Kedves Olvasók!

A következőkben barátkozzunk meg az „instant-karma” fogalmával. Tájékozódjunk a jelenlegi karma és dharma egyéni és kollektív helyzetéről.

Az anyag Philipp (Ashtar svájci csatornázójának) ajánlásával érkezett.

Jó olvasást! S.

Kozmikus Tudat / 2013. szeptember 16.

Szivárvány-Főnix – Will Berlinghoff közvetítése

cosmicharmonyA szeptember 21-i átmenet -részlet

… az emberek többségének, azok számára, akik megtették az előkészületek és készen állnak a régi paradigma lezárására, hogy kezdetét vehesse az új paradigma, nem lehet más ez a nap [2013-09-21], mint az azt megelőző nap. Ami fontos, az annak felismerése, hogy egyszerűen ezen a napon van az új paradigma születésnapja, ami most a megvalósulás útjára lépett. Maga a születés nagyszabású lesz, de még mindig szükséges lesz a megértés energiájára, ami felnőtt, ami kiterjedt. Ez így lesz azok esetében, akik belső szinteken dolgoztak, tudatosan és tudatalatt is; gyorsan nyilvánvalóvá válik, hogy bizonyos történések és állapotok sokkal gyorsabban megvalósulnak, mint korábban valaha. 

Ebből az okból kifolyólag elengedhetetlen megérteni, hogyha az ember a figyelmét és összpontosítását egy bizonyos irányba tereli, akkor a megvalósulás valószínűsége jelentősen nagyobb lesz, mint előtte korábban. Ez a koncepció, mint másodperc-karma (instant-karma) ismert. Ha az ember egy gondolati folyamattal vagy egy tevékenységgel van elfoglalva, akkor a gondolat vagy cselekedet hatására egy közvetlen eredmény lép fel.

Ez sokaknál így lesz, és ők valóban elkezdik látni, milyen az, ha fókuszukat egy bizonyos irányba összpontosítják és gyorsan megtapasztalhatják döntéseik és látásmódjuk következményeit. Ez a tudás nagy segítség lesz sokak számára, akik keményen dolgoztak személyes forgatókönyvük [életük] megtisztításán, karmájuk feloldásán, nem csak ebből az életből, hanem sok más életből egyaránt. Sokan azt fogják gondolni nem tettek ebben az irányban semmi előrelépést, de ez a fajta tudat gyorsan megállapítaná, hogy sokan tudatalatti szinten dolgoztak rajta, amit álomállapotnak lehetne értelmezni. És bár mindennapi életükben nem láthatták ennek a munkának az eredményeit, de ez a munka ettől függetlenül sokak által elvégeztetett, akik célja és kívánsága a tudat átalakítása.

Ezért szeptember 21. a régi gondolkodás, meggyőződés és hit birodalmának végét jelzi, ami oly sokáig dominált a Föld bolygón. Bár a születés mindig egy új kezdet, de téves volna azt gondolni, hogy ezen a napon minden drasztikusan megváltozzon és az ember egy új világba emelkedik fel, a régi világ pedig egyszerűen eltűnik.

Ha egy gyermek megszületik, akkor az a gyermek nem tud azon nyomban sztepptáncolni. A gyermek nem képes magát magasan művelt szinten kifejezni. A gyermek nem teheti azt, ami akkor lesz lehetséges, ha felnő és megérik rá. Ennek megértése kétféleképpen lehet segítségetekre. Személyes szinteteken nem várható el, hogy azonnal legfelsőbb rendű mágiát legyetek képesek alkalmazni, de azért ne zárjátok ki teljesen ennek lehetőségét. Egyszerűen legyetek türelmesek annak megértése által, hogy újszülöttek vagytok a meggyőződések eme új paradigmájában, ami éppen most keletkezett, és aminek az új aktualizált állapothoz való felnövéséhez és megéréséhez egy kis időre van szükség.

Legyetek annak is tudatában, amikor azt gondoljátok: ’úgy legyen’, hogy ezzel azok, akik ezt is megértik, meg fogják az ezzel együtt járó nagyobb felelősséget is érteni. Ez a saját gondolatok és hitvilág fölötti felelősség. Sokan ezen dolgoztak, és így ez a következő lépés, ez a közjáték a gondolkodás és a cselekvés között, ami világosabbá és kivitelezhetőbbé válik számukra. De sokan nem fogják ezt megérteni és továbbra is a régi stílus szerint saját gondolataik alárendeltjei maradnak, mely helyzetet nem ismertek fel, nem szabályozták gondolataikat és nem vállalták értük a felelősséget.

Ez a tudat az új hitrendszer és projekció második manifesztációjába vezet el: a kollektív szinten való létezéshez. Az új paradigma olyan lesz, hogy a kollektív nem fogja azonnal megérteni vagy felismerni, mi az, ami most lehetséges, mi az, ami rendelkezésre áll, és továbbra is a régi kerékvágásban élnek tovább, ugyanazokat a gondolatokat mérlegelik és a hitet, amit mindig tápláltak; és ez az időszak átmeneti lesz.

A karma természete olyan, hogy sokan azzal a lélekcéllal jönnek erre a bolygóra, hogy feldolgozzák lelkük lélekcélját és az egyén így gyűjt karmikus tapasztalatokat életében és ezáltal a karma feloldásán és a dharma bevezetésén fáradozik.

A dharma az íratlan lap [tiszta lap] állapota, amire bármit fel lehet írni, míg a karmikus állapot olyan állapot, ahol a lapra már írtak és pontról pontra át kell menni a karma listáján és foglalkozni kell vele, hogy a dharma tiszta lapja létrejöhessen. Ha foglalkoznak a lélek karmájával, mint azt sokan eltervezték ebben az életben, akkor elképzelhetőnek tekinthető a lét a karma és a dharma közötti állapotban. Ha valaki hozzászokott, hogy valamit egy bizonyos módon tegyen meg és hirtelen nem elkötelezett már annak azon a bizonyos módon való megtételére, abból nem mindenképpen következik az, hogy az illető felismeri, hogy ez így van.

Ezért sokan, akik egy karma-mentes állapotban vannak, továbbra is úgy tesznek, mintha a karma még mindig létezne életükben és így, még ha nem is szabályozná őket a karma, cselekedeteik, a gondolkodásmódjuk és reakciójuk a megszokott lehet, míg fel nem ismerik, erre már nincs szükség és már nem ez a helyzet áll fenn. Ezen a ponton valóban átválthatnak a dharmájukba és elkezdhetik életük lapjának listáját saját teremtésükkel létrehozni. De ez az időszak, amíg a régi karmikus minták lezárulnak és az új út, ahol az ember dharmikus állapotban teremti a dharmáját, el fog tartani egy ideig. Ez érvényes a személyes szintre, de mindenekelőtt a kollektív szintre.

Ezért, még ha szeptember 21-e a régi paradigma végét fogja jelezni, a kollektív számára egy ideig el fog tartani, hogy teljesen megértse és megbecsülje a hit és a tudat új státuszát. Ezekben az időkben sokan még kifelé tekintenek majd, hogy bebizonyítsák, amit be akarnak bizonyítani vagy ellenőrizni kívánják gondolataikat és hitüket. Valójában sok időt vesz igénybe, míg ez teljes mértékben megértésre kerül: hogy amíg az ember a figyelmét valamire összpontosítja, még ha ezt egy dharmikus állapotból is teszi, még mindig úgy fogja azt megélni, mintha a karma még létezne vagy, hogy a régi paradigma még mindig hatalommal bír.

Egy civilizációnak hosszabb időre van szüksége, hogy a teljes körű megértést lehorgonyozza. Ezért ne várjátok szeptember 21-én, hogy hirtelen egy új világ jelenik meg és régi pedig eltűnik. Értsétek meg, hogy a lélek haladása egy kontinuumot képez, egy állandó előre felé való mozgást. Ha ezt megérti az ember, akkor nem lesz csalódott, mint ahogyan sokan azok voltak 2012. december 21-én, hogy nem bukkant fel hirtelen az ’A bolygó’ [a Föld A verziója] és hogy nem kerültek hirtelen az ’A bolygóra’. Ennek megértése azoknak segít, akik úgy látják, hogy a történések a régi mederben haladnak és semmi sem változott.

Valójában minden megváltozott, de eltarthat egy ideig az egyén számára, hogy ezt teljességében megértse és értelmezze, és ez által alkalmazza. A civilizáció számára, a kollektív emberi tudat számára eltart egy ideig, míg észreveszi a változásokat. Ebből az okból sokan előrehaladott állapotban vannak és felajánlásuk, hogy ezekben a döntő jelentőségű időkben szolgáljanak, döntő jelentőséggel bír. Sokan, akik a tudat magasabb szintjeit keresték és azt szilárdan lehorgonyozták lényükben, olyan helyzetekben fogják találni magukat, amikor több figyelmet szentelnek személyüknek és mondandójuknak, mert tudat alattiszinten létre fog jönni a kollektív emberi tudat Felemelkedése.

De ahogyan egy gyermekhez türelem szükséges, így ne várjátok, hogy a gyermek a születés után azonnal hastáncoljon, a felcseperedésen és a test valamint a tudat gyermeki fejlődésén az emberiségnek is keresztül kell mennie. Újszülött lesz, de ennek nem lesz tudatában. Ez nagyobb tudatosságot és több türelmet kíván meg azoktól, akik elkötelezték magukat, hogy tanítanak, vezetnek és gyógyítanak, hogy lássák, a dolgok nem azonnal változnak meg, hanem a változás a magasabb érzékelés és tudatszint felé folyamatban van.

A tudatos tudat magasabb szintjeit elérő személyek elkezdik felismerni, hogy milyen gyorsan haladnak a dolgok elsőként saját életükben, mert a saját egyéni ösvény mindig a fő fókuszpontnak kell lennie. De az ember látni fogja, ahogyan az energiák megváltoznak és ezzel a tudattal fel fogja ismerni, hogy szeptember 21. az új tudatos hit és a tudatos fókusz paradigmájának születésnapja volt. Egy boldog nap lesz ez, de nem olyan, ami mindenképpen magával hozza a szép új világot, ami után az ember kétségbeesetten sóvárog. Valójában, akik ezt igazán megértik, azok számára fel fog épülni ez a szép világ, és lehetővé teszik a civilizáció számára, hogy az saját tempójában haladjon, de nem olyan ütemben, mint arra sokan vágynának. Ez a türelem szükséges ahhoz, hogy ne legyen az ember kiábrándult [frusztrált], hogy ne veszítse szem elől, ami beköszöntött és legyen nyitott az isteni magas szintű mágiára, ami rendelkezésére fog állni. A Kozmikus Tudat most befejezi üzenetét.

Köszönet Kozmikus Tudat (Awareness), ez nagyon bíztató volt. Köszönet.

Csatornázta: Will Berlinghoff

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: https://soundcloud.com/rainbow-phoenix/the-september-21-transition/s-xCBQ7

Reklámok