ASHTAR / 2013. szeptember 10.

Susan Leland közvetítése – telekonferencia

ASHTARA Föld bolygó készen áll az igazságra és a békére!

Üdv, szeretett család! Eksztázisban vagyunk, mert ti, szeretett fénymunkások, Ashtar családtagok és a világ, valóban megszólaltok, és a hangok egységben vannak! És a hangok azt mondják, ‘Békét, most! Fejezzük be a háborút, fejezzük be a 26.000 éve tartó erkölcstelen, egymást gyilkoló, sőt még gyerekeket is pusztító, testvér-testvér ellen folyó cselekedeteket, és így tovább. Végeztük vele – ez véget ért!!!

És amikor úgy fogalmazok, hogy ‘mi’, az annak okán van, hogy mi csatlakoztunk hozzátok, mivel ti kértétek azt, hogy jöjjünk, és teljesítsük be küldetésünket, amely titeket segít, kedvesek, abban, hogy felismerjétek saját isteni küldetését annak, akik valóban vagytok, és hogy felemelkedjetek, amit megígértetek magatoknak réges-rég régen, a nagyon messzi távolban!

De először sok mindent meg kell tennünk. Úgy volt csak, hogy mi vártunk rátok, hogy emelkedett szinten álljatok, és emeljétek fel a hangotokat! Nem arról van szó, hogy ez a csoport nem tette volna meg ezt. Biztosíthatunk titeket arról, hogy mi tudjuk, hogy ti kik vagytok, és tudjuk azt, hogy a szívetek és az elmétek együtt van ebben – néhányan a Földön lévő egész élettartamotok óta – és az ez előtti élet óta, a biztonság kedvéért. Néhányan nemrégen ébredtetek fel – ez nem jelent különbséget – a fő, hogy itt vagytok! Ami számít, és nyom a latban, hogy ti kellő számban egyesültetek az emberiség soraiból, akik [most] túlsúlyban vagytok!!!

Ti legyökereztétek [lehorgonyoztátok] a Fényt és a Szeretetet, és ti csak felfele, felfele mentek, és eltávoztok a 3-ik dimenzióból, hogy innen induljatok – de – mi együtt vagyunk! És nekünk van egy bizonyos játszma tervünk, amit követünk, ami az, hogy bizonyos lépéseket végre kell hajtanunk, mivel nem lehet béke az igazság napvilágra kerülése nélkül, hogy az tisztára törölhesse a táblát. Van egy mondás, és ez egy igaz mondás: ‘Nem kell félned mástól, mint magától a félelemtől.” És mi ezt mondjuk: ‘Nem kell félnetek mástól, mint a saját önbírálatotoktól!’

Akár magadat ítélted meg, akár ítéletet mondtál az emberiség egy részéről, vagy az egészéről – ennek meg kell tisztulnia!!! Szeretett Jézus/ Sananda azt mondja, hogy a megbocsájtás a bírálat hiánya. Tehát, mi azt tudjuk nektek mondani, hogy mindent meg kell bocsájtani!

Van egy mérföldkő a bolygó történelmében, és ezt 9-11-nek hívják. És a 9-11, attól függően hol vagy a világon, vagy ma, vagy holnap, az a legfontosabb, hogy az igazság a 9-11-ről kiderüljön, mert azzal a helyére kerülnek korotok hazugságai. Más szavakkal fogalmazva, az nagyon jó, és rendben van, ha elmondjuk nektek, hogy Heródes király, például, tagja volt az Illuminátor csoportnak, sőt néhány korábbi pápa is – a legtöbbjük – a pápaság azon része által lett hatalomba helyezve, amely nem ismert számotokra, amit ‘fekete pápaságnak’ neveznek.

De ami ezt tényleg helyrehozza, különösen a köztes generációk számára – ők talán indigók, de ők nem kristály lények, és ők nem mindent tudóak, és nekik nincs meg minden információjuk. Nektek megvan az, mert kinyitottátok a bölcsesség szemeteket, és megtaláltátok az igazságot! Ez a köztes nemzedék talán elfoglalt azzal, hogy vállalati karriert építsen – nem mindegyikőjük – sokan közülük, fiatalabbak, mint ti vagytok, de nem olyan fiatalok, mint a legfiatalabbak, a kristály emberek.

Az ő kortársaik, a lények az ő életükben – vegyétek észre, hogy azok, akik a negyvenes éveikben járnak, nem emlékeznek JFK-re (John F. Kennedy), például, aki egy szeretet fénylény volt. És akkor hogy legyen nekik ismerős, és hogy emlékezzenek a második világháborúra, az első világháborúra, a Jeckyl-sziget lényeire, és így tovább. Ők nem emlékeznek. Olvashatnak arról, filmeket és YouTube felvételeket nézhetnek, és mindezeket a dolgokat, de nekik nincsenek meg azok ebben az élettartamban, saját tapasztalatukként!

És ahhoz, hogy tényleg helyre állítsuk az igazságot, hogy így fogalmazzunk, ami előfutára mindazok hazatérésének, akik azt választják, hogy a magasabb dimenziók életmódját fogják felvenni, ennek okán olyan fontos, hogy a 9-11 igazsága napvilágra kerüljön!!! És ez így lesz. Mi biztosítunk benneteket arról, hogy ez így lesz. Az már ismert oly sokak számára. Talán az Egyesült Államok és Kanada emberei előtt a legkevésbé ismert ez a bizonyos igazság. Mivel mikor ez kiderül – az összes hazugság és csalás, amit az emberek ellen elkövettek eme szörnyű esemény tekintetében – az világossá fogja tenni az összes többi igazságot is, 26.000 évre visszamenőleg, ha akarjátok, vagy talán az 1800-as évekre, mikor az Illuminati, a bankárok, kitűzték céljaikat, és így tovább!!!

Válasszatok ki egy idő szakot – nincs olyan időszak a történelmetekben, ahol nem volt befolyása ezen csoportnak. Nekik volt segítségük, persze, és az a segítség már eltűnt – nagyon is vége van – csekély számú támogatottságot élveznek – de ezek már nem erősek! Ez az igazság! Ők talán azt gondolják, hogy erősek – néhányak közülük még hatással bírnak, de nem túl sokan. Ők kezdik megérteni!

És amit ők tesznek – mivel annyira félelemben vannak – ők azt akarják, hogy ti félelemben legyetek, és olyan sok beszéd folyik Assadról, aki vegyi fegyverekkel bombázta saját embereit. Ő ezt nem tette, és ti tudjátok azt – ti már hallottátok szeretett Tarától és Ramatól, és mi újra elmondjuk nektek. Emlékezzetek rá, hogy ki tette azt, az a fekete műveleti csoport volt – ugyanaz, amelyik végrehajtotta 9-11-et. Nem ők voltak a kitervelők, vagy a kezdeményezők, de ők hajtották azt végre – talán más emberek, egy másik csoport, de ugyanakkor ugyanazok a szervezetek.

Emlékezzetek, hogy az ‘Al Queda’ egy CIA aktaként kezdődött. Mi nem fogunk róla mást mondani, mint mindig, csak annyit, hogy meg kell nekik bocsájtani és üdvözölve lesznek a Fényben – mindazok, akik jönni akarnak! De mi csak szemléltetni akarjuk számotokra, hogy miért oly fontos az, hogy az igazság napvilágra kerüljön!  Az igazság szabaddá fog tenni benneteket! Hogy lehetne béke a szívetekben, mikor tudjátok, hogy a hazugságok, és csalások még mindig ott vannak, vagy ami még rosszabb, hogy még folytatódnak is – nos, ez nem fog így sokáig folytatódni!!!

Emlékeztek, hogy mi itt kétes taktikát játszó férfiakról és nőkről beszélünk, mert vannak sötét kalaposok és fehér kalaposok –  és néhányan sötét kalaposnak játsszák meg magukat, és néhányan pedig fehér kalaposnak tüntetik fel magukat –  de emlékeztek a sakk táblára a Harry Potter-ben? Igazi élőlényekkel? Nos, nekünk itt sok dimenziós sakk játszmánk folyik, és persze, a legalacsonyabbra hangolt, vagy a legalacsonyabb szint a sakk táblán a 3-ik dimenzió, és azután az fel, és fel, és felmegy. És az felmegy, fel és fel, még magasabbra, magasabbra, a sakktábla benépesül fehér kalaposokkal. Így juttok ti fel a legfelső szintekre, és már nincsenek színek többé – a sakktábla tele van csodás fény lényekkel, akik ölelkeznek, és táncolnak, és énekelnek, mert a sötét napok véget értek!!

Ez az igazság ebben a mostani pillanatban. A mi küldetésünk az, hogy elhozzuk ezt a valóságot, hogy lehorgonyozzuk azt a helyére. És így van az, hogy mi a szabadságról beszélünk, az igazságról beszélünk, és azok teljesen szükséges alkotóelemek. Fogalmazzunk így: Ha az Egyesült Államok sötét erői még mindig pozícióban vannak az egyik mozaik szavas ügynökségben, amit nem fogunk megnevezni, de az első kezdőbetűje ‘I’ és az utolsó pedig ‘S’, és van egy a közepén – ha még hatalmon vannak, ha így van, hogyan élvezhetitek a bőségeteket, mikor tudjátok, hogy ők elérhetnek hozzátok, és mindent elvehetnek tőletek? Annak nincs értelme, hogy megkapjátok azt, ha nekik még megvan az a fajta hatalmuk, de az gyorsan eltűnőben van! 

Ők nemsokára a Föld történelmének egy másik része lesznek, amely szükséges volt ahhoz, hogy megértsétek a sötét előjegyzési napló teljességét! Nos, ez nem bíráskodás, vagy az ezen szervezettől való félelem egy fajtája, vagy bármelyik személytől, sokan vannak, akik azt hiszik, hogy tisztességes adó dollárjaik oda mennek, ahova azt nektek elmondták, de az nem igaz. A ti adó dollárjaitok a Vatikánba mentek és az angol koronához! Volt egy ‘1812-es’ elnevezésű háborútok, és ezután a háború után egy megegyezésre jutottak – ‘Kérjük, kérjük, kérjük mi olyan gyenge ország vagyunk, ne támadjatok meg többé minket, mert ti vagytok a legerősebb ország a világon, és mi tisztelettel adózunk nektek, hogy soha nem fogtok minket többé megtámadni!’

Nagyon valószerűtlenül hangzik, nemde? De ha visszamentek, és magatokat 1814-be helyezitek, vagy ezen dátum köré, amikor ezt a szerződést aláírták – mi nem vagyunk nagyok a dátumokkal kapcsolatban itt, ahogy tudjátok – mikor a szerződést aláírták, az Egyesült Államok fővárosát porig égették, és megszállta azt Anglia, így az elég könnyűvé teszi annak megértését, nemde?

A történelem elbűvölő – ne vesszetek el abban, ne gondoljátok, hogy ez a módja annak, ahogy mindig lennie kell, és ne ítélkezzetek egyik résztvevő felett sem, mivel, tudjátok mit? A legtöbben közületek egyik – másik időpontban, ott voltatok, és ti sötét kalapot viseltetek alkalmanként. Miért? Hogy meg tudjátok tapasztalni azt, hogy meg tudjátok érteni azt, hogy eljöhessetek a most pillanatához, és megbocsássátok azt. Ez az, amiért most itt vagyunk, hogy megtehessük azt!  

Hogyan lehet béke a saját szívetekben, kedvesek, ha dühösek vagytok, ha bármiféle neheztelést vagy ítélkezést hordoztok? Hogy lehet béke világotok szerte, az egész Föld bolygó számára, ha nektek mindegyikőtöknek nincs béke a saját szívében?!!! Tehát mi itt vagyunk együtt az Új Jeruzsálem parancsnoki hídján. Nekünk megvan a jól megformált körünk. Mi üdvözlünk mindannyiótokat, és annyira izgatottak vagyunk, és örömmel tölt el minket, hogy eljöttetek! A fény, amit ragyogtattok jelenleg olyan szép és pompás!!!

Mi bámulattal tekintünk rátok, és azt mondjuk nektek – és mindazoknak, akik beszéltek, vagy akik beszélni fognak –  hogy nélkületek, nem tudnánk előmozdítani a szabadságot , a bőségeteket, és békéteket a Földön, sokkal kevésbé technológiánk megérkezését, amely oly sok módon fog titeket felszabadítani – ingyen energia, és a ti saját ‘George Jetson’ [rajzfilmfigura] típusú járművetek – hogy azt mi valóságossá tegyük számotokra – és olyan sok, sok egyszerűsítés, hogy szabadon követhessétek szenvedélyeiteket, hogy el tudjátok fogadni gazdagságotokat, és óhajotok szerint azt tegyétek vele, amit akartok! És igen, mi tudjuk, hogy mikor ezen szépséges, szép lények csoportja kap valamit, nektek már tervetek van arra, hogyan osszátok meg azt – ez nem szükségszerűen egy elvárás legtöbbetek számára, de az csodás! A ti törődésetek és megosztásotok az, ami sokkal könnyebben el fogja hozni az Aranykor valóságát a Föld egésze számára.

Ez a ti hajlandóságotokon múlik, hogy elfogadjátok és megosszátok ezt; a szándékotok segít véghezvinni a tisztításokat, a takarításokat, a méregtelenítéseket és a ‘George Jetson’ járművek sokszorosítását, és hogyha pirosban akarjátok, mint egy kis piros sport autót, az tökéletesen rendben van- ez Sekhmet Anya által választott jármű-és így tovább, és tovább! Ahogy felemelkedtek a magasabb dimenziókba, nem lesz már semmilyen ’fogyatékosságotok’ [hiányállapot]! Ahogy eléritek azt a fizikai állapotot, amiben a magasabb szinteken is élni tudtok, a fizikai állapototok teljesen virágzásnak indul majd az egészség, megújulás, a DNS-etek kinyílása terén, a bölcsesség szemetek szélesre kinyílik, várva az új ingereket, és a telepatikus képességeitek, és minden adottságotokat tekintve – ez az, amire gondolunk, amikor virágzásról és felvirágzásról beszélünk!!!

Merőben különbözik ez az életstílus attól, amit a Föld Bolygóra pillantva, és megvizsgálva azt jelen pillanatban láthattok, de ez már itt van helyben. Az már a helyén van- És azt csak igényelnetek kell!!! És nektek köszönhetően, ezt el fogjuk mondani nektek Obama elnök beszédével kapcsolatban – ő hallott titeket! Ő úgy figyelt rátok, ahogyan csak azt képességei lehetővé tették számára, ő már egy multi-dimenziós lény! Ő a megvilágosodott Mesterekkel tart lépést, KOS vele van, St. Germain, Sananda is vele, és még sokan mások is!!!

Ő rendszeresen tanácskozásokon vesz részt, mondjuk, hogy megosztja bölcsességét és kérdéseit ezeken a tanácskozásokon, és elmond mindent, amit csak elmondhat, hogy megmutassa ki is ő valójában. De ő egy abszolút, lényegre törő sakkjátékos, és sakktábla körül mozgatja a figurákat – képletesen szólva, de néhány szinten ez igaz! Ő játssza a játékot, amit játszania kell annak érdekében, hogy véghezvigye a sakkmattot egyszer és mindenkorra, minden sötét oldali vezető, a tizenhárom család, az illuminátusok, a fekete pápa, és mindenki tekintetében, aki valaha, irányítása alá akarta vonni a Föld bolygót, kapzsisággal, vagy bármely más félelmen alapuló irányítással!!!

Amit szükségszerű, hogy megértsenek az az, hogy őket szívesen fogadják a Fényben, és néhányuk eljött, és még többen eljönnek majd közülük, majd az utolsó pillanatban dől csak el minden, hogy úgy mondjam. Már csak néhány lépést kell megtenni, és ez az Óriási Hír számotokra, kedveseim, mert ti beszéltetek!!!

Obama, és mi, figyelünk rátok, tehát tartsuk nyitva a csatornáinkat, és maradjunk egymásra hangolódva, mert együtt, már látótávolságban van a célvonal! Most van itt az ideje, jobban mint valaha, hogy multi-dimenzióban hallassátok a hangotokat!!! Pillanatnyilag a Legmagasabb Szintekről beszélünk, amit együtt képesek vagyunk elérni, és ez egy nagyon-nagyon magas szint.

De ne felejtsük az alacsonyabb szinteket – küldd el az üzeneteidet, küldd el a leveleidet, telefonálj, csinálj bármit, hogy lehetővé tedd Obamának és képviselőinek, hogyha azt választod, tudd, hogy tudod az Igazságot- ez nagyon fontos, tudasd velük, ‘Mi tudjuk az Igazságot’, vagy ‘Hirdesd ki az Igazságot szeptember 11-éről’, vagy küldd el nekik http://www.rethink911.org honlap linkjét, tudasd velük, hogy te már láttad azt. ‘Hirdesd ki a NESARA-t most- Békét a Világnak most- Mi idézzük ezt elő, és Mi vagyunk a Föld Bolygó Hangjai. Mi vagyunk a Tudatosság és Mi vagyunk a Tudatosság kifejezői!!!

Mert, kedvesek, ti vagytok a többség! Tehát gratulálunk nektek, és köszönjük nektek. Most álljunk együtt, és folytassuk ezt az üzenetet ma este – vagy reggel, ahogy az előfordulhat – és hadd egyesüljünk abban, hogy egy még magasabb szintű békét hozunk el, és mindazt, amit a béke igényel, azért, hogy az valódi és tartós legyen a Föld bolygó számára – és a mögötte lévő univerzum is figyel!

Anya/Atya Isten, köszönjük! Az összes felemelkedett Mester, és az angyalok, Gaia Anya, és az ő összes királysága, áll és meghajol előttetek, mert sikerült nektek! Ti vagytok a többség, és ti vagytok a Fény szeretet hangjai, és mi szavakon túl szeretünk titeket!!! És ez így van. Üdv!”

Csatornázta: Susan Leland

Magyar nyelvű fordítás: Golden Lotus

Forrás: http://www.ashtarontheroad.com/ashtarteleconferences.html

 

Reklámok