Egy óra egy Angyallal / 2013. november 7.

Linda Dillon közvetítése

AA-Michael-55Mihály Arkangyal: Látlak! Szeretlek! Elköteleződöm! – 1. rész

Geoffrey West: Üdv és áldás mindenkinek!!! Isten hozta Önöket Az egy óra egy angyallal című műsorunk mai adásába, Linda Dillon-nal, a Szeretet Tanácsa közvetítőjével, és Az új te, belépés az emberiség szív tudatosságának fényességébe című könyv szerzőjével. Ma este csatlakozik hozzánk Steve Beckow, a Golden Age of Gaia.com honlap alapítója, és Az új Föld felépítése: egy olyan világ felé, amely mindenki számára működik című könyv szerzője.

Geoffrey West vagyok, Graham Dewyea-vel vagyok itt ma este.

Meghívlak téged arra, hogy hívjuk be Mihály Arkangyal kék fényének igazságát és békéjét, ahogy üdvözöljük Mihályt újra itt. Ma este, Mihály fel fog ajánlani több információt a Szivárvány közösségről, és betekintést nyújt a fénymunkások szinkronisztikus összejövetelébe, valamint értekezik arról, hogy milyen módon lehet az erre az életre vonatkozó küldetést előidézni.

Ezzel át is adom neked a szót, Steve. 

Steve Beckow: Köszönöm, Geoff. És hadd emlékeztessem hallgatóinkat, hogy Az egy óra egy angyallal című műsort most csütörtökönként du. 5 h-kor Csendes óceáni idő szerint, este 8 órakor Csendes óceáni idő szerint sugározzuk. És ezennel üdvözlöm körünkben Mihály arkangyalt.

Mihály Arkangyal (AAM): És én üdvözöllek téged! Üdv, Mihály vagyok a béke arkangyala, a szeretet harcosa, hírek hozója, küzdőtárs, társ, mindig jelenlévő barát.

Üdv, kedvesek. Üdvözöllek benneteket újra ezen egyesülési és újra egyesülési időszakban, mert ez az, amit valójában tesztek. Ti újra egyesültök, és egységre juttok nemcsak egymással, hanem önmagatokkal, lényetek isteni szentségével, felismeritek annak egységét, teljességét, annak teljességét, akik vagytok, és mindig is voltatok.

Sok arcotok van, sok életetek, sőt sok álarcotok is, melyeket viseltetek, sőt még azóta is hordtok ezen élettartam alatt, mert annak rétege még nem múlt

nem tűnt el.

És, mellesleg, mivel ez az az évszak is, (1) emlékeztetlek titeket arra, hogy néha azért öltötök fel egy álarcot, mivel az egy célt szolgál, és mert az móka. És, kedvesek, ez az életutazás és ez a szeretet utazás mókának lett szánva. Az volt a szándék vele, hogy örömteli legyen.

Vannak összezavarodott pillanatok? Voltak pillanatai az elkeseredettségnek, a kiábrándultságnak, a reményvesztettségnek? Igen. De az is te voltál, aki áttörte a régi paradigma illúzióját, a harmadik dimenzió régi útjait. Ez része az újra egyesülésnek, és az egyesülésnek, szent énetekkel ez az eljövetele annak, hogy magatokhoz ölelitek szentséges lényeteknek minden részét, minden aspektusát.

Azt kértük tőletek, a Felemelkedésetekre való felkészülésetek részeként, hogy hívjátok vissza magatokba az összes [lélek]részt, mindazokat, amikre mi úgy utalunk mint lényetek aspektusaira, amiket kiküldtetek különböző küldetésekre, és célok megvalósítására, gyakran, kedvesek, a Mennyei Anya, és természetesen az én szolgálatomra.

De amint üdvözlöd lényed ezen részeit bensődben, öleld át őket, ünnepeld őket, de méltányold is annak különböző részeit, aki vagy – angyali, vagy arkangyali, az nem számít; csillagmag, csillaglény, hibrid, ember és Föld gondnok, elementál, déva, tündér, férfi, vagy nő, vagy gyermek. És azon részeken belül, öleld át minden arcát annak, aki vagy, mert mi ezt tesszük.

Öleld magadhoz a harcost és a béketeremtőt. Öleld meg a sziklát és a virágot. Öleld át frekvenciád legmagasabb és legalacsonyabb részét, mert mindez te vagy!

Vannak idők, amikor ránéztek magatokra, és azt gondoljátok, az illúziótok archetípusában, hogy, „Ez az, aki én vagyok,” és az ezen álarcok egyikévé váltok, ezek illúziók. Nos, ez összefüggésben áll lélekküldetéseddel és céloddal? Természetesen, igen. De ne korlátozd le magad a meghatározáshoz, a szélességhez, a magassághoz és lényed mélységéhez sem.

Nos, miért kezdem én ilyen modorban társalgásunkat, különösen amikor a közösség egységének szentséges egyesüléséről szólunk – saját magatokkal, az istenivel, egymással, a szent társakkal, a barátokkal, a családdal, a közösséggel? 

Ha nem vagytok felkészülve, nem vagytok járatosak, otthonosak és ünnepélyesek minden egyes rész kapcsán, amiből mindaz áll, akik vagytok, ezen szépséges mozaik okán, akkor hogyan feditek fel magatokat egymásnak?

Igen, sok módon, amiről én beszélek, az az, hogy éteri szempontból meztelenek legyetek egymás előtt, és lássátok a ragyogó fényt, amely mindannyiótokból árad! Ne rejtsétek el annak egyetlen részét sem, egyetlen szilánkját sem azon fénynek s ragyogásnak. Soha ne essetek vissza az ítélkezésbe, vagy mondjátok azt, hogy néhány részed nincs szeretve, vagy nem szerethető, mert ez nem az igazság. Ha odaviszed kék fényemet ezen ítélkezéshez, látni fogod, miről beszélek, és látni fogod  annak szépségét és nagyszerűségét, aki vagy.

Nos, csak egy pillanatra vissza akarok térni ahhoz, amit elkezdtem, és azt mondom, hogy ezen forma béli utazás az öröm útjának lett szánva. És hallom sokatok szívét, s hallom az imáitokat, ahogy azt mondjátok, “Nos, uram, ez nem olyan érzés nekem, mint az öröm. És nem érzem szeretve, és támogatva magamat. És az nem elég szilárd. És, igen én megismertem a boldogság pillanatait, és az egység eksztázisát, de miért nem vagyok ennek tudatában, kitartóan, állandóan, mint a Mennyei Anya?”

Az öröm, és ti jól tudjátok ezt, bennetek lakozik. Ez benne van abban az isteni szikrában, amit az Anya helyezett oda. Benne van bensőtökben, szívetek rejtekében. Az része és csomagolása annak, akik vagytok. És ezt értjük azon, mikor folyton azt mondjuk nektek, újra és újra, amíg nem hangzunk úgy, mint egy kiakadt lemez, hogy megtaláljátok az örömöt.  Mivel sokatok számára ez a jegy, nemcsak a Felemelkedéshez, hanem a túléléshez is.

Megjátsszuk azt, hogy a benneteket körülvevő körülmények mindig telve vannak örömmel, boldogsággal, elégedettséggel? Nem. Természetesen, nem. Nem vagyunk vakok. És egész bizonyosan nem tekintünk titeket  bolondoknak. És annak okán, hogy néhány nehézséget, akadályt, amiket kezeltek a Földön ezen óriási vállalkozásban, a küzdelmek, és a győzelmek, amelyeket élveztek rajtatok kívül vannak, ám azok visszatükröződnek, és azok részei ennek a belső lényegnek.

És mikor odakinn sötétség van, ez az amit kérek tőletek, hogy forduljatok ahhoz a lényeghez, azon lánghoz, az öröm azon szikrájához magatokban, és hagyjátok, hogy az izzó pokollá váljék?

Nem, én csak egyszerűen azt kérem tőletek, hogy neveljétek magatokat, és legyetek teljes mértékben felelősek, kizárólag magatokért. A dolog úgy áll az örömmel kedvesek, hogy az nagyon, nagyon ragályos. És mikor azt behívjátok, mikor tápláljátok azt a parazsat, mikor behívjátok azt a parazsat, ti az egész Menny Társaságot, a Szeretet Tanácsot, a bolygó minden királyságát szólítjátok meg, és azokon is messze túl sokakat, eljuttat a csillag fivéreidhez és nővéreidhez, lélek családotokhoz, barátaitokhoz, és önmagatok minden aspektusához.   

Az egység utazása – és ez egy bevezető a Felemelkedéshez – az egység utazás, pontosan úgy, ahogy a világosság ajándéka, egy előfutár és szükségszerű a továbblépéshez a végső lökéshez, sokféle módon, ebben fázisban, a Földnek, Gaiának, és a tervnek eme fejezetében.

Az első egyesülés a szent éneddel az, ha kitartasz mellette, átöleled, és igen, teljes lényed egységét ünnepeled. Ismerd el azt, leld örömödet benne, és hagyd, hogy az még tovább kibontakozzék, ez az első lépés.   

Ezen Szeretet Tanács használta először „a szivárvány koalíció” fogalmát, sokkal hamarabb, mielőtt egyetlen politikus valaha is említést tett volna róla, de az eonok ideje óta benne van tudatosságotok legbelsejében. Mert ti vagytok minden fénysugár, minden szín, minden vonal, minden örökség, minden hibrid, és szépek vagytok. 

Ennek okán, mialatt legtöbben közületek egy különleges fénysugáron utaztok, még azon fénysugáron belül is ti vagytok a szivárvány. De ahogy egyesültök, közösségben, vállalkozásban, teremtésben, megteremtitek először, és mindenekelőtt a szeretet eme káprázatos szivárványát.   

Mert, mik a fénysugarak? Mik a színek? Azok egyszerűen részei az Isteninek. Azok a szeretet részecskéi, melyek szabadon átlebegnek az univerzumon, formában legyökerezve egy kis ideig. És amikor összevegyültök, mikor összejöttök azon elszántságban és választásban, az káprázatos, fenn és lenn.

És mi erősen óhajtjuk – és ekképpen vágyaink is teremtések, tudjátok – mi nagyon vágyunk arra, hogy lássátok, és méltányoljátok, hogyan jöhettek össze. 

Néha rátekintetek a világra, és azt mondjátok, hogy még mindig háború, igazságtalanság, felfordulás, szegénység és méltánytalanság van ott. De jelentős előrehaladás zajlik, és ezek a mindannyiótok szívében lejátszódó változások. És azok demonstrálják magukat mindannyiótok életében. 

Hadd álljak itt meg, és hadd lássam, hova vezetik kérdéseitek eme párbeszédet, kedvesek, mert ezen társalgás érettetek van.

SB: Köszönöm, uram. Nos, tulajdonképpen, már elkezdődött a társalgás, mivel pontosan azt mondod, amiről szeretném, ha beszélnél.

A Mennyei Anya energia keresztelését követően, észrevettem, hogy egyre több és több fénymunkás létesít kapcsolatokat. És olyan mértékben létesítenek kapcsolatokat, ami szokatlan. És az emberek, akik kapcsolatokat létesítenek, nagyon jól illenek, hogy úgy mondjam, a kapcsolat teremtéshez.

Mindez részét képezi az Anya Isteni tervének? És ha igen, tudnál nekünk többet mondani a terv ezen részéről, és melyek annak céljai és hova fog az vezetni?

AAM: Ezt a világosság keresztelésének nevezni nagyon előrelátó. Ez egy olyan fogalom, amit tőled fogunk elemelni! (Nevetés)  

SB: Nagyon szívesen, Uram. Azt gondoltam, hogy azt tőled kaptam! (Nevetés)

AAM: Csak viccelek veled, kedves.

Te vagy az, aki olyan gyakran mondja nekem, „Ó, nem vagyok benne biztos, hogy én közvetítek-e.” És így én csak ugratlak téged.

SB: Köszönöm.

AAM: Igen. Erre a fázisra. Gondolj arra úgy, mint egy hatalmas tervre, természetesen egy vállalkozásra, egy űrsiklóval a Marsra. Vannak különböző részei, melyeket a helyükre kell rakni. A világosság ajándéka ez az Anyától, és a további ajándékok, mivel ez nem áll meg.

Az olyan mintha megkaptátok volna a teljes megértést, de ő azt oly módon tartja meg, hogy az ne szóródjon szét. Oly nagyon gyakran, mikor kaptok például egy energia hangolódást, azt veszitek észre, vagy annak okán aggodalmaskodtok, hogy egy idő után az úgy tűnik, hogy szétszóródik [feloszlik]. Eme világosság nem fog szétszóródni. Ha bármit észre fogtok venni, az az lesz, hogy ez növekszik, és növekszik és növekszik. 

És az megadta neked annak világosságát, hogy teljesebb mértékben tudd meg, hogy ki vagy. De ami szintén át lett adva nektek, az a világosság, a látomás – habár nem szükségszerűen, de létezik a harmadik, és negyedik, és ötödik szemetek teljes felnyitása, megvan a képességetek (néha nem vagytok benne egészen biztosak hogyan) – arra, hogy felismerjétek egymást, és ami még fontosabb, hogy annak igazságában lássátok egymást, akik valóban vagytok.

És igen, ez soha nem tapasztalt mértékben zajlik, és ez megtörténik barátságok egyesítésének fogalmában, csoportokéban, abban, amit mi partnerségnek, vagy szent egyesülésnek neveznénk. Még a családtagok is elkezdik felismerni egymást. De az idegenek az országokban, a kontinenseken, ráébrednek arra, hogy “Dolgoznom kell. Beszélnem kell. Játszanom kell. Nekem egy kapcsolatban kell lennem, azzal a személlyel”, vagy azzal az embercsoporttal. 

Ez csak erősödni fog, mert ti hajlandóak vagytok odaállni éteri szempontból meztelenül, és láthatóvá váltok. Mivel a Föld és világotok sok illúzióját – és a világ szót használom, nem a bolygó kifejezést – olyan veszélyesnek érzitek, hogy sokan közületek, akiknek józan esze volt elrejtőztek.

A rejtőzködés ideje véget ért. Mikor mi beszéltünk veletek, ó, most már  számos éve, és bizonyosan nemrégiben, hangsúlyozzuk nem csak a fontosságát és a készenlétét, de annak sürgősségét is, hogy most lépjetek előre.

És ez az, amit tesztek. Előre léptek a fénybe, egy új kor hajnalába, egy új birodalomba, egy új valóságba, egy új dimenzióba. És ahogy előre léptek, látjátok egymást. És világosabban látjátok egymást, mint korábban valaha is! És azt mondjátok, „Ott vagy!” És nemcsak azt mondjátok, hogy “Ott vagy,” így szóltok, “Ott vagy! Szeretlek.”

Nem tudjátok elképzelni sem, milyen hosszú ideje várunk erre. Nem, tudom, hogy ez nem a mi platformunk arra, hogy értekezzünk az Anya türelméről, vagy a miénkről, de nem vagytok egyedül annak tudtával, hogy ez az a pillanat, amelyre ti és mi és csillag fivéreitek és nővéreitek vártunk, hogy ti szégyenkezés nélkül azt mondjátok egymásnak, „Látlak, és szeretlek.”

Ez olyan egyszerű, és mégis ez az, ami olyan szomorúan és kétségbeesetten hiányt szenvedett Gaián az emberi közösség. Ti azt hittétek, hogy a barátságok vagy a kapcsolatok jönnek és mennek, hogy a szeretet jön és megy. És ez hibás. Ez tényleg helytelen.

Nos, ahogyan ti viszonyultok eme szeretethez, és a forma, melyet az felvesz, az mindig egy választás. Mindig egy választás. És ami történik, ismét ezzel a gyorsasággal, az annak a választása, hogy előrelépsz, és így szólsz, „Én kötelezettséget fogok vállalni,” és… 

Csatornázta: Linda Dillon

Magyar nyelvű fordítás: Golden Lotus

Forrás: http://goldenageofgaia.com

Reklámok