Kedves Olvasók!

Ismét egy régebbi csatornázás következik a szíriuszi Anathea-tól, a téma a szabad akarat. S.

ANATHEA a Fény Galaktikus Föderációjától / 2012. június

Shari közvetítése

SZABAD AKARAT szabad akarat

–részlet a Semmi meghaladása című csatornázásból

Üdvözlet, üdvözlet kedves földi Barátok. Itt a szíriuszi Anathea beszél az Ashtar Parancsnokság nevében…

Sok témában megfigyelhető nálatok az a növekvő tendencia, hogy ismételten megkérdőjeleztek dolgokat, így van ez a szabad akarat koncepciójával is.

Tehát egyre hangosabbak azok a hangok, akik megkérdőjelezik, hogy létezik-e valóban a szabad akarat vagy sem?! Mit is jelent ez az egész dolog?

Éppenséggel mi, kozmikus fivéreitek és nővéreitek nagyon gyakran hivatkoztunk a szabad akaratra, ha arról volt szó, hogy nyilvánosan megmutatkozzunk előttetek. De mint azt már egy korábbi üzenetben elmondtam nektek, ezt ti gyakran félreértettétek, ill. tévesen magyaráztátok, mert amikor a szabad akaratot említettük, akkor sokkal inkább a lelketek szabad akaratáról beszéltünk, mint a földi önvalótok szabad akaratáról.

Ma egy példán keresztül szeretném elmagyarázni Nektek, hogyan is működik ez a dolog a „szabad akarattal”:

Emberi lényként folyamatosan döntéseket kell hoznotok, a ti meglátásotok szerint szabadon választhattok. Így egy kereszteződésnél eldönthetitek, hogy jobbra vagy balra fordultok vagy, hogy mit vegyetek fel a munkába vagy, hogy egyáltalán elmenjetek-e munkába stb.

Mégis létezik egy fölétek rendelődő akarat, a lélek-énetek akarata, aki eldöntötte, milyen tapasztalatokat szeretne gyűjteni az adott inkarnációban, hogy azokból tanuljon és fejlődjön.

Ha lélek-énetek például úgy döntött meg akarja tanulni, hogy ne adja fel magát egy partnerkapcsolaton belül, akkor a földi szabad akaratotokat felülírva folyamatosan olyan párkapcsolatokban fogjátok találni magatokat, mely ennek a leckének a megtanulását szolgálja. Bár dönthettek úgy, véget vettek egy boldogtalan partnerkapcsolatnak, de ugyanez a minta fog visszatérni, míg a rátok váró leckét a lélek-énetek szemszögéből nézve is meg nem tanultátok.

Mert lélek-énetek szabad akarata jobban számít, mint a földi én-személyiségetek, az egótok akarata

A lélek-énetek felett – aki a földi leckéiteket felügyeli – a felettes-énetek áll, aki egykor meghozta a döntést, hogy egyáltalán a Földre jöjjetek és emberként járjátok át az inkarnációs ciklust. A felettes-én szabad akarata pedig még jobban számít, mint a lélek-énetek akarata és ez a láncolat addig folytatódik, amíg el nem értek a legmagasabb szintű énetekig, méghozzá a Mennyei Apához és Anyához (Atya-Anya-Isten), akiknek az akarata valójában az egyetlen szabad akarat az egész univerzumban és azon kívül.

Azonban mi és Isten EGYEK vagyunk. Ti mindannyian Isten vagytok és igazából Isten akarata a Ti akaratotok is, de az Egység elfeledésével, a tudat elszigeteltségébe való süllyedésével, a lélek az illúzió alárendeltjeként teljesen mást akar, mint Isten.  

Így Isten akarata gyakran önkényesnek és kiszámíthatatlannak tűnt az emberek számára. Tévedésből úgy hitték, hogy tetszeniük kell Istennek, nem szabad felbosszantani, hogy kegyelme biztosítva legyen számukra. De ez is csupán egy illúzió volt.

Nos, mivel egyre jobban felébredtek, felismerhetitek, hogy kívánságaitok és vágyaitok elkezdtek megváltozni. 10 vagy több évvel korábban még anyagi dolgokra összpontosultak a kívánságaitok, szép házra, autóra, szép ruhákra vagy valami hasonlóra vágytatok, most az emberek egyre többen a szabadságra, bölcsességre és szeretetre törekednek.

Kívánságaik elkezdenek a Teremtő kívánságával összhangba kerülni és minél nagyobb az összhang a Mennyei Atyával és Anyával, annál több kívánságotok válik valóra, mert emlékeztek arra, hogy Isten kívánsága valójában megegyezik a ti kívánságotokkal.

A Mennyei Atya és Anya egyik kívánsága az volt, hogy elfeledjék kik is ők valójában, mondjuk úgy megfeledkeztek önmagukról, hogy ezen a módon, egy teljesen új módon tapasztalhassák meg önmagukat.

És pontosan ezt tette Isten rajtatok keresztül!

Ti Isten szikrái vagytok, ti vagytok Isten és Isten akarata. Így az emberi lény szabad akarata egy bizonyos szinten illúzió, de egy szélesebb perspektívából szemlélve, azonban mégsem az.

Mert ha EGYEK vagytok a Teremtővel, akkor nem vagytok elválasztva az ő szabadságától sem, ahogyan szintén nem vagytok elválasztva bölcsességétől, szeretetétől és kegyelmétől sem.

Így a kérdést, vajon létezik-e szabad akarat, nem lehet egy egyszerű Nemmel vagy Igennel megválaszolni, mert ez attól függ, honnan nézitek, de szellemi fejlődésetekben egyre közelebb kerültök a ponthoz, amikor készen álltok felismerni a teremtés mögött rejlő nondualitást.

Így a szabad akarat koncepciója is hasznos eszköz volt, hogy meghaladjátok az emberiség hitét formáló hosszú évszázados bűntető Isten paradigmáját. A fogalom „Isten akarta” sokakat félelemmel töltött el és átláthatatlannak tűnt, olyan dolog, amivel az embernek tehetetlenül és kiszolgáltatottan kellett szembenéznie.

Amikor üzeneteinkben a szabad akarat létezéséről beszéltünk, amivel Isten ajándékozott meg benneteket, akkor kiléphettetek az ájult állapotból és elhagyhattátok az erre visszavezethető régi viselkedésmintákat.

Így fontos volt a szabad akarat koncepciójának ideiglenes elfogadása, de most eljött a pillanat, hogy felismerjétek, ez szintén egy tévedés, mint ahogyan Isten szabad akaratának kiszolgáltatottnak lenni is az volt.

Egy teljesen megvilágosodott lélek folyamatosan Egy, Isten akaratával. Szíve mélyén szakadatlanul arra vágyódik, amire Isten, mert nem tud másképp létezni.

Ott, Kedvesek, ott található a valódi szabadság, ott találjátok meg a valódi döntési- és teremtőerőtöket és ide igyekszik most már az emberiség kollektívje is. 

Ha mi, a Galaktikus Föderáció, tehát arról beszélünk, hogy tiszteletben tartjuk szabad akaratotokat azzal kapcsolatban, mikor mutatkozunk meg a széles nyilvánosság előtt, ilyenkor mindig a lélek-énetek akaratára hivatkozunk. Itt sokkal inkább arról van szó, hogy a régi paradigmán belül zárulnak le bizonyos tapasztalatok, így a lélek készen áll az új szintekre való lépéshez és nem arról, hogy a földi én-személyiség adja hozzá beleegyezését.

Ennek hátránya számotokra úgy tűnik, hogy nem vagytok képesek az egótok által eldönteni, hogy megmutatkozunk-e vagy, hogy ezt mikor tesszük, de mindennek a jelentékeny előnye, hogy előttetek való megmutatkozásunkhoz nem kell előtte a világot felvilágosítani létezésünkről, 

Azok eltussolási akciói, akiknek nem áll érdekükben a globális felébredés, nem használnak egyáltalán semmit, mert egy ponton túl, amikor az emberek lelke beleegyezik az első velünk való kapcsolatfelvételhez, méghozzá függetlenül attól, hogy földi én-személyiségük tud-e létezésünkről vagy sem, attól az időponttól elindítjuk az első kapcsolatfelvételt.

És valóban nem lesz ez már annyira messze!

Legyetek tudatában, hogy lélek-énetek tud a létezésünkről, függetlenül attól, mit gondol földi énetek a földönkívüliekről, és ha az élet készen áll a velünk való kapcsolatra, akkor ez a találkozás természetes lazasággal és örömmel megy végbe és nem okoz pánikot, még ha korábban nem is hittek egyesek a létezésünkben.

És valóban messze több lélek áll készen ehhez, mint azt ti kívülről sejtitek. Egyesek talán még nem teljes megelégedettséggel zárták le dualitásbeli tapasztalataikat, de őróluk is gondoskodva lesz.

Minden lélek ott folytathatja tapasztalatait, ahol szeretné, mert ez a Teremtő akarata. A régi paradigmából azonban nem lehetséges számotokra mindezt teljességében átlátni.

Így vannak köztetek, akik azt az elképzelést valószínűsítik, hogy az új tudatba az egész emberiség fel fog ébredni és vannak azok, akik azon az állásponton vannak, hogy egy globális esemény minden lelket eltávolítana a bolygóról, akik még nem állnak az új tudat befogadására.

De eljött az idő, hogy tudatosítsátok, hogy mindegy melyik elképzelés áll hozzátok közelebb, mindkét verzió az általunk átadott koncepción alapszik, hogy benneteket a régi paradigmából kiszabadítsunk, és hogy az újat befogadjátok, ami az átalakulás mögött vár rátok…

Anathea  

Csatornázta: © Shari

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: www.sternenkraft.at

A mai képválasztás miatt, spirituális egóm cinikusságát jóvátéve …, egy kis zene a Carbon Based Lifeforms-tól. A videó már majdnem tökéletes a zenéhez, én is hasonlónak láttam amikor először hallgattam. Scarlett