ASHTAR / 2013. szeptember 24.

Susan Leland közvetítése

Ashtar:  „A világnak a segítségetekre van szüksége a változások megvalósításához!”

Ashtar az úton telekonferencia – 2013. szeptember 24.

 ASHTAR“Üdvözlet, szeretett család! Oly nagy örömben vagyunk, hogy velünk vagytok! Mi még magasabbra fogunk emelkedni. Ám üdvözöllek titeket a fény hajómon, az Új Jeruzsálem parancsnoki hídján! Mindnyájan ismerünk benneteket. Megbecsül benneteket az egész univerzum, és mindenek felett, szavakon túl vagytok szeretve! Mindnyájan isteniek vagytok, és habár lehet, hogy nem érzitek isteni mivoltotokat teljes szépségében, a legnagyobb emelkedettséget, amit csak el tudtok érni minden pillanatban; mindazonáltal számunkra adatott meg, hogy üdvözöljünk itt titeket, hogy átöleljünk benneteket szeretetünkkel, örömünkkel, és segítsünk mindenkit a velünk való egyesülésben a világ megsegítésére!!!

“Az Ashtar Parancsnokság küldetése az, hogy minden elérhető módon támogassa, segítse a Föld bolygót ezen Felemelkedésében. Mi tudjuk, hogy vannak idők, amikor nem érzitek úgy mintha a Föld bolygó felemelkedne, tulajdonképpen lehet, hogy úgy érzitek, mintha az, ahogy ti nevezitek, épp ellenkező irányba haladna.

“De hadd biztosítsalak titeket arról, hogy abból az előnyös helyzetből tekintve, amit mi élvezünk – a perspektíva – és az észlelés, amivel mi rendelkezünk, az az, hogy minden rendben van, és mindenki áramlik fel, fel, ha akarjátok kifele a 3-ik dimenzióból, és befele a magasabb dimenziós létezésbe! Végül is ez az, ahonnan jöttetek, és ahol réges-régen , és nagyon messze – amikor először hoztátok csodálatos, isteni lelketeket emberi testbe a Föld bolygóra – azt ígértétek, hogy újra egyesülni fogtok, hogy haza fogtok térni, ami a legnagyobb teljesítmény lesz az univerzum teljességében, mivel elhúztátok a fátylat, és leereszkedtetek a 3-ik dimenzió meglehetősen alacsony szintjeire.   

“Most útban vagytok visszafelé, és tudjuk, hogy ti mindannyian – habár azt érezhetitek, hogy a 3-ik dimenziós energiák utánatok nyúlnak, és lehúznak titeket néha – tudjuk, hogy már elég messzire hoztátok fel magatokat a Felemelkedés útján ahhoz, hogy azt lehessen mondani, hogy ti lakói vagytok a 4-ik, és magasabb dimenzióknak! Veletek vagyunk minden másodpercben, és meghívunk benneteket – nektek beszálló kártyátok van – arra, hogy elgyertek a parancsnoki hídra, amikor csak azt választjátok!!!

“Az Ashtar parancsnokság nem háromszög alakú, az körkörös, harmonikus. Nem ítélkezik arról, hogy bármelyik egyén kevesebb, mint a másik, mert Mi Mind Egyek vagyunk, és mindannyian fontosak vagyunk az egészhez viszonyítva. És az úgy van, hogy egyesülünk veletek. Mi egyek vagyunk! Ti nem vagytok kevesebbek, mint mi, és mi nem vagyunk kevesebbek, mint ti, és nektek ezt valóban meg kell értenetek!

“Sananda mellettem áll, és ugyanezt mondja. Emlékezzetek, ő a szavát adta. Azok azt a hatást keltették, hogy bármi, amit ő meg tudott tenni, ti is meg tudjátok azt cselekedni, sőt még nagyszerűbb dolgokat is. És ez az Igazság! Ha ti Sananda tanításainak jobban meg akartok felelni, ne foglaljátok el magatokat azzal, amit ti Bibliának neveztek, mert azt meghamisították. Az része volt a 13,000 ezer éves programnak, amiről Tara és Rama beszéltek.

“Volt egy Nicene Tanács elnevezésű találkozó, és ők valami nagyon romboló dolgot műveltek az igaz tanításokkal/írásokkal, de nem mindegyikkel. Nekik azt, végül is hihetővé kellett tenniük, de ez a katolikus egyházat – amit egykor az egyháznak neveztek – helyezte hatalomba, ami a cél volt. Az nagy mértékben csökkentette a nők szerepét. Az lekicsinyelte és ledegradálta a legszeretettebb Mária Magdolna nevű nőt, aki Jézus felesége volt, és kihordta gyermekeit, ahonnan kezdődött – a vérvonal – azaz Jézus és Mária Magdolna, és a Diana nevű hölgy is abból a vérvonalból származik.

“Kiderül az igazság! Az mindenhol előjön, és mégis mi tudjuk – hallottuk a női Mester Athena-t -mikor ő kifejezésre juttatta kimerültségét a várakozással kapcsolatban. Hadd mondjam el nektek, ha azt gondoljátok, hogy a 90-es, talán a 60-as, vagy akár régebb óta, 13,00 éve várakoztok!!! Voltak igazságok és voltak szószólói az igazságnak a Föld bolygó minden generációja számára. Soha nem volt az ő szavuk oly széles körben terjesztve, mint ahogy most van, az összes modern technológiátokkal, és íme mégis meghallgattatott, telepatikusan, vagy azáltal, hogy ősi bölcsességet hirdető iskolák jöttek létre. Ekképpen tartották ébren minden kultúra ősi tanításait!!!

“Vannak ősi bölcsességről szóló tanítások, amik gyakorlatilag mindenütt megtalálhatók a Föld bolygón, vagyis, az összes kontinensen, kivéve az Antarktiszt, és ott megtalálhatod azt Föld Anyában. Az a bizonyos kontinens kivétel – azt egy kissé korrupt módon kezelték a modern időkben, de voltak lakói sok, sok, sok évvel ezelőtt, akik emberibb természetű lények voltak, vagy mondjuk úgy, hogy más világokból származtak!

 “Rendben, a fő témánk: ‘Hogyan állítsuk meg a várakozást!’ Nos, ti sok igazságot hallottatok, és néhányan közületek még lehet, hogy padlón vagytok, s össze kell  szedjétek magatokat néhány hír hallatán. Mi tudjuk, hogy mindannyian jó szívűek vagytok. Egyikőtök sem visel fekete kalapot. Ha te itt vagy ezen a híváson, és talán  titokban sötét kalapot viselsz, akkor az rendben van, mert ki vagy téve a Fénynek, és mindez mesés, tehát mindenki üdvözölve van!

“Mi tudjuk, hogy sokan közületek sokat tanultatok, és sok számítógépes kutatást végeztetek, és sokat olvastatok, és információkat osztottatok meg, és ez valóban csodás, ez része a kommunikációknak, mindaz, amit mi mondani akarunk, helyezzétek az energiáitokat arra a kérdésre, ‘Mit tehetek most? Mit tehetek, hogy megrövidítsem  várakozást, amíg a NESARA bejelentésre nem kerül, mert az azt jelenti, hogy az már bevezetésre került!!!’  És St. Germain többet fog még szólni erről a későbbiekben.

“Tara and Rama mesterek el fogják nektek mondani, hogy mi a NESARA törvényen belül vagyunk, de még az nem lett kihirdetve, és ilyeténképpen nem került bevezetésre, és nektek még mindig vannak ‘ábécés’ ügynökségeitek, akik teszik a dolgukat, a sötét programjaikat. A hatalmuk, mellesleg, gyengül. Ők az általatok költségvetési nyirbálásnak nevezett dolgokat gerjesztenek! Elpártolnak a köreikben azoktól, akik fény kezelést kapnak, és akik azt mondják, ‘Várjatok egy percet!’ *

“Van egy híres ember egy ügynökségtől, amit nem neveznék meg, de a neve ‘I-vel’ kezdődik, és ‘S-re’ végződik, és egy betű van még középen. Ő nagyon híres volt, és még igen híres, és a keresztneve Joe, és ő körbe járta az országot – egy olyan pozícióból, hogy annak az ügynökségnek egy behajtója volt, és észrevett néhány igazságot azzal kapcsolatban – és utazik, hogy terjessze az igazságokat. Ó, igen, és valamilyen bajba került; még le is tartóztatták, de legálisan kiszabadult. Az elő tétele az volt, hogy mindaz önkéntesen történt, és nincs tényleges törvény, ami azt mondaná ki, aminek  megfelelően el lehetne ellene járni.

“Nos, csak ezt akarjuk elmondani, ezt a példát. Ha te ezt használni akarod, vagy hasonlót kívánsz tenni, kutasd, mert az kemény igazság, és elvezethet téged olyan területekre, amelyekhez nem akarsz eljutni – DE azt nem kell nektek megtennetek! Ti Szeretetet és Fényt küldhettek nekik. Mi történik, ha Fényt küldesz nekik? Ők megkapják az igazságot, épp úgy, mint Joe. Nem számít melyik ‘ábécés’ ügynökséget választjátok – válasszatok ki egyet! Küldjetek nekik Fényt – megvilágosodást, megerősítve azt a ti isteni mivoltotokkal!!!

“Rendben, látom, hogy nektek példára van szükségetek arra vonatkozóan, hogy miről beszélek, tehát íme itt van. Tegyük fel, hogy egy ‘Bal lábas napod van.’ Semmi sem jó a világodban, ami történik – kirándulsz, és beütöd a nagylábujjadat, ezzel elkezdődik a bal lábas napod, valami történik a munka helyeden, amitől nincs jó érzésed, így összetöröd az autódat, rossz napod van, és talán még lejjebb is kerülsz ezen a spirálon. Tehát ezek a dolgok felerősödnek, és intenzívebbé válnak, ha hagyod leesni magad a 3-ik dimenziós perspektívába. 

“Ez az amikor esetleg valami olyasmit fejezel ki, hogy ‘Ők mind egy csapat csaló és tolvaj,’ és így tovább – nagyon ítélkező módon, értitek a lényeget! Az egy 3-ik dimenziós perspektívája az egész dolognak. Az én tanácsom számotokra az, hogy ha mindent fel akartok emelni egy magasabb dimenzióba; ha azt akarjátok, fogalmazzunk így, hogy véget érjen a zsarnokság, és eljussatok az Aranykorba, ahol az nem létezik – mert minden a Békéről és a Szeretetről és a magasabb fokozatú pénzügyekről szól – akkor azt meg akarjátok tenni, mikor van egy percetek, mikor magasan vagytok – ‘jó napotok van’, és minden tökéletesen csodás a világotokban – ez az, mikor küldjétek el nekik a Szeretet Fénysugarakat!!!

“Azt mondhatjátok, ‘Köszönöm az összes leckét, és bölcsességet, ami te tanítottál, én felszabadítottam magamat attól az önképtől, hogy “birka” vagyok, ÉN EGY EMBER vagyok! ÉN erre így szólok, nagyon köszönöm, és viszlát!!! Válasszatok egy másik nézőpontot, amelyből elvégzitek a feladatotokat, és tegyétek azt szeretettel és magas rendű szándékkal,’ vagy valami hasonlót! Nektek nem kell nekik elküldenetek Ashtar, avagy az én szavaimat – csak arról van szó, hogy fogjátok a magas rezgésű pillanataitokat azért, hogy létrehozzátok a változásokat, melyekre a világ vár, mert ti részei vagytok annak a változásnak. Nincs köztetek senki, akinek nincs felelőssége, a Mi az Emberek egyik tagjaként, hogy segítsétek ezeket a változásokat életre kelteni!!!

“Azt kell javasolnunk nektek: cselekedjetek az összes dimenzió minden szintjén!!! Nos, ez úgy hangzik, mint egy felsőbb parancs, nemde? Mi arról beszélünk, a Magasabb Rezgésű Sznitről nézve, küldjétek ki üzeneteiteket, telepatikus módon, végezzétek el meditációitokat, mondjátok el imáitokat, játsszatok le valamilyen pazar zenét, és mondjátok azt, ‘Én ezt a zenét küldöm neked!’ Mit szólnátok az FDA-hoz: ‘Küldök nektek magas rezgésű zenét – változtassátok meg a hangnemeteket!’ Tudjátok? Ez a módja ennek, ahogy ezt meg lehet tenni!!! 

“Vannak bíróságok – döntő bíróságok, valóban – de vannak olyan bíróságok, amelyek, igen amelyek felelősek minden nyomorúságért, és zsarnokságért, és így tovább, azoknak ki kell állniuk, és felelniük kell. Küldjétek el nekik kívánságaitokat, csak mondjátok azt nekik, ‘Tudjátok, valóban jó érzés lesz túljutni ezen az egészen, tehát én küldök neked szeretetet, hogy támogassalak téged az utadon, mert te szabad leszel!’ Nos, ez egy igazi magas dimenziós nézőpont, különösen, mikor a tetteikről szóló összes hír- melyekből ti már hallottatok néhányat, ám azok csak a jéghegy egy aprócska csúcsa, hogy finoman fogalmazzak.

“Vannak dolgok, melyek szavakban nem megfogalmazhatóak, és mégis igazak, és azok megtörténtek, de megköszönhetitek azt minden résztvevőnek, beleértve magatokat, mert emlékezzetek, hogy Mi Egyek Vagyunk! Azt mondhatjátok, ‘Hála az égnek, hogy az véget ért!’ Mi arra kérünk benneteket, hogy mindenre magasabb nézőpontból tekintsetek, és azután szólítsátok azt meg minden szinten. Van itt valami, ami valóban fontos:

“Legtöbben közületek tudjátok, hogy Obama elnök egy emberi testet foglal el, hogy ő egy nagyon bölcs lény, és ő egy másik világból származik. Ő egy nagyon nehéz küldetést jött végrehajtani. Rá gondosan vigyáznak, és jól védelmezik, és igen, sokan vannak, akik annyira elkötelezettek vele kapcsolatban, hogy a saját életüket is feláldoznák azért, hogy ő folytathassa azt ebben a testben. Ő isteni, és ő tudja azt, de neki van egy teste, és az nem a világnak való, hogy lássák őt lelőni, vagy meggyilkolni, neki Küldetése van, és ő még nem fejezte azt be. És a családjának is – feleségének, és igen, -,a két lányának is – és az a mi küldetésünk, hogy tartsuk számára a Fényt, mert ő az egyetlen lény az egész világon jelen pillanatban, akinek megbízatása van, és akinek az a felelőssége, hogy megvalósítsa azokat a változásokat, amelyekre mi mind várunk!!

“Mi a Bejelentésekről beszélünk, kedvesek. Ő tudja, hogy mi itt vagyunk. Ő velünk dolgozik, az Ashtar Parancsnoksággal. Ő Sanandával és St. Germain-nel dolgozik, és a női Mester Nadával, és a Felemelkedett Mesterekkel, Mihály Arkangyallal, ennek a csoportnak a mentoraival, Gaia Anyával, és az ő összes királyságával. Ő magasabb dimenziós lényekkel dolgozik, de neki a 3-ik dimenziót is meg kell szólítania!

“Nos, ez egy kissé mélyre szántó felemelés, nemde? Tehát, mi azt mondjuk, hogy becsüljétek meg Obamát minden dimenzióban, a legmagasabb nézőpontból küldjetek neki Szeretet Fényt, küldjétek el neki imáitokat és az áldásaitokat. Osszátok meg vele örömötöket, táncoljatok vele, és családjával, és tegyetek dolgokat a Magasabb nézőpontból nézve, amelyek lejegyezésre kerülnek a 3-ik dimenzióban!  

” Küldjétek el nekik azokat az e-maileket – lehetnek nagyon egyszerűek vagy összetettek. Itt van egy egyszerű:’ Kedves Obama elnök Úr, nagyon szépen köszönjük önnek a szolgálatait, és mi megértjük, hogy ön mi célból van itt. NESARA most! Béke most!’  Látjátok? Ti erővel töltitek meg ezt, és megosztjátok a pozitív energiáitokat azokkal, akikről mi beszéltünk nektek, hogy ők Felsőbb Dimenziókból érkezett teremtmények emberi testben, és akik a legközvetlenebbül felelősek azért, hogy elhozzák a világba az Aranykort, a NESARA kihirdetésével, a jelenlétünknek a bejelentésével, és az új törvényeink végrehajtásával, a Felsőbb Dimenziós törvényekkel, az igazság törvényeivel, a tisztesség törvényeivel, olyan törvényekkel, amelyek szeretetben születtek!!! 

” Gondolkodjatok el arról, hogy mit tudtok tenni, olvassátok el ezt a következő hírt, amelyet közölni fogunk. Nézzétek a listát, amely elér hozzátok.

Válassz ki egy, vagy több történést belőle, add hozzá, és küldd el a listádban, küldd be őket az Ashtar az Úton honlapra, és engedd nekünk közzétenni azokat, amelyeket hozzáadtál ehhez a Listához! Növeld a lista erejét azzal, hogy részt veszel benne! Mondhatod azt, hogy ‘Igen, számíthattok rám” Folytassuk, amit elkezdtünk, küldjük el világszerte, és hozzuk ezzel tűzbe a világot, a jófajta tűzzel, tettekre sarkalló tűzzel, minden szinten és dimenzióban!!!  

“Ez az, amit megtenni itt vagyunk, ez az amire titeket felszólítunk, hogy tegyétek meg. Találkoztunk veletek – a fátylak majdnem nem léteznek – azok csak ott léteznek, ahol valaki akarja azokat, vagyis valaki, aki emberi testben van. A Szeretet a legerőteljesebb energia az univerzumban, és abból sok van a Föld bolygón, és több fog jönni – végtelen mennyiségben minden lakó számára, mindenkinek Gaia anya királyságainak minden tagja számára!!! Minden a Szeretetről szól, tehát terjesszük azt, és osszuk meg, hívjuk be, és küldjük ki! Mi még mindig abban a napéjegyenlőségi ablakban vagyunk, tudjátok.

“Helyezzétek el szándékaitokat szeretettel. Üljetek le vezetőitekkel, és derítsétek ki, ‘Mit kell valójában itt tennem? Mit kellene tennem? Hogyan fejezhetem ki a magas dimenziós igazságot, a valóságot, a békét, a Földön mindenki számára? Legyen béke a Földön, és hadd kezdjük velem!!! Ha találtok valamit, amit még meg kell tisztítani, tegyétek azt meg! Minden fajta segítség megadatik nektek, minket is beleértve. Tegyétek meg! Gyertek ide fel az Új Jeruzsálemre, és csak kapjatok néhány ölelést! Legyetek az energiában. Legyetek részei az előre mozdulásnak!

Azt mondjátok, belefáradtatok a várakozásba. Régóta várakoztok – mi tudjuk azt, de mi állandóan várunk. Ti elhagyhattátok a testeteket, és vakációra mehettetek itt és ott, de mi évszázadok óta várunk, eonok ideje óta, ezer, meg ezer, meg ezer éve. Mi tudjuk mi az megfigyelni, belépni, ahol tudunk, és hála nektek, mi sokkal többet tudunk tenni, és teszünk is!

“Sok tisztítást végzünk a színfalak mögött, de csak gondoljátok végig mi fog történni, mikor be leszünk jelentve, és amikor mindenki érzi a Szeretetet és a Békét! Milyen gyorsan meg lesznek tisztítva Gaia anya vizei, és földjei, és egei; milyen gyorsan ott lesz mindenki a magasabb dimenziókban, és képes lesz mindenki tovább fejleszteni a testét betegségek, testi hátrányok, vagy rokkantság nélkül. Nekünk van fiatalító kúránk, és kristály test átalakítónk, és azután mindenki készen fog állni a Felemelkedésre!

“Azok mind lépések – a dominóknak el kell dőlniük, pont úgy, mint ahogy el kell dőlniük a pénzügyi világban, és a kormányok világában, és ti olyan közel vagytok ahhoz! De nektek fel kell tolni azt a csúcsra, hogy úgy mondjam. Mi itt vagyunk veletek, mi toljuk azt veletek együtt, és az meg fog valósulni. Azt javasoljuk, hogy szálljatok fel a béke vonatra, és csináljuk meg!!!

“Ez lehet, hogy úgy tűnt, mint egy fajta agitációs szeminárium, és azt akarjuk, hogy tudjátok, hogy a legnagyszerűbb dolog ebben az, hogy mennyire szeretünk titeket, és milyen nagyon köszönjük azt, hogy itt vagytok velünk! Csináljuk meg azt együtt, csináljuk meg azt Szeretettel, Örömmel és Békével, ami túlmegy minden megértésen minden egyes szívben – a tietekben és a miénkben együtt – kéz a kézben, szív a szívhez, egy nagyszerű óriási Szeretet Fény, mivel ez, kedvesek, az, amit mi látunk az idő vonalaitokon! Ez az ahogyan valóban meg fogjuk csinálni, és partnerekként fogunk együtt belépni az Aranykorba!!!

“Mi Egyek Vagyunk, és ennek az Igazsága az, hogy mindig is Egyek voltunk, és Egyek is leszünk. Hadd legyünk a kifejezései ennek a folytonosságnak, mert ez az, ahova a Föld bolygó halad. Veletek vagyunk, és ti vezetitek az utat!

“Tehát még egyszer nagyon köszönöm nektek! Maradjatok ránk hangolódva, adjatok egymásnak egy ölelést, és tudjatok róla, hogy szavakon túl szeretve vagytok. És ez így van! Üdv!”  

A telekonferencia zenéje: http://www.youtube.com/watch?v=5fwV4df0C0s

Csatornázta: Susan Leland

Magyar nyelvű fordítás: Golden Lotus

Forrás: http://www.ashtarontheroad.com

Reklámok