MetatronMETATRON  /2013. október 27.

James Tyberonn közvetítése

Idő ki – Idő be – Torus effektus – 1. rész – RÉSZLET

LÉLEK-FRAGMENTÁLÓDÁS

Az életciklusok egy bizonyos céllal kerülnek megválasztásra, és ezek a célok különböző frekvenciákon léphetnek fel, amik látszólag egymással ellentétben állnak. Bizonyos életciklusok a szeretet szolgálatkénti árnyalatainak szentelik magukat, míg mások annak, hogy megtanuljátok a felelősséggel teli kreativitást és megint mások annak szentelik életüket, hogy megtanulják, hogyan kell bánni a „hatalommal” és az „erővel”. Fizikai szinteteken 144 variáció létezik, ebből 12 elsődleges aspektus van, egyenként 12 alkategóriával.

Nem szokatlan az életciklusokat azzal tölteni, hogy elsajátításra kerüljön a szeretettel való szolgálat, akár frekventáltan ellentétben tanultátok meg a hatalommal való bánásmódot és az erő kifejlesztését. A szolgálat életciklusaiban megtartott hit pszichológiailag egészen más lehet, mint az erő fejlesztésével töltött életciklusban kialakított hitetek. Ezek a különböző meggyőződések/hitek elengedhetetlenek voltak, hogy azok megfeleljenek az egyes tartózkodások [életek] céljainak, de miközben mindegyik lélek a [tapasztalatainak] végéhez közelít szükséges egy újrakezdés, hogy az „adatok frissüljenek”, ami azt jelenti, eltávolításra kerül az, ami már nem szolgálja a magasabb célt [élettervet]. Az ellentétes meggyőződésű életciklusok polarizálódnak. Ezt lélek-fragmentációnak [tördelésnek] lehet nevezni. Ezeket szükséges egybehangolni.

Lehetséges, hogy egy szerényebb intellektussal egy olyan hitet fejlesztettetek ki, ami korlátozza intellektusotok kiteljesedését. És egy rövidebb életciklusban folytatódik az adott hit, ami megteremti az adott ciklus valóságát.

Lehetséges, hogy volt egy életciklusotok, amikor egy katasztrofális tragédia nagy félelmet teremtett bennetek, vagy egy élet, amikor erős (tév) hittel rendelkeztetek a „gonosszal és a démonokkal” kapcsolatban. Az ilyen téves, el nem sajátított hit akadályozhatja a fejlődést és meglehetősen reálisan észrevehető egy lény érzéseiben, abban az adott életciklusban, amikor a hit a valóságot nagyobb részben korlátozza és pontatlan. Így egy ilyen életciklus továbbra is egy korlátozott valóságot fog létrehozni, míg a lélek az erő világegyetemes székhelyéből azt meg nem változtatja. Lehetséges és kell is felismeréseket átemelni fejlettségben előrehaladott életciklusokból olyanokba, amik látszólag ennek ellentmondóak.

Példaként, egyik életetek során szolgálhattatok egy vallásos közösségben, hogy felvállaljátok a szegénységi fogadalmat. És lehetséges, hogy egy sor életciklusban kialakítottátok a hitet a papság vagy az apácaság soraiban, hogy a „pénz gonosz” és minden anyagi dolgot kerülni kell. Most pedig egy olyan életciklusban vagytok, hogy megértitek a pénz egy eszköz, ami nem gonosz és nem kell elkerülni. Sőt valóban még a felsőbb jó szolgálatába is állítható. De még nem vagytok képesek azt manifesztálni. A tudattal, hogy mindegyik életciklus egyszerre van jelen, további 10 életben továbbra is elutasíthatjátok a pénzt és csak egy vagy kettő próbálja meg tovább sikerre vinni [a leckét]. Az egész folyam 10:1-hez áthangolható. Lehetőségetek van a Mer-Ka-Na-kutatásba visszamenni és magatokat eltolni egy ellentétes hitű életciklusba egy megfelelően jobb értelmezésbe és ’nagyobb’ igazságba.

Emlékezzetek arra, hogy minden életciklus sok szempontból egy újrakezdés is [új leosztás]. De visszaesés történhet bizonyos dolgokban. A nagy Edgar Cayce sok életben elérte a mesterfokot az Edgar Cayce-kénti inkarnációja előtt, de volt egy élete röviddel a Cayce-inkarnáció előtt Amerikában, Bainbridge-ként, akit egy csirkefogó karaktere jellemzett. Bizonyos módon ez a példa az életciklusok nem-lineáris aspektusának bemutatását szolgálja. Ahogyan Atlantis Aranykora valóban a jövőben van, de egy látszólagos múltba rántva vissza, mert nem tudjátok érzékelni, hogy a jövőbeli korszakok befolyásolják a jelent. Ugyanígy azt hiszitek, hogy minden életciklus szakaszosan hat a tanulási viszonyokra [a spirituális fejlődést is lineárisnak hisszük]. Nem tudjátok elképzelni, hogy egy kezdeti tanulási tapasztalás a jövőben történik és nem csak a múltban történhet meg kivéve, ha kiterjesztitek a hiteteket, hogy megértsétek az idő nem lineáris. Értitek? Ezt a csatornázás második részében részletesen megbeszéljük.

Kedves emberek, nem létezik egy valódi áthatolhatatlan választóvonal a lélekesszenciák (életciklusok) között.

Képesek vagytok ebben a pillanatban minden életciklust befolyásolni.

EBBEN A MOSTBAN.

Az időbeli elkülönülés csak a fizikai világra épülő dualitás szándékolt illúziójában tűnik valóságosnak.

Ez nem jelenti azt, hogy az általatok megtanult drámai leckék, ne lennének valóban égetően fájdalmasak és különösen nehezek. Mester, ha ez a szándékolt illúzió tűnne számotokra valósnak, akkor nem az ok-okozat törvénye szerint tanulnátok. Ez az oka annak, amiért ezt „szándékolt illúziónak” nevezzük, mert miközben a valóságban tartózkodtok, az nagyon is valóságos számotokra. Azonban, ha felismeritek az egyik életciklus alatt, hogy minden valóságot a hit teremt, akkor megváltoztathatjátok a boldogtalan élettapasztalatokban gyökerező hiteteket abban az adott életciklusban. Ha ezt megteszitek, akkor a felemelkedésetek végső útját készítitek elő. Ez egy kvantumugrás!

Szeretnénk elmondani nektek, hogy a fizikai élet a dualitásban egy különleges növekedés és egy minőségi spirituális fejlődés eszköze. A dualitás szintjén gondoltok az emberekre és leszállónak érzitek a fejlődést, de ebben az értelemben a sűrűségi-aspektusok átmenetiek, mert megtapasztaljátok az okot és okozatot – de a nagyobb igazság abban rejlik, hogy a dualitásbeli életet szabadon választja mindenki. A dualitás megtapasztalása nem büntetés, hanem egy akkreditált mestertanfolyam…, egy általatok szándékkal választott kurzus. Nem könnyű, és mi tisztelünk benneteket ezért a bátorságért.  Mi azt mondjuk nektek, le fogjátok zárni a tanulmányokat, FELEMELKEDTEK…Mindent a maga idejében!

Csatornázta: James Tyberonn

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: #89, www.Earth-Keeper.com

 

Reklámok