HERAK / 2013. november 20.

Frank Scheffler közvetítése

Julian Rees Freemasonry -Perfect Freedom

Julian Rees Freemasonry -Perfect Freedom

SZÍVETEK KAPUI SZÉLESEBBRE TÁRULNAK A FELEMELKEDÉS ELŐTT

Legyetek üdvözölve kedves csillagtestvérek és Felemelkedésre készen állók!

A szív szintjének tisztítása már rég folyik és ez sok fényvízionárusnál döntő bevezetőjét alkotja az 5. Dimenzió szintjére való további Felemelkedéshez. Hajóinkon azt állapítjuk meg, hogy ezek a rendkívüli energiatömegek pillanatnyilag bolygótok teljes mágnes-hálóját újrahangolják és feltöltik. A fotonenergiák most felerősödve energetizálják a Naprendszeretek plazmamezőjét.

Az univerzum más kvadránsaiból származó Anyahajók elfoglalták helyüket a 2013.11.23-i portálnyitáshoz.

Körülbelül 2 millió hajó van a helyén a következő pozíciókban:

Nap 40%, Neptunusz 5%, Uránusz 5%, Szaturnusz 10%, Jupiter 10%, Mars 5%, Föld 20%, Vénusz 5% [diagram az eredeti pdf dokumentumban -lsd. Forrás]

A hajók főleg a különböző Föderációs tagokból tevődnek össze. A nagyobb Anyahajók a „kisebb” hajók ellátó egységei. Azonban javarészt a nagyobb hajók transzformálják [alakítják át] a központi Nap energiáját. A kisebb hajók folyamatosan önálló méréseket végeznek a plazmamezőben és az eredményeket a nagyobb hajóknak továbbítják. A legénység telepatikus kapcsolatban áll a hajókkal és képesek ezen felül a hálózati köteg energetikai ellátottságát felügyelni.

Az előkészületek a 11.11-es portálnyitásra történnek. A különlegesség, a Naprendszeretekbeli egyedülálló bolygóállásából fakad, amit közvetítő médiumunk a következő grafikával szeretne világossá tenni számotokra.

A bolygóállás megmutatja, hogy itt geometrikusan egy „merkabah-kísérő” jön létre, ami az energiákat optimálisan felgyorsítja és lehetővé teszi a Naprendszer energetikai felemelését. Ezzel analógiában a”merkabah-kísérő” fogékonnyá tesz benneteket és felgyorsítja a testetek fénnyel való átvilágítását.

Mint azt már számos közvetítésben részletesen taglaltuk, a sejttesteikben zajló kristályosodási folyamat egy további döntő fázisba érkezik.

A Gaia-n tartózkodó fényvízionárusok érteni fogják ezt a lépést, mert most hatalmas energiákat kell befogadni a testetekbe.

A portálnyitás napja (2013.11.23.) ideális, hogy a szív szintjének meditatív elmélyítést elvégezzétek. Adjátok át magatokat a kozmikus hullámzásnak és lazuljatok el, mert mi meghajolunk előttetek, mert ezekben az időkben kerülnek végrehajtásra a magasabb tudatba való legfontosabb emelkedések.

A szeretet, a bizalom, a béke és az Új Idők valószerűségének fénykaszkádjával szeretnénk elárasztani benneteket. Mi és a Belső Föld lakói azt kívánjuk, hogy minél hamarabb karjainkba zárjunk benneteket.

A lélekcsaládotok a bolygókon, a hajókon, az egész világegyetemben nagy csodálattal tekintenek ennek a kék gyémántnak, a Földnek a galaktikus újjászületésére.

Élvezzétek ezeknek az energiáknak a meglovaglását, mert ez egy vissza nem térő lépés a fejlődésetekben.

Úgy legyen.

SELAMAT Herak Sirius

 

Csatornázta: Frank Scheffler

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://nebadonia.files.wordpress.com/2013/11/20-11-2013-herak.pdf