Arktúrusziak / 2013. június 16.

Suzanne Lie közvetítése

 Utazás a negyedik dimenzión keresztül

Suzanne Lie által vezetett meditáció

JASON ÍRJA:

Kedves Mytre!

Sandynek és nekem ugyanaz az álmunk volt tegnap éjjel. Nem láttuk egymást, de amikor elmeséltük egymásnak az álmainkat, arra jöttünk rá, hogy ugyanazok voltak. Most meditációban kapcsolódtunk össze egymással, míg én leírom a tőled kapott üzenetünket. El tudnád mondani, mi történt a közös álmunkban?

MYTRE VÁLASZOL:

Kedves Jason, örülök, hogy megtanultad hogyan tudsz velem kommunikálni az egyesített tudatotokon keresztül. Azzal, hogy te is és Sandy is meditáltok, lehetővé teszitek, hogy Sandy leföldelje az üzenetemet amíg te begépeled a számítógépedbe. A válaszom a kérdésedre, hogy te és Sandy már utaztatok a negyedik dimenzión keresztül. Szeretnétek, hogy elvigyelek most titeket egy írott utazásra a negyedik dimenzión keresztül?

JASON ÍRJA:

Igen, ez mindkettőnk szerint csodálatos lenne.

MYTRE VÁLASZOLJA:

Kérlek tudassátok velem, ha bármi kérdésetek lenne. Ha van egy kérdésed, Jason, akkor csak írd le a kérdést, hogy ne szakítsd félbe a csatornázás folyamát. Sandy, ha van egy kérdésed, csak mondd ki hangosan. Akkor majd Jason és én is hallani fogjuk.

Kezdésként a negyedik dimenzióról fogok nektek információt adni. Először is szeretnélek emlékeztetni titeket, hogy mindegyik felsőbb dimenziójú valóság létezik a Multdimenzionális ÉNETEK tudatában. A harmadik dimenziós gondolkodásotok arra tanított titeket, hogy az élet tőletek külön létezik. De ahogy hozzászoktok a multidimenzionális gondolkodásotokhoz, meg fogjátok érteni, hogy a valóság bennetek van, pont mint ahogy ti is benne vagytok a valóságban.

Hét alsíkja van a negyedik dimenziónak. Mindegyik alsík különböző frekvenciákon rezeg. A magasabb alsíkok magasabb frekvenciákon, az alacsonyabb alsíkok alacsonyabb frekvenciákon rezegnek. A legfelsőbb negyedik dimenziótól lefelé haladva a síkok a következők:

Spirituális sík ~ Szivárvány Híd és ÉN VAGYOK Jelenlét

Okozati sík ~ az energia és okozati test fölötti uralom

Mentális sík ~ az ítélkező gondolkodás elengedése és a mentális test

Érzelmi sík ~ az érzelmek tükre és az érzelemtest

Tündérország ~ képzelet, pihenés és felüdülés

Alsó asztrálsík ~ félelem és negatív érzelmek

Éteri sík ~ az étertest összeköti a harmadik és negyedik dimenziót

Az Éteri Sík összeköti a fizikai testeteket a negyedik dimenzióval. Az étertesteteken keresztül tud a Prána a fizikai formátokba áramlani. Az Éteri Sík nem harmadik és nem is negyedik dimenziós, hanem egy köztes frekvenciaként létezik, ami egyesíti mindkét dimenziót.

Mindegyik alsíknak a negyedik dimenzióban megvan a megfelelő fokú anyagisága és anyagi állapota. Mindegyik alsíkban különböző frekvenciájú valóságok vannak, amik fokozatosan emelkedő rezgésen vannak. Például az Érzelmi Síkon sok alsík létezik, amelyekben a rezgés az alacsonyabbtól, ahol több a félelem mint a szeretet, a magasabb rezgésig terjed, ahol több a szeretet mint a félelem.

Azonban ezek a különböző síkok nem különállóak mint a polcon felhalmozott könyvek. Mindegyik alsík áthatol az alatta és felette álló alsíkra. Mindegyik negyedik dimenziós valóság átfedésben van. A magasabb dimenziós valóságok kiterjednek a Földön túlra, az alacsonyabb dimenziós valóságok pedig közelebb vannak a Földhöz. Az Alsó Asztrálsík frekvenciája tulajdonképpen alacsonyabb a Földénél.

Viszont a negyedik dimenzió a harmadik dimenziós érzékeitek „fázisán kívül” van, ezért tudatosan nem tudtok róla. Ahogy tovább emelitek a tudatotokat, az érzékeitek fokozatosan észlelni tudják majd a valóság magasabb frekvenciáit. Ezek a negyedik dimenziós valóságok olyan hatalmasak és határtalanok mint a képzeletetek. De a negyedik dimenzió NEM csak a képzeletetek, nagyon is valóságos.

Úgy érted, ezek a világok bennünk vannak? Ez hogyan lehetséges?” kérdezi Sandy.

Az emberiségben megvan a belső erő, amivel a negyedik dimenziót érzékelheti, válaszolhat rá, és utazhat rajta keresztül. Valójában minden éjjel ezt teszitek amikor alszotok. Tudjátok vagy sem, mindegyikőtöknek van „teste” mindegyik negyedik dimenziós alsíkon. Tehát van éteri testetek, asztráltestetek, érzelemtestetek, mentális testetek, okozati testetek, és spirituális testetek is, amit ÉN VAGYOK Jelenlétként ismernek. Még Tündérországban is van testetek. Az Alsó Asztrálsíkon is van testetek, amit a „sötét oldalatokként” ismertek.

Amikor a harmadik dimenzióban inkarnálódtok, az összes ilyen testetek „életben van”, és felsőbb dimenziós tükörként és segítő csapatként szolgál. Amikor a negyedik dimenzión keresztül utaztok, abban a testben utaztok, amelyik az adott alsíknak vagy egy magasabb alsíknak felel meg. Más szóval az Asztrálsíkon utazhattok az Asztráltestetekben, a mentális testetekben vagy az okozati testetekben. De a Mentális Síkon nem utazhattok az Asztráltestetekben.

Az a legjobb, ha az alacsonyabb frekvenciájú alsíkokon a magasabb frekvenciájú testeitekben utaztok, mert szükségetek lehet a felsőbb testeitek nagyobb fényére védelem gyanánt. Erre a védelemre különösen nagy szükség van az Alsó Asztrálsíkon. A felsőbb testeitek fénye és szeretete a legnagyobb védelem az Alsó Asztrálsík sötétségével és félelmével szemben.

Hogyan tudunk ezeken a síkokon keresztül mozogni?” írja Jason.

Átmenni egyik alsíkról a másikra nem olyan mint a 3D-s Földön mozogni. Inkább úgy gondoljatok rá, hogy egyik valóságból átviszitek a tudatotokat egy másikba, hasonlóan mint amikor átadjátok a stafétabotot a váltófutásban. Amikor átviszitek a tudatotokat egy másik valóságba, egyre kevésbé fogjátok érzékelni a valóságot, amiben vagytok, és egyre jobban fogjátok érzékelni a valóságot, ahova utaztok.

Már mindannyian megtapasztaltátok ezt amikor lassan álomba szenderültetek. Először jobban tudatában vagytok a fizikai világnak, aztán lassacskán, anélkül hogy felfognátok, villanásokat láttok egy álomról. Ezek a villanások néha akkor is jelentkeznek, amikor még ébren vagytok. Végül a fizikai világot fogjátok villanásokban érzékelni, és az álomvilágotok lesz a domináns. Ugyanez a folyamat játszódik le amikor meditáltok. A meditációval felemelhetitek a tudatotokat egy magasabb rezgésre azáltal, hogy a figyelmeteket a magasabb dimenziókra összpontosítjátok.

Hogyan tudunk navigálni ezekben a belső világokban?” Írja Jason.

Úgy navigáltok a negyedik dimenzióban, hogy egyesítitek az érzelmeiteket a gondolaitokkal egy összefüggő tudati frekvenciába. A magasabb tudatállapotok egy magasabb frekvencián, míg az alacsonyabb tudatállapotok egy alacsonyabb frekvencián rezegnek. A hiedelmeitek létrehoznak egy bizonyos tudatállapotot, a tudatállapototok létrehozza az elvárásaitokat, az elvárásaitok irányítják az érzékeléseteket, és a valóság, amit érzékeltek, a valóság, amiben éltek.

Például ha azt hiszitek, hogy elutazhattok Tündérországba, akkor elmozdultok egy középső negyedik dimenziós tudatba, amiben az az elvárásotok, hogy megtapasztaljátok Tündérországot. Ekkor az elvárásaitok ennek a valóságnak a frekvenciájára irányítják a figyelmeteket, és a valóság, amit érzékeltek, a valóság, amiben éltek.

Habár úgy navigáltok a negyedik dimenzióban, hogy kombináljátok az érzéseiteket és a gondolataitokat, ha nem vagytok összhangban azzal a frekvenciával, ahova utazni szeretnétek, akkor nem fogtok megérkezni arra a síkra. Például ha az Okozati Síkra szándékoztok menni, de félelmet éreztek, ez a félelem le fogja korlátozni a rezgéseteket, és ennélfogva a tudatotokat is. Ebből az következik, hogy nagyobb valószínűséggel fogjátok az Alsó Asztrálsíkon találni magatokat, ahol bőségesen akad félelem és düh.

Azonban ha a szeretet és szolgálat szándékával léptek be az Alsó Asztrálsíkra, a tudatszintetek a felsőbb Érzelmi Síkkal fog együtt rezegni, ahol több szeretet és fény van. Továbbá ha azzal a szándékkal utaztok a negyedik dimenzióba, hogy kozmikus igazságokat tanuljatok és felsőbb lényekkel kommunikáljatok, akkor a tudatotok a Mentális és/vagy Okozati Síkkal fog együtt rezegni, ahol a megvilágosodás vár rátok.

Persze nem könnyű feladat felemelni a tudatotokat a felsőbb negyedik dimenziós valóságokba, sok gyakorlás, fegyelem, és mindenekfölött SZERETET kell hozzá. Hogy eléggé felemelhessétek a tudatotokat a felsőbb negyedik dimenziós valóságokba történő utazáshoz, el kell mélyülnötök magatokban. Lehet, hogy ahhoz eléggé szeretitek magatokat, hogy tudatosan elutazhassatok az Asztrálsík némely részére, de a felsőbb síkokra való utazáshoz az is kell, hogy MÉLYEN a tudattalanotokból szeressétek magatokat.

Ez a belső szeretet azt jelenti, hogy szeretetitek és megbocsátotok annak, akik voltatok és amit megtapasztaltatok. Ha nem tudjátok magatokat ily módon szeretni, a tudatotok nem lesz képes elnavigálni a felsőbb negyedik dimenziós valóságokba.

Van rá mód, hogy átalakítsuk a tudatunkat?” kérdezi Sandy.

A tudatotok átalakítása olyan mint amikor vizet forraltok egy fazékban. A víz először szobahőmérsékletű, és a molekulák viszonylag lassan mozognak. Amikor a fazék alatti tűz felmelegíti a fazekat, a molekulák egyre gyorsabban mozognak amíg végül felforr a víz. Amikor a víz felforr, egy része gőzzé válik, és felemelkedik a levegőbe. Ha a fazekat nem veszik le a tűzről, az összes víz gőzzé válik, és a fazék kiürül.

Képletesen szólva, a fazék a testetek, a tűz az emelkedő Kundalinitek, és a víz a tudatotok. Pont mint ahogy a fazék és a tűz a tűzhelyen marad, a fizikai testetek is a Földön marad amíg átirányítjátok a tudatosságotokat a felsőbb testekbe. Ha az üres fazék továbbra is a tűzön maradna, elkezdene  tönkremenni a víz nélkül, ami megvédené a tűztől. A fizikai testetek is tönkremenne, ha az egész tudatotok elhagyná. A tudatotok az életerőtök. A földi járművetek pilótája. A pilóta nélkül a „jármű” lezuhanna.

Ahogy egy felhőkarcolónak is mély alapokra van szüksége, hogy magasra nyúlhasson az égen, nektek is mélyen le gyökereznetek a fizikai földbe, hogy felemelhessétek a tudatotokat a felsőbb dimenziókba. Az önmagatok és a bolygó iránt érzett szeretet teszi lehetővé ezt a földelést. Minél bensőségesebben tudjátok szeretni magatokat, annál magasabbra képes a tudatotok utazni. A szeretet az ellenszere a félelemnek, ami lecsökkenti a rezgéseteket és lekorlátozza a tudatotokat. Tehát a tudatotok átalakításának kulcsa az, hogy szeressétek magatokat!

El tudsz vinni minket egy túrára a negyedik dimenzióba?” mondja Sandy és írja Jason ugyanabban a pillanatban.

Igen. A legjobban úgy tudom megtanítani nektek, hogy vezetlek titeket, hogy tudatosan megtapasztalhassátok a negyedik dimenziót.  A Fizikai és a Spirituális Sík között minden alsíkon van egy test (vagy több test), amibe beköltözhettek a negyedik dimenziós utazásaitokon. Most, hogy ezt elmondtam, elkezdem az utazást.

Az Alsó Asztrálsík a legalsó alsíkja a negyedik dimenziónak. Részben a földfelszínen és részben a földfelszín alatt helyezkedik el. Jegyezzétek meg, hogy a negyedik dimenzió „fázison kívül” van a fizikai érzékeitekhez képest, és nem lehet érzékelni amíg a harmadik dimenziós tudototokban vagytok. Tehát lazuljatok el a fizikai testetekben, és érezzétek a nagy szeretetet, amit egymás iránt, a bolygótok iránt, és ami a legfontosabb, önmagatok iránt éreztek.

Az Alsó Asztrálsík tele van a félelem, düh, bánat, bűntudat és fájdalom érzelmeivel. Ezek a negatív érzelmek lecsökkentik ennek a síknak a rezgését és eltompítják a fényét. A látás itt olyan mint amikor egy infravörös kamerán keresztül néztek, ahol csak fekete, szürke és piszkos vörös színek vannak. Az Alsó Asztrálsík nem egy kitalált dolog, gyakran „Pokolként” ismerik. Létezése viszont objektív. Önmagában nem gonosz, hanem lakosai belső gonoszságával rezeg együtt és visszatükrözi azt.

Hogy át tudjatok haladni ezen a valóságon, minden félelmet le kell csendesítenetek az önmagatok és a minden élet iránti szeretet erejével. Ez a szeretet betakar titeket egy magasabb frekvenciájú asztráltesttel. Ennek a testnek a magasabb rezgése biztonságos áthaladást biztosít ezen a valóságon keresztül és/vagy lehetővé teszi, hogy segíthessetek szegény lakóinak. Sok spirituális ember végez „mentési munkát” az éjjeli testükben, hogy segítsenek az Alsó Asztrálsíkon azoknak, akik készek felfelé nézni és segítséget kérni.

Most be fogtok lépni Tündérországba. Tündérország fénye annyira élénknek tűnik, hogy olyan mintha egy sötét barlangból jönnétek ki egy fényes mezőre. Tündérország nagy része úgy néz ki mint a fizikai sík, de itt olyan növények, teremtmények és emberszerű lények vannak, amik nem léteznek a harmadik dimenzióban. A tündérmeséitek és a fantasy regényeitek jól bemutatják a tündérországi életet.

Most az Érzelmi Síkra haladunk tovább. A negyedik dimenziós „érzelemtestetekkel” megfigyelhetitek az alsó asztrálsík és a fizikai sík világait. Az asztrális látásotokkal a harmadik dimenziót egy magasabb, de még érzelmi perspektívából nézhetitek. Láthatjátok az étertestet, az aurát és a pránát, ami minden életforma és tárgy fölött, alatt és körül cirkulál. A negyedik dimenzióból egyértelművé válik, hogy minden tárgynak van életereje.

Ahogy az Érzelmi Sík magasabb alsíkjaira mentek, a világ egyre könnyedebb lesz. A színek nagyon élénkek, és a tárgyak sokkal tisztábbak. Amikor itt vagytok, hamar megfeledkeztek a harmadik dimenziós Földről,  és belemerültök abba a lenyűgöző folyamatba ahogy az életet látjátok, az élet színes és tele van boldog, szerető érzelmekkel.

Az Érzelmi Sík az emberi érzelmeitek tükreként is szolgál, mert minden harmadik dimenziós érzelem nagymértékben felerősödik ebben a világban. Ezek a felerősített érzelmek aztán visszaverődnek a fizikai világ felé egy folytonosan szélesedő ívben, mint amikor egy hullám oda-vissza csapódik két fal között. De amikor a negyedik dimenziós, önmagatok iránt érzett szereteteteket használjátok, hogy lecsendesítsétek ezeket az asztrális érzelmeket, akkor a harmadik dimenziós érzelmeitek tiszták és kiegyensúlyozottak lesznek.

A Nyárvidék az Érzelmi Sík egyik alsíkja, ahol átmenetileg letelepedhetnek azok az emberek, akik nincsenek tisztában azzal, hogy meghaltak. Ezek az emberek vagy nincsenek kapcsolatban a felsőbb énjükkel vagy a spirituális vezetőikkel, vagy még nem készek elfogadni, hogy a fizikai életük véget ért. A Nyárvidéken befejezhetnek bármilyen földi célkitűzést, amit nem tudtak elérni. Azonban ha a céljuk az volt, hogy másoknak ártsanak és félelmet keltsenek, akkor nem fognak tudni itt maradni, mert a tudatuk rezgése le fogja húzni őket az Alsó Asztrálsíkra.

A Nyárvidék rezgése a szeretettel egyezik meg. Ez egy olyan hely, ahol a szeretetteljes emberek, akik kiábrándulva „halnak meg”, vagy befejezetlennek tekintik a fizikai életüket, létrehozhatnak egy „áloméletet”, ami a beteljesülés és befejezettség érzését kelti bennük. A Nyárvidék átmeneti szállásként szolgál, ahol a lakók felkészíthetik magukat az újjászületésre a fizikai világba vagy a magasabb negyedik dimenziós síkokra.

A Mentális Síknak sokkal kisebb a sűrűsége mint az Asztrális és az Érzelmi Síknak. Tulajdonképpen a mentális alsíkokon az érzelmek el vannak némítva, mert ki vannak egyensúlyozva. Például a félelem és a szeretet, vagy a boldogság és szomorúság nincsenek többé különálló érzelmekké polarizálva, ehelyett egy olyan spektrumként érzékelik őket, ami magába foglal minden szélsőséget. Az érzelmek polarizációja nélkül nincs észlelhető töltés, ami felbomlasztaná az érző testeteket és ami lecsökkentené a tudatotokat.

Ezért a harmadik dimenzióra jellemző ítélkezés és kritizálás nélkül gondolhattok az érzelmeitekre. Itt a gondolatok és érzelmek kombinációja gyorsan manifesztálja a tárgyakat és élményeket. De az érzékelés, ami olyan élénk és határozott volt az Érzelmi Síkon, el van némítva, mintha egy fátylon keresztül néznél. Az anyag a Mentális Síkon nagyon finom, és a tárgyak csak átmenetileg léteznek, mert a figyelmetekkel jönnek létre, és eltűnnek amikor már nem tartjátok őket az elmétekben.

Ugyanúgy mint ahogy az Érzelmi Sík az érzelmeiteket tükrözi, a Mentális Sík megteremti és visszatükrözi a gondolataitokat. A Mentális Sík magába foglalja a bővülő gondolkodásotokat, a mentális testeteket és az elmétek auráját. A Mentális Síkon való utazás segíthet nektek elengedni a korlátozottság és a szeparáció régi hiedelmeit.

Az Okozati Sík egy oktávval rezeg a Mentális Sík fölött. Ezért végtelenszer szebb. Ez a sík tele van Fénnyel, Szeretettel és Igazsággal. Ez a sík irányítja az elvont gondolkodásotokat, és gyors változásokat eredményezhet a harmadik dimneziós gondolkodásotokban ha megengeditek ennek a bölcsességnek, hogy belépjen a fizikai tudatotokba.

Az Okozati Síkbeli tudatotok arra emlékeztet titeket, hogy a kimenő energia egyben bejövő energia is. Ebben a valóságban minden általatok kiadott gondolat és/vagy érzelem gyorsan visszatér hozzátok, hogy megtapasztalhassátok az energiamezőt, amit létrehoztatok. Itt tanuljátok meg uralni az Energiátokat, hogy aztán teljesen uralhassatok minden félelem alapú gondolatot és érzelmet. Amint megtanultátok ezeket uralni, továbbhaladhattok a Spirituális Síkra.

A negyedik dimenzió legmagasabb frekvenciája a Spirituális Sík, ahol a Felsőbb Emberi Énetek lakozik. A Felsőbb Emberi Énetek nagyrészt Fényből áll, és nagyon kevés anyaga van. A Felsőbb Emberi Énetek szemszögéből képesek vagytok átszúrni a fátylat minden sík között, és láthatjátok a rengeteg éneteket. Ez a folyamat hasonló mint amikor egy tükörszobán keresztül néztek, és látjátok a negyedik és harmadik dimenziós énetek sok „testét”.

A Spirituális Síkról tudja a Szivárvány Híd felemelni a rezgéseteket az ötödik dimenzióba és az ötödik dimenziós Fénytestetekbe. Az „ÉN VAGYOK Jelenlétetek” őrzi ennek a Hídnak a küszöbét, és a végtelenségig vár, hogy átvezessen titeket rajta amikor készen álltok rá.

Amikor átmentek az ötödik dimenziós Új Földre, fénytesteket fogtok viselni. Az emberiség fogja meghatározni, hogy ez az átalakulás lassan vagy hirtelen fog megtörténni. Mindenestre amikor elkezdődik az átalakulás, sok ember össze fog zavarodni. Ekkor majd útmutatásért fognak fordulni a hozzátok hasonló Fénymunkásokhoz, akik már szembenéztek a félelmükkel és sötétségükkel, és akik már előretörtek a szeretet és fény síkjain.

Most távozom tőletek, hogy visszatérhessetek a fizikai világotokba. Jegyezzétek meg, hogy sok „időbe” telhet eljutni a felsőbb síkokra, de azonnal visszatérhettek, ha a fizikai világotokra gondoltok.

Hallom, hogy Sandy és Jason köszönetet mondanak nekem ahogy visszatérek a Fénytestembe és eltávozok tőlük, hogy elgondolkodhassanak azon, amit most éltek át.

Csatornázta: Suzanne Lie

Magyar nyelvű fordítás: Norfeus

Forrás: http://suzanneliephd.blogspot.hu/2013/06/pleiadianearth-alliance-journey-through.html

 

Reklámok