Orion

Az Orion-lelkek ismertetőjegyei

Szerző: Jo Amidon

Részlet a “Where are you really from” [Honnan jöttél valójában] című könyvből

Azok, akik az Orion-t nevezhetik bolygószintű eredetüknek, erős jellemmel rendelkeznek. Magasztos ideákkal és meggyőződésekkel rendelkeznek. Az Orion-lelkek könnyen felismerhetőek arról, hogy sok kérdésük van! Mozgatórugójuk, hogy a dolgok mögé nézzenek és megértsék belső jelentésüket. Hajlamosak arra, hogy az embereket és az eseményeket szükségletük szempontjából próbálják megérteni és elemezni. Ez frusztrálhatja az érintetteket, mivel folyamatosan mérlegelik az érzelmeket, mivel az orioniak inkább az elmére, mintsem az érzelmi szintre hagyatkoznak. És ezt semmiképp sem azért teszik, mert híján vannak az érzelmeknek, hanem ez az elsődleges „üzemmód” egy orioni számára.

Az orioniak azt akarják, hogy mások is elfogadják véleményüket és jól érvelnek, hogy kivívják a tiszteletet és meggyőzzenek másokat véleményük hitelességéről. Az orioniaknak meg kell tanulniuk megtalálni az egyensúlyt a mindent-tudni-akarás késztetése és a mások szükségletei iránti érzékenység között. Az érett orioni megtanulta, hogy fontos számára kifejezni meglátásait és véleményét és hogy azok hallgató fülekre lelnek, de nem szükségszerű, hogy mások is feltétlenül átvegyék azokat.

Az orioniak mélyről fakadó tudásszomjjal rendelkeznek és frusztráltak lesznek azoktól, akik ebben nem osztoznak velük. Számos terület érdekli őket. Nyilvánvalóvá válik egy velük folytatott beszélgetés alkalmával, hogy bizonyos témák nagyon érdeklik őket és meglehetősen jól informáltak vagy egyáltalán nem érdekli őket és szinte semmit nem tudnak erről a területről. Az új meggyőződésekkel kapcsolatban erős szkepticizmussal állnak szemben és meglehetősen nehéz az új befogadása anélkül, hogy az alaposan bizonyítva és annak hitelesség ellenőrizve ne lett volna. Ez a hozzáállás a szellemi pszichés státuszból fakad. Először a dolgok ’értelmét’ logikailag le kell vezetniük, mielőtt elfogadnák bármit.

Az orionak kritikusak másokkal és önmagukkal szemben is. Ez a tökéletesség céltudatos eléréséből fakad.  A részletek jó megfigyelői és ezeket mivel mások nem fedezik fel, el is mondják. Hajlamosak rámutatni ezekre a dolgokra, ha azt hiszik ezek odafigyelést és helyesbítést igényelnek. Ez zavarhatja azokat, akiknek szokatlanok az Orion-energiák és ezt személyes kritikaként érzékelhetik. Jól megfigyelhető, hogy az orioniak erős beleérző-képességgel rendelkeznek, mert megérzik a fizikai lehangoltságot és a kiegyensúlyozatlan helyzeteket. Ez felerősíti a szükségletüket, hogy korrigálják ezt a kiegyensúlyozatlanságot. Ez lehet érzelmi kiegyensúlyozatlanság, amit másokban vagy önmagukban éreznek, valamint testi egyensúlytalanság. Az orioniaknak szükségük van szépségre és környezetük harmonikus energiaáramlására ahhoz, hogy minden szinten a legjobban érezhessék energiájukat.

Kapcsolatokban és az érzelmekkel való bánásmódban intellektuálisan reagálnak és meglephetnek másokat ezzel a reakciójukkal. Az érzelem megértése sokkal erősebb náluk, mint maga az érzelemi reakció. Fontos számukra, hogy megértsék egy helyezet kialakulásához vezető okot, így támogatva a másikat. Egy erősen érzelmekkel telített helyzetben tipikus reakciójuk a kérdésfeltevés. Ez nem jelenti azt, hogy nem érzik át a helyzetet, vagy nem érdekli őket, hanem egyszerűen keresik a probléma megértését. Az orioniak mások számára gyakran kényelmetlen helyzeteket produkálnak az érzelmek terén, mert a többiek előtt nem ismertek az orioniak [megértésbeli] ambíciói. Az orioniak eme szükségletét tiszteletben tartva egy csodás párbeszéd alakulhat ki. Ha nem fogadják el vagy nem értik meg ezt a kényszerüket, hogy megkérdőjelezzék vagy megértsék a dolgokat, akkor elnyomott érzelmi mintákat hozhatnak létre vagy csak belső szintéren kutakodnak tovább.

Az orioniaknak szükségük van privátszférára és időre, amit magukra szánnak, hogy feltöltődjenek, tanuljanak és fejlődjenek. A leghatékonyabban egyedül tanulnak vagy kisebb csoportban. A nagy osztálytermekben/munkaterületeken nem érzik jól magukat. Magas energiaszinten működnek és ezzel párosul a kétkedő természetük, így az orioni látszólag nem toleráns, ha az az érzésük, hogy a tanár/valaki nem teszi helyesen a dolgát vagy nem értelmesen magyaráz. Sok orioni kitűnő tanár, mert a részletek is szem előtt tartó képességük és a dolgok sok „szögből” való megvilágítása érdekessé teszi a tanulást a diákok számára. Az orioniak élvezik, ha mások nevetnek. Jó humorérzékük van, kedvelnek ugratni másokat és szeretnek játszani. Viszont mások észrevehetik, hogy játékosságuk gyorsan átválthat kritikus szemléletbe.

Jó kommunikációs csatornával rendelkeznek a szellemi világgal és erősek a pszichikai képességeik. Spirituális útjuk során nagy kihívásokkal kell szembenézniük a magasabb bizalom és a hit fejlesztése terén. Ez a spiritualitás több rétegére is igaz, mert hittel kell befogadniuk mindent. Az orioniak mély szükségét érzik, hogy mindent megkérdőjelezzenek, bizonyítékokat és válaszokat keresnek és a hit elfogadása előtt logikailag meg kell érteniük mindent. Ez nehézségeket okozhat és belső harchoz vezethet sok orioni esetében, mert meg kell tanulniuk összekapcsolni a „technikai elméjüket” a spirituális önvalójukkal. De pontosan ezek azok a tulajdonságok, amik az orioniakat kiemelkedő információ- és tudásgyűjtővé teszi, és ezeket szeretnének másokkal is megosztani.

Szerző: Jo Amidon

Német nyelvű fordítás: Andrea Deelaia Lightheart 

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://sternensaaten.de/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=632:merkmale-von-orion-seelen&catid=38:infos&Itemid=85

Egy kis csillagászati ráadás:

Orion A legszembeötlőbb csillagkép, bár nagyság szempontjából csak a 26. Az égi egyenlítőn helyezkedik el, így a Föld mindkét félgömbjéről látható; fényes csillagai a Rigel és a Betelgeuse (1-es fényrendűek), amelyek a Nagy Kutya csillagképben ragyogó Sirius felett láthatóak. Az É-i félteke télközépi égboltjának uralkodó csillagképe. Az Orion-köd az Orion „kardjában” található; a legközelebbi és legfényesebb emissziós köd 500 parszek távolságban van; szabad szemmel látható. Valóságos kozmikus gyár, amelyben új csillagok és csillagközi molekulák keletkeznek. Erős radio- és infravörös sugárzást bocsát ki. Szerkezete már egyszerű látcsövekkel is kivehető. Forrás: Cambridge enciklopédia

Plejádok (Pleiades) Nyílt csillaghalmaz a Bika csillagképben, Fiastyúk néven is ismert. Szabad szemmel általában csak hat csillagát lehet látni, de éles szemű emberek kétszer annyit is észrevehetnek. (Atlas, Alcyone, Pleione, Maya, Cetaeus, Taygeta, Asterope A, Asterope B, Merope, Elektra – megj.) A legszembetűnőbb nyílt csillaghalmaz, már Kr.e. 2357-ben említi az irodalom és a mitológia. A 3000 csillagból álló halmaz húszmillió éves. Távolsága 120 parszek. Forrás: Cambridge enciklopédia

A Plejádok naprendszerének egyik bolygója hihetetlen meglepetésekkel szolgált. Az ott lakó Plejádokbeliek az egész bolygót múzeumnak rendezték be, ahol a galaxisban valaha létezett valamennyi faj példányaiból őriztek néhányat, olyanokat is, amelyek Földünkön réges-rég kihaltak. Ősidők előtti fafajták alkottak például erdőségeket, a Plejádokbeliek pedig a legnagyobb elragadtatással ápolták és gondozták múzeumuk kincseit. Forrás: Amorah Quan Yin: Szellemi átalakulás és öngyógyítás a Plejádok Fényküldötteivel

Sirius Az egünkön látható legfényesebb, hatodik legközelebbi csillag. Halvány kísérőcsillaga az elsőként felfedezett törpecsillag (ezek nem működő csillagok, a Föld átmérőjének megfelelő nagyságúra zsugorodtak össze) Forrás: Cambridge enciklopédia