://www.jeshua.net/de

n

vegan-planet-good

Golden Lotus ajánlásával:

VEGÁN PALACSINTA BAJNOKSÁG – Mert mi aztán nem csintalankodunk!

no kéremszépen, lehet jelezni, hogy jönni tetszenek, kollégák!:)
akár benevezel, akár zsűrizni jössz (ez a két lehetőség van), kérlek írd ki a falra, hogy lássák majd az emberek, hogy így kell csinálni:)

16 February at 16:00

salusa-imagem-mais-real-deleAz idő ‘repül’ -mint mindig és gyorsan közeledik a fontos változások pillanatához, ezek a változások az új korszakotok történelemének előhírnökei – egy olyan korszaké, ami a múltat a háta mögött hagyja. Minden a terv szerint alakul és rövidesen egymás után megkapjátok az általatok keresett bizonyítékokat. Nem lesz kétségetek többé, hogy a jó erői egész idő alatt a nektek ígért változásokért munkálkodott, és az Új Kor úgymond a ‘küszöbön áll’. Kívülről sokan még mindig csak a káoszt és a forrongásokat látják a világ több részén is. Ezek a visszavonulóban lévő sötét hatalmak végső ‘vérre menő harcai’. Rövidesen, akik csendben a FÉNYÉRT dolgoztak felfedik magukat, és akkor tudni fogjátok, az Új Kor valóban megkezdődött.
Addig minden Fénymunkást arra kérünk, hogy őrizze meg feszítőerejét és összpontosítson munkájára, ami biztosítja, hogy a FÉNY továbbra is erőt nyerhessen. Már nagyon régóta keresitek az átalakulás bizonyítékait, amiről tudjátok, hogy el kell jönnie, hogy az Új Kor megkezdődhessen. Ez olykor csak korlátozott formában történhet meg, addig, amíg nincs biztosítva, hogy a FÉNY, ami által a haladás elérhető, meg nem nyilvánulhat. De mindenütt számtalan jele van annak, hogy felgyorsulnak a változások – és ezeket a jeleket észrevehetik azok, akik komolyan keresnek utánuk. Egyes lelkek közismertté válnak a fénymunkájuknak köszönhetően és biztosíthatunk benneteket, hogy mi gondoskodunk védelmükről.
Minél intenzívebb a FÉNY ereje, annál több lélek fog lassan felébredni; tudat-szintjük képessé teszi őket, hogy felemeljék egyéni rezgésszintjüket. Már megfigyelhető, hogy egyre több ember beszél nyíltan arról, hogy rátaláltak a dolgok egy újfajta értelmezési módjára; és ezzel megjelenik egy új igény, hogy megvitassák a földi történéseket. A felébredés tovább kígyózik, felgyorsul és összehozza egymással a hasonló természetű lelkeket. De ez ugyanakkor szélesebbre tárja a hasadékot azok között akik a FÉNYHEZ igazodnak – és akik nem akarják elhinni, hogy minek a bekövetkezése várható. De ezzel nem szeretnénk helyeselni semmiféle  próbálkozást, hogy ezt a szakadékot még nagyobbra tárjátok. Szükség van olyan fénymunkásokra, sokkal jobban mint korábban valaha, akik támogatják azokat, akik szándéka a jelenlegi történések jobb megértése.
Egyesek köztetek már régóta arra vártak, hogy aktívvá válhassatok az ‘utastársaitok’ FÉNY felé vezető útján. És most, mikor eljött az idő, sokan megszólítva érzik magukat, hogy beteljesítsék adott életszerződésüket. Biztosíthatunk róla, hogy soha nem kell semminek egyedül nekikezdenetek, mert mindig kísérnek benneteket lelkek, akik azért vannak, hogy titeket szolgáljanak. Így ne tétovázzatok, hívjátok ezeket a lelkeket, ha segítségre van szükségetek. Ha útmutatásra van szükségetek, hogy mi lehet a ti szerepetek, ne aggódjatok; mert ha eljön a számotokra megfelelő pillanat, nem lesz kétségetek afelől, mi az amit várnak tőletek. Szerepetek egyszerűen az lesz, amire már sok élet során felkészültetek, és nincs okotok, hogy az adott képességeitekben kételkedjetek.
Mint azt már tudjátok, a régi korszak végén sok tisztításra váró karma kerül a felszínre, és ez az egyik oka a sok aktivitásnak mostanában. De idővel ez alább fog hagyni és az eddig egymástól elválasztott lelkek egymásra találásának elősegítésével további segítségnyújtás történik. A sötéteknek sok módszere volt, hogy eltérítsenek az Egységbe való rendeződéstől; de ez meg fog változni, mert létrejön a felismerés, hogy az egymással közös sokkal több. A vallás szétválasztotta a népeket egymástól, és ezért sok háborút indítottak a különböző ideológiák miatt. Ezekre a problémákra is megoldást találtok, ha az igazság ismertté válik és ha felismerésre kerül, hogy Mind Egyek vagyunk.
Tehát ne aggódjatok túlságosan amiatt, hogy a “látszólagos lehetetlenül áthidalható különbözőségek” megtisztíthatók-e. Ha közlik veletek az igazságot azok, akikben megbíztok, akkor sok nehézség egyszerűen eltűnik. Szívükben sokan egy békés életre vágynak, és már boldogok lennének azzal is, ha egyszerűen “élhetnének és hagynák őket élni”. Másoknak meghagyni, hogy az egyéni FÉNY felé vezető útjukon járjanak, lassan általánosan elfogadottá válik, és így mindenki képes lesz előre haladni lassan vagy gyorsan – a saját tempójához mérten. Végül mindenki rálel a FÉNYRE, – de végtelen sok út vezet oda.
Őrizzétek meg pozitív hozzáállásotokat mindennel kapcsolatban, amit tesztek és ne engedjétek, hogy szívetekbe kétség fészkelje be magát, mert a sötét erők az utolsó percig azon lesznek, hogy eltérítsenek utatoktól. De egyre jobban elgyengülnek, és nem tudnak tovább beavatkozni felfelé irányuló fejlődésetekbe. Lassan de biztosan elveszítik hatalmukat, és már most sem képesek egykori ‘autoritásuk’  erejével parancsolni [irányítani]. Pontosan figyeljük őket – méghozzá olyan pontosan, hogy nincs többé hely, ahol elbújhatnának előlünk. Nincs menekvés, és hiába könyörögnek majd, mikor megpróbálják megkerülni a tetteikből következő következményekkel való szembenézést.
SaLuSa vagyok a Szíriuszról, és nagy örülök annak, hogy átsegíthetlek benneteket az intenzív változások időszakán. Biztosíthatlak benneteket, legyen bármennyire ‘lehetetlen’ a földi helyzet, – segítségünkkel rövid időn belül át lehet lendülni rajta. Miközben karmikus okokból még be kell járnotok az általatok választott utakat, mi mégis a megfelelő időpontban eljöhetünk hozzátok, hogy segítsünk benneteket országaitok helyreállításában. Tehát ne engedjétek, hogy levertek vagy kétségbeesettek legyetek a “mocskot” illetően, amit maguk mögött hagytak a sok éves háborúk egyes országokban. Mi itt vagyunk, hogy segítsünk nektek egyengetni utatokat a csodálatos Arany jövőbe.
Köszönet, SaLuSa!
Mike Quinsey

Csatornázta: Mike Quinsey
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás: http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

Kedves Olvasók!
A most következő cikk egy szép összefoglaló és a 2014-es évre szóló előrejelzéseket tartalmaz.  A teljes anyagot Jennifer Hoffman bevezetőjével itt olvashatjátok: http://www.foldicsillagok.hu

Hálás köszönet  a Földicsillagoknak a fordításért! Jó olvasást! Scarlett

Earth_ChildrenJENNIFER HOFFMAN : 2014 ÉVI ELŐREJELZÉSEK: A SZERELMETESSÉG ÉVE

2014. A Szerelmetesség Éve -Részlet

2014. a Szerelmetesség Éve lesz, bár ez nem azt jelenti, hogy mindenki szerelembe esik ebben az évben, hanem azt, hogy nagyon sokan. Itt arra utalunk ezzel, hogy a szerelem egy olyan energia, amelyet az emberek a szerelmet az érzelmeikből fordítanak le. Nagyon könnyű eltévedni ebben, mert zavaros érzelem a szerelem. Nehéz azt eldönteni, ki az, aki szeret bennünket és ki az, aki nem és mennyire vagyunk szeretve vagy mennyire nem az emberek által és milyen helyzetekkel és kapcsolatokkal rendelkezünk ehhez, beleértve a Forrással való kapcsolatunkat is. De az a szerelem, nem energia, amely ítélkezésen, nem egyenrangúságon alapszik, hanem az, amely kitartóan ragaszkodik a szeretetteljesség jelenlétéhez, amely egyensúlyba hoz bennünk ennek az energiájával. Készüljünk fel tehát erre a folyamatos tartó erőteljes állapotra, amit 2014 hoz magával, és amely a január elsejei Új Holddal kezdődik el.
Átjutni a tű fokán
Az „Átjutni a tű fokán” említett idézet a Bibliából, Máté 19.24 alatt azt mondja: Könnyebb a tevének átjutni a tű fokán, mint egy gazdagnak belépni az Isten országába.” Én azt hiszem, hogy a „gazdag ember” hivatkozás egy félrefordítás, és talán helyesebb lenne erre a terheit cipelő emberre utalni. A Terheken itt egyszerűen a karmára, bűntudatra, szégyenre és minden olyan dologra utalhatunk, amely megterhelnek minket és utalhat milliók fájdalmaira is. lehetetlen számunkra az, hogy a magasabb dimenziók felé vezető keskeny portálokon a karmánktól való megtisztulás nélkül haladjunk át, amellyel a múlt terheit hordozzuk. Mi mindannyian a 2012 és 2013-as éveket azzal töltöttük, hogy megszabaduljunk ezektől a terhektől. Ebben az évben még további segítséget fogunk kapni, hogy el tudjuk hagyni a még eddig megmaradt korlátainkat, hogy átjuthassunk ezeken a dimenziós portálokon (a tű fokán!).
Semmi olyan nem történhet viszont, ami megsérthetné a szabad akaratunkat, ami még akkor is érvényben marad, amikor úgy érezzük, hogy nincs választási lehetőségünk bizonyos kérdésekben. 2013 olyan év volt, amely kihívásaival és számos nagyon nehéz életleckéivel olyan felismeréseket, tapasztalatokat hozott melyek elfogadása átalakított bennünket. Így léphettünk tovább egy multidimenzionális útra, a múlt terheitől megszabadultan. És ez az a terület, amely még 2014-ben és azt követően dolgozni fogunk.
Nem szükséges már tudatosan megtapasztalni a belőlünk felmerülő összes fájdalmainkat, de ha így, akkor a nehezebb utat választjuk. A könnyebb utat választani azt jelenti, hogy hagyjuk egyszerűen csak a dolgainkat, hogy feljöjjenek belőlünk, és engedjük meg magunknak azt, hogy velük együtt követjük az utunkat, vagy egy másikat választunk magunknak. 2014 forgóajtaján, bizonyos dolgaink elhagynak bennünket, míg mások arra várnak, hogy elfoglalják a helyüket. Ne feledjük el azt sem, hogy amitől még meg szeretnénk megszabadulni, az nagyon is dühös/mérges lesz, hogy el kell távoznia. Új Fény, energia, emberek és helyzetek készek belépni az életterünkbe, amelyet úgy teremthetünk meg számukra, hogy elengedjük a sűrűbb energiát az életünkből.
Kiterjedve az Én Vagyok Jelenlétébe
2014-ben megjelenő ajándékok közül, valami olyan új minőség jelentkezik, amely beleilleszkedik az év nagy témáiba. Ez nem más, mint kiterjedni az Én Vagyok jelenlétébe. Ez azt jelenti, amire annyiszor utaltunk, mint összekapcsolódni a Forrásunkkal. De ez most még fontosabbá válik a számunkra azzal, hogy az eddig kihangsúlyozott új paradigmákat és energiába elmozdulást, az új dimenziók lényeként összhangba hozzuk a felemelkedési utunkkal, és mint egy dinamikus, erőteljes és határtalan szellemi létezőként egy sokkal magasabb tudatosságba kerüljünk át.
Tehát öleljük át/fogadjuk magunkba a kiterjedt Én Vagyok Jelenlétét, mert ez lesz a következő lépés a felemelkedési utunkon, és vele lehet eligazodni a következő évtizedekben, de mindennek nagyon erőteljes alapjait, 2014-ben kell létrehoznunk.
Négy részből áll mindez:

Tervezés/Szándékozás és Integrálás
Összehangolás
Megengedés és Hitelesség/Eredetiség
(Teremtői) Mesterség és Megnyilvánítás
Ezek így foglalhatóak össze röviden. Ezek lennének 2014 kulcsfontosságú témái és azért is kell összpontosítanunk arra, hogy így dolgozzunk az energiával, mert mi szintúgy részesei vagyunk a világegyetem energiájának. Az érzelmeink energetikai kifejeződéseiben hogyan tudjunk az energiát lefordítani a nyelvünkre, hogy meg lehessen érteni. De ha már eléggé határozottan ott vagyunk az utunkon, akkor választanunk kell hozzá egy ezt magába foglaló energetikai szintet is és megtanulni azt, hogyan dolgozzunk az energiával, hogy megnyilvánítsuk azt az utat, amelyet választottunk követni.
Integrálás: Ez arról szól, hogy nekünk megfelelő energiát hogyan illesszük be az életünkbe. Mi sajnos gyakran fordítva, az ellenkezőjénél tesszük ezt. A hiányból, a félelemből próbáljuk megnyilvánítani a dolgainkat, és így aztán nem hagyunk helyet az energiaáramlásnak. Bármit, amit szeretnénk létrehozni az életünkben, nem számít az, hogy mennyire rossz vagy jó, de amire szükségünk van, vagy szeretnénk azt, be kell, hogy illeszkedjék az életünkbe. Az elengedés az egyik módja annak, hogy helyet tudjunk biztosítani az új dolgoknak. Éppen ezért volt már annyira kiemelt témája az elmúlt néhány évnek.
Tervezés/Szándékozás/Elgondolás: Arról szól, hogy elismerjük azt a képességünket, hogy társ-teremtői vagyunk a saját valóságunknak. Az a mi munkánk lényege, hogy utat engedjünk az energiának és mindezt szándékaink szerint, elgondolásunk alapján tegyük. És ez után az energia azon az úton érkezik meg és fog áramlani, amelyet létrehoztunk, megteremtettünk neki. A szándékaink egy-egy energiatartályt hoznak létre az energiának, hogy abban az energia tudjon áramlani. Így minden óhajunk, vágyunk mögött egy-egy szándék, elgondolás áll. A helyett viszont hogy úgy kérnénk reménykedve valamit: „Bárcsak lenne”, vagy azt hogy „Akarom”, mondjuk azt, hogy „Kívánom”. A „Kívánom”, egy széles utat nyit ekkor az energiával való összehangolódásra, azzal, amit szeretnénk megteremteni.
Az Összehangolódás, (hasonló a hasonlót vonzza!) nagyon fontos, mert e nélkül nincs illeszkedés, nem működőképes (az elgondoláson alapuló teremtésünk), és ekkor úgy érezzük, hogy megrekedtek az energiáink. Ekkor minden a kiindulási helyzetébe marad. Olyan ez, amikor van egy autónk, de nincs indítókulcsunk hozzá. Hiába akarjuk azt, hogy összekapcsolódjunk az energiával, de nem találjuk ennek meg az útját.
Lehetővé tenni/beengedni az energiát az életünkbe, ez arról szól, hogy hajlandóak vagyunk fogadni. Ez a második lépés a megnyilvánításban. Hitelesnek lenni, őszinteséget igényel, egy olyan elkötelezettséget, hogy hajlandóak vagyunk tisztelni magunkat. Valóságunk a megnyilvánításunk eredménye, és ennek az az alapja, hogy hogyan irányítjuk és mozgatjuk az energiát a terekbe és azokba a tartályokba, melyeket az energia befogadása céljából hoztunk létre.
(Teremtői Mesterség) Mesterek Vagyunk a születési jogunktól fogva. A 3. dimenzió ás energiájának (működtető) Mesterei vagyunk. Amikor úgy közelítjük meg az életünket, hogy áldozatok vagyunk és lemondunk a (teremtői) hatalmunkról, azt érjük el ezzel, hogy nem tudjuk, mi jelenik meg az életünkben (ennek következményeként). Ez a félelem alapú gondolkodás, félelem alapú eredményekhez vezet. Nem lehetünk megerősödöttek addig, amíg nem ismerjük el a Mesterségünket megkövetelő (teremtői) hatalmunkat. A világunknak szüksége van az olyan Mesterekre, akik a változások kezdeményezői, és most éppen ennek az átalakulásnak a legerősebb csúcspontján vagyunk.
Lehet sóhajtozni, hogy mennyire kimerültek vagyunk már, vagy azon elcsodálkozni, hogy mennyi minden teendőnk van még, de biztosíthatlak benneteket arról, hogy a munkánk legnehezebb részén már túl vagyunk, már elvégeztük azt. Mi most egy születési, vajúdási folyamatban vagyunk, és azok közülünk, akik már szültek, tudják azt, hogy testük tudta azt, hogy tegye ezt.
Ez az a rész, ahol hasznosíthatjuk a tetteinkbe, a tapasztalatainkat és tanulmányainkat. Ennyi a Mesterségről dióhéjban. Minden szükségest megkapunk ahhoz, amit eddig meg kellett tanulnunk és elkezdhetjük már felszámolni azokat a dolgainkat, melyeket nem óhajtunk tovább megismételni. Ahogy belépünk egy valami újba, szórakoztatónak és izgalmasnak látjuk a benne történő dolgokat, melyeket mi hoztunk létre magunknak. Sokunk számára ez az első alkalom, hogy ilyen szórakoztató. Legyen is belőle minél több ilyen. A világnak szüksége van ránk, hogy megmutassuk sokaknak, milyen is az gyógyultnak lenni, miről is szól az egész élet, és képesek vagyunk rá.
Itt következnek az én általános észrevételeim arról, hogy 2014 mit tartogat számunkra és az emberiség számára.
Globális vágyaink az átalakulásra:
2013-ban egy kis ízelítőt kaptunk a munkahelyekkel kapcsolatosan a „vissza a hatalmat a népnek” tiltakozásból. Például Bangladesben, nemrég amikor összeomlott egy ruhakészítő üzem, és megölt 1200 embert, egy globális tiltakozás hullámot hozott létre a ruházati iparban használt rabszolgamunka ellen, és arra kényszerítette az egész iparágat, hogy változtassanak az eddig bevált termelési módszerükön. Amíg a dolgozók tiltakoztak és tüntettek, addig a vásárlók az egész világon támogatták az erőfeszítéseiket, és írásban is hangot adtak e gyakorlat szükséges megváltoztatására. És a változás iránti vágy csak fokozódni és folytatódni fog, amint új utakat, új módszereket keresünk a 3 dimenziós „hatalmi korlátozás/ellenőrzés” felcserélésére egy másfajta 5. dimenziós és azon túli paradigmák energiáinak megosztásával, az egymással való összekapcsolódással és a (teremtőségünk) önfelhatalmazásával.  Tudatosan összekapcsolódva egymással fel fogja tüzelni arra a vágyakozásunkat, hogy mindenkit a méltósága szerint kezeljük és tisztelettel, megbecsüléssel méltányoljuk. Így ezzel afelé fogunk tartani majd, hogy megnyilvánítsuk a békességet, örömöt, szeretetet és bőséget úgy az életünkben, amilyen világot szeretnénk.
Földi Változások
2014-ben még több a Földünket érintő változást fogunk tapasztalni. A legtöbb oka ezek közül a már rég óta az emberek által okozott, veszélyes és egészségre ártalmat hozó tevékenységből származik, míg mások eddig eltitkolt eredetűek, és vannak persze olyanok is, amelyek a nyilvánosság előtt zajlanak, de valós hatásukat még nem tárták fel. Ezek olyan folyamatosan jelentkező környezetkárosító problémák, amelyek még több földrengést és földcsuszamlást eredményeznek majd az USA-ban, különösen a közép nyugati térség felső vidékén, Texasban, valamint néhány síksággal rendelkező államban, mint Tennessee és Kentucky. Az időjárás ebben az évben is szélsőséges lesz, különösen a tavasz vége felé és a kora nyári időszakban. Európában jelentős kárt okozó szélviharok és szokatlan erős viharokkal kell számolni, melyek kialakulásáért a HAARP technológia használata a felelős, amelyet azért alkalmaznak, hogy manipulálják a termési időszakokat.
A Yellowstone szupervulkánja még nem fog kitörni ebben az évben, de már azt látom, hogy 2015 körül viszont jelentős aktivitásba kezd. Viszont jelentős vulkáni tevékenység alakul ki a Fülöp-szigetekeket övező térségben és a tűzgyűrű (Csendes-óceán) vulkánjai is aktívak lesznek, de egyik sem jelent veszélyt a lakosság számára. Ezeknek a földi morajlásoknak célja van. Az hogy nekünk egyre tudatosabban kell védelmeznünk a Földet, és egy stabil, biztonságos és tiszteletteljes kapcsolatot kell, hogy fenntartsunk vele.
A Fukushimai nukleáris reaktor sugárzása továbbra is problémát jelent a csendes-óceáni térségben, Ázsiában és az USA-ban. Földönkívüli segítséget kapunk a veszélyes sugárzási szint enyhítésére és mi is segíthetünk szándékaink szerint beállítani a víz rezgési szintjének megemelésével, mellyel kiküszöbölhetünk számos káros hatást. Sokkal súlyosabb a helyzet ott, mint ahogy arról tudósítanak, és azért is kapunk segítsége, mert ezeket az információkat nem osztják meg velünk. Ennek a területnek, napi szinten szüksége van az imáinkra és energetikai támogatásunkra. Naponta töltsünk el néhány percet azzal, hogy energiát küldjünk erre a területre, mivel ez sokat segíthet.
Folyamatosan, érdeklődési körünkbe kell tartanunk a mezőgazdaságban tapasztaltakat és még erőteljesebb együttérzéssel lenni az állatokkal való bánásmód tekintetében. Látni fogjuk majd, hogy ezeken a területeken, helyzetekben az emberek hogyan fogják átalakítani a saját valóságukat és hogyan fognak együtt dolgozni azért, hogy megnyilvánítsák a legjobban kívánt eredményt.
A vállalatoknak és a kormányoknak hathatós válaszokat kell adniuk a változások bekövetkeztével az embereknek a közvélemény nyomására. Így azok a fajta átalakulások következnek be, amelyben a dolgok úgy fognak változni, ahogy mi azokat szeretnénk. Kitartó erőfeszítéseink során egy tartós átalakulás jön létre, amint visszaköveteljük (teremtői) hatalmunkat és mesterségünkbe állva megnyilvánítjuk azt a valóságot, amelyben élni szeretnénk. Mindez felhatalmaz bennünket arra, hogy ragaszkodjunk most már továbbra is a világunknak oly szükséges változásokhoz. Ha át tudjuk nyomni magunkat az ellenálláson, és továbbra is képesek vagyunk folytatni a változások létrejöttét, akkor a világunk olyanná válik majd amilyennek szeretnénk hogy legyen.
(Energetikai) Örvények (Vortexek) és (Energetikai) Portálok
Az Örvények energiakoncentrációk/energia-sűrítmények a Földön és az energiaportálok pedig olyan energianyílások a Föld elektromágneses rácsán, amelyek lehetővé teszik azt, hogy a Világegyetem energiái a Földre áramolhassanak. Egyes portálok viszont azt is lehetővé teszik, hogy a sűrű energia is bekerülhessen a Földre, míg mások sokkal finomabbak és ezek az energiák kevésbé sűrűk. Mondhatnánk nektek azt is, ahol az ősi sötét és sűrű energiaportálok vannak, ezeken a területeken így jelenleg is háborúk folynak vagy éppen tüntetések és lakossági zavargások történnek, mint például Szíriában, Egyiptomban és a Közel-Kelet egyes területein. Minden olyan terület, ahol a női energiát elnyomták vagy megtagadták, egy ősi sűrű energiaportált foglal magába. Ezért ezek a területek lezáródtak és ezek a lezáródások még néhány évig folytatódni fognak, mert van egy hatalmas ellenállás azoktól, akik ebből a sűrű energiából táplálkoznak. 2015-ben látni fogjuk, hogy ezeken a lezáródott helyeken, portálokon hatalmas változások fognak történni, de még 2014-ben tapasztalni fogjuk az itt időnként létrejövő intenzív erejű konfliktusokat.
Viszont, új energiaörvények nyílnak meg majd a világ számos területén, és így közülük már sokkal többől tudja fogadni a Föld rácsa azokat az energiákat, melyek szükségesek számára, de mindez nem azért történik meg, mert a régi portálok még nem záródtak be. Azt is lehet mondani, hogy azokon a területeken ahol az új energiaörvények megjelennek, ott hirtelen változások állnak be, a társadalmi, politikai vagy kulturális környezetüket tekintve.
Svájc az egyik ilyen területet, ahol 2014-ben ez történik majd, valamint Afrika egyes részeinél: Dél-Afrika, Madagaszkár, aztán délnyugati és keleti részei az USA-nak, Kelet-Ausztrália, Tasmania. Ázsia egyes részeinél, beleértve Dél-Koreát, Taiwant. Oroszországban is új örvények jelennek meg, de ezek hatása még korlátozottabb lesz. Amit látok/érzek, egy csomó társadalmi felfordulást Oroszországban, de ezek nem lesznek erőszakosak, viszont nagyon erőteljesek/határozottak.
2013-ban még azért nem volt lehetőség megváltoztatni tartózkodási helyeteket, vagy továbbállni máshová ebben az időszakban, mert minden olyan ajtó zárva volt azokon a helyeken előttetek, mert még nem álltatok készen a teljes saját gyógyulásotokra. 2014-ben azonban új lehetőségek nyílnak meg ezzel kapcsolatban, hogy ezek meg is valósuljanak. Biztosnak kell lennetek abban, hogy milyen helyre költöztök, mert az új tartózkodási helyeteken azt a fajta életmódot szeretnétek meg majd megtapasztalni, amely a barátságon, a közösségi szellemen, szociális hálón alapulnak vagy határozza meg azt.
Napkitörések, A Nap Koronális kitörései és a Nap pólusváltása
2013 decemberében az egyik olyan legjelentősebb energetikai eseményre került sor, amely alig kapott figyelmet. A Nap pólust váltott a sarki területén, amelyet 11 évente mindig meg szokott tenni. 2013 szintén az az év volt, amelyben amióta feljegyzés van erről, a legintenzívebb naptevékenység történt és ugyanúgy a pólust váltó évei tekintetében is. Mos egy új ciklusába fordult a Nap, és egyre kevésbé lesznek intenzív napkitöréseket fogunk látni, de a Nap elektromágneses mezejének megváltozása egy új energiaciklus aktiválódásával, el fogja érni a Földet. Nézzetek vissza, hogy milyen változások történtek 2001-2013 között és akkor ez az, ami elgondolásra késztethet bennünket, hogy mi minden kezdődhet el 2014-ben. Mit gondoltok akkor arról, hogy 2025-ben hogy fog kinézni a Föld e új ciklus végén?
Energia időszakok
Minden év folyamán, amikor a Föld energetikai kiegyensúlyozó változásai megtörténnek, meg is tapasztalhatjuk ezeket a változásokat. Újabb energetikai összehangolódások történnek, új örvények nyílnak meg, vagy a régiek bezáródnak: ezek a történések gyakran összeütközésbe kerülnek a saját energia mezőnk rezgésével és ilyenkor eléggé kellemetlenül érezhetjük magunkat, sőt még meg is betegedhetünk. Ezeket szoktuk felemelkedési tüneteknek nevezni, de ez részét képezi a felemelkedési utunknak, mert része ugyancsak annak a küldetésünknek, amely ahhoz szükséges, hogy létrehozzuk a „Mennyországot a Földön”. Az ilyen energia időszakok során erőteljesen meg is láthatjuk majd a Föld változásait, mégpedig hatalmas viharok, árvizek, földrengések vagy szokatlan időjárások formájában.
Saját életünkben is hirtelen lezáródó, befejeződő eseményeket, zavarokat tapasztalhatunk majd az idén. Változások mutatkoznak meg az érzékeinkben, gondolkodásunkban és még a fizikai állapotunkban is. Világszerte hallani fogunk, az eddig előttünk eltitkolt dolgokról, programokról, korrupciókról, botrányokról és hatalmi játszmákról. Ezek az energia időszakok ennek a ciklusnak néhány aktívabb és intenzív részeként is leírhatóak, de az energetikai aktivitás nem kizárólag ezekre az időszakokra összpontosíthatók a perióduson belül.
2014-ben 5 energia periódus érhető tetten, és 3 retrográd Merkúr időszak. A Vénusz március elsejéig retrográd marad, és a Mars is beszáll közéjük egészen július 21-ig. Majd a nagybolygók közül is lesznek retrográdok ebben az évben, de azt is hozzátehetjük, hogy néhányuk extra méretű energetikai intenzitása energetikai szinten meg fogja lökni a bolygót. Ehhez még hozzá jön áprilisban az 5. Uránusz/Plútó kvadrát, valamint két fogyatkozás (nap-és hold) is hozzájárul még ehhez a hónapban.
Itt következnek a különlegesen intenzív energiadús hónapok.
Január: Az év egy erőteljes bummal indul, egy igen erőteljes újholddal, amely része egy Kardinális Nagy Keresztnek (amely az egyik legerősebb asztrológia összehangolódás). Ez az összehangolódás az élet 4 legfontosabb területét köti össze, hangolja össze energetikailag.: cselekvés, érzékelés és észlelés, partneri viszony, előrehaladás a munkában. Ez a „Változtatni vagy Változni energiáit állítja be az újhold erre az évre. Vagyis, vagy felvesszük az energiát, ami beérkezik, vagy az átgázol rajtunk. Ne lepődjünk meg azon, ha nem vagyunk tudatosak, akkor nem tudunk felvenni belőle eleget, , vagy ha készek vagyunk az útjára engedni azt minden bánkódás nélkül tegyük.
Bölcsnek látszik ilyenkor szünetet tartani, mielőtt mérgesen reagálnák erre, mert amit mozgásba hoz, az nagyon tartós lesz. A Vénusz is retrográd ebben az időszakban, így nagyon kevés a finom és a lágy energia ebben az időben, hát bölcsen használjuk ki ezt az időt. A Mars aktiválja az Uránusz/Plútó kvadrátot és a Merkúr is elkezdi a retrográd árnyékába vonulni januárban és február legnagyobb részében is ott marad.
Márciustól Júliusig: A Mars ebben az időszakban keresztülmegy a retrográd ciklusán és júliusig befejezi az árnyékának kivetítését. Ez a tranzit már 2013-ban a Mérlegben indult. A Mars a kapcsolataink témakörének mindenféle aspektusát aktiválni fogja. A retrográd periódusa május 20-tól folyamatosan az azt megelőző hónapok érzékeny pontjaira veti fényét, így ebben a hónapban eléggé a beszédtémák középpontjába kerül majd a kapcsolatrendszer területe, amely így nemcsak a romantikára korlátozódik majd. Minden olyan kapcsolat, amely bizonytalan, vagy küzdelmes, vagy készen van arra, hogy véget érjen, a szétkapcsolódását fogjuk majd látni ebben az időszakban. De azok, amelyek erősek, kiegyensúlyozottak és teljes értékűek és harmonikusak felhatalmazott erejűek lesznek a Mars helyzete által. Mégha nem vagyunk meggyőződve ezek tartósságára, ha más nem is de ezek tisztuláson fognak átesni ebben a folyamatban.
Április: Ha eddig azt gondoltuk, hogy 2013. november nagyon erőteljes hónap volt, akkor most 2014 áprilisa még ettől is egy magasabb energetikai szintre emel bennünket. Az 5. Uránusz/Plútó kvadrát, pontosan április 22-én indul be, és ez (a hét közül) a torokcsakrának fog megfelelni. A beszédünkkel, hangunkkal való megnyilvánítással kapcsolatos témaköröket járja körül. A saját hangunk megtalálása, személyes és globális szinten.
Egy másfajta, új társasjátékot választhatunk, amire április 15.-én és 29.-én bekövetkező fogyatkozások adnak biztosítékot, és másrészt ekkor van a Nagy (Kozmikus) Kereszt felállásának ideje is. Az asztrológiában a Nagy Kereszt összehangolódása egy erőteljes esemény lehetőségét hozza magával a változásra/váltásra és ebben a hónapban ez a beállítás történik meg szintén. Ezek az előrelendítő kerekek ekkor személyes és globális szinteken is egyaránt mozgásba lendülnek.
Június: Ez a hónap az eddig előlünk eltitkolt dolgokat hozza fel napvilágra, olyan dolgokat, melyek sokkolni fogják a világot és ennek folyamán az eddig érintett bizonyos személyeknek lehetőségük van arra, hogy bocsánatot kérjenek, és megbánják az ezekkel kapcsolatos tetteiket. Reményeink szerint az is ki fog derülni, világosságra kerül az is hogy mennyi ember gyanúsítható a károkozásokban, amiket eddig senki sem tudott bebizonyítani. És ez számos országon átívelően érinteni fogja a kormányokat, tisztviselőket és különböző internetes csalásokat, korrupciót, hogy milyen forrásból származnak ezek. Olyan embereket is érinthet akár, akikre nem is számítanánk, akik nem csak egyszerűen érintettek ezekben az ügyekben (hanem vezető szerepük van ezekben).
Október: Az áprilisi fogyatkozások energetikai eredményeit októberben fogjuk meglátni, amikor két másik új fogyatkozás (2014. október 8. : teliholdas teljes holdfogyatkozás, és 2014. október 23. részleges újholdas napfogyatkozás) beteljesíti az éves ciklust. Úgy érzem, hogy ekkor egy újabb energiaváltás történik majd e hónap alatt, egy olyan energia kiegyensúlyozás formájában, melyet néhány ember indít el azok közül, akik birtokolják és működtetik a világ kormányait és pénzügyi intézményeit. Így ezek a rendszerek egy sokkal igazságosabb elosztási formába fordulnak majd, melyek átláthatóbbak és az igazságosabb elosztáson alapulnak. Bár ezek nem járnak majd kellemes hatással és némi zavarodottságot hoznak a világunkba. Lesz egy szétrázódó hatás ebben a hónapban a pénzügyi piacokon, ami kissé pánikot fog kelteni, különösen az olyan emberek körében, akiknek a megélhetésük a befektetésektől függenek. A pénzügyi piacok nem fognak összeomlani, de eddigi talajukat vesztik és egy újabb rendeződésük következik be.
December: Ez a hónap egy olyan értékelési idő lesz, amikor véglegesen elrendeződnek az évben felmerülő dolgaink, és egy új választ tesz lehetővé a következő éveket tekintve egy tudatos és hathatós módon. Úgy tűnik, hogy egyre nagyobb energia fogja támogatni a közösségeket ebben a hónapban, ahogy az emberek összejönnek és eldöntik azt, mi is legyen a következő lépés, mit is szeretnénk megtenni közös módszerekkel. Azt is érzem, hogy ebben az évben a Karácsony sokkal fontosabb ünnep lesz, mint ahogy az 2013-ban volt, és nem egyszerűen egy szünidő időszak lesz. 2014-ben számos átalakulásunkat fogjuk befejezni és így már decembert felüdülésre, számvetésre, mérlegelésre és újrarendeződésre tudjuk majd használni és ezzel mehetünk át a következő évre. Azok, akik még nem indultak el ezen az úton, azok számos problémával kerülnek majd szembe, de amennyiben elkötelezik magukat a fejlődésük, kiterjedésük és átalakulásuk mellett, akkor képesek lesznek arra, hogy beindítsák ezt a folyamatot, annak a munkánknak köszönhetően, amit már elvégeztünk az elmúlt évtizedben.
Sokkal több ember fogja azt választani, hogy maga mögött hagyja a fizikai testét ebben az évben, ezért fel kell erre készülni a szeretteink környezetében. És ez magába foglalja a házi állatokat is, mert ők ugyanúgy részei ennek a folyamatnak. Amikor eljön az ideje annak, hogy valaki elhagy bennünk, az egy választás meghozása és nem egy személyről szóló eset. Ez is annak a jele, hogy milyen messze jutottunk el ebben az átalakulásokat hozó folyamatban, mert nagyon sok ember hozzájárul ehhez az energetikai folyamathoz (kiveszi a részét ebből a munkából), és amikor éppen ideje van a szülési, vagy a végső életszakasznak már nem szükséges nem kell, hogy részt vegyen ebben a küldetésben.
Újra megint egy olyan évbe lépünk, ahol két világban, kétfajta életet élünk, de egyszerre. Az emberlét 3. dimenziós világát és egy magasabb lelki világot. A múltban ez a helyzet volt minden konfliktusunk forrása, de most már mára megtanultuk azt, hogyan éljünk ezzel együtt harmóniában, társ-teremtő szövetségünkkel. Ez a szövetség lehetővé teszi számunkra azt, hogy jobban tisztában legyünk azzal, hogy milyen változásokat kell megtennünk felelősségteljesen (teremtői) hatalmunkban állva és elengedjük azt ami már nem szolgál bennünk, és az utunkat a szándékain szerint a vidámsággal, az örömteli életet vágyakozva járjuk.
A szándékozást arra kell használnunk, hogy minél erőteljesebben hozzuk létre azt a valóságot, amiben élni szeretnénk. Tudom, hogy ezt sokszor ismételgetem, de hogy hogyan fogjuk folytatni az utunkat, az nem azon múlik, hogy csak hagyjuk, hogy átessünk valamin, hanem azon hogy érezzük, úgy vegyük, hogy ez valami igazán csodálatos dolog, ami velünk történni fog. Amiről már hosszú ideje beszéltünk szeretteim, az most itt van és megtörtént az, amit akartunk. A következő lépés az, amit cselekvésünkbe kell vinnünk az, amiért itt vagyunk, hogy új energiát hozzunk a bolygóra és részt vegyünk a felemelkedési folyamatban úgy hogy létrehozzuk az új föld paradigmáit és hogy példaképei legyünk a teljesen meggyógyított életeinkkel. Most hogy ez a teendőnk az utunkba került, éppen itt az ideje, hogy elvégezzük azt.
Ebben az évben a szándékaink szolgálnak irányadónak és őrhelyül és fogják a fényt életünkbe belefoglalni. Így megerősödve, értelemmel és lelkiséggel feltöltekezve segítik a szándékaink az evolúciónkat, ebben az évben. Még minid mindenben érvényes a szabad akarat és soha „semmi nincs kőbe vésve”, de az ahogy most egy erősen átalakító időben élünk, úgy egyre több emberrel megoszthatjuk a béke iránti vágyunkat, szándékunkat, a szeretet, elfogadás, közösségi lét iránti vágyakozásunkat. Ez az ami valódi erőt hoz arra, hogy megváltoztassuk a világunkat és lehetővé teszi, elhozza a személyes és kollektív világunkba a „Mennyország megteremtését a Földön.” Ahogy azt Uriel gyakran ismételte. A mi munkánk, nem az hogy leromboljuk a Földet, tehát a mennyország csak így tus magához emelni bennünket. A mi küldetésünk az, hogy megemeljük a Föld és az emberiség frekvenciáját, hogy létrehozzuk az ember-isteni (istenember) szövetségét, és „lelki-emberként” (spirituális emberként) fejlődjünk tovább a Földön.
Az idei év lehet könnyű is, nehéz is, de én azt hiszem, egyensúlyban lesz mindkettő és a kihívásokat ellensúlyozni, fogja boldogságunk tiszta áldásos pillanatai. Ezért vagyunk itt és nincsen más hely, nincsen máshová menekülni, elbújni ebben a folyamatban. Tehát ne zavarjon bennünk a változás elkerülhetetlen káosza, a váltás elkerülhetetlen, de a káosz nem kötelező. Itt vagyunk együtt és készen állunk arra, hogy elkezdjünk egy új évet és tegyünk is érte úgy, hogy valójában is remek legyen!
Kívánok mindannyinknak áldással teli bőséget, békességet és örömöt, szeretetet. És ez az amivel egy szerető és egy támogató Világegyetem vár bennünket azzal, hogy mindezt társ-teremtéssel létrehozzuk, együtt.

Közreadja: http://www.foldicsillagok.hu

Forrás: 2014 Predictions – The Year of Love
a message from Jennifer Hoffman, Tuesday, 31 December, 2013  (posted 2 January, 2014)
Copyright (c) 2013 by Jennifer Hoffman. All rights reserved.  You may quote, translate, reprint or refer to this message if you mention the author name and include a working link to http://enlighteninglife.com
http://spiritlibrary.com/uriel-heals/2014-predictions-the-year-of-love?utm_source=Spirit+Library+Updates&utm_campaign=6e88ceb22a-Daily_Update&utm_medium=email&utm_term=0_ef6a5211f4-6e88ceb22a-140576124
Máté:19:24:
Ismét mondom pedig néktek: Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, hogy nem a gazdagnak az Isten országába bejutni.

Csatornázta: Jennifer Hoffman
Magyar nyelvű fordítás: Földicsillagok
Forrás: http://foldicsillagok.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=480:jennifer-hoffman-2014-evi-elrejelzesek-a-szerelmetesseg-eve&catid=54:2014&Itemid=82

Jesus carrying a child on his backA bölcsesség és az inspiráció üzenetei

SZERETET ZUHANY

Gillian Ruddy közvetítése

Szeretett, értékes szívek, Lord Emanuel vagyok, azért jöttem el, hogy szeretetben fürödjetek. Legyetek üdvözölve Kedvesek, nem szükséges megkérdeznem, hogyan érzitek ma magatokat, tudom. Tulajdonképpen mindig tudom, mert veletek VAGYOK, de mindig megkérdezlek benneteket -még ha nem is írott formában-  szívemből, hogy tudjátok szeretlek benneteket és gondoskodom rólatok, fontos számomra, hogyan vagytok. Tudom, hogyan érzitek magatokat ezen a napon és nem azért kérdezem, mert tudom mi szükséges ezen a kérdésen túl. Nem kellenek szavak, nincs szükség sem rá, hogy elmeséljétek nekem történeteteket, hallottam, nagyon jól ismerem mindet. Feljegyzéseiteket [energialenyomatotokat -ford. megj] el tudom olvasni, ha energiátokban tartózkodom és ismerek minden szívfájdalmat, minden fájdalmas tapasztalatot, hallok minden szívet Kedvesek és mindegyik szeretet után kiált. Fülsüketítő kiáltás ez, amikor kollektívként hallak benneteket. Az egyedüli amire szükségetek van az a szeretet, minden amire vágytok, hogy szeressenek és figyelemet kapjatok. Hallak benneteket Kedvesek, jól hallak benneteket.

És ma itt az idő, hogy félretegyétek történeteiteket, egyszerűen engedjétek el őket. És egyszerűen érezzetek, érezzetek, érezzetek. Felejtsétek el azt, amiért így érzitek magatokat, felejtsétek el a frusztrációt, a csalódottságot, a megaláztatást, a szánalmat, felejtéstek el a szavakat és a történeteket és ÉREZZÉTEK, ami alatta van, egyszerűen érezzétek.

Bátor szíveim, lélegezzetek be mélyen érezéseitekbe és elméteket csendesítsétek le egy pillanatra, csitítsátok el a történeteket. Kedvesek, minden amire szükségetek van a szeretet és a figyelem, érzünk és megtartunk titeket. És nagy megtiszteltetés számomra, ha megengeditek, hogy ezt megtehessem értetek. Nagy örömömre szolgálna, ha a következő 10 vagy 15 percben szeretettel felfoghatnálak benneteket, vigaszt és megkönnyebbülést nyújtva. 

Ha készen álltok fogadásomra, akkor vegyetek egy mély lélegzetet az orron keresztül és a szájon át ki, mély, mály tisztító lélegzeteket. Lélegezzétek be lelketek fényét és Isten szeretetét, ami körülvesz bennetket, lélegezzétek ki olyan mélyen ahogyan csak tudjátok mnden sűrűséget, minden gondotokat és engedjétek testeteknek, hogy minden kilégzéssel ]egyre jobban] ellazuljon. Ha szeretnétek hunyjátok le szemeteket és eljövök hozzátok.

Azt kívánom, hogy szívem minden szeretetével körülölelhesselek, azt kívánom, hogy a Megvilágosodás Arany Lángjában tarthassalak benneteket, azt kívánom, hogy sugározzon rátok Isten fénye, hogy kétésgek nélkül tudhassátok, hogy láthatóak és hallhatóak vagytok, hogy fontosak vagytok és elképzeléseitkeet felülmúlva szeretve vagytok. Érezzétek most ezt a szeretetet Kedvesek, fogadjátok el olyan mélységben, ahogyan az lehetésges számotokra. Merüljetek el a Szent Szeretetben, ami körbevesz benneteket. Sírjátok ki könnyeiteket, ha jönnek, tegyétek le fejeteket, ha szeretnétek, tegyetek úgy, ahogy az megfelel számotokra. Pihentessétek testeteket, ha arra kér benneteket.

És fogadjátok a szeretet Isteni szelíd záporát.

Nincs több mondandóm számotokra ezena napon. Mély hálával és tisztelettel ajánlom ezt fel Ma nektek. Szeretlek benneteket, megáldalak benneteket és köszönöm nektek, hogy továbbra is megjelentek, hogy vezethesselek és szerethesselek benneteket ezen írott szavakon keresztül. Együt lépek veletek oldalatokon, míg biztonságban haza nem érkeztek. Ez az én ígéretem számotokra. Lord Emanuel VAGYOK. A szeretet halhatatlan és MInden AMi Létezik. Isten áldjon bennetket.

Csatornázta: Gillian Ruddy

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett Forrás: http://lordemanuelingerman.blogspot.com.es/2014/01/lord-emanuel-16januar-2014-liebes-dusche.html

1535698_407473786022605_1250975868_n

Golden Lotus ajánlásával:

Vegán piknik Kaposváron /  jövő szombaton / 2014. 02. 01. = 15:00

Join

VEGAN DAY (Kaposvár)

1 February at 15:00

Művészbejáró Művelődési Központ in Kaposvár

18 people are going

SaLuSa / 2014-01-17

salusa-imagem-mais-real-deleSaLuSa / 2014. január 17.
Mike Quinsey közvetítése

A mi kedvező megfigyelési helyzetünkből nézve a Föld úgy sugárzik, mint egy gyémánt az égbolton és minden megfigyelő számára világossá teszi, hogy a FÉNY visszatér oda! A mi energiaátirányításunkkal és asszisztenciánkkal így is fog maradni, és ezt semmilyen külső befolyás nem fogja megállítani vagy megakadályozni. Úgy rendeltetett, hogy ez az ciklus a FÉNY győzelmével zárul, és ez már eonokkal korábban így lett eltervezve.
Így magatok mögött hagyhatjátok a “régit”, mert az betöltötte célját; és ezután valóban csak a magasabb rezgések fognak létezni. Eddig a ciklusok mindig erőteljes földfelszíni változásokkal jártak együtt, méghozzá olyan átfogó mértékben, hogy csak nagyon kevés maradt hátra a korábbi civilizációk bizonyítékaként. Mivel azonban időközben elsajátításra kerültek a még szükséges leckéitek, az onnan nyert tapasztalatok által kívánatos tudatszint-emelkedést értek el. Erre azért volt szükség, hogy minden arra felkészült lélek megtanulja, hogy egy olyan szintre emelkedjen, ahol az alacsonyabb rezgésekből származó tapasztalataikat lezárhatják. Ez természetes, ha egy ciklus eléri a beteljesedés stádiumát.
Így Kedvesek, most a jövőre összpontosíthattok abban a tudatban, hogy sok változás lesz, ami még magasabb létezési síkokra készítenek fel. Természetes, hogy felmerül bennetek a kérdés, hogyan fog kinézni a családotok és barátaitok a jövő szempontjából; azonban sok csoportosulás [kötelék] a jövőben is megmarad egy időre. Ha egy családtag vagy barát egy másik irányba indul, akkor ez annak a személynek megfelelő, és el kell őt engednetek szeretettel és áldásotokkal. Amire már egy korábbi üzenetben is rámutattunk: a lelkek közötti SZERETET köteléke nagy hatalommal bír és megmarad, függetlenül a térbeli távolságoktól, ami elválaszthat benneteket.
Valójában a SZERETET energiája a világegyetem elpusztíthatatlan kötőanyaga (a “ragasztója”). A végén a SZERETET az egyetlen, ami számít. Köztetek egyesek számára, akik felismerték már a SZERETET hatalmát, világossá válik, hogy az energia mögött rejlik az, amit ti “csodának” neveznek. Egy példa erre, amit a gyerekek iránt érzett “anyai szeretetnek” neveztek, ami oly sok erőt hordoz magában, hogy gyógyító erővel bír, ha a szükség úgy hozza. De ti Mindannyian rendelkeztek bizonyos fokig ilyen képességekkel, amik azonban addig maradnak a ‘félhomályban’, amíg elő nem hívjátok őket.
Az idő előrehaladtával észre fogjátok venni, hogy energiátok lényegesen nagyobb befolyással bír a körülöttetek lévő emberekre, mint azt képzeltétek volna. Azonban a ráhatás jobb és rosszabb irányban is működhet, és ezért nemsokára megtanuljátok, hogy teljes felelősséget vállaljatok értük. Ha egy emberi kollektíva részt vesz egy gyógyító meditációban és gondolatukat egy közös fókuszra összpontosítják, akkor az abból eredő hatásos energia megsokszorozódik. Ezt már valószínűleg ti is tudjátok, de el kell mondani azt is: ha a gyógyítás nem sikeres, az nem feltétlenül a gyógyítók sikertelensége. Más faktorok is szerepet játszanak – mint például az energiát fogadó lélek karmája; tehát ne essetek kétségbe, ha nem jártatok sikerrel.
Ha világossá válik számotokra, milyen mértékben uralkodtak felettetek (ellenőriztek benneteket), megértitek, miért éltetek illúzióban sok életcikluson keresztül. Bár igaz, hogy ti magatok hoztátok létre, ami naponta történik nálatok, azonban ezzel egyszerre mégsem stimmel a dolog teljesen, ha a valódi hátterét is megismeritek. Eonokon keresztül olyan lelkek vezettek benneteket, akik a saját forgatókönyvüket követték és szó szerint sötétségben tartottak benneteket. Hazugságokkal és dezinformációkkal etettek benneteket, ami különösen nehézzé tette számotokra, hogy tudatosítsátok, mi is igaz valójában. De ne essetek kétségbe, mert a sötét erők nemsokára elveszítik a felettetek gyakorolt befolyásukat és hatalmukat.
Maradjon nyitott szellemetek, amikor a felfedések megtörténnek; intuitív módon képesnek kell lennetek azokat az információkat kiszűrni, amik nem érződnek ‘helyesnek’. Bízzatok a kipróbált és felülvizsgált információ forrásaitokban és legyetek gyanakvók azokkal szemben akik félelmet keltenek, mert ez nem módszere a magasabb szintű, FÉNYÉRT munkálkodó lényeknek. Tisztában kell lennetek azzal, hogy a sötét erők még mindig nagyfokú szabadsággal rendelkeznek, hogy kövessék saját forgatókönyvüket, mert ők is rendelkeznek szabad akarattal. De próbálkozásuk, hogy megakadályozzák a FÉNYT, hogy minden szintet [politika, gazdaság…] áthasson nem lesz sikeres; és ezért ‘sikerük’ mindig korlátozott.
Sok lélek úgy éli életét, hogy semmiféle fogalma sincs arról, hogy manipulálják őket. A sötét erők nagyon dörzsöltek abban, hogy elkendőzzék [álcázzák] befolyásukat vagy hogy felismerhetővé váljon, hogy alacsonyabb [rezgésű] lények által tevékenykednek. Mégis késő számukra, hogy megállítsák a FÉNY előretörését, és így egy vesztett ügyért harcolnak. Már felismerik, hogy hatalmuk apad, és nincs lehetőség számukra, hogy újra ‘erőre’ kapjanak. Tehát ne féljetek ezektől a sötét erőktől, mert elveszítik hatalmi struktúrájuk felett az uralmat.
Nézzetek továbbra is előre, abban a tudatban, hogy jövőtök a FÉNYBEN biztosított. Az idő előrehaladtával a kitartás könnyebben fog menni, mert lassan elvágjátok a köteléket mindentől, ami nem a FÉNNYEL áll kapcsolatban. Sokan, sok életciklusból cipelnek nemkívánatos terheket magukkal; de belsőjükben tudni fogják, hogy ez mit jelent számukra; megtisztításuk céljából azok a felszínre fognak hatolni. Tény, hogy minden, ami az alacsonyabb rezgésekhez sorolható, lassan elveszíti vonzerejét számotokra, és ezért lassan lezárjátok ezeket magatokban.
SaLuSa vagyok a Szíriuszról, és nagyon örülök, hogy hozzájárulhatok  a Felemelkedésetekhez, a Galaktikus Föderáció SZERETETÉVEL búcsúzom tőletek.
Köszönet, SaLuSa!
Mike Quinsey

Csatornázta: Mike Quinsey
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás: http://www.treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

Mihály Arkangyal/ 2012.01.18.

Carol Ann O’Riley közvetítése

SárkányokMEDITÁCIÓ

MIHÁLY ARKANGYAL SÁRKÁNYREPÜLÉS


Isten hozott! Isten hozott! Isten hozott! Gyönyörű Fénylényeim!

A felhők emelkedni tűnnek körülöttetek, hasonló jelenségben, mint ahogy a nap áttöri a felhőket, egy hosszú menydörgős vihar után.

Sokat tisztítottatok, és ennek ilyenek kell lennie. A tisztulás egy örökkévalósági projekt, miközben ti folyamatos épülés és fejlődés alatt vagytok, Szeretteim.

A Teremtő leküld mindegyikőtöknek egy Királyi Bíbor Éteri Fényű leplet, beteríteni a vállatok köré. Ezt Áldásnak Gyönyörű Fénylényeim, hogy emlékeztessen titeket arra, akik Ti Valójában Vagytok. Ti egy nemes Bíborszín vagytok Szeretteim, és ti valamennyien tartjátok a megszámlálhatatlan koroknak a tudományos képzését, és tudását. Engedjétek a képzeleteteknek, hogy érezze, ezt az éteri Királyi Bíbor lágy leplet, lágyan ráterülni körbe a nyakatokra, és a vállatokra. Érezzétek a Szeretet melegségét, ahogy az rendelkezik a számtalan óráitok szolgálatáért, mint Fénymunkás a Föld síkján.

Viseljétek a kendőt egészen addig, amíg kényelmet nyújt. Ne feledjétek tenni olyan helyre, ahol használni tudjátok újra és újra és újra. Ez, nagyon megnyugtató.

A Teremtő azt kívánja, hogy tudjátok, milyen mélyen szeretve vagytok, és a szolgáltatásotok értékelve van. A munkátok során sok negatív akadály bukkant fel. A ti folytonos jelenlétetek szükséges ahhoz, hogy egyenesen tudjatok haladnia be, a Szeretetbe. A feltétel nélküli szeretet végül is kitisztítja az utat, és elbocsájt minden akadályt Gyönyörű Szeretet Fénylényeim.

Az úton való haladás, Szeretett Fénylényeim, leginkább egy repülő sárkánygépezethez hasonlít. Állandóan ellenőrizni kell ezt a súlyt, amit a sárkány a farkán hordoz, hogy megbizonyosodjatok arról, hogy állandóan a magasban marad. Ti vagytok ez a gyönyörű szárnyaló sárkány, Szeretteim. A Felsőbb énetek az a Mester, amelyik irányítja lent a ti mozgásotokat, így több zsineget ad, hogy szárnyalhassatok a dicsőséges szélben. Nem maradhattok fent, ha sok a törmelék a sárkány farkán. Amíg negatívitás rejtőzködik körülöttetek, addig állandóan szükséges a testrészeiteken a tisztítás, Szeretteim. Ez a negativitás, ami rajtatok lóg, mint egy ragadós fekete anyag, tisztítani kell éterileg, így nem fogja befolyásolni a mindennapi élményeiteket, Szeretteim.

Itt az idő, hogy kreatívak legyetek, hogyan tisztítsátok magatokat, gyönyörű áldott lényeim. Képzeletben lássátok ezt az ovális teret, amelynek a belső kerületén nagyon sok színsávja van a belső kerületén. Ez az energia Lényegetek, az energia mezőtök, amely körülöttetek sugárzik méterekre, minden irányban. Amikor jobban megnézitek közelről, felismeritek, hogy egy fekete kátrányos massza van rajtatok, melyek szétoszlatják körülöttetek ezeket a gyönyörű színsávokat.

Ha néhányan nem végeztek semmilyen tisztítást ezeken a sávokon egy bizonyos ideig, majdnem be lesztek fedve ez az anyag által. Rájöttök, hogy ezek a negatív gondolatoknak a töredékei, félelmek, sértés, szégyen, bűntudat, és mások érzései, amivel azonosítjátok magatokat, ön-szabotázs, régi elavult hitrendszerek, vagy elavult programok, amelyek többé már nem szolgálják a legnagyobb jót, és a lista csak folytatódik tovább és tovább. Ez olyan, mint a ti éteri szemétkosaratok, ezek lesztek, ha meglehetősen sokáig nem üríti senki.

Napi meditációtok vagy imáitok alatt kérjétek az Angyalokat és Spirituális Őrzőiteket, hogy az energia területén segítsenek tisztulni a törmeléktől-, és hasonlótól. Ha nincsenek törölve ezek a törmelékek, megszűri az energiatöltést, mert a stressz túllép a jóléten és az energiarezgéseken, fizikai betegséget teremtve nektek. Tehát, ha szeretnétek képzeletetekben megjeleníteni ezt a törmeléket az energia területén, mint egy képzeletbeli lánc, húzzátok magatok mögött tele ezekkel a cuccokkal, ideértve; sajnálat, ha úgy lett volna, széttör álmok, engesztelhetetlenség és hasonlók, akkor meglátjátok, hogy ez a láncvonat, hogyan tud elhalkulni a teher által.

Kérjétek meg az Angyalaitokat és a Spirituális őrzőiteket, hogy segítsenek tisztítani ezt a törmeléket. Lássátok el Őket egy porszívóval az energiátok területén, ha úgy tetszik, a képzeletetekben jelenítsetek meg bármilyen tisztító eszközt, amilyet szeretnétek, lemosni rólatok a dolgokat. Ezek ragyogó sávokat hagynak maguk mögött, a Dicsőséges színek frekvenciáin.

Talán most rájöttök, hogy az állandó töltés és tisztítás fogja megtartani az Energiamezőtök tisztaságát és rezgései emelését olyannyira, hogy ezek a rezgések már kereszteződhetnek (képesek találkozni) veletek és hoznak új lehetőséget, segítenek az álmoknál, a küldetésnél és az ajándékoknál.

Ha alacsony rezgésű lények folyamatosan bombáznak, talán a kölcsönhatás lehet az oka. Ha nagyon magas rezgésű lények lennétek Energiamezőben, a törmelékek akkor is lehúznák a rezgéseiteket.

Tisztítsatok naponta, és tudjátok, hogy ez a legmagasabb rezgéseitek jó szolgálatára válik.

Engedd, hogy ez a Hírnök elvigyen egy meditációs utazásra.

Helyezkedj ülő helyzetbe vagy feküdj le, ahogy kényelmes. Tartózkodj a lábak és a karok keresztberakásától, mivel ez blokkolja az energia áramlását. Takard be magad egy könnyű takaróval, ha megfázásra vagy hajlamos. Szeretnénk a kényelmes és zavartalan meditálást, amíg önmagadban utazol.

Csukd be a szemed és végy egy kellemes mély lélegzetet, aztán kényelmesen lélegezd ki olyan erősen, amennyire lehetséges. Minden belégzést szeretetettben és megújulásban lélegezzed. Minden kilégzésnél engedd el az összes félelmet, zavarodottságot, kétséget. Végy egy másik kellemes, mély lélegzetet, és hagyd az összes stresszt elmenni. Végy egy másik kellemes mély lélegzetet, és eztán kilégzéskor egy sóhajként ereszd el a nap összes kellemetlenségét.

Érezd a tested ellazulását, a fejtetődtől a lábujjakig. Adj magadnak lehetőséget a nyugalom és Béke érzésére. Érzed az izmaid lazaságát, elernyedtségét, oly nyugodtak, oly édesen derűsek, oly csodálatosan lusták.

A Lelked közvetlenül a bal válladon ül. Utasítsd a saját egód, hogy csak megfigyelőként vehet részt ezen az úton, ne vegyen részt. Ha segít az neked, képzeletedben azonosíts az egód vagy egy szimbólumnak vagy tárgynak.

Képzeletben kérd imádság által A Teremtőt, küldjön le neked egy Védelmi Fehér Fény Sugarat, mentális imádság által, valami ilyesmit: „Teremtőm, kérlek Téged, hogy egy védelmi Fehér Fény Sugárral boríts be engem, és emelj fel, hogy átéljem a megértésnek és Létezésnek ezt a nagyon magas rezgését, ez az utazás alatt, az én legmélyebb bensőmben. Személyem védelmében Teremtőm, mindentől, amely nem a legjobb ezen utazás alatt. Előre hálás vagyok Teremtőm, hogy segítesz nekem a sugárküldéssel. Megjelenítem a Fénysugarat a képzeletemben, most jön le a sarokban, ahol meditálok. Ez belép a fizikai testembe, és áthat mindent, az ÉN VAGYOK létembe.

A Teremtő válaszolt az imádra, és ajándékot ad neked, egy fehér irizáló Fénysugarat, egy piros Sugarat és egy Arany Folyó Sugarat az utazásért. A sugarak belépnek a szervezeteden keresztül, a lábadnál a talpon fel, mozogva, egészen a fizikai csatornádon, keresztül áthat a teljes éteri energiameződön, és fizikai csatornádon és minden zugába annak a területnek, ahol meditálsz. Aztán a sugarak kilépnek a koronacsakrán keresztül. Visszatérnek a Teremtőhöz, aztán visszacirkulálnak le rajtad át újra s vissza A Teremtőhöz, folyamatos hurokkeringésben. Ezek a védőterápiás sugarak folyamatos keringő mozgásban vannak, mialatt te meditálsz.

Te most egy isteni védelemben vagy ebben a pillanatban és semmi sem tud kommunikálni veled a te engedélyed nélkül, ha az nem a legjobb.

Én Isteni Fénylényem. Nagyon lassan és egyformán lélegezz: érzed a védelmet és a biztonságot ebben a meditációban.

Lélegezz be mélyen gyönyörű Fénylényem, és érezd a könnyű ellazulás érzését az isteni vezetés és védelem létezésének, ebben a meditációban. Lélegezz be mélyen, és tudd, hogy a Teremtő rezgését lélegzed be. Hallgasd a Teremtő szellemi szívverését, és érzed a feltétel nélküli Szeretetett, ami keresztülfolyik rajtad minden egyes alkalommal, amikor erre a pillanatra gondolsz.

Lélegezz be mélyen, amely lehetővé teszi és láttatja lelki képzeletedben az Őrző Angyalodat, és meghívod őt, hogy csatlakozzon most hozzád. Az Angyal fogja a te éteri kezedet és kivezet téged fizikai testedből. Az Angyal ezután közvetlenül az Éteri Spirituális SzívCsakrádhoz vezet. Egy angyal marad állomásozni a fizikai lényednél, amíg vissza nem térsz a spirituális utazásodról.

Látod, érzed, és érzékeled a képzeletedben, az őrző Angyalodat, Spirituális Vezetődet és a meghívott speciális vendégeket, ők ott vannak most a Spirituális Szívcsakrádban. Az Angyalok és az Őrzők segítenek megtalálni az Arany Ajtót, és azt mondják” Az Én Legfelsőbb Belső Tanácsom” Ott vagy az Arany Ajtónál és most elfordítod az éteri lelki ajtókilincset, kinyitod az ajtót, a küszöbhatárokon át tudva, hogy a lelki fejlődés kalandján vagy.

A fehér márványfolyosón találod magad. Az Angyalok várnak Téged. Ma lesz a létezéseknek egy rendkívüli élménye, egy fehér gyémántkészlet, mondják.

Az angyalok végigvezetnek Téged a folyosón jobbra a 20. ajtóhoz. Az ajtón a felirat azt mondja „Sárkány Mező”.

Kinyitod az ajtót, és úgy találod a felirat helyes. Átmégy a küszöbön, kilépsz a mezőre, érzed a hűvös szelet. Megközelít az Angyalok egy másik csoportja, kik hozzák a te Sárkánygépezet felszerelésedet. A felszerelés valójában viccesnek nézz ki, olyan formája van, mint egy cilinder, amely passzol a testedhez, és ez az egész hengerforma, egy fehér gyémánt készlet.

Oda van csatolva az aljához egy farok, ez a gyémánt készlet csúcsa. Most felöltözöl ebbe a sárkányöltönybe, és rájössz, hogy nem igazán jó sétálni benne. Az Angyalok és a Spirituális őrzők inkább humorosnak találják a sétakísérleted. Készítnek a fényképezőgépükkel rólad egy képet a Mennyei Éteri Albumodba. Mondják, hogy ez segít emlékezni neked, amikor a Köztes Létben, az Öregegek Tanácsa előtt ülsz jelen inkarnációdat követőleg, hogy voltak ott néhány felszabadult, szívből jövő humoros pillanatok. Kitörsz a nevetésben, amint megmutatják neked a digitális képet, ahogy felvillanyozol ebben a szerelésben.

A Felsőbb Éned sétál be az ajtón, ki a mezőre, csodálkozva, vajon mi ez a nevetés? Felsőbb Éned várta a látogatásodat, hogy segítsen emlékezni erre az érzésre, hogy a végtelen lehetőségek azt a célt szolgálják, hogy felemelkedj ezzel a széllel.

Felsőbb Éned mély, feltétel nélküli szeretettel humorosan megjegyzi, hogy ez nem az egyik legjobb kinézeted, de így szolgálja azt a célt, hogy felemelkedhess a széllel.

Felsőbb Éned hozott magával egy sor hangvillagöngyöleget, egy ragyogó vörös bársonybatyuban. Kitekeri ezt a hangvillaköteget melléd, a piknikasztalra. Az Angyalok kivetítik köréd a saját vizualizációd Lényegét, mint egy többsávos, színes, tojás formájú Energia Mezőt. Látod a fekete foltokat, törmelékeket, amelyek korábban lettek tárgyalva. Minden törmelék, amely a képzeletedben ábrázolva van, összekapcsolódik a sárkány farkával.

Rájössz, hogy a te sárkányod soha nem fog repülni ezzel az összes súllyal, ami téged visszatart. Az Angyalok kihoznak egy angyali Vákuum Porszívót, és azonnal nekilátnak az Energia Meződnek. Látod a törmeléket, ahogy felszívódik a porszívóba. Ahogy az anyagok bemennek a porszívóba, a vákuum növekszik feketébb és feketébbre, nehezebb és nehezebbre. Végül az Angyalok végeznek mindennel az Energia Meződnél, és te képes vagy látni a különbséget nem csak magán a felületen, hanem a sárkány farkánál is. Az Ahogy már felszívta a porszívó, az Angyalok azonnal elpárologtatják a fekete szemetet.

Azonban, még mindig látsz egy nagydolgot kapcsolódni a sárkány farkához. Felsőbb Éned orvosolja ezt a részét is. A hangvillák kapcsolódnak a te Csakra Rendszeredhez, az kapcsolódik a Felsőbb Énedhez, és ez a Csakra tisztítási gyakorlat fog segíteni neked tisztán tartani ezt a területet, a te őszinte szándékoddal, hogy így legyen.

Te megadod a szándékot, és a Felsőbb Éned kezdi a Gyökércsakránál, a Gyökércsakránál pedig a hangvilla. A hangvilla hitelesíti a dallamot, és a te szándékod továbbítja a törmelékhez, melyek ott összegyűltek. Azonnal érzed a különbséget a testedben, valamint látod a sárkány farkát rövidebbé és tisztábbá válni.

A Felsőbb Éned, halad tovább a CsakraRendszered aktiválásán. A hangvilla eljut minden Csakrához. Micsoda különbség érezni, ahogy dolgozik ez a testedben. Kezded érezni a könnyebb és könnyebb és könnyebbséget. Ahogy az utolsó Csakra is tisztítva lett, a szél felemel. Az összes törmelék el lett távolítva rólad, és a sárkány farkáról, a sárkány felemelkedik. Érzed magad emelkedni magasabbra és magasabbra a levegőben. A szellő játszik a sárkányod farkával, és az táncol így a szélben. Olyan könnyűnek és szabadnak érzed magad a levegőben táncolva a széllel, mintha egy Szalmabábut, vinne ide-oda.

A Felsőbb Éned már letekert még többet a zsinegből, amely lehetővé teszi a sárkány emelkedését magasabbra a levegőben. Így elképesztően határtalannak, szabadnak és függetlenítettnek érzed magad a Föld bolygón. Lebegsz és repülsz gondoskodás nélkül a világba, tudva azt, hogy korlátlan vagy és rendelkezel az összes lehetőséggel az univerzumban. Rájössz, hogy semmi sem tud megállítani téged a legmagasabb potenciálodból, csak kivéve magad és egy csomó törmelék lehetősége az Energia Meződön.

Szereted ezt az érzést és lekiabálsz az Angyaloknak, Spirituális Őrzőidnek és a Felsőbb Énednek. A Felsőbb Éned visszakiabál, hogy megérdemled az összes jó dolgot, és azt az örömet, hogy segítsen Neked emlékezni, hogy rendelkezel a csodálatos végtelen lehetőséggel.

Folytatod hurkokban az ide-oda szárnyalást. Azonban néhány perc múlva érzel egy rántást a zsinegen. A Felsőbb Éned elkezdi visszatekerni a zsineget, ahogy húz vissza Téged a le mezőre. Egy ideig minden változatlan, de egy-két perc múlva a Felsőbb Éned, visszahúz téged le a mezőre. Te azonban ragyogsz és tele vagy örömökkel, emlékekkel és élvezetes élményekkel.

Mondod a Felsőbb Énednek, hogy mennyire értékeled, hogy képes voltál erre a csodálatos utazásra. Felsőbb Éned mosolyog, és mondja, hogy mennyi sok szeretet van köztetek, és bármikor visszatérhetsz, mert már ismered az utat.

Az Angyalok segítnek neked kibújni ebből a Sárkányszerelésből. Megköszönöd nekik bőségesen a segítséget, hogy megtisztítottak az összes anyagtól.

Az Angyalok és a Spirituális Őrzőid visszavezetnek át a küszöbön, vissza a folyosón a terembe. Azonnal a Fehér Márványfolyosón találod magad, ahonnan elindultál.

Egy pillantást vetsz a Fénylő Lényedre a tükörben. Észreveszed, hogy ragyogóan fénylesz, nem tudod abbahagyni a mosolygást, és a gondolataid a szélben való szárnyalás körül vannak. Az Angyalok visszavezetnek a küszöbön át, az Arany Ajtó Belsejébe, vissza a Spirituális Szívcsakrádhoz, aztán segítenek visszatérni a Spirituális Lényeden át, a fizikai testedbe.

Végy egy mély lélegzetet, hogy segítsen neked visszatérni az áramlás a testedbe. Amikor kész vagy, kinyithatod a szemed. Menj visszaemlékezve a napodra, hogy a Belső Legmagasabb Bölcsességed és az Angyali segítő személyzet mindig a szolgálatodban dolgozik veled, segít elérni a legmagasabb és legmegfelelőbb lehetőséget. Hallgass a legelső gondolatra, ami először feljön a tudatosságodban, és tudd kétség és árnyék nélkül, hogy érttesítve vagy napi lelki útmuttással.

Szeretteim meg vagytok áldva, túl a szavakon és a mérhetetlen szereteten, több mint, bármely földi nyelven valaha ki lehetne fejezni.

Mihály Arkangyal vagyok, A Teremtő üzenője a szeretet, öröm, Bölcsesség, Fény, Béke és Üdvözlet.

 

Csatornázta: Caroly Ann O’Riley © Copyright

Magyar nyelvű fordítás: Szélcsengő és TáltosSámán

Forrás: http://www.carolynannoriley.com/AMMessageKiteFlyin

IDÉZET

kezek

“Kezet megfogni szabad…Elveszíteni vétek…Ellökni átok…Egymásba simuló kezek tartják össze a világot!” Albert Camus